beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beleidsplan 2010-2013"

Transcriptie

1 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking

2 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding Identiteit van de organisatie Mission statement... 9 Strategische doelstellingen Korte schets van de voorbije en huidige werking Verhouding tot het kunstenveld Het veld van de architectuurcultuur Positionering van het VAi in de kunst- en architectuursector Draagvlak van het VAi Uniciteit van de organisatie Inhoudelijke planning Steunpuntopdrachten Beeldvorming en communicatie Praktijkondersteuning Praktijkontwikkeling Culturele diversiteit Operationele doelstellingen: geplande acties Informeren en beheer van informatie Het opstellen van een communicatieplan Uitbouw van een referentie- en interactieve site voor het thema architectuur De multimedia/leeszaal van de kunstencampus desingel Kennis uitwisselen Sensibiliseren Intermediaire kanalen en het middenveld overtuigen van waarde van architectuur Internationale wisselwerking Geïntegreerde projecten Veldanalyse ten behoeve van het beleidsvoorbereidend werk Samenwerking en netwerking met andere organisaties Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) Samenwerking Kunstensteunpunten Structurele samenwerking binnen de Architectuursector... 28

3 Inhoud beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw Communicatie Zakelijke visie of mission statement... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2 Zakelijke plannen (budgetopvolging, interne controle, inkomstenstructuur )... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Huidige situatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Gewenste situatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.3 Personeel (vast, tijdelijk, functies, niet-ingeschreven personeel )... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Huidige situatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Gewenste situatie (gedetailleerde lijst als bijlage)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.4 Infrastructuur en investeringen (gebouwkosten, personeel, techniek )... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Huidige situatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huisvesting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Investeringen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Gewenste situatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huisvesting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Investeringen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.5 Gemotiveerde toelichting bij de begroting van het eerste jaar, met een verduidelijking van de begrote cijfers... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Kosten (+ telkens verband met aantal en aard van de activiteiten)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Algemene werkingskosten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Lonen en vergoedingen: personeel in loondienst... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Vergoedingen: andere medewerkers (zelfstandigen, personen die via interimkantoren tewerkgesteld worden, kleine vergoedingsregeling, vrijwilligers)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Afschrijvingen en voorzieningen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Verband tussen de activiteiten uit het artistiek-inhoudelijk beleidsplan (zie bijlage 1) en de begroting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Opbrengsten (+ verband met aantal en aard van de activiteiten)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Kaartverkoop, abonnementen, verkoop publicaties enzovoort... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Uitkoopsommen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inkomsten uit coproductie en samenwerking... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3

4 Inhoud Sponsoring, schenkingen, giften... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huidige en recente subsidiëring:... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Verwachte subsidiëring:... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Toelichting bij andere inkomsten (zaalverhuur )... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Beknopte meerjarenbegroting als de financiële plannen sterk verschillen voor de volgende jaren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Uitleg bij eventuele overboekingen, fondsen en provisies als de begrotingen per jaar sterk verschillen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Overzicht van de bijlagen:... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3a Beknopte meerjarenbegroting Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3b Analytische projectbegroting Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 4 Het geplande personeelsoverzicht voor het eerste jaar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 5 Planning van het eerste werkjaar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Jaarplan Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De multimedia/leeszaal van de kunstencampus... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Situering... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Projectdefinitie van de leeszaal... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Geïntegreerd project Renaat Braem... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Initiatief:... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.Projecttekst Braem... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Doelstelling culturele producten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Timing... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 6 Overzicht van de huidige financiële situatie, jaarrekening Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 7 Overzicht van de voorbije werking, jaarverslag Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 8 Overzicht lokale architectuurinitiatieven... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 Antwerpen Averechts... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Archipel... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Architectuurwijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. AR-Tur... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Oostende Werft... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Stad en Architectuur... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. LAb[au]... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Recyclart... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Toonplekken architectuur... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bozar... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Design museum Gent... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. desingel... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Witte Zaal, Gent... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Extra City... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Z33... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Netwerk / Centrum voor Hedendaagse Kunst... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5 Inhoud beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw Bijlage 9 Grafiek berichtgeving in de media... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 10 Stappenplan Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Jaar Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Meetbaar resultaat... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Jaar Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Meetbaar resultaat... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Jaar Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Meetbaar resultaat... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Jaar Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Meetbaar resultaat... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 11 Kunstensteunpunten: Samenwerking in verscheidenheid... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. E-CULTUUR... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Sensibiliseren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Platform van kennis en informatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Beeldvorming en zichtbaarheid... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Onderzoeksprojecten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Data-analysesysteem... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. INTERNATIONALE SAMENWERKING... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Informatieknooppunt... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Duurzame ontwikkeling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Evenementen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Visieontwikkeling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. DIVERSITEIT... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Kunsteducatie en onderwijs... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Aandacht voor kunst- en cultuureducatie in het leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Opleiding van (top)talent... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Kunsten en erfgoed: Kunstenaarsarchieven en collectievorming Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Mapping... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Strategisch plan kunstenaarsarchieven... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Afstemming door netwerking en overleg... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Watchdog en doorverwijzen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Erfgoeddag... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5

6 Inhoud Organisatie Gemeenschappelijk Activiteiten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 12 Waarderingsregels... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. VASTE ACTIVA... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. VLOTTENDE ACTIVA... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 PASSIVA... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6

7 Inleiding beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw INLEIDING Dit beleidsplan is bedoeld voor de aanvraag voor werkingsmiddelen van het VAi binnen de subsidieregeling van het Kunstendecreet van het Ministerie van Cultuur. Het VAi is het kunstensteunpunt voor de sector architectuur. Dit beleidsplan kwam tot stand op basis van een evaluatie en SWOT-analyse van de werking van het VAi sinds zijn ontstaan (2002 tot heden). Conclusies uit gesprekken met stakeholders (personen uit onderwijsinstellingen, architectuurorganisaties, culturele sector, Vlaams Bouwmeester) en de administratie Kunsten en Erfgoed werden tevens verwerkt. Het spreek voor zich dat de kennis over de architectuurcultuur in Vlaanderen mee werd opgenomen als context. Het strategisch comité voor de samenstelling van het beleidsplan bestond uit twee leden van de raad van bestuur (Moosa Benafti, Piet Van Cauwenberghe, beiden architecten) Sofie De Caigny (archiefcoördiantor CVAa) en Katrien Vandermarliere (directeur VAi). De resultaten van het strategisch comité werden besproken met de leden van het bestuur. Het beleidsplan werd geschreven door Stefan Siffer (projectleider VAi) en Katrien Vandermarliere (directeur VAi). De structuur van het eerste deel van het beleidsplan volgt de format opgelegd door de overheid. De uitwerking van het inhoudelijk beleidsplan, deel twee, volgt de opbouw van de huidige overeenkomst van het VAi met de overheid. Het zakelijke en financiële beleidplan hoort integraal bij dit document. Bijlagen 1 tot 8 volgen het format van de overheid, de volgende bijlagen zijn documenten die wij voor het goed begrip van het plan toevoegen. Katrien Vandermarliere, directeur 7

8 Inleiding 8

9 1.1 Identiteit van de organisatie 1 INHOUDELIJK BELEIDSPLAN beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw 1.1 IDENTITEIT VAN DE ORGANISATIE MISSION STATEMENT Het Vlaams Architectuurinstituut wil sensibiliseren omtrent cultureel maatschappelijke aspecten en de meerwaarde van eigentijdse architectuur door aangepaste informatie en activiteiten aan te bieden. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Om onze missie waar te maken concentreren we ons op de volgende aspecten: 1. Het VAi wil professionelen informeren, adviseren over actuele vraagstukken en ontwikkelingen waarin het vakgebied architectuur een meerwaarde kan betekenen. Er is een behoefte aan accurate en gecentraliseerde informatie bij professionelen binnen de architectuursector. Om deze effectief te kunnen aanbieden, moet het VAi in kaart brengen welke informatie relevant is en een communicatiestrategie uitwerken waardoor de doelgroep de juiste informatie kan vinden. 2. Het VAi wil op interactieve wijze kennis uitwisselen en bevorderen met alle beroepsmatig betrokken partners in het architectuurveld. Het VAi is geen determinant van voorbeeldige architectuur. Het VAi stelt veeleer vragen en zet aan om deel te nemen aan het debat over de waarde van architectuur. 3. Het VAi wil de burger overtuigen van de betekenis van architectuur door een ervaringsgerichte aanpak. Het locatiebezoek blijft nog steeds de meest directe, en dikwijls ook meest indrukwekkende ervaring van architectuur. VAi richt zich hier naast de professionelen ook expliciet naar een lekenpubliek. 4. Het VAi wil intermediaire kanalen en het middenveld inzicht verschaffen en overtuigen van de waarden van architectuur door laagdrempelige informatie aan te bieden. Dit met als doel het draagvlak voor architectuur via hun communicatiemedia te vergroten en de burger beter te betrekken bij het architectuurdebat. Het VAi wil de burger bewustere keuzes laten maken over architectuur. Dit behelst onder meer het bewerken van de media en het uitwerken van een educatief aanbod naar verschillende doelgroepen. Een doelgroep die veel impact heeft op het architecturaal klimaat, maar zelden betrokken wordt in het debat, is de private bouwheer. 5. Het VAi wil informeren over architectuur in Vlaanderen in de wereld en vice versa. Het VAi stelt zich tot taak de beeldvorming over architectuur in Vlaanderen op een internationaal niveau positief te beïnvloeden. 6. Het VAi wil zijn expertise optimaliseren en integreren in ambitieuze projecten die repercussies hebben op de architectuurcultuur als geheel. 9

10 1.1 Identiteit van de organisatie Het VAi kan vanuit zijn kerncompetenties een geïntegreerd project ontwikkelen dat een duidelijke meerwaarde voor de architectuurcultuur in dit land creëert. Op dit moment is geen andere organisatie in Vlaanderen (België) begaan of in staat om hetzelfde te bewerkstelligen. De uitstraling van een geïntegreerd project heeft bovendien een sterk drempelverlagend effect in de appreciatie van eigentijdse architectuur KORTE SCHETS VAN DE VOORBIJE EN HUIDIGE WERKING Het VAi treedt op als een bemiddelaar en steunpunt. Door zijn publiekswerking kan een potentieel groot publiek in contact komen met architectuurcultuur. Als steunpunt faciliteert het VAi architectuurorganisaties en professionelen in de architectuursector en helpt mee een adequaat architectuurbeleid voor te bereiden. Historiek Het Vlaams Architectuurinstituut is opgericht in Tijdens de subsidieperiode werd het architectuurinstituut steunpunt voor de sector architectuur. Het steunpunt VAi is tevens producent van een aantal publieksgerichte initiatieven en is operationeel sinds mei In november 2003 werd het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) opgericht binnen de instelling. Dit expertisecentrum wordt gefinancierd met middelen uit het decreet op privaatrechterlijke archieven en het Erfgoeddecreet. De huidige archiefwerking wordt binnen het vernieuwde erfgoeddecreet opgenomen en is op basis van een beleidsplan voorzien van werkingssubsidies tot Het VAi en CVAa zijn zowel organisatorisch als inhoudelijk nauw met elkaar verbonden, wat een meerwaarde betekent voor het geheel van de organisatie. Publiekswerking Het VAi heeft de expertise in huis om publieksprojecten te realiseren met een wervend karakter. Zowel professionelen als diverse doelgroepen kunnen participeren. Het huidige succes van de publiekswerking ligt eveneens in de sterke netwerking, waarbij het VAi optreedt als coördinator en draaiplatform tussen verschillende architectuurorganisaties, architecten, onderzoekers en architectuurinstellingen. Het publieksbereik kan echter nog verbreed worden, zowel in aantal als in diversiteit. Daarvoor dienen aangepaste formats ontwikkeld te worden voor moeilijk bereikbare publiekssegmenten. In een klimaat waarin er een groeiende aandacht is voor architectuur, blijven goede architectuurtentoonstellingen en publieksevenementen, die zich onderscheiden van publicitaire evenementen, eerder een uitzondering. Het lijkt ons niet efficiënt deze schaarste te counteren met het opdrijven van het aantal projecten in een context van een reeds overvloedig cultureel aanbod. We kiezen voor het verstevigen van bestaande projecten en het uitwerken van geïntegreerde projecten. Het VAi kan hier, door zijn strategische positie, een kentering teweeg brengen, hetzij als initiator, hetzij als producent. De realisatie van publieksprojecten is sterk afhankelijk van de financiële middelen die voorhanden zijn. Architectuurorganisaties worden geconfronteerd met een onderfinanciering. Nochtans is de publiekswerking van het VAi gebaat bij een sterke geografische spreiding die gedragen wordt door lokale architectuurinitiatieven. Steunpunt 10 Een steunpunt kenmerkt zich door een dienstbare, geëngageerde betrokkenheid met het artistieke veld waarbinnen het opereert. De steunpuntopdrachten van het VAi worden vastgelegd in een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Dit biedt op middellange termijn financiële zekerheid. Met de steunpuntopdrachten zijn we minder zichtbaar als met publieksprojecten zoals de Dag van de architectuur. De

11 1.1 Identiteit van de organisatie beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw publieksprojecten staan echter niet los van de steunpuntopdrachten: zij verstrekken kennis en ervaring over de noden in de sector en vergroten de naambekendheid van het VAi als steunpunt. Het VAi stelt zich op als een informatieplatform dat gegevens inventariseert en knowhow deelt, een proces dat op termijn steeds beter rendeert. Elke vraag voor advies blijft maatwerk en vergt de nodige personele inzet, iets waarin het VAi in 2008 heeft geïnvesteerd. Architectuur is een complexe materie die verschillende beleidsdomeinen en sectoren overspant. Een encyclopedische kennisvergaring is niet haalbaar. Het VAi opereert eerder als een portaal. Met de technologische vooruitgang van communicatiemiddelen kan het VAi steeds gepaster informatie verstrekken aan een groter publiek. De kwaliteitsbewaking van de aangeboden informatie is een bijzonder aandachtspunt. Zowel de inhoudelijke kwaliteitsbewaking als de technologische inbedding eisen een groot deel van de beschikbare middelen op. Met sommige grote spelers in de bouwsector heeft het VAi weinig contact. Deze zwakte is niet noodzakelijk een bedreiging aangezien het VAi opereert binnen de culturele sector. Het VAi moet zich wel duidelijker profileren naar de gebruikers toe zodat de doelgroep weet voor welke diensten en informatie men bij ons terecht kan. Het Kunstendecreet biedt voor de culturele architectuursector groeimogelijkheden. Het VAi neemt hier een coördinerende en stimulerende houding aan binnen het veld. De architectuurorganisaties worden verenigd in het Overlegplatform Lokale Initiatieven Architectuurcultuur. Jonge architecten krijgen een toonplek of worden de weg gewezen naar financieringsmogelijkheden voor ontwerpend onderzoek. Ook hier dient het VAi te investeren in een duidelijke communicatie opdat gebruikers beter zouden weten waarvoor ze ondersteuning kunnen krijgen van de culturele overheid. Binnen de artistieke sector werkt het VAi samen met andere kunstensteunpunten aan dossiers over cultuurbeleid zoals erfgoed van de kunsten, e-cultuur, diversiteit, kunsteducatie en internationale netwerking VERHOUDING TOT HET KUNSTENVELD HET VELD VAN DE ARCHITECTUURCULTUUR Architectuur is een complex gegeven dat verschillende domeinen van het bestuurlijke en maatschappelijke leven behelst. In deze veldbeschrijving beperken we ons tot de belangrijkste organisaties die een bewust beleid voeren op het vlak van de architectuurcultuur. De economische bouwsector of de bouwbeleid houden we buiten het bestek van deze veldanalyse. 1. ARCHITECTUURBELEID CULTURELE OVERHEID Geografische spreiding: lokale architectuurorganisaties en toonplaatsen Sinds het Kunstendecreet in 2006 worden vier architectuurorganisaties gesubsidieerd binnen de regeling twee jaarlijkse subsidies. Stad en Architectuur, Leuven (75000 ), Oostende Werft, Oostende, (30000 ), Archipel, Brugge, (60000 ), Antwerpen Averechts, Antwerpen (75000 ). Een initiatief uit Turnhout, Ar-Tur, kreeg in 2007 voor het eerst een projectsubsidie.(15000 ) Er is één 'werkplaats', Lab*au+ (75000 ), die opereert in het veld van multimedia en architectuur. Verder zijn er een aantal 'toonplekken' in Vlaanderen waar architectuur regelmatig in de tentoonstellingen aan bod komt. Deze initiatieven worden betoelaagd via andere kunstensubsidies (grote instellingen bvb voor desingel, ExtraCity, Z33 of via projectsubsidies), federale 11

12 1.1 Identiteit van de organisatie subsidies (BozarArchitecture). Voor volledige lijst zie bijlage 8. Architectuurinitiatieven zijn eerder schaars en hun werkingsmiddelen zijn laag. Hierdoor bevindt de culturele architectuursector zich in een vicieuze cirkel, die de professionalisering in de sector hypothekeert. De professionele architectuurorganisaties in Vlaanderen stellen een tiental mensen te werk. Dit uit zich in een personeelsbezetting van doorgaans minder dan twee voltijdse professionele medewerkers. De sector teert nog steeds, net als in de jaren negentig, op het engagement van enkele individuen, meestal architecten die zich zonder bezoldiging voor de respectievelijke vzw's inzetten. Men heeft de knowhow voor een inhoudelijk sterk programma, maar kan deze organisatorisch niet consolideren. Dit verklaart de stagnatie van het aantal organisaties en fnuikt het groeipotentieel van de bestaande organisaties. Deze HRM-problematiek is een gevaar voor de continuïteit van de deskundigheid en de geografische spreiding van architectuurcultuur. De inzet van geëngageerde individuen is immers niet oneindig rekbaar. Wanneer een te groot personeelsverloop optreedt, gaat ook veel van de opgebouwde expertise verloren. Het bewustzijn over de culturele waarde van architectuur is aanvaard in de kunst- en cultuurmiddens, maar nog lang niet ingeburgerd bij het grote publiek. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het beperkt aantal actoren en de complexiteit van architectuur ondanks haar grote maatschappelijke impact. Lokale architectuurinitiatieven kunnen hier een belangrijke rol in spelen, en zijn dan ook belangrijke partners van het VAi. Subsidies voor projecten en kunstenaars binnen het Kunstendecreet Het kunstendecreet opent perspectieven voor nieuwe culturele architectuurpraktijken, maar deze zijn nog onvoldoende bekend en blijven te veel onbenut. We denken aan ontwikkelingsgerichte steun aan architecten en onderzoekers of projectsubsidies voor ontwerpend onderzoek of het formuleren van maatschappelijke vraagstukken. Deze hebben een sterk potentieel voor de ontwikkeling van de architectuurcultuur in Vlaanderen. Hieromtrent is echter nog geen coherente beleidsvisie ontwikkeld waardoor velen zich niet aangesproken voelen om een subsidieaanvraag in te dienen of er geen krijgen toegewezen. Het is nodig om deze werkvormen te expliciteren, om in de toekomst een reeks gemiste kansen te vermijden. 2. VLAAMSE INSTELLINGEN MET INVLOED OP DE ARCHITECTUURCULTUUR De Vlaamse overheid is een belangrijke bouwheer in Vlaanderen en een belangrijke speler in de bouwsector. We vermelden twee instellingen van de Vlaamse overheid die bijna tien jaar lang een beleid inzake kwaliteit in architectuur in de bouwsector voorstaan: de Vlaamse Bouwmeester en het Vlaamse Stedenbeleid. Zij creëren beiden omstandigheden waardoor meer kansen ontstaan voor architectuur in een aantrekkelijkere leefomgeving. Beide richten zich tot publieke opdrachtgevers. Omwille van hun geschiedenis, financiële mogelijkheden en zichtbare positieve resultaten genieten zij bekendheid binnen de professionele architectuursector alsook bij de media en in de publieke opinie. Op die manier verworven deze instellingen een aanzienlijke impact op de architectuurcultuur in Vlaanderen. Het ambt van de Vlaams Bouwmeester werd in 1998 geïnstalleerd onder de directe verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering met als centrale opdracht: de Vlaamse Overheid aanzetten tot voorbeeldig opdrachtgeverschap. Het mandaat wordt om de vijf jaar door een nieuwe bouwmeester ingevuld en is als volgt omschreven "Vanuit een langetermijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de externe betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen te helpen creëren". 12 De beleidsnota van de Bouwmeester vermeldt volgende doelen: de kerntaken van het bouwmeesterschap uitdiepen en het onmisbaar maken. De werkwijze om dit te realiseren, behelst de

13 1.1 Identiteit van de organisatie beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw consolidatie van de bestaande aanpak, de verbreding van het toepassingsveld, het wegen in projectontwikkelingen, het initiëren van voorbeeldprojecten, het regisseren van complexe projecten. De thematische aandachtspunten voor de beleidsperiode zijn: de infrastructuur als publieke ruimte, de school van de 21ste eeuw een nieuwe betekenis geven, de sociale woningbouw integreren in de stedelijke omgeving, het erfgoed bewaren door een gepaste hedendaagse bestemming en het landschap als nieuwe opgave naar voor schuiven. Het Stedenbeleid zorgt voor de visie-ontwikkeling rond stedelijk beleid en stedelijke vernieuwing en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, ondersteuning en evaluatie van het stedenbeleid. Het zorgt tevens voor de ondersteuning van de stadsvernieuwingsprojecten. Het stedenfonds is een instrument van het Vlaams Stedenbeleid. Het heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen in het voeren van een duurzaam stedenbeleid. Het stedenfonds richt zich tot de grootsteden en de dertien regionale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor het gebied Brussel-Hoofdstad. Het stedenfonds wil volgende doelen realiseren: de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op dat van de wijk, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen. Via de stadsvernieuwingscontracten en de stadscontracten schept het stedenfonds kansen voor nieuwe architectuur en betere leefkwaliteit in de steden. Het stedenfonds dat jaarlijks over een budget beschikt van ongeveer 100 miljoen euro is in werking sinds 1 januari Stedenbeleid omvat nog vele andere acties gaande van onderzoek, vorming, prijzen, communicatie voor professionelen en publiek. Vooral de jaarlijkse campagne Thuis in de stad en de prijsuitreiking voor stadsvernieuwingsprojecten hebben een sensibiliserend en wervend karakter voor architectuur. 3. Culturele en kunst organisaties met betrekking tot architectuurcultuur Internationale Kunstencampus desingel desingel internationale kunstencampus presenteert en coproduceert hoogkwalitatieve, hedendaagse en internationaal georiënteerde concerten, dans en theatervoorstellingen. Daarnaast presenteert en produceert desingel tentoonstellingen over hedendaagse architectuur. Reeds meer dan 20 jaar (1985) ijvert desingel dmv architectuurtentoonstellingen, publicaties en lezingen voor de maatschappelijke bewustwording van het belang van architectuur. Sinds 2002 doet desingel dit niet alleen aan de hand van het werk van toonaangevende architecten, maar ook met dat van beeldend kunstenaars die zich door architectuur laten inspireren en vanuit hun invalshoek commentaar geven. Het gebouw van desingel wordt hierbij ook als case ingezet. Het VAi is mee vanuit de steun van desingel ontstaan, is gehuisvest in desingel en werkt samen voor bepaalde projecten en tentoonstellingen met desingel. ICASD Het Informatiecentrum voor architectuur en stedenbouw en design is een Belgische instelling opgericht in 1973 op initiatief van de Nationale Orde van Architecten. De organisatie heeft als doel het onderzoek, de realisatie en de verspreiding van informatie over architectuur, stedenbouw, design te bewerkstelligen in de breedst mogelijke zin van het woord. En dit voor zijn leden, de professionelen en het publiek. De belangrijkste activiteit van ICASD is de uitgave van het tweetalige (N/F) architectuurtijdschrift A+, dat vooral voorbeelden uit de architectuurpraktijk toont. Alle architecten en stagiair-architecten aangesloten bij de Orde van Architecten ontvangen jaarlijks zes tijdschriften. ICASD organiseert lezingen en tentoonstellingen in samenwerking met BOZARArchitecture. 13

14 1.1 Identiteit van de organisatie 4. Onderwijsinstellingen De hogescholen en universitaire opleidingen voor architectuur en stedenbouw zijn belangrijke kenniscentra voor architectuur. In het kader van de onderzoeks- en onderwijsopdrachten wordt architectuur permanent ondervraagd, getoetst, besproken, heruitgevonden. Vele instellingen stimuleren door allerlei activiteiten voor docenten en studenten het architectuurklimaat. Alhoewel het produceren van culturele manifestaties zoals tentoonstellingen, publicaties, symposia niet tot de hoofdopdracht behoren, slagen meerdere opleidingen erin een interessant aanbod aan te bieden dat een geïnteresseerd publiek kan bekoren. Vele docenten zijn ook betrokken bij allerlei initiatieven van institutionele en culturele partners. 5. Beroepsorganisaties Voor de architectuursector zijn belangenbehartigers en beroepsorganisaties relevante partners: De Nationale Orde van Architecten, het Nationaal Architecten Verbond, De Bond van Vlaamse Architecten, de Federatie Architecten België. Zij leggen zich toe op de verdediging van de belangen van de architecten en organiseren voor leden culturele activiteiten als studiedagen, rondleidingen, ontmoetingen en informatie via publicaties en websites POSITIONERING VAN HET VAI IN DE KUNST- EN ARCHITECTUURSECTOR Het VAi onderscheidt zich van andere spelers in de architectuursector door in de eerste plaats de nadruk te leggen op de meerwaarde van de cultureel maatschappelijke aspecten van architectuur en hiervoor een breed draagvlak te bouwen in de architectuursector, de kunstensector en naar de gebruikers van de gebouwde ruimte in het algemeen. Architectuur is binnen de werking van het VAi een verzamelbegrip voor het gebouwde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Binnen de eigentijdse architectuur onderscheiden we vier fases: 1. Het denken vooraf aan het ontwerpen 2. Het ontwerpen 3. Het bouwproces 4. De reflectie of het denken over het gebouwde Het VAi concentreert zich op de 1 ste en 4 de fase (2 en 3 is ondermeer het vakgebied van de ontwerper, 3 is eveneens een taak van de Vlaams Bouwmeester). Om de ontwikkeling van een architectuurcultuur te stimuleren, moeten nieuwe investeringen gevalideerd worden vanuit hun culturele en maatschappelijke waarde. Dit vergt de ontwikkeling van een kritisch discours. Terwijl er in het onroerend erfgoed na verloop van tijd een zekere consensus ontstaat over wat waardevol is, zal een eigentijds gebouw geruime tijd onderwerp van debat blijven, tot blijkt of het cultureel waardevol is of een louter gebruiksgoed. Het VAi focust op de cultureel maatschappelijke aspecten van de eigentijdse architectuur. Het ontwerp en gebruik van de gebouwde ruimte is nooit een geïsoleerd feit, maar zit in een context van maatschappelijke regels, normen, waarden en praktijken, die zich uiten in een samenleving. Het tonen van en denken over architectuur situeert zich in de brede cultuur en expliciet in het creatieve en de kunst. Door middel van reflectie wil het VAi de meerwaarde van architectuur aantonen. De winst is een culturele meerwaarde, die een toekomstperspectief in zich draagt. Het VAi wil een duurzame ontwikkeling van het cultureel-architecturaal kapitaal stimuleren. Duurzaamheid in de architectuurcultuur is ruimer dan het begrip ecologische 14

15 1.1 Identiteit van de organisatie beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw duurzaamheid, hoewel hier duidelijke parallellen zijn 1. Beiden veronderstellen een waardevol gegeven vanuit een recent of ver verleden, leggen een verantwoordelijkheid bij de huidige generatie voor de ontwikkeling en het voortbestaan, kunnen een positieve invloed hebben op de reële economie en beschouwen diversiteit 2 als een parameter van rijkdom. Het is duidelijk dat een architectuurcultuur die zich kwalitatief onderscheidt (diversiteit) een artistieke en culturele dynamiek genereert, wat dan weer afstraalt op de economie zoals bijvoorbeeld in de creatieve industrie 3. Deze culturele meerwaarde komt echter niet vanzelf. Ze moet voortdurend gevoed worden. Meerwaarde is een pregnante vraagstelling in het debat over architectuurcultuur. Wat laat een individu achter voor de toekomst van de groep? Wat heeft waarde vandaag en voor de toekomst op korte en lange termijn? Elke tijd heeft een specifieke invulling en oplossing voor een probleem. Idealiter kijken we naar de toekomst met de inzichten van het verleden om vandaag iets te doen. Architectuurcultuur is dus omvattender dan het louter vellen van esthetische oordelen. Het VAi sensibiliseert door de communicatie van relevante informatie over architectuurcultuur af te stemmen op verschillende doelgroepen met als doel de appreciatie voor eigentijdse architectuur te verhogen. We kunnen niet sensibiliseren door het verlenen van subsidies. Het VAi ontplooit zich als een kenniscentrum en discussieplatform. We stellen ons niet in de plaats van de betrokken partijen in de architectuursector, maar voelen ons betrokken op het architecturale veld als geheel. We houden de vinger aan de pols en adviseren professionelen en beslissingsmakers over tendensen en besluiten die repercussies hebben voor de architectuur. We tonen best practices die inspirerend kunnen zijn voor zowel professionelen als bouwheren en burgers. We trachten de groep geïnteresseerden in architectuur uit te breiden en helpen hen om zelf een opinie te vormen. Laagdrempelige informatie veronderstelt parallelle sporen van communicatie in functie van de verschillende doelgroepen DRAAGVLAK VAN HET VAI De gebruikers van de gebouwde ruimte in het algemeen Iedereen is gebruiker van een gebouwde ruimte. De meesten stellen zich echter weinig vragen bij de betekenis van architectuur. Het ontbreken van kennis over architectuur komt voor in verschillende lagen van de bevolking, ook bij zij die beslissingen nemen en bouwopdrachten geven. Toch stellen we vast dat er meer gebruikers zich interesseren in architectuur en vragen stellen bij de inrichting van de gebouwde ruimte. Bij velen leeft een onzekerheid over wat goede architectuur is. Voor het VAi gaat oordelen over architectuur niet over het opstellen van lijstjes van de beste architecten. De huidige architectuurproductie in Vlaanderen biedt vele kansen voor een wervend en enthousiasmerend verhaal over het belang en de impact van architectuur op de dagelijkse leefomgeving. Bovendien kan architectuur een oplossing bieden voor vele maatschappelijke vragen waarbij de ruimtelijke component een belangrijke rol speelt, denken we aan mobiliteit, vergrijzing, duurzaamheid... Het VAi kan op heel concrete wijze het publiek informatie en kennis aanbieden en de bewuste burger ondersteunen in zijn zoektocht naar de betekenis van architectuur. De architectuursector 1 Zie David Throsby, On the sustainability of cultural capital, 2 Diversiteit wordt hier begrepen als een divers cultureel aanbod, in analogie met biodiversiteit. De term diversiteit is hier niet te verwarren met etnische diversiteit in de samenleving, hoewel dit laatste een duidelijke invloed heeft op het eerste. 3 Architectuur wordt echter uitgesloten uit het investeringsinstrumentarium van CultuurInvest. 4 Wat laagdrempelig is voor een architect is dat niet voor een private bouwheer, maar het vulgariserend jargon voor een breed publiek kan dan weer een obstakel zijn voor meerwaardezoekers. 15

16 1.1 Identiteit van de organisatie Het VAi is als kunstensteunpunt een aanspreekpunt voor vragen over subsidiering voor architectuurorganisaties, architecten, kunstenaars en dit zowel voor Vlaanderen als voor het buitenland. Het VAi zoekt en bemiddelt voor mogelijkheden voor architectuur binnen het kunstenbeleid. Het VAi is een informatieknooppunt waar architecten voor allerlei aan architectuur gerelateerde informatie terecht kunnen: een kalender van architectuuractiviteiten, nieuws, inhoudelijke dossiers, portal voor andere sites Via de activiteiten van het VAi: Dag van de architectuur, het Jaarboek Architectuur Vlaanderen en de website zorgt het VAi voor een positief imago voor architectuur in Vlaanderen. Naast de publieke bekendmaking van werk van architecten wordt ook duiding meegegeven en wordt de professionele meerwaarde van het werk van de architect aan het publiek uitgelegd. De gebouwen die het VAi selecteert voor haar acties gelden als referentiewerken voor eigentijdse architectuur en worden door de architecten en de media als voorbeeldprojecten gepercipieerd. Het VAi laat in deze acties tevens maatschappelijke en actuele thema s aan bod komen die de rol van de architectuur uitlichten (essays in het Jaarboek, thema van de Dag van de architectuur, onderwerp cahiers, studiedagen en studiereizen, geïntegreerde pojecten). Niet alleen wordt nieuwe kennis voor en door architecten via het VAi bekendgemaakt. Het VAi gaat ook door middel van workshops (educatie, gidsen, schrijven) competenties ontwikkelen die nodig zijn om meer en beter te communiceren en te bemiddelen over architectuur. Door de promotie van jonge architecten (publicaties, kritiek, tentoonstellingen, wedstrijden) stimuleert het VAi de bekendmaking, de reflectie en de dialoog tussen hen onderling. Het VAi is voor hen een belangrijk platform zowel lokaal als internationaal (vertaalpolitiek en website). Het VAi is voor buitenlandse architectuurinstellingen aanspreekpunt voor informatie, samenwerking, netwerking. De kunstensector Architectuur staat dikwijls in relatie tot andere kunstvormen. Rond kunstintegratie is bijvoorbeeld het laatste decennium een sterke mentaliteitsbeweging ontstaan met het invoeren van de zogenaamde 1%-regel en de werking van de cel kunstintegratie van de Vlaams Bouwmeester. Daarnaast geeft architectuur aanleiding tot artistieke nevenproducten die samen de kwaliteit van de architectuurcultuur versterken. Concreet denken we aan architectuurkritiek, beeldcultuur (architectuurfotografie, architectuurfilms), architectuurtentoonstellingen, publicaties, creatieopdrachten. Het VAi wil exemplarisch werken op het vlak van de creatieve en innovatieve benadering van deze artistieke nevenproducten. Architectuurcultuur veronderstelt het kritisch omgaan met verschillende media. Het is geen kernactiviteit van het VAi om kunstwerken op zich (zoals bij kunstintegratie) te produceren of te bestuderen. Wat niet wegneemt dat evoluties in andere artistieke disciplines gevolgd worden wanneer het thema architectuur ter sprake komt. De bouwsector 16 Het VAi heeft geen nauwe contacten met de bouwsector. Het VAi beschouwt de bouwsector wel als een potentiële doelgroep, maar ondernam voor deze nog geen specifieke acties. Personen uit de bouwsector en bedrijven nemen wel regelmatig deel aan activiteiten van het VAi. Een aantal producenten in bouwmaterialen tonen echter wel veel interesse voor innovatie, experiment of architecturale kwaliteit en zijn geïnteresseerd in de activiteiten en het netwerk van het VAi. Ook met bepaalde deelgebieden van de industrie met betrekking tot het bouwen is reeds samenwerking of contact geweest. (Federatie van de Cementnijverheid, het

17 1.1 Identiteit van de organisatie beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw Staalinfocentrum, ). De samenwerking en contacten met de bouwsector kunnen in de toekomst uitgebreid worden dit met het oog op een groter bereik, het verwerven van sponsormiddelen en sensibilisering van deze sector UNICITEIT VAN DE ORGANISATIE Troeven van het VAi zijn: Het VAi kiest er voor om de maatschappelijke en culturele waarde van architectuur te benoemen, ze te vergroten en bekend te maken. Het is de enige organisatie op landelijk niveau die sensibiliseren over architectuur als hoofddoel heeft en daarvoor over twee uitstekende formats beschikt. Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen, dat via de best practices tot analyse en kritiek kan leiden en een verdieping van de kennis kan voorstaan. Anderzijds is er de Dag van de architectuur die diezelfde best practices voor een breder publiek bereikbaar maakt en dat inspeelt op het directe ervaringsgerichte leren. Het VAi verschaft inzicht in architectuurprocessen: hoe ontstaat een ontwerp, wie zijn de actoren in een beslissingsproces, wat is de regelgeving hierover en hoe beïnvloedt dit alles het bouwproces en het gebouwde resultaat? Het VAi geeft jonge ontwerpers een platform om recente realisaties te tonen, te bezoeken, te voorzien van kritiek. Het VAi initieert onderzoek buiten de academische en economische wereld en maakt bevindingen over actuele en toekomstige vraagstukken met betrekking tot architectuur bekend. Het VAi legt in het personeelsbeleid de nadruk op de concrete expertise van de medewerkers (zie organigram) De structurele samenwerking tussen het VAi en het CVAa genereert een unieke expertise. Hierbij wordt de link tussen het historisch en toekomstig erfgoed gemaakt. Het VAi is betrokken op de sector als geheel, waarbij de kwaliteit van de architectuur richtinggevend is. De neutraliteit in belangen garandeert een vrijheid tot samenwerking, waarbij het VAi als intermediair optreedt. Het VAi moet innovatie voorstaan en actuele en toekomstige vraagstukken waar architectuur een oplossing kan bieden kennen en ze opnemen in de diverse projecten. Door deze thema s primair vanuit een cultureel perspectief te benaderen, creëert het VAi een unieke invalshoek. Deze thema s zijn ondermeer: betaalbaar wonen, een kwalitatieve woning ter beschikking hebben voor diverse publieken duurzame bouwoplossingen ontwerpen en bouwen nieuwe collectieve programma s: de scholenbouw, de zorgsector van de 21 ste eeuw de publiekprivate samenwerking en het veranderend opdrachtgeverschap; is men eigenaar of wordt men bouwconsument jonge ontwerpers stimuleren het belang van ontwerpend onderzoek voor de discipline architectuur zelf en voor de toekomstige vraagstukken. Onderzoek moet binnen een culturele context levensvatbaarheid krijgen. De wetenschappelijke criteria van universiteiten of de vrije markt zijn zelden de geschiktste vrijplaatsen voor duurzaam en vrij ontwerp onderzoek integraal ontwerpen van gebouw tot publieke ruimte over infrastructuur en landschap 17

18 1.2 Inhoudelijke planning Beeldvorming en communicatie Praktijkondersteuning Praktijkontwikkeling return (symbolische en reële winst) maatschappelijke relevantie (draagvlak) Innovatief 1.2 INHOUDELIJKE PLANNING STEUNPUNTOPDRACHTEN De steunpuntopdrachten worden in samenspraak met de Vlaamse overheid vastgelegd in een beheersovereenkomst. Ze beslaan volgende kerntaken: beeldvorming en communicatie praktijkondersteuning praktijkontwikkeling We vertalen dit transversale begrippenkader uit het kunstenbeleid naar de architectuursector. Binnen de werking van het VAi lopen deze aspecten doorheen de verschillende acties. Onderstaande matrix geeft een overzicht van de geplande acties gegroepeerd per strategische doelstelling (1.1.1) in relatie tot de steunpuntopdrachten. De concrete acties worden verder in Operationele doelstellingen gedetailleerd besproken. Het VAi overlegt op regelmatige basis met de andere steunpunten om samen te werken aan gemeenschappelijke thema s. Deze samenwerking wordt verder uitgebreid toegelicht in Samenwerking steunpunten. Culturele diversiteit is een belangrijk aandachtspunt binnen het cultuurbeleid van de huidige legislatuur, waarbij de steunpunten een actieve rol moeten vervullen. Het VAi beschouwt culturele diversiteit niet als een geïsoleerde actie, maar als een constante doorheen de werking. Operaties steunpunt functie resultaat 1. Professionelen informeren, adviseren over actuele en toekomstige vraagstukken en ontwikkelingen waarin het vakgebied architectuur een meerwaarde kan betekenen Informeren en beheer van informatie ja ja Het opstellen van een communicatieplan voor een doorstroming van kennis over architectuur ja ja ja Uitbouw van een referentie- en interactieve site voor het thema architectuur ja ja ja De multimedia/leeszaal van de kunstencampus desingel ja ja Het VAi wil op interactieve wijze kennis uitwisselen en bevorderen met alle beroepsmatig betrokken partners in het architectuurveld Publicaties: Jaarboek Architectuur Vlaanderen en Cahiers Achtergrond ja ja ja

19 1.2 Inhoudelijke planning beleidsplan vlaamsarchitectuurinstituut vzw Het opzetten van ad hoc workshops/reflectiemomenten organiseren Het organiseren van symposia en bezoeken inzake actuele vraagstukken ja ja Het verspreiden van de relevante bevindingen ja Mensen overtuigen van de betekenis van architectuur door een ervaringsgerichte aanpak Het organiseren van de Dag van de architectuur ja ja Het organiseren van thematische rondleidingen ja ja Intermediaire kanalen en het middenveld inzicht verschaffen en overtuigen van de waarde van architectuur door laagdrempelige informatie aan te bieden. Dit met als doel het draagvlak voor architectuur via hun communicatiemedia te vergroten en de burger beter te betrekken bij het architectuurdebat Het in kaart brengen van de intermediaire kanalen en hun ja doelpubliek Het opdrachtgeverschap verbeteren door het organiseren van een leerschool /masterclass ja informeren over architectuur uit Vlaanderen in de wereld en vice versa Tweejaarlijks het Jaarboek Architectuur Vlaanderen uitgeven in een Nederlandstalige en Engelstalige editie. ja ja ja Een ambassadeursfunctie vervullen ja ja Het VAi als partner op internationale fora zoals de Architectuurbiënnale van Venetië, Rotterdam, Sao Paulo, edm. waar door middel van een tentoonstelling architectuur uit Vlaanderen wordt gerepresenteerd ja ja ja Onderzoeken hoe interactie kan ontstaan met jonge buitenlandse architecten en studenten architectuur ja Geïntegreerd project Project Renaat Braem 2010 ja ja ja BEELDVORMING EN COMMUNICATIE Het versterken van het draagvlak voor eigentijdse architectuur is een kernwaarde van het VAi. De eerste stap hierin is het inventariseren van een kwalitatief sterk aanbod architectuurproducties en -activiteiten en het uitwerken van een gerichte communicatiestrategie. Zowel de architecturale productie als de communicatie over architectuur worden nauwgezet opgevolgd. De architectuurproductie, waar jaarlijks miljoenen euro s mee gemoeid zijn, kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden. Rond beeldvorming en communicatie kunnen we wel aan toonzetting doen. We richten ons zowel op de professionelen uit de architectuursector als op het brede publiek. Op basis van de berichtgeving in de media, merken we een lichte stijging in de aandacht voor architectuur 5. De stijging in de landelijke pers wijst op een verhoogde interesse bij de burger, die zich bovendien actief mengt in het debat en zich niet louter laat behandelen als consument van de gebouwde 5 Zie grafiek in bijlage. 19

20 1.2 Inhoudelijke planning ruimte. Het VAi wil de burger stimuleren om een overwogen opinie te vormen over architectuur en stedenbouw. Het is al te gemakkelijk de architect af te rekenen op het niet kunnen voldoen aan de vele, soms tegenstrijdige, verwachtingen. Tegenover de stijging in de brede media ontwaren we een pleidooi in de vakpers voor meer architectuurkritiek. Het VAi stelt zich tot doel de beeldvorming positief te beïnvloeden door de opinievorming over architectuur een kwalitatieve dimensie te geven, dit ondermeer door te wijzen op de complexiteit van het ontwerpen in een gegeven context. We hanteren een meervoudige communicatiestrategie, waardoor zowel de professionelen als de burgers zich aangesproken voelen PRAKTIJKONDERSTEUNING Met een strategie van kennisuitwisseling over actuele vraagstukken binnen de eigentijdse architectuur kan het VAi andere partners in de architectuursector actief betrekken. Daarnaast is het VAi een kenniscentrum van het kunstenbeleid in de architectuursector, waar organisaties (lokale architectuurinitiatieven, culturele organisaties, overheden, opleidingsinstellingen) en particulieren (architecten, onderzoekers, kunstenaars, studenten, journalisten) advies en begeleiding kunnen krijgen over subsidiemogelijkheden, netwerking en mogelijke samenwerkingsverbanden. Het VAi bevordert zodoende de professionaliteit binnen de sector. De nauwe verwantschap met het CVAa binnen onze werking genereert een bijzondere de expertise. De brug tussen het erfgoedbeleid en het kunstenbeleid wordt in het VAi structureel ingebed. Dit creëert onmiddellijk én op lange termijn een meerwaarde op het vlak van hedendaagse geschiedschrijving. GEOGRAFISCHE SPREIDING: BETROKKENHEID STIMULEREN Het interesseren van een groot publiek voor architectuur is ermee gebaat dat het draagvlak ook lokaal wordt ingebed. Enerzijds is het geografisch netwerk van lokale architectuurinitiatieven een spreidingsinstrument om (ervaringsgerichte) kennis over architectuur tot bij een breed publiek te krijgen, anderzijds is het een meetinstrument om kennis te vergaren over de wensen en opinievorming in diverse regio s. Het VAi stimuleert de samenwerking met de lokale architectuurcentra in het overlegplatform OLIA en door een partnership in de organisatie van de Dag van de architectuur. Deze aanpak resulteert tevens in een verhoogde publieksparticipatie. (zie hoger) BEST PRACTICES: Kwaliteit valideren werkt motiverend voor een brede groep betrokkenen van architecten, opdrachtgevers, opinieleiders en geïnteresseerden. De relevantie van de architecturale realisatie krijgt een grote zichtbaarheid. Deze wordt onderbouwd met analyse en kritiek. Door ook de nadruk te leggen op het werk van jonge architecten krijgen zij meer kansen voor het realiseren van opdrachten PRAKTIJKONTWIKKELING Het VAi genereert architectuurcultuur door het inventariseren en uitwerken van actuele vraagstukken over de gebouwde omgeving. ONTWERPEND ONDERZOEK: TOEKOMSTGERICHTE WAARDE CREËREN 20 Het VAi beschouwt niet enkel het gebouwde, maar wil reflecteren over de fase voor het eigenlijke ontwerp. Ontwerpend onderzoek is een instrument om nieuwe hypothesen te formuleren en toekomstgerichte scenario s te formuleren over de inrichting van onze leefwereld. Het vergt artistieke creativiteit om te komen tot originele oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken en om deze op een overtuigende manier te visualiseren. Ontwerpend onderzoek is te vrij om te voldoen aan de criteria van wetenschappelijk onderzoek en

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld vertoners, distributeurs, reflectie en omkadering, educatie en archivering culturele vertoners stellen vast VOD, thuisconsumptie,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Brussel, 22 oktober 2003 102203_Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie Advies over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 1.1. Doelstellingen van het beleid

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep ambachtslieden, ontwerpers en creatieve beroepen uit de Maalbeekwijk Publicatie : Januari 2016 Uiterste datum

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap.

Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap. REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE CULTUURPRIJZEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID VOOR HET JAAR 2009 1 ALGEMEEN KADER Het uitreiken van cultuurprijzen behoort tot de tradities van de Vlaamse Gemeenschap. De relevantie

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2017-05 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Forum cultuurmanagement

Forum cultuurmanagement Forum cultuurmanagement 07.02.2011 evolutie Projecthuis (2003) landelijke organisatie voor volkscultuur (2007) landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie (2009) VISIE / MISSIE Als landelijk

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p 7-12 2013-2017 beleidsperspectieven 7 cllct 2013-2017 beleidsperspectieven 2013-2017 is de nieuwe beleidsperiode die start voor de culturele archieven van de Vlaamse gemeenschap.

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed Doel van de functie De erfgoedconsulent zal instaan voor de uitvoering van de doelstellingen van de IOED rond archeologie en bouwkundig erfgoed. Het luik landschappelijk erfgoed zal door het Regionale

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

2414 ( ) Nr januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

2414 ( ) Nr januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 2414 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Willy Segers, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Marius Meremans, Paul Delva en Kurt De Loor en mevrouw

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid VOOR EEN ERFGOEDBELEID IN VLAANDEREN DAT NIET VAN GISTEREN IS vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid Tegen het voorjaar 2016 wordt op initiatief van Minister

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele Inhoud 1. Waarom outreach 2. Quickscan 3. De visie 4. De cirkel 1. Waarom outreach Niet bereikte groepen De relatie werkt! (leefwereld, waarden en normen)

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT Functienaam: Afdeling: Team: Hoofd Management Team Organisatieschema DIRECTIE COLLECTIE PRESENTATIE FACILITAIRE ZAKEN EXTERNE ZAKEN FINANCIËN en P&O HOOFD Secretaresse

Nadere informatie

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Intern doorlopen traject VVC Contextanalyse Het voorstel Netwerkgedreven? Kennisknooppunt? (Inter)lokaal cultuurbeleid?

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie