Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb"

Transcriptie

1 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

2 Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de derde klas. Het PTA is een belangrijk en wettelijk verplicht document. Je kunt hierin lezen welke toetsen je dit jaar krijgt, waar je toets over gaat en hoeveel keer een toets meetelt. Je docent zal je van de precieze datum en inhoud van een toets op de hoogte brengen. Eigenlijk is je examen dit jaar al begonnen. Je doet er twee jaar over, want alle cijfers die je in klas 3 haalt, tellen mee voor het eindcijfer van het schoolexamen in klas 4. Deze worden bewaard in Magister en vormen samen met alle werkstukken, verslagen, enz. je examendossier. Lees naast het PTA ook het examenreglement, dat is te vinden op de site ( >> leerlingen >> Examen). Hierin staat onder andere vermeld dat je een toets of examen alleen mag inhalen als je een geldige reden had om afwezig te zijn en wat jij en je ouders dan vooraf moeten doen. Ook het inleveren van verslagen, werkstukken, e.d. gelden regels. Dit moet uiterlijk op de datum die je docent opgeeft. Is het te laat dan kost het je punten en/of vrije tijd! Als je om een geldige reden een toets of inleverdatum gemist hebt, komt er (voorlopig) inh (nog in te halen) in Magister te staan. Dat kun je dus weer ophalen door de toets in te halen of het werkstuk in te leveren. Als je om een ongeldige reden afwezig was bij een toets of te laat was met inleveren, staat het cijfer 1,1 in Magister. Dat is niet meer in te halen of te herkansen. In klas 3 zit je in een groep waarvan leerlingen een advies voor basis- of een kaderberoepsgerichte leerweg hebben gekregen. Het voordeel is dat je een vak kunt volgen in de leerweg die je aankunt. Het is mogelijk dat je een vak wilt volgen en afsluiten op een hoger niveau. Je ouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de afdelingsleider. Zie verder het Examenreglement. Herkansen en Afsluiten Per vak staan de herkansmogelijkheden beschreven in het PTA. Bij de meeste vakken heb je één kans per vak per schooljaar een toets te herkansen aan het einde van het schooljaar. Aan het eind van klas 3 worden Maatschappijleer 1 en Kunstvakken 1 afgesloten. Deze vakken krijg je niet meer in klas 4, maar ze moeten wel voldoende zijn om naar klas 4 te gaan. Zie voor meer informatie de overgangsregeling in het Examenreglement. Voor Maatschappijleer krijg je een cijfer dat direct (100%) meetelt voor het Eindexamen. Het is dus belangrijk dat je dit zo hoog mogelijk afsluit. Repetitieweek: Aan het eind van klas 3 komt er een repetitieweek. In deze week volg je geen lessen, maar kom je alleen naar school voor het maken van een of meer repetities per dag. De berekening van het periodecijfer: Je periodecijfer is steeds het gemiddelde van alle repetities, praktijkopdrachten en verslagen vanaf de eerste toets tot de datum van inlevering van de cijfers (= voortschrijdend gemiddelde). In je PTA kun je zien hoe vaak een toets meetelt (= weging). Het periodecijfer wordt als volgt samengesteld: Periodecijfer 100%: bestaat voor 20% uit het gemiddelde van de cijfers van SO's, PO's enz. en voor 80% uit het gemiddelde van de cijfers van de toetsen. De 20% zie je in het PTA en in Magister in de cijferkolom Gemiddelde cijfer overhoringen'. Je schoolexamencijfer in leerjaar 4, is opgebouwd uit al je cijfers behaald in klas 3 en 4. Alle cijfers tellen dus nu al mee voor je examen. Perioden Het PTA bestaat uit zes perioden, verdeeld over twee leerjaren. De cijfers zijn digitaal te volgen in Magister, daar zijn ook rapportcijfers in te zien. Alleen het overgangsrapport, aan het einde van het schooljaar, wordt nog geprint en meegegeven. Voor leerjaar 3 zijn dit onderstaande perioden: - Periode 1: t/m cijfers worden vastgesteld op Periode 2: t/m cijfers worden vastgesteld op Periode 3: t/m cijfers worden vastgesteld op Voor het schooljaar zijn de exacte data van de drie periodes nog niet vastgesteld. Beroepsgerichte vak: Het beroepsgerichte vak in je profiel bestaat aan het einde van leerjaar 4 uit twee onderdelen: 1. Een cijfer voor de vier profielmodules. Het gemiddelde van deze vier cijfers is 50% van je CE cijfer. Het behaalde cijfer van je Centraal Schriftelijke Praktijk Examen (CSPE) telt ook voor 50%. Samen vormen zij dus je eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak. 2. Het combinatiecijfer. Dit bestaat uit het gemiddelde cijfer van de minstens vier gevolgde keuzevakken. Het

3 combinatiecijfer telt 100% mee in de uitslagbepaling. De keuzevakken worden verdeeld over leerjaar 3 en 4 aangeboden. Je volgt minstens vier keuzevakken. Alle gevolgde keuzevakken worden met naam en behaald cijfer vermeld op de cijferlijst. Stage: De stages vormen een verplicht onderdeel van het lesprogramma van het VMBO. De stages staan gepland in week 15 en 16. De school zorgt voor voldoende stageplaatsen binnen Lelystad. De vakdocent bepaalt in overleg met jou naar welk stageadres je gaat. Bij een eigen' stageadres dient vooraf overleg plaats te vinden. Nadere informatie wordt in de loop van het schooljaar verstrekt. Het cijfer voor deze stage wordt opgenomen bij beroepshouding, binnen je beroepsgerichte vak. ICT: Het omgaan met de computer is een verplicht onderdeel van het Schoolexamen en van het Centraal Examen, omdat alle Centraal Examens gedaan worden op de computer. Jullie werken al tijdens veel vakken digitaal. Daarnaast staat het vak ICT ook ingeroosterd, als onderdeel van je beroepsgerichte vak. De rekentoets en Nederlands Het maken van de rekentoets is een verplicht examenonderdeel en de beoordeling wordt op een cijferlijst bij het diploma vermeld. Je mag de rekentoets in totaal viermaal maken, waarvan de eerste kans in het voorexamenjaar plaatsvindt. De andere 3 kansen in het examenjaar. De data voor de aangepaste rekentoets (2ER) vinden ook in deze perioden plaats. Betreffende leerlingen worden individueel op de hoogte gesteld. Het hoogste cijfer telt. Het vak rekenen kent ook een PTA en telt mee in de overgangsbepaling. Het examen Nederlands wordt geijkt' aan de referentieniveaus. Dit wordt opgenomen in het gewone examen. Voor Nederlandse taal moet tenminste een eindcijfer 5 (vijf) behaald worden. Overgang van klas 3 B naar 4 BK (basis/kader) Voor de overgang van klas 3 BK naar 4 BK geldt dat op het laatste rapport de cijfers worden afgerond op hele getallen. Een leerling wordt bevorderd van klas 3BK naar klas 4BK als: - De vakken KV-1 en LO en maatschappijleer met een voldoende zijn afgesloten. - In het totale vakkenpakket niet meer dan 3 tekorten zijn (een 5 is één tekort, een 4 twee tekorten), mits het laagste cijfer niet lager is dan een 4 en als het gemiddelde van de rapportcijfers minimaal een 6 is. - Voor het (kern) vak Nederlands minimaal een 5 gescoord is. - Het cijfer voor het vak Rekenvaardigheid telt vanaf klas 2 mee in de overgangsbepaling, maar compenseert niet voor tekorten bij de overige vakken. Een leerling uit het derde jaar van een Beroepsgerichte Leerweg kan door de afdelingsleider in overleg met het docententeam geplaatst worden in de vierde klas wanneer niet aan bovenstaande eisen is voldaan. Tot slot: Zoals je merkt, bepaal je zelf grotendeels het resultaat van het schoolexamen al in dit schooljaar. Dat eist een stuk zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van je. Met een goede planning, op tijd om hulp vragen en regelmatig werken voorkom je pieken' en stress! We wensen je een fijn en succesvol schooljaar! Het vmbo-team

4 Studie: 3 vmbo kb Vak: Nederlands De onderdelen Nederlands omvatten de vaardigheden spreken, kijken, luisteren, lezen en schrijven. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 3101 Onderdelen H1 SE ST 1,5 Periode 1 50 min Onderdelen H2 SE ST 2 Periode 1 50 min Onderdelen H3 SE ST 2 Periode 2 50 min Fictie 1 SE ST 1 Periode 2 50 min Onderdelen H4 SE ST 2 Periode 2 50 min Schrijven SE ST 2 Periode 2 50 min Kijk- en luistervaardigheid SE ST 1 Periode 2 <120 min Onderdelen H5 SE ST 1,5 Periode 3 50 min Fictie 2 SE ST 1 Periode 3 50 min Onderdelen H6 SE ST 1,5 Periode 3 50 min Spreekvaardigheid SE S/M 1 Periode 3 <50 min Toetsweek SE ST 2 Periode min Gemiddelde cijfer diagnostische toetsen VT DT 0 Hele jaar Gemiddelde cijfer SO's (woordenschat/spelling/grammatica) 20% O 0 Hele jaar - Aan het eind van het schooljaar kan één hoofdstuktoets worden herkanst in overleg met de docent. De herkansing telt!

5 Studie: 3 vmbo kb Vak: Engels De onderdelen Engels omvatten de vaardigheden spreken, schrijven, kijken en luisteren en lezen. Waar mogelijk wordt de actualiteit betrokken in de lessen. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 3101 Combitoets Theme 1+2 SE ST 2 Periode 1 50 min Leesvaardigheid A1 / A2 SE ST 3 Periode min Combitoets Theme 3+4 þ SE ST 2 Periode 2 50 min Kijk- en luistervaardigheid A1 / A2 SE ST 3 Periode 2 50 min Combitoets Theme 5+6 þ SE ST 2 Periode 3 50 min Spreekvaardigheid A1 / A2 SE MT 3 Periode Taalportfolio SE D 2 Periode Toetsweek (leesvaardigheid A1 / A2) SE ST 3 Periode min Gemiddelde cijfer diagnostische toetsen VT DT 0 Hele jaar Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 Hele jaar - Alleen de combitoetsen zijn in overleg met docent te herkansen. De herkansing telt! þ

6 Studie: 3 vmbo kb Vak: Wiskunde Om het vak wiskunde te leren moet je vooral veel oefenen. Door zelf doen krijg je begrip. We werken met planners maar je gaat in overleg met de docent vooral maken wat nodig is. De docent beoordeelt een aantal keer jouw schrift voor een cijfer. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 3151 H1 formules en grafieken SE ST 1 Periode 1 50 min H2 plaats en afstand SE ST 1 Periode 1 50 min H3 statistiek (praktische opdracht) SE PT 1 Periode min H4 rekenen met formules SE ST 1 Periode 2 50 min H5 kijken en redeneren SE ST 1 Periode 2 50 min H6 werken met aantallen SE ST 1 Periode 2 50 min H7 vergelijken en oplossen en H12 grafieken SE ST 1 Periode 3 50 min H11 oppervlakte en inhoud SE ST 1 Periode 3 50 min Toetsweek: H8 hellingen en tangens en H9 meten en redeneren SE ST 2 Periode min Gemiddelde cijfer diagnostische toetsen VT DT 0 Hele jaar Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 Hele jaar - Aan het eind van het schooljaar kan één hoofdstuktoets worden herkanst in overleg met de docent. De herkansing telt!

7 Studie: 3 vmbo kb Vak: rekenvaardigheid Rekenen is een verplicht vak voor alle leerlingen op het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen op het VMBO KB sluiten het vak rekenen af met een rekentoets op niveau 2F. Verdere informatie over deze rekentoets krijg je van je rekendocent. het voortschrijdend gewogen gemiddelde van de tot dan toe behaalde (gemiddeld per domein) cijfers Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 3105 Gemiddeld cijfer domein 1: Getallen VT ST 1 Hele jaar Gemiddeld cijfer domein 2: Verhoudingen VT ST 1 Hele jaar Gemiddeld cijfer domein 3: Meetkunde VT ST 1 Hele jaar Gemiddeld cijfer domein 4: Verbanden VT ST 1 Hele jaar Gemiddeld cijfer algemeen rekenen VT ST 1 Hele jaar - Aan het eind van het schooljaar kan één toets worden herkanst in overleg met de docent. De herkansing telt!

8 Studie: 3 vmbo kb Vak: Biologie Biologie komt van het 'bios' en 'logos'. Bios betekent leven en logos betekent leer, dus je gaat leren over het leven van planten, dieren en mensen. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 3101 H1. Organen en cellen SE ST 2 Periode 1 50 min H2. Ordening SE ST 2 Periode 1 50 min H3. Voortplanting en ontwikkeling SE ST 2 Periode 2 50 min H4. Regeling SE ST 2 Periode 2 50 min H5. Zintuiglijke waarneming SE ST 2 Periode 3 50 min H6. Stevigheid en beweging SE ST 2 Periode 3 50 min Toetsweek SE ST 2 Periode min Gemiddelde cijfer diagnostische toetsen VT DT 0 Hele jaar Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 Hele jaar - Aan het eind van het schooljaar kan één hoofdstuktoets worden herkanst in overleg met de docent. De herkansing telt!

9 Studie: 3 vmbo kb Vak: Natuur- en scheikunde I Bij dit vak wordt de theorie klassikaal aangeboden en worden de praktische opdrachten in groepen of individueel uitgevoerd. De beoordeling van de uitgevoerde praktische opdrachten zullen vermeld worden in de SO-kolommen. Opmerking: In periode 3 worden herkansingen afgenomen en bereiden we het Centraal Examen voor. De cijfers van de oefenexamens en andere opdrachten worden bij "gemiddeld cijfer overhoringen genoteerd. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 3151 H1. Krachten SE ST 2 Periode 1 50 min H4. Het weer SE ST 2 Periode 1 50 min H7. Materie SE ST 2 Periode 1 50 min H2. Elektriciteit SE ST 2 Periode 2 50 min H5. Licht SE ST 2 Periode 2 50 min H3. Energie SE ST 2 Periode 2 50 min H6. Schakelingen SE ST 2 Periode 3 50 min H8. Strailing SE ST 2 Periode 3 50 min Toetsweek SE ST 2 Periode min Gemiddelde cijfer diagnostische toetsen VT DT 0 Hele jaar Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 Hele jaar - Aan het eind van het schooljaar kan één hoofdstuktoets worden herkanst in overleg met de docent. De herkansing telt!

10 Studie: 3 vmbo kb Vak: Economie Mensen maken keuzes op basis van allerlei factoren. De keuzes die mensen maken hebben met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Bij het kiezen moeten mensen rekening houden met de overheid en bedrijven. En natuurlijk gaat het bij deze keuzes ook om geld. Naast theoretische kennis gaan jullie ook tijd en aandacht besteden aan rekenvaardigheden. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 3151 H1. Geld en welvaart SE ST 1 Periode 1 50 min H2. De bank en jouw geld SE ST 1 Periode 1 50 min H3. Weet jij wat je koopt? SE ST 1 Periode 2 50 min H4. Zekerheid voor alles? SE ST 1 Periode 2 50 min H5. Werk voor jou? SE ST 1 Periode 3 50 min 3352 H6. Goede tijden, slechte tijden? SE ST 1 Periode 3 50 min Toetsweek (H7+H8) SE ST 2 Periode min Gemiddelde cijfer diagnostische toetsen VT DT 0 Hele jaar Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 Hele jaar - Aan het eind van het schooljaar kan één hoofdstuktoets worden herkanst in overleg met de docent. De herkansing telt!

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb SDV

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb SDV Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 4 vmbo kb SDV Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis - & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2016-2017 3 vmbo kb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2016-2017 4 vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis - & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb D&C

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb D&C Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 4 vmbo kb D&C Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis - & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb D&C. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb D&C. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2016-2017 4 vmbo kb D&C Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis - & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3

Nadere informatie

4 vmbo kb techniekbreed

4 vmbo kb techniekbreed Schooljaar 2015-2016 4 vmbo kb techniekbreed Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

4 vmbo bb techniekbreed

4 vmbo bb techniekbreed Schooljaar 2016-2017 4 vmbo bb techniekbreed Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis - & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

3 vmbo kb techniekbreed

3 vmbo kb techniekbreed Schooljaar 2016-2017 3 vmbo kb techniekbreed Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2017 2018 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 3 vmbo tl. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 3 vmbo tl. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 3 vmbo tl Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo theoretische leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de derde klas.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Sport, Dienstverlening en Veiligheid PTA Dienstverlening en Produceten (D&P) Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Dienstverlening en Producten / Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Schreuder

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek PTA METAALTECHNIEK PTA Produceren, Installeren & Energie PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017 (update

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 LEERJAAR 3

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 LEERJAAR 3 Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 LEERJAAR 3 Vak: Wiskunde Sector/afdeling: Techniek / Economie / Zorg en Welzijn Leer Leerweg: Basisberoepsgericht METHODE: Moderne wiskunde 3 vmbo basis 9

Nadere informatie

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie CONSUMPTIEF - HORECA PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Horeca, Bakkerij en recreatie (HBR) Consumptief - HORECA Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar )

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar ) Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort 2016-2017 (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar 2016-2017) Algemeen Het centraal examen(ce) over het beroepsgerichte programma is

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015-2016 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 Geldrop, september 2015

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 havo. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 havo. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 havo Scholengemeenschap Lelystad PTA 4 havo Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is - net als het Examenreglement - een wettelijk verplicht document. In het PTA staat vermeld

Nadere informatie

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag.

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag. Algemeen deel PTA VMBO-TL 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3 3. Begrippenlijst pag. 3-4 4. Overgang pag. 5-8 5. Herkansing pag. 9 6. Overzicht

Nadere informatie

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen.

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen. 4. Doorstroom, opstroom en afstroom Doorstroom van leerlingen staat voor leerlingen die op een bepaald niveau op t Venster begonnen zijn en door de behaalde resultaten doorstromen binnen onze school op

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2016-2017 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 Geldrop, september 2016

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 207-208 VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-320555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing Algemeen deel PTA VMBO-TL 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes 3. Begrippenlijst 4. Overgang 5. Herkansing 6. Overzicht onderdelen PTA per vak 2 1. Voorwoord

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 3 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Kaderberoepsgerichte leerweg ICT - Route

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Kaderberoepsgerichte leerweg ICT - Route PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2016-2017 Kaderberoepsgerichte leerweg ICT - Route Geachte ouders en leerlingen, Dit boekje bestaat uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling INHOUD Data centraal schriftelijk eindexamen Programma van toetsing en afsluiting per vak Aanvullende bepaling Data Centraal Schriftelijk Eindexamen Schooljaar 2016-2017 Klas 4-basis vanaf 3 april Start

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2016-2017 4 havo Scholengemeenschap Lelystad PTA 4 havo Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is - net als het Examenreglement - een wettelijk verplicht document. In het PTA staat vermeld

Nadere informatie

Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend

Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg 2016-2018 Clusius College Purmerend Inhoud Leerjaar 3 en 4: Het Schoolexamen... 2 Het Programma van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015 VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Studie: VMBO kader 3 Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Vak: Nederlands taal Dt

Nadere informatie

Informatieavond VMBO Lichtenvoorde

Informatieavond VMBO Lichtenvoorde Informatieavond VMBO Lichtenvoorde Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Maandag 26 september 2016 Secretaris Examencommissie: B.H.M. van Bijleveld Woensdag 5 juli 2017 DIPLOMA-UITREIKING Lichtenvoorde

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Basisberoepsgerichte leerweg ICT - Route

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Basisberoepsgerichte leerweg ICT - Route PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2016-2017 Basisberoepsgerichte leerweg ICT - Route Geachte ouders en leerlingen, Dit boekje bestaat uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw 2014-2015 godsdienst Godsdienst/Levensbeschouwing wordt in klas 3 in de 2e

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

3 vmbo bb techniekbreed

3 vmbo bb techniekbreed Schooljaar 2015-2016 3 vmbo bb techniekbreed Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie