HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling"

Transcriptie

1 HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is namelijk cruciaal voor het realiseren van een ambitieuze, opbrengstgerichte werksituatie. Onderzoek wijst echter uit dat het primair onderwijs nog geen sterke HRM-traditie kent. De meeste scholen hebben een instrumentele keus gemaakt door bijvoorbeeld het invoeren van de gesprekscyclus of het POP, maar beide instrumenten staan los van het onderwijskundig beleid (en los van de visie, missie en ambitie van de school). Goed en effectief HRM-beleid gaat over het vinden van de juiste balans in de manier van aansturing en het realiseren van toegevoegde waarde voor de school en haar medewerkers. Eigenlijk is HRM dan ook niet de juiste term; het gaat om people management, gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Type: Cursus Erkenning: Schoolleidersregister Beoordeling: 8,2 Duur: 1 bijeenkomst Omvang: 56 SBU, 2 EC Prijs: 395 In het kort Studieprogramma Docenten Locaties en data Resultaat Van de leidinggevende in het onderwijs wordt teamgericht leiderschap gevraagd, gericht op de permanente ontwikkeling van de professionaliteit van de medewerkers. Daarmee zitten we in het hart van HRM in het onderwijs: weten welke competenties er gevraagd worden om uitvoering te geven aan de onderwijskundige visie van de school en deze steeds beter in het dagelijks werk in praktijk kunnen brengen. Omdat een van de kenmerken van professionals is, dat ze zelf in autonomie hun bekwaamheid willen ontwikkelen, vergt dit van de schoolleider uitermate veel tact, tactiek en persoonlijk leiderschap. Tevens moet er ook onderhandeld worden met de P-MR die instemmingsrecht heeft op de concrete vertaling van het bestuurlijk vastgestelde personeelsbeleid. Doelgroep Schoolleiders, middenmanagers, locatieleiders, die leiding geven aan professionals. Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, SO, MBO en HBO. Inhoud De cursus heeft de volgende inhoudelijke thema s:

2 - High Performance Medewerkers - De High Performance Mindset - Human Resource Management 2020 is people management - Professionals en professionaliteit - Performance Gap Scan - Balanced Scorecard Leerrendement - Personal Performance Methode Werkvormen Vooraf verdiept u zich in relevante literatuur die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving en met boekentips. Tijdens de collegedag worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en groepsopdrachten. Vervolgens voert u een action-learning opdracht uit in de praktijk van uw school. Die opdracht wordt beoordeeld op post-hbo niveau. Prijs Voor deze cursus betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): 395,- Onze opleidingen zijn btw-vrij Studiebelasting U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC s). In deze cursus leert u hoe u aan toegevoegde waarde kunt werken door op de juiste manier gebruik te maken van personeelsinstrumenten én van de dialoog om effectief te kunnen sturen op autonomie, bekwaamheid en sociale verbondenheid. Wij gebruiken daarbij actuele inzichten, o.a. die ontwikkeld zijn door Jan den Breejen, Dolf van den Berg en Cees Mouwen. U kunt uw eigen casuïstiek benaderen vanuit verschillende invalshoeken, zoals: High Performance Medewerkers De High Performance Mindset Human Resource Management 2020 is people management Professionals en professionaliteit Performance Gap Scan Balanced Scorecard Leerrendement Personal Performance Methode De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. Drs. Bert Peene Ingrid van Doesburg Robertjan de Wilde Jeroen de Bruin

3 Petra de Jager De cursus wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Den Haag/Delft, Hellevoetsluis, Middelburg, Hoofddorp en Zwolle. U kunt kiezen uit meerdere collegedagen verspreid over het jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn). Daarnaast kunnen wij deze cursus ook incompany bij u op locatie verzorgen. Diploma De cursus wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van een opleiding die erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs en door de Stichting Post-HBO. Doorstuderen Indien u na positieve afronding van deze cursus besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs, Schoolleider Voortgezet Onderwijs, Middenmanager of Intern Begeleider Zorgcoördinator bij Via Vinci Academy, heeft u vrijstelling voor de betreffende module. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen. Competenties De inhoud en doelen van deze module horen bij de competentie(s): Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid De schoolleider realiseert een optimale inzet van tijd, mensen en middelen met het oog op visie en doelen, binnen de afspraken die hierover zijn gemaakt. De schoolleider realiseert een optimale inzet van tijd, mensen en middelen met het oog op beoogde onderwijsprocessen en leerresultaten op schoolniveau. De schoolleider laat het bedrijfsmatig management ondersteunend zijn aan de onderwijsprocessen en de ontwikkeling van de organisatie. De schoolleider heeft kennis van en inzicht in het cyclisch proces van organisatieontwikkeling en kan hieraan uitvoerend leiding geven. De schoolleider geeft op cyclische wijze vorm aan de duurzame ontwikkeling van de school en borgt, onderhoudt en verbetert de kwaliteit van deze ontwikkeling. De schoolleider geeft op cyclische wijze sturing aan de duurzame ontwikkeling van de organisatie als geheel en borgt, onderhoudt en verbetert de kwaliteit van deze ontwikkeling. De schoolleider stimuleert en ondersteunt medewerkers bij het uitvoering geven aan het onderwijsproces, op basis van de daarover gemaakte afspraken. De schoolleider geeft in dialoog met medewerkers vorm en inhoud aan het

4 onderwijsproces, vanuit kennis van onderwijsleerprocessen. De schoolleider bevordert dialoog over en bewaakt de kwaliteit van onderwijsprocessen in de scholen, vanuit kennis van onderwijsleerprocessen. De schoolleider bevordert en houdt zicht op het naleven en cyclisch evalueren van werk- en professionaliseringsafspraken. De schoolleider bevordert en houdt zicht op de kwaliteit van het functioneren van docenten, maakt in dit kader duidelijke werk- en professionaliseringsafspraken, ziet toe op het vastleggen, naleven en cyclisch evalueren van deze afspraken en verbindt er consequenties aan. De schoolleider bevordert en houdt zicht op de kwaliteit van het functioneren van de leidinggevenden die onder hem vallen, maakt in dit kader duidelijke werk- en professionaliseringsafspraken, ziet toe op het vastleggen, naleven en cyclisch evalueren van deze afspraken en verbindt er consequenties aan. Strategieën hanteren ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus: De schoolleider hanteert strategieën die de uitwisseling van kennis en informatie, het veiligheidsgevoel, de teamgeest en samenwerkingsbereidheid bevorderen en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheid. De schoolleider bewaakt en versterkt het veiligheidsgevoel binnen de school, voor medewerkers, leerlingen en anderen. De schoolleider zet passende leiderschapsstrategieën in en schept daarmee een klimaat waarin medewerkers gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te nemen en waarin zij zich gemotiveerd, gesteund en gewaardeerd voelen. De schoolleider werkt planmatig aan integrale veiligheid voor alle betrokkenen op school en weet van daaruit een goed leef-, leer- en werkklimaat te realiseren. De schoolleider stimuleert het situationeel toepassen van diverse strategieën voor leiderschap en past vanuit zijn voorbeeldfunctie deze strategieën ook toe op het eigen leiderschap. Hogere orde denken De schoolleider staat open voor feedback van teamleden en leidinggevenden, reflecteert op eigen handelen en past het handelen waar nodig aan. De schoolleider handelt vanuit persoonlijke en professionele waarden. Hij is zich daarbij bewust van zijn specifieke leiderschapsrol en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De schoolleider reflecteert op het effect van zijn eigen handelen, treedt hierover in gesprek met teamleden en collega-schoolleiders en neemt deel aan intervisiebijeenkomsten en/of collegiale visitatie/audits. Op basis van de inzichten die dit oplevert past hij zijn handelen waar nodig aan. Vanuit de evaluatie van het effect van het eigen handelen, reflecteert de schoolleider op zijn onderliggende waarden en kan de manier waarop hij daarmee omgaat sturen

5 en verder ontwikkelen. De schoolleider reflecteert op het effect van zijn eigen handelen, treedt hierover in gesprek met medewerkers en collega s en neemt deel aan bovenschoolse of bovenbestuurlijke visitatie/audits. Op basis van de inzichten die dit oplevert, past hij zijn handelen waar nodig aan. De schoolleider kan concepten, opvattingen en praktijkervaringen met elkaar verbinden, onderscheidt bij complexe problemen hoofd- en bijzaken en ziet verbanden, trends en patronen. De schoolleider is bij zijn analyse positief ingesteld, ziet en creëert kansen denkt deze oplossingsgericht door. De schoolleider handelt vanuit inzicht in de samenhang tussen alle factoren (visie, gewenste opbrengsten, omgeving van de school, wettelijke kaders en regelgeving en kenmerken van de schoolorganisatie) die een rol spelen bij het leren van de leerlingen en leraren. De schoolleider werkt toekomstgericht vanuit een positieve kijk op de wereld, het kind en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de samenleving. De schoolleider handelt vanuit inzicht in de complexiteit van onderwijs- en organisatieontwikkeling en de samenhang van verschillende organisatieonderdelen. De schoolleider herkent mogelijke problemen of dilemma s in een vroeg stadium, analyseert ze met behulp van onderzoeksresultaten op leerling- en schoolniveau en neemt stelling. De schoolleider benadert onderwerpen en problemen vanuit meerdere invalshoeken, verkent meerdere oplossingsrichtingen op basis van interne en externe onderzoeksresultaten en maakt anderen medeverantwoordelijk. De schoolleider benut interne en externe onderzoeksresultaten voor monitoring en organisatieontwikkeling, benadert onderwerpen en problemen vanuit een helikopterview, en kan de consequenties voor de langere en kortere termijn benoemen en vertalen in strategisch beleid.

Schoolleider Voortgezet Onderwijs

Schoolleider Voortgezet Onderwijs Schoolleider Voortgezet Onderwijs De post-hbo opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Voortgezet Onderwijs, dat een registerdiploma oplevert bij de stichting Post-HBO, en afgestemd is

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN III FACULTEIT EDUCATIE vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2014 instemming van de faculteitsraad FE op 20 maart 2014. Deze versie treedt in werking

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Brochure Verdiepingstraject Schoolopleider. Post-HBO opleiding HU

Brochure Verdiepingstraject Schoolopleider. Post-HBO opleiding HU Brochure Verdiepingstraject Schoolopleider Post-HBO opleiding HU Inleiding Aandacht voor de school als opleidingsplaats is er al langer in het kader van de opleiding voor nieuwe leraren in primair en voortgezet

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie