Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : januari Toepassing FINHOSTA : Versie 2.7 TRIMESTRIEEL REVISOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : januari 2008. Toepassing FINHOSTA : Versie 2.7 TRIMESTRIEEL REVISOR"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : Brussel Handboek aangepast : januari 2008 Toepassing FINHOSTA : Versie 2.7 TRIMESTRIEEL REVISOR & One Shot inzameling B2008 Inzameling van de statistische en financiële gegevens van de ziekenhuizen FORMATEN VAN DE GEGEVENSBESTANDEN 1

2 INHOUD FINHOSTA Versie INLEIDING Registratieverplichting Administratieve procedure TECHNISCHE VEREISTEN Bestandsnaam TXT Bestandsnaam ZIP Omschrijving van de velden STRUCTUUR VAN DE BESTANDEN Algemene structuur van het bestand Omschrijving van de gemeenschappelijke velden RECORD_TYPE_CD SENDER_CD YEAR PERIOD_CD DE ITEMS VALUE Gegevens per TRIMESTER Grote wijzigingen Tabel Tabel Beschrijving van TABEL Recordtype T0402 = Aantal erkende bedden Recordtype T0403 = Aantal dagen Recordtype T0405 = Aantal opnames Recordtype T0407 = Aantal ontslagen, overlijdens inbegrepen Recordtype T0408 = Aantal overlijdens Beschrijving van TABEL Recordtype T0701 = Aantal forfaits Recordtype T0702 = Bedrag van de forfaits Gegevens REVISOR Grote wijzigingen Tabel Tabel Tabel Beschrijving van TABEL 21- Balans na verdeling Recordtype R2101 = Balans na verdeling Beschrijving van TABEL 22 Resultatenrekening na verdeling Recordtype R2201 = Resultatenrekening na verdeling Beschrijving van TABEL 23 Resultaten per definitieve kostenplaatsen Recordtype R2301 = Kosten per definitieve kostenplaatsen Recordtype R2302 = Opbrengsten per definitieve kostenplaatsen Gegevens ONE SHOT B Grote wijzigingen Tabel Tabel Beschrijving van TABEL Recordtype S0802 = Aantal erkende bedden

3 Recordtype S0803 = Aantal dagen Recordtype S0804 = Patiënten op 01 januari Recordtype S0805 = Aantal opnames Recordtype S0806 = Patiënten op 31 december Recordtype S0807 = Aantal ontslagen, overlijdens inbegrepen Recordtype S0808 = Aantal overlijdens Beschrijving van TABEL Recordtype S5501 = Aantal bevallingen Recordtype S5502 = Aantal gecolloceerden BIJLAGEN Bijlage 1 : Lijst van de toegelaten kostenplaatsen TABEL 4, 7 en Bijlage 2 : RIZIV-codes voor TABEL Bijlage 3 : Volgnummers van de rubrieken van de balans voor TABEL Bijlage 4 : Volgnummers van de rubrieken van de resultatenrekening voor TABEL OVEREENSTEMMENDE tabel van Finhosta 2.7 en Finhosta SAMENGEVAT Gegevens per TRIMESTER Gegevens REVISOR Gegevens ONE SHOT B

4 1 INLEIDING 1.1 Registratieverplichting Voor welke periode? Deze richtlijnen beschrijven de nieuwe toepassingsregels te gebruiken vanaf het registratiejaar Administratieve procedure Wanneer opsturen? De FOD Volksgezondheid stelt een beveiligde internettoegang (Porta-Health) ter beschikking om de gegevens door te sturen. In deze omgeving kunnen de gegevens eveneens gecontroleerd worden en kan er een eerste vorm van feedback gegeven worden. Vanaf 2008 gelden de volgende termijnen : 1. Gegevens per TRIMESTER : 30 april, 31 juli, 31 oktober en 31 januari (gegevens van het voorbije trimester) 2. Gegevens REVISOR : 30 juni (gegevens van het voorbije jaar n-1) 3. Gegevens BUDGET : 1 september (gegevens van het voorbije jaar n-1) 4. De JAARLIJKSE gegevens : 31 december (gegevens van het voorbije jaar n-1) Voor het registratiejaar 2007 zullen de termijnen per post meegedeeld worden. Enkel voor het registratie jaar 2006 wordt een bijkomende inzameling georganiseerd B2008. B2008 is een one shot -inzameling, t.t.z. een inzameling die enkel voor dit jaar zal worden georganiseerd. De bedoeling van deze gegevensinzameling, die voor alle ziekenhuizen één keer wordt verricht, is te kunnen beschikken over de gegevens die nodig zijn voor de berekening van het Budget van Financiële Middelen van de ziekenhuizen op 1 juli Deze gegevensinzameling, die in deze brochure wordt omschreven, heeft betrekking op tabel 8 maar met vereenvoudigde regels en daarnaast worden ook 2 andere items gevraagd: het aantal bevallingen en het aantal gecolloceerden. Deze gegevens zullen vanaf eind januari 2008 kunnen worden doorgezonden en moeten uiterlijk tegen 29 februari 2008 bezorgd worden. Slechts door deze termijn te respecteren kan het BFM op 1 juli 2008, dat wordt vastgelegd op basis van gecontroleerde, betrouwbare en geldige gegevens, tijdig worden berekend. Ik wens er U wel op te wijzen dat we de traditionele gegevens (jaarlijks bestand) voor het jaar2006 en dit in hun geheel, op een latere datum verwachten Voor de inzameling B2008 zullen de meeste controles niet blokkerend zijn. Maar ze kunnen mogelijke anomalieën aan het licht brengen. De bedoeling van de niet-blokkerende controles is, de bestaande controles te testen teneinde deze in het kader van de toekomstige gegevensinzamelingen aan te passen, te vervangen of te schrappen zodat de betrouwbaarheid van de gegevens zo goed mogelijk zou worden gegarandeerd en de instellingen hun verzendingen zo snel mogelijk zouden kunnen controleren. Er zal bovendien een feedback worden georganiseerd. 4

5 2 TECHNISCHE VEREISTEN In dit hoofdstuk kan u de algemene informatie terugvinden betreffende de bestanden TXT en ZIP die moeten gecreëerd worden door uw ziekenhuis informaticasysteem en die moeten doorgestuurd worden via de beveiligde internettoegang van de FOD Volksgezondheid (Porta-Health). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud van deze bestanden, kan u de volgende hoofdstukken raadplegen. Een zending bestaat uit één bestand dat in gecomprimeerde toestand (ZIP) wordt doorgestuurd. Opgelet: voor elke collecte apart, dus zowel voor trimestrieel, revisor en nu ook voor B2008 dienen de gebruikers gedefinieerd en de juiste toegangsrechten toegekend te worden. 2.1 Bestandsnaam TXT De naam mag niet vrij gekozen worden : de verplichte naamgeving dient gerespecteerd te worden. Een bestandsnaam wordt samengesteld als volgt : XXX-SFZ-VERS-EXPORTZ-YYYY-P.TXT XXX = Erkenningsnummer van het ziekenhuis bv. 001 SFZ = SF : code van het registratiesysteem = Statistische en Financiële gegevens Z : de naam van de zending : Z = TRIM = trimestrieel Z = REV = revisor Z = BUD = budget Z = ANN = jaarlijks Z = B2008 = one shot VERS = versie; voor het registratiejaar 2007 is dit 2.7 EXPORTZ = EXPORT en Z vervangen door de naam van de zending zoals hierboven gedefinieerd. YYYY = Registratiejaar Voor het registratiejaar 2007 is dit 2007 voor de trimestriële gegevens en 2006 voor de gegevens revisor, budget en de jaarlijkse gegevens. Jaar 2006 voor de One Shot -gegevens. P = Registratieperiode Deze wordt aangeduid met de laatste maand van de periode. Voor de trimestriële gegevens is dit 3, 6, 9 of 12 en voor de gegevens revisor, budget en de jaarlijkse gegevens is dit voor de One Shot -gegevens..txt = extensie (en type) van de bestanden ;.TXT Voorbeeld Gegevens «trimestrieel»: 001-SFTRIM-2.7-EXPORTTRIM TXT Gegevens «revisor» : 001-SFREV-2.7-EXPORTREV TXT Gegevens «budget» : 001-SFBUD-2.7-EXPORTBUD TXT Gegevens «jaarlijks» : 001-SFANN-2.7-EXPORTANN TXT Gegevens «one shot» : 001-SFB EXPORTB TXT N.B. : de naam van het bestand, inbegrepen de extensie TXT moet in hoofdletter zijn. 5

6 2.2 Bestandsnaam ZIP Voordat de bestanden doorgestuurd worden via de beveiligde internettoegang van de FOD Volksgezondheid (Porta-Health) moeten de gegevens gecomprimeerd worden in één zip bestand (zip 2.0 compatibel). De naam mag niet vrij gekozen worden : de verplichte naamgeving dient wederom gerespecteerd te worden. De verplichte naam bestaat uit : XXX-SFZ-VERS-YYYY-P.ZIP XXX = Erkenningsnummer van het ziekenhuis bv. 001 SFZ = SF : code van het registratiesysteem = Statistische en Financiële gegevens Z : Het blok van de zending : Z = TRIM = trimestrieel Z = REV = revisor Z = BUD = budget Z = ANN = jaarlijks Z = B2008 = one shot VERS = versie; voor het registratiejaar 2007 is dit 2.7 YYYY P.ZIP Voorbeeld = Registratiejaar Voor het registratiejaar 2007 is dit 2007 voor de trimestriële gegevens en 2006 voor de gegevens revisor, budget en de jaarlijkse gegevens. Jaar 2006 voor de One-shot -gegevens = Registratieperiode Deze wordt aangeduid met de laatste maand van de periode. Voor de trimestriële gegevens is dit 3, 6, 9 of 12 en voor de gegevens revisor, budget en de jaarlijkse gegevens is dit voor de one-shot gegevens = extensie ;.ZIP Gegevens «trimestrieel» : 001-SFTRIM ZIP Gegevens «revisor» : 001-SFREV ZIP Gegevens «budget» : 001-SFBUD ZIP Gegevens «jaarlijks» : 001-SFANN ZIP Gegevens «one shot» : 001-SFB ZIP 6

7 2.3 Omschrijving van de velden Het formaat van elk veld verschilt afhankelijk van de gevraagde informatie. Voor een gedetailleerde beschrijving van de velden verwijzen we u naar de volgende hoofdstukken. Het einde van een veld wordt aangeduid door een velddelimiter, nl. een ~ = tilde. De records moeten afgesloten worden met een ~ en een LINE FEED (ASCII 10 = 0x0 A). Bepaalde velden kunnen slechts waarden bevatten die beschreven staan ofwel in bijlage, ofwel in een tabel. Enkel de waarden die in de brochure worden vermeld, zullen aanvaard worden. Voorbeeld : In het veld «maand» (aanwezig in verschillende tabellen) mogen enkel de waarden tussen ~1~ en ~12~ voorkomen. Er mogen geen blanco s voorkomen. In de numerieke velden mogen de getallen niet vooraf gegaan worden door nullen. Het veld wordt voor en na het laatste beduidend cijfer afgesloten met een ~. Voorbeeld : een veld van maximaal 5 posities met de waarde 100 ~100~ Voor decimale getallen dient het decimale punt (.) gebruikt te worden en de cijfers na het punt dienen verplicht ingevuld te worden, ook al zijn dit nullen. Voorbeeld : ~100.00~ Voor de alfanumerieke velden moet de volledige code met alle nullen ingevuld worden. Voorbeeld : kostenplaats 000 ~000~ erkenningsnummer 002 ~002~ Voor de velden zonder gegevens laat men ook geen blanco tussen de delimiters : ~~ 7

8 3 STRUCTUUR VAN DE BESTANDEN 3.1 Algemene structuur van het bestand De structuur van het bestand mag niet vrij gekozen worden. Hier moet eveneens de verplichte structuur gerespecteerd worden. Het recordtype bepaalt de inhoud van de andere velden. voorbeeld PARAMETERS DEFINITIE Record_type_cd Code van het recordtype Sender_cd Erkenningsnummer Year Statistisch jaar Period_cd Statistische periode Item_01 Verzekeringsinstelling (V.I. ) Item_02 Volgnummer of Budgettaire type Item_03 Patiëntentype Item_04 RIZIV code Item_05 Maand of Nr van de lening of krediet op korte termijn Item_06 Financiële instelling of type schuldeiser Item_07 Investeringstype Item_08 Personeelscategorie Item_09 Personeelstype Item_10 Graad /functie Item_11 Geslacht Item_12 Bijvoegsel of Personeelsrubriek of barema of bouwjaar of jaar van volledige vernieuwing of datum van de lening Item_13 Site Item_14 Type opname/ontslag/transfer Item_15 Kostenplaats Value Waarde, aantal of bedrag 8

9 3.1.1 Omschrijving van de gemeenschappelijke velden PARAMETER BESCHRIJVING Lengte A of N* Record_type_cd Code van het recordtype 5** A Sender_cd Erkenningsnummer 3** A Year Registratiejaar 4** N Period_cd Registratieperiode 1-2*** N 15 ITEMS Afhankelijk van het recordtype Afh Value Afhankelijk van het recordtype: de waarde, het bedrag, het aantal. 1-13*** of 15.2**** (*) A= Alfanumeriek ; N= Numeriek ; Afh = Afhankelijk van record_type_cd. (**) Vast formaat : het aantal karakters of cijfers moet precies het vraagde aantal zijn. (***) Velden met variabele lengte : voorbeeld 1-13 N = verplicht minimaal 1 cijfer, maximaal 13 cijfers. (****) Numerieke waarde met 2 cijfers na het decimale punt. Maximale lengte 15 posities, decimale punt inbegrepen. Indien de waarde nul moet ingevuld worden : ~0.00~ -> minimale lengte 4 posities RECORD_TYPE_CD De generieke lay-out, te gebruiken vanaf versie 2.7 voor de Statistische en Financiële gegevens, introduceert de notie RECORD_TYPE_CD. Dit veld bepaalt de opbouw van de rest van het record. RECORD_TYPE_CD Collecte Tabel Klasse BESCHRIJVING T Aantal erkende bedden T Aantal dagen T Aantal opnames T Aantal ontslagen, overlijdens inbegrepen T Aantal overlijdens T Aantal forfaits T Waarde van de forfaits R Balans na verdeling R Resultatenrekening na verdeling R Kosten per definitieve kostenplaatsen R Opbrengsten per definitieve kostenplaatsen Vast formaat van 5 karakters ALFANUMERIEKE. N SENDER_CD Dit veld bevat het ERKENNINGSNUMMER van het ziekenhuis. Vast formaat van 3 karakters ALFANUMERIEK. Voorbeeld : ~004~ Dit nummer wordt toegekend door de overheid die bevoegd is voor de erkenning van ziekenhuizen. 9

10 De eventueel voorafgaande nullen moeten hier meegegeven worden omdat ze integraal deel uitmaken van het erkenningsnummer YEAR Dit veld bevat het REGISTRATIEJAAR. Vast formaat van 4 karakters NUMERIEK. Voorbeeld : voor het registratiejaar 2007 : voor de trimestriële zendingen : ~2007~ voor de gegevens revisor, budget, en de jaarlijkse gegevens : ~2006~ PERIOD_CD Dit veld bevat het nummer van de laatste maand van de REGISTRATIEPERIODE. Variabel formaat NUMERIEK met maximaal 2 cijfers. Voor de zending TRIMESTRIEEL : 3 1 e trimester van het jaar 6 2 e trimester van het jaar 9 3 e trimester van het jaar 12 4 e trimester van het jaar Voor de zendingen REVISOR, BUDGET en JAARLIJKS : 12 gans het jaar DE ITEMS 15 items worden geregistreerd. Deze kunnen een waarde bevatten of LEEG zijn in functie van het RECORD_TYPE_CD. De betekenis van deze items wordt bepaald door het recordtype. Elk ITEM wordt gedetailleerd beschreven per tabel in de volgende hoofdstukken VALUE Dit veld bevat de waarde, het bedrag, het aantal, afhankelijk van het recordtype. Variabel formaat NUMERIEK met een maximale lengte. Deze waarde kan eventueel voorafgegaan worden door een minteken. Alle bedragen moeten uitgedrukt worden in EURO met 2 DECIMALEN na het punt, zelfs al zijn dit nullen. Voorbeeld : ~100.00~ Indien het bedrag nul moet ingevuld worden : ~0.00~ 10

11 3.2 Gegevens per TRIMESTER De trimestriële zending bevat de volgende tabellen: TABEL 4 = Maandelijkse overzicht van het aantal bedden, verpleegdagen, opnames, ontslagen en overlijdens. TABEL 7 = Maandelijks overzicht van de aantallen en bedragen van de forfaits Grote wijzigingen Tabel 4 De inzameling van het gemiddeld aantal bedden werd AFGESCHAFT. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de opnames en ontslagen GROTE POORT en de TRANSFERS (zie ). Het TYPE PATIENT (zie ) moet voor ALLE verzekeringinstellingen aangeduid worden Tabel 7 Deze gegevens dienen doorgestuurd te worden per VERZEKERINGINSTELLING. Voor wat betreft 2008 : in 2008, zullen deze gegevens ook per SITE, TYPE PATIENT en per KOSTENPLAATS gevraagd worden. Duidelijkere richtlijnen volgen later. 11

12 3.2.2 Beschrijving van TABEL 4 PARAMETER BESCHRIJVING T0402 T0403 T0405 T0407 T0408 Lengte A of N Record_type_cd T0402 T0408 X X X X X 5 A Sender_cd ERKENNINGSNUMMER X X X X X 3 A Year REGISTRATIEJAAR X X X X X 4 N Period_cd 3 of 6 of 9 of 12 X X X X X 1-2 N item_01 VERZEKERINGSINSTELLING X X X X 3 N item_02 LEEG 0 item_03 TYPE PATIËNT X X X X 1 A item_04 LEEG 0 item_05 MAAND X X X X X 1-2 N item_06 LEEG 0 item_07 LEEG 0 item_08 LEEG 0 item_09 LEEG 0 item_10 LEEG 0 item_11 LEEG 0 item_12 LEEG 0 item_13 SITE X X X X X 4 A item_14 Type opname/ontslag/transfer X X X 1 A item_15 KOSTENPLAATS X X X X X 3 A Value AANTAL of BEDRAG X X X X X 1-13 N A= alfanumeriek ; N= numeriek ; Afh : Afhankelijk van record_type_cd T0402 : AANTAL ERKENDE BEDDEN T0403 : AANTAL DAGEN T0405 : AANTAL OPNAMES T0407 : AANTAL ONTSLAGEN, OVERLIJDENS INBEGREPEN T0408 : AANTAL OVERLIJDENS De velden aangeduid met een kruis zijn de velden die bij het recordtype, aangeduid bovenaan de kolom, moeten ingevuld worden. De andere velden moeten VERPLICHT leeg blijven voor dit recordtype : ~~ Voorbeeld : T0402~002~2007~3~~~~~1~~~~~~~~1257~~210~158~ 12

13 Recordtype T0402 = Aantal erkende bedden PARAMETER BESCHRIJVING Lengte A of N Record_type_cd T A Sender_cd ERKENNINGSNUMMER 3 A Year REGISTRATIEJAAR 4 N Period_cd 3 of 6 of 9 of N item_01 LEEG 0 item_02 LEEG 0 item_03 LEEG 0 item_04 LEEG 0 item_05 MAAND 1-2 N item_06 LEEG 0 item_07 LEEG 0 item_08 LEEG 0 item_09 LEEG 0 item_10 LEEG 0 item_11 LEEG 0 item_12 LEEG 0 item_13 SITE 4 A item_14 LEEG 0 item_15 KOSTENPLAATS 3 A Value Aantal erkende bedden 1-13 N Record_type_cd = T Sender_cd : erkenningsnummer, zie Year : Registratiejaar, zie Voor de trimestriële gegevens is het statistisch jaar gelijk aan het registratiejaar. Dus voor het registratiejaar 2007 = Period_cd : Registratieperiode, zie of 6 of 9 of 12 = laatste maand van het trimester Item_05 : maand Dit veld bevat de nummer van de maand binnen de statistische periode. Variabel formaat NUMERIEK met maximaal 2 cijfers. Voorbeeld : 1, 2, 3, 4, Item_13 : site De codes worden gedefinieerd door de FOD en meegedeeld via de referentiebestanden van de Porta-Health. Vast formaat van 4 karakters ALFANUMERIEK. 13

14 Item_15 : kostenplaats Zie bijlage 1 : enkel de verpleegdiensten (3.1) Indien voor een bepaalde kostenplaats geen bedden erkend zijn dan mag deze kostenplaats niet voorkomen. De waarde nul wordt niet aanvaard. Bepaalde kostenplaatsen kunnen alleen voorkomen als er bedden erkend zijn voor een bepaalde bedindex. De kostenplaats uit onderstaande kolom mag enkel voorkomen als er bedden erkend zijn voor de volgende bedindex 210 C 219 C 220 D 230 E 239 E 250 L 260 M 263 M 270 NIC 280 C+D 300 G 310 S1 311 S3 312 S2 313 S5 314 S4 315 S6/Tvp/VP 340 K 350 K1 360 K2 370 A 380 A1 390 A2 410 T 411 Tf/TFB 420 T1 430 T2 460 tf/tfp Voor de bedindex C+D (dienst voor gemengde hospitalisatie) wordt de kostenplaats 280 gebruikt. Een verdeling over 210 (C) en 220 (D) wordt ook nog aanvaard. Zowel C, D, C+D als E-bedden kunnen ook op 490 (Intensieve zorgen) ingeschreven worden. 14

15 Sommige bedden kunnen dus over verschillende kostenplaatsen verdeeld worden. Bedindex Kostenplaats C 210, 219, (490) D 220, (490) C+D 280, (490) E 230, 239, (490) M 260, 263 De som van het aantal bedden van de kostenplaatsen zonder haakjes mag dan ook niet groter zijn dan het aantal erkende bedden per bedindex. De kostenplaats 219 (Hartchirurgie) mag enkel gebruikt worden als er een cardiologisch zorgprogramma erkend is voor het ziekenhuis. De kostenplaats 263 (MIC) mag enkel gebruikt worden als de functie perinatale zorg erkend is voor het ziekenhuis. De kostenplaats 239 (Ziekenhuisdienst voor diagnose op preventieve behandeling van wiegendood) mag enkel gebruikt worden als er ook E-bedden erkend zijn. De kostenplaats 290 (Eenheid voor de behandeling van zware brandwonden) mag enkel gebruikt worden als er bedden voor brandwonden toegekend zijn aan het ziekenhuis (apart budgettaire type voor brandwonden centra). De kostenplaats 320 (Daghospitalisatie) heeft geen erkende bedden en mag dan ook bij geen enkel ziekenhuis voorkomen in recordtype T0402. Voor de andere tabellen mag deze kostenplaats enkel gebruikt worden als er een functie chirurgische daghospitalisatie erkend is voor het ziekenhuis. De kostenplaats 490 (Intensieve zorgen) mag enkel gebruikt worden als er een functie intensieve zorgen erkend is voor het ziekenhuis. De bedden voor deze kostenplaats kunnen komen van C, D, C+D of E bedden. Kostenplaats Functie/erkenning 219 Erkenning cardiologisch zorgprogramma 263 Functie perinatale zorg 290 Apart budgettaire type voor brandwondencentrum 320 Functie chirurgische daghospitalisatie 490 Functie intensieve zorgen Volgende kostenplaatsen mogen niet meer voorkomen : 200 (B-Dienst voor TBCbehandeling), 240 (H-Dienst voor gewone verpleging), 261 (Bevallingskwartier) en 470 (TR-Psychiatrische dienst voor behandeling in progressieve omschakeling). Volgende kostenplaatsen mogen niet voorkomen in recordtype T0402 maar kunnen in uitzonderlijke gevallen voorkomen in de andere recordtypes: 262 (N*-Dienst voor nietintensieve neonatale zorgen), 279 (N-Ziekenhuisdienst voor diagnose of preventieve behandeling van wiegendood,) 316 (Sp-Andere diensten voor specialiteiten). Vast formaat van 3 karakters ALFANUMERIEK. 15

16 Value : aantal erkende bedden Het aantal erkende bedden per site en per kostenplaats. Het aantal bedden is het aantal bedden op de 1 ste van de maand. De waarde nul is niet toegestaan. Variabel formaat NUMERIEK met maximaal 13 cijfers. Dit moet een geheel getal zijn. 16

17 Recordtype T0403 = Aantal dagen PARAMETER BESCHRIJVING Lengte A of N Record_type_cd T A Sender_cd ERKENNINGSNUMMER 3 A Year REGISTRATIEJAAR 4 N Period_cd 3 of 6 of 9 of N item_01 VERZEKERINGSINSTELLING 3 N item_02 LEEG 0 item_03 TYPE PATIËNT 1 A item_04 LEEG 0 item_05 MAAND 1-2 N item_06 LEEG 0 item_07 LEEG 0 item_08 LEEG 0 item_09 LEEG 0 item_10 LEEG 0 item_11 LEEG 0 item_12 LEEG 0 item_13 SITE 4 A item_14 LEEG 0 item_15 KOSTENPLAATS 3 A Value Aantal dagen 1-13 N Record_type_cd = T Sender_cd : erkenningsnummer, zie Year : Registratie jaar, zie Voor de trimestriële gegevens is het statistisch jaar gelijk aan het registratiejaar. Dus voor het registratiejaar 2007 = Period_cd : Registratieperiode, zie of 6 of 9 of 12 = laatste maand van het trimester Item_01 : verzekeringsinstelling CODE VERZEKERINGSINSTELLING 100 Christelijke mutualiteiten 200 Neutrale mutualiteiten 300 Socialistische mutualiteiten 400 Liberale mutualiteiten 500 Beroepsmutualiteiten (Vrije mutualiteiten) 600 Hulpkas Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 900 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 910 Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden 920 Hulpkas voor zeevarenden onder Belgische vlag 930 Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 940 O.C.M.W. 950 Verzekeringen voor arbeidsongevallen 960 Niet Sociaal verzekerden 17

18 970 Fonds voor beroepsziekten 980 Speciaal onderstandfonds 985 Internationale verdragen buiten het RIZIV 990 Andere Vast formaat van 3 posities NUMERIEK Item_03 : type patiënt CODE TYPE PATIËNT 0 Belgische patiënten en/of bijdragen betalend in België 1 buitenlandse patiënten Vast formaat van 1 karakter ALFANUMERIEK. Afhankelijk van het verzekeringsorganisme dienen volgende regels gevolgd te worden : 1. De 7 grote verzekeringsorganismen (100, 200, 300, 400, 500, 600, 900). Voor patiënten die bij deze organismen zijn verzekerd gebruiken de ziekenhuizen de inlichtingen die voorkomen op de factureringsdrager of in de signaletiek m.b.t. de verzekerbaarheid van de patiënt. Hiertoe hanteren ze de codegerechtigde 1 of CG1. Deze code bestaat uit 3 numerieke posities. De meerderheid van de Belgische verzekerden hebben code CG De ziekenhuizen registreren voor dit type patiënten de code 0 indien de tweede positie van de numerieke code een 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 is. Ze registreren bij type patiënt 1 indien de tweede positie van de numerieke code CG1 gelijk is aan 8, zoals bij voorbeeld een CG1 180 of 181. Zo kan een onderscheid gemaakt worden tussen de patiënten die bijdragen betalen aan de Belgische Sociale zekerheid en de patiënten die niet bijdragen in de Belgische ziekteverzekering, en niet specifiek tussen de Belgen en de buitenlanders. Er kunnen buitenlanders zijn die bijdragen in de Belgische ziekteverzekering. Zij krijgen dan een code De overige organismen hebben geen gestandaardiseerde codificatie zoals de 7 grote verzekeringsorganismen. Voor deze gevallen (ongeveer 3 % van de populatie van gehospitaliseerden) wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om ze op te delen in Belgen en buitenlanders op basis van hun nationaliteit. Dit is correct aangezien niet al deze patiënten bijdragen in de ziekteverzekering. In de komende jaren zal een verfijning moeten worden aangebracht voor de 3 kleine verzekeringsorganismen (910, 920, 930) die buitenlanders verzekeren die bij hen bijdragen betalen. Beslissingstabel m.b.t. het classificeren van patiënten in functie van de facturatiegegevens op de informatiedrager bestemd voor de V.I. TYPE VERZEKERBAARHEID TYPE PATIËNT OMSCHRIJVING CG1 RIZIV 2 E POSITIE 100,200,300,400, 0 In België bijdragen betalend 1 tot 7 500,600,900 1 Buitenlanders 8 0 Belgen 910,920,930 1 Buitenlanders 0 Belgen 940,950,960,970, 980,985, Buitenlanders Op basis van nationaliteit Op basis van nationaliteit 18

19 Item_05 : maand, zie Item_13 : site : zie Item_15: kostenplaats : zie Value : aantal dagen Aantal ligdagen per verzekeringsinstelling, per type patiënt, per maand, per site en per kostenplaats. De partiële ligdagen moeten doorgegeven worden als volledige dagen (conversie gebeurt door de FOD op basis van de kostenplaats). Variabel formaat NUMERIEK met maximaal 13 cijfers. Dit moet een geheel getal zijn. Het gaat over de te factureren dagen. KP INDICATOR COEFFICIENT 350 K1 0, K2 0, A1 0, A2 0, T1 0, T2 0, Plaatsing in familiale omgeving 0,00 Het verlof van psychiatrische patiënten dat recht geeft op een RIZIV-forfait hoeft niet in de gerealiseerde verpleegdagen opgenomen te worden. Geen enkele registratie ven het Record_type_cd = T0403 mag de waarde nul bevatten.. 19

20 Recordtype T0405 = Aantal opnames PARAMETER DEFINITIE Lengte A of N Record_type_cd T A Sender_cd ERKENNINGSNUMMER 3 A Year REGISTRATIEJAAR 4 N Period_cd 3 of 6 of 9 of N item_01 VERZEKERINGSINSTELLING 3 N item_02 LEEG 0 item_03 TYPE PATIËNT 1 A item_04 LEEG 0 item_05 MAAND 1-2 N item_06 LEEG 0 item_07 LEEG 0 item_08 LEEG 0 item_09 LEEG 0 item_10 LEEG 0 item_11 LEEG 0 item_12 LEEG 0 item_13 SITE 4 A item_14 TYPE opname/ontslag/transfer 1 A item_15 KOSTENPLAATS 3 A Value Aantal opnames 1-13 N Record_type_cd = T Sender_cd : erkenningsnummer, zie Year : Registratiejaar, zie Voor de trimestriële gegevens is het statistisch jaar gelijk aan het registratiejaar. Dus voor het registratiejaar 2007 = Period_cd : Registratieperiode, zie of 6 of 9 of 12 = laatste maand van het trimester Item_01 : verzekeringsinstelling, zie Item_03 : type patiënt, zie Item_05 : maand, zie Item_13 : site, zie

21 Item_14 : type opname/ontslag/transfer Volgende codes zijn van toepassing: CODE TYPE OPNAME/ONTSLAG/TRANSFER 1 Grote poort 2 Transfer Vast formaat van 1 karakter ALFANUMERIEK. De notie grote poort of transfer -opnames dienen als volgt geïnterpreteerd te worden : voor een verblijf is er altijd één enkele opname grote poort en één enkele transfer per budgettair type indien de patiënt gefactureerde dagen heeft binnen verschillende budgettaire types. Voor de ontslagen worden enkel de ontslagen grote poort geteld. Dit wordt geïllustreerd in volgende voorbeelden: Voorbeelden : Acuut Sp Acuut Opname Grote Poort Opname Transfer Ontslag Grote Poort Acuut Sp Opname Grote Poort Opname Transfer Ontslag Grote Poort Zware brandwonden Acuut Sp Acuut Opname Grote Poort Opname Transfer Opname Transfer Ontslag Grote Poort Dus in totaal voor deze 3 voorbeelden samen : Opname grote poort Opname transfer Ontslag grote poort A Sp 3 1 BRA 1 Dus het type transfer (code 2) moet gebruikt worden voor de opnames wanneer een patiënt verandert van budgettaire sector. De ontslagen en overlijdens zijn altijd grote poort. ZIEKENHUISTYPE CODE BUDGETTAIR TYPE KOSTENPLAATSEN Algemeen A Acuut 200 tot 280, 300, 320 tot 430, 490 Algemeen BRA Zware Brandwonden 290 Algemeen en PAL Palliatief (S4) 314 gespecialiseerd Algemeen en Sp Sp (S1,S3,S2,S5,S6) 310 tot 313, 315, 316 gespecialiseerd Gespecialiseerd G Geriatrisch geïsoleerd (G) 300 Psychiatrisch P Psychiatrisch 315, 340 tot

22 Item_15 : kostenplaats, zie Value : aantal opnames Het aantal opnames per verzekeringsinstelling, per type patiënt, per maand, per site, per type opname/ontslag/transfer en per kostenplaats. De waarde nul is niet toegestaan. Variabel formaat NUMERIEK van maximum 13 cijfers. Dit moet een geheel getal zijn. 22

23 Recordtype T0407 = Aantal ontslagen, overlijdens inbegrepen PARAMETER BESCHRIJVING Lengte A of N Record_type_cd T A Sender_cd ERKENNINGSNUMMER 3 A Year REGISTRATIEJAAR 4 N Period_cd 3 of 6 of 9 of N item_01 VERZEKERINGSINSTELLING 3 N item_02 LEEG 0 item_03 TYPE PATIËNT 1 A item_04 LEEG 0 item_05 MAAND 1-2 N item_06 LEEG 0 item_07 LEEG 0 item_08 LEEG 0 item_09 LEEG 0 item_10 LEEG 0 item_11 LEEG 0 item_12 LEEG 0 Item_13 SITE 4 A Item_14 TYPE opname/ontslag/transfer 1 A Item_15 KOSTENPLAATS 3 A Value Record_type_cd = T0407 Aantal ontslagen overlijdens inbegrepen Sender_cd : erkenningsnummer, zie N Year : Registratiejaar, zie Voor de trimestriële gegevens is het statistisch jaar gelijk aan het registratiejaar. Dus voor het registratiejaar 2007 = Period_cd : Registratieperiode, zie of 6 of 9 of 12 = laatste maand van het trimester Item_01 : verzekeringsinstelling, zie Item_03 : type patiënt, zie Item_05 : maand, zie Item_13 : site, zie Item_14 : type opname/ontslag/transfer, zie Een ontslag is altijd grote poort code Item_15 : kostenplaats, zie

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Victor Hortaplein 40 bus 10 1060 Brussel Telefoon : 02 524 87 10 Fax : 02 524 87

Nadere informatie

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen De organisatie en financiering van de ziekenhuizen Anja Crommelynck (Departement Onderzoek en Ontwikkeling, R&D - LCM) Katelijn Degraeve (Medisch-sociale sector In Dialoog, MID) David Lefèbvre (Fédération

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA VAN DE BOEKHOUDSOFTWARE - Technische nota van het IAB - Voorwoord

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie