VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar"

Transcriptie

1 VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05

2 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7

3 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte leerweg heb je al veel toetsen en opdrachten gedaan, die meetellen voor het examen. Voor elk vak is er een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin je kunt lezen welke onderdelen dat zijn. In dit boekje tref je informatie aan over het vierde leerjaar. In dit boekje staat naast informatie over cijfers ook de bepaling van het SE en eindcijfer en de slaag-zakregeling. Het is dus van belang dat jij en je ouders alles goed doorlezen en het boekje bewaren. In het examenreglement zijn alle reglementaire zaken opgenomen m.b.t het examen. Op de website van Sprengeloo (www.sprengeloo.nl) kun je het examenreglement raadplegen en tevens het PTA inzien en uitprinten. Het PTA wordt ieder jaar vastgesteld. Dit betekent dat het PTA van het derde leerjaar dat nu op de site staat niet het PTA hoeft te zijn dat jij vorig jaar hebt gevolgd. Je vakdocenten, je mentor en je coördinatoren zullen je telkens tijdig van de benodigde informatie voorzien, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan. De vragen die je hebt, kun je ook aan de examencommissie stellen. De examencommissie bestaat uit mevr. Fredriks, dhr. Koopmans en mevr. Visser. We wensen je veel plezier en succes in het laatste examenjaar. A. Visser Adjunctdirecteur Apeldoorn, augustus 04

4 Toelichting. De PTA onderdelen van een vak in leerjaar drie en vier vormen samen het schoolexamen (SE). Welke vakken voor jou van toepassing zijn, is afhankelijk van de gekozen sector en het vakkenpakket.. Er zijn drie periodes in leerjaar drie en twee periodes in leerjaar vier.. In leerjaar vier loopt - periode 4 van september tot en met november; - periode 5 van december tot en met april. 4. Per periode staat aangegeven: - welke lesstof doorgewerkt moet zijn; - aan welke eindtermen de lesstof is ontleend; - op welke manier de lesstof getoetst wordt; - of je een toets mag herkansen; - het gewicht dat het resultaat (het cijfer) heeft voor het eindcijfer. 5. Het gemiddelde eindcijfer van een AVO-vak (Nederlands, Engels, etc.) in leerjaar drie telt mee in periode 4 van leerjaar vier. De weging van het eindcijfer leerjaar drie verschilt per vak en is in het PTA terug te vinden. De rest van de cijfers voor het schoolexamen haal je in leerjaar vier. Voor het beroepsgerichte vak tellen alle cijfers van leerjaar drie en vier mee voor het schoolexamencijfer. 6. Er zijn ook vakken waarbij alleen sprake is van een schoolexamen. Voor deze vakken doe je dus geen centraal examen. Deze vakken tellen wel mee voor het diploma. Dit zijn de vakken: maatschappijleer (MA), lichamelijke opvoeding (LO) en kunstvakken (KV). Maatschappijleer en kunstvakken zijn aan het eind van het derde leerjaar afgesloten, lichamelijke opvoeding aan het eind van het vierde leerjaar. 7. Voor het vak lichamelijke opvoeding worden geen cijfers gegeven, maar je moet wel de beoordeling voldoende of goed halen, anders krijg je geen diploma. Het is dus van belang om je ook voor dit vak goed in te zetten! 8. Het vak taal wordt in het pta van het vak Nederlands behandeld. De landelijke toetsing is ook bij het vak Nederlands onder gebracht. 9 Het vak rekenen heeft wel een eigen PTA. In schooljaar wordt een landelijke toets voor dit vak afgenomen. Deze moet je met een voldoende afleggen. Het PTA van rekenen is in ontwikkeling en kan op sommige onderdelen aangepast worden. Rekenen wordt gegeven tijdens de lessen van het beroepsgericht vak. 0. Belangrijk is om te weten dat je aan de onderdelen van het PTA voldaan moet hebben, anders mag je niet toegelaten worden tot het Centraal Examen (CE).. Ook in het vierde jaar ga je op stage - beroepsoriënterende stage- voor je beroepsgerichte vak. Kijk goed naar de voorwaarden van de stage en de wegingsfactor in het PTA. Stage is een verplicht onderdeel van de PTA s.. Heb je alle vijf periodes afgerond, dan wordt het Schoolexamencijfer (SE) voor elk vak bepaald. Het SE-cijfer is het cijfer dat je hebt behaald voor je werk op school. Met dit cijfer ga je naar het Centraal Examen (CE). Voor aanvang van het CE worden de SE-cijfers schriftelijk vastgesteld Het SE-cijfer samen met het CE cijfer bepalen je eindcijfer. 4

5 . De behaalde cijfers voor de verschillende toetsen in dit PTA zijn terug te vinden in het leerlingvolgsysteem van Magister. Via een individuele inlogcode met wachtwoord heb je toegang tot deze cijfers. Op de website kun je lezen wat je moet doen als je de inlogcode kwijt bent. 4. Schoolwerk is een doorlopend gemiddelde van diverse toetsen, opdrachten, etc., die niet nader zijn omschreven in het PTA. Dit PTA onderdeel is terug te vinden in periode 5 maar telt ook mee in periode 4. In Magister zie je een gemiddeld cijfer bij dit onderdeel. 5. Als je een PTA-toets of PTA/ werk niet gemaakt hebt, voert de docent een 0.5 (nul punt vijf) in als cijfer. Jij en je ouders kunnen daaraan zien dat je de toets nog niet gemaakt hebt. Deze waarde (0.5) wordt in de berekening meegenomen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan, omdat je denkt dat je er veel beter voor staat dan je feitelijk doet. In principe wordt een gemiste toets door jou zo snel mogelijk ingehaald. Een toets wordt altijd buiten de instructiemomenten van de les ingehaald. Je bent zelf verantwoordelijk om op tijd een afspraak te maken. Aan het eind van elke periode is er een middag waarop je de toetsen moet inhalen van die betreffende periode. Het resultaat van de niet ingehaalde toets wordt een (één punt nul) als je de toets of werk niet hebt ingehaald in de betreffende periode. Slechts in zeer bijzondere gevallen en na overleg met de coördinator en de ouders / verzorgers kan van deze regel worden afgeweken. 5

6 Bepaling SE-cijfer en eindcijfer Vòòr het examen wordt in de maand april (op een nader vast te stellen datum) het SE-cijfer bepaald. Het SE-cijfer is het getal (op één decimaal nauwkeurig) over alle in het PTA vastgelegde onderdelen. Het eindcijfer wordt bepaald door het SE-cijfer en het examencijfer. In de Kaderberoepsgerichte Leerweg telt het SE-cijfer voor / mee voor het Eindcijfer. SE-cijfer + examencijfer (CE) = eindcijfer Zak- en slaagregeling 4 KADER Het beroepsgerichte vak telt x. Een kandidaat is geslaagd als: het cijfer voor de vakken van het centraal examen gemiddeld voldoende is. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het totale CE lager is dan een 5,5. voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, of; voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of; voor twee van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger. LO en KV( = CKV) met voldoende of goed zijn afgesloten. het eindcijfer voor Nederlandse taal ten minste een vijf is. de verplichte rekentoets is afgelegd. De uitslag van de rekentoets telt in 05 nog niet mee in de zak en slaagregeling. Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets wordt wel op de cijferlijst vermeld. aan alle onderdelen van het PTA voldaan is. Voorlopig afgewezen kandidaten mogen herkansen in het beroepsgerichte vak en in één theorievak. Om de leerling te laten slagen mag het cijfer van het 7 e vak buiten beschouwing gelaten worden. Afgewezen VMBO-kandidaten KADER krijgen een cijferlijst en een certificaat voor die vakken waarvoor een 6 of hoger is behaald. Op de cijferlijst worden de SE-cijfers, examencijfers en afgeronde eindcijfers afgedrukt alsmede het behaalde resultaat van de rekentoets. 6

7 Vak: Nederlandse taal periode type toetsvorm herkansing weging P4 0 P4 T P P4 HD 0 P4 HD 0 P5 T M P5 HD 0 P5 4 eindtermen Ne/k/ Ne/k/ Ne/k/-8 Ne/k/-8 Ne/k/-8 NE/K/K8 NE/K/K8 Ne/k/-8 Ne/k/ Ne/k/7 Ne/k/6 Ne/k/5 Ne/K/4 Ne/k/ Eindcijfer leerjaar Toets tekstanalyse Toets functioneel schrijven (basisvaardigheden) Toets H Toets H Toets H Fictiedossier 5 Fictiedossier 6 Toets H4 en H5 Toets tekstanalyse Toets functioneel schrijven (items) Toets functioneel lezen Toets spreek-en gesprekssituatie Toets luister-en kijkvaardigheid Beroepsoriëntatie P4-5 Schoolwerk* Moet met een voldoende (V) afgesloten zijn. Moet met een voldoende (V) afgesloten zijn. Moet met een voldoende (V) worden afgesloten. Voor de aangevinkte onderdelen bestaat de mogelijkheid te herkansen om een voldoende te halen. 7

8 Vak: Engelse taal periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 5 K,,,7 / V,,4,5 K,,,7 / V,,4,5 K,,7 / V,4,5 /M K,,,7 / V,,4,5 K,,,7/V,,4,5 K,,,7 / V,,4,5 K,,,7 / V,,4,5 P5 HD 0 K / V K5 / V4,5 P5 T M K,,5,6 / V,4,5 /M 4 K,,,7 / V,,4,5 Eindcijfer leerjaar Proefwerk New Interface Unit Proefwerk New Interface Unit Tentamen Schrijfvaardigheid (brief) Schoolwerk periode 4* Proefwerk New Interface Unit Proefwerk New Interface Unit 4 Proefwerk New Interface Unit 5 Leesdossier Tentamen kijk-en luistervaardigheid Tentamen spreekvaardigheid (mondeling) P4-5 Schoolwerk* Gemiddelde van overige toetsen, opdrachten e.d. periode 4. Verzameling klassikale opdrachten plus internetartikelen. Moet met een voldoende (V) worden afgesloten. Het cijfer is onderdeel van schoo lwerk. Doorlopend gemiddelde overige toetsen, opdrachten e.d. periode 4 en 5 Aan het eind van het cursusjaar bestaat de mogelijkheid één van de aangevinkte toetsen te herkansen. 8

9 Vak: Duitse taal periode type toetsvorm herkansing weging P4 /M P5 HD P5 T M P5 eindtermen K,,,4,7/V4,5 K,,,4,7/V4,5 K4/V4 K7/V4 K,,,4,7/V4,5 K,,,4,7/V4,5 K4/V4 K6/V4,5 Eindcijfer leerjaar Repetitie Kapitel Repetitie Kapitel Extensief lezen Schrijfvaardigheid Repetitie Kapitel Repetitie Kapitel 4 Leesdossier Gespreksvaardigheid Kijk en luistervaardigheid Cito P4-5 Schoolwerk* Aan het eind van het cursusjaar bestaat de mogelijkheid één van de aangevinkte toetsen te herkansen. 9

10 Vak: wiskunde periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 K,5 K,6 K,7 K,4 K,6 K,4,7 K,6 K,4,7 P5 S/P K,4,6,7,8 Eindcijfer leerjaar H Rekenen H Symmetrie en oppervlakte H Statistiek H4 Lineaire verbanden H5 Berekeningen in driehoeken H6 Kwadratische verbanden H7 Ruimtemeetkunde H8 Verschillende verbanden P4-5 Schoolwerk* Aan het eind van het cursusjaar bestaat de mogelijkheid één van de aangevinkte toetsen te herkansen. 0

11 Vak: natuur- en scheikunde I periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 P4 HD S/P K, en K4 t/m 0 K8 K9 K5 P5 HD S/P K, en K5 K9 K9 P5 Eindcijfer leerjaar Natuur- en scheikundige vaardigheden H5 Materialen H6 Geluid H Krachten H Elektriciteit Natuur- en scheikundige vaardigheden H Schakelingen H4 Bewegen H5 Kracht en beweging P4-5 Schoolwerk* Voor de aangevinkte toetsen bestaat de mogelijkheid om één toets t e herkansen.

12 Vak: biologie periode type toetsvorm herkansing weging P4 4 P5 T D P5 eindtermen K, K, K, K4, K9, K K, K, K, K6, K K///5/6/7/8/V4 K///V K, K, K, K9 K, K, K, K9 K, K, K, K9 K, K, K, K9, K0 Eindcijfer leerjaar Thema 6: Regeling Thema 7: Zintuigelijke waarneming Thema 8: Stevigheid en beweging Thema 9: Gedrag Tentamen boek (klas ) Thema 5: Voeding en vertering Thema 6: Gaswisseling Thema 7: Transport Thema 8: Opslag, uitscheiding en bescherming Tentamen boek (klas ) Digitaal oefenexamen P4-5 Schoolwerk* Onder voorbehoud Iom docent bestaat de mogelijkheid om één van de aangevinkte toets en te herkansen.

13 Vak: economie Verklaring eindtermen: K Basisvaardigheden; K Leervaardigheden economie; K4 Consumptie; K5 Arbeid en productie; K6 Overheid en bestuur; K7 Internationale ontwikkelingen. periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 6 /M/P K5 K5 /M/P K5 /M/P K7 K7 /M/P K7 K7 P5 HD K8 K6 K5 t/m 8 P5 K t/m 7 Eindcijfer leerjaar Hoofdstuk 7: Werkloos opdracht Hoofdstuk 7: Werkloos toets Hoofdstuk 8: Produktie en technologie opdracht Hoofdstuk 9: Nederland en de rest van de wereld opdracht Hoofdstuk 9 : Nederland en de rest van de wereld toets Hoofdstuk 0: Niet alleen op de wereld opdracht Hoofdstuk 0: Niet alleen op de wereld toets Verslag hoofdstuk : Laat nog wat over Hoofdstuk : Werk voor de overheid Werkboek P4-5 Schoolwerk* Tentamen hoofdstuk t/m 0 Deze toets wordt onder voorbehoud gegeven. Aan het eind van het cursusjaar bestaat de mogelijkheid één van de aangevinkte toetsen te herkansen.

14 Vak: maatschappijleer II Er mag door de docent van de periode indeling afgeweken worden. Di t examenvak wordt alleen in leerjaar 4 gegeven binnen de sector Zorg en Welzijn in plaats van wiskunde. periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen ML//K/ t/m 4 ML/K/,, en 6 ML/K/,, en 5 P4 HD ML/K/ en ML/K/,, en 7 ML/K/,, en 8 ML/K/ en ML/K/ t/m 8 P5 S/M/D/P ML/K/ t/m Politiek Multiculturele samenleving Werk P.O. Werkstuk Media Criminaliteit Actualiteit en Nieuws (lopend gemiddelde)* Examentraining* P4-5 schoolwerk* Er mag toets gemist worden. Doorlopend gemiddelde overige toetsen, opdrachten e.d. In overleg met de docent bestaat de mogelijkheid één van de aangevinkte toetsen te herkansen. 4

15 Vak: lichamelijke opvoeding De beoordeling van de diverse onderdelen wordt uitgedrukt in O en V (Onvoldoende en Voldoende). Beoordeling vindt plaats op houding, inzet, gedrag en aanwezigheid. Sportoriëntatie is een keuze uit verschillende sportonderdelen zoals tennis, squash, fitness, mountainbiken, voet bal, boksen, etc. Het vak wordt aan het eind van het vierde leerja ar afgesloten en telt mee voor de slaag - en zakregeling. Bij onvoldoende voor dit vak mogen we geen diploma uitreiken. Eindtermen Kerndoelen Bewegingsonderwij s. periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 PO P P5 PO P K t/m 9 Sportoriëntatie periode 4 Sportoriëntatie Eind Tussenstand. Moet voldoende zijn. Moet met een Voldoende (V) worden afgesloten. Geen. 5

16 Vak: handel en administratie Behaalde cijfers van periode t/m uit klas worden meegenomen naar klas 4. Met de methode Edu4All werken leerlingen met werkvelden. Onder begeleiding van de docent werken zij naar zelfstandig werken toe. De leerlingen werken aan een werkveld. De volgorde per leerling van de werkvelden ligt niet vast. Een werkveld neemt 5 tot 6 weken in beslag. Per werkboek worden meerdere taaktoetsen (weging x) en eindtoets (weging x) gemaakt. De leerstof in leerjaar 4 is een verdieping van de leerstof van leerjaar. In alle perioden komen de onderstaande eindtermen in delen aan bod, afhankelijk van het werkveld: ) oriëntatie op de handel; ) professionele vaardigheden; ) dienstverlening; 4) automatisering; 5) goederen en formulierenstromen; 6) verkoopregistratie; 7) presentatie en promotie; 8)boekhouden; 9) bedrijfsrekenen. De weging van de stage is ongeveer /0e deel van de totale weging van het beroepsgerichte vak en is verplicht in klas 4. periode type toetsvorm herkansing weging P4 S/P /M/P /M/P /M/P P4 PO P /M/P /M/P P5 S/P /M/P /M/P /M/P P5 PO P /M/P /M/P P5 HD S/P eindtermen Werk- en beroepshouding P4-Theorie* P4-Prestatiedeel* Boekhouden* Presenteren/Etaleren* Bedrijfsrekenen* ICT automatiseren* Werk- en beroepshouding P5-Theorie* P5-Prestatiedeel* Boekhouden* Presenteren/Etaleren* Bedrijfsrekenen* ICT automatiseren* Stage* Gemiddelde van periode, wekelijks gemeten. Examentranining; Eigen bedrijf beginnen; werken in de marketing ; werken op de verkoopadministratie; werken als commercieel medewerk er binnendienst en secretaresse. Daarnaast zijn werkvelden optionee l. Examentranining; Eigen bedrijf beginnen; werken in de marketing ; werken op de verkoopadministratie; werken als commercieel medewerk er binnendienst en secretaresse. Daarnaast zijn werkvelden optionee l. Gedurende het jaar is per week gemiddeld lesuren voor Boekhouden. Gedurende het jaar besteden we aandacht aan presentatietechnieken. Gedurende het jaar is per week gemiddeld lesuur voor Bedrijfsrek enen. In de diverse werkvelden komt automatisering aan bod. Gemiddelde van periode, wekelijks gemeten. Examentranining; Eigen bedrijf beginnen; werken in de marketing ; werken op de verkoopadministratie; werken als commercieel medewerk er binnendienst en secretaresse. Daarnaast zijn werkvelden optionee l. Examentranining; Eigen bedrijf beginnen; werken in de marketing ; werken op de verkoopadministratie; werken als commercieel medewerk er binnendienst en secretaresse. Daarnaast zijn werkvelden optionee l. Gedurende het jaar is per week gemiddeld lesuren voor Boekhouden. Gedurende het jaar besteden we aandacht aan presentatietechnieken. Gedurende het jaar is per week gemiddeld lesuur voor Bedrijfsrek enen. In de diverse werkvelden komt automatisering aan bod. Stage moet met een voldoende worden afgesloten om een stagecertifi caat te ontvangen. Dit is een belangrijk onderdeel van het portfolio vo or het ROC. Per periode kan een leerling eindtoets of taaktoets herkansen. 6

17 Vak: Techniekbreed Behaalde cijfers van periode t/m uit klas worden meegenomen naar klas 4. In deze opleiding bieden we een zo breed mogelijk programma aan n. l. bouw -, elektro -, installatie - en metaaltechniek. Dit gebeurt rondom thema "in en om het huis". In de eerste (verplichte) module maakt de leerling kennis met al deze onderdelen. Na deze verplichte star tmodule kiest de leerling vier vervolgmodules. Dit kan een smalle keuze zijn door bijvoorbeeld alle modules van één afdeling te volgen. Deze keuze b iedt de mogelijkheid om ook in het afdelingsprogramma examen te do en. Bij gevarieerde keuze in verschillende afdelingen kiest de lee rling voor het examen techniekbreed. De laatste module bestaat uit examentraining. Elke module bestaat uit o.a.: Afdelingsgerichte basisvaardigheden; ICT; Technisch tekenen; Technisch rekenen; Communicatie en presentatie ; (Beroeps) houding en gedrag. De weging van de stage is ongeveer /0e deel van de total e weging van het beroepsgerichte vak en is verplicht in klas 4. periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 S/P P4 T TB -, TB5 TB6 P4 T TB -4 t/m P4 HD P4 PO S/P TB TB4 TB5 TB7 P5 S/P P5 T TB -, TB5 TB6 P5 T TB -4 t/m P5 HD P5 PO S/P TB TB4 TB5 TB7 P5 P Werk en beroepshouding* Autocad/technisch tekenen* ICT* Technisch sociale vaardigheden* Techniek in en om de woning* Werk en beroepshouding* Autocad/technisch tekenen* ICT* Technisch sociale vaardigheden* Techniek in en om de woning* Stage* Stage moet met een voldoende worden afgesloten om een stagecertifi caat te ontvangen. Dit is een belangrijk onderdeel van het portfolio vo or het ROC. Voor de aangevinkte onderdelen bestaat de mogelijkheid om te herkansen. 7

18 Vak: voertuigentechniek Behaalde cijfers van periode t/m uit klas worden meegenomen naar klas 4. De weging van de stage is ongeveer /0e deel van de totale weging van het beroepsgerichte vak en is verplicht in klas 4. periode type toetsvorm herkansing weging P4 S/P /P P5 S/P P5 PO S/P P5 HD S/D P5 HD D/P P5 PO P P5 PO P P5 PO P P5 PO P P5 HD S/P /P eindtermen VT/K/,7 VT/K/,7 VT/K/7,5 VT/K/8,5 VT/K/5,6 VT/K/,6 VT/k/4-7 VT/K/4 VT/K/4 VT/K/6,7 VT/K/8,5 VT/K/0,6 VT/K/6,,, VT/K/4,7,8 VT/K/5,9,0, VT/K/,4 Werk-en beroepshouding Brandstofsystemen M4 Klepsturing M5 Wielen en carrosserie V4 Remmen V5 Schakelingen E4 Ontsteking en acccu E5 P4-Schoolwerk* Werk-en beroepshouding Tekeninglezen B Technisch verslag (GPO) Technische presentatie (GPO) Specificaties M6 Besturing en vering V6 Laad, start en comfortsystemen E6 Motoren Voertuigen Elektro Algemeen Stage P5-Schoolwerk* overige toetsen, opdrachten e.d. Moet met een voldoende worden afgesloten. Moet met een voldoende worden afgesloten. Moet met een voldoende worden afgesloten. Stage moet met een voldoende worden afgesloten om een stagecertifi caat te ontvangen. Dit is een belangrijk onderdeel van het portfolio vo or het ROC. overige toetsen, opdrachten e.d. Voor de aangevinkte toetsen bestaat de mogelijkheid om één toets t e herkansen. 8

19 Vak: sport, dienstverlening en veiligheid Behaalde cijfers van periode t/m uit klas worden meegenomen naar klas 4. Voor alle opdrachten gelden de eindtermen van de exameneenheden SDV t/m SDV8. De weging van de stage is ongeveer /0e deel van de totale weging van het beroepsgerichte vak en is verplicht in klas 4. periode type toetsvorm herkansing weging P4 P /M/D/P P4 PO P P4 HD S/M/D/P P5 P /M/D/P P5 PO P /M/D/P 6 P5 S/M/P eindtermen P4-Werk- en beroepshouding* P4-Theorie* P4-Sport* P4-Projecten* P5-Werk-en beroepshouding* P5-Theorie* P5-Sport* P5-Meesterproef* P5-Stage* Dit cijfer wordt gebaseerd op inzet en houding in de lessen, voora l bij de projecten. Cijfers voor toezicht en veiligheid, sporttheorie en theoretische ondersteuning van projecten en examentraining. Vaardigheden en inzet in verschillende disciplines. Cijfers bij de beoordeling van uitgevoerde projecten als: een lunc h bereiden, een sportdag organiseren, enz. ddt cijfer wordt gebaseerd op inzet en houding in de lessen, voora l bij de projecten. Cijfers voor toezicht en veiligheid, sporttheorie en theoretische ondersteuning van projecten en examentraining. Vaardigheden en inzet in verschillende disciplines. Het totaal van cijfers bij de beoordeling van de meesterproef. Stage moet met een voldoende worden afgesloten om een stagecertifi caat te ontvangen. Dit is een belangrijk onderdeel van het portfolio vo or het ROC. Één theorietoets per periode kan herkanst worden. 9

20 Vak: uiterlijke verzorging Behaalde cijfers van periode t/m uit klas worden meegenomen naar klas 4. De weging van de stage is ongeveer /0e deel van de totale weging van het beroepsgerichte vak en is verplicht in klas 4. periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 S/P UV/K/,,4,5,6,7 P4 S/P UV/K/,,4,5,6,7 UV/K/5,7 P4 PO S/P UV/K/5,7 /P UV/K/7,8,6,9 P4 PO S/P UV/K/7,8,6,9 UV/K/7,7,,8,9,0 P4 PO S/P UV/K/7,7,,8,9,0 UV/K/7,7,,8,9,0 P4 PO S/P UV/K/7,7,,8,9,0 P4 PO S/P UV/K/7, P4 PO S/P UV/K/7, UV/K UV/K UV/K P4 PO P UV/K/ t/m 9 P4 PO S/P UV/K/ en 6 P5 S/P UV/K/,,4,5,6,7 P5 S/P UV/K/,,4,5,6,7 P5 HD S/P 5 UV/K/ t/m /P/D UV/K/7,6,8,9 P5 PO S/P UV/K/7,6,8,9 UV/K/7, P5 PO S/P UV/K/7, /M UV/K/4,5,6 UV/K/ UV/K/,7 /P/D UV/K/6 /P/D UV/K/6 /P/D UV/K/6 /P/D UV/K/6 /P/D UV/K/6 /P/D UV/K/6 P5 PO P 4 UV/K/ t/m /D UV/K/ t/m P5 PO P 4 UV/K/ t/m 6, 4 t/m 9 /D UV/K/ t/m 6, 4 t/m 9 /P UV/K/ t/m /D UV/K/ t/m 6, 4 t/m 9 P5 PO P UV/K/ t/m P5 PO S/P UV/K/ en 6 P5 Maximaal toets herkansing per schooljaar per deelvak. PO=Praktische opdracht HD=Handelingsdeel Werk-en beroepshouding haarverzorging Werk- en beroepshouding schoonheidsverzorging Toets: Hfdst 5 - Voetverzorging Praktijk: Hfdst 5 - Voetverzorging Toets: Hfdst. 6 - Cosmetica Praktijk: Hfdst. 6 - Cosmetica Toets: Hdst. 5 - Watergolven Praktijk: Hfdst. 5 - Watergolven Toets: Hfdst. 6 - Structuurbehandeling Praktijk: Hfdst. 6 - Structuurbehandeling Toets: Hfdst. 7 - Kleuren Praktijk: Hfdst 7 - Kleuren Toets: Hfdst. - Gezondheidszorg Toets: Hfdst. - Van top tot teen Toets: Hfdst. 4 - Ziekten P4-Buitenschoolsleren* P4-Beeldende vorming* Werk-en beroepshouding haarverzorging Werk- en beroepshouding schoonheidsverzorging P5-Stage* Toets: Hfdst. 7 - Make-up Praktijk: Hfdst.7 - Make-up Toets: Hfdst. 8 - Knippen Praktijk: Hfdst. 8 - Knippen Toets Hfdst. 5 - Verkoopgesprekken Toets Hfdst. 5 - Veiligheid Toets Hfdst. 6 - Milieu-en arbozorg P5-ICT Tabellen en kostenplaatje P5-ICT Draaiboek P5-ICT Prezi P5-ICT Publicer P5-ICT Word P5-ICT Grafieken P5-Schoolonderzoek praktijk haarverzorging P5-Schoolonderzoek theorie haarverzorging P5-Schoolonderzoek praktijk schoonheidsverzorging P5-Schoolonderzoek theorie schoonheidsverzorging P5-Examentraining haarverzorging P5-Examentraining schoonheidsverzorging P5-Buitenschools leren* P5-Beeldende vorming* 0 P4-5 Schoolwerk* S=Schriftelijk 0 Module: Schoonheids - en voetverzorging Module: Schoonheids - en voetverzorging Module: Schoonheids - en voetverzorging Module: Schoonheids - en voetverzorging Module: Haarverzorging Module: Haarverzorging Module: Haarverzorging Module: Haarverzorging Module: Haarverzorging Module: Haarverzorging Module: Gezondheid Module: Gezondheid Module: Gezondheid De leerling moet aan meerdere buitenschoolse activiteiten meedoen en met een voldoende afsluiten. Stage moet met een voldoende worden afgesloten om een stagecertificaat te ontvangen. Dit is een belangrijk onderdeel van het portfolio voor het ROC. Module: Schoonheids - en voetverzorging Module: Schoonheids - en voetverzorging Module: Haarverzorging Module: Haarverzorging Module: Verkoop Module: Gezondheid Module: Gezondheid De leerling moet aan meerdere buitenschoolse activiteiten meedoen en met een voldoende afsluiten. M=Mondeling D=Digitaal P=Praktijk *=bestaat uit meerdere cijfers

21 Vak: verzorging Behaalde cijfers van periode t/m uit klas worden meegenomen naar klas 4. De weging van de stage is ongeveer /0e deel van de totale weging van het beroepsgerichte vak en is verplicht in klas 4. periode type toetsvorm herkansing weging eindtermen P4 S/P VZ/K/ /D VZ/K/ t/m 6, 9, 0 P4 PO P VZ/K/,9,0 /D VZ/K/,9,0 P4 PO P VZ/K/,9,0 /D VZ/K/,6,,4 P4 PO P VZ/K/,,4 /P VZ/K/,7,8,9 P4 PO P 4 VZ/K/,7,8,9 P4 PO P VZ/K/,6 P4 PO P P5 S/P VZ/K/ /D VZ/K/,9,0, P5 PO P VZ/K/,9,0, /P/D VZ/K/,6 /P/D VZ/K/,6 /P/D VZ/K/,6 /P/D VZ/K/,6 /P/D VZ/K/,6 /P/D VZ/K/,6 /D VZ/K/,6 P5 PO P VZ/K/,6 /D VZ/K/,7,8,9,7 P5 PO P VZ/K/,7,8,9,7 P5 HD S/P 5 VZ/K/,6 t/m, en 4 P5 PO P VZ/K/,6 t/m, en 4 P5 PO P VZ/K/,6 Werk-en beroepshouding P4-Theorie Zorg en hulpverlening* P4-Praktijk Zorg en hulpverlening* P4-Theorie Gezondheidsproblemen* P4-Praktijk Gezondheidsproblemen* P4-Theorie Facilitaire dienst* P4-Praktijk Facilitaire dienst* P4-Theorie Restaurant* P4-Praktijk Restaurant* P4-Beeldende vorming* P4-Buitenschools leren* Werk-en beroepshouding P5-Theorie Gehandicapten* P5-Praktijk Gehandicapten* P5-ICT Tabellen en kostenplaatje P5-ICT Draaiboek P5-ICT Prezi P5-ICT Publicer P5-ICT Word P5-ICT Grafieken P5-Theorie Receptiewerkzaamheden* P5-Theorie Receptiewerkzaamheden* P5-Theorie Welzijnswerk* P5-Praktijk Welzijnswerk* P5-Stage* P5-Buitenschools leren* P5-Beeldende vorming* De leerling moet aan meerdere buitenschoolse activiteiten meedoen en met een voldoende afsluiten. Stage moet met een voldoende worden afgesloten om een stagecertifi caat te ontvangen. Dit is een belangrijk onderdeel van het portfolio vo or het ROC. De leerling moet aan meerdere buitenschoolse activiteiten meedoen en met een voldoende afsluiten. Maximaal toets herkansing.

VMBO Basisberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Basisberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Basisberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 05-06 INHOUD Pagina Voorwoord 3 Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de basisberoepsgerichte

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde LW 4 e leerjaar

VMBO Theoretische/Gemengde LW 4 e leerjaar VMBO Theoretische/Gemengde LW e leerjaar Schooljaar 0-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak-en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de gemengde / theoretische

Nadere informatie

VMBO. Kaderberoepsgerichte leerweg. 4 e leerjaar

VMBO. Kaderberoepsgerichte leerweg. 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar Schooljaar 06-07 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde LW 4 e leerjaar

VMBO Theoretische/Gemengde LW 4 e leerjaar VMBO Theoretische/Gemengde LW 4 e leerjaar Schooljaar 05-06 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak-en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de gemengde

Nadere informatie

VMBO MAVO (Theoretische/Gemengde leerweg) 4 e leerjaar

VMBO MAVO (Theoretische/Gemengde leerweg) 4 e leerjaar VMBO MAVO (Theoretische/Gemengde leerweg) e leerjaar Schooljaar 06-07 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak-en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de Mavo

Nadere informatie

VMBO Basisberoepsgerichte LW 3 e leerjaar

VMBO Basisberoepsgerichte LW 3 e leerjaar VMBO Basisberoepsgerichte LW 3 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 3 Overgang van derde naar vierde leerjaar 5 PTA s 6 Voorwoord In de derde klas van de basisberoepsgerichte

Nadere informatie

VMBO Gemengde LW 3 e leerjaar

VMBO Gemengde LW 3 e leerjaar VMBO Gemengde LW e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Overgang van derde naar vierde leerjaar 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de theoretisch gemengde leerweg maak

Nadere informatie

VMBO Basisberoepsgerichte LW 3 e leerjaar

VMBO Basisberoepsgerichte LW 3 e leerjaar VMBO Basisberoepsgerichte LW e leerjaar Schooljaar 05-06 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting Overgang van derde naar vierde leerjaar 5 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de Basisberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO4 TLGL Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal

Programma van toetsing en afsluiting VMBO4 TLGL Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal 5-7 VMBO4 TLGL Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Voorwoord Beste CSV-leerling, Het Programma van Toetsing en Afsluiting is een overzicht van alle vakken met de lesstofomschrijving, toetsen, hoe

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4 EXAMENJAAR 2016 2017 VAK Biologie 1 k2, k3 1 1-2 k 1-6/12 2 3 k 1-3/11 3 1 k 1--6 4 2 k 1-3-6-7- 9 5 Practicum examen + thema 1 organen en cellen Th. 1 Organen en cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Sport, Dienstverlening en Veiligheid PTA Dienstverlening en Produceten (D&P) Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Dienstverlening en Producten / Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Schreuder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 3 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 3 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW e leerjaar Schooljaar 06-07 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Overgang van derde naar vierde leerjaar 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek PTA METAALTECHNIEK PTA Produceren, Installeren & Energie PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017 (update

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 207-208 VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-320555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 PTA 2015-2016 3E LEERJAAR Basis PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 Beste leerlingen, In het boekje dat je nu in je bezit hebt, is voor alle vakken die je volgt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets PTA s 2012-2013 Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013 Volgnr. Soort Omschrijving 1. S Thema 3 Voortplanting en Ontwikkeling K1 t/m K6 50 min 3 4 2. S Thema 4 Regeling K11 50

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Huygens College Heerhugowaard

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Huygens College Heerhugowaard Schooljaar 2015-2016 4 VMBO-KB Huygens College Heerhugowaard Vak: Nederlands 441 Leesvaardigheid T S SE1 20 442 Kijk- en luistervaardigheid T S SE2 20 100 443 Schrijfvaardigheid T S P2 20 444 Spreek- en

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking EXAMENJAAR 2016-2017 VAK Biologie 1-3 k2, K3 1 Practicum examen PO 5% Nee 50 min Cijfer 2 k1-6/1-3/11/2 2 3 k1-3/8-9/11/13 3 Th. 1 Cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting Th. 4 Erfelijkheid Th. 5 Evolutie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015 VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Studie: VMBO kader 3 Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Vak: Nederlands taal Dt

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 4 GL 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 4 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Economie Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands (M/M+) *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Luister-

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 3 vmbo-gt 1 2 PTA 3 vmbo-gt Aardrijkskunde Examenjaar 2019 Magistercode Toetscode Periode Type Weging - E exameneenheid/tijdsduur/omschrijving; 603 HE1 M3

Nadere informatie

SG Klein Borculo PTA VMBO BB 4 1

SG Klein Borculo PTA VMBO BB 4 1 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo SG Klein Borculo Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3) centr tijd herk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 Leerwerktraject, beroepsgerichte leerweg cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO PTA: Methode: Nederlands Leerweg: Kader Leerar 3/4 204-206 POG 2 9 april 205 205 Spreekvaardigheid 5 206 Kijk- en luistertoets 2 00 206 Schrijfvaardigheid 3 50 206 4 =mondeling (m) of schriftelijk(s) =

Nadere informatie

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 Nederlands Basis- Kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en 4 1 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 2 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 3 K 7 Vaardigheidstoets grammatica blok 1 50 min.

Nadere informatie

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling INHOUD Data centraal schriftelijk eindexamen Programma van toetsing en afsluiting per vak Aanvullende bepaling Data Centraal Schriftelijk Eindexamen Schooljaar 2016-2017 Klas 4-basis vanaf 3 april Start

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

VMBO MAVO (gemengde en theoretische leerweg) 3 e leerjaar

VMBO MAVO (gemengde en theoretische leerweg) 3 e leerjaar VMBO MAVO (gemengde en theoretische leerweg) e leerjaar Schooljaar 06-07 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Overgang van derde naar vierde leerjaar 7 PTA s 8 Voorwoord In de derde klas van de Mavo (

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 04-05 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG SCHOOLJAAR 2014-2015 LEERJAAR 4 Programma van toetsing en afsluiting klas 4 basisberoepsgerichte leerweg 2014-2015 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond. Mavo +

Informatieavond. Mavo + Informatieavond Mavo + 1 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure 2 Programma van Toetsing en Afsluiting PTA Verkort examenreglement Schoolexamen Centraal examen Opsomming per

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie