jaargang 21 nr. 1 LEF VOOR LATER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 21 nr. 1 LEF VOOR LATER"

Transcriptie

1 jaargang 21 nr. 1 l o c a t i e m a l d e r b u r c h t s t r a a t LEF VOOR LATER Excelleren op de mavo Samenwerking Kandinsky en Het Talent

2 2 kandinskynieuws kandinskynieuws 3 Nieuws van de ouderraad Binnen de ouderraad spreken we regelmatig over de werkgroep Gezonde school, over de stappen die worden gezet en over de resultaten die worden geboekt. We zijn blij te zien dat de school inmiddels rook- en alcoholvrij is. Ook heel blij waren we met het nieuws dat het Kandinsky mee mag doen aan het EU-schoolfruitprogramma. Een fantastisch initiatief en een mooie kans voor onze leerlingen. Helaas is het project tot nader order uitgesteld in verband met problemen met de leveranciers. Hopelijk kunnen we in het volgende Kandinsky Nieuws bericht doen van een geslaagde start van het programma. Ook bij mij thuis is de Gezonde school onderwerp van gesprek. Is dat niet wat overdreven, al die aandacht voor een gezonde school?, vroeg mijn zoon onlangs. Nee, dat is niet overdreven. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het werken aan gezondheid en aan gezondheid gerelateerd gedrag van leerlingen op school loont. Het draagt bij aan gezonder gedrag, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Op donderdag 22 januari 2015 organiseert de ouderraad wederom haar jaarlijkse avond speciaal voor de ouders van het Kandinsky. Het thema voor deze avond is dit keer bewegen en voeding, met als titel: Het zit op de bank en het (z)appt. Wat kunnen wij als ouders doen om onze kinderen meer aan het bewegen te krijgen? Hoe maken we ze bewuster van het belang van gezonde voeding? Dus niet gamen onder het genot van cola en/of chips, maar lekker sporten met vrienden. Het zou toch mooi zijn als we dat voor elkaar krijgen! We zijn inmiddels druk bezig met het vastleggen van een uitstekende spreker. Wie dat wordt, blijft nog even een verrassing. Hoe dan ook zal het een interessante en inspirerende avond worden. Dus reserveer donderdagavond 22 januari 2015 alvast in uw agenda. Later dit jaar ontvangt u een uitnodiging met meer informatie. Deze avond mag u zeker niet missen! De komende periode zal de ouderraad zich ook buigen over de besteding van de ouderbijdrage (zoals elk jaar), vereenvoudigde overgangsnormen, gebruik en financiering van laptops op het Kandinsky, ouderparticipatie en passend onderwijs voor zorgleerlingen. Heeft u zelf ideeën of suggesties om van het Kandinsky een nog betere en veiligere leeromgeving te maken? Dan nodig ik u nadrukkelijk uit om die met ons te delen. U kunt ons tegenkomen op open dagen en informatieavonden die regelmatig op het Kandinsky worden georganiseerd. Een bericht sturen naar: kan natuurlijk ook. Namens de ouderraad, Joost van Rooij Nieuwe docenten Dit schooljaar is ons docententeam weer uitgebreid met een aantal nieuwe collega s. Wij stellen ze graag aan u voor (van boven naar beneden en telkens van links naar rechts). Rita Hoefnagel (Engels), Manouk Thewissen (Nederlands), Huib Geboers (afdelingsleider vwo bovenbouw en wiskunde), Peet van de Loo (natuurkunde), Karien Wijngaards (Engels), Sanne Huisman (biologie), Hilde ten Cate (wiskunde), Pepijn de Jong (Engels) en Kim Verstappen (biologie). Wij wensen onze nieuwe collega s een succesvol schooljaar! Lef voor later In de afgelopen jaren heeft onze school werk gemaakt van een rijk aanbod op alle afdelingen, van een positief schoolklimaat en van kwaliteit. Natuurlijk gaan ook bij ons iedere dag dingen niet goed (genoeg), maar onze eigen lat ligt hoog. We zijn daarom blij met de waardering die we van onze leerlingen en hun ouders krijgen en de drie predicaten Excellente school vormen een kroon op ons werk. Maar we willen niet stil staan. Ook in de komende jaren willen we ons onderscheiden. Wat we willen doen en hoe we dat willen aanpakken hebben we beschreven in ons schoolplan Dit schoolplan is ook voor ouders en andere belangstellenden beschikbaar via onze website. We hebben het de prikkelende titel Lef voor later meegegeven. Daarmee willen we uitdrukken dat we onze nek blijven uitsteken en vol vertrouwen de toekomstige uitdagingen aangaan. Daarvoor kunnen we de input van ouders en andere betrokkenen goed gebruiken. Het Kandinsky als veilige en fijne thuishaven voor al onze leerlingen, dat lukt vooral als ouders en andere betrokkenen met ons blijven meedenken, meeleven en meebouwen. Ik nodig u graag hiertoe uit. Op naar de komende vier jaar! Yolande Ulenaers, rector Tevreden HEidsonderzoeken 2014 De afgelopen jaren hebben we ingezet op opbrengstgericht werken. Dat betekent dat we steeds meer gebruik zijn gaan maken van data die ons helpen onze doelen te evalueren. De tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken via leveren hier een belangrijke bijdrage aan. De onderzoeken geven ons inzicht in de feedback van ouders, leerlingen en medewerkers op belangrijke aspecten in de organisatie. Omdat veel scholen in het land gebruik maken van dezelfde vragenlijsten, kunnen we onze gegevens vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere scholen. We willen iedereen bedanken voor het invullen van de onderzoeken. De respons van medewerkers en leerlingen was hoog, de uitkomsten geven dan ook een goed beeld van de wijze waarop verschillende aspecten van onze school worden ervaren. De uitslag was positief: we zijn blij dat we wederom een grote tevredenheid ervaren. De investeringen in PBS en het schoolterrein zijn duidelijk terug te zien in de resultaten. Natuurlijk zien we ook aspecten waarbij onze ambitie hoger ligt dan de uitkomsten van de onderzoeken. Zo zullen we bespreken hoe we ervoor zorgen dat de tevredenheid van leerlingen over het mentoraat in klas 2 en hoger op hetzelfde hoge niveau komt als de tevredenheid over het brugklasmentoraat. Een dergelijk vraagstuk maakt onderdeel uit van de verwerking van de onderzoeken. We analyseren de resultaten en bespreken de opvallende zaken in de diverse teams, klankbordgroepen en geledingen. We kijken daarbij ook naar de punten die we bij de vorige ronde onderzoeken hebben opgepakt. Op basis van die besprekingen bepalen we welke aspecten we omzetten in concrete ontwikkel doelen. Zo blijven we werken aan een nog beter Kandinsky College! Ineke van der Meijden, hoofd HRM Sinds 9 oktober is de schoolvergelijkingssite vervangen door Op die site vindt u informatie over scholen in het algemeen, het onderwijsbeleid, de resultaten en nog veel meer. Ook staat er een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks in het kader van Vensters voor Verantwoording wordt afgenomen onder leerlingen en ouders van klas 3. De komende maanden zal het Kandinsky-venster verder worden gevuld met toelichtingen op de diverse gegevens.

3 4 kandinskynieuws kandinskynieuws 5 Excelleren op de mavo Naturalis Nemen robots ons werk in de toekomst over? Is het echt waar dat de banen die wij later hebben nu nog niet bestaan? Wat moet ik nu dan al leren over techniek? Hoe verandert de invloed van de EU in de komende jaren? Hoe bereid ik me daar nu op voor? Kan ik bijvoorbeeld stage lopen in het buitenland? Dit zijn voorbeelden van vragen die ons op de mavo bezig houden. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op hun vervolgstudie en op hun toekomst. Om op beide vlakken, techniek en internationalisering, onze leerlingen optimale kansen te bieden, hebben we op de mavo twee stromen ontwikkeld: mavo technologie en mavo internationaal. Mavo internationaal Als ELOS-school richten we onze blik naar buiten, op alle afdelingen. Mavo internationaal heeft als doel om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een wereld die groter is dan Nederland. Zo krijgen leerlingen die mavo internationaal volgen lessen Europakunde en verdiepen zij zich extra in de Duitse en Engelse taal. In het voorjaar gaan deze leerlingen op uitwisseling naar Duitsland om het geleerde in praktijk te brengen. Leerlingen die voor de stroom mavo internationaal kiezen, kunnen het officiële Elos-certificaat verdienen waarmee ze aantonen dat ze meer dan gemiddelde kennis hebben van de Europese Unie en zich hebben verdiept in het Duits en Engels. Keulen Londen Mavo technologie Het bedrijfsleven vraagt om MBO geschoolde techneuten, in die tak zullen de komende jaren veel banen zijn. Met mavo technologie willen we techniek meer onder de aandacht brengen. Dat doen we door extra lessen scheikunde aan te bieden en onze leerlingen zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende technologieën en beroepen in de richting techniek. Dat doen we niet alleen. In opdracht van het ministerie van OC&W is het Platform Bèta Techniek van start gegaan met het project M-tech. Doel van het project is om leerlingen te interesseren voor een toekomst in de techniek. Wij zijn één van de honderd scholen die meedoen aan het project M-tech. In de praktijk betekent dit dat we een financiële impuls krijgen om onze mooie plannen en ambities uit te voeren. We werken daarin nauw samen met het Technovium, de afdeling techniek van het ROC. Onze mavoleerlingen zijn heel ambitieus: inmiddels volgt meer dan de helft van onze bovenbouwleerlingen een extra module in technologie of internationaal! Ambitie, kwaliteit en inzet worden beloond: leerlingen die één van beide stromen met succes doorlopen hebben, verdienen toegang naar 4 havo. Met het aanbieden van deze twee extra stromen, bieden we leerlingen de kans te excelleren en bereiden we ze voor op onze snel veranderende samenleving. Techneuten hebben de toekomst en onze mogelijkheden zijn grenze(n)loos! Maria Urselmann, afdelingsleider mavo Keulen Activiteitendagen, Londen, Keulen, Parijs, Xanten Tijdens de activiteitendagen Parijs op 16 en 17 oktober hebben onze leerlingen weer letterlijk over hun grenzen gekeken. Maar ook binnen school zijn leerlingen aan de slag gegaan met verschillende projecten: Expo Europa, Cross your borders, project Shakespeare. Hier vindt u een foto-impressie van de activiteitendagen. Xanten

4 6 kandinskynieuws kandinskynieuws 7 Uitwisseling China In een eerdere editie van het Kandinsky Nieuws schreven we dat we met de Liang Xiang high school in Beijing een intensieve samenwerking gericht op leren van elkaar zijn gestart. In oktober vond de eerste uitwisseling met onze zusterschool plaats. Chinese leerlingen zijn tien dagen bij ons geweest en vervolgens is een groep van onze leerlingen op bezoek geweest bij hun buddy s. Het was voor iedereen een onvergetelijke ervaring. Een paar hoogtepunten! Samenwerking Kandinsky en Het Talent Een nieuw schooljaar, een nieuwe lichting eersteklassers. En zoals de oudere leerlingen dan ieder jaar weer verzuchten: Kijk nou, die brugpiepers worden ook ieder jaar kleiner! Dit keer zouden ze zomaar eens gelijk kunnen hebben... Tussen onze eigen leerlingen lopen zo nu en dan namelijk ook leerlingen rond uit groep 7 en 8 van de Lentse basisschool Het Talent. En ja, die zijn inderdaad vaak nog nèt een maatje kleiner dan onze eigen eersteklassers. Opening court In september 2013 openden we ons eerste Kandinsky Court. Het court is een multifunctioneel sportveld waar leerlingen bijvoorbeeld kunnen basketballen en voetballen. Het bleek een enorm succes: steeds vaker stond er een rij leerlingen te wachten tot zij aan de beurt waren. Tijd voor een tweede court! Op dinsdag 7 oktober was het zover: de opening. Nadat Marco Salami een fantastische demonstratie vaandelzwaaien gaf, hebben spelers van NEC het lint doorgeknipt en een voetbalclinic gegeven. Een foto-impressie van een geweldige middag. Met ingang van dit schooljaar zijn het Kandinsky College en Het Talent een intensieve samenwerking gestart, met als doel om over en weer van elkaar te leren. Daarnaast verkleinen we op deze manier de kloof tussen basisschool en school voor voortgezet onderwijs. Deze samenwerking is gericht op twee pijlers: tweetalig onderwijs en bèta-onderwijs. Het Talent is een basisschool met een speciale afdeling ( unit wit ) voor hoogbegaafde leerlingen, waar sinds dit schooljaar ook gewerkt wordt volgens de principes van tweetalig onderwijs. Daarnaast is de school sterk gericht op techniek en onderzoekend leren, wat perfect aansluit bij ons predicaat Bèta Excellent. Hoe wordt deze samenwerking concreet vormgegeven? Iedere woensdag gaan twee bèta-experts van het Kandinsky College naar Het Talent om daar lessen Science te verzorgen: zij kunnen meer diepgang bieden aan de verschillende onderwerpen dan de docenten van Het Talent en bovendien beschikken wij als school natuurlijk over veel meer practicummaterialen dan een gemiddelde basisschool. Daarnaast bezoeken de leerlingen van Het Talent eens in de drie weken het Kandinsky College: ze krijgen dan eerst een praktijkles Science in een heus practicumlokaal en daarna worden ze verdeeld over twee eerste klassen TTO, zodat zij samen met de huidige eersteklassers kunnen werken aan de verwerving van de Engelse taal. De docenten van Het Talent zijn blij met onze vakinhoudelijke bijdragen voor de bèta-vakken en voor Engels; wij kunnen op onze beurt weer veel van hen leren op het gebied van onderzoekend leren (bijvoorbeeld verschillende didactische werkvormen) en onderwijs aan meerbegaafde/hoogbegaafde kinderen. Kortom, een voortvarende start van een hopelijk vruchtbare samenwerking! Judith Peeters, docente biologie

5 8 kandinskynieuws Even voorstellen: Angélique Vermeulen en Huib Geboers Op een ambitieuze school werken ambitieuze mensen. Mensen die nieuwe uitdagingen aangaan. Zo is Sander Luttje, voormalig afdelingsleider havo bovenbouw, in september begonnen als conrector op het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Voormalig afdelingsleider bovenbouw vwo Ineke van der Meijden is sinds de start van het schooljaar hoofd HRM op onze school. Tegelijkertijd zijn er mensen met ambitie die bij ons op school een nieuwe uitdaging gevonden hebben: Angélique Vermeulen is onze nieuwe afdelingsleider havo bovenbouw en Huib Geboers is op 1 augustus begonnen als afdelings leider vwo. Tijd voor een kennismaking. We vroegen Huib en Angélique naar hun plannen voor de bovenbouw havo en vwo. Angélique: Allereerst wil ik de ingeslagen weg van continu werken aan optimalisering van ons onderwijs voortzetten. Ook onderwijsondersteunend personeel, docenten en schoolleiding zijn nooit uitgeleerd. Het is fantastisch om te zien dat alle docenten de ambitie hebben om het maximale uit hun lessen en hun leerlingen te halen. Daarnaast willen wij ons met de havo nog meer richten op internationalisering. Dat wil zeggen dat alle leerlingen die in de bovenbouw van de havo zitten de kans krijgen om een reis naar het buitenland te maken, maar ook dat leerlingen zich meer kunnen verdiepen in de vreemde talen. Daarnaast dagen we onze leerlingen met een profiel economie & maatschappij uit om deel te gaan nemen aan de Ondernemende Havo. In het schooljaar starten we in havo 4 met een klas Ondernemende havo. Deze leerlingen gaan aan de slag met het bezoeken van bedrijven, het volgen van extra gastlessen, werken aan ondernemende projecten en ze zullen leren boekhouden. Huib: Wat me aanspreekt aan het Kandinsky College is de ambitie van de school. Dagelijks komen er mensen met nieuwe ideeën om de school en het onderwijs nog beter te maken. Die ideeën worden gewaardeerd en er wordt ruimte aan gegeven. Dat vind ik erg belangrijk. Waar we in het vwo aan kunnen werken is het creëren van meer samenhang tussen alle (onderwijs)activiteiten die we organiseren. We hebben een prachtig, uitgebreid aanbod (buiten)lesactiviteiten, maar volgens mij kunnen we meer en beter stroomlijnen. Andere speerpunten zijn wat mij betreft het toenemende belang van een goede voorbereiding op de decentrale selectie bij vervolgstudies en de invulling van Engelstalig onderwijs in de bovenbouw. Prachtige ideeën en ambities om de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen op een nog hoger niveau te tillen. We wensen Huib en Angélique veel succes! Voor de agenda en actuele informatie kijk op

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Haal meer uit jezelf!

Haal meer uit jezelf! Haal meer uit jezelf! Plusprogramma s voor alle leerlingen Welk plusprogramma kies jij? Bouwen aan je Revius CV Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het Revius CV 1 Basisuniversiteit 2 Bèta

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie