Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode t/m ) All-in Lifttechniek B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V."

Transcriptie

1 Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode t/m ) All-in Lifttechniek B.V.

2 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius (IMR Advies) Gecontroleerd en goedgekeurd door : Dhr. C.L. van der Lans Datum controle en goedkeuring : 18 juli 2012 Contact : Curieweg BZ Alphen aan den Rijn Postbus AC Alphen aan den Rijn T (+31) F (+31) E Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 2 van 15

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING Aanleiding De rapportage Beschrijving organisatie Verantwoordelijke persoon METHODE EN AFBAKENING Methode Afbakening Organizational boundaries Aantal medewerkers Kengetallen & uitgangspunten Aardgasgebruik kantoorruimte Energiegebruik kantoorruimte Brandstofgebruik vervoer Biomassa en CO2-verwijdering Nauwkeurigheid CARBON FOOTPRINT Carbon footprint Directe CO2-emissies Aardgasverbruik Brandstofverbruik zakelijk verkeer Indirecte emissies Elektriciteitsgebruik Brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s Vliegtuigreizen Voortgang RAPPORTAGE CONFORM NEN-ISO LITERATUUR BIJLAGE I: VERIFICATIE Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 3 van 15

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding All-in Lifttechniek (handelsnaam All-in Liften) is een onderneming waar maatschappelijk ondernemen en milieu integraal onderdeel uitmaakt van het voortbrengingsproces. Om dit te realiseren wordt o.a. aandacht besteed aan: Afvalbeperking en gescheiden afvalbeheersing Beperking CO2 uitstoot door onder andere een hierop afgestemd autogebruik en continue aandacht voor energiegebruik Voorkomen van onnodige papierstromen door toepassing van elektronische registratie technologie Hergebruik van componenten, met name voor de serviceactiviteiten Samenwerking met partners met een groen leveringsprogramma Energiebesparende maatregelen in eigen kantoor locatie Ontwikkelingen om het energiegebruik van onze producten te verminderen Om het beleid verdere invulling te geven en beperkende maatregelen te nemen voor CO2 uitstoot heeft All-in Liften besloten te certificeren voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder. De Carbon footprint 2011 moet informatie verschaffen omtrent de uitstoot en input geven aan verbeteracties. 1.2 De rapportage Middels deze rapportage geven wij inzicht in de directe en indirecte CO2-emissies van All-in Liften. Hieronder wordt verstaan de CO 2 -emissies die door activiteiten van All-in Liften worden uitgestoten. All-in Liften heeft naast inzicht in de huidige CO2-emissies ook een ambitie om in de toekomst de uitstoot van CO2 te beperken. In het kader van de CO2-prestatieladder 2.0 wordt onderscheid gemaakt in 3 scope voor CO2 emissies. De eerste twee scopes zijn uitgewerkt in dit rapport. De derde scope is op dit moment voor All-in Liften niet van toepassing. De rapportage is gebaseerd op de Nederlandse norm voor Greenhouse Gases part 1 (NEN-ISO :2006). De rapportage volgt paragraaf uit deze norm, hiervoor is in het laatste hoofdstuk een referentiematrix opgenomen. Daarnaast wordt er in sommige gevallen verwezen naar de CO2-prestatieladder 2.0 en het handboek van de SKAO (2011). 1.3 Beschrijving organisatie All-in Liften is een moderne en professionele organisatie met een totaalpakket op het gebied van verticaal transport. Wij werken uitsluitend met ervaren, betrokken en gemotiveerde medewerkers voor wie het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend is. De werkzaamheden van All-in Liften vinden plaats in de vestiging in Alphen aan den Rijn en op de locatie van de klant. 1.4 Verantwoordelijke persoon De heer C.L. van der Lans, algemeen directeur, is binnen All-in Liften verantwoordelijk voor het duurzame beleid. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 4 van 15

5 2 Methode en afbakening Binnen het beleid van All-in Liften is groen of duurzaam werken prominent aanwezig. Om dit beleid goed tot uitvoering te kunnen brengen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de energiestromen van de organisatie om hier vervolgens verbetermaatregelen of doelstellingen voor te bepalen. Deze CO 2 -footprint is de eerste stap met betrekking het inzichtelijk krijgen van de energiestromen. Dit hoofdstuk beschrijft eerst de methodiek tot het in kaart brengen van de energiestromen, de afbakening wordt beschreven in paragraaf 2 van dit hoofdstuk en vervolgens wordt in paragraaf 3 de gebruikte kengetallen en uitgangspunten toegelicht. 2.1 Methode Dit rapport en de carbon footprint zijn opgesteld conform de NEN-ISO Deze norm onderscheidt verschillende types van CO2 emissies. Alle emissies zijn terug te voeren op 3 verschillende scopes, namelijk: 1. directe CO2 emissies, 2. indirecte CO2 emissies door energieopwekking 3. overige indirecte CO2 emissies. In de Prorail prestatieladder 2.0 zijn scope 2 en 3 enigszins aangepast, waardoor brandstof zakelijk verkeer door privéauto s en brandstof gebruik zakelijk vliegverkeer tot scope 2 behoren in plaats van scope 3 zoals in de NEN-ISO beschreven is, zie ook Figuur 1. Figuur 1: scopediagram (bron handboek CO 2- prestatieladder 2.0 d.d ) Om de carbon footprint van All-in Liften te bepalen is gekeken naar de eerste twee scopes zoals beschreven in de CO 2 -prestatieladder 2.0 (d.d ). Hieronder een overzicht van de verschillende emissiesoorten per scope. Scope 1 Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 1 emissies bestaan uit: - Aardgasgebruik; - Koelmiddelen koelinstallaties; - Brandstofgebruik zakelijk verkeer leaseauto s. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 5 van 15

6 Scope 2 Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. De CO 2 prestatieladder 2.0 rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Scope 2 emissies bestaan uit: - Elektriciteitsgebruik - Brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s - Brandstofgebruik zakelijke vliegtuigreizen Scope 3 (niet van toepassing, slechts ter informatie) Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. - Zakelijk verkeer via openbaar vervoer - Woon-werk verkeer - Afvalverwerking - Papiergebruik - Elektriciteitsgebruik op locaties van klanten - Elektriciteits- en gasgebruik van thuiswerkende medewerkers - Energiegebruik van toeleveranciers ten behoeve van het primaire proces - Overige verbruiksgoederen De Carbon footprint van All-in Liften is bepaald aan de hand van scope 1 en 2. Hiervoor zijn binnen de organisatie de gegevens verzameld en met behulp van de conversiefactoren, zoals genoemd in het handboek CO 2 -prestatieladder 2.0, is bepaald hoeveel CO 2 -uitstoot er is uitgestoten. Conform de scope-indeling airco uit het handboek CO 2 -prestatieladder 2.0 is er door All-in Liften voor gekozen om de koelmiddelen in koelinstallaties buiten beschouwing te laten. Reden hiervoor is dat er sinds 2000 geen koelmiddel verbruikt is. Het basisjaar en gelijk ook het jaar van deze rapportage is het jaar Dit rapport beschrijft de carbon footprint voor Hierdoor zijn veranderingen van methode en herberekeningen niet van toepassing. 2.2 Afbakening In de afbakening worden de organisatorische grenzen van All-in Liften beschreven. Ook is hier in aangegeven hoe het aantal medewerkers is bepaald Organizational boundaries Op basis van het Greenhouse Gas protocol (2004), ofwel GHG protocol heeft All-in Liften haar Organizational boundary bepaald. Voor het vaststellen van de carbon footprint heeft All-in Liften, conform de methodiek van de control approach, gekozen voor het nemen van de volledige verantwoordelijkheid over 100% van de uitstoot voor de bedrijfsonderdelen waar zij operationele controle over heeft. De organisatorische grenzen van All-in Lifttechniek B.V., bevat uitsluitend All-in Lifttechniek B.V. op de locatie in Alphen aan den Rijn. (KvK ) De Organizational boundries in 2011 omvatten de locatie van All-in Lifttechniek B.V. gevestigd op de Curieweg 17 te Alphen aan den Rijn. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 6 van 15

7 2.2.3 Aantal medewerkers Het aantal medewerkers in een verslagjaar wordt bepaald aan de hand van het aantal FTE in dienst op 31 december van het betreffende jaar. Voor 2011 is het aantal FTE vastgesteld op 67, Kengetallen & uitgangspunten Deze paragraaf beschrijft de kengetallen en uitgangspunten voor het bepalen van de CO2-uitstoot voor scope 1 en 2 en daarmee de carbon footprint van All-in Liften Aardgasgebruik kantoorruimte De locatie van All-in Liften bestaat uit kantoorruimte, een trainingslocatie en een werkplaats, allen gelegen aan de Curieweg 17 in Alphen aan den Rijn. Het gebruik van aardgas wordt bepaald door middel van één hoofdmeter. Een deel van het pand is verhuurd aan een derde organisatie. Door middel van twee tussenmeters wordt het verbruik van de huurder bepaald. Voor de bepaling van het jaarverbruik van All-in Liften is in het verslagjaar gebruik gemaakt van een gemiddelde, over de periode tot en met , van het gasverbruik op basis van de afrekeningen van de gasleverancier. Het aardgasgebruik van All-in Liften is vervolgens bepaald door het totaal gebruik te verminderen met het gebruik van de huurder. Vervolgens is het berekende gebruik middels de CO 2 - conversiefactor omgezet in CO 2 -emissie voor aardgasverbruik Energiegebruik kantoorruimte De locatie van All-in Liften bestaat uit kantoorruimte, een trainingslocatie en een werkplaats, allen gelegen aan de Curieweg 17 in Alphen aan den Rijn. Het gebruik van energie wordt bepaald door middel van één hoofdmeter. Een deel van het pand is verhuurd aan een derde organisatie. Door middel van één tussenmeter wordt het verbruik van de huurder bepaald. De instellingen van de tussenmeter in 2011 zijn niet het gehele jaar correct geweest. Om tot een verrekening te komen is er, samen met de huurder, een benadering van het gebruik op basis van historisch verbruik gemaakt. Het energieverbruik van All-in Liften is vervolgens bepaald door het totaal gebruik, bepaald aan de hand van de afrekening van de energieleverancier, te verminderen met het gebruik van de huurder. Vervolgens is het berekende gebruik middels de CO 2 -conversiefactor omgezet in CO 2 - emissie voor aardgasverbruik Brandstofgebruik vervoer Voor het zakelijk verkeer wordt bij All-in Liften gebruikt gemaakt van een leasewagenpark, deze bestaat uit 2 hybride auto s en 63 personenauto s/bedrijfswagens. Veertien van de personenauto s zijn voorzien van een LPG tank. Naast vervoer met een leaseauto wordt er binnen All-in liften ook vliegreizen gemaakt, intern transport middels een heftruck (LPG) en incidenteel gebruik van privé auto s. Openbaar vervoer is in het verslagjaar 2011 niet voorgekomen. Voor alle leasewagens geldt dat deze zijn uitgerust met een tankcard van Multitankcard. Hierbij worden zowel de getankte liters brandstof als de kilometerregistratie op bijgehouden. De zakelijke reizen met privéauto s zijn bekend op basis van declaraties. Hierbij worden de gereden kilometers in een verslagjaar gelijk gesteld aan het aantal kilometers gedeclareerd in het verslag jaar. Voor het verbruik van de heftruck wordt gebruik gemaakt van de facturen van de leverancier van de LPG. Het aantal gefactureerde liters LPG in het verslagjaar is gelijk gesteld aan het verbruik in het verslagjaar. Vliegkilometers worden bepaald aan de hand van de facturen van de reisorganisatie die de vluchten organiseert voor All-in Liften. Vervolgens worden de reiskilometers benaderd via Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 7 van 15

8 Er zijn in het verslagjaar 3 medewerkers geweest welke declaraties voor het gebruik van de privé auto hebben ingediend. Aan de hand van het kenteken van de auto is vastgesteld wat de brandstof deze auto is. Aan de hand van de bepaalde gegevens wordt met de conversiefactoren bepaald hoeveel CO 2 - uitstoot de verschillende bronnen hebben veroorzaakt. Aangezien All-in Liften een organisatie is welke bestaat uit een nieuwbouw en een serviceafdeling zijn de vervoersresultaten toegewezen aan deze twee afdelingen. Voor alle vervoersstromen is bepaald of deze toebehoren aan de nieuwbouw of de serviceafdeling. Hiermee wordt zeker gesteld dat verbetermogelijkheden in de toekomst beter toegewezen kunnen worden Biomassa en CO2-verwijdering In paragraaf 7 uit de NEN-ISO wordt gesproken over CO2-emissies uit het verbranden van biomassa en broeikasgasverwijdering. In 2011 heeft geen biomassa verbranding plaatsgevonden bij All-in Liften, daarnaast zijn er ook geen broeikasgassen verwijderd. 2.4 Nauwkeurigheid All-in Liften heeft de in dit rapport gepresenteerde resultaten met de grootst mogelijke nauwkeurigheid geschat en berekend. De gepresenteerde resultaten geven echter niet altijd de exacte CO 2- uitstoot van All-in Liften weer. Bij het bepalen van de CO 2 -emissie is gebruik gemaakt van inventarisaties, benaderingen en conversiefactoren. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 8 van 15

9 3 Carbon footprint Carbon footprint Met vijf verschillende soorten CO2-emissies is de totale CO2-uitstoot van All-in Liften berekend.. De verdeling van de emissies met verschillende bronnen wordt weergegeven in Figuur 2. 8,7% 0,1% Brandstofverbuik zakelijk verkeer Aardgasverbruik 80,2% 8,5% 2,6% Electriciteitsgebruik Brandstofverbruik zakelijk verkeer privé auto Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen Figuur 2: Total CO2-emissie All-in Liften 2011 De totale CO2-emissie door All-in Liften in 2011 was 544,7 ton CO2. Dit is 8,1 ton CO2 per Fte. In Tabel 1 wordt de verdeling over de bronnen weergegeven. Activiteit Scope CO 2 (ton/jaar) % Directe CO 2 -emissies - Aardgasgebruik Scope 1 47,63 8,7% - Brandstofgebruik zakelijk verkeer Scope 1 436,62 80,2% Indirectie CO 2 -emissies - Elektriciteitsgebruik Scope 2 46,10 8,5% - Brandstofgebruik zakelijk verkeer privé auto Scope 2 0,37 0,1% - Brandstofgebruik zakelijke vliegverkeer Scope 2 13,94 2,6% Totaal 100 Tabel 1: Totaal overzicht CO2-emissies uit scope 1 en Directe CO2-emissies Onder directe emissies, scope 1, behoort verbruik ten behoeve van kantoorverwarming, zakelijk verkeer in leaseauto s en de koelmiddelen voor koelinstallaties. De laatste categorie wordt buiten beschouwing gelaten in deze analyse, aangezien er sinds 2000 geen koelmiddel verbruikt is Aardgasverbruik Voor de bepaling van het jaarverbruik is gebruik gemaakt van een gemiddelde, over de periode tot en met , van het gasverbruik op basis van de afrekeningen van de gasleverancier. Hierop is het verbruik van de huurder bepaald op basis van de meterstanden aan het begin en einde van het jaar. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 9 van 15

10 Na verrekening blijft er een berekend jaarverbruik over voor All-in Liften van Nm3 aardgas. Dit resulteert na omrekening in een totaal uitstoot van 47,6 ton CO 2 in Verbruik Nm Conversiefactor (g CO2/Nm ) CO2 (ton/jaar) Aardgasverbruik ,6 Tabel 2: CO2-Emissies door aardgasverbruik Brandstofverbruik zakelijk verkeer Voor de bepaling van de totaal CO 2 -emissie van het zakelijk verkeer binnen All-in Liften is gekeken naar twee emissiebronnen, namelijk de zakelijke leaseauto en de heftruck in de werkplaats. Het verbruik van de heftruck, welke rijdt op LPG, is bepaald aan de hand van de geregistreerde facturen van de leverancier. Hierbij het de hoeveelheid geleverde LPG gelijkgesteld aan het verbruik. Voor de bepaling van de emissie van de leaseauto s is gebruik gemaakt van de registratie van het aantal gereden kilometers (voor hybride auto s) en het aantal getankte liters brandstof (voor overige auto s) op de tankpassen. Hierbij is het aantal getankte liters in het verslagjaar gelijk gesteld aan het verbruik in het verslagjaar. De resultaten van de berekening van de CO 2 -emissie van brandstofverbruik zakelijk verkeer zijn weergegeven in tabel 3. Het brandstofverbruik zakelijk verkeer is goed voor het overgrote deel (80,2%) van de CO 2 -uitstoot van All-in Liften. De totale CO 2 -emissie voor brandstofverbruik zakelijk verkeer is Binnen All-in Liften is gekeken naar veroorzaker (nieuwbouw of service) van het verbruik. De verdeling van het verbruik is weergegeven in figuur 3. 9,9% 57,6% 32,5% brandstofverbruik zakelijk verkeer nieuwbouw brandstofverbruik zakelijk verkeer service Brandstofverbruik heftruck Figuur 3: verdeling CO2-emissie brandstof zakelijk verkeer naar veroorzaker Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 10 van 15

11 Verbruik Conversiefactor CO2 CO2 (Liters) (g CO 2 /liter) (ton/jaar) (ton/jaar) Benzine , ,30 Diesel , ,93 LPG , ,90 Subtotaal 427,13 Verbruik Conversiefactor CO2 (kilometers) (g CO 2 /km) (ton/jaar) Hybride ,65 Subtotaal 8,65 Totaal CO 2- emissie 435,78 Tabel 3: CO2-Emissies door brandstofverbruik zakelijk verkeer 3.3 Indirecte emissies Deze paragraaf behandelt de scope 2 emissies, indirecte emissies. Tot deze categorie behoort elektriciteitsgebruik, brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s en vliegtuigreizen Elektriciteitsgebruik Voor de bepaling van het elektriciteitsgebruik van All-in Liften is gebruik gemaakt van de facturatie van de energieleverancier. Hierop is vervolgens het gebruik van de huurder, welke is gebaseerd op een gezamenlijk vastgesteld gemiddeld gebruik, op in mindering gebracht. Het benaderde jaargebruik aan grijze stroom van All-in Liften is hierdoor uitgekomen op kwh. Door middel van een conversiefactor is dit vervolgens omgerekend in de hoeveelheid CO 2 -emissie. De benaderde emissie van All-in Liften veroorzaakt door elektriciteitsgebruik is in ,10 ton geweest. Dit is in totaal 8,5% van de totale emissie. In tabel 4 zijn de CO 2 -emissies voor elektriciteitsgebruik weergegeven. Verbruik Conversiefactor (g CO 2 /kwh) CO2 (ton/jaar) (kwh/jaar) Elektriciteit 75, ,10 Tabel 4: CO2-emissie elektriciteitsgebruik Brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s Binnen All-in Liften is een beperkte groep medewerkers aanwezig welke zakelijk verkeer met de privéauto rijdt. In deze paragraaf worden de hoeveelheid CO2-emissies berekend van het brandstofgebruik door zakelijk verkeer met privéauto s. De resultaten worden weergegeven in Tabel 5. Bij het bepalen van de conversiefactor is uitgegaan van een gemiddelde auto per brandstoftype. De totale CO2-uitstoot voor zakelijk verkeer met privéauto s is 0,37 ton, dit is nog 0,1% van de totale uitstoot. Brandstof Afstand Conversiefactor (g CO 2 /km) CO2 (ton/jaar) (km/jaar) Benzine ,37 Tabel 5: CO2-emissie zakelijk privéauto s Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 11 van 15

12 3.3.3 Vliegtuigreizen Vliegen is binnen All-in Liften geen frequent voorkomende methode van transport. Om de CO 2 - emissie van de vliegreizen te bepalen is gebruik gemaakt van de vluchtgegevens welke op de facturen van de reisorganisatie staan vermeld. Deze vluchtgegevens worden vervolgens omgerekend op naar vluchtafstanden waarbij rekening is gehouden met tussenstops. Deze afstanden zijn een benadering aangezien de daadwerkelijke route van het vliegtuig niet te reproduceren is. De tussenstops zijn als afzonderlijke vlucht geregistreerd zodat een zuiverder beeld ontstaat van de CO 2 -uitstoot van de betreffende reis. Bij benadering heeft All-in Liften in 2011 een totaal aan vliegkilometers gemaakt van Deze vliegkilometers zijn te verdelen in drie categorieën, namelijk vluchten met een reisafstand van minder dan 700 km, tussen de 700 en 2500 km en meer dan 2500 km. De verdeling van de gevlogen kilometers over deze drie categorieën is weergegeven in figuur 4. 0% 61,3% 38,7% vlucht < 700 km vlucht tussen km vlucht > 2500 km Figuur 4: verdeling vluchtkilometers over afstandscategorieën Na omrekening, middels de CO 2 -conversiefactoren, van het gevlogen aantal kilometers is bij benadering bepaald dat de totaal CO 2 -emissie in 2011 voor All-in Liften 13,94 ton bedraagt. Dit is goed voor 2,6% van de totale uitstoot. De resultaten van de berekening van de CO 2 -uitstoot zijn weergegeven in tabel 6. Reiscategorie Afstand Conversiefactor (g CO 2 /km) CO2 (ton/jaar) (km/jaar) < 700 km , km ,54 < 2500 km totaal 13,94 Tabel 6: CO2-emissie vliegverkeer 3.4 Voortgang Daar dit het eerste rapport is, is een analyse van de doelstellingen nog niet mogelijk. In volgende Carbon footprint rapportages zal op deze plaats de voortgang beschreven worden en vergelijkingen getroffen worden met het basisjaar. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 12 van 15

13 4 Rapportage conform NEN-ISO Deze rapportage is opgesteld conform de eisen uit de NEN-ISO ; 2006 hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk is een referentiematrix opgenomen om de rapportage inzichtelijk te maken. NEN ISO GHG report content Beschrijving Hoofdstuk onderhavige rapportage A Reporting organization 1.3 B Person responsible 1.4 C Reporting period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources or sinks I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculations L Methodologies 2 & Bijlage I M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 2.4 P Q Statement in accordance with NEN-ISO Statement on the verification 4 Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 13 van 15

14 LITERATUUR Greenhouse Gas Protocol (2004), A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised document. Nederlands Normalisatie-instituut (2006). NEN ISO :2006, Greenhouse gases Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, Delft SKAO (2011); CO2-prestatieladder 2.0, generiek handboek, 23 juni 2011 Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 14 van 15

15 Bijlage I: Verificatie Het doel is om deze rapportage te laten verifiëren conform de NEN-ISO In de verificatie succesvol wordt afgerond, zal deze pagina vervangen worden voor het verificatie certificaat. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 15 van 15

Rapportage Carbon Footprint

Rapportage Carbon Footprint Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2012 31-12-2012 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2012 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2012 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V.

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V. Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2014 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2014 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode

Rapportage Carbon Footprint Periode Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2015 31-12-2015 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/19 Carbon footprint jaar 2015 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2015 Revisie : 1.0 Datum : 8

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3 A 1 emissie-inventarisatie 2013 Takke Groep.docx Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Emissie inventarisatie 2013

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Rapportage 2014

Nadere informatie

3.A.1 Rapport Carbon Footprint 2014 (Scope 1 & 2)

3.A.1 Rapport Carbon Footprint 2014 (Scope 1 & 2) 3.A.1 Rapport Carbon Footprint 2014 (Scope 1 & 2) (periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014) Carbon footprint KONE Versiedatum 16 juni 2015 Pagina 1/19 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2014 Revisie : 1.3

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 4 B 2 5 B 1 Voortgangsrapportage CO2 Q1-Q2 2015 versie 1 3.docx Pagina 1/13 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage CO2 emissies Periode

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Versie : 2.0 Datum : 26-6-2014 Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 18 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Versie : 2.0 Datum : 3-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-12-2014 Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-6-2015 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2016

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2016 1 e helft 2016 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 1 e helft 2015 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 1 e helft 2016 Revisie : 1.0 Datum : 22 juli 2016 Auteur(s)

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012 2012 Versie 1.0 Datum: 3 MEI 2013 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO Footprint 2013 van Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 26 mei 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. H. Bloemhof AMK Inventis Advies en Opleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 25 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Versie : 2.0 Datum : 1562016 Opgesteld door : Afdeling P&O en

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

CO 2 -emissie-inventaris

CO 2 -emissie-inventaris CO 2 -emissie-inventaris 2011 Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r01 v02 Definitief Rapportdatum 7 januari 2013 Uitvoering Projectleider Wilma Melchers Autorisatie Naam

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2014 Definitief Versie 1 juli 2014 1

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

April Footprint. Emissie-inventaris 2016 eerste helft

April Footprint. Emissie-inventaris 2016 eerste helft April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2016 eerste helft Footprint Emissie-inventaris 2016 eerste helft Oktober 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 Versie 1.0 d.d. 01-04-2014 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 P a g i n a 2 Inleiding Voor u ligt de CO 2 -emissie-inventaris (Carbon Footprint) rapportage voor scope 1 en 2 van Martens en

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport over 2016 Pagina 1 van 10 Inhoud

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2014

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2014 2014 Versie 1.0 Datum: 4 juni 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: De emissie inventaris van: 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 mei 2017 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS

Nadere informatie

Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1

Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1 Van Mensvoort Beheer bv Emissie inventarisatie Van Mensvoort Beheer bv volgens ISO 14064 1 2015 B. van Lier 14 4 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. AFBAKENING... 4 2.1. Organisatorische grenzen....

Nadere informatie

Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1 Eis 3.A.1 en 3.A.2 Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1 Gebr. Min Holding B.V. oktober 2015 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 AFBAKENING 3 2.1 Organisatiegrenzen 3

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984.

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984. CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 4MSBV-SEC.07984.R Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie