Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21

2 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd door : J. de Nijs Datum controle en goedkeuring : Pagina 2 van 21

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Methode en afbakening Methode Veranderingen van methode Organisatorische grens Aantal medewerkers Kengetallen en uitgangspunten Nauwkeurigheid Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Directe CO2 emissies Indirecte CO2 emissies Voortgang Doelstellingen en maatregelen Rapportage conform NEN-ISO GHG report content Literatuur Bijlage Verificatie Pagina 3 van 21

4 1. Inleiding Deze voortgangsrapportage beschrijft het energieverbruik en de CO2 uitstoot van Van Vulpen over De rapportage bevat een analyse van de CO2 emissies over januari tot en met december 2012 en een trendanalyse waarin een vergelijking wordt gemaakt met het basisjaar De vergelijking wordt gedaan op basis van CO2 uitstoot per FTE. Om een vergelijking per FTE te kunnen maken is het gemiddeld aantal FTE in 2012 vastgesteld, namelijk Methode en afbakening 2.1. Methode Deze rapportage is opgesteld conform de NEN-ISO Hierin worden verschillende types van CO2 emissies onderscheiden. Deze emissies zijn onderverdeeld in drie scopes, namelijk scope 1 Directe CO2 emissies, scope 2 Indirecte CO2 emissies en scope 3 Overige indirecte CO2 emissies. Figuur 1 scopediagram CO2 prestatieladder Scope 1 Scope 1 omvat de directe emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 Scope 2 zijn indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt. Ook Business air travel en Personal cars for business air travel behoren tot scope 2. Pagina 4 van 21

5 Scope 3 Scope 3 zijn overige indirecte emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar voort komen uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie, noch beheerd worden door de organisatie. De Carbon Footprint van Van Vulpen is bepaald aan de hand van scope 1 en 2 zoals beschreven in het handboek van de CO2 prestatieladder. Van Vulpen heeft er conform de CO2 prestatieladder 2.1 voor gekozen om de koelmiddelen buiten beschouwing te laten, aangezien er in 2012 geen koelmiddelen zijn bijgevuld. Daarnaast wordt het verbruik van protegon niet meegenomen in de analyse, omdat de CO2 uitstoot van protegon 20% is en verwaarloosbaar is op het totale verbruik. Het gebruik van acetyleen is minimaal binnen Van Vulpen. Er is in 2012 één cilinder van 9 kilogram ingekocht. De cilinder daarvoor was van september Dit betekent dat er ongeveer 1 cilinder per jaar wordt gebruikt. De invloed van het acetyleen verbruik op het totale verbruik is daardoor minimaal en zal daarom niet worden meegenomen in de analyse. Ook stikstof is niet meegenomen in de analyse. Hiervan zijn 2 cilinders ingekocht in De invloed van het stikstofverbruik op het totale verbruik is daardoor minimaal en zal daarom niet worden meegenomen in de analyse. Hetzelfde geldt voor zuurstof. Hiervan zijn in cilinders van 50 liter ingekocht. De invloed van het zuurstofverbruik op het totale verbruik is daardoor minimaal en zal daarom ook niet worden meegenomen in de analyse. Er hebben in 2012 geen vliegreizen plaatsgevonden en er is geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, daarom worden deze energiedragers buiten de analyse gelaten. De vestiging Gorinchem heeft een opslagloods in Spijk waar alleen elektriciteit wordt verbruikt. Deze elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs en is niet afzonderlijk meetbaar vanwege het ontbreken van een tussenmeter. Vanwege het incidentele elektriciteitsverbruik in de loods is te verwachten dat het verbruik minimaal is Veranderingen van methode Dit rapport beschrijft de Carbon Footprint rapportage over Voor de berekening van het gasverbruik is in tegenstelling tot de eerdere rapportages gebruik gemaakt van graaddagen. Hierdoor is het gasverbruik nauwkeuriger berekend Organisatorische grens De organisatorische grens van Van Vulpen is vastgesteld volgens het GHG protocol. Van Vulpen heeft er voor gekozen om de holding als startbedrijf te nemen en geen bv s buiten de organisatorische grens te laten. De laterale methode om de organisatorische grens vast te stellen is dus niet van toepassing. De volgende bv s zijn opgenomen in de rapportage: - Fam. De Nijs Holding B.V. - Van Vulpen B.V. (vestigingen in Gorinchem, Dordrecht en Spijk) - Van Vulpen Montage B.V. (Vestigingen in Barendrecht en Den Haag) - Van Vulpen Materieel B.V. - Codeen B.V. In Fam. De Nijs Holding worden geen operationele activiteiten verricht, hierin is alleen het pand in Gorinchem opgenomen. Codeen B.V. is een lege B.V. waar momenteel geen activiteiten in worden verricht. De CO2 Prestatieladder 2.1 maakt onderscheid tussen klein, middelgroot en groot bedrijf. Van Vulpen valt aan te merken als groot bedrijf, omdat de totale uitstoot in 2012 meer dan 2500 tonco2 bedraagt. Pagina 5 van 21

6 2.4. Aantal medewerkers Het aantal medewerkers in 2012 is bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal FTE in 2012, namelijk Kengetallen en uitgangspunten Voor het bepalen van de Carbon Footprint van Van Vulpen is gebruik gemaakt van de website waar je door middel van een rekentool de Carbon Footprint kan berekenen. De gebruikte conversiefactoren komen uit het Handboek CO2 Prestatieladder versie 2.1. De berekening is op basis van het GHG protocol. Door middel van de conversiefactoren in de tool kan per onderdeel de uitstoot worden bepaald. Brandstofverbruik Van Vulpen heeft een eigen wagenpark van personenauto s, bedrijfsbussen en vrachtwagens. Dit zijn benzine- en (witte) dieselauto s en een elektrische auto. Binnen de boundary zijn geen hybride auto s in gebruik. Alle auto s zijn voorzien van een travelcard tankpas. De liters benzine en diesel worden via de tankpas geregistreerd en bijgehouden in het managementsysteem van Van Vulpen. Er mag met de personenauto s ook privé worden gereden. Het hieraan gerelateerde brandstofverbruik wordt meegerekend in het brandstofverbruik van de organisatie. Het komt sporadisch voor dat medewerkers hun privéauto gebruiken voor zakelijk verkeer. Dit wordt dan vergoed op basis van 19 cent per kilometer. Deze vergoedingen worden bijgehouden in het salarissysteem van Van Vulpen. Aan de hand van de kentekens van de auto s is vastgesteld wat de brandstof van de auto s is. Er zijn in het jaar 2012 geen vliegreizen gemaakt en er is geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer Van Vulpen maakt gebruik van flessen propaangas. In het inkoopsysteem wordt bijgehouden hoeveel kilogram gas er is gekocht. Het materieel draait op rode diesel. De tankingen die aan de zaak worden gedaan worden via de tankpas geregistreerd en bijgehouden in het managementsysteem van Van Vulpen. Daarbij komen de bulktankingen rode diesel die op locatie gelost zijn. Om hier het aantal liters van te bepalen wordt gebruik gemaakt van het inkoopsysteem van Van Vulpen waar per inkoopmutatie vermeld staat hoeveel liter er getankt is. Dit wordt bijgevoegd in het overzicht van de tankingen aan de zaak en opgeteld levert dit het totaal aantal liters rode diesel op. Om de CO2 uitstoot van rode diesel te bepalen is gebruik gemaakt van de conversiefactor voor diesel. Aardgasverbruik kantoor Van Vulpen beschikt in 2012 over een viertal kantoorpanden, het kantoor aan de Vaart 18 in Gorinchem, het kantoor aan de Zeemanstraat in Barendrecht, het kantoor aan de Viaductweg 48 in Den Haag en het kantoor aan de Jacobus Lipsweg 80 in Dordrecht. Het kantoor aan de Jacobus Lipsweg wordt vanaf juli 2012 gehuurd door Van Vulpen, dus het gasverbruik wordt vanaf deze datum meegerekend. Het kantoor in Den Haag beschikt niet over een aardgasaansluiting, er is op deze locatie dus geen gasverbruik. Om de hoeveelheid gasverbruik in 2012 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de meterstanden en jaarnota s van de energieleverancier. Pagina 6 van 21

7 Elektriciteitsverbruik kantoor Van Vulpen beschikt in 2012 over een viertal kantoorpanden, het kantoor aan de Vaart 18 in Gorinchem, het kantoor aan de Zeemanstraat in Barendrecht, het kantoor aan de Viaductweg 48 in Den Haag en het kantoor aan de Jacobus Lipsweg 80 in Dordrecht. Het kantoor aan de Jacobus Lipsweg wordt vanaf juli 2012 gehuurd door Van Vulpen, dus het elektriciteitsverbruik wordt vanaf deze datum meegerekend. Om de hoeveelheid elektriciteitsverbruik in 2012 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de jaarnota van de energieleverancier, de meterstanden en de specificatie zoals we deze toegezonden hebben gekregen van de verhuurder van het pand in Den Haag. De vestiging in Spijk betreft een opslagloods waar elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs en niet afzonderlijk meetbaar is vanwege het ontbreken van een tussenmeter. Biomassa en CO2 verwijdering In de NEN-ISO GHG report content wordt gesproken over CO2 emissies uit het verbranden van biomassa en broeikasgasverwijdering. In 2012 heeft bij Van Vulpen geen biomassa verbranding plaatsgevonden en zijn er geen broeikasgassen verwijderd Nauwkeurigheid De resultaten in dit rapport zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend, maar zullen echter niet altijd de exacte CO2 uitstoot weergeven. Voor de berekening van de gegevens is gebruik gemaakt van inventarisaties, benaderingen en conversiefactoren. De volgende gegevens zijn op basis van benadering/aannames vastgesteld: Brandstofverbruik Het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en de vrachtwagens is vastgesteld op basis van de tankgegevens in De tankgegevens geven echter niet de exacte uitstoot in 2012 weer. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2012 zijn van tankingen in december 2011 en er worden in december 2012 liters brandstof getankt die niet in 2012 verbruikt worden. Ook wordt een groot deel van de personenauto s privé gebruikt. De uitstoot van het privégebruik is meegenomen in de Footprint omdat niet is te achterhalen hoeveel liters brandstof voor privégebruik is geweest. De Carbon Footprint wordt hierdoor negatief beïnvloed, want de uitstoot van Van Vulpen is in werkelijkheid lager dan op de Footprint wordt vermeld. Het brandstofverbruik van het niet rijdend materieel is vastgesteld aan de hand van de tankgegevens in 2012 en de inkoopfacturen van de bulktankingen op locatie. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2012 zijn van tankingen in december 2011 en er worden in december 2012 liters brandstof getankt die niet in 2012 verbruikt zijn. Propaan Het aantal kilogram propaangas is vastgesteld aan de hand van de inkoopfacturen van de leverancier. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2012 zijn van ingekocht propaangas in 2011 en er is in 2012 ingekocht propaangas dat niet in 2012 verbruikt is. Aardgasverbruik kantoor: De meterstand van de vestiging Gorinchem is niet geregistreerd op 1 januari 2012 en 31 december 2012, maar op , , en Het aardgasverbruik is daarom niet exact vast te stellen. Er is zo een verbruik bekend van december 2011 tot en met januari Aan de hand van graaddagen is het verbruik over 2012 vastgesteld. Er waren in december ,8 Pagina 7 van 21

8 graaddagen, in ,3 graaddagen en in januari ,3 graaddagen. In totaal zijn er over december 2011 tot en met januari ,4 graaddagen. Het aantal graaddagen in 2012 is 75% van dit totaal aantal graaddagen. Het gasverbruik in 2012 is dan ook berekend als 75% van het gasverbruik over december 2011 tot en met januari Het gasverbruik voor de vestiging Barendrecht is bepaald aan de hand van de jaarnota van de energieleverancier en de meterstanden. De jaarnota loopt van juni 2011 tot en met mei Het aardgasverbruik is dus niet exact vast te stellen. Om het verbruik van januari tot en met mei 2012 te berekenen is gebruik gemaakt van graaddagen. Van juni tot en met december 2011 zijn er 1088,3 graaddagen en van januari tot en met mei 2012 zijn er 1629,8 graaddagen. In totaal zijn er in deze periode 2718,1 graaddagen. Het aantal graaddagen van januari tot en met mei 2012 is 60% van dit totaal aantal graaddagen. Het gasverbruik in deze periode is dan ook berekend als 60% van het gasverbruik over juni 2011 tot en met mei Door de meterstanden op en is het verbruik over juni 2012 tot en met januari 2013 bekend. Om het verbruik van juni tot en met december 2012 te berekenen is gebruik gemaakt van graaddagen. Van juni tot en met december 2012 zijn er 1210,6 graaddagen en in januari 2013 zijn er 545,3 graaddagen. In totaal zijn er in deze periode 1755,9 graaddagen. Het aantal graaddagen van juni tot en met december 2012 is 70% van dit totaal aantal graaddagen. Het gasverbruik in deze periode is dan ook berekend als 70% van het gasverbruik over juni 2012 tot en met januari Het kantoor in Dordrecht wordt vanaf juli 2012 gehuurd door Van Vulpen. Het gasverbruik voor de vestiging Dordrecht is bepaald aan de hand van de meterstanden. De meterstand is geregistreerd op en Het verbruik over juli 2012 tot en met december 2012 is dus niet exact vast te stellen. Met behulp van graaddagen is het verbruik over juli 2012 tot en met december 2012 vastgesteld. Het aantal graaddagen van juli tot en met december 2012 is 1131,5, in totaal zijn er in ,3 graaddagen. Het aantal graaddagen van juli tot en met december 2012 is 39,8% van dit totaal aantal graaddagen. Het gasverbruik in deze periode is dan ook berekend als 39,8% van het gasverbruik over Er is voor gekozen om het gehele gasverbruik van het kantoor in Dordrecht mee te nemen in de analyse. In werkelijkheid zal het verbruik van Van Vulpen veel lager zijn, aangezien Van Vulpen maar een gedeelte van dit pand huurt. Het gasverbruik is opgenomen in de huurprijs en er is geen tussenmeter. Er is dus niet exact vast te stellen hoeveel gasverbruik voor rekening van Van Vulpen komt. Het kantoor in Den Haag beschikt niet over een aardgasaansluiting, dus is er op deze locatie geen gasverbruik. Het verbruik van de vestigingen Gorinchem en Barendrecht is bij elkaar opgeteld en op basis van dit verbruik is de CO2 emissie voor het aardgasverbruik berekend. Elektriciteitsverbruik: Om de CO2 emissie van het elektriciteitsverbruik te bepalen is gebruik gemaakt van de facturen van de energieleverancier en de meterstanden. Voor het kantoor in Gorinchem wordt maandelijks een factuur toegestuurd waarop het verbruik tot en met die maand staat vermeld. De factuur van december 2012 is dus gebruikt, waarop het verbruik over 2012 valt af te lezen. Het elektriciteitsverbruik van de vestiging Barendrecht is bepaald aan de hand van de meterstanden op , en Op basis van de meterstanden op en is een verbruik over 6 maanden (januari tot en met juni) berekend. Op basis van de meterstanden van en is het verbruik voor het tweede half jaar berekend. De periode tussen de metingen is 262 dagen en de periode 1 juli tot en met 31 december is 184 dagen. Op basis van deze gegevens is het verbruik over juli tot en met december berekend. Het energieverbruik voor het kantoor in Den Haag is berekend aan de hand van de meterstanden op en Het verbruik van de drie vestigingen opgeteld levert het totale elektriciteitsverbruik in 2012 op. Zakelijk verkeer privéauto: Het aantal kilometers zakelijk verkeer met de privéauto is geen schatting, echter de conversiefactor die gebruik is, is de conversiefactor voor een gemiddelde benzineauto. Dit heeft effect op de werkelijke uitstoot, omdat die niet exact te bepalen is. Omdat het aandeel zakelijk verkeer privéauto Pagina 8 van 21

9 in de totale footprint nog geen 1% is, is ervoor gekozen om de conversiefactor voor een gemiddelde benzineauto te gebruiken omdat dit de footprint nagenoeg niet zal beïnvloeden. Pagina 9 van 21

10 3. Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint 2012 Januari-juni 2012 Hoeveelheid Conversie factor Scope 1: Brandstofverbruik bedrijfswagens personenauto: - Benzine - Diesel *Brandstofverbruik eigen materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - *Niet rijdend materieel (Rode diesel) - Propaan Uitstoot Uitstoot per FTE Percentage liter 1338,73 tonco2 8,75 tonco2 39% liter liter 2780g CO2/l 3135g CO2/l 61,32 tonco2 1277,41 tonco2 0,40 tonco2 8,35 tonco liter 3135g CO2/l 539,89 tonco2 3,53 tonco2 15,7% 1352,51 tonco2 8,84 tonco2 39,4% liter 5390 kg 3135g CO2/l 2965g CO2/kg 1336,53 tonco2 15,98 tonco2 8,74 tonco2 0,11 tonco2 Gas Nm3 1825g CO2/nm3 94,72tonCO2 0,62 tonco2 2,8% Totaal scope ,85 tonco2 21,74 tonco2 Scope 2: Grijze stroom Kwh 455g CO2/kwh 107,09 tonco2 0,7 tonco2 3,1% Zakelijk verkeer privéauto 372 km 215g CO2/km 0,08 tonco2 0,0 tonco2 0,0% Totaal scope 2 107,18 tonco2 0,7 tonco2 Totaal scope 1 & ,03 tonco2 22,44 tonco2 100% Uit de rapportage blijkt dat de totale CO2 uitstoot van Van Vulpen in ,03 tonco2 bedraagt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot van Van Vulpen wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik. De totale uitstoot van het brandstofverbruik is 3215,15 tonco2, dit is ruim 93% van de gehele footprint van Van Vulpen. De totale uitstoot per FTE is 22,44 tonco2 Figuur 2 Totale CO2 emissie Van Vulpen 2012 *De CO2 uitstoot van de projectenportefeuille als totaal bestaat uit rode diesel en het brandstofverbruik eigen materieel. Dit bedraagt 1876,42 tonco2 en is 54,6% van de totale uitstoot. Pagina 10 van 21

11 3.2. Directe CO2 emissies Onder de directe CO2 emissies, scope 1, vallen Brandstofverbruik eigen wagenpark, goederenvervoer, ingekocht gas ten behoeve van kantoorverwarming, overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer (rode diesel, propaan, protegon, zuurstof, stikstof en acetyleen) en koelmiddelen voor koelinstallaties. De laatste categorie wordt niet meegenomen in de analyse omdat er de laatste jaren geen koelmiddel verbruikt is. Protegon wordt niet meegenomen in de analyse omdat de CO2 uitstoot van protegon 20% is en verwaarloosbaar op het totale verbruik. Zuurstof bevat geen CO2 en wordt daarom ook niet meegenomen in de analyse. Het gebruik van acetyleen is minimaal binnen Van Vulpen. Er is in 2012 één cilinder van 9 kilogram ingekocht. De cilinder daarvoor was van september Dit betekent dat er ongeveer 1 cilinder per jaar wordt gebruikt. De invloed van het acetyleen verbruik op het totale verbruik is daardoor minimaal en zal daarom niet worden meegenomen in de analyse. Ook stikstof is niet meegenomen in de analyse. Hiervan zijn 2 cilinders ingekocht in De invloed van het stikstofverbruik op het totale verbruik is daardoor minimaal en zal daarom niet worden meegenomen in de analyse. Brandstofverbruik bedrijfswagens: De CO2 emissie van de bedrijfswagens is bepaald aan de hand van de geregistreerde tankingen met de tankpassen. Het aantal liters benzine en diesel van deze tankingen wordt opgeslagen in het managementsysteem van Van Vulpen. Het aantal getankte liters in 2012 is gelijk gesteld aan het verbruik in deze periode. Brandstofverbruik eigen materieel (diesel): De CO2 emissie van het eigen materieel (goederenvervoer) is op dezelfde manier bepaald als de emissie van de bedrijfswagens. Ook hier is het aantal getankte liters in 2012 is gelijk gesteld aan het verbruik in deze periode. Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: Van Vulpen maakt gebruik van flessen propaangas. Om de CO2 emissie te bepalen is gebruik gemaakt van het inkoopsysteem van Van Vulpen. Hierin wordt bijgehouden hoeveel kilogram gas er is ingekocht. Het aantal ingekochte liters in 2012 is gelijk gesteld aan het verbruik in deze periode. Het materieel draait op rode diesel. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de geregistreerde tankingen met de tankpassen die worden opgeslagen in het managementsysteem van Van Vulpen en de bulktankingen op locatie die zijn geregistreerd in het inkoopsysteem van Van Vulpen. Het aantal liters tankingen met de tankpassen en het aantal liters bulktankingen bij elkaar opgeteld is het totale verbruik aan rode diesel. Om de CO2 emissie van rode diesel te bepalen is gebruik gemaakt van de conversiefactor voor diesel. Aardgasverbruik kantoor: Het gasverbruik voor de vestiging Gorinchem is bepaald aan de hand van de meterstanden. De meterstand is geregistreerd op , , en Er is zo een verbruik bekend van december 2011 tot en met december Aan de hand van graaddagen is het verbruik over 2012 vastgesteld. Het gasverbruik voor de vestiging Barendrecht is bepaald aan de hand van de jaarnota van de energieleverancier en de meterstanden. De jaarnota loopt van juni 2011 tot en met mei Aan de hand van graaddagen is het gasverbruik over januari tot en met mei 2012 vastgesteld. Door de meterstanden op en is het verbruik over juni 2012 tot en met januari 2013 bekend. Aan de hand van graaddagen is het verbruik over juni 2012 tot en met december 2012 vastgesteld. Het kantoor in Dordrecht wordt vanaf juli 2012 gehuurd door Van Vulpen. Het gasverbruik voor de vestiging Dordrecht is bepaald aan de hand van de meterstanden. De meterstand is geregistreerd op en Aan de hand van graaddagen is het verbruik over juli 2012 tot en met december 2012 vastgesteld. Pagina 11 van 21

12 Het kantoor in Den Haag beschikt niet over een aardgasaansluiting, dus is er op deze locatie geen gasverbruik. Het verbruik van de vestigingen Gorinchem en Barendrecht is bij elkaar opgeteld en op basis van dit verbruik is de CO2 emissie voor het aardgasverbruik berekend. Pagina 12 van 21

13 2012 Hoeveelheid Conversie factor Scope 1: Brandstofverbruik bedrijfswagens personenauto: - Benzine - Diesel Brandstofverbruik eigen materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - Niet rijdend materieel (Rode diesel) - Propaan Uitstoot Uitstoot per FTE liter 2780g CO2/l 61,32 tonco2 0,40 tonco liter 3135g CO2/l 1277,41 tonco2 8,35 tonco liter 3135g CO2/l 539,89 tonco2 3,53 tonco2 1352,51 tonco2 8,84 tonco liter 5390 kg 3135g CO2/l 2965g CO2/kg 1336,53 tonco2 15,98 tonco2 8,74 tonco2 0,11 tonco2 Gas Nm3 1825g CO2/nm3 94,72tonCO2 0,62 tonco2 Totaal scope ,85 tonco2 21,74 tonco2 Figuur 3 Totale CO2 uitstoot Scope De totale uitstoot van scope 1 is 3325,85 tonco2. De grootste CO2 uitstoot in scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en personenauto s, namelijk 1338,73 tonco2. Het gehele brandstofverbruik heeft een CO2 uitstoot van 3215,15 tonco2. De totale uitstoot per FTE van scope 1 is 21,74 tonco2. Pagina 13 van 21

14 3.3. Indirecte CO2 emissies Onder de indirecte CO2 emissies, scope 2, vallen elektriciteitsverbruik en brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s. Elektriciteitsverbruik: Om de CO2 emissie van het elektriciteitsverbruik te bepalen is gebruik gemaakt van de facturen van de energieleverancier en de meterstanden. Voor het kantoor in Gorinchem wordt maandelijks een factuur toegestuurd waarop het verbruik tot en met die maand staat vermeld. De factuur van december 2012 is dus gebruikt, waarop het verbruik over 2012 valt af te lezen. Het elektriciteitsverbruik van de vestiging Barendrecht is bepaald aan de hand van de meterstanden op , en Op basis van de meterstanden op en is een verbruik over 6 maanden (januari tot en met juni) berekend. Op basis van de meterstanden van en is het verbruik voor het tweede half jaar berekend. Het energieverbruik voor het kantoor in Den Haag is berekend aan de hand van de meterstanden op en Het verbruik van de drie vestigingen opgeteld levert het totale elektriciteitsverbruik in 2012 op. Van Vulpen krijgt voor alle kantoorpanden 100% groene stroom geleverd. De samenstelling van de geleverde stroom is als volgt: Gorinchem Den Haag en Barendrecht Wind 13,2% 28,1% Zon 0,02% 0,1% Water 85,9% 35,1% Biomassa 0,9% 36,7% Op dit moment hebben wij te weinig bewijs om de conversiefactoren voor groene stroom te gebruiken, omdat wij niet kunnen voldoen aan de criteria voor groene stroom zoals staat omschreven in de CO2 Prestatieladder 2.1. Daarom hebben wij de conversiefactor voor grijze stroom gebruikt. Zakelijk verkeer privéauto: Het komt een enkele keer voor dat er medewerkers zijn die zakelijke kilometers met de privéauto rijden. Om de CO2 emissie hiervan te bepalen is gekeken naar het aantal vergoede kilometers. Het brandstofverbruik van de auto s is bepaald aan de hand van de kentekengegevens. Pagina 14 van 21

15 2012 Hoeveelheid Conversie factor Scope 2: Uitstoot Uitstoot per FTE Grijze stroom kwh 455g CO2/kwh 107,09 tonco2 0,7 tonco2 Zakelijk verkeer privéauto 372 km 215g CO2/km 0,08 tonco2 0,0 tonco2 Totaal 45,54 tonco2 0,7 tonco2 De totale uitstoot van scope 2 is 45,54 tonco2. De grootste uitstoot in scope 2 is toe te bedelen aan ingekochte elektriciteit, namelijk ruim 99%. De overige uitstoot komt voor rekening van zakelijk verkeer met de privéauto. Van zakelijk vliegverkeer is geen sprake, dit is dus ook niet meegenomen in de rapportage. Figuur 4 Totale CO2 uitstoot Scope De totale uitstoot per FTE van scope 2 is 0,7 tonco2. Pagina 15 van 21

16 3.4. Voortgang Deze rapportage is gemaakt over Een exacte vergelijking met 2011 is niet mogelijk, aangezien de vestigingen Barendrecht en Dordrecht pas in de loop van 2011 zijn geopend en dus pas in 2012 een heel jaar zijn meegenomen in de rapportage. Tevens is er in 2012 een nieuwe vestiging geopend in Dordrecht, waardoor de uitstootgegevens in 2012 hoger zullen zijn. Om te kunnen vergelijken wordt de uitstoot bepaald per FTE. Er wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal FTE in 2011 en Vergelijking Scope 1: Brandstofverbruik bedrijfswagens personenauto: - Benzine - Diesel Brandstofverbruik eigen materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - Rode diesel - Propaan Uitstoot 1083,90 tonco2 54,83 tonco2 1029,07 tonco2 Uitstoot per FTE 7,58 tonco2 0,38 tonco2 7,20 tonco2 Uitstoot Uitstoot per FTE 61,32 tonco2 0,40 tonco2 1277,41 tonco2 8,43 tonco2 417,13 tonco2 2,92 tonco2 539,89 tonco2 3,57 tonco2 1326,68 tonco2 1318,09 tonco2 8,59 tonco2 9,28 tonco2 9,22 tonco2 0,06 tonco2 1352,51 tonco2 1336,53 tonco2 15,98 tonco2 8,93 tonco2 8,82 tonco2 0,11 tonco2 Gas 44,02 tonco2 0,31 tonco2 94,72tonCO2 0,62 tonco2 Totaal scope ,73 tonco2 20,09 tonco2 3325,85 tonco2 21,74 tonco2 Scope 2: Grijze stroom 75,49 tonco2 0,53 tonco2 107,09 tonco2 0,7 tonco2 Zakelijk verkeer privéauto 0,5 tonco2 0,003 tonco2 0,08 tonco2 0,0 tonco2 Totaal scope 2 75,99 tonco2 0,533 tonco2 45,54 tonco2 0,7 tonco2 Totaal scope 1 & ,72 tonco2 20,62 tonco2 3433,03 tonco2 22,44 tonco2 In bovenstaande vergelijking is te zien dat de totale CO2 uitstoot in 2012 naar schatting met bijna 22% is toegenomen naar 3589,12 tonco2. Het aantal FTE is in 2012 hoger dan in 2011, namelijk 140,95 tegenover 153. De uitstoot per FTE is in 2012 toegenomen met 8,8% naar 22,44 tonco2. Deze toename is te verklaren doordat in 2011 de vestiging Barendrecht nog niet het hele jaar geopend was, maar vanaf maart In de uitstoot per FTE van 2011 zijn al wel alle medewerkers van de vestiging Barendrecht meegenomen, terwijl zij niet het gehele jaar in dienst zijn geweest. Hierdoor zal de uitstoot per FTE in 2012 toenemen. Op de pagina hieronder is een vergelijking per afdeling gemaakt. Hierin is te zien dat de uitstoot van de vestiging Gorinchem per FTE is toegenomen van 29,4 tonco2 naar 31,56 tonco2. Dit is vooral toe te schrijven aan een toename aan brandstofverbruik. Pagina 16 van 21

17 Vergelijking Gorinchem Gorinchem Barendrecht +Den Haag Barendrecht +Den Haag Gorinchem Gorinchem Barendrecht +Den Haag Barendrecht +Den Haag Dordrecht Uitstoot Uitstoot per FTE (89) Uitstoot Uitstoot per FTE (54) Uitstoot Uitstoot per FTE (90) Uitstoot Uitstoot per FTE (52) Uitstoot Scope 1: Brandstofverbruik bedrijfswagens personenauto: - Benzine - Diesel 37,78 tonco2 736,80 tonco2 0,42 tonco2 8,28 tonco2 17,05 tonco2 292,26 tonco2 0,32 tonco2 5,41 tonco2 42,90 tonco2 838,30 tonco2 0,48 tonco2 9,31 tonco2 12,70 tonco2 390,37 tonco2 0,24 tonco2 7,51 tonco2 5,73 tonco2 48,73 tonco2 Brandstofverbruik eigen 417,13 tonco2 4,69 tonco2-0,0 tonco2 523,19 tonco2 5,81 tonco2-0,0 tonco2 16,70 tonco2 materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - Niet rijdend materieel (Rode diesel) 1317,93 tonco2 14,81 tonco2 0,16 tonco2 0,0 tonco2 1326,26 tonco2 14,74 tonco2 46,83 tonco2 0,90 tonco2 9,79 tonco2 - Propaan 7,50 tonco2 0,08 tonco2 1,09 tonco2 0,02 tonco2 9,63 tonco2 0,11 tonco2 5,73 tonco2 0,11 tonco2 0,62 tonco2 Gas 36,76 tonco2 0,41 tonco2 7,26 tonco2 0,13 tonco2 34,87 tonco2 0,39 tonco2 8,50 tonco2 0,16 tonco2 51,35 tonco2 Totaal scope ,90 tonco2 28,70 tonco2 318,08 tonco2 5,89 tonco2 2777,73 tonco2 30,84 tonco2 464,13 tonco2 8,93 tonco2 131,92 tonco2 Scope 2: Grijze stroom 62,41 tonco2 0,70 tonco2 13,09 tonco2 0,24 tonco2 72,22 tonco2 0,80 tonco2 17,29 tonco2 0,33 tonco2 17,57 tonco2 Zakelijk verkeer privéauto 0,5 tonco2 0,0 tonco2-0,0 tonco2 0,08 tonco2 0,0 tonco2-0,0 tonco2 - Totaal scope 2 62,91 tonco2 0,70 tonco2 13,09 tonco2 0,24 tonco2 72,30 tonco2 0,80 tonco2 17,29 tonco2 0,33 tonco2 17,57 tonco2 Totaal scope 1 & ,81 tonco2 29,40 tonco2 330,91 tonco2 6,13 tonco2 2840,40 tonco2 31,64 tonco2 481,42 tonco2 9,26 tonco2 149,87 tonco2 Pagina 17 van 21

18 3.5. Doelstellingen en maatregelen Van Vulpen heeft als doelstelling om in 2017 een reductie van 8% tonco2 per FTE te realiseren. Deze 8% heeft betrekking op het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en het rijdend en niet rijdend materieel. In de tweede helft van 2012 zijn deze maatregelen opgestart. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het stationair draaien en de chauffeurs volgen in januari 2013 een training in het kader van Het Nieuwe Rijden. Bij het niet rijdend materieel is bij de vestiging Gorinchem een lichte daling van 0,5% in de CO2 uitstoot per FTE te zien. De verwachting is dat hier in 2013 een verdere daling in de CO2 uitstoot per FTE te zien zal zijn. De verwachting is dat het effect van de maatregelen in de rapportages over 2013 te zien zal zijn. De focus voor 2013 ligt dus op het verder invoeren van de maatregelen en daardoor een CO2 reductie op het brandstofverbruik te realiseren. Pagina 18 van 21

19 4. Rapportage conform NEN-ISO GHG report content 7.3 GHG report content Beschrijving Hoofdstuk in deze rapportage A Reporting organization 1.3 B Person responsible 1.4 C Reporting period 1.2 D Organizational boundaries 2.2 E Direct GHG emissions 3.2 F Combustion of biomass 2.4 G GHG removals 2.4 H Exclusion of sources or sinks 2.1 I Indirect GHG emissions 3.3 J Base year 1.2 K Changes or recalculations 2.1 L Methodologies 2.1 M Changes to methodologies 2.1 N Emission or removal factors 2.4 used O Uncertainties 2.5 P Statement in accordance 4 with NEN-ISO Q Statement on the verification 6 Pagina 19 van 21

20 5. Literatuur Greenhouse Gas Protocol (2004), A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised document. Nederlands Normalisatie-Instituut (2006). NEN ISO :2006, Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, Delft SKAO (2012); CO2-prestatieladder 2.1, generiek handboek, 18 juli 2012 Pagina 20 van 21

21 6. Bijlage Verificatie Pagina 21 van 21

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Versie : 2.0 Datum : 26-6-2014 Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 18 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Versie : 2.0 Datum : 3-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-12-2014 Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2014 Versie : 1.0 Datum : 1-6-2015 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 25 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2015 Versie : 2.0 Datum : 1562016 Opgesteld door : Afdeling P&O en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2016

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2016 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januarijuni 2016 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 22 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januarijuni 2016 Versie : 1 Datum : 292016 Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V.

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V. Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2014 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2014 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint

Rapportage Carbon Footprint Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2012 31-12-2012 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2012 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2012 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies

3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 3.A1, 4.A.1, 4.B.2 & 5.B.1 Voortgangsrapportage CO2 emissies 4 B 2 5 B 1 Voortgangsrapportage CO2 Q1-Q2 2015 versie 1 3.docx Pagina 1/13 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage CO2 emissies Periode

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3 A 1 emissie-inventarisatie 2013 Takke Groep.docx Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Emissie inventarisatie 2013

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode

Rapportage Carbon Footprint Periode Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2015 31-12-2015 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/19 Carbon footprint jaar 2015 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2015 Revisie : 1.0 Datum : 8

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2014 Definitief Versie 1 juli 2014 1

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Carbon Footprint rapportage 2014 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Rapportage 2014

Nadere informatie

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 Versie 1.0 d.d. 01-04-2014 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 P a g i n a 2 Inleiding Voor u ligt de CO 2 -emissie-inventaris (Carbon Footprint) rapportage voor scope 1 en 2 van Martens en

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie...

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012 2012 Versie 1.0 Datum: 3 MEI 2013 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 -emissie-inventaris

CO 2 -emissie-inventaris CO 2 -emissie-inventaris 2011 Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r01 v02 Definitief Rapportdatum 7 januari 2013 Uitvoering Projectleider Wilma Melchers Autorisatie Naam

Nadere informatie

Dit document is opgesteld volgens ISO

Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: oktober 2014 Definitief 1 Emissie inventaris

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: De emissie inventaris van: 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 mei 2017 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Emissie inventaris Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO

Emissie inventaris Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris 2016 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien februari 2017 Versie 2.0 Visser Assen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

April Footprint Emissie-inventaris

April Footprint Emissie-inventaris April 2014 Footprint 2016 Emissie-inventaris Footprint 2016 Emissie-inventaris Maart 2017 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013

Emissie inventaris 2013 Emissie inventaris 2013 Genemuiden februari 2014 Versie 1.0 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO Footprint 2013 van Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 26 mei 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. H. Bloemhof AMK Inventis Advies en Opleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: a.p. scheltinga organisatieadvies Ing. Arno Scheltinga Datum: Februari 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO2-EMISSIE INVENTARISATIE 2014 Bijlage A Bij Energiemanagement actieplan SCHAGEN, 18-9-2015 VERSIE 1 LOONBEDRIJF SJEF HOUTENBOS VOF M. HOUTENBOS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

Inzicht in Reductie. Energiereductie. Versie 1; Reductie

Inzicht in Reductie. Energiereductie. Versie 1; Reductie Inzicht in Reductie Energiereductie Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 1.B.1.1-1.2, 2.B.1-1, 1-2, 1-3, 3.B.1-1,1-2 Reductie Datum 24-03-2017 Versie 1.0 Pag. 1

Nadere informatie

April Footprint. Emissie-inventaris 2016 eerste helft

April Footprint. Emissie-inventaris 2016 eerste helft April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2016 eerste helft Footprint Emissie-inventaris 2016 eerste helft Oktober 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO Van Herk Groep B.V. Bestaande uit: Van Herk Groep B.V. Bouwonderneming Stout B.V. Stout Bouwmaatschappij B.V. Herkon B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo 2 B.V. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie