Directeur Integraal Kind Centrum (IKC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directeur Integraal Kind Centrum (IKC)"

Transcriptie

1 Directeur Integraal Kind Centrum (IKC) In de komende jaren zullen veel scholen onderdeel gaan uitmaken van een Integraal Kind Centrum (IKC). In veel gevallen wordt er een directeur IKC benoemd, nogal eens vanuit het onderwijs afkomstig. Als u zo n functie vervult of ambieert, zult u merken dat de IKC-partners zoals Onderwijs, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Welzijn met verschillende visies, culturen en verwachtingen aan het werk zijn. En dat de wet- en regelgeving, bekostigingsstelsels en het bestuurlijk krachtenveld sterk verschillen. Het is dan een hele kunst om het kind in ontwikkeling centraal te stellen en het IKC tot meerwaarde te laten zijn voor het kind, diens ouders en de samenleving. Dit vraagt goed opgeleide leidinggevenden. Webpagina Directeur Integraal Kind Centrum (IKC): Type: Opleiding Duur: 10 bijeenkomsten Erkenning: C-LION Omvang: 150 SBU, 5 EC Beoordeling: 8,2 Prijs: 4.950

2 In het kort Een Integraal Kind Centrum is een ideale omgeving voor de ontwikkeling van een kind; de belangrijkste organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, opvang en zorg zijn onder één dak gehuisvest. De mate waarin het IKC ervoor zorgt dat de ontwikkeling van het kind daadwerkelijk een impuls krijgt, is echter afhankelijk van de manier waarop de verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Toewerken naar één pedagogische visie en naar één cultuur met op elkaar afgestemd professioneel gedrag is een kunst voor de leiding van het IKC. Daar hoort een hoog ontwikkeld gevoel voor de omgeving, voor de belangen en culturen van de stakeholders, zeker bij. Maar ook tact, inzicht en bestuurlijk vermogen om intern de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Kortom: het is echt een ander vak dan directeur van een losstaande school of van een van de andere organisaties. In deze opleiding leert u op een onderzoekende wijze. Dat betekent dat we u stimuleren tot het opdoen van kennis en inzicht langs de weg van praktijkgericht onderzoek. U gaat op bezoek bij andere IKC s, u interviseert in interdisciplinaire teams, u stippelt een koers uit en u weet deze te vertalen concrete aanbevelingen, plannen en organisatiemodellen. Doelgroep Leidinggevenden in een IKC of zij die dit ambiëren als leidinggevende in de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg of welzijn zijn de doelgroep voor deze opleiding. Inhoud De opleiding Directeur Integraal Kind Centrum bestaat uit de volgende onderdelen: Module Het Integraal Kind Centrum, van visie naar praktijk Module Het IKC en de maatschappelijke ontwikkelingen Module Omgaan met besturen, toezichthouders en andere stakeholders Module Ouderbetrokkenheid in soorten en maten Module Succesvol samenwerken van maatschappelijke instellingen Iedere module bestaat uit: Voorwerk: reflectie, literatuur Bijeenkomsten: IKC-bezoek, inspiratiesessies, verdiepingscolleges, gastlessen, training, interactie Verwerking: onderzoek, analyse, conclusies, organisatie- en beleidsontwikkeling. Daarnaast volgt u de leerlijn Persoonlijk leiderschap waarin u begeleid wordt in uw persoonlijke effectiviteit als leider van een school binnen een IKC of als leidinggevende van een IKC. Werkvormen

3 Vooraf verdiept u zich in het thema door middel van een aantal (onderzoeks-)vragen, het doornemen van relevante literatuur en videotips die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving. Tijdens de cursusdagen worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en groepsopdrachten. Tevens worden praktijkvoorbeelden getoond die door de groep en door de trainer zijn voorbereid. Gedurende deze opleiding voert u een action-learning opdracht uit, gericht op de ontwikkeling van een IKC en/of het opzetten van een ondernemingsplan voor een IKC. Daarbij krijgt u feedback van de docent. Prijs Voor deze opleiding betaalt u (inclusief accomodatiekosten, toegang tot de e-learning en de verplichte literatuur): 4.950,-. Onze opleidingen zijn btw-vrij. Studiebelasting De studiebijeenkomsten, IKC-bezoek en leerteambijeenkomsten vinden plaats op 10 dagen. Inclusief intake, leerteambijeenkomsten, studiebegeleiding en eindpresentatie bedraagt de studiebelasting 150 uur (5 EC s), waarvan 110 uur contacttijd. Docenten De opleiding wordt gegeven door vakbekwame trainers en coaches, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. Zij zijn afkomstig uit diverse sectoren, zoals het ook is in een IKC. Locaties en data De opleiding wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. U kunt kiezen uit deze locaties en uit meerdere opstartmomenten per jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn). Wij kunnen deze opleiding ook incompany bij u op locatie verzorgen; in dat geval gelden maatwerkprijzen. Resultaat Diploma De opleiding wordt afgesloten met een diploma. Certificering van deze opleiding door het SRPO ten behoeve van de verplichte herregistratie schoolleiders wordt medio 2016 verwacht. Deze opleiding valt onder het professionaliseringsthema 4 In relatie staan tot de omgeving.

4 Doorstuderen Indien u na positieve afronding van deze opleiding besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Master Innovation & Leadership in Education (i.o.) bij Via Vinci Academy of Master Public Management bij de Universiteit Twente, heeft u vrijstelling voor de betreffende opleiding / modulen. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen. Studieprogramma Vooraf Voordat de opleiding start, krijgt u enkele inventarisatielijsten en een motivatie-/drijfverentest. Op grond van deze gegevens en uw CV wordt een persoonlijk intakegesprek gehouden, waarin maatwerkafstemming met programma plaatsvindt en waarbij uw eigen werksituatie en studiemogelijkheden worden besproken. Daarmee start de leerlijn Persoonlijk leiderschap dkie een rode draad vormt tijdens de opleiding, naast de modulebijeenkomsten. Inhoud van de module Het Integraal Kind Centrum, van visie naar praktijk : U kunt een visie op de school in relatie tot de omgeving ontwikkelen, expliciet afgestemd op de samenwerking tussen onderwijs en de andere stakeholders binnen het IKC. U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in wet- en regelgeving betrekken, o.a. het overheidsstreven naar excellente scholen en thuisnabije zorg. U kunt de stakeholders van het IKC betrekken bij het ontwikkelen van een plan om het onderwijs op de eigen school te ontwikkelen in de richting van excellent toekomstbestendig onderwijs en zorg, en hun mening daarin integreren. U kunt uw schoolorganisatie planmatig ontwikkelen, gebruik makend van de vijf aandachtsgebieden van de High Performance Organisation, gericht op het realiseren van een excellente toekomstbestendige organisatie met de best mogelijke ontwikkeling voor ieder kind. U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij hun eigen vaardigheden om excellent toekomstbestendig onderwijs mogelijk te maken in samenwerking met andere IKCpartners. High Performance Organisations (HPO) volgens De Waal en Den Breejen Kenmerken van excellente scholen in relatie tot HPO Toekomstbestendig onderwijs in relatie tot HPO De onderzoekende professionele cultuur, vormen van praktijkonderzoek binnen IKC s Samenwerken in multidisciplinaire teams

5 Tools: HPO-scan Toolbox HPO, met uitwerkingen op de relevante gebieden van HPO Vooraf voert u een tweetal scans uit van uw school binnen het IKC of van het hele IKC, vanuit kenmerken van HPO en vanuit de 21st Century Skills. Tevens neemt u de betreffende literatuur door. Tijdens de bijeenkomst worden actuele inzichten op het gebied van High Performance Organisations verbonden aan de concepten toekomstbestendigheid en duurzaamheid. U gaat vervolgens uw scans analyseren in het licht van die concepten. Uw conclusies worden ingedeeld in de aandachtsgebieden van HPO, waarop concrete praktijkvoorbeelden bestudeerd worden: welke interventies kunt u doen om de organisatiekenmerken van het IKC te ontwikkelen in de richting van excellent toekomstbestendig onderwijs en ontwikkeling? Welke interventies leveren - evidence based goede effecten op? Na afloop beschrijft u de conclusies uit uw scans, aangevuld met de inzichten van deze module en stelt u een onderzoeksplan op om een of enkele organisatiekenmerken te verbeteren, opdat het IKC zich verder ontwikkelt naar excellent toekomstbestendig onderwijs en ontwikkeling. Inhoud van de module Het IKC en de maatschappelijke ontwikkelingen : U kunt het beleid van het IKC ontwikkelen, afgestemd op het eigen schoolconcept en de eigen visie op leren. U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving betrekken, o.a. het snel groeiende aanbod aan digitale omgevingen voor informatie- en kennisoverdracht, de gemeentelijke opdracht op het gebied van zorg en welzijn en de effecten van Passend Onderwijs. U kunt de stakeholders van de school betrekken bij het ontwikkelen van een plan om het onderwijs op de eigen school zo te ontwikkelen dat deze gericht is op optimale ontwikkeling van kinderen, en hun mening daarin integreren. Tools: Modellen 21st Century Skills in internationaal perspectief Visie en werkwijzen binnen de domeinen voor 21st Century Skills Project New Pedagogies for Deep Learning Actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, diversiteit en integratie Scans 21 e eeuwse vaardigheden E-lab experience Stakeholderonderzoek

6 DESTEP-analyse U volgt een e-lab sessie bij Innofun in Venlo. Daar ontwikkelt u een visie op de 21 e eeuwse vaardigheden van jongeren, uw medewerkers en uzelf. Dat gebeurt met opzet in de entourage van het e-lab om u maximaal te prikkelen tot vernieuwend en creatief denken. Tijdens die sessie kunt u tevens een beeld krijgen hoe het ontwikkelen of bijstellen van een visie op leren eruit kan zien als u het met uw team uitvoert. Voorafgaand aan de modulebijeenkomst neemt u de betreffende literatuur door. Tijdens de modulebijeenkomst wordt aan de hand van het project New Pedagogies for Deep Learning verkend welke ideeën, principes en ontwikkelingen er momenteel mondiaal gaande zijn op het gebied van de 21st Century Skills. U gaat vervolgens, op basis van de door u uitgevoerde scans, in werkgroepen de consequenties uitwerken voor verschillende schoolsoorten en concepten. U relateert daaraan uw visie die in het e-lab vorm gekregen heeft. Ook wordt ingezoomd op krachtige praktijkvoorbeelden van concrete uitwerkingen van de diverse domeinen van de 21st Century Skills. In de module wordt tevens een externe (DESTEP-)analyse gemaakt, waarin u actuele tendensen in de samenleving verkent en betrekt bij uw visie- en beleidsontwikkeling. Na afloop zorgt u voor een aanvulling op het onderzoeksplan dat u na module één heeft opgesteld, met de inzichten van deze module, opdat het IKC zich verder ontwikkelt naar excellent toekomstbestendig onderwijs en ontwikkeling. Inhoud van de module Omgaan met besturen, toezichthouders en andere stakeholders : U kunt een intern en extern krachtenveldanalyse uitvoeren waarbij in ieder geval de besturen en toezichthouders van het onderwijs en van de andere IKC-partners opgenomen worden. U kunt een overzicht van taken-bevoegdheden-verantwoordelijkheden opstellen, onderverdeeld voor de diverse IKC-participanten. U heeft inzicht in de verschillende wettelijke kaders voor alle participanten, cao s, bekostigingsstelsels en andere relevante regelgeving en inspecties. U kunt op basis van die overzichten een organisatiestructuur voor het IKC opstellen of bijstellen, waarin de synergie van de partners leidt tot toegevoegde waarde voor kinderen, jongeren, hun ouders en de samenleving. U kunt een communicatie- en verantwoordingstructuur opstellen voor het IKC, gericht en afgestemd op de posities en verantwoordelijkheden van de verschillende participanten. Hoofdlijnen van relevante wet- en regelgeving en financieringsstromen Van toepassing zijnde inspecties en cao s Effectieve samenwerkingsstructuren organiseren Invloed en beïnvloeding

7 Tools: Auditen, evalueren, rapporteren en verantwoorden Toegevoegde waarde realiseren in multidisciplinaire teams Krachtenveldanalyse Stakeholderanalyse TBV-schema s Ondernemingsplan Rapportagesystemen en middelen Communicatieplan Tijdens de bijeenkomsten worden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van (besturen en toezichthouders van IKC-partners). Tevens worden actuele wet- en regelgeving, cao s en inspectiekaders toegelicht. Vervolgens gaat u aan de slag met het opstellen van t-b-v-schema s, kwaliteitssystemen, inclusief auditing en evaluaties, en het opstellen van communicatieen verantwoordingsstructuren. Na afloop maakt u uw onderzoeksplan af, en na goedkeuring kan uw onderzoek starten gericht op het opzetten of verbeteren van een IKC. Inhoud van de module Ouderbetrokkenheid in soorten en maten : U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders komen tot een visie op educatief partnerschap binnen het IKC. U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de economie betrekken, o.a. de groeiende belangstelling voor talentontwikkeling bij kinderen. U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders de visie op leren, zorg en ontwikkelen dusdanig ontwikkelen, dat er sprake is van waardecreatie voor ouders (in het verlengde van waardecreatie voor hun kind) en waarde-innovatie vanuit toekomstgericht perspectief. U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij hun eigen vaardigheden om adequaat samen te werken met ouders op het gebied van toekomstgericht onderwijs en opvoeding. U kunt de kwaliteit van de ouderparticipatie planmatig ontwikkelen tot een educatief partnerschap. Educatief partnerschap Soorten ouderparticipatie Niveaus van ouderparticipatie in internationaal perspectief Waardecreatie Waarde-innovatie

8 Tools: Analyse-instrumenten ouderparticipatie Toolbox educatief partnerschap Inspiratievideo s Vooraf neemt u de betreffende literatuur door. Tijdens de modulebijeenkomsten analyseert u de soort ouderparticipatie die momenteel op uw school of in het IKC van toepassing is, en de soort ouderparticipatie die u wenselijk acht in het kader van de visie van het IKC. Tevens analyseert u het niveau van ouderparticipatie op een ontwikkelingsschaal naar educatief partnerschap. Tijdens de bijeenkomst worden krachtige voorbeelden gegeven van manieren om te komen tot verbeterd educatief partnerschap. Na afloop gaat u verder met uw onderzoek, en u betrekt daarbij het analyseren en ontwikkelen van partnerschap met ouders. Inhoud van de module Succesvol samenwerken van maatschappelijke instellingen : U kunt samen met (vertegenwoordigers van) de stakeholders van het IKC komen tot een visie op educatief partnerschap. U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de economie betrekken, o.a. de groeiende belangstelling voor talentontwikkeling bij kinderen. U kunt samen met (vertegenwoordigers van) de IKC-partners het beleid dusdanig ontwikkelen, dat er sprake is van waardecreatie voor ouders (in het verlengde van waardecreatie voor hun kind) en de samenleving, alsmede van waarde-innovatie vanuit toekomstgericht perspectief. U kunt daarbij samen met de andere IKC-partners inhoud geven aan de organisatiekenmerken structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten. Tools: Interdisciplinair partnerschap Niveaus van samenwerking Waardecreatie Waarde-innovatie Analyse-instrumenten samenwerking Toolbox interdisciplinair partnerschap Inspiratievideo s Vooraf neemt u de betreffende literatuur door.

9 Tijdens de modulebijeenkomsten analyseert u de soort samenwerking dat momenteel op uw school cq in uw IKC van toepassing is, en de soort samenwerking dat u wenselijk acht in het kader van de visie en ambitie van het IKC. Tevens analyseert u het niveau van samenwerking op een ontwikkelingsschaal. Tijdens de bijeenkomst worden inspirerende voorbeelden gegeven van manieren om te komen tot verbeterde samenwerking en hun effecten op kinderen, jongeren, ouders en de samenleving. Na afloop gaat u verder met uw onderzoek. Inhoud van de opleiding Persoonlijk leiderschap U kunt verbinding leggen met (vertegenwoordigers van) de stakeholders van het IKC op het gebied van uw ontwikkeling en die van anderen. U kunt daarbij bijdragen aan een professionele samenwerkingscultuur waarin samen onderzoeken, ontwikkelen en leren centraal staan. U kunt een kwaliteitscyclus opzetten als ondersteuning en facilitering van de professionele cultuur, waardoor een Professionele Leergemeenschap ontstaat. U kunt samen met (vertegenwoordigers van) de IKC-partners het meerjarenbeleid dusdanig ontwikkelen, dat er sprake is van duurzame ontwikkeling. Tools: Drijfveren Motieven Energiebalans Beslissingsvolgorde Overtuigen en beïnvloeden Allergieën, weerstanden en hoe hiermee om te gaan Kwaliteitscyclus Professionele Leergemeenschap MMI-drijfverentest Intervisie Peer-visitatie Vooraf voert u een paar tests uit, waaronder de MMI drijfverentest Er worden enkele persoonlijke begeleidingsgesprekken gevoerd U interviseert in een multidisciplinair team Er vindt tutoring plaats op het praktijkonderzoek. Na afloop wordt een presentatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij de onderzoeken van de deelnemers worden gepresenteerd.

Webpagina Waardevol onderwijs: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 112 SBU, 4 EC

Webpagina Waardevol onderwijs:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 112 SBU, 4 EC Waardevol onderwijs Het onderwijs van nu leidt op voor het participeren in de samenleving van de toekomst. Die samenleving zal er anders uitzien dan nu, mede door de snelle ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie

Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige onderwijsorganisatie opbouwen is meer dan het financieel op orde zijn. Ouders kiezen namelijk steeds vaker de school waarvan zij ervaren

Nadere informatie

De school als professionele leergemeenschap

De school als professionele leergemeenschap De school als professionele leergemeenschap Een professionele leergemeenschap is een schoolcultuur waarin de professionals het boeiend vinden om zich permanent te ontwikkelen, samen met hun collega s,

Nadere informatie

Leiderschap in de 21e eeuw

Leiderschap in de 21e eeuw Leiderschap in de 21e eeuw U staat als schoolleider zelf centraal in deze leergang. Het gaat over u, uw zelfinzicht in uw karaktereigenschappen, uw persoonlijke missie, visie, kwaliteiten, waarden, diepste

Nadere informatie

Leerlandschap voor leidinggevenden

Leerlandschap voor leidinggevenden Leerlandschap voor leidinggevenden In het Leerlandschap voor leidinggevenden kiest u in overleg met een persoonlijk begeleider de professionaliseringsactiviteiten die bij u passen. Via Vinci Academy zorgt

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

LEAN Onderwijsmanagement

LEAN Onderwijsmanagement LEAN Onderwijsmanagement De aandacht in het onderwijs voor een gezonde bedrijfsvoering was nog nooit zo groot als in de laatste jaren. In een sector waar lumpsum zogenaamd beleidsarm werd ingevoerd, is

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap Onderwijskundig ondernemerschap Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin krimp de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

Onderwijsinnovatie. Doelgroep

Onderwijsinnovatie. Doelgroep Onderwijsinnovatie Cursus voor schoolleiders en meerscholendirecteuren die op strategisch niveau leiding geven aan onderwijsinnovatie. Daarbij is het van belang om actuele ontwikkelingen te volgen en nieuwe

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Upgrade traject tot het erkende diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau vakbekwaam voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven

Nadere informatie

Excellente leraar van de 21e eeuw

Excellente leraar van de 21e eeuw Excellente leraar van de 21e eeuw De post-hbo opleiding Excellente leraar van de 21e eeuw heeft tot doel leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van verbetering van onderwijs

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen Taalonderwijs aan dyslectische kinderen De leergang Taalonderwijs aan dyslectische kinderen heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Bovenschools en Meerscholen directeur

Bovenschools en Meerscholen directeur Bovenschools en Meerscholen directeur De post-hbo opleiding voor het verwerven van een diploma Bovenschools en Meerscholen Directeur, dat erkend wordt door de Stichting Post-HBO. Zeer praktijkgerichte

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Upgrade traject tot het erkende diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau vakbekwaam voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven

Nadere informatie

Intern Begeleider verdiepingstraject

Intern Begeleider verdiepingstraject Intern Begeleider verdiepingstraject De leergang Intern Begeleider verdiepingstraject maakt onderdeel uit van de post-hbo opleiding Intern Begeleider (IB). In dit verdiepingstraject verwerft u de competenties

Nadere informatie

Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs

Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs Het is van belang voor iedere leidinggevende in het primair onderwijs te weten hoe een adequate dossieropbouw plaatsvindt en hoe zich dat verhoudt

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs

Schoolleider Primair Onderwijs Schoolleider Primair Onderwijs Erkende schoolleidersopleiding voor het primair onderwijs De post-hbo opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs, dat erkend wordt door het

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs zijinstroom

Schoolleider Primair Onderwijs zijinstroom Schoolleider Primair Onderwijs zijinstroom De post-hbo opleiding voor managers van buiten het onderwijs die een diploma Schoolleider Primair Onderwijs willen verwerven, dat erkend wordt door het Schoolleidersregister

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

NIEUW LEIDERSCHAPSOPLEIDING INTEGRAAL KINDCENTRUM

NIEUW LEIDERSCHAPSOPLEIDING INTEGRAAL KINDCENTRUM NIEUW LEIDERSCHAPSOPLEIDING INTEGRAAL KINDCENTRUM Leiderschapsopleiding INTEGRAAL KINDCENTRUM In een Integraal Kindcentrum (IKC) zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen

Nadere informatie

Schoolleider Voortgezet Onderwijs

Schoolleider Voortgezet Onderwijs Schoolleider Voortgezet Onderwijs De post-hbo opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Voortgezet Onderwijs, dat een registerdiploma oplevert bij de stichting Post-HBO, en afgestemd is

Nadere informatie

Zorgcoördinator basistraject

Zorgcoördinator basistraject Zorgcoördinator basistraject De leergang Zorgcoördinator basistraject maakt onderdeel uit van de post-hbo opleiding Zorgcoördinator (ZB). In dit basistraject verwerft u de competenties die nodig zijn als

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs zij-instroom

Schoolleider Primair Onderwijs zij-instroom Schoolleider Primair Onderwijs zij-instroom De post-hbo opleiding voor managers van buiten het onderwijs die een diploma Schoolleider Primair Onderwijs willen verwerven, dat erkend wordt door het Schoolleidersregister

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs

Schoolleider Primair Onderwijs Schoolleider Primair Onderwijs Erkende schoolleidersopleiding voor het primair onderwijs De post-hbo opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs, dat erkend wordt door het

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader . Inhoudsopgave Introductie Skills &Co Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs Workshop Het nieuwe inspectie kader Opleidingen & trainingen Begeleiden van innovatie in onderwijs door

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen!

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen! Integraal Hoger Onderwijs Haal het beste uit jezelf en anderen! Wat is integraal onderwijs? We willen inspirerend onderwijs geven waarin je leert het beste uit jezelf en anderen te halen en een positieve

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Opleiding Sterk. als Vakleerkracht

Opleiding Sterk. als Vakleerkracht Opleiding Sterk als Vakleerkracht HCO Bezoekadres: Zandvoortselaan 146, Den Haag Postadres: Postbus 53509, 2505 AM Den Haag Telefoon: 070 448 28 28 info@hco.nl www.hco.nl Samenstelling en tekst: HCO Inhoud

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017

Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017 Modulebeschrijvingen Master Learning & Innovation 2016-2017 1 Inhoudsopgave Veranderen in het perspectief van leren als bouwsteen... 3 Innovatief Ontwerpen van Onderwijs... 4 Digitaal leren innoveren...

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Leergang 9: Leiderschap

Leergang 9: Leiderschap Leergang 9: Leiderschap STUDENTENHANDLEIDING Competenties Deze leergang draagt bij aan vier basiscompetenties: in relatie staan tot de omgeving (2), vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken.

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie aanbieders/culturele instellingen 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

IPMA C: Training projectmanagement

IPMA C: Training projectmanagement Wilt u uw ervaring als projectmanager met het internationaal erkende IPMA-C certificaat bekronen? En zoekt u een op maat gesneden, flexibel opleidingstraject dat uw slaagkans vergroot? Dan is IPMA C: Training

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Brede School Congres 19 april 2016

Brede School Congres 19 april 2016 Brede School Congres 19 april 2016 Succesfactoren voor een rijke speel-leeromgeving van het jonge kind. Samenwerken, voor elk kind passend. Jitty Runia, Youke Jeugd Angelique Sterken, IKC Consultancy Ambassadeurs

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

ROOSTER MLI 2012-2013

ROOSTER MLI 2012-2013 ROOSTER MLI 2012-2013 Dit is het rooster voor MLI 2012-2013. Periode 1, 2 en 3 betreft het eerste jaar (cohort 2012) met lesdagen op donderdag. Periode 4 en 5 betreft het tweede jaar (cohort 2011) met

Nadere informatie