Carbon Footprint Analyse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2011"

Transcriptie

1 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17

2 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd door : J. de Nijs Datum controle en goedkeuring : Pagina 2 van 17

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding De rapportage Organisatiebeschrijving Verantwoordelijk persoon Methode en afbakening Methode Organisatorische grens Aantal medewerkers Kengetallen en uitgangspunten Nauwkeurigheid Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Directe CO2 emissies Indirecte CO2 emissies Voortgang Rapportage conform NEN-ISO GHG report content Literatuur Bijlage Verificatie Pagina 3 van 17

4 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Duurzaam ondernemen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden binnen Van Vulpen. Om een juist en doeltreffend beleid te kunnen voeren met betrekking tot CO2 reductie is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het huidige energieverbruik. Door middel van deze Carbon Footprint Analyse krijgt Van Vulpen inzicht in haar energiestromen De rapportage Deze rapportage geeft de Carbon Footprint van Fam. De Nijs Holding over januari tot en met december 2011 weer. In het vervolg van de rapportage zal gesproken worden over Van Vulpen, aangezien dit de bedrijfsnaam is die naar buiten gevoerd wordt. Door middel van deze rapportage heeft Van Vulpen inzicht in het eigen energieverbruik en de CO2 uitstoot in het jaar De Carbon Footprint analyse van Van Vulpen omvat de CO2 uitstoot betreffende scope 1 en 2 in het kalenderjaar (referentiejaar) De analyse is mede tot stand gekomen met behulp van Organisatiebeschrijving Van Vulpen is specialist in het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van infrastructurele netwerken ten behoeve van energie, gas, water, warmte, verlichting, data- en telecomverkeer. De werkzaamheden van Van Vulpen vinden plaats vanuit de vestigingen in Gorinchem, Barendrecht en Den Haag Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer J. de Nijs, Algemeen directeur. Pagina 4 van 17

5 2. Methode en afbakening 2.1. Methode Deze rapportage is opgesteld conform de NEN-ISO Hierin worden verschillende types van CO2 emissies onderscheiden. Deze emissies zijn onderverdeeld in drie scopes, namelijk scope 1 Directe CO2 emissies, scope 2 Indirecte CO2 emissies en scope 3 Overige indirecte CO2 emissies. Figuur 1 scopediagram CO2 prestatieladder Scope 1 Scope 1 omvat de directe emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 Scope 2 zijn indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt. Ook Business air travel en Personal cars for business air travel behoren binnen de CO2 prestatieladder tot scope 2. Scope 3 Scope 3 zijn overige indirecte emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar voort komen uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie, noch beheerd worden door de organisatie. De Carbon Footprint van Van Vulpen is bepaald aan de hand van scope 1 en 2 zoals beschreven in het handboek van de CO2 prestatieladder. Er is binnen de Footprint geen onderscheid gemaakt naar de verschillende vennootschappen zoals genoemd in paragraaf 2.2. Van Vulpen heeft er conform de CO2 prestatieladder 2.1 voor gekozen om de koelmiddelen buiten beschouwing te laten, aangezien er in 2011 geen koelmiddelen zijn bijgevuld. Daarnaast wordt het verbruik van protegon niet meegenomen in de analyse, omdat de CO2 uitstoot van protegon 20% is en verwaarloosbaar is op het totale verbruik. Zuurstof bevat geen CO2 en wordt daarom ook niet Pagina 5 van 17

6 meegenomen in de analyse. Het gebruik van acetyleen is minimaal binnen Van Vulpen. Er zijn in 2011 twee cilinders van 9 kilogram ingekocht en daarna is er pas in oktober 2012 weer een cilinder van 9 kilogram ingekocht. Dit betekent dat er zo n anderhalve cilinder, 13,5 kilogram, per jaar wordt verbruikt. De invloed van het acetyleen verbruik op het totale verbruik is daardoor minimaal en zal daarom niet worden meegenomen in de analyse. Er hebben in 2011 geen vliegreizen plaatsgevonden en er is geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, daarom worden deze energiedragers buiten de analyse gelaten. De vestiging Gorinchem heeft een opslagloods in Spijk waar alleen elektriciteit wordt verbruikt. Deze elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs en is niet afzonderlijk meetbaar vanwege het ontbreken van een tussenmeter. Vanwege het incidentele elektriciteitsverbruik in de loods is te verwachten dat het verbruik minimaal is. Dit rapport beschrijft de Carbon Footprint rapportage over het jaar 2011, wat ook gelijk het basisjaar is. Hierdoor zijn veranderingen van methode en herberekeningen niet van toepassing Organisatorische grens De organisatorische grens van Van Vulpen is vastgesteld volgens het GHG protocol. Van Vulpen heeft er voor gekozen om de holding als startbedrijf te nemen en geen bv s buiten de organisatorische grens te laten. De laterale methode om de organisatorische grens vast te stellen is dus niet van toepassing. De volgende bv s zijn opgenomen in de rapportage: - Fam. De Nijs Holding B.V. - Van Vulpen B.V. (vestigingen in Gorinchem en Spijk) - Van Vulpen Montage B.V. (Vestigingen in Barendrecht en Den Haag) - Van Vulpen Materieel B.V. - Codeen B.V. In Fam. De Nijs Holding worden geen operationele activiteiten verricht, hierin is alleen het pand in Gorinchem opgenomen. Codeen B.V. is een lege B.V. waar momenteel geen activiteiten in worden verricht Aantal medewerkers Het aantal medewerkers in 2011 is bepaald aan de hand van het aantal FTE in dienst op 31 december Op 31 december 2011 was er 142,95 FTE in dienst bij Van Vulpen Kengetallen en uitgangspunten Voor het bepalen van de Carbon Footprint van Van Vulpen is gebruik gemaakt van de website waar je door middel van een rekentool de Carbon Footprint kan berekenen. De gebruikte conversiefactoren komen uit het Handboek CO2 Prestatieladder versie 2.1. De berekening is op basis van het GHG protocol. Door middel van de conversiefactoren in de tool kan per onderdeel de uitstoot worden bepaald. Brandstofverbruik Van Vulpen heeft een eigen wagenpark van personenauto s, bedrijfsbussen en vrachtwagens. Dit zijn benzine- en (witte) dieselauto s. Binnen de boundary zijn geen hybride auto s in gebruik. Alle auto s zijn voorzien van een travelcard tankpas. De liters benzine en diesel worden via de tankpas geregistreerd en bijgehouden in het managementsysteem van Van Vulpen. Er mag met de personenauto s ook privé worden gereden. Het hieraan gerelateerde brandstofverbruik wordt meegerekend in het brandstofverbruik van de organisatie. Het komt sporadisch voor dat medewerkers hun privéauto gebruiken voor zakelijk verkeer. Dit wordt dan vergoed op basis van 19 cent per kilometer. Deze vergoedingen worden bijgehouden in het Pagina 6 van 17

7 salarissysteem van Van Vulpen. Aan de hand van de kentekens van de auto s is vastgesteld wat de brandstof van de auto s is. Er zijn in het jaar 2011 geen vliegreizen gemaakt en er is geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer Van Vulpen maakt gebruik van flessen propaangas. In het inkoopsysteem wordt bijgehouden hoeveel kilogram gas er is gekocht. Het materieel draait op rode diesel. De tankingen die aan de zaak worden gedaan worden via de tankpas geregistreerd en bijgehouden in het managementsysteem van Van Vulpen. Daarbij komen de bulktankingen rode diesel die op locatie gelost zijn. Om hier het aantal liters van te bepalen wordt gebruik gemaakt van het inkoopsysteem van Van Vulpen waar per inkoopmutatie vermeld staat hoeveel liter er getankt is. Dit wordt bijgevoegd in het overzicht van de tankingen aan de zaak en opgeteld levert dit het totaal aantal liters rode diesel op. Om de CO2 uitstoot van rode diesel te bepalen is gebruik gemaakt van de conversiefactor voor diesel. Aardgasverbruik kantoor Van Vulpen beschikt in 2011 over een drietal kantoorpanden, het kantoor aan de Vaart 18 in Gorinchem, het kantoor aan de Zeemanstraat in Barendrecht en het kantoor aan de Viaductweg 48 in Den Haag. Het kantoor in Barendrecht wordt vanaf februari 2011 gehuurd door Van Vulpen, dus het gasverbruik wordt vanaf februari 2011 meegerekend. Het kantoor in Den Haag beschikt niet over een aardgasaansluiting, er is op deze locatie dus geen gasverbruik. Om de hoeveelheid gasverbruik in 2011 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de jaarnota s van de energieleverancier. Elektriciteitsverbruik kantoor Van Vulpen beschikt in 2011 over een drietal kantoorpanden, het kantoor aan de Vaart 18 in Gorinchem, het kantoor aan de Zeemanstraat in Barendrecht en het kantoor aan de Viaductweg 48 in Den Haag. De rekening van de energieleverancier voor het kantoor in Barendrecht begint vanaf maart 2011, dus het elektriciteitsverbruik wordt vanaf 1 maart 2011 meegerekend. Het kantoor in Den Haag is in juni 2011 in gebruik genomen en vanaf deze maand begint ook de rekening van de energieleverancier, dus het elektriciteitsverbruik van deze vestiging wordt vanaf 1 juni 2011 meegerekend. Om de hoeveelheid elektriciteitsverbruik in 2011 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de jaarnota van de energieleverancier en de specificatie zoals we deze toegezonden hebben gekregen van de verhuurder van het pand in Den Haag. De vestiging in Spijk betreft een opslagloods waar elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs en niet afzonderlijk meetbaar is vanwege het ontbreken van een tussenmeter. Biomassa en CO2 verwijdering In de NEN-ISO GHG report content wordt gesproken over CO2 emissies uit het verbranden van biomassa en broeikasgasverwijdering. In 2011 heeft bij Van Vulpen geen biomassa verbranding plaatsgevonden en zijn er geen broeikasgassen verwijderd. Pagina 7 van 17

8 2.5. Nauwkeurigheid De resultaten in dit rapport zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend, maar zullen echter niet altijd de exacte CO2 uitstoot weergeven. Voor de berekening van de gegevens is gebruik gemaakt van inventarisaties, benaderingen en conversiefactoren. De volgende gegevens zijn op basis van benadering/aannames vastgesteld: Brandstofverbruik Het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en de vrachtwagens is vastgesteld op basis van de tankgegevens in De tankgegevens geven echter niet de exacte uitstoot in 2011 weer. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2011 zijn van tankingen in december 2010 en er worden in december 2011 liters brandstof getankt die niet in 2011 verbruikt worden. Ook wordt een groot deel van de personenauto s privé gebruikt. De uitstoot van het privégebruik is meegenomen in de Footprint omdat niet is te achterhalen hoeveel liters brandstof voor privégebruik is geweest. De Carbon Footprint wordt hierdoor negatief beïnvloed, want de uitstoot van Van Vulpen is in werkelijkheid lager dan op de Footprint wordt vermeld. Het brandstofverbruik van het niet rijdend materieel is vastgesteld aan de hand van de tankgegevens in 2011 en de inkoopfacturen van de bulktankingen op locatie. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2011 zijn van tankingen in december 2010 en er worden in december 2011 liters brandstof getankt die niet in 2011 verbruikt zijn. Propaan Het aantal kilogram propaangas is vastgesteld aan de hand van de inkoopfacturen van de leverancier. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2011 zijn van ingekocht propaangas in 2010 en er is in 2011 ingekocht propaangas dat niet in 2011 verbruikt is. Deze onnauwkeurigheid is berekend en bedraagt 0,01% op de totale CO2 uitstoot. Aardgasverbruik De rekeningen van de energieleverancier voor de vestigingen Gorinchem en Barendrecht lopen niet van januari tot en met december. Daarom is het aardgasverbruik in 2011 voor deze vestigingen niet exact vast te stellen. Het effect van de aanname op de uitstootgegevens voor de vestiging Gorinchem is nihil te noemen. De rekening loopt van 2 november 2010 tot 21 november Dit is een periode van 384 dagen, waarna een schatting is gemaakt van de uitstootgegevens over 365 dagen. In de periode van de energienota liggen alle maanden van het jaar, dus er worden hier geen extra koude of extra warme maanden buitengesloten. Het effect van de aanname op de uitstootgegevens voor de vestiging Barendrecht is groter. De gegevens van tot zijn bekend, dus hier zit geen aanname in. De gegevens voor de overige 7 maanden van het jaar zijn vastgesteld op basis van de energierekening van tot Er zit een extra vakantieperiode in deze gegevens en in de maanden januari 2012 tot en met mei 2012 zal vooral in het voorjaar minder gas worden verbruikt. Het kan hierdoor zijn dat de schatting van de uitstootgegevens voor deze vestiging lager is dan werkelijk het geval is. Deze onnauwkeurigheid is berekend en bedraagt 0,18% op de totale CO2 uitstoot. Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik voor de vestigingen Gorinchem en Den Haag is vastgesteld aan de hand van de meterstanden, waardoor hier geen aannames zijn gedaan. Voor de vestiging Barendrecht is het elektriciteitsverbruik vastgesteld aan de hand van de rekeningen van de energieleverancier. De gegevens van tot zijn bekend, dus hier zit geen aanname in. De gegevens voor de overige 7 maanden van het jaar zijn vastgesteld op basis van de energierekening van tot Er zit een extra vakantieperiode in deze gegevens en kan het zijn dat er in de maanden januari 2012 tot en met mei 2012 minder elektriciteitsverbruik is, omdat het in het voorjaar al vroeger licht is buiten. Het kan hierdoor zijn dat schatting van de uitstootgegevens voor deze vestiging lager is Pagina 8 van 17

9 dan werkelijk het geval is. Deze onnauwkeurigheid is berekend en bedraagt 0,008% op de totale CO2 uitstoot. Zakelijk verkeer privéauto Het aantal kilometers zakelijk verkeer met de privéauto is geen schatting. Echter de conversiefactor die gebruikt is, is de conversiefactor voor een gemiddelde benzineauto. Dit heeft effect op de werkelijke uitstoot, omdat er auto s zijn met een lagere uitstoot en een auto met een hogere uitstoot. Omdat het aandeel zakelijk verkeer privéauto in de totale Footprint nog geen 1% is, is ervoor gekozen om geen splitsing in conversiefactoren te maken, omdat dit de Footprint nagenoeg niet zal beïnvloeden. Pagina 9 van 17

10 3. Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Hoeveelheid Conversie factor Brandstofverbruik bedrijfswagens: personenauto - Benzine - Diesel *Brandstofverbruik eigen materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - *Rode diesel - Propaan Uitstoot Uitstoot per FTE Percentage liter 1083,90 tonco2 7,58 tonco2 36,8% liter liter 2780g CO2/l 3135g CO2/l 54,83 tonco2 1029,07 tonco2 0,38 tonco2 7,20 tonco liter 3135g CO2/l 417,13 tonco2 2,92 tonco2 14,2% 1326,68 tonco2 1318,09 tonco2 8,59 tonco2 9,28 tonco2 9,22 tonco2 0,06 tonco2 44,0% liter 2896 kg 3135 CO2/l 2965g CO2/kg Gas nm3 1825g CO2/nm3 44,02 tonco2 0,31 tonco2 1,5% Scope 2 (& 3) Grijze stroom kwh 455g CO2/kwh 75,49 tonco2 0,53 tonco2 2,6% Zakelijk verkeer privéauto 2243 km 215g CO2/km 0,5 tonco2 0,003 tonco2 0% Totaal 2947,72 tonco2 20,62 tonco2 100% Uit de rapportage blijkt dat de totale CO2 uitstoot van Van Vulpen in ,72 tonco2 bedraagt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot van Van Vulpen wordt veroorzaakt door brandstofverbruik. De totale uitstoot van het brandstofverbruik is 2819,12 tonco2, dit is 96% van de gehele footprint van Van Vulpen. De totale uitstoot per FTE is 20,62 tonco2. Figuur 2 Totale CO2 emissie Van Vulpen 2011 *De Co2 uitstoot van de projectenportefeuille als totaal bestaat uit rode diesel en het brandstofverbruik eigen materieel. Dit bedraagt 1735,22 tonco2 en is 57,9% van de totale uitstoot. Pagina 10 van 17

11 3.2. Directe CO2 emissies Onder de directie CO2 emissies, scope 1, vallen Brandstofverbruik eigen wagenpark, goederenvervoer, ingekocht gas ten behoeve van kantoorverwarming, overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer (rode diesel, propaan, protegon, zuurstof en acetyleen) en koelmiddelen voor koelinstallaties. De laatste categorie wordt niet meegenomen in de analyse omdat er de laatste jaren geen koelmiddel verbruikt is. Protegon wordt niet meegenomen in de analyse omdat de CO2 uitstoot van protegon 20% is en verwaarloosbaar is op het totale verbruik. Acetyleen en zuurstof bevatten geen CO2 en worden daarom niet meegenomen in de analyse. Brandstofverbruik bedrijfswagens: De CO2 emissie van de bedrijfswagens is bepaald aan de hand van de geregistreerde tankingen met de tankpassen. Het aantal liters benzine en diesel van deze tankingen wordt opgeslagen in het managementsysteem van Van Vulpen. Het aantal getankte liters in 2011 is gelijk gesteld aan het verbruik in dit jaar. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Brandstofverbruik eigen materieel (diesel): De CO2 emissie van het eigen materieel (goederenvervoer) is op dezelfde manier bepaald als de emissie van de bedrijfswagens. Ook hier is het aantal getankte liters in 2011 gelijk gesteld aan het verbruik in dit jaar. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: Van Vulpen maakt gebruik van flessen propaangas. Om de CO2 emissie te bepalen is gebruik gemaakt van het inkoopsysteem van Van Vulpen. Hierin wordt bijgehouden hoeveel kilogram gas er is ingekocht. Het aantal ingekochte kilogrammen in 2011 is gelijk gesteld aan het verbruik in dit jaar. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Het materieel draait op rode diesel. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de geregistreerde tankingen met de tankpassen die worden opgeslagen in het managementsysteem van Van Vulpen en de bulktankingen op locatie die zijn geregistreerd in het inkoopsysteem van Van Vulpen. Het aantal liters tankingen met de tankpassen en het aantal liters bulktankingen bij elkaar opgeteld is het totale verbruik aan rode diesel. Om de CO2 emissie van rode diesel te bepalen is gebruik gemaakt van de conversiefactor voor diesel. Aardgasverbruik kantoor: Om de hoeveelheid gasverbruik in 2011 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de jaarnota s van de energieleverancier. De jaarnota voor de vestiging Gorinchem loopt van tot en met , dit zijn 384 dagen. Om tot een schatting van het verbruik van 2011 te komen is het verbruik op de nota gedeeld door 384 en dit getal is daarna vermenigvuldigd met 365. De uitkomst hiervan is gebruikt als de hoeveelheid aardgasverbruik over Het kantoor in Barendrecht wordt vanaf februari 2011 gehuurd door Van Vulpen. Om de hoeveelheid gasverbruik in 2011 te bepalen is gebruik gemaakt van twee jaarnota s. Eén nota van tot en een nota van tot Van de tweede nota is een gemiddeld gasverbruik over 7 maanden berekend en dit is opgeteld bij de eerste nota. Het kantoor in Den Haag beschikt niet over een aardgasaansluiting, dus is er op deze locatie geen gasverbruik. Het verbruik van de vestigingen Gorinchem en Barendrecht is bij elkaar opgeteld en op basis van dit verbruik is de CO2 emissie voor het aardgasverbruik berekend. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Pagina 11 van 17

12 2011 scope 1 Hoeveelheid Conversie factor Brandstofverbruik bedrijfswagens personenauto: - Benzine - Diesel Brandstofverbruik eigen materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - Rode diesel - Propaan Uitstoot Uitstoot per FTE liter liter liter 2780g CO2/l 3135g CO2/l 1083,90 tonco2 54,83 tonco2 1029,07 tonco2 7,58 tonco2 0,38 tonco2 7,20 tonco liter 3135g CO2/l 417,13 tonco2 2,92 tonco2 1326,68 tonco2 1318,09 tonco2 8,59 tonco2 9,28 tonco2 9,22 tonco2 0,06 tonco liter 2896 kg 3135 CO2/l 2965g CO2/kg Gas Nm3 1825g CO2/Nm3 44,02 tonco2 0,31 tonco2 Totaal 2871,73 tonco2 20,09 tonco2 Figuur 3 Totale CO2 uitstoot Scope De totale uitstoot van scope 1 is 2871,73 tonco2. De grootste CO2 uitstoot in scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik voor overige doeleinden dan vervoer, namelijk 1318,09 tonco2. Het gehele brandstofverbruik heeft een CO2 uitstoot van 2819,12 tonco2. De totale uitstoot per FTE van scope 1 is 20,09 tonco2. Pagina 12 van 17

13 3.3. Indirecte CO2 emissies Onder de indirecte CO2 emissies, scope 2, vallen elektriciteitsverbruik en brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s. Elektriciteitsverbruik: Om de CO2 emissie van het elektriciteitsverbruik te bepalen is gebruik gemaakt van de facturen van de energieleverancier. Voor het kantoor in Gorinchem wordt maandelijks een factuur toegestuurd waarop het verbruik tot en met die maand staat vermeld. De factuur van december 2011 is dus gebruikt, waarop het verbruik over 2011 af te lezen valt. De rekening van de energieleverancier voor het kantoor in Barendrecht begint vanaf maart 2011, dus het elektriciteitsverbruik van deze vestiging wordt vanaf deze maand meegerekend. Om de hoeveelheid energieverbruik van deze vestiging te bepalen is gebruik gemaakt van twee jaarnota s. Eén nota van tot en een nota van tot Van de tweede nota is een gemiddeld elektriciteitsverbruik over 7 maanden berekend en dit is opgeteld bij de eerste nota. Het kantoor in Den Haag is in juni 2011 in gebruik genomen en vanaf deze maand is ook het elektriciteitsverbruik gefactureerd door de verhuurder. Op de jaarafrekening van de verhuurder staat de begin- en eindstand van de elektriciteitsmeter vermeld. Het jaarverbruik van de drie vestigingen opgeteld levert het totale elektriciteitsverbruik van Van Vulpen in 2011 op. Van Vulpen krijgt voor alle kantoorpanden 100% groene stroom geleverd. De samenstelling van de geleverde stroom is als volgt: Gorinchem Den Haag en Barendrecht Wind 13,2% 28,1% Zon 0,02% 0,1% Water 85,9% 35,1% Biomassa 0,9% 36,7% Op dit moment hebben wij te weinig bewijs om de conversiefactoren voor groene stroom te gebruiken, omdat wij niet kunnen voldoen aan de criteria voor groene stroom zoals staat omschreven in de CO2 Prestatieladder 2.1. Daarom hebben wij de conversiefactor voor grijze stroom gebruikt. Zakelijk verkeer privéauto: Het komt een enkele keer voor dat er medewerkers zijn die zakelijke kilometers met de privéauto rijden. Om de CO2 emissie hiervan te bepalen is gekeken naar het vergoedde bedrag. De kilometervergoeding voor zakelijk verkeer met de privéauto bedraagt 0,19 cent per kilometer. Op basis van dit bedrag is het aantal kilometers vastgesteld. Het brandstofverbruik van de auto s is bepaald aan de hand van de kentekengegevens. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactor voor een gemiddelde benzineauto zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het aantal kilometers. Pagina 13 van 17

14 2011-scope 2 Hoeveelheid Conversie factor Uitstoot Uitstoot per FTE Grijze stroom kwh 455g CO2/kwh 75,49 tonco2 0,53 tonco2 Zakelijk verkeer privéauto 2243 Km 215g CO2/km 0,5 tonco2 0,003 tonco2 Totaal 75,99 tonco2 0,533 tonco2 Figuur 4 Totale CO2 uitstoot Scope De totale uitstoot van scope 2 is 75,99 tonco2. De grootste uitstoot in scope 2 is toe te bedelen aan ingekochte elektriciteit, namelijk 99%. De overige uitstoot komt voor rekening van zakelijk verkeer met de privéauto. Van zakelijk vliegverkeer is geen sprake, dit is dus ook niet meegenomen in de rapportage. De totale uitstoot per FTE van scope 2 is 0,533 tonco Voortgang Deze rapportage betreft een analyse van het basisjaar Een analyse van de doelstellingen is dus nog niet mogelijk. In de volgende Carbon Footprint rapportages zal onder deze paragraaf de voortgang beschreven worden en vergelijkingen worden gemaakt met het basisjaar. Pagina 14 van 17

15 4. Rapportage conform NEN-ISO GHG report content 7.3 GHG report content Beschrijving Hoofdstuk in deze rapportage A Reporting organization 1.3 B Person responsible 1.4 C Reporting period 1.2 D Organizational boundaries 2.2 E Direct GHG emissions 3.2 F Combustion of biomass 2.4 G GHG removals 2.4 H Exclusion of sources or sinks 2.1 I Indirect GHG emissions 3.3 J Base year 1.2 K Changes or recalculations 2.1 L Methodologies 2.1 M Changes to methodologies 2.1 N Emission or removal factors 2.4 used O Uncertainties 2.5 P Statement in accordance 4 with NEN-ISO Q Statement on the verification 6 Pagina 15 van 17

16 5. Literatuur Greenhouse Gas Protocol (2004), A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised document. Nederlands Normalisatie-Instituut (2006). NEN ISO :2006, Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, Delft SKAO (2012); CO2-prestatieladder 2.1, generiek handboek, 18 juli 2012 Pagina 16 van 17

17 6. Bijlage Verificatie Het doel is om deze rapportage te laten verifiëren conform de NEN-ISO Indien de verificatie succesvol wordt afgerond zal deze pagina vervangen worden voor het verificatie certificaat. Pagina 17 van 17

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Versie : 2.0 Datum : 26-6-2014 Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 18 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Versie : 2.0 Datum : 3-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-12-2014 Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-6-2015 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 25 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Versie : 2.0 Datum : 1562016 Opgesteld door : Afdeling P&O en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2016

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2016 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januarijuni 2016 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 22 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januarijuni 2016 Versie : 1 Datum : 292016 Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V.

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V. Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2014 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2014 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint

Rapportage Carbon Footprint Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2012 31-12-2012 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2012 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2012 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3 A 1 emissie-inventarisatie 2013 Takke Groep.docx Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Emissie inventarisatie 2013

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode

Rapportage Carbon Footprint Periode Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2015 31-12-2015 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/19 Carbon footprint jaar 2015 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2015 Revisie : 1.0 Datum : 8

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Rapportage 2014

Nadere informatie

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 4 B 2 5 B 1 Voortgangsrapportage CO2 Q1-Q2 2015 versie 1 3.docx Pagina 1/13 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage CO2 emissies Periode

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2014 Definitief Versie 1 juli 2014 1

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 Versie 1.0 d.d. 01-04-2014 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 P a g i n a 2 Inleiding Voor u ligt de CO 2 -emissie-inventaris (Carbon Footprint) rapportage voor scope 1 en 2 van Martens en

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 -emissie-inventaris

CO 2 -emissie-inventaris CO 2 -emissie-inventaris 2011 Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r01 v02 Definitief Rapportdatum 7 januari 2013 Uitvoering Projectleider Wilma Melchers Autorisatie Naam

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO2-EMISSIE INVENTARISATIE 2014 Bijlage A Bij Energiemanagement actieplan SCHAGEN, 18-9-2015 VERSIE 1 LOONBEDRIJF SJEF HOUTENBOS VOF M. HOUTENBOS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO Van Herk Groep B.V. Bestaande uit: Van Herk Groep B.V. Bouwonderneming Stout B.V. Stout Bouwmaatschappij B.V. Herkon B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo 2 B.V. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 18 2 Beschrijving van de organisatie 18 3 Verantwoordelijke 18 4 Basisjaar en rapportage 19 5 Afbakening 19 6 Directe

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

April Footprint Emissie-inventaris

April Footprint Emissie-inventaris April 2014 Footprint 2016 Emissie-inventaris Footprint 2016 Emissie-inventaris Maart 2017 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Dit document is opgesteld volgens ISO

Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: oktober 2014 Definitief 1 Emissie inventaris

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012 2012 Versie 1.0 Datum: 3 MEI 2013 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: De emissie inventaris van: 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 mei 2017 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013

Emissie inventaris 2013 Emissie inventaris 2013 Genemuiden februari 2014 Versie 1.0 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO Footprint 2013 van Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 26 mei 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. H. Bloemhof AMK Inventis Advies en Opleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: a.p. scheltinga organisatieadvies Ing. Arno Scheltinga Datum: Februari 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt)

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt) Struunhoeve BV Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave (in het kader van papier

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie