conservamus newsletter vzw juli

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "conservamus newsletter vzw juli 2014 www.conservamus.be info@conservamus.be +32 486 08 25 02"

Transcriptie

1 conservamus vzw newsletter juli

2 Inhoud Van de redactie - p. 5 Restauratie in zicht! - p. 6 De vzw Conservamus wenst u een aangename zomer Neem deel aan de restauratie van het Conservatorium! - p. 10 Fotoreportage - p. 12 Namens de Raad van Bestuur : Rahim Hachem Samii, Voorzitter Pierre de Bandt, Vice-Voorzitter Frédéric de Roos David D Hooghe Bernard Fierens-Gevaert Nicolas Goffin Luc Mathay Bernard Respaut Peter Swinnen Lian Verhoeven Gerald de Hemptinne, coördinator Hebben aan dit nummer meegewerkt : Gerald de Hemptinne : redactie, beelden Sébastien Ballieux : beelden, layout

3 SAVE THE DATE! Steunconcert 2014 Woensdag 15 oktober 2014 Grote Zaal van het Conservatorium Werken van Josef Suk, Bohuslav Martinů, Jean- Baptiste Singelée et György Ligeti gebracht door studenten van het Koninklijk Conservatorium Brussel en het Conservatoire royal de Bruxelles (Kwartet Arsys) Van de redactie We hebben uw steun nog steeds nodig! Eindelijk is de zomer in het land. Na maanden grijs weer hebben we zeker wat zwoele dagen en zonneschijn verdiend. Ook de gebouwen van het Conservatorium zijn daar metaforisch al lang aan toe. Maar nu lijkt het menens! De Federale regering en de regeringen van de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap en hebben zich afgelopen herfst verbonden om het dossier te doen landen en een juridische structuur het leven in te roepen, een vennootschap die belast zal worden met de renaissance van dit monument in het hart van muziekminnend Brussel. We houden rekening met het ondertekenen van de oprichtingsakte van deze vennootschap in de komende maanden. Meer hierover in deze Newsletter. Het lijkt een gepast moment om de voorlopige balans op te maken van wat Conservamus voor elkaar gekregen heeft en om de lijst op te stellen van wat nog moet gebeuren: het begeleiden van de oprichting van de vennootschap die de restauratie zal moeten realiseren enerzijds, en het onderhouden en uitbreiden van het enthousiasme en van de financiële steun van alle mensen die dromen van een concert in een gerenoveerde zaal, en van muziekonderwijs in gebouwen die de naam en faam van de conservatoria eer aan doen. Laten we geen blad voor de mond nemen: naast de inbreng van de overheden zullen het elan en de bijdrage uit de maatschappij doorslaggevend zijn om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen. We hebben u dus meer dan ooit nodig. Dankzij uw steun en gulheid kunnen we binnenkort aan het echte werk beginnen. Help ons om het projet te realiseren! Gerald de Hemptinne Coördinator 5

4 Restauratie in zicht! Nauwelijks een jaar geleden raakte het Koninklijk Conservatorium een dieptepunt: door sneeuw en wateroverlast moest de Concertzaal een week dicht. Deze ramp veroorzaakte echter een schok waardoor we nu concreet de restauratie kunnen voorbereiden. 12 maart 2013, de winter klampt zich vast aan de stad, een ijzige noordenwind waait over het Conservatorium en zorgt plots voor paniek: stapels sneeuw hopen zich op op de wand van de glazen overkapping van de Concertzaal. De zinken platen van het dak houden het niet meer tegen, de sneeuw dringt binnen, valt op de verrière boven de zaal, smelt en valt 14 meter lager. Tussen de stoelen van het parterre worden snel emmers geplaatst om het water op te vangen, er wordt gedweild, plastic zeilen worden in de gaten in het dak gepropt. De zaal wordt ontruimd en het concert van de docenten van het Conservatoire royal de Bruxelles is afgelast. Het historische hart van muzikaal Brussel is niet meer toegankelijk voor het publiek. Nooit eerder is dit voorgekomen. Gelukkig gaan de deuren na een week weer open. Deskundigen zijn langs geweest en hebben eensgezind verklaard dat er geen andere oplossing is dan het dak met de jaren totaal versleten helemaal te vervangen. Maar de structuur houdt het voorlopig vol, het water heeft de elektrische leidingen niet aangetast en de voorlopige herstellingen kunnen de zaal een paar maanden droog houden. Studenten gemobiliseerd De pers heeft grote belangstelling voor het voorval. De publieke opinie is in rep en roer. Staatssecretaris Servais Verherstraeten, verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen bezoekt het Conservatorium en kan niet anders dan vaststellen dat het Conservatorium niet is onderhouden geweest zoals een goede huisvader dit hoort te doen. Een paar weken eerder hadden minister Jean-Marc Nollet (verantwoordelijk voor schoolgebouwen, Franse Gemeenschap) en minister Pascal Smet (Onderwijs, Vlaamse Gemeenschap) al een gezamenlijk communiqué de wereld ingestuurd waarin ze zich uitspraken voor een spoedige restauratie. De studenten laten de zaak niet los: met de steun van Conservamus leggen ze op 25 maart, met Groot Kabaal, een paar minuten lang de Regentschapsstraat lam. In mei en juni sturen ze tot tweemaal toe een aangetekende brief naar politieke bewindvoerders om hen te vragen hun engagement ook in daden om te zetten. Op 25 september zijn ze weer op straat. Deze keer bij het Centraal Station, dat ze symbolisch als vervangende lesruimte kiezen vor het Conservatoriumgebouw waar blijkbaar toch niets gebeurt. Een saxofoonensemble en een percussie-ensemble van CRB en KCB spelen voor een talrijk publiek en oogsten luid applaus. Ook de pers is weer een en al aandacht. Politiek statement Is de aanleiding de net niet uit de hand gelopen catastrofe in maart, het ongenoegen van de studenten, docenten en medewerkers van het Conservatorium, de nieuwe schade aan het gebouw (een gevelsteen is gevallen en het plafond van het damestoilet is deels ingestort ), of heeft het te maken met de jarenlange inspanningen van Conservamus om het tij te keren? Op 23 oktober, net voor het jaarlijks Steunconcert van de 6 7

5 vzw, houden de verantwoordelijke politici een persconferentie in het Conservatorium en nemen het gezamenlijk engagement in totaal 60 miljoen euro aan de renovatie en restauratie van het gebouw. Ook zullen ze een bedrijf oprichten om de werken te laten uitvoeren, het gebouwencomplex te onderhouden en de Concertzaal uit te baten na de restauratie. Deze oplossing is mogelijk dankzij het werk dat Conservamus heeft geleverd, erkent Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Ze is aanwezig als minister bevoegd voor Beliris, de samenwerkingstool van de Federale Regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Beliris zal een deel van de financiële inspanning leveren. Oplossingen De afgelopen maanden hebben Rahim Samii, Pierre de Bandt, David D Hooghe en Bernard Respaut, respectievelijk voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van Conservamus, geraadpleegd door de betrokken kabinetten, talloze vergaderingen bijgewoond om de restauratie ven het Conservatorium te bespreken. Na de waterschade van 12 maart hebben ze kunnen merken dat het dossier in een stroomversnelling terecht is gekomen. We naderen nu de laatste fase. De Participatie Maatschappij Vlaanderen (de Vlaamse investeringspoot) is door de drie regeringen belast met de analyse van de scenario s die door Conservamus en andere betrokken partijen zijn uitgewerkt, en hun respectievelijke financiële implicaties. De medewerkers van PMV hebben zich met hun juridische en fiscale vakkunde en hun grondige kennis van de onderwijsinfrastructuur op het dossier gestort en een aantal oplossingen voor de toekomst aan de politieke bewindvoerders voorgesteld. De ministers hebben net voor de verkiezingen de knoop doorgehakt. Naar alle waarschijnlijkheid zal een bedrijf worden opgericht in de komende maanden, legt Pierre de Bandt uit. Van zodra deze structuur operationeel is, wordt het werk heel concreet: een architect en een aannemer zullen worden aangeduid en bouwvergunningen zullen worden aangevraagd. De haalbaarheidsstudie die Conservamus heeft laten uitvoeren zal de guideline zijn om de definitieve plannen op te stellen, geeft David D Hooghe aan. De renaissance van het Conservatorium wordt bijna tastbaar. Toekomst En wat zal er met Conservamus gebeuren? Met de oprichting van het bedrijf dat de restauratie zal leiden komt een einde aan de eerste fase van onze taak, geeft Rahim Samii aan. Ik wil graag benadrukken dat het werk dat we hebben geleverd, en waarvan de kwaliteit alom erkent wordt, niet mogelijk zou zijn geweest zonder de steun van onze leden en mecenassen. Zij hebben ons de middelen gegeven om dit dossier af te ronden, wat, zoals u weet, niet altijd van een leien dakje ging! Nu breekt de tijd aan van een tweede fase: het daadwerkelijk uitvoeren van de werken. Laten we nuchter zijn: de steun van onze leden en mecenassen zal meer dan ooit doorslaggevend zijn om de werken tot een goed einde te brengen. De vzw zal dus blijven voortbestaan en wordt de spreekbuis en vertegenwoordiger van allen privépersonen, mecenassen en sponsoren die geassocieerd willen blijven of worden met deze concrete fase van de renovatie van het Conservatorium. Hierover kan ik u nu al melden dat we in contact zijn met vooraanstaande economische spelers. Een aantal van deze gesprekken zijn in een vergevorderd stadium. Ik vermoed dat we deze allianties over enkele maanden kunnen ondertekenen en wereldkundig maken. Gerald de Hemptinne 8 9

6 Neem deel aan de restauratie van het Conservatorium! Word lid of mecenas, of vernieuw uw steun. A. MECENASSSEN (mecenas worden of steun verlengen) : Wenst u het project als mecenas te steunen? Kies één van de hieronder geselecteerde mecenaatformules en stort een gift op rekening BE (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting, gestructureerde mededeling «128/2220/00086» (giften vanaf 40 zijn fiscaal aftrekbaar (art. 104 CIR 92), een fiscaal attest wordt u toegezonden). Masterbuilder : stort een gift van 2.500,-. Conservamus biedt u graag aan : 6 plaatsen voor het jaarlijks Steunconcert en toegang tot het hapje, de vermelding van uw naam op onze website et in het programmaboekje, 10 concertplaatsen in de lijst van de conservatoriumconcerten, Conservamusmembership, de Newsletter Architect : stort een gift van 500,-. Conservamus biedt u graag aan : 4 plaatsen voor het jaarlijks Steunconcert en toegang tot het hapje, de vermelding van uw naam op onze website et in het programmaboekje, 4 concertplaatsen in de lijst van de conservatoriumconcerten, Conservamusmembership, de Newsletter First Apprentice : stort een gift van 200,-. Conservamus biedt u graag aan : 1 plaats voor het jaarlijks Steunconcert en toegang tot het hapje, de vermelding van uw naam op onze website et in het programmaboekje, 2 concertplaatsen in de lijst van de conservatoriumconcerten, Conservamusmembership, de Newsletter B. LEDEN : Het is mogelijk het project te steunen als lid van Conservamus: stort een lidmaatschap (minimaal 40 voor personen, 50 voor bedrijven) op de rekening van de vzw Conservamus BE (AXABBE22) met vermelding «membership». Lid : stort een lidmaatschap van (minimaal) 30,-. Conservamus biedt un graag aan : 1 plaats voor het jaarlijks Steunconcert en 1 toegang tot het hapje de Newsletter Voor meer informatie over de mecenaatformules et het lidmaatschap en over de de evenementen die georganiseerd worden voor deze categorieën kunt u terecht op www. conservamus.be. De coördinator van de vzw is beschikbaar mocht u hierover vragen willen stellen ; tel. : )

7 Steunconcert Persconferentie en aankondiging van de beslissende doorslag in het Conservatoriumdossier; muzikale uitvoeringen op hoog niveau door de studenten van het CRB en het KCB tijdens het Steunconcert met de medewerking van vioolvirtuoos Lorenzo Gatto, voor een afgeladen zaal. 23 oktober 2013 werd een mijlpaal in de geschiedenis van het Conservatorium en van Conservamus Légende : 1. Lorenzo Gatto en Rahim Samii, Voorzitter van Conservamus 2. Staatssecretaris Servais Verherstraeten voor de micro 3. Minister Pascal Smet en Pierre de Bandt, Vice-Voorzitter van Conservamus 4. De ministers en Conservamus voeren het woord tijdens de persconferentie 5. Minister Jean-Marc Nollet en José Cordovil in gesprek met Conservatoriumdirecteur Frédéric de Roos 6. Rahim Samii, Minister Laurette Onkelinx en Me Jean-Pierre de Bandt 7. Mickey Boël, Pascal Smet en Laurette Onkelinx 8. Journalisten tijdens de persconferentie 9, 10, 11, 13. De ensembles van het KCB en het CRB tijdens het concert 12. Lorenzo Gatto, chaconne 12 13

8 9 10 Het Conservatorium heeft meer nodig dan een likje verf Doe een gift! 13 Met de steun van de Koning Boudewijnstichting IBAN: BE (BIC: BPOTBEB1), gestructureerde mededeling 128/2220/ Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf

9 Gelieve hier uw gegevens in te vullen zodat Conservamus u beter op de hoogte kan houden NAAM VOORNAAM ADRES TELEFOONNUMMER E- MAIL Wenst lid te worden en vraagt alle informatie aan rond lidmaatschap Wenst mecenas te worden en vraagt alle informatie aan rond mecenaat Gelieve dit formulier terug te sturen : per fax : per post : vzw Conservamus, Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel per e -mail : 16

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst Driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya.

Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya. Vipassana Nieuwsbrief In de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door S.N. Goenka NEDERLANDSE EDITIE Vol. 37, Nr. 2, oktober 2010 Verschijnt 3x per jaar Woorden van Dhamma Roma roma kirataga

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 302 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Smeets (PvdA), voorzitter, Smilde (CDA), Koşer

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F nr. 18

N I E U W S B R I E F nr. 18 N I E U W S B R I E F nr. 18 december 2013 Postadres: Groenedijk 76, 3311 DC Dordrecht Overwegende dat het voortbestaan in kwalitatieve en in kwantitatieve zin van Park Merwestein, erfgoed van de Dordtse

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 Verslag van het Steunpunt thuislozenzorg Brussel INTRODUCTIE...2 I. Terugblik op de winter 2012/2013... 3 a. Zomer

Nadere informatie