Twents Voorjaarskamp 2015 Deelnemersvoorwaarden Twents Voorjaarskamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twents Voorjaarskamp 2015 Deelnemersvoorwaarden Twents Voorjaarskamp"

Transcriptie

1 Twents Voorjaarskamp 2015 Deelnemersvoorwaarden Twents Voorjaarskamp versie , 16 februari 2015 Begrippen Begrip Deelnemer Jeugdlid Leiding Medewerker Deelnemer weekend Deelnemer dag TVK Bestuur, organisatie Speltak Bezoekers, genodigden Inschrijver, contactpersoon I-vents Terrein Kamprust Uitleg Alle inschreven personen die deelnemen en meewerken of anderziens een rol vervullen aan het TVK (jeugdleden, leiding en medewerkers) Jeugdlid van een speltak (bevers, welpen, scouts, explorers, stam) Leider, begeleider, leiding, of anderziens een persoon die verantwoordelijk is voor de jeugdleden van een speltak tijdens het TVK. Deelnemers die een taak tijdens het TVK uitvoeren, anders dan die van leiding. Jeugdleden, leiding en medewerkers die volgens hun programma blijven overnachten tijdens het TVK. Jeugdleden, leiding en medewerkers die volgens hun programma alleen op zaterdag deelnemen aan het TVK. Twents Voorjaarskamp De bestuursleden van de TVK organisatie Een groep leiding en jeugdleden die samen deelnemen aan het TVK Genodigden van het bestuur en medewerkers die programma onderdelen komen bezoeken. De persoon die de inschrijving voor een speltak of groep medewerkers verzorgt. Eigenaar van het terrein van TVK 2015 gehouden wordt. De plek waar het TVK 2015 gehouden wordt (Zuidkamp te Enschede) Dit betekent dat er geen geluid wordt gemaakt die de naburige/omliggende deelnemers en bewoners als hinderlijk ervaren. Maak hier zelf afspraken over en houdt rekening met elkaar.

2 1. Algemene voorwaarden 1. Het Twents Voorjaarskamp (TVK) 2015 wordt gehouden in aan de Zuidkamp te Enschede van vrijdag 29 mei t/m zondag 31 mei Data aankomst en vertrek: a. Aankomst voor (bege)leiders van speltakken is mogelijk vanaf vrijdag 29 mei 2015 vanaf 12:00 uur voor de opbouw. Aankomst van jeugdleden vanaf vrijdag 29 mei 19:00 uur. b. Aankomst voor medewerkers is mogelijk vanaf donderdag 28 mei :00 uur. c. Speltakken en medewerkers dienen uiterlijk op zondag 31 mei 2015 om 17:30 uur zich te hebben afgemeld bij de organisatie en het terrein te hebben verlaten. Bezoekers/leiding/jeugdleden die zich voor openingstijd of na sluitingstijd op het terrein bevinden, zullen worden verwijderd, tenzij het bestuur dit toelaat. 3. Deelname is mogelijk per groep of individueel. Van de groep die zich aanmeld moeten alle deelnemers geregistreerd lid van Scouting Nederland zijn. (Buitenlandse deelnemers zijn lid van de WOSM of WAGGGS via hun landelijke organisatie.) 4. Doelgroep: a. Deelname is mogelijk voor alle Scouts en is dus niet leeftijdsgebonden. Wel is er een adviesleeftijd van 5+. b. Deelname is voor jeugdleden alleen mogelijk in groepsverband. Deelname is voor medewerkers en leiding mogelijk in groepsverband en individueel. c. Deelname door jeugdleden tot de leeftijd van 18 jaar is alleen mogelijk onder begeleiding van een volwassen scoutinglid. d. Bij deelname is men altijd geregistreerd lid van Scouting Nederland. 5. De organisatie hanteert als richtlijn, voor het aantal leiding, een verhouding van 1 leiding op 8 jeugdleden. 2. Inschrijving 1. De inschrijving voor het TVK 2015 gebeurt in groepsverband of individueel door middel van MijnTVK op de website van het TVK 2015: De inschrijving is beschikbaar tot 9 mei Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd indien het maximale aantal deelnemers nog niet bereikt is. 2. Inschrijving in groepsverband: a. De groep of speleenheid wordt ingeschreven door een eigen contactpersoon. Bij deze inschrijving wordt op het inschrijfformulier het aantal jeugdleden (jonger dan 18 jaar) en leiding aangegeven. b. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens en is ook aanwezig tijdens het evenement. c. De contactpersoon verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op te treden. d. Het inschrijving dient uiterlijk 9 mei 2015 volledig te zijn voltooid. 3. Individueel inschrijven:

3 a. Het is mogelijk individueel in te schrijven via dezelfde website tot 9 mei Deze deelnemer wordt dan ook beschouwd als contactpersoon voor een groep met 1 deelnemer. 4. De contactpersoon van een speltak is verantwoordelijk voor aanvullende gegevens van de deelnemers (huisarts, ziektekostenpolis etc.). Deze gegevens worden niet door de organisatie geregistreerd. Een gezondheidsformulier is te downloaden via de site van Scouting Nederland ( 5. Wijziging van de inschrijving: Indien u het aantal deelnemers wenst te wijzigen, dan is dat mogelijk tot 9 mei In geval van annulering: zie Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de contactpersoon een automatische bevestiging van de inschrijving. 7. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het totale verschuldigde bedrag aan deelnemersbijdrage. 8. Een aanmelding kan geannuleerd worden onder de volgende voorwaarden: a. de kosten van annuleren tot 9 mei zijn: kosteloos; b. de kosten van annuleren tussen 9 mei en 15 mei zijn: 50% van de overeengekomen prijs (o.b.v. het aantal deelnemers zoals geregistreerd in MijnTVK op 9 mei 2015); c. de kosten van annuleren na 15 mei: 100% van de overeengekomen prijs; prijs (o.b.v. het aantal deelnemers zoals geregistreerd in MijnTVK op 9 mei 2015); 9. Bij aankomst op het kampterrein: a. vindt controle plaats van de persoonsgegevens welke door middel van de online inschrijving bij de organisatie bekend zijn en van de aantallen; b. moet elke deelnemende groep, of individueel deelnemende, de deelnemerslijst controleren en of compleet maken. 3. Betaling 1. Alle leiding en medewerkers betalen de kostprijs voor hun deelname. 2. Alle jeugdleden betalen voor hun deelname. 3. De volgende deelnemersbijdragen gelden voor deelname aan TVK 2015: i. Dagdeelname bevers/welpen/scouts/explorers: 9 ii. Dagdeelname roverscouts/plusscouts/leiding/medewerkers: 3,- iii. Weekenddeelname bevers/welpen: 16,- euro (zaterdag & zondag) iv. Weekenddeelname welpen/scouts/explorers: 20,- euro (vrijdag zondag) v. Weekenddeelname roverscouts/plusscouts/leiding/medewerkers: 9,-. (vrijdag/zaterdag zondag) 4. In de deelnemersbijdrage is inbegrepen: Kampterrein, voorzieningen en een volledig programma-aanbod. 5. Niet inbegrepen is: Het vervoer van deelnemers en hun materialen naar en van het kampterrein; verzekeringen; voeding 6. De deelnemersbijdrage dient uiterlijk op 15 mei 2015 overgemaakt te worden op rekening: NL62INGB t.n.v J. de Boer onder vermelding van het

