Fysieke belasting(basis)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fysieke belasting(basis)"

Transcriptie

1 Fysieke belasting(basis)

2 Fysieke belasting(basis) II UMC St Radboud

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Lichamelijke belasting Functie-inhoud De werkplekinrichting Persoonsgebonden factoren 3 3. Risico s in de werksituatie Rugklachten Nek- en schouderklachten Klachten aan armen en polsen Andere spierklachten 6 4. Risicovolle werkhoudingen Staan Zitten Tillen Dragen Trekken en duwen Repeterende handelingen Algemene adviezen 15 Fysieke belasting(basis) III UMC St Radboud

4 Fysieke belasting(basis) IV UMC St Radboud

5 1. Inleiding Het houdings- en bewegingsapparaat geeft de mens de mogelijkheid een houding aan te nemen (bijvoorbeeld staan of lopen) en kracht uit te oefenen op de omgeving. Hoe sterk dit houdings- en bewegingsapparaat (het lichaam) is, verschilt per persoon. Jonge mensen zijn in het algemeen lichamelijk zwaarder te belasten dan oudere mensen. De omgeving is ook van invloed. Door overbelasting kunnen er klachten ontstaan aan het lichaam. Je lichamelijke conditie is te verbeteren door sport en beweging waardoor minder snel lichamelijke klachten worden opgebouwd. Om gezond te kunnen blijven werken is het nodig dat het werk is afgestemd op de ergonomie. Helaas is dit niet altijd zo. Bij veel werkzaamheden ontstaat een te hoge en/of foutieve lichamelijke belasting. Soms is er juist sprake van een onderbelasting. Dit kan klachten aan het bewegingsapparaat veroorzaken. De mate waarin de klachten kunnen voorkomen zijn onder andere afhankelijk van: de houding van het lichaam; de frequentie van handelen; de benodigde spierkracht. Enkele voorbeelden: Tillen is lastiger wanneer men niet de ruimte heeft het te tillen voorwerp goed vast te pakken. Elke vijf minuten iets tillen is een veel grotere belasting dan één keer per dag iets optillen. Het gewicht van het voorwerp bepaalt ook de mate van de belasting. We spreken van mechanische overbelasting als spieren, botten, banden en gewrichten te zwaar worden belast. Is de belasting te groot voor het hart en de longen dan spreken we van energetische overbelasting. Op dezelfde manier is een indeling mogelijk voor onderbelasting. Zowel een over- als onderbelasting van het bewegingsapparaat kan (pijn)klachten veroorzaken. Men kan hierbij denken aan tijdelijke effecten (spierpijn) die vanzelf overgaan en meer blijvende klachten (zoals een hernia of een tennisarm) ten gevolge van langdurige (chronische) overbelasting. Het is belangrijk klachten zo snel mogelijk te herkennen zodat doeltreffende maatregelen worden getroffen om erger te voorkomen en om herstel mogelijk te maken. Doordat veel factoren een aandeel leveren aan de lichamelijke belasting is het niet altijd mogelijk om met normen en richtlijnen te bepalen wanneer het werk te belastend is. Inleiding 1 UMC St Radboud

6 De belasting kan ontstaan door: de houding; de frequentie van handelen; de spierkracht; een combinatie van bovenstaande drie factoren. Verder kunnen omgevingsfactoren de arbeid extra belastend maken zoals het klimaat, veel stof, enz. Bovendien reageert ons lichaam niet steeds hetzelfde op een hoge belasting. Aan het begin van een werkdag kan men meer aan dan aan het eind van de dag. Wanneer iemand niet helemaal in orde is of slecht heeft geslapen, zal hij ook eerder het gevoel hebben dat een bepaalde taak te zwaar is. Ten slotte heeft ieder mens een verschillende lichaamsbouw, motivatie en conditie. Daarom is het mogelijk dat de ene persoon bij hetzelfde werk wel klachten krijgt en de andere niet. Lichamelijke belasting 2 UMC St Radboud

7 2. lichamelijke belasting 2.1 Functie-inhoud Een functie is samengesteld uit verschillende taken. Het is mogelijk dat de afstemming van de taken niet goed is, of dat de hele functie slechts uit één taak bestaat die steeds terugkomt (lopendebandwerk). Er kan dan gemak kelijk lichamelijke overbelasting optreden. Voorbeelden van taken die overbelasting kunnen veroorzaken zijn: continue taken met eenzijdige houding (OK assistent); continue taken met eenzijdige beweging (keukenmedewerker); zware lichamelijke en energetisch belastende taken (medewerker Logistiek & Services). 2.2 De werkplekinrichting Als de werkplek niet optimaal aan het werk en de werknemer is aangepast kan dit leiden tot lichamelijke overbelasting. Denk aan: een verkeerde werkhoogte; te zwaar of verkeerd tillen; te ver reiken; veelvuldig moeten bukken of draaien. Door de werkplek of functie-inhoud aan te passen en beter op de mens af te stemmen wordt het probleem structureel (bij de bron) aangepakt. 2.3 Persoonsgebonden factoren Overbelasting kan ook komen door een gebrek aan kennis, vaardigheden of motivatie om het werk op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. Verder is ieder mens verschillend qua bouw. De optimale tafelhoogte voor staand werk is anders voor iemand van 2 meter dan voor iemand die veel kleiner is. Soms zijn voorschriften nodig, bijv. een richtlijn om een bepaalde taak altijd met zijn tweeën uit te voeren. Persoonsgebonden verbeteringen zijn: in minder belastende houdingen werken; training van spieren en het hart- en vaatstelsel; het aanbieden van kennis en vaardigheden; het verbeteren van de motivatie. lichamelijke belasting 3 UMC St Radboud

8 Lichamelijke belasting 4 UMC St Radboud

9 3. Risico s in de werksituatie Een onnatuurlijk en overmatig gebruik van het houdings- en bewegingsapparaat (het lichaam) kan aanleiding geven tot lichamelijke klachten. Deze klachten kunnen bestaan uit pijn, stijfheid en bewegingsbeperking. Als een situatie, waardoor de klachten ontstaan langdurig aanhoudt dan kan er zelfs blijvende schade optreden. In de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg blijken een aantal aandoeningen (lichamelijke klachten) zeer frequent voor te komen. In volgorde van frequentie zijn dat: lage rugklachten; nek- en schouderklachten; andere spierklachten; aandoeningen van de bovenste extremiteiten (arm; pols; hand); aandoeningen van de knie. 3.1 Rugklachten De relatie tussen rugklachten en lichaamshoudingen en -bewegingen is al voor vele beroepsgroepen bekend. Activiteiten waarbij rugklachten onstaan: tillen van zware lasten; voorovergebogen staan; met een gedraaide rug werken; langdurig in een verkeerde houding stil zitten of staan werken met een grote lastarm. Een combinatie van deze activiteiten maakt de kans op deze klachten groter. Naast de invloed van het werk spelen persoonlijke factoren ook een rol bij het al dan niet ontstaan van rugklachten, zoals leeftijd, geslacht, lichaamsbouw en conditie. Voor het handhaven en veranderen van houdingen is de wervelkolom onmisbaar. Niet alleen geeft de wervelkolom aan het lichaam van de mens de recht-op-staande vorm die zo kenmerkend is, maar hij verleent tevens de nodige steun. De wervelkolom omsluit verder het ruggenmerg, waarin zich banen bevinden die impulsen vanuit het lichaam doorgeven naar de hersenen en omgekeerd. De wervelkolom is opgebouwd uit 24 wervels, het heiligbeen en het stuitbeen. Deze bestaan uit botweefsel. De wervels verschillen van vorm, grootte, stand en dergelijke. Tussen de wervels zitten tussenwervels, deze zorgen voor beweging en het opvangen van druk. Om de wervelkolom heen bevinden zich gewrichtsbanden en spieren om Risico s in de werksituatie 5 UMC St Radboud

10 het geheel te verstevigen maar ook om extreme bewegingen te beperken. De druk op de tussenwervels varieert sterk wanneer men verschillende houdingen aanneemt Bij werken in een ongunstige houding zullen er daardoor eerder beschadigingen optreden in de tussenwervelschijven. 3.2 Nek- en schouderklachten Nek- en schouderklachten worden in de werksituatie vaak in verband gebracht met lichaamshoudingen die (te) lang achter elkaar worden aangehouden. Werkzaamheden die een risico met zich meebrengen zijn: tillen vanuit de schouder; repeterend werk; reiken. Deze werkzaamheden hebben als overeenkomst: dat het lichaam een houding moet aannemen die langdurig wordt volgehouden (statisch); de nek wordt ver en lang voorover gebogen gehouden (een min of meer uiterste stand van een gewricht); continue aanspanning van spieren; kracht. 3.3 Klachten aan armen en polsen Onnatuurlijke houdingen of bewegingen (bijv. het langdurig boven het hoofd moeten werken) spelen een rol in combinatie met repeterende arbeid. Denk aan schoonmaakmedewerkers, knijpen en wringen, keukenmedewerkers, het hanteren van gereedschappen waarbij de pols in een uiterste stand gehouden moet worden, enz. Klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn onder andere de tenniselleboog en het carpale tunnelsyndroom, waarbij pijn optreedt in de pols en delen van de hand. 3.4 Andere spierklachten Dynamische spierarbeid. Bij veelvuldig dezelfde bewegingen kan de spier zich niet meer volledig herstellen. Dit gebeurt bij repeterende bewegingen zoals o.a. pipetteren. Zo kan overbelasting in bepaalde spieren, pezen en gewrichten optreden. Lichamelijke belasting 6 UMC St Radboud

11 Statische spierarbeid. Langdurige statische belasting is ongunstig omdat de bloedvoorziening niet meer voldoende is voor de activiteit die met de spieren gedaan wordt. Voorbeelden van statische belasting zijn: langdurig moeten zitten zonder even op te kunnen staan; het bedienen van pedalen; reiken; dragen van (zware) lasten. Risico s in de werksituatie 7 UMC St Radboud

12 Lichamelijke belasting 8 UMC St Radboud

13 4. Risicovolle werkhoudingen 4.1 Staan Herkennen Veel werk wordt staand uitgevoerd. Dit is een aanslag op het cardiovasculaire systeem waardoor totale vermoeidheid kan ontstaan. Hierbij wordt het lichaamsgewicht gedragen door de benen en de voeten. Onder andere de kuitspieren moeten daarbij voortdurend actief zijn. Hierdoor kan spiervermoeidheid ontstaan. Staand werk geeft meer kans op het ontstaan van spataders wanneer er weinig gelegenheid is om je te verplaatsen. Niet alleen de benen worden zwaar belast bij staand werk, ook de rug, de nek en de schouders hebben hierbij heel wat te lijden. Veel moeten staan kan (mogelijk later) leiden tot chronische aandoeningen. Voorkomen De functie-inhoud: De duur van de werkzaamheden is bepalend voor de belasting. Staand werk moet worden afgewisseld met lopend en zittend werk. De richtlijn voor staan in werksituaties is: Wanneer 1 uur per dag achter elkaar of meer dan 4 uur verspreid over de hele dag wordt gestaan, zijn alternatieven als gebruik van stasteunen en taakroulatie gewenst. De werkplekinrichting: Vooral de materialen waarmee gewerkt moet worden, de (been)ruimte, de werkhoogte, en de reikwijdte zijn belangrijke factoren waarop gelet moet worden. Advies: kijk of het mogelijk is zittend en staand werk af te wisselen; voor de werkhoogte gelden de volgende richtlijnen:»» precisietaken: boven ellebooghoogte met ondersteuning van de armen cm. onder de ooghoogte;»» standaardtaken: om en nabij de ellebooghoogte;»» krachttaken:10-40 cm. onder de ellebooghoogte; er moet voldoende beenruimte zijn; de werknemer moet tegen het werkvlak kunnen staan, zonder onnodig naar voeren te hoeven buigen; de te gebruiken voorwerpen dienen binnen handbereik te zijn; indien bij het reiken kracht wordt uitgeoefend, mag de reikafstand nooit groter zijn dan de lengte van de onderarm. Risicovolle werkhoudingen 9 UMC St Radboud

14 De persoonsgebonden factoren: Een optimaal ingerichte werkplek is geen garantie dat de werkhouding goed is. Door een verkeerd gebruik van de werkplek of hulpmiddelen kan nog steeds een te hoge lichamelijke belasting ontstaan. Denk aan onderstaande adviezen: vraag voorlichting over het gebruik en de mogelijkheden van de werkplek; ga na of er inderdaad op een goede manier gebruik wordt gemaakt van de instelmogelijkheden van de werkplek; zorg ervoor dat bij staand werk ontspannen kan worden gestaan en dus niet met overstrekte knieën, wel met een rechte rug en de buikspieren gespannen. 4.2 Zitten Herkennen Zittend werk belast de rug 40% méér dan staand werk. Zeker mensen die lang achter elkaar moeten zitten (> 2 uur/dag) dienen de beschikking te hebben over een individueel instelbare stoel. Voorkomen De functie-inhoud: Bij een goede zithouding kunnen toch klachten optreden aan rug, armen schouders of nek. Dat betekent dat het verstandig is de duur van het zitten te beperken en af te wisselen met staan en lopen. Een erg efficiënte instelling van het werk, waarbij iemand de hele dag door kan werken, zonder even iets te gaan pakken of weg te brengen, is ongunstig. De werkplekinrichting: Waar zittend wordt gewerkt, moet de werkplek goed in te stellen zijn. Belangrijk zijn: de werkhoogte; de hoogte van de stoelzitting; de hoogte van evt. de voetensteun; de onderlinge afstemming hiervan. De optimale werkhoogte is afhankelijk van de eigen lichaamsafmetingen én de taak die wordt uitgevoerd. Bij precisietaken is een goed zicht op het werk vereist. Deze taken zijn daarom het best uit te voeren op een werkhoogte boven ellebooghoogte. Een nadeel van de ontstane werkhouding is dat de armen worden geheven. Vandaar dat het belangrijk is dat deze ondersteund worden. Bij standaardtaken is zicht op het werk minder belangrijk dan bij precisiewerk, daarom wordt hierbij het werken op ellebooghoogte aangeraden. Lichamelijke belasting 10 UMC St Radboud

15 Bij krachttaken wordt aanbevolen om onder ellebooghoogte te werken. Dat is bij zittend werk vaak niet mogelijk omdat de bovenbenen het omlaag brengen van de werkhoogte kunnen belemmeren. Het is beter om staande kracht te zetten. Voor de beenruimte geldt dat deze zodanig moet zijn dat de werknemer de benen volledig onder het werkvlak kan plaatsen en de mogelijkheid heeft de benen af en toe te strekken (met het oog op de doorbloeding). De voeten moeten op de grond of op een ruime voetensteun kunnen rusten. Ze mogen niet afhangen, om afklemming van de bloedvaten in het deel van de benen dat op de stoelzitting rust, te voorkomen. De diepte van de zitting moet voldoende zijn om afglijden te voorkomen. Dit kan tot rugproblemen leiden. Voor de reikwijdte geldt dat voorwerpen en bedieningsmiddelen zodanig binnen handbereik moeten zijn dat het lichaam een gunstige houding (rechtop) kan blijven aannemen. De persoonsgebonden factoren: Een persoonlijke instelling van zowel de stoel als de overige (beeldscherm) werkplek is van essentieel belang. 4.3 Tillen Herkennen Tilhandelingen kunnen rugklachten veroorzaken, zeker als de handeling ook nog met een slechte houding gebeurt. Ook de schouders en de knieën worden veelal zwaar belast. De factoren die bijdragen aan de belasting zijn: de frequentie waarmee wordt getild; de houding waarmee wordt getild; de horizontale afstand van de last tot de lage rug (lastarm); het gewicht van de last; snelheidsveranderingen tijdens de tilhandelingen; de hoogte waarop de last getild of verplaatst wordt, moet je bukken of boven de schouders werken. Voorkomen De functie-inhoud: Tiltaken dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Tiltaken dienen afgewisseld te worden met andere (minder belastende) taken. De werkplekinrichting: De beste manier om tilrisico s te vermijden is de werkplek zo in te richten Risicovolle werkhoudingen 11 UMC St Radboud

16 dat tillen vermeden wordt. Is dat niet mogelijk, dan dienen lasten zoveel mogelijk verplaatst te worden met tilhulpmiddelen. De persoonsgebonden factoren: Bij het tillen met een rechte rug, gebogen benen met de last tussen de knieën is de kracht die op de lage rug gaat werken het minst hoog. Bij het tillen geldt namelijk hetzelfde als het werken in voorovergebogen houding. Echter het te tillen gewicht heeft een extra grote belasting voor de wervelkolom tot gevolg. Een goede tiltechniek kan getraind worden. Dit vereist een regelmatige herhaling om de techniek niet te laten verwateren. De volgende vragen zijn zinvol voor een goede voorbereiding voordat er iets of iemand moet worden verplaatst: Waar moet het voorwerp naar toe? Wat kan de patiënt zelf? Is de weg vrij van obstakels? Hoe is de ondergrond (geen gevaar voor uitglijden, vallen of struikelen)? Draagt men het juiste schoeisel? Hindert de kleding niet? Kan het voorwerp goed worden vastgepakt? Hoe zwaar is het voorwerp? Kan het tillen alleen of moet er een collega worden ingeschakeld? Moet er per se getild worden of is verplaatsing op een andere manier ook mogelijk (rollen, duwen, trekken)? De belasting blijft zo laag mogelijk als: de last zo dicht mogelijk bij het lichaam blijft; de tilbeweging een langzame vloeiende beweging is; het lichaam symmetrisch wordt belast. 4.4 Dragen Herkennen De energetische belasting is meestal de beperkende factor bij het dragen van voorwerpen. Hart en longen kunnen de taak sneller niet meer aan dan het bewegingsapparaat. Lichamelijke belasting 12 UMC St Radboud

17 Bepalende factoren zijn: het gewicht van de last de afstand waarover wordt gedragen de frequentie en de totale werktijd Let op de omgeving: Moet er hoogte verschil overwonnen worden (traplopen), hoe is de ondergrond, etc. 4.5 Trekken en duwen Herkennen Bij deze taken worden vooral de lage rug en de armen/schouders het meest belast. Voorkomen De functie-inhoud: Wissel trek- en duwtaken af met minder inspannende taken. De werkplekinrichting: Een goede positie van de benen en gebruik van het lichaamsgewicht dient mogelijk te zijn door: goede afzetmogelijkheden voor de voeten; een aangrijpingspunt voor de handen op het object tussen buik- en schouderhoogte; voldoende bewegingsruimte om het voorwerp te kunnen verplaatsen zonder een gedwongen werkhouding te hoeven aannemen. De persoonsgebonden factoren: In de meeste gevallen is het zo dat trekken inspannender is dan duwen. Er moet op gelet worden dat er niet zijwaarts geduwd of getrokken wordt. Bij trekken en duwen moet het lichaamsgewicht ingezet en de benen gebruikt worden. Zoveel mogelijk twee handen en benen gebruiken om asymmetrische belasting van de rug te voorkomen. Het dragen van schoeisel met een grote wrijving met de vloer ( stroeve schoenen) maakt de afzet gemakkelijker. 4.6 Repeterende handelingen Herkennen Handelingen worden repeterend genoemd wanneer de handelingscyclus zich ongevarieerd vaker dan 1 maal per anderhalve minuut herhaalt. Door de eenzijdige belasting die optreedt, kunnen aandoeningen aan Risicovolle werkhoudingen 13 UMC St Radboud

18 banden, pezen, spieren of gewrichten ontstaan. Herhaalde belasting en grote krachten veroorzaken vooral schade als gewrichten zich in extreme standen bevinden. Veel klachten ontstaan door extreem buigen of strekken van de pols en het draaien van de onderarm. Slecht aangepast of verkeerd gebruikt gereedschap is vaak de oorzaak van overbelasting. Een onhandig handvat bijvoorbeeld vergroot de kans op klachten. Dat geldt ook voor repeterende handelingen waarbij bijvoorbeeld met geheven armen gewerkt moet worden. Voorkomen De functie-inhoud: De meest effectieve manier om belasting te voorkomen is het regelmatig afwisselen van taken (taakroulatie), het uitbreiden van het takenpakket en het zelf kunnen bepalen van het werktempo. De werkplekinrichting: De vorm van het handgereedschap heeft een grote invloed op de werkhouding, de werkbeweging en de belasting op het lichaam. Extreme gewrichtsstanden mogen niet voorkomen. Gereedschap dient aangepast te zijn aan de afmetingen van de hand, en ook aan links- of rechtshandig uitvoeren van de taak. Krachtuitoefening tijdens repeterende handelingen moet minimaal zijn. De persoonsgebonden factoren: Het gebruik van adequaat gereedschap (voor zover aanwezig) bij iedere specifieke toepassing is belangrijk om lichamelijke belasting te verminderen. Als de repeterende handeling om een asymmetrische belasting van het lichaam vraagt, zorg dan dat zowel linker als rechterkant belast worden. Lichamelijke belasting 14 UMC St Radboud

19 5. Algemene adviezen 1. Denk aan je werkhouding. 2. Zorg voor voldoende rustmomenten. 3. Maak gebruik van hulpmiddelen 4. Bij sommige taken kun je een collega om hulp vragen 5. Volg regelmatig scholing om up-to-date te blijven 6. Bespreek knelpunten met elkaar Voor meer informatie: Algemene adviezen 15 UMC St Radboud

20

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Ergonomie. 1. Werkhouding

Ergonomie. 1. Werkhouding Ergonomie Tijdens het werken op het platform is het van belang om op de juiste manier te tillen, op de werkhouding te letten en een juiste werkplekinrichting te organiseren. Dit om te voorkomen dat er

Nadere informatie

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Inleiding De rug is een kwetsbaar deel van ons lichaam. Hij wordt makkelijk te zwaar belast. Bijvoorbeeld door langdurig

Nadere informatie

Hernia met een radiculair syndroom in de lage rug Adviezen & oefeningen. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Hernia met een radiculair syndroom in de lage rug Adviezen & oefeningen. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Hernia met een radiculair syndroom in de lage rug Adviezen & oefeningen Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Inleiding U bent patiënt op de afdeling neurologie van het IJsselland Ziekenhuis. Er

Nadere informatie

Gezond werken met computers

Gezond werken met computers Gezond werken met computers Gezond werken met je computer Iedereen heeft wel eens een stijve nek of schouders, pijnlijke polsen of vermoeide ogen na een dag werken achter te computer. Vaak gaan die klachten

Nadere informatie

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw TILLEN EN DRAGEN Door tillen en dragen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen. Wat is de gewenste situatie? Tillen en dragen veroorzaken geen klachten aan

Nadere informatie

Begeleidend schrijven bij de cursus "Het tillen van jonge kinderen"

Begeleidend schrijven bij de cursus Het tillen van jonge kinderen Begeleidend schrijven bij de cursus "Het tillen van jonge kinderen" Inleiding Het uitgangspunt van de tilinstructie is de belasting voor de ouders/verzorgers zo gering mogelijk te houden, zodat rugklachten

Nadere informatie

Subject: Taak 1.2.20

Subject: Taak 1.2.20 Taak 1.2.20 Tutor : vd Biggelaar Mentor : vd Biggelaar Klas : MT1A Gemaakt door : Tommy & Paul van der Linden 1 Inhoud! Taak 1.2.20 Inhoud!... 2 Inleiding... 3 Trekken en Duwen... 4 Tillen... 4 Zitten...

Nadere informatie

Praktische tips In dit boekje vind je enkele handige tips om fysieke overbelasting te voorkomen als je werkt met kinderen.

Praktische tips In dit boekje vind je enkele handige tips om fysieke overbelasting te voorkomen als je werkt met kinderen. Praktische tips In dit boekje vind je enkele handige tips om fysieke overbelasting te voorkomen als je werkt met kinderen. Bron: http://www.fcb.nl/kinderopvang/arbo/fysieke-belasting/tips/ Gemakkelijk

Nadere informatie

Bouw en werking van de rug

Bouw en werking van de rug Hou je rug gezond 60% tot 90% van de volwassenen krijgt ooit te maken met rugklachten. Nochtans kan je rugklachten voorkomen door rekening te houden met een aantal principes. In deze folder komen allerlei

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor medewerkers) Brochure voor medewerkers over het voorkomen van gezondheidsklachten door beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond

Nadere informatie

Breedte van het werkvlak Uw werkblad moet een breedte hebben van minimaal 120 cm.

Breedte van het werkvlak Uw werkblad moet een breedte hebben van minimaal 120 cm. Werkplekinstellingen bij beeldschermwerk Veel klachten aan het bewegingsapparaat zijn te wijten aan een verstoring van het evenwicht tussen belastbaarheid aan de ene kant en belasting aan de andere kant.

Nadere informatie

Arbocatalogus Fysieke belasting

Arbocatalogus Fysieke belasting Arbocatalogus Fysieke belasting Inhoudsopgave 2. 3 2.1. Fysieke belasting 3 2.2. Gezondheidsklachten door fysieke belasting algemeen 3 2.3. Tillen en dragen 4 2.4. Duwen, trekken en knijpen 4 2.5. Ongunstige

Nadere informatie

Informatiemateriaal ergonomie

Informatiemateriaal ergonomie H6 Informatiemateriaal HSEQ Blijf alert tijdens het werk. Bij twijfel: stel je vraag, begin niet of leg het werk stil! Sinds de eerste succesvolle boring op het Nederlands continentaal plat in 1970, is

Nadere informatie

Tips voor de beeldschermwerkplek

Tips voor de beeldschermwerkplek Tips voor de beeldschermwerkplek 1. Werkplek De juiste stoelinstelling Bij een goede stoelhoogte moeten uw voeten plat op de grond kunnen staan en de bovenbenen horizontaal blijven. Kan er nog een vuist

Nadere informatie

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL 2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN; STASTEUN EN VOUWTAFEL ASAMENVATTING BDOCUMENTATIE STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL Het Arboconvenant Textielverzorging is een afspraak van het ministerie

Nadere informatie

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Verkeerde lichaamshoudingen veroorzaken klachten. Eén van de meest voorkomende verkeerde houdingen, wordt veroorzaakt door een naar vorend hangend hoofd,

Nadere informatie

Zwanger (geweest)? Spieren rondom uw bekken trainen? Klachten voorkomen en/of verminderen? voorkom bekkenpijn FYSIOHOLLAND

Zwanger (geweest)? Spieren rondom uw bekken trainen? Klachten voorkomen en/of verminderen? voorkom bekkenpijn FYSIOHOLLAND FYSIOHOLLAND voorkom bekkenpijn Zwanger (geweest)? Spieren rondom uw bekken trainen? Klachten voorkomen en/of verminderen? De therapeuten van FysioHolland geven tips. Veel vrouwen krijgen tijdens of na

Nadere informatie

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator Hoe ongunstiger de houding en hoe hoger de tilfrequentie des te lager het maximale tilgewicht mag zijn. Effecten op de gezondheid Door langdurige en zware lichamelijke arbeid (een combinatie van houding,

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. Nekbrochure. Rugschool. Fysische geneeskunde - Ergotherapie

PATIËNTENINFO. Nekbrochure. Rugschool. Fysische geneeskunde - Ergotherapie PATIËNTENINFO Nekbrochure Rugschool Fysische geneeskunde - Ergotherapie Beste patiënt Welkom op de dienst fysische geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In deze brochure vindt u enkele

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Bijlage 4 Knelpunten en oplossingen in de pkgv-industrie 1. Inleiding In deze bijlage staan voor een aantal mogelijke knelpunten uit de Quick Scan (stap 2)

Nadere informatie

LEEFSTIJLADVIEZEN BIJ ATROSE FRANCISCUS VLIETLAND

LEEFSTIJLADVIEZEN BIJ ATROSE FRANCISCUS VLIETLAND LEEFSTIJLADVIEZEN BIJ ATROSE FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw reumatoloog heeft u verteld dat u artrose heeft, een vorm van reuma. Om klachten van uw gewrichten zo veel mogelijk te voorkomen, zijn een

Nadere informatie

❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk... 1 ❷ Ontspanningsoefeningen... 3 ❸ Checklist individueel werkplekonderzoek (beeldschermwerkplek)...

❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk... 1 ❷ Ontspanningsoefeningen... 3 ❸ Checklist individueel werkplekonderzoek (beeldschermwerkplek)... Inhoud ❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk... 1 ❷ Ontspanningsoefeningen... 3 ❸ Checklist individueel werkplekonderzoek (beeldschermwerkplek)... 4 ❶ Veiligheidsregels voor beeldschermwerk Als je meer

Nadere informatie

Lage rugklachten. www.gzcdiemenzuid.nl

Lage rugklachten. www.gzcdiemenzuid.nl Lage rugklachten Introductie De lage rug is het gebied ter hoogte van de onderste 5 lendenwervels (lumbale wervels) en de overgang met het heiligbeen (lumbo-sacrale overgang). De lendenwervelkolom bestaat

Nadere informatie

INFORMATIE RSI. Wat is RSI? 1.1 OORZAKEN

INFORMATIE RSI. Wat is RSI? 1.1 OORZAKEN INFORMATIE RSI Wat is RSI? RSI of Repetitive Strain Injury is een verzamelnaam voor een omvattende groep klachten van pijn aan nek-schouders, armen-ellebogen en polsen-handen-vingers. Ze worden ook wel

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Hou je rug gezond. afdeling Preventie en Bescherming

Hou je rug gezond. afdeling Preventie en Bescherming Hou je rug gezond afdeling Preventie en Bescherming 60% tot 90% van de volwassenen krijgt ooit te maken met rugklachten. Nochtans kan je rugklachten voorkomen door rekening te houden met een aantal principes.

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

Lage rugpijn. Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl

Lage rugpijn. Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl Lage rugpijn Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl Inleiding Lage rugpijn Rugklachten komen veel voor. 4 van de 5 mensen heeft weleens te maken met rugpijn. In veel gevallen

Nadere informatie

Tillen en dragen. Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Tillen en dragen. Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Tillen en dragen Onderwerp Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Aandachtspunten bij het handmatig verplaatsen van lasten Tilnormen

Nadere informatie

ERGONOMIE EN BUREAUSTOELEN

ERGONOMIE EN BUREAUSTOELEN ERGONOMIE EN BUREAUSTOELEN Ergonomisch zitten Behoud van natuurlijke houding. Optimale balans gewichtsverdeling. Voorkomen van rugklachten. Minimale spanning op de rugspieren. Goede doorbloeding van de

Nadere informatie

Oefeningen bij schouderklachten

Oefeningen bij schouderklachten Oefeningen bij schouderklachten Uw behandelend arts heeft u geadviseerd oefeningen te doen om uw schouderklachten te helpen verminderen. Het is, in eerste instantie, niet nodig om de oefeningen onder begeleiding

Nadere informatie

www.gezonduitgeven.nl Checklist werkplekinstelling voor de medewerker

www.gezonduitgeven.nl Checklist werkplekinstelling voor de medewerker Basis checklist voor een gezonde werkplek Een goede werkhouding is van belang om prettig en gezond te werken. Met deze basis checklist kun je je werkplek zo instellen dat je gezondheidsklachten zoveel

Nadere informatie

Bekkenkanteling: maak afwisselend een bolle- en holle rug, waarbij romp en hoofd stil blijven liggen op de onderlaag.

Bekkenkanteling: maak afwisselend een bolle- en holle rug, waarbij romp en hoofd stil blijven liggen op de onderlaag. www.gezondbewegen.nl Rugoefeningen Algemene adviezen: Creëer een vaste plaats en een vast tijdstip en voer de oefeningen twee keer per dag uit Realiseer u, indien de klachten verminderd of verdwenen zijn,

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst

Arbo- en Milieudienst Arbo- en Milieudienst KANS B.Groenenberg, bedrijfsarts 19 november 2013 1 KANS - Wat is KANS? - Welke factoren kunnen KANS veroorzaken? - Wat kan de medewerker doen bij KANS? - Wat kan de PAM doen bij

Nadere informatie

Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven

Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven Ischias is een vorm van zenuwpijn, beginnend in de heup en verdergaand langs de achterzijde van het been tot aan de voet, veroorzaakt door

Nadere informatie

GHOBES: GLOBALE HOUDINGS EN BEWEGINGSCREENING

GHOBES: GLOBALE HOUDINGS EN BEWEGINGSCREENING GHOBES: GLOBALE HOUDINGS EN BEWEGINGSCREENING Bedrijf: Opdrachtgever: Onderzoeker: Werkpost/ functie: Datum: Observatie van tot 1. Globale analyse RUG NEK SCHOUDERS ELLEBOOG/ POLS/ GLOBAAL 2. Extra checklisten

Nadere informatie

Checklist werkplekinstelling voor de werknemer

Checklist werkplekinstelling voor de werknemer Checklist werkplekinstelling voor de werknemer Basis checklist voor een gezonde werkplek Een goede werkhouding is van belang om prettig en gezond te werken. Met deze basis checklist kun je je werkplek

Nadere informatie

Fysiotherapie na hernia

Fysiotherapie na hernia Fysiotherapie na hernia Deze informatie gaat over fysiotherapie na een herniaoperatie in de lage rug. Hoewel deze operaties niet allemaal hetzelfde zijn, kan er toch een aantal oefeningen worden aangegeven

Nadere informatie

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken Fysieke belasting in de bouw Veilig en gezond werken De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 1 Fysieke belasting Werken in de bouw is zwaar. Mensen

Nadere informatie

- 1 - Informatie over veilig werken met de PC

- 1 - Informatie over veilig werken met de PC - 1 - Informatie over veilig werken met de PC Veilig werken met de computer Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen die op kantoor werkt te maken met computers. Zit jij ook regelmatig achter een toetsenbord,

Nadere informatie

Fysiotherapie na een hernia

Fysiotherapie na een hernia Fysiotherapie na een hernia Oefeningen voor herniapatiënten Algemeen Deze informatie heeft betrekking op de fysiotherapeutische behandeling, die u krijgt na een hernia-operatie in de lage rug. Hoewel deze

Nadere informatie

Adviezen om uw rug te sparen

Adviezen om uw rug te sparen Ergotherapie Adviezen om uw rug te sparen Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Inhoudsopgave 1. Ergotherapie Doel van de ergotherapie Wat kan de ergotherapie

Nadere informatie

In de handout staan enkele tips om de belasting van het lichaam te verlagen.

In de handout staan enkele tips om de belasting van het lichaam te verlagen. Niet alleen dynamische maar ook statische belasting komt voor bij het trekken van kabels, denk maar aan het langdurig voorovergebogen staan bij het trekken van grondkabels of het langdurig met de armen

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen DOE BOEKJE Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen Armheffing Het werken met de handen boven schouderhoogte noemen we

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Inhoudsopgave 3 Stap 1: Stoel instellen 3 Stap 2: Aan het bureau 4 Stap 3: Verfijnen 5 Stap 4: Houding 7 Ten slotte 7 2 Stap 1: Stoel instellen De stoel - hoogte

Nadere informatie

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 blijven? In de linkerkolom vindt u de verschillende onderwerpen die in deze folder behandeld worden. Door te klikken op deze items gaat u direct naar

Nadere informatie

STEP WerkPlekAnalyse bij

STEP WerkPlekAnalyse bij STEP WerkPlekAnalyse bij Inleiding De STICHTING ERGONOMIE & PREVENTIE (STEP) is gevraagd de werkplek van mevrouw G. te analyseren, risicofactoren te inventariseren en advies te geven over een optimale

Nadere informatie

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Optimale instelling beeldschermwerkplek Optimale instelling beeldschermwerkplek STAP 1: STOEL INSTELLEN De stoel - hoogte Ga recht voor de stoel staan en stel de zitting vervolgens zo in dat deze vlak onder de knieschijf zit. Als het goed is

Nadere informatie

Checklist voor het opsporen van RSI- en werkdrukrisico s

Checklist voor het opsporen van RSI- en werkdrukrisico s Checklist voor het opsporen van RSI- en werkdrukrisico s Door het beantwoorden van de vragen uit deze checklist krijgt u een indicatie of in uw werksituatie risico s zijn op gezondheidsproblemen door RSI

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor leidinggevenden) Brochure voor leidinggevenden over de gezondheidsrisico s van beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond werken

Nadere informatie

Afbeelding 1: Maximaal naar binnen draaien terwijl de armen in de zij gehouden worden

Afbeelding 1: Maximaal naar binnen draaien terwijl de armen in de zij gehouden worden Beeldschermwerk stelt specifieke eisen aan armleggers De standaard armleggers van bureaustoelen voldoen niet tijdens beeldschermwerk, een visie voor het herontwerp van de armlegger. In het eerste artikel

Nadere informatie

SI- gewrichtsklachten

SI- gewrichtsklachten SI- gewrichtsklachten De sacro-iliacaalgewrichten (SI-gewrichten), ook wel heiligbeengewrichten genoemd, vormen de verbinding tussen het heiligbeen (sacrum) en het bekken en daarmee tussen de rug en de

Nadere informatie

Fysiotherapie na een hernia- of stenose operatie

Fysiotherapie na een hernia- of stenose operatie Fysiotherapie na een hernia- of stenose operatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis aan uw rug geopereerd. In deze folder

Nadere informatie

Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal

Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal z 1 Als u een hernia-operatie

Nadere informatie

Hou je rug gezond. afdeling Preventie en Bescherming

Hou je rug gezond. afdeling Preventie en Bescherming Hou je rug gezond afdeling Preventie en Bescherming 60% tot 90% van de volwassenen krijgt ooit te maken met rugklachten. Nochtans kan je rugklachten voorkomen door rekening te houden met Hou je rug gezond

Nadere informatie

Gezond zitten kun je leren!

Gezond zitten kun je leren! Gezond zitten kun je leren! De mens is één en al beweging. Hij beweegt zich fysiek, psychisch en geestelijk. Ons fysieke gestel is gemaakt om te bewegen. Doordat wij zij gaan zitten zullen we ook tijdens

Nadere informatie

Lage Rugproblemen. informatiebrochure voor patiënten

Lage Rugproblemen. informatiebrochure voor patiënten Lage Rugproblemen informatiebrochure voor patiënten Geachte patiënt, Deze brochure kwam tot stand door de samenwerking van de diensten Fysische Geneeskunde van ZNA. De brochure informeert u op eenvoudige

Nadere informatie

Kantel-/draaimechanisme Met de ingebouwde voet kun je de monitor kantelen en/of draaien voor de meest comfortabele kijkhoek.

Kantel-/draaimechanisme Met de ingebouwde voet kun je de monitor kantelen en/of draaien voor de meest comfortabele kijkhoek. Afstand Monitor Stel de monitor direct voor je op. Strek je arm uit naar de monitor. Plaats de monitor ter hoogte van het punt waar je knokkels zich nu bevinden. Je moet de tekst op de monitor duidelijk

Nadere informatie

Veel voorkomende specifieke rugaandoeningen zijn een lumbale hernia en een wervelkanaal vernauwing.

Veel voorkomende specifieke rugaandoeningen zijn een lumbale hernia en een wervelkanaal vernauwing. (Chronische) lage rugklachten en rompstabiliteit Zeven tot acht op tien personen krijgen ooit te maken met (a)specifieke lage rugpijn. Aspecifieke rugklachten zijn te definiëren als pijn in het gebied

Nadere informatie

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel H15.016-01 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Vóór de operatie... 2 Thuis oefenen... 2 Lees deze adviezen vast goed door... 2 De dag van de operatie... 3

Nadere informatie

Gezond werken met de computer Hoe u zelf klachten kunt voorkomen aan armen, nek en/of schouders

Gezond werken met de computer Hoe u zelf klachten kunt voorkomen aan armen, nek en/of schouders Gezond werken met de computer Hoe u zelf klachten kunt voorkomen aan armen, nek en/of schouders Inhoud Pagina Wat is RSI of CANS? 3 Wat zijn de oorzaken van CANS/RSI? 4 Samen CANS voorkomen 4 Werktaken,

Nadere informatie

TRAININGSPLAN STABILITEIT

TRAININGSPLAN STABILITEIT TRAININGSPLAN STABILITEIT Stabiliteitstraining Om goed te kunnen bewegen en/of te kunnen sporten is een sterke romp noodzakelijk. In een rechtop staande houding moet de romp het lichaam te allen tijde

Nadere informatie

Oefenenprogramma na een HNP (hernia)operatie of een kanaalstenoseoperatie

Oefenenprogramma na een HNP (hernia)operatie of een kanaalstenoseoperatie Oefenenprogramma na een HNP (hernia)operatie of een kanaalstenoseoperatie Inleiding U wordt binnenkort geopereerd aan een hernia en/of stenose in de rug. Rondom deze operatie krijgt u fysiotherapie. In

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting De arbocatalogus pkgv-industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende industrieën.

Nadere informatie

De trap op of aflopen: Probeer uw lichaam rechtop te houden en niet voorover te kantelen.

De trap op of aflopen: Probeer uw lichaam rechtop te houden en niet voorover te kantelen. GEBRUIKSAANWIJZING Welkom! Een gezonde wervelkolom: Stress en de dagelijkse bezigheden dragen bij aan het ontwikkelen van slechte gewoontes als het gaat om de zorg voor onze wervelkolom. Er zijn bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatie en adviezen na een neurochirurgische operatie van de rug

Informatie en adviezen na een neurochirurgische operatie van de rug Informatie en adviezen na een neurochirurgische operatie van de rug Inleiding Deze folder geeft informatie en adviezen voor uw herstel in de eerste weken na een neurochirurgische operatie van de rug. Onder

Nadere informatie

Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie rug en hernia 2 2.1 Bouw van de wervelkolom

Nadere informatie

RSI voorlichting studenten FEW RSI in relatie tot:

RSI voorlichting studenten FEW RSI in relatie tot: studenten FEW RSI in relatie tot: Werkwijze Werkplekinrichting Werkorganisatie: werktaken werktijden werkdruk dienst Arbo en Milieu VU 2003, Isabel Priesman Inleiding toename beeldschermwerk studenten.

Nadere informatie

Minder last van uw rug

Minder last van uw rug Minder last van uw rug Hoe kunt u pijn onderin uw rug verminderen en nieuwe klachten voorkomen Rugklachten zelf onder controle Pijn in uw rug is lastig en vervelend. Om vele redenen. Uw humeur kan eronder

Nadere informatie

In enkele stappen naar een ergonomisch verantwoorde werkplek.

In enkele stappen naar een ergonomisch verantwoorde werkplek. Ergonomie In enkele stappen naar een ergonomisch verantwoorde werkplek. 1. Dynamisch zitten Om de tussenwervelschijven maar ook rug en beenspieren en hoe vreemd het moge klinken, ook de hersenen bij het

Nadere informatie

RSI. Lijdt U reeds aan of bestaat er een risico op musculoskeletale. Repetitive Strain Injuries? Ga bij uzelf na of U: Inspanning. Houding.

RSI. Lijdt U reeds aan of bestaat er een risico op musculoskeletale. Repetitive Strain Injuries? Ga bij uzelf na of U: Inspanning. Houding. Ga bij uzelf na of U: al problemen of klachten heeft gehad in de nek, de schouders, de ellebogen of de polsen ten gevolge van de arbeidsomstandigheden. moet werken in oncomfortabele houdingen: torsies,

Nadere informatie

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit,

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Wat is lage rugpijn? Lage rugpijn zit onderin de rug. Soms straalt de pijn uit naar de billen of naar een of beide bovenbenen. De pijn kan plotseling

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Checklist Fysieke belasting Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint:

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Rek/Strek oefeningen mogen nooit pijn veroorzaken. Mocht u pijn krijgen stop dan onmiddellijk met de oefening. Het is belangrijk om de rek niet

Nadere informatie

T:+32(0)3 230 19 75 www.esdproducts.eu - info@esdproducts.eu F:+32(0)3 230 19 78. nr. 06 2004 Beeld: Frog design, Hedel

T:+32(0)3 230 19 75 www.esdproducts.eu - info@esdproducts.eu F:+32(0)3 230 19 78. nr. 06 2004 Beeld: Frog design, Hedel 50 Beeld: Frog design, Hedel De juiste bureaustoel Wat is een HUGO BOS Fysiotherapeut en manager ergonomie bij ErgoQuality Foundation, hugo.bos@ergoquality.org. Moeten de armen tijdens beeldschermwerk

Nadere informatie

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Verhuizers hebben te maken met werkzaamheden die fysiek overbelastend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Tillen van zware voorwerpen,

Nadere informatie

ergotherapie informatiebrochure Schouderoefeningen

ergotherapie informatiebrochure Schouderoefeningen ergotherapie informatiebrochure Schouderoefeningen Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Oefeningen in stand 5 3. Oefeningen in lig 11 4. Oefeningen in zit 13 5. Oefeningen met Thera-band 14 6. Contactgegevens

Nadere informatie

Fysiotherapie Hernia- en stenoseoperaties Leefregels en oefeningen

Fysiotherapie Hernia- en stenoseoperaties Leefregels en oefeningen Fysiotherapie Hernia- en stenoseoperaties Leefregels en oefeningen Inleiding Deze folder is een aanvulling op de reeds aan u uitgereikte informatie over uw hernia- of stenoseoperatie en bevat een aantal

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

kijkwijzers. De voortgezet onderwijs leefstijl cursus voor in de gymles!

kijkwijzers. De voortgezet onderwijs leefstijl cursus voor in de gymles! Schouders Ga met je linkervoet goed stevig op de dynaband staan en houd met je rechterhand de dynaband vast. Strek je arm naar de rechterzijkant uit tot boven je schouder en kijk je rechterhand na. Breng

Nadere informatie

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding Thema 8 Ergonomie 1 Inleiding Dit thema gaat over ergonomie. Het woord is je misschien niet bekend, maar ergonomisch werken doe je als het goed is wel. Als zorghulp probeer je zo te werken dat je je lichaam

Nadere informatie

Adviezen bij KANS/rsi

Adviezen bij KANS/rsi Adviezen bij KANS/rsi U bent momenteel in behandeling wegens klachten aan arm, nek en schouders. Dit wordt ook wel KANS/rsi genoemd. Het begrip RSI (Repetitive Strain Injury) heeft in de praktijk een groot

Nadere informatie

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode Arbovriendelijk werken met gipsplaten Best Practice methode Het verwerken van gipsplaten is zwaar werk. Gipsplaten zijn in de meeste gevallen zwaarder dan 25 kg. Bovendien kunnen (til-) hulpmiddelen niet

Nadere informatie

Inrichting beeldschermwerkplek

Inrichting beeldschermwerkplek Inrichting beeldschermwerkplek Het is lastig om tijdens beeldschermwerk een gezonde werkhouding te waarborgen, vooral wanneer het werk snel af moet zijn of wanneer er veel concentratie nodig is. Daarom

Nadere informatie

Trainingsprogramma Spierkrachtversterking

Trainingsprogramma Spierkrachtversterking Trainingsprogramma Spierkrachtversterking Ook zonder blessures kun je bepaalde spieren of spiergroepen te versterken. Als spierversterkende oefeningen deel uitmaken van een trainingsprogramma met als einddoel

Nadere informatie

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Oefeningen menselijk lichaam Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Eenvoudige oefeningen voor de bovenbeen spieren bijvoorbeeld na een operatie aan het kniegewricht of immobilisatie van het kniegewricht.

Nadere informatie

Evaluatie VACO Workshop On The Job Fysieke Belasting bij Euromaster

Evaluatie VACO Workshop On The Job Fysieke Belasting bij Euromaster Evaluatie VACO Workshop On The Job Fysieke Belasting bij Euromaster (januari 2013) Inleiding In opdracht van Euromaster zijn in januari 2013 acht medewerkers geschoold. De medewerkers kregen een VACO Workshop

Nadere informatie

Weer aan de gang na een operatie in de halswervelkolom

Weer aan de gang na een operatie in de halswervelkolom FYSIOTHERAPIE Weer aan de gang na een operatie in de halswervelkolom ADVIES Weer aan de gang na een operatie in de halswervelkolom Wat u zélf kunt doen om voorspoedig te herstellen Er zijn een aantal algemene

Nadere informatie

Fysiotherapie na een hernia-operatie

Fysiotherapie na een hernia-operatie Fysiotherapie na een hernia-operatie Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2015 pavo 0292 Inleiding U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis geopereerd aan een hernia in uw rug. In deze folder willen wij

Nadere informatie

Technieken voor het verplaatsen van patiënten ter voorkoming van aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de gezondheidszorg

Technieken voor het verplaatsen van patiënten ter voorkoming van aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de gezondheidszorg 28 Technieken voor het verplaatsen van patiënten ter voorkoming van aandoeningen aan het Inleiding Arbeidsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat vormen een ernstig probleem onder ziekenhuispersoneel,

Nadere informatie

M_6_003. Toetsingsformulier "Vanuit rugligging in bed zijwaarts verplaatsen en op de zij draaien" M.C. de Vries - Hoefakker ROC Utrecht

M_6_003. Toetsingsformulier Vanuit rugligging in bed zijwaarts verplaatsen en op de zij draaien M.C. de Vries - Hoefakker ROC Utrecht Toetsingsformulier "Vanuit rugligging in bed zijwaarts verplaatsen en op de zij draaien" M.C. de Vries - Hoefakker Inleiding op transfers en zorg voor een juiste lichaamshouding van een zorgvrager. Liggend,

Nadere informatie

TRAININGSPLAN STRETCHBANDEN

TRAININGSPLAN STRETCHBANDEN TRAININGSPLAN STRETCHBANDEN FITNESSBANDENSET TRAININGSHANDLEIDING Let op: Wees er voor de training van verzekerd dat uw training bij uw fysieke conditie aansluit. Consulteert u, bij twijfel, de huisarts.

Nadere informatie

Lichamelijke belasting

Lichamelijke belasting Lichamelijke belasting Onder lichamelijke belasting verstaan we: - staan; - tillen en dragen; - duwen en trekken (bijv. van rolcontainers en palletwagens); - de ergonomische inrichting van de kassawerkplek.

Nadere informatie

Over de arm en hand wrijven

Over de arm en hand wrijven Over de arm en hand wrijven Doel: stimuleren van aangedane hand en arm, aandacht op de arm. 1 Leg de niet-aangedane hand op de aangedane arm. Kijk naar uw arm. 2 Wrijf met hand over de arm tot aan de schouder

Nadere informatie

Fysiotherapie. Adviezen en oefeningen na een hernia operatie

Fysiotherapie. Adviezen en oefeningen na een hernia operatie Fysiotherapie Adviezen en oefeningen na een hernia operatie 1 Locatie Scheper Ziekenhuis Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Afdeling fysiotherapie, straat 11 Tel 0591-69 11 81 2 Adviezen en oefeningen na een

Nadere informatie