Bijlage 1 Raadsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Raadsvoorstel 76-2012"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Raadsvoorstel Channeling Culture, cultuur gekanaliseerd Het kanaal door de binnenstad van Helmond is een belangrijk fysiek gegeven waarvan de stad de komende jaren de potentie wil gaan uitbuiten. Waar het kanaal vroeger slechts voor industriële doeleinden aanwezig was, en vervolgens vooral gezien werd als element dat de stad fysiek verdeeld, wordt nu ingestoken op de mogelijkheden die het kanaal biedt voor zowel cultuur, toerisme als stedelijke ontwikkeling. Daarnaast liggen er bijzondere erfgoed locaties aan het kanaal (het kasteel en het nog in Helmond aanwezige industriële erfgoed in de textielsector). De komende jaren wil Helmond deze kanaalzone ontwikkelen als potentieel en uniek gegeven binnen de stad, een identiteit die omgebogen wordt naar kansen. Een rode draad die zorgt voor inspiratie en ontwikkeling op cultureel gebied, juist door de bijzondere eigenschappen die het bezit. De kanaalzone gaat fungeren als belangrijke focus en aanjager van de culturele ontwikkeling binnen de stad. Het project bestaat uit 2 lijnen die in de jaren naar 2018 een rode draad zullen vormen voor de culturele ontwikkeling en initiatieven in Helmond en die het volwaardig deelnemen aan 2018Brabant zullen ondersteunen. 1. Het kanaal als podium 2. Het kanaal als rode draad door verleden-heden-toekomst Hieronder vallen de volgende hoofdstukken: 1. Kanaal als podium Quadrant, van Rob Moonen, (audiovisuele Opera) Verbreding/ inhoudelijk richten diverse evenementen Food-event Fysieke aanpassingen Aanlichten Bereikbaarheid 2. Kanaal als rode draad door verleden-heden-toekomst Ontwikkelen museale functies Industrieel Erfgoed Erfgoed SIEH Cacao-fabriek Fysieke aanpassingen Exposities Museum Door deze 2 lijnen heen zal voortdurend aandacht besteed worden aan educatie en jeugd, én aan innovatie -meer in het bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van Automotive daarbinnen-. Op de volgende pagina s volgt een uitwerking naar projecten en in de tijd. Planning projecten in 2013 en verder Het kanaal als Podium 2013 Quadrant, de ouverture van Rob Moonen Ontwikkelen (gerichte onderdelen van): o Artimond o Foodevent Drijvend Podium i.s.m. middenstand en ROC Opmaat Cacaofabriek Hoort bij Raadsvoorstel

2 Verdere uitwerking Quadrant Aansluiten/ontwikkelen overige (eventueel nieuwe) evenementen o Impact o Kasteeltuinconcerten o Jazz in Catstown Ontsluiten kanaal voor de pleziervaart dmv aanpassing bruggen Het kanaal als rode draad door verleden-heden-toekomst 2013 Expositie Museum, Ponte Nuovo of Nei Breug* (werktitel) Heritage festival Opening Sluis 7 Start SIEH Aanlichten kanaalzone Opening Cacaofabriek en bijkomende evenementen Doorontwikkeling Aanlichtproject (aansluiten GLOW) Ontsluiten bestaand en werkend industrieel erfgoed Ontwikkelen museum Food Industry ism EDAH-museum Koppeling met innovatie/automotive: BK-project vervoer op het water Hierna volgt een korte toelichting van de projecten die voor 2013 uitgewerkt zijn. Niet alle hierna genoemde projecten zijn in het kader van de opmaat ingediend voor een gezamenlijke subsidie, maar worden wel genoemd omdat ze voor het totaalplan van belang zijn. In de begroting zijn opgenomen: - Quadrant - Artimond - Foodevent - Drijvend podium - Cacaofabriek - Expositie Museum Het kanaal als Podium (2013) Quadrant, de ouverture, van Rob Moonen Het centrum van helmond is verdeeld door fysieke barrières van kanaal en traverse in 4 kwadranten. Overwin de fysieke en sociale barrières in overdrachtelijke zin door te focussen op wat de stad heeft groot gemaakt : de factor arbeid Voorstel: Samen met de componisten Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk wil Rob Moonen de factor arbeid in heden en verleden van de stad Helmond onderzoeken. Dit gebeurt door het verzamelen en verwerken van archiefmateriaal, het filmen en interviewen van arbeiders uit alle delen van de stad, jong en oud. Onder hen bevinden zich ook een aantal bekende Helmondse kunstenaars- Theo Kuijpers, Arie Berkulin e.a.-die als ontwerper bij Vlisco gewerkt hebben. De verschillende mentaliteiten en de sociale gelaagdheid die door de bouw van fysieke barrières kanaal en traverse zijn ontstaan worden in beeld gebracht voor zover ze traceerbaar zijn. Het artistiek erfgoed (zoals bijv. het oeuvre van de componisten Matthijs Vermeulen en Alphons Stallaert, de bijzondere architectuur en beeldende kunst) en het industrieel erfgoed worden herverwerkt en aan elkaar gekoppeld door het maken van een audio-visuele opera. Er zal samenwerking gezocht worden met de vele koren, harmonies en fanfares die de gemeente rijk is. Daarnaast wordt een beroep gedaan op het bedrijfsleven dat een lange geschiedenis heeft in de stad Hoort bij Raadsvoorstel

3 In een traject naar 2018 worden eerst een libretto en ouverture die in 2013 getoond als opmaat naar een uit 4 delen opgebouwde opera. De delen verwijzen naar de verschillende kwadranten die door kanaal en traverse zijn ontstaan. De uitvoering zelf vindt in de openbare ruimte plaats, waarbij muziek gekoppeld wordt aan groot beeld projectie op of aan openbare gebouwen, vanzelfsprekend in de directe nabijheid van de kruising van het kanaal met de traverse. Libretto en Ouverture: In het Libretto worden de grenzen van het project beschreven, de techniek, de locatie, de participanten, de regieaanwijzingen, de partituur en het inhoudelijke verhaal. De Ouverture zal een op zich staand geheel zijn dat een smaakmaker voor de latere Opera moet gaan worden. In de Ouverture worden de 4 kwadranten kort in beeld gebracht. Het materiaal wordt betrokken via het Regionaal Historisch Informatie Centrum Eindhoven, de Filmclub stichting Industrieel Erfgoed Stichting Industrieel Erfgoed Helmond, het Overlegorgaan Helmondse Muziekgezelschappen, het Gemeentemuseum, de Stadshistoricus Giel van Hooff, het Edah-museum, het bedrijfsleven zoals o.a. Nedschroef, Raymakers en Vlisco, de verschillende harmonieën en fanfares, de brandweer, circus Herman Renz, draaiorgel museum e.v.a. Verder wordt onderzocht in hoeverre actieve participatie van muziekkorpsen deel van de voorstelling uit kan maken. De locatie van de uitvoering van de Ouverture is op het kruispunt van traverse en kanaal. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden om het publiek zo goed als mogelijk onder te brengen op 2 tribunes aan weerszijde van het kanaal. De traverse zelf dient als afdak en als drager van 2 waterschermen. Deze schermen ontstaan door water uit het kanaal (liefst met 2 oude Begeman pompen) omhoog te pompen en te vernevelen via 2 lange huizen. De schermen zorgen ervoor dat de speelplek semitransparant afgekaderd wordt. Ze worden gebruikt om het beeldmateriaal op te projecteren. Een geluidsinstallatie voorzien van surround speakers zorgt ervoor dat de muziek in al haar verscheidenheid gekoppeld kan worden aan de kwadranten waarop ze geënt is Artimond: Artimond is een jaarlijks terugkerend, gratis toegankelijk, laagdrempelig publieksfestival, geheel gerund door vrijwilligers. Al 45 jaar speelt het festival zich af in het laatste weekend van mei. De beeldende kunstmarkt (met kunstenaars uit de regio en uit de rest van Nederland) en een programma van (inter)nationale straattheateracts zijn de belangrijkste pijlers. Hiermee brengt Artimond alleen al op de zondag van het festival zo n toeschouwers vanuit de hele regio op de been. Met het oog op huidige ontwikkelingen in de kunsten en uit de wens om steviger in te zetten op inhoud en verdieping en het bevorderen van het culturele klimaat in stad en regio wil Artimond nieuwe wegen verkennen. Richting 2018 denkt Artimond uit te kunnen groeien tot een 10-daags festival met een aantrekkelijke, artistiek inhoudelijk prikkelende programmering met landelijke uitstraling op het gebied van kunsten van de straat. Het festival krijgt vooral vorm in de openbare ruimte, op pleinen, in parken, rondom het kanaal, op straat...! In zeven jaren groeit Artimond van een laagdrempelig naar een gelaagd kunstenaanbod met een accent op cross-over tussen hoge kunst en nieuwe kunst van louter programmerend festival tot initiator, katalysator en presentator van een passief en consumptief publiek naar een dialoog met de stad en zijn bewoners, de maatschappij... naar het idee om niet het grootste kunst-op-straat-festival te worden maar het kunst-op-straatfestival met de grootste impact op zijn bezoekers naar samenwerkingen, verbindingen, uitwisselingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau van de kasteeltuin naar stadscentrum, spoorzone, kanaalzone, wijken en bijzondere locaties rondom van 2 naar 10 dagen De activiteiten van Artimond concentreren zich vanouds rondom het Helmondse kasteel, met de laatste jaren een uitbreiding naar Boscotondo aan de andere kant van het kanaal. Het overbruggen van het kanaal, of beter gezegd de publieksstroom ook naar de niet-kasteeloever leiden, blijkt daarbij een hele opgave. Het kanaal is van oudsher een scheidende factor geweest in de stad. Je kwam of van de ene of van de andere kant van het kanaal. Dat gegeven vertelde al bijna meer over wie je was en waar je bij hoorde dan je zelf kon vertellen. Die tijden zijn voorbij. In een gezonde, nieuwsgierige en Hoort bij Raadsvoorstel

4 toekomstgerichte samenleving is iedereen met elkaar in gesprek. In de kunst van de straat zien wij als kern de kunst van de ontmoeting. De overkoepelende gedachte van het festival is dan ook die van de dialoog. Dialoog vanuit maatschappelijke tegenstellingen jong-oud, oud-nieuw, arm-rijk, binnenstad-buitenwijk, werkzaam-werkloos, lokaal-internationaal, allochtoon-autochtoon, denkersdoeners, enz... en ook de dialoog binnen de kunsten zelf: tussen hoge en nieuwe kunst. Voordat het festival de uitdaging aangaat om vanuit de dialooggedachte verder uit te breiden over de stad, lijkt het een vanzelfsprekende noodzakelijkheid om eerst de verbinding tussen die twee kanaaloevers eens stevig te onderstrepen. Met behulp van verschillende kunstvormen zetten we in 2013 graag een programmering neer met een fors accent op de verbindende potentie van het kanaal. Dit doen we o.a. met stevige theater-, dans- en community art projecten op beide kanaaloevers of overbruggend, en met het onderhanden nemen van het concept kunstmarkt door een (inter)nationaal opererende kunstenares gespecialiseerd in veranderingsprocessen. Het project Verhaal in het Kanaal wordt hier onderdeel van. Verhaal in het kanaal: Belangrijkste speerpunt voor kunst-en theaterfestival Artimond is Verbinden. Het verbinden van oud en nieuw, jong en oud, autochtoon en allochtoon, kunst met een kleine k en kunst met een grote K, enzovoort. Daarnaast wil Artimond vanaf 2013 het huidige speelterrein rond het Kasteel en Boscotondo verbinden met de omliggende gebieden. Hieronder bevinden zich de spoorzone, de binnenstad -met bijvoorbeeld het Lambertushof- en verschillende professionele podia. Dit verbinden van plaatsen kan op verschillende manieren. Eén manier is het betrekken van het kanaal in het speelterrein van het festival. Dit kanaal loopt van Maastricht tot Den Bosch, maar wordt in Helmond omgeleid. Hierdoor is een gedeelte van het kanaal in Helmond niet voor scheepsvaart geschikt. Toch blijft het water verbindend en altijd aanwezig in de stad. Door deze aanwezigheid wordt het kanaal steeds minder als iets bijzonders gezien. Door middel van een openbare expositie van drijvende kunstwerken in het kanaal, krijgt het water weer de aandacht die het verdiend. Het verbinden van mensen; jong en oud, professioneel kunstenaar of amateur kan door het samen werken naar één einddoel. In dit geval een of meerdere kunstwerken die tijdens Artimond in het water worden tentoongesteld. Foodevent Door verschillende stedelijke initiatiefnemers worden diverse foodgerelateerde evenementen en activiteiten georganiseerd op en rondom het kanaal. Ideeen variëren van thema-avonden rondom de Brabantse keuken tot multiculturele pop-up restaurants en van rondleidingen bij foodbedrijven tot workshops fooddesign. Cross-overs zullen centraal staan: tussen food en verschillende kunstdisciplines (denk aan fotografie en design, maar ook theater en beeldende kunst), tussen food en verschillende groepen mensen (stad en platteland, maar ook verschillende landen van herkomst) en tussen voedsel en voedselbereiding (hospitality industrie, agrofood, procestechnologie, conservering, verpakking, distributie). Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Food, waar Helmond in excelleert, zullen zo op een vernieuwende en prikkelende manier voor het voetlicht gebracht worden. Drijvend Podium i.s.m. middenstand en ROC De stichting Jong Ondernemend Onderwijs Helmond beoogt de belangstelling van jonge mensen in techniek en beta te verhogen door in samenwerking met gemeente- bedrijfsleven-onderwijs in Helmond innovatieve projecten te faciliteren die in de onderwijsdriehoek Technasium (AVO), ROC (MBO) en Vakcollege Helmond (vmbo-beoepsgericht) worden uitgewerkt. Het bedrijfsleven in Helmond en omstreken wordt benaderd om het product te realiseren, waarbij de gemeente zorg draagt voor de PR en facilitering in de meest brede zin van het woord. In het kader daarvan is men op de scholen het project Muziek op het water gestart. Daarbij hebben leerlingen meerdere ontwerpen gemaakt voor een podium dat op het water kan drijven en dat flexibel is in te zetten. Het ontwerp waterlelie is inmiddels gekozen tot uitvoerbaar project. Het podium kan ingezet worden bij diverse initiatieven op en rond het kanaal. Cacaofabriek In de aanloop naar de opening van de nieuw hotspot Cacaofabriek (eind 2013) is het de bedoeling om met een goed artistiek inhoudelijk programma en sterk onderbouwend businessplan te komen voor verdere groei richting Dit programma moet gedragen worden door een organisatie die Hoort bij Raadsvoorstel

5 gezamenlijk de verdere doorontwikkeling van de Cacaofabriek als uitgangspunt heeft en dit als haar belangrijkste missie ziet. Op dit moment wordt de artistieke inhoud van de Cacaofabriek nog bepaald door een aantal losse organisaties. De Stichting Filmhuis Helmond en de Stichting Muziekpromotie Helmond staan weliswaar op het punt (bestuurlijk) te fuseren, maar missen het intrinsieke vermogen om richting 2018 een goede start te maken. Een businessplan zal voor de jaren inzicht dienen te geven in het artistieke ambitieniveau, in de doelgroepen en marketing, in aanbod en afname (inclusief horeca) en in personeel en organisatie. Ook het inhoudelijke synergierendement uit de samenwerking met andere gebruikers van de Cacaofabriek en andere culturele instellingen zal daarin aandacht moeten krijgen. De gemeente wil de deelnemende partijen van de cacaofabriek daarin faciliteren door de aanstelling van een kwartiermaker en het mogelijk maken van extra initiatieven in de overbrugging naar de definitieve huisvesting. Het kanaal als lijn in de tijd, verleden-heden-toekomst (2013) Expositie Museum, Ponte Nuovo of Nei Breug* (werktitel) Tussen Kasteel en Boscotondohal loopt de Zuid-Willemsvaart. Het aanzien van de kanaalzone is sinds de openstelling van deze waterweg in 1825/1826 sterk veranderd. Wie eind 2013 van het Kasteel naar de Boscotondohal loopt zal deze verandering kunnen zien en ervaren. De brug over dit kanaal krijgt namelijk een overhuizing. Deze bebouwing is geïnspireerd op bruggen die nog steeds in diverse Italiaanse handelssteden zijn te vinden zoals de Rialtobrug te Venetië of de Ponte Vecchio in Florence. In Helmond wordt middels een met eigentijdse architectuur vormgegeven brugopbouw getoond dat de stad een rijk handels- en productieverleden heeft gekend en nog steeds kent. In deze Helmondse Ponte Nuove of Nei Breug*, die loopt van de Kanaaldijk tot ver in de kasteeltuin en die iets breder zal zijn dan de huidige brug en uit twee verdiepingen zal bestaan, worden diverse Kanaalzones uit vroeger tijden letterlijk dwars op de huidige Kanaalzone gezet worden. De wandelaar over de brug kan middels enkele grote ramen zijn blik naar buiten richten op het heden en middels fotovergrotingen en multimedia naast objecten, geluids- en geurfragmenten ervaren hoe het er tot twee eeuwen daarvoor geweest is. Zo mogelijk laten we hier scholieren hun foto shop presentaties zien over het kanaal in De verhaallijn uit de Ponte Nuovo/Nei Breug en de verbinding tussen Helmond en het water enerzijds en Helmond nu en vroeger anderzijds zal voortgezet worden door een dubbelexpositie in het Gemeentemuseum Helmond. Uitgangspunt is het teruggaan van de hedendaagse stad Helmond naar vroeger. Hierbij wordt de relatie tussen de Zuid-Willemsvaart en voorganger de Aa met de stad als uitgangspunt genomen. Eén expositie in de Boscotondohal laat zien hoe de stad vanaf haar ontstaan aan het begin van de 13 e eeuw, haar voorloper De Haghe en alle nog vroegere bebouwing op het Helmondse grondgebied een relatie hebben met het water. Een multidisciplinaire presentatie waarin bezoekers locaties afpellen van het heden tot de oudste vondsten met de nadruk op de kanaalzone laat ze naar huis gaan met een duidelijk beeld op het netvlies hoe de Helmonder vanaf 2500 tot 500 jaar geleden geleefd en gewerkt heeft en gebruik gemaakt heeft van het water van de Aa en het gebeid daaromheen.. Met het gereedkomen van de inventarisatie van het archeologisch verleden van Helmond, is het de hoogste tijd om dit onderwerp te belichten. Een aantal voor Nederland zeer unieke vondsten, (oa. opgegraven van d Oude Huys) krijgen daarbij alle aandacht waardoor deze opgravingen beter op de kaart gezet worden. Een groot aantal objecten over het ontstaan van de Zuid-Willemsvaart en de gevolgen van deze aanleg voor de stad en haar inwoners zoals het opkomen van industrie of de komst van buitenlanders als de Italiaanse gravers van het kanaal of de Spaanse gastarbeiders, zijn expositie-technisch niet onder te brengen in de ponte nuovo/nei breug. Daarom wordt een presentatie gewijd aan dit onderwerp in het kasteel. Zijn voormalige bewoners de familie Wesselman en gebruikers de gemeenteraad van Helmond en de Helmondse ambtenaren hebben vanuit deze locatie zorg gedragen voor het ontstaan van de Zuid-Willemsvaart en de inrichting van de zone er omheen. Ook zal hier te zien zijn hoe de kanaalzone kunstenaars geïnspireerd hebben. Voor deze presentaties is samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum-Eindhoven, de gemeentearcheoloog, SIEH, Helmonds bedrijfsleven, ROC en andere partners noodzakelijk. Hoort bij Raadsvoorstel

6 Projecten die samenhangen met het plan maar niet meegenomen zijn in de begroting: Heritage festival In 2010 werd voor het eerst de Helmondse Erfgoed 10-daagse georganiseerd. Onder de noemer Tien dagen Toen stond Helmond tien dagen in het teken van haar industriële verleden. De 10daagse was een groot succes, in die zin dat de verschillende elementen goed bezocht werden en dat een brede samenwerking ontstond tussen erfgoed- en culturele instellingen in Helmond. Duidelijk was dat er in potentie ruimte was voor groei. In 2013 willen we de eerste stap maken in de doorontwikkeling naar een breder concept met een duidelijke verdiepingsslag. Enerzijds zal er een meer duidelijke focus zijn op een gericht thema. Anderzijds zal als rode draad door het gehele festival zijn de verbinding met de ontwikkelingen van nu en de mogelijkheden van de toekomst. Succesvolle bedrijven van nu zijn ooit ontstaan uit een idee. We kunnen de ontwikkelingen van nu niet begrijpen, zonder inzicht in het verleden, terwijl begrip van het nu weer nodig is voor een succesvolle toekomst. Door het proces van transformatie centraal te stellen wordt het evenement breder en kunnen dwarsverbanden worden uitgewerkt naar andere Brabantse steden en dorpen, andere sectoren, etcetera. In Helmond is het kanaal van doorslaggevend belang geweest voor de ontwikkeling van dorp naar stad. Het kanaal heeft het gezicht van Helmond van nu bepaald. Logischerwijs zal ook het heritage festival zich grotendeels rondom het kanaal afspelen. Opening Sluis 7 Enkele jaren geleden was het idee om Sluis 7, die in het noordelijke deel van het kanaal ligt, te vervangen voor een stuw. Voor de uitvoering daarvan was geld beschikbaar gesteld. Verschillende raden van Helmond hebben uiteindelijk aangegeven de mogelijkheden voor het terugbrengen van (recreatie)vaart op deze kanaaltak niet te willen blokkeren. Zij zagen heil in recreatieve vaart in het kanaal en daarom is het plan voor het bouwen van de stuw stopgezet. De gemeente Helmond heeft eind 2009 een strategische verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de kanaalzone van Helmond. Deze verkenning heeft de naam Strategische visie Kanaalzone meegekregen. Hierin staat beschreven dat het kanaal van belang is voor de ontwikkeling van de kanaalzone. In deze visie staat dat gesteld zou kunnen worden, dat het kanaal en het daaraan gerelateerde industriële verleden van Helmond, de stad gemaakt hebben tot wat zij nu is. Een belangrijk deel van de identiteit van Helmond is verweven met het kanaal. In deze visie wordt daarom ook gepleit voor het zo veel mogelijk behouden en herbestemmen van de nog bestaande industriële objecten en artefacten in de directe omgeving van het kanaal. Samen met het kanaal zelf, dat inmiddels ook ruim 180 jaar oud is en bijna op zichzelf een industrieel monument genoemd kan worden, geven deze Helmond een eigen en authentiek gezicht, met verwijzing naar een belangrijke periode in de historie van de stad. Start SIEH: Centrum Industrieel Erfgoed In de kanaalzone zal eind 2012 een dynamisch centrum van en voor de industriële geschiedenis van Helmond worden geopend. Het centrum is gehuisvest in het voormalig kantoorgebouw van J.A. Carp s garenfabrieken aan de Kanaaldijk. Momenteel wordt het huidige centrum verbouwd. Centraal in het gebouw komt het zogenoemde Atrium, zijnde het hart van het gebouw. Daar wordt middels nieuwe multimediatechnieken de historie van Helmond zichtbaar gemaakt en wordt een verbinding gemaakt met het heden en de toekomst, onder andere via een virtueel netwerk. Vanuit het Atrium is het niet alleen mogelijk om verbinding te leggen met het verleden (bijvoorbeeld bedrijfsarchieven), maar ook de huidige industrieën. Het expositiedeel wordt thematisch verweven in het totaal. Daarbij geldt ook hier als uitgangspunt dat verleden, heden en toekomst samen komen. De organisatie Stichting Industrieel Erfgoed Helmond (SIEH) zal in de nieuwe vorm een spilfunctie vervullen voor het Helmondse erfgoed- en culturele veld, bezoekers, onderwijs en bedrijfsleven; kortom een spin in het web voor wat betreft het (industrieel) erfgoed. Een professionaleringsslag maakt onderdeel uit van het totaalplan. Hoort bij Raadsvoorstel

7 Aanlichten kanaalzone De kanaalzone biedt een weerspiegeling van het industriële verleden van Helmond. Onderdeel van het Masterplan Industrieel Erfgoed Toerisme is het profileren, accentueren en karakteriseren van het erfgoed in de kanaalzone. Overdag spreken de gebouwen, het kanaal en de bruggen voor zich. Het behoud van deze (letterlijke en figuurlijke) monumenten is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. Restauratie, renovatie en herbestemming worden gestimuleerd. Om het erfgoed in al zijn glorie ook na zonsondergang te kunnen accentueren is de ontwikkeling van een lichtscenario een uitgelezen kans. Licht is in de beleving van de omgeving van wezenlijk belang. Licht biedt de mogelijkheid om de perceptie van een gebied te beïnvloeden. Door contouren uit te lichten, volumes te accentueren en te spelen met visuele effecten ontstaat een nieuw beeld van de kanaalzone. De invloed van licht is dermate groot dat de sfeer en het karakter van een gebied totaal kan worden veranderd. Accentuering van het prestigieuze en indrukwekkende van de fabrieksgebouwen wordt gecombineerd met de feeërieke en mysterieuze reflectie van het licht in het water van het kanaal. Dit alles draagt bij aan het versterken van het bewustzijn en de beeldvorming van het industriële verleden van Helmond. Om de artistieke kwaliteit van het plan te waarborgen zal een lichtscenario worden opgesteld door een lichtarchitect. Een team van specialisten op het gebied van cultuur, vormgeving, openbare verlichting, monumentenzorg en stedenbouw zullen daarnaast het plan continue toetsen op praktische haalbaarheid, duurzaamheid, flexibiliteit, creativiteit en bezien in het totaal van stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het plan vormt één de Helmondse bouwstenen voor het project BrabantStad Culturele Hoofdstad Uitgangspunten bij de planontwikkeling zijn creativiteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Deze drie elementen komen op innovatieve wijze terug in het licht ontwerp. Door lichtarchitect Har Hollands is een lichtplan opgesteld. Dit lichtplan zal eind 2012 grotendeels zijn afgerond en in 2013 operationeel zijn. Enerzijds zullen panden op klassieke wijze worden aangelicht, waarbij de mooie en soms wat verborgen bijzondere elementen de aandacht krijgen. Daarnaast wordt een aantal panden op bijzondere wijze aangelicht. Helmond staat van oudsher bekend om haar metaal- en textielindustrie. Zo is textielfabrikant Vlisco van oudsher bekend als producent van stoffen voor West- en Centraal Afrika en inmiddels doorontwikkeld tot hét modemerk van een al maar groeiend deel van Afrika. Dutch Wax is een gevestigd begrip. Deze gegevens zijn uitgangspunt voor een spectaculair lichtspel dat op de gevel van zogenaamde 1911-gebouw (rijksmonumenten met typische sheddaken) zal worden geprojecteerd. De typische designs van de Vlisco zullen middels bewegende beelden op de gevels worden geprojecteerd. Verleden en heden komen samen Zo wordt een fabrieksgebouw van Vlisco, rijksmonument het 1911-gebouw, bekend om haar stoffen voor de Afrikaanse markt, aangelicht middels projectoren, waarbij de typerende designs in bewegende beelden op de gevel verschijnen. De projecties worden geregeld vernieuwd. Hoort bij Raadsvoorstel

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Actieplan. Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008

Actieplan. Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008 Actieplan Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008 Gecorrigeerde versie Pagina 1 van 6 1 Inleiding Op 5 juli 2005 stelde de gemeenteraad het Masterplan Industrieel Erfgoed Toerisme vast. Het Masterplan

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Zwolle ontmoet. Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met. de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol

Zwolle ontmoet. Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met. de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol ONTMOET WOLLE Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol geschiedenis en cultuur. Zwolle kent jaarlijks vele bezoekers, ieder met

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

VRAGEN THEMA WELKE PLEKKEN MAG IK NIET MISSEN?

VRAGEN THEMA WELKE PLEKKEN MAG IK NIET MISSEN? VRAGEN THEMA WELKE PLEKKEN MAG IK NIET MISSEN? 1. Waar in s-hertogenbosch kan ik historie vinden? A. In musea. B. Bij speciale tentoonstellingen. C. De hele Bossche binnenstad staat bol van de historie.

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Analyses, keuzes en aanbevelingen voor de kadernota cultuur Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Tilburg : Podium voor Amateurs, Talent en Productie De instellingen* staan voor een cultuur van openheid, verbinding,

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK Boschveldweg 471 5211 VK s-hertogenbosch Openingstijden: maandag t/m zondag 11.00-17.00 www.willem2fabriek.nl 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Bij de samenstelling van het programma wordt ernaar gestreefd om met het totaalprogramma een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Bij de samenstelling van het programma wordt ernaar gestreefd om met het totaalprogramma een zo breed mogelijk publiek te bereiken. ARCAM educatie ARCAM Het architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) is een culturele instelling die als doel heeft het draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit te vergroten en verbreden, door het publiek te enthousiasmeren

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Onderzoeksrapport Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 14-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Voorwoord Om een goed

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen.

Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen. Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen. Met Rotterdam Inside Out nemen wij deel aan het Stadsinitiatief met een plan dat niet alleen innovatief

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Lichtkunst in de Piushaven

Lichtkunst in de Piushaven Lichtkunst in de Piushaven Piushaven, levend podium van Tilburg Onder het motto Piushaven, Levend Podium van Tilburg transformeert het gebied Piushaven van een voormalige industriële haven naar een veelzijdig

Nadere informatie

Eigenwijs Werken en Wonen Een groep beeldende kunstenaars, vormgevers en aanverwante zielen vindt elkaar in ideeen m.b.t. een door hen als ideaal

Eigenwijs Werken en Wonen Een groep beeldende kunstenaars, vormgevers en aanverwante zielen vindt elkaar in ideeen m.b.t. een door hen als ideaal Eigenwijs Werken en Wonen Een groep beeldende kunstenaars, vormgevers en aanverwante zielen vindt elkaar in ideeen m.b.t. een door hen als ideaal geachte woon-en werkvorm. Deze kan worden omschreven als:

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL

HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL ARC 13 - INTERIEUR De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Speciaal voor de tentoonstelling is een acht meter lange totempaal gemaakt door een groep Indiaanse

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE STRAATKIJKERS. 100 dagen / 10 kijkpunten / 1 lijn

DE ROTTERDAMSE STRAATKIJKERS. 100 dagen / 10 kijkpunten / 1 lijn DE ROTTERDAMSE STRAATKIJKERS 100 dagen / 10 kijkpunten / 1 lijn ONZE VISIE: De straten maken Rotterdam! De Rotterdamse straten zijn de pleinen van de stad! Hier zie je het ware karakter van Rotterdam op

Nadere informatie

BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL monumenten van het verleden, motoren van de toekomst Pieter van Wesemael Hoogleraar Architectural Design & Urban Cultures Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Algemeen Facts & Figures (1) Tour editie nummer 102 4.500 mensen organisatie 2.400 journalisten 22 ploegen, 198 renners 3.600 km parcours van Utrecht naar Parijs Facts

Nadere informatie

Bijlage 2: Uitgangspunten. Ontwikkelstrategie Suikerfabriek

Bijlage 2: Uitgangspunten. Ontwikkelstrategie Suikerfabriek Bijlage 2: Uitgangspunten Ontwikkelstrategie Suikerfabriek HISTORIE Het voormalig Suikerunieterrein is een gebied van 130 hectare, direct ten westen van de binnenstad van Groningen. Het gebied bestaat

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo!

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo! enversed realities Een oproep aan alle makers, verbinders, pioniers en ontwerpers want Enversed Realities is terug! Na een zeer succesvolle DDW expo vorig jaar, nodigen we je in deze 2 e editie nóg een

Nadere informatie

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel Beste relatie, Traditiegetrouw ontvangt u van ons een eindejaarsgroet waarin we het een en ander vertellen over het

Nadere informatie

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i 2 0 1 3 Het Rijnlandshuis - Gemeenlants Huys van Rynlant (ca. 1627) Inhoud Inleiding 5 Inventarisatie 7 Huidige gebouwen

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie