Exameninformatie , september Exameninformatie vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameninformatie , september Exameninformatie vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg."

Transcriptie

1 1 Exameninformatie vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg.

2 2 Beste eindexamenkandidaat, Deze exameninformatie is specifiek voor Het Goese Lyceum, locatie Beroepsonderwijs Alleen de exameninformatie voor de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en het leerwerktraject zijn opgenomen. Het volledige examenreglement met alle opleidingen van de Scholengroep is in te zien bij de administratie en tevens op de website ( te vinden. Het is belangrijk om de informatie goed door te nemen en te lezen. Namens het gehele docententeam wensen wij jullie veel succes toe bij je studie. Dhr. A.A. de Gans Locatiedirecteur Mevr. L. Vos Teamleider vmbo basis, kader en gemengde leerweg Mevr. C.M. Hereijgers Examensecretaris

3 3 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte Profielvak is in de vorm van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Basis - en kaderberoepsgerichte leerweg Het beroepsgerichte programma in de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de volgende vakken: 1. het profielvak. Het profielvak wordt met een cspe afgesloten. Tevens wordt over de stof van het profielvak ook een schoolexamen afgenomen. Het se moet afgesloten zijn vóór het cspe aanvangt. Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het se en het cspe elk voor 50% mee. Het schoolexamen moet afgesloten zijn voor dat de leerling deelneemt aan het centraal examen. De opbouw van het eindcijfer voor het profielvak in schema: 2. (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken. De beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen (se). Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (se) (conform het PTA) afgesloten. Dit levert per keuzevak een afgerond cijfer (tevens afgerond eindcijfer) se op. Combinatiecijfer basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Het gemiddelde van de eindcijfers se van ten minste vier keuzevakken vormen samen het combinatiecijfer dat meetelt voor de uitslag bepaling. De opbouw van het combinatiecijfer keuzevakken in een schema: Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Als daarvoor gekozen wordt, moeten de se- cijfers van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door het aantal keuzevakken. Alle keuzevakken die in de berekening worden meegenomen worden met naam en se-cijfer vermeld op de cijferlijst.

4 4 Uitslagbepaling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken tellen elk één keer mee bij het beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is. Gemengde leerweg Het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bestaat uit de volgende vakken: 1. het profielvak Het profielvak bestaat uit twee aangewezen profielmodulen, dat met een cspe wordt afgesloten. Over de stof van het profielvak wordt ook een schoolexamen (se) afgenomen. Dit se moet afgesloten zijn vóór het cspe aanvangt. Voor de bepaling van het Eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het schoolexamen (se) en cspe elk voor 50% mee. 1. (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken De eindcijfers voor de beroepsgerichte vakken worden gecombineerd tot één cijfer gemengde leerweg. Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma (profielvak + twee beroepsgerichte keuzevakken) in de gemengde leerweg telt het eindcijfer van het profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken. De opbouw van het combinatiecijfer beroepsgericht programma in schema: Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Alle gevolgde keuzevakken staan met naam en behaald se-cijfer (tevens eindcijfer) op je cijferlijst. Bij de uitslagbepaling telt het eindcijfer van het profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken. Het cijfer behaald voor het cspe telt één keer mee in het berekenen van het gemiddeld over de centrale examens. Dit gemiddelde moet te minste een 5.5 zijn.

5 5 Uitslagbepaling Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt. Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol: de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het cspe), en; de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het ce en het se voor een vak of de cijfers voor de vakken waarover alleen een se is afgenomen, zoals de beroepsgerichte keuzevakken); het combinatie cijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit geval de beroepsgerichte keuzevakken); de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed, bijvoorbeeld voor lichamelijke oefening). De kandidaat krijgt op zijn cijferlijst bij het diploma dertien eindcijfers voor: o Nederlands, o Engels, o maatschappijleer, o lichamelijke opvoeding (in letters: voldoende/goed), o kunstvakken I (in een letter: voldoende/goed), o twee profielgebonden algemeen vormende vakken, o het profielvak, o (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken o het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken. o Als de kaderberoepsgerichte, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg is gevolgd wordt ook het eindcijfer voor de rekentoets op de cijferlijst vermeld. Als de basisberoepsgerichte leerweg is gevolgd wordt het eindcijfer voor de rekentoets op een aparte bijlage bij de cijferlijst vermeld. Alle eindcijfers tellen één keer mee in de uitslagbepaling. Met uitzondering van de eindcijfers over de beroepsgerichte keuzevakken, die worden vanwege hun omvang gecombineerd tot het combinatiecijfer beroepsgerichte keuzevakken. Daarnaast zijn alle behaalde cijfers voor de centrale examens (inclusief het cspe) en de cijfers voor de schoolexamens zichtbaar op de cijferlijst.

6 6 Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de basis-en de kaderberoepsgerichte leerweg, als: 1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het ce ten minste een voldoende is. Dat is on afgerond een 5,5. Als de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt. 2. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald. De rekentoets is afgelegd. 3. Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als: alle eindcijfers een zes of hoger zijn of; één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of; één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer een zeven of hoger is, of; Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en voor de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een zeven of hoger is en; Geen eindcijfer lager is dan een vier. 4. Verder geldt dat de leerling een voldoende of een goed moet hebben gekregen voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I. 5. Ten slotte moet de leerling een lobdossier hebben samengesteld. Het lob-dossier wordt niet beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals voldoende/goed. Wel moeten de activiteiten die in het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen.

7 7 Uitslagbepaling Gemengde leerweg De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt. Bij de bepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol: de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het cspe), en; de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het ce en het se voor een vak, of alleen het cijfer cspe als er geen se is afgenomen over het profielvak, of de cijfers voor de vakken waarover alleen een se is afgenomen, zoals de beroepsgerichte keuzevakken); het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit geval de beroepsgerichte keuzevakken en het profielvak); de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed) De kandidaat krijgt twaalf eindcijfers voor: o Nederlands, o Engels, o maatschappijleer, o lichamelijke opvoeding, o kunstvakken I, o twee profielgebonden avo-vakken, o één avo-keuzevak, o het profielvak o (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken o één combinatiecijfer voor het beroepsgerichte programma. o het eindcijfer voor de rekentoets wordt op de cijferlijst vermeld. De leerling moet een profielwerkstuk voldoende hebben afgerond. De beoordeling en titel van het profielwerkstuk worden op de cijferlijst vermeld. Al deze eindcijfers (met uitzondering van het eindcijfer profielvak en de eindcijfers beroepsgerichte keuzevakken, die immers gecombineerd worden tot één combinatiecijfer) tellen één keer mee in de uitslagbepaling. Daarnaast zijn alle behaalde cijfers voor de centrale examens (inclusief het cspe) en de cijfers voor de schoolexamens zichtbaar op de cijferlijst.

8 8 Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de gemengde leerweg als: 1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het ce ten minste een voldoende is. Dat is on afgerond een 5,5. Als de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt. 2. Daarnaast geldt één van de volgende voorwaarden: Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald. De rekentoets is afgelegd. 3. Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als: alle eindcijfers een zes of hoger zijn of; één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of; één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer een zeven of hoger is, of; Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een zeven of hoger is en; Geen eindcijfer lager is dan een vier. 4. Verder geldt dat de leerling een voldoende of een goed moet hebben gekregen voor de vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken I en het profielwerkstuk. Ten slotte geldt dat de leerling een lob-dossier moet hebben samengesteld. Het lob-dossier wordt niet beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals voldoende/goed. Wel moeten de activiteiten die in het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen.

9 9 Bijzonderheden: Op de locatie Bergweg worden voor de basisberoep- en kaderberoepsgerichte leerweg voor alle vakken de examens digitaal afgenomen. De school plant zelf de examens in, waarbij de leerlingen een persoonlijke oproep krijgen wanneer zij examen hebben. Dit is afwijkend van de landelijke planning. Voor de gemengde leerweg worden enkel de beroepsgerichte examens door de school ingepland. De theoretische examens zijn volgens de landelijke planning en worden schriftelijk afgenomen. Herkansingen: voor de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn twee herkansingen mogelijk (één voor het centraal praktijk examen en één voor een theorievak). Voor de gemengde leerweg is er één herkansing. Daarbij kan gekozen worden voor een theorievak of voor het beroepsgerichte profielvak. Jaarinfo leerjaar 4 Voorlichtingsavond 38 Donderdag 21 september 2017 Einde Periode SE4 (inclusief herkansing) 44 Donderdag 2 november 2017 Cijferlijst SE 4 46 Dinsdag 14 november e Stage 4 e klas BWI, M&T, PIE b- k-g 50 Maandag 11 december Maandag 18 december e Stage 4 e klas Z&W, HBR g 50 Maandag 11 december Maandag 18 december 2017 Contactmiddag/avond 1 47 Donderdag 23 november 2017 Rekentoets 1 2,3 9 januari 2018 Einde Periode SE5 (inclusief herkansing) 3 Dinsdag 17 januari 2018

10 10 Cijferlijst SE 5 5 Dinsdag 30 januari 2018 Contactmiddag/avond 2 6 Donderdag 8 februari 2018 Presentatieavond PWS gemengde leerweg 7 Donderdag 15 februari 2018 Rekentoets 2 10,11 6 maart e Stage 4 e klas BWI, M&T, PIE b- k 2e Stage 4 e klas BWI, M&T, PIE, Z&W, HBR g 10 Maandag 5 maart Maandag 12 maart Maandag 12 maart 2018 Einde Periode 6 (inclusief herkansing) 11 Vrijdag 16 maart 2018 Laatste lesdag 4e klas (handelingsopdrachten uiterlijk 23 maart klaar!) 12 Donderdag 23 maart 2018 Schoolexamen Maatschappijleer 13 Ma-Vrij 26 maart 2018 Training examenkandidaten 13 Ma-Vrij 26 maart 2018 Hiatenweek 13 Ma-Vrij 26 maart 2018 Mondeling Schoolexamens 14,15,16 Ma-Vr vanaf 3 april 2018 Praktijkexamens BB-KB-GL CSPE 14,15,16 Ma-Vr vanaf 3 april 2018 Ophalen cijferlijst + Examenrooster 16 Donderdag 19 april 2018

11 11 Training examenkandidaten op inschrijving 19 Di-Woe 8-9 mei 2018 Centrale Examens BK digitaal 20,21,22 Maandag vanaf 14 mei 2018 Centrale Examens GL LANDELIJK 20,21,22 Maandag vanaf 14 mei 2018 Rekentoets 3 22,23 30 mei 2018 Normering CSPE b-k-g 23 Woensdag 6 juni 2018 Herkansingen CSPE b-k 23 Vanaf donderdag 7 juni 2018 Examenuitslag 24 Woensdag 13 juni 2018 Ophalen voorlopige cijferlijst 24 Donderdag 14 juni 2018 Herkansingen CE bkg 25 Vanaf maandag 18 juni 2018 Uitreiking Bedrijfsprijzen 26 Donderdag 28 juni 2018 Diploma-uitreiking 1 27 Maandag 2 juli 2018 Diploma-uitreiking 2 27 Dinsdag 3 juli 2018

Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg

Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg 1 Exameninformatie vmbo - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg Betreft: - cohort 2017 2019 - cohort 2018 2020 - vmbo leerjaar 3 en 4 2 Beste eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar )

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar ) Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort 2016-2017 (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar 2016-2017) Algemeen Het centraal examen(ce) over het beroepsgerichte programma is

Nadere informatie

Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo?

Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo? Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo? Theoretische leerweg Let op: Om te slagen moet je aan alle eisen van de verschillende onderdelen voldoen. Als je aan 1 van de eisen niet voldoet, ben je gezakt. Gemiddeld

Nadere informatie

- Kunstvakken 1 en Lichamelijke opvoeding: Je bent geslaagd als: je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding.

- Kunstvakken 1 en Lichamelijke opvoeding: Je bent geslaagd als: je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding. Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo? Hieronder vindt u een samenvatting van de kaderregeling. De volledige kaderregeling is te vinden op de website van de Meander. * Theoretische leerweg: Let op: Om

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4

Ouderavond leerjaar 4 Ouderavond leerjaar 4 Deel 1 Centrale opening Dhr. Van der Duin afdelingsleider Bovenbouw Beroepsgerichte leerwegen Dhr. van den Hogen lid examencommissie Mevr. Meeuwsen decaan Deel 2 de mentor Algemene

Nadere informatie

Examenboekje Hofstraat 2018 Inhoudsopgave:

Examenboekje Hofstraat 2018 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 1. Belangrijke data op een rij 2. Het CSPE - praktijkexamen 3. Het centraal examen (CE) 4. Rooster centraal examen 5. Wanneer ben je geslaagd? 6. Rooster herexamens 7. Diploma uitreiking

Nadere informatie

ouderavond leerjaar 4

ouderavond leerjaar 4 ouderavond leerjaar 4 maandag 18 september 20.00 centrale opening Mevr. Marian Konijn teamleider Bovenbouw Beroeps Mevr. Meeuwsen decaan Bovenbouw Beroeps 20.30 Gesprek met de mentor Zoveel mogelijk op

Nadere informatie

Het eindexamen vmbo Cohort

Het eindexamen vmbo Cohort Het eindexamen vmbo Cohort 2017-2019 Cohort (lichting) 2017-2019 Schooljaar augustus 2017 augustus 2018: leerjaar 3 Schooljaar augustus 2018 juni 2019 leerjaar: 4 + centraal examen Eindexamen Het eindexamen

Nadere informatie

Examenbulletin VMBO. Kennemer College Beroepsgericht

Examenbulletin VMBO. Kennemer College Beroepsgericht Examenbulletin VMBO Kennemer College Beroepsgericht Maart 2019 1 EXAMENBULLETIN BB / KB / GL Vernieuwd VMBO Heemskerk, maart 2019 Aan alle 4 e klas leerlingen. LEES DIT GOED!!! Beste leerling, Je gaat

Nadere informatie

Examenboekje Hofstraat 2019 Inhoudsopgave:

Examenboekje Hofstraat 2019 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 1. Belangrijke data op een rij 2. Het CSPE - praktijkexamen 3. Het centraal examen (CE) 4. Rooster centraal examen 5. Wanneer ben je geslaagd? 6. Rooster herexamens 7. Diploma uitreiking

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg Amsterdam, september 2017 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg 2017-2018 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit

Nadere informatie

Goedenavond. Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene

Goedenavond. Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene Goedenavond Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene Examen VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Examen Schoolexamen = S.E. presentatie s toetsen ( schriftelijk

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND LEERJAAR 4

INFORMATIEAVOND LEERJAAR 4 INFORMATIEAVOND LEERJAAR 4 Informatie m.b.t de examens Teamleider Bovenbouw K/TL J. van Mil Examen secretaris K. Bormans Teamleider Basis-LWOO M. Verbunt Programma van deze avond Programma School Examen

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Het nieuwe profielsysteem Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw systeem van profielen in het vmbo. Dat systeem maakt het mogelijk om meer maatwerk

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2018 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Overgangsnormen en slaagregeling

Overgangsnormen en slaagregeling Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 Marcanti College Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam 020-6069000 www.marcanti.espritscholen.nl Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 1. Overgangsregeling:

Nadere informatie

Examenvoorlichting. 4 Pakket 22

Examenvoorlichting. 4 Pakket 22 Examenvoorlichting M@vo 4 Pakket 22 Even voorstellen! - De heer P.K. de Kreij: locatiedirecteur en voorzitter examencommissie - Mevrouw S. van de Merwe: examensecretaris Mavo (pakket 4 en 5) en theoretische

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg 207-208 Amsterdam, september 207 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 3

Exameninformatie Klas 3 Exameninformatie Klas 3 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 3 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Exameninformatie Klas 4

Exameninformatie Klas 4 Exameninformatie Klas 4 2018-2019 Inhoudsopgave Exameninformatie voor 4 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over praktische opdrachten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren.

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2016 2017: Nummer 3: 08 11 2016 De eerste periode van het schooljaar is achter ons. De cijfers zijn ingeleverd en de afgelopen week is de afsluitende

Nadere informatie

Basis beroepsgerichte leerweg

Basis beroepsgerichte leerweg Examen informatie Basis beroepsgerichte leerweg Schooljaar 2018 2019 Centraal (digitaal) examen (CE) Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Aandachtspunten voor leerling

Nadere informatie

Gemengde/ theoretische leerweg

Gemengde/ theoretische leerweg Examen informatie Gemengde/ theoretische leerweg Schooljaar 2017 2018 Centraal examen (CE) Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Aandachtspunten voor leerling en ouders/

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klas 3 en 42

Welkom. Ouderavond klas 3 en 42 Welkom Ouderavond klas 3 en 42 Wat gaan we doen Ouderbetrokkenheid Examen/PTA mentorzaken Mijlpalen Veilige, uitdagende en overzichtelijke leeromgeving Zelf verantwoordelijk voor hun leerproces Persoonlijke

Nadere informatie

HAARLEM COLLEGE LWT, BB, KB en MAVO (TL) VOORLICHTING PTA 4e leerjaar maandag 24 september Haarlem College

HAARLEM COLLEGE LWT, BB, KB en MAVO (TL) VOORLICHTING PTA 4e leerjaar maandag 24 september Haarlem College HAARLEM COLLEGE LWT, BB, KB en MAVO (TL) VOORLICHTING PTA 4e leerjaar maandag 24 september 2018 Opzet voorlichting 1. Algemene uitleg Schoolexamen en Centraal Examen 2. Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

MAVO 3 en 4 cursus

MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

Examenvoorlichting. 4/ 4

Examenvoorlichting. 4/ 4 Examenvoorlichting M@vo 4/ H@vo 4 Even voorstellen! - De heer P.K. de Kreij: locatiedirecteur en voorzitter examencommissie - Mevrouw S. van de Merwe: examensecretaris Mavo (pakket 4 en 5) en theoretische

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

Alle docenten moeten uiterlijk maandag 15 april 2019 de laatste PTA cijfers in Magister hebben ingevoerd.

Alle docenten moeten uiterlijk maandag 15 april 2019 de laatste PTA cijfers in Magister hebben ingevoerd. Beste ouders / verzorgers, beste leerling, Hierbij ontvangt u het Spoorboekje voor het eindexamen. Het bevat veel praktische informatie over de komende examenperiode. Het is daarom raadzaam het Spoorboekje

Nadere informatie

welkom Informatieavond klas 3: Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Informatieavond klas 3: Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 3: Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. programma Technische profielen en LWT: 19.00 uur 19.20 uur 19.30

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2016 Maandag 14 september 2015 Goede voorbereiding Hoe Wat Wanneer 1 Hoe doet Daphne Schippers het?! aandacht of afleiding! precies weten en veel oefenen! Topprestatie! SE examen

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Examen 2019 theoretische leerweg

Examen 2019 theoretische leerweg Examen 2019 theoretische leerweg Het vmbo-examen Het vmbo-examen bestaat uit twee onderdelen: 1. Schoolexamen (SE) cursus 2017-2019 Vorig jaar heeft de leerling 55% van het SE afgerond Dit schooljaar moet

Nadere informatie

ALGEMENE OUDERAVOND KLAS 4 WELKOM!

ALGEMENE OUDERAVOND KLAS 4 WELKOM! ALGEMENE OUDERAVOND KLAS 4 WELKOM! TOM JANSEN KLAS 4 Tom Jansen Docent wiskunde Leerlingcoördinator klas 3 en 4 Samen: 1 Doel Slagen in 2018 is nog 5 maanden 3 weken en 2 lesdagen Samen Vakdocenten Mentor

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Ouderavond klas 4. Op weg naar het examen 12 maart

Ouderavond klas 4. Op weg naar het examen 12 maart Ouderavond klas 4 Op weg naar het examen 12 maart 2019 22-3-2019 1 Op weg naar het examen Datum februari maart Eerste ronde digitale proefexamens basis en kader Examenboekje wordt uitgedeeld 1 april t/m

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Studiewijzer. 12havo5

Studiewijzer. 12havo5 Studiewijzer 12havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12 havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg

Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg Voorburg, maart 2018 Geachte ouders/ verzorgers en beste leerlingen, Het laatste gedeelte van de opleiding gaat binnenkort van start. Het CSPE voor het

Nadere informatie

Op naar het diploma!

Op naar het diploma! Informatie voor examenkandidaten 4 vmbo basis/kader 2016-2017 Inleiding Beste leerlingen van 4 vmbo, Je bent nu bezig met de laatste lesweken op de RSG Tromp Meesters. Je hebt nog een paar weken om je

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018-2019 Leerwerktrajecten Dit PTA geeft alle schoolexamenonderdelen weer van de 4 e klas leerwerktrajecten INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Indeling van dit PTA-

Nadere informatie

Ouderavond klas 4 maandag 31 oktober 2016

Ouderavond klas 4 maandag 31 oktober 2016 Ouderavond klas 4 maandag 31 oktober 2016 Programma van vanavond Welkom Het examenjaar door de examensecretaris mevr. Deinum Na het Vakcollege, wat dan? door de schooldecaan dhr. Bouma nabespreking met

Nadere informatie

Studiewijzer. 11havo5

Studiewijzer. 11havo5 Studiewijzer 11havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 11havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

EXAMENINFORMATIEGIDS 2018

EXAMENINFORMATIEGIDS 2018 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 HET SCHOOLEXAMEN (SE)... 4 HET CENTRAAL SCHRIFTELIJK PRAKTIJK EXAMEN (CSPE)... 5 HET CENTRAAL EXAMEN (CE)... 6 DIGITALE (COMPUTER) EXAMENS... 7 CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond leerjaar 6 10 oktober 2017

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond leerjaar 6 10 oktober 2017 Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond leerjaar 6 10 oktober 2017 Agenda Eindexamen Studiekeuze en loopbaanbegeleiding Vragen en opmerkingen Gymnasium 6 De examenperiode: SE en CE 1. Schoolexamens

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Examenvoorlichting 2013

Examenvoorlichting 2013 Examenvoorlichting 2013 Examenvoorlichting M@VO 4 Pakket 2 leerlingen KB diploma Pakket 4 leerlingen Mavo diploma Pakket 5 leerlingen Mavo diploma Pakket 2 Kaderleerlingen - examen (theoretische vakken)

Nadere informatie

exameninformatie voor ouders

exameninformatie voor ouders exameninformatie voor ouders Geachte ouders, In dit document vindt u een aantal belangrijke data vóór de examens, het overzicht van de examens per afdeling en de zak-slaagregeling per afdeling en informatie

Nadere informatie

ALGEMENE OUDERAVOND KLAS 4 WELKOM!

ALGEMENE OUDERAVOND KLAS 4 WELKOM! ALGEMENE OUDERAVOND KLAS 4 WELKOM! TOM JANSEN KLAS 4 Samen: 1 Doel Slagen in 2019 is nog 5 maanden 3 weken en 2 lesdagen Programma van de avond Examens Keuzeproces: tips voor ouders en verzorgers M@ZL,

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 11 september 2018 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Alles over de examens De weg naar een vervolgopleiding Het

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar BB KB 2012 100.0% 98,8%

Nadere informatie

Ouderavond klas 4 maandag 28 september 2015

Ouderavond klas 4 maandag 28 september 2015 Ouderavond klas 4 maandag 28 september 2015 Programma van vanavond kennismaking met de aanwezige leerkrachten. het examenjaar door mevr. D.C. Deinum Na het Vakcollege, wat dan? door de schooldecaan mw.

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

WELKOM OP HET WESTERAAM!

WELKOM OP HET WESTERAAM! WELKOM OP HET WESTERAAM! Dhr. Broeder afdelingsleider Programma Algemeen gedeelte LOB en keuze MBO Schoolexamen en eindexamen Mentorgedeelte per klas Dhr. Verkerk decaan VMBO leerjaar 4 L oopbaan O riëntatie

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

CENTRAAL EXAMEN Informatie voor leerlingen van de. kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg

CENTRAAL EXAMEN Informatie voor leerlingen van de. kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg CENTRAAL EXAMEN 2018 Informatie voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg INHOUDSOPGAVE: Algemene informatie Rooster centraal examen Vakspecifieke hulpmiddelen Exameninstructies

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar

Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schooljaar 2018-2019 Pagina 1 van 7 Leiden, september 2018 Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Welkom ouders van klas september 2019

Welkom ouders van klas september 2019 Welkom ouders van klas 3 10 september 2019 Schoolleiding Judith van Rooijen (afdelingsleider) Adriaan Nagel (directeur) Even voorstellen: Decaan: dhr. van Straten Examensecretaris: dhr. Timisela Mentoren:

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2018-2019 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2018-2019 R.S.G. Tromp Meesters 1. Inleiding Beste 5havo examenkandidaten, Vorig jaar hebben jullie

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Examenprogramma 2019 ~ 1 ~

Examenprogramma 2019 ~ 1 ~ Examenprogramma 2019 ~ 1 ~ Inhoud Inhoud... 2 Examens algemene vakken:... 3 Examen kalender 2019... 4 Schema aflezen.... 5 Tijdsduur examens.... 6 Mondeling examens in februari 2019... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

WELKOM OP HET WESTERAAM!

WELKOM OP HET WESTERAAM! WELKOM OP HET WESTERAAM! Dhr. Broeder afdelingsleider Programma Algemeen gedeelte LOB en keuze MBO Schoolexamen en eindexamen Mentorgedeelte per klas Dhr. Verkerk decaan VMBO leerjaar 4 L oopbaan O ntwikkeling

Nadere informatie

Beste examenleerling,

Beste examenleerling, Beste examenleerling, In dit document vind je een aantal belangrijke data vóór de examens, het overzicht van de examens per afdeling en de zak-slaagregeling per afdeling. Let op: via je teamleider krijg

Nadere informatie

Studiewijzer 10t 2018/2019

Studiewijzer 10t 2018/2019 Studiewijzer 10t 2018/2019 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt

Nadere informatie

Examen 2018 Reglement

Examen 2018 Reglement de actieve school Examen 2018 Reglement 1 2 Basis voor dit reglement is het bepaalde in het Eindexamenbesluit VO, inclusief wijzigingen. Zie wetten.overheid.nl. Afnemen eindexamen De directeur en de examinatoren

Nadere informatie

EXAMEN 2018 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2018 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2018 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie school

Nadere informatie

Ouderavond examenklassen. 26 september 2018

Ouderavond examenklassen. 26 september 2018 Ouderavond examenklassen 26 september 2018 PROGRAMMA Opening Informatie over de rekentoets Examenreglement Het PTA en het examen Pauze Voorlichting door de decaan Met de mentor napraten 12-10-2018 3 Afnameperioden

Nadere informatie

WELKOM OP HET WESTERAAM!

WELKOM OP HET WESTERAAM! WELKOM OP HET WESTERAAM! Dhr. Broeder afdelingsleider Programma Algemeen gedeelte LOB en keuze MBO Schoolexamen en eindexamen Mentorgedeelte per klas Dhr. Verkerk decaan / loopbaanbegeleider VMBO leerjaar

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Examenreglement Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Examenreglement 2018-2019 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl W: www.actiefcollege.nl

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4

Ouderavond leerjaar 4 Ouderavond leerjaar 4 18 september 2018 BB/KB/LWOO+ Programma 19.30-20.00 Centraal deel 20.00-uiterlijk 21.00 Kennismaken mentor Afspraken Leerlingen die voor de 2 e keer examen doen Stand van zaken H&L

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Examenreglement Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Examenreglement 2018-2019 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl W: www.actiefcollege.nl

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2017

Organisatie centraal eindexamen 2017 Organisatie centraal eindexamen 2017 vmbo BBL, KBL & GT Swalmen ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2017 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook

Nadere informatie

VALUASCOLLEGE... MÉÉR DAN EEN SCHOOL!

VALUASCOLLEGE... MÉÉR DAN EEN SCHOOL! VALUASCOLLEGE... MÉÉR DAN EEN SCHOOL! Eindexamen VMBO 2019 BASIS-EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Programma Centraal Schriftelijk en Praktijkexamen 2019 Programma Centraal Eindexamen 2019 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Informatieavond leerjaar 4 BB/KB. Donderdag 6 september 2018

Hartelijk welkom. Informatieavond leerjaar 4 BB/KB. Donderdag 6 september 2018 Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 BB/KB Donderdag 6 september 2018 Programma Welkom Het examen Na Marianum Met de mentor mee.. Informatieavond VMBO Lichtenvoorde Basis- en Kaderberoepsgerichte

Nadere informatie