Post adres Ta it Bihâld : Age van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC Oudwoude Tel Mailadres:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post adres Ta it Bihâld : Age van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC Oudwoude Tel. 0511-452594 Mailadres: ta-it-bihald@hetnet.nl"

Transcriptie

1 ADRESGEGEVENS: Samenstelling bestuur Ta it Bihâld : Gerda Veenje-Samplonius Garyp Voorzitster Jelte Wiersma Damwoude Vice-voorzitter Age van der Zee Oudwoude Secretaris Harm van der Meulen Noardburgum Penningmeester Lucas Reinds Munein Algemeen lid Post adres Ta it Bihâld : Age van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC Oudwoude Tel Mailadres: Samenstelling contactcommissie: W. v.d. Vlugt Dr. Compagnie J. van der Veen Kootstertille J. Wierstra Ferwert Tr. Boersma Damwoude W. Sonnema Anjum K. Sipma Aalzum A. Visser Damwoude Samenstelling dressuurcommissie: Menno Visser Rinsumageest Hans en Tony de Heer Triemen Jelte Wiersma Damwoude Trienke Boersma Damwoude Post-adres dressuurcommissie: Jelte Wiersma, Hereweg 3, 9104 CR Damwoude Tel Internet: 1

2 Samenstelling Redactiecommissie: Harm van der Meulen Noardburgum Evertje Sybesma Hurdegaryp Betty Lázló Eldering Garyp Popke van der Meulen Hurdegaryp Postadres redactiecommissie: Popke v.d. Meulen, Rijksstraatweg 179, 9254 DG Hurdegaryp Tel Mailadres: Ere-leden: E. Dijkstra Kollum A.K.W. Douma Leeuwarden Internet: Adres penningmeester: Harm van der Meulen, Oude Commissieweg 20, 9257 MC Noardburgum Tel Bankrekeningnummer Ta it Bihâld: Foto omslag: De modelmerrie Afke fan Panhuys 2

3 INHOUDSOPGAVE - Van de voorzitter 4 - De fokdag geslaagd 8 - Regiovergadering het Friesch paarden-stamboek 11 - Oproep Ald fokdeikampioene Djoke ferstoan 18 - Afscheid van A.K. Douma 22 - Citaten uit de paardenkrant over onze fokdagen 24 - Vragen staat vrij 25 - Uitslagen kampioenschap fokdag Agenda Regiovergadering Ta It Behâld 31 - Nieuws van de dressuurcommissie 33 - Post kogeko K.F.P.S. kampioenschap dressuur Wij feliciteren Teake en Gooiske Wijma uit Jislum, met het behalen van het fokdagkampioenschap 2007 van onze Hynstefokforiening, met de modelmerrie Afke fan Panhuys. 3

4 VAN DE VOORZITTER Het is al weer even geleden dat we de fokdagen van Ta it Bihâld hadden. En het is goed dat ik maar even gewacht heb met het schrijven van dit van het voorwoord. Waarom? Soms kun je alles maar beter even laten bezinken. Het waren best wel spannende dagen. De weersvoorspellingen waren van een wisselvallig karakter. Op de vrijdag, tussen de beide fokdagen, viel er zoveel regen dat we enige aanpassingen hebben moeten doorvoeren. Het parkeerterrein onder andere was dusdanig dat er eigenlijk van parkeren geen sprake meer was. Dit hield voor jullie in dat er wat verder gelopen moest worden op de zaterdag. Nadat vrijdag het concours moest worden afgelast kwam er voor ons ook de vraag op of het de zaterdag door kon gaan. Een fokdag aflassen, of uitstellen is moeilijk hoor!!! Per slot van rekening hebben veel mensen hun paarden keuringsklaar laten maken. Een optie was wel Oenkerk, waar we uiteindelijk niet voor hebben gekozen. Onze grootste zorg was het probleem parkeren. We weten hoe sommigen dat hebben ervaren. Een factor waar we niets aan kunnen doen, gevolg van de weersituatie. En gelukkig ook maar. Nu, bijna twee maanden later zijn we het, hoop ik, allemaal weer vergeten. En gelukkig hadden velen begrip voor deze situatie. De terreinen zijn netjes achtergelaten, dit scheelt ons veel werk. Fokdagen Ondanks alle perikelen kunnen we terug zien op gezellige en succesvolle fokdagen. En wat hebben we genoten van de geweldige rubrieken voor opname. Het is terecht dat de kranten schreven: Ta it Bihâld terug naar de top. En Fetse Veldstra, van de inspectie, verwoorde het als volgt: Ik mag deze fokvereniging feliciteren. Tussen de 80 en 90 procent van de jonge merries voor opname bleken premiewaardig en weinig merries werden afgekeurd.ook bij de andere rubrieken waren de resultaten goed. We hopen dat we veel merries terug kunnen zien op de Centrale Keuring. En ik wil jullie al vast veel succes toewensen op de Centrale keuring. Alle mensen die met een premie en of een prijs naar huis zijn gegaan wil ik hartelijk feliciteren. En er werd goed gebruik gemaakt 4

5 van de gebruiksrubrieken. Een flink aantal deed mee aan de rubriek dressuur recreatief. Maar niet iedereen was recreatief. Voor ons als bestuur aanleiding om deze een volgend jaar te splitsen in een met - en zonder wedstrijd ervaring. Zo krijgt ieder een eerlijke kans. En wat was het weer gezellig na afloop in de tent, met Griet Wiersma en Henkie Mustang. Huldiging Een passend moment was om tijdens de fokdag AKW Douma de gouden speld op te spelden, voor meer dan 35 jaar omroepen. En dat Douma de sjerp om de hals van Fokdag kampioen Afke fan Panhyus mocht hangen. Deze model merrie is vast al eens door Douma omgeroepen op een fokdag. Competitie wedstrijd Op de donderdag was er de jaarlijks terugkerende dressuur wedstrijd. Dit is altijd weer een geweldig gebeuren en veel dressuurrijders weten Garijp te vinden. Voor de organisatie is het altijd weer een rees tegen de klok om op tijd klaar te zijn, zodat de deelnemers blijven om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Ik wil dan ook alle vrijwilligers die dit mee mogelijk hebben gemaakt bedanken voor hun inzet tijdens de wedstrijd. Jammer dat de publieke belangstelling vaak beperkt is. Jullie zouden echt eens terug moeten komen, na de keuring. Wanneer jullie dit lezen zijn de kampioenschappen al geweest. Bij de finalisten kwam ik wel bekende namen tegen. Hun wil ik succes toewensen. En wanneer het een beetje mee zit kan de uitslag nog mee in het Alde Skaei. Winter programma Hier word weer druk aan gewerkt. En mocht er nog iemand een suggestie hebben dan horen we dit graag. Wij weten natuurlijk niet waar jullie voorkeur ligt. De volgende items hebben we doorgenomen: Hengstenkeuze,Verzekeringen, of nog weer eens een beoordelingsavond. Vorig jaar is er een avond geweest over erfelijkheid - inteelt. Natuurlijk word je daar niet vrolijker van, maar wanneer je goed oplet en 5

6 6

7 selecteert kunnen we daar wat mee doen. En de keuze ligt nog altijd bij de fokker. Wat naar mijn gevoel wel steeds meer voorkomt is het probleem zomer- of maaneczeem. Je ziet dat dit steeds vaker voorkomt. En je hoeft er echt niet voor bij de zee te wonen, om er vrij van te zijn. Overal lopen paarden in de wei met een dek op. Ik zou willen dat daar een grondig onderzoek naar kwam. De één gebruikt dit en de ander weet weer wat beters, maar al met al geef je handen vol geld uit aan al die middeltjes. Regio vergadering De regio vergadering in onze regio zal op 8 november in Glinstra state zijn. De agenda vinden jullie elders in het Alde Skaei, deze avond begint om uur. De regio ledenvergadering komt naar ons toe. We hoeven er niet voor naar Zwolle of Wolvega. Stel jullie ledenraadsleden niet te leur. Ze vertegenwoordigen ons per slot van rekening bij het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Mocht er behoefte zijn een agendapunt toe te voegen dan hoor ik dat graag. We hebben gemeend er niet weer een gecombineerde vergadering van te maken. Wij als bestuur vertrouwen erop dat jullie, zoals we gewend zijn, goed vertegenwoordigd zijn. En neem de regio buurman of kennis mee. Slotwoord Als laatste hoop ik dat jullie een goed paardenseizoen gehad hebben, en genoten hebben van de vele paardenevenementen in Friesland. Kortom veel plezier beleefd hebben aan jullie paarden. Ik hoop dat ze allemaal weer drachtig zijn van de hengst van jullie keuze. En dan is er weer de spanning van het najaarsverrichtingsonderzoek van de hengsten, die goedgekeurd zijn in januari. Onder jullie zullen vast al weer fokkers en/of eigenaren bezig zijn met de jonge hengsten voor de voorkeuringen en de hengstenkeuring. Alle leden die zich hier mee bezig houden,veel werkplezier. Ik wil eindigen met jullie allen gezondheid toe te wensen en tot ziens op de regio vergadering. Garyp, 6 september 2007 Met een hartelijke groet Gerda Veenje-Samplonius 7

8 DE FOKDAG GESLAAGD Onze zes-en-vijftigste fokdag vond plaats op donderdag de negentiende en zaterdag de één-en-twintigste juli op Sumarreheide, opnieuw in het kader van de (tienjarige) Hynstedagen Tytsjerksteradiel. Het aantal inzendingen bedroeg jong en oud 427 individuele dieren. De veulens vormden het leeuwendeel met ruim de helft van het totaal. De traditionele fokdagrubrieken (enters, twenters, ster- en modelmerries) waren daarentegen met zo n vijftig inzendingen relatief matig bezet. De tendens van de laatste jaren, dat de fokdagen en dat geldt zeker niet voor Ta it Bihâld alleen, maar precies gelijk voor haar zusterverenigingen zich steeds meer ontwikkelen in de richting van stamboekkeuringen met een rand van typische fokdag rubrieken, lijkt zich dan ook voort te zetten. Dat er voor de rubriek fokgroepen geen enkele belangstelling bestond, is aan de ene kant natuurlijk bijzonder spijtig, maar aan de andere kant ook wel enigszins begrijpelijk: inzenders en voorbrengers hebben het zo n dag al druk genoeg op alles een beetje bij te benen. De grootste inzenders waren ex aequo Th. en W. Jansma te Anjum en P. Kamminga te Zwaagwesteinde met elk dertien paarden. Goede tweede met tien stuks was R. Annema te Zwaagwesteinde, sinds jaar en dag present op de fokdagen, en de derde plaats werd ingenomen door W. Grijpstra en zn. te Ee die met acht Friezen naar Sumarreheide kwamen. Het weer hield zich beide dagen uitstekend, het keuringsterrein bleef ondanks de zware regenval van de laatste tijd redelijk bruikbaar een de jury was positief gestemd over de doorsnee kwaliteit van het aangeboden materiaal, met name over die van de driejarigen (de zogenaamde koninginnerubriek ). Vooral de kop (de hoogstgeplaatste dieren) maakten een uitstekende indruk en konden huns inziens de vergelijking met die van vorige jaren glansrijk doorstaan. Het resultaat mocht er zijn: 11 keer ster + eerste premie, 24 keer ster + tweede premie en 19 keer stamboek + derde premie! 8

9 Speaker A.K.W. Douma, die er na zes-en-dertig jaar een punt achter zet, werd even in het zonnetje gezet en ontving de (eerste) gouden speld van de vereniging. Het algemeen Fokdagkampioenschap ging naar de fraaie, rastypische zevenjarige modelmerrie Afke van Panhuys (Jasper) van T.T. Wijma te Jislum en het reservekampioenschap was verrassend voor het merrieveulen Wilmke van e Skâns (Tsjolke) van Th. en W. Jansma te Anjum. Kampioene bij de driejarige en oudere merries werd Afke van Panhuys en reservekampioene de driejarige kersverse stermerrie Martsje Marieke (Folkert) van S. Bruinsma te Oudega. Bij de enters en twenters ging de hoogste eer naar de entermerrie Thildou fan e Homar (Doaitsen) van W. de Vries te Eastermar, terwijl op de reserveplaats naast haar stond de twentermerrie Rebekka GT (Doaitsen) van G. Talma te Kollumerzwaag. De hengstveulens werden aangevoerd door Wiboud fan e Homar (Haitse) van W. De Vries te Eastermar (die beslag legde op twee Kampioenschappen). Bij de merrieveulens zegevierde Wilmke fan e Skâns ( Tsjalke) van Th. en W. Jansma te Anjum. Al met al een zeer geslaagde fokdag! A.K.W. Douma 9

10 Verkrijgbaar bij ELZINGA GARYP diervoerders-/agrarischewinkel

11 REGIOVERGADERING HET FRIESCH PAARDEN-STAMBOEK BURGUM. Donderdag 7 juni vond er in Glinstra State een gecombineerde vergadering plaats van de regio s Ta it Bihâld (Burgum) en It Fryske Greidhynder (Drachten). Eind vorig jaar is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het stamboek vervangen door een ledenraad, samengesteld uit afgevaardigden (gemiddeld drie per regio) van de verschillende fokverenigingen in binnen- en buitenland. Een amendement op het bestuursvoorstel tot het instellen van een ledenraad, ingediend door A.K.W.Douma en J.J.van der Meulen en met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen, bepaalt, dat de leden van de genoemde raad daarin zitting nemen met last en ruggespraak en dus beslissen in overeenstemming met de mening van hun regio. Tussen haakjes: zonder dit amendement zou het voorstel om een ledenraad in te stellen vrijwel zeker zijn voorworpen. Het Stamboekbestuur bleek tijdens de eerste vergadering van deze nieuwe ledenraad niet goed met die wijziging uit de voeten te kunnen en had behoefte aan overleg met de regio s. Donderdagavond werd duidelijk, dat de leden van beide fokverenigingen niet van mening veranderd waren en geen concessies wilden doen. Men wil de bestaande situatie handhaven, zodat de individuele stem van de leden er toe blijft doen. Een uitzondering werd gemaakt voor de benoeming van personen in commissie: alleen op dit punt krijgen de leden van de raad vrij mandaat. Alle andere (beleids)voorstellen van het Stamboekbestuur blijven de goedkeurig van de regio s nodig hebben: de ledenraadsleden zijn daarin niet vrij bij hen beslissingen, maar dienen de mening van hun regio te vertolken. De eigenlijke discussies zullen zich dus voortaan afspelen in de regiovergaderingen en niet in de ledenraad. Als de regio s zich over een bepaald voorstel hebben uitgesproken, dan kunnen de ledenraadsleden dat niet meer veranderen. Na deze principiële beslissing werd er nog uitvoerig van gedachten gewisseld over het instellen van een kroonpredikaat tussen de bestaande (ster en model), met de nadruk op het prestatievermogen van de die- 11

12 12

13 ren. De vergadering was daar niet echt enthousiast over en voelde meer een kroonpredikaat, dat in principe bereikbaar is voor alle opgenomen merries en verwees het voorstel terug naar de fokraad. Dat een met name genoemde bekende hengstenhoeder uit het midden des lands weigert om een hem door het Stamboek opgelegde boete wegens het overschrijden van de deklimiet te betalen, wekte algemene verontwaardiging op. Het Stamboekbestuur zal via de rechter trachten de man tot betaling te dwingen. A.K.W. Douma OPROEP Naar aanleiding van het interview met de heer Hoekstra is er bij het bestuur de vraag binnengekomen om voor nieuwe leden een informatieavond te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt u praktische vragen stellen over de gang van zaken met betrekking tot de fokdag, het stamboek, het fokken van friezen enzovoort. Heeft u hiervoor belangstelling kunt u zich opgeven bij: Age van der Zee Foarwei KC Oudwoude 13

14 14 Telefoon Autotelefoon

15 Sedert oktober 2006 is de vernieuwde website van onze fokvereniging in de lucht. In de maand juli 2007 is de website tweemaal uit de lucht geweest, wegens overschrijding van de bandbreedte. Dit gebeurde allereerst na de voorkeuring op de 19de juli. Gelijk werd door de firma, die de website heeft geleverd, de bandbreedte uitgebreid. Hiermee werd gedacht dat we de maand juli konden uitzingen. Niets was minder waar, na de 21ste juli ging de website wederom plat. Wederom moest de bandbreedte uitgebreid worden. We bieden onze excuses aan voor het uitvallen van de website op twee essentiële momenten. We hebben hieruit lering getrokken, en hebben hiervoor structurele maatregelen genomen. Echter door de meer dan verwachte aantallen bezoekers van de website is het systeem er twee keer uitgeweest. Dit kun je ook een succes noemen, de site voorziet in de behoefte. Hieronder de statistieken per maand: Unique Number of Month visitors visits Pages Hits Bandwidth Jan MB Feb MB Mar MB Apr MB May MB Jun MB Jul GB 15

16

17

18 ALD FOKDEIKAMPIOENE DJOKE FAN YPEY FERSTOAN Begjin augustus is de modelmerje Djoke fan Ypey fan de Bruorren Van der Meulen te Noardburgum ferstoarn, fiifentweintich jier âld. Hja wie in leat út de ferneamde Emma 71H-stam (40), ûntstien yn 1921 en no dus ûndertusken al ryklik tachtich jier yn wêzen. It is de merjestam, dêr t de namme fan de famylje Boersma út Aldegea (GS) nau oan ferbûn is. Japik Wibes Boersma (syn pakesizzer en genamt is tsjintwurdich ynspekteur fan it Stamboek) koft de stammem, in dochter fan Theunis yndertiid by de famylje Asma te Skarren. Har fierwei bekendste dochter is de preferinte modelmerje Lientje, dy t in útsûnderlik beste neiteam hie, ûnder oaren de preferinte Obscurant-soan Bouke. De preferinte stjermerje Itske(1974) fan Bjinse en oan memmekant ôfkomstich út it Lientje-laach, is de stammem wurden fan de fokkerij fan de Bruorren Van der Meulen. Har twadde dochter, dy t op Ramona Hiem oan de Alde Kommisjewei berne waard, wie Djoke fan Ypey. Dy har heit wie de preferinte Wessel, dy t yn ús fokgebiet in hiele grutte ynfloed hân hat. Ferskate modelmerjes yn de regio wiene dochters fan dizze belangrike Jarich-soan. Ik tink bygelyks oan Klementine 11 fan Draaijer, Lamkje fan Van der Meulen senior en Lipkjen fan Elgersma. Yn 1992, doe t de fokdei hâlden waard op in stik lân op e hoeke fan de Simmerdyk en de Kleasterloane, behelle Djoke fan Ypey hja wie 18

19 doe tsien jier efterinoar it kampioenskip by de trijejierige en âldere merjes én it algemien fokdei kampioenskip. Fan Djoke fan Ypey binne fiif dochters yn it stamboek opnaam: Margje fan Ypey (1987) fan Falke, Amerinske fan Ypey (1992) fan Meier, Itske fan Ypey (1994) fan Nikolaas, Tsjirkje fan Ypey (1998) fan Rypke en Jinke fan Ypey ( 2003) fan Teeuwis. De measten fan har waarden strjer. Fierders hat Djoke, dy t 89 punten op har IBOP-túchproef helle, in skoft mei it nedige sukses (3 kear earste yn e limytklasse) meidien oan nasjonale konkoersen, riden troch Henk Dijkstra út Warkum. Hja wie ek gauris presint op folkloristyske ringriderijen, dan mei eigen folk op e seas. It soe bêst ris wêze kinne, dat Djoke fan Ypey wol it kwalitative hichtepunt yn de fokkerij fan de Van der Meulens wie. Mar wa wit, de mannen binne noch drok warber, dat der kin noch fan alles komme! A.K.W. Douma 19

20

21

22 AFSCHEID VAN A. K.W. DOUMA ALS OMROEPER Zaterdag 21 juli is er van A.K.W. Douma als omroeper afscheid genomen, tijdens de fokdag van Ta it Biháld, zeg maar zijn fokvereniging. Wie kent Douma niet uit de wereld van de Friese paarden. En misschien nog beter bekend als A K W. Een man die houdt van Friese paarden en de Friese cultuur. Binnen de paardenwereld heeft hij nog vele functie s. Een man van deze tijd kun je zeggen. Jaren is Douma ambtenaar van de burgerlijke stand geweest. Vele paardenmensen zijn door hem in de echt verbonden. En bij verschillende paardenvrienden heeft Douma, die ook nog predikant is, de begrafenis geleid. Maar daar gaat het nu even niet over. We hebben gemeend Douma juist op de fokdag in het zonnetje zetten. En voor zover bekend wist hij hier niets van, en was het een verrassing. Vele jaren is Douma op de fokdagen de speaker geweest. En is voor velen dan ook een vertrouwde stem geworden die niet licht vergeten zal worden. Hij deed het graag en zou het nog heel lang willen blijven doen. Maar aan alles komt een eind. 22

23 Het bestuur van de fokvereniging wilden hier niet zomaar aan voor bij gaan. Vanaf 1971 is Douma omroeper op de fokdagen van Ta it Bihâld geweest. En we kunnen wel stellen, tot aan nu, bijna 36 jaar. Een hele lange tijd. En naast het verzorgen van de omroep was Douma ook nog 25 jaar secretaris van Ta it Bihâld. In een eerder stadium is Douma erelid van de vereniging geworden. Dus moest er wat anders bedacht worden. En daarom was het goed om Douma als herinnering een gouden speld van de fokvereniging te geven. Deze is hem dan ook opgespeld door de voorzitter van de fokvereniging, Gerda Veenje-Samplonius. Dat A.K.W. Douma deze speld nog lang en met veel plezier zal mogen dragen. Maar dat was nog niet alles. Douma werd op de fokdag gevraagd om de algemeen fokdagkampioen van Ta it Bihâld het kampioenslint om te hangen. Traditie is dat dit een exclusieve taak van de burgemeester is, maar voor deze ene keer mocht Douma dit doen. Je kon zien dat het hem goed deed om Afke fan Panhuys het kampioenslint om te hangen. Een paard naar zijn hart, met een exterieur zo je ze graag ziet. Het bestuur en de leden wensen u veel gezondheid toe. En geniet vanaf de kantlijn nog met volle teugen. 23

24 CITATEN UIT DE PAARDENKRANT OVER ONZE FOKDAGEN Uit de paardenkrant van woensdag 25 juli 2007: Friese modelmerrie Afke fan Panhuys pakt fokdagtitel Ta it Bihald Uit de paardenkrant van vrijdag 27 juli 2007: Driejarige Friese merries van bijzonder hoge kwaliteit EN Genieten van prima kwaliteit oudere Friese merries Horse & Dog Care Producten Verzorging op natuurlijke basis Wij hebben o.a. in ons assortiment de staart en manengel, anti-vliegenspray, hoevenglans, shampoo etc. Voor meer info zie website of belt u met

25 VRAGEN STAAT VRIJ De heer A. Reiding uit Noardburgum stelde ons de volgende vragen: - Wie is er bepalend voor het geslacht, de hengst of de merrie. Het geslacht wordt bepaald door het Y chromosoom ( XX is vrouwelijk XY mannelijk ) dus de hengst bepaald in wezen het geslacht. - Hoeveel paar chromosomen heeft een paard. Het paard heeft 64 paar chromosomen. - Bezit een paard polymere erffactoren en wat doen die bij paarden. Over dit onderwerp word studie gedaan in Wageningen en het FPS heeft een commissie ingesteld die zich onder andere met dit onderwerp bezighoud. VRAGEN STAAT VRIJ Naar aan leiding van een vraag op de Regiovergadering j.l. werd de vraag gesteld of het mogelijk is om een vragen rubriek te openen. Hierbij bieden we u de mogelijkheid, door de nieuwe rubriek vragen staat vrij te openen. Alle mogelijke vragen op het paarden gebied zijn welkom. U kunt u vragen mailen naar De redactie zal op passende wijze een antwoord zoeken. Postadres: P.v.d.Meulen Rijkstraatweg DG Hurdegaryp 25

26 UITSLAGEN KAMPIOENSCHAP FOKDAG 2007 Kampioenschap Veulens Kampioen hengstveulen: 244, Wiboud fan é Homar, Fokker/Eig: W. de Vries, Seadwei 23, Oostermeer Kampioen merrieveulen: 76, Wilmke fan é Skans, Fokker/Eig: Th. En W. Jansma, Terpsterwei 4, Anjum Kampioenschap Enters en Twenters Kampioen enters en twenters: 144, Thildou fan é Homar, Fokker/Eig: W. de Vries, Seadwei 23, Oostermeer Reservekampioen enters en twenters: 159, Rebekka G.T., Fokker/Eig: G. Talma, Foarwei 241, Kollumerzwaag Kampioen 3 jaar en oudere stermerries Kampioen 3 jaar en oudere stermerries: 427, Afke fan Panhuys, stb. Model. Fokker/Eig: T. Wijma, Hikkaarderdijk 38 Jislum Reservekampioen 3 jaar en oudere stermerries: 188 Martsje Marieke, Fokker/Eig: S. Bruinsma, Eastersanning 22, Oudega Fokdagkampioen 2007 Ta it Bihâld Algeheel fokdagkampioen 2007: 427, Afke fan Panhuys, Stb. Model. Fokker/Eig: T. Wijma, Hikkaarderdijk 38, Jislum Reserve fokdagkampioen 2007: 76, Wilmke fan é Skans, Fokker/Eig: Th. En W. Jansma, Terpsterwei 4, Anjum 26

27 Bestgaand Tuigpaard voor Hengsten en Ruinen Zaterdag 21 juli 2007 Naam rijd(st)er Paard Vader Eigenaar Woonplaats Martinus fan e P. 1 P. Wijbenga Cooypleats Tjerk Wijbenga Oudwoude Kay van t Fokje 2 Fokje Nijdam Lansink Onne Nijdam Leeuwarden Baukje Jilt v.d. Baukje 3 Douma Mounepolle Fetse Douma Giekerk Maik fan W. 4 Age Okkema Fjildsicht Rindert Wijbenga Veenwouden J. Sint Anna 5 Udo de Haan Nanning J. Anton Jensma Parochie Uitslag 3 de 5 de 4 de 1 ste 2 de Bestgaand Tuigpaard voor voor Merries om de wisselprijs De Zilveren Zweep Naam Uitslag rijd(st)er Paard Vader Eigenaar Woonplaats Age Miranda M. 1 Okkema MB Wierd Bartholomeus Twijzel 3 de Goukje fan 7 de 2 JH Veenje it Beilelan Jasper JH Veenje Garyp Pieter van Iris Jifke Pieter van 5 de 5 Manen M. Tsjerk Manen Twijzel Klaas Klaas 1 ste 7 Postmus Hilda W. Feitse Postmus Westergeest Femke 6 de 8 F. Algra Lien v.d. Hofstad Feitse F. Algra Oudega 9 H. Veenje Vimke Sierk H. Veenje Garyp 2 de 10 G. Stelwagen Jeltsje B Olrik Mw. V.d. Bij- Vriezema Opeinde 4 de 27

28 28

29 Bestgaand Rijpaard voor Merries Naam amazone/ruiter Paard Vader Eigenaar Woonplaats Johanneske Fam. S. 2 Annette Verbeek fan Reintum Fabe Hilliger Hegebeintum Karin fan Wijbren 9 Esther Hoekstra Bommelsteyn Tjerk Wijbenga Oudwoude BH Verbeekvan der 17 Annette Verbeek Nynke Sarina Abel Molen Blije Fetsje fan 24 Baukje Wijma Panhuys Fabe T. Wijma Jislum T. 27 Hilda van Dijk Twirre Tsjerk Bruggeling Holwerd 31 Ineke van Dellen Esther ut e Reiden Riemer L. Jansma Ee Uitslag 4 de met 68,5 pnt 1 ste, met 71 pnt 6 e, met 66,5 pnt 2 de, met 70 pnt 5 e, met 67 pnt 3 de, met 69 pnt ZATERDAGMIDDAGPROGRAMMA BESTGAAND RIJPAARD VOOR HENGSTEN EN RUINEN OM D Bestgaand KARWATS Rijpaard voor Hengsten en Ruinen Amazone/ruiter Paard Vader Eigenaar Woonplaats Uitslag 2 Belinda Sijbesma Mindert fan Ypey Rindert B. Sijbesma en H. v.d. Meulen Noardburgum 2 de, met 66 pnt 3 Harmina Holwerda Koert fan Marksate Olrik 6 Hilda van Dijk Anton P. Krist Kopjansen 11 Judith Pietersen Anton Jasper P. Wijbenga en J. v.d. Ark Hilda van Dijk Judith Pietersen Oudwoude Holwerd Donkerbroek 12 G. Grijpstra Homme Jasper T. Grijpstra Damwoude 5 de, met 61,5 pnt 4 de, met 62,5 pnt 1 ste, met 73 pnt 3 de, met 65 pnt 29

30 UITSLAGEN DRESSUUR RECREATIEF DONDERDAG 19 JULI 2007 BAAN 7 nr. Tijd Naam deelnemer Naam paard Vader Eigenaar Uitslag Corina Denkers Grytsen H Heinse C. Denkers Atie de Roos Ferdinant Ferro Monte B. Meindertsma Gerlind Boersma Jifke fan 't Frijhiem Feitse A. Schievink Roelie Harmsma Marjolein J. Thomas E. Poelman 187, 3 e S.de Boer-Reitsma Lyske Wibe De Boer-v.d. Veen Anita Veenstra Janna B. Jasper T. de Bij - Jansma Leonie Oosting Esther R.V. Jurjen A. Smidts 186, 4 e J. Geurtsen Yfke fan 'e Frijhiem Feitse A. Schievink Pim Overal Harleoane v.d. Nijestêd Nanno G.J. Van Norden 193, 2 e M. Rienks Regina Tamme W. Albada Femke Jongstra Jena Mintse A. Smidts Roelie Harmsma Wybrich K Gerryt J & P.A. Schievink T.H. Stoker Nieske fan 'e L. Geast Tjesse G. Stoker 195, 1 e Susan Nauta Lydia H. Fetse S. Nauta Corina Meester Wede Rypke E. Oenema Gemma v. Norden Harleoane v.d. Nijstêd Nanno G.J. Van Norden 186 VERVOLG UITSLAGEN DRESSUUR RECREATIEF DONDERDAG 19 JULI 2007 BAAN 8 nr. Tijd Naam deelnemer Naam paard Vader Eigenaar Uitslag Ilse v.d. Veen Sietske R.V. Sjaard Y. Veenje-Algra 197, 1 e Nynke van Reemst Anke Heike D. Nanning H & T de Heer Anne-Wytske Jellema Femke fan 't Kleaster Jasper H & T Jellema Fronnie Kramer Wietske van 'e Simmerdyk Abe D. v.d. Boon Ylona Veenje Johanna R.V. Onne Y. Veenje-Algra 190, 4 e Tineke Riedstra Teatske Sjaard D.E. Deelstra Femke de Boer Foekje B. Brandus G.A. Banga Marga Venema-Kroese Hilde fan 'e Simmerdyk Olof D. v.d. Boon Lisanne Veenje Loekie R.V. Sjaard Y. Veenje-Algra 191, 2 e J. de Jong Hester v.d. Headammen Krist H. Kooistra Baukje Bosma Brechtsje W. Fetse O. Bosma Nynke Geertsma Dine Krist G. Geertsma Ymkje Bosma Radfrida fan Sigerswâld Rypke H. de Vries Jetske Hoekstra Tjarda fan Sigerswâld Olof B. Laszlo-Eldering Tjitske v.d. Veen Vimke R.V. Sierk H. Veenje 191,3 e Lisa Postma Lojetwie Jelke A. Poelstra

31 AGENDA REGIOVERGADERING TA IT BIHÂLD op donderdag 8 november in Glinstra State te Burgum, aanvang uur. De bijbehorende stukken worden meegestuurd met de Phryso van oktober en zullen zo spoedig mogelijk ook op de website geplaatst worden. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Vaststellen verslag vorige vergadering onder nieuws 5. Jaarverslag Financiën a. Jaarrekening 2006 b. Verslag financiële commissie c. Vaststelling jaarrekening 2006 d. Voorstel tot verlening decharge aan bestuur en directie e. Vaststelling begroting 2008 f. Meerjarenbegroting g. Vaststelling tarieven 2007 h. Beleggingsvoorstel 7. Meerjarenbeleidsplan 8. Benoemingen interne en externe commissies a. Benoemingen in Hengstenkeuringsjury, Algemeen Bestuur en College van Appél b. Profielschetsen functionarissen c. Rooster van aftreden bestuur en Ledenraad 9. Huisvesting 10. KFPS-fokdoel 11. KFPS-stamboekreglementen 12. Jonge Hengsten Competitie 13. Rondvraag 14. Sluiting 31

32 32

33 NIEUWS VAN DE DRESSUURCOMMISSIE Wij hebben voor de aankomende periode weer diverse evenementen op stapel staan t.w.: 17 november clinic Lammert Haanstra Wij hebben Lammert Haanstra bereid gevonden om voor ons een interessant en veelzijdig programma te verzorgen dat als volgt is ingedeeld: Ochtendprogramma: Introverhaal d.m.v. Powerpointpresentatie over de bewegin gen van een Fries Paard Demonstratie longeren en vrij bewegen Middagprogramma: Dressuur verschillende niveaus, hieraan kunnen 2 jonge aangereden paarden, klasse L/M paarden en 2 klasse M/Z paarden deelnemen. 33

34 Hengstenhouderij Fam. Bosma Biedt ter dekking aan Tevens in- en verkoop van friese paarden Spoarbuorren Sùd WC Kollumerzwaag Nederland Tel/fax: Hoefsmederij Gerard van der Meulen Gediplomeerd hoefsmid Bemiddeling in- en verkoop paarden Paard- en ponyrijlessen Keuringsklaar maken Gerard v/d Meulen en Helen Rijks, Tolhekbuurt 5, 9245 HX Nij Beets Tel.: , Fax: , Mobiel:

35 Voor het middagprogramma kan men zich aanmelden voor de klasse zoals hierboven aangegeven. De kosten voor deelname is 25, =. De aanwijzing van bovengenoemde paarden zal d.m.v. loting plaatsvinden. Aanmelding alleen schriftelijk of via bij: Tonny de Heer, de Dôlle 5, 9296 VB Triemen. Aanvang 9.00 uur Locatie is de prachtige accommodatie van Obe en Margriet van de Weide in Nijega Komt allen!!! 29 december dressuurwedstrijd recreatief (BB) Deze wedstrijd wordt in 2 groepen ingedeeld t.w.: 1 groep BB = beginners zonder wedstrijdervaring 1 groep wedstrijdrijders met groene paarden (en nog niet gestart met deze paarden) Deze wedstrijden worden onder de geldende regels van het KNHS gereden (dus er kan o.a. ook niet met hengsten gestart worden door onervaren ruiters) Aanvang s middags Locatie is wederom de accommodatie van Obe en Margriet van de Weide in Nijega. Aanmelding alleen schriftelijk of via bij: Tonny de Heer, de Dôlle 5, 9296 VB Triemen. Tot slot wordt de wedstrijd in het kader van de Friezencompetitie dit jaar gehouden op: 15 en 16 februari 2008 in Oenkerk. Meer info volgt, opgave slechts 6 weken voor de wedstrijddatum degene die zich te vroeg aanmelden komen op de wachtlijst te staan!! 35

36 De elektronica occasionwinkel van het Noorden Uw adres voor een uitgebreide keuze in gebruikte kleuren tv s, videorecorders, stereosets en witgoed, alles met garantie! Natuurlijk kunnen wij U ook nieuwe apparatuur leveren Eigen technische dienst voor al uw reparaties van KTV, Video, DVD en Audio witgoedreparaties aan huis Installatiewerk en onderhoud elektra, gas, water, CAI, schotel- en antenneïnstallaties omroepinstallaties in winkel etc. Verhuur professioneel geluid en licht Beamerverhuur Wij verzorgen een uitgebreide geluidsinstallatie bij *grote* en kleine evenementen binnen en buiten PA zanginstallatie verhuur, lichtshow. Tevens verzorgen wij met onze disco BREAKDANCE er jaren avonden Karaoke-Playbackshows-Disco Graag tot ziens op de Oudbuurt 8 in TERNAARD Geopend di-do-vr middag van uur vrijdagavond van uur zaterdag en uur s avonds op afspraak! Telefonisch bereikbaar van uur Telefoon Fax

37 POST KOGEKO K.F.P.S KAMPIOENSCHAP DRESSUUR September j.l. was weer de grote finale van het Post kogeko k.f.p.s kampioenschap dressuur in kootwijk. Nadat er weer ruim 500 combinaties hadden meegedaan aan de selectiewedstrijden die door heel Nederland zijn georganiseerd zijn er uiteindelijk honderd combinaties over gebleven om deel te nemen aan het kampioenschap. Het kampioenschap is inmiddels een begrip in de dressuursport geworden en dus een hele prestatie als je geselecteerd wordt om te strijden voor het kampioenschap. Het terrein van Gert van der Hoorn lag er weer prachtig bij en het weer was na alle regen van de afgelopen tijd prima. Zo kon er vanaf half 10 gestart worden in de vijf ringen met de eerste proef. Vanaf 10 uur werd er ook in ring zes gereden. In deze baan verschenen de ruiters en amazones van de sub top aan de start. De sub top staat voor de hogere dressuur vanaf het ZZ licht. Het deelnemersveld was groot met maar liefst 11 combinaties! De sub top wordt in wedstrijd verband gereden en is geen onderdeel van het kampioenschap. Rond uur hadden alle combinaties gereden en was het wachten op de uitslag, wie mag er overkampen en voor wie zit het kampioenschap erop. Tijdens de pauze kon het publiek kijken naar een clinic met Nico Verwer. Deze clinic aangeboden door Ted Kop Jansen bestond uit het mee jureren met Nico Verwer. Er werden een aantal mensen uit het publiek gehaald om mee te kijken naar de oefeningen die Bineke en Judith Pietersen lieten zien. Vervolgens gaf Nico Verwer uitleg over hoe hij deze oefening zou beoordelen. Na afloop van deze clinic was inmiddels bekend wie er door mochten naar de finale en kon er gestart worden met het overkampen. Voor de Z2 bestond de tweede proef uit een kür op muziek Tussen de finale van de M1 en de M2 liet Judith Pietersen nog een show zien met de dekhengst Lukas 324. Om ongeveer kwart over vier was de laatste combinatie klaar en was het wachten op de prijsuitreiking. Zoals altijd werd ook dit jaar de prijsuitreiking te paard gehouden dit geeft het geheel altijd een feestelijk tintje. Er waren weer veel prijzen te verdelen. Zo was er ook dit jaar een Phryso zadel voor de combinatie met het hoogste percentage in de fina- 37

38 38

39 le beschikbaar gesteld door Tweespan Ruitersport die tevens de statiedekens voor de kampioenen beschikbaar stelt. Er is een deken en drie lessen van Esther Liano voor de beste merrie in de klasse B en L. Alle kampioenen en reservekampioenen krijgen een clinic op 13 oktober te Wapse aangeboden door Ted Kop Jansen en voor alle tweede en derde prijswinnaars zijn er schabrakken aangeboden door het KFPS. De uitslag van het kampioenschap Klasse B Ruiter Paard Vader Rijvereniging 1 Anne Kooymans Lobke Wieteke Brandus 345 Hipparion 2 Machtel den Besten Wietske W. Rypke 321 Paalhoeve 3 Yvette van Nuys Tjitske vd Demrostables Teunis 332 Eerste Geldropse Klasse L1 1 Marsja Dijkman Jetse O. Tsjalke 397 Molenruiters 2 Wieke de Boer Ido J. Monte 378 Radboudruiters 3 Linda Boon Jense 432 Sierk 326 De Nieuwe Heuvel Klasse L2 1 Ingeborg Klooster Jorn 414 Fabe 348 NDRJV 2 Thea Dijkstra Stal Okkema's Jorka Fabe 348 Raerderhimruters 3 Ans Vels Hero V. Fabe 348 Zelhem Klasse M1 1 Akke Heeringa Ids fan 'e Hommemastate Brandus 345 Raerderhimruters 2 Sabine vd Loenhorst Haitse 425 Jasper 366 De Nieuwe Heuvel 3 Inge Heesakkers Ylonka van Nieuw-Hagendijk Brandus 345 Nijnselse Ruiters Klasse M2 1 Syberen Minkema Gouke P. Otte 375 Radboudruiters 2 Ingeborg Klooster Ijsk v. Santroshoeve Brandus 345 NDRJV 3 Daniel Lindenbrug Fyke vd Herenbrink Goffert 369 Lierderruiters Klasse Z1 1 Bennie van Es Arjen 417 Erik 351 Haskerland 2 Astrid de Bruin Vrony út it Leechlân Tsjomme 329 Raerderhimruters 3 Monique Moonen Dalethe Ids 300 St.Michael 39

40 Klasse Z2 1 Judith Pietersen Kop Jansen Marten Sierk 326 Friso 2 Kees Francke Ulke Jakob 302 Gouwe Reyers 3 Saskia Meinema Casper van de Oostwal Jasper 366 RJV Belckmeer Beste Merrie B/L1/L2, over finale en gehele dag. Aangeboden door Esther Liano Yvette van Nuys Tjitske vd Demrostables Teunis 332 Eerste Geldropse Anne Kooymans Lobke Wieteke Brandus 345 Hipparion Winnaar Fryso Zadel, over B t/m Z1 finale en Z2 ochtendprogramma aangeboden door Tweespan Ruitersport Marsja Dijkman Jetse O. Tsjalke 397 Molenruiters Kampioenen gefeliciteerd met jullie prestatie! 40

64 ste Jaarverslag van de Fryske Hynstefokforiening. TA IT BIHÂLD over 2015

64 ste Jaarverslag van de Fryske Hynstefokforiening. TA IT BIHÂLD over 2015 64 ste Jaarverslag van de Fryske Hynstefokforiening TA IT BIHÂLD over 2015 Vanzelfsprekend moet het om de paarden gaan!! Wat de paarden betreft heeft de fokvereniging Ta it Bihâld wederom weer eens van

Nadere informatie

In 2015 waren er 360 leden, er zijn een aantal leden afgemeld maar ook een aantal bijgekomen. In 2016 is het ledenaantal gedaald naar 339 leden.

In 2015 waren er 360 leden, er zijn een aantal leden afgemeld maar ook een aantal bijgekomen. In 2016 is het ledenaantal gedaald naar 339 leden. Ta it Bihâld 65 e Jaarverslag 2016 Ta it Bihâld: De Vereniging De Leden In 2015 waren er 360 leden, er zijn een aantal leden afgemeld maar ook een aantal bijgekomen. In 2016 is het ledenaantal gedaald

Nadere informatie

TA IT BIHALD Programma van de 63-ste fokdag

TA IT BIHALD Programma van de 63-ste fokdag FRYSKE HYNSTEFOKFORIENING TA IT BIHALD Programma van de 63-ste fokdag Donderdag 17 juli 2014 (aanvang 8.30 uur) Vrijdag 18 juli 2014 (aanvang 9.00 uur) Zaterdag 19 juli 2014 (aanvang 8.00 uur) TYTSJERKSTERADIEL

Nadere informatie

Post adres Ta it Bihâld : Age van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC Oudwoude Tel. 0511-452594 Mailadres: ta-it-bihald@hetnet.nl

Post adres Ta it Bihâld : Age van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC Oudwoude Tel. 0511-452594 Mailadres: ta-it-bihald@hetnet.nl ADRESGEGEVENS: Samenstelling bestuur Ta it Bihâld : Gerda Veenje-Samplonius Garyp Voorzitster Jelte Wiersma Damwoude Vice-voorzitter Age van der Zee Oudwoude Secretaris Harm van der Meulen Noardburgum

Nadere informatie

Internet: www.ta-it-bihald.nl

Internet: www.ta-it-bihald.nl Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Adresgegevens: Bestjoersgearstalling Ta it Bihâld : Gerda Veenje-Samplonius 1 ste Foarsitter Garyp Jelte Wiersma 2 de Foarsitter

Nadere informatie

Internet: www.ta-it-bihald.nl

Internet: www.ta-it-bihald.nl Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Bestjoersgearstalling Ta it Bihâld : Gerda Veenje-Samplonius 1 ste Foarsitter Garyp Jelte Wiersma 2 de Foarsitter Damwoude Age

Nadere informatie

INTERNET: WWW.TA-IT-BIHALD.NL

INTERNET: WWW.TA-IT-BIHALD.NL Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Bestjoersgearstalling Ta it Bihâ ld : Jelte Wiersma 1 ste Foarsitter Damwoude Lucas Reinds 2 de Foarsitter Munein Age van der

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Artikel 1-Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen zijn onderdeel van het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Post adres Ta it Bihâld : Age van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC Oudwoude Tel. 0511-452594 Mailadres: ta-it-bihald@hetnet.nl

Post adres Ta it Bihâld : Age van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC Oudwoude Tel. 0511-452594 Mailadres: ta-it-bihald@hetnet.nl ADRESGEGEVENS: Samenstelling bestuur Ta it Bihâld : Gerda Veenje-Samplonius Garyp Voorzitster Jelte Wiersma Damwoude Vice-voorzitter Age van der Zee Oudwoude Secretaris Harm van der Meulen Noardburgum

Nadere informatie

11 58 ALDERT FAN 'E HOITEBUORREN Wierd Jelle van der Kooi, Sint Nicolaasga Eigenaar

11 58 ALDERT FAN 'E HOITEBUORREN Wierd Jelle van der Kooi, Sint Nicolaasga Eigenaar Concours: Buitenpost Datum: 8/6/2014 Jury: Eenspannen tuigpaarden Fries ras, nieuwelingencompetitie 1 148 FRANKE P.J. Beart Wijbenga/v/d Ark, Oudwoude Udo de Haan 2 25 FILOU S.B. Tjalf Minkema/Schreuder,

Nadere informatie

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 secretariaat PFKB Litas 8, 4871 BM Etten-Leur Telefoon: 06 22 745 882 Email: secretariaat@pfkb.nl Website: www.pfkb.nl Bank nr. NL09 RABO 0102 3969 73 UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 Op zondag

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Friesland 24 november 2016

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Friesland 24 november 2016 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Friesland 24 november 2016 Opening. Vaststellen agenda Agenda Notulen van de voorjaarsledenvergadering op 21 april Opening 2016 (gepubliceerd op de website)

Nadere informatie

16 juni 2011. Nationale T.C.N. stamboekdag op Manege Groenewoude 10 juli 2011. adres: Ekris 38 te 3931 PX Woudenberg.

16 juni 2011. Nationale T.C.N. stamboekdag op Manege Groenewoude 10 juli 2011. adres: Ekris 38 te 3931 PX Woudenberg. 16 juni 2011 Geachte participanten, De jaarlijkse T.C.N. stamboekdag wordt voor de 2 e maal op de manege Groenewoude te Woudenberg van Hetty de Koning en Rob de Wijs gehouden. Dit jaar is het op zondag

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 Agenda 5. KNHS Kring Midden Limburg financiële zaken 6. Jaarverslag 2013 7. Bestuursverkiezing 8. Evaluatie

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2014 De afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN organiseert het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor 4-, en 5- jarige dressuurpaarden. Het HORSEFOOD DRESSUUR

Nadere informatie

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Bestjoersgearstalling Ta it Bihâld : Jelte Wiersma 1 ste Foarsitter Damwoude Popke van der Meulen 2 de Foarsitter Hurdegaryp Age

Nadere informatie

Het Fryso Zadel voor beste jeugdruiter door Tweespan Ruitersport, Boornbergum aangeboden is gewonnen door: Afke Weidenaar met Renske v.

Het Fryso Zadel voor beste jeugdruiter door Tweespan Ruitersport, Boornbergum aangeboden is gewonnen door: Afke Weidenaar met Renske v. UITSLAG ALRAKO KFPS Dressuurkampioenschap Finale 24-09-2016 Speciale prijzen Het Fryso Zadel voor beste jeugdruiter door Tweespan Ruitersport, Boornbergum aangeboden is gewonnen door: Afke Weidenaar met

Nadere informatie

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 24 juli 2013 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Geachte kaatsers en aanwezigen. Welkom op het 50-jarig jubileum van de Rommert Zijlstra-partij te Moarre-Ljussens.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nummer 20 juli 2012

NIEUWSBRIEF. Nummer 20 juli 2012 Nummer 20 juli 2012 NIEUWSBRIEF Secretariaat: M. Herder Brouwer, Tjalling Harkeswei 95 9241 HM Wijnjewoude. herderbrouwer@hotmail.com tel. 0516 480584 1 Van de voorzitter: Rein Hettinga belde mij op een

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 937 AANTAL DEELNEMERS : 95 DATUM : 09-06-12 : ST. TRUIDEN : V23 LOSTIJD : 07:00 WIND : Z*W Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

De Digitale Groninger 71

De Digitale Groninger 71 De Digitale Groninger 71 November 2008 Uitgave nummer 3 Door: P. Meijer Mededelingen Van het bestuur: Het wordt weer kouder en de paarden gaan de stal /box in. Even tijd om het grootste gedeelte van 2008

Nadere informatie

D e G r o n i n g e r 7 1

D e G r o n i n g e r 7 1 D e G r o n i n g e r 7 1 Nieuwsbrief nr.2 juni 2015 Fokvereniging Groningen Drenthe Combinatie Tussen de buien door was het toch wel mooi genoeg om buiten te kunnen zijn Redactie: K. Pelder, Bosweg 11,

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2015 RSV De Cavalieren uit Berkel-Enschot organiseert in samenwerking met de afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 871 AANTAL DEELNEMERS : 91 DATUM : 23-06-12 : ST. TRUIDEN : V25 LOSTIJD : 07:30 WIND : Z*W Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

Internet: www.ta-it-bihald.nl

Internet: www.ta-it-bihald.nl Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Bestjoersgearstalling Ta it Bihâld : Gerda Veenje-Samplonius 1 ste Foarsitter Garyp Jelte Wiersma 2 de Foarsitter Damwoude Age

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Inhoudsopgave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Fokdoel Artikel 3 -Keuringen Algemeen Artikel 4 -Inschrijven en aanmelden voor keuringen

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

Onderlinge wedstrijd van Zaterdag 1 April 2017

Onderlinge wedstrijd van Zaterdag 1 April 2017 1/10 H.S.F. DE MORRARUTERS Onderlinge wedstrijd van Zaterdag 1 April 2017 RV/PC De Morraruters Concours 3.5 Bijgewerkt op 02-04-2017 Hallo Allemaal, Dit zijn de uitslagen van de onderlinge wedstrijd van

Nadere informatie

Verslag regiovergadering KFPS Regio s Het Friese Paard Wolvega en It Fryske Greidhynder

Verslag regiovergadering KFPS Regio s Het Friese Paard Wolvega en It Fryske Greidhynder Verslag regiovergadering KFPS Regio s Het Friese Paard Wolvega en It Fryske Greidhynder Datum 11 november Tijd 20.00-22.10 uur locatie: Café Restaurant Overwijk, Tijnje Aanwezig circa 40 leden Landelijk

Nadere informatie

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Bestjoersgearstalling Ta it Bihâ ld : Jelte Wiersma 1 ste Foarsitter Damwoude Lucas Reinds 2 de Foarsitter Munein Age van der

Nadere informatie

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD

Uitslag. Rayon. t Noorden AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD Uitslag Rayon t Noorden WEDVLUCHT VLUCHTCODE AANTAL DUIVEN : 1084 AANTAL DEELNEMERS : 61 DATUM : 22-09-12 : ST. TRUIDEN : N38 LOSTIJD : 10:00 WIND : NOORD Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot

Nadere informatie

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris,

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris, Wedstrijdsecretariaat regio Noord-Brabant: Nannie Verhappen Diepe Vaart 14, 5663 AX Geldrop Tel.: 06 51 899 874 e-mail:wedstrijdsecretariaat@knhsregiobrabant.nl NOORD-BRABANT Aan de secretariaten van de

Nadere informatie

Sportdag. 28 april Nationale T.C.N. sportdag op Manege Groenewoude 19 juni Geachte participanten,

Sportdag. 28 april Nationale T.C.N. sportdag op Manege Groenewoude 19 juni Geachte participanten, 28 april 2011 Geachte participanten, De jaarlijkse T.C.N. sportdag wordt dit jaar niet gelijk met de stamboekdag gehouden, aangezien we de sportdag meer aandacht willen geven en de mensen die anders moeten

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. 2. Dit uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Artikel 1. Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen NRPS keuringen behoren bij het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen worden voor de diverse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RV & PC De Radboudruiters

Jaarverslag 2014 RV & PC De Radboudruiters Jaarverslag 2014 RV & PC De Radboudruiters Januari Van 3 januari tot 19 januari wordt het ICNN georganiseerd in het FCD. Veel Radboudleden zijn ingezet om te helpen. 17 januari is tijdens het ICNN Jump

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief februari 2017 In deze nieuwsbrief: * Kampioenschappen pony s Kring Zuid West en Regio * Kampioenschappen paarden Kring Zuid West * Regiokampioenschap Zuid Holland paarden * Kampioenen vieren

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 31 januari 2015 in zaal de Schuttershof te Esbeek.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 31 januari 2015 in zaal de Schuttershof te Esbeek. Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid Nederland Notulen algemene ledenvergadering d.d. 31 januari 2015 in zaal de Schuttershof te Esbeek. Verslag: Jan-Willem van Zon Aantal aanwezigen: 110 personen (incl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen:

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen: Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid Datum: 10 april 2012 Aanvang: 19.30u.Locatie: De Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren. 18 leden bezoeken de vergadering. Notulen: 1.Opening. Voorzitter

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Opening De voorzitter opent de avond en heet iedereen van harte welkom. Een maand geleden zijn de voorzitter en bestuursleden gekozen in een

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Artikel 1 Algemeen 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KNHS/KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2014

Nadere informatie

Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland

Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland Bestuur : J-H. Stadhouders Voorzitter S. Hoitsma Vice-voorzitter N. Lucius Penningmeester J-W. van Zon Secretaris J. Janssen Lid A. Schrauwen Lid M. van

Nadere informatie

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Bestjoersgearstalling Ta it Bihâld : Jelte Wiersma 1 ste Foarsitter Damwoude Lucas Reinds 2 de Foarsitter Munein Age van der Zee

Nadere informatie

25e jaargang / nr. 3 / oktober 2012. Feestjoun It Fryske Grydhynder 3 Novemer

25e jaargang / nr. 3 / oktober 2012. Feestjoun It Fryske Grydhynder 3 Novemer 25e jaargang / nr. 3 / oktober 2012 Feestjoun It Fryske Grydhynder 3 Novemer S. Kalsbeek, tel.: 0566-689 360 INHOUD 5 Van de Bestuurstafel 6 Fokdag It Greidhynder 2012 8 Uitslagen Fokdag It Fryske Greidhynder

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015

Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015 Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015 Hallo leden van kring Tusken Waad en Klif, Hierbij de allereerste nieuwsbrief van kring Tusken Waad en Klif, oftewel TWK! We hopen jullie hiermee beter te informeren

Nadere informatie

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 1 1 3 Gebr. Homma Steggerda 0268.9126 182.226 85 49 5.1211341 10.09.54 1519.819 1000.0 1000.0 2 2 3 Bouke Junior de Boer

Nadere informatie

KVTH afdeling Zuid-Holland

KVTH afdeling Zuid-Holland KVTH afdeling Zuid-Holland 1 Opening 2 Mededelingen en agenda 3 Ingekomen stukken 4 Notulen algemene ledenvergadering 2013 5 Jaarverslag secretaris 6 Financiën Rekening over 2013 Verslag kascontrolecommissie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PSV DRIESPOREN

NIEUWSBRIEF PSV DRIESPOREN Beste leden, NIEUWSBRIEF PSV DRIESPOREN VAN DE VOORZITTER De zomer is aangebroken en daarmee voor de vereniging een wat rustiger periode. Dat betekent niet dat er op de manege niets te doen is! Afgelopen

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Kampioenschap Enters en Twenters Ta it Bihâld

Kampioenschap Enters en Twenters Ta it Bihâld 12.30 uur Rubriek 1: Fries ras 1-span Competitie Nationaal (KFPS) Prijzen: 100-85-80-65-60-45-40+volgprijzen 35 Aangeboden door: Koninklijk Friesche Paarden Stamboek 2 e 32 Milan Norbert Stan Derksen/Gebr.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

LR & PC de Klaverkampruiters

LR & PC de Klaverkampruiters LR & PC de Klaverkampruiters Nieuwsbrief nr. 4 maart 2008 Geachte leden, Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van dit jaar. De leden ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Leden zonder e-mail krijgen

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en/ of mededelingen 3. Presentatie KNHS 4. Notulen Najaarsvergadering 2015 5. Jaarverslag 2015

Nadere informatie

Vrijdag 19 juli Aanvang 9.00 uur. Gevarieerd programma met dressuur, mennen, tuigrubrieken, KWPN-ers, en ponykeuring.

Vrijdag 19 juli Aanvang 9.00 uur. Gevarieerd programma met dressuur, mennen, tuigrubrieken, KWPN-ers, en ponykeuring. Toegang gratis! 18, 19, 20 Juli 2013 Donderdag 18 juli Aanvang 8.30 uur Keuringen en dressuur Fries ras, door Fokvereniging Ta it Bihâld. Vrijdag 19 juli Aanvang 9.00 uur Gevarieerd programma met dressuur,

Nadere informatie

Reglement Subli Competitie 2017

Reglement Subli Competitie 2017 Reglement Subli Competitie 2017 ALGEMEEN 1. De Subli Competitie is een competitie voor vier en vijfjarige dressuurpaarden en staat open voor paarden van alle stamboeken. 2. De Subli Competitie bestaat

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup.

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup. Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 2016 om de Pavo

Nadere informatie

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR UITSLAG FRIESLAND'96 SAMSP B VANUIT Gennep MET 1243 DUIVEN OP 27/08/16 OM 08.30 UUR FR-N34-BLAD 1 SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR 1 45

Nadere informatie

Jury: De boordeling vindt plaats door een of twee juryleden in onderling overleg.

Jury: De boordeling vindt plaats door een of twee juryleden in onderling overleg. STAL TYCHON REGLEMENT PRESENTATIE 2014 Deelname: Open voor 3, 4 en 5-jarige paarden. Een startkaart voor de combinatie is niet noodzakelijk. Het paard behoeft niet bij de KNHS geregistreerd te zijn als

Nadere informatie

Resultaten: Enquête BWP

Resultaten: Enquête BWP 2014 Resultaten: Enquête BWP Resultaten enquête Demografie...2 Administratie en lidmaatschap...5 Communicatie... 10 Activiteiten... 14 Overzicht opmerkingen... 22 1 Resultaten enquête Demografie Gemiddelde

Nadere informatie

Indeling RVC

Indeling RVC D1 D2 1 Guus Bax 23 januari 2001 1 Menno de Winter 12 juni 2001 2 Stefan de Vries 11 februari 2001 2 Brent de Jong 3 juli 2001 3 Erik Jan Haanstra 2 maart 2001 3 Harm de Vries 10 juli 2001 4 Jetze Zijlstra

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup.

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup. Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 2017 om de Pavo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PSV DE DRIESPOREN

NIEUWSBRIEF PSV DE DRIESPOREN Beste leden, NIEUWSBRIEF PSV DE DRIESPOREN VAN DE VOORZITTER Na de Noordelijke Menkampioenschappen hebben we als vereniging maar liefst 4 kampioenen! Alleen wel opvallend dat alle kampioenen, reserve kampioenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012 Beste leden, Oktober 2012 In deze nieuwsbrief nieuws over de instructie, het viertal, het najaarsconcours en de clubkampioenschappen. Ook is er nieuws uit de inspanningscommissie, die een sessie videospringen

Nadere informatie

Sponsormap. Nationale Tentoonstelling. 17 & 18 augustus 2012 Brabanthallen s-hertogenbosch

Sponsormap. Nationale Tentoonstelling. 17 & 18 augustus 2012 Brabanthallen s-hertogenbosch Sponsormap Nationale Tentoonstelling 17 & 18 augustus 2012 Brabanthallen s-hertogenbosch Kerngegevens Uitvoerend comité Dhr. H.W. van der Pols (Alg. Voorzitter) Mw. J.A. Slendebroek (Vice Voorzitter) Dhr.

Nadere informatie

Startlijst halve finale Pavo Fryso bokaal dressuur woensdag 14 september 2016

Startlijst halve finale Pavo Fryso bokaal dressuur woensdag 14 september 2016 Startlijst halve finale Pavo Fryso bokaal dressuur woensdag 14 september 2016 Jury: Mw. M. Peutz, Groningen J.R. Luijmes, Silvolde Toezichthouder voorterrein: J.J. van der Meulen, Broek-Noord 4 jarige

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Nr. 1 26 aug. - 16 sept.

Schooljaar 2015-2016 Nr. 1 26 aug. - 16 sept. Schooljaar 2015-2016 Nr. 1 26 aug. - 16 sept. Bijbelvertellingen deze periode: kijk ook eens op www.kindopmaandag.nl Week 36: 31 augustus t/m 3 september 2015 Het paradijs, Genesis 2:8-25 De slang, Genesis

Nadere informatie

Kampioenschappen datum:

Kampioenschappen datum: Selectievoorwaarden voor de Indoorkampioenschappen 2017 Kampioenschappen datum: dressuur paarden en pony s 10 feb. B en L1 dressuur paarden en 1 e proef Z1 Z2 en ZZL 11 feb. L2 t/m M2 paarden. Z1 en Z2

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Eenspannen tuigpaarden Fries ras, NIEUWELINGENCOMPETITIE

Eenspannen tuigpaarden Fries ras, NIEUWELINGENCOMPETITIE Concours: Dokkum, 25 juni 2016 Eenspannen tuigpaarden Fries ras, NIEUWELINGENCOMPETITIE 1 166 Stal Chardons Jorbert Maurits Stal Chardon, Jorwert Jelmer Chardon 2 25 Haike 482 Arjen Bouma/Veenstra, Oldeboorn

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

25e jaargang / nr. 1 / maart 2012. Norbert 444 kampioen hengstenkeuring 2012. Annichje fan Bokkum paard van het jaar

25e jaargang / nr. 1 / maart 2012. Norbert 444 kampioen hengstenkeuring 2012. Annichje fan Bokkum paard van het jaar 25e jaargang / nr. 1 / maart 2012 Norbert 444 kampioen hengstenkeuring 2012 Annichje fan Bokkum paard van het jaar INHOUD 4 Van de Bestuurstafel 6 Jaarverslag Fokvereniging 9 Uitnodiging Ledenvergadering

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In dit nummer alles over de Algemene ledenvergadering 19 maart, 20.00 uur te Voorthuizen

NIEUWSBRIEF. In dit nummer alles over de Algemene ledenvergadering 19 maart, 20.00 uur te Voorthuizen NIEUWSBRIEF In dit nummer alles over de Algemene ledenvergadering 19 maart, 20.00 uur te Voorthuizen MAART 2015 Inhoudsopgave: Contactpersonen 2 Voorwoord 3 Mededelingen van het secretariaat 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Ruitersport. Programmaboekje. Dressuur en Springen. Nationaal Militair Kampioenschap. Bunschoten I 26 juni 2015 Bureau Internationale Militaire Sport

Ruitersport. Programmaboekje. Dressuur en Springen. Nationaal Militair Kampioenschap. Bunschoten I 26 juni 2015 Bureau Internationale Militaire Sport Ministerie van Defensie Nationaal Militair Kampioenschap Ruitersport Dressuur en Springen Bunschoten I 26 juni 2015 Bureau Internationale Militaire Sport Programmaboekje 26 juni 2015 Stal Groenendaal te

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door:

De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door: Datum: 28 maart 2014 Aantal pagina s: 6 Inhoud Nieuwsbrief: Impressie Praktijkdag Clinic Bewust Wedstrijd Rijden 22 maart jl. Rabobank CHIO Zuid Holland Cup 2014 Paard&Lifestyle Masterclass in Ermelo op

Nadere informatie

12 APRIL Ledenvergadering KWPN-Limburg Noord

12 APRIL Ledenvergadering KWPN-Limburg Noord 12 APRIL 2011 Ledenvergadering KWPN-Limburg Noord 1 Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Notulen najaarsledenvergadering 22-11-2010. 4. Jaarverslag 2010. 5. Financieel Jaarverslag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FOKVERENIGING HET FRIESE PAARD WOLVEGA E.O.

NIEUWSBRIEF FOKVERENIGING HET FRIESE PAARD WOLVEGA E.O. NIEUWSBRIEF FOKVERENIGING HET FRIESE PAARD WOLVEGA E.O. NUMMER 28, OKTOBER 2015 secr. M. Herder Brouwer 0516 480584 / 06 83404888 Van de bestuurstafel: Het is weer hoog tijd voor een nieuwsbrief van uw

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Gewijzigde zomerlessen

Gewijzigde zomerlessen Kop hoofdartikel Opgericht 14 september 1973 APRIL2012 CLUBNIEUWS 27 JAAARGANG 3 Gewijzigde zomerlessen Vanaf donderdag 12 april gaan we de lessen weer omzetten naar de avonden en komt zaterdag te vervallen.

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw 82 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 83 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 84 Winand Bijnens deelde mee dat er 3 soorten voorgestelde wijzigingen zijn:

Nadere informatie

De digitale Groninger 71

De digitale Groninger 71 De digitale Groninger 71 Februari 2008 Uitgave nr: 1 Door: Karen Pelder Door: Bianca Liewes AAN ALLE LEDEN De Groninger 71 gaat met zijn tijd mee en is nu digitaal! Tenminste.. als U email heeft. Leden

Nadere informatie

Groepsindeling Eerste Bezichtiging. HK 2011 te Ermelo. 29-11 t/m 3-12-2010

Groepsindeling Eerste Bezichtiging. HK 2011 te Ermelo. 29-11 t/m 3-12-2010 Groepsindeling Eerste Bezichtiging HK 2011 te Ermelo 29-11 t/m 3-12-2010 Groepsindeling Eerste Bezichtiging, HK-2011 te Ermelo Maandag 29 november 2010, 59 hengsten 08.00 uur Groep 1 V MV 314 Tietse 200604292

Nadere informatie

F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA

F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA Bestuursaangelegenheden Om maar direct met de deur in huis te vallen. Per 30 maart is er een nieuwe samenstelling wat het bestuur van Doarpsbelang

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2018 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders U25 Zware Tour Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2018 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders U25 Zware Tour Versie 3-4 maart 2018 Dressuur paard ZZ-Zwaar - Lichte - Junioren Young Riders U25 - Zware Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL Ermelo Secretariaat: KNHS-Afdeling Evenementen Tel: 0577

Nadere informatie

UITSLAGEN PC AVEREEST Juni 2014 Januari 2015

UITSLAGEN PC AVEREEST Juni 2014 Januari 2015 29 december -3 januari 2015 Lisa Joosse kringkampioen Vechtdal, dressuur klasse L1, cat. D, met Viktor Tessa Rumph kringkampioen Vechtdal, dressuur klasse B, cat. C met I Follow You Op 3 januari waren

Nadere informatie

Verslag van de regiovergadering van het KFPS

Verslag van de regiovergadering van het KFPS Verslag van de regiovergadering van het KFPS Regio : Zuid Nederland Datum : 15 november 2011 Tijd : 20.00 23.00 uur Locatie : Restaurant De Druiventros, Berkel-Enschot Aanwezig namens Regio : Ongeveer

Nadere informatie

Schrijf je nu in! 11 april Onderlinge Menwedstrijd. 12 april Onderlinge Wedstrijd (Dressuur en springen)

Schrijf je nu in! 11 april Onderlinge Menwedstrijd. 12 april Onderlinge Wedstrijd (Dressuur en springen) 11 april Onderlinge Menwedstrijd 12 april Onderlinge Wedstrijd (Dressuur en springen) Schrijf je nu in! Ook voor de menners onder ons is het seizoen weer begonnen bij Stad en Lande Ruiters. 11 april is

Nadere informatie

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk.

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kerkdiensten 2015 Zondag 20 december; 4e Adventszondag: 09.30 uur: Ds. C.W. Neef (Kollum) De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kindernevendienst:

Nadere informatie

17 t/m 19 juli 2015 SPONSORBROCHURE

17 t/m 19 juli 2015 SPONSORBROCHURE 17 t/m 19 juli 2015 SPONSORBROCHURE NK Dressuur slaat nieuwe weg in Wie het Nederlands Kampioenschap Dressuur mag organiseren weet zich verzekerd van deelname van topcombinaties op wereldniveau. Olympisch

Nadere informatie

RUBRIEK 1 totaal 1e premie 1 13% HENGSTVEULENS totaal 2e premie 5 63% RUBRIEK 2 totaal 1e premie 3 27% MERRIEVEULENS totaal 2e premie 4 36%

RUBRIEK 1 totaal 1e premie 1 13% HENGSTVEULENS totaal 2e premie 5 63% RUBRIEK 2 totaal 1e premie 3 27% MERRIEVEULENS totaal 2e premie 4 36% RUBRIEK 1 totaal 1e premie 1 13% HENGSTVEULENS totaal 2e premie 5 63% totaal 3e premie 2 25% Totaal inschrijvingen : 8 totaal geen premie 0 0% Totaal gekeurd : 8 2 001 Boudewijn fan D' oever 201600107

Nadere informatie

CH Echt 2014 Sint Joost

CH Echt 2014 Sint Joost SINT JOOST LR. DE PAARDEN VRIENDEN (V40254) 4-7-2014-6-7-2014 Audrey Boots VP0050516 0031648721247 Status: Goedgekeurd audrey.boots@ziggo.nl Datum goedgekeurd: 31-3-2014 www.psvpaardenvrienden.nl Outdoor

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum

Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Us fokferiening is oprjochte op 12 maart 1952 yn Hotel Read Hert te Burgum Bestjoersgearstalling Ta it Bihâ ld : Jelte Wiersma 1 ste Foarsitter Damwoude Lucas Reinds 2 de Foarsitter Munein Age van der

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

35 jaargang nr.2 Oktober District Friesland

35 jaargang nr.2 Oktober District Friesland 35 jaargang nr.2 Oktober 2016 District Friesland Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden gehouden op Vrijdag 14 oktober 2016 om 20.00 uur in het gebouw van de Volièrevereniging

Nadere informatie