Overname Versatel Telecom geen gelopen koers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overname Versatel Telecom geen gelopen koers"

Transcriptie

1 Overname Versatel Telecom geen gelopen koers Onderzoeksrapport opgesteld door BeursZout.nl ter ondersteuning standpunten belangengroep TeleNEE 11 augustus 2005 (v. 1.2)

2 Inhoudsopgave Inleiding A. Waardering op basis van sectorvergelijk Versatel explosieve groeier Europese peer group Waarderingsgrondslag Netto liquiditeit A.1. Waardering Versatel Telecom A.2. Waardering Versatel Duitsland A.3. Conclusie B. Waardering op basis van recente overnames B.1. Overnamewaarde Versatel Telecom Conclusie Voortgang 2005 B.2. Overnamewaarde Versatel Duitsland B.3. Conclusie C. Waardering op basis van zelfstandig voorbestaan C.1. Kwartaalcijfers boven verwachting C.2. Prognose C.3. Conclusie D. Slotbeschouwing 2

3 Inleiding Dit rapport is samengesteld ter ondersteuning van de belangengroep TeleNee. Voor meer informatie over het initiatief van deze groep zie en Aanleiding tot het samenstellen van dit onderzoeksrapport vormt het persbericht van 18 juli jl. met betrekking tot de intentie van het Zweedse telecomconcern Tele2 een overnamebod uit te brengen op het Nederlandse Versatel Telecom International NV (Euronext: VRSA). Het persbericht maakt melding van een bod door Tele2 van ca M in contanten op alle uitstaande aandelen (519M) en converteerbare obligaties ( 125M nominaal). Het bod vertegenwoordigt een waarde van 2,20 per aandeel. Daarmee wordt, mede gebaseerd op de kaspositie van Versatel van 260M op 31 maart 2005, de enterprise value van Versatel door Tele2 gewaardeerd 1.130M. Als onderdeel van voornoemde transactie hebben Tele2, Apax en Versatel overeenstemming bereikt over de onmiddellijke wederverkoop van Versatel Duitsland door Tele2 aan Apax voor ca. 565M. Het bestuur van Versatel, evenals grootaandeelhouder Talpa, steunt het bod. TeleNee vecht de kwaliteit van de aanbeveling van het bestuur van Versatel aan. Het bod impliceert een bedrag van 1140M voor de aandelen en 200M voor de obligatielening van 125 miljoen euro. Exclusief de middelen als verkregen uit de convertible had Versatel per 31/12/ M aan netto kasmiddelen. Per 30/06/2005 was dit 128M. Figuur 1, Voorgestelde overnamebiedingen Versatel. We hebben de waarde van Versatel en Versatel Duitsland is afzonderlijk onderzocht op basis van volledig transparante, controleerbare en feitelijke gegevens. 3

4 A. Waardering op basis van sectorvergelijk Versatel Telecom is een alternatief telecommunicatiebedrijf dat de beschikking heeft over een eigen glasvezelnetwerk. Eind jaren negentig waren de verwachtingen met betrekking tot deze sector nog extreem hoog en liepen tijdens de internet hype de beurswaarderingen op tot 100x de omzet, ondanks enorme operationele verliezen en torenhoge schulden. Versatel was op enig moment ruim 6 miljard euro waard. Hoge investeringen voor het opbouwen van een eigen netwerk vertaalden zich echter niet snel genoeg in groei van de omzet en inkomsten en brachten de meeste van deze bedrijven op de rand van een faillissement. Een aantal wist een faillissement te voorkomen door tijdig een schuldsanering en conversie van obligatieleningen in extra aandelen door te voeren. Versatel maakte in 2002 een schuldsanering door. De houders van de obligatieleningen ter waarde van 1700M ontvingen als onderdeel van de financiële herstructurering naast een bedrag van 340M in kontanten tevens een 80% belang in de onderneming. De operatie leidde daarmee tot een sterke verwatering in aandelen, maar vanaf dat moment was Versatel schuldenvrij. Het snel toenemende belang van breedband Internet, VPN, VoIP en aanvullende multimediadiensten, maken het een investeringsintensieve maar ook snel groeiende sector. Versatel explosieve groeier Sinds de schuldsanering is het snel gegaan. In 2002 realiseerde Versatel een omzet van 295M en maakte het een netto verlies van 695M. Twee en een half jaar later bedraagt de omzet op jaarbasis 784M en rapporteerde het voor het eerst netto winst. In die periode nam de kwartaalomzet toe met 130% van 83M naar 191M, zie figuur 2. Vanaf 1999 groeide de omzet op jaarbasis zelfs met 1100%. Versatel wint in Nederland in de zakelijke IPN/VPN markt meer nieuwe klanten dan KPN. Succesvolle acquisities in Duitsland hebben de omzet daar letterlijk verveelvoudigd, vooral in de residentiële markt. De omzet van Versatel Duitsland was het afgelopen kwartaal voor het eerst groter dan van Versatel Nederland en Versatel België samen. Door de vergrote foot print van het netwerk wint Versatel ook in de groeimarkt Duitsland steeds meer zakelijke klanten. Recent won het de prestigieuze tender voor levering van telecom diensten aan het Duitse parlement. Figuur 2 Sterke ontwikkeling operationele resultaten. 4

5 Figuur 3 Operationele realisatie vanaf 2002, met projectie voor de tweede helft van Europese peer group De peer group van Versatel bestaat uit de beursgenoteerde Europese alternatieve telecommunicatiebedrijven met een eigen glasvezelnetwerk. Dankzij hun netwerk behalen deze bedrijven hogere marges dan pure ISP s zoals b.v. Tele2 of Tiscali. Dat komt tot uiting in veelal hogere waarderingen. Figuur 4 toont de omzetontwikkeling van enkele van deze bedrijven. Land Index Ticker Isin Colt Telecom Engeland FTSE 250 CTM.L GB Completel Frankrijk IT.CAC CPT.PA NL Fastweb Italië Techstar FWB.MI IT Jazztel Spanje IBEX NM JAZ.MC XS QSC Duitsland TecDax QSC.DE DE Versatel Telecom Nederland AEX VERS.AS NL Figuur 4 Groei in de alternatieve telecommunicatie sector. 5

6 Waarderingsgrondslag. Op basis van de operationele resultaten over 2004 en de actuele beurskoersen per 1 augustus 2005 zijn per bedrijf de multiples berekend voor: omzet, bruto winst en EBITDA. De multiples zijn een rekeneenheid waarmee wordt aangegeven het aantal keren dat deze grootheden in de marktkapitalisatie passen. Het middelen van de multiples levert een representatieve waarderingsgrondslag voor de sector. Figuur 5 Multiples van de Europese peer group en berekening van sector gemiddelde. Opmerking: Omdat de sectorgenoten Jazztel en QSC nog niet of nauwelijks winstgevend zijn, zijn hun P/Ebitda multiples voor de berekening van het sectorgemiddelde als volgt aangepast: voor Jazztel naar 40, alsof het in ,5M Ebitda positief was, in plaats van 10,1M negatief, anders gezegd, alsof de EBITDA marge 10,9% was in plaats van -4,9%; voor QSC naar 30, alsof het in ,6M Ebitda positief was, in plaats van 0,9M positief, alsof de EBITDA marge 8,6% was in plaats van 0,6%. Deze aanpassingen leiden tot een conservatieve berekening van het sectorgemiddelde. Netto liquiditeit Omdat de netto kaspositie een belangrijk gegeven is bij de waardepaling van een bedrijf hebben we de multiples voor een tweede maal berekend. De hoge schulden van een bedrijf als Colt Telecom verklaren voor een belangrijk deel waarom Colt Telecom optisch laag gewaardeerd lijkt. Echter per aandeel van 60 pence heeft Colt netto 50 pence aan schulden uitstaan. Voor Versatel en andere peers liggen de balansverhoudingen volledig anders. Kasmiddelen uit convertibles zijn bij het bepalen van de netto kaspositie buiten beschouwing gelaten omdat zij een evenwichtige vergelijking vertroebelen. Voor Versatel betekent dit dat per een netto kaspositie van 144,5M als uitgangspunt is genomen en niet de door Versatel gerapporteerde 269,5M. 6

7 A.1. Waardebepaling Versatel Telecom Omrekening van de voor de sector geldende multiples naar een vergelijkbare waardering voor Versatel levert een waarde op van 2.100M of 4,10 per aandeel, zie figuur 6. Wanneer tevens de netto liquiditeit van de ondernemingen in de vergelijking wordt betrokken, levert dat voor Versatel een waarde op van 2.600M of 5,00 per aandeel. Deze bedragen zijn op vergelijkingsbasis, exclusief eventuele overnamepremie. Figuur 6 Waardebepaling Versatel Telecom op basis van waarderingen in peer group. A2. Waardebepaling Versatel Duitsland Figuur 7 geeft een goed beeld van het buitengewone tempo waarmee de operationele resultaten van Versatel Duitsland groeien. Figuur 7 Uitzonderlijke groei Versatel Duitsland. 7

8 Mede door de recente acquisitie van Berlikomm, dat substantieel aan de marges en groei van Versatel Duitsland bijdraagt, zijn de resultaten van het 1 e halfjaar van 2005 als uitgangspunt genomen en is voor de tweede jaarhelft een conservatieve projectie gemaakt, zie figuur 8. Versatel Duitsland groeit extreem snel, in de periode e : omzet van 78M tot 402M (+418%); bruto winst van 36M tot 232M (+538%); EBITDA van 0,4M naar 96M (+25900%). Figuur 8 Operationele resultaten Versatel Duitsland, periode Aan de hand van deze operationele resultaten, is een reële waarde bepaald, zie figuur 9. Figuur 9 Waardebepaling Versatel Duitsland. De waarde van Versatel Duitsland bedraagt ca 1.600M. Een verzelfstandiging met beursgang kan deze waarde voor Versatel en haar aandeelhouders eventueel zichtbaar maken. Specifieke omstandigheden voor Versatel Duitsland: de penetratie van breedband internet op de Duitse markt ligt ver beneden het Europese gemiddelde. Dit biedt veel ruimte voor groei; het marktaandeel van de kabelmaatschappijen is traditioneel zeer bescheiden. de kosten voor gebruik van de last mile zijn ondanks enkele recente verlagingen in Duitsland relatief hoog. Onder druk van de markt regulator RegTP is verdere verlaging waarschijnlijk. Dat helpt de marges verder verbeteren, zoals ook het laatste kwartaal al geïllustreerd werd. Versatel Duitsland bezit ca 295M aan verrekenbare belastingverliezen. A3. Conclusie Ondanks de vermeende overnamepremie die in het bod van 1.130M vervat zou zijn, blijkt uit de sectorvergelijking dat dit bod niet realistisch is. Alleen de waarde van Versatel Duitsland bedraagt 1.600M en die voor Versatel als geheel 2.600M, wanneer in de sectorvergelijking tevens de netto kaspositie wordt betrokken. 8

9 B. Waardering op basis van recente overnames De laatste jaren kent de sector een snel toenemende consolidatie. Schaalgrootte en samenwerking bieden veel voordelen. Naast de gebruikelijke economies of scale levert een dekkende footprint een verbeterde selling proposition op voor de zakelijke markt. Een royale eigen footprint garandeert een combinatie van hoge bruto marges en snelle omzetgroei. Internet providers en/of telefonie providers zonder eigen netwerk, zoals b.v. Tiscali en Tele2, zullen in de toekomst steeds meer problemen ondervinden om de blijvende prijsdruk van de concurrenten het hoofd te bieden. Dat is ook de reden waarom Tele2 Versatel wil overnemen. Gebruik van het netwerk van Versatel Nederland levert hen jaarlijks 50 miljoen euro aan synergievoordelen op. B1. Overnamewaarde Versatel Telecom Figuur 10 geeft een overzicht van de overnames in oorspronkelijk valuta. In figuur 11 zijn alle bedragen geconverteerd naar Euro s. Figuur 10 Recente overnames van alternatieve telecommunicatiebedrijven (in oorspronkelijke valuta). Figuur 11 Idem, omgerekend naar bedragen in Euro met berekening van gemiddelde. 9

10 Conclusie Gemiddeld over 2004 en 2005 werden bedrijven overgenomen op een omzet multiple van 3,80 en Ebitda multiple van 21,82. De tendens is die van snel stijgende prijzen. Over 2005 lagen de multiples al ruim hoger. Wij nemen echter conservatief het gemiddelde over 2004 en 2005 als uitgangspunt, zie figuur 11. Voor Versatel blijkt dan een overnamebedrag 2.432M of 4,69 per aandeel in lijn met de peer group, zie figuur 12. Figuur 12, Overnamewaarde Versatel op basis van realisatie Voortgang 2005 Thans is het resultaat van Versatel over het eerste halfjaar van 2005 bekend. In de eerste 6 maanden van 2005 bedroeg de omzet 368M. Op basis van 5% autonome groei voor Q3 en Q4 (Q2: +7,6%) mag dan, exclusief inkomsten uit Triple Play, een jaaromzet van 780M (+30%) verwacht worden, zie ook fig. 3. In verband met de investeringen in Triple Play en het geschikt maken van het netwerk voor ADSL2+ staan de ontwikkeling van de EBITDA tijdelijk onder druk. Ofschoon in het eerste halfjaar al 78M aan EBITDA werd gerealiseerd, nemen we bij de berekening de zeer voorzichtige guidance van 115M over. De projectie voor 2005 levert dan een redelijk overnamebedrag van 3.282M of 6,30 per aandeel, zie figuur 13. Figuur 13 Berekening van overnamewaarde van Versatel op basis van 2005E. B.2 Overnamewaarde Versatel Duitsland Recent heeft Versatel Duitsland een contract met Celox gesloten om haar foot print verder te vergroten. Versatel Duitsland kan in de toekomst op de ingeslagen weg met sterke autonome groei en voorzichtige acquisities doorgaan. Er liggen ons inziens nog voldoende pareltjes om aaneen te rijgen. Versatel Duitsland illustreert dat bij uitstek. Nog in juni jl. werd het door belangenclub ADVC als de meest aantrekkelijke internet provider over drie marktsegmenten geïdentificeerd. Daarnaast is Versatel ook nog eens technologisch vernieuwend. In april was het de eerste aanbieder van hoge snelheidverbindingen op de Duitse markt, nog vóór Deutsche Telekom. Om die reden ontving Versatel Duitsland op 29 juli j.l. de internet industrieprijs van het Deutsche Internet-Kongress. Voor Versatel Duitsland komt een redelijk overnamebod op 1.800M, zie figuur 14. Dit is met inachtneming van een redelijke overnamepremie consistent met een waarde van de 1.600M die we berekenden op basis van beurswaarderingen van vergelijkbare alternatieve telecommunicatiebedrijven. 10

11 Figuur 14 Berekening overnamewaarde van Versatel Duitsland. B3. Conclusie Een redelijk overnamebod voor Versatel Telecom bedraagt op basis van de realisatie t/m M of 4,48 p.a.. Wanneer de snelle voortgang in de eerste helft van 2005 met 30% omzet- en winstgroei wordt geprojecteerd zelfs 3.200M of 6,30 p.a.. En dan nog is de prijs bescheiden in vergelijking met de recente overnames van 2005, zoals die van Bredbandsbolaget en Web.de, waar immers veel hogere multiples werden betaald. Het voorgestelde overnamebod ad 1.140M staat daarmee tevens in schril contrast met overnameprijzen die momenteel in de sector worden betaald. Versatel Duitsland zou bij overname, inclusief een beperkte premie, 1.800M moeten kunnen opbrengen. Dat maakt de prijs van 565M die voor het af te splitsen Versatel Duitsland met Apax is overeengekomen, tot een buitengewone paradox. 11

12 C. Waardering op basis van zelfstandig voorbestaan C1. Kwartaalcijfers boven verwachting Op 3 augustus 2005 werden de cijfers over het tweede kwartaal gepresenteerd. De cijfers verrasten de markt volkomen. Thijs Berkelder van Petercam noemde de cijfers fantastisch en René Verhoef van Fortis Bank stelde dat de cijfers ammunitie voor tegenstanders van het bod zijn. De autonome kwartaalgroei van 7,6%, bij een consensusverwachting van 2,8%, was verbluffend. Het werd geen netto verlies van 15M maar een netto winst van 1,8M. In deze winst was weliswaar 1,4M aan belastingteruggave begrepen, maar tevens werd er in het tweede kwartaal een extra reclame-inspanning gedaan van ca 4M t.b.v. Triple Play. Afgezien van het eerste kwartaal van 2003, toen dankzij een eenmalige meevaller van 19,3M een netto winstje van 1M werd geboekt, betekent dit dat Versatel na vele jaren investeren voor het eerst netto winstgevendheid heeft bereikt. (Vanwege de aankomende uitgaven voor Triple Play zal dat voorlopig meteen de laatste keer zijn.) Het on net deel van de omzet groeide wederom sneller dan de bruto omzet en verhoogde zo opnieuw de bruto marge naar het voor de sector unieke niveau van 55,9%. Dat is meteen de kern van het bedrijfsmodel van Versatel. Meer omzet over het eigen glasvezelnetwerk doet de winst versneld toenemen, omdat de kostenbasis relatief vast ligt. Het biedt gezien de nog altijd lage bezettingsgraad van het glasvezelnetwerk buitengewone perspectieven voor de toekomst. Versatel intensiveerde het tweede kwartaal de toch al hoge investeringen naar 66 miljoen euro. Dat is 35% van de omzet. Ook dit hoge investeringsniveau is uniek. Maar investeren in groei, in een periode dat de markt verdeeld wordt, is geen onlogische strategie. Een groot deel van de extra investeringen kon worden betaald uit de vrije cash flow uit operationele activiteiten. Die nam in het eerste halfjaar van 2005 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004 toe van 35M tot 88M. C2. Prognose Onderstaande figuur toont de operationele resultaten vanaf 2000 en een extrapolatie voor de jaren t/m In figuur 16 wordt de extrapolatie verantwoord. Figuur 15 Realisatie Versatel met projectie voor de periode

13 Opzet Wij kiezen bij de waardebepaling voor een methodiek met uitsluiting van de effecten van Triple Play. Die effecten zijn momenteel te moeilijk te kwantificeren, in casu vooral vanwege het aantal extra ADSL en voetbal klanten dat met het project gewonnen kan worden. Triple Play vertroebelt daarmee voor de komende tijd het beeld van de consistente onderliggende operationele ontwikkeling, zoals die nu al 5 jaar onafgebroken plaatsvindt. Juist daarvan willen we de merites voor de komende 5 jaar zichtbaar maken. Mocht de guidance van op termijn abonnees voor TP overigens bewaarheid worden, dan zal Triple Play een geweldige winstmachine worden. In het slechtste geval gaat er echter zo n ca 120M verloren. Wij beschouwen dat evenwel als niet significant voor de waardebepaling als going concern voor de toekomst. De investeringen voor het upgraden van het netwerk behouden hun waarde en zullen voor additionele omzet zorgen. De uitgaven voor TP en voetballicenties, waar in de aanloopfase nog geen evenredige groei van de omzet tegenover staat, dempen op korte termijn zowel EBITDA winst als netto winst. Ondanks de substantiële investeringen voor TP is met bijna 270 miljoen aan kasmiddelen het bedrijfsplan volledig gefinancierd, zoals ook door Versatel zelf wordt bevestigd. Er zijn geen continuïteitsrisico s. Figuur 16 Realisatie met projectie Opmerkingen bij de tabel: Bij de schatting voor 2005 is gebruik gemaakt van de realisatie in het eerste halfjaar (zie figuur 3). De periode vertoont waarschijnlijk een jaarlijks afnemende groeivoet van de omzet. Het afgelopen kwartaal lag de autonome groeisnelheid nog op 7,6%, dat is 34% op jaarbasis. Voor heel 2005 verwachten we echter 30%, daarna geleidelijk afnemend naar 15% groei over Zoals ook in het verleden het geval was kan de brutowinst, dankzij een geleidelijk toenemende bruto marge, jaarlijks iets sneller groeien dan de omzet. Bedroeg de bruto marge in 2000 nog slechts 26%, momenteel (Q2O5) is dat al 56%. Omdat het on net deel van omzet steeds verder zal toenemen, kan de bruto marge de komende jaren naar ca 61%. Momenteel behaalt Versatel Duitsland al een bruto marge van 58%. Dat moet naar 63 á 64% kunnen. In België, waar de activiteiten in omvang nog gering zijn en de bruto marge nog relatief laag is (38,4%), zal zij richting het huidige concerngemiddelde van 56% kunnen. In 2000 het Ebitda verlies nog bijna zo groot als in de omzet, maar over 2002 realiseerde Versatel al Ebitda winst (Ebitda marge: 6%). Over 2004 was de Ebitda marge opgelopen naar 19,7% en over het afgelopen kwartaal bedroeg zij 21,1%. De geleidelijk toenemende Ebitda marge, bij een snel groeiende omzet, vertaalde zich de afgelopen jaren in een zeer snelle groei van de Ebitda winst (in 2004: +56%). Daar zat ook de overname van Berlikomm in begrepen. De komende jaren zal de Ebitda marge geleidelijk verder kunnen toenemen. Wij denken dat onze extrapolatie naar een Ebitda marge van 28% in 2010 voorzichtig is. Dat zal kunnen leiden tot een Ebitda winst van 565M in

14 We gaan ervan uit de komende jaren de investeringen relatief hoog zullen blijven en met een geringe jaarlijkse groeivoet zullen toenemen. Als percentage van de omzet zullen de investeringen echter sterk kunnen dalen vooral omdat er bij een lagere groeivoet van de omzet veel minder geïnvesteerd hoeft te worden in aanloopkosten voor nieuwe klanten. De snel groeiende EBITDA winst, bij relatief constante afschrijvingen en te verwaarlozen rentelasten (op enig moment zal de converteerbare obligatie worden geconverteerd) zal de netto winst de komende jaren explosief doen stijgen. In de eerste jaren additioneel vanwege belastingteruggave, in de laatste jaren gedempt vanwege belastingbetalingen. Dat maakt een netto winst van 300M in 2010 zeer wel haalbaar. Overnames Er is bij de extrapolatie geen rekening gehouden met eventuele overnames. Mochten er zich kansen voordoen, dan zullen de overnames dankzij economies of scale en mits zij tot verdere uitbreiding van de foot print leiden, naar verwachting evenredig kunnen bijdragen aan de winstgroei per aandeel. C3. Conclusie Ofschoon de autonome groeivoet de komende jaren waarschijnlijk geleidelijk zal afnemen, maakt de extrapolatie helder dat in 2010 een jaaromzet van 2000M zeer wel realiseerbaar is. Bij een nog iets toenemende bruto marge (naar 61%, momenteel 56%), en een naar 28% toenemende Ebitda marge (nu 21%) is na aftrek van belastingen in 2010 een netto jaarwinst in de orde van 300M waarschijnlijk. Zelfs een voor meer volwassen telecommunicatiebedrijven niet ongebruikelijke Ebitda marge van 35% mag niet worden uitgesloten. In dat geval zal de netto jaarwinst in 2010 meer dan 400M bedragen. Omdat Versatel in 2010 nog altijd een substantieel groeiende onderneming is, moet het op basis van een K/W van 20 dan over 5 jaar een beurswaarde kunnen bereiken 6.000M. Dat is overigens dezelfde beurswaarde die het 5 jaar geleden al eens bereikte. In 2000 was die waardering bij een jaaromzet van 50M en een schuld van 1.700M nog volstrekt absurd, maar over 5 jaar niet meer. Rekening houdende met omzetting van de converteerbare obligatielening en optieplannen, zal het aantal aandelen kunnen oplopen naar ca 600M. Dat betekent dat in 2010 een koers van 10 p.a. in de rede ligt. 14

15 D. Slotbeschouwing We hebben in dit rapport op basis van volledig transparante en controleerbare berekeningen aangetoond dat een bod van 2,20 per aandeel in geen verhouding staat tot de werkelijke waarde van Versatel. De resultaten van de berekeningen zijn consistent. Als beursgenoteerd bedrijf is een enterprise value van 2.100M of 4,10 p.a. in lijn met de markt, en zelfs 2.600M of 5,00 p.a. indien tevens de netto kaspositie van Versatel in relatie tot haar peers wordt betrokken. Als overnamekandidaat is een bod vanaf 2.400M of 4,70 p.a. redelijk. Versatel Duitsland is het kroonjuweel binnen de Versatel Holding met een enterprise value van 1.600M en een overnamewaarde van 1.800M. Na verrekening van de kaspositie van 260M, 179M aan verrekenbare belastingverliezen in België en de 565M die het voor Versatel Duitsland ontvangt, krijgt Tele2 een bedrijf dat jaarlijks 50M aan synergievoordelen oplevert vrijwel om niet in de schoot geworpen. De 565M die Apax voor Versatel Duitsland betaalt is op waarderingsgrondslag een weggeefprijs. Versatel Duitsland bezit ook nog eens 295M aan verrekenbare belastingverliezen. Bij een overname is een fatsoenlijke premie (ca. 20%) op de werkelijke enterprise value gebruikelijk. Hier is de premie gebaseerd op de ondergrens van een incidenteel lage beurskoers van een aandeel dat sinds de financiële herstructurering ondanks de uiterst stabiele ontwikkeling van het bedrijf in kwestie een uiterst grillig koersverloop liet zien. Versatel is met haar eigen netwerk en innovatieve producten uitblinker in haar sector. Waar sommige bedrijven nog niet EBITDA winstgevend zijn, staat Versatel op de rand van netto winst en is leidend qua marges en groeitempo. Dat rechtvaardigt bij overname een extra premie. Sinds oktober 2003 is de koers van Versatel per saldo niet meer gestegen. De slechte performance van het aandeel hield geen gelijke tred met de sterke operationele verbeteringen, maar had waarschijnlijk meer te maken met het opmerkelijke handelsgedrag van de grootaandeelhouder. Een in 2003 door Talpa verworven belang werd in 2004 weer verzilverd wat een scherpe koersdaling tot gevolg had. Spoedig daarna bouwde Talpa opnieuw een nog veel groter belang van 42% in Versatel op. Wederom wil Talpa nu haar belang verzilveren. Talpa gedraagt zich meer als speculant dan als stabiele aandeelhouder. Het voorstel van Tele2 van 18 juli jl. betekent ondanks de florissante ontwikkelingen in 2005 een premie van slechts 0,07 (+3%) op de koers van begin Dit terwijl de AEX dit jaar al op bijna 15% winst staat. Het is onbegrijpelijk dat het Versatel management het voorstel probeert te vergoelijken. Veel aandeelhouders hebben al voor de schuldsanering aandelen gekocht op koersen van 10 en hoger. Hun belang is met een bod van 2,20 niet gediend. Juist nu de oogstperiode is aangebroken wordt hen een lange termijn perspectief ontnomen. Een heel mooi lange termijn perspectief dat binnen 5 jaar zeer wel opnieuw naar een beurswaarde van 6.000M, ofwel ca 10 per aandeel kan leiden. Alleen al de waarde van Versatel Duitsland overtreft het bod voor Versatel Telecom ruimschoots. Wanneer Talpa Capital persé van haar belang af wil, dan zijn er betere mogelijkheden. Bijvoorbeeld kan geprobeerd worden het pakket bij vermogensbeheerders onder te brengen. Ook een verzelfstandiging van Versatel Duitsland met IPO is een probaat middel om werkelijk aandeelhouderswaarde te creëren en verschaft tevens de middelen om Talpa voor 2,20 per aandeel uit te kopen. Het management lijkt onvoldoende aandacht te hebben geschonken aan de verschillende opties die de markt biedt om tot verhoging van de aandeelhouderswaarde te komen. Vooralsnog blijft onbeantwoord waarom de koers van Versatel in 2005, zo vlak na de aankoop van een belang van 42% door de grootaandeelhouder Talpa, in de aanloop naar de onderhandelingen een geforceerde duikvlucht nam. Ondanks positieve 1 e kwartaalcijfers, veel positieve berichten uit Duitsland en een geslaagde presentatie betreffende de voortgang van Triple Play. Wij plaatsen grote vraagtekens bij deze gang van zaken en de wijze waarop geprobeerd wordt het tweede telecommunicatiebedrijf van Nederland te ontmantelen. Versatel lijkt te worden verkwanseld. Tenzij de aandeelhouders het bod blokkeren. BeursZout.nl, 11 augustus 2005 Disclaimer. Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het cijfermateriaal is ontleend aan de officiële corporate websites van de in het onderzoek betrokken ondernemingen. BeursZout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor abusievelijk onjuiste interpretaties van gegevens. 15

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Ga niet in op América Móvil s partieel bod op KPN

Ga niet in op América Móvil s partieel bod op KPN Ga niet in op América Móvil s partieel bod op KPN 1 juni 2012 Deze presentatie is een verkorte versie met de hoofdpunten van de Engelstalige presentatie Take no action regarding América Móvil s partial

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Delhaize: Een hapklare brok voor Ahold? De scenario s.

Delhaize: Een hapklare brok voor Ahold? De scenario s. Delhaize: Een hapklare brok voor Ahold? De scenario s. Delhaize en Ahold hebben bevestigd dat ze voorbereidende besprekingen begonnen zijn met het oog op de mogelijkheid om de twee bedrijven samen te voegen.

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 PERSBERICHT Bussum 31 augustus 2015 Omzet stijgt ruim 93% / verwachting verdere waardegroei 2e halfjaar Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 Value8 heeft in de eerste helft van het jaar haar groei

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

4 Goodwill en overige immateriële vaste activa Het verloop van de goodwill en de overige immateriële vaste activa is opgenomen in de volgende tabel.

4 Goodwill en overige immateriële vaste activa Het verloop van de goodwill en de overige immateriële vaste activa is opgenomen in de volgende tabel. J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 3 Acquisities In het verslagjaar 2013 heeft Q-Park 'control' verkregen over de Nederlandse vennootschap Q-Park Heerlen BV (voorheen: Parkeer Heerlen BV) waarvan Q-Park 49%

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Stern Groep op de goede weg

Stern Groep op de goede weg Stern Groep op de goede weg Op 11 november 2016 maakte Stern autogroep bekend dat goede voortgang wordt gemaakt met de verkoop van meer onroerend goed. In september 2016 is een pand in Amsterdam, dat verhuurd

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709 16 november 2007 na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40 Trading update Q1 2007/2008 Aedifica Huurinkomsten met 96% gestegen in vergelijking met het eerste trimester 2006/2007 Waarde van de

Nadere informatie

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas,

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas, EXENDIS N.V. Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas Keesomstraat 4 6716 AB Ede P.O. Box 56 6710 BB Ede the Netherlands Ede, 11 juni 2008 Phone: +31 (0)318-676111 Fax: +31 (0)318-676104 e-mail:

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING BEURSGANG PHILIPS LIGHTING ProBeleggen sprak afgelopen week uitgebreid met de top van Philips Lighting over de voorgenomen beursgang, de strategie en toekomstverwachtingen. Hieronder leest u een uitgebreid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Flashinfo 24/09/2012

Flashinfo 24/09/2012 Flashinfo 24/09/2012 Flashinfo 20120924.doc 1/5 ASIAN CITRUS (4,45 HKD) Vrijdag publiceerde Asian Citrus de resultaten voor het boekjaar 2011/2012. De omzet steeg met 25,7% tot 1,78 miljard RMB. De gerapporteerde

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie