Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW"

Transcriptie

1 Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie Weetjes! Huurders Belangen Organisatie

2 Inhoud HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! 1 Huur- en Verhuurbeleid BOW 2 Huurders zitten in het verdomhoekje 5 Servicefonds afgeschaft. Huurverhoging daarvoor van de baan! 8 Op weg naar een Regionale Geschillencommissie 9 Plannen voor de Bloemenwijk in Asten ingrijpend gewijzigd! 10 Energie Weetjes! 11 Wetenswaardigheden 12 Afbeelding omslag: onderwerpen waar wij ons in de afgelopen periode mee bezig hielden. Colofon Huurders Belangen Organisatie De Peel Jaargang 6, nr. 1, juli 2011 Huurders Informatie is het contact- en informatieblad dat door de Huurders Belangen Organisatie De Peel wordt uitgegeven voor de huurders van Redactie en verantwoording voor de inhoud berust bij het bestuur van HBO De Peel. Bestuur Conny Raasveldt, voorzitter Ton van de Weerd, secretaris Wim Martens, penningmeester Jan van Geffen, vice-voorzitter Martie van den Berg, bestuurslid Wim Goossens, bestuurslid Vivian Willekens, bestuurslid Kantoor Stijn Streuvelslaan 48a 5751 XZ Deurne Tel.nr.: Faxnr.: Website : Spreekuur in kantoor: Iedere donderdag van tot uur. Oplage 4700 exemplaren Vormgeving/layout Frans-Jozef Bax Drukwerk Smits Drukwerkservice Deurne

3 HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! 1 Wat was er dan met die ouwe voorzitter aan de hand zult u wellicht vragen? Nou eigenlijk niets denken we, maar Ton van de Weerd - waar we hier over spreken - vervulde al enkele jaren het voorzitterschap naast zijn functie als secretaris. Bij het aftreden van onze oud-voorzitter Cor Kools beschikten we niet direct over een kandidaat voor deze functie en besliste het bestuur dat Ton, op tijdelijke basis, het voorzitterschap er bij zou nemen. Het bestuur is de mening toegedaan dat een tijdelijke dubbelfunctie aanvaardbaar is, maar zodra de mogelijkheid zich voordoet om elke bestuursfunctie door één persoon te laten vervullen dient dit te gebeuren, en nu is het zover. In de vorige uitgave van Huurders Informatie heeft u kunnen lezen dat ons bestuur, na een wederzijdse kennismakingsperiode, op 1 november 2010 werd uitgebreid met mevrouw Conny Raasveldt. In Limburg, waar zij woonachtig was, maakte zij al diverse jaren deel uit van het bestuur van huurdersbelangenvereniging Roer en Maas en in een eerder stadium vervulde zij al een erg lange periode het voorzitterschap van een grote organisatie. In haar denken de leden van het bestuur van de stichting HBO De Peel een goede voorzitter gevonden te hebben, vandaar dat zij met algemene stemmen van het bestuur op 1 juni werd benoemd tot voorzitter van HBO De Peel. De bestuursleden van HBO De Peel wensen haar veel succes toe bij haar werkzaamheden als voorzitter van de HBO en belangen vertegenwoordiger van de huurders van Bergopwaarts Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen liggen wij als huurders behoorlijk onder vuur, omdat er in het kabinet maatregelen worden bedacht waar wij als huurders niet echt vrolijk van kunnen worden. U leest er verderop in uw eigen contact- en informatieblad Huurders Informatie over. Het bestuur van HBO De Peel

4 In algemene termen neergezet bleek de uitslag van de enquêtes als volgt te zijn: Vóór 75% van de maximaal toegestane huur voor woningen met een WWS puntenaantal van 122 of minder (WWS=Woning Waardering Stelsel) Vóór 70% van de maximaal toegestane huur voor woningen met een WWS puntenaantal van123 of meer Tegen 90% van de maximaal toegestane huur voor nieuwbouw woningen Wij hebben in de verdere onderhandeling met Bergopwaarts het feit ingebracht dat de voorgestelde streefhuur bij nieuwbouw woningen, de 90%, door de huurders is weggestemd. Bergopwaarts heeft toen in onze richting aangegeven dat de bedoelde 90% van de maximaal toelaatbare huur niet als een vastgesteld Het huur- en verhuurbeleid van Bergopwaarts 2 Nog één keer het huur en verhuurbeleid van Bergopwaarts In het verslag van de Huurdersavonden 2010 in de uitgave van december 2010 van uw contact- en informatieblad Huurders Informatie, heeft u kunnen lezen dat de onderhandelingen over het huur- en verhuurbeleid met Bergopwaarts ten einde liepen, maar dat wij de uitslagen van de enquêtes op die avonden in onze advisering over dit onderwerp naar Bergopwaarts mee zouden nemen. Dit hebben wij dan ook gedaan. vast huurpercentage moet worden gezien maar als een plafond in de huurprijs van nieuwbouw woningen waar Bergopwaarts zelf niet boven wenst te gaan. Als bestuur konden wij ons daar verder maar weinig bij voorstellen omdat dan ieder percentage tussen de 70% en 90% van de maximaal toelaatbare huur door BOW vastgesteld kon worden voor nieuwbouw woningen. De afspraak werd gemaakt dat BOW aan de hand van realistische voorbeelden aan zou geven hoe het beleid met betrekking tot de huurprijs voor nieuwbouw woningen met een verduidelijking er uit zou kunnen zien. Hieronder treft u aan wat Bergopwaarts ons toezond: Streefhuren en aanvangshuren bij nieuwbouw Bergopwaarts hanteert voor nieuwbouwwoningen een maximale streefhuur die gelijk is aan 90% van de maximale huurprijs. Dit betekent niet dat de huurprijs van nieuwbouwwoningen ook op deze 90% wordt vastgesteld. De huurprijs van sociale huurwoningen is afhankelijk van de uitgangspunten die bij aanvang van een nieuwbouwproject worden vastgesteld, en vloeit veelal voort uit

5 projectafspraken met partijen zoals de gemeente. Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat de woningen bereikbaar zijn voor de doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn, hetzij in het sociale, hetzij in het commerciële segment. In het geval van sociale huurwoningen wordt gerekend met huurprijzen die zijn afgeleid van de grenzen zoals die in de huurtoeslagwet zijn uitgewerkt (jongeren, één en tweepersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, ouderen). Hiermee wordt de betaalbaarheid gegarandeerd. Hierna volgt een (fictief, dus verzonnen) voorbeeld ter illustratie: Bergopwaarts realiseert een complex woningen voor diverse doelgroepen met zowel grondgebonden woningen als appartementen. Voor de berekening van de aanvangshuur gelden onderstaande uitgangspunten. 3 Type Doelgroep personen opp m2 wws pnt Max. huur 90% max. Huur (rekenhuur) in % MRH appartement jongeren ,00 428,40 322,00 68% appartement starters/senioren 1 of ,24 543,82 499,00 83% appartement starters/senioren 1 of ,03 591,33 548,00 83% rijwoning starters 1 of ,04 656,14 548,00 75% hoekwoning starters/gezinnen 2 of ,43 733,89 548,00 67% hoekwoning starters/gezinnen 3 of meer ,43 733,89 647,00 79% (semi)bungalow senioren 1 of ,44 669,10 548,00 74% (semi)bungalow senioren 2 of ,44 669,10 647,00 87% Hierbij wordt ook zichtbaar er voor gekozen kan worden om vergelijkbare Hierbij wordt ook zichtbaar dat er voordat gekozen kan worden om vergelijkbare woningen voor verschillendevoor doelgroepen, dat wil zeggen in verschillende prijsklassen, te verhuren. Deze keuze is woningen verschillende doelgroepen, dat wil zeggen in verschillende weer afhankelijk van doelstellingen Deze en gemaakte prijsklassen, te verhuren. keuzeafspraken. is weer afhankelijk van doelstellingen en gemaakte afspraken. In het kader van de huurtoeslagwet rekenen we bij nieuwbouwappartementen met een rekenhuur i.p.v. de kader kale huur. Dit de in verband met de invloedrekenen van servicekosten het recht op huurtoeslag. In het van huurtoeslagwet we bijopnieuwbouwappartementen met een rekenhuur i.p.v. de kale huur. Dit in verband met de invloed van Tot zover de verduidelijking door Bergopwaarts van het hanteren van de 90% streefhuur servicekosten op het recht op huurtoeslag. voor nieuwbouw woningen. Zoals te zien wordt in dit voorbeeld nergens de 90% gehaald, zodat dit inderdaad Tot zover deis verduidelijking door Bergopwaarts van het hanteren van als de een 90% zelf opgelegdvoor maximum gezien zou kunnen worden. Het gemiddelde ligt echter op 77% en streefhuur nieuwbouw woningen. dat is in de ogen van de HBO toch wel hoog te noemen omdat voor nieuwbouw woningen het WWS puntenaantal vaak hoog ligt. In twee categorieën komt het huurbedrag uit op 647,00 en dat is maar 5,52 onder de huidige liberalisatiegrens. Ons advies over de jaargang 6, nr. 1 - juli 2011 voorstellen met betrekking tot de verhoging van de streefhuur besloten wij als volgt:

6 Het bestuur van HBO De Peel de uitslag van de enquête onder de huurders en de gevormde mening van de bestuursleden in aanmerking genomen gaat akkoord met: 1. Woningen met een lager aantal punten uit het Woning Waardering Stelsel als 123: 75% van de maximaal toegestane huur 2. Woningen met een hoger aantal punten uit het Woning Waardering Stelsel als 122: 70% van de maximaal toegestane huur 4 Zoals te zien is wordt in dit voorbeeld nergens de 90% gehaald, zodat dit inderdaad als een zelf opgelegd maximum gezien zou kunnen worden. Het gemiddelde ligt echter op 77% en dat is in de ogen van de HBO toch wel hoog te noemen omdat voor nieuwbouw woningen het WWS puntenaantal vaak hoog ligt. In twee categorieën komt het huurbedrag uit op 647,00 en dat is maar 5,52 onder de huidige liberalisatiegrens. Ons advies over de voorstellen met betrekking tot de verhoging van de streefhuur besloten wij als volgt: Over het voorgestelde punt: 3. Nieuwbouw woningen: 90% van de maximaal toegestane huur, merken wij het volgende op. Wij gaan er van uit de aangegeven 90% streefhuur voor nieuwbouw woningen uitsluitend geldt als een bovengrens die Bergopwaarts zichzelf heeft gesteld Alle omstandigheden in aanmerking genomen, Bergopwaarts zal streven naar een verantwoorde huur voor de corporatie die betaalbaar dient te zijn voor de huurder Er geen sprake zal zijn van het afsnijden van de mogelijk voor huurders met een smalle beurs om gezien hun inkomen - voor een nieuwbouw woning in aanmerking te komen Bergopwaarts presenteert zich graag als een sociale verhuurder. De nieuw bouw woningen dienen op een zodanig prijspeil te worden aangeboden dat het begrip sociale verhuurder recht wordt aangedaan, ook voor deze categorie woningen. Tot slot merkten wij in onze advisering op: Eindconclusie mag zijn dat de 75% maximaal toegestane huur voor minder dan 123 WWS punten en 70% maximaal toegestane huur voor meer dan 122 WWS punten positief worden geadviseerd. Dit geldt ook voor de 90% maximaal toegestane huur voor nieuwbouw woningen wanneer de opmerkingen die wij hierover maakten in acht worden genomen. Het in de onderhandelingen bereikte resultaat voor wat betreft de hoogte van de streefhuur betitelen wij als redelijk. Wanneer we deze percentages vergelijken met het landelijke beeld dan mag gesteld worden dat we hierbij een goede middenmoter zijn. Niet duur, niet goedkoop, maar ergens in het midden. Wij hopen dat u door dit artikel enig inzicht heeft gekregen in het resultaat wat we hebben bereikt. Daarbij dient u te beseffen dat de percentages

7 streefhuur worden toegepast bij nieuwbouw woningen die voor het eerst worden toegewezen en bij mutatie, wat wil zeggen bij verhuizing of woningruil. De veranderingen in de streefhuur hebben voor de zittende huurder geen enkele consequentie. Het gaat niet goed!!! Beste huurders, de tijd waarin we nu leven is niet de allerbeste voor ons, de huurders. Vanuit het kabinet blijken plannen gemaakt te worden die ons op zijn zachtst gezegd niet blij kunnen maken. Laten we content zijn met het feit dat de jaarlijkse huurverhoging voor deze kabinetsperiode is vastgesteld op het inflatieniveau (de geldontwaarding) van het afgelopen jaar, wat voor dit jaar neerkomt op 1.3%. Verder is er echter niets goeds meer te melden. Donner wil de maximum toelaatbare huur met 123,00 verhogen!!! Met name minister Donner lijkt er een sport van te maken om het de huurders behoorlijk moeilijk te maken. Huurders zitten in het verdomhoekje!! 5 Naar zijn idee werd het tijd om het maximum aantal punten in het Woning Waardering Stelsel eerst alleen in de zogenaamde schaarstegebieden fiks te verhogen - met 25 Woning Waardering punten - en toen dat in de praktijk wel wat moeilijk bleek te liggen stelde hij voor het voor álle huurders in Nederland te laten gelden. Om even aan te geven waarover we spreken, 25 WWS punten is ongeveer 123,- een fors bedrag dus. In de Tweede Kamer kon Donner hiervoor geen meerderheid krijgen en hij werd teruggestuurd om wat aanvullend huiswerk te maken. Daarbij dient hij te kijken naar het alternatief dat de Woonbond heeft aangedragen voor een beperkte extra huurverhoging. We moeten afwachten wat hij nu weer uit zijn hoge hoed tovert. Veel goeds verwachten wij er niet van. De ,-. grens Europa is gekomen met een grens van een gezamenlijk inkomen van ,-, die op 1 januari 2011 is ingegaan. Woningbouw corporaties dienen woningen

8 met een huurprijs beneden de 652,52 toe te wijzen aan huurders met een gezamenlijk inkomen onder de ,-. grens. Voor slechts 10% van de vrijkomende woningen mag een uitzondering gemaakt worden voor wat het inkomen betreft. Wat zijn nu de gevolgen van deze maatregel. Op dit moment is het voor huurders die een gezamenlijk inkomen hebben tot ongeveer ,- vrijwel onmogelijk om een hypotheek bij de bank rond te krijgen voor een vrij normale woning met een prijs van rond de tot Een woning kopen zit er dus niet in voor deze groep, dus zijn zij aangewezen op een huurwoning. Huren in de particuliere sector is geen alternatief. Over het algemeen liggen de huren in deze sector boven de 652,52 wat betekent dat de huurprijs van die woningen geliberaliseerd zijn en de verhuurder een huurprijs kan vragen die niet aan een maximaal toelaatbare huur gebonden is. Zit je dus met je inkomen tussen die grenzen van ,-. en ,- ben je aangewezen op de 10% van de vrijkomende woningen van onze verhuurder Bergopwaarts die toegewezen mogen worden aan kandidaat huurders die boven de ,- aan gezamenlijk inkomen hebben. Je praat dan over een aantal woningen van ongeveer 35 stuks per jaar. De kans om op een zo gering aantal woningen in te loten is wel erg klein denken wij. 6 Dit is slechts één groepering die door deze maatregel getroffen wordt. Een andere groep bestaat uit personen die wonen in een woning van Bergopwaarts en die door diverse omstandigheden de wens hebben om een andere woning te huren van Bergopwaarts. Het kan zijn dat een 55+ echtpaar liever een wat kleinere woning of een seniorenwoning zou willen betrekken. Wanneer een dergelijk echtpaar een inkomen heeft wat juist boven de Europese grens ligt komen zij maar zeer moeilijk aan de bak. Hetzelfde geldt voor een wat jonger stel die in een starterswoning wonen en gezinsuitbreiding verwachten. Al met al is er van alles tegen deze grens op te sommen terwijl er naar onze mening vrijwel niets positiefs aan is. Een aantal corporaties in Nederland heeft aangegeven geen boodschap te hebben aan de Europese maatregel en gaan hun eigen gang, een andere groep corporaties leggen zelf deze grens op een inkomen dat ligt tussen de ,- en Bergopwaarts heeft aangegeven de regel uit Europa gewoon toe te passen vanwege het feit dat men heeft gedreigd met sancties wanneer de regel niet zou worden toegepast.

9 Einde van de doorstroming De doorstroom in het woningbestand van Bergopwaarts is niet groot. Het feit dat de streefhuur bedragen wat zijn verhoogd en bij mutatie die streefhuur wordt toegepast zorgt er voor dat huurders vaak voor een huur komen te staan die de doorstroom er beslist niet aantrekkelijker op maakt. Het resultaat van de invoering van de Europese regelgeving op het gebied van de toewijzing van woningen zal de doorstroming in het woningbestand van Bergopwaarts naar onze mening zeer negatief beïnvloeden terwijl er eigenlijk niets positiefs tegenover staat. Mocht u de dupe zijn van de Europese regel, de ,- grens, dan kunt u zich melden op de site van de Woonbond Uw situatie wordt dan gebruikt om het onrechtvaardige daarvan aan te tonen en te bestrijden. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bezoekers van de website krijgen alleen uw antwoord op de eerste twee vragen te lezen en de plaats waar u woont, dus niet uw naam en contactgegevens. Uw antwoord op vragen over inkomensgegevens en gezinssituatie worden niet bij de tekst van uw melding getoond. 7 De Woonbond ontwikkelt plannen en acties! De Nederlandse Woonbond waar HBO De Peel lid van is ontwikkelt plannen en acties om er voor te zorgen dat Donner tot de orde wordt geroepen in zijn plannen om de huurders in Nederland het leven zuur te maken. Zo was er op 20 mei 2011 een actievergadering van de Woonbond in de Jaarbeurs in Utrecht waar onze bestuursleden Conny Raasveldt en Martie van den Berg aan deel hebben genomen. De Woonbond geeft aan dat het voorgestelde kabinetsbeleid niet de juiste hervormingen van de woningmarkt in beweging zet en er wordt met geen woord gesproken over de koopsector waar de hypotheekrenteaftrek geheel ongemoeid wordt gelaten. Tegelijkertijd wordt er wel bezuinigd op de huurtoeslag en krijgen verhuurders mogelijkheden om hun huren (fors) te verhogen. Als vertegenwoordigers van u, de huurders van Bergopwaarts, volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen daar waar het mogelijk is uw belangen zo goed als in ons vermogen ligt behartigen.

10 Huurverhoging daarvoor van de baan! Het servicefonds voor glasschade en rioolontstopping bestaat al sinds jaar en dag. Bij het overleg over de voorwaarden voor het Huurbeleid 2007 en verder... gaf Bergopwaarts aan dat zij van dit servicefonds af wilde en de kosten gewoon als onderdeel van de huurprijs in te voeren door een extra huurverhoging van 0,2% voor alle huurders. vinden en werd dan ook ieder jaar afgewezen. Tot. dit jaar Als HBO bestuur hebben we wederom het voorstel gedaan het servicefonds af te schaffen en geen extra huurverhoging van 0,2% op te leggen in de toekomst. Bergopwaarts heeft dit voorstel nu aanvaard en met ingang van 1 juli 2011 betalen alle huurders, zowel de zittende als de nieuwe huurders, geen kosten voor het servicefonds en wordt de aangekondigde extra huurverho- Servicefonds afgeschaft Op dat moment hebben wij direct geprobeerd akkoord te gaan met de afschaffing van het fonds maar zonder de extra verhoging van de huur met 0,2%. Dit werd afgewezen door Bergopwaarts. De extra huur verhoging van 0,2% kon tot op heden door Bergopwaarts niet worden ingevoerd omdat de afgelopen jaren de huurprijs uitsluitend met het inflatiepercentage verhoogd mocht worden. Om die reden schafte Bergopwaarts in die jaren het servicefonds dan ook niet af. In onze adviezen van 2008 tot en met 2010 over de jaarlijkse huurverhoging hebben wij telkenmale geadviseerd om het rioolfonds af te schaffen zonder de aangekondigde 0,2% extra huurverhoging. Dit voorstel kon in de ogen van Bergopwaarts geen genade 8 ging van 0,2% daarvoor niet ingevoerd. Als HBO bestuur kunnen we hierover tevreden zijn.

11 Vervanging van Klachtenadviescommissie Vier woningbouw corporaties in onze regio hebben het initiatief genomen om te komen tot een regionale geschillen commissie. Dit zijn onze eigen woningbouwvereniging Bergopwaarts, Woningstichting Peelrand Wonen uit Boekel, Woningstichting Goed Wonen te Gemert en Woningstichting Laarbeek te Lieshout. Alle vier genoemde woning corporaties hadden een eigen klachten- of geschillencommissie. Kenmerkend voor deze commissies was het feit dat zij over het algemeen maar zeer weinig klachten of geschillen te behandelen kregen. Het kwam wel voor dat deze commissie een jaar lang geen klacht te behandelen kreeg. Een argument om te komen tot een regionale geschillencommissie kwam enerzijds voort uit de verwachting dat een commissie die voor vier corporaties de geschillen behandelt meer te doen krijgt en daardoor meer ervaring en deskundigheid opbouwt als voorheen, terwijl anderzijds verwacht mag worden dat er efficiënter en mogelijk ook kostenbesparend gewerkt zal kunnen worden. Voorwaarde voor het welslagen van dit initiatief was vanzelfsprekend dat de vier corporaties het over de aard en inhoud van een op te stellen Reglement voor de Regionale Geschillen Commissie eens zouden kunnen worden. Op 1 december 2010 vond in het kantoor van woningstichting Laarbeek te Lieshout de eerste bijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigingen van de vier corporaties enerzijds en de vier huurders belangen organisaties anderzijds. Opgemerkt wordt dat het belang van de huurders van Peelrand Wonen uit Boekel niet alleen door haar Canjels directeurbestuur van respectievelijk de corporaties Bergopwaarts, Laarbeek, Goed Wonen en Peelrand Wonen aanwezig. Het overgrote deel van de bepalingen in het concept reglement was door de wederzijdse partijen al van goedkeuring voorzien. Een enkel onderwerp, zoals de benoemingsprocedure van de leden van de te vormen geschillencommissie, werd nog doorgesproken en door de wederzijdse partijen goedgekeurd. Regionale Geschillen Commissie voorzitter werd vertegenwoordigd maar ook door de heer Jos Aal, adviseur van het Woonbond Kennis en Adviescentrum. Jos Aal is gedurende vrijwel het hele proces om te komen tot het op te stellen reglement voor deze geschillencommissie in de ondersteunende en adviserende rol betrokken geweest. Nadat het eerste overleg had plaatsgevonden zijn er nog diverse samenkomsten en overlegsituaties gevolgd. Daarbij fungeerde ons kantoor van HBO De Peel in Deurne als plek waar werd samengekomen en overlegd en wij onze rol als gastheer/vrouw zo goed mogelijk hebben ingevuld. Op 28 april vond in ons kantoor in Deurne het finale overleg plaats over het concept reglement. Hierbij waren de heren Theuws, Brosens, Vedder en De slotconclusie luidde dan ook dat nu kon worden overgegaan tot het vormen van de selectiecommissie uit de kringen van huurders en verhuurders die gezamenlijk een voordracht van kandidaat leden zullen opmaken. De eerste samenkomst van deze commissie heeft reeds plaatsgevonden. Bij het ter perse gaan van deze editie was er geen nadere informatie met betrekking tot dit onderwerp. In onze volgende editie meer hierover. 9

12 Het laatste halfjaar zijn de plannen voor de vernieuwing van de Bloemenwijk in Asten ingrijpend gewijzigd. We willen u hier niet vermoeien met de details van alles wat daarmee te maken heeft, maar de plannen die vastgelegd waren in de visie om te komen tot de vernieuwing van de Bloemenwijk zijn van de baan. Een groot aantal personen, waaronder huurders uit de Bloemenwijk en vertegenwoordigers van belangenbehartigers van diverse groeperingen waaronder ook Bergopwaarts is bezig met de Renovatie 1e Bloem, sloopt zeer veel minder en renoveert veel meer als eerder werd aangenomen. Wanneer je je oor te luister legt bij sommige betrokkenen verloopt niet alles vlekkeloos en wordt er bij ons op de deur geklopt en gevraagd om ondersteuning. Het tweede pakket te renoveren woningen bestaat uit ruim twintig woningen. Voor deze renovatie lijkt het ons van zeer groot belang dat er een bewonerscommissie is die de oren en ogen in de wijk heeft en daarover dat het van belang is een bewonerscommissie in het leven te roepen. Dit is niet in ons belang, maar in uw belang!!! Op 23 juni kwam de Participatiegroep bijeen om de stand van zaken te bespreken en begin juli valt de beslissing in de gemeenteraad van Asten. Wij zijn benieuwd en laten ons zeer graag verassen door goede plannen die uitvoerbaar zullen blijken te zijn. Plannen Bloemenwijk 10 in Asten ingrijpend gewijzigd HBO De Peel hebben - onder het voorzitterschap van Marjo Rutten van Onis en ondersteunt door Jos Aal van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum in de Participatiegroep enorm veel (vrije) tijd opgeofferd om de vernieuwing van deze wijk tot een succes te maken. Zoals de kaarten er nu bij liggen denken wij dat we mogen spreken van verspilde vrije tijd. Woningcorporatie wocom heeft zich geheel teruggetrokken en sloopt geen woningen die daarvoor eerder, ook in de visie, aangewezen waren. Zij gaan verder met een daartoe opgerichte bewonerscommissie uit de wijk. kunnen spreken en mogelijk stappen ondernemen. Op 7 april j.l. vond een voorlichtingsavond plaats over de komende renovaties. Op die avond heeft onze toenmalige voorzitter Ton van de Weerd een oproep gedaan om te bezien of er een bewonerscommissie gevormd kon worden. Helaas! Slechts 1 persoon gaf aan daarvoor belangstelling te hebben. Er komt vermoedelijk nog een bijeenkomst voor huurders van de 2e Bloem. Er zal dan nogmaals getracht worden een bewonerscommissie op te richten. Als bestuur van HBO De Peel geven wij in de richting van de huurders uit de 2e Bloem aan

13 Het belang van energiebesparing Op de laatste huurdersavond is beloofd dat wij u op de hoogte gaan houden over het onderwerp energie. Dit is momenteel een belangrijk onderwerp in onze maatschappij en vooral energie besparing. De verwachting is dat de energie prijzen gaan stijgen mogelijk zelfs hoger dan onze huren. Het is dus belangrijk om hierop te besparen, dit kan door meerdere maatregelen te nemen van klein tot groot. Denkt u bijvoorbeeld aan Energie Weetjes De ouderwetse gloeilamp verbruikt veel energie en het scheelt al gauw aardig wat euro s op jaarbasis als u deze uit uw huis verbant. De duur van het douchen aan banden leggen vooral bij onze kinderen. Sommige hebben er een hekel aan, anderen staan er het liefst een half uur onder. De oplader van onze mobiele telefoons uit het stopcontact halen na het laden want deze gebruiken dat dit wel gebeurt en dit kan u alleen al ruim honderd euro schelen op de eindafrekening. Verder adviseren wij u om de jaarrekening en/of eindafrekening goed door te lezen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u ook ons hierover om hulp vragen. Ook met andere vragen over energie kunt u ons bellen, mailen of ons open spreekuur bezoeken op de donderdagmorgen tussen en uur. De Werkgroep Energie van HBO De Peel. 11 gevel- en dakisolatie dan ligt dit op de weg van de corporatie en hierover komen wij in een volgend nummer bij u terug. De HBO is momenteel aan het verkennen wat daar de mogelijkheden zijn. Daartoe hebben wij het taakaccent energie en energiebesparing een vaste plaats gegeven in onze werkzaamheden en in handen gelegd van onze bestuursleden Conny Raasveldt en Jan van Geffen. We beginnen klein wat kunt u zelf doen??? Wij zullen hieronder een aantal tips geven. Gloeilampen vervangen door spaarlampen en of led lampen. energie zonder dat ze opladen. Koffiezetapparaten, tv, pc, ect. niet stand-by laten staan. U zult denken dat gebruik valt mee en dat lijkt ook zo maar op jaarbasis toch een tiental euro s. Ook kunnen wij op de koude zolder de buizen van het warm water en de CV isoleren, of een speciaal folie achter onze radiatoren plakken. Dit alles bij elkaar zorgt toch voor een ietwat goedkopere jaarafrekening. Een laatste tip Nog een laatste tip als u gaat verhuizen en uw energiemaatschappij verhuist mee, dan mogen zij u geen boete opleggen. Wij hebben gemerkt

14 Geen dure 0900 nummers meer Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bedrijven voor de consument alleen bereikbaar zijn via een 0900-telefoonnummer. Deze nummers kunnen erg duur zijn, 70 cent per minuut is tegenwoordig niets bijzonders meer. En hoe duurder het bellen van zo n nummer is, hoe langer het duurt voor u de juiste persoon aan de lijn heeft. Vaak krijgt u, voor u het keuzemenu eerst ook nog eens een reclameverhaaltje van het bedrijf te horen. verbaast zijn als wij steeds minder service krijgen, want wij bewijzen dat wij dit toestaan. Er is een alternatief voor deze dure 0900-nummers gevonden Namelijk het originele telefoonnummer van het bedrijf. U belt gewoon het alternatief nummer dat geplaatst is achter het dure 0900 nummer en u heeft meteen contact met het bedrijf of de instelling. Ieder 0900-nummer is gekoppeld aan een gewoon vast Wetenswaardigheden 12 Kosten Zo hangt u tijden aan de telefoon, gedwongen om eerst te luisteren naar de reclame van het bedrijf, daarna komt er een traag keuzemenu, en daarna zijn alle medewerkers in gesprek. Voor je er erg in hebt zijn er tien minuten voorbij, voor eigen rekening, voor 70 cent per minuut of meer. Klantonvriendelijk gedrag Het wordt hoog tijd om eens tegengas te geven met betrekking tot dit uiterst klant onvriendelijke gedrag. Want als wij als samenleving, accepteren dat een bedrijf dat een fout maakt waardoor de klant genoodzaakt is te bellen, dik verdient aan die klacht via een 0900 nummer dan moeten wij niet nummer. Als u dat vaste nummer belt dan komt u bij hetzelfde callcenter terecht. Punt is dat u wel moet weten naar welk nummer een 0900-nummer dan verwijst. Is er eentje gemist, schroom dan niet om dit aan te vullen. Er is een lijst met telefoonnummers die u kunt kiezen en u zult begrijpen dat wij deze niet in ons contactblad gaan plaatsen. U kunt de lijst vinden (en kopiëren) van onze website www. hbodepeel.nl onder de knop Wetenswaardigheden.

15 Overleg regionale geschillencommissie Van rechts naar links: de heren Canjels, Vedder, Brosens en Theuws respectievelijk van de corporaties in Boekel, Gemert/Bakel, Laarbeek en Deurne/Asten. 13 De lunch tijdens het overleg Van links naar rechts: Francien Jacobs uit Boekel, Jos Aal adviseur van de Woonbond, Heleen Simons Woonbond Eindhoven, Marjan Gringhuis uit Laarbeek en Vivian Willekens en Conny Raasveldt van HBO De Peel.

16 Huurders Belangen Organisatie De Peel

Huurders Informatie. Huur- en Verhuurbeleid BOW. Inspraak van de huurders in de VvE. Betrokkenheid van de huurders. Vragen van de huurders

Huurders Informatie. Huur- en Verhuurbeleid BOW. Inspraak van de huurders in de VvE. Betrokkenheid van de huurders. Vragen van de huurders Huurders Informatie Huur- en Verhuurbeleid BOW Betrokkenheid van de huurders Huurronde 2010 Inspraak van de huurders in de VvE Vragen van de huurders Vernieuwing Bloemenwijk Asten Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

De huurverhoging Huurdersavonden 2013 een succes. Problemen bij huurverhoging? Vernieuwing website. Adviesrecht HBO De Peel

De huurverhoging Huurdersavonden 2013 een succes. Problemen bij huurverhoging? Vernieuwing website. Adviesrecht HBO De Peel De huurverhoging 2013 Huurdersavonden 2013 een succes Problemen bij huurverhoging? Vernieuwing website Adviesrecht HBO De Peel DE PEEL Huurders Belangen Organisatie Inhoud Voorwoord 3 De huurverhoging

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Huurders Informatie. Nieuwe Overlegwet en Samenwerkingsovereenkomst. Huurders contact- en informatieavonden

Huurders Informatie. Nieuwe Overlegwet en Samenwerkingsovereenkomst. Huurders contact- en informatieavonden Huurders Informatie Nieuwe Overlegwet en Samenwerkingsovereenkomst Huurders contact- en informatieavonden Nieuw Mutatiebeleid en Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen Huurders Belangen Organisatie Inhoud

Nadere informatie

Vervanging CV en Luchtverwarmingsketels. Energielabel in het Woning Waardering Stelsel. Woonservicezone Liessel nadert haar voltooiing

Vervanging CV en Luchtverwarmingsketels. Energielabel in het Woning Waardering Stelsel. Woonservicezone Liessel nadert haar voltooiing Huurverhoging 2012 HBO won de beker in de Kuip Vervanging CV en Luchtverwarmingsketels Energielabel in het Woning Waardering Stelsel De Donner punten Woonservicezone Liessel nadert haar voltooiing Huurders

Nadere informatie

Convenant en Prestatieafspraken. Voorwoord. Toewijzing huurwoningen Bergopwaarts. Huurverhoging 2015. Huurdersavonden 2015.

Convenant en Prestatieafspraken. Voorwoord. Toewijzing huurwoningen Bergopwaarts. Huurverhoging 2015. Huurdersavonden 2015. Voorwoord Huurverhoging 2015 Huurdersavonden 2015 Convenant en Prestatieafspraken Toewijzing huurwoningen Bergopwaarts Huurbeleid 2015 Huurders Belangen Organisatie Inhoud Voorwoord 3 Huurverhoging 2015

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DEURNE-ASTEN

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DEURNE-ASTEN HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DEURNE-ASTEN Huurders Belangen Organisatie Deurne-Asten Bestuur Cor Kools Ton van de Weerd Wim Martens Jan van Geffen Henk Manders Martie van den Berg voorzitter secretaris

Nadere informatie

Huurders Informatie. Huur- en Verhuurbeleid BOW. Het aanbieden van woningen door BOW. Hoe komt de huur van uw woning tot stand

Huurders Informatie. Huur- en Verhuurbeleid BOW. Het aanbieden van woningen door BOW. Hoe komt de huur van uw woning tot stand Huurders Informatie Huur- en Verhuurbeleid BOW Hoe komt de huur van uw woning tot stand Inspraak van huurders in de VvE Het aanbieden van woningen door BOW Bijeenkomst met de Ledenraad Een nieuwe bewonerscommissie

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie

20 jaar HBO De Peel. Voorwoord. De Prestatieafspraken 12 Feiten en cijfers over wonen. De nieuwe Woningwet. Nieuw huurbeleid 2015. Huurverhoging 2016

20 jaar HBO De Peel. Voorwoord. De Prestatieafspraken 12 Feiten en cijfers over wonen. De nieuwe Woningwet. Nieuw huurbeleid 2015. Huurverhoging 2016 Voorwoord De nieuwe Woningwet Nieuw huurbeleid 2015 Huurverhoging 2016 20 jaar HBO De Peel De Prestatieafspraken 12 Feiten en cijfers over wonen Huurhuizen doelwit inbrekers Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Huurders Informatie. In Memoriam Wim Martens. Woonbondleden tegen verkoop huurwoningen. Huurders zitten in het verdomhoekje

Huurders Informatie. In Memoriam Wim Martens. Woonbondleden tegen verkoop huurwoningen. Huurders zitten in het verdomhoekje Huurders Informatie In Memoriam Wim Martens Woonbondleden tegen verkoop huurwoningen Huurderscommissie Grande Monte opgericht Regionale Geschillencommissie geïnstalleerd Huurdersavonden in Deurne en Asten

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL JAARVERSLAG 2009 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 BESTUUR HBO 1 Samenstelling 1 Mutaties in het bestuur. 2 Uitbreiding bestuur 2 Secretariaat 2 Financiële zaken 2 Beleidsplan.

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL JAARVERSLAG 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 1 BESTUUR HBO. 2 Samenstelling. 2 Mutaties in het bestuur.. 2 Secretariaat. 2 Financiële zaken. 2 Beleidsplan.. 2 Scholing

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Huurverhoging 2013, 2014 en Voorwoord. Bewonerscommissie Helmond. De Stip in Asten. Huiskamergesprekken Bergopwaarts. Jubileum Jan van Geffen

Huurverhoging 2013, 2014 en Voorwoord. Bewonerscommissie Helmond. De Stip in Asten. Huiskamergesprekken Bergopwaarts. Jubileum Jan van Geffen Voorwoord Bewonerscommissie Helmond Huiskamergesprekken Bergopwaarts Enquête huurverhoging Huurdersavonden 2015 Huurverhoging 2013, 2014 en 2015 De Stip in Asten Jubileum Jan van Geffen Regionale Geschillencommissie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL JAARVERSLAG 2012 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 1 UITGANGSPUNTEN VAN BELEID 2 BESTUUR HBO DE PEEL... 2 Samenstelling van het bestuur..... 2 Secretariaat. 3 Financiële zaken.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 Voorwoord Het jaar 2015 stond voor een flink gedeelte in de het licht van de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015. Zoals uit diverse van

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat - Generaal Wonen, Bouwen en Integrat ie Rijnstraat 8 Den Haag

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014. Huurdersavonden 2014. Huurverhoging 2014. Problemen bij huurbetaling

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014. Huurdersavonden 2014. Huurverhoging 2014. Problemen bij huurbetaling HBO De Peel Woonlastenonderzoek De huurder in beeld 18 maart 2014 Huurverhoging 2014 Cursus Woonbond Woonlastenonderzoek 2014 Energiebeleidsplan Bergopwaarts Huurdersavonden 2014 Problemen bij huurbetaling

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL JAARVERSLAG 2014 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 1 UITGANGSPUNTEN VAN BELEID 1 BESTUUR HBO DE PEEL... 2 Samenstelling van het bestuur..... 2 Secretariaat. 2 Financiële zaken.

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL JAARVERSLAG 2013 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 1 UITGANGSPUNTEN VAN BELEID 2 BESTUUR HBO DE PEEL... 2 Samenstelling van het bestuur..... 2 Secretariaat. 3 Financiële zaken.

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2015

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2015 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2015 Voorwoord Een goed beleidsplan voor het jaar 2015 schrijven terwijl er op het moment van schrijven, midden december 2014, er mogelijk nog van alles

Nadere informatie

Informatieavond Oude Kooi

Informatieavond Oude Kooi Informatieavond Oude Kooi 7 juli 2015 Aanwezige bewoners: 60 huishoudens, +/- 100 personen Voorzitter: Frank Kusters (extern) Namens D Namens De Sleutels: Gerda van den Berg (directeur), Marco Breur (sociaal

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2002 van de fractie GBLV inzake Rechtsongelijkheid huurders binnen één wooncomplex

gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2002 van de fractie GBLV inzake Rechtsongelijkheid huurders binnen één wooncomplex Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 29 augustus 2017 Onderwerp Raadsbrief: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nieuwkoop T.a.v. gemeenteraad Postbus 1 2460 AA TER AAR ^ VERZOGEN 3o APR 2015 15.08284 beantwoording schriftelijke vragen II III III

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL JAARVERSLAG 2007 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL JAARVERSLAG 2007 INLEIDING Het jaarverslag 2007 van de Huurders Belangen Organisatie Deurne-Asten bereikt u

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Aan de heer Ch. Klap, directeur bestuurder Woningstichting Ons Doel Postbus 569 2300 AN Leiden Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Geachte heer Klap, HOOD ontving onlangs een groot

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen: L.S., Hierbij wil ik u vragen onderstaande vraag ingevolge artikel 38 van het reglement van orde van de gemeenteraad voor te leggen aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Wim Cornelis. Groet

Nadere informatie

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie,

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie, Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Postbus 1900 1000 BX Amsterdam Telefoon 020 251 4151 Fax 020 251 4544 Retouradres:

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector Dit overzicht van meest gestelde vragen is onderverdeeld in: Algemeen Sociale sector - Bezwaar maken Vrije sector

Nadere informatie