Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode t/m ) All-in Lifttechniek B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V."

Transcriptie

1 Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode t/m ) All-in Lifttechniek B.V.

2 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius (IMR Advies) Gecontroleerd en goedgekeurd door : Dhr. C.L. van der Lans Datum controle en goedkeuring : 18 juli 2012 Contact : Curieweg BZ Alphen aan den Rijn Postbus AC Alphen aan den Rijn T (+31) F (+31) E Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 2 van 15

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING Aanleiding De rapportage Beschrijving organisatie Verantwoordelijke persoon METHODE EN AFBAKENING Methode Afbakening Organizational boundaries Aantal medewerkers Kengetallen & uitgangspunten Aardgasgebruik kantoorruimte Energiegebruik kantoorruimte Brandstofgebruik vervoer Biomassa en CO2-verwijdering Nauwkeurigheid CARBON FOOTPRINT Carbon footprint Directe CO2-emissies Aardgasverbruik Brandstofverbruik zakelijk verkeer Indirecte emissies Elektriciteitsgebruik Brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s Vliegtuigreizen Voortgang RAPPORTAGE CONFORM NEN-ISO LITERATUUR BIJLAGE I: VERIFICATIE Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 3 van 15

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding All-in Lifttechniek (handelsnaam All-in Liften) is een onderneming waar maatschappelijk ondernemen en milieu integraal onderdeel uitmaakt van het voortbrengingsproces. Om dit te realiseren wordt o.a. aandacht besteed aan: Afvalbeperking en gescheiden afvalbeheersing Beperking CO2 uitstoot door onder andere een hierop afgestemd autogebruik en continue aandacht voor energiegebruik Voorkomen van onnodige papierstromen door toepassing van elektronische registratie technologie Hergebruik van componenten, met name voor de serviceactiviteiten Samenwerking met partners met een groen leveringsprogramma Energiebesparende maatregelen in eigen kantoor locatie Ontwikkelingen om het energiegebruik van onze producten te verminderen Om het beleid verdere invulling te geven en beperkende maatregelen te nemen voor CO2 uitstoot heeft All-in Liften besloten te certificeren voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder. De Carbon footprint 2011 moet informatie verschaffen omtrent de uitstoot en input geven aan verbeteracties. 1.2 De rapportage Middels deze rapportage geven wij inzicht in de directe en indirecte CO2-emissies van All-in Liften. Hieronder wordt verstaan de CO 2 -emissies die door activiteiten van All-in Liften worden uitgestoten. All-in Liften heeft naast inzicht in de huidige CO2-emissies ook een ambitie om in de toekomst de uitstoot van CO2 te beperken. In het kader van de CO2-prestatieladder 2.0 wordt onderscheid gemaakt in 3 scope voor CO2 emissies. De eerste twee scopes zijn uitgewerkt in dit rapport. De derde scope is op dit moment voor All-in Liften niet van toepassing. De rapportage is gebaseerd op de Nederlandse norm voor Greenhouse Gases part 1 (NEN-ISO :2006). De rapportage volgt paragraaf uit deze norm, hiervoor is in het laatste hoofdstuk een referentiematrix opgenomen. Daarnaast wordt er in sommige gevallen verwezen naar de CO2-prestatieladder 2.0 en het handboek van de SKAO (2011). 1.3 Beschrijving organisatie All-in Liften is een moderne en professionele organisatie met een totaalpakket op het gebied van verticaal transport. Wij werken uitsluitend met ervaren, betrokken en gemotiveerde medewerkers voor wie het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend is. De werkzaamheden van All-in Liften vinden plaats in de vestiging in Alphen aan den Rijn en op de locatie van de klant. 1.4 Verantwoordelijke persoon De heer C.L. van der Lans, algemeen directeur, is binnen All-in Liften verantwoordelijk voor het duurzame beleid. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 4 van 15

5 2 Methode en afbakening Binnen het beleid van All-in Liften is groen of duurzaam werken prominent aanwezig. Om dit beleid goed tot uitvoering te kunnen brengen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de energiestromen van de organisatie om hier vervolgens verbetermaatregelen of doelstellingen voor te bepalen. Deze CO 2 -footprint is de eerste stap met betrekking het inzichtelijk krijgen van de energiestromen. Dit hoofdstuk beschrijft eerst de methodiek tot het in kaart brengen van de energiestromen, de afbakening wordt beschreven in paragraaf 2 van dit hoofdstuk en vervolgens wordt in paragraaf 3 de gebruikte kengetallen en uitgangspunten toegelicht. 2.1 Methode Dit rapport en de carbon footprint zijn opgesteld conform de NEN-ISO Deze norm onderscheidt verschillende types van CO2 emissies. Alle emissies zijn terug te voeren op 3 verschillende scopes, namelijk: 1. directe CO2 emissies, 2. indirecte CO2 emissies door energieopwekking 3. overige indirecte CO2 emissies. In de Prorail prestatieladder 2.0 zijn scope 2 en 3 enigszins aangepast, waardoor brandstof zakelijk verkeer door privéauto s en brandstof gebruik zakelijk vliegverkeer tot scope 2 behoren in plaats van scope 3 zoals in de NEN-ISO beschreven is, zie ook Figuur 1. Figuur 1: scopediagram (bron handboek CO 2- prestatieladder 2.0 d.d ) Om de carbon footprint van All-in Liften te bepalen is gekeken naar de eerste twee scopes zoals beschreven in de CO 2 -prestatieladder 2.0 (d.d ). Hieronder een overzicht van de verschillende emissiesoorten per scope. Scope 1 Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 1 emissies bestaan uit: - Aardgasgebruik; - Koelmiddelen koelinstallaties; - Brandstofgebruik zakelijk verkeer leaseauto s. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 5 van 15

6 Scope 2 Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. De CO 2 prestatieladder 2.0 rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Scope 2 emissies bestaan uit: - Elektriciteitsgebruik - Brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s - Brandstofgebruik zakelijke vliegtuigreizen Scope 3 (niet van toepassing, slechts ter informatie) Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. SKAO rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. - Zakelijk verkeer via openbaar vervoer - Woon-werk verkeer - Afvalverwerking - Papiergebruik - Elektriciteitsgebruik op locaties van klanten - Elektriciteits- en gasgebruik van thuiswerkende medewerkers - Energiegebruik van toeleveranciers ten behoeve van het primaire proces - Overige verbruiksgoederen De Carbon footprint van All-in Liften is bepaald aan de hand van scope 1 en 2. Hiervoor zijn binnen de organisatie de gegevens verzameld en met behulp van de conversiefactoren, zoals genoemd in het handboek CO 2 -prestatieladder 2.0, is bepaald hoeveel CO 2 -uitstoot er is uitgestoten. Conform de scope-indeling airco uit het handboek CO 2 -prestatieladder 2.0 is er door All-in Liften voor gekozen om de koelmiddelen in koelinstallaties buiten beschouwing te laten. Reden hiervoor is dat er sinds 2000 geen koelmiddel verbruikt is. Het basisjaar en gelijk ook het jaar van deze rapportage is het jaar Dit rapport beschrijft de carbon footprint voor Hierdoor zijn veranderingen van methode en herberekeningen niet van toepassing. 2.2 Afbakening In de afbakening worden de organisatorische grenzen van All-in Liften beschreven. Ook is hier in aangegeven hoe het aantal medewerkers is bepaald Organizational boundaries Op basis van het Greenhouse Gas protocol (2004), ofwel GHG protocol heeft All-in Liften haar Organizational boundary bepaald. Voor het vaststellen van de carbon footprint heeft All-in Liften, conform de methodiek van de control approach, gekozen voor het nemen van de volledige verantwoordelijkheid over 100% van de uitstoot voor de bedrijfsonderdelen waar zij operationele controle over heeft. De organisatorische grenzen van All-in Lifttechniek B.V., bevat uitsluitend All-in Lifttechniek B.V. op de locatie in Alphen aan den Rijn. (KvK ) De Organizational boundries in 2011 omvatten de locatie van All-in Lifttechniek B.V. gevestigd op de Curieweg 17 te Alphen aan den Rijn. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 6 van 15

7 2.2.3 Aantal medewerkers Het aantal medewerkers in een verslagjaar wordt bepaald aan de hand van het aantal FTE in dienst op 31 december van het betreffende jaar. Voor 2011 is het aantal FTE vastgesteld op 67, Kengetallen & uitgangspunten Deze paragraaf beschrijft de kengetallen en uitgangspunten voor het bepalen van de CO2-uitstoot voor scope 1 en 2 en daarmee de carbon footprint van All-in Liften Aardgasgebruik kantoorruimte De locatie van All-in Liften bestaat uit kantoorruimte, een trainingslocatie en een werkplaats, allen gelegen aan de Curieweg 17 in Alphen aan den Rijn. Het gebruik van aardgas wordt bepaald door middel van één hoofdmeter. Een deel van het pand is verhuurd aan een derde organisatie. Door middel van twee tussenmeters wordt het verbruik van de huurder bepaald. Voor de bepaling van het jaarverbruik van All-in Liften is in het verslagjaar gebruik gemaakt van een gemiddelde, over de periode tot en met , van het gasverbruik op basis van de afrekeningen van de gasleverancier. Het aardgasgebruik van All-in Liften is vervolgens bepaald door het totaal gebruik te verminderen met het gebruik van de huurder. Vervolgens is het berekende gebruik middels de CO 2 - conversiefactor omgezet in CO 2 -emissie voor aardgasverbruik Energiegebruik kantoorruimte De locatie van All-in Liften bestaat uit kantoorruimte, een trainingslocatie en een werkplaats, allen gelegen aan de Curieweg 17 in Alphen aan den Rijn. Het gebruik van energie wordt bepaald door middel van één hoofdmeter. Een deel van het pand is verhuurd aan een derde organisatie. Door middel van één tussenmeter wordt het verbruik van de huurder bepaald. De instellingen van de tussenmeter in 2011 zijn niet het gehele jaar correct geweest. Om tot een verrekening te komen is er, samen met de huurder, een benadering van het gebruik op basis van historisch verbruik gemaakt. Het energieverbruik van All-in Liften is vervolgens bepaald door het totaal gebruik, bepaald aan de hand van de afrekening van de energieleverancier, te verminderen met het gebruik van de huurder. Vervolgens is het berekende gebruik middels de CO 2 -conversiefactor omgezet in CO 2 - emissie voor aardgasverbruik Brandstofgebruik vervoer Voor het zakelijk verkeer wordt bij All-in Liften gebruikt gemaakt van een leasewagenpark, deze bestaat uit 2 hybride auto s en 63 personenauto s/bedrijfswagens. Veertien van de personenauto s zijn voorzien van een LPG tank. Naast vervoer met een leaseauto wordt er binnen All-in liften ook vliegreizen gemaakt, intern transport middels een heftruck (LPG) en incidenteel gebruik van privé auto s. Openbaar vervoer is in het verslagjaar 2011 niet voorgekomen. Voor alle leasewagens geldt dat deze zijn uitgerust met een tankcard van Multitankcard. Hierbij worden zowel de getankte liters brandstof als de kilometerregistratie op bijgehouden. De zakelijke reizen met privéauto s zijn bekend op basis van declaraties. Hierbij worden de gereden kilometers in een verslagjaar gelijk gesteld aan het aantal kilometers gedeclareerd in het verslag jaar. Voor het verbruik van de heftruck wordt gebruik gemaakt van de facturen van de leverancier van de LPG. Het aantal gefactureerde liters LPG in het verslagjaar is gelijk gesteld aan het verbruik in het verslagjaar. Vliegkilometers worden bepaald aan de hand van de facturen van de reisorganisatie die de vluchten organiseert voor All-in Liften. Vervolgens worden de reiskilometers benaderd via Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 7 van 15

8 Er zijn in het verslagjaar 3 medewerkers geweest welke declaraties voor het gebruik van de privé auto hebben ingediend. Aan de hand van het kenteken van de auto is vastgesteld wat de brandstof deze auto is. Aan de hand van de bepaalde gegevens wordt met de conversiefactoren bepaald hoeveel CO 2 - uitstoot de verschillende bronnen hebben veroorzaakt. Aangezien All-in Liften een organisatie is welke bestaat uit een nieuwbouw en een serviceafdeling zijn de vervoersresultaten toegewezen aan deze twee afdelingen. Voor alle vervoersstromen is bepaald of deze toebehoren aan de nieuwbouw of de serviceafdeling. Hiermee wordt zeker gesteld dat verbetermogelijkheden in de toekomst beter toegewezen kunnen worden Biomassa en CO2-verwijdering In paragraaf 7 uit de NEN-ISO wordt gesproken over CO2-emissies uit het verbranden van biomassa en broeikasgasverwijdering. In 2011 heeft geen biomassa verbranding plaatsgevonden bij All-in Liften, daarnaast zijn er ook geen broeikasgassen verwijderd. 2.4 Nauwkeurigheid All-in Liften heeft de in dit rapport gepresenteerde resultaten met de grootst mogelijke nauwkeurigheid geschat en berekend. De gepresenteerde resultaten geven echter niet altijd de exacte CO 2- uitstoot van All-in Liften weer. Bij het bepalen van de CO 2 -emissie is gebruik gemaakt van inventarisaties, benaderingen en conversiefactoren. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 8 van 15

9 3 Carbon footprint Carbon footprint Met vijf verschillende soorten CO2-emissies is de totale CO2-uitstoot van All-in Liften berekend.. De verdeling van de emissies met verschillende bronnen wordt weergegeven in Figuur 2. 8,7% 0,1% Brandstofverbuik zakelijk verkeer Aardgasverbruik 80,2% 8,5% 2,6% Electriciteitsgebruik Brandstofverbruik zakelijk verkeer privé auto Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen Figuur 2: Total CO2-emissie All-in Liften 2011 De totale CO2-emissie door All-in Liften in 2011 was 544,7 ton CO2. Dit is 8,1 ton CO2 per Fte. In Tabel 1 wordt de verdeling over de bronnen weergegeven. Activiteit Scope CO 2 (ton/jaar) % Directe CO 2 -emissies - Aardgasgebruik Scope 1 47,63 8,7% - Brandstofgebruik zakelijk verkeer Scope 1 436,62 80,2% Indirectie CO 2 -emissies - Elektriciteitsgebruik Scope 2 46,10 8,5% - Brandstofgebruik zakelijk verkeer privé auto Scope 2 0,37 0,1% - Brandstofgebruik zakelijke vliegverkeer Scope 2 13,94 2,6% Totaal 100 Tabel 1: Totaal overzicht CO2-emissies uit scope 1 en Directe CO2-emissies Onder directe emissies, scope 1, behoort verbruik ten behoeve van kantoorverwarming, zakelijk verkeer in leaseauto s en de koelmiddelen voor koelinstallaties. De laatste categorie wordt buiten beschouwing gelaten in deze analyse, aangezien er sinds 2000 geen koelmiddel verbruikt is Aardgasverbruik Voor de bepaling van het jaarverbruik is gebruik gemaakt van een gemiddelde, over de periode tot en met , van het gasverbruik op basis van de afrekeningen van de gasleverancier. Hierop is het verbruik van de huurder bepaald op basis van de meterstanden aan het begin en einde van het jaar. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 9 van 15

10 Na verrekening blijft er een berekend jaarverbruik over voor All-in Liften van Nm3 aardgas. Dit resulteert na omrekening in een totaal uitstoot van 47,6 ton CO 2 in Verbruik Nm Conversiefactor (g CO2/Nm ) CO2 (ton/jaar) Aardgasverbruik ,6 Tabel 2: CO2-Emissies door aardgasverbruik Brandstofverbruik zakelijk verkeer Voor de bepaling van de totaal CO 2 -emissie van het zakelijk verkeer binnen All-in Liften is gekeken naar twee emissiebronnen, namelijk de zakelijke leaseauto en de heftruck in de werkplaats. Het verbruik van de heftruck, welke rijdt op LPG, is bepaald aan de hand van de geregistreerde facturen van de leverancier. Hierbij het de hoeveelheid geleverde LPG gelijkgesteld aan het verbruik. Voor de bepaling van de emissie van de leaseauto s is gebruik gemaakt van de registratie van het aantal gereden kilometers (voor hybride auto s) en het aantal getankte liters brandstof (voor overige auto s) op de tankpassen. Hierbij is het aantal getankte liters in het verslagjaar gelijk gesteld aan het verbruik in het verslagjaar. De resultaten van de berekening van de CO 2 -emissie van brandstofverbruik zakelijk verkeer zijn weergegeven in tabel 3. Het brandstofverbruik zakelijk verkeer is goed voor het overgrote deel (80,2%) van de CO 2 -uitstoot van All-in Liften. De totale CO 2 -emissie voor brandstofverbruik zakelijk verkeer is Binnen All-in Liften is gekeken naar veroorzaker (nieuwbouw of service) van het verbruik. De verdeling van het verbruik is weergegeven in figuur 3. 9,9% 57,6% 32,5% brandstofverbruik zakelijk verkeer nieuwbouw brandstofverbruik zakelijk verkeer service Brandstofverbruik heftruck Figuur 3: verdeling CO2-emissie brandstof zakelijk verkeer naar veroorzaker Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 10 van 15

11 Verbruik Conversiefactor CO2 CO2 (Liters) (g CO 2 /liter) (ton/jaar) (ton/jaar) Benzine , ,30 Diesel , ,93 LPG , ,90 Subtotaal 427,13 Verbruik Conversiefactor CO2 (kilometers) (g CO 2 /km) (ton/jaar) Hybride ,65 Subtotaal 8,65 Totaal CO 2- emissie 435,78 Tabel 3: CO2-Emissies door brandstofverbruik zakelijk verkeer 3.3 Indirecte emissies Deze paragraaf behandelt de scope 2 emissies, indirecte emissies. Tot deze categorie behoort elektriciteitsgebruik, brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s en vliegtuigreizen Elektriciteitsgebruik Voor de bepaling van het elektriciteitsgebruik van All-in Liften is gebruik gemaakt van de facturatie van de energieleverancier. Hierop is vervolgens het gebruik van de huurder, welke is gebaseerd op een gezamenlijk vastgesteld gemiddeld gebruik, op in mindering gebracht. Het benaderde jaargebruik aan grijze stroom van All-in Liften is hierdoor uitgekomen op kwh. Door middel van een conversiefactor is dit vervolgens omgerekend in de hoeveelheid CO 2 -emissie. De benaderde emissie van All-in Liften veroorzaakt door elektriciteitsgebruik is in ,10 ton geweest. Dit is in totaal 8,5% van de totale emissie. In tabel 4 zijn de CO 2 -emissies voor elektriciteitsgebruik weergegeven. Verbruik Conversiefactor (g CO 2 /kwh) CO2 (ton/jaar) (kwh/jaar) Elektriciteit 75, ,10 Tabel 4: CO2-emissie elektriciteitsgebruik Brandstofgebruik zakelijk verkeer privéauto s Binnen All-in Liften is een beperkte groep medewerkers aanwezig welke zakelijk verkeer met de privéauto rijdt. In deze paragraaf worden de hoeveelheid CO2-emissies berekend van het brandstofgebruik door zakelijk verkeer met privéauto s. De resultaten worden weergegeven in Tabel 5. Bij het bepalen van de conversiefactor is uitgegaan van een gemiddelde auto per brandstoftype. De totale CO2-uitstoot voor zakelijk verkeer met privéauto s is 0,37 ton, dit is nog 0,1% van de totale uitstoot. Brandstof Afstand Conversiefactor (g CO 2 /km) CO2 (ton/jaar) (km/jaar) Benzine ,37 Tabel 5: CO2-emissie zakelijk privéauto s Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 11 van 15

12 3.3.3 Vliegtuigreizen Vliegen is binnen All-in Liften geen frequent voorkomende methode van transport. Om de CO 2 - emissie van de vliegreizen te bepalen is gebruik gemaakt van de vluchtgegevens welke op de facturen van de reisorganisatie staan vermeld. Deze vluchtgegevens worden vervolgens omgerekend op naar vluchtafstanden waarbij rekening is gehouden met tussenstops. Deze afstanden zijn een benadering aangezien de daadwerkelijke route van het vliegtuig niet te reproduceren is. De tussenstops zijn als afzonderlijke vlucht geregistreerd zodat een zuiverder beeld ontstaat van de CO 2 -uitstoot van de betreffende reis. Bij benadering heeft All-in Liften in 2011 een totaal aan vliegkilometers gemaakt van Deze vliegkilometers zijn te verdelen in drie categorieën, namelijk vluchten met een reisafstand van minder dan 700 km, tussen de 700 en 2500 km en meer dan 2500 km. De verdeling van de gevlogen kilometers over deze drie categorieën is weergegeven in figuur 4. 0% 61,3% 38,7% vlucht < 700 km vlucht tussen km vlucht > 2500 km Figuur 4: verdeling vluchtkilometers over afstandscategorieën Na omrekening, middels de CO 2 -conversiefactoren, van het gevlogen aantal kilometers is bij benadering bepaald dat de totaal CO 2 -emissie in 2011 voor All-in Liften 13,94 ton bedraagt. Dit is goed voor 2,6% van de totale uitstoot. De resultaten van de berekening van de CO 2 -uitstoot zijn weergegeven in tabel 6. Reiscategorie Afstand Conversiefactor (g CO 2 /km) CO2 (ton/jaar) (km/jaar) < 700 km , km ,54 < 2500 km totaal 13,94 Tabel 6: CO2-emissie vliegverkeer 3.4 Voortgang Daar dit het eerste rapport is, is een analyse van de doelstellingen nog niet mogelijk. In volgende Carbon footprint rapportages zal op deze plaats de voortgang beschreven worden en vergelijkingen getroffen worden met het basisjaar. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 12 van 15

13 4 Rapportage conform NEN-ISO Deze rapportage is opgesteld conform de eisen uit de NEN-ISO ; 2006 hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk is een referentiematrix opgenomen om de rapportage inzichtelijk te maken. NEN ISO GHG report content Beschrijving Hoofdstuk onderhavige rapportage A Reporting organization 1.3 B Person responsible 1.4 C Reporting period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources or sinks I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculations L Methodologies 2 & Bijlage I M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 2.4 P Q Statement in accordance with NEN-ISO Statement on the verification 4 Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 13 van 15

14 LITERATUUR Greenhouse Gas Protocol (2004), A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised document. Nederlands Normalisatie-instituut (2006). NEN ISO :2006, Greenhouse gases Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, Delft SKAO (2011); CO2-prestatieladder 2.0, generiek handboek, 23 juni 2011 Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 14 van 15

15 Bijlage I: Verificatie Het doel is om deze rapportage te laten verifiëren conform de NEN-ISO In de verificatie succesvol wordt afgerond, zal deze pagina vervangen worden voor het verificatie certificaat. Carbon footprint All-in Lifttechniek B.V. Pagina 15 van 15

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B.

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B. 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009 Imtech ict Communication Solutions B.V Arnhem, 18 november 2010 Auteur S,T.M. Stokman-Godschalk KEMA Emission Verification

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv Van Oord Nederland bv Footprint 2010 Area: Van Oord Nederland Page: 2 of 14 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Basisjaar... 4 4. Sinks, reservoirs en biomassa... 4 5. Vaststelling

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton

CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton (periode 01 Aug. 2013 t/m 31 Juli 2014) www.hurks.nl Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 3 Historisch basis 3 Gerapporteerde periode 3 Verificatieverklaring 3 Rapporterende

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie