ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007"

Transcriptie

1 ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden met maximaal 30 minuten te vervroegen. Er dient gestart te worden op volgorde in de ring en groep zoals aangegeven in het programmaboekje. Alleen in dringende gevallen kan hier van worden afgeweken na overleg met de hoofdringmeester en het wedstrijdsecretariaat. Alle deelnemers moeten gekleed zijn in het uniform van de vereniging waarvan men lid is, tenzij het reglement anders toestaat. Werkzaamheden van hoefsmid en/of dierenarts zijn voor rekening van de betreffende deelnemer. Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige startkaart voor Tevens moeten alle paarden en pony s gechipt en ingeënt zijn, waarvan paspoort en inentingsbewijzen getoond moeten kunnen worden. Zowel de geldige startkaart, het paspoort met de geldige inentingsbewijzen inclusief basisenting en bij de pony's het laatste meetbewijs tot en met achtste levensjaar (of enig jaar daarna) moeten op verzoek direct getoond kunnen worden aan de aangestelde controleurs. Men moet rekening houden met een mogelijke controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen. In gevallen waarin het reglement en deze bepalingen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding. TOELICHTING BIJ DE WEDSTRIJDEN AFDELINGSDRESSUUR PONY s De 1 e hoogstgeplaatste zes - en viertallen ( uitgezonderd het zestal ABC- L),van iedere ring rijden een overkamping voor het kampioenschap. Kampioen wordt men op basis van het aantal punten behaald bij de overkamping. Er wordt geen kampioenschap verreden bij minder dan twee deelnemende afdelingen per klasse. INDIVIDUELE DRESSUUR PONY S Er wordt op zaterdag een voorselectie verreden in alle categorieën klasse B, cat D klasse L1, cat E klasse L1, cat DE klasse L2, cat DE klasse M1, cat DE klasse M2, cat DE klasse Z1 en cat DE- klasse Z2.De 10 hoogst geplaatste combinaties van de B t/m M2-ringen en de 10 hoogst geplaatste combinaties per ring DE- Z1 en de 12 hoogst geplaatste combinaties DE -Z2 starten op zondag voor het kampioenschap. De categorieën en klassen A-L1, B-L1, C-L1, AB-L2, C- L2, B- M1 /M2, C- M1/M2 en de C- Z1/Z2 rijden direct op zondag hun kampioenschap. Het kampioenschap en de afvaardiging naar de Hippiade wordt bepaald aan de hand van de daguitslag van de zondag. Bij ex-aequo wordt Art 140 van Discipline reglement Dressuur gehanteerd. Is er hierna nog een ex-aequo dan worden daarna de punten van beide juryleden naar boven vergeleken tot er verschil is. JONGE DRESSUURPONY S Op zaterdag wordt een selectiewedstrijd Jonge dressuurpony s verreden. Deelname staat open voor de Categorie C en D pony s met een leeftijd van 4, 5 of 6 jaar De finale is op 17 augustus te Ermelo. SPRINGEN PONY S Verreden wordt een voorselectie op zaterdag voor de categorieën in de klassen D B, E- B 1

2 ( Tabel b) en alle categorieën in de klassen L, M, Z en ZZ (Tabel A art b.). De categorieën in de klasse A- B, B- B, C- B (Tabel A art b) en minimaal 50% van de hoogst geplaatsten van de klasse D- B, E- B ( Tabel b ) en van alle categorieën van de klasse L- M- Z- en ZZ ( Tabel A art b) van de zaterdag worden uitgenodigd voor het kampioenschap op zondag, met uitzondering van de combinaties die zaterdag zijn uitgesloten, gediskwalificeerd of het parcours vrijwillig hebben verlaten. Het kampioenschap en de afvaardiging naar de Hippiade wordt bepaald door de plaatsingspunten van de daguitslag van de zaterdag en de zondag bij elkaar op te tellen. De combinatie met het laagste aantal punten is Kampioen. Bij ex-aequo is de uitslag van de zondag doorslag gevend.in de rubrieken die alleen op zondag verreden worden, wordt het kampioenschap en de afvaardiging naar de Hippiade bepaald aan de hand van de daguitslag van de zondag. VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP zondag 12 augustus 2007 Bij minder dan 2 deelnemers wordt het verenigingskampioenschap niet verreden. Inschrijven met startcoupons, één volledig ingevulde coupon per combinatie. Op de coupons moet ook worden vermeld of de betreffende ruiter/amazone of combinatie ook voor een of meer andere rubrieken wordt ingeschreven. Structuur Het verenigingskampioenschap is opgebouwd uit twee onderdelen: dressuur en springen. A) Dressuur Het rijden van een individuele dressuurproef, door vier combinaties, waarvan alle vier de resultaten voor het bepalen van de einduitslag zullen worden meegeteld. De combinaties dienen een dressuurproef overeenkomstig hun klassenindeling af te leggen; hiervoor is de stand van de combinatie op de datum waarop het kampioenschap wordt verreden bepalend. Per vereniging mogen ingezet worden: combinaties, die startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B- dressuur en ten hoogste de klasse M1-dressuur. Niet nader wordt aangegeven hoe de verdeling van de combinaties over deze klassen zal dienen te zijn, met dien verstande dat in het verenigingskampioenschap elke ruiter slechts met één pony aan het gehele verenigingskampioenschap zal mogen deelnemen. B) Springen Het afleggen van een springparcours, door vier combinaties, startgerechtigd in de Klasse B t/m M. De resultaten ( strafpunten 2 ) van de combinaties tellen mee voor De einduitslag. ( zie reglement ) Algemene bepalingen verenigingskampioenschap Alle door een vereniging in te zetten ruiters en pony s dienen tot deze vereniging te behoren. Elke ruiter mag slechts met één pony starten en maximaal eenmaal in elk onderdeel van het verenigingskampioenschap. Er geldt geen beperking ten aanzien van de in te zetten categorieën pony s. In de onderdelen van het verenigingskampioenschap mogen géén gelegenheidscombinaties ingezet worden. Dezelfde pony mag in het verenigingskampioenschap slechts door dezelfde ruiter voor welk onderdeel dan ook worden ingezet, m.a.w. dezelfde pony mag gedurende het verenigingskampioenschap door één ruiter worden gestart. 2

3 Voor het bepalen van de juiste klassering van elke aan het verenigingskampioenschap deelnemende combinatie is de stand op de datum waarop het regiokampioenschap wordt verreden van toepassing. Uitsluitend ruiters/amazones die tijdens het regiokampioenschap hebben gereden voor de vereniging mogen worden ingeschreven voor de Hippiade. Verenigingen mogen twee reserve combinaties per onderdeel opgeven. PAARDEN AFDELINGSDRESSUUR ZESTALLEN PAARDEN De zestallen worden beoordeeld door 2x2 juryleden die plaatsnemen bij B en C. De punten van beide jury s worden samengeteld en bepalen zo de uitslag van de wedstrijd. In deze rubriek wordt een L en M/Z Kampioenschap verreden direct in een ring. Daarbij wordt dan ook tegelijkertijd de Overall zestal Kampioen L/M/Z bepaald. Bij ex-aequo wordt Art 140 van Discipline reglement Dressuur gehanteerd. Is er hierna nog een ex-aequo dan worden daarna de punten van beide juryleden naar boven vergeleken tot er verschil is. VIERTALLEN PAARDEN De viertallen worden beoordeeld door 2 x 1 juryleden, die plaatsnemen bij B en C. De punten van beide jury s worden samengeteld en bepalen de einduitslag. De hoogst geplaatste viertallen van beide L- ringen, rijden hun tweede proef in een ring samen met het hoogst geplaatste M/Z -viertal. Daaruit komt dan de L- Kampioen en de Overall viertal Kampioen. Bij ex-aequo wordt Art 140 van Discipline reglement Dressuur gehanteerd. Is er hierna nog een ex-aequo dan worden daarna de punten van beide juryleden naar boven vergeleken tot er verschil is. INDIVIDUELE DRESSUUR PAARDEN Op zaterdag wordt in alle klassen een voorselectie verreden ( 1 e proef van de maand ).De 6 hoogst geplaatste combinaties in de klassen B, L1, Z1, Z2 en de 8 hoogst geplaatste combinaties in de klassen L2, M1, M2 per ring worden uitgenodigd voor het kampioenschap op zondagmorgen ( 1 e proef van de maand ). s Middags rijden op zondag de 5 hoogst geplaatsten van de Z1 en de 6 hoogst geplaatsten van de B, L1, L2, M1, M2 van de ochtend een overkamping voor het kampioenschap( 2 e proef van de maand ). Het aantal Z2-ruiters dat afgevaardigd mag worden naar de Hippiade rijdt een overkamping in de vorm van een Kür op muziek. Bij ex-aequo wordt Art 140 van Discipline reglement Dressuur gehanteerd. Is er hierna nog een ex-aequo dan worden daarna de punten van beide juryleden naar boven vergeleken tot er verschil is. Het kampioenschap wordt op zondag bepaald door de punten van de eerste proef behaald op zondag en de punten van de overkamping bij elkaar op te tellen. Bij gelijk aantal punten telt het aantal punten van de overkamping, als dan nog geen plaatsing is verkregen, is de plaatsing door de voorzitter van de jury van de overkamping bepalend.de op zondag te verrijden dressuurrubrieken zullen per klasse in een dressuurring plaats vinden. Het kampioenschap en de afvaardiging naar de Hippiade wordt bepaald aan de hand van de daguitslag van de zondag. SPRINGEN PAARDEN Op zaterdag wordt voor alle klassen een eerste parcours verreden volgens tabel A art b en b Minimaal 50% van de hoogst geplaatsten wordt uitgenodigd voor het kampioenschap op zondag, met uitzondering van de combinaties die zijn uitgesloten, gediskwalificeerd of vrijwillig het parcours hebben verlaten. Op zondag rijdt men voor de klasse B (Tabel A art b ) en voor de klasse L (Tabel A art b ) een tweede parcours. Voor de klassen M, Z en ZZ rijdt men op zondag een wedstrijd in twee manches 3

4 vlg. art a, t.w. 1 e manche Tabel A op tijd, 2 e manche Tabel A niet op tijd, gevolgd door een barrage voor deelnemers met een gelijk aantal strafpunten (ad. 3.a)Het kampioenschap en de afvaardiging naar de Hippiade wordt bepaald door de plaatsingspunten van de daguitslag van de zaterdag en de zondag bij elkaar op te tellen. De combinatie met het laagste aantal punten is Kampioen. Bij ex-aequo is de uitslag van de zondag doorslaggevend. EXTRA RUBRIEKEN SPRINGEN PAARDEN Op zaterdag 18 augustus worden 2 extra rubrieken springen verreden, een klasse L en een klasse M, wedstrijd in twee fase (Tabel 274), 52 deelnemers per rubriek. Aanvang beide rubrieken uur. Openstelling van deze rubrieken alleen voor ruiters die deelnemen aan de kampioenschappen, met paarden die niet voor de kampioenschappen geselecteerd zijn. Aanmelden bij en inschrijven door de Kring. Inschrijfgeld en prijzengeld zoals in het vraagprogramma vermeld. VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP zondag 19 augustus 2007 Bij minder dan 2 deelnemers wordt het verenigingskampioenschap niet verreden. Inschrijven met startcoupons, één volledig ingevulde coupon per combinatie. Op de coupons moet ook worden vermeld of de betreffende combinatie ook voor een of meer andere rubrieken wordt ingeschreven. Structuur Het verenigingskampioenschap is opgebouwd uit twee onderdelen: dressuur en springen. A) Dressuur Het rijden van een individuele dressuurproef, door vier combinaties, waarvan alle vier de resultaten voor het bepalen van de einduitslag zullen worden meegeteld. De combinaties dienen een dressuurproef overeenkomstig hun klassenindeling af te leggen; hiervoor is de stand van de combinatie op de datum waarop het kampioenschap wordt verreden bepalend. Per vereniging mogen ingezet worden: combinaties, die startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B -dressuur en ten hoogste de klasse M1-dressuur. Niet nader wordt aangegeven hoe de verdeling van de combinaties over deze klassen zal dienen te zijn, met dien verstande dat elke ruiter slechts met één paard aan het gehele verenigingskampioenschap zal mogen deelnemen. B Springen Het afleggen van een springparcours, door vier combinaties, startgerechtigd in de klasse B t/m M. De resultaten ( strafpunten 2 ) van de combinaties tellen mee voor de einduitslag. ( zie reglement Algemene bepalingen verenigingskampioenschap Alle door een vereniging in te zetten ruiters en paarden dienen tot deze vereniging te behoren. Elke ruiter mag slechts met één paard starten en maximaal één maal in elk onderdeel van het verenigingskampioenschap ingezet te worden. In de onderdelen van het verenigingskampioenschap mogen géén gelegenheidscombinaties ingezet Hetzelfde paard mag in het verenigingskampioenschap slechts door dezelfde ruiter voor welk onderdeel dan ook worden ingezet, m.a.w. hetzelfde paard mag gedurende het verenigingskampioenschap door één ruiter worden gestart. Voor het bepalen van de juiste klassering van elke aan het verenigingskampioenschap deelnemende combinatie is de stand op de datum waarop het regiokampioenschap is verreden van toepassing. 4

5 Uitsluitend ruiters/amazones die tijdens het regiokampioenschap hebben gereden voor de vereniging mogen worden ingeschreven voor de Hippiade. Verenigingen mogen twee reservecombinaties per onderdeel opgeven. 5

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris,

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris, Wedstrijdsecretariaat regio Noord-Brabant: Nannie Verhappen Diepe Vaart 14, 5663 AX Geldrop Tel.: 06 51 899 874 e-mail:wedstrijdsecretariaat@knhsregiobrabant.nl NOORD-BRABANT Aan de secretariaten van de

Nadere informatie

Kampioenschapsreglement

Kampioenschapsreglement Kampioenschapsreglement KNHS-outdoorkampioenschappen (Hippiade) t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2015 en geldig tot 1 oktober 2015 Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden

Nadere informatie

Kampioenschapsreglement

Kampioenschapsreglement Kampioenschapsreglement KNHS-outdoorkampioenschappen (Hippiade) t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2014 en geldig tot 1 oktober 2014 Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden

Nadere informatie

Kampioenschapsreglement

Kampioenschapsreglement Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsreglement KNHS-outdoorkampioenschappen (Hippiade) t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand per 1 april 2012 en geldig tot 1 oktober 2012

Nadere informatie

Kampioenschapsreglement Hippiade 2017

Kampioenschapsreglement Hippiade 2017 Kampioenschapsreglement Hippiade 2017 KNHS-outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2017 en geldig tot 1 oktober 2017 Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden

Nadere informatie

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Reglement KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Het bestuur van de KNHS stelt

Nadere informatie

KNHS-outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2018 en geldig tot 1 oktober 2018

KNHS-outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2018 en geldig tot 1 oktober 2018 Kampioenschapsreglement Hippiade 2018 KNHS-outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2018 en geldig tot 1 oktober 2018 Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden

Nadere informatie

KNHS-outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2016 en geldig tot 1 oktober 2016

KNHS-outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2016 en geldig tot 1 oktober 2016 Kampioenschapsreglement Hippiade 2016 KNHS-outdoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 april 2016 en geldig tot 1 oktober 2016 Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden

Nadere informatie

Regiokampioenschap Gelderland Versie 27 mei 2015

Regiokampioenschap Gelderland Versie 27 mei 2015 KNHS-Regio: Gelderland www.paardensportgelderland.nl Dressuur en springen Pony Alle klassen Wedstrijdplaats: Brummen Wedstrijddatum: 1 augustus 2015 Accommodatie: Hazenberg 5, 6971LC Brummen. Vereniging:

Nadere informatie

Selectiesysteem KNHS Kring de Baronie Winter

Selectiesysteem KNHS Kring de Baronie Winter Selectiesysteem KNHS Kring de Baronie Winter 2017-2018 Vanuit de KNHS Regio Noord-Brabant is een uniform selectiesysteem voorgesteld. Hieronder vindt u de regels welke door KNHS Kring de Baronie worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Augustus 2019

Nieuwsbrief: Augustus 2019 Nieuwsbrief: Augustus 2019 Evenementen in Augustus Vereniging nieuws Bakbezetting *Deze informatie kunt u tevens op de website van het HCE vinden. Gedurende de zomermaanden wordt overwegend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Hippiade 2015 Versie 21 mei

Hippiade 2015 Versie 21 mei 28 augustus 2015 Springen paarden en pony s B 29 augustus 2015 Dressuur pony s B t/m Z2 29 augustus 2015 Springen pony s L t/m ZZ 29 augustus 2015 Verenigingskampioenschap pony s en afdelingsdressuur 4

Nadere informatie

Randstadcup Springen klasse Z / ZZ Outdoor 2018 Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland Versie 1 juni 2018

Randstadcup Springen klasse Z / ZZ Outdoor 2018 Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland Versie 1 juni 2018 Springen Paarden en Pony's klassen Z en ZZ Wedstrijdplaats: Renswoude Wedstrijddatum: 14 juli 2018 Accommodatie : Hippisch Centrum De Schalm Schalm 11 3927 EH Renswoude Vereniging: KNHS Regio Utrecht Verenigingsnr:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 12-06-2015

Regiokampioenschap Utrecht Versie 12-06-2015 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Dressuur Paarden klassen B t/m M2 en Pony s klassen B t/m Z2 Wedstrijdplaats: Amersfoort Wedstrijddatum: 27 juni 2015 Accommodatie: Stadspark Schothorst Bedekte

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie 29 mei 2015

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie 29 mei 2015 KNHS-Regio: Zuid-Holland www.knhszuidholland.nl Springen en Verenigingskampioenschap Paarden B t/m ZZ Wedstrijdplaats: Maassluis Wedstrijddatum: 25 juli 2015 Accommodatie: Manege Middenhof, Zuidbuurt 8,

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zeeland Versie 1 juni 2015

Regiokampioenschap Zeeland Versie 1 juni 2015 KNHS-Regio: Zeeland www.knhszeeland.nl Dressuur (individueel en afdelingsdressuur) Paarden & Pony's B t/m ZZ licht Wedstrijdplaats: Nieuw en Sint Joosland Wedstrijddatum: 6 en 8 augustus 2015 Accommodatie:

Nadere informatie

Club kampioenschap pony's Schijndel

Club kampioenschap pony's Schijndel SCHIJNDEL KNHS REGIO NOORD-BRABANT (V31010) 22-3-2015 Laura Verwijst VP0055724 0031623591773 Status: Goedgekeurd wsnoordbrabant@gmail.com Datum goedgekeurd: 17-11-2014 www.knhsregiobrabant.nl Indoor Pony

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 25 juni 2015

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 25 juni 2015 KNHS-Regio: Noord-Holland www.paardensportnoordholland.nl Springen Paard B t/m ZZ. Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 14-8-2015 Accommodatie: Haarlemmermeerse Bos, IJweg 951, 2131 LV Hoofddorp

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie

Regiokampioenschap Groningen Versie KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur, springen, teamdressuur en verenigingskampioenschappen Paarden en pony's B t/m ZZ-licht Wedstrijdplaats: Groningen Wedstrijddatum: 22 en 23 juli

Nadere informatie

Regiokampioenschap Gelderland Versie

Regiokampioenschap Gelderland Versie KNHS-Regio: Gelderland www.paardensportgelderland.nl Dressuur en springen Pony Alle klassen Wedstrijdplaats: Wezep Wedstrijddatum: 05 augustus 2017 Accommodatie: Industrieterrein H20, Rondweg, 8091 XA

Nadere informatie

Regiokampioenschap Gelderland Versie 4 juni 2019

Regiokampioenschap Gelderland Versie 4 juni 2019 KNHS-Regio: Gelderland www.paardensportgelderland.nl Dressuur en springen Pony en Paard Alle klassen Wedstrijdplaats: Zieuwent Wedstrijddatum: 2 en 3 augustus 2019 Accommodatie: Evenemententerrein Zieuwent,

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie 8 juli 2015

Regiokampioenschap Limburg Versie 8 juli 2015 KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur Paard en pony B tm ZZL Wedstrijdplaats: Reuver Wedstrijddatum: 1 en 2 augustus 2015 Accommodatie: Rondom manege de Vossenkuil Vereniging: HSV de Paardenvriend

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie

Regiokampioenschap Groningen Versie KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur, springen, teamdressuur en verenigingskampioenschappen Paarden en pony's B t/m ZZ-licht Wedstrijdplaats: Groningen Wedstrijddatum: 21 en 22 juli

Nadere informatie

Hippiade 2017 Versie

Hippiade 2017 Versie 26 augustus 2017 Dressuur pony s B t/m Z2 26 augustus 2017 Springen pony s L t/m ZZ 26 augustus 2017 Verenigingskampioenschap pony s en afdelingsdressuur 1 september 2017 Springen paarden en pony s B 1

Nadere informatie

Hippiade 2017 Versie

Hippiade 2017 Versie 26 augustus 2017 Dressuur pony s B t/m Z2 26 augustus 2017 Springen pony s L t/m ZZ 26 augustus 2017 Verenigingskampioenschap pony s en afdelingsdressuur 1 september 2017 Springen paarden en pony s B 1

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie

Regiokampioenschap Groningen Versie KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur, springen, teamdressuur en verenigingskampioenschappen Paarden en pony's B t/m ZZ-licht Wedstrijdplaats: Groningen Wedstrijddatum: 20 en 21 juli

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie

Regiokampioenschap Groningen Versie KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur, springen, teamdressuur en verenigingskampioenschappen Paarden en pony's B t/m ZZ-licht Wedstrijdplaats: Groningen Wedstrijddatum: 20 en 21 juli

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Brabant Versie

Regiokampioenschap Noord-Brabant Versie KNHS-Regio: Noord-Brabant www.knhsregiobrabant.nl Dressuur, Springen, Verenigingskampioenschap en Afdelingsdressuur Dressuur B t/m Z2, Springen B t/m ZZ, Afdelingsdressuur L t/m Z Pony's Wedstrijdplaats:

Nadere informatie

/ Inschrijvingen op uitnodiging Organisatie

/   Inschrijvingen op uitnodiging Organisatie Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch Wedstrijddatum: 14-17 maart 2019 Indoor Dressuur / Springen Categorie: 3 Paarden & Pony s beide Afmeting wedstrijdring: indoor 77m x 38m (Brabanthal) indoor

Nadere informatie

/ Inschrijvingen op uitnodiging Organisatie

/   Inschrijvingen op uitnodiging Organisatie Wedstrijdnummer: W039214 Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch Wedstrijddatum: 14-17 maart 2019 Indoor Dressuur / Springen Categorie: 3 Paarden & Pony s beide Afmeting wedstrijdring: indoor 77m x 38m (Brabanthal)

Nadere informatie

/ Inschrijvingen op uitnodiging Organisatie

/   Inschrijvingen op uitnodiging Organisatie Wedstrijdnummer: W027413 Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch Wedstrijddatum: 8-11 maart 2018 Indoor Dressuur / Springen Categorie: 3 Paarden & Pony s beide Afmeting wedstrijdring: indoor 77m x 38m (Brabanthal)

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie 17 juni 2014

Regiokampioenschap Groningen Versie 17 juni 2014 KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur, Springen, Ver.Kamp en Afd.Dressuur Paarden en pony's B t/m ZZ Wedstrijdplaats: Groningen Wedstrijddatum: 18 en 19 juli 2014 Accommodatie: Drafbaan

Nadere informatie

Regiokampioenschap Gelderland Versie 1 juni 2018

Regiokampioenschap Gelderland Versie 1 juni 2018 KNHS-Regio: Gelderland www.paardensportgelderland.nl Dressuur en springen Pony Alle klassen Wedstrijdplaats: Steenderen Wedstrijddatum: 4 augustus 2018 Accommodatie: Clubterrein PSV Zevensteen, Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie

Regiokampioenschap Groningen Versie KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur, springen, teamdressuur en verenigingskampioenschappen B t/m ZZ-licht Paarden en pony's Wedstrijdplaats: Groningen Wedstrijddatum: 16 en 17 juli

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Brabant Versie

Regiokampioenschap Noord-Brabant Versie KNHS-Regio: Noord-Brabant www.knhsregiobrabant.nl Pony's Dressuur, Springen, Afdelingsdressuur, Teamdressuur, Verenigingskampioenschap Wedstrijdplaats: Zijtaart Wedstrijddatum: 20 juli 2019 Accommodatie:

Nadere informatie

Vraagprogramma Hippiade 2018 Versie

Vraagprogramma Hippiade 2018 Versie Data Hippiade 2018: Datum Categorie Klasse 25 augustus 2018 Dressuur pony s B t/m Z2 25 augustus 2018 Springen pony s L t/m ZZ 25 augustus 2018 Verenigingskampioenschap pony s en afdelingsdressuur 31 augustus

Nadere informatie

Aanvullend reglement kring Eindhoven de Kempen (versie )

Aanvullend reglement kring Eindhoven de Kempen (versie ) Aanvullend reglement kring Eindhoven de Kempen (versie 01-04-2018) 1. Vaststellen data voor indoorwedstrijden 1.1 Alle wedstrijddata voor indoorwedstrijden dienen ieder seizoen opnieuw schriftelijk bij

Nadere informatie

Vraagprogramma Hippiade 2019 Versie

Vraagprogramma Hippiade 2019 Versie Data Hippiade 2019: Datum Categorie Klasse 24 augustus 2019 Dressuur pony s B t/m Z2 24 augustus 2019 Springen pony s L t/m ZZ 24 augustus 2019 Verenigingskampioenschap pony s en afdelingsdressuur 30 augustus

Nadere informatie

Vraagprogramma Hippiade 2019 Versie

Vraagprogramma Hippiade 2019 Versie Data Hippiade 2019: Datum Categorie Klasse 24 augustus 2019 Dressuur pony s B t/m Z2 24 augustus 2019 Springen pony s L t/m ZZ 24 augustus 2019 Verenigingskampioenschap pony s en afdelingsdressuur 30 augustus

Nadere informatie

Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2017) Wedstrijddatum: maart 2017

Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2017) Wedstrijddatum: maart 2017 Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2017) Wedstrijddatum: 11-12 maart 2017 Indoor Dressuur / Springen Categorie: 3 Paarden & Pony s beide Afmeting wedstrijdring:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 23-12-2015

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 23-12-2015 KNHS-Regio: Noord-Holland www.paardensportnoordholland.nl Dressuur pony Klasse B, L1 en L2. Wedstrijdplaats: Middenmeer Wedstrijddatum: 6 februari 2016 Accommodatie: Wieringermeerruiters Hoornseweg 16

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie KNHS-Regio: Noord-Holland www.knhsnoordholland.nl Dressuur en springen Paarden en pony s Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 04, 05 en 06 augustus 2017 Accommodatie: Haarlemmermeerse Bos, IJweg

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zeeland Versie 21-1-2016

Regiokampioenschap Zeeland Versie 21-1-2016 KNHS-Regio: Zeeland www.knhszeeland.nl Dressuur Paarden/pony's B t/m ZZ licht Wedstrijdplaats: Nieuw- en Sint Joosland Wedstrijddatum: 29 t/m 31 januari 2016 Accommodatie: De Kroo Ruitersport Vereniging:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 29 mei 2018

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 29 mei 2018 KNHS-Regio: Noord-Holland www.knhsnoordholland.nl Dressuur paarden en pony s alle klassen en Springen paarden en pony s B t/m M Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 6 tot en met 8 juli 2018 Accommodatie:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie

Regiokampioenschap Utrecht Versie KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Dressuur Paarden en Pony s klassen B t/m M2 Wedstrijdplaats: Amersfoort Wedstrijddatum: 16 juli 2017 Accommodatie: Stadspark Schothorst Bedekte weg 3823 AH

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie

Regiokampioenschap Utrecht Versie KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Dressuur Paarden en Pony s klassen B t/m M2 Wedstrijdplaats: Amersfoort Wedstrijddatum: 16 juli 2017 Accommodatie: Stadspark Schothorst Bedekte weg 3823 AH

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 24 mei 2019

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 24 mei 2019 KNHS-Regio: Noord-Holland www.knhsnoordholland.nl Dressuur paarden en pony s alle klassen en Springen paarden en pony s alle klassen Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 5 tot en met 7 juli 2019

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 4 juni 2019

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 4 juni 2019 KNHS-Regio: Noord-Holland www.knhsnoordholland.nl Dressuur paarden en pony s alle klassen en Springen paarden en pony s alle klassen Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 5 tot en met 7 juli 2019

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie KNHS-Regio: Zuid-Holland www.knhszuidholland.nl Afdelingsdressuur Paarden en Pony s Dressuur Pony s alle klassen Wedstrijdplaats: Heerjansdam Wedstrijddatum: 6 juli 2019 Accommodatie: Sportcomplex de Molenwei,

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 29 mei 2019

Regiokampioenschap Utrecht Versie 29 mei 2019 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Dressuur Paarden en Pony s klasse B t/m M2 Wedstrijdplaats: Amersfoort Wedstrijddatum: 22 juni en 23 juni 2019 Accommodatie: Stadspark Schothorst Bedekte

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 30 juli 2019

Regiokampioenschap Utrecht Versie 30 juli 2019 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Dressuur Paarden en Pony s klasse B t/m M2 Wedstrijdplaats: Amersfoort Wedstrijddatum: 22 juni en 23 juni 2019 Accommodatie: Stadspark Schothorst Bedekte

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 4 juni 2019

Regiokampioenschap Utrecht Versie 4 juni 2019 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Dressuur Paarden en Pony s klasse B t/m M2 Wedstrijdplaats: Amersfoort Wedstrijddatum: 22 juni en 23 juni 2019 Accommodatie: Stadspark Schothorst Bedekte

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie KNHS-Regio: Noord-Holland www.knhsnoordholland.nl Dressuur en springen Paarden en pony s Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 04, 05 en 06 augustus 2017 Accommodatie: Haarlemmermeerse Bos, IJweg

Nadere informatie

Kampioenschapsreglement

Kampioenschapsreglement Kampioenschapsreglement KNHS-indoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen Ingaand op 1 oktober 2018 en geldig tot 1 april 2019 Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor

Nadere informatie

Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich

Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich KNHS-Regio: Friesland www.paardensportfriesland.nl Dressuur Paarden B en L1 Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 10 augustus 2017 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich Vereniging:

Nadere informatie

Herziene versie d.d UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Ingangsdatum: Algemeen

Herziene versie d.d UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Ingangsdatum: Algemeen Herziene versie d.d. 03-10-2016 UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Ingangsdatum: 01-04-2016 Algemeen 1. Het kringbestuur wijst min. 3 en max. 6 selectie wedstrijden aan. 2. Het

Nadere informatie

Regiokampioenschap Friesland Versie Springen Paarden en pony B alle categoriën

Regiokampioenschap Friesland Versie Springen Paarden en pony B alle categoriën KNHS-Regio: Friesland www.paardensportfriesland.nl Springen Paarden en pony B alle categoriën Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 9 augustus 2018 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 10 maart 2015

Regiokampioenschap Utrecht Versie 10 maart 2015 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Springen Paarden Z en ZZ Wedstrijdplaats: Utrecht Wedstrijddatum: 13 maart 2015 Accommodatie: Rabo Hippisch Centrum van De Voornruiters, Sportpark Rijnvliet

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie 25 november 2015

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie 25 november 2015 4 maart 2016 5 maart 2016 5 maart 2016 11 maart 2016 12 maart 2016 Dressuur paarden Dressuur paarden Dressuur pony s Dressuur paarden Dressuur pony s Z1 t/m ZZ-Licht B t/m L2 M1/M2 C, Z1/Z2 C, Z1 D/E,

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie

Regiokampioenschap Limburg Versie KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur, Springen en Afdelingsdressuur Paard en Pony Alle klassen Wedstrijdplaats: Sevenum Wedstrijddatum: 5-6 augustus 2017 Accommodatie: Gebied Grandorse,

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zeeland Versie

Regiokampioenschap Zeeland Versie KNHS-Regio: Zeeland www.knhszeeland.nl Springen Paarden/pony's B t/m ZZ Wedstrijdplaats: Nisse Wedstrijddatum: 15 juli 2017 Accommodatie: De Weelruiters, Brilletjesdijk/Ambachtsheerendijk, Nisse Vereniging:

Nadere informatie

CH Echt 2014 Sint Joost

CH Echt 2014 Sint Joost SINT JOOST LR. DE PAARDEN VRIENDEN (V40254) 4-7-2014-6-7-2014 Audrey Boots VP0050516 0031648721247 Status: Goedgekeurd audrey.boots@ziggo.nl Datum goedgekeurd: 31-3-2014 www.psvpaardenvrienden.nl Outdoor

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

Teamwedstrijd. KNHS Regio Noord-Brabant (V31010) Laura Verwijst W Locatie. Inschrijven Start inschrijven:

Teamwedstrijd. KNHS Regio Noord-Brabant (V31010) Laura Verwijst W Locatie. Inschrijven Start inschrijven: SCHIJNDEL KNHS Regio Noord-Brabant (V31010) 5-3-2017 Laura Verwijst W006262 +31623591773 Status: Goedgekeurd wsnoordbrabant@gmail.com www.knhsregiobrabant.nl Indoor Pony 3 Openstelling: Organisatie, regio

Nadere informatie

Z2 pony s 20x60m Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheid Regelmaat van de gangen en losheid van de beweging. Afdelingsdressuur 22 23

Z2 pony s 20x60m Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheid Regelmaat van de gangen en losheid van de beweging. Afdelingsdressuur 22 23 Herziene versie d.d. 06-07-2015 UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Verplicht 1. Het kringbestuur wijst min. 3 en max. 6 selectie wedstrijden aan. 2. Het resultaat van min. 1 wedstrijd

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie

Regiokampioenschap Limburg Versie KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur, Springen en Afdelingsdressuur Paard en Pony Alle klassen Wedstrijdplaats: Lottum Wedstrijddatum: 4 en 5 augustus 2018 Accommodatie: Evenemententerrein

Nadere informatie

Springen Paarden L t/m ZZ Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 5 juli 2019 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich

Springen Paarden L t/m ZZ Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 5 juli 2019 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich KNHS-Regio: Friesland www.paardensportfriesland.nl Dressuur Paarden B t/m ZZL dressuur Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 5 juli 2019 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zeeland Versie

Regiokampioenschap Zeeland Versie KNHS-Regio: Zeeland www.knhszeeland.nl Dressuur Paarden/pony's B t/m ZZ licht Wedstrijdplaats: Nieuw- en St Joosland Wedstrijddatum: 19 & 20 juli 2019 Accommodatie: De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1, Nieuw

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie

Regiokampioenschap Limburg Versie KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur, Springen en Afdelingsdressuur Paard en Pony Alle klassen Wedstrijdplaats: Lottum Wedstrijddatum: 4 en 5 augustus 2018 Accommodatie: Evenemententerrein

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie KNHS-Regio: Zuid-Holland www.knhszuidholland.nl Springen Paarden en Pony s Z en ZZ Wedstrijdplaats: Renswoude Wedstrijddatum: 14 juli 2018 Accommodatie: Hippisch centrum de Schalm, Renswoude Vereniging:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie KNHS-Regio: Zuid-Holland www.knhszuidholland.nl Springen Paarden en Pony s Z en ZZ Wedstrijdplaats: Renswoude Wedstrijddatum: 14 juli 2018 Accommodatie: Hippisch centrum de Schalm, Renswoude Vereniging:

Nadere informatie

Vraagprogramma pony s C.H. Oosterwolde. op zaterdag 25 mei 2019

Vraagprogramma pony s C.H. Oosterwolde. op zaterdag 25 mei 2019 Vraagprogramma pony s C.H. Oosterwolde op zaterdag 25 mei 2019 Organisatie: Stichting Concours Hippique Oosterwolde Instellingsnummer: 51517 Wedstrijdnummer: Internet: W039713 www.choosterwolde.nl Inschrijvingen

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie 3 maart 2017 4 maart 2017 4 maart 2017 10 maart 2017 11 maart 2017 17 maart 2017 18 maart 2017 24 maart 2017 25 maart 2017 Dressuur paarden Dressuur paarden Dressuur pony s Dressuur paarden Dressuur pony

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie

Regiokampioenschap Limburg Versie KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur, Springen en Afdelingsdressuur Paard en Pony Alle klassen Wedstrijdplaats: Sevenum Wedstrijddatum: 5-6 augustus 2017 Accommodatie: Gebied Grandorse,

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: 3 mei 2015 in Almelo,

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie KNHS-Regio: Noord-Holland www.paardensportnoordholland.nl Springen Paarden B t/m ZZ. Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 05-08-2016 Accommodatie: Haarlemmermeerse Bos, ijweg 951, 2131 LV Hoofddorp

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie

Regiokampioenschap Limburg Versie KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur Paard en Pony B tm ZZL Wedstrijdplaats: Reuver Wedstrijddatum: 6 en 7 augustus 2016 Accommodatie: Rondom manege de Voskuil Vereniging: HSV de Paardenvriend

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie

Regiokampioenschap Limburg Versie KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur, Springen, Afdelingsdressuur Paarden Alle klassen Wedstrijdplaats: Meerlo Wedstrijddatum: 3 augustus 2019 Accommodatie: Evenemententerrein Meerlo, Megelsum

Nadere informatie

Kampioenschappen datum:

Kampioenschappen datum: Selectievoorwaarden voor de Indoorkampioenschappen 2017 Kampioenschappen datum: dressuur paarden en pony s 10 feb. B en L1 dressuur paarden en 1 e proef Z1 Z2 en ZZL 11 feb. L2 t/m M2 paarden. Z1 en Z2

Nadere informatie

Regiokampioenschap Overijssel Versie

Regiokampioenschap Overijssel Versie KNHS-Regio: Overijssel www.knhsregiooverijssel.nl Dressuur, springen, afdelingsdressuur, teamdressuur en verenigingskampioenschap paarden Wedstrijdplaats: Heeten Wedstrijddatum: vrijdag 26 en zaterdag

Nadere informatie

Reglement Kringselecties, Kringkampioenschappen en afvaardiging naar de Regiokampioenschappen

Reglement Kringselecties, Kringkampioenschappen en afvaardiging naar de Regiokampioenschappen REGIO ZUID-HOLLAND BESTAAT UIT 3 KRINGEN TE WETEN: 1. Kring Noord, Rijn & Gouwe 2. Kring Zuidwest 3. Kring Oost, Maas en Merwede Iedere Kring kan zelfstandig bepalen of men selectiewedstrijden plaats laat

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zeeland Versie

Regiokampioenschap Zeeland Versie KNHS-Regio: Zeeland www.knhszeeland.nl Springen Paarden/pony's B t/m ZZ Wedstrijdplaats: Nisse Wedstrijddatum: 21 juli 2018 Accommodatie: De Weelruiters, Brilletjesdijk/Ambachtsheerendijk, Nisse Vereniging:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie 6 december 2013

Regiokampioenschap Groningen Versie 6 december 2013 KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur Pony's L2 t/m Z2 Wedstrijdplaats: Tolbert Wedstrijddatum: 25 januari 2014 Accommodatie: HJC Manege, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert Vereniging:

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie 9-10 maart 2018 Dressuur pony s B t/m Z2 16-17 maart 2018 Dressuur paarden B t/m ZZL 23 maart 2018 24 maart 2018 30 maart 2018 31 maart 2018 Springen pony Springen paarden B L t/m ZZ B L t/m ZZ Accommodatie:

Nadere informatie

Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 11 augustus 2016 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich

Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 11 augustus 2016 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich KNHS-Regio: Friesland www.paardensportfriesland.nl Dressuur Paarden B en L1 Wedstrijdplaats: Harich Wedstrijddatum: 11 augustus 2016 Accommodatie: Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich Vereniging:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 15 juli 2014

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 15 juli 2014 KNHS-Regio: Noord-Holland www.paardensportnoordholland.nl Springen Paarden B t/m ZZ Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 15-8-2014 Accommodatie: Haarlemmermeerse Bos, IJweg 951, 2131 LV HOOFDDORP

Nadere informatie

VAN MOSSEL AUTOMOTIVE CUP 2018

VAN MOSSEL AUTOMOTIVE CUP 2018 VAN MOSSEL AUTOMOTIVE CUP 2018 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op de Van Mossel Automotive Cup 2018. 2. Dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld door Stichting Ruitersport De

Nadere informatie

Indoorkampioenschappen regio Groningen 2019

Indoorkampioenschappen regio Groningen 2019 Indoorkampioenschappen regio Groningen 2019 Dressuur: HJC manege te Tolbert Zaterdag 9 februari 2019 o Pony s klasse B, L1, Z1 en Z2 o Paarden klasse Z1 t/m ZZ-licht o Kür op muziek pony s klasse Z2 cat.

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 20 juni 2018

Regiokampioenschap Utrecht Versie 20 juni 2018 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Dressuur Paarden en Pony s klassen B t/m M2 Wedstrijdplaats: Amersfoort Wedstrijddatum: 30 juni en 1 juli 2018 Accommodatie: Stadspark Schothorst Bedekte

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord Brabant 2019 Versie

Regiokampioenschap Noord Brabant 2019 Versie KNHS-Regio: Noord-Brabant www.knhsregiobrabant.nl Dressuur Paarden B t/m ZZ Licht Wedstrijdplaats: Schijndel Wedstrijddatum: 25 t/m 27 januari 2019 Accommodatie: De Molenheide De Heikampen 7 5482 ZR SCHIJNDEL

Nadere informatie

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 16 juli 2013

Regiokampioenschap Noord-Holland Versie 16 juli 2013 KNHS-Regio: Noord-Holland www.paardensportnoordholland.nl Dressuur Paarden B t/m ZZ-Licht Wedstrijdplaats: Hoofddorp Wedstrijddatum: 18-8-2013 Accommodatie: Haarlemmermeerse Bos, IJweg 961, 2131LV Hoofddorp

Nadere informatie

Regiokampioenschap Limburg Versie

Regiokampioenschap Limburg Versie KNHS-Regio: Limburg www.knhsregiolimburg.nl Dressuur Paarden B t/m ZZ Licht Wedstrijdplaats: Reuver Wedstrijddatum: 28 en 29 januari 2017 Accommodatie: Manege de Voskuil, Bergerhof 2, Reuver Vereniging:

Nadere informatie

Regiokampioenschap Overijssel Versie

Regiokampioenschap Overijssel Versie KNHS-Regio: Overijssel www.knhsregiooverijssel.nl Dressuur, springen, afdelingsdressuur, teamdressuur en verenigingskampioenschap pony s Wedstrijdplaats: Bentelo Wedstrijddatum: zaterdag 29 juli 2017 Accommodatie:

Nadere informatie

Reglement Selectiewedstrijden en Kringkampioenschappen Kring Salland

Reglement Selectiewedstrijden en Kringkampioenschappen Kring Salland Selectieprocedure 1) De selectieprocedure voor afvaardiging naar de Regiokampioenschappen geldt voor de dressuur klassen B t/m ZZ-Licht en voor het springen klasse B, L, en M. Als er voor de Regiokampioenschappen

Nadere informatie

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00 SGW Ysselsteyn imburgs kampioenschap Eventing YSSESTEYN ( 5813E ) 5-10-2013-6-10-2013 VP00012 Status : Goedgekeurd Wedstrijd goedgekeurd op : 19-6-2013 Outdoor Pony & Paard Categorie 3 Openstelling : Onbeperkt

Nadere informatie

Regiokampioenschap Groningen Versie

Regiokampioenschap Groningen Versie KNHS-Regio: Groningen www.paardensportgroningen.nl Dressuur Paarden en pony s B t/m ZZL Wedstrijdplaats: Tolbert Wedstrijddatum: 10 en 11 februari 2018 Accommodatie: HJC Manege Vereniging: KNHS regio Groningen

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie 10 juni 2016

Regiokampioenschap Zuid-Holland Versie 10 juni 2016 KNHS-Regio: Zuid-Holland www.knhszuidholland.nl Springen en Verenigingskampioenschap Paarden B t/m ZZ Wedstrijdplaats: Delft Wedstrijddatum: 29 en 30 juli 2016 dressuur VK op vrijdagavond Accommodatie:

Nadere informatie

Randstadcup Springen klasse Z/ZZ Noord-Holland/Utrecht/Zuid-Holland Versie

Randstadcup Springen klasse Z/ZZ Noord-Holland/Utrecht/Zuid-Holland Versie Springen Paarden en Pony's klassen Z en ZZ Wedstrijdplaats: Utrecht Wedstrijddatum: 17 februari 2018 Accommodatie: Blastrac Hippisch Centrum Sportpark Rijnvliet 7 3545 EA Utrecht Vereniging: KNHS Regio

Nadere informatie

Randstadcup Springen klasse Z / ZZ Indoor 2019 Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland Versie 10 december 2018

Randstadcup Springen klasse Z / ZZ Indoor 2019 Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland Versie 10 december 2018 Springen Paarden en Pony's klassen Z en ZZ Wedstrijdplaats: Utrecht Wedstrijddatum: 16 februari 2019 Accommodatie : Blastrac Hippisch Centrum Sportpark Rijnvliet 7 3545 EA Utrecht Vereniging: KNHS Regio

Nadere informatie

Reglement Selectiewedstrijden en Kringkampioenschappen Kring Salland

Reglement Selectiewedstrijden en Kringkampioenschappen Kring Salland Selectieprocedure 1) De selectieprocedure voor afvaardiging naar de regiokampioenschappen geldt voor alle rubrieken waarvoor volgens het vraagprogramma van de regiokampioenschappen afvaardiging is vereist.

Nadere informatie