P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty"

Transcriptie

1 P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X X ZW/K/3 Sociale en communicatieve vaardigheden X X X X X X X X X ZW/K/4 Drama X X ZW/K/5 Grondhouding X X X X X X X X X X ZW/K/6 Informatie en communicatieve vaardigheden X X X X X X X X X ZW/K/7 Sociaal pedagogisch werk X X ZW/K/8 Begeleiding en activiteiten X X X ZW/K/9 Zorg en hulpverlening X X X ZW/K/10 Persoonlijke verzorging X X X X X X X ZW/K/11 Assisteren en verzorgen X X X ZW/K/12 Haarverzorging X X ZW/K/13 Voedingsverzorging X X X X ZW/K/14 Zorg voor huishouding X X X ZW/K/15 Facilitaire dienstverlening X X X X ZW/V/1 Integratieve opdracht (alleen KB) X X X X X X X SCHOOLEXAMEN ZORG & WELZIJN P1 Kennismaking - start portfolio P7 De snoeproute/wijkjongeren/gemeente 4 P8 Hair and Body 6 0 T1 cursus presenteren 3 T2 cursus hygiene in de keuken 3 T3 opdrachten EHBO en tiltechnieken 3 T4 opdrachten en toets hst 2, kinderen worden groot 3 T5 opdrachten en toets hst 4, ik wil wel oud worden 3 T6 opdrachten en toets hst , wat eet ik eigenlijk 3 T7 opdrachten en toets hst , uiterlijke verzorging en haarverzorging 3 T8 cursus weet wat je eet 3 T9 opdrachten en toets hst (deelparagrafen voor het CE) 3 3 Handelingsopdrachten Elke handelingsopdracht moet voldoende worden afgerond HO1 Kennismakingsproject 0 HO2 Workshop uiterlijke verzorging 0 HO3 Workshop haarverzorging 0 HO4 Workshop verplaatsingstechnieken 0 HO5 Stage 0 worden in aangevuld (taken examenjaar zw) Het schoolexamencijfer voor het vak zorg en welzijn wordt als volgt bepaald: (PC x 7 + TC x 3)/ 10

2 P7 De snoeproute/wijkjongeren Nederlands de orde komen en welke eindtermen in taken aan de orde komen. NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid SE x x x x x x x x x x NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid SE x x x x x x x x x NE/K/6 Leesvaardigheid CE x x x x x x x x x x NE/K/7 Schrijfvaardigheid CE x x x x x x x x x x NE/K/8 Fictie SE x SCHOOLEXAMEN NEDERLANDS P1 Kennismaking - start portfolio P7 De snoeproute/wijkjongeren/gemeente BB/KB T1 Kijk- en luistertoets klas 3 1 T2 Dialectopdracht klas 3 2 T3 Zakelijke brief klas 3 1 T4 Schrijfopdracht stage, inhoud klas 3 2 T5 Schrijfopdracht stage, taalvaardigheid klas 3 1 T6 tekstverklaren klas 3 2 T7 Tekstverklaren klas 4 (SE-1) 2 T8 tekstverklaren schrijfopdracht klas 4 (SE-2) oud examen digitaal 2 T9 Kijk- en luistertoets klas 4 (Eindtoets CITO) (SE-2) 2 T10 Eindopdracht fictie klas 4 (SE-3) 2 T11 gemiddeld cijfer kleinere taken verspreid over jaar 3 en 4 1 T12 Dossieropdracht fictie klas 3 en 4 O/V Differentiatie zal plaatsvinden middels uitvoering en beoordeling van de opdrachten. Het schoolexamencijfer voor het vak Nederlands wordt voor het schooljaar als volgt bepaald: klas 3 (PC x 4 + TC x 6) / 10 klas 4 (PC x 6 + TCx4) / 10

3 P7 Snoeproute Engels Zorg en Welzijn de orde komen en welke eindtermen in taken aan de orde komen. MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen CE + SE X X X X X X MVT/K/4 Leesvaardigheid CE X X X X X X X MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid SE X X X X X MVT/K/6 Gespreksvaardigheid SE X X X X MVT/K/7 Schrijfvaardigheid SE X X X SCHOOLEXAMEN ENGELS P1 Kennismaking - start portfolio 0 P2 De Gezonde schoolkantine P5 De Siertuin 0 P6 De gezonde school 1 P7 Snoeproute 0 P8 Hair & Body 2 0 T1 Toets / Inleverwerk 1 T2 Toets / Inleverwerk 1 T3 Toets / Inleverwerk 1 T4 Toets / Inleverwerk 1 T5 Toets / Inleverwerk 1 T6 Toets / Inleverwerk 1 T7 Toets / Inleverwerk 1 T8 Spreektoets 1 Klas 3 1 T9 Spreektoets 2 Klas 4 3 T10 Schrijftoets 1 Klas 3 1 T11 Schrijftoets 2 Klas 4 2 T12 Leestoets 1 Klas 3 1 T13 Leestoets 2 Klas 4 2 T14 Kijk-en-luistertoets1 Klas 3 1 T15 Kijk-en-luistertoets 2 Klas 4 2 T16 Kijk-en-luistertoets 3 Klas 4 2 Het schoolexamencijfer voor het vak Engels wordt als volgt bepaald: (PC x 2 + TC x 8) / 10

4 P7 De snoeproute/wijkjongeren Biologie de orde komen en welke eindtermen in taken aan de orde komen. BIO/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie x x x x x x x x x BIO/K/4 Cellen staan aan de basis x x x BIO/K/5 Schimmels en bacterieën: nuttig en soms schadelijk x x x x BIOK/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend x x BIO/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving x BIO/K/8 Houding, beweging en conditie x x BIO/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding x x x x x x BIO/K/10 Bescherming x x x BIO/K/11 Reageren op waarnemingen x x x BIO/K/12 Van generatie op generatie x x BIO/K/13 Erfelijkheid en evolutie x SCHOOLEXAMEN BIOLOGIE P1 Kennismaking - start portfolio P7 De snoeproute/wijkjongeren T1 Behaalde cijfers project en taakperiode 1 1 T2 Behaalde cijfers project en taakperiode 2 1 T3 Behaalde cijfers project en taakperiode 3 1 T4 Behaalde cijfers project en taakperiode 4 1 T5 Behaalde cijfers project en taakperiode 5 1 T6 Behaalde cijfers project en taakperiode 6 1 T7 Behaalde cjifers project en taakperiode 7 1 T8 Behaalde cijfers project en taakperiode 8 1 T9 Toets Microscopie, cellen, schimmels en bacterien, voeding 2 T10 Toets Planten, fotosynthese en verbranding 2 T11 Toets Vertering, voeding, transport, bescherming, uitscheiding en ademhaling (herkansbaar) 2 T12 Toets Voortplanting en ontwikkeling en erfelijkheid (herkansbaar) 2 Het schoolexamencijfer voor het vak Biologie wordt als volgt bepaald: (PC x 2 + TC x 8) / 10

5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 In dit schema wordt aangegeven welke eindtermen in welke projecten aan de orde komen en welke eindtermen in taken aan de orde komen. WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde X x x x X X X x WI/K/4 Algebraïsche verbanden X X x WI/K/5 Rekenen, meten en schatten X x x X X x WI/K/6 Meetkunde X x WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek X x WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten X X x SCHOOLEXAMEN WISKUNDE De onderwerpen verwijzen naar P1 kennismaking start portfolio 0 1 hoofdstukken uit het boek. 1 1 Getal en Ruimte voor BB P5 siertuin 1 P7 De snoeproute / wijkjomgeren / gemeente P8 Hair en body 1 P9 portfolio presentatie De onderwerpen verwijzen naar T1 Opdrachten rekenen 3 1 hoofdstukken uit het boek. T2 Opdrachten rekenen 4 2 Getal en Ruimte voor BB T3 Toets Algebra 3 1 T4 Toets Algebra 4 2 T5 Toets Meetkunde 3 1 T6 Toets Meetkunde 4 2 T7 Opdracht Statistiek leerjaar 3 of 4 2 De cijfers behaald voor de toetstaken worden met bovenstaande weging Het schoolexamencijfer voor het vak Wiskunde wordt als volgt bepaald: (PC x 2 + TC x 8) / 10

6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 In dit schema wordt aangegeven welke eindtermen in welke projecten aan de orde komen en welke eindtermen in taken aan de orde komen. WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde X x x x X X X x WI/K/4 Algebraïsche verbanden X X x WI/K/5 Rekenen, meten en schatten X x x X X x WI/K/6 Meetkunde X x WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek X x WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten X X x SCHOOLEXAMEN WISKUNDE De onderwerpen verwijzen naar P1 kennismaking start portfolio 0 1 hoofdstukken uit het boek. 1 1 Getal en Ruimte voor KB P5 siertuin 1 P7 De snoeproute / wijkjomgeren / gemeente P8 Hair en body 1 P9 portfolio presentatie De onderwerpen verwijzen naar T1 Opdrachten rekenen 3 1 hoofdstukken uit het boek. T2 Opdrachten rekenen 4 2 getal en Ruimte voor KB T3 Toets Algebra 3 1 T4 Toets Algebra 4 2 T5 Toets Meetkunde 3 1 T6 Toets Meetkunde 4 2 T7 Opdracht Statistiek leerjaar 3 of 4 2 De cijfers behaald voor de toetstaken worden met bovenstaande weging Het schoolexamencijfer voor het vak Wiskunde wordt als volgt bepaald: (PC x 2 + TC x 8) / 10

7 Periode Omschrijving toets en leerstof 1 Activiteit 1 Beeldtaal Vak: KV1 BB Soort toets Duur (min) Herkansing Praktijkopdracht 2 Activiteit 2 Theatervoorstelling en 2 Activiteit 3 Keuze 3 Activiteit 4 Keuze (D.m.v vervangende activiteit) (verv. Act.) (Verv. Act.) Gemiddeld cijfer van 4 praktische opdrachten verspreid over het jaar. 4 Praktische opdrachten Laatste lesweek in MEI Inleveren CKV dossier Inhoud: *Activiteit 1 t/m 4 *Tenminste 4 praktische opdrachten Dossier De cultuurcommissie heeft het recht om een activiteit te wijzigen. Voor het vak KV1 moeten de activiteiten en opdrachten tenminste met een voldoende worden afgerond. Activiteiten 2, 3 en 4 kunnen alleen worden herkanst door een vervangende opdracht. Inleverdata zijn afhankelijk van de activiteit en worden via het weekrooster bekendgemaakt. Voorbeeld vervangende opdracht (info via docent): Bioscoopbezoek met. Concertbezoek met. Musicalbezoek met. N

8 Periode Omschrijving toets en leerstof 1 Activiteit 1 Beeldtaal Vak: KV1 KB Soort toets Duur (min) Herkansing Praktijkopdracht 2 Activiteit 2 Theatervoorstelling en 2 Activiteit 3 Keuze 3 Activiteit 4 Keuze (D.m.v vervangende activiteit) (verv. Act.) (Verv. Act.) Gemiddeld cijfer van 4 praktische opdrachten verspreid over het jaar. 4 Praktische opdrachten Laatste lesweek in MEI Inleveren CKV dossier Inhoud: *Activiteit 1 t/m 4 *Tenminste 4 praktische opdrachten Dossier De cultuurcommissie heeft het recht om een activiteit te wijzigen. Voor het vak KV1 moeten de activiteiten en opdrachten tenminste met een voldoende worden afgerond. Activiteiten 2, 3 en 4 kunnen alleen worden herkanst door een vervangende opdracht. Inleverdata zijn afhankelijk van de activiteit en worden via het weekrooster bekendgemaakt. Voorbeeld vervangende opdracht (info via docent): Bioscoopbezoek met. Concertbezoek met. Musicalbezoek met. N

9 P7 De snoeproute/wijkjongeren Ma-2 de orde komen en welke eindtermen in taken aan de orde komen. ML2/K1 Orientatie op leren werken SE X X X X X X X X X X ML2/K2 basisvaardigheden SE X X X X X X X X X X ML2/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer SE X X X X ML2/K/4 Politiek en beleid SE X X X ML2/K/5 Mens en werk SE X X X X ML2/K/6 De multiculturele samenleving SE X X ML2/K/7 Massamedia SE X X X X ML2/K8 Criminaliteit en rechtsstaat SE X X SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER P1 Kennismaking - start portfolio P7 De snoeproute/wijkjongeren/gemeente T1 Toets 1 criminaliteit en rechtsstaat 1 H1 + H2 2 T2 Toets 2 criminaliteit en rechtsstaat 2 H3 + H4 2 T3 opdracht mediadossier 2 T4 SE- 2 tentamen politiek en beleid en criminaliteit en rechtsstaat 2 T5 opdracht criminaliteit en rechtsstaat/ politiek 1 T6 SE 3 toets 3 politiek en beleid H1 + H2 + H3 2 T7 Toets 4 moduletoets politiek en beleid 1 2 T8 opdracht criminaliteit of politiek * 1 Het schoolexamencijfer voor het vak Maatschappijleer 2 wordt als volgt bepaald: (PC x 3 + TC x 7) / 10

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016 PTA klas mavo Schooljaar 05-06 Inleiding Beste (ouders/verzorgers van een) leerling van en mavo, In leerjaar en van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO, op het Griftland College mavo genoemd)

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg 24-26 Cura ao Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur

Nadere informatie

Handel & Verkoop KBL

Handel & Verkoop KBL PTA 2014-2015 VMBO Handel & Verkoop KBL LEERJAAR 3 Het VMBO op het Blariacumcollege. Welkom in het VMBO! Je hebt gekozen voor Theoretische Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg of de Basisberoepsgerichte

Nadere informatie

HC PTA 1415 BB VAK : Nederlands vak leerweg cohort lj periode onderdeel stofomschrijving eenheid toets gewicht werktijd ne BB 14-16 3 p1 1

HC PTA 1415 BB VAK : Nederlands vak leerweg cohort lj periode onderdeel stofomschrijving eenheid toets gewicht werktijd ne BB 14-16 3 p1 1 HC PTA 1415 BB VAK : Nederlands ne BB 14-16 3 p1 1 Overhoringen/opdrachten/huiswerk K/2-3-6-7-8 ne BB 14-16 3 p1 2 Hoofdstuk 1 K/2-3-6-7-8 ne BB 14-16 3 p2 4 Overhoringen/opdrachten/huiswerk k/2-4-5-6-7-8

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 1316

Aardrijkskunde VWO 1316 Aardrijkskunde VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 440 buitenland 4vwo start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015 ZORG EN WELZIJN BREED VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier Biologie - VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2013-2015 1 TT So1 Po Thema 3: Ecologie 1 TT SE 1 Se thema 3: Ecologie; Thema 4: Mens en Milieu 1 HD werkb Werkboek thema 3 en 4 2 TT So 2

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 (PTA) INLEIDING Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. Het Examenreglement en het programma

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2013-2014. schoolexamen: vmbo vak: Nederlands. leerjaar: 4 leerweg: kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2013-2014. schoolexamen: vmbo vak: Nederlands. leerjaar: 4 leerweg: kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOTSING N AFSLUITING 2013-2014 schoolexamen: vmbo vak: Nederlands leerar: 4 leerweg: kaderberoepsgerichte leerweg periode stofaanduiding Code examenheid toetsvorm herkansbaar / 5 Leestoets

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 202/20 Basisberoepsgerichte leerweg klas Vak: NEDERLANDS Leerstofomschrijvg Soort toets Schoolexamencijfer klas Inleverdatum Wegg Resultaat 0 Leesvaardigheid lesuur 02 Kijk- en luistervaardigheid

Nadere informatie

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO PTA: Methode: Nederlands Leerweg: Kader Leerar 3/4 204-206 POG 2 9 april 205 205 Spreekvaardigheid 5 206 Kijk- en luistertoets 2 00 206 Schrijfvaardigheid 3 50 206 4 =mondeling (m) of schriftelijk(s) =

Nadere informatie

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg CSW Bestevaêr bezoekadres Adriaen Coortelaan 5 48 SR Vlissingen Programma van toetsing en afsluiting MAVO leerjaar 4 Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie