Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel."

Transcriptie

1

2 VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen wij u zo goed mogelijk te informeren over de vervolgopleidingen na de 1ste graad om zo de leerlingen bij een overgang naar het 3de of 4de leerjaar (2de graad) in het secundair onderwijs beter te kunnen oriënteren. Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.. Indien u graag meer informatie wenst over een specifieke campus of over de scholengemeenschap WICO in het algemeen, kan u ook terecht op onze website Met vriendelijke groet De WICO-werkgroep Schoolloopbaanbegeleiding 2

3 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD ASO - ECONOMIE Campus Mater Dei Campus Salvator Campus Sint - Hubertus Campus Sint - Jozef Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits - 1 Economie 4 4 Engels 3 2** Frans 4* 4 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Muzikale Opvoeding - 1 Nederlands 4 4 Plastische Opvoeding 1 - Wiskunde 4** 4** Complementair MDO/SAH/SHN Engels Frans of wiskunde Complementair SJL Aanvulling boekhouden +1 - Aanvulling wiskunde of Engels - +1 * Frans: keuze voor 4 of 5 - wiskunde: keuze voor 5 of 4 ** Engels: keuze voor 3 of 2 - wiskunde: keuze voor 4 of 5 Tijdens de vier lestijden economie per week bestudeer je de bedrijven. In het derde jaar vertrek je vanuit concrete situaties uit het dagelijks leven. In het vierde jaar ga je bepaalde onderdelen meer theoretisch uitdiepen. Naast de basisvakken maak je in het aanvullend gedeelte een keuze tussen een versterking van het wiskundepakket of een aanvulling van het talenpakket. Dit wiskundepakket is bestemd voor leerlingen die echt in wiskunde geïnteresseerd zijn. Bovendien is het belangrijk dat je in de eerste graad een goed resultaat behaalde. In het talenpakket word je door bijkomende oefeningen geholpen om het basispakket van de moderne talen beter te verwerken. Je moet interesse hebben voor de meer theoretisch aspecten van de vakken. Er wordt verondersteld dat je zelfstandig en inzichtelijk wil werken en regelmatig studeert. Je moet leren verbanden leggen tussen de vakken onderling en tussen de leerstof en de actualiteit. Omdat deze onderwijsvorm veel inzet vraagt, moet je bereid zijn om te tonen wat je waard bent, je moet het beste van jezelf willen geven. Je ontwikkelt het logisch en kritisch denken en er wordt van je verwacht dat je problemen kritisch bekijkt, analyseert, genuanceerd formuleert en oplossingen voorstelt in een verzorgde en correcte taal. Bovenop moet je ook interesse hebben voor en inzicht willen verwerven in het economische en maatschappelijke handelen van de mens. Indien je een vijfde uur wiskunde hebt gekozen moet je bereid zijn bijzondere aandacht te besteden aan de wiskunde en kunnen omgaan met het abstracte denken. Toekomstmogelijkheden in de derde graad Voor leerlingen die het extra uur wiskunde gekozen hebben, ligt de overstap naar economie - wiskunde voor de hand. Voor leerlingen die minder interesse betonen voor de economie is de overstap naar wetenschappen - wiskunde of moderne talen - wiskunde aangewezen. Maar ook de andere studierichtingen van de derde graad (behalve die met Grieks of Latijn) kunnen gevolgd worden. Voor de leerlingen die het talenpakket kozen, lijkt de overstap naar economie - moderne talen voor de hand liggend. In theorie zijn alle andere ASO - richtingen ook toegankelijk. De praktijk leert ons dat een overgang van vier uur wiskunde op de tweede graad naar een richting met zes uur wiskunde moeilijk haalbaar is. De overgang naar een TSO of KSO richting kan eveneens overwogen worden. Bij een aantal overgangen zal je moeten bijwerken voor de specifieke richtingsvakken. Verdere specialisatie kan op niveau TSO en BSO in een zevende jaar. 3

4 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD ASO - GRIEKS - LATIJN Campus Sint - Hubertus Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits - 1 Grieks 4 4 Engels 2 2 Frans 3 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Latijn 4 4 Nederlands 4 4 Plastische Opvoeding 1 - Wiskunde 4 4 Complementair (vrijwillig) Wiskunde Tijdens de lestijden klassieke talen verwerf je inzicht in de twee oude talen Grieks en Latijn. Deze studie geeft je eveneens een kijk op culturen die lange tijd geleden bloeiden, maar nog steeds de cultuur van vandaag beïnvloeden. Geleidelijk zal het accent in de klassieke talen in de tweede graad verschuiven. Naast de grammatica en woordenschat worden meer en meer authentieke teksten gelezen, aangevuld met lessen over cultuur. Naast de basisvakken krijg je in het aanvullend gedeelte een versterking van het wiskundepakket. Dit wiskundepakket is bestemd voor leerlingen die echt in wiskunde geïnteresseerd zijn. Bovendien is het belangrijk dat je in de eerste graad een goed resultaat behaalde. Je moet interesse hebben voor de meer theoretisch aspecten van de vakken. Er wordt verondersteld dat je zelfstandig en inzichtelijk wil werken en regelmatig studeert. Je moet leren verbanden leggen tussen de vakken onderling en tussen de leerstof en de actualiteit. Omdat deze onderwijsvorm veel inzet vraagt, moet je bereid zijn om te tonen wat je waard bent, je moet het beste van jezelf willen geven. Je ontwikkelt het logisch en kritisch denken en er wordt van je verwacht dat je problemen kritisch bekijkt, analyseert, genuanceerd formuleert en oplossingen voorstelt in een verzorgde en correcte taal. De studie van het Grieks vergt van jou discipline, doorzettingsvermogen en precisie, waarbij je een beroep zal moeten doen op je taalgevoel. Verruiming van het vocabularium en grammatica betekent dat je geheugen je niet in de steek mag laten. Maar het allerbelangrijkste is dat je in oefeningen en teksten zelf leert problemen te analyseren, te synthetiseren, te nuanceren en op te lossen, m.a.w. kritisch om te gaan met datgene wat je aan informatie wordt aangereikt. Naast de concrete dagdagelijkse leefwereld van de Klassieke Oudheid zal je belangstelling ook stilaan uitgaan naar haar literatuur. Je moet je gaan inleven in de boodschap van een schrijver, verpakt in het authentieke Latijn of Grieks. Specifiek voor deze richting is een brede culturele interesse. Toekomstmogelijkheden in de derde graad De overstap van de tweede graad Grieks - Latijn naar de gelijknamige studierichting in de derde graad Latijn wetenschappen of Latijn - moderne talen. Voor wie interesse heeft voor wiskunde en het extra uur gevolgd heeft in de tweede graad, is de overstap naar Latijn -wiskunde en wetenschappen - wiskunde nog mogelijk. Ook alle andere ASO - studierichtingen blijven open. De overgang naar een TSO of KSO - richting kan eveneens overwogen worden. Bij een aantal overgangen zal je moeten bijwerken voor de specifieke richtingsvakken. 4

5 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD ASO - HUMANE WETENSCHAPPEN Campus Mater Dei Campus Sint - Jozef Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Cultuurwetenschappen 2 2 Duits - 1 Engels 3 2 Frans 4 4 Fysica 1 1 Gedragswetenschappen 3 3 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Nederlands 4 4 Plastische Opvoeding 1 - Wiskunde 4 4 Campus SJL Muzikale opvoeding - 1 Campus MDO Plastische Opvoeding - 1 De aanpak van de richtingsvakken in de tweede graad gebeurt in drie stappen. In eerste instantie word je uitgenodigd een bepaald aspect van de werkelijkheid te observeren. Dan ga je onder begeleiding van de leraar op zoek naar achtergronden van wat je ziet, je probeert je waarnemingen op een zo objectief mogelijke manier te analyseren, te ontleden. Ten slotte probeer je uit te drukken hoe je de bestudeerde feiten waardeert. De gedragswetenschappen bestuderen de mens en de maatschappij. In het vak cultuurwetenschappen wordt nagedacht over de waarden en de ideeën die het leven van mensen kleuren en over de rol van de media in het tot stand komen /evolueren van een cultuur. Je moet geïnteresseerd zijn in de vele manieren waarop mensen zich gedragen, interesse hebben voor wat er in de samenleving gebeurt. Kortom, een sterke sociale interesse is aangewezen. Als leerling humane wetenschappen toon je je geïnteresseerd in de vele manieren waarop mensen zich gedragen en ben je ook zeer nieuwsgierig naar de werking van de maatschappelijke realiteit. Het moet duidelijk zijn dat sociale interesse alleen niet voldoende is. Je kan behoorlijk mee met theoretische vakken, je wilt samenwerken met anderen en je bent bereid verantwoordelijkheid op te nemen. Een goed ontwikkeld taalgevoel is belangrijk om in deze richting te kunnen slagen. Je moet bereid zijn te werken aan spreekdurf, luisterbereidheid, beheersing van taaleigenheden en grammaticale precisie Ook het schrijven van teksten moet je voldoende vlot afgaan. Men verwacht dat je nauwkeurig en precies kunt werken en zelfstandig je leerstof kunt verwerken. Toekomstmogelijkheden De overstap naar de studierichting humane wetenschappen in de derde graad ligt voor de hand. Theoretisch zijn alle studierichtingen in de derde graad ASO mogelijk, behalve deze in combinatie met Latijn. Ook studierichtingen met een groot pakket wiskunde of met economie kunnen voor moeilijkheden zorgen. De overstap naar een studierichting uit het TSO kan een uitweg bieden. Volgende studierichtingen komen in aanmerking: jeugd- en gehandicaptenzorg, onthaal en public relations, secretariaat - talen, sociale en technische wetenschappen en gezondheids - en welzijnswetenschappen. Je zal wel moeten bijwerken voor bepaalde technische vakken. In het KSO kan je in onze scholengemeenschap de studierichting Beeldende vorming overwegen. 5

6 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD ASO - LATIJN Campus Mater Dei Campus Salvator Campus Sint - Jozef Campus Sint - Hubertus Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits - 1 Engels 2 2 Frans 4 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Latijn 4 4 Muzikale Opvoeding - 1 Nederlands 4 4 Plastische Opvoeding 1 - Wiskunde 4 4 Complementair MDO / SHN Frans of wiskunde Complementair SJL Latijn Wiskunde of Engels/Frans Complementair SAH Wiskunde Frans +1 - Tijdens de lestijden klassieke talen verwerf je inzicht in Latijn. De studie ervan geeft je tevens een kijk op een cultuur die lange tijd geleden bloeide, maar nog steeds de cultuur van vandaag beïnvloedt. Geleidelijk zal het accent in de klassieke taal in de tweede graad verschuiven. Naast de grammatica en woordenschat worden meer en meer authentieke teksten gelezen, aangevuld met lessen over cultuur. Wie voor vijf uur wiskunde kiest, krijgt een eigen leerplan te verwerken waardoor het belangrijk is dat je in de eerste graad een goed resultaat behaald hebt. Je moet interesse hebben voor de meer theoretisch aspecten van de vakken. Er wordt verondersteld dat je zelfstandig en inzichtelijk wil werken en regelmatig studeert. Je moet leren verbanden leggen tussen de vakken onderling en tussen de leerstof en de actualiteit. Omdat deze onderwijsvorm veel inzet vraagt, moet je bereid zijn om te tonen wat je waard bent, je moet het beste van jezelf willen geven. Je ontwikkelt het logisch en kritisch denken en er wordt van je verwacht dat je problemen kritisch bekijkt, analyseert, genuanceerd formuleert en oplossingen voorstelt in een verzorgde en correcte taal. De studie van het Latijn vergt van jou discipline, doorzettingsvermogen en precisie, waarbij je een beroep zal moeten doen op je taalgevoel. Verruiming van het vocabularium en grammatica betekent dat je geheugen je niet in de steek mag laten. Maar het allerbelangrijkste is dat je in oefeningen en teksten zelf leert problemen te analyseren, te synthetiseren, te nuanceren en op te lossen, m.a.w. kritisch om te gaan met datgene wat je aan informatie wordt aangereikt. Naast de concrete dagdagelijkse leefwereld van de Romeinen zal je belangstelling ook stilaan uitgaan naar hun literatuur. Je moet je gaan inleven in de boodschap van een schrijver, verpakt in het authentieke Latijn. Specifiek voor deze richting is een brede culturele interesse. Toekomstmogelijkheden in de derde graad Voor leerlingen die het wiskundepakket gekozen hebben ligt de overgang naar Latijn - wiskunde en Latijn - wetenschappen voor de hand. Voor leerlingen die het talenpakket volgden, lijkt de overstap naar Latijn - moderne talen voor de hand liggend. Afhankelijk van je keuze in het aanvullend gedeelte kan ook elke andere ASO - richting overwogen worden. De overgang naar een TSO of KSO - richting kan eveneens overwogen worden. Bij een aantal overgangen zal je moeten bijwerken voor de specifieke richtingsvakken. 6

7 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD ASO - WETENSCHAPPEN Campus Mater Dei Campus Salvator Campus Sint - Jozef Campus Sint - Hubertus Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Duits - 1 Engels 3 2 Frans 4 4 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Muzikale Opvoeding - 1 Nederlands 4 4 Plastische Opvoeding 1 - Wiskunde 5 5 Complementair MDO / SHN Frans (3de j) - Engels (4de j) of wetenschappelijk tekenen Complementair SJL Wetenschappelijk tekenen 1 1 Complementair SAH Frans +1 - Engels - +1 In deze studierichting krijgt de wetenschappelijke vorming meer aandacht. In het basispakket volg je vijf uur wiskunde. Keuze voor deze richting veronderstelt daarom dat je geïnteresseerd bent in wiskunde en bovendien goede resultaten behaalde in de eerste graad. De bijkomende uren biologie, chemie en fysica worden besteed aan de verdieping van de leerstof en/ of practica. In het aanvullend gedeelte heb je de keuze tussen wetenschappelijk tekenen en een aanvulling van het talenpakket. Je moet interesse hebben voor de meer theoretisch aspecten van de vakken. Er wordt verondersteld dat je zelfstandig en inzichtelijk wil werken en regelmatig studeert. Je moet leren verbanden leggen tussen de vakken onderling en tussen de leerstof en de actualiteit. Omdat deze onderwijsvorm veel inzet vraagt, moet je bereid zijn om te tonen wat je waard bent, je moet het beste van jezelf willen geven. Je ontwikkelt het logisch en kritisch denken en er wordt van je verwacht dat je problemen kritisch bekijkt, analyseert, genuanceerd formuleert en oplossingen voorstelt in een verzorgde en correcte taal. Naast de algemene kenmerken van het leerlingenprofiel moet je bereid zijn bijzondere aandacht te besteden aan de wiskunde en kunnen omgaan met het abstracte denken. Voor de practica is het bovendien noodzakelijk dat je handig en ordelijk bent. Toekomstmogelijkheden in de derde graad Leerlingen vanuit deze studierichting stromen normaal door naar wetenschappen - wiskunde of moderne talen - wiskunde, wie minder goed is voor wiskunde kan naar moderne talen - wetenschappen. Een overstap naar elke ander ASO - richting kan overwogen worden. De overgang naar een TSO of KSO - richting kan eveneens overwogen worden. Bij een aantal overgangen zal je moeten bijwerken voor de specifieke richtingsvakken. 7

8 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD BSO - BASISMECHANICA Campus TIO Vakken 34 Elektriciteit 1 - Lichamelijke opvoeding 2 2 Mechanische constructies 6 7 Praktijk Project Algemene vakken 6 6 Toegepaste informatica 1 1 De BSO - studierichting basismechanica legt de basis voor een goede praktisch gerichte vakopleiding. Deze sterk beroepsgerichte opleiding omvat 24 wekelijkse lestijden praktische en technische vorming volgens het principe van de werkplaatsklas. De werkplaatsklas staat voor zelfstandig leren, zowel theoretisch als praktisch. We kunnen hier spreken van "just in time" leren. De leerlingen leren er omgaan met de organisatie van de werkplaats en met de coördinatie van het werk van de andere leerlingen. Technische vaardigheden zijnonmisbaar om met machines nauwkeurig afgewerkte werkstukken te kunnen maken. Je leert boren, frezen, draaien, slijpen, plaatbewerking, lassen. Het hoofdaccent ligt op praktische vaardigheden met conventionele machines en een eerste aanzet met CNC gestuurde machines. Het aanbod van algemene vakken is beperkt. Je bent geslaagd in een tweede leerjaar van de eerste graad en voelt meer voor een praktijkgerichte opleiding in metaal. Je hebt interesse voor techniek en metaalbewerking en je wil bovendien graag werken met machines. Zin voor ordelijk, nauwkeurig en veilig werken is een vereiste. Toekomstmogelijkheden in de derde graad De studierichtingen autotechnieken, lassen - constructie en werktuigmachines in de derde graad BSO sluiten goed aan bij deze richting. 8

9 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD BSO - ELEKTRISCHE INSTALLATIES Campus TIO Vakken 34 Elektriciteit en labo 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Praktijk Project Algemene vakken 6 6 Toegepaste informatica 1 1 Uitvoeringsmethoden praktijk 5 5 Buizen leggen, draad trekken, aansluitingen maken met schakelaars en stopcontacten, reparaties en uitbreidingen je leert het allemaal in deze sterk beroepsgerichte opleiding, die eveneens afgestemd is op de installatie, het onderhoud en de herstelling van allerhande huishoudtoestellen. Wekelijks heb je zestien praktijkuren. Het hoofdaccent ligt dus op de praktische vaardigheden. Het aanbod van algemene vakken is beperkt. Je bent geslaagd in een tweede leerjaar van de eerste graad. Je werkt graag aan elektrische installaties in woningen of in bedrijven. Het installeren, onderhouden en herstellen van allerhande elektrische apparaten spreekt je aan. Je mag wel niet kleurenblind zijn, omdat je als elektricien met kleurdraden moet werken. Toekomstmogelijkheden in de derde graad Normaal studeer je in de derde graad verder in de gelijknamige studierichting. Een overstapmogelijkheid die je eventueel kunt overwegen is autotechnieken. 9

10 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD BSO - HOUTBEWERKING Campus TIO Vakken 34 Lichamelijke opvoeding 2 2 Realisatie Hout 8 8 Praktijk Project Algemene vakken 6 6 Toegepaste informatica 1 1 Deuren, ramen en ook meubelen worden meer en meer in serie gemaakt. De machinaal - houtbewerker stelt aan de hand van werktekeningen de verschillende machines in en voert het onbewerkte materiaal door de machines. Handigheid, nauwkeurigheid en gevoel voor veiligheid is in dit beroep broodnodig. Deze sterk beroepsgerichte opleiding omvat 24 wekelijkse lestijden praktische en technische vorming. Het aanbod van algemene vakken is beperkt. Je bent geslaagd in een tweede leerjaar van de eerste graad. Vanzelfsprekend gaat je interesse uit naar alles wat met bouw en houtbewerking te maken heeft. Je mag niet allergisch zijn voor hout en houtbewerkingsproducten. Toekomstmogelijkheden in de derde graad De BSO - richting houtbewerking is de overeenstemmende richting in de derde graad. Verwante richtingen als houtbewerking - meubelmakerij, houtbewerking - schrijnwerkerij en houtbewerking - snijwerk worden niet in de onmiddellijke omgeving aangeboden. 10

11 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD BSO - KANTOOR Campus Mater Dei Vakken 32 Administratieve vorming - 6 Administratie en retail 13 - Engels 3 3 Frans 4 4 Informatica - 6 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands 2 2 Nederlands communicatieve vaardigheden 2 - Maatschappelijke vorming 2 2 Wiskunde 2 2 Zakelijke communicatie - 2 Het is de bedoeling van deze studierichting je te vormen tot bediende in een modern kantoor. Die bediende moet zelfstandig en met praktisch - technisch inzicht het courante kantoorwerk aankunnen. Je leert je moedertaal, Frans en Engels correct spreken en foutloos schrijven. Ook aan het snel en correct typen, vlot telefoneren en werken aan de computer wordt er aandacht besteed. De handelsvakken worden praktisch toegepast. Als je kiest voor Kantoor en Verkoop moet je geen speciale voorkennis hebben. Je moet wel netjes en ordelijk kunnen werken en je voortdurend inzetten, ook thuis. Omwille van het groot belang van (moderne vreemde) talen moet je wel een goed taalgevoel hebben. De latere job vereist veelvuldig omgaan met mensen. Een goede sociale basishouding is hierbij erg belangrijk. Toekomstmogelijkheden Normaal studeer je in de derde graad verder in de gelijknamige studierichting kantoor. Een overstap naar de meerder andere BSO- studierichtingen zoals organisatiehulp of verzorging, kan overwogen worden. Je kan dan best nagaan welke vakken je zal moeten bijwerken. 11

12 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD BSO - PUBLICITEIT Campus Mater Dei Vakken 34 Engels 2 2 Etalage 4 4 Kleurleer 2 2 Kunstinitiatie 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Maatschappelijke vorming 2 2 Nederlands 2 2 Publiciteitsvormgeving 5 5 Technologie 2 2 Waarnemingstekenen 6 6 Wiskunde 2 2 In ons dagelijkse leven worden wij constant met beelden geconfronteerd : tv, reclame, drukwerken, etalages, internet, tijdschriften, enz. Al deze beelden beïnvloeden, soms onbewust, onze dagelijkse bezigheden en worden door mensen in de nodige vorm gegoten. In de tweede graad, wordt je creatief denken ontwikkeld. Dit creatief denkproces staat niet los van theoretische inzichten ( o.a. kleurenleer, compositie, kunstinitiatie,... ), kennis van de basistechnieken (tekentechnieken), het leren zien, aanvoelen, begrijpen en weergeven van vorm, materie en verhoudingen ( waarneming ) en materialenkennis (technologie). Al de deelfacetten van de beeldopbouw komen zoveel mogelijk aan bod. Buiten deze vakken, specifiek voor de studierichting, is er ook een pakket van algemene theoretische vakken: P.A.V. ( Nederlands - wiskunde - mavo ), omgangskunde en godsdienst. Deze studierichting verwacht van je dat je erg creatief bent, graag tekent en een zekere handigheid bezit. Verder zijn veel interesse en inzet, zin voor orde, precisie en zorg een pluspunt. Om je visuele creativiteit te ontwikkelen zal je ook regelmatig thuis opdrachten moeten afwerken, documentatie moeten verzamelen, enz. Toekomstmogelijkheden De logische vervolgopleiding in de derde graad in onze scholengemeenschap is publiciteitsgrafiek. Eventueel kan je de overstap naar organisatiehulp of verzorging overwegen. Je zal dan wel moeten nagaan welke vakken je zal moeten bijwerken. 12

13 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD BSO - VERKOOP Campus Sint - Jozef Dit is een praktische BSO - studierichting waarin je voorbereid wordt op het beroepsleven. Je praktische vaardigheden zijn zeer belangrijk. De klemtoon in deze studierichting ligt op informatica en talen (spreken en luisteren in het Nederlands, Frans en Engels) met een thematische aanpak bij de andere vakken. Vakken 32 Administratie en retail Engels 3 3 Frans 4 4 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands (zakelijke communicatie) 2 2 Project Algemene vakken 6 6 Omdat je in je later beroepsleven veel contacten gaat hebben met klanten, is je commerciële aanleg en durf om in een winkelomgeving te werken belangrijk. Verder heb je nood aan een goed taalgevoel en interesse voor computerprogramma s. Er is in deze opleiding voortdurend aandacht voor attitudes zoals vlotheid en een correcte omgang, ordelijkheid en stiptheid. Je bent best ook sociaal en kan tactvol handelen. Vanuit om het even welke optie van het tweede jaar is de stap naar Verkoop mogelijk. Toekomstmogelijkheden In de derde graad is de meest logische vervolgrichting Verkoop. Ook kan je nog overgaan naar andere BSO studierichtingen, maar dan kan je best nagaan welke vakken je dient bij te werken. 13

14 STUDIEAANBOD ASO 2DE GRAAD BSO - VERZORGING - VOEDING Campus Sint - Jozef Campus Sint - Maria Vakken 32 Frans 2 2 Gezond en wel 3 3 Interieur en textiel 2 2 Muzikale Opvoeding 1 1 Plastische Opvoeding 2 2 Project Algemene vakken Maatschappelijke vorming 2 2 Nederlands 2 2 Wiskunde 2 2 Sociaal en vaardig 3 3 Voeding en onderhoud 6 6 Complementair SJL Interieur en textiel Toegepaste informatica 1 1 Complementair SMN Vaardig met ICT 1 - Voeding en onderhoud In deze BSO - studierichting maak je in de praktijkgerichte vakken kennis met een beroep in de verzorgende sector, logistieke dienst en horecasector. Zorg voor de mens: in het vak sociaal en vaardig leer je omgaan met jezelf en met anderen binnen herkenbare leefsituaties in je gezin, je familie, je buurt, je klas, je school. Het vak gezond en wel doet je het belang ervaren van zorg geven en zorg ontvangen om je goed te voelen. Voeding en onderhoud: je wordt vaardig in het kiezen en behandelen van voedsel. Aan het einde van de tweede graad moet je voor eenvoudige, gezonde, smaakvolle en betaalbare voeding kunnen zorgen. Textiel en interieurzorg: hier leer je zorgtechnieken voor woning, leefomgeving en textiel stapsgewijs organiseren, uitvoeren en verantwoorden. Je leert ook creatief omgaan met eigentijdse materialen bij het vervaardigen van de meest uiteenlopende nuttige of decoratieve voorwerpen voor de woon- en leefomgeving. Je moet geen specifieke voorbereiding gehad hebben. Men verwacht van je een prima lichamelijke en geestelijke gezondheid, dat je sociaalvoelend ben en graag omgaat met mensen. Een enthousiaste en zeer geïnteresseerde inzet, een groot aanpassingsvermogen en verantwoordelijkheidszin zijn een pluspunt. Toekomstmogelijkheden De studierichtingen verzorging en organisatiehulp sluiten in de derde graad erg goed aan. Indien je een andere BSO - studierichting wil kiezen, zal je moeten nagaan welke vakken je zal moeten bijwerken. 14

15 STUDIEAANBOD KSO 2DE GRAAD KSO - BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING Campus Mater Dei Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Artistieke vorming 3 3 Beeldende vorming 3 3 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Kunstgeschiedenis 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Waarnemingstekenen 2 2 Wiskunde 5 5 Dit is een studierichting in het kunst secundair onderwijs. De nadruk ligt hier op een brede basisvorming. In het lessenpakket vind je zowel taalvakken (Frans, Nederlands en Engels) als positiefwetenschappelijke vakken (fysica, wiskunde, informatica) en menswetenschappen (aardrijkskunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis). Voor al deze vakken heeft het KSO eigen leerplannen. De combinatie beeldende en architecturale vorming betekent dat er in de basisvorming extra aandacht besteed wordt aan vakken wiskunde (vijf uren) en natuurwetenschappen (twee uren). Ze vormen een onderbouw voor de architecturale vorming in de derde graad. Je hebt uiteraard een bijzondere interesse voor alle kunstvormen en vooral voor plastische kunstuitingen. Die belangstelling dient ondersteund te zijn door voldoende aanleg voor creativiteit en waarneming. De algemene vakken mogen niet verwaarloosd worden. Er wordt heel wat tijd besteed aan het uitwerken en afwerken van praktische opdrachten. Daarom wordt van je veel stiptheid, werkkracht en doorzetting verwacht. Toekomstmogelijkheden Normaal studeer je verder in de derde graad van het KSO, in onze scholengemeenschap is dit de studierichting Beeldende vorming. Je kan eveneens uit de derde graad van het TSO andere studierichtingen overwegen. Best kan je eerst nagaan welke technische vakken je zal moeten bijwerken. Indien je uitsluitend wenst te kiezen voor een praktische opleiding kan je overstappen naar het BSO. De studierichtingenorganisatiehulp, publiciteitsgrafiek en verzorging komen dan in aanmerking. Ook hier zal je moeten kijken welke praktische vakken je zal moeten bijwerken. 15

16 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - ELEKTROMECHANICA Campus TIO Vakken 34 Aardrijkskunde 1 1 Elektriciteit 3 3 Engels 2 2 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Mechanica 2 2 Nederlands 4 4 Realisatie mechanica 4 4 Realisatie schakeltechnieken 4 4 Toegepaste chemie 1 1 Toegepaste fysica 1 1 Wiskunde 4 4 Elektromechanica is een zeer polyvalente theoretisch - technische studierichting met naast een flink pakket wiskunde (B - leerplan) en algemene vakken ook heel wat theoretisch - technische vakken: mechanica, elektriciteit, mechanisch computertekenen en schakeltechnieken. Op een technologisch creatieve manier wordt hierbij ingegaan op de hedendaagse technische processen en hun toepassingen. Door zelfstandig en actief leren en probleemoplossend denken worden verschillende projecten uitgewerkt waarbij technisch en technologisch inzicht centraal staan. Het logisch - technisch kunnen denken is belangrijker dan het praktisch bezig zijn. Je moet geslaagd zijn in een tweede leerjaar A van de eerste graad (met basisoptie industriële of moderne wetenschappen), met behoorlijke resultaten voor wiskunde en algemene vakken. Bovendien wordt van jou een degelijke studie-inzet en een brede technische interesse, zowel voor mechanica als voor elektriciteit, verwacht. Na een geslaagd derde jaar ASO instappen in 4EM is moeilijk omwille van de achterstand in de technische vakken. Toekomstmogelijkheden in de derde graad In de derde graad kies je logischerwijs de theoretische studierichting elektromechanica. Een twintigtal uren per week zijn voorzien voor theoretisch - technische vakken zoals elektriciteit, mechanica, automatie en tekenen. Ook de algemene vakken nemen een belangrijke plaats in. Zo zal je nog steeds vier lestijden besteden aan wiskunde. Indien je dit wenst of indien je maar nipt geslaagd was, kan je ook nog andere studierichtingen kiezen zoals bouw- en houtkunde (theoretische studierichting), elektriciteit - elektronica (theoretische studierichting), elektrische installatietechnieken (praktische studierichtingen), autotechnieken (praktische studierichtingen) of mechanische vormgevingstechnieken (praktische studierichtingen). 16

17 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - ELEKTROTECHNIEKEN Campus TIO Vakken 34 Aardrijkskunde 1 1 Elektriciteit en labo 3 3 Engels 3 3 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Installatiemethoden praktijk 5 5 Nederlands 4 4 Praktijk 8 8 Toegepaste fysica 1 1 Wiskunde 3 3 In deze praktisch - technische studierichting krijg je een opleiding tot een vakbekwame elektrotechnicus. De elektrotechnicus installeert, onderhoudt en herstelt elektrische leidingen en toestellen. Naargelang de aard van zijn werk spreekt men van een nijverheidselektrotechnicus of een huiselektrotechnicus. Kennis van allerhande elektrisch materiaal en apparaten, meettechnieken, schakel- en regeltechnieken is hiervoor onmisbaar. Je krijgt dus per week heel wat lestijden technische en praktische vorming. De algemene vorming wordt zeker niet verwaarloosd. Je bent geslaagd in een tweede leerjaar A van de eerste graad. Het installeren, onderhouden en herstellen van elektrische leidingen en toestellen, zowel in huis al in de industrie, spreekt je aan. Toekomstmogelijkheden in de derde graad Vanuit deze technische opleiding in de tweede graad ligt het voor de hand dat je ook in de derde graad kiest voor elektrotechnieken. De nadruk ligt er op installaties voor de industrie, automatisatie en basisvaardigheden van de elektronica. Vind je de richting te moeilijk, dan kan je overschakelen naar Elektrische Installaties - BSO. Overstappen naar Autotechnieken is ook nog mogelijk. 17

18 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - HOUTTECHNIEKEN Campus TIO Vakken 34 Aardrijkskunde 1 1 Elektriciteit 1 1 Engels 1 1 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Mechanica 1 1 Nederlands 4 4 Organisatie 6 6 Praktijk (realisaties hout) 8 8 Toegepaste fysica 1 1 Wiskunde 3 3 Deur- en raamkozijnen, deuren, trappen, keuken- en andere meubels, doe - het - zelf - materialen worden op grote schaal in serie en machinaal gemaakt. Houttechnieken is een praktisch - technische studierichting die je wil opleiden tot geschoold houtbewerker die zelfstandig de verschillende machines kan instellen, regelen en bedienen. Het pakket technische en praktische vorming bedraagt zestien lestijden per week. Tekenen entechnologie (materialenleer, machine- en constructieleer) zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Werken met een aangepast CAD - pakket (tekenen) voor hout met de mogelijkheid de verbinding te maken met een CNC - machine wordt aangeleerd. Via een uitgebreide keuze aan materialen, gereedschappen en machines leer je meubelen, keukens, ramen, trappen ed. maken. Een van de sterke punten van deze richting is de geïntegreerde aanpak tussen praktijk en technische vakken. Je bent moet geslaagd zijn in een tweede leerjaar A. Bovendien ben je geïnteresseerd in alles wat met bouw- en houtbewerking te maken heeft. Je mag echter niet allergisch zijn voor houtstof of houtbewerkingsmiddelen. Zin voor nauwkeurigheid is in dit beroep ook broodnodig. Toekomstmogelijkheden in de derde graad Het ligt voor de hand dat je ook in de derde graad kiest voor de studierichting houttechnieken. Vind je de richting te moeilijk, dan kan je overschakelen naar Houtbewerking BSO. 18

19 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN Campus TIO Vakken 34 Aardrijkskunde 1 1 Elektriciteit 3 3 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Mechanica 2 2 Nederlands 4 4 Elektronica 1 1 Mechanische realisaties 3 3 Realisaties IW 2 2 Toegepaste chemie 1 1 Toegepaste fysica 1 1 Wiskunde 5 5 Industriële wetenschappen is een sterk theoretisch - technische studierichting, die rechtstreeks voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Naast een grondige studie van de wiskunde (5 lestijden met een A -leerplan) bestudeer je ook een aantal technisch - wetenschappelijke vakken (mechanica, elektriciteit, schakeltechnieken). Op een technologisch creatieve manier wordt hierbij ingegaan op de hedendaagse technische processen en hun toepassingen. Door zelfstandig en actief leren en probleemoplossend denken worden verschillende projecten uitgewerkt waarbij technisch en technologisch inzicht centraal staan. De algemene vakken nemen ook een belangrijke plaats in. Je bent geslaagd in een tweede leerjaar A van de eerste graad (liefst met basisoptie industriële wetenschappen of moderne wetenschappen), met goede resultaten voor wiskunde en algemene vakken. Bovendien wordt van jou, naast een goede aanleg voor wiskunde en een brede belangstelling voor technisch - wetenschappelijke vakken, ook een goede studie-inzet verwacht. Na een geslaagd derde jaar ASO instappen in 4IW is mogelijk mits goede resultaten voor wiskunde (A - leerplan) en een gemotiveerde studie-inzet om de achterstand in de bovenvermelde technische vakken bij te werken. Toekomstmogelijkheden in de derde graad In de derde graad kies je logischerwijs de theoretische studierichting industriële wetenschappen. In de derde graad ligt het hoofdaccent op de studie van de wiskunde (acht lestijden per week). Typerend zijn ook de technische wetenschappelijke vakken, bedoeld als kennismaking met de boeiende wereld van techniek en industrie. Indien je dit wenst of indien je maar nipt geslaagd was, kan je ook nog andere studierichtingen kiezen zoals elektriciteit - elektronica (theoretische studierichting), elektromechanica (theoretische studierichting) of bouw- en houtkunde (theoretische studierichting). 19

20 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - MECHANISCHE TECHNIEKEN Campus TIO Vakken 34 Aardrijkskunde 1 1 Engels 1 1 Frans 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Mechanische constructies 7 7 Nederlands 4 4 Praktijk 9 9 Toegepaste fysica 1 1 Wiskunde 3 3 In deze praktisch - technische studierichting word je opgeleid tot een vakbekwame metaalbewerker. Boren, draaien, frezen en slijpen zijn de meest voorkomende bewerkingen bij het vervaardigen van onderdelen van machines, motoren en apparaten. Met deze technische vaardigheden leer je met grote nauwkeurigheid precisiewerk uitvoeren. Hiervoor is kennis van materialen, gereedschappen en machines onmisbaar. Naast een algemene vorming krijg je per week zestien lestijden technische en praktische vorming. Je bent geslaagd in een tweede leerjaar A en je bent geïnteresseerd in mechanica, metaalbewerking en techniek. Machinaal precisiewerk uitvoeren zegt je wel wat. Toekomstmogelijkheden in de derde graad De TSO studierichtingen autotechnieken en mechanische vormgevingstechnieken in de derde graad sluiten erg goed aan. De best aansluitende BSO - richtingen zijn autotechnieken, lassen - constructie en werktuigmachines. 20

21 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - HANDEL (ONDERNEMEN EN IT) Campus Sint - Jozef Campus Sint - Maria Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Bedrijfseconomie 6 6 Engels 2 2 Frans 4 4 Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 1 1 Informatica 3 3 Nederlands 4 4 Wiskunde 4 4 Complementair SMN Duits - 1 Engels 1 - Complementair SJL Informatica In deze technische studierichting krijg je hoofdzakelijke een vorming gericht op bedrijfseconomie, ondersteund door informatica en wiskunde. De moderne talen Frans, Engels en Duits leer je op een praktische wijze. Je bestudeert de documentenstroom (offerte, bestelling en facturatie) aan de hand van aangepaste software. Je maakt kennis met de bedrijven in de regio Overpelt Neerpelt - Lommel en je bezoekt een bedrijf in het kader van het peterschapsproject. Je zal een mini - onderneming Jieha oprichten en leiden, goederen aankopen en verkopen. Toekomstmogelijkheden De studierichtingen handel en boekhouden - informatica in de derde graad TSO sluiten perfect aan, evenals de andere TSO - richtingen in het studiedomein handel zoals secretariaat - talen, informaticabeheer en onthaal en public relations. Je kan je bij je studiekeuze ook richten naar de andere studierichtingen in de derde graad TSO zoals bijzondere jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids - en welzijnswetenschappen en sociale en technische wetenschappen. Bekijk aandachtig de lessentabellen en probeer je slaagkansen in te schatten. Ook het KSO kan in bepaalde gevallen een uitweg bieden. Bij de keuze van een van deze studierichtingen zal je artistieke aanleg en interesse doorslaggevend zijn. Hoewel de overstap naar een BSO - studierichting niet direct voor de hand ligt, kun je zonder meer aansluiten in de studierichtingen kantoor en verkoop. Ook de studierichtingen organisatiehulp en verzorging kan je als mogelijkheid bij je studiekeuze overwegen. 21

22 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Campus Mater Dei Campus Salvator Campus Sint - Jozef Campus Sint - Maria Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Nederlands 4 4 Sociale wetenschappen 3 3 Natuurwetenschappen 4 4 Wiskunde 3 3 Complementair SMN/SAH/MDO Integrale opdracht 7 7 met ICT geïntegreerd Complementair SJL Informatica 1 1 Integrale opdracht 6 6 Deze theoretisch - technische studierichting geeft een brede algemene vorming waarbij je leert probleemoplossend denken en handelen. Je ontwikkelt een aantal competenties. Dit betekent dat leren steeds een combinatie is van: kennis opdoen, vaardigheden ontwikkelen en zich een aantal attitudes eigen maken. In deze studierichting verken je de wisselwerking tussen mens, maatschappij en milieu. Het wetenschappelijk onderbouwen gebeurt vanuit de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. Het technische aspect uit zich in de praktijk van de voedselbehandeling waar wetenschappelijke inzichten gecombineerd worden in experimenteren en organisatieopdrachten. Deze studierichting staat open voor meisjes en jongens die interesse vertonen voor de mens en de samenleving. Je moet in staat zijn om een redelijke hoeveelheid theorie te verwerken. Verder wordt van je verwacht dat je een aantal praktische en sociale vaardigheden bezit en een boontje hebt voor natuurwetenschappen. Toekomstmogelijkheden De TSO - richtingen sociale en technische wetenschappen, gezondheids - en welzijnwetenschappen en bijzondere jeugd- en gehandicaptenzorg in de derde graad sluiten erg goed aan, daarnaast is de studierichting onthaal en public relations in onze scholengemeenschap ook mogelijk. Je kan eveneens overgaan naar het KSO waarvoor je artistieke aanleg en interesse bij deze keuze doorslaggevend zal zijn. In het BSO sluiten de studierichtingen organisatiehulp en verzorging erg goed aan. Daarnaast zijn er andere BSOstudierichtingen eveneens nog mogelijk. Verdere specialisatie kan op niveau TSO en BSO in een zevende jaar. 22

23 STUDIEAANBOD TSO 2DE GRAAD TSO - TECHNIEK WETENSCHAPPEN Campus Sint - Jozef Campus Sint - Maria Vakken 32 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Engels 2 2 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 1 1 Nederlands 4 4 Toegepaste biologie (labo) 1 1 Toegepaste chemie (labo) 2 2 Toegepaste fysica (labo) 2 2 Wiskunde 5 5 Wetenschappelijk tekenen 1 1 Complementair SMN Toegepaste natuurwetenschappen Complementair SJL Informatica 1 1 In de tweede graad wordt Techniek wetenschappen een volwaardige studierichting. Je volgt les in een wiskundig (vijf urenpakket) en vooral natuurwetenschappelijk gerichte studierichting met vakken als biologie, algemene chemie en fysica. De theoretische studie van de natuurwetenschappen wordt flink ondersteund door een aantal lestijden laboratorium per week. Indien je voor deze studierichting kiest, moet je in de eerste graad bij voorkeur de opties Latijn, moderne wetenschappen, techniek - wetenschappen of industriële wetenschappen hebben gevolgd, met goede resultaten voor wiskunde en wetenschappen. Omwille van een sterk accent op de labo s, wordt er van je een goede handvaardigheid en zin voor nauwkeurig, zuiver en veilig werken verwacht. Dankzij een extra uur wetenschappelijk tekenen in beide jaren verdiep je je ruimtelijk inzicht. Je mag iets zwakker zijn voor talen. Toekomstmogelijkheden De TSO - studierichting Techniek - wetenschappen wordt voortgezet in de derde graad. Ook de theoretisch gerichte richtingen industriële wetenschappen, sociale en technische wetenschappen en gezondheids - en welzijnswetenschappen kunnen binnen je mogelijkheden vallen. Vergelijk de lessentabellen om precies te weten welke vakken je zal moeten bijwerken. Bij de veeleer praktisch gerichte studierichtingen als autotechnieken, bijzondere jeugd- en gehandicaptenzorg en onthaal en public relations zul je vooral de toegepaste en praktijkvakken moeten bekijken. Ook binnen het KSO zijn er nog overgangen mogelijk. Bij de keuze van een van deze studierichtingen zal je artistieke aanleg en interesse doorslaggevend zijn. 23

24 MEE TE BRENGEN DOCUMENTEN MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING kopie van de identiteitskaart (voorkant voor de juiste schrijfwijze van de naam / achterkant voor het rijksregisternummer), of een elektronische identiteitskaart of een kopie van de SIS-kaart; kopie van het eindrapport van het vorige schooljaar; kopie van het getuigschrift van basisonderwijs (na 6de leerjaar) of een attest van schoolbijwoning (12 jaar en geen getuigschrift basisonderwijs); kopie van de BASO-fiche; attest voor het Buitengewoon Secundair Onderwijs of aanvraag voor GON-begeleiding ; attest voor Leerstoornissen ed. attest van het CLB adviesgesprek : voor de leerlingen uit het gewone of buitengewone lagere onderwijs met een getuigschrift van het basisonderwijs die willen instappen in 1B; voor de leerlingen uit het gewoon of buitengewoon lager onderwijs die geen getuigschrift van het basisonderwijs hebben en willen instappen in 1A; de CITO-toets (voor leerlingen uit Nederland). DOCUMENTEN IN TE VULLEN BIJ DE INSCHRIJVING het inschrijvingsformulier met de algemene gegevens en GOK -bevraging (Gelijke Onderwijs Kansen); een intakefomulier bij specifieke vragen of problemen of nabespreking van de BASOfiche. DE WICO - BEGELEIDING KAN TOEGELICHT EN AFGESPROKEN WORDEN INDIEN DE LEERLING LEES -, REKEN - OF SCHRIJFPROBLEMEN HEEFT. 24

25 CAMPUSGEGEVENS DE CAMPUSSEN IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WICO Campus Mater Dei - WICO / Kloosterstraat Overpelt Dir.: Mieke Molemans, Patricia Hanegreefs, Martine Bollen Tel Fax mdo.wico.be Campus Sint-Maria - WICO Stationsstraat Neerpelt Dir.: Ignace VanHerck, Ann Broeckx, Marie Jeanne Maes Tel Fax smn.wico.be Campus TIO - WICO Dorpsstraat Overpelt Dir.: Marc Desmet, Harry Kums, Rudi Lemkens Tel Fax tio.wico.be Campus Sint-Jozef - WICO Pieter Breugheldreef Lommel Dir.: Bart Kerkhofs, Annie Engelen, Noël Bernaers Tel Fax sjl.wico.be Campus Salvator - WICO Collegestraat Hamont-Achel Dir.: Isidoor Mathijs, Anke Raekels Tel Fax sah.wico.be Campus Sint-Hubertus - WICO Stationsstraat Neerpelt Dir.: Jos Winters, Marc Huyers, Eric Hendriks Tel Fax

26 CAMPUSGEGEVENS Campus OV4 - WICO Ballaststraat Overpelt Dir.: Koen Knevels, Marie-Thérèse Seroyen, Lut Vreys Tel BuSO Sint-Elisabeth voor OV1,2 en 3 Steenovenstraat Peer Dir.: Koen Knevels, Marie-Thérèse Serroyen Tel. 011/ Campus TIO BuSO - WICO voor OV3 Dorpsstraat Overpelt Dir.: Marc Schalley Tel Fax bbo.wico.be 26

27 INFO WICO - WERKING STUDIEAANBOD De WICO - campussen zijn zes - of zevenjarige scholen met een eerste graad. In Lommel is er een samenwerkingsakkoord met Provil Lommel. In alle scholen met een eerste graad hanteren we voor de keuzemogelijkheden dezelfde benamingen en dezelfde lessentabellen met aandacht voor differentiatie. INTERNAAT Leerlingen die les volgen in de scholen van de scholengemeenschap kunnen worden ingeschreven in het internaat. PEDAGOGISCH - DIDACTISCH We hebben éénzelfde opvoedingsproject (het WICO-charter). We zoeken naar nieuwe werkvormen die aansluiten bij de werkvormen gehanteerd in het basisonderwijs. Vormen van begeleid zelfstandig leren zullen geleidelijk geïntroduceerd worden met daaraan gekoppeld een aangepaste evaluatie. Campusoverstijgende werkgroepen maken afspraken over inhouden, werkvormen en evaluaties. BEGELEIDING Leerlingenbegeleiders van de verschillende campussen overleggen over actie - en aandachtspunten. We besteden extra aandacht aan de opvang van leerlingen met leermoeilijkheden: dyslexie, ADHD, door het opstellen van een gemeenschappelijk begeleidingsplan voor WICO-leerlingen. 27

28 INFO VCLB NOORD - LIMBURG VCLB Noord - Limburg Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding SAMENWERKING MET VCLB NOORD-LIMBURG De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen: het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren. Werkingsprincipes: het CLB stelt het belang van de leerling centraal; het CLB werkt vraaggestuurd (op vraag van ouders, leerlingen, leraren, leerlingenbegeleiding) en aanvullend op de leerlingenbegeleiding door de school; het CLB heeft in elke campus een contactpersoon en werkt multidisciplinair; het CLB geeft ondersteuning aan de cel leerlingenbegeleiding; het CLB is ingebed in een netwerk en vormt een draaischijf in de hulpverlening. CONTACTGEGEVENS VCLB Noord - Limburg Dir: Ingeborg Verghote Bermstraat 9 bus Neerpelt Tel Fax OPENINGSUREN Maandag: u u; Dinsdag tot vrijdag: u u en van: u u. 28

Schoolfiche campus Mater Dei

Schoolfiche campus Mater Dei Contactgegevens Kloosterstraat 13/17 3900 Overpelt 011 64 26 42 Schoolfiche campus Mater Dei Directie Mieke Molemans Campusdirecteur //KSO/ Patricia Hanegreefs Directeur / 2de/3de graad Martine Bollen

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

vzw WICO T

vzw WICO T vzw WICO T 011 53 99 70 info@wico.be www.wico.be Beste leerling, beste ouder Beste collega, beste CLB-medewerker De overstap na de eerste graad in het secundair is weerom een belangrijke gebeurtenis in

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Beste leerling, ouder en collega

Beste leerling, ouder en collega VOORWOORD Beste leerling, ouder en collega Met deze bundel willen wij jou, leerling, ouder, collega van het basisonderwijs of CLB, informeren over de keuzeopties in het eerste leerjaar secundair onderwijs

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

vzw WICO T

vzw WICO T vzw WICO T 011 53 99 70 info@wico.be www.wico.be Beste leerling, beste ouder Beste collega, beste CLB-medewerker De overstap van de basisschool naar de secundaire school is een belangrijke gebeurtenis

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING HOUT HOUTTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2017 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2.1 Van 3ASO naar 4ASO 2.1.1 Gebruikte afkortingen EC GR GL HW Economie met 4 of 5 uur Grieks Grieks-Latijn Humane LA MO SP WE Latijn Moderne Sport

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

vzw WICO T

vzw WICO T vzw WICO T 011 53 99 70 info@wico.be www.wico.be Beste leerling, beste ouder Beste collega, beste CLB-medewerker De overstap na de derdde graad in het secundair is weerom een belangrijke gebeurtenis in

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

WICO - STUDIEWIJZER VOORWOORD. Geachte

WICO - STUDIEWIJZER VOORWOORD. Geachte VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het vierde en vijfde leerjaar - 3de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie