Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW"

Transcriptie

1 Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie Weetjes! Huurders Belangen Organisatie

2 Inhoud HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! 1 Huur- en Verhuurbeleid BOW 2 Huurders zitten in het verdomhoekje 5 Servicefonds afgeschaft. Huurverhoging daarvoor van de baan! 8 Op weg naar een Regionale Geschillencommissie 9 Plannen voor de Bloemenwijk in Asten ingrijpend gewijzigd! 10 Energie Weetjes! 11 Wetenswaardigheden 12 Afbeelding omslag: onderwerpen waar wij ons in de afgelopen periode mee bezig hielden. Colofon Huurders Belangen Organisatie De Peel Jaargang 6, nr. 1, juli 2011 Huurders Informatie is het contact- en informatieblad dat door de Huurders Belangen Organisatie De Peel wordt uitgegeven voor de huurders van Redactie en verantwoording voor de inhoud berust bij het bestuur van HBO De Peel. Bestuur Conny Raasveldt, voorzitter Ton van de Weerd, secretaris Wim Martens, penningmeester Jan van Geffen, vice-voorzitter Martie van den Berg, bestuurslid Wim Goossens, bestuurslid Vivian Willekens, bestuurslid Kantoor Stijn Streuvelslaan 48a 5751 XZ Deurne Tel.nr.: Faxnr.: Website : Spreekuur in kantoor: Iedere donderdag van tot uur. Oplage 4700 exemplaren Vormgeving/layout Frans-Jozef Bax Drukwerk Smits Drukwerkservice Deurne

3 HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! 1 Wat was er dan met die ouwe voorzitter aan de hand zult u wellicht vragen? Nou eigenlijk niets denken we, maar Ton van de Weerd - waar we hier over spreken - vervulde al enkele jaren het voorzitterschap naast zijn functie als secretaris. Bij het aftreden van onze oud-voorzitter Cor Kools beschikten we niet direct over een kandidaat voor deze functie en besliste het bestuur dat Ton, op tijdelijke basis, het voorzitterschap er bij zou nemen. Het bestuur is de mening toegedaan dat een tijdelijke dubbelfunctie aanvaardbaar is, maar zodra de mogelijkheid zich voordoet om elke bestuursfunctie door één persoon te laten vervullen dient dit te gebeuren, en nu is het zover. In de vorige uitgave van Huurders Informatie heeft u kunnen lezen dat ons bestuur, na een wederzijdse kennismakingsperiode, op 1 november 2010 werd uitgebreid met mevrouw Conny Raasveldt. In Limburg, waar zij woonachtig was, maakte zij al diverse jaren deel uit van het bestuur van huurdersbelangenvereniging Roer en Maas en in een eerder stadium vervulde zij al een erg lange periode het voorzitterschap van een grote organisatie. In haar denken de leden van het bestuur van de stichting HBO De Peel een goede voorzitter gevonden te hebben, vandaar dat zij met algemene stemmen van het bestuur op 1 juni werd benoemd tot voorzitter van HBO De Peel. De bestuursleden van HBO De Peel wensen haar veel succes toe bij haar werkzaamheden als voorzitter van de HBO en belangen vertegenwoordiger van de huurders van Bergopwaarts Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen liggen wij als huurders behoorlijk onder vuur, omdat er in het kabinet maatregelen worden bedacht waar wij als huurders niet echt vrolijk van kunnen worden. U leest er verderop in uw eigen contact- en informatieblad Huurders Informatie over. Het bestuur van HBO De Peel

4 In algemene termen neergezet bleek de uitslag van de enquêtes als volgt te zijn: Vóór 75% van de maximaal toegestane huur voor woningen met een WWS puntenaantal van 122 of minder (WWS=Woning Waardering Stelsel) Vóór 70% van de maximaal toegestane huur voor woningen met een WWS puntenaantal van123 of meer Tegen 90% van de maximaal toegestane huur voor nieuwbouw woningen Wij hebben in de verdere onderhandeling met Bergopwaarts het feit ingebracht dat de voorgestelde streefhuur bij nieuwbouw woningen, de 90%, door de huurders is weggestemd. Bergopwaarts heeft toen in onze richting aangegeven dat de bedoelde 90% van de maximaal toelaatbare huur niet als een vastgesteld Het huur- en verhuurbeleid van Bergopwaarts 2 Nog één keer het huur en verhuurbeleid van Bergopwaarts In het verslag van de Huurdersavonden 2010 in de uitgave van december 2010 van uw contact- en informatieblad Huurders Informatie, heeft u kunnen lezen dat de onderhandelingen over het huur- en verhuurbeleid met Bergopwaarts ten einde liepen, maar dat wij de uitslagen van de enquêtes op die avonden in onze advisering over dit onderwerp naar Bergopwaarts mee zouden nemen. Dit hebben wij dan ook gedaan. vast huurpercentage moet worden gezien maar als een plafond in de huurprijs van nieuwbouw woningen waar Bergopwaarts zelf niet boven wenst te gaan. Als bestuur konden wij ons daar verder maar weinig bij voorstellen omdat dan ieder percentage tussen de 70% en 90% van de maximaal toelaatbare huur door BOW vastgesteld kon worden voor nieuwbouw woningen. De afspraak werd gemaakt dat BOW aan de hand van realistische voorbeelden aan zou geven hoe het beleid met betrekking tot de huurprijs voor nieuwbouw woningen met een verduidelijking er uit zou kunnen zien. Hieronder treft u aan wat Bergopwaarts ons toezond: Streefhuren en aanvangshuren bij nieuwbouw Bergopwaarts hanteert voor nieuwbouwwoningen een maximale streefhuur die gelijk is aan 90% van de maximale huurprijs. Dit betekent niet dat de huurprijs van nieuwbouwwoningen ook op deze 90% wordt vastgesteld. De huurprijs van sociale huurwoningen is afhankelijk van de uitgangspunten die bij aanvang van een nieuwbouwproject worden vastgesteld, en vloeit veelal voort uit

5 projectafspraken met partijen zoals de gemeente. Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat de woningen bereikbaar zijn voor de doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn, hetzij in het sociale, hetzij in het commerciële segment. In het geval van sociale huurwoningen wordt gerekend met huurprijzen die zijn afgeleid van de grenzen zoals die in de huurtoeslagwet zijn uitgewerkt (jongeren, één en tweepersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, ouderen). Hiermee wordt de betaalbaarheid gegarandeerd. Hierna volgt een (fictief, dus verzonnen) voorbeeld ter illustratie: Bergopwaarts realiseert een complex woningen voor diverse doelgroepen met zowel grondgebonden woningen als appartementen. Voor de berekening van de aanvangshuur gelden onderstaande uitgangspunten. 3 Type Doelgroep personen opp m2 wws pnt Max. huur 90% max. Huur (rekenhuur) in % MRH appartement jongeren ,00 428,40 322,00 68% appartement starters/senioren 1 of ,24 543,82 499,00 83% appartement starters/senioren 1 of ,03 591,33 548,00 83% rijwoning starters 1 of ,04 656,14 548,00 75% hoekwoning starters/gezinnen 2 of ,43 733,89 548,00 67% hoekwoning starters/gezinnen 3 of meer ,43 733,89 647,00 79% (semi)bungalow senioren 1 of ,44 669,10 548,00 74% (semi)bungalow senioren 2 of ,44 669,10 647,00 87% Hierbij wordt ook zichtbaar er voor gekozen kan worden om vergelijkbare Hierbij wordt ook zichtbaar dat er voordat gekozen kan worden om vergelijkbare woningen voor verschillendevoor doelgroepen, dat wil zeggen in verschillende prijsklassen, te verhuren. Deze keuze is woningen verschillende doelgroepen, dat wil zeggen in verschillende weer afhankelijk van doelstellingen Deze en gemaakte prijsklassen, te verhuren. keuzeafspraken. is weer afhankelijk van doelstellingen en gemaakte afspraken. In het kader van de huurtoeslagwet rekenen we bij nieuwbouwappartementen met een rekenhuur i.p.v. de kader kale huur. Dit de in verband met de invloedrekenen van servicekosten het recht op huurtoeslag. In het van huurtoeslagwet we bijopnieuwbouwappartementen met een rekenhuur i.p.v. de kale huur. Dit in verband met de invloed van Tot zover de verduidelijking door Bergopwaarts van het hanteren van de 90% streefhuur servicekosten op het recht op huurtoeslag. voor nieuwbouw woningen. Zoals te zien wordt in dit voorbeeld nergens de 90% gehaald, zodat dit inderdaad Tot zover deis verduidelijking door Bergopwaarts van het hanteren van als de een 90% zelf opgelegdvoor maximum gezien zou kunnen worden. Het gemiddelde ligt echter op 77% en streefhuur nieuwbouw woningen. dat is in de ogen van de HBO toch wel hoog te noemen omdat voor nieuwbouw woningen het WWS puntenaantal vaak hoog ligt. In twee categorieën komt het huurbedrag uit op 647,00 en dat is maar 5,52 onder de huidige liberalisatiegrens. Ons advies over de jaargang 6, nr. 1 - juli 2011 voorstellen met betrekking tot de verhoging van de streefhuur besloten wij als volgt:

6 Het bestuur van HBO De Peel de uitslag van de enquête onder de huurders en de gevormde mening van de bestuursleden in aanmerking genomen gaat akkoord met: 1. Woningen met een lager aantal punten uit het Woning Waardering Stelsel als 123: 75% van de maximaal toegestane huur 2. Woningen met een hoger aantal punten uit het Woning Waardering Stelsel als 122: 70% van de maximaal toegestane huur 4 Zoals te zien is wordt in dit voorbeeld nergens de 90% gehaald, zodat dit inderdaad als een zelf opgelegd maximum gezien zou kunnen worden. Het gemiddelde ligt echter op 77% en dat is in de ogen van de HBO toch wel hoog te noemen omdat voor nieuwbouw woningen het WWS puntenaantal vaak hoog ligt. In twee categorieën komt het huurbedrag uit op 647,00 en dat is maar 5,52 onder de huidige liberalisatiegrens. Ons advies over de voorstellen met betrekking tot de verhoging van de streefhuur besloten wij als volgt: Over het voorgestelde punt: 3. Nieuwbouw woningen: 90% van de maximaal toegestane huur, merken wij het volgende op. Wij gaan er van uit de aangegeven 90% streefhuur voor nieuwbouw woningen uitsluitend geldt als een bovengrens die Bergopwaarts zichzelf heeft gesteld Alle omstandigheden in aanmerking genomen, Bergopwaarts zal streven naar een verantwoorde huur voor de corporatie die betaalbaar dient te zijn voor de huurder Er geen sprake zal zijn van het afsnijden van de mogelijk voor huurders met een smalle beurs om gezien hun inkomen - voor een nieuwbouw woning in aanmerking te komen Bergopwaarts presenteert zich graag als een sociale verhuurder. De nieuw bouw woningen dienen op een zodanig prijspeil te worden aangeboden dat het begrip sociale verhuurder recht wordt aangedaan, ook voor deze categorie woningen. Tot slot merkten wij in onze advisering op: Eindconclusie mag zijn dat de 75% maximaal toegestane huur voor minder dan 123 WWS punten en 70% maximaal toegestane huur voor meer dan 122 WWS punten positief worden geadviseerd. Dit geldt ook voor de 90% maximaal toegestane huur voor nieuwbouw woningen wanneer de opmerkingen die wij hierover maakten in acht worden genomen. Het in de onderhandelingen bereikte resultaat voor wat betreft de hoogte van de streefhuur betitelen wij als redelijk. Wanneer we deze percentages vergelijken met het landelijke beeld dan mag gesteld worden dat we hierbij een goede middenmoter zijn. Niet duur, niet goedkoop, maar ergens in het midden. Wij hopen dat u door dit artikel enig inzicht heeft gekregen in het resultaat wat we hebben bereikt. Daarbij dient u te beseffen dat de percentages

7 streefhuur worden toegepast bij nieuwbouw woningen die voor het eerst worden toegewezen en bij mutatie, wat wil zeggen bij verhuizing of woningruil. De veranderingen in de streefhuur hebben voor de zittende huurder geen enkele consequentie. Het gaat niet goed!!! Beste huurders, de tijd waarin we nu leven is niet de allerbeste voor ons, de huurders. Vanuit het kabinet blijken plannen gemaakt te worden die ons op zijn zachtst gezegd niet blij kunnen maken. Laten we content zijn met het feit dat de jaarlijkse huurverhoging voor deze kabinetsperiode is vastgesteld op het inflatieniveau (de geldontwaarding) van het afgelopen jaar, wat voor dit jaar neerkomt op 1.3%. Verder is er echter niets goeds meer te melden. Donner wil de maximum toelaatbare huur met 123,00 verhogen!!! Met name minister Donner lijkt er een sport van te maken om het de huurders behoorlijk moeilijk te maken. Huurders zitten in het verdomhoekje!! 5 Naar zijn idee werd het tijd om het maximum aantal punten in het Woning Waardering Stelsel eerst alleen in de zogenaamde schaarstegebieden fiks te verhogen - met 25 Woning Waardering punten - en toen dat in de praktijk wel wat moeilijk bleek te liggen stelde hij voor het voor álle huurders in Nederland te laten gelden. Om even aan te geven waarover we spreken, 25 WWS punten is ongeveer 123,- een fors bedrag dus. In de Tweede Kamer kon Donner hiervoor geen meerderheid krijgen en hij werd teruggestuurd om wat aanvullend huiswerk te maken. Daarbij dient hij te kijken naar het alternatief dat de Woonbond heeft aangedragen voor een beperkte extra huurverhoging. We moeten afwachten wat hij nu weer uit zijn hoge hoed tovert. Veel goeds verwachten wij er niet van. De ,-. grens Europa is gekomen met een grens van een gezamenlijk inkomen van ,-, die op 1 januari 2011 is ingegaan. Woningbouw corporaties dienen woningen

8 met een huurprijs beneden de 652,52 toe te wijzen aan huurders met een gezamenlijk inkomen onder de ,-. grens. Voor slechts 10% van de vrijkomende woningen mag een uitzondering gemaakt worden voor wat het inkomen betreft. Wat zijn nu de gevolgen van deze maatregel. Op dit moment is het voor huurders die een gezamenlijk inkomen hebben tot ongeveer ,- vrijwel onmogelijk om een hypotheek bij de bank rond te krijgen voor een vrij normale woning met een prijs van rond de tot Een woning kopen zit er dus niet in voor deze groep, dus zijn zij aangewezen op een huurwoning. Huren in de particuliere sector is geen alternatief. Over het algemeen liggen de huren in deze sector boven de 652,52 wat betekent dat de huurprijs van die woningen geliberaliseerd zijn en de verhuurder een huurprijs kan vragen die niet aan een maximaal toelaatbare huur gebonden is. Zit je dus met je inkomen tussen die grenzen van ,-. en ,- ben je aangewezen op de 10% van de vrijkomende woningen van onze verhuurder Bergopwaarts die toegewezen mogen worden aan kandidaat huurders die boven de ,- aan gezamenlijk inkomen hebben. Je praat dan over een aantal woningen van ongeveer 35 stuks per jaar. De kans om op een zo gering aantal woningen in te loten is wel erg klein denken wij. 6 Dit is slechts één groepering die door deze maatregel getroffen wordt. Een andere groep bestaat uit personen die wonen in een woning van Bergopwaarts en die door diverse omstandigheden de wens hebben om een andere woning te huren van Bergopwaarts. Het kan zijn dat een 55+ echtpaar liever een wat kleinere woning of een seniorenwoning zou willen betrekken. Wanneer een dergelijk echtpaar een inkomen heeft wat juist boven de Europese grens ligt komen zij maar zeer moeilijk aan de bak. Hetzelfde geldt voor een wat jonger stel die in een starterswoning wonen en gezinsuitbreiding verwachten. Al met al is er van alles tegen deze grens op te sommen terwijl er naar onze mening vrijwel niets positiefs aan is. Een aantal corporaties in Nederland heeft aangegeven geen boodschap te hebben aan de Europese maatregel en gaan hun eigen gang, een andere groep corporaties leggen zelf deze grens op een inkomen dat ligt tussen de ,- en Bergopwaarts heeft aangegeven de regel uit Europa gewoon toe te passen vanwege het feit dat men heeft gedreigd met sancties wanneer de regel niet zou worden toegepast.

9 Einde van de doorstroming De doorstroom in het woningbestand van Bergopwaarts is niet groot. Het feit dat de streefhuur bedragen wat zijn verhoogd en bij mutatie die streefhuur wordt toegepast zorgt er voor dat huurders vaak voor een huur komen te staan die de doorstroom er beslist niet aantrekkelijker op maakt. Het resultaat van de invoering van de Europese regelgeving op het gebied van de toewijzing van woningen zal de doorstroming in het woningbestand van Bergopwaarts naar onze mening zeer negatief beïnvloeden terwijl er eigenlijk niets positiefs tegenover staat. Mocht u de dupe zijn van de Europese regel, de ,- grens, dan kunt u zich melden op de site van de Woonbond Uw situatie wordt dan gebruikt om het onrechtvaardige daarvan aan te tonen en te bestrijden. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bezoekers van de website krijgen alleen uw antwoord op de eerste twee vragen te lezen en de plaats waar u woont, dus niet uw naam en contactgegevens. Uw antwoord op vragen over inkomensgegevens en gezinssituatie worden niet bij de tekst van uw melding getoond. 7 De Woonbond ontwikkelt plannen en acties! De Nederlandse Woonbond waar HBO De Peel lid van is ontwikkelt plannen en acties om er voor te zorgen dat Donner tot de orde wordt geroepen in zijn plannen om de huurders in Nederland het leven zuur te maken. Zo was er op 20 mei 2011 een actievergadering van de Woonbond in de Jaarbeurs in Utrecht waar onze bestuursleden Conny Raasveldt en Martie van den Berg aan deel hebben genomen. De Woonbond geeft aan dat het voorgestelde kabinetsbeleid niet de juiste hervormingen van de woningmarkt in beweging zet en er wordt met geen woord gesproken over de koopsector waar de hypotheekrenteaftrek geheel ongemoeid wordt gelaten. Tegelijkertijd wordt er wel bezuinigd op de huurtoeslag en krijgen verhuurders mogelijkheden om hun huren (fors) te verhogen. Als vertegenwoordigers van u, de huurders van Bergopwaarts, volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen daar waar het mogelijk is uw belangen zo goed als in ons vermogen ligt behartigen.

10 Huurverhoging daarvoor van de baan! Het servicefonds voor glasschade en rioolontstopping bestaat al sinds jaar en dag. Bij het overleg over de voorwaarden voor het Huurbeleid 2007 en verder... gaf Bergopwaarts aan dat zij van dit servicefonds af wilde en de kosten gewoon als onderdeel van de huurprijs in te voeren door een extra huurverhoging van 0,2% voor alle huurders. vinden en werd dan ook ieder jaar afgewezen. Tot. dit jaar Als HBO bestuur hebben we wederom het voorstel gedaan het servicefonds af te schaffen en geen extra huurverhoging van 0,2% op te leggen in de toekomst. Bergopwaarts heeft dit voorstel nu aanvaard en met ingang van 1 juli 2011 betalen alle huurders, zowel de zittende als de nieuwe huurders, geen kosten voor het servicefonds en wordt de aangekondigde extra huurverho- Servicefonds afgeschaft Op dat moment hebben wij direct geprobeerd akkoord te gaan met de afschaffing van het fonds maar zonder de extra verhoging van de huur met 0,2%. Dit werd afgewezen door Bergopwaarts. De extra huur verhoging van 0,2% kon tot op heden door Bergopwaarts niet worden ingevoerd omdat de afgelopen jaren de huurprijs uitsluitend met het inflatiepercentage verhoogd mocht worden. Om die reden schafte Bergopwaarts in die jaren het servicefonds dan ook niet af. In onze adviezen van 2008 tot en met 2010 over de jaarlijkse huurverhoging hebben wij telkenmale geadviseerd om het rioolfonds af te schaffen zonder de aangekondigde 0,2% extra huurverhoging. Dit voorstel kon in de ogen van Bergopwaarts geen genade 8 ging van 0,2% daarvoor niet ingevoerd. Als HBO bestuur kunnen we hierover tevreden zijn.

11 Vervanging van Klachtenadviescommissie Vier woningbouw corporaties in onze regio hebben het initiatief genomen om te komen tot een regionale geschillen commissie. Dit zijn onze eigen woningbouwvereniging Bergopwaarts, Woningstichting Peelrand Wonen uit Boekel, Woningstichting Goed Wonen te Gemert en Woningstichting Laarbeek te Lieshout. Alle vier genoemde woning corporaties hadden een eigen klachten- of geschillencommissie. Kenmerkend voor deze commissies was het feit dat zij over het algemeen maar zeer weinig klachten of geschillen te behandelen kregen. Het kwam wel voor dat deze commissie een jaar lang geen klacht te behandelen kreeg. Een argument om te komen tot een regionale geschillencommissie kwam enerzijds voort uit de verwachting dat een commissie die voor vier corporaties de geschillen behandelt meer te doen krijgt en daardoor meer ervaring en deskundigheid opbouwt als voorheen, terwijl anderzijds verwacht mag worden dat er efficiënter en mogelijk ook kostenbesparend gewerkt zal kunnen worden. Voorwaarde voor het welslagen van dit initiatief was vanzelfsprekend dat de vier corporaties het over de aard en inhoud van een op te stellen Reglement voor de Regionale Geschillen Commissie eens zouden kunnen worden. Op 1 december 2010 vond in het kantoor van woningstichting Laarbeek te Lieshout de eerste bijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigingen van de vier corporaties enerzijds en de vier huurders belangen organisaties anderzijds. Opgemerkt wordt dat het belang van de huurders van Peelrand Wonen uit Boekel niet alleen door haar Canjels directeurbestuur van respectievelijk de corporaties Bergopwaarts, Laarbeek, Goed Wonen en Peelrand Wonen aanwezig. Het overgrote deel van de bepalingen in het concept reglement was door de wederzijdse partijen al van goedkeuring voorzien. Een enkel onderwerp, zoals de benoemingsprocedure van de leden van de te vormen geschillencommissie, werd nog doorgesproken en door de wederzijdse partijen goedgekeurd. Regionale Geschillen Commissie voorzitter werd vertegenwoordigd maar ook door de heer Jos Aal, adviseur van het Woonbond Kennis en Adviescentrum. Jos Aal is gedurende vrijwel het hele proces om te komen tot het op te stellen reglement voor deze geschillencommissie in de ondersteunende en adviserende rol betrokken geweest. Nadat het eerste overleg had plaatsgevonden zijn er nog diverse samenkomsten en overlegsituaties gevolgd. Daarbij fungeerde ons kantoor van HBO De Peel in Deurne als plek waar werd samengekomen en overlegd en wij onze rol als gastheer/vrouw zo goed mogelijk hebben ingevuld. Op 28 april vond in ons kantoor in Deurne het finale overleg plaats over het concept reglement. Hierbij waren de heren Theuws, Brosens, Vedder en De slotconclusie luidde dan ook dat nu kon worden overgegaan tot het vormen van de selectiecommissie uit de kringen van huurders en verhuurders die gezamenlijk een voordracht van kandidaat leden zullen opmaken. De eerste samenkomst van deze commissie heeft reeds plaatsgevonden. Bij het ter perse gaan van deze editie was er geen nadere informatie met betrekking tot dit onderwerp. In onze volgende editie meer hierover. 9

12 Het laatste halfjaar zijn de plannen voor de vernieuwing van de Bloemenwijk in Asten ingrijpend gewijzigd. We willen u hier niet vermoeien met de details van alles wat daarmee te maken heeft, maar de plannen die vastgelegd waren in de visie om te komen tot de vernieuwing van de Bloemenwijk zijn van de baan. Een groot aantal personen, waaronder huurders uit de Bloemenwijk en vertegenwoordigers van belangenbehartigers van diverse groeperingen waaronder ook Bergopwaarts is bezig met de Renovatie 1e Bloem, sloopt zeer veel minder en renoveert veel meer als eerder werd aangenomen. Wanneer je je oor te luister legt bij sommige betrokkenen verloopt niet alles vlekkeloos en wordt er bij ons op de deur geklopt en gevraagd om ondersteuning. Het tweede pakket te renoveren woningen bestaat uit ruim twintig woningen. Voor deze renovatie lijkt het ons van zeer groot belang dat er een bewonerscommissie is die de oren en ogen in de wijk heeft en daarover dat het van belang is een bewonerscommissie in het leven te roepen. Dit is niet in ons belang, maar in uw belang!!! Op 23 juni kwam de Participatiegroep bijeen om de stand van zaken te bespreken en begin juli valt de beslissing in de gemeenteraad van Asten. Wij zijn benieuwd en laten ons zeer graag verassen door goede plannen die uitvoerbaar zullen blijken te zijn. Plannen Bloemenwijk 10 in Asten ingrijpend gewijzigd HBO De Peel hebben - onder het voorzitterschap van Marjo Rutten van Onis en ondersteunt door Jos Aal van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum in de Participatiegroep enorm veel (vrije) tijd opgeofferd om de vernieuwing van deze wijk tot een succes te maken. Zoals de kaarten er nu bij liggen denken wij dat we mogen spreken van verspilde vrije tijd. Woningcorporatie wocom heeft zich geheel teruggetrokken en sloopt geen woningen die daarvoor eerder, ook in de visie, aangewezen waren. Zij gaan verder met een daartoe opgerichte bewonerscommissie uit de wijk. kunnen spreken en mogelijk stappen ondernemen. Op 7 april j.l. vond een voorlichtingsavond plaats over de komende renovaties. Op die avond heeft onze toenmalige voorzitter Ton van de Weerd een oproep gedaan om te bezien of er een bewonerscommissie gevormd kon worden. Helaas! Slechts 1 persoon gaf aan daarvoor belangstelling te hebben. Er komt vermoedelijk nog een bijeenkomst voor huurders van de 2e Bloem. Er zal dan nogmaals getracht worden een bewonerscommissie op te richten. Als bestuur van HBO De Peel geven wij in de richting van de huurders uit de 2e Bloem aan

13 Het belang van energiebesparing Op de laatste huurdersavond is beloofd dat wij u op de hoogte gaan houden over het onderwerp energie. Dit is momenteel een belangrijk onderwerp in onze maatschappij en vooral energie besparing. De verwachting is dat de energie prijzen gaan stijgen mogelijk zelfs hoger dan onze huren. Het is dus belangrijk om hierop te besparen, dit kan door meerdere maatregelen te nemen van klein tot groot. Denkt u bijvoorbeeld aan Energie Weetjes De ouderwetse gloeilamp verbruikt veel energie en het scheelt al gauw aardig wat euro s op jaarbasis als u deze uit uw huis verbant. De duur van het douchen aan banden leggen vooral bij onze kinderen. Sommige hebben er een hekel aan, anderen staan er het liefst een half uur onder. De oplader van onze mobiele telefoons uit het stopcontact halen na het laden want deze gebruiken dat dit wel gebeurt en dit kan u alleen al ruim honderd euro schelen op de eindafrekening. Verder adviseren wij u om de jaarrekening en/of eindafrekening goed door te lezen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u ook ons hierover om hulp vragen. Ook met andere vragen over energie kunt u ons bellen, mailen of ons open spreekuur bezoeken op de donderdagmorgen tussen en uur. De Werkgroep Energie van HBO De Peel. 11 gevel- en dakisolatie dan ligt dit op de weg van de corporatie en hierover komen wij in een volgend nummer bij u terug. De HBO is momenteel aan het verkennen wat daar de mogelijkheden zijn. Daartoe hebben wij het taakaccent energie en energiebesparing een vaste plaats gegeven in onze werkzaamheden en in handen gelegd van onze bestuursleden Conny Raasveldt en Jan van Geffen. We beginnen klein wat kunt u zelf doen??? Wij zullen hieronder een aantal tips geven. Gloeilampen vervangen door spaarlampen en of led lampen. energie zonder dat ze opladen. Koffiezetapparaten, tv, pc, ect. niet stand-by laten staan. U zult denken dat gebruik valt mee en dat lijkt ook zo maar op jaarbasis toch een tiental euro s. Ook kunnen wij op de koude zolder de buizen van het warm water en de CV isoleren, of een speciaal folie achter onze radiatoren plakken. Dit alles bij elkaar zorgt toch voor een ietwat goedkopere jaarafrekening. Een laatste tip Nog een laatste tip als u gaat verhuizen en uw energiemaatschappij verhuist mee, dan mogen zij u geen boete opleggen. Wij hebben gemerkt

14 Geen dure 0900 nummers meer Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bedrijven voor de consument alleen bereikbaar zijn via een 0900-telefoonnummer. Deze nummers kunnen erg duur zijn, 70 cent per minuut is tegenwoordig niets bijzonders meer. En hoe duurder het bellen van zo n nummer is, hoe langer het duurt voor u de juiste persoon aan de lijn heeft. Vaak krijgt u, voor u het keuzemenu eerst ook nog eens een reclameverhaaltje van het bedrijf te horen. verbaast zijn als wij steeds minder service krijgen, want wij bewijzen dat wij dit toestaan. Er is een alternatief voor deze dure 0900-nummers gevonden Namelijk het originele telefoonnummer van het bedrijf. U belt gewoon het alternatief nummer dat geplaatst is achter het dure 0900 nummer en u heeft meteen contact met het bedrijf of de instelling. Ieder 0900-nummer is gekoppeld aan een gewoon vast Wetenswaardigheden 12 Kosten Zo hangt u tijden aan de telefoon, gedwongen om eerst te luisteren naar de reclame van het bedrijf, daarna komt er een traag keuzemenu, en daarna zijn alle medewerkers in gesprek. Voor je er erg in hebt zijn er tien minuten voorbij, voor eigen rekening, voor 70 cent per minuut of meer. Klantonvriendelijk gedrag Het wordt hoog tijd om eens tegengas te geven met betrekking tot dit uiterst klant onvriendelijke gedrag. Want als wij als samenleving, accepteren dat een bedrijf dat een fout maakt waardoor de klant genoodzaakt is te bellen, dik verdient aan die klacht via een 0900 nummer dan moeten wij niet nummer. Als u dat vaste nummer belt dan komt u bij hetzelfde callcenter terecht. Punt is dat u wel moet weten naar welk nummer een 0900-nummer dan verwijst. Is er eentje gemist, schroom dan niet om dit aan te vullen. Er is een lijst met telefoonnummers die u kunt kiezen en u zult begrijpen dat wij deze niet in ons contactblad gaan plaatsen. U kunt de lijst vinden (en kopiëren) van onze website www. hbodepeel.nl onder de knop Wetenswaardigheden.

15 Overleg regionale geschillencommissie Van rechts naar links: de heren Canjels, Vedder, Brosens en Theuws respectievelijk van de corporaties in Boekel, Gemert/Bakel, Laarbeek en Deurne/Asten. 13 De lunch tijdens het overleg Van links naar rechts: Francien Jacobs uit Boekel, Jos Aal adviseur van de Woonbond, Heleen Simons Woonbond Eindhoven, Marjan Gringhuis uit Laarbeek en Vivian Willekens en Conny Raasveldt van HBO De Peel.

16 Huurders Belangen Organisatie De Peel

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 16 e jaargang nr. 2, juli 2009 Beste medebewoners van de Punter, e vakanties zijn begonnen, de meesten van D ons gaan weer genieten van een welverdiende rustperiode.

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1.0 Inleiding Nederlandse wet- en regelgeving van de huurwoningmarkt vindt zijn oorsprong in de wederopbouw.

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie