Curriculum Vitae. Persoonsgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Persoonsgegevens Expertise Opleiding Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: Mobiel nummer: Website: Jan van Esch Brederostraat TG Alblasserdam 22 december 1953 Gehuwd Nederlandse B/E Bedrijfskundig & ICT Boundary Spanner/veranderkundige , WO bedrijfskunde, Part-time doctoraal opleiding bedrijfskunde, Erasmus Universiteit; studie afgesloten in mei 1997, Afstudeerrichting: Management van Verandering, diploma behaald in mei 1997; , HBO bedrijfskunde, avondopleiding Stichting Leergang Bedrijfskunde te Dordrecht, diploma behaald in mei 1995; , A.M.B.I., Modulair opgebouwde HBO opleiding, diploma behaald in september 1991; 1974 tot 1979, avondopleiding, MTS werktuigbouwkunde te Dordrecht, diploma behaald in juni Cursussen Mei 2006 Lean Six Sigma Black Belt Nov 2007-jan 2008 Nushuatec Masterclass Information Logistics; Nov 2007 BiSL Foundation ShortTrack Training September 2004, PRINCE2 project management; Februari - maart 2001, Colleges e-strategy Universiteit van Utrecht; September 2001, Organisatie verandermanagement; December 2000, ITIL Foundation; Februari 1997, Baan distribution and manufacturing; 1997, Baan Project / DEM modelling; 1995, Informatie analyse Fokker; 1986, Programmeertalen: Cobol / SQL/DB2 / Easy Trieve; 1989, First Certificate of Cambridge University. Werkervaring Okt 2010 juni 2011 Media Solutions Veenendaal Media Solutions Veenendaal (12 medewerkers) is een succesvolle start-up met dienstverlening op het gebied van marketing, website ontwikkeling en zoekmachine positionering. De opdracht: ondersteun ons bij de integrale professionalisering en bedrijfsproces beheersing, die een nieuwe ontwikkelingsfase van het bedrijf mogelijk maakt. Aanpak: probleemanalyse uitgevoerd en de pijnpunten/risicogebieden van de organisatie in kaart gebracht van offerte tm realisatie. Scrum ontwikkel methodiek geïmplementeerd Bedrijfsprocessen en workflow geanalyseerd en geoptimaliseerd middels toepassing van Lean principes. Bedrijfsvoering, ICT-architectuur en management reporting geharmoniseerd. Cultuur interventie /gedragsverandering doorgevoerd om verdere professionalisering van de medewerkers te bewerkstelligen. Nov 2008 Okt 2010 CWS-boco Projectleider BPR voor logistieke en administratieve processen CWS-boco Benelux is een verkoop/serviceorganisatie, gericht op het verhuren en leveren van diensten en producten op het gebied van sanitaire hygiëne voor ruim Benelux klanten, met een jaaromzet van 76 miljoen. De opdracht: realiseer een gestroomlijnd proces van offerte tm facturatie en realiseer een minimale kostenbesparing van 25%. Aanpak: mbv een grondige probleemanalyse alle procesknelpunten in kaart gebracht betreffende offerte, verkoop, levering, services en facturatie; Vanuit de knelpunten 30 quick-wins gedefinieerd en daarvoor een verbeterprogramma opgezet waarmee snel substantiële verbeteringen zijn gerealiseerd tegen relatief geringe investeringen; Shop floor management van non-recurring processen (installaties) opnieuw ingericht en de aanvullende SAP requirements in kaart gebracht; Papieren formulieren overgezet naar een digitale web portal; Een blauwdruk opgesteld met functionele specificaties: validatie controles, workflow management en geautomatiseerde offerte calculatie. 1

2 Werkervaring Mei 2009 Mrt 2010 IHC Systems Consultant opstellen Business Continuity Plan IHC Systems is marktleider in process monitoring, automatisering, simulatie/integratie van baggeren, nautische en hydrografische taken aan boord van bagger schepen De opdracht: Ondersteun ons bij het opstellen van een Business Continuity Plan, zodat er goed inzicht ontstaat in alle risico s en maatregelen om deze te elimineren. Plan van aanpak opgesteld voor het opstellen van een BCP (Business Continuity Plan) voor alle bedrijfs- en office systemen, telefonie en datacenter. Methodiek aangereikt om alle afbreukrisico s in kaart te brengen en pakket van maatregelen om calamiteiten te accepteren, bestrijden of te voorkomen. Ondersteuning verleend bij het uitvoeren van het project aan de hand van workshops. Eindrapportage geschreven en gepresenteerd aan directie en MT. Maart 2006 Sept 2008 Zorgstroom Hoofd informatievoorziening & Automatisering a. i. (16FTE) Zorgstroom in Middelburg is een professionele zorginstelling gevestigd, met plm 2700 medewerkers en behoort tot de top-5 zorginstellingen, met een breed pakket aan intramurale en extramurale zorgdiensten; De opdracht: Versterk onze ICT (afdeling, architectuur en service processen), zodat de informatievoorziening Zorgstrooms marktpositie verbetert. Deeltaken: Wijziging primaire en secundaire processen en daarop aansluitend de nieuwe ict architectuur; transitie van een taakgerichte naar een procesgestuurde organisatie; Procesraamwerk voor het functioneel beheerdomein BiSL geïmplementeerd Verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen van de ict blauwdruk de integratie van een ICT server-based Microsoft/VMware architectuur; Als hoofd I&A projecten ingericht tot de verbetering van de sturing op de bedrijfsvoering (t.b.v. prestatiegerichte bekostiging) Een transitieproces geleid voor insourchen van uitbestede ICT activiteiten; Cultuur interventie /gedragsverandering doorgevoerd om verdere professionalisering van de medewerkers te bewerkstelligen. Projecten geleid op het gebied van productieregistratie Bedrijfsprocessen analyseren/definiëren en bepalen van prestatie indicatoren ten behoeve van management informatie; Ontwerpen van een blauwdruk voor een TerWeel/Zorgstroom brede informatie strategie in lijn met het strategisch plan van de organisatie. Na uitwerking van de bedrijfsprocessen een pakket van eisen opgesteld en een selectietraject georganiseerd voor een nieuw te kiezen bedrijfsbreed informatiesysteem Maart 2007 Oktober 2007 De Wieken Zierikzee Boardroom ICT adviseur voor directie De Wieken is een zorginstelling op het eiland Schouwen-Duiveland. 62 verzorgingshuisplaatsen en 39 aanleunwoningen, met ongeveer 100 medewerkers plus thuiszorg. De Wieken richt zich op een breed pakket aan intramurale en extramurale zorg. de ICT inrichting geschikt maken voor toekomstige ontwikkelingen en het doorvoeren van een substantiële ICT kosten reductie. Inrichten van een adequate sourchings strategie. Implementatie van ITIL en BISL April 2005 november 2005 CIZ (Freelance opdracht) Interim programmanager / organisatieadviseur Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatiestelling tbv de AWBZ zorgverzekering; de organisatie (3300 medew.) verricht ruim 1,1 miljoen indicatie aanvragen per jaar. In opdracht van de Raad van Bestuur een ICT Roadmap ontwikkeld die richting geeft aan het organisatie & ICT groeipad, uitgewerkt naar 3 resultaatgebieden: de ICT beleidskaders waarbinnen CIZ zich verder moet ontwikkelen om te transformeren naar een landelijk opererend zorg indicatiestellingorgaan. Het beleid richt zich op ICT organisatie, mate van (de)centralisatie), inkoop van ICT services en producten, technologie, databeheer en -kwaliteit, beschikbaarheid, invoering call centra en kosten aspecten; de optimale ICT ondersteuning en de mate van (de)centralisatie, rekeninghoudend met positie van het CIZ in de zorgketen, stadium van ontwikkeling van het CIZ, ambitie en doelstelling van ministerie van VWS en landelijke ICT initiatieven zoals GBA en EPD; een projectenplan voor de komende 2 jaar, met daarin aangegeven volgtijdigheid, businesscases en hun bijdrage aan het lange termijn perspectief. 2

3 Werkervaring April 2002 februari 2005 AVR Rozenburg Manager Shared Service Center ICT Eindverantwoordelijk voor het Shared Service Center ICT, waarbinnen AVR ICT heeft gecentraliseerd; SSC ICT bestaat uit 75 ICT specialisten, onderverdeeld in 3 afdelingen: Front Office, Back Office en Proces Automatisering. Jaarbudget plm 13 miljoen; Voor de AVR klanten in Den Haag en omgeving een klant contactcenter ingericht ten behoeve van aanvraag voor inzameling grof afval. De afgelopen 3 jaar is de afdeling succesvol getransformeerd van diverse regionaal gespreide ICT steunpunten naar één centrale afdeling, waardoor een kostenbesparing is gerealiseerd van 24%; Naast het tot stand brengen van dit centralisatieproces zijn verbeteringen gerealiseerd op het gebied van aansturing, control, transparantie, consistentie en flexibiliteit; Alle tactische en operationele ICT processen zijn ingericht conform ITIL; Daarnaast een belangrijke cultuur interventie gepleegd met meer nadruk op klantgerichte processturing en service. Belangrijkste taken: ICT strategievorming en afstemming met directieleden van de Business Units; Organiseren en structureren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ICT medewerkers en het vertalen van jaaractiviteiten plan naar formatieplan; Benchmark opzetten voor prijs/prestatie vergelijk van algemene ICT diensten; Vormgeven en uitvoeren van de ICT planning en control cyclus; Outsourchen van office omgeving naar externe partij; Contract onderhandeling en management en SLA s definiëren; Contractmanagement met de belangrijkste leveranciers (Oracle, Microsoft, KPN); Definiëren van prestatie indicatoren in meetbare KPI s en Balanced Score Cards en het opzetten van managementinformatie systemen; Aansturing van lijnmanagers en projectleiders alsmede participeren in ERP stuurgroepen; Kostenreductietrajecten opzetten en deze projectmatig besturen en bewaken; Afstemming vraag en aanbod van ICT diensten met business unit directie; Verzorgen van HRM-aspecten: werving, selectie, training, loopbaanbegeleiding, opleidingen etc; Opzetten van een e-learning omgeving om kennisniveau van Oracle binnen AVR te verhogen; Projectmanagement: Het ontbinden van de salarisverwerkingscontract bij een matig presterende externe leverancier en dit geoutsourced naar ADP; Het realiseren van een herinrichtingproject waarbij decentrale ICT afdelingen zijn getransformeerd naar een centrale ICT Shared Service Center; Een belangrijke uitdaging was het oplossen van interne politieke vraagstukken en het omgaan met veranderweerstanden; Projectmanagement voor initiëren, implementeren en optimaliseren van productie logistiek, waarbij middels privaat/publieke samenwerking tussen ministerie van VROM, SITA en Van Gansewinkel inzicht is ontstaan op afvalstromen over de keten heen. Februari 1999 maart 2002 Stork Aerospace Hoofd IT voor administratieve & logistieke systemen In deze functie leiding gegeven aan een team applicatie specialisten, die bedrijfssystemen beheren, waaronder een BaaN ERP; Uitgevoerde activiteiten: ICT beleid formuleren en opstellen informatieplan voor integratie logistieke data met engineering data (waaronder e-business beleid); Invoeren van ITIL processen binnen de ICT afdeling; Uitbesteden van IBM mainframe diensten bij debis IT Services Benelux; Service Level Agreements afsluiten met interne klanten; Jaarlijkse budgetteringsronde uitvoeren; Internationaal projectleider e-business in een Europees helikopter programma (NH90); 3

4 Werkervaring Stork Aerospace (vervolg) Hoofd IT voor administratieve & logistieke systemen Door een meer procesgerichte benadering van de productie logistiek en het beter benutten van het ERP systeem is de slagvaardigheid van de organisatie versterkt en worden logistieke processen beter beheerst, waardoor leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid zijn toegenomen terwijl de kosten significant zijn verlaagd; Projectmanagement: Projectleiding voor concentratie van distributiecentra en het optimaliseren van de logistieke dienstverlening; Als Projectleider namens Stork Aerospace deelnemer aan de Project Management Group voor PPDM (Program and Product Data Management Systems) tbv het NH90 helicopter programma; Dit betrof een internationaal meerjarig ontwikkelproject voor het verbeteren van program & product data en engineering data, ten einde de activiteiten over de verschillende PC s (partner companies) te coördineren, te besturen en te bewaken. Februari Baan Company (Proloq) Alliance Manager De opdracht betrof het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden met ERP consultancy bedrijven in West Europa, Amerika en Asia Pacific; In deze positie verantwoordelijk geweest voor het selecteren van partners, contract onderhandeling, formuleren business doelen en realisatie van onderliggende business case Als projectleider voor Amerikaanse Proloq klanten de service desk geoutsourced naar Origin Toronto, zodat deze klanten hun support konden krijgen round the corner Activiteiten: Regievoering ten aanzien van partner selectie; Contractonderhandeling en afsluiting; Werkafspraken definiëren; Regelen dat incident registratie en afhandeling via de Global Baan Service Systeem konden worden verwerkt. Maart IBM/Roccade, (Fair info. Services) Logistiek consultant In opdracht van Stork betrokken geweest bij het herinrichten van de vliegtuigsamenbouw activiteiten; Dit betrof het opzetten van een management informatie voorziening, waarmee prestatiemetingen en voortgangsrapportages konden worden uitgevoerd; In opdracht van de directie van FAIR Information Services de competenties en marktmogelijkheden van het bedrijf onderzocht en in de vorm van een businessplan vastgelegd en gerapporteerd. In aansluiting op de businessplanning activiteiten is hij betrokken geweest bij het ontwikkelen van het organisatiemodel voor Fair, waarin geformuleerde doelstellingen vertaald zijn naar een organisatiemodel, waarmee de doelstellingen konden worden gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een organisatie structuur en een aanbeveling voor een cultuurinterventie; Vanuit FAIR, is hij in opdracht van Baan Business Innovation betrokken geweest bij het maken van procesmodellen voor Baan Project Industries. Deze DEM (Dynamic Enterprise Modelling) modellen zijn weergaven van bedrijfsprocessen en hun besturing voor bedrijven die op projectmatige basis werken. 4

5 Werkervaring Mei 1986 tot maart 1996 Fokker Consultant Business Systems Unit Activiteiten in deze functie richtten zich op het (her)inrichten en optimaliseren van productie processen en het verbeteren van de informatievoorziening. Tot zijn taken behoorden onder andere: Leidinggeven aan een team applicatie en netwerk beheerders die gebruikers ondersteuning leverden op het gebied van mainframe systemen. Als teamleider verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen/budget afspraken; Het ontwikkelen van management informatiesystemen. Dit betrof het traject van identificeren van passende prestatie indicatoren, kentallen, ontwikkelen van data extracties en het veredelen van data om deze om te zetten in grafisch weergegeven management rapportages; Als projectleider verantwoordelijk geweest voor een project interne marketing, waarbij in samenwerking met wetenschappelijk medewerkers van de Erasmus Universiteit, de toegevoegde waarde van de interne dienstverlening is onderzocht. Dit project heeft geresulteerd in een verbeterde interne klantgerichtheid; Bij de afslankingsoperaties verantwoordelijk geweest voor de informatievoorziening naar alle betrokkenen, zoals management, ondernemingsraad, medewerkers en GAK. Als projectleider heeft hij leiding gegeven aan een team medewerkers die met deze uitvoering was belast. Deze activiteiten zijn uitgevoerd in uiterst vertrouwelijke en zeer privacy gevoelige context. Overige activiteiten Talenkennis Nederlands; Engels; Duits (matig). Vrije tijd Fietsen; Fotograferen; Reizen. Bijzonderheden Gedreven en ervaren ICT manager en organisatieveranderaar. Is in staat structuur en orde aan te brengen in (complexe) omgevingen door middel van een resultaatgerichte benadering en daadkracht. Zijn succes stoelt op een mensgerichte, onconventionele en to-the-point aanpak. Implementeert oplossingen met een hoge gebruikerswaardering en stelt daarbij de klant steeds centraal. Beschikt over een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en kan de boodschap op verschillende niveaus en naar specifieke doelgroepen begrijpelijk over brengen. Zijn expertise is opgebouwd in ruim 25 jaar relevante ervaring op het snijvlak van organisatie, processen en ICT, veelal opgedaan in multidisciplinaire projecten/organisaties bij zowel (semi-)overheid als het bedrijfsleven. Beschikt daarnaast over goede kennis van ICT en bedrijfsvoering en heeft het vermogen zich snel specifieke domeinkennis eigen te maken. Specialisaties - productie logistiek - Lijn- en projectmanagement - Verbetertrajecten interne bedrijfsvoering - Informatiemanagement - Beheer van systemen (opzet, uitvoering) - Implementatie (opzet, uitvoering) - requirements capturing - Pakketselectie - Prof of Concept analyses - contractmanagement 5

Interim ICT-manager / ICT & Business Consultancy

Interim ICT-manager / ICT & Business Consultancy Persoonsgegevens Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Mobiel nummer: Email: Web: drs Jan van Esch Brederostraat 22 2951 TG Alblasserdam 22 december 1953 Nederlandse 06-53398461 info@econmit.nl

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae Gerrit Westerbeek

Curriculum vitae Gerrit Westerbeek Curriculum vitae Gerrit Westerbeek Personalia Naam : Gerrit Westerbeek Woonplaats : Bergen NH Telefoon : 06-21896227 Geboortedatum : 16 maart 1962 E-mail : g.westerbeek@dentar.nl Website : http://www.dentar.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com Watson Performance Improvement Ambachtweg 12 2841 LZ Moordrecht www.watsonassociates.nl info@watsonassociates.nl +31(0)6 53 22 64 04 Curriculum Vitae Personalia Naam:.Erik van den Dungen Adres:.Tielerweg

Nadere informatie

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat ALGEMENE GEGEVENS Naam kandidaat John van Beem Geboortedatum 17 oktober 1957 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd SUMMARY Na 20 jaar operationeel leiding te hebben gegeven, begeleid, adviseer

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

2-10 Curriculum Vitae KPN Consulting

2-10 Curriculum Vitae KPN Consulting Curriculum Vitae Martin van Vuure Geboortedatum: 11-05-1966 Woonplaats: PURMEREND Ervaring sinds: 01-09-1991 Leidinggevende: Visitacao Vasco, Joao da Persoonlijkheidsprofiel Martin wil mensen en organisaties

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

: Business Consultant, Projectleider, Teamleider, Manager Mobiel nummer : 0031651702351 : Jur.Huisman@PFour.nl : www.pfour.nl en www.pfour.

: Business Consultant, Projectleider, Teamleider, Manager Mobiel nummer : 0031651702351 : Jur.Huisman@PFour.nl : www.pfour.nl en www.pfour. CURRICULUM VITAE Jur Huisman Personalia Naam : drs. E.J. Huisman Geboortedatum : 14 mei 1960 Geslacht : M Huwelijkse staat : Getrouwd Ouderlijke staat : Vader van twee kinderen (M 23, J 20) Woonplaats

Nadere informatie

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel) 06 43113221 E-mail hans@5huizen.com Website www.5huizen.com

Nadere informatie

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie.

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie. CURRICULUM VITAE van Rob Kool (1956), PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie