PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 5 2013"

Transcriptie

1 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het programma Partners voor Water. Deze Nieuwsbrief is bestemd voor mensen die als geïnteresseerde, uitvoerder, deelnemer of opdrachtgever betrokken zijn bij het programma. U kunt zich aan- en afmelden voor deze Nieuwsbrief via de website van Agentschap NL. https://www.agentschapnl.nl/formulieren/aan-en-afmelden-partners-voor-waternieuwsbrief-en-krant Partners voor Water (PvW) is een interdepartementaal programma dat zicht richt op het bundelen van krachten om de internationale positie van de Nederlandse watersector (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO s) te verbeteren, en zo een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de wereld waterproblematiek. Partners voor Water wordt uitgevoerd door NL EVD Internationaal (onderdeel van Agentschap NL) en het Netherlands Water Partnership (NWP). Voor meer informatie over Partners voor Water: ALGEMEEN 1. Uitslag Subsidieregeling Partners voor Water eerste tender Subsidieplafond 'Wereldwijd werken met water' voor 2013 verruimd 3. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving 4. Voorjaarsbijeenkomst Landenplatform Colombia 5. Vooraankondiging aanbesteding Masterplan Upper Cauca, Colombia 6. Ook producten op dutchwatersector.com VOORTGANG PARTNERS VOOR WATER PROJECTEN 7. Bouw waterzuivering citrusvruchten pakhuis gestart 8. Nederlands consortium demonstreert 'Tipping Point Analysis' in Colombia WATER MONDIAAL 9. Kick-off Wetskills Mozambique 10. Nieuwsbrief Indonesië platform 11. Economische missie naar Dhaka, Bangladesh WATER OS 12. Eerste call for proposals Fonds Duurzaam Water afgerond

2 ALGEMEEN 1. Uitslag Subsidieregeling Partners voor Water ('Wereldwijd werken met water') eerste tender 2013 De definitieve lijst met projecten die worden gesubsidieerd voor de eerste tender van dit jaar zijn bekend. Er zijn deze tender 11 projecten gekozen die worden gefinancierd. Van deze 11 projecten worden 4 projecten uitgevoerd in Deltalanden. Nadere details van de projecten zullen op de site worden gezet in het overzicht van PvW-projecten. Heeft u vragen over de projecten dan kunt u contact opnemen met één van de projectadviseurs. 2. Subsidieplafond Partners voor Water ('Wereldwijd werken met water') voor 2013 verruimd In het Besluit subsidieprogramma 'Wereldwijd werken met water' https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt html is besloten het subsidieplafond voor 2013 naar boven bij te stellen. Het subsidieplafond voor 2013 is daartoe verhoogd met , (voorheen ,-). De verhoging van het subsidieplafond is wenselijk gelet op het aanbod aan projecten dat momenteel ter beoordeling voorligt. Er is een groot aanbod aan kwalitatief goede projecten waarvoor extra financiële ruimte goed gebruikt kan worden. De verhoging maakt het mogelijk meer projecten te subsidiëren. De financiële ruimte voor de verhoging van het subsidieplafond is ontstaan door een onderbesteding in het jaar In dat jaar werden minder kwalitatief goede projectvoorstellen ingediend Ook vonden een paar projecten in 2012 geen doorgang vanwege het faillissement van een uitvoerder of het terugtrekken van een projectpartner of benificiery in het doelland. Daarnaast zijn werden enkele projecten uit eerdere jaren met minder subsidie uitgevoerd dan was verwacht, waardoor er middelen vrijkwamen. Deze middelen worden nu aan het subsidieplafond voor 2013 toegevoegd. De eerste periode waarin voor 2013 een aanvraag kon worden ingediend in het kader van dit subsidieprogramma is reeds verstreken op 12 februari van dit jaar. De tweede periode loopt van 1 augustus tot 10 september 2013, uur. Deze aanpassing van het subsidieplafond betekent dat zowel voor de eerste als voor de tweede periode meer geld beschikbaar is voor toekenning van projecten. 3. AgentschapNL vernieuwd de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving Bent u een ondernemer met internationale ambitie en interesse in opkomende markten? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving. Tot voor kort stond deze subsidieregeling (voorheen genaamd 'Internationaal Excelleren' alleen open voor Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika, onder de Transitiefaciliteit Met ingang van 1 april 2013 is de regeling uitgebreid naar de volgende opkomende markten: Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, Golfregio (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, VAE) India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne, Turkije, Rusland, Singapore en Zuid-Korea.

3 Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor Nederlandse export en investeringen. Om het Nederlandse bedrijfsleven waaronder de watersector te helpen om deze kansen te verzilveren, biedt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteuning via deze regeling. De subsidieregeling is gericht op het Nederlandse (MKB-) bedrijfsleven. Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden die van toepassing zijn, is te lezen op de website: Als u gaat investeren in deze opkomende markten kan de overheid u misschien ondersteunen met de regeling Finance for International Business Deze investeringsfaciliteit is bedoeld voor gezonde Nederlandse MKB-bedrijven met voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectief. 4. Voorjaarsbijeenkomst Landenplatform Colombia Graag nodigen we u uit voor de voorjaarsbijeenkomst van het Landenplatform Colombia op donderdag 6 juni a.s. om uur in Den Haag. Bedrijven die reeds projecten uitvoeren in Colombia of voornemens zijn in Colombia actief te gaan ondernemen, verwelkomen wij van harte op deze interactieve werkbijeenkomst waarbij ook een actieve bijdrage van u wordt gevraagd. De bijeenkomst wordt in twee sessies verdeeld: - In de eerste sessie gaan we terugkijken op de afgelopen twee jaar, waarin in het kader van het Colombia Netherlands Water Partnership en het MOU van Colombia en Nederland, diverse projecten zijn of worden uitgevoerd, voornamelijk op het gebied van de Deltatechnologie en de Maritieme sector. Daarna gaan we de selectie van PMC's (Product Markt Combinaties) per deelsector (delta, maritiem en watertechnologie) presenteren die belangrijk zijn voor de samenwerking in Colombia. Tijdens deze presentatie wordt u gevraagd om uw mening over de selectie te geven en aan te geven welke de meest kansrijke PMC's zijn waaraan u actief (verder) wilt deelnemen. Door het NWP, de betrokken overheden en de Topsector Water zal aan de door u geselecteerde PMC's extra aandacht worden gegeven, zodat de kans op succes voor uw activiteiten vergroot wordt. - In de tweede sessie krijgt u inzage in de eerste resultaten van de Quick Scan die NWP in samenwerking met de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde naar de marktkansen in de watertechnologiesector in Colombia. Daarna informeren we u over de fact-finding missie die eind juni wordt georganiseerd en gekoppeld aan het Andesco Congres. Het congres wordt georganiseerd door de Nationale Vereniging voor nutsbedrijven en communicatie en zal op 26 t/m 28 juni plaatsvinden in Medellin. Het is een belangrijk podium waarmee de Nederlandse sector zichzelf kan laten zien. Op het congres zullen o.a. Wavin en Paques een presentatie geven. De bedoeling is dat u uw opmerkingen en suggesties t.a.v. te onderzoeken onderwerpen tijdens de missie aangeeft zodat eventueel het programma van de missie daarop kan worden aangepast. Als u belangstelling heeft om in het Colombia platform te participeren en behoefte heeft aan meer informatie over de onderwerpen en de agenda: stuur dan een naar Edilberto Baquero, 5. Vooraankondiging aanbesteding Masterplan Upper Cauca, Colombia Watermanagementproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe

4 bedreiging voor de mensen in het gebied maar veroorzaken ook veel economische schade. In 2011 startte de CVC (Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca) met het project 'Proyecto piloto en la zona hidrografica del alto Cauca'. Het project heeft tot doel een Masterplan te ontwikkelen waarbij (overstromings) risicomanagement en het creëren van ruimte voor de rivier bijdragen aan het herstel van het natuurlijke evenwicht in het Cauca stroomgebied. Recentelijk is hiervoor een identificatiemissie verricht. Belangrijkste conclusie uit die missie is dat CVC een dringende behoefte heeft aan managementondersteuning bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de Upper Cauca. In het kader van de Transitiefacilliteit Colombia bereidt Agentschap NL daarom momenteel een Europese aanbesteding voor die naar verwachting medio juni zal worden gepubliceerd en daarna 40 dagen open zal staan voor inschrijving. De aanbesteding zal t.z.t. worden gepubliceerd via Tenderned. In de aanbesteding staat het gezamenlijk met CVC opleveren van een Masterplan eind 2014 centraal. Een senior expert met ervaring in het aansturen van multidisciplinaire studieteam en het opstellen van masterplannen zal daarbij een belangrijke rol dienen te vervullen. Hij / zij zal binnen het project gaan fungeren als Adjunct director. Daarnaast is de verwachting dat aanvullende expertise nodig zal zijn. Een en ander wordt getenderd via dezelfde aanbesteding. 6. Ook producten op dutchwatersector.com Op de huidige website staan meer dan 200 internationale Nederlandse projecten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een vernieuwde versie van de website die interactiever en gebruiksvriendelijker wordt. Ook de vormgeving gaat op de schop. Nieuw op de website is een productendatabase die het mogelijk maakt om naast projecten ook Nederlandse producten in de internationale etalage te kunnen zetten. Heeft u een product of technologie die u graag wilt promoten en presenteren op dé internationale website van de Nederlandse watersector met meer dan bezoekers per maand? Stuur dan een naar De nieuwe website gaat naar verwachting eind mei live. Contact: Bianca Dijkshoorn, tel VOORTGANG PARTNERS VOOR WATER PROJECTEN 7. Bouw waterzuivering citrusvruchten pakhuis gestart Colsen, Unica en Aquest realiseren gezamenlijk een waterzuivering voor een pakhuis van citrusvruchten in Zuid-Afrika. Deze waterzuivering bestaat uit een biologische zuivering (trickling filter) met bezinker, een zandfiltratie, een UV desinfectie en een omgekeerde osmose installatie. De realisatie van de waterzuivering is onderdeel van een onderzoeksproject wat mede mogelijk gemaakt wordt door Partners voor Water. De installatie zal een waterbesparing van 50% van het totale verbruik van het pakhuis realiseren. Naast de waterbesparing zal de installatie sporenelementen van greenmold uit het proceswater verwijderen. Green mold (Penicillium digitatum) is één van de grootste bedreigingen voor aantasting

5 (schimmelvorming) van citrusvruchten. Momenteel wordt hiervoor een aanzienlijke hoeveelheid chloor aan het water gedoseerd. Door de implementatie van de waterzuivering kan deze chloordosering beperkt of gestopt worden. Voor meer informatie, zie de website van Colsen Projectadviseur Partners voor Water: Dennis van Peppen, 8. Nederlands consortium demonstreert 'Tipping Point Analysis' in Colombia Het consortium Future Water, SarVision, Unesco IHE onder leiding van Deltares heeft in de afgelopen tender van Partners voor Water subsidie ontvangen voor het uitvoeren van hun project 'Climate Adaptation Colombia: A tipping point analysis'. The tipping point analysis of wel knikpuntenanalyse is in Nederland ontwikkeld door Deltares ten behoeve van het Nederlandse Deltaprogramma en zal nu voor het eerst in Colombia worden gedemonstreerd. Otto de Keizer (Deltares): "Voorspellingen van toekomstige klimaatverandering en de impact ervan op overstromingen of bijvoorbeeld de beschikbaarheid van water zijn hoogst onzeker, maar kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Van bestuurders wordt daarom verwacht tijdig te investeren in maatregelen om dit te voorkomen. Daarbij moeten onnodige overinvesteringen worden vermeden, daarentegen kunnen onderinvesteringen resulteren in een risico op hogere kosten in de toekomst of zelfs erger rampen die voorkomen hadden kunnen worden. Goede en tijdige maatregelen nemen, begint met het kennen van je fysieke, sociale en politieke systeem. Wat zijn de kenmerken, welke doelstellingen moeten worden gehaald en voor welke (klimaat-) bedreigingen ben je kwetsbaar? Maar ook wat is capaciteit van het huidige systeem en hoe zal het veranderen in de tijd? Onze analyse methode brengt in kaart onder welke omstandigheden de kritische grenzen van het watersysteem en het beheer daarvan worden bereikt". In Colombia staat de kennis over klimaatadaptatie en klimaatadaptatiestrategieën in de kinderschoenen. Het bijeenbrengen en integreren van verschillende data, gecombineerd met geavanceerd klimaat- en waterbeschikbaarheidsmodellen maakt dit tot een unieke demonstratie van Nederlandse kennis en kunde. De 'Tipping Point Analysis' zal worden toegepast voor het Magdalena stroomgebied (tot het punt waar de Magdalena en Cauca samenkomen in 'La Mojana') en het kleinere Cobeimastroomgebied dat binnen het grotere stroomgebied van de Magdalena ligt. Het project wordt geïnitieerd op een strategisch moment: dit jaar wordt in Colombia een Nationale Klimaat Adapatatie strategie ontwikkeld. In 2014 volgt het Nationaal Ontwikkelingsplan waar de plannen en investeringsplannen voor de komende vier jaar in worden vastgelegd. Door tijdig de Nederlandse kennis en kunde in dit traject te demonstreren hopen de partijen voor te sorteren op vervolgopdrachten. Het project start in juni 2013 en is naar verwachting eind augustus 2014 afgerond. WATER MONDIAAL 9. Kick-off Wetskills Mozambique Met een videoconference vanuit Maputo wordt dinsdag 28 mei de aftrap gegeven van de Wetskills Challenge Mozambique. De Wetskills Challenge is een evenement voor studenten & young

6 professionals uit Nederland en Mozambique waarin samen gewerkt wordt aan een aantal watergerelateerde cases. Eind augustus gaan de Nederlandse deelnemers twee weken naar Mozambique om daar samen met de Mozambicaanse studenten innovatieve oplossingen te vinden voor een aantal water vraagstukken in Mozambique. Tijdens de videoconference leren de deelnemers elkaar kennen, worden de cases gepresenteerd door de betrokkene partijen en is er ruimte voor vragen en discussie. De kick-off vindt plaats tijdens de SILUSBA conferentie die dit jaar wordt gehouden in Maputo. Nederland is op deze conferentie vertegenwoordigd met een stand op de beursvloer. Deze stand is tot stand gekomen met ondersteuning van het Partners voor Water programma. De Wetskills Challenge Mozambique is opgezet door NWP in samenwerking met Aquashare, SUWASA, Universiteit Eduardo Mondlane en de Nederlandse ambassade in Maputo. Aan Nederlandse kant werken BopInc, Royal Haskoning DHV en H2O job mee. Speciale dank aan SNV Mozambique voor het hosten en ondersteunen van deze kick-off meeting. Contact: Lindsey Schwidder, 10. Nieuwsbrief Indonesië platform Circa 6 keer per jaar verstuurt het NWP een aparte Indonesië nieuwsbrief met nieuws over ontwikkelingen op beleidsniveau, interessante projecten en bijeenkomsten. Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Indonesië landenplatform. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen of heeft u suggesties voor deze nieuwsbrief of andere ideeën? Neem dan contact op met Ivo van der Linden, coördinator van het landenplatform Indonesië: tel of Bekijk hier de nieuwsbrief van mei Economische missie naar Dhaka, Bangladesh In september 2013 (tentatief 11-14) vindt een economische missie naar Bangladesh plaats om inzicht te geven hoe het potentieel van Bangladesh directe zakelijke kansen biedt. De bedrijvenmissie richt zich in het bijzonder op de volgende sectoren: Agro-business (veehouderijen / pluimvee / zuivel / aquacultuur) Water (voor landbouw / industrie / building with nature / drinkwater en sanitatie) Er zijn volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de sectoren agro-food en water waar een groeiende behoefte bestaat aan innovatieve en productie verhogende technologie. Bedrijven die hierin actief zijn, worden daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze handelsmissie. De bedrijvenmissie wordt georganiseerd door Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Dhaka. Op 24 juni 2013 wordt een bijeenkomst georganiseerd waar Nyenrode met haar samenwerkende partners een toelichting geeft op: de keuze van de sectoren, de economische en politieke context van Bangladesh, de relatie van het land met Nederland en de EU, en de financieringsmogelijkheden voor investeren en handel voeren in en met Bangladesh. Tevens zal worden ingegaan op de praktische zaken rond deze missie.

7 De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst. U kunt zich hiervoor apart aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanvang: uur / Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25, 3621 BG, Breukelen Zie de officiële uitnodiging voor aanmelden (de aanmelding sluit op 14 juni 2013). In deze uitnodiging vindt u ook meer informatie over de economische missie. WATER OS 12. Eerste call for proposals Fonds Duurzaam Water afgerond Op de eerste call for proposals van het Fonds Duurzaam Water is enthousiast gereageerd. Van de 81 ingediende voorstellen zijn er uiteindelijk na verscheidene selectierondes 13 goedgekeurd. Van de 13 goedgekeurde voorstellen wachten er nog 2 op een definitieve goedkeuring hangende aanvullende informatie. De 13 voorstellen samen vertegenwoordigen een subsidiebedrag van EUR 44.1 miljoen, het subsidieplafond van het fonds voor de eerste call was EUR 50 mln. Naast de subsidie hebben indieners en partners zelf bijna EUR 50 mln. gemobiliseerd als eigen bijdrage. Op Wereld Waterdag (22 maart 2013) heeft minister Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tweede call for proposals aangekondigd. Er wordt een tweede tranche van EUR 50 mln. beschikbaar gesteld voor nieuwe PPP s. De officiële openstelling via een publicatie in de Staatscourant wordt verwacht aan het eind van 2013, dat betekent dat er begin 2014 weer nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend. Ghana Window De Nederlandse ambassade in Ghana ondersteunt de Ghanese overheid met het verbeteren van sanitatie en water in stedelijke centra. Hierin wordt een belangrijke rol voorzien voor het bedrijfsleven. Om ontwikkeling van nieuwe partnerschappen die bijdragen aan het meerjarige ambassade programma te stimuleren wordt medio 2013 een speciale call for proposals opengesteld. De ambassade stelt 15 mln. beschikbaar. Lees het complete nieuwsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 1 2011

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 1 2011 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 1 2011 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

VOORTGANG PARTNERS VOOR WATER PROJECTEN

VOORTGANG PARTNERS VOOR WATER PROJECTEN PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr.5 2011 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 1 2013

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 1 2013 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 1 2013 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 2 2012

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 2 2012 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 2 2012 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA. Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector

SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA. Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector Voor meer informatie: Joris van Oppenraaij, 070-304 3732, j.vanoppenraaij@nwp.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN 1. Wereld Waterdag 2013 2. RZGW Gdansk zet binnenkort FRMP's op de markt - interessant voor Nederlandse watersector 3. Expo Apa, Roemenië

ALGEMEEN 1. Wereld Waterdag 2013 2. RZGW Gdansk zet binnenkort FRMP's op de markt - interessant voor Nederlandse watersector 3. Expo Apa, Roemenië PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 3 2013 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

Financieringsinstrumentarium

Financieringsinstrumentarium Financieringsinstrumentarium NL EVD Internationaal Jane de Jong-Aerts 21 december 2011 NL EVD Internationaal stimuleert internationaal en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. 2 Belangrijkste

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 9 2013

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 9 2013 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 9 2013 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Partners for International Business (PIB) is een

Nadere informatie

WATER MONDIAAL 7. Consortium Nelen & Schuurmans aan de slag met Satellite for Crops Bangladesh 8. Sectorbijeenkomst NWP Indonesië platform

WATER MONDIAAL 7. Consortium Nelen & Schuurmans aan de slag met Satellite for Crops Bangladesh 8. Sectorbijeenkomst NWP Indonesië platform PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 8 2013 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Dames en heren, Laat ik beginnen met een citaat. Een rivier is een reusachtig organisme.

Nadere informatie

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Internationaal ondernemen is een belang - rijke pijler onder de Nederlandse economie.

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 4 2012 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 6 2013

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 6 2013 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 6 2013 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Partners voor Water subsidieregeling 2 * circa 40 pax. Aantal deelnemers (inschatting) http://nwp.nl/_docs/nieuwsbrief_bijlagen/geldalswater_pvw.

Partners voor Water subsidieregeling 2 * circa 40 pax. Aantal deelnemers (inschatting) http://nwp.nl/_docs/nieuwsbrief_bijlagen/geldalswater_pvw. Conveners Rapporteur/aanspreekpunt Workshop titel Aantal deelnemers (inschatting) Presentaties Dennis van Peppen (RVO.nl; dennis.vanpeppen@rvo.nl) Erwin Dirkse (Dirkse Milieu Technologie; edirkse@dmt-et.nl)

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 7 2013

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 7 2013 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 7 2013 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Businesscase Van Deltadialoog naar Deltaplan naar Deltabusiness

Businesscase Van Deltadialoog naar Deltaplan naar Deltabusiness Businesscase Van Deltadialoog naar Deltaplan naar Deltabusiness Van Deltadialoog naar Deltaplan naar Deltabusiness Een businesscase voor overheid, kenniswereld en bedrijfsleven om de Nederlandse state

Nadere informatie

Conferentie Geld als Water

Conferentie Geld als Water Conferentie Geld als Water Welkom! 28 oktober 2014, dagvoorzitter Lennart Silvis, directeur Netherlands Water Partnership Doelen van de dag U bent beter geinformeerd over bestaande funding/finance mogelijkheden

Nadere informatie

WaterInternationaal. Internationaal kansen verzilveren: hoe gaan we dat realiseren?

WaterInternationaal. Internationaal kansen verzilveren: hoe gaan we dat realiseren? WaterInternationaal Informatie over internationaal waterbeleid en internationale kansen Samengesteld door het Netherlands Water Partnership in opdracht van de Rijksoverheid, mogelijk gemaakt door het programma

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

VOORTGANG PARTNERS VOOR WATER PROJECTEN 6. Dutch water sector wins two multi-million euro irrigation projects in Mozambique

VOORTGANG PARTNERS VOOR WATER PROJECTEN 6. Dutch water sector wins two multi-million euro irrigation projects in Mozambique PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 4 2013 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers

DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers 1 juli 2015 Den Haag Jeroen Roodenburg Ministerie van Buitenlandse Zaken Directeur DDE Koen Hamers RVO Oscar Boot Atradius DSB DGGF in 8 punten 1. MKB-bedrijven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN

Nadere informatie

Vrijdag 19 oktober Wereldomroep.nl is de website voor Nederlandstaligen in het buitenland. Programma's

Vrijdag 19 oktober Wereldomroep.nl is de website voor Nederlandstaligen in het buitenland. Programma's Vrijdag 19 oktober Wereldomroep.nl is de website voor Nederlandstaligen in het buitenland. Programma's Hilversum, Nederland Nederlandse expertise bij Colombiaanse dijk Gepubliceerd op : 19 oktober 2012-1:14

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65 65 33april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 3 2012

PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 3 2012 PARTNERS VOOR WATER Nieuwsbrief, nr. 3 2012 Met de Partners voor Water Nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de resultaten en ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten binnen het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35841 23 december 2013 Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december

Nadere informatie

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 april 2014, MinBuZa-2014.138049 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Water en Ontwikkelingssamenwerking

Water en Ontwikkelingssamenwerking Water en Ontwikkelingssamenwerking Sectorworkshop Benin 26 september 2011, 14.00 uur 17.00 uur NWP, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag. Toelichting doelstelling workshop: zie bijlage 1 Genodigden: zie bijlage

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft!

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft! VOORAANKONDIGING Het platteland leeft! De Europese Eemland Conferentie en het Netwerk Platteland hebben de handen ineengeslagen om in het najaar een bruisende driedaagse plattelandsconferentie te organiseren.

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALGEMENE BEGROTING 2009 AFDELING III COMMISSIE TITELS 01, 21 BRUSSEL, 16/10/2009 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN EUR VAN HOOFDSTUK

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Nieuwsbrief Mei 2016 Website Contact Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Open voor aanvragen: Wiskundeleraar in Onderzoek Aankomende call: Regulering, regeldruk en

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012 Kennis Platform Water Samenvatting advies 2012 Samenvatting advies 2012 Voor u ligt het eerste advies van het kennisplatform water Nieuwe Stijl over strategisch wateronderzoek. Dit (informele) platform

Nadere informatie

Kansen in de deltatechnologie

Kansen in de deltatechnologie Kansen in de deltatechnologie 23 april 2013 Kennisconferentie Deltaprogramma Missie Topsector Water 1.Nederland binnen de top 3 landen op het gebied van water innovatie 2.Verdubbelde toegevoegde waarde

Nadere informatie

Nieuwsbrief KP7 en Eureka: R&D over de grens

Nieuwsbrief KP7 en Eureka: R&D over de grens Nieuwsbrief KP7 en Eureka: R&D over de grens In het Kaderprogramma draait alles om onderzoek en innovatie. Deelnemers aan een project moeten aan allerlei Brusselse regels voldoen, waaronder het bijhouden

Nadere informatie

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA De missie vindt plaats tussen 19 tot en met 26 oktober. Na de succesvolle missie van vorig jaar is besloten

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN. Internetadres(sen) I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

VOORAANKONDIGING. Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN. Internetadres(sen) I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING VOORAANKONDIGING Diensten Richtlijn 2014/24/EU Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Gemeente Steenbergen Nationale

Nadere informatie

Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015

Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015 Bob Meijer Lancering TKI Wind op Zee Tenders 2015 30 januari 2015 2015 First come, first served Januari 2015 Subsidieregelingen TKI Wind op Zee 2015 onder voorbehoud de officiële regeling is leidend 2

Nadere informatie

Programma NL academie 2 de helft 2012

Programma NL academie 2 de helft 2012 Programma NL academie 2 de helft 2012 Vanaf september: de nieuwe maandelijkse netwerkbijeenkomsten voor leden In september starten we met netwerkbijeenkomsten gericht op netwerk-leren en netwerkacquireren,

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1883 25 66februari 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 februari 2009, nr. WJZ/9022696,

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen?

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? Paul Tjia GPI Consultancy Universiteit Twente, 15 december 2004 Trend 1: aandacht in de pers Trend 2: groeiend gebruik van offshore diensten In Nederland

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch Convenant Partners for International Business New Communities with Go Dutch Den Haag, 13 september 2012 Convenant Partners for International Business: het PIB-actieplan Ondergetekenden, De Staatssecretaris

Nadere informatie

Deltatechnologie in de Delta

Deltatechnologie in de Delta Deltatechnologie in de Delta Aanleiding (Omgevingsplan) Doel van Deltatechnologie in Zeeland Project 1: Nieuwe innovaties Deltatechnologie Project 2: Communicatiecentrum Deltatechnologie en Klimaat Verbonden

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Nederland tegen Kinderarbeid Challenge

Nederland tegen Kinderarbeid Challenge Op zoek naar creatieve, innovatieve ideeën voor het uitbannen van kinderarbeid in de wereld Deadline: 4 oktober 2017 Nederland tegen Kinderarbeid Challenge Vandaag de dag zijn wereldwijd zo n 168 miljoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energie april 2013

Nieuwsbrief Energie april 2013 b6agina 1 van 6 Nieuwsbrief Energie april 2013 Inhoud Nieuws Duurzame energieveiling van start Nieuwe visie ontwikkeling biogas Algen en zeewier: hoe duurzaam is de productie? Kwaliteitsborging helpt bij

Nadere informatie

Aan. Communicatieplan bouw flexibele waterkering Spakenburg

Aan. Communicatieplan bouw flexibele waterkering Spakenburg Aan MEMO Datum 19 januari 2015 Documentnummer Afzender Eric Keizer Telefoonnummer 0631763844 Afdeling Services Communicatieplan bouw flexibele waterkering Spakenburg 1. Inleiding In Spakenburg wordt over

Nadere informatie

Samenvatting - Nederlands

Samenvatting - Nederlands Samenvatting - Nederlands Deze studie beschrijft aspecten van het Braziliaanse Kennis en Innovatiesysteem die van invloed zijn op de Nederlands-Braziliaanse samenwerking op het gebied van onderzoek, technologie

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9 2 de Nota van Inlichtingen van de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor het Klantenpanel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie:

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 7.3.2008 WERKDOCUMENT inzake het voorstel voor het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma ter verhoging

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Den Haag, 17 januari 2013 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking BuHa-OS i.v.m. agendapunt 7 BuZa i.v.m. agendapunt 9, 12 FIN i.v.m. agendapunt 6, 10

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon T 070-3484847 desiree.hagenaars@minbuza.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff Wind op zee en India 11 December, 2013 Ir. Leon Wijshoff Programma Energie Internationaal (PEI) - Doelstelling:EZ ondersteunen bij het uitvoeren van internationale energiebeleid, op het gebied van duurzame

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Overheid Mobility Tour Feb 2018

Overheid Mobility Tour Feb 2018 Overheid Mobility Tour 26 28 Feb 2018 Mobile World Congress Van 26 februari tot en met 1 maart 2018 vindt het Mobile World Congres plaats in Barcelona. De telecom/mobile sector uit de gehele wereld is

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. 1. Inleiding

Jaarverslag 2005. 1. Inleiding Jaarverslag 2005 1. Inleiding Dit document omvat het inhoudelijke en financiële jaarverslag van het programma Partners voor Water 2 (PvW2) voor het jaar 2005. Het beslaat de periode van het tekenen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19797 22 december 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2009, nr. WJZ/9162315, houdende

Nadere informatie

Een nationale alumnistrategie

Een nationale alumnistrategie Een nationale alumnistrategie Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl Het Nederlandse onderwijs is populairder dan ooit. Jaarlijks volgen meer dan 112.000 internationale studenten uit 164 landen een

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Convenant Partners for International Business Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Den Haag, 25 juni 2012 Convenant Partners for International Business Orange goes Green transatlantic

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Divisie NL Energie & Klimaat Martin Otten T: E:

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Divisie NL Energie & Klimaat Martin Otten T: E: Financieringsen fiscale regelingen Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Divisie NL Energie & Klimaat Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl Levensfasen onderneming Valley

Nadere informatie