RIESOFTware. Versie: 1.1. Pagina 1 van 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIESOFTware. Versie: 1.1. Pagina 1 van 24"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 24 RIESOFTware is een product van Pluym ICT. U hebt dit product aangekocht onder beperkte licentie. Dit betekent dat u de software enkel binnen uw onderneming mag gebruiken en niet mag verspreiden in welke vorm dan ook.

2 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1. Inleiding Instellen van de gebruikers Instellen van rechten Rechten van gebruikers Het opstartscherm Hoe te werken met de module RI&E De taakbalk De bedrijfsgerichte inrichting De afdelingen De functies Verantwoordelijke Toelichting bij preventieve maatregel De ernstgraad De datumpicker Omschrijving arbopunt De oplossing Maatregel Bronaanpak Hoe te werken met de module TRA Wat is een TaakRisicoAnalyse? Wanneer is een TRA noodzakelijk? Een TRA maken in RIESOFTware De werkwijze De taakstap De risico s behorende bij de taakstap Bewerken van risico s per taakstap Het vervolledigen van de TRA De rapportengenerator RI&E rapporten TRA rapporten Tot slot De toetsing door een gecertificeerde arbodienst Inschakeling deskundigen Verplichte inventarisatie-items Vragen... 23

3 Pagina 3 van Inleiding De verantwoordelijkheid van de werkgever ten aanzien van arbeidsomstandigheden neemt steeds meer toe. Dit vertaalt zich in het gegeven dat de zorg voor arbeidsomstandigheden steeds belangrijker wordt in het gehele bedrijfsbeleid. Dit vraagt om een instrument dat invulling geeft hieraan. RIESOFTware voldoet aan deze eis. In de Europese en Nederlandse wetgeving is de verantwoordelijkheid van de werkgever keihard verankerd. In nieuwe wetgevingen wordt de verantwoordelijkheid verder aangescherpt. Invulling geven aan deze nieuwe wetgevingen vraagt om een instrument dat het toestaat steeds opnieuw nieuwe elementen toe te voegen. RIESOFTware voldoet aan deze eis. Ook ten aanzien van claims en de jurisprudentie hieromheen komt de bewijslast steeds nadrukkelijker bij de werkgever te liggen. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij al het mogelijke in het werk heeft gesteld om het risico van arbeid zobeperkt mogelijk te houden. RIESOFTware voldoet aan deze eis. Als een risico ten aanzien van arbeidsomstandigheden in de praktijk wordt aangepakt blijft er in vrijwel alle gevallen een (minder ernstig) restrisico over. De huidige RI&E 1 instrumenten bieden onvoldoende de mogelijkheid om zowel de historie van een bepaald risico als het nieuwe restrisico op een zorgvuldige manier vast te leggen. RIESOFTware voldoet aan deze eis. VCA-gecertificeerde bedrijven worden in de nieuwe norm (2004 / 04) geconfronteerd met het begrip Risico-analyse. Dit is een wezenlijk ander begrip dan de RI&E zoals deze bekend is vanuit de Arbowetgeving. De risico-analyse vraagt om een continue en dynamische aanpak van arbeidsomstandigheden risico s. RIESOFTware voldoet aan deze eis. Daarnaast worden VCA-gecertificeerde bedrijven eveneens geconfronteerd met het begrip Taak-Risico-Analyse 2. Een TRA is een analyse van risico s voortvloeiend uit een specifieke taak. Taakgerelateerde risico s horen opgenomen te zijn in uw RI&E. Het ontbreekt echter aan een instrument om deze op een snelle en eenvoudige wijze te exporteren naar een TRA. En vervolgens de TRA te vervolledigen met specifieke risico s voortkomend uit de specifieke omgeving. RIESOFTware voldoet aan deze eis. Samenvattend: RIESOFTware maakt het mogelijk dat een bedrijf op een eenvoudige wijze: de RI&E te gebruiken als beleidsinstrument de RI&E continu aan te vullen met recente wetgeving goed voorbereid te zijn op eventuele claims de historie van risico s bij te houden en restrisico s toe te voegen invulling te geven aan de VCA-eis van een zorgvuldige risico-analyse een adequaat begin te maken met een TRA. En dat alles op een eenvoudige wijze. 1 RI&E = Risico Inventarisatie en -evaluatie 2 ook wel afgekort als TRA

4 Pagina 4 van Instellen van de gebruikers RIESOFTware kan zowel gebruikt worden door een single user als in een multi-user verise vanuit een netwerk. 3 Het kan zijn dat binnen uw organisatie meerdere medewerkers toegang moeten hebben tot de gegevens. Om te raadplegen. Maar ook om de status van arbopunten bij te houden. Andere medewerkers willen mogelijk enkel raadplegen. 2.1 Instellen van rechten Via een dubbelklikt op Beheer in de hoofdbalk opent u het gebruikersbeheers 2.2 Rechten van gebruikers Gebruikers kunnen volgende rechten hebben: Nieuw: dit houdt in dat de gebruiker nieuwe arbopunten kan toevoegen Bewerken: de gebruiker heeft ook het recht om (bestaande) arbopunten te bewerken Verwijderen: de gebruiker heeft het recht om arbopunten te verwijderen Geeft u geen rechten aan, dan kan de gebruiker enkel raadplegen. 3 De installatie als multi-user kunt u het best laten uitvoeren door Pluym ICT. Bereikbaar via

5 Pagina 5 van Het opstartscherm Op elk moment dat u RIESOFTware opent ziet u in één oogopslag welke aandachtspunten de komende periode aandacht behoeven. U kunt hierbij zelf een keuze maken tussen: 1 week (vooruit) 2 weken (vooruit) 1 maand (vooruit) 3 maanden (vooruit Door de optie toon volledige velden aan te vinken, krijgt u een overzicht van de complete teksten. Door op het icoontje met de helm te klikken gaat u door naar uw RI&E. Het icoontje met het klembord leidt u direct naar de TRA Het icoontje rapport, leidt u tegelijk naar de rapportengenerator.

6 Pagina 6 van 24 De taakbalk bovenin kunt u eveneens gebruiken om te schakelen. Bestand: gebruiker afmelden afsluiten Venster: RI&E TRA Beheer: bijwerken rechten van de gebruikers bijwerken van de bedrijfsgegevens Help: openen van de handleiding: link naar Pluym ICT

7 Pagina 7 van Hoe te werken met de module RI&E 4.1 De taakbalk Door met de aanwijzer van uw muis over de symbolen te gaan komen vanzelf de toelichtingen bij de symbolen naar voren. Van links naar rechts: OK hiermee geeft u aan dat het risico opgeslagen mag worden; Het rode kruisje geeft aan dat een record geannuleerd moet worden; Daarnaast treft u het icoontje aan om een nieuw record toe te voegen Het kruisje daarnaast geeft aan dat een record verwijderd mag worden het icoontje daarnaast stel u in staat een bestaand record te bewerken De verrekijker stelt u in staat een bepaald record te zoeken Vervolgens de icoontjes voor: eerste record vorig record volgend record laatste record En tot slot de opdracht om één arbopunt af te drukken.

8 Pagina 8 van De bedrijfsgerichte inrichting RIESOFTware geeft u de mogelijkheid om de software, en dus ook de RI&E geheel op maat van uw onderneming te maken. Hieronder treft u aan welke instellingen u kunt aanmaken De afdelingen Door op het plusteken naast afdelingen in het scherm RI&E te drukken, verschijnt een overzicht waarin u uw eigen afdelingen kunt aanmaken. Achter item vult u de bedrijfseigen naam van de afdeling in met het +teken bevestigt u. Wilt u een afdeling verwijderen, ga dan op de betreffende afdeling staan, klik deze aan zodat de afdeling blauw wordt en klikt vervolgens op het teken. Let op: als u afdelingen verwijdert, verwijdert u deze ook uit de historie De functies Op gelijke wijze als bij afdelingen kunt u uw bedrijfseigen functies invoegen. Door van deze module gebruik te maken bent u later in staat risico s per functie te verzamelen. Dit kan noodzakelijk zijn binnen de kader van VCA Verantwoordelijke Door op de. te gaan staan kunt u een lijst maken van medewerkers (of functionarissen) die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van een specifiek arbopunt. In een later stadium bent u in staat om per verantwoordelijke een overzicht te generen van openstaande actiepunten per functionaris

9 Pagina 9 van Lijst herkomst Door op de.. achter lijst herkomst te gaan staan kunt een overzicht maken van bronnen waaruit een bepaald arbopunt afkomstig is. Met name voor de opvolging van actiepunten uit een werkplekinspectie (VCA) kan dit handig zijn. 4.3 Toelichting bij preventieve maatregel Onder herkomst arbopunt ziet u 4 keuze mogelijkheden: Risicovolle taak: het genoemde arbopunt moet gezien worden als (onderdeel) van een risicovolle taak binnen de kaders van VCA PBM 4 : de beheersing van het risico kan uitsluitend met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Uiteindelijk kunt u hiervan een overzicht printen. Hiermee komt u tegemoet aan het overzicht PBM s zoals dit gevraagd wordt in VCA Opleiding: het risico kan beter beheerst worden door de medewerkers hiervoor een gerichte training of opleiding te geven. PAGO 5 : het risico kan tot gezondheidsklachten leiden en moet derhalve meegenomen worden in het PAGO 4 PBM: Persoonlijk BeschermingsMiddel 5 PAGO: Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

10 Pagina 10 van De ernstgraad RIESOFTware stelt u in staat op een eenvoudige wijze de ernstgraad van een bepaald risico vast te stellen. Feitelijk evalueert hiermee het arbopunt en bepaalt op basis van de score uw prioritering in de aanpak Op een aantal arbopunten zal een bepaling van de ernstgraad niet van toepassing zijn. Het betreft hier wettelijke aspecten die zonder meer uitgevoerd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: beleid ongewenst gedrag verzuimbeleid toxische stoffen register beeldschermbeleid beleid zwangeren beleid jeugdigen Gaat u op het achter effect staan verschijnen de deelfactoren hiervan, zijnde: 1: gering: het optreden van het risico zal maximaal leiden tot een letsel zonder dat verzuim volgt; 3: belangrijk: het optreden van het risico zal maximaal leiden tot een letsel met verzuim 7: ernstig: het optreden van het risico zal maximaal leiden tot blijvende invaliditeit 15: zeer ernstig: het optreden van het risico zal maximaal leiden één dode (acuut of op termijn) 40: ramp: het optreden van het risico zal leiden tot meerdere doden (acuut of op termijn) Door een keuze te maken, bepaalt u het maximale effect van het arbopunt Arbopunten die geen zuiver wettelijke achtergrond hebben kunt u inschatten met behulp van de Fine & Kinney methode. Oftewel: de ernst van het risico is de resultante van de factoren: ernst blootstelling waarschijnlijkheid In de volgende stappen nemen wij de formule stap voor stap met u door Door eerst op het blokje Fine Kinney te gaan staan verschijnen de elementen van de formule.

11 Pagina 11 van 24 Gaat u op het achter blootstellingfreq. staan verschijnen de deelfactoren hiervan, zijnde: 0,5 Zeer zelden: het effectief optreden van het arbopunt zal zeer zelden (minder dan 1x per jaar) plaatsvinden 1 Zelden: het effectief optreden van het arbopunt zal zelden (jaarlijks) plaatsvinden 2 Soms: het arbopunt zal minstens éénmaal per maand optreden 3 Af en toe: het arbopunt zal minstens elke week effectief optreden 6 Regelmatig: het arbopunt zal dagelijks minstens éénmaal optreden 10 Voortdurend: het arbopunt is continu aanwezig. Gaat u op het achter waarschijnlijkheid staan verschijnen de deelfactoren hiervan, zijnde: 0,1 Bijna niet denkbaar: het is bij niet denkbaar dat het arbopunt echt zal plaatsvinden 0,2 Praktisch onmogelijk: het is niet ondenkbaar dat het arbopunt zal plaatsvinden maar het is wel praktisch onmogelijk 0,5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk: er zijn scenario s denkbaar bij het arbopunt kan optreden maar het is onwaarschijnlijk dat deze ook effectief optreden 1 Onwaarschijnlijk, kan in grensgeval: het is zeker niet uitgesloten dat het arbopunt zal optreden 3 Ongewoon: het is ongewoon dat het arbopunt optreedt maar het kan 6 Zeer wel mogelijk: het is zeer wel mogelijk dat het arbopunt optreedt 10 Te verwachten: het is te verwachten dat dit arbopunt zal optreden Door een keuze te maken bepaalt u de blootstellingfrequentie Het kan zeer lastig zijn om de waarschijnlijkheid van een arbopunt te bepalen. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd een arbo-deskundige. Branchegegevens kunnen hierover ook uitsluitsel geven: hoe vaak heeft dit arbopunt binnen uw branche al geleid tot een incident. Als u alle factoren uit de formule hebt ingevuld, verschijnt de vereiste prioriteit. Deze prioriteit bepaald tegelijk uw plan van aanpak. Want het spreekt voor zich dat arbopunten met een hoge score eerder aandacht behoeven dan arbopunten met een lage score.

12 Pagina 12 van De datumpicker Op diverse plaatsen komt u de optie tegen om een datum in te vullen, te weten: de datum dat het arbopunt is ingevoerd de geplande datum oplossing gereed effectieve datum gereed Door op te gaan staan verschijnt de kalender. Met de tekens en kunt u vooruit en achteruit in de kalenderbladeren U kunt ook kiezen van de optie nu dan wordt de datum van vandaag ingevuld. 4.6 Omschrijving arbopunt In dit veld geeft u een omschrijving van het arbopunt. Wettelijke arbopunten (zoals eerder benoemd) zijn eenvoudig te omschrijven. Het wordt echter moeilijker als het gaat om het omschrijven van risico s. Het is daarom belangrijk om het verschil tussen een gevaar en een risico te kennen. En om u te realiseren dat een gevaar (of gevaarlijk gereedschap) kan leiden tot meerdere risico s. Een voorbeeld: Een tafelcirkelzaag is gevaarlijk, en kent een aantal risico s zoals: gepakt worden door het draaiend zaagblad amputaties door handmatig doorvoeren van hout inademen van carcinogeen houtstof door een slechte afzuiging lawaaidoofheid door blootstelling aan schadelijk geluid Elk risico zal echter zijn eigen weging, toepassing van Fine & Kinney hebben. Omdat elk risico een eigen ernstgraad heeft. Daarnaast zal elk risico zijn eigen specifieke aanpak vragen. Het volstaat derhalve niet om één arbopunt aan te maken waarin ALLE risico s worden opgesomd. Maar voor ELK risico zal een APART arbopunt moeten worden aangemaakt. Met een bijbehorende aparte weging.

13 Pagina 13 van De oplossing Maatregel In het tekstvak Maatregel kunt u beschrijven welke stappen u dient te ondernemen om het betreffende arbopunt te beheersen Bronaanpak Essentieel hierin is dat de Arbowet uitgaat van de zogenaamde bronaanpak. Dit wilt zeggen dat er naar gestreefd dient te worden een arbopunt dusdanig aan te pakken dat het risico niet meer kan voorkomen; oftewel aan de bron aanpakken. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk dient u collectieve maatregelen treffen.bijvoorbeeld: het buiten de ruimte brengen van een lawaaiige compressor. Als ook dit redelijkerwijs niet mogelijk is moet overwegen worden of een afscherming van de risicobron mogelijk is (bijvoorbeeld: een geluidskap om een compressor) Pas als alle drie de voorgaande stappen niet mogelijk zijn mag worden overgegaan tot het verstrekken van Persoonlijke Beschermingsmiddelen Opmerking dateren. In een aantal gevallen zal de oplossing vragen om diverse stappen. Door het toepassen van opmerking dateren bent u in staat de historie bij te houden. Door te klikken op opm. dateren, verschijnt de dagdatum in het tekstvak oplossing. Achter deze datum kunt u de historische opmerkingen plaatsen.

