Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Victor Hortaplein 40 bus Brussel Telefoon : Fax : Handboek aangepast : april 2006 Toepassing FINHOSTA : Versie 2.6 Inzameling van de statistische en financiële gegevens van de ziekenhuizen : FORMATEN VAN DE GEGEVENSBESTANDEN

2 INHOUD 1 ALGEMEENHEDEN INLEIDING CONFIGURATIE LIJST VAN DE TABELLEN IDENTIFICATIE ALGEMENE PRINCIPES Algemeenheden Inzameling van gegevens Kostenplaatsen Boekhoudkundig plan Validatie van de gegevens Periodiciteit Automatisch totaal Hulp HelpLine Interface in EXCEL BESCHRIJVING VAN DE INTERFACE BESTANDEN BOEKHOUDING BESTANDEN TABEL 1 : Algemene boekhouding (algemene balans) TABEL 2 : Analytische boekhouding (analytische balans) STATISTIEKEN TABEL 3 : Toegepaste verdeelsleutels per kostenplaats TABEL 4 : Maandelijkse overzicht van de bedden,verpleegdagen, opnames, ontslagen, overlijdens TABEL 5 :Financieringsgegevens TABEL 6 :Financieringsgevens (budgettaire oppervlakte) TABEL 7 :Trimestrieel overzicht van de forfaits TABEL 8 : Jaarlijks aantal bedden,verpleegdagen,opnames,ontslagen,overlijdens per VI en KP,patiënten aanwezig ANDERE INLICHTINGEN...37 TABEL 9 : VERANTWOORDING VAN DE HUUR PER KOSTENPLAATS

3 2.3.2 TABEL 10 : Kosten van investeringsleningen per financiële instelling TABEL 11 : Kosten op kaskredieten per financiële instelling TABEL 12 : Afschrijvingen per kostenplaats INLICHTINGEN BETREFFENDE HET PERSONEEL Personeelsgegevens TABEL 13 : Personeelslasten per Kostenplaats TABEL 14 : Onregelmatige prestaties van het personeel per Kostenplaats TABEL 15 : Personeelseffectief per beperkte Kostenplaats...51 TABEL I : Staat van de tewerkgestelde personen TABEL 161 : Werknemers ingeschreven in het personeelsregister TABEL 162 : Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis TABEL II : 163 : Personeelsverloop tijdens het boekjaar TABEL III : 164 : Staat van werkgelegenheidsmaatregelen tijdens het boekjaar TABEL IV : 165 : Inlichtingen over de opleiding voor de werknemers tijdens het boekjaar BIJLAGEN BIJ DE BALANS TABEL 17 : Staat van de oprichtingskosten en van de immateriële en financiële vaste activa TABEL 18 : Staat van de materiële vaste activa TABEL 19 : Gewaarborgde schulden TABEL 20 : Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.. 65 GEGEVENS "JAARREKENINGEN" TABEL 21: Balans TABEL 22: Resultatenrekening na verdeling TABEL 23: Resultaten per definitieve kostenplaats 68 3

4 3 BIJLAGEN REKENINGSTELSEL Genormaliseerd minimum rekeningstelsel der ziekenhuizen Lijst van de in Tabel 1 aanvaarde rekeningen Lijst van de in Tabel 2 aanvaarde rekeningen KOSTENPLAATSEN Geactualiseerde lijst van de kostenplaatsen Lijst van de aangenomen kostenplaatsen Beperkte kostenplaatsen LIJST VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN GRADEN / FUNCTIES Lijsten van de graden / functies Conversietabel voor graad / functie LIJST VAN DE CONTROLES Verplichte controles Bijkomende controles Hospitalisatiedagen Verdeelsleutels Personeel Personeel ratio's Netto boekhoudkundige waarde en afschrijvingen ORGANISATIE VAN DE TABELLEN IN FINHOSTA Encoderingsbladen Standaard rapporten Schedules Bijlage 1: Indeling van de Finhosta-tabellen en van de termijnen van gegevensoverdracht. Bijlage 2: controles rapport 4

5 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 INLEIDING 1. Het opmaken van gegevensbestanden vertrekkende van informaticatoepassingen die bestaan binnen de instellingen geeft de mogelijkheid om automatisch de nodige elementen in te voeren in de toepassing FINHOSTA : Inzameling van statistische en financiële gegevens die de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, dienst Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen ter beschikking stelt van alle ziekenhuisinstellingen met het doel om een controle aan de bron mogelijk te maken van de boekhoudkundige gegevens die aan de FOD VG dienen overgemaakt te worden in toepassing van het koninklijk besluit van 14 december Deze toepassing laat toe om : de overeenstemming van de opgegeven cijfers te controleren automatisch de verschillende totalen en tussentotalen te berekenen die nodig zijn voor de controle controles te doen op de overeenstemming van de waarden tussen verschillende tabellen de ziekenhuizen een onmiddellijke controle te verlenen op de doorgegeven gegevens de controle en de analyse van de gegevens te vergemakkelijken voor het FOD Volksgezondheid en voor de ziekenhuizen een samenhang te verzekeren tussen de gegevens van de verschillende instellingen een EXCEL rapportering mogelijk te maken van de betreffende gegevens. 2. BELANGRIJK!! Alle bestanden, waarvan het formaat hierna gespecificeerd wordt, MOETEN NIET noodzakelijk automatisch doorgegeven worden door een interface eigen aan de instelling. De toepassing biedt de mogelijkheid om manueel gegevens in te voeren, evenals de verbetering van waarden die automatisch door uw interface zijn doorgegeven. Voorbeeld : Voor de Sociale balans, indien geen enkele bestaande toepassing de mogelijkheid biedt de gegevens te verstrekken in het gewenste formaat, dan zal het misschien eenvoudiger zijn om de verschillende bedragen manueel in te brengen. Sedert Finhosta 2.4 moeten de tabellen afzonderlijk per blok worden doorgestuurd teneinde de voorgeschreven termijnen na te leven. Bij de laatste verzending moeten echter alle tabellen worden opgestuurd. NIEUW: De belangrijkste nieuwigheden in Finhosta 2.6 betreffen de volgende punten: - aanpassing van tabellen 4 en 8 om er de begrippen buitenlandse patiënten en vestigingsplaats in op te nemen. - de financieringsgegevens in tabel 5 (enkele extra items ) en tabel 6 (gegevens per vestigingsplaats) worden verrijkt. - de codering van tabel 7 werd gestandaardiseerd. de lijst met financiële instellingen in de tabellen 10 en 11 wordt vereenvoudigd. - om de budgetherzieningen te bewerkstelligen, worden de interesten in tabel 10 per kostenplaats opgesplitst. - in tabel 12 kan met de extra typecodes op specifieke behoeften ingespeeld worden - in de personeelstabellen kunnen met de types 7 en 8 de statutairen en de bruggepensioneerden geïdentificeerd worden en nieuwe functiegraden worden toegevoegd. - de Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel wordt gewijzigd. 5

6 1.2 VEREISTE CONFIGURATIE Minimum een Pentium processor Minimum 256 Mb intern geheugen Besturingssysteem :, Windows 98, Windows NT 4.0 SP6a en boven, Windows 2000 SP2 en boven, Windows XP professional Excel 2000 Minimum 100 Mb vrije ruimte op de harde schijf voor de toepassing en de gegevensbestanden Diskettelezer 3.5" HD (1.44 Mb) voor het aanmaken van bestanden bestemd voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid CD-ROM lezer of CD-ROM schrijver (voor de plaatsing en de op punt stelling van de software) Mogelijke optie printer (eventueel kleurenprinter) voor de afdruk van de rapporten Eventueel een gecomprimeerd bestand van het ZIP formaat (zoals PKZIP, WINZIP, enz.) voor het geval dat de grootte van het te overzetten bestand de capaciteit van de diskette overschrijdt. Andere gegevensdragers dan diskettes of CD (zoals ZIP IOMEGA) zullen worden geweigerd. 6

7 1.3 LIJST VAN DE TABELLEN Nr Punt Bl z Algemene balans Naam Analytische balans Toegepaste verdeelsleutels Maandelijkse overzicht van de bedden, verpleegdagen, opnames, ontslagen en overlijdens Toelichtingen Automatische opstelling van de balans na verdeling en van de resultatenrekening. Het MAR is gewijzigd. Automatische opstelling (via PRISM) van de verdeling van de indirecte kosten evenals van de Resultatenrekening per definitieve kostenplaats De statistische gegevens HOSP, INSCR, M.120, M.101 worden automatisch overgedragen van andere tabellen. Het gebruik van de sleutels wordt gepreciseerd. In deze tabel zitten de begrippen buitenlandse patiënten en vestigingsplaats Financieringsgegevens Vereiste items voor het budget. Nieuwe items financieringsgegevens (budgettaire Vereiste items voor het budget. 36 Deze gegevens worden oppervlakten) gepreciseerd per vestigingsplaats Trimestrieel overzicht van de forfaits Alle items beantwoorden aan de nomenclatuur van het RIZIV Jaarlijks aantal bedden,ligdagen,opnames, ontslagen, overlijdens per VI en KP, aanwezige patiënten Verantwoording van de huur In deze tabel zitten de begrippen buitenlandse patiënten en vestigingsplaats Lasten van investeringsleningen De interestlasten worden er per kostenplaats opgevraagd Lasten van kaskredieten Vereenvoudiging van het coderen van de financiële instellingen Afschrijvingen Er worden twee typecodes toegevoegd. 7

8 Personeelslasten De totale jaarlijkse lasten dienen niet meer ingevuld te worden.de personeelstypen 7 en 8 alsmede de nieuwe typen functiegraden worden toegevoegd Onregelmatige prestaties van het personeel De personeelstypen 7 en 8 alsmede de nieuwe typen functiegraden worden toegevoegd Personeel Effectief De personeelstypen 7 en 8 alsmede de nieuwe typen functiegraden worden toegevoegd Sociale balans, samengesteld uit : Staat van werknemers ingeschreven in het personeelsregister Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis Personeelsverloop tijdens het boekjaar Staat van werkgelegenheidsmaatregelen tijdens het boekjaar Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Staat van de oprichtingskosten en van de immateriële en financiële vaste activa Staat van de materiële vaste activa Gewaarborgde schulden Zie het bijgevoegde commentaar. Zie het bijgevoegde commentaar. Zie het bijgevoegde commentaar Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Balans Exacte kopie van het document waarover door de bedrijfsrevisor een verslag is opgesteld Resultatenrekening na verdeling Exacte kopie van het document waarover door de bedrijfsrevisor een verslag is opgesteld. 8

9 Resultaten per definitieve kostenplaats Exacte kopie van het document waarover door de bedrijfsrevisor een verslag is opgesteld. 9

10 1.4 IDENTIFICATIE VOORAFGAANDE OPMERKING : Voortaan zal het erkenningnummer (dus niet meer het CIV nummer) gebruikt worden als identificatie van de instelling in de contacten met de administratie (voor wat betreft de financiële en boekhoudkundige statistieken). De gefusioneerde instellingen dienen één (en één enkele) drager onder het erkenningnummer van de nieuwe instelling binnen te sturen. De instellingen die over een uniek erkenningnummer voor diensten psy, Sp, enz zullen één enkele drager onder het erkenningnummer van het ziekenhuis moeten binnensturen. ETIKET AAN BUITENZIJDE : Naam en adres van de instelling Erkenningnummer Betreffend boekjaar Inhoud van de drager :: tabel 4 (identificatiecode M), tabel 7 (identificatiecode T), blok 1: tabellen 21, 22, 23 (identificatiecode R), blok 2 : tabellen 1,2,3,5,6,,8 (identificatiecode B), blok 3: andere tabellen met de tabellen van de blokken 1 en 2 (identicatiecode A) Bestemmeling Datum van verzending Opstelling van de overbrengingsbestanden: het ziekenhuisnummer UUU moet de bestanden overbrengen: M0UUU01.04, M0UUU02.04, M0UUU03.04, T0UUU03.04, M0UUU04.04, M0UUU05.04, M0UUU06.04, T0UUU06.04, M0UUU07.04, M0UUU08.04, M0UUU09.04, T0UUU09.04, M0UUU10.04, M0UUU11.04, M0UUU12.04, T0UUU12.04, R0UUU12.03, B0UUU12.03, A0UUU INTERNE IDENTIFICATIE : DATUM Elke registratie bevat een vaste referentie Elk in te voeren bestand moet een specifieke identificatie bevatten op de eerste lijn. Deze identificatie bevat een verwijzing naar het import configuratiebestand tabel en is onmisbaar voor de automatische invoer van de gegevens. Deze identificatie is opgebouwd als volgt : xx.glc, (~xxx.glc voor de tabellen die de sociale balans weergeven) waar de waarde van xx dient vervangen te worden door het nummer van de in te voeren tabel eventueel links aangevuld door een nul (raadpleeg het voorbeeld op blz. 14 van tabel 1: Algemene balans). De datum, rechts uitgelijnd, wordt numeriek gecodeerd in 8 posities, zoals hierna aangegeven : DDMMJJJJ DD : het nummer van de dag van de maand MM : het nummer van de maand van het jaar JJJJ : het jaar 10

11 UITLIJNING Wat betreft de eigenlijke gegevens : wanneer de in te voeren waarde in een numerieke zone kleiner is dan het aantal voorziene posities, dan wordt de waarde uiterst rechts geplaatst. Numerieke zones (bedragen of waarden) worden dus rechts uitgelijnd, eventueel voorafgegaan door een minteken. De ongebruikte posities die zich links bevinden dienen niet meer aangevuld te worden door nullen in het kader van de nieuwe toepassing. De CODE DIENST (Kostenplaats) en de CODE FINANCIELE INSTELLING moeten altijd overeenkomen met één van de CODES gespecificeerd in bijlage en links aangevuld met nullen. Voorbeeld: de dienst 001 moet ingevoerd worden met de nullen, en niet alleen de 1. De andere codes verwijzend naar het item (genoemd CODE LIJN, CODE REKENING enz.) moeten overeenkomen met de exacte codes gespecificeerd in de verschillende hierna bepaalde tabellen en worden bijgevolg links uitgelijnd. DECIMALE GETALLEN De bedragen worden ingebracht MET het decimaal scheidingsteken. (decimale punt). Voor bepaalde tabellen, zijn alle waarden decimaal, terwijl in andere tabellen alleen bepaalde velden decimalen bevatten. Hierna volgt de beschrijving van de verschillende tabellen met de juiste wijze waarop waarden met decimalen moeten worden ingebracht. 1.5 ALGEMENE PRINCIPES Algemeenheden De door het opstarten van deze toepassing beoogde doelstellingen zijn, enerzijds een snellere behandeling van de gegevens door de administratie mogelijk te maken en, anderzijds, de briefwisseling en het verzenden van magnetische dragers tussen de instelling en de administratie, bestemd voor de verbetering van de doorgestuurde gegevens, te vermijden. De toepassing FINHOSTA zal het mogelijk maken om de gegevens in de instelling zelf in te zamelen en te valideren. De inzameling van de gegevens zal gebeuren, hetzij via een automatische interface bestand tussen de toepassing van de FOD Volksgezondheid en die van de instelling zelf, (deze interface, die door de instelling zelf dient ontwikkeld te worden, zal de hier verder omschreven bestanden voortbrengen), hetzij via manuele codering via EXCEL bladen Inzameling van gegevens De automatische inzameling van gegevens gebeurt via bestanden waarvan het formaat hierna bepaald wordt. Ieder bestand komt overeen met een tabeltype en bevat 31 posities. Een identificatielijn moet steeds de andere registraties voorafgaan. Een voorbeeld van overdracht van de gegevensbestand volgt in punt (Tabel 1 : Algemene balans, bladzijde 12). De naam van deze interfacebestanden is op de volgende manier gestructureerd : Txxxmmyy.MGL waarin xxx overeenkomt met het nummer van de tabel (bv : 001), mm met de maand (12 voor de jaarlijkse statistieken) en yy met het jaar 11

12 De algemene structuur van de gegevensbestanden is als volgt : Posities Omschrijving 1 -> 3 Erkenningnummer 4 -> 13 Referentie van het item (volgens specificatie) 14 -> 16 Code dienst (of Financieel organisme tabellen 10 en 11) 17 -> 31 Bedrag of waarde van het item - Het erkenningnummer is dit van de instelling. Het aannemen van dit nummer als referentie in plaats van het CIV nummer brengt met zich mee dat gefusioneerde instellingen VERPLICHT ZIJN om EEN ENKELE drager te laten geworden voor het nieuwe geheel. Dit nummer wordt rechts uitgelijnd en desgevallend links aangevuld met nullen. De instellingen waarvan sommige diensten over een specifieke erkenningnummer beschikken, zullen één enkele drager mogen binnensturen voor zover ze één globale boekhouding hebben. - De referentie van het item moet uniek zijn. Ze kan samengesteld worden uit verschillende delen (voorbeeld - in het geval van afschrijvingen, op bladzijde uit code type afschrijving en code lijn met specificatie van het type van de overgedragen waarde). - Code Dienst (Kostenplaats) of code Financiële instelling : U vindt in bijlage 3.3 (bladzijde164) de te gebruiken lijst van de Financiële instellingen. In bijlage (bladzijde ), vindt u de lijst van de kostenplaatsen aanvaard door het FINHOSTA toepassing. In het geval van de tabellen betreffende dagen en forfaits, gaat het enkel over kostenplaatsen van hospitalisatiediensten (zie bijlage 3.2.2, blz1159). De gereduceerde kostenplaatsen betreffen enkel tabel Bedrag of waarde van het item. Dit moet rechts uitgelijnd worden en eventueel worden voorafgegaan door een minteken. Negatieve bedragen zijn de creditbedragen (debetbedragen zijn positief). In voorkomend geval zullen de decimale waarden een decimaal punt bevatten. Alle waarden moeten in euro met twee decimalen opgegeven worden Kostenplaatsen De bijlage (bladzijde153) omvat een lijst van de recente kostenplaatsen zoals bepaald door de verschillende Koninklijke Besluiten die er betrekking op hebben. Bijlage (bladzijde 9) is een lijst van kostenplaatsen die voor bepaalde tabellen dienen gebruikt te worden. De kolom Codering bevat de kostenplaatsen die door de toepassing herkend worden. De kolom hergroepering geeft de hergroeperingen die uitgevoerd worden bij het overbrengen van de gegevens. Voorbeeld : de codes 210 tot 218 dienen gehergroepeerd te worden onder één enkele code 210. De instelling dient zelf de nodige hergroeperingen toe te passen. Iedere kostenplaats die niet voorkomt in de kolom Codering zal geweigerd worden bij de validatie van de gegevens. Daarenboven is het gebruik van kostenplaatsen zonder bestemming niet meer toegestaan. In de verschillende tabellen wordt automatisch een totaal gemaakt voor het geheel der kostenplaatsen. Er dient dus geen totaal ingevoerd te worden. Bijlage (bladzijde 159) laat zien de gemachtigde kostenplaatsen (hospitalisatiediensten) voor de tabellen betreffende bedden, verpleegdagen, ontslagen, overlijdens en forfaits. Bijlage (bladzijde163) laat zien de gereduceerde kostenplaatsen toepasbaar voor tabel

13 1.5.4 Boekhoudkundig plan Aangezien de balans en de resultatenrekening automatisch afgeleid worden van de gegevens van tabel 1 (algemene balans) dient het gebruik van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen strikt te worden nageleefd. De bijlage 0.1 (zie blz.69) omvat een geactualiseerde lijst van de rekeningen van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen. De bijlage (zie blz.92) geeft de strikte bepaling weer van de rekeningen die door het interface bestand voor tabel 1 worden aanvaard. De bijlage (zie blz.114) geeft hetzelfde weer voor wat betreft tabel 2. Het is aan de instellingen dit ontwerp nauwkeurig te respecteren. De rekeningen die eigen zijn aan sommige instellingen en die dus niet behoren tot deze schema s zullen dus dienen gegroepeerd te worden in een rekening van de officiële minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen. Dit dient te gebeuren door de instellingen zelf Validatie van de gegevens Bij het inbrengen van de gegevens zal reeds een eerste controle worden uitgevoerd : enerzijds zullen alle registraties, die niet overeenstemmen met de specificaties in bijlage, verworpen worden, evenals de niet opgenomen kostenplaatsen. Anderzijds zullen verschillende controles op de samenhang uitgevoerd worden. Vooraleer de gegevensdrager, bestemd voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, kan worden verwerkt, zal een globale validatie van de gegevens nodig zijn. Tijdens deze etappe zal eerst gecontroleerd worden of alle tabellen aanwezig zijn alsook zullen er verschillende controles uitgevoerd worden betreffende de samenhang van de tabellen (sommige van deze controles geven een overeenstemming tussen de tabellen weer). De fouten die worden ontdekt tijdens deze controles moeten worden verbeterd in de instelling zelf (in het algemeen door de manuele interface). Het aanmaken van de gegevensdrager bestemd voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zal enkel mogelijk zijn nadat aan deze controles werd voldaan. Meer uitleg over deze controles zal samen met de toepassing verstrekt worden. Vanaf de versie 2.3, zijn niet blokkerende nieuwe controles beschikbaar (zie punt blz. 181). Hoewel die controles niet verplicht zijn, wordt aan de instellingen toch met aandrang gevraagd deze controles uit te voeren en in de mate van het mogelijke te verhelpen aan de problemen. In het geval de afwijkingen die men tegenkomt tijdens de controle gerechtvaardigd zijn, wordt de ziekenhuizen aangeraden op papier de noodzakelijke uitleg mee op te sturen (dit zal anders later toch gevraagd worden) Periodiciteit De tabellen 4 (drie maandelijkse files) en 7 moeten driemaandelijks ( maand + 1 volgend het trimester) doorgegeven worden. De tabellen 21, 22, 23 moeten tegen 30 juni van het jaar n + 1 in het bezit zijn van het FOD Volksgezondheid. De tabellen 1,2,3,5,6,8 moeten doorgegeven worden op 1. september van het jaar n + 1,terwijl de andere tabellen uiterlijk tegen 31 december van het jaar n + 1 doorgestuurd moeten worden. Wat de jaarlijkse gegevens betreft, moet er tijdens de laatste overzending een volledige transfer van de gegevens worden doorgevoerd.ter herinnering is het aanmaken van de laatste drager niet mogelijk zolang alle tabellen niet volledig ingevuld zijn. 13

14 1.5.7 Automatisch totaal Alle nodige totalen van de verschillende tabellen zullen automatisch berekend worden bij de toepassing van FINHOSTA. Alhoewel aanwezig in de bestanden waar manuele codering mogelijk is, dienen ze niet te worden ingevoerd (zelfs niet manueel) Hulp Bij de toepassing zal een on-line hulp functie geleverd worden (inbegrepen zijn alle verplichte controles) alsook een versie van deze documentatie die kan worden uitgeprint. Dit document bevindt zich ook op de installatieschijf in PDF formaat, evenals de toepassing (Acrobat Reader) die nodig is voor het lezen en afdrukken HelpLine De Helpline van de FINHOSTA toepassing zal uitsluitend beheerd worden door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De problemen die niet dadelijk zijn op te lossen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zullen worden doorgegeven aan Aexis dat vervolgens het ziekenhuis contacteert en de opvolging verzekert. Vragen i.v.m. technische ondersteuning (informaticaproblemen) moeten gericht worden aan Mr. Logghe (Fax : 02/ of Boekhoudkundige vragen dienen gericht te worden aan de dienst der financiële en boekhoudkundige statistieken (Fax : 02/ ) Interface in EXCEL Voor de manuele codering alsook de eventuele verbetering van de tabellen zal een invulblad onder EXCEL bij de toepassing geleverd worden. Deze invulbladen bevinden zich in het repertoire Templates. Alle standaardrapporten die hierop betrekking hebben zullen eveneens in EXCEL geleverd worden. Deze rapporten bevinden zich in het repertoire \FINAPP\DATA\EURO\FDCUSER. De benaming van deze rapporten en invulbladen stemmen overeen met de benaming van de verschillende tabellen welke hierna gedetailleerd worden, voorafgegaan door nullen voor de standaardrapporten. Voorbeeld : Afschrijvingen = Tabel 12 Codeerblad = 12.XLS Standaardrapport = 0012.XLS Om technische redenen werden sommige tabellen gesplitst in meerdere coderingsbladen. NB : Voor de tabellen per kostenplaats (Verdeelsleutels tabel 3 bijvoorbeeld) alsook voor de omvangrijke tabellen (Algemene en analytische balans 1 en 2, Afschrijvingen (tabel 12)) is de manuele codering sterk af te raden. 14

15 2. BESCHRIJVING VAN DE INTERFACE BESTANDEN 2.1 BOEKHOUDING BESTANDEN TABEL 1 : ALGEMENE BOEKHOUDING (ALGEMENE BALANS) Naam van het bestand : T00112YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) Voorbeeld: het bestand 2000 = T MGL HOOFDING VAN HET 01.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 8 N 4-11 CODE REKENING 3 5 A FILLER 4 15 N BEDRAG OPMERKINGEN 1. De algemene boekhouding omvat de klassen 1 tot 7 van het minimum genormaliseerd rekeningstelsel der ziekenhuizen.(zie de wijzigingen in 3.3.1) 2. Alle waarden moeten in euro met twee decimalen opgegeven worden 3. Het te vermelden BEDRAG zal positief zijn voor DEBETSALDI, en negatief voor CREDITSALDI. 4. OPMERKING : De CODE REKENING wordt beperkt tot maximaal 8 posities. De codes van het Minimum Genormaliseerd Rekeningsstelsel der ziekenhuizen bevinden zich in bijlage 0 (bladzijde69). Bijlage (bladzijde ) geeft de overeenkomst tussen de code REKENING en de formaten aanvaard door het overdrachtbestand. 5. De gesaldeerde rekeningen MOETEN NIET opgegeven worden. 6. Het is aan de instellingen om de nodige verbeteringen in de boekhouding aan te brengen of de nodige hergroeperingen uit te voeren teneinde aan het opgelegde ontwerp te voldoen. 7. De balans na verdeling (vroegere tabel 15) en de Resultatenrekening (vroegere tabel 16), in de vorm van EXCEL bladen, worden automatisch uit deze tabel afgeleid. 8. De controles tussen tabel 1 en tabel 2 worden doorgevoerd op alle detailniveaus (5 posities voor alle rekeningen) 15

16 Voorbeeld van een bestand : HOOFDING VAN BESTAND POSITIES ~01.GLC REKENING Ziekenhuis met erkenningnummer 004 voorafgegaan door een Een negatief getal wordt Minteken (-) Opmerking : Het is belangrijk de hoofding van ieder bestand NIET te vergeten, alvorens andere gegevens in te voeren. In het huidige voorbeeld (tabel 1) is de te vermelden code ~01.GLC Indien deze code ontbreekt zal de invoer van de gegevens niet kunnen gebeuren. Deze code is samengesteld uit een eerste teken : ~ (tilde, van de ASCII-code 126 (7E in hexadecimaal) en code 161 (A1 in hexadecimaal) in EBCDIC), gevolgd door het nummer van de tabel en het uitbreiding.glc 16

17 2.1.2 TABEL 2 : ANALYTISCHE BOEKHOUDING (ANALYTISCHE BALANS) Naam van het bestand : T00212YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 02.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 8 N 4-11 CODE REKENING 3 1 N 12 BIJVOEGSEL 4 1 A 13 FILLER 5 3 N KOSTENPLAATS/CODE DIENST 6 15 N BEDRAG KOSTENPLAATS/DIENST : zie volledige lijst in bijlage (bladzijde ). OPMERKINGEN : 1. De analytische boekhouding omvat de klassen 6 tot 7 van het minimum genormaliseerd rekeningstelsel der ziekenhuizen. Zie de wijzigingen op OPMERKING : De CODE REKENING wordt beperkt tot maximaal 8 posities. De codes van het Minimum Genormaliseerd Rekeningsstelsel der ziekenhuizen, zie bijlage 0 (bladzijde69), moeten strikt gerespecteerd worden. De rekeningen die er niet in voorzien zijn, werden ook in de toepassing niet opgenomen. Bijlage (bladzijde 114) geeft het te respecteren formaat aan in het overdrachtbestand, voor wat betreft de overeenkomst tussen de CODE REKENING en het BIJVOEGSEL. 3. De gesaldeerde rekeningen MOETEN NIET opgegeven worden. 4. Het is aan de instellingen om de nodige verbeteringen in de boekhouding aan te brengen of de nodige hergroeperingen uit te voeren teneinde de opgelegde lay-out in te voeren. Deze opmerking is eveneens van toepassing voor wat de hergroepering van de kostenplaatsen betreft. 5. BIJVOEGSEL : (0 tot 9 volgens het element van de kostprijs). Dit bestanddeel wordt in punt 3.1. van de brochure verduidelijkt. 0 Afschrijvingen 1 Financiële kosten 2 Algemene kosten 3 Onderhoud 4 Verwarming 5 Administratie 6 Was en linnen 17

18 7 Voeding 8 Internaat 9 Medische kosten 6. Ter herinnering, de CREDIT BEDRAGEN dienen voorafgegaan te worden door een MINTEKEN. 7. Enkel de DIRECTE KOSTEN dienen in deze tabel opgenomen te worden : tijdens een latere verwerking zullen de gegevens overgebracht worden in de toepassing Het LAKEN die (rekening houdend met de verdeelsleutels), de verdeling van de indirecte kosten zal doen. Hieruit volgt een beknopt rapport over de verdeling van deze indirecte kosten evenals de Resultatenrekening per definitieve kostenplaats. 8. De controles tussen tabel 1 en tabel 2 worden doorgevoerd op alle detailniveaus (5 posities voor alle rekeningen) 9. NB: De kostenplaats 320 is bruikbaar.(chirurgische daghospitalisatie) 18

19 2.2 STATISTIEKEN TABEL 3 : TOEGEPASTE VERDEELSLEUTELS per kostenplaats Naam van het bestand : T00312YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 03.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 10 A 4-13 CODE LIJN 3 3 N KOSTENPLAATS/CODE DIENST 4 15 N WAARDE * * zone 4 : 15 numerieke posities, 2 decimalen en decimaal teken (punt) inbegrepen, enkel voor de verdeelsleutels, de andere gegevens (statistieken, aantal simulaties en toestellen) bevatten geen decimalen. CODE LIJN / Omschrijving Verdeelsleutels HOSP * Aantal verpleegdagen INSCR * Aantal opnames M2.12 M² Werkelijke oppervlakte M2.000 M² Laken Afschrijvingen 000 M2.001 M² Laken Afschrijvingen 001 M2.002 M² Laken Afschrijvingen 002 M2.003 M² Laken Afschrijvingen 003 M2.004 M² Laken Afschrijvingen M2.010 M² Laken Financiële kosten 010 M2.011 M² Laken Financiële kosten 011 M2.012 M² Laken Financiële kosten 012 M2.013 M² Laken Financiële kosten op kaskredieten M2.014 M² Laken (Andere) M2.020 M² Laken Algemene kosten 020 M2.021 M² Laken Algemene kosten 021 M2.024 M² Laken Algemene Kosten M2.030 M² Laken Onderhoud 030 M2.031 M² Laken Onderhoud M2.040 M² Laken Verwarming 040 M2.041 M² Laken Verwarming M.050 Aantal VTE Administratie M.052 Aantal VTE andere administratieve kosten M.060 Aantal kg was M.061 Aantal kg andere kosten was & linnen M.070 Aantal voedingsdagen M.072 Aantal voedingsdagen andere kosten voeding

20 M.080 Aantal VTE Internaat M.091 Aantal VTE Nursing M.092 Sleutel Ziekenhuishygiëne M.093 Sleutel Intern ziekenhuisvervoer M.100 Aantal VTE Zusters M.101 * Totaal aantal VTE M.120 * Aantal overlijdens M.130 Sleutel Functionele Readaptatie M.139 Verdeelsleutel Ontspanningstherapie M.140 Sleutel Medische secretariaten en Archieven M.170 Sleutel Anesthesie M.160 Sleutel Sterilisatie M.180 Sleutel Operatiekwartier M.181 Sleutel Gipszaal M.190 Sleutel Bloedbank Het aantal patiënten aanwezig op 01/01 van het jaar, het aantal bevallingen en het aantal gedwongen opnames zijn niet meer opgenomen in tabel 3. Het gegeven overlijdens wordt automatisch van tabel 8 naar tabel 3 afgeleid. KOSTENPLAATS/DIENST : zie volledige lijst in bijlage (bladzijde ). NB: De kostenplaats 320 is bruikbaar.(chirurgische daghospitalisatie) OPMERKINGEN : 1. De CODES LIJN, gevolgd door een verwijzingsteken (*) dienen niet in het interface bestand overgezet te worden, noch manueel gecodeerd. Inderdaad, het aantal verpleegdagen (CODE LIJN HOSP ) zal automatisch afgeleid worden van tabel 8 (punt 0 bladzijde 4243 : aantal verpleegdagen). Hetzelfde geldt voor het totaal aantal VTE s (CODE LIJN M.101 ) dat automatisch zal worden afgeleid van tabel 13 (punt 0 bladzijde 5658 : personeelslasten). Deze lijnen dienen niet in het interface bestand overgezet te worden, noch manueel gecodeerd. 2. De sleutels M2 Laken worden gebruikt voor de correcte verdeling van de indirecte kosten bij de toepassing Het Laken. Het gebruik van de verschillende sleutels voor dezelfde kosten is in zekere gevallen te verantwoorden. Bij voorbeeld, verwarmingskosten worden niet op dezelfde basis verdeeld in het mortuarium dan de andere kostenplaats en eveneens zal er een specifieke sleutel gebruikt worden voor de verdeling van de onderhoudskosten op ongebruikte oppervlakten. Het is echter noodzakelijk de instructies van de omzendbrief van 24 december 1987 betreffende het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 met betrekking tot het MAR van de ziekenhuizen na te leven. 3. De datums dienen geformatteerd onder de vorm DDMMJJJJ en dienen rechts uitgelijnd te worden. 4. Als toelichting, de kostenplaatsen 022 en 023 zullen verdeeld worden volgens de sleutel M2.020 ; de kostenplaats 051 volgens de sleutel M.050, 071 met M.070, 090 met HOSP, 140,141, 142 met M.140. De sleutel HOSP wordt gebruikt voor de kostenplaatsen 110,150 en De verdeelsleutels M.092, M.093, M.130, M.139, M.140, M.160, M.180, M.181 en M.190 zijn sleutels voor ondersteunende diensten waarvan de definitie wordt overgelaten aan het oordeel van de ziekenhuizen. 20

21 Verdelingsschema KP S1 S2.4 S5.8 S9 SLEUTEL 000 afschrijvingen x x x x x x x x x x x M afschrijvingen x x x x x x x x x x x M afschrijvingen x x x x x x x x x x x M afschrijvingen x x x x x x x x x x x M afschrijvingen x x x x x x x x x x x M financiele lasten x x x x x x x x x x x M financiele lasten x x x x x x x x x x x M financiele lasten x x x x x x x x x x x M financiele lasten x x x x x x x x x x x M algemene kosten x x x x x x x x x x x M brandbeveiliging x x x x x x x x x x x M omhaling afvalstoffen x x x x x x x x x x x M algemene kosten x x x x x x x x x x x M algemene kosten x x x x x x x x x x x M onderhoud x x x x x x x x x x x M onderhoud x x x x x x x x x x x M verwarming x x x x x x x x x x x M verwarming x x x x x x x x x x x M voeding x x x x x M dieet x x x x x M voeding x x x x x M administratie x x x x M informatieverwerking x x x x M administratie x x x x M wasserij linnen x x x x M wasserij linnen x x x x M internaat x x x x M directie nursing x x x x M ziekenhuisvervoer x x x x M medische kosten x x 092 ziekenhuishygiëne x LIGDAGEN 100 klooster x x x M

22 110 eredienst x LIGDAGEN 120 mortuarium x x M.120 functionele 130 readaptatie x M ontspanningstherapie x M medisch secretariaat x x x OPNAMES 141 archief x x x OPNAMES 142 morbiditeitdossiers x OPNAMES 150 spoedgevallen x LIGDAGEN 151 wachtdienst x LIGDAGEN 152 MUG x LIGDAGEN 160 sterilisatie x x M anesthesie x x M operatiekwartier x M gipskamer x M bloedbank x x M.190 NB: uitzondering, een zaal kan gereserveerd worden voor de mobiele ploeg (KP 090) en in dat geval, dienen er vierkante meters te verdeeld te worden. 22

23 2.2.2 TABEL 4 : MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE BEDDEN, VERPLEEGDAGEN, OPNAMES, ONTSLAGEN, OVERLIJDENS, PER MAAND PER VI EN PER KP. Naam van het bestand : T004XXYY.MGL ( XX = laatste maand van het betreffende trimester, YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 04.GLC BESTAND ZON LENGTE POSITIE RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 4 N 4-7 NUMMER VESTIGINGSPLAATS 3 1 N 8-8 CODE PATIENT 4 3 A 9-11 CODE LIJN 5 3 N CODE VERZEKERINGINSTELLING 6 3 N CODE DIENST KOSTENPLAATS 7 2 N CODE VAN HET TRIMESTER 8 12N WAARDE Belangrijk : de regels en structuren van tabel 4 gelijken sterk op de regels en structuren van tabel 8. Ze verschillen in de trimestriële code. Het aantal bedden, verpleegdagen, opnames, ontslagen of overlijdens kunnen alleen opgenomen worden in de ziekenhuiskostenplaatsen (KP 200 tot 499, uitgezonderd 262 [N*]en 480), met uitzondering van alle andere kostenplaatsen. CODE LIJN / Omschrijving N02 Gemiddeld aantal erkende bedden T 101 tot 112 Aantal erkende bedden M 201 tot 212 Aantal verpleegdagen M VI 301 tot 312 Aantal opnames M VI 401 tot 412 Aantal ontslagen met inbegrip van de M VI overlijdens 501 tot 512 Aantal overlijdens M VI o M : maandelijkse gegevens o T : trimestriële gegevens o VI : uitsplitsing per verzekeringsinstelling o De codering van de codes lijn omvat 1 code voor elke trimestriële gegevensverzameling en 12 codes voor elke maandelijkse gegevensverzameling. In het 6de veld van het importbestand moet men de daarmee verbonden trimestriële code invullen 23

24 . Bijvoorbeeld ~04.GLC ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in januari (trim 1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001buitenlandse ligdagen in januari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in januari (trim 1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002buitenlandse ligdagen in januari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in februari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in februari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in februari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats1002 buitenlandse ligdagen in februari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in maart (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingslaats 1001buitenlandse ligdagen in maart (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in maart (trim 1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in maart (trim 1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in april (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in april (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in april (trim 2KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in april (trim 2KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats1001 belgische ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in juni (trim 2KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen juni (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in juni (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in juni (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001buitenlandse ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI 990 Op die manier is het mogelijk om met één enkel importbestand alle maanden in het trimester in te voeren. Aangezien dit bestand dezelfde opmaak heeft als tabel 8, kan het bestand gerecupereerd worden op het einde van het jaar om de jaarlijkse gegevens aan te vullen. Opmerking: Wanneer het ziekenhuis haar gegevens per vestigingsplaats doorstuurt, dient zij dit te doen voor alle gegevens (= alle codelijnen), meer bepaald voor de codelijnen N02 (Gemiddeld aantal erkende bedden), 101 tot 112 (Aantal erkende bedden), 201 tot 212 (Aantal verpleegdagen), 301 tot 312 (Aantal opnames), 401 tot 412 (Aantal ontslagen met inbegrip van de overlijdens), en tot slot voor de codelijnen 501 tot 512 (Aantal overlijdens). Hierbij dient men voor de code patiënt de waarde nul te gebruiken op het niveau van lijncode N02 en van lijncodes 101 tot 112. De ontslagen dienen tevens de overlijdens te bevatten maar deze moeten tevens in een lijst opgemaakt worden met specifieke lijnen ad hoc. Nota: de partiële dagen zullen moeten geëncodeerd zijn op de codes 201 tot 211. Zij zullen automatisch omgezet worden door de FOD SP in gewogen dagen, in functie van de desbetreffende kostenplaatsen, te weten: KP INDEX COEFFICIENT 350 K1 0, K2 0, A1 0, A2 0,70 24

25 420 T1 0, T2 0, Verzorging in familieverband 0,00 Dit impliceert tevens dat de psychiatrische verzorgingsdagen m.b.t. verzorging in familieverband (KP 460) worden overgebracht. VERZEKERINGSINSTELLING 100 Christelijke mutualiteiten 200 Neutrale mutualiteiten 300 Socialistische mutualiteiten 400 Liberale mutualiteiten 500 Beroepsmutualiteiten (Vrije mutualiteiten) 600 Hulpkas Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 900 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 910 Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden 920 Hulpkas voor zeevarenden onder Belgische vlag 930 Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 940 O.C.M.W. 950 Verzekeringen voor arbeidsongevallen 960 Niet Sociaal verzekerden 970 Fonds voor beroepsziekten 980 Speciaal onderstandfonds 985 Internationale verdragen buiten het RIZIV 990 Andere Met de pseudo-verzekeringsinstelling Internationale verdragen buiten het RIZIV kan elke activiteit voortvloeiend uit akkoorden tussen het in België erkende ziekenhuis en een buitenlands ziekenhuis of instelling waarvoor het RIZIV geen enkel gegeven opvraagt, omdat deze laatste geen betrokken partij is, gecodeerd worden. - In de positie Andere kunnen met name de buitenlandse patiënten die de arresten Kohll en Decker genieten, gecodeerd worden. Patiëntencategorie Met een extra parameter kunnen Belgische patiëntenpopulaties die onder de ziekteverzekering vallen, Belgen die er niet onder vallen alsmede buitenlandse patiënten, hetzij de volgende patiëntencategorieën, geïdentificeerd worden: - 0 : Belgische patiënten - 1 : buitenlandse patiënten De registratie is niet verplicht in 2006 maar hiermee kunnen de door de vrijwillige testziekenhuizen opgezonden gegevens verzameld worden. Beslissingstabel m.b.t. het classificeren van patiënten in functie van de facturatiegegevens op de informatiedrager bestemd voor de V.I. 25

26 Type verzekerbaarheid Categorie patiënten Omschrijving CG1 RIZIV 2 e positie In België bijdragen 100,200,300,400, 0 betalend 1 tot 7 500,600,900 1 Buitenlanders 8 910,920,930 0 Belgen 1, 9, specifiek 1 Buitenlanders 9, specifiek 940,950,960,970,98 0 Belgen Te bepalen 0,985, Buitenlanders Te bepalen In het grijs : een vork met CG2-codes zal door het RIZIV ter beschikking van de FOD Volksgezondheid gesteld worden om patiënten die niet via de 7 V.I. onder de ziekteverzekering vallen, te kunnen coderen. De posities zullen in de loop van 2006 meegedeeld worden en in 2007 operationeel worden. In een eerste fase (bij de gegevensverzameling in 2006) maken enkel de verzekerbaarheidstypes 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900 het voorwerp uit van een inzameling betreffende de categorie Belgische of buitenlandse patiënten, en dat voor de maandelijkse gegevens van het jaar 2006 van de ziekenhuizen die deze registratiekeuze gemaakt hebben. Voor de andere verzekerbaarheidstypes blijft het veld patiëntencategorie blanco (in de praktijk wordt elke waarde voor dit veld aanvaard). Begrip Vestigingsplaats Er wordt een vestigingsplaats-indicator voor de gegevens van het jaar 2006 opgemaakt. Het coderen zal gebeuren via een sleutel met 4 posities. De informatie per vestigingsplaats zal op vrijwillige basis worden opgevraagd, en dus geen verplicht karakter hebben. De ziekenhuizen die deze informatie per vestigingsplaats niet zullen opgeven, dienen als nummer van de vestigingsplaats 0000 te gebruiken, hetgeen overeenstemt met het globaal niveau van het ziekenhuis. De ziekenhuizen die niet per vestigingsplaats zullen werken voor de trimestriële gegevens van het jaar 2006 en voor de jaarlijkse statistieken in tabel 8 (jaar 2005), dienen een nulwaarde te gebruiken in hun mgl-bestand, namelijk 4 nullen, anders kan hun mgl-bestand niet ingeladen worden. Dit is het gevolg van het facultatief karakter van de gegevensinvoer per vestigingsplaats. Belangrijk : de som van de gegevens per vestigingsplaats moet gelijk zijn aan de totale gegevens. De regel houdt in dat de patiëntopname geboekt wordt in de eerste vestigingsplaats van opname en het ontslag van de patiënt in de laatste vestigingsplaats waar hij ontslagen wordt. De verblijfsdagen worden verdeeld over de vestigingsplaatsen in functie van de aanwezigheid van de patiënten in deze vestigingsplaatsen. Alleen de factureerbare dagen worden in aanmerking genomen. Dit is te begrijpen binnen een zelfde budgettype. De overstap van een acute dienst naar een Sp-dienst brengt echter de registratie van een ontslag uit de acute diensten en een optekening van een opname in de Sp-diensten met zich mee. KOSTENPLAATS/CODE DIENST : zie in bijlage de lijst van ziekenhuisdiensten (pagina X) OPMERKINGEN : 1 KP 320: deze kostenplaats bevat geen erkende bedden. Bovendien dient voor deze K.P. het aantal verpleegdagen gelijk te zijn aan het aantal opnames en aan het aantal ontslagen en dit respectievelijk voor de 7 V.I. en voor het totaal. 26

27 2 Het verlof van psychiatrische patiënten dat recht geeft op een RIZIV-forfait moet niet in de gerealiseerde verpleegdagen opgenomen worden. 3 Onder opnames moeten grote poort -opnames worden verstaan, en de overbrengingen van de acute sector naar de Sp-sector of van de Sp-sector naar de acute sector binnen dezelfde instelling. Elke andere overbrenging vormt geen opname of geeft geen aanleiding tot een ontslag (Voor meer details, zie de omzendbrief opnames, ontslagen en overbrengingen (maart 2006)). 4 De overlijdens moeten als ontslag worden beschouwd en bijgevolg in het aantal ontslagen worden opgenomen. 5 Elke andere transfer vormt geen opname of geeft geen aanleiding tot een ontslag. Het gaat om statistieken inzake gerealiseerde gegevens en niet inzake gefactureerde gegevens: facturen die door de ziekenfondsen worden teruggestuurd komen bijgevolg niet in aanmerking. 6 Deze tabel moet ten laatste op het einde van de maand die het trimester volgt overgebracht worden. TRIMESTRIELE CODE 03 Trimester 1 januari tot maart 06 Trimester 2 april tot juni 09 Trimester 3: juli tot september 12 Trimester 4 oktober tot december manuele inbreng: 27

28 Erkenningsnummer AZ MIDDELHEIM ZNA Tabel 4 Site : GLOBAAL ZIEKENHUIS T8100 Jaarlijkse bedden, opnames,.. Maand & Jaar /1999 Verpleegdiensten Christelijke mutualiteiten Bijdragend in België WIEGENDOOD Aantal ligdagen 0201 Januari 0, Februari 0, Maart 0, April 0, Mei 0, Juni 0, Juli 0, Augustus 0, September 0, Oktober 0, November 0, December 0,00 02.TOT Totaal aantal ligdagen 0,00. Aantal opnames 0301 Januari 0, Februari 0, Maart 0, April 0, Mei 0, Juni 0, Juli 0, Augustus 0, September 0, Oktober 0, November 0, December 0,00 03.TOT Totaal aantal opnames 0,00. Aantal ontslagen inclusiefl overlijdens 0401 Januari 0, Februari 0, Maart 0, April 0, Mei 0,00 De gegevens betreffende de codelijnen N02 en 101 tot 112 moeten op een apart blad van hetzelfde formaat (tabblad totalisering waarin de V.I.-gegevens automatisch in hun geheel opgenomen worden) ingevuld worden. 28

29 2.2.3 TABEL 5 : FINANCIERINGSGEGEVENS 29

30 De schedules B0005 en A0005 bevatten de financieringsgegevens die manueel gecodeerd moeten worden Opgelet: Tabel 5 bevat nieuwe items Opmerkingen : Tabel 5 : deze tabel betreft de noodzakelijke gegevens voor de berekening van de onderdelen B2, B4 en B5 van het budget van financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen. Onderdeel B2 : De waarden van dit onderdeel kunnen niet uit de tabellen 13, 14 en 15 van de Finhosta-toepassing gehaald worden. Het gaat hier uitsluitend om het personeel van wie de kosten gedekt worden door het onderdeel B2 van BFM buiten het tijdelijke personeel. Het personeel (zie omzettingstabel van de graden/functies [bijlage 3.4.2]hetgeen in aanmerking genomen wordt bij de berekening van het budget komt overeen met: De directie Nursing [hoofd van de verpleger dienstent, (graad 03,100)]: moet opnieuw volledig worden ondergebracht onder acute ziekenhuizen voor de algemene ziekenhuizen. Het middenkader [hoofdverpleger van een verpleegafdeling C, D, E, L enz. (graad 04110), sociaal hoofdverpleger (graad 05150), verloskundige- hoofd van de dienst (functie 24163)] Hoofdverpleger [eerste klasse (graad 04111), 2de klasse (graad 04112)hoofdverpleger van een verpleegeenheid (graad 05170), hoofdverloskundige 1 ste klasse (graad 04111), 2 de klasse (graad 04131) Adjunct-sociaal hoofdverpleger (graad 06160), adjunct-hoofdverpleger van een verpleegafdeling (graad 05120), adjunct-hoofdverloskundige (graad 04140) Gegradueerd verpleger [-verpleger A1 (graad 06210), psychiatrisch verpleger A1 (graad 06230)], [gegradueerd psychiatrisch verpleger opnemen onder acute ziekenhuizen voor de algemene ziekenhuizen], kinderverpleger A1 (graad 06220), sociale verpleger A1 (graad 06240), gegradueerd verpleger voor spoedgevallen en intensieve zorgen (functie 24156), verloskundige (graad 06250)] Gebrevetteerde verpleger [algemene en psychiatrische (graad 07310), [de gebrevetteerd psychiatrisch verpleger onder acute ziekenhuizen opnemen voor de algemene ziekenhuizen.]] 30

31 Brevet van ziekenhuisassistent (graad 08320) Kinderverzorger in een kraamafdeling (graad 09340) en een niet-kraamafdeling (graad 09420) Gezins- en sanitaire helper (graden en 09440) Paramedisch personeel A1 : kinesitherapeut of ergotherapeut (graad 10720), hoofdkinesitherapeut of hoofd-ergotherapeut (graad 10620), adjunct hoofdkinesitherapeut (10660), logopedist (graad 10730), hoofdlogopedist (graad 10630), adjunct-hoofdlogopedist (graad 10670). Paramedisch personeel A2: bevat eveneens de opvoeders A2 in de diensten A,K,T Psycholoog van de diensten A,K,T (graad 10006) Onderwijzers en opvoeders van de diensten A,K,T (graad 10750) Maatschappelijk assistent van de diensten A,K,T (functie 36486) Het personeel ondergebracht onder de code B is het volgende : Verzorgend personeel (functie 25216), uitgezonderd de sanitaire hulp zie hierboven Ziekenhuissecretaris (van een verzorgingseenheid) (funtie 25256) Diploma, brevet of of getuigschrift in het buitenland behaald, doch zonder gelijkwaardige erkenning in België (functie 25296) Code tabel 5 Code functie Beperkingen Code graden B /B * 03100* B /B , ,05150 B /B , ,04112,05170,04130, B /B ,24165 Schaal ,05120,04140 B /B ,24165 Schaal ,05120,04140 B /B ,24126*,24136, Schaal ,06230*,06220,06240, 24146,24156, B /B ,24126*,24136, Schaal ,06230*,06220,06240, 24146,24156, B /B ,24126*,24136, 24146,24156,24166 B /B ,24127* Schaal B /B ,24127* Schaal B /B ,24197* Schaal B /B ,24197* Schaal B /B ,09420 B /B (1) Beperkt tot 09410, de sanitaire hulp B /B ,36455,36456, 36464,36465,36466, B /B Alleen A2 alleen in de A,K,T B A/B A Schaal ,06230*,06220,06240, Alleen A ,10620,10660, 10730,10630,10670, Alleen in de A,K,T

32 B A/B A 24176,24186 B A/B A Alleen in de A,K,T Alleen in de A,K,T B /B ,25256,25296 Uitgezonderd 09430,09330 (1) 09460,09461,09450 *moet volledig worden ondergebracht onder acute ziekenhuizen voor de algemene ziekenhuizen. NB: De kinesitherapeuten en de logopedisten dienen enkel hernomen te worden wanneer ze bezoldigd worden; bovendien betreft het hier enkel de kinesisten die exclusief binnen psychiatrische diensten, en de logopedisten die exclusief binnen de Sp-, G- en de Psy- diensten werken. 1. De informatie met betrekking tot het aantal VTE s per functie en de gemiddelde geldelijke ancienniteit per functie moeten toelaten de gemidelde looncorrectie te berekenen. (De berekeningswijze beantwoordt aan de eisen van het Koninklijk besluit van 25 april 2002). De over te brengen gegevens (VTE en geldelijke ancienniteit) moeten dus de gegevens met betrekking de chirurgische daghospitalisatie bevatten. De anciënniteit is deze welke aanvaard werd in het arbeidscontract, verhoogd met de graadanciënniteit. De anciënniteit heeft slechts zin voor een volledig beëindigd jaar. Deze gegevens betreffen enkel het normaal personeel met inbegrip van het personeel dat ter beschikking gesteld wordt, maar met uitsluiting van het interimpersoneel, het personeel dat valt onder het IBF-stelsel, de startbaanovereenkomsten, het Sociale Maribel -personeel en het studentenpersoneel. Wat het aantal VTE s betreft: het gaat hier over het aantal betaalde VTE s en de gemiddelde geldelijke anciënniteit van het personeel wordt als volgt berekend: - Desgevallend dient de geldelijke ancienniteit van het personeelslid beperkt te zijn tot het maximum van de ancienniteit in de loonschaal - De geldelijke anciënniteit wordt berekend op basis van de vastgestelde anciënniteit op 31 december. Voor de personeelsleden die tijdens het jaar weggaan, wordt rekening gehouden met de geldelijke ancienniteit op de dag vóór hun vertrek. De berekeningsformule luidt als volgt: geldelijke ancienniteit x betaalde VTE betaaldevte 2.De gegevens met betrekking tot de bedragen van de onregelmatige prestaties en de bedragen van het brutoloon moeten ook toelaten de gemiddelde salariscorrrectie te berekenen. De berekeningswijze beantwoordt aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 25 april Men beroept zich hier op het aantal uren in tabel 14, maar geherwaardeerd aan barema-kostprijs. Deze gegevens betreffen enkel het normaal personeel met inbegrip van het personeel dat ter beschikking gesteld wordt, maar met uitsluiting van het interimpersoneel, het IBF-personeel, het startbaanovereenkomsten -personeel, het Sociale Maribel -personeel en het studentenpersoneel. Deze gegevens hebben daarentegen geen betrekking op het personeel van de Directie Nursing, het middenkader en het personeel van de daghospitalisatie. Onder brutoloon dient men hier het jaarlijkse zuivere brutoloon of de jaarlijkse loonlasten te 32

33 verstaan, opgenomen onder de rekening 620, waarbij haard- en standplaatsvergoeding, eindejaarstoelage, vakantiegeld, onregelmatige prestaties, werkgeversbijdrage, arbeidsgeneeskunde, arbeidsongevallenverzekering, transportkosten, extralegale voordelen in mindering gebracht worden. In de mate dat de loonachterstallen de tabel 5 beïnvloeden, is het gerechtvaardigd hiermee rekening te houden. Onder andere diensten dient men de diensten 200 tot 489 te verstaan behalve Sp, Sp-palliatieve diensten en zware brandwonden, chirurgische dagziekenhuis maar met inbegrip van de sterilisatieafdeling en het operatiekwartier. 3. De gegevens met betrekking tot het aanwezig normaal personeel (verzorgend personeel) moeten toelaten de waarborg van het basisbudget te berekenen. Deze parameter wordt opgevraagd om de gemiddelde loonkost van het ziekenhuis te berekenen ten opzichte van de gemiddelde nationale loonkost. Het gaat hier dus over het aantal VTE tijdens het jaar in functie van de arbeidstijd van elke VTE tijdens het jaar. Deze gegevens betreffen alleen maar het normaal personeel met inbegrip van het personeel dat ter beschikking gesteld wordt, maar met uitsluiting van het interim-personeel, het personeel dat valt onder het IBF-stelsel,dat van de startbaanovereenkomsten, en van de Sociale Maribel en het studentenpersoneel. In de acute ziekenhuizen gaat het uitsluitend over het verzorgend en verplegend personeel waarmee het paramedisch personeel van de G-dienst en van de psychiatrische diensten wordt gelijkgesteld (de normen waarmee met het verpleegkundig en het verzorgend personeel wordt vergeleken, bevatten het paramedisch personeel van de G-dienst en van de psychiatrische diensten). In de acute ziekenhuizen is het totaal aanwezig normaal personeel het personeel zoals hierboven omschreven met uitsluiting van het sterilisatiepersoneel, het operatiekwartier en de chirurgische daghospitalisatie, die diensten zijn die niet in de berekening van de garantie van het basisbudget opgenomen zijn, maar welke met inbegrip de directie Nursing en het intermediar kader. In het aanwezig normaal personeel in de andere diensten, zijn de VTE Directie Nursing en het midden kader opgenomen. Het aantal van normaal aanwezig gekwalificeerd personeel is het aantal VTE Directie Nursing, midden kader, hoofd verpleger, adjunct-hoofd verpleger, gegradueerde verpleger, gebreveteerde verpleger, assistente in ziekenhuisverpleger, paramedisch verpleger A1,en de opvoeders A1*, onderwijzers A1*, psychologen*, sociale assistenten* (*exclusief die in de diensten A,K,T), inbegrepen in het aantal VTE totaal normaal aanwezig personeel. Het personeel opgenomen in de kostenplaatsen 092 en 093 dient hier niet opgenomen te worden, want deze personeelsleden worden gedekt door onderdeel B4. Het personeel van de kostenplaatsen 160, 180 tot en met 189, en 320 tot en met 329, komen niet tussen in deze berekening. 4. Betrokken personeel en kostenplaatsen : In de acute ziekenhuizen wordt, het totaal normaal aanwezig personeel (noodzakelijk voor de berekening van de waarborg van het basisbudget) dus gepositioneerd alle klinische diensten (C,D,E,N,NIC,M,G,A) behalve Sp, palliatieve Sp, zware brandwonden, buiten de kostenplaatsen 152, 160 en 190 maar met inbegrip van de kostenplaatsen 090, 091, 150. Het normaal personeel in de andere diensten wordt ondergebracht in de kostenplaatsen 090 tot 499 met uitzondering van de kostenplaatsen 100,110,120,140,141,142,152,190,150 en buiten C,D, E, I. 33

34 Het niet-gekwalificeerd personeel houdt alle de verzorgende personeelsleden in met uitzondering van het gekwalificeerde personeel. Wat het gemiddelde aantal VTE, de gemiddelde geldelijke anciënniteit, de onregelmatige presataties, het aanwezig normaal personeel betreft, kan in elk van die categoriën een personeelslid slechts vermeld worden voor een maximum VTE. 5. Wat het aantal bevallingen betreft, vormt de geboorte van tweelingen, drielingen, één enkele bevalling. Onderdeel B4 : De meer beknoptere term «gecolloceerd» is ongeschikt: men moet hier spreken over de mentaal zieken die het voorwerp uitmaken van een beschermingsmaatregel genomen in het kader van de wet van 26 juni 1990 Hier moet het aantal patiënten van dit type worden opgenomen die gedurende het betreffende boekjaar het voorwerp hebben uitgemaakt van, een eerste opname in het betreffende ziekenhuis als patiënt van dit type (de heropnames niet in aanmerking nemen). Deze informatie dient slechts gepreciseerd te worden voor de psychiatrische ziekenhuizen en de acute ziekenhuizen die zijn erkend voor psychiatrische bedden. IVF: de berekening van het budget heeft enkel betrekking op de IVF van het type B. Onderdeel B5 : De gevraagde gegevens op het niveau van dit onderdeel betreffen enkel de patiënten opgenomen in klassieke ziekenhuisopname met uitsluiting van de ambulante patiënten waaraan hier de patiënten in de chirurgische en of medische daghospitalisatie in de acute sector worden gelijkgesteld. Op het niveau van de budgettaire gegevens die betrekking hebben op het BFM van de acute ziekenhuizen moeten dus ook de patiënten opgenomen in de Sp- en de palliatieve Sp-diensten alsook in de zwarebrandwondencentra worden uitgesloten. De specialiteiten onder categorie CX moeten in categorie CS inbegrepen zijn. Zware apparatuur: Het schema zoals het in de brochure is opgenomen, is welteverstaan beperkend. Elk apparaat of elkegroep van apparaten moet weergegeven worden in de vorm van een aantal toestellen die overeenstemmen met een specifieke aankoopdatum. Men dient dus eventueel gebruik te maken van PET001, PET002, enz 34

35 2.2.4 TABEL 6 : FINANCIELE GEGEVENS (BUDGETTAIRE OPPERVLAKTE) Deze tabel moet per vestigingsplaats ingevuld worden. Naam van het bestand : T00612YY.MGL (YY = duizendtal van het jaar). HOOFDING VAN HET 06.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITIE RUBRIEK 1 3 N 1-3 ERKENINGSNUMMER 2 4 N 4-7 NUMMER VESTIGINGSPLAATS 3 5 N 8-12 TYPE GEGEVENS 4 4 N FILLER 4 15 N BEDRAG of WAARDE TYPE GEGEVENS BSxxx Oppervlakte Ex: BS 020 Oppervlakte kostenplaats 020 AMxxx Gemiddelde leeftijd van de m² per kostenplaats Ex: AM 020 Gemiddelde leeftijd van de m² per kostenplaats 020 Principe: De leeftijd wordt berekend door het vermenigvuldigen van het aantal m² met het bouwjaar, het restauratiejaar, of het jaar waarin verbeteringen werden aangebracht. Het betreft hier enkel complete architecturale eenheden (voorbeeld: verdieping, verpleegeenheden met uitsluiting van grote onderhoudswerken). Voorbeeld: het ziekenhuis telt m² gebouwd in 1960, waarvan gerenoveerd werden in Het gemiddeld jaar is: (40000 x x 1996)/ Het resultaat 1967,2 dient afgetrokken te worden van het jaar 2005 en levert dus een gemiddelde leeftijd van 37.8 jaar op. 35

36 Erkenningsnummer HOSPITAL ST.-NIKOLAUS TABEL 6 Site : ST.-NIKOLAUS A0600 BUDGETAIRE OPPERVLAKTEN Maand & Jaar /2004 OPPERVLAKTE GEMIDDELDE LEEFTIJD BUDGETTAIRE OPPERVLAKTE Oppervlakte van de gemeenschappelijke kostenplaatsen BS020 Oppervlakte van de kostenplaats 020 0,00 0,00 BS021 Oppervlakte van de kostenplaats 021 0,00 0,00 BS022 Oppervlakte van de kostenplaats 022 0,00 0,00 BS023 Oppervlakte van de kostenplaats 023 0,00 0,00 BS024 Oppervlakte van de kostenplaats 024 0,00 0,00 BS030 Oppervlakte van de kostenplaats 030 0,00 0,00 BS031 Oppervlakte van de kostenplaats 031 0,00 0,00 BS040 Oppervlakte van de kostenplaats 040 0,00 0,00 BS041 Oppervlakte van de kostenplaats 041 0,00 0,00 BS050 Oppervlakte van de kostenplaats 050 0,00 0,00 BS051 Oppervlakte van de kostenplaats 051 0,00 0,00 BS052 Oppervlakte van de kostenplaats 052 0,00 0,00 BS060 Oppervlakte van de kostenplaats 060 0,00 0,00 BS061 Oppervlakte van de kostenplaats 061 0,00 0,00 BS070 Oppervlakte van de kostenplaats 070 0,00 0,00 BS071 Oppervlakte van de kostenplaats 071 0,00 0,00 BS072 Oppervlakte van de kostenplaats 072 0,00 0,00 BS080 Oppervlakte van de kostenplaats 080 0,00 0,00 BS090 Oppervlakte van de kostenplaats 090 0,00 0,00 BS091 Oppervlakte van de kostenplaats 091 0,00 0,00 BS092 Oppervlakte van de kostenplaats 092 0,00 0,00 BS093 Oppervlakte van de kostenplaats 093 0,00 0,00 Oppervlakte van de hulpkostenplaatsen BS100 Oppervlakte van de kostenplaats 100 0,00 0,00 BS110 Oppervlakte van de kostenplaats 110 0,00 0,00 BS120 Oppervlakte van de kostenplaats 120 0,00 0,00 BS130 Oppervlakte van de kostenplaats 130 0,00 0,00 BS139 Oppervlakte van de kostenplaats 139 0,00 0,00 BS140 Oppervlakte van de kostenplaats 140 0,00 0,00 BS141 Oppervlakte van de kostenplaats 141 0,00 0,00 BS142 Oppervlakte van de kostenplaats 142 0,00 0,00 BS150 Oppervlakte van de kostenplaats 150 0,00 0,00 BS151 Oppervlakte van de kostenplaats 151 0,00 0,00 BS152 Oppervlakte van de kostenplaats 152 0,00 0,00 BS160 Oppervlakte van de kostenplaats 160 0,00 0,00 BS170 Oppervlakte van de kostenplaats 170 0,00 0,00 BS180 Oppervlakte van de kostenplaats 180 0,00 0,00 BS181 Oppervlakte van de kostenplaats 181 0,00 0,00 BS190 Oppervlakte van de kostenplaats 190 0,00 0,00 Oppervlakte van de verplegingsdiensten BS200 Oppervlakte van de kostenplaats 200 0,00 0,00 BS210 Oppervlakte van de kostenplaats 210 0,00 0,00 BS219 Oppervlakte van de kostenplaats 219 0,00 0,00 BS220 Oppervlakte van de kostenplaats 220 0,00 0,00 OPMERKINGEN : Tabel 6 : deze tabel betreft de oppervlakten met betrekking tot iedere kostenplaats van het ziekenhuis. Deze tabel zal met name gebruikt worden voor de berekening van de oppervlakten die worden aangewend in het kader van de vaststelling van onderdeel B1 In deze context moet men goed preciseren wat met welk budget verbonden is. In de acute ziekenhuizen bijvoorbeeld maken de Sp-kostenplaatsen deel uit van een specifiek budget. Zo maken ook de afdelingen zware brandwonden het voorwerp uit van een specifiek budget. 36

37 Deze tabel geeft hier de bruto oppervlaktes weer, d.w.z. de muren en de gangen inbegrepen. De zolders en de kelders moeten enkel opgenomen worden naar gelang van hun bezetting (bijvoorbeeld: stookruimte, schrijnwerkerij: ja; onbezette zolders: neen) Deze tabel bestaat uit 3 delen : 1. De oppervlakte die specifiek is voor iedere kostenplaats zoals bepaald bij koninklijk besluit. Deze positie kan automatisch ingeladen worden vertrekkend van een andere bron dan de toepassing Finhosta. 2. De oppervlakte met betrekking tot het operatiekwartier moet berekend worden, maar dient coherent te zijn met de informatie die gegeven is in deel 1. Tegenwoordig kan de oppervlakte van het operatiekwartier (KP 180) de operatieve oppervlakte van het chirurgische dagziekenhuis niet bevatten indien die verschillend is. Die bevat ook desgevallend de oppervlakte van kostenplaats 170 (anesthesie) en de gipszaal. 3. De oppervlakten na verdeling : oppervlakten van de administratie en totale oppervlakten Deze berekening is gerealiseerd volgens dezelfde technieken als voor de verwerking van de resultaten van de analytische boekhouding, dit wil zeggen met de hulp van de gekende techniek van beddenlaken, maar waarbij er wordt gewerkt met oppervlaktes i.p.v. met bedragen. Deze resultaten zullen gecontroleerd worden door de inspecteur die met het dossier van het ziekenhuis belast is. NB: Bij wijze van uitzondering, kan een zaal gereserveerd worden voor de mobiele ploeg (KP 090), en in dit geval dienen er vierkante meters omgeslagen te worden. 37

38 2.2.5 TABEL 7 TRIMESTRIEEL OVERZICHT VAN DE FORFAITS Naam van het bestand : T007XXYY.MGL (XX laatste maand van het betreffende trimester, YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 07.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITIE RUBRIEK 1 3 N 1-3 ERKENINGSNUMMER 2 1 N 4-4 TYPE GEGEVENS 3 7 N 5-11 CODE LIJN 4 5 A FILLER 4 15 N BEDRAG of WAARDE TYPE GEGEVENS 1 Aantal voor 7 VI 2 Bedrag voor 7 VI 3 TOTAAL aantal 4 TOTAAL bedrag CODE LIJN / Omschrijving Maand 1(januari, april, juli of oktober) Dagziekenhuis Miniforfait "ambulant" Maxiforfait "ambulant" Maxiforfait "gehosp." Superforfait "ambulant" Superforfait "gehosp." Forfait A "ambulant" Forfait A "gehosp" Forfait B "ambulant" Forfait B "gehosp." Forfait C "ambulant" Forfait C "gehosp." Forfait D "ambulant" Forfait D "gehosp." Maand 2 (februari, mei, augustus of november) Miniforfait "ambulant" Maxiforfait "ambulant" 38

39 Maxiforfait "gehosp." Superforfait "ambulant" Superforfait "gehosp." Forfait A "ambulant" Forfait A "gehosp." Forfait B "ambulant" Forfait B "gehosp." Forfait C "ambulant" Forfait C "gehosp." Forfait D "ambulant" Forfait D "gehosp." Maand 3 (maart, juni, september of december) Miniforfait "ambulant" Maxiforfait "ambulant" Maxiforfait "gehosp." Superforfait "ambulant" Superforfait "gehosp." Forfait A "ambulant" Forfait A "gehosp." Forfait B "ambulant" Forfait B "gehosp." Forfait C "ambulant" Forfait C "gehosp." Forfait D "ambulant" Forfait D "gehosp." 39

40 Forfaits nierdialyse Maand 1(januari of april of juli of oktober) Forfaits verpleegdag nierdialyse "ambulant" Forfaits verpleegdag nierdialyse "gehosp." Forfaits hemodialyse thuis Forfaits hemodialyse thuis met verpleegkundige Forfaits dialyse in collectieve centra Forfaits peritoneale dialyse thuis Forfaits peritoneale dialyse thuis met CCPD Forfaits peritoneale dialyse thuis met verpleegkundige Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis met CCPD Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis met verpleegkundige Reiskosten dialyse Maand 2(februari of mei of augustus of november) Forfaits verpleegdag nierdialyse "ambulant" Forfaits verpleegdag nierdialyse "gehosp." Forfaits hemodialyse thuis Forfaits hemodialyse thuis met verpleegkundige Forfaits dialyse in collectieve centra Forfaits peritoneale dialyse thuis Forfaits peritoneale dialyse thuis met CCPD Forfaits peritoneale dialyse thuis met verpleegkundige Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis met CCPD Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis met verpleegkundige Reiskosten dialyse Maand 3(maart of juni of september of december) Forfaits verpleegdag nierdialyse "ambulant" Forfaits verpleegdag nierdialyse "gehosp." Forfaits hemodialyse thuis Forfaits hemodialyse thuis met verpleegkundige Forfaits dialyse in collectieve centra Forfaits peritoneale dialyse thuis Forfaits peritoneale dialyse thuis met CCPD Forfaits peritoneale dialyse thuis met verpleegkundige Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis met CCPD Forfaits gefractioneerde peritoneale dialyse thuis met verpleegkundige Reiskosten dialyse 40

41 OPMERKINGEN : 1. Deze tabel werd ingevoerd door toepassing van het Koninklijk Besluit van 16/12/97 (Belgisch Staatsblad van 31/12/97). Deze tabel zal om de drie maanden worden opgestuurd en ten laatste vóór het einde van de maand volgend op het betreffende trimester. 2. Onder 7 VI moet men het totaal van de gegevens van volgende verzekeringsinstellingen verstaan : - Landsbond der Christelijke Mutualiteiten - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten - Vrij Verbond der Neutrale Mutualiteiten - Landsbond van Liberale Mutualiteiten - Landsbond van Vrije Mutualiteiten - Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 3. Onder TOTAAL verstaat men het totaal van de gegevens, inbegrepen 7 VI, verzekeringen, enz. Deze waarde zal dus altijd hoger of gelijk zijn aan die van de 7 VI. Het gaat hier over statistieken inzake gerealiseerde gegevens en niet inzake gefactureerde gegevens. Men moet dus de door de mutualiteit teruggezonden facturen niet meetellen.

42 2.2.6 TABEL 8 :JAARLIJKS AANTAL BEDDEN, VERPLEEGDAGEN, OPNAMES, ONTSLAGEN, OVERLIJDENS PER VI EN KP, EN PATIËNTEN AANWEZIG Naam van het bestand : T00812YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 08.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITIE RUBRIEK 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 4 N 4-7 NUMMER VESTIGINGSPLAATS 3 1N 8-8 CODE PATIENT 4 3 A 9-11 CODE LIJN 5 3N CODE VERZEKERINGSINSTELLING 6 3 N DIENSTCODE/KOSTENPLAATS 7 2N FILLER 8 12N 20_31 WAARDE Belangrijk : De regels en structuren van tabel 8 gelijken sterk op de regels en structuren van tabel 4. Ze verschillen in de trimestriële code. Het aantal bedden, verpleegdagen, opnames of ontslagen mogen enkel in de verplegingsdiensten (KP 200 tot 499 exclusief 262 [ N* ]en 480), met uitzondering van elke andere kostenplaats geboekt worden. De code N03 is geschrapt. CODE LIJN / Omschrijving N02 Gemiddeld aantal erkende bedden J 101 à 112 Aantal erkende bedden M 201 à 212 Aantal verpleegdagen M VI 300 Aantal patiënten aanwezig op 01/01 J VI 301 à 312 Aantal opnames M VI 400 Aantal patiënten aanwezig op 31/12 J VI 401 à 412 Aantal ontslagen inclusief overlijdens M VI 501 à 512 Aantal overlijdens M VI o M : maandelijkse gegevens o J : jaarlijkse gegeven o VI : uitsplitsing per verzekeringsinstelling o de codificatie van de codes lijn omvat 1 code voor elk jaarlijkse gegevensinzameling en 12 codes voor elke maandelijkse inzameling. o de patiënten aanwezig op 01/01 zijn de patiënten die zijn opgenomen tijdens het vorige jaar ( jaar n-1) en nog steeds in het ziekenhuis verblijven op 1 januari (van het jaar n). Dit is van belang voor de langdurige verblijven in psychiatrische afdelingen of in Spdiensten. o de patiënten aanwezig op 31/12 (van het jaar n) zijn de patiënten die in de loop van het volgende jaar of nog later uit het ziekenhuis zullen worden ontslagen. In feite vloeit het verschil tussen de patiënten aanwezig op 01/01 van het jaar n en die aanwezig op 31/12 van hetzelfde jaar uit de volgende vergelijking voort: patiënten aanwezig op 01/01 + opnames - ontslagen (m.i.v. overlijdens) = patiënten aanwezig op 31/12 42

43 Het verschil wordt bijgevolg gevormd door het verschil tussen de opnames en de ontslagen gedurende eenzelfde jaar. Voorbeeld : Patiënten aanwezig op 01/01 : 600 Opnames : Ontslagen : Patiënten aanwezig op au 31/12 : 700 Bovendien is het logisch om in het kader van de statistische gegevens van latere dienstjaren de volgende overeenkomst terug te vinden: Patiënten aanwezig op 31/12/jaar n = Patiënten aanwezig op 01/01/jaar n+1 Deze formule is alleen maar van toepassing voor het totaal van het ziekenhuis, alle kostenplaatsen hergroepeerd. Bijvoorbeeld.. ~04.GLC ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in januari (trim 1KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in januari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in januari (trim 1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in januari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in februari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in februari (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in februari (trim.1kp 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in februari (trim.1kp 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in maart (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in maart (trim.1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in maart (trim 1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in maart (trim 1) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in april (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in april (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in april (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in april (trim 2KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in mei (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 belgische ligdagen in juni (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen juni (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in juni (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in juni (trim 2) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats1001 belgische ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1001 buitenlandse ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 belgische ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI ziekenhuis 064 vestigingsplaats 1002 buitenlandse ligdagen in juli (trim 3) KP 210 VI 990 Opmerking: Wanneer het ziekenhuis haar gegevens per vestigingsplaats doorstuurt, dient zij dit te doen voor alle gegevens (= alle codelijnen), meer bepaald voor de codelijnen N02 (Gemiddeld aantal erkende bedden), 101 tot 112 (Aantal erkende bedden), 201 tot 212 (Aantal verpleegdagen), 301 tot 312 (Aantal opnames), 401 tot 412 (Aantal ontslagen met inbegrip van de overlijdens), en tot slot voor de codelijnen 501 tot 512 (Aantal overlijdens). Hierbij dient men voor de code patiënt de waarde nul te gebruiken op het niveau van lijncode N02 en van lijncodes 101 tot 112. Het aantal opnames en verpleegdagen zullen automatisch naar tabel 3 getransfereerd worden en zullen dus niet meer moeten ingevoerd worden in tabel 3. Hetzelfde geldt voor het aantal overlijdens. (codes lijn 501 tot 512). 43

44 De ontslagen zijn inclusief de overlijdens maar de overlijdens zelf moeten ook in specifieke lijnen ondergebracht worden. Nota : de partiële verpleegdagen zullen geboekt worden onder codes 201 tot 212. Ze zullen automatisch omgezet worden door de FOD VG in gepondereerde verpleegdagen, volgens de desbetreffende kostenplaatsen, t is te zeggen : KP LETTER COEFFICIENT 350 K1 0, K2 0, A1 0, A2 0, T1 0, T2 0, Verzorging in familieverband 0,00 Dat wil dus zeggen dat de gegevens over de verzorging in familieverband (KP 460) medegedeeld moeten worden. VERZEKERINGSINSTELLING 100 Christelijke mutualiteiten 200 Neutrale mutualiteiten 300 Socialistische mutualiteiten 400 Liberale mutualiteiten 500 Beroepsmutualiteiten (Vrije mutualiteiten) 600 Hulpkas Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 900 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 910 Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden 920 Hulpkas voor zeevarenden onder Belgische vlag 930 Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 940 O.C.M.W. 950 Verzekeringen voor arbeidsongevallen 960 Niet Sociaal verzekerden 970 Fonds voor beroepsziekten 980 Speciaal onderstandfonds 985 Internationale verdragen buiten het RIZIV 990 Andere Met de pseudo-verzekeringsinstelling Internationale verdragen buiten het RIZIV kan elke activiteit voortvloeiend uit akkoorden tussen het in België erkende ziekenhuis en een buitenlands ziekenhuis of instelling waarvoor het RIZIV geen enkel gegeven opvraagt, omdat deze laatste geen betrokken partij is, gecodeerd worden. - In de positie Andere kunnen met name de buitenlandse patiënten die de arresten Kohll en Decker genieten, gecodeerd worden. Patiëntencategorie Met een extra parameter kunnen Belgische patiëntenpopulaties die onder de ziekteverzekering vallen, Belgen die er niet onder vallen alsmede buitenlandse patiënten, hetzij de volgende patiëntencategorieën geïdentificeerd worden: - 0 : Belgische patiënten - 1 : buitenlandse patiënten 44

45 De registratie is niet verplicht in 2006 maar hiermee kunnen de door de vrijwillige testziekenhuizen opgezonden gegevens verzameld worden. Beslissingstabel m.b.t. het classificeren van patiënten in functie van de facturatiegegevens op de informatiedrager bestemd voor de V.I. Type verzekerbaarheid Categorie patiënten Omschrijving CG1 RIZIV 2 e positie In België bijdragen 100,200,300,400, 0 betalend 1 tot 7 500,600,900 1 Buitenlanders 8 910,920,930 0 Belgen 1, 9, specifiek 1 Buitenlanders 9, specifiek 940,950,960,970,98 0 Belgen Te bepalen 0,985, Buitenlanders Te bepalen In het grijs : een vork met CG2-codes zal door het RIZIV ter beschikking van de FOD Volksgezondheid gesteld worden om patiënten die niet via de 7 V.I. onder de ziekteverzekering vallen, te kunnen coderen. De posities zullen in de loop van 2006 meegedeeld worden en in 2007 operationeel worden. In een eerste fase (bij de gegevensverzameling in 2006) maken enkel de verzekerbaarheidstypes 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900 het voorwerp uit van een inzameling betreffende de categorie Belgische of buitenlandse patiënten, en dat voor de maandelijkse gegevens van het jaar 2006 van de ziekenhuizen die deze registratiekeuze gemaakt hebben. Voor de andere verzekerbaarheidstypes blijft het veld patiëntencategorie blanco (in de praktijk wordt elke waarde voor dit veld aanvaard). Begrip vestigingsplaats Er wordt een vestigingsplaats-indicator voor de gegevens van het jaar 2006 opgemaakt. Het coderen zal gebeuren via een sleutel met 4 posities. De informatie per vestigingsplaats zal op vrijwillige basis worden opgevraagd, en dus geen verplicht karakter hebben. De ziekenhuizen die deze informatie per vestigingsplaats niet zullen opgeven, dienen als nummer van de vestigingsplaats 0000 te gebruiken, hetgeen overeenstemt met het globaal niveau van het ziekenhuis. De ziekenhuizen die niet per vestigingsplaats zullen werken voor de trimestriële gegevens van het jaar 2006 en voor de jaarlijkse statistieken in tabel 8 (jaar 2005), dienen een nulwaarde te gebruiken in hun mgl-bestand, namelijk 4 nullen, anders kan hun mgl-bestand niet ingeladen worden. Dit is het gevolg van het facultatief karakter van de gegevensinvoer per vestigingsplaats. Belangrijk : de som van de gegevens per vestigingsplaats moet gelijk zijn aan de totale gegevens. De regel houdt in dat de patiëntopname geboekt wordt in de eerste vestigingsplaats van opname en het ontslag van de patiënt in de laatste vestigingsplaats waar hij ontslagen wordt. De verblijfsdagen worden verdeeld over de vestigingsplaatsen in functie van de aanwezigheid van de patiënten in deze vestigingsplaatsen. Alleen de factureerbare dagen worden in aanmerking genomen. Dit is te begrijpen binnen een zelfde budgettype. De overstap van een acute dienst naar een Sp-dienst brengt echter de registratie van een ontslag uit de acute diensten en een optekening van een opname in de Sp-diensten met zich mee. 45

46 KOSTENPLAATS / CODE DIENST : Zie lijst van hospitalisatiediensten in bijlage (bladzijde ). OPMERKINGEN : 1. KP 320: deze kostenplaats bevat geen erkende bedden. Bovendien dient voor deze K.P. het aantal verpleegdagen gelijk te zijn aan het aantal opnames en aan het aantal ontslagen en dit respectievelijk voor de 7 V.I. en voor het totaal. 2. Het verlof van psychiatrische patiënten dat recht heeft op een RIZIV forfait hoeft niet in de gerealiseerde verpleegdagen opgenomen te worden. 3. Onder opnames moeten grote poort -opnames worden verstaan en de overbrengingen van de acute sector naar de Sp-sector of van de Sp-sector naar de acute sector binnen dezelfde instelling. Elke andere overbrenging vormt geen opname of geeft geen aanleiding tot een ontslag (Voor meer détails, zie de omzendbrief opnames, ontslagen en overbrengingen (maart 2006)). 4. Een overlijden moet als een ontslag worden beschouwd en bijgevolg in het aantal ontslagen worden opgenomen. 5. Het gaat om statistieken inzake gerealiseerde gegevens en niet inzake gefactureerde gegevens: facturen die door de ziekenfondsen worden teruggestuurd komen bijgevolg niet in aanmerking. 46

47 Erkenningsnummer 009 AZ MIDDELHEIM ZNA Tabel 8 Site :0000 GLOBAAL ZIEKENHUIS Maand & Jaar 12 /1999 A8100 Jaarlijkse bedden, opnames.. Verpleegdiensten Christelijke mutualiteiten Bijdragend in België WIEGENDOOD Aantal ligdagen 0201 Januari 0, Februari 0, Maart 0, April 0, Mei 0, Juni 0, Juli 0, Augustus 0, September 0, Oktober 0, November 0, December 0,00 02.TOT Totaal aantal ligdagen 0, Aantal patienten op 01/01 0,00. Aantal opnames 0301 Januari 0, Februari 0, Maart 0, April 0, Mei 0, Juni 0, Juli 0, Augustus 0, September 0, Oktober 0, November 0, December 0,00 03.TOT Totaal aantal opnames 0, Aantal patienten op 31/12 0,00. Aantal ontslagen inclusiefl overlijdens 0401 Januari 0,00 De gegevens betreffende de codelijnen N02 en 101 tot 112 moeten op een apart blad van hetzelfde formaat (tabblad totalisering waarin de V.I.-gegevens automatisch in hun geheel opgenomen worden) ingevuld worden. 47

48 2.3 ANDERE INLICHTINGEN TABEL 9 : VERANTWOORDING VAN DE HUUR per kostenplaats Naam van het bestand : T00912YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 09.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 CODE LIJN 3 8 A 6-13 FILLER 4 3 N KOSTENPLAATS 5 15 N BEDRAG CODE LIJN / Omschrijving 01 Huur voor gebouwen 02 Huur voor materieel van medische uitrusting 03 Huur voor materieel van niet-medische uitrusting en meubilair 04 Huur voor rollend materieel 05 Huur voor materieel en meubilair van informatieverwerking NB: De kostenplaats 320 is bruikbaar (chirurgische daghospitalisatie) KOSTENPLAATS / CODE DIENST : Zie volledige lijst in bijlage (bladzijde ). 48

49 2.3.2 TABEL 10 : KOSTEN VAN INVESTERINGSLENINGEN per Financiële Instelling Naam van het bestand : T01012YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 10.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 3N 4-6 FINANCIELE OF BANKCODE 3 4 N 7-10 CODE LIJN 4 3N KOSTENPLAATS 5 3 A FILLER 6 15 N BEDRAG of WAARDE De code ID bevat indicatief de drie eerste cijfers van de bank zoals verduidelijkt in bijlage FINANCIERINGSINSTELLING : Zie de nieuwe volledige lijst in bijlage. In deze tabel dienen de intresten per kostenplaats opgesplitst te worden.. De andere gegevens (n van de lening, het geleende kapitaal enz..) dienen toegevoegd te worden op de kostenplaats A000. CODE LIJN / Omschrijving xx01 Nummer van lening xx xx02 Ontleend kapitaal xx03 Datum van de lening xx04 Datum van ingebruikname xx05 Looptijd in jaren xx06 Intresten xx07 Terugbetaling gedurende het beschouwde boekjaar xx08 Oude bankcode OPMERKINGEN : 1. Het nummer van de lening MOET numeriek zijn en rechts uitgelijnd worden (GEEN ENKEL niet numeriek karakter mag hierin voorkomen) 2. De bestemming van het kapitaal kan MANUEEL worden ingebracht op het niveau van het EXCEL codeerblad (en UITSLUITEND op dit niveau) door een dubbele click op het rode punt in de rechter bovenhoek van de cel Nummer van de lening, deze inlichting wordt ingebracht als commentaar bij de cel. 3. De datum dient geformatteerd te worden in het formaat DDMMJJJJ en rechts uitgelijnd. 4. Indien de lening betrekking heeft op meerdere investeringen, met verschillende data van ingebruikname, dient deze zone (CODE LIJN xx04 ) gevuld te worden met nullen ( ). De data dienen dan op papier meegestuurd te worden. 5. Per Financiële instelling zijn er maximaal 50 leningen mogelijk. De letters xx van de CODE LIJN MOETEN vervangen worden door de numerieke waarde van de rang van de lening (van 01 tot 50 maximum, volgens het aantal geopende kredieten). Zie voorbeeld hierna. 49

50 6. Voorbeeld van bestand Een instelling (erkenningsnummer = «64») beschikt voor een gegeven financieringsorganisme, met 3 investeringsleningen. In dit geval, zal dus in het interfacebestand (voor dit financieringsorganisme) volgende registraties hebben: ~10.GLC ziekenhuis 64 is bij Dexia (115) lening n het ontleende kaptaal bedraagt Euro datum van lening mei datum van ingebruikname is op dezelfde dag looptijd in jaren is 20 jaren de intresten zijn als volgt verdeeld : 300 euro op kp euro op kp euro op kp euro op kp euro op kp de terugbetaling van het boekjaar was euro ter informatie oude code : de lening was bij Dexia filiaal lening n 51 bij Fortis lening n 1 bij de OCMW

51 2.3.3 TABEL 11 : KOSTEN OP KASKREDIETEN per financiële instelling Naam van het bestand : T01112YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) Deze tabel wordt herbekeken in 2006, om zo te voldoen aan de nieuwe noden van de statistiek en het budget HOOFDING VAN HET 11.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 3 N 4-6 FINANCIELE OF BANK CODE 3 4N 7-10 CODE LIJN 4 6A FILLER 5 15 N BEDRAG of WAARDE CODE LIJN / Omschrijving Type registratie xx xx01 Bedrag van de kredietopening xx02 Debetsaldo per 31/12 xx03 Creditsaldo per 31/12 xx04 Gemiddelde intrestvoet xx05 Reële intrestlasten 1106 Verpleegdagprijs 2106 Inhaalbedrag 0107 Medische honoraria 0108 Paramedische honoraria 0109 Farmaceutische specialiteiten 0110 Andere ontvangsten 0111 Totaal derde-betaler 0112 Opgave zakencijfer 0113 Gemiddelde facturatietermijn in dagen FINANCIERINGSORGANISME : Zie nieuwe volledige lijst in bijlage. OPMERKINGEN : 1. Voor de CODE LIJN xx04 (Gemiddelde intrestvoet), bevat de zone WAARDE twee decimalen en het decimale teken (punt) inbegrepen. 2. Er zijn maximaal 20 kredietopeningen mogelijk per Financiële instelling. De letters xx van de CODE LIJN MOETEN vervangen worden door de numerieke waarden van de rang van de lening 51

52 (van 01 tot 20 maximum, volgens het aantal geopende kredieten). Zie voorbeeld hierna. 3. In de eerste registratie, (type 01 ), worden alle rubrieken ingevuld. Voor de volgende registraties (type 02, 03, enz...), worden enkel de CODE LIJN xx01 tot en met xx05 ingevuld. 4. De wijze van de berekening van de gemiddelde facturatietermijn dient als bijlage op papier bijgevoegd te worden. 5. Voorbeeld van bestand : Een instelling (erkenningsnummer = «64») beschikt voor een gegeven financieringsorganisme, met 3 investeringsleningen. In dit geval, zal dus in het interfacebestand (voor dit financieringsorganisme) volgende registraties hebben: ~11.GLC zkh. 064 bij Dexia (115) kredietopening type 01 van euro debetsaldo 31/ creditsaldo 31/ gemiddelde intrestvoet gemiddelde intrestlasten verpleegdagprijs inhaalbedragen medische honoraria paramedische honoraria farmaceutische specialiteit andere ontvangsten totaal derde-betaler opgave zakencijfer gemiddelde facturatietermijn in dagen kredietopening van het type 2 bij Dexia van euro kredietopening van het type 01 bij Fortis bij

53 2.3.4 TABEL 12 : AFSCHRIJVINGEN per kostenplaats Naam van het bestand : T01212YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 12.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 CODE TYPE 3 1 A 6 FILLER 4 3 N 7-9 CODE LIJN 5 4 A FILLER 6 3 N KOSTENPLAATS / CODE DIENST 7 15 N BEDRAG of WAARDE CODE TYPE / Omschrijving 01 Onroerende investeringen 02 Materiaal voor medische uitrusting 03 Materiaal voor niet-medische uitrusting en meubilair 04 Grote onderhoudswerken 05 Immateriële vaste activa 06 Inrichting van gebouwen 07 Aanloopkosten 08 Intercalaire intresten 09 Materiaal en meubilair voor informatieverwerking 10 Oprichtingskosten 11 Rollend materieel 12 Financiële vaste activa 13 Huurfinanciering CODE LIJN / Omschrijving LEASING Investeringen waarvan de afschrijving is aangevangen voor het beschouwde boekjaar 111 Balanswaarde 116 Afschrijving op balanswaarde Investeringen waarop tijdens het beschouwde boekjaar voor het eerst wordt afgeschreven 121 Balanswaarde 126 Afschrijving op balanswaarde 53

54 AFSCHRIJVINGEN Volledig afgeschreven investeringen 002 Gesubsidieerde investeringen 003 Waarde van de subsidies 004 Niet-gesubsidieerde investeringen Investeringen waarvan de afschrijving aangevangen is voor het beschouwde boekjaar 1. Investeringen 012 Gesubsidieerde investeringen 013 Waarde van de subsidies 014 Niet-gesubsidieerde investeringen 2. Afschrijvingen 016 Afschrijving op gesubsidieerde investeringen 017 Afschrijving op subsidies 018 Afschrijving op Niet-gesubsidieerde investeringen Investeringen waarop tijdens het beschouwde boekjaar voor het eerst wordt afgeschreven Percentage 1 1. Investeringen 022 Gesubsidieerde investeringen 023 Waarde van de subsidies 024 Niet-gesubsidieerde investeringen 2. Afschrijvingen 025 Toegepast afschrijvingspercentage 026 Afschrijving op gesubsidieerde investeringen 027 Afschrijving op subsidies 028 Afschrijving op Niet-gesubsidieerde investeringen Investeringen waarop tijdens het beschouwde boekjaar voor het eerst wordt afgeschreven Percentage 2 1. Investeringen 032 Gesubsidieerde investeringen 033 Waarde van de subsidies 034 Niet-gesubsidieerde investeringen 2. Afschrijvingen 035 Toegepast afschrijvingspercentage 036 Afschrijving op gesubsidieerde investeringen 037 Afschrijving op subsidies 038 Afschrijving op Niet-gesubsidieerde investeringen Investeringen waarop tijdens het beschouwde boekjaar nog niet werd afgeschreven 1. Investeringen 082 Gesubsidieerde investeringen 083 Waarde van de subsidies 084 Niet-gesubsidieerde investeringen 54

55 KOSTENPLAATS / CODE DIENST : Zie volledige lijst in bijlage (bladzijde ). OPMERKINGEN : 1. Voor de lijnnummers 025 en 035 (Toegepast afschrijvingspercentage), bevat de zone WAARDE twee decimalen en het decimale teken (punt). 2. Gelieve op te merken dat de CODE TYPE en de CODE LIJN gescheiden worden door een spatie. Indien deze spatie niet aanwezig is in uw importbestand zullen alle betrokken lijnen verworpen worden. 3. De investering waarvan de eerste afschrijving begint tijdens het beschouwde boekjaar werd gesplitst in twee verschillende groepen. Het gebeurd inderdaad dat eenzelfde type investering afgeschreven wordt voor verschillende duur. Bijvoorbeeld : sommige gebouwen worden afgeschreven op 10 jaar in plaats van op 33 jaar. 4. In het geval dat sommige investeringen een eerste afschrijving hebben tijdens het beschouwde boekjaar zal de CODE LIJN 025 (Toegepast afschrijvingspercentage) eveneens dienen ingevuld te worden. Indien sommige gegevens van hetzelfde type maar aan een ander tarief voorkomen, zal de CODE LIJN 035 eveneens dienen ingevuld te worden. 5. Voor alle typen investeringen is het onderscheid verplicht tussen het gesubsidieerde gedeelte en het niet-gesubsidieerde gedeelte. Dit dient coherent te zijn met de eraan gekoppelde subsidie en wel tot op het niveau van de kostenplaats. Dit punt moet exact zijn, meer bepaald om te vermijden dat er in de toekomst door de FOD Volksgezondheid te vaak dezelfde gegevens opgevraagd worden. 6. Het gebruik van de typecodes 12 en 13 is niet verplicht maar hierdoor kan de samenhang tussen tabel 12 en de tabellen 17 en 18 gewaarborgd worden. Die codes kunnen bijvoorbeeld in het geval van royalties gebruikt worden. 7. De kostenplaats 320 is bruikbaar (chirurgische daghospitalisatie) 8. Te noteren valt dat het code type 10 (oprichtingskosten) de hergroepering is van de volgende rekeningen van de algemene balans: 63000: Stichtingskosten en inbreng 63001: Eerste oprichtingskosten 63005: Herstructureringskosten 55

56 2.4 INLICHTINGEN BETREFFENDE HET PERSONEEL Er dient de instellingen aan herinnerd te worden dat ze de gegevens over het personeel zelf dienen in te voeren vooraleer ze de drager aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid opsturen. Het controleprogramma zal dus niet toelaten dat de gegevensdrager voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid aangemaakt wordt zolang alle tabellen niet behoorlijk werden ingevuld. De gegevens komende van een externe bron (sociaal secretariaat) zullen dus door de instelling zelf dienen ingevoerd te worden PERSONEELSGEGEVENS Het gaat hier om een hergroepering volgens verschillende criteria die hieronder verder gedetailleerd worden. Belangrijke opmerking: in geval van twijfel voor het toekennen van een code graad / functie, heeft de uitgeoefende functie voorrang boven de graad of de categorie TABEL 13 : PERSONEELSLASTEN per Kostenplaats Naam van het bestand : T01312YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 13.GLC BESTAND ZON LENGTE POSITIE RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 1 A 4 FILLER 3 1 N 5 GEGEVENSTYPE 4 1 N 6 PERSONEELSCATEGORIE 5 1 N 7 PERSONEELSTYPE 6 5 N 8-12 GRAAD FUNCTIE 7 1 N 13 GESLACHT 8 3 N KOSTENPLAATS / CODE DIENST 9 15 N BEDRAG of WAARDE * * Zone 9 : 15 numerieke posities, 2 decimalen en de decimale separator (punt) inbegrepen KOSTENPLAATS / CODE DIENST : Zie aangevulde lijst in bijlage (bladzijde ). 56

57 Zone 3 : GEGEVENSTYPE 0 Aantal fysieke personen 1 Som van de weddeanciënniteit van het betrokken personeel op 31/12 2 Aantal uitbetaalde VTE 3 Jaarlijks bruto 4 Werkgeversbijdragen (RSZ) 5 Diverse lasten 6 Extralegale voordelen 8 Rust- en Overlevingspensioen 9 Weddevoorzieningen Zone 4 : PERSONEELSCATEGORIE / Omschrijving 0 Medisch 1 Loontrekkend 2 Administratief 3 Verplegend 4 Paramedisch 5 Andere Zone 5 : PERSONEELSTYPE / Omschrijving 0 Normaal 1 Stagiair RVA of Startbaanovereenkomst 2 Gesubsidieerde contractueel 3 Logistiek assistent 4 Sociale Maribel 5 Personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis 6 Uitzendkrachten personeel 7 Statutairen 8 Bruggepensioneerden Zone 6 : GRAAD FUNCTIE / Omschrijving tot * * De volledige lijst van de functiegraden is opgenomen in bijlage. 57

58 Zone 7 : GESLACHT / Omschrijving 1 Mannelijk 2 Vrouwelijk OPMERKINGEN 1. De personeelslasten inzake uitzendkrachten en personeel ter beschikking gesteld van het ziekenhuis (rekening 617 van het M.A.R.der ziekenhuizen) worden niet meer in deze tabel ingevoerd. 2. Er moet opgemerkt worden dat dit interfacebestand een filler van 1 positie tussen het ERKENNINGSNUMMER en het GEGEVENSTYPE bevat. 3. Het PERSONEELSTYPE 3 is slechts van toepassing voor de code-graad (logistiek assistent). De logistieke assistent is geen verzorgend personeel. De logistieke assistent «type Maribel 1» moet onder de code graad en onder het type 3 opgenomen worden.. 4. De PERSONEELSTYPES 4, 7 en 8 tot 2004stemt overeen met de diverse toepassingsfasen van de Maribel.. De personeelstype 4 groepeert de gehele Sociale Maribel (Koninklijk Besluit van 18/07/2002) exclusief de logistiek assistenten type Maribel 1. De logistieke assistent type Maribel 2 of 3 moet hier opgenomen worden onder de code-graad De nieuwe typen 7 Statutairen en 8 Bruggepensioneerden bieden de gelegenheid deze 2 typen van personeel te identificeren. Deze personeelstypen worden dus uitgesloten uit personeelstype nul. 5. Het GEGEVENSTYPE 0 (Totaal gemiddeldaantal fysieke personen). De personeelsbewegingen gedurende het dienstjaar dienen in rekening genomen te worden en dit pro rata van de maanden van aanwezigheid in de instelling conform het personeelsregister.. Zodoende zal een persoon aanwezig van 1 januari tot 30 juni voor een dienstjaar gerekend worden voor ½, ongeacht het statuut (voltijds of half-tijds) waarin deze persoon zich bevindt. Deze persoon zal in tabel 15 niet opgenomen worden. 6. Opgelet: de lasten betreffende de rekening 617 en de opbrengsten betreffende de rekening 7432 worden niet meer in, deze tabel geïntegreed, maar alle andere gegevens (aantal VTE enz.. dienen aangevuld te worden) 7. Het GEGEVENSTYPE 3 (Jaarlijkse brutowedde) stemt overeen met de rekeningen 620 van het minimumindeling algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen en omvat o.a. de basisbrutoloon, de gewaarborgde lonen, de haard- en standplaatsvergoeding, de vergoeding voor extra-prestatie, de eindejaarstoelage, het toegekend vakantiegeld, enz. 8. Het GEGEVENSTYPE 4 (Werkgeversbijdragen) stemt overeen met rekening 621 van het minimumindeling algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen.de rekening 7432wordt niet meer opgenomen in de controle m.b.t. de werkgeversbijdragen 9. Het GEGEVENSTYPE 5 (Diverse lasten) stemt overeen met rekening 623 van het minimumindeling algemeen rekeningstelsel van ziekenhuizen en omvat o.a. de sociale abonnementen, de wetsverzekering en de arbeidsgeneeskunde. 58

59 10. Het GEGEVENSTYPE 6 (Extralegale voordelen) stemt overeen met rekening 622 van het minimumindeling algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen. 11. Het GEGEVENSTYPE 8 (Rust- en Overlevingspensioen) stemt overeen met de rekening 624 van het M.A.R. der ziekenhuizen. 12. Het GEGEVENSTYPE 9 (Loonvoorzieningen) stemt overeen met de rekening 625 van het M.A.R. der ziekenhuizen. 13. Er bestaat een relatie tussen de PERSONEELSCATEGORIE en de CODE GRAAD/FUNCTIE, nl. : CATEGORIE GRAAD / FUNCTIE 0 Medisch tot Geneesheren 1 Loontrekkend tot Vak- en dienstpersoneel 2 Administratief tot Directiepersoneel tot Administratief personeel 3 Verplegend tot Verplegend personeel tot Verzorgend personeel 4 Paramedisch tot Paramedisch personeel 5 Ander tot Wetenschappelijk Kader 14. Het aantal fysieke personen dient als basis voor de berekening van de gemiddelde wedde anciënniteit van het personeel. 15. Op individueel vlak dient voor de berekening van de VTE het totaal aantal effectief betaalde uren per persoon gedeeld te worden door het resultaat bekomen door het aantal weken (52) te vermenigvuldigen met het arbeidsregime van toepassing in de instelling (normaal 38 u/week). Op deze wijze wordt rekening gehouden met de effectief gepresteerde overuren voor wat de berekening voor het aantal VTE betreft. Een werknemer die, zonder evenwel prestaties te verrichten, een verloning ontvangt, dient weerhouden te worden voor de berekening van het aantal VTE. 16. De andere niet-nominatieve lasten dienen vermeld te worden (wetsverzekering, arbeidsgeneeskunde), alsook de regularisaties van de werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen dewelke prorata over de VTE dienen verdeeld te worden. NB: De kostenplaats 320 is bruikbaar (chirurgische daghospitalisatie) 59

60 TABEL 14 : ONREGELMATIGE PRESTATIES VAN HET PERSONEEL per Kostenplaats Naam van het bestand : T01412YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 14.GLC BESTAND ZON LENGTE POSITIE RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 1 A 4 FILLER 3 1 N 5 GEGEVENSTYPE 4 1 N 6 PERSONEELSCATEGORIE 5 1 N 7 PERSONEELSTYPE 6 5 N 8-12 GRAAD - FUNCTIE 7 1 N 13 GESLACHT 8 3 N KOSTENPLAATS / CODE DIENST 9 15 N BEDRAG of WAARDE * KOSTENPLAATS / CODE DIENST : Zie aangevulde lijst in bijlage (bladzijde ). Zone 3 : GEGEVENSTYPE 1 Lasten van de jaarlijkse onregelmatige prestaties 2 Aantal uren onregelmatige prestaties tegen het forfait van 11 % 3 Aantal uren onregelmatige prestaties tegen + 2,01 EUR 4 Aantal uren onregelmatige prestaties + 1,12 EUR 5 Aantal uren onregelmatige prestaties 26 % 6 Aantal uren onregelmatige prestaties 35 % 7 Aantal uren onregelmatige prestaties 50 % 8 Aantal uren onregelmatige prestaties 56 % Zone 4 : PERSONEELSCATEGORIE / Omschrijving 0 Medisch 1 Loontrekkend 2 Administratief 3 Verplegend 4 Paramedisch 5 Andere 60

61 Zone 5 : PERSONEELSTYPE / Omschrijving 0 Normaal 1 Stagiair RVA of Startbaanovereenkomst 2 Gesubsidieerd contractueel 3 Logistiek assistent 4 Sociale Maribel 5 Personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis 6 Uitzendkrachten personeel 7 Statutairen 8 Bruggepensioneerden Zone 6 : GRAAD FUNCTIE / Omschrijving tot * * De vervolledigde lijst van de functiegraden is opgenomen in bijlage. Zone 7 : GESLACHT / Omschrijving 1 Mannelijk 2 Vrouwelijk OPMERKINGEN 1. De kostenplaats 320 is bruikbaar (chirurgische daghospitalisatie) 2. Het PERSONEELSTYPE 3 is slechts van toepassing voor de functie-graad (logistiek assistent). De logistieke assistent is geen verzorgend personeel. De logistieke assistent «type Maribel 1» dient onder de graad-code en onder het type 3 opgenomen te worden.. 3. De PERSONEELSTYPES 4, 7 en 8 stemt overeen tot 2004 met de diverse toepassingsfasen van de Maribel.. De personeelstype 4 groepeert de gehele Sociale Maribel (Koninklijk Besluit van 18/07/2002) exclusief de logistiek assistent type Maribel 1. De logistieke assistent type Maribel 2 of 3 dient opgenomen te worden onder de graad-code De nieuwe typen 7 Statutairen en 8 Bruggepensioneerden bieden de gelegenheid deze 2 typen van personeel te identificeren. Deze personeelstypen worden dus uitgesloten uit personeelstype nul. 4. Er moet opgemerkt worden dat dit interfacebestand een filler van 1 positie tussen het ERKENNINGSNUMMER en het GEGEVENSTYPE bevat. 61

62 5. Er bestaat een relatie tussen de PERSONEELCATEGORIE en de CODE GRAAD/FUNCTIE, nl. : CATEGORIE GRAAD / FUNCTIE 0 Medisch tot Geneesheren 1 Loontrekkend tot Vak- en dienstpersoneel 2 Administraties tot Directiepersoneel tot Administratief personeel 3 Verplegend tot Verplegend personeel tot Verzorgend personeel 4 Paramedisch tot Paramedisch personeel 5 Ander tot Wetenschappelijk Kader 6. Het GEGEVENSTYPE "1" (Lasten voor de jaarlijkse onregelmatige prestaties) moet door alle instellingen ingevuld worden. Deze omvatten slechts de brutovergoeding. 7. De GEGEVENSTYPES "2" tot "4" betreffen de openbare ziekenhuizen en de ziekenhuizen die voor de toepassing van het forfait in het kader van de valorisering van de gepresteerde onregelmatige uren geopteerd hebben. Pro memorie, er is sprake van de toepassing van een forfait van 11% voorzover er twee van de drie toekenningsvoorwaarden vervuld worden. De werkelijke gepresteerde nachturen worden met een supplement van 2,01 EUR gevaloriseerd, terwijl de op een zaterdag, zon- en feestdag gepresteerde uren op een supplement van 1,12 EUR recht geven. 8. De GEGEVENSTYPES "5" tot "8" gelden voor de privé-ziekenhuizen die niet voor de toepassing van het forfait geopteerd hebben. Per gepresteerd uur worden de onregelmatige prestaties als volgt gevaloriseerd : - Zaterdag - Dag + 26 % - Nacht + 35 % - Zon- en feestdagen - Dag + 56 % - Nacht + 50 % - Gewone nacht + 35 % - Dienst die in gedeelten gepresteerd werd - Dag + nacht + 50 % 62

63 TABEL 15 : PERSONEELSEFFECTIEF per beperkte Kostenplaats Naam van het bestand : T01512YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 15.GLC BESTAND ZON LENGTE POSITIE RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 1 A 4 FILLER 3 1 N 5 GEGEVENSTYPE 4 1 N 6 PERSONEELSCATEGORIE 5 1 N 7 PERSONEELSTYPE 6 5 N 8-12 GRAAD FUNCTIE 7 1 N 13 GESLACHT 8 3 N KOSTENPLAATS / CODE DIENST 9 15 N WAARDE * * Zone 9 : 15 numerieke posities, 2 decimalen en de decimale separator (punt) inbegrepen. BEPERKTE KOSTENPLAATS : zie lijst der gereduceerde kostenplaatsen in bijlage (blz ). Zone 3 : GEGEVENSTYPE 1 Aantal voltijds tewerkgestelde fysieke personen 2 Aantal deeltijds tewerkgestelde fysieke personen < 50 % 3 Aantal deeltijds tewerkgestelde fysieke personen >= 50 % en < 75% 4 Aantal deeltijds tewerkgestelde fysieke personen >= 75 % en < 100% Zone 4 : PERSONEELSCATEGORIE / Omschrijving 0 Medisch 1 Loontrekkend 2 Administraties 3 Verplegend 4 Paramedisch 5 Ander Zone 5 : PERSONEELSTYPE / Omschrijving 0 Normaal 1 Stagiair RVA of Startbaanovereenkomst 2 Gesubsidieerd contractueel 3 Logistiek assistent 4 Sociale Maribel 63

64 5 Personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis 6 Uitzendkrachten personeel 7 Statutairen 8 Bruggepensioneerden Zone 6 : GRAAD FUNCTIE / Omschrijving tot * * De vervolledigde lijst van de functiegraden is opgenomen in bijlage. Zone 7 : GESLACHT / Omschrijving 1 Mannelijk 2 Vrouwelijk OPMERKINGEN 1. De kostenplaats 320 is bruikbaar (chirurgische daghospitalisatie) 2. Het PERSONEELSTYPE 3 is slechts van toepassing voor de graad-functie (logistiek assistent). De logistieke assistent is geen verzorgend personneel. De logistieke assistent «type Maribel 1» moet onder de code graad en onder het type 3 opgenomen worden.. 3. De PERSONEELSTYPES 4, 7 en 8 stemt overeen tot in 2004 met de diverse toepassingsfasen van de Maribel.. De personeelstype 4 groepeert de Sociale Maribel (Koninklijk Besluit van 18/07/2002) exclusief de logistiek assistenten type Maribel 1. De logistieke assistent type Maribel 2 of 3 dient opgenomen te worden onder de code graad De nieuwe typen 7 Statutairen en 8 Bruggepensioneerden bieden de gelegenheid deze 2 typen van personeel te identificeren. Deze personeelstypen worden dus uitgesloten uit personeelstype nul. 4. Er moet opgemerkt worden dat dit interfacebestand een filler van 1 positie tussen het ERKENNINGSNUMMER en het GEGEVENSTYPE bevat. 5. Het aantal fysieke personen dient een geheel getal te zijn. Er werd echter decimale posities voorzien voor het geval dat een persoon in meer dan een kostenplaats geboekt wordt. In dat geval wordt die vermeld in de verschillende betrokken kostenplaatsen naar rata van in die kostenplaatsen uitgevoerde prestaties. Het algemene totaal voor elk gegevenstype mag in geen geval decimalen bevatten. Dit getal zal overigens de deler zijn die door het programma voor het bepalen van de gemiddelde weddenanciënniteit gebruikt wordt. 6. Er bestaat een relatie tussen de PERSONEELCATEGORIE en de CODE GRAAD/FUNCTIE, nl. : CATEGORIE GRAAD / FUNCTIE 0 Medisch tot Geneesheren 1 Loontrekkend tot Vak- en dienstpersoneel 2 Administraties tot Directiepersoneel tot Administratief personeel 3 Verplegend tot Verplegend personeel tot Verzorgend personeel 4 Paramedisch tot Paramedisch personeel 5 Ander tot Wetenschappelijk Kader 64

65 7. Deze tabel betreft de op 31/12 van het beschouwde dienstjaar vastgestelde situatie. De verschuivingen tijdens een dienstjaar dienen niet in rekening gebracht te worden. 8. De decimale posities werden ingevoerd voor het geval waarin een persoon in meer dan één beperkte kostenplaats geboekt wordt. In dat geval wordt die vermeld in de verschillende desbetreffende beperkte kostenplaatsen prorata de theoretisch uitgevoerde verstrekkingen in die kostenplaatsen. 9. Het algemene totaal voor elk GEGEVENSTYPE mag in geen geval decimalen bevatten. 65

66 TABEL 16 : SOCIALE BALANS Om praktische redenen werd deze nieuwe tabel in vijf delen ingedeeld waarvan u hieronder verdere uitleg vindt. TABEL I : STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN Deze tabel werd in FINHOSTA in twee aparte delen uitgesplitst zoals hierna bepaald TABEL 161 : WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER Naam van het bestand : T16112YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 161.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 PERSONEELSRUBRIEK 3 3 N 6-8 CODE LIJN 4 8 A 9-16 FILLER 5 15 N BEDRAG of WAARDE PERSONEELSRUBRIEK / Omschrijving 11 Voltijds 12 Deeltijds 13 Totaal of Totaal in VTE enkel voor de codelijn 100 CODE LIJN / Omschrijving 1. Tijdens het boekjaar 100 Gemiddeld aantal werknemers 101 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 102 Personeelskosten 103 Voordelen bovenop het loon 2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 105 Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister a) Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 110 Overeenkomst voor onbepaalde tijd 111 Overeenkomst voor bepaalde tijd 66

67 112 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 113 Vervangingsovereenkomst b) Volgens geslacht 120 Mannen 121 Vrouwen c) Volgens de beroepscategorie 130 Directiepersoneel 134 Bedienden 132 Arbeiders 133 Andere OPMERKINGEN : 1. Voor de CODE LIJN 100 (Gemiddeld aantal werknemers) en 101 (Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren), worden de waarden uitgedrukt met twee decimalen en het decimale teken (punt) inbegrepen. 2. CODE LIJN 100, namelijk Gemiddeld aantal werknemers, zal gebruikt worden bij de berekening van een performantie-indicator en dient het voorwerp uit te maken van een specifieke controle. 3. Voor de CODE LIJN 102 (Personeelskosten) en 103 (Voordelen bovenop het loon), worden de bedragen uitgedrukt in Euro. Die kosten dienen coherent te zijn met de in de resultatenrekening ingeschreven personeelskosten. 4. Het totaal van de CODE LIJN 110 tot 113 (Per type contract) moet overeenstemmen met de CODE LIJN 105 (Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister). Dit is eveneens van toepassing op de CODE LIJN 120 en 121 (Per geslacht) alsook op de CODE LIJN van 130 tot 133 (Per personeelscategorie). Het gaat hier wel om een situatie die eindigt op 31 december. Bovendien moet het personeelsregister het totaal van alle contracten die op dat ogenblik lopend zijn, vermelden. Bijgevolg zal de persoon die op 31 december twee deeltijdse contracten lopen heeft beschouwd worden als twee aparte personen aangezien het ogenschijnlijk niet om dezelfde statuten gaat. De uitgevoerde controles op dit soort gegevens door de Nationale Bank zijn bepalend in dit opzicht. 5. Het statutair personeel van de openbare instellingen wordt gelijk gesteld met het personeel dat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft. De personeelsleden met de leeftijd van 50 jaar die half-tijds werken (Aanwervingsakkoord ) dienen geregistreerd te worden onder de groep Conventioneel half-tijds prepensioen. 6. Het aantal werknemers bij het afsluiten van het boekjaar, meer bepaald CODE LIJN 105, dient van jaar tot jaar en t.o.v. de in de tabellen 13 en 15 verstrekte gegevens een zekere samenhang te vertonen. 67

68 TABEL 162 : UITZENDKRACHTEN EN PERSONEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET ZIEKENHUIS Naam van het bestand : T16212YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 162.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 PERSONEELSRUBRIEK 3 3 N 6-8 CODE LIJN 4 8 A 9-16 FILLER 5 15 N BEDRAG of WAARDE PERSONEELSRUBRIEK / Omschrijving 21 Uitzendkrachten 22 Personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis CODE LIJN / Omschrijving Tijdens het boekjaar 150 Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 151 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 152 Kosten voor het ziekenhuis OPMERKINGEN : 1. Voor de CODE LIJN 150 (Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen) en 151 (Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren), worden de waarden uitgedrukt met twee decimalen en het decimale teken (punt) inbegrepen. 2. Voor de CODE LIJN 152 (Kosten voor het ziekenhuis), worden de bedragen uitgedrukt in Euro. Zij dienen overeen te stemmen met het totaal van de rekening

69 TABEL II : 163 : PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR Naam van het bestand : T16312YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 163.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 PERSONEELSRUBRIEK 3 3 N 6-8 CODE LIJN 4 8 A 9-16 FILLER 5 15 N BEDRAG of WAARDE PERSONEELSRUBRIEK / Omschrijving 31 Voltijds 32 Deeltijds 33 Totaal in VTE CODE LIJN / Omschrijving A. INGETREDEN 205 Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 210 Overeenkomst voor onbepaalde tijd 211 Overeenkomst voor bepaalde tijd 212 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 213 Vervangingsovereenkomst VOLGENS HET STUDIENIVEAU Mannen 220 Lager onderwijs 221 Secundair onderwijs 222 Hoger niet-universitair onderwijs 223 Universitair onderwijs Vrouwen 230 Lager onderwijs 231 Secundair onderwijs 232 Hoger niet-universitair onderwijs 233 Universitair onderwijs 69

70 B. UITGETREDEN 305 Aantal werknemers waarvan de uittredingsdatum in de loop van het boekjaar werd ingeschreven in het personeelsregister VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 310 Overeenkomst voor onbepaalde tijd 311 Overeenkomst voor bepaalde tijd 312 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 313 Vervangingsovereenkomst VOLGENS HET STUDIENIVEAU Mannen 320 Lager onderwijs 321 Secundair onderwijs 322 Hoger niet-universitair onderwijs 323 Universitair onderwijs Vrouwen 330 Lager onderwijs 331 Secundair onderwijs 332 Hoger niet-universitair onderwijs 333 Universitair onderwijs VOLGENS DE REDEN VAN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 340 Pensioen 341 Brugpensioen 342 Afdanking 343 Andere reden 350 Aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan het ziekenhuis OPMERKINGEN : 1. Daar de PERSONEELSRUBRIEK 33 (Totaal in VTE) uitgedrukt wordt in VTE, bevat deze tabel twee decimalen en het decimale teken (punt) inbegrepen. 2. Het totaal aantal ingetreden werknemers (CODE LIJN 205 ) moet natuurlijk overeenstemmen met het totaal van de details per type arbeidsovereenkomst (CODE LIJN van 210 tot 215 ) alsook met het totaal van details per studieniveau (CODE LIJN van 220 tot 233). 3. Er wordt bij de berekening van een performantie-indicator rekening gehouden met het aantal vertrokken werknemers, namelijk codelijn 305, en dit aantal dient het voorwerp uit te maken van een specifieke controle.. 4. Hetzelfde geldt voor het totaal aantal uitgetreden werknemers (CODE LIJN 304 ) dat moet overeenstemmen met het totaal van de details per type arbeidsovereenkomst (CODE LIJN van 310 tot 313 ) en met het totaal van de details volgens het studieniveau (CODE LIJN van 320 tot 33 ) alsook met het totaal van de details naargelang het motief van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (CODE LIJN 340 tot 350 ). 5. Deze laatste twee opmerkingen (nader verklaard in tabel 161) vullen de controles uitgevoerd door de Nationale Bank aan. 70

71 TABEL III : 164 : STAAT VAN WERKGELEGENHEIDSMAATREGELEN TIJDENS HET BOEKJAAR Naam van het bestand : T16412YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 164.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 PERSONEELSRUBRIEK 3 3 N 6-8 CODE LIJN 4 8 A 9-16 FILLER 5 15 N BEDRAG of WAARDE PERSONEELSRUBRIEK / Omschrijving 41 Aantal betrokken werknemers 42 Betrokken VTE 43 Financieel voordeel (in Euro) CODE LIJN / Omschrijving Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid Maatregelen met een financieel voordeel 414 Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen behoren) 411 Conventioneel halftijds brugpensioen 412 Volledige loopbaanonderbreking 413 Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) 415 Sociale Maribel 416 Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 417 Doorstromingsprogramma s 418 Dienstenbanen 503 Overeenkomst werk opleiding 504 Leerovereenkomst 419 Startbaanovereenkomst Andere maatregelen 502 Stage der jongeren 505 Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 506 Conventioneel brugpensioen 507 Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid 550 Totaal voor het boekjaar 560 Totaal voor het vorige boekjaar 71

72 OPMERKINGEN : 1. Daar de PERSONEELSRUBRIEK 42 (betrokken VTE) uitgedrukt wordt in VTE, bevatten alle gegevens van deze tabel twee decimalen, decimale separator (punt) inbegrepen. 2. De PERSONEELSRUBRIEK 43 (Financieel voordeel) wordt uitgedrukt in Euro. 3. Daarenboven moet, de CODE LIJN 500 tot 560 niet ingevuld worden voor de PERSONEELSRUBRIEK 43 (Financieel voordeel). 4. De code LIJN 560 moet door de instelling worden ingevuld. 72

73 TABEL IV : 165 : INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR Naam van het bestand : T16512YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 165.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 5 N 4-8 CODE LIJN 3 8 A 9-16 FILLER 4 15 N BEDRAG of WAARDE CODE LIJN : Omschrijving 5801 Aantal betrokken mannelijke werknemers 5802 Aantal gevolgde opleidingsuren (mannelijke werknemers) 5803 Kosten voor het ziekenhuis (in Euro) (mannelijke werknemers) 5804 Aantal mannelijke werknemers welke deze activiteiten uitoefenen 5805 Aantal uren besteed aan deze activiteiten (mannelijke werknemers) 5806 Aantal mannelijke werknemers dat deze activiteiten volgen 5811 Aantal betrokken vrouwelijke werknemers 5812 Aantal gevolgde opleidingsuren (vrouwelijke werknemers) 5813 Kosten voor het ziekenhuis (in Euro) (vrouwelijke werknemers) 5814 Aantal vrouwelijke werknemers welke deze activiteiten uitoefenen 5815 Aantal uren besteed aan deze activiteiten (vrouwelijke werknemers) 5816 Aantal vrouwelijke werknemers dat deze activiteiten volgen OPMERKING : De PERSONEELSRUBRIEK 13 (Kosten voor het ziekenhuis) wordt uitgedrukt in Euro. 73

74 2.5 BIJLAGEN BIJ DE BALANS TABEL 17 : STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN EN VAN DE IMMATERIËLE EN FINANCIËLE VASTE ACTIVA Naam van het bestand : T01712YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 17.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 CODE TYPE 3 2 N 6-7 CODE LIJN 4 9 A 8-16 FILLER 5 15 N BEDRAG CODE TYPE / Omschrijving 01 Oprichtingskosten 02 Immateriële vaste activa 03 Financiële vaste activa CODE LIJN / Omschrijving Aanschaffingswaarde 11 Op het einde van het vorig boekjaar 12 Mutaties van het boekjaar (+) 13 Mutaties van het boekjaar (-) Meerwaarden 21 Op het einde van het vorig boekjaar 22 Mutaties van het boekjaar (+) 23 Mutaties van het boekjaar (-) Afschrijvingen en waardeverminderingen 31 Op het einde van het vorig boekjaar 32 Mutaties van het boekjaar (+) 33 Mutaties van het boekjaar (-) Niet-opgevraagde bedragen 41 Op het einde van het vorig boekjaar 42 Mutaties van het boekjaar (+) 43 Mutaties van het boekjaar (-) 74

75 OPMERKINGEN : 1. Alle bedragen MOETEN POSITIEF zijn. 2. Voor wat betreft de Afschrijvingen (en Waardeverminderingen - CODE LIJN 31 tot 33 ) en de Niet-opgevraagde bedragen (CODE LIJN 41 tot 43 ), hebben de Mutaties van het boekjaar (+), zijnde de CODE LIJN 32 en 42, betrekking op de afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt tijdens het betrokken jaar en betekenen dus eigenlijk een verhoging van de afschrijvingen, terwijl de Mutaties van het boekjaar (-), zijnde de CODE LIJN 33 en 43, betrekking hebben op de terugneming op afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt tijdens het betrokken (hetzij een verlaging van de afschrijvingen). Het gaat hier om een andere en logischer interpretatie dan in het formaat van de vroegere statistiek. Voorheen werden de afschrijvingen en waardeverminderingen weerhouden onder de code 33 daar waar deze dienen weerhouden te worden onder de code 32 bij toepassing van FINHOSTA ; evenzo dienen de terugnemingen op afschrijvingen (en de waardeverminderingen, zijnde de terugnemingen op waardeverminderingen), voorheen ingebracht onder de code 32, ondergebracht te worden onder de code 33 bij toepassing van FINHOSTA. 75

76 2.5.2 TABEL 18 : STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Naam van het bestand : T01812YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 18.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 CODE TYPE 3 2 N 6-7 CODE LIJN 4 9 A 8-16 FILLER 5 15 N BEDRAG CODE TYPE / Omschrijving 01 Terreinen en gebouwen 02 Materieel voor medische uitrusting 03 Materieel voor niet-medische uitrusting en meubilair 04 Huurfinanciering en soortgelijke rechten 05 Andere materiele vaste activa 06 Vaste activa in aanbouw en voorschotten CODE LIJN / Omschrijving Aanschaffingswaarde 11 Op het einde van het vorig boekjaar 12 Mutaties van het boekjaar (+) 13 Mutaties van het boekjaar (-) Meerwaarden 21 Op het einde van het vorig boekjaar 22 Mutaties van het boekjaar (+) 23 Mutaties van het boekjaar (-) Afschrijvingen en waardeverminderingen 31 Op het einde van het vorig boekjaar 32 Mutaties van het boekjaar (+) 33 Mutaties van het boekjaar (-) Enkel voor de CODE TYPE Terreinen en gebouwen 92 Materieel voor medische uitrusting 93 Materieel voor niet-medische uitrusting en meubilair 76

77 OPMERKINGEN : 1. Alle bedragen MOETEN POSITIEF zijn. 2. De CODE LIJN 91, 92 en 93 zijn VERPLICHT voor de registraties van CODE TYPE 04 (Huur-financiering en soortgelijke rechten). In alle andere gevallen worden zij NIET OPGEGEVEN. 3. Voor wat betreft de Afschrijvingen (en Waardeverminderingen - CODE LIJN 31 tot 33 ), hebben de Mutaties van het boekjaar (+), zijnde de CODE LIJN 32, betrekking op de afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt tijdens het betrokken boekjaar en betekenen dus eigenlijk een verhoging van de afschrijvingen, terwijl de Mutaties van het boekjaar (-), zijnde de CODE LIJN 33, betrekking hebben op de terugneming op afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt tijdens het betrokken boekjaar (hetzij een verlaging van de afschrijvingen). Het gaat hier om een andere en logischer interpretatie dan in het vroegere statistiekformaat. Voorheen werden de afschrijvingen en waardeverminderingen weerhouden onder de code 33 daar waar deze dienen weerhouden te worden onder de code 32 bij toepassing van FINHOSTA ; evenzo dienen de terugnemingen op afschrijvingen (en de waardeverminderingen, zijnde de terugnemingen op waardeverminderingen), voorheen ingebracht onder de code 32, ondergebracht te worden onder de code 33 bij toepassing van FINHOSTA. 77

78 TABEL 19 : GEWAARBORGDE SCHULDEN Naam van het bestand : T01912YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 19.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 2 N 4-5 CODE TYPE 3 2 N 6-7 CODE LIJN 4 9 A 8-16 FILLER 5 15 N BEDRAG CODE TYPE / Omschrijving 11 Kredietinstellingen, schulden voor huur-financiering, e.d. 12 Andere leningen 20 Andere schulden CODE LIJN / Omschrijving 01 Schulden gewaarborgd door Belgische overheidsinstellingen 02 Idem, maar gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld op de activa van de onderneming 03 Idem, maar gewaarborgd door derden 78

79 2.5.4 TABEL 20 : SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Naam van het bestand : T02012YY.MGL ( YY = duizendtal van het jaar) HOOFDING VAN HET 20.GLC BESTAND ZONE LENGTE POSITI RUBRIEK E 1 3 N 1-3 ERKENNINGSNUMMER 2 3 N 4-6 CODE LIJN 3 10 A 7-16 FILLER 4 15 N BEDRAG CODE LIJN / Omschrijving Belastingen 110 Vervallen fiscale schulden 120 Niet-vervallen fiscale schulden Bezoldigingen en sociale lasten 210 Vervallen schulden tegenover de R.S.Z. 220 Niet-vervallen schulden tegenover de R.S.Z. Andere 310 Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 79

80 2.6.1 TABEL 21: BALANS Deze tabel is een exacte kopie van de op papier doorgestuurd document, die door de toezichthoudende instanties is goedgekeurd en waarover door de bedrijfsrevisor een verslag is opgesteld. Deze tabel moet manueel gecodeerd worden. NB:De code T411.9 omvat de rekeningen 410 tot 414 en 416 tot 419. De code T440.4 omvat de rekeningen 440 en

81 2.6.2 TABEL 22: RESULTATENREKENING NA VERDELING Deze tabel is een exacte kopie van de op papier doorgestuurd document, die door de toezichthoudende instanties is goedgekeurd en waarover door de bedrijfsrevisor een verslag is opgesteld. Deze tabel moet manueel gecodeerd worden. Zij integreert eveneens de rekeningen 610/616, 617, 618, 619 en 62 Medisch personeel evenals 62 Ander personeel. Erkenn HOPITAL TEST Tabel 22 Jaar R2200 T7074 I.Bedrijfsopbrengsten 70 A. Omzet Verpleegdagprijs Geraamd inhaalbedrag bkjr Supplementen kamers Forfaits conventies RIZIV Nevenproducten Farmaceutische producten Honoraria 72 B. Geactiveerde interne prod 74 C. Overige bedrijfsopbrengst Bedrijfssubsidies T Overige T6064 II.Bedrijfskosten 60 A.Voorraden en leveringen T Aankopen Voorraadwijzigingen 61 B.Diensten en leveringen Andere diensten en bijkomende leveringen 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld 618 Bezoldigingen, premie's voor extra-legale verzekeringen, rust- en overlevingspensioenen van de bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders, welke niet toegekend worden uit hoofde van een arbeidsovereenkomst Honoraria voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en 619 paramedisch personeel 62 C.Bezoldigingen en Soc.L. Bezoldigingen en sociale lasten van het medisch personeel Bezoldigingen en sociale lasten van het andere personeel X 630 D.Afschr./w.vermind. opr. 81

82 T631.4 E.Waardevermind. vl. act. T635.7 F.Voorzieningen risico's 64 G.Overige bedrijfskosten T7064 III. Bedijfswinst (+) T6470 Bedrijfsverlies (-) 75 IV.Financiële opbrengsten 750 A.Opbr. finac. vaste act. 752 B.Opbr. vlottende activa 753 C.Subs. kapitaal/intrest 759 D.Overige fin. opbrengst 65 V.Financiële kosten 650 A.Kosten investeringslen. 656 B.Kosten kredieten K.T. T657.9 C.Overige financ. kosten T7065 VI.Winst (+) T6570 Verlies (-) 76 VII.Uitzonderlijke opbr. 760 A.Terugneming afschr. 761 B.Terugneming w.vermind. 762 C.Terugneming voorzien. 763 D.Meerwaarden realis. V.A T764.8 E.Overige uitz. opbrengst 769 F.Opbr. mbt vorige boekj. 66 VIII.Uitzonderlijke kost 660 A.Uitz. afschrijvingen 661 B.W.vermind. financ. V.A. 662 C.Voorz. uitz. risico/las 663 D.Min.w. realisatie V.A. T664.8 E.Overige uitzond. kosten 669 F.Kosten mbt vorige boekj T7066 IX. Winst boekj. (+) T6670 Verlies boekj. (-) Bestem. en Voorheffingen T7069 A.Te bestemmen Winstsaldo (+) T6970 Verliessaldo (-) T Winst vh boekjaar (+) T66.70 Verlies vh boekjaar (-) Overgedragen winst (+) 690 Overgedragen verlies (-) B.Onttrek. eigen middel kapitaal/uitg.pr reserves T691.2 C.Toevoeging reserves (-) D.Over te dragen result Over te dr. Winst (-) 82

83 Over te dr. Verlies (+) 794 E.Tussenkomst door derden 83

84 2.6.3 TABEL 23: RESULTATEN PER DEFINITIEVE KOSTENPLAATS Deze tabel is een exacte kopie van de op papier doorgestuurd document, die door de toezichthoudende instanties is goedgekeurd en waarover door de bedrijfsrevisor een verslag is opgesteld. Deze tabel moet manueel gecodeerd worden. Deze Tabel kan niet per bestand mgl ingevoerd worden. 84

Toepassing FINHOSTA : Versie 2.5 Inzameling van de statistische en financiële gegevens van de ziekenhuizen :

Toepassing FINHOSTA : Versie 2.5 Inzameling van de statistische en financiële gegevens van de ziekenhuizen : Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Eurostation Blok II Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Victor Hortaplein 40 bus 10 1060 Brussel Telefoon : 02 524 87 10 Fax : 02 524 87

Nadere informatie

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : AUGUSTUS 2011. Toepassing FINHOSTA : Versie 3.0

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : AUGUSTUS 2011. Toepassing FINHOSTA : Versie 3.0 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

FAQ. FINHOSTA NL : inhoud. Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Rekening (fin 2.7) Op welke kostenrekening dient men tandkronen te boeken?

FAQ. FINHOSTA NL : inhoud. Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Rekening (fin 2.7) Op welke kostenrekening dient men tandkronen te boeken? FAQ FINHOSTA NL : inhoud Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Rekening Op welke kostenrekening dient men tandkronen te boeken? Tandkronen blijven meer dan een maand in het lichaam van een patiënt Dus is

Nadere informatie

Directoraat-generaal Gezondheidszorg. Handboek aangepast : September 2014

Directoraat-generaal Gezondheidszorg. Handboek aangepast : September 2014 Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax :02 524 87 79 1060 Brussel Handboek aangepast :

Nadere informatie

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : januari 2008. Toepassing FINHOSTA : Versie 2.7 TRIMESTRIEEL REVISOR

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : januari 2008. Toepassing FINHOSTA : Versie 2.7 TRIMESTRIEEL REVISOR Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel

Nadere informatie

Onderdeel A3 en B3 (Financiering van de radiotherapie)

Onderdeel A3 en B3 (Financiering van de radiotherapie) DG1 Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen UW BRIEF VAN UW KENM. Omzendbrief aan de ziekenhuisbeheerders ONS KENM. BIJLAGE(N) EXCEL-SPREADSHEET CONTACT

Nadere informatie

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : FEBRUARI 2013. Toepassing FINHOSTA : Versie 4.0

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : FEBRUARI 2013. Toepassing FINHOSTA : Versie 4.0 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : MAART 2012. Toepassing FINHOSTA : Versie 4.0 TRIMESTRIEEL 2012 REVISOR 2012

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : MAART 2012. Toepassing FINHOSTA : Versie 4.0 TRIMESTRIEEL 2012 REVISOR 2012 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

De financiering van de Sterilisatiedienst in de de ziekenhuizen

De financiering van de Sterilisatiedienst in de de ziekenhuizen De financiering van de Sterilisatiedienst in de de ziekenhuizen 25/4/2002 Koninklijk besluit betreffende vaststelling en de vereffening van budget van financiële middelen van ziekenhuizen M Kerkhofs 1

Nadere informatie

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Directoraat-generaal Gezondheidszorg Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel Handboek aangepast :

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Domein 6 Facturatiegegevens

Domein 6 Facturatiegegevens Facturatiegegevens Domein 6 Facturatiegegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE FACTURATIEGEGEVENS... 1 1. PROCRI30 (F3): GEGEVENS OVER DE VERPLEEGDAGEN... 3 1.1. NAAM... 3 1.2. INHOUD... 3

Nadere informatie

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN DAGHOSPITALISATIES INHOUD INHOUD...1 1. Domein MEDISCHE GEGEVENS en FACTURATIEGEGEVENS...3 1.1 Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...3

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen 31 MEI 1989. - Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen Gewijzigd

Nadere informatie

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/MZG_RHM/n.58_08 DATUM 12/12/2008 BIJLAGE(N) 1 Omzendbrief aan - de algemeen directeur

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen RAC Vesaliusgebouw Pachecolaan 19/5 1010 Brussel uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Domein 6 Facturatiegegevens

Domein 6 Facturatiegegevens Facturatiegegevens Domein 6 Facturatiegegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE FACTURATIEGEGEVENS... 3 1. PROCRI30 (F3): GEGEVENS OVER DE VERPLEEGDAGEN... 5 1.1. NAAM... 5 1.2. INHOUD... 5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

De Secretaris C. Decoster

De Secretaris C. Decoster FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 15/01/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN. Afdeling

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE *************

TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE ************* april 1997 TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE ************* 1. INLEIDING 2. SOFTWARE VAN DE CBF 3. AFGIFTEFORMULIER

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016

FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016 1 FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016 Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Herziening De herziening van de jaren 2009 en 2010 is in ons ziekenhuis reeds gebeurd. Moet de enquête voor die jaren dan nog ingevuld

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid Richtlijnen voor de registratie van

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 VZWJR.DO.13001.book Page 3 Tuesday, March 5, 2013 7:37 AM INHOUDSTAFEL AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 1. Algemene principes 13 1.1. Rechtsbronnen 13 1.2. Het principe

Nadere informatie

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb Poel 7 ZORGsector Toelage voor nacht- en avondwerk 1. Onderwerp Aan de werknemer wordt een uurtoeslag betaald voor nachtprestaties en voor sommige avondprestaties. 2. Bedragen Bedrag van de uurroostertoeslag

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisaties Inhoud 1. DOMEIN MEDISCHE GEGEVENS EN FACTURATIEGEGEVENS... 1 1.1. Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015.

Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015. Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen die

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

IE nr. 651 RIZIV Afsluiting van de driemaandelijkse gegevens Financieringen 2018

IE nr. 651 RIZIV Afsluiting van de driemaandelijkse gegevens Financieringen 2018 IE nr. 651 RIZIV Afsluiting van de driemaandelijkse gegevens Financieringen 2018 27/09/2017 Verleden vrijdag 22 september, heeft de Dienst per email, de instellingen een rondschrijven toegestuurd met betrekking

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden 1. Over welke verblijven gaat het? Alle verblijven: - die op het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES 2.5 INSTALLATIE INSTRUCTIES Instructies voor de installatie van Finhosta 2.5 0. INLEIDING p. 3 1. UPGRADE VAN EEN BESTAANDE INSTALLATIE p. 4 2. INSTALLEREN OP EEN NIEUWE PC p. 15 3. BEKNOPT OVERZICHT VAN

Nadere informatie

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis 17 JUNI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis BS 14/07/2004 in voege sinds 01/09/2004 Gewijzigd door: KB 15/12/2008 BS 16/02/2009 KB 28/06/2011 BS 18/08/2011

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN BESTUURSDIRECTIE GEZONDHEIDZORGBELEID Vragen naar: J-P Gorissen : (02) 210.50.47 : (02) 210.64.00 : e-mail adres : JeanPierre.Gorissen@health.fgov.be

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

3300004 Thuisverpleging

3300004 Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57703)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

Inbrengen Vaste frequentie

Inbrengen Vaste frequentie Inbrengen Vaste frequentie Selecteer de patiënt en open de fiche Klik op het vak [Voorschriften] Klik op de knop " Inbreng vaste freq." 1 Omschrijving van de velden : Nomenclatuur Kies persoonlijke nomenclatuur

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

Domein 3 Administratieve gegevens

Domein 3 Administratieve gegevens Administratieve gegevens Domein 3 Administratieve gegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS... 5 1. PATHOSPI (A1): GEGEVENS OVER DE PATIËNT... 8 1.1. NAAM... 8 1.2.

Nadere informatie

Invullen van het gegevensregistratieformulier m.b.t. de patiëntendoses bij radiologische onderzoeken.

Invullen van het gegevensregistratieformulier m.b.t. de patiëntendoses bij radiologische onderzoeken. Invullen van het gegevensregistratieformulier m.b.t. de patiëntendoses bij radiologische onderzoeken. 16 oktober 2014 Contact: Thibault VANAUDENHOVE Katrien VAN SLAMBROUCK Federaal Agentschap voor Nucleaire

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/017 BERAADSLAGING NR. 17/007 VAN 7 FEBRUARI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN FACTURATIEGEGEVENS VAN ZORGVERSTREKKERS

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

Domein 2 Personeelsgegevens

Domein 2 Personeelsgegevens Personeelsgegevens. Domein 2 Personeelsgegevens Personeelsgegevens. Het bestand Aantal werknemers per categorie voor de periode 1. Het bestand Aantal werknemers per categorie voor de periode 1.1. NAAM

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt worden, aan te

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.102

MEDEDELING NR. D.102 57.088/PC4/VK Brussel, 1 december 1992. MEDEDELING NR. D.102 Betreft : Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten B.A.-Auto, Allerlei Risico's en Transport I. INLEIDING. In het raam van

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Inzameling Jaarlijks en sociale akkoorden Tabellen 9,10,11,12, 13, 131, 132, 133, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 FINHOSTA 2.7

Inzameling Jaarlijks en sociale akkoorden Tabellen 9,10,11,12, 13, 131, 132, 133, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 FINHOSTA 2.7 Inzameling Jaarlijks en sociale akkoorden Tabellen 9,10,11,12, 13, 131, 132, 133, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 FINHOSTA 2.7 1 BIJLAGE 1 : LIJST VAN DE TOEGELATEN KOSTENPLAATSEN Code Omschrijving Bedindex

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Dagelijkse Doelstelling : het aantal (bezoldigde en beschikbare) VTE en het aantal

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Toepassing FINHOSTA: Versie 4.2

Toepassing FINHOSTA: Versie 4.2 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel Aangepast

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden. Voor

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: Uw link met de boekhouding en de payrollrapportering. 7 & 8 oktober 2010 Bert Laurier

Payroll Professional 2 e editie sessie: Uw link met de boekhouding en de payrollrapportering. 7 & 8 oktober 2010 Bert Laurier Payroll Professional 2 e editie sessie: Uw link met de boekhouding en de payrollrapportering 7 & 8 oktober 2010 Bert Laurier Welke problemen ondervind je met de boekhouding? 證 書 的 工 資 開 支,62 到, 預 訂 文 件,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN 1. Onbezoldigd of bezoldigd... 2 1.1. De parochieassistent(e)... 2 1.2 De pastoraal werk(st)er... 2 2. Verzekering...

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie