Interim ICT-manager / ICT & Business Consultancy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interim ICT-manager / ICT & Business Consultancy"

Transcriptie

1 Persoonsgegevens Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Mobiel nummer: Web: drs Jan van Esch Brederostraat TG Alblasserdam 22 december 1953 Nederlandse Expertise profiel Interim ICT-manager / ICT & Business Consultancy Senior interim manager op het snijvlak van business, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Gespecialiseerd in het resultaatgericht leiden van complexe transitietrajecten en afdelingen bij voornamelijk informatieintensieve organisaties. Ik adviseer directies bij strategische en veranderkundige vraagstukken met name op het gebied van verbetering van bedrijfsvoering-/dienstverlening, standaardisatie, business-it alignment en ICT-regie. Ik heb een hands-on benadering, sta bekend als gedreven en betrokken people manager met een scherp oog voor menselijk potentieel en empowerment. Coachend leidinggeven heeft mijn voorkeur maar ik kan ook doortastend optreden. Mijn kracht is om doelgericht te veranderen, verbindend op te treden en ook overzicht en grip te houden op organisatie en proces. Bereik als partner en regisseur vanuit zakelijk en commercieel perspectief (geplande) strategische doelen Mijn stijl kenmerkt zich als analytisch, scherpzinnig, authentiek, realistisch met focus op structurele ontwikkeling van mens en organisatie. Werkervaring Feb 2012 juni 2012 Business Consultant Media Solutions Veenendaal Media Solutions Veenendaal is een succesvolle multimedia start-up met dienstverlening op het gebied van marketing, websiteontwikkeling, webvideo en zoekmachine optimalisatie De opdracht: Ondersteun ons bij een integrale professionaliseringsslag, verbeter onze procesbeheersing en bereid ons voor op een nieuwe bedrijfsontwikkelingsfase. Probleemanalyse uitgevoerd en de pijnpunten/risicogebieden in kaart gebracht van offerte tm facturatie Bedrijfsprocessen en workflow geanalyseerd, geoptimaliseerd en heringericht MIS informatievoorziening heringericht en de bedrijfssturing verbetert professionalisering medewerkers vormgegeven volgens ITIL/BISL (CMMi level3) Media Solutions Veenendaal heeft zicht gekregen op haar eigen processen en is van een pioniersbedrijf ontwikkeld naar een goed georganiseerde organisatie. Dit leidt tot een leverbetrouwbaarheid van boven de 85% (was <50%) en een 11% hoger bedrijfsresultaat. Bedrijfsproces analyse geeft het meeste resultaat als de procesuitvoerende zelf het ontwikkel proces doormaken. Niet alleen procesdenken maar vooral procesdoen maakt dat de resultaatverbeteringen duurzaam in het DNA van de organisatie verankeren.

2 Werkervaring Sept 2011 dec 2011 Adviseur informatiemanagement Florence Zorg Florence biedt vele vormen van zorg en advies. Dat doen ze thuis, in woonzorgcentra en in verpleeghuizen. Werkgebied is Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. De opdracht: help ons bij het maken van een sprong voorwaarts inclusief het meenemen van de mensen hierin; gesprekspartner te zijn bij de besturing en monitoring van processen, onderliggende bedrijfsinformatiebehoeften en het toekomstig applicatielandschap. - Second opinion gegeven op het bestaand informatiebeleidplan - inventarisatie van reeds gedefinieerde processen - gap analyse verricht naar de Ist en de Soll situatie van het EPD Het belangrijkste resultaat was dat er een herijking heeft plaatsgevonden op eerdere aannames, die inmiddels alweer deels achterhaald waren door bepaalde ontwikkelingen Belangrijke leermoment is geweest impliciete aannames altijd aan de orde gesteld dienen te worden en niet te snel afgedaan moeten worden als open deur. November 2008 juli 2011 ICT-Projectleider optimalisatie bedrijfsvoering van logistieke, administratieve en financiële processen (dienstverlening ) CWS-boco CWS-boco Benelux is een verkoop/serviceorganisatie, gericht op verhuur en levering van diensten en producten op het gebied van sanitaire hygiëne voor ruim Benelux-klanten, met een jaaromzet van 76 miljoen. De opdracht: Realiseer een gestroomlijnd proces van offerte tot facturatie en een minimale kostenreductie van 25%. procesknelpunten in kaart gebracht voor offerte, verkoop, levering, services en facturatie Besturingsmodel gedefinieerd en op basis van BSC een KPI-dashboard geïmplementeerd. 30 quick wins gedefinieerd en een verbeterprogramma opgezet exacte marktpropositie geherdefinieerd en markt offering gestandaardiseerd papieren formulierenstroom overgezet naar een gedigitaliseerd workflow proces blauwdruk gedefinieerd voor gecontroleerde data invoer via web portal naar SAP Het belangrijkste succes was dat er afgerekend is met foute invoer uit het sales proces, waardoor de back office ruim 25% efficiencyverbetering heeft gerealiseerd. Belangrijke leermoment is geweest dat er gedurende het verbetertraject al ontzettend veel laag hangend fruit geoogst kon worden tegen minimale investeringen.

3 Werkervaring Maart 2006 oktober 2008 Hoofd Informatievoorziening & Automatisering a. i. Zorgstroom/SPOW Zorgstroom in Middelburg is een professionele zorginstelling met ca medewerkers en behoort tot de top-5 zorginstellingen, met een breed pakket aan intramurale en extramurale zorgdiensten De opdracht: Versterk de fusie verankering tussen Zorgstroom en SPOW en analyseer de verschillende processen en informatievoorziening, zodat de gefuseerde organisatie een efficiënte bedrijfsvoering krijgt en transparante verantwoording richting de financiers tegen minimale inspanning kan realiseren. Deeltaken: Primaire en ondersteunende processen opnieuw gedefinieerd. Herontwerp gemaakt voor een nieuwe ICT informatiesysteemarchitectuur Duurzame attitude verandering bij ICT medewerkers gerealiseerd Als voorzitter van de Stuurgroep ICT, veel aandacht geschonken aan aansluiting met wensen van interne als externe cliënten ITIL-processen geïmplementeerd conform ITIL V2-methodiek en projectmanagement geprofessionaliseerd op PRINCE2 foundation-niveau Het volledige data center vernieuwd en alle servers gevirtualiseerd Het belangrijkste succes was dat Zorgstroom en SPOW volledig zijn geïntegreerd en onder de Zorgstroom naam, gefuseerd zijn. De cultuuromslag qua waarderen van ICT als productiemiddel (i.p.v. kostenpost) en ICT nadrukkelijk inrichten voor een toekomstbestendige organisatie, bleek een geweldige stap vooruit. Er ontstond belangstelling voor de verbinding tussen efficiënte bedrijfsvoering en adequate bedrijfssturing middels inzet van ICT, als gevolg van strak verandermanagement. Maart 2007 oktober 2007 Informatiemanager De Wieken De Wieken is een zorginstelling op Schouwen-Duiveland. 62 verzorgings- huisplaatsen en 39 aanleunwoningen, met ongeveer 100 medewerkers plus thuiszorg. Richt zich op intramurale en extramurale zorg. De opdracht: Versterk onze informatievoorziening zodat De Wieken een sluitende financiële afhandeling van AWBZ- en WMO-prestaties kan uitvoeren. Knelpuntanalyse uitgevoerd op het proces legitimeren arrangeren plannen registreren bewaken declareren Management Informatie architectuur gedefinieerd voor integrale bedrijfssturing (KPI s) ICT-vereisten in kaart gebracht en leveranciers aansturing georganiseerd Nedap IO-Smart en Nedap TouchPro geïmplementeerd Cliëntenadministratie op orde gebracht Het belangrijkste succes was dat de productieverantwoording van de Wieken naar het zorgkantoor volledig is geautomatiseerd, waardoor facturatie tegen minimale inspanning/ kosten kan worden uitgevoerd. Leermoment was dat ook in kleinschalige zorginstellingen tamelijk geavanceerde technologie kan worden geïmplementeerd met een sterke business case en korte terugverdientijd

4 Werkervaring April 2005 november 2005 Interim informatiemanager / organisatieadviseur CIZ (freelance opdracht) Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatiestelling t.b.v. de AWBZ-zorgverzekering; de organisatie (3.300 medewerkers) verricht ruim 1,1 miljoen indicatieaanvragen per jaar In opdracht van de Raad van Bestuur een ICT Roadmap ontwikkeld die richting geeft aan het organisatie- en ICT-groeipad, uitgewerkt naar drie resultaatgebieden: De ICT-beleidskaders waarbinnen CIZ zich verder moet transformeren naar een landelijk opererend zorg/indicatiestellingorgaan. Het beleid richt zich op ICT-organisatie, mate van (de)centralisatie), inkoop van ICT-services en -producten, technologie, databeheer en datakwaliteit, beschikbaarheid, invoering callcenters en kostenaspecten. De optimale ICT-ondersteuning en de mate van (de)centralisatie, rekening houdend met positie van het CIZ in de zorgketen, stadium van ontwikkeling van het CIZ, ambitie en doelstelling van ministerie van VWS en landelijke ICT-initiatieven zoals GBA en EPD. Vanuit de nieuwe organisatie definiëren hoe bedrijfssturing kan worden ingeregeld middels de juiste KPI s en uitwerken hoe de daarvoor relevante data aan de diverse databases onttrokken kon worden. Uitvoering van deze opdracht heeft voor het CIZ een compleet plaatje opgeleverd waarin duidelijk is gemaakt wat de organisatie op ICT gebied te doen stond om haar strategie te realiseren. Teven was samenhang ontstaan tussen de diverse activiteiten qua onderlinge verwevenheid en plan volgtijdigheid. Leermoment was dat de organisatie strategie weliswaar top down sturing gaf aan dit proces, maar dat vanuit de ICT roadmap diverse zaken aan het licht kwamen, zodat de organisatiestrategie op punten herzien moest worden. April 2002 februari 2005 Manager Shared Service Center ICT AVR Eindverantwoordelijk voor het Shared Service Center ICT (SSC ICT), waarbinnen AVR ICT heeft gecentraliseerd. SSC ICT bestaat uit 75 ICT-specialisten, onderverdeeld in drie afdelingen: Front Office, Back Office en Proces Automatisering (jaarbudget plm 13 miljoen) Resultaten: Transformatie van versnipperde ICT-steunpunten naar één SSC-ICT en naar CMMi level3 gebracht Management Informatie architectuur, met datawarehouse (DWH) en koppelvlakken naar AVR-Oracle systemen geïmplementeerd waardoor bedrijfssturing is verbeterd. Alle tactische en operationele ICT-processen zijn ingericht conform ITIL Cultuurinterventie gepleegd met meer nadruk op klantgerichte processturing en service Belangrijkste taken: ICT-strategievorming en -afstemming met businessunit directieleden Organiseren en structureren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ICT-medewerkers en het vertalen van jaaractiviteitenplan naar formatieplan Vormgeven en uitvoeren van de ICT-planning- en controlcyclus Contractonderhandeling en -management en SLA s definiëren Contractmanagement met de belangrijkste leveranciers (Oracle, Microsoft, KPN) Aansturing van lijnmanagers en projectleiders; participeren in ERP-stuurgroepen Kostenreductietrajecten opzetten en deze projectmatig besturen en bewaken alle HRM-aspecten: werving, selectie, training, loopbaanbegeleiding, opleidingen etc

5 Werkervaring Projectmanagement: Ontbinden van de salarisverwerkingscontract bij de bestaande externe leverancier en dit geoutsourced naar ADP Realiseren van een herinrichtingproject waarbij decentrale ICT-afdelingen zijn getransformeerd naar een centrale ICT Shared Service Center Een belangrijke uitdaging was het oplossen van interne politieke vraagstukken en het omgaan met veranderweerstanden Projectmanagement voor het initiëren, implementeren en optimaliseren van productielogistiek, waarbij door publiekprivate samenwerking tussen ministerie van VROM, SITA en Van Gansewinkel inzicht is ontstaan op afvalstromen over de keten heen Het belangrijkste succes was dat er een compleet gecentraliseerd en geprofessionaliseerd SSC-ICT is ontstaan vanuit veel oorspronkelijke versnippering. Implementatie van remote software deployment tools maakte het mogelijk dat vanuit Rozenburg het totale AVR concern kon worden ondersteund, tegen 24% lagere kosten dan in de oude situatie. Een belangrijke leerervaring is geweest dat er veel risico s ontstaan, wanneer de concern directie het SSC model omarmt, en de verdere implementatie aan de business unit directie overlaten voor hun eigen locaal ICT beleid. Overige werkervaring Hoofd IT voor adm. en logistieke systemen Stork Aerospace Global Alliance Manager internationaal softwarebedrijf Logistiek consultant serviceorganisaties Consultant Business Systems Unit vliegtuigbouwer Fokker Opleiding WO Bedrijfskunde, parttime doctoraal opleiding bedrijfskunde, Erasmus Universiteit. Afstudeerrichting: Management van verandering HBO Bedrijfskunde, avondopleiding Stichting Leergang Bedrijfskunde te Dordrecht AMBI, modulair opgebouwde HBO-opleiding avondopleiding MTS Werktuigbouwkunde te Dordrecht Cursussen ITIL v3 (2011) Minto s Pyramid Principle (2011) Lean Six Sigma Black Belt (2009) Nushuatec Masterclass Information Logistics ( ) BiSL Foundation ShortTrack Training (2007) PRINCE2 projectmanagement (2004) Colleges e-strategy, Universiteit van Utrecht (2001) Organisatieverandermanagement (2001) ITIL Foundation (2000) Baan distribution and manufacturing (1997) Informatieanalyse, Fokker (1995) Programmeertalen Cobol / SQL/DB2 / Easy Trieve (1986)

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie.

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie. CURRICULUM VITAE van Rob Kool (1956), PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Hannie Ubachs

Curriculum Vitae van Hannie Ubachs Curriculum Vitae van Hannie Ubachs Drs. J.A.J. Ubachs Geboortedatum 6 oktober 1965 Woonplaats Diemen Bereikbaar 06-265 066 62 h.ubachs@adfemini.nl WERKERVARING okt 2010 jan 2011 / interim Manager Client

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

BEYOND MAINSTREAM FLEX: GOEDKOPER IS BETER. Kwaliteit verbeteren bij lagere kosten kan alleen met durf om anders te denken en durf om anders te doen

BEYOND MAINSTREAM FLEX: GOEDKOPER IS BETER. Kwaliteit verbeteren bij lagere kosten kan alleen met durf om anders te denken en durf om anders te doen BEYOND MAINSTREAM FLEX: GOEDKOPER IS BETER Kwaliteit verbeteren bij lagere kosten kan alleen met durf om anders te denken en durf om anders te doen SEPTEMBER 201 FLEX FORMULE (F) 1 2 Anders denken: Van

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie