BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING"

Transcriptie

1 Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op wat je voelt. Bij het invullen van de vragen kijk je naar de wereld om je heen. Het laatste wat je wilt is zijn zoals iedereen. Je wilt zijn wie je bent. Daar horen jouw wensen en verlangens bij. Jouw dromen en ambities staan centraal. Denk hierbij niet na over consequenties voor anderen of voor je omgeving. Dat komt later. A. Doe je het werk dat je als kind al wilde doen? Doe je wat je echt wilt? Waarom doe je dit werk eigenlijk? Wat zijn je doelstellingen en ambities? Denk hierbij aan de inhoud van het werk, de omstandigheden, de tijd en inspanningen die je eraan besteedt, de beloning enzovoort. Beschrijf hoe je dit beleeft. B. Als je het werk doet wat je wilt doen, zijn er dan andere verlangens binnen of buiten het huidige werk die je graag vervuld wilt zien? Denk aan je ambities zonder beperkingen! 195

2 C. Hoe zie je je leven (en je financiën) na het werkzame leven? 2. Vrije tijd A. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? B. Beschik je over voldoende vrije tijd? C. Als je te weinig vrije tijd hebt, wat kun jij er aan doen om dit te veranderen? 196

3 Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren 3. Relaties (zakelijk intern en extern en privé) A. Wat zijn voor jou de belangrijkste criteria, waarden en normen waar een relatie aan moet voldoen? B. Welk rapportcijfer geef je je relaties en waarom? C. Wat zou je graag willen verbeteren in je relaties met anderen? 4. Gezondheid A. Hoe blijf je lichamelijk gezond? 197

4 B. Hoe blijf je geestelijk gezond? C. Wat zou je meer/minder willen doen aan beide bovengenoemde aspecten? 5. Vakantie/Reizen A. Hoe besteed je jouw vakantie het liefst? B. Hoe vaak zou je vakantie willen hebben? 198

5 Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren 6. Wonen A. Hoe ziet je ideale woonsituatie er uit? B. Wat bevalt je wel en wat bevalt je niet aan je huidige woonsituatie? 7. Zingeving A. Heb je een overtuiging/geloof/religie die veel voor je betekent? B. Zo ja waarom / zo nee, waarom niet? 199

6 C. Wat zijn volgens jou de belangrijkste waarden en normen (voor een betere wereld)? 8. Omgeving A. Ben je tevreden met je eigen omgeving? B. Hoe denk je dat de buitenwereld tegen jou aankijkt? C. Hoe wil je dat de buitenwereld tegen jou aankijkt? 9. Overige gedachten 200

7 Bijlage 2. De gedeelde visie en ambitie BIJLAGE 2. DE GEDEELDE VISIE EN AMBITIE, MISSIE EN KERNWAARDEN BINNEN JE BEDRIJF (Hoort bij artikel 3.4 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) Probeer onderstaande vragenlijst zo concreet mogelijk te beantwoorden. Vraag dat ook aan (een aantal van) je medewerkers. Zie dan hoe betrokken en gemotiveerd je mensen daarvan raken. En, je zal versteld staan van hun kennis en inzicht... Maak er gebruik van! 1. Visie en ambities Omschrijf zo concreet mogelijk de huidige situatie en waar jij als ondernemer met je kantoor wil staan over 5 tot 10 jaar. Met omschrijven bedoelen we het daadwerkelijk uitschrijven van jouw (ideale) bedrijf. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende onderwerpen: 1. De kernfunctie van het kantoor: wat doet het precies in de markt? Huidige situatie Ideale situatie over 5-10 jaar 201

8 2. De omzet: hoeveel groei wil jij realiseren de komende jaren? Huidige situatie Categorie Omzet Aantal klanten Totaal Stijging/daling vorig jaar Verwachte stijging/daling lopend jaar Verwachte stijging/daling komend jaar Toelichting: Ideale situatie over 5-10 jaar Omzet Aantal klanten 3. Het aantal en het type klanten: beschrijf je huidige en ideale klant(enportefeuille). Huidige situatie Categorie Aantal % van de omzet Varia Particulier Varia Zakelijk Leven Individueel Leven Collectief Hypotheken Beleggingen Particulier Pensioen Groep & IPT Kredieten Particulier Kredieten Professioneel Bancair Particulier Ideale situatie over 5-10 jaar Aantal % van de omzet 202

9 Bijlage 2. De gedeelde visie en ambitie Bancair Professioneel Financiële Planning Onroerend Goed (OG) OG Professioneel Overig: 1 oplossing per klant 1-2 oplossingen per klant 3-5 oplossingen per klant > 5 oplossingen per klant Huidige situatie Ideale situatie over 5-10 jaar Toelichting over een eventuele nadere segmentatie (leeftijd, gezinssamenstelling, opleiding, inkomen, behoeften,...): 4. De marktpositie: het marktaandeel (lokaal, regionaal, (inter)nationaal) van het bedrijf (en eventueel de filialen/business units). Huidige situatie Situatie over 5-10 jaar 5. Wie zijn je belangrijkste concurrenten: denk breed en beperk je niet tot makelaars alleen! Huidige situatie Situatie over 5-10 jaar 203

10 6. Overdracht bedrijf: wanneer, met welke minimale doelstelling en in welke vorm denk jij het bedrijf op termijn over te dragen? 8. Andere aspecten (die jij van belang acht): Geef nu in enkele kernachtige zinnen de ambitie weer van jou(jouw kantoor): Onze ambitie: 2. Missie Omschrijf wat de functie en relevantie is van jouw business, waaronder je producten en/of diensten. Kortom, waar je bedrijf mee bezig is. Denk verder dan alleen pure businessdoelen (geld verdienen). Het gaat vooral om de werkelijk onderscheidende rol die jij wilt spelen in markt en maatschappij. Over 5-10 jaar zal mijn bedrijf het volgende doen en zijn......voor de markt (klanten, key-partners, concurrenten,...):...voor de mens (klanten, medewerkers, partner,...):...voor de maatschappij (lokale betrokkenheid,...): Toelichting: 204

11 Bijlage 2. De gedeelde visie en ambitie Geef nu in enkele kernachtige zinnen (die gemakkelijk onthouden en herhaald kunnen worden door je medewerkers) de missie weer van jouw kantoor: Onze missie: 3. Kernwaarden Omschrijf zo concreet mogelijk wat naar jouw idee de 5 tot 7 kernwaarden zijn die jouw (toekomstige) bedrijf tot een speciaal bedrijf maken. Met omschrijven bedoelen we niet enkel het noemen van de waarden, maar ook de concrete vertaling daarvan naar uiting en gedrag plus naar aansturing, toezicht en evaluatie van die waarden. Kortom hoe ondervinden jouw medewerkers en jouw klanten aan den lijve wat de kernwaarden van jouw bedrijf zijn? 1. Kernwaarde 1: Uitwerking in gedrag: 2. Kernwaarde 2: Uitwerking in gedrag: 3. Kernwaarde 3: Uitwerking in gedrag: 205

12 4. Kernwaarde 4: Uitwerking in gedrag: 5. Kernwaarde 5: Uitwerking in gedrag: 6. Kernwaarde 6: Uitwerking in gedrag: 7. Kernwaarde 7: Uitwerking in gedrag: 4. Andere zaken die je eventueel kwijt wilt 206

13 Bijlage 3. Leidende werkprincipes en deskundigheid BIJLAGE 3. LEIDENDE WERKPRINCIPES EN DESKUNDIGHEID (Hoort bij artikel in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) Werkprincipes zijn de technieken en deskundigheid die het bedrijf ontwikkelt om haar werk optimaal te doen. Het gaat ook om de deskundigheid van de medewerkers: over welke expertise moeten ze beschikken om optimaal te kunnen functioneren (vraag 1)? Beantwoord de vragen daarna om stil te staan bij wat er nu allemaal al goed gaat in je bedrijf en waar verbeteringen nodig, wenselijk en mogelijk zijn. 1. Het aantal en het profiel van je medewerkers: uitvoerend, leidinggevend, rol, ervaring en verantwoordelijkheden. Huidige situatie Expertise Aantal Diploma? Niveau OK / NOK? Varia Particulier Varia Zakelijk Leven Individueel Leven Collectief Hypotheek Particulier Hypotheek Zakelijk Beleggingen Particulier Beleggingen Zakelijk Kredieten Particulier Kredieten Zakelijk Bancair Particulier Bancair Zakelijk Fin. Planning Particulier Fin. Planning Zakelijk Verbetering urgent? 207

14 Immo Particulier Immo Zakelijk Overig: Toelichting : Huidige situatie 2. Leidende werkprincipes Omschrijf in hoofdlijnen hoe jouw ideale kantoor functioneert. Wie doet wat en welke processen zijn cruciaal? Doe dit voor ten minste de volgende aspecten: 1. De klantcontacten (onderscheid zo mogelijk verkoop, advies en follow-up/ schade-afhandeling) 2. De marketing, businessplanning en commerciële acties 3. De back-office en het (polis/schade)beheer (onderscheid eventueel bank en verzekeringen) 208

15 Bijlage 3. Leidende werkprincipes en deskundigheid 4. De ICT en de (digitale) media 5. De boekhouding en de bedrijfsadministratie 6. Het management 7. Anders, namelijk: 3. Evaluatie van je huidige organisatie Nu je bovenstaande zaken hebt uitgewerkt als een soort blauwdruk van jouw ideale bedrijf, beschrijf je wat de 5 belangrijkste aspecten zijn die al redelijk tot goed aanwezig zijn en welke 5 aspecten zeker in aanmerking komen voor verbetering. Probeer ook aan te geven waarom de eerste 5 aspecten al redelijk tot goed zitten en hoe, wanneer en door wie de verbeterpunten aangepakt kunnen worden. 209

16 Wat gaat al goed / is al aanwezig en waarom?

17 Bijlage 3. Leidende werkprincipes en deskundigheid Hoe, wanneer en door wie zou wat verbeterd kunnen worden? Andere aspecten (die jij van belang acht): 211

18

19 Bijlage 4. Inkomsten BIJLAGE 4. INKOMSTEN (Hoort bij artikel 3.5 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) De omzet, winst, cashflow van het bedrijf: welk deel/dividend (nominaal of procentueel) wil jij minimaal uit de lopende operatie halen? Huidige situatie Categorie Omzet Winst/ Marge Totale operatie Standaard Commissie Rappel Commissie Sur Commissie Fees Abonnementen Onroerend goed/immo Overig: Stijging/daling vorig jaar Verwachte stijging/daling lopend jaar Verwachte stijging/daling komend jaar Toelichting (cashflow/dividend): Ideale situatie over 5-10 jaar Omzet Winst/ Marge 213

20

21 Bijlage 5. Uitgaven BIJLAGE 5. UITGAVEN (Hoort bij artikel 3.5 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) Beantwoord onderstaande vragen om inzicht te krijgen in de kostenstructuur van je bedrijf. Geef ook aan hoeveel en welke medewerkers daadwerkelijk en direct bijdragen via hun werkzaamheden aan de inkomsten van je bedrijf. Bedrijfskosten Categorie Bedrag Als % van de totale omzet Arbeidskosten 1) Huisvesting 2) Vervoer 3) Kantoor en administratie 4) Marketing en verkoopkosten 5) Financieringskosten 6) Overig (algemene kosten) 7) Afschrijvingen 8) Totale operatie Toelichting: Als % van de totale winst/ marge Verwachte stijging lopend/komend jaar (%) 215

22 Toelichting op de categorieën 1) t/m 8) in het overzicht: bedrijfskosten: 1) Arbeidskosten: alle kosten die betrekking hebben op de vergoedingen voor geleverde arbeid. Loon, sociale premies, loonbelasting, bedrijfskleding, reiskostenvergoedingen, opleidingen, cursussen, hospitalisatie- en groepsverzekeringen, gewaarborgd inkomen. Ook de kosten van ingehuurd personeel, bijvoorbeeld uitzendkrachten worden als arbeidskosten meegeteld. Verder worden de brutobeloning en eventuele pensioenvoorzieningen (VAPZ, IPT, gewaarborgd inkomen) voor de ondernemer(s) ook tot de arbeidskosten gerekend. 2) Huisvesting: huur, eventuele hypotheekrente zakelijk onroerend goed, gas, water, elektra, schoonmaak, servicekosten, reparatie, onderhoudskosten enzovoort. 3) Vervoerskosten: de autokosten inclusief brandstof, leasekosten, onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen. Afschrijvingen worden hier niet meegenomen, deze worden onder 8) opgenomen. 4) Kantoor en administratie: alle kantoorbenodigdheden, administratiekosten (accountant), adviezen, automatiseringskosten (beheerspakketten, CRM plus overige software: licentiefees, service en onderhoud), kosten telefoon en dataverkeer, portokosten. 5) Marketing en verkoopkosten: reclame, drukwerk, advertenties, website, beurs- en tentoonstellingskosten, representatiekosten, eventuele betalingskortingen, oninbare vorderingen enzovoort. 6) Financieringskosten: de rentes van eventuele rekening-courant en/of andere zakelijke financieringen (met uitzondering van hypotheek- of leasekosten) en bank- en betalingskosten. 7) Overige (algemene) kosten: de overige verzekeringen, contributies, abonnementen, heffingen, sociaal secretariaat, kamer van koophandel, verkeersboetes en alle andere niet genoemde kosten. 8) Dit zijn alle kosten van de afschrijving op productiemiddelen. Deze worden in deze post gebundeld. 1. Hoeveel medewerkers heb je? Aantal / Wie? Aantal in fte (full-time equivalent) 216

23 Bijlage 5. Uitgaven 2. Hoeveel medewerkers houden zich bezig met direct inkomstengerelateerde activiteiten? Aantal / Wie? Aantal in fte (full-time equivalent) 3. Hoeveel medewerkers houden zich bezig met niet-direct inkomstengerelateerde activiteiten? Aantal / Wie? Aantal in fte (full-time equivalent) 217

24

25 Bijlage 6. Inventarisatie BIJLAGE 6. INVENTARISATIE: WAT HEB IK NODIG EN WANNEER? (Hoort bij artikel 3.8 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) Denk na over wat jij nodig hebt om datgene te bereiken wat je graag wilt. Over welke middelen beschik je al, welke voldoen en welke niet, welke ontbreken er nog? Kruis in onderstaande tabel aan wat je wel/niet hebt en wat wel/niet voldoet. Breng prioriteit aan in belangrijkheid door plusjes te zetten (bijvoorbeeld: het aanschaffen van een goed CRM-systeem is belangrijker dan het deelnemen aan een bepaalde opleiding). Zie eventueel hoofdstuk 3 in paragraaf 3.6. Wat heb ik nodig en waarom? Heb ik en voldoet Ontbreekt of voldoet niet Prioriteit 1. Kantoor 2. Klanten / klantrelaties en segmentatie 3. (Advies)software 4. Personeel 5. Vergunningen / inschrijvingen / statuut 6. (Vak)kennis 7. CRM 8. Vaardigheden 9. Omzet(groei) en cashflow 10. Samenwerking specialisten 11. Marketing / publiciteit 12. Inkoop financiële producten 13. Zichtbare waarde dienstverlening 14. Kantoorstructuur / efficiency 15. (Rendabel) adviesproces 219

26 Toelichting bij bovenstaande punten: 1. Heb je het huidige kantoor nog nodig: qua grootte en voorzieningen, qua locatie? 2. Past je huidige klantenbestand bij je nieuwe werkwijze en manier van communiceren? Ga je gebruik maken van (nieuwe) technologieën en (online) media? 3. Passen je huidige softwarepakketten bij je nieuwe werkwijze? Zijn er softwarepakketten bij die je nauwelijks gebruikt, te duur zijn of verouderd? Zijn je softwarepakketten met elkaar gekoppeld / geïntegreerd ter voorkoming van dubbele data-invoer? Is er een geautomatiseerde koppeling met de systemen van je key-partners? 4. Heb je al je personeel nog nodig en passen je personeelsleden bij je nieuwe werkwijze? 5. Beschik je over alle nodige FSMA-vergunningen en inschrijvingen? Heb je al deze vergunningen nog nodig? 6. Beschik je over voldoende kennis die je nodig hebt in je nieuwe model? Heb je bijvoorbeeld nagedacht over specifieke kennis op het gebied van fiscaliteit, pensioen, successie, beleggingen, vermogensbeheer? Past dit bij je nieuwe werkwijze? 7. Heb je een CRM-systeem dat past bij je nieuwe bedrijfsmodel en is dat geïntegreerd in of gekoppeld aan je andere softwarepakketten? 8. Beschik je over voldoende vaardigheden om je huidige/potentiële klanten te overtuigen om mee te gaan in je nieuwe bedrijfsmodel? 9. Heb je echt een volledig inzicht in de nodige inkomsten en je uitgaven? 10. Heb je samenwerkingsverbanden nodig, bijvoorbeeld op het gebied van specifieke kennis of om nieuwe klantsegmenten aan te boren? 11. Hoe ga je jouw doelgroep (klantsegmenten) laten weten dat je bestaat? Heb je een goed doordacht marketingplan? Dit plan kan heel eenvoudig zijn en dient zich te focussen op: 1) jouw doelgroep / klantsegmenten, 2) jouw boodschap / waarde, 3) jouw werkwijze / adviesproces. 12. Wil je bemiddelen in financiële producten, maak dan een lijst per productgroep (variaverzekeringen, levensverzekeringen, pensioen, hypotheken, zorgverzekeringen zoals hospitalisatie en gewaarborgd inkomen, bedrijfsverzekeringen, bancaire en beleggingsproducten,...) van aanbieders met wie je wilt samenwerken. Leg vast waarom je voor deze aanbieders hebt gekozen, waarom deze passen bij jouw doelgroep/klantsegmenten. Bekijk de lijst elk jaar opnieuw en werk met een promotie-/ degradatieregeling. 13. Zie hoofdstuk 5: Wat lever ik? 14. Zie hoofdstuk 6: Wat heb ik nodig? 15. Zie hoofdstuk 8: Hoe verkoop ik het? 220

27 Bijlage 7. Klantsegmenten BIJLAGE 7. KLANTSEGMENTEN (Hoort bij artikel 4.3 in Hoofdstuk 4: Voor wie doe ik het?) Klanten vormen het hart van elk bedrijfsmodel. Zonder winstgevend cliënteel kan geen enkel kantoor lang overleven. Als kantoor is het belangrijk om een beslissing te nemen over welke klantsegmenten je actief gaat bedienen en welke je gaat negeren of afstoten. Wanneer deze beslissing genomen is, kan een bedrijfsmodel worden ontworpen rond de behoeften van de klantsegmenten. Algemeen (nadenken over klantsegmentatie open vragen) Kun je jouw klanten omschrijven? Voor welk type klanten creëert jouw kantoor waarde? Wie zijn je belangrijkste klanten? Waarom? Wie zijn je slechtste klanten? Waarom? 221

28 Sterke en/of zwakke punten (kruis aan wat van toepassing is) Product-/polisdichtheid is hoog (> 4-5 producten) Klantverloop is laag (<3-5% per jaar) Wij kennen de exacte reden van dat verloop Klantenbestand is gesegmenteerd op basis van potentieel en/of winstgevendheid Wij bezoeken (goede) klanten proactief en tenminste om de jaar Klanten weten precies hoe en met wie ze contact op kunnen nemen Wij doen voortdurend en stelselmatig aan prospectie Wij verzamelen stelselmatig klantinformatie en gebruiken die Wij doen regelmatig imago- en klant(tevredenheids)onderzoek onder klanten Kansen en/of bedreigingen (kruis aan wat van toepassing is) Is er nog voldoende (groei)potentieel in onze (lokale) markt? Weten wij waar de concurrentie mee bezig is? Bedreigen concurrenten onze marktpositie/marktaandeel? Is het waarschijnlijk dat klanten gaan overlopen naar concurrenten? Zal de concurrentie in onze markt (snel) gaan toenemen? Kunnen klanten beter/anders worden bediend door andere middelen en media? Zal de druk vanuit maatschappijen op productie, commissie en marge toenemen? 222

29 Bijlage 8. Klantenrelaties BIJLAGE 8. KLANTENRELATIES (Hoort bij artikel 4.4 in Hoofdstuk 4: Voor wie doe ik het?) Een kantoor moet beslissen wat voor soort relatie het wil aangaan met zijn verschillende klanten. Deze relaties kunnen uiteenlopen van puur en alleen persoonlijk tot volledig geautomatiseerd. Welke soort relatie ga jij aan met je klant(segment)en? Algemeen (nadenken over klantrelaties open vragen) Welk soort relatie verwacht elk van de klant(segment)en van jouw kantoor? Welke soort klantenrelaties ben je al aangegaan? Hoe kunnen klantenrelaties worden verstevigd? 223

30 Sterke en/of zwakke punten (kruis aan wat van toepassing is) Wij hebben zeer sterke en persoonlijke relaties met onze klanten De kwaliteit van klantenrelaties is afgestemd op (verschillende) klantsegmenten Klantenrelaties zijn geïntegreerd in de rest van het bedrijfsmodel Wij weten precies wat klantenrelaties kosten en wat ze opleveren Wij hebben een loyaliteitsprogramma voor klanten Er zijn duidelijke procedures voor klantenrelaties en ze worden toegepast en geëvalueerd Wij zijn volledig transparant in onze klantenrelaties Kansen en/of bedreigingen (kruis aan wat van toepassing is) Bestaat het gevaar dat klantenrelaties (kunnen) verslechteren? Is er potentieel om de klantfollow-up te verbeteren? Worden niet-winstgevende klantenrelaties geïdentificeerd, geüpgraded of afgestoten? Kunnen bepaalde klantenrelaties worden geautomatiseerd? Zijn klantenrelaties en technologie sterk met elkaar verbonden? Kunnen klanten beter/anders worden bediend door andere middelen en media? 224

31 Bijlage 9. Waardeproposities BIJLAGE 9. WAARDEPROPOSITIES (Hoort bij artikel 5.3 in Hoofdstuk 5: Wat lever ik?) Je waardepropositie (meerwaarde) omschrijft het aanbod van producten en diensten (dienstverlening) die je aanbiedt aan je klant(segment)en. Deze waardepropositie is de reden dat klanten (blijven) kiezen voor jouw kantoor. Algemeen (nadenken over waarde / open vragen) Welke waarde lever je aan je klanten? Welk probleem van je klanten help je oplossen? Wees zo CONCREET mogelijk! In welke klantenbehoeften voorzie je? Welke producten / diensten (dienstverlening) bied je aan klant(en)segmenten? Welke aanvullende klantenbehoeften kunnen worden vervuld? Welke aanvulling / uitbreiding van waardeproposities zijn mogelijk? 225

32 Sterke- en/of zwakke punten (aankruisen wat van toepassing is) Onze waardeproposities zijn goed afgestemd op klantenbehoeften Onze waardeproposities zijn vooral kwantitatief (prijs, snelheid, massa) van aard Onze waardeproposities zijn vooral kwalitatief (advies, service, follow-up) van aard Er zijn sterke synergieën tussen onze producten / diensten (dienstverlening) Wij zijn voortdurend en stelselmatig bezig met (nadenken over) het vernieuwen van onze waardeproposities Onze klanten zijn zeer tevreden Wij weten precies wanneer en op welke manier onze klanten onze waarde ervaren en beseffen Kansen en/of bedreigingen (aankruisen wat van toepassing is) Vraag jij stelselmatig aan je klanten wat zij het meeste (of het minste) waarderen in je dienstverlening? Bieden jouw concurrenten dezelfde waardeproposities tegen een betere waarde of prijs? Kun jij terugkerende inkomsten genereren door producten / diensten (dienstverlening) anders in te zetten? Kun jij je producten / diensten (dienstverlening) beter integreren? Is innovatie (vanuit het productaanbod) waardevol voor jou en je klanten? AIs je innovatie belangrijk vindt: hoe vaak heb jij het afgelopen jaar jouw klanten daar dan actief mee benaderd? 226

33 Bijlage 10. Kanalen BIJLAGE 10. KANALEN (Hoort bij artikel 5.12 in Hoofdstuk 5: Wat lever ik?) Communicatie-, distributie- en verkoopkanalen vormen het raakvlak van een kantoor met de klanten. Je kunt gebruikmaken van alleen eigen kanalen of eigen kanalen gebruiken in combinatie met partnerkanalen. Welke kanalen zet jij in om met je klant(segment)en te communiceren? Kanalen hebben een aantal functies, waaronder: de bekendheid vergroten bij klanten over jouw producten / diensten (dienstverlening) het klanten mogelijk maken specifieke producten / diensten (dienstverlening) aan te schaffen klanten een waardepropositie leveren klanten follow-up bieden nadat de specifieke producten / diensten (dienstverlening) zijn aangeschaft klanten helpen de waardepropositie van jouw kantoor te beoordelen Algemeen (nadenken over kanalen / open vragen) Hoe worden klanten nu bereikt? (verschillende kanalen per functie mogelijk) Functie / dienst Informatie Vragen Offertes Aanschaf producten Schademelding Beheer en follow-up Anders: Toelichting: Welke kanalen gebruik je op dit moment? 227

34 Via welke kanalen zouden jouw klanten je (in de toekomst) willen bereiken? Voor welke functie/dienst? En wat wil jij? Functie / dienst Informatie Vragen Offertes Aanschaf producten Schademelding Beheer en follow-up Anders: Toelichting: Welke kanalen willen je klanten? Aan welke kanalen denk jij? Hoe zijn de kanalen geïntegreerd? Welke werken het beste? Welke zijn het meest kostenefficiënt? Hoe integreer je ze met klantenroutines? 228

35 Bijlage 10. Kanalen Sterke- en/of zwakke punten (aankruisen wat van toepassing is) Onze kanalen zijn efficiënt Het kanaalbereik onder onze klanten is optimaal Onze kanalen zijn goed afgestemd op (de verschillende) klantsegmenten Klanten / prospects kunnen onze kanalen gemakkelijk vinden en gebruiken Onze kanalen zijn gemakkelijk en gebruikersvriendelijk Onze kanalen zijn sterk geïntegreerd Wij kennen de (commerciële) rendabiliteit van onze kanalen Kansen en/of bedreigingen (aankruisen wat van toepassing is) Kunnen onze klanten informatie vinden via verschillende/andere kanalen? Kennen wij de kanaalvoorkeuren van bestaande en nieuwe/jonge klanten? Kennen wij precies de mogelijkheden van (nieuwe) kanalen en weten wij wat de concurrentie hiermee doet of van plan is? Bedreigen concurrenten onze kanalen? Bestaat het gevaar dat de kanalen irrelevant worden voor de klanten? Kan de kanaalefficiency of -effectiviteit worden verbeterd? Kunnen kanalen beter worden geïntegreerd? Kunnen nieuwe aanvullende partnerkanalen worden gevonden? Kunnen we de kanalen beter afstemmen op klantsegmenten? 229

36

37 Bijlage 11. (Kantoor) Middelen BIJLAGE 11. (KANTOOR) MIDDELEN (Hoort bij artikel 6.3 in Hoofdstuk 6: Wat heb ik nodig?) Elk bedrijfsmodel heeft key resources / (kantoor)middelen nodig. Deze middelen maken het voor een kantoor mogelijk om een waardepropositie te creëren en te bieden, markten te bereiken, relaties te onderhouden met klant(segment) en plus blijvende inkomstenstromen te genereren. Welke (kantoor)middelen heb jij nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel blijft werken? (Kantoor)middelen bestaan uit één of meer van de volgende categorieën: Fysiek (kantoor, software, auto en distributienetwerken) Intellectueel (partnerrelaties en klantendatabases) Menselijk (kennis / werknemers) Financieel (leningen / kredietfaciliteiten) Algemeen (nadenken over (kantoor)middelen / open vragen) Welke (kantoor)middelen vereist jouw waardepropositie? Welke (kantoor)middelen kunnen beter worden ingekocht bij partners? Welke (kantoor)middelen worden niet optimaal benut? Welke (kantoor)middelen worden niet gebruikt? Waarom niet? 231

38 Sterke- en/of zwakke punten (aankruisen wat van toepassing is) Onze (kantoor)middelen zijn afgestemd / geïntegreerd op het gewenste bedrijfsmodel Onze (kantoor)middelen bieden voldoende kwaliteit om het gewenste bedrijfsmodel op langere termijn te continueren Onze (kantoor)middelen worden in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment ingezet Wij investeren in (kantoor)middelen om nieuwe ontwikkelingen en trends (van markt en klant) op te volgen Bij investeringen in (kantoor)middelen kijken wij uitsluitend naar functionaliteit en de bedrijfseconomische rendabiliteit en niet of nauwelijks naar uitstraling/comfort/luxe Kansen en/of bedreigingen (aankruisen wat van toepassing is) Kun jij geconfronteerd worden met een verstoring in het aanbod van bepaalde (kantoor)middelen? Wordt de kwaliteit van de (kantoor)middelen bedreigd? Kunnen minder dure (kantoor)middelen worden ingezet om hetzelfde resultaat te bereiken? Zijn/worden alle mogelijkheden van de (kantoor)middelen maximaal benut? 232

39 Bijlage 12. Kernactiviteiten BIJLAGE 12. KERNACTIVITEITEN (Hoort bij artikel 6.6 in Hoofdstuk 6: Wat heb ik nodig?) Elk bedrijfsmodel vereist één of meerdere kernactiviteiten. Dit zijn de belangrijkste werkzaamheden die een kantoor moet blijven verrichten om een waardepropositie te creëren en te bieden, markten te bereiken, relaties te onderhouden met klant(segment)en plus blijvende inkomstenstromen te genereren. Welke kernactiviteiten verricht jouw kantoor om ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel blijft werken? Kernactiviteiten beslaan één of meer van de volgende aspecten: Probleemoplossing (bijvoorbeeld: bieden van een oplossing voor een specifieke klantenbehoefte) Productie (bijvoorbeeld: klant- en polisadministratie / invoeren van data in software) Platform / netwerk (bijvoorbeeld: klantenportaal waarmee je communiceert met klant(segment)en Algemeen (nadenken over kernactiviteiten / open vragen) Welke kernactiviteiten vereist jouw waardepropositie? Welke kernactiviteiten zouden verstoord kunnen worden? Op welke manier helpen jouw kernactiviteiten klanten daadwerkelijk? Welke kernactiviteiten dragen direct en welke indirect bij aan de omzet? 233

40 Sterke en/of zwakke punten (aankruisen wat van toepassing is) Onze kernactiviteiten zijn afgestemd / geïntegreerd op het gewenste bedrijfsmodel Onze kernactiviteiten worden efficiënt uitgevoerd Kansen en/of bedreigingen (aankruisen wat van toepassing is) Zouden we enkele kernactiviteiten kunnen standaardiseren? Kan de efficiency in het algemeen worden verbeterd? Kan IT-ondersteuning helpen bij het bereiken van efficiency? 234

41 Bijlage 13. (Kantoor) Partners BIJLAGE 13. (KANTOOR) PARTNERS (Hoort bij artikel 6.7 in Hoofdstuk 6: Wat heb ik nodig?) Kantoren kunnen besluiten om één of meerdere partnerschappen aan te gaan. Het doel hiervan kan zijn om het bedrijfsmodel te optimaliseren, risico s te beperken of middelen te verwerven die het kantoor niet zelf bezit. Welke netwerk aan partners / leveranciers heeft jouw kantoor nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel blijft werken? Algemeen (nadenken over (kantoor)partners / open vragen) Wie zijn jouw (kantoor)partners? Niet beperken tot enkel partnermaatschappijen! Wie zijn de kernleveranciers? Welke middelen worden bij de partners ingekocht/gehaald? Welke kernactiviteiten voeren de partners uit? 235

42 Sterke en/of zwakke punten (aankruisen wat van toepassing is) Er wordt efficiënt samengewerkt met partners De samenwerking met partners voegt waarde toe aan ons kantoor Wij wisselen veel (markt- en klanten)informatie uit met partners Kansen en/of bedreigingen (aankruisen wat van toepassing is) Is er een gevaar dat wij één van de partners kwijtraken? Zouden de partners kunnen gaan samenwerken met concurrenten? Zijn wij (te) afhankelijk van onze partners? Zijn er outsourcingsmogelijkheden en -kansen? Zijn er cross-sell-kansen met partners? Kunnen partnerkanalen helpen om klanten beter te bereiken? Kunnen partnerkanalen de waardepropositie aanvullen? Worden de partners als meerwaarde ervaren door onze klanten 236

43 Bijlage 14. Checklist voor uitbesteden BIJLAGE 14. CHECKLIST VOOR UITBESTEDEN (Hoort bij artikel 6.7 in Hoofdstuk 6: Wat heb ik nodig?) Je kunt natuurlijk niet zomaar een deel van je activiteiten bij een externe partij neerleggen. Dat vraagt een zeer zorgvuldige en voorzichtige benadering. Hieronder een checklist die je kunt gebruiken bij een uitbestedingstraject. Maar je kunt hem ook gebruiken als je wilt gaan samenwerken of zelfs fusioneren met een ander kantoor. Opgebouwd vertrouwen Vertrouwen Is er sprake van vertrouwen in de samenwerking? Wordt door de partners voldoende geïnvesteerd in het tot stand brengen van vertrouwen? Zijn er zwaarwegende belemmeringen die de ontwikkeling van vertrouwen belemmeren? Is er sprake van betrouwbaar gedrag? Is er sprake van openheid in gedrag? Is er sprake van erkenning en acceptatie? Is er consistentie tussen denken en doen? Goed spel Waardecreatie Is er meerwaarde in de samenwerking voor de betrokken partijen? Wordt ervoor gezorgd dat de samenwerking voor alle deelnemers echt waardevol is? Is de meerwaarde van de samenwerking evenredig verdeeld dan wel naar tevredenheid van alle deelnemers? Levert de samenwerking een werkelijke bijdrage aan de doelstelling? Waar schiet de samenwerking tekort? Waar ligt noodzaak tot verbetering? 237

Dienstverleningsdocument. Mogen wij u helpen om uw financiële situatie te verbeteren? Een overzicht van onze dienstverlening aan u

Dienstverleningsdocument. Mogen wij u helpen om uw financiële situatie te verbeteren? Een overzicht van onze dienstverlening aan u Dienstverleningsdocument Mogen wij u helpen om uw financiële situatie te verbeteren? Een overzicht van onze dienstverlening aan u 1 Wie zijn wij? Persist Financial Planning is in 2010 opgericht en vindt

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas (Bron: Business Model Generatie Osterwalder & Pigneur NL editie) Ben je een ondernemende geest? Denk je constant over hoe je waarde kunt creëren en nieuwe businesses kunt opbouwen,

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Karnemelksloot 2 Zuidkade 183A van Tolstraat 4a 2806 BG Gouda 2741 JS Waddinxveen 2411 BR Bodegraven Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Naam bedrijf

Ondernemingsplan. Naam bedrijf Ondernemingsplan Naam bedrijf LOGO door naam datum 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING pag HOOFSTUK 1 DE ONDERNEMING 1.1 Bedrijfsnaam 1.2 Bedrijfsidee 1.3 Persoonlijke gegevens HOOFSTUK 2 DRIJFVEREN, PERSOONLIJKE

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas Het Business Model Canvas helpt je jouw Business Model te visualiseren. Met een business model beschrijf je hoe je bedrijf waarde creëert, levert, en verkrijgt. Het geeft een gedeelde

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van: 3 Ster Advies, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0)

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van: 3 Ster Advies, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0) Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van:, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0) U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 28 maart 2012 ramonwernsen@gmail.com

Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 28 maart 2012 ramonwernsen@gmail.com Van provisie naar factuur! Door: Ramón Wernsen 28 maart 2012 ramonwernsen@gmail.com Financial Planning 4 All Programma Introductie Fundament Klantsegmentatie & relatie Waardevolle service en dienstverlening

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument 1. Wie zijn wij...2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument?...2 3. Onze gegevens...3 4. Onze dienstverlening...5 5. Onze producten en diensten...6 6. Onze relatie met aanbieders...7

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R De werkwijze en dienstverlening van Liefting Financiële Diensten Versie: augustus 2017 U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer SH Assurantie

Dienstenwijzer SH Assurantie Dienstenwijzer SH Assurantie De verzekeringsbedrijfstak en de overheid hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Om u een indruk te geven van onze werkwijze hebben wij deze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag?

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat hebben deze bedrijven gemeen? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gebeurt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Het Nederlands Hypotheekcentrum Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze

Nadere informatie

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum ABN AMRO 97.34.42.395 KvK 56718500 BTW 158693292B01 AFM 12004399 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wet op het Financiële Toezicht (Wft) - versie januari 2013 Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum DIENSTENWIJZER Wet op het Financiële Toezicht (Wft) - versie januari 2015 Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum T 035 260 06 65 M 06 53 67 83 74 F 035 621 47 99 E renejansen@jafinco.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INCLUSIEF DIENSTENWIJZER Versie 01-01-2013 Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV

DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV aanzien van de volgende financiële diensten en/of producten: Met dit DienstVerleningsDocument (DVD) maken wij wegwijs bij Op t Bosch BV.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ingeschreven Erkend & Geregistreerd: Financieel Planner, Financieel Adviseur en Docent.

Dienstenwijzer. Ingeschreven Erkend & Geregistreerd: Financieel Planner, Financieel Adviseur en Docent. Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Over Van As Financieel Advies Begin 2009 werd Van As Financieel Advies opgericht. Een adviesbureau voor financiële planning, vermogensadvies, echtscheidingsbemiddeling en hypotheekadvies.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Factsheet. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V.

Factsheet. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. Factsheet Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. Inleiding NFCO voorziet in Nederland in een behoefte door voor de ondernemer een integraal financieel advies uit te brengen waarbij zakelijke

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en waar u aan toe bent.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en waar u aan toe bent. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en waar u aan toe bent. CONTACTGEGEVENS Naam: Armand M.H.C.A.P.

Nadere informatie