De toepassing Doorsturen MZG, MPG, FinHostaPortal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toepassing Doorsturen MZG, MPG, FinHostaPortal"

Transcriptie

1 De toepassing Doorsturen MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met onze helpdesk Portahealth op volgend adres: Voor de goede werking van de toepassing is het beter om steeds de knop Terug te gebruiken op de webpagina zelf en niet de knop Back van de Internetbrowser. U kan de toepassing Doorsturen MZG, MPG, FinHostaPortal gebruiken als de lokaal beheerder u als gebruiker gecreëerd heeft en u gemachtigd heeft om de MZG, FINHOSTA en / of MPG voor uw ziekenhuis door te sturen. OPMERKING: bij de nieuwste versie van een browser kan het gebeuren dat niet alle elementen van een scherm zichtbaar zijn. Op dat moment zal de scrollbar rechts van het scherm zichtbaar zijn. Het volstaat dan om naar beneden te scrollen tot de andere elementen terug zichtbaar worden. Inhoudstafel De toepassing Doorsturen MZG, MPG, FinHostaPortal Inloggen Selectie van de applicatie Identificatie van het type gegevens om op te laden Identificatie van het bestand zip met de gegevens om op te laden Mogelijke online foutmeldingen Problemen bij de selectie Problemen met het zip-bestand Problemen met het aantal txt-bestanden in het zip-bestand Problemen met de namen van een of meerdere van de 27 txt-bestanden Problemen bij het opladen van het bestand

2 1. Inloggen De handleiding Inlogprocedure voor Portahealth beschrijft de inlogprocedure. Deze procedure moet u steeds volgen nadat u een van de beschikbare applicaties of feedbacks geselecteerd hebt. U vindt dit document hier. 2. Selectie van de applicatie Om de gegevens voor MZG, FINHOSTA, MPG door te sturen, kiest u onder 1. Registratiesystemen de applicatie Doorsturen M.Z.G., MPG, FinHostaPortal. Pas daarna kunt u aanloggen. Indien u voor meer dan een ziekenhuis kunt werken, zal er na de inlogprocedure eerst een scherm verschijnen om het ziekenhuis te kiezen waarvoor u de gegevens wil doorsturen. Als u maar voor 1 ziekenhuis mag werken, ziet u onmiddellijk het scherm doorsturen (zie verder). 2

3 U kiest een ziekenhuis door het bolletje links van de naam te selecteren en nadien onderaan de tabel op Kies deze organisatie te klikken. Na deze stappen zal bovenaan elk scherm de naam van het ziekenhuis en de gemeente weergegeven worden. Het volgende scherm bestaat uit 2 delen: - Identificatie van het type gegevens om op te laden (bovenste deel van het scherm) - Identificatie van het bestand zip met de gegevens om op te laden (onderste deel van het scherm). 3. Identificatie van het type gegevens om op te laden De volgorde van de volgende stappen moet strikt gevolgd worden. Portahealth laat geen andere volgorde toe. U kiest eerst de flux. Momenteel (situatie december 2014) is er de keuze tussen Statistische en financiële gegevens (Finhosta) en Ziekenhuis (MZG en MPG). De keuzemogelijkheden kunnen beperkt zijn als de lokaal beheerder Portahealth niet voor alle mogelijke fluxen gebruikersrechten gegeven heeft. 3

4 Als voorbeeld kiezen we de flux Ziekenhuis : Daarna moet u het jaar kiezen waarvoor u wilt werken, bijvoorbeeld In de derde plaats moet u de collecte kiezen. De keuzemogelijkheden worden bepaald door de flux en het jaar die gekozen werden. Binnen de flux Statistische en financiële gegevens worden momenteel 5 collectes voorzien: - gegevens trimester (SFTRIM) - gegevens revisor (SFEV) - jaarlijkse gegevens (SFANN) - budgettaire gegevens (SFBUD) - sociale akkoorden (SFACC) 4

5 Binnen de flux Ziekenhuis is momenteel de keuze voorzien voor MZG of MPG. MZG kan in principe enkel gebruikt worden voor algemene ziekenhuizen. MPG is enkel te gebruiken voor de PAAZ-diensten van algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Ook hier kan de lokaal beheerder Portahealth uw keuzemogelijkheden beperkt hebben omwille van de gebruikersrechten die hij of zij u toegekend heeft. In ons voorbeeld kunnen we enkel voor een algemeen ziekenhuis kiezen en selecteren we dan ook MZG. Ten slotte moet u de periode kiezen waarvoor u gegevens wenst door te sturen. De keuzemogelijkheden hangen af van de geselecteerde flux, het geselecteerde jaar en de geselecteerde collecte. 5

6 U moet er zich goed bewust van zijn dat enkel de laatste zending voor een zelfde flux, jaar, collecte en periode weergegeven wordt. Dat betekent dat, zodra u (of een collega met dezelfde rechten) een nieuwe zending voor een flux, jaar, collecte en periode oplaadt, de informatie over de vorige zending niet langer toegankelijk is. 4. Identificatie van het bestand zip met de gegevens om op te laden Om gegevens te kunnen opladen, moet u het ZIP-bestand selecteren dat u wilt opladen. Dat ZIP-bestand moet aangemaakt worden door de op te laden bestanden te zippen. De naam van het ZIP-bestand zelf moet aan een vooraf bepaalde structuur beantwoorden. Deze structuur wordt bepaald door de soort gegevens die opgeladen worden. Voor het juiste formaat moeten de richtlijnen van het betrokken registratiesysteem geraadpleegd worden. Om het ZIP-bestand te selecteren, moet u in de onderste helft van het scherm op de knop Browse klikken en het ZIP-bestand met de te verzenden bestanden zoeken. Zodra dat ZIP-bestand gevonden werd (in ons voorbeeld een bestand voor MZG), wordt dit bestand geselecteerd door op de knop Open te klikken. 6

7 Dan verschijnt het originele pad en de naam in het veld links van de knop Browse. U moet nu alleen nog op de knop Opladen bestanden klikken om de indiening van de zending met zijn gegevens te beëindigen. 7

8 De validatie van de naam (structuur) van het zip-bestand en het aantal bestanden in het ZIPbestand en hun naam worden online uitgevoerd. Bij een eventuele fout verschijnt een scherm met een foutmelding in het rood. U moet het probleem dan verhelpen en de procedure voor het verzenden opnieuw uitvoeren. Wanneer het laden van het bestand goed verlopen is, verschijnt er een pagina die bevestigt dat het laden goed verlopen is (de pagina bevat ook de naam en de omvang van de bestanden die deel uitmaakten van de ZIP-file). 8

9 Dan treden de batch-programma s van de FOD in werking om de gegevens in de gegevensbanken van de FOD Volksgezondheid op te laden en de controles van die gegevens op te starten. Vanaf dat ogenblik kan de toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal direct gebruikt worden om de verschillende fasen van de verwerking te volgen. Als u de toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal mag gebruiken, is het niet nodig op een te wachten om deze toepassing te raadplegen. De s waarschuwen u enkel als de verwerking van de gegevens niet meer verder kan. NB: het ziekenhuis kan voor eenzelfde flux, jaar, collecte en periode zoveel zendingen opsturen als het wenst, zolang het de bestanden niet officieel ter beschikking van de FOD heeft gesteld (zie in de toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal ). Per dag is het aantal zendingen echter beperkt tot drie. Bij iedere nieuwe zending voor een zelfde flux, jaar, collecte en periode wordt de vorige zending vernietigd en wordt het volgnummer in de toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal met één eenheid verhoogt. Voor meer informatie over de andere toepassingen verwijzen we u naar de andere gebruikershandleidingen. 9

10 5. Mogelijke online foutmeldingen 5.1. Problemen bij de selectie A. U kunt geen flux, jaar, collecte of periode selecteren. U bent geregistreerd als gebruiker van het ziekenhuis waarvoor u wil werken. De lokaal beheerder Portahealth van deze instelling heeft u al rechten voor de applicatie gegeven, maar heeft u (nog) geen rechten voor een rol toegekend. Contacteer de lokaal beheerder Portahealth van uw instelling B. Gelieve een flux te selecteren U hebt op de knop Opladen bestanden geklikt zonder een keuze te maken voor de flux. C. Gelieve een collecte te selecteren U hebt op de knop Opladen bestanden geklikt zonder een keuze te maken voor de collecte. D. Gelieve een jaar te selecteren U hebt op de knop Opladen bestanden geklikt zonder een keuze te maken voor het jaar. E. Gelieve een periode te selecteren U hebt op de knop Opladen bestanden geklikt zonder een keuze te maken voor de periode. Deze laatste 4 meldingen (2-5) kunnen ook samen voorkomen. U hebt dan geen enkele selectie gemaakt. F. Gelieve een zip bestand te selecteren U hebt op de knop Opladen bestanden geklikt zonder via de knop Browse een zipbestand te selecteren. Hebt u geen enkele selectie gemaakt (niets voor flux, jaar, collecte, periode noch een zipbestand geselecteerd via de knop Browse ), dan kunnen deze 5 meldingen (2-6) samen voorkomen Problemen met het zip-bestand A. De bestandsnaam moet zip zijn. De extensie van het bestand dat u gekozen hebt, is niet zip. B. Het zip-bestand dat u wilde verzenden heeft niet de juiste naam, gelieve een ander bestand te verzenden. Een van de onderdelen van de naam van het zip-bestand stemt niet overeen met de richtlijnen of komt niet overeen met het geselecteerde ziekenhuis, flux, jaar, collecte en / of periode. Het kan dus gaan om elk van de verschillende onderdelen van de naam. Controleer hierbij ook of de streepjes en punten in de naam correct werden genoteerd. C. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van het bestand, gelieve later opnieuw te proberen. De naam van het geselecteerde bestand bevat niet genoeg elementen om dit bestand correct te identificeren. 10

11 5.3. Problemen met het aantal txt-bestanden in het zip-bestand A. Het zip bestand dat u wilde verzenden is leeg, gelieve een ander bestand te verzenden. In het zip-bestand wordt geen enkel van de verwachte txt-bestanden teruggevonden B. De bestanden in het zip-bestand dat u wilde verzenden komen niet overeen met de verwachte bestanden, gelieve een ander bestand te verzenden. Het zip-bestand bevat minder bestanden dan vereist (tussen 1 en 26 van de 27 verwachte txt-bestanden) 5.4. Problemen met de namen van een of meerdere van de 27 txtbestanden. A. De bestanden in het zip-bestand dat u wilde verzenden komen niet overeen met de verwachte bestanden, gelieve een ander bestand te verzenden. Een van de onderdelen van de bestandsnaam van een of meerdere van de txtbestanden komt niet overeen met wat verwacht wordt volgens de richtlijnen. Het kan dus gaan om elk van de verschillende onderdelen van de naam. Controleer hierbij ook of de streepjes en punten in de naam correct werden genoteerd Problemen bij het opladen van het bestand A. Uw zip-bestand kon niet correct worden geüploaded. Gelieve de operatie te herhalen. Tijdens het opladen heeft zich een technisch probleem heeft voorgedaan. We raden aan om later opnieuw te proberen. Als er zich weer een technisch probleem voordoet, moet u de PortaHealth-helpdesk van de FOD Volksgezondheid contacteren Het is dan belangrijk om te vermelden welke foutmelding u exact kreeg. B. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van het bestand, gelieve later opnieuw te proberen Er kunnen twee problemen aan de grondslag van deze foutmelding liggen: a. Er is een probleem met de ftp-server van de FOD: u dient later opnieuw te proberen. b. De firewall van uw ziekenhuis laat geen filetransfer via ftp toe: de poorten 430 of 480 zijn gesloten. In dit geval moet u contact opnemen de de ICT-dienst (helpdesk) van uw ziekenhuis. C. De zender is niet geregistreerd voor de geselecteerde parameters, gelieve de helpdesk te contacteren. U probeert gegevens door te sturen voor een ziekenhuis waarvoor de FOD geen informatie heeft in zijn databank met de erkenningen van alle ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. In dit geval moet u de FOD contacteren via met een printscreen van de foutmelding, de naam van het ziekenhuis en het erkenningnummer dat u gebruikt hebt. D. Het bestand dat u geselecteerd hebt is te groot De zip-file die u wil doorsturen, is groter dan 25 MB. In dit geval moet u de FOD contacteren via met een printscreen van de foutmelding en de grootte van uw zip-file. 11

12 E. Het zip-bestand dat u wilde verzenden is ongeldig, gelieve een ander bestand te verzenden. Onze programma s slagen er niet in om uw bestand te unzippen. a) Kijk eerst na of het zip-bestand beschermd wordt door een paswoord. Dit paswoord moet dan verwijderd worden. b) U hebt de gegevens gecomprimeerd in een formaat dat niet compatibel is met het zip -formaat en / of u hebt de extensie aangepast naar zip. U moet een ander compressie-programma gebruiken. c) Voor MPG hebt u dit bestand met behulp van ATOUM gemaakt. U moet nakijken of de versie is. Als het om een oudere versie gaat, moet u ATOUM eerst updaten. d) In alle andere gevallen moet u de FOD contacteren via met een printscreen van de foutmelding. F. Er is een vorige verzending nog in behandeling, gelieve uw bestand later opnieuw te versturen. Op het moment dat u een nieuwe set gegevens wil doorsturen, is er nog een vorige zending in behandeling door een van de programma s van de FOD. Op dat moment zijn die gegevens technisch geblokkeerd en kan u geen nieuwe gegevens opladen. U moet dan later opnieuw proberen. G. Een vorige versie van de zending is reeds ter beschikking gesteld van de FOD Volksgezondheid. U kunt geen zending meer versturen voor die periode. U of een van uw collega s heeft de gegevens voor uw instelling, voor deze collecte, dit jaar en deze periode al ter beschikking gesteld van de FOD (= gefinaliseerd). Dit betekent dat u geen nieuwe gegevens kan doorsturen voor deze collecte, jaar en periode. H. Er is een technisch probleem opgetreden, gelieve later opnieuw te proberen. Als dit probleem blijft komen, gelieve de help desk PORTAHEALTH te contacteren Dit is er een algemene foutmelding voor een reeks problemen die momenteel niet gespecificeerd kunnen worden. Ook in dit geval moet u de FOD contacteren via met een printscreen van de foutmelding. 12

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Deze toelichting en handleiding is bedoeld als leidraad (met FAQs) voor indieners,

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11 Handleiding voor het installeren en updaten van FotoBase Versie 2.11 Inleiding Het installeren en updaten van FotoBase gebeurt met hetzelfde installatiebestand. Dit bestand kan gedownload worden of gekopieerd

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

SapaTechnic V4. Klantenhandleiding

SapaTechnic V4. Klantenhandleiding SapaTechnic V4 Klantenhandleiding 1. Het loginscherm Uw emailadres waarmee u bent geregistreerd op SapaTechnic Uw paswoord die u hebt opgegeven bij het registeren U kan ervoor kiezen om uw gegevens op

Nadere informatie

Instructie Beheren Cases

Instructie Beheren Cases Instructie Beheren Cases Om een vraag in te dienen met betrekking tot de werking van de software kunt u gebruik maken van onze portal. U gaat dan een Case aanmaken. Aanmaken Case Om een nieuwe case aan

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie