WELEDA NIEUWSBRIEF 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELEDA NIEUWSBRIEF 2011"

Transcriptie

1 90 Years In harmony with nature and the human being WELEDA GEACHTE LEZER, Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over onze onderneming en haar ontwikkeling in het afgelopen jaar. Deze ontwikkeling hadden wij niet kunnen doormaken zonder de voortgaande belangstelling en inzet van velen. In het jaar waarin haar 90-jarig bestaan viert is dat nog eens extra aanleiding om u daarvoor op deze plaats bijzonder te bedanken. wil op duurzame wijze ondernemen, met oog voor intrinsieke waarden die dieper gaan en langer houdbaar zijn dan waarden die ten grondslag liggen aan een materialistisch consumentisme. Het afgelopen jaar heeft opnieuw bewezen dat er steeds meer medestanders voor die keuze zijn. De toekenning van het predicaat Duurzaamste merk van toont erkenning en herkenning van de kwaliteit van de producten. Ook in haar rol als werkgever onderscheidde zich door het winnen van de AWVN sociale innovatietrofee eerste kwartaal De onderneming ontwikkelt zich in lijn met het beleid en de missie van de Groep. De groeidoelstelling voor 2010 werd gerealiseerd. Diverse functies werden geïntegreerd ten dienste van meer synergie van de bedrijfsvoering in de regio. Met de oprichting van Benelux SE als een Europese vennootschap geeft bovendien uitdrukking aan de regionale functie van de onderneming. Wij hopen u met deze nieuwsbrief een goed inzicht te bieden en wensen u veel leesplezier. Een uitgebreid verslag over 2010 is voor onze obligatiehouders opvraagbaar op het secretariaat. Dat geldt ook voor het jaarverslag van AG. De directie, Lieve Van der Borght, Martijn Niemeijer en Hans Nijnens KERNCIJFERS WELEDA BENELUX (IN DUIZENDEN EURO S) Geconsolideerd België Geconsolideerd België NETTO OMZET: Geneesmiddelen Lichaamsverzorgingsproducten Intercompany leveringen TOTAAL Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen en tantièmes Winstdeling NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN Gemiddeld aantal medewerkers (FTE s) Eigen vermogen Vreemd vermogen BALANSTOTAAL

2 ONDERNEMINGSONTWIKKELING MARKTONTWIKKELING heeft in 2010 op de markt in en België een voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. De geconsolideerde omzet steeg met 11%, verdeeld over 20% op de Belgische markt en 8% op de se markt. De groei is geheel te danken aan de cosmetica / lichaamsverzorgingsproducten. Voor de geconsolideerde onderneming bedroeg deze 14%, verdeeld over 27% op de Belgische markt en 10% op de se markt. De geconsolideerde omzet van de geneesmiddelen bleef nagenoeg stabiel (-1%). De EBIT bedroeg 3,4%. LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN NOC NEDERLAND (NATURAL ORGANIC COSMETICS) Zoals ook in andere landen waar haar nieuwe Granaatappel Gezichtsverzorgingslijn introduceerde, was de lancering in een doorslaand succes. Gedurende het hele jaar werd er gewerkt aan de bekendheid van gezichtsverzorging bij consumenten, schoonheidsspecialisten en de handel om in het najaar bij de lancering van de drie nieuwe Granaatappelproducten een hoogtepunt te beleven. Meer dan geschenken en kennismakingssets werden verkocht, met aantrekkelijke instapprijzen om consumenten de producten te kunnen laten uitproberen. De advertentiecampagne rond de nieuwe lijn in het najaar was de grootste die ooit in deed. Niet alleen in talloze tijdschriften en op internet waren de advertenties te zien, ook in het straatbeeld door abri s en en mupi s in veertien grote steden en zelfs op twee trams in Rotterdam konden de nieuwe producten worden gespot. Actieve promoties in de weekends in de grote steden, een etalagewedstrijd voor alle 1250 partnerwinkels, training van meer dan winkelmedewerkers en een wedstrijd voor consumenten waarbij 75 gratis schoonheidsbehandelingen konden worden gewonnen, resulteerde in een enthousiasmerende schwung rond de nieuwe producten. PERSONEEL & ORGANISATIE NL GEZOND WERKEN Op het gebied van preventie zijn de stoelmassages nog toegankelijker gemaakt voor alle medewerkers (55 medewerkers hadden elke drie à vier weken een stoelmassage), is een interne medewerker opgeleid tot preventiemedewerker, is een ergocoach actief geweest bij werkplekonderzoeken, en is door een ergotherapeut een werkplekonderzoek en instructie verricht binnen de afdeling Productie. MEDEWERKERSTEVREDENHEID In 2010 werd, evenals in 2006, een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek bleken aanleiding tot verdere flexibilisering van werktijden en stimulering van thuiswerken. Op het gebied van persoonlijke opleiding en ontwikkeling werd een belangrijke stap gezet door elke individuele medewerker een persoonsgebonden budget toe te kennen. Ter bevordering van motivatie, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing is een start gemaakt met resultaatgericht management, dat in verder zal worden ingevoerd in de organisatie. MEDEWERKERSMUTATIES In 2010 verlieten 8 collega s de onderneming en traden 9 medewerkers nieuw in dienst. Alle vrijgevallen functies zijn in eigen beheer geworven, een functie is tijdelijk opgevuld door een uitzendkracht. OPLEIDINGEN 9 medewerkers volgden een functiegerelateerde opleiding. 4 medewerkers zijn gestart met een 2 In de winter kreeg de campagne nog een vervolg op Hyves, waar leden van deze netwerksite elkaar ruim mailtjes over s gezichtsverzorgingslijnen doorstuurden en mensen de speciaal ontwikkelde beautytest deden. Daarmee kon de consument testen welke producten het best bij zijn huidbeeld passen en welke ondersteuning qua voeding en beweging door een Schoonheidsspecialist wordt aangeraden. Qua distributie beleefde een forse groei bij met name diverse drogistenketens. Ook in de traditionele -markt bij apotheken en natuurvoeding kon een kleine groei worden genoteerd. NOC BELGIË De omzet in België steeg in 2010 met een niet eerder vertoonde 27%. Steeds meer consumenten zijn zich bewust van de gevolgen van het gebruik van traditionele cosmetica voor zichzelf en het milieu. Daardoor raken ook grote retailers geïnteresseerder in natuurlijke cosmetica; een trend die we eerder zagen in Duitsland en Frankrijk. Het lukte om met name de distributie bij de grote retailers fors uit te breiden. 10 producten zijn inmiddels te verkrijgen in een Green Shop-concept bij Carrefour. 45 referenties werden geïntroduceerd in het natuurlijke segment bij 50 Super Delhaize winkels. Als gevolg van de introductie van de Granaatappelserie en de herintroductie van bestaande gezichtsverzorgingslijnen kon ook duidelijke groei worden gerealiseerd in drogisterijen en de thuisbasis van, de natuurwinkels. Onze benadering van direct marketing, eerste stappen in E-marketing, tezamen met merkappreciatie-activiteiten op winkelniveau bleken de juiste ingrediënten om 2010 tot een succesvol jaar te maken, meebewegend op de golven van een duidelijke ecotrend die ook in diverse andere industriesegmenten waarneembaar is. is in België de enige producent van natuurlijke cosmetica die klimaatneutraal werkt. Naast een geheel klimaatneutrale bedrijfsvoering wordt op dit moment al 30% van onze producten klimaatneutraal aangeboden. MBO-opleiding en 2 met een HBO-opleiding. Incompany werd een cursus verzuimbegeleiding voor leidinggevenden gegeven. 30 medewerkers namen deel aan een communicatie- en feedbacktraining. ARBEIDSPARTICIPATIE Via de samenwerking met de sociale werkvoorziening van DSW en Promen werden uur via hen ingehuurd (5,4 FTE op jaarbasis), waarvan het merendeel op locatie van. Via Promen is een medewerker na een periode gedetacheerd te zijn geweest in vaste dienst bij gekomen. 3 medewerkers boven de 65 jaar zijn door blijven werken na hun pensionering. Hélène Verkaar, Manager P&O GENEESMIDDELEN De ontwikkeling van de geneesmiddelenomzet van wordt al jaren gehinderd door het ontbreken van passende registratiemogelijkheden voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen. De meeste -geneesmiddelen in worden als magistrale bereiding gemaakt in de Bereidingsapotheek (circa 1000 bereidingen). Een aantal geneesmiddelen kan de patiënt alleen krijgen wanneer hij ze voor zichzelf in Duitsland bestelt. 16 geneesmiddelen zijn als homeopathisch geneesmiddel (met indicatie) geregistreerd, maar de se overheid wenst deze registratie niet langer te erkennen omdat de onderbouwing van de werkzaamheid onvoldoende zou zijn. Samen met andere producenten, verenigd in de brancheorganisatie Neprofarm, verzet zich juridisch hiertegen. Ook op de Belgische markt wordt een 600-tal geneesmiddelen door het magistraal Labo van België op recept aan apotheken ter beschikking gesteld. In 2010 werd in België de (her)introductie voor voorbereid van een serie zogeheten gezondheidsproducten. De verwachting is dat deze (her)introductie een duidelijk positief effect zal hebben op de omzetontwikkeling. Benelux was in 2010 betrokken bij de activiteiten van ECHAMP, de Europese brancheorganisatie voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelproducenten. Deze heeft als doel om een passende registratiemogelijkheid voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen in Europa te realiseren. Daartoe wordt nauw contact onderhouden met de Europese wetgever en het Europese parlement. Totdat de registratie is gelukt, blijft de situatie van geneesmiddelen op de Benelux markt ongunstig. INTERNATIONALE GENEESMIDDELENSTRATEGIE Benelux opereert met haar farmaceutische activiteiten binnen de kaders en doelstellingen van de internationale -strategie. Deze berust op registratie van een beperkt aantal geneesmiddelen dat als kansrijk is gedefinieerd en de omzet de komende jaren op een substantieel hoger plan moet brengen. Daarnaast loopt een internationaal kostenbesparingstraject voor de geneesmiddelenproductie waarvan eerste resultaten in 2010 zichtbaar zijn geworden. Doelstelling van AG blijft een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de antroposofische geneeskunde, de versterking van de positie van marktleider voor hoogwaardige natuurlijke cosmetica en het zekerstellen van de eigen onafhankelijkheid, ook voor de toekomst, door de winstgevendheid van de onderneming te verbeteren. Dat brengt met zich mee dat ook de dochterondernemingen een bijdrage dienen te leveren aan het beëindigen van de verliesgevende situatie van de geneesmiddelen. In dat kader is eind 2010 besloten om de productieactiviteiten van het magistraal Labo in België tot een minimum te gaan beperken, waarbij in de beschikbaarheid voor de patiënt voor zover mogelijk op andere wijze wordt voorzien. ORGANISATIE Het jaar 2010 stond in het teken van de implementatie van de internationale strategie Onderdeel daarvan is de vorming van aparte Business Units voor Natural Organic Cosmetics (NOC) en Pharma met voor beide eigen groei- en resultaatdoelstellingen. Voor NOC Benelux betekent dit de komende jaren een ambitieuze jaarlijkse groeidoelstelling die nodig is om competitief te kunnen blijven op een markt waar steeds meer conventionele merken zich profileren als natuurlijk en biologisch. Voor de Business Unit Pharma is het doel om de thans verliesgevende situatie in 2014 omgebogen te hebben naar break-even. De uitrol van de strategie heeft consequenties voor de manier waarop het bestuur en toezicht op de dochterondernemingen wordt georganiseerd. Verdere samen- 3 DE WELEDA TUIN In de tuin in Zoetermeer worden geneesplanten gekweekt voor medicijnbereiding. Dit gebeurt zoveel mogelijk in een bedrijfseigen gesloten kringloop; van het zaaien van zelf gewonnen zaad tot het composteren van restmateriaal dat overblijft na het medicijnbereidingsproces. De tuin is ook een werkplaats voor rondleidingen en workshops en vervult een kernfunctie in de ecologie van de omgeving van met zijn ononderbroken verband van bomen, struiken en planten, aan een grote vijver gelegen. De omzoming met houtwallen en hagen zorgt voor een aantrekkelijke aankomst en een beschut klimaat voor vogels en kleine zoogdieren in het overheersende industrieel klimaat. COMPOSTEREN IS NIEUWE AARDE MAKEN Door elk jaar eigen restmaterialen te composteren en weer terug de tuin in te brengen, ontstaat een kringloop van steeds grotere diversiteit en complexiteit. Deze wordt vastgelegd in de humus. Humus vergroot de bufferkwaliteiten van de bodem (door zijn levende, luchtige, maar toch samenhangende structuur) en versterkt daardoor de weerstand van de tuin tegen ziekten en plagen. Door het composteren zo snel en zuurstofrijk mogelijk te laten gebeuren, wordt de uitstoot van CO 2 en andere gassen minimaal. In 2009 werd naast het wiedsel uit de tuin ruim 2000 kg plantaardig restmateriaal van productieafkomst terug de tuin in gebracht. REGIONALE BD-BIJENGROEP De tuin heeft een kleine imkerij. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen, terwijl hun honing gebruikt wordt in geneesmiddelen. Bijen zijn ook voor de mens van levensbelang. Omdat we willen meewerken aan een goede verzorging van de honingbij, hebben we de coördinatie van een regionale biologisch-dynamische bijengroep op ons genomen. Met andere imkers wisselen we kennis en ervaringen uit. Ook worden lezingen georganiseerd. KWALITEIT EN CERTIFICERING Het beheer van de tuin gebeurt op biologisch-dynamische wijze. De tuin heeft een Demeter-licentie en het Certificaat Biologische Productie van de stichting Skal. GEOOGSTE PLANTEN JAAR AANTAL SOORTEN OOGST-PLANTEN IN EIGEN TUIN DAADWERKELIJK AANTAL OOGSTEN TOTAAL GEWICHT kg kg kg Jan Graafland, Hoofd Tuin OOGST SINT-JANSKRUID, ZOETERMEER

3 HET GROOT MEDEWERKERS OVERLEG (GMO) werking tussen regionale dochterondernemingen, clustering van ondernemingen onder verantwoordelijkheid van één bestuur en een efficiënt en effectief toezicht zijn daarbij essentieel. Voor Benelux en België leidde dit tot een veranderingsproces dat per 2012 volledig zal zijn voltooid. NV heeft vanaf 1 januari haar rechtsvorm gewijzigd in die van een Europese Vennootschap (SE) en haar naam in Benelux. België zal per 2012 fuseren met de se onderneming. Daarmee houdt vanaf dat moment België op als zelfstandige rechtspersoon te bestaan en vormen beide ondernemingen samen Benelux SE. Het bestuur van Benelux SE wordt vanaf gevormd door Lieve Van der Borght, Martijn Niemeijer en Hans Nijnens (voorzitter). Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen waarin de aandeelhouder werknemers van haar eigen organisatie benoemt. Met ingang van 1 januari zijn dat Moritz Aebersold en Ramon Stroink. MAATSCHAPPELIJKE ERKENNING De vermindering van broeikasgassen die hierdoor ontstaat wordt berekend en omgezet in verhandelbare Emissierechten. Benelux compenseert haar CO 2 uitstoot door aankoop van deze emissierechten, naast een actief beleid om de eigen CO 2 uitstoot terug te dringen. Ook op andere wijze stond het jaar 2010 in het teken van voortgezette inspanningen om onze activiteiten zo duurzaam mogelijk te laten zijn. Het bekroonde mobiliteitsplan 2008 van Benelux werd verbeterd; verdere flexibilisering van werktijden vond plaats. Voor het thuiswerken is de doelstelling voor geformuleerd; in totaal 6% van alle werkuren worden thuiswerkuren (2009: 3%). Ook wordt ingezet op een verlaging van woon-werkkilometers per medewerker. Verdere CO 2 - reductie kon in 2010 worden gerealiseerd waardoor de CO 2 -footprint van Benelux tussen 2008 en daalde met maar liefst 43%. In werd onderzoek gedaan naar het verschijnsel Electro Magnetische Straling (EMC), die wordt veroorzaakt door elektrische apparatuur, mobiele telefoons, draadloze telefoons, draadloos internet, enzovoort. Als resultaat hiervan is in de vestiging in het gebruik van DECTzenders en -telefoons voor draadloze telefonie aanzienlijk beperkt. Ook zijn de meeste bureauplekken inmiddels elektrisch geaard. Ook volgden medewerkers een workshop met Bas Schneiders (hoofd CSR Groep.) Mede op grond daarvan ontwikkelde de Goep haar sustainability-strategie Op 11 november 2010 werd de Dag van de duurzaamheid met alle medewerkers gezamenlijk gevierd. Voor is de meest in het oog springende doelstelling de mogelijkheid te onderzoeken om vanaf 2012 het goederentransport vanuit Duitsland via het spoor te laten verlopen. Wanneer alles volgens plan verloopt, zal bovendien de uitbreiding van het pand van België rond de zomer van kunnen worden betrokken, voorzien van groendak, houten buitenafwerking en een nieuwe reeks zonnepanelen. Het GMO is het medezeggenschapsorgaan van Benelux SE. Haar bevoegdheden staan geformuleerd in de Wet op de Ondernemingsraad (WOR). Het jaar 2010 stond voor het GMO, naast het vertegenwoordigen van de belangen van alle medewerkers, in het teken van professionalisering. Aan de hand van een zelfdiagnose-instrument dat is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut voor Ondernemingsraden (GBIO) werd gekeken naar de huidige kennis, vaardigheden en ontwikkelingskansen. Om alle vraagstukken zo efficiënt mogelijk te behandelen en de kwaliteiten van de individuele leden optimaal te benutten werden diverse portefeuilles gemaakt, waarin de leden verdiepingscursussen volgden. In 2010 bracht het GMO onder andere advies uit over aanvragen die betrekking hadden op een verbeterproject op de afdeling Binnendienst, de omvorming van NV naar Benelux SE, een organisatieaanpassing van de afdeling Marketing, Communicatie & Sales en de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Ook werd instemming verleend voor diverse aanpassingen in de arbeidsvoorwaardensfeer. Om de communicatie met medewerkers verder te verbeteren, werd een pilot gestart met een tweewekelijks GMOloket. Dit is een inloopspreekuur waar medewerkers met vragen terecht kunnen. In de maandelijkse medewerkersnieuwsbrief worden berichten vanuit het GMO gemeld. Het GMO kwam in maal in vergadering bijeen, waarvan 3 maal met de directie. In augustus werd een tijdelijke Bijzondere Onderhandelings Groep (BOG) gevormd in het kader van de omvorming naar een Europese Vennootschap (SE). Deze BOG bestond uit de leden van het GMO en twee medewerkers van de Belgische dochteronderneming. Het doel was om de rol van de medewerkers met betrekking tot de medezeggenschap in de SE vast te leggen. Dit is gerealiseerd in het GMO-reglement dat deel uitmaakt van de overeenkomst die in december tussen de BOG en de directie werd gesloten. Hierna werd de BOG opgeheven. Een van de besluiten is dat met ingang van minimaal één Belgische medewerker het GMO-team versterkt. Namens het GMO, Richard van der Hoek, voorzitter Op 12 april 2010 werd uitgeroepen tot winnaar van de AWVN-Innovatietrofee eerste kwartaal De AWVN vertegenwoordigt als Algemene Werkgevers Vereniging ruim ondernemingen direct en indirect. kreeg de prijs met name voor de manier waarop de medewerkers betrokken worden bij het ver doorgevoerde mobiliteitsbeleid. Doordat de voorwaarden van de regelingen zo aantrekkelijk mogelijk heeft gemaakt en goed gedrag beloont, voelen de medewerkers zich aangesproken op de -waarden en -normen. De medewerkers ervaren het beleid dan ook als het gezamenlijk streven naar een schoner milieu/betere leefomgeving, aldus het juryrapport. Vanaf 11 november 2010 mag zich bovendien een jaar lang het duurzaamste merk van noemen. De verkiezing werd georganiseerd door de website in samenwerking met Ode, P+, Rank a Brand, De Wereld van Morgen en Urgenda. is de website met de grootste database van duurzame ondernemingen in. DUURZAAM ONDERNEMEN Benelux is een 100% dochter van AG. Al sinds vele decennia neemt AG haar verantwoordelijkheid voor mens en natuur. Naast permanente aandacht voor 100% natuurlijke producten heeft dit ook geleid tot heldere ethische standaarden, fair trade partnerships met meer dan 50 partners wereldwijd, diverse lokale initiatieven van de -dochterondernemingen wereldwijd, een grondstoffengebruik bij de lichaamsverzorgingsproducten waarvan inmiddels 74% biologisch of biologisch-dynamisch is (bij de geneesmiddelen is dit 90%), betrokkenheid bij de implementatie van de VN-conventie over biodiversiteit, natuurbehoud en nucleaire veiligheid en certificering van de productiesites in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk volgens EMAS/ISO Benelux en België hebben als dochterondernemingen de afgelopen jaren een actief duurzaamheidsbeleid gevoerd. De ondernemingen zijn in 2008 een samenwerking aangegaan met de se onderneming Soil & More. Daardoor is Benelux nu klimaatneutraal. Inmiddels worden ook diverse producten klimaatneutraal aangeboden. Deze lijn zal de komende jaren worden voortgezet. Soil & More ontwikkelt composteringsprojecten in onder andere Mexico, Egypte, Zuid- Afrika en Ethiopië en maakt daarbij gebruik van een composteringsmethode op basis van de biologisch-dynamische landbouwmethode. Hierdoor ontstaat onder andere veel minder methaangas dan bij een normaal rottingsproces. Soil & More draagt hierdoor bij aan de vermindering van broeikasgassen, aan de verbetering van afvalverwerking, vervanging van kunstmest en vermindering van het broeikasgas lachgas dat bij productie en toepassing van kunstmest vrijkomt. Tenslotte draagt de compost bij aan een hoger humusgehalte van landbouwgronden, waardoor CO 2 gebonden wordt uit de atmosfeer. DE BEREIDINGSAPOTHEEK In juni 2002 werd in de registratieverplichting voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen van kracht. Sinds die datum zorgt de Bereidingsapotheek (WBA) ervoor dat meer dan 1000 antroposofische geneesmiddelen niet van de markt hoefden te verdwijnen, maar beschikbaar blijven voor se patiënten. Op speciaal verzoek van antroposofische artsen worden in de Bereidingsapotheek ook nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld. In 2010 is op deze wijze Duindoorn Zalf in het assortiment gekomen, evenals 3 nieuwe granulen: Ontstekingskorrels en Levisticum, radix, decoctum D3, als alcoholvrije variant van bestaande alcoholische diluties, en Vaccinatiekorrels als volledig nieuw product. Een grote verscheidenheid aan farmaceutische vormen wordt geproduceerd: diluten (orale druppelvloeistoffen), trituraties (orale poeders), zalven en gels, uitwendige vloeistoffen en oliën, granulen, zetpillen en een spray. In 2010 werden van deze WBA-geneesmiddelen in totaal verpakkingen geproduceerd en verpakkingen verkocht. De Bereidingsapotheek produceert tevens gezondheidsproducten voor Benelux en België, in de verschillende vormen: zalven, gel, uitwendige vloeistoffen, diluten, tabletten (enkel afvullen), strooipoeder, siroop, olie en sprays. In 2010 werden voor in totaal verpakkingen geproduceerd en voor België Tevens werden 2 massageoliën geproduceerd ( flessen). In totaal heeft de Bereidingsapotheek in 2010 bijna een kwart miljoen eindproducten geproduceerd. Bovendien werd er voor bijna kg aan plantentincturen bereid, uit 50 verschillende soorten planten, drie kwart daarvan verse planten, deels uit eigen tuin. Deze tincturen worden, naast ingekochte tincturen, als grondstof verwerkt in de producten. Ingrid van Berckelaer, Verantwoordelijk apotheker GEPRODUCEERD IN 2010 DOOR WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK GENEESMIDDELEN VOOR NL aantal verpakk. aantal soorten diluten (druppelvloeistof, oraal) gels granulen oliën (uitwendig) spray zetpillen (rectaal) trituraties (poeders, oraal) uitwendige vloeistoffen zalven TOTAAL GEZONDHEIDSPRODUCTEN VOOR B aantal verpakk. aantal soorten diluten (druppelvloeistof, oraal) sprays tabletten zalven TOTAAL GEZONDHEIDSPRODUCTEN VOOR NL aantal verpakk. aantal soorten diluten (druppelvloeistof, oraal) gel oliën (uitwendig) siroop strooipoeder tabletten uitwendige vloeistoffen zalven TOTAAL LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN aantal verpakk. aantal soorten massageolie TINCTUREN hoeveelheid in kg aantal soorten uit droge planten uit verse planten TOTAAL

4 streeft een ontwikkeling na, waarbij de aarde op herwinbare wijze wordt benut, zodat uitputting wordt voorkomen. De middelen van de aarde zijn beperkt. Zij moeten worden beschermd, voor mensen en voor de natuur. Duurzaam ondernemen betekent voor ons de natuurlijke rijkdommen te benutten, te verzorgen en te behouden. BIJDRAGE AAN KLIMAATBESCHERMING Bij de productieprocessen van worden grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten verwerkt en getransporteerd. Hierbij komen onvermijdelijk broeikasgassen vrij, die mede de opwarming van de aarde veroorzaken. De bijdrage van aan de bescherming van het klimaat is primair gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze vermindering wordt allereerst bereikt door het vervangen van conventionele door hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast voert veranderingen door in de bedrijfsvoering. In 2009 is het overtollig verpakkingsmateriaal gaan gebruiken als opvulmateriaal, waarbij zowel de hoeveelheid afval is teruggebracht, als de hoeveelheid ingekocht opvulmateriaal is afgenomen. Ook heeft de training het nieuwe rijden aan haar medewerkers aangeboden. Tot slot wordt het niet-reduceerbare deel van de uitstoot gecompenseerd. Als maatstaf voor de uitstoot van broeikasgassen wordt de hoeveelheid CO 2e gehanteerd. Jaarlijks wordt de hoeveelheid CO 2e geëvalueerd. Van alle activiteiten van het groeien van de planten (onze grondstoffen) tot het distribueren van de eindproducten naar de detailhandel wordt berekend wat de CO 2e -uitstoot is. Zo wordt de balans opgemaakt en worden de klimaatgevolgen en de effecten van onze maatregelen in kaart gebracht. De afgelopen jaren zijn Benelux en België gezamenlijk in staat geweest de CO 2e uitstoot te reduceren van kilo in 2007 tot naar schatting kilo in EEN PASPOORT VOOR ONZE KLIMAATNEUTRALE PRODUCTEN Van alle klimaatneutrale producten van is de CO 2e voetafdruk berekend. De CO 2e emissies van deze producten worden gecompenseerd door de aanschaf van Verified Reduction Rights (VER s) van de onderneming Soil & More, die wereldwijd compostinstallaties ontwikkeld, waar organisch afval wordt verwerkt volgens een biologisch-dynamisch procedé. Op de website van Benelux is van elk klimaatneutraal product het zogenoemde product paspoort geplaatst. Het bevat een overzicht van alle ingrediënten van het product en informatie over de herkomst daarvan. Ook geeft het inzicht in de CO 2e uitstoot, veroorzaakt door de productie van het product. GRONDSTOFFEN & PRODUCTEN betrekt zevenhonderd grondstoffen uit de natuur. Natuurlijke grondstoffen van excellente kwaliteit zijn de basis voor hoogwaardige en werkzame producten die bijdragen aan het gezond blijven en het gevoel van welbevinden van onze consumenten. De biodiversiteit neemt af. Meer en meer wilde soorten worden bedreigd en moeten beschermd worden. heeft daarom besloten planten die tot nu toe in het wild geplukt werden, waar mogelijk zelf te gaan verbouwen. Naast een betere CO 2e : dit zijn CO 2 -equivalenten en omvatten het totaal aan gassen, waaronder kooldioxide (CO 2 ), methaan (CH 4 ) en lachgas (N 2 O), waarvan vastgesteld is dat deze gassen bijdragen aan de opwarming van de aarde. DUURZAAMHEID beheersing van de kwaliteit en het zeker stellen van de aanvoer van deze planten, wordt hierdoor ook een bescherming van het milieu en handhaving van de biodiversiteit bereikt. De biologisch-dynamische groei vindt plaats zonder pesticiden en chemicaliën. Voor sommige planten die vanwege het klimaat niet in onze tuinen groeien of waarvan grote hoeveelheden benodigd zijn, doet een beroep op ruim 50 partners wereldwijd, die werken volgens onze richtlijnen met als doel dezelfde kwaliteit te leveren. MOBILITEIT & TRANSPORT Op het gebied van mobiliteit heeft in 2010 haar beleid geactualiseerd. De overkoepelende doelstelling wordt vanaf dat het gemiddeld aantal woon-werkkilometers per FTE jaarlijks daalt en het aantal schone kilometers stijgt. Dit wordt gerealiseerd door drie afgeleide doelstellingen na te streven: Van de nieuw te werven medewerkers woont 75% binnen een straal van 15 km rondom of is bereid dat binnen 2 jaar te gaan doen, of komt structureel met het OV. 65% van de woon-werkkilometers van de medewerkers die binnen een straal van 10 km rondom wonen is schoon en/of gezond vanaf. Medewerkers die meer dan 10 km van wonen en die aangewezen zijn op vervoer per auto, wordt afhankelijk van de functie en het aantal werkdagen mogelijkheden geboden om een deel van de tijd thuis te werken. Het beleid rond mobiliteit is gericht op het stimuleren van medewerkers om over te stappen van de auto naar schonere en gezonde alternatieven, zoals openbaar vervoer, carpoolen of de fiets. Een aantal -auto s is al in 2009 als experiment uitgerust met Go-Greener technologieën. Vanaf zullen alle medewerkers van die een auto van de zaak hebben, deelnemen aan het Go4MVO-programma, een geïntegreerd pakket maatregelen om zo verantwoord mogelijk om te gaan met het gebruik van de auto. Vanaf dat moment heeft een volledig groen wagenpark. AANSLUITING BIJ NGO S IN 2010 heeft zich op uitnodiging in 2010 aangesloten bij De Groene Zaak, een ondernemingsplatform van koplopers dat zich inzet voor het versnellen van de verduurzaming van de se economie. België trad in 2010 toe tot KAURI, een duurzaamheidsnetwerk met momenteel reeds 239 leden, dat zowel bedrijven als NGO s groepeert. Het gemeenschappelijke doel van alle leden is om hun eigen specifieke kennis en contacten te gebruiken om lokaal en globaal duurzame samenwerkingen op te zetten. KAURI organiseert verschillende soorten activiteiten die het opzetten van zulke initiatieven stimuleert: workshops, expert meetings, open dialogen, speed-dating en de KAURI market place. AANTAL KILOMETERS WOON-WERK VERKEER INPUT-OUTPUT BALANS EN1: TOTALE HOEVEELHEID VERBRUIKTE MATERIALEN IN KG grondstoffen verpakkingsmaterialen promotie materialen productiebenodigdheden EN3 & EN4: DIRECT EN INDIRECT ENERGIEVERBRUIK DOOR PRIMAIRE ENERGIEBRON IN KWH gas elektriciteit EN8: TOTALE WATERONTTREKKING PER BRON IN M totaal gem. per FTE RESULTAAT PER DOELSTELLING WOON-WERK VERKEER aantal medewerkers doelstelling 2010 resultaat nieuwe medewerkers binnen 15 km 9 75% 100% binnen 10 km schoon en/of gezond 16 65% 53% RESULTATEN THUISWERKEN IN UREN totaal incidenteel structureel thuiswerk t.o.v. totaal 2,30% 3,50% AANTAL MEDEWERKERS PER WOON-WERKAFSTAND CATEGORIE ( ) regenwater waterbedrijf EN16: TOTALE DIRECTE EN INDIRECTE EMISSIE VAN BROEIKASGASSEN IN KG aantal medewerkers minder dan 10 km 35 tussen 10 en 20 km 32 tussen 20 en 30 km 17 meer dan 30 km 6 totaal 90 totale emissies directe emissies indirect emissies EN22: TOTAALGEWICHT AFVAL NAAR TYPE EN VERWIJDERINGSMETHODE IN KG totaal afval ongevaarlijk afval composteren hergebruik recycling verbranden met warmte terugwinning gevaarlijk afval verbranden met warmte terugwinning Aanstellen coördinator duurzaamheid Bevorderen schoon & gezond woon-werkverkeer RSI-cursus voor medewerkers Aanvang stoelmassage voor medewerkers 4 FTE ingevuld door medewerkers met een uitdaging op de arbeidsmarkt Opstellen geïntegreerd GRI-duurzaamheidsverslag Formuleren van de kernwaarden van waaruit wil werken Afspraak over maximale bandbreedte tussen salarissen; factor klimaatneutrale producten op de markt Vestigingen in en België worden klimaatneutrale onderneming met (gegevens 2007) 536 kg CO 2. 4,35 FTE ingevuld door medewerkers met een uitdaging op de arbeidsmarkt Hergebruik van kartonnen dozen als opvulmateriaal Apart aanleveren van plastic folie voor recycling Gebruiken van plantaardige inkt bij drukwerk Kantoorpapier en zakelijk papier met FSC-keurmerk Ontwikkelen en implementeren levensfasebewust medewerkersbeleid Opstellen richtlijn inkoop kantoorartikelen Realisering groen wagenpark bij België en introductie elektrische fiets van de zaak nieuwe klimaatneutrale producten op de markt Productpaspoorten met herkomst en CO 2 -uitstoot op website Klimaatneutrale onderneming met (gegevens 2008) 301 kg CO 2 -uitstoot 5,7 FTE ingevuld door medewerkers met een uitdaging op de arbeidsmarkt Dag van de Duurzaamheid voor alle medewerkers en relaties op 11 november met Kees Zoeteman over Gaia Logica Training het nieuwe rijden voor Buitendienst Invoeren dagelijkse registratie op intranet van woon-werkkilometers 29% minder papierafval door het omvormen van karton tot opvulmateriaal Start 3-jarige ondersteuning kruidenproductie en siddhi-arts in Sevapur i.s.m. België Gezuiverd en gevitaliseerd water i.p.v. flessen water in kantine Opstellen richtlijn inkoop marketingmaterialen 10% elektriciteitsvoorziening via zonnepanelen bij België nieuwe klimaatneutrale producten op de markt Klimaatneutrale onderneming met (gegevens 2009) 231 kg CO 2 -uitstoot Installatie kernteam duurzaamheid Winnen AWVN Innovatietroffee 1e kwartaal met mobiliteitsbeleid Winnen Award Duurzaamste Merk 2010 Workshop met Bas Schneiders, internationaal verantwoordelijk voor CSR, over inbreng NL in sustainability-strategie Groep ontwikkeld sustainability-strategie Dag van de Duurzaamheid op 11 november met Bas Schneiders over groepsstrategie en -partner Soil & More Groep in gesprek met Soil & More over samenwerking vanaf Regeling schoon & gezond woon-werkverkeer geactualiseerd NL & B geïntegreerd in het duurzaamheidsverslag van de Groep Regelmatige informatie over duurzaamheid in interne nieuwsbrieven Onderzoek naar straling en als gevolg hiervan verwijderen DECT-toestellen en aarden van de werkplekken in Aanzienlijke vermindering papierverbruik door overstap naar elektronische versie van Berichten in België Individuele monitoring brandstofverbruik -auto s Training het nieuwe rijden voor gebruikers -auto s Aanpassingen aan auto s om bestaande auto s milieuvriendelijker te maken Onderzoek naar goederentransport per spoor vanuit D/CH/F Ingebruikneming aanbouw België met groendak en zonnepanelen Onderzoek voorwaarden duurzaam transport be lean be green Onderzoek gebruik FSC-papier voor verzenddozen Plan voor internationale Dag van de Duurzaamheid op 11 november Internationale website 90 jaar duurzaam online 6 7

5 ONDERNEMINGSPROFIEL EN BESTUUR WELEDA GROEP De Groep wordt gevormd door het moederbedrijf, AG te Arlesheim in Zwitserland, met een productiebedrijf te Schwäbisch Gmünd in Duitsland, meerderheidsdeelnemingen in Argentinië, België, Chili, Finland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Italië,, Oostenrijk, Peru, Rusland, Zweden, Spanje, Tsjechië en de USA en minderheidsdeelnemingen in Brazilië en Nieuw-Zeeland. De Groep is verder via agenten en licentiehouders vertegenwoordigd in 28 andere landen binnen en buiten Europa. AG is een vennootschap naar Zwitsers recht en wordt bestuurd door de Verwaltungsrat, vergelijkbaar met een combinatie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van een se vennootschap. De Groepsleiding heeft de dagelijkse leiding van de onderneming. Ieder lid van de Groepsleiding heeft een functionele portefeuille voor de gehele groep. LEDEN VAN DE VERWALTUNGSRAT Dr. Giancarlo Buccheri, Milano/Italië Georg Fankhauser, Basel/Zwitserland (president) Rolf Kerler, Arlesheim/Zwitserland Paola Ghillani, Zürich/Zwitserland Barbara Schneider, Basel/Zwitserland Prof. Götz W. Werner, Karlsruhe/Duitsland WELEDA BENELUX SE Benelux is een Europese Vennootschap (SE). België zal per 2012 fuseren met Benelux. Daarmee houdt vanaf dat moment België op als zelfstandige rechtspersoon te bestaan en vormen beide ondernemingen samen Benelux SE. Het bestuur van Benelux SE wordt vanaf gevormd door Lieve Van der Borght, Martijn Niemeijer en Hans Nijnens (voorzitter). Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen waarin de aandeelhouder werknemers van haar eigen organisatie benoemt. Met ingang van 1 januari zijn dat Moritz Aebersold en Ramon Stroink. Doelstelling is het produceren en verhandelen van (zelfzorg)geneesmiddelen en lichaamsverzorgingsproducten. Daarmee wil op natuurlijke wijze een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid en het genezen van ziektes. Uitgangspunt daarbij is de antroposofische geneeskunde, die is gericht op het stimuleren van het natuurlijke zelfherstellende vermogen van de mens en aansluitend op de toenemende emancipatie en bewustwording op het vergroten van de eigen regie voor de eigen gezondheid. Moritz Aebersold Peter Braun Head International Markets Support functions: Corporate Communication & Trademark Management Head Business Unit Pharmaceuticals Support function: Health Policy Directie Zwitserland Directie Zwitserland Dr. Marc Follmer Head Quality & Sourcing Directie Frankrijk Patrick Sirdey CEO Patrick Kersting CFO LEDEN VAN DE GROEPSLEIDING Head Business Unit Natural Cosmetics Support function: HR Development Head Controlling & Finance Support function: Legal Affairs Directie Duitsland, Frankrijk en Zwitserland Benelux en België zijn sinds oktober 2008 klimaatneutrale ondernemingen. 8

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/10 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/10 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Stimular Milieubarometer - 2012 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Stimular Milieubarometer - 2014 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Klimaatneutraal product

Klimaatneutraal product Klimaatneutraal product U heeft het voornemen om een klimaatneutraal product op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014)

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Climate Neutral Group t/m

Climate Neutral Group t/m Rapportage CO2-voetafdruk 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Rapportageperiode 2015... 3 2.1. Directe en indirecte emissies... 3 2.2. Historische vergelijking...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013)

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q4 2014 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q4 2014 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q4 214 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : CSR Q4 214 Versie : 1., Definitief Datum : 24-1-215 Datum document 17/8/214 BAM Civiel bv Behandeld door :

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder. Energiemanagement Actieplan

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder. Energiemanagement Actieplan InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2016-2020 Was getekend 7 juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 18-08-2014 C. de Waard Versie obv 2013. ISO 14064 protocol toegevoegd 0.2 24-02-2015

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - 2014 Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Boom+Verweij Milieubarometer - 2016 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Oostenrijk Groep BV Milieubarometer - Oostenrijk Groep BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

Erdi Holding B.V t/m

Erdi Holding B.V t/m Rapportage CO2-voetafdruk 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Rapportageperiode 2015... 3 2.1. Directe en indirecte emissies... 4 2.2. Historische vergelijking...

Nadere informatie

Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering. Wim Teugels Nynas N.V.

Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering. Wim Teugels Nynas N.V. Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering Wim Teugels Nynas N.V. Een economie in beweging In een tijdspanne van 2 jaar is de olie

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Frank van der Tang Erdi Holding B.V. Periode: 1 januari t/m 30 juni 015 Datum: december 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T.

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/9 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/9 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 11 februari 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Boom+Verweij Milieubarometer - 2015 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD M + N PROJECTEN ONTWIKKELDE EEN NIEUWE GENERATIE ZONWERINGSDOEKEN, DIE DE HUIDIGE MATERIALEN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2016 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 013 Datum: 14 maart 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Danielle de Bruin Noordlease Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 7 maart 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T. 030-36175

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q2 2014 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q2 2014 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q2 2014 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : CSR Q2 2014 - I Revisie : 1.0 Datum : donderdag 28 augustus 2014 Datum document 9/9/2014 BAM Civiel bv Behandeld

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2015 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

Inzicht - Footprint Q4 2016

Inzicht - Footprint Q4 2016 Inzicht - Footprint Q4 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie 2016 Q4 per categorie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2016 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Erdi Holding B.V t/m

Erdi Holding B.V t/m Rapportage CO2-voetafdruk 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Rapportageperiode 2015... 3 2.1. Directe en indirecte emissies... 4 2.2. Historische vergelijking...

Nadere informatie

Total Zero Antwoorden op uw vragen

Total Zero Antwoorden op uw vragen Wat is Total Zero? DPD Pakketservice heeft toegezegd om vanaf juli 2012 in zijn zes belangrijkste markten volledig CO 2 -neutraal te werken: dit nieuwe initiatief draagt de naam Total Zero. Als eerste

Nadere informatie

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie)

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie) Rapport Klimaatvoetafdruk 21 van Van Vessem & Le Patichou (openbare versie) Auteur: drs. Han van Kleef Datum: 4 april 211 Document: 2724RAPP1144 Rapport Klimaatvoetafdruk 21 Van Vessem & Le Patichou 1.

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden

Klimaat Voetafdruk Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden Rapportage aan Franziska Brouwer Ed van Oudheusden Peter Wiers- Climate Partners/ PWAdvies AnneMarie Calon- Work on Progress Yann Arthus Bertrand: Earth from the Air 8 juni 2010 Kunnen

Nadere informatie

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni Search CO 2 -footprint Rapportage 2014 januari - juni Inleiding Search heeft de ambitie om haar positieve footprint te verdubbelen en haar negatieve footprint te halveren, en in 5 jaar al met 20% te verminderen.

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie Inleiding CO 2 -prestatieladder 1.0 Doel prestatieladder 3 2.0 Transparantie 3 3.0 Organisatie 3 4.0 Communicatiestrategie

Nadere informatie