14 Pagina 14 van Afronding Bij de afronding is een onderscheid gemaakt tussen twee mogelijkheden. U moet altijd één van beiden kiezen. Er zijn arbopunten die direct opgelost kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een brandblusser. Voor dit arbopunt kan gekozen worden voor een geplande datum oplossing gereed. (Voor het kiezen van een datum zie datumpicker.) Datum af. Het spreekt voor zich dat na realisatie gecontroleerd wordt of de gerealiseerde oplossing ook effectief werkt. Als u de effectiviteit hebt gecontroleerd, vult u de datum in bij datum af. Nadat u de brandblusser hebt geplaatst, dient deze ook jaarlijks gecontroleerd te worden. Dit is dus geen arbopunt meer dat één afrondingsdatum kent maar een arbopunt dat elk jaar terugkomt. Bij continue aandachtspunt, evaluatie kies u of u dit arbopunt om de drie maanden, om het half jaar of jaarlijks terug wilt laten komen Bij Datum laatste evaluatie geeft u de datum in dat u het arbopunt voor het laatst hebt gecontroleerd Referentie Rechts naast het tekstvak oplossing ziet u referentie staan. Dit geeft u de mogelijkheid onderliggende documenten en website te linken aan één specifiek arbopunt. U activeert de referentie door het + teken aan te klikken. Op deze manier bent u in staat een bibliotheek op te bouwen en bij te houden van: relevante websites specifieke documenten complete directories. Een tip hierin is een aparte directory aan te leggen als zijnde uw bibliotheek.

15 Pagina 15 van 24 5 Hoe te werken met de module TRA 5.4 Wat is een TaakRisicoAnalyse? In de nieuwe VCA norm (versie 2004/04) is een normelement opgenomen dat handelt over TaakRisicoAnalyses. De doelstelling van dit normelement is: vaststellen en beheersen van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie/omgeving 6 Twee elementen in deze doelstelling zijn van essentieel belang, te weten: 1. de uit te voeren werkzaamheden 2. de specifieke situatie/omgeving. De risico s gekoppeld aan een specifieke situatie/omgeving zullen steeds wisselend zijn. Standaardisatie hierin zal derhalve per definitie niet mogelijk zijn. Steeds opnieuw zal beoordeeld moeten worden wat de specifieke risico s. En derhalve ook wat de beheersmaatregelen dienen te zijn. De risico s gekoppeld aan de uit te voeren werkzaamheden zijn echter wel vaak voor een groot gedeelte bekend. Zij zijn namelijk gekoppeld aan de werkzaamheden die uw medewerkers al uitvoeren. En zullen daarom, als het goed is, ook opgenomen zijn in uw RI&E. Een voorbeeld: De risico s bij timmerwerkzaamheden, uitgevoerd in uw timmermanswerkplaats, zijn bekend en opgenomen in uw RI&E. De risico s van timmerwerkzaamheden in een besloten ruimte zijn echter anders dan in uw timmerwerkplaats. En niet bekend. En vragen om bijzondere beheersmaatregelen. Elke uit te voeren Taak kent een aantal taakstappen. Grofweg kunnen deze onderverdeeld worden in drie grote groepen: de voorbereidingsfase de uitvoeringsfase de afrondingsfase Een TaakRisicoAnalyse is derhalve: het vooraf inschatten van risico s in een niet standaard situatie waarbij de taken worden onderverdeeld in taakstappen en de risico s per taakstap gedefinieerd worden en vervolgens voorzien van beheersmaatregelen. 6 Bron: VGM Checklijst Aannemers, versie 2004/04; normelement 2.2, pagina 19

16 Pagina 16 van Wanneer is een TRA noodzakelijk? 7 In de handleiding uitgegeven door de SSVV als zijnde de beheerder van VCA versie 2004/04 is een beslisschema opgenomen. Stap voor stap komt werkt dit beslisschema als volgt: 0. Geef een naam aan de TRA. 1. Deel de taak op in logische taakstappen 2. Kunnen de taakstappen uitgevoerd worden volgens reeds bestaande richtlijnen en procedures? Zo ja: geen TRA noodzakelijk maar de medewerkers instrueren te handelen zoals in de richtlijnen en procedures is opgenomen. Zo nee: volgende stap. 3. Bepaal de risico s van de afzonderlijke taakstappen. Stel u zelf vervolgens de vraag of de risico s hoog uitkomen en/of nieuw zijn voor uw organisatie. Is het antwoord op deze vraag nee dan is geen TRA noodzakelijk. Is het antwoord echter ja dan dient u een TRA op te stellen om de risico s zo veel mogelijk te beheersen. En er zo voor te zorgen dat uw medewerkers niet alleen gezond aan hun specifieke taak beginnen maar ook gezond weer thuiskomen. 7 Bron: Handleiding VCA 2004/04; eigendom SSVV

17 Pagina 17 van Een TRA maken in RIESOFTware RIESOFTware maakt hiervoor gebruik van de risico s en beheersmaatregelen zoals deze reeds opgenomen in uw RI&E. Voor alle duidelijkheid: RIESOFTware zal u derhalve enkel ondersteunen in het verzamelen van reeds bekende risico s gekoppeld aan de werkzaamheden. U kunt deze basis gebruiken om de TRA verder uit te werken met specifieke risico voortkomend uit specifieke werkzaamheden en/of specifieke situatie/omgeving (werkplek). Hieronder is een voorbeeld TRA uitgewerkt voor een ICT bedrijf. De specifieke taak is het aanleggen van een netwerk op locatie. De werkzaamheden zijn bekend en beschreven in de RI&E. De specifieke omstandigheden op de locatie echter niet. Deze zullen in een later stadium (in word) ingevoegd moeten worden.

18 Pagina 18 van Projectnaam Hierin kunt u de specifieke projectnaam invullen De werkwijze In de werkwijze kunt u de verschillende taakstappen behorende bij het project stap voor stap invullen. U typt de eerste stap en bevestig dit middels het + teken. Wilt u in een latere fase wijzigingen aanbrengen in de volgorde, kunt u dit doen middels de en tekens De taakstap Vervolgens neemt u de taakstap zoals opgesomd bij de werkwijze over in de taakstap.

19 Pagina 19 van De risico s behorende bij de taakstap. Als u, na het invullen van de taakstap, op het + teken klikt, verschijnen ALLE risico s die eerder zijn opgenomen in de RI&E. Vervolgens kunt u de risico s aanvinken die, vanuit de RI&E, horen bij deze taakstap. U bevestigt uw keuze middels O.K..

20 Pagina 20 van Bewerken van risico s per taakstap Op het moment dat u links, middels een druk van de linker muisknop, de taakstap activeer, verschijnen rechts alle risico s EN hun beheersmaatregel. Vervolgens kunt u er de volgende bewerkingen mee uitvoeren: middels de en tekens kunt u zowel de volgorden van de taakstappen als de volgorde van de risico s en maatregelen wijzigen middels het teken kunt u zowel een taakstap als een risico/maatregel verwijderen middels toon volledige velden kunt u de volledige tekst van de risico s en maatregelen zichtbaar maken

21 Pagina 21 van Het vervolledigen van de TRA Stelselmatig werkt u alle taakstappen af, en kies de risico s die horen bij een specifieke taakstap. (door op een taakstap te staan, maakt u de risico s behorende bij deze taakstap zichtbaar) Ook hier geldt weer dat u dezelfde bewerkingen kunt uitvoeren als bij Hebt u alle taakstappen verwerkt dan bevestigt u de TRA door links boven op het groene vinkje te klikken. Door te klikken op verschijnen de gegevens in een word document. Let wel: Op dat moment zijn enkel de taak-gerelateerde risico s geëxporteerd naar uw TRA. U dient uw TRA nog te vervolledigen met risico specifiek voor de situatie / omgeving. Oftewel: uw TRA is op dat nog NIET gereed. Maar er is wel een goede basis om verder te gaan.

22 Pagina 22 van 24 6 De rapportengenerator 6.2 RI&E rapporten Met een simpele klik op uw linker muisknop kunt u volgende rapporten doorkoppelen naar Word: Totaaloverzicht, waarbij alle arbopunten uit uw RI&E, gesorteerd op basis van prioriteit in een Word document verschijnen Afdelingsoverzicht, waarbij alle arbopunten behorende bij de door u geselecteerde afdeling verschijnen Overzicht verantwoordelijken, waarbij alle arbopunten gesorteerd per verantwoordelijke verschijnen Risicovolle taak, waarbij alle arbopunten die gemarkeerd zijn als risicovolle taak, gesorteerd per functie verschijnen PBM, waarbij alle arbopunten die gemarkeerd zijn als beheersing middels PBM verschijnen Opleiding, waarbij alle arbopunten die gemarkeerd zijn als beheersing middels een opleiding verschijnen PAGO, waarbij bij alle arbopunten die gemarkeerd zijn als beheersing middels PAGO verschijnen, gekoppeld aan de diverse functies 6.3 TRA rapporten Met een simpele klik op uw linker muisknop kunt u een keuze maken uit de TRA s die u reeds in het verleden hebt gemaakt. Vervolgens selecteert u de TRA van uw keuze en de TRA verschijnt in een Word document, waarna u vervolgens weer de nodige bewerkingen kunt uitvoeren.

23 Pagina 23 van 24 7 Tot slot 7.1 De toetsing door een gecertificeerde arbodienst. Op basis van de huidige wetgeving (anno 2005) 8 is het nog steeds wettelijk verplicht uw risico-inventarisatie en evaluatie te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Wij adviseren u dan ook uw initiële RI&E ter toetsing aan te bieden aan een gecertificeerde arbodienst. 7.2 Inschakeling deskundigen Het is een utopie te denken dat voor alle mogelijke risico s alle kennis binnen een onderneming aanwezig is. Om die reden is ook in de arbowet opgenomen dat, indien dit noodzakelijk is, specifieke deskundigen ingeschakeld dienen te worden. U kunt hiervoor uiteraard op een beroep doen op uw arbodienst 7.3 Verplichte inventarisatie-items In de arbowet zijn een aantal items opgenomen die verplicht in elke RI&E terug dienen te komen. Dit houdt in dat de items, zoals opgenomen in onderstaand overzicht, altijd in uw RI&E moeten zijn opgenomen. Indien een betreffend item binnen uw onderneming niet van toepassing is, dient u het te vermelden in uw RI&E. (achter het item vindt u het corresponderend artikel uit het arbobesluit Jeugdigen ( art 1.36) Zwangeren (art 1.41) Gevaarlijke stoffen in het algemeen (art 4.2) Kankerverwekkende stoffen in het algemeen (art 4.13 en 4.14) Asbest (art en 4.50) Vinylchloridemonomeer (art 4.26) Lood ( art 4.64 en 4.67) Biologische agentia (art 4.85 en 4.97) Thuiswerk met gevaarlijke stoffen (art 4.11) Fysieke belasting (art 5.3) Beeldschermen (art 5.9) Geluid (art 6.7) Persoonlijke Beschermingsmiddelen (art 8.2) 7.4 Vragen Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Pluym ICT, te bereiken via 8 Het is zeer waarschijnlijk dat medio 2005 hieromtrent een wetswijziging wordt ingevoerd. Raadpleeg bijvoorbeeld de website van de Arbeidsinspectie voor de actuele stand van zaken (http://www.arbeidsinspectie.nl)

24 Pagina 24 van 24

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Toelichting RI&E Formats Bioscopen

Toelichting RI&E Formats Bioscopen Toelichting RI&E Formats Bioscopen Achtergrond Iedere werkgever in Nederland moet een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. De grondslag hiervoor ligt in de Arbowet (artikel 5.1 t/m 5.6).

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Easy-SMS (SMS berichten versturen vanuit Easy-work) Versie 605 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen...3 SMS sjablonen...4

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

RI&E Wat, waarom en hoe?

RI&E Wat, waarom en hoe? RI&E Wat, waarom en hoe? FEBEM / FEGE 4 juni 2012 Rik Brebels Corporate Advisor SHEQ van Gansewinkel Groep 1 Inhoud 1. RI&E 2. Taak Risico Analyse TRA 3. Plan van aanpak RI&E RI&E = Risico-inventarisatie

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding PictogendaPrinter Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werken met het programma 5 3. Menu Bestand 6 4. Menu Bibliotheken 8 5. Menu Opties

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Handleiding Op Maat Wizard.

Handleiding Op Maat Wizard. Handleiding Op Maat Wizard. Met de Op Maat Wizard kun je zelf vullingen maken voor de verschillende werkvormen in het Op Maat programma. Wanneer je de software (Speler en Wizard) niet in je bezit hebt,

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Trigion Webportal Gebruiker

Trigion Webportal Gebruiker Trigion Webportal Gebruiker Met de Finder.exe software (verkrijgbaar via website van Trigion www.trigion.nl/homesecurity ) maakt u verbinding met uw Paneel. U opent de Finder door op het icoontje te dubbelklikken.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

teken dient te klikken, voordat u bij de vermelde keuze in het menu kunt komen.

teken dient te klikken, voordat u bij de vermelde keuze in het menu kunt komen. 2 CORRESPONDENTIEGEGEVENS Voorafgaande stappen: Inloggen Voor alle stappen waarbij wordt aangegeven welke keuze u in het menu moet maken, geldt dat bij gebruik van de mobiele versie of als u uw scherm

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1. 2. Uitgangspunten... 1

INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1. 2. Uitgangspunten... 1 INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1 2. Uitgangspunten... 1 3. Stappenplan... 2 a. Open Configuratiescherm... 2 b. Voeg een profiel toe... 3 c. Instellingen... 16 Wijzigingen Datum

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Vectron Commander 7 koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 4 maart 2013 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In document wordt de koppeling tussen

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Sportplan/HandballAction/TrainerOnline vernieuwd

Sportplan/HandballAction/TrainerOnline vernieuwd Sportplan/HandballAction/TrainerOnline vernieuwd U zult het waarschijnlijk al gemerkt hebben : een compleet nieuwe lay- out van Sportplan/HandballAction/TrainerOnline! Niet zo maar een nieuwe lay- out,

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 Handleiding King Online Wat hebt u nodig - Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 November 2010,

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro Spiekscherm het Kladblok van GensDataPro Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie direct in te lezen door middel van het kopiëren van het webadres (URL)

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer

Handleiding Gebruikersbeheer Handleiding Gebruikersbeheer Inhoud Gebruikersgroepen beheren... 3 Een gebruikersgroep toevoegen... 3 Een gebruikersgroep bewerken... 3 Een gebruikersgroep verwijderen... 3 Gebruikers beheren... 4 Een

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Inloggen blz 3. Artikel invoeren blz 4. Werkbalk Tekst blz 6. Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu. Externe link invoeren blz 9

Inloggen blz 3. Artikel invoeren blz 4. Werkbalk Tekst blz 6. Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu. Externe link invoeren blz 9 Inhoud: Inloggen blz 3 Artikel invoeren blz 4 Werkbalk Tekst blz 6 Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu Externe link invoeren blz 9 Afbeelding invoeren blz 10 - uit de map Mijn afbeeldingen

Nadere informatie