4 factuurnummer, naam speltak en naam groep. De contactpersoon is er verantwoordelijk voor dat de deelnemersbijdrage uiterlijk op 15 mei 2015 voldaan is. 7. Bij wijzigingen in het aantal deelnemers na 15 mei 2015, dient het verschil in deelnemersbijdrage uiterlijk op 6 juni 2014 voldaan te zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. 8. Indien de deelnemersbijdrage niet is voldaan op 15 mei 2015 dan geldt een administratieve toeslag van 2,50 per deelnemer. Tot een maximale toeslag van 25,- per aangemelde speltak. 4. Verzekering 1. Voor Nederlandse scouting deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA verzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via het Landelijk Service Centrum van Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering worden afgesloten. De volledige informatie hierover is te vinden op de site van Scouting Nederland ( 2. Niet Scouting deelnemers dienen zich zelf te verzekeren. 3. Scouting Nederland noch de organisatie noch I-vents noch bestuurders van het TVK 2015 kunnen aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen, of persoonlijk letsel van deelnemers tijdens het TVK 2015 of gedurende de reis van en naar het evenement. 5. Kampeer reglement 1. Volg altijd de instructies op van de organisatie (alle medewerkers en bestuurders). 2. Op het terrein geld er een kamprust van 00:00 tot 07:00 uur. 3. Parkeren is mogelijk in de buurt van het TVK terrein. Het is mogelijk om de auto leeg te pakken op een laad en los plek op het terrein. Het is niet toegestaan om campers, caravans, bussen, vrachtwagens of andere grote voertuigen op het terrein mee te nemen. 4. Iedere ingeschreven speltak, dient te beschikken over een goedgekeurde, gevulde brandblusser van de klasse ABC. Deze brandblusser dient op de kampeerplek tijdens het TVK 2015 onder handbereik te zijn. Individuele deelnemers wordt aangeraden om ook de beschikking te hebben over een brandblusser in de nabijheid van hun tent, maar dit is niet verplicht. 5. Er kan worden gecontroleerd of gasflessen en aangesloten toestellen veilig zijn. Er zal dan worden gecontroleerd op: a. gasfles: houdbaarheidsdatum mag niet zijn overschreden. b. slang: moet oranje zijn, mag niet langer dan 5 meter zijn en niet ouder dan 2 jaar (2012). c. drukregelaar: mag niet ouder zijn dan 5 jaar (2010). 6. Het gehele terrein is van vrijdag 29 mei :00 uur tot zondag 31 mei 14:30 uur autovrij en het is dus niet toegestaan om met voertuigen op het terrein te rijden. Uitzonderingen hierop vormen auto s met een schriftelijke ontheffing van de organisatie.

5 7. Huisdieren zijn tijdens het TVK 2015 niet toegestaan, uitgezonderd aangelijnde honden. 8. Afwaswater mag niet in het open veld of op oppervlakte water worden geloosd. 9. Het is niet toegestaan op het terrein van het TVK 2015 te graven. 10. Open vuur is in principe verboden. Barbecueën en fakkels vallen ook onder open vuur, en zijn dus ook niet toegestaan/zullen per direct uitgemaakt moeten worden. Uitzonderingen: zie Alleen deelnemers, deelnemende speltakken en medewerkers met een schriftelijke ontheffing van de organisatie mogen open vuur maken, mits een brandblusser van klasse ABC, een emmer water en een emmer zand aanwezig zijn bij het vuur. Het open vuur moet tenminste een afstand van 30 centimeter hebben van de grond. 12. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rooklocaties en niet in het bijzijn van jeugdleden. 13. Het verkopen van eten, drinken en of andere zaken door speltakken is verboden en kan leiden tot verwijdering van het terrein. 14. Het is niet toegestaan om glas(werk) mee te nemen. 15. Het is toegestaan om per persoon, ouder dan 18 jaar, maximaal 1 liter licht alcoholische drank (bier, wijn) mee te nemen naar het TVK Het meebrengen en nuttigen van sterk alcoholische dranken horen niet thuis op het TVK Bezit en consumptie van drank en sigaretten door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Hierop wordt door speltakken en organisatie toegezien. 17. De plaats van kamperen wordt aangegeven door de organisatie. 18. Aanwijzingen van de organisatie moeten strikt worden opgevolgd. 19. Per deelnemer is er maximaal 6 m2 kampeerruimte beschikbaar. Te grote tenten en party tenten kunnen worden geweigerd, ook nadat ze al zijn opgezet. 20. Het is niet toegestaan apparatuur mee te nemen en te gebruiken die anderen kan hinderen (geluid, milieu, licht). Het meenemen en gebruiken van aggregaten, accu s of muziekinstallaties, is dus niet toegestaan, en zullen in bewaring worden genomen. 21. Op het kampeerterrein is geen stroom aanwezig. Op het centrale terrein is een telefoonlaadpunt aanwezig. 22. Het is verboden stroom af te tappen, omdat dit grote risico s in kan houden. Mocht dit wel gebeuren dan word dit gezien als diefstal van stroom en word hier naar opgetreden. 23. Bij het vertrek controleert de organisatie het kampeerterrein in aanwezigheid van de deelnemers. Meld daarom tijdig je vertrek bij de organisatie. 24. Gooi je afval weg op je eigen kampterrein. Laat afval niet achter op het terrein, zowel tijdens als bij het vertrek na het evenement. Bij overtredingen worden de verwijderkosten op de deelnemer of de deelnemende groep verhaald. 25. Al het afval van je speltak of groep moet je zelf afvoeren van het TVK Bij overlast of hinderlijk gedrag zal worden opgetreden. Van dit optreden worden het landelijk bestuur van Scouting Nederland en de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld. 27. Het in het bezit zijn en/of gebruiken van een waterpijp, soft- en/of harddrugs is verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein. Van deze verwijdering worden het landelijk bestuur van Scouting Nederland en de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld. 28. In het geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen van de organisatie van het TVK 2015, zal aangifte gedaan worden bij de politie.

6 29. In alle gevallen die niet binnen deze kampregels vallen en conflicten hierover beslist de organisatie van het TVK Deze beslissingen zijn bindend. Van conflicten en beslissingen wordt het landelijk bestuur van Scouting Nederland in kennis gesteld. 30. Het is niet toegestaan om middelen, of accessoires van deze middelen, mee te brengen naar het evenement waarmee portofoonverkeer kan worden beluisterd of gestoord. Alleen de organisatie van het evenement bepaald wie deze middelen in zijn bezit mag hebben of gebruiken of indien nodig een ontheffing op deze regel krijgen. Mensen die toch van deze middelen in het bezit hebben tijdens het TVK 2015 gaan automatisch akkoord met het op verzoek inleveren bij de organisatie van deze middelen en kunnen dit na afloop van het evenement weer ophalen. 31. De contactpersoon voor het evenement heeft de taak om zorg te dragen dat alle deelnemers kennis nemen van deze kampregels en deze correct naleeft. 6. Overige voorwaarden 1. Scouting Nederland, I-vents en het TVK hebben het recht om beeldmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële tegemoetkoming van en aan de deelnemer. Scouting Nederland, I-vents het TVK behouden zich het recht voor om het maken van eigen beeldmateriaal door de deelnemers op specifieke momenten te weigeren. 2. Om het TVK 2015 in goede banen te leiden kunnen kampregels niet ontbreken. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan deze kampregels houden. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot verwijdering van de betreffende deelnemer van TVK Deze deelnemer kan vervolgens geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde deelnemersbijdrage. De kampregels zijn terug te vinden op de website van het TVK 2015: 3. De organisatie kan bij te lage deelnemers aantallen, calamiteiten, bijzondere situaties of overmacht ten alle tijden besluiten het evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren. Besluit hiertoe ligt bij de organisatie. De organisatie zal in dat geval een alternatief aanbieden aan de deelnemers voor op een later tijdstip. Bij gedeeltelijke annulering (dus na de start van het evenement) kan een compensatie worden geboden maar is teruggaaf van de deelnemersbijdrage niet aan de orde. 4. Terugbetaling van de deelnemersbijdrage is in voorkomende gevallen op grond van zwaarwegende redenen mogelijk. De beslissing hiervoor ligt altijd bij de organisatie van het TVK. Voor verzoek tot terugbetaling dient een schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij de organisatie van het TVK. 5. Door inschrijving en deelname aan het TVK 2015 wordt verondersteld dat de deelnemer op de hoogte is van alle daarmee samenhangende voorwaarden geldend voor dit specifieke evenement, alsook die van Scouting Nederland. Door deelname aan het TVK 2015 gaat de deelnemer hier nadrukkelijk mee akkoord en zijn de aanvullende regels onverkort van toepassing. 6. Het gebruik van de aangeboden faciliteiten op het terrein is op eigen risico van de gebruiker. De TVK organisatie, Scouting Nederland en I-vents kunnen niet aansprakelijk

7 worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruiken van de aangeboden faciliteiten. 7. De deelnemers vrijwaren de TVK organisatie, Scouting Nederland en I-vents aanspraken met betrekking tot privacy wanneer er sprake is van verdenking van een illegale activiteit. 8. Reclame uitingen voor bedrijven zonder schriftelijke toestemming van de organisatie zijn verboden, hieronder vallen banners, vlaggen, borden etc. 9. De beveiliging is bevoegd visitatie (controle op bagage) uit te voeren, de deelnemer gaat hiermee akkoord door zich in te schrijven. 10. De beveiliging heeft het recht om bij vermoeden van een illegale activiteit een onderzoek in te stellen. Hierbij kan informatie middels een interview worden verkregen. De deelnemer machtigt de organisatie om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende illegale activiteiten. 11. De contactpersoon is er verantwoordelijk voor dat alle deelnemers kennisnemen van deze voorwaarden en de kampregels en zal ook mede moeten toezien op de juiste naleving hiervan door de deelnemers. Prijswijzigingen voorbehouden.

Scouting Fundays 2015 Deelnemersvoorwaarden Camping Fundays

Scouting Fundays 2015 Deelnemersvoorwaarden Camping Fundays 1. Algemene voorwaarden 1.1. De Scouting Fundays 2015 wordt gehouden in Duinrell van 29 t/m 31 mei 2015. 1.2. Data aankomst en vertrek: - aankomst is mogelijk op vrijdag 29 mei 2015 vanaf 14:00 uur - deelnemers

Nadere informatie

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts

NICES 2017 Nederweert International Camp for European Scouts Huisregels NICES 2017 vindt plaats van 29 juli 2017 tot en met 12 augustus 2017 op een festivalterrein in de gemeente Nederweert. Op een evenement als NICES 2017 is de belangrijkste regel dat je met elkaar

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag Lasertag reglement Realistic Lasertag Games Deelnamereglement 1. Voorwaarden 1.1 leeftijd De minimum leeftijd om deel te nemen aan een Unit 13-Lasertag evenement is, zonder uitzondering, 12 jaar. 1.2 huisdieren

Nadere informatie

JUMP Freerun Summercamps

JUMP Freerun Summercamps JUMP Freerun Summercamps Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 Juni 2015. Deze zijn ook op te vragen middels een van de onderstaande e-mailadressen of de hieronder vermelde Inschrijving.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING DE BUURTCAMPING GEVESTIGD TE MARNIXKADE 55III,

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING DE BUURTCAMPING GEVESTIGD TE MARNIXKADE 55III, ALGEMENE VOORWAARDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING DE BUURTCAMPING GEVESTIGD TE MARNIXKADE 55III, 1015XV AMSTERDAM (KvK-nummer: 58053980, BTW-nummer: NL852852319B01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen 2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen I. Begripsbepalingen 1. Texelduinen: een particulier verhuurbureau dat bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuis (-huizen) in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen

Nadere informatie

PARKEERTERREIN Het parkeren is geheel voor eigen risico. Alleen op aangegeven officiële parkeerplekken parkeren. BEZOEK

PARKEERTERREIN Het parkeren is geheel voor eigen risico. Alleen op aangegeven officiële parkeerplekken parkeren. BEZOEK 1 Algemene voorwaarden HET PAND De zaal mag alleen betreden en verlaten worden via de officiële in- en uitgang, waarbij de aanwijzingen van de toezichthouders opgevolgd dienen te worden. OPENINGSTIJDEN

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

Beste medewerkers, Wat staat er in dit boekje

Beste medewerkers, Wat staat er in dit boekje RSW medewerkers informatie 2008 1 Beste medewerkers, Geweldig dat jullie meewerken aan de Regionale Scouting Wedstrijden. Of je nu voor het eerst meewerkt of al bijna bij de inventaris hoort, dat maakt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie :

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Omdat we dit jaar voor de eerste keer ons publiek niet 1 maar 2 dagen met top Blues en de nodige Duvel gaan verwennen, is er ook nagedacht over de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE FIAT Likes U ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U" Bij gebruikmaking van de gratis autodeelservice "FIAT Likes U" zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

In incidentele gevallen kan het zijn dat u een extra financiële bijdrage wordt gevraagd. Dit gebeurt over het algemeen bij bijzondere activiteiten.

In incidentele gevallen kan het zijn dat u een extra financiële bijdrage wordt gevraagd. Dit gebeurt over het algemeen bij bijzondere activiteiten. Spelregels Voor u ligt het 'spelregel'-boekje. Hierin staat een aantal zaken vermeld die voor u, als ouder/verzorg(st)er, van belang kunnen zijn. Wij proberen u aan de hand van dit boekje zoveel mogelijk

Nadere informatie

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE)

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Hartelijk welkom bij YUMBLE! Ons doel is het om uw bezoek en dat van de overige gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de orde en veiligheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IJMOND FIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IJMOND FIT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IJMOND FIT I. TOEPASSELIJKHEID Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij IJMOND FIT zaken en/of diensten van welke aard levert,

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname lid International Service Team Nederlands contingent Roverway 2016, Frankrijk

Voorwaarden voor deelname lid International Service Team Nederlands contingent Roverway 2016, Frankrijk Voorwaarden voor deelname lid International Service Team Nederlands contingent Roverway 2016, Frankrijk Definitief 1. Inleiding Roverway 2016 heeft als thema On the Road en wordt gehouden in Frankrijk.

Nadere informatie

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4.

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Stichting Tafel4, handelend onder de naam De Markt van Tafel4, hierna te noemen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Voorwaarden Festival Travel BV Treinen 2016 Artikel 1: Definities 1. Klant: Persoon die bestelling heeft geplaatst en betaald. 2. Legitimatiebewijs: Geldig paspoort of ID kaart. 3. Vervoersbewijs: E ticket

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Sportonly. Sportonly: De eenmanszaak Sportonly gevestigd te Nieuw-Vennep. Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Lijn Hondenschool

Algemene Voorwaarden De Lijn Hondenschool Algemene Voorwaarden De Lijn Hondenschool De Lijn is gevestigd te s-hertogenbosch (postadres: Parcivalring 102, 5221 LP s- Hertogenbosch) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te s-hertogenbosch

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 In april 2016 organiseert De Rooi Pannen voor alle tweedejaars leerlingen weer een buitenlandreis naar China. Door ondertekening van dit formulier schrijf ik mijzelf in

Nadere informatie

De contingentsleiding streeft er naar om alle kandidaten uiterlijk 1 januari 2017 uitsluitsel te geven van mogelijke deelname.

De contingentsleiding streeft er naar om alle kandidaten uiterlijk 1 januari 2017 uitsluitsel te geven van mogelijke deelname. 15th World Scout Moot Medewerkersvoorwaarden 1. Inleiding In de zomer van 2017 organiseren WOSM en Scouting IJsland de 15th World Scout Moot in IJsland. De 15th World Scout Moot (verder: Moot) is een vierjaarlijks

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Voornaam: Achternaam:.. Adres: Nummer: Postcode:.. Plaats: Telefoon: Email:.. Geboortedatum: - -.. Aankruisen voor welke periode een seizoenkaart

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway Down Under Recreatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway Down Under Recreatie Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway Down Under Recreatie Voornaam: Achternaam:.. Adres: Nummer: Postcode:.. Plaats: Telefoon: Email:.. Geboortedatum: - -.. Aankruisen voor welke periode een seizoenkaart

Nadere informatie

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Standplaatsen Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de volgende groepen: Handel in reguliere goederen: De handelaar verkoopt goederen

Nadere informatie

ArtArnhem\Objects 2015

ArtArnhem\Objects 2015 Beursinformatie ArtArnhem\Objects 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Dudok, Ranzowzaal, Koningstraat

Nadere informatie

Happy with Yoga KvK:

Happy with Yoga KvK: Happy with Yoga KvK: 59793244 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Happy with Yoga en bijbehorende websites. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Artikel 1 Begrippen en Definities 1. UCPG: Universitair Centrum Promotion Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZZP Parade 2017

Algemene voorwaarden ZZP Parade 2017 Algemene voorwaarden ZZP Parade 2017 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van exposant aan de ZZP Parade 2017. Indien de exposant tevens algemene voorwaarden hanteert, zullen deze

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

3.2. Verzekering Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

3.2. Verzekering Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Algemene voorwaarden Yoga-Vakantie.com 1. 0 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Yoga-vakantie.com (YV) : de organisatie, Yogavakantie (KvK), gevestigd te Rotterdam, Passerelstraat 38 b.

Nadere informatie

Overal waar in dit reglement hij staat, moet hij of zij worden gelezen.

Overal waar in dit reglement hij staat, moet hij of zij worden gelezen. Deelnemersreglement Alpe d HuZes 2015 Alpe d HuZes is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, het beklimmen van de Alpe d Huez met de fiets of (hard)lopend, en daardoor zo veel mogelijk geld in te zamelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1 : Definities Artikel 2 : Algemeen Artikel 3 : Aanmelding

Nadere informatie

Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier.

Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier. Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier. Ja, ik wil deelnemen aan de academische studiereis van de studievereniging van Staats- en Bestuursrecht Res Publica

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Nicaragua Volcano Challenge Reglement 2015

Nicaragua Volcano Challenge Reglement 2015 Artikel 1: Algemeen 1. De deelnemers volgen de instructies van de organisatie op en leven het reglement na; 2. De Nicaragua Volcano Challenge is geen wedstrijd, maar een fondsenwervende fietstocht voor;

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN STATUTAIR GEVESTIGD TE HUB DASSENPLEIN 3, 6131 LB SITTARD (KvK-nummer: 14130475 en BTW-nummer: NL00.19.06.562.B.01), VERDER

Nadere informatie

Mail: ledenadministratie@scoutingbuysballot.nl Web: www.scoutingbuysballot.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID LEDENADMINISTRATIE

Mail: ledenadministratie@scoutingbuysballot.nl Web: www.scoutingbuysballot.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID LEDENADMINISTRATIE Vereniging Scouting Buys Ballot Epe/Heerde Mail: ledenadministratie@scoutingbuysballot.nl Web: www.scoutingbuysballot.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID LEDENADMINISTRATIE In te vullen door ouder en/of verzorger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN

Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN Op deze en de volgende pagina's staan de voorwaarden waarmee de bezoekers akkoord dienen te gaan bij aanmelding voor het evenement. De organisatie gaat er vanuit dat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 In dit document wordt onder huurder verstaan: de persoon aan wie of de organisatie aan welke door de Badcuyp

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname African Hockey Experience (AHX) 10 t/m 20 juli 2015 De Kadish Foundation KvK nummer: 55110134 De Ruijterkade 139 IBAN: NL06 ABNA 0591384620 1011 AC Amsterdam E-mail: ahx@kadish.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 januari 2014 La Pommeraie ~ Le Bourg ~ 71550 Roussillon en Morvan ~ France (Bourgogne) mobiel: +31.6.54.21.57.94 ~ tel: +31.20.889.04.66 ~ info@lapommeraie.nl Onderstaand treft u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

KAMP NOORDWIJK. klas 3 VMBO

KAMP NOORDWIJK. klas 3 VMBO KAMP NOORDWIJK klas 3 VMBO 1 ACTIVITEITEN CAMPING 135 km : 1 uur en 30 min met de bus 2 Bij nood bellen : school : 0416 374448 of Hr Kop : 06-20383668 Begeleiding Docenten d Oultremontcollege Hr Moolenaar

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN VOORTGEZET ONDERWIJS

BOEKINGSVOORWAARDEN VOORTGEZET ONDERWIJS BOEKINGSVOORWAARDEN VOORTGEZET ONDERWIJS Educatieve projecten Het Airborne Museum Hartenstein biedt educatieve projecten aan voor diverse schoolniveaus. Uw groep wordt door een educatie medewerker van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER 1. Definities Deze algemene voorwaarden staan ook op onze website: www.desigarenmaker.eu/nl 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

De uitleenbox van de UGent, Campus Kortrijk heeft als doel:

De uitleenbox van de UGent, Campus Kortrijk heeft als doel: Artikel 1. Doel De uitleenbox van de UGent, Campus Kortrijk heeft als doel: 1. Wetenschap, in hoofdzaak biochemie, chemie en milieukunde, promoten bij leerlingen uit wetenschappelijke ASO en TSO opleidingen.

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Regelement Braderie Aardenburg

Regelement Braderie Aardenburg Regelement Braderie Aardenburg Artikel 1 Begripsomschrijvingen: a. Braderie : in Aardenburg jaarlijks te houden braderieen. b. Standplaats : een marktkraam (4 meter) gedurende de uren dat de braderie gehouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt. 1.2 Algemene Voorwaarden: deze door De Nieuwe Yogaschool gehanteerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

1.2 Deelnemer: degene die een door Open Yoga georganiseerde workshop, training of les volgt c.q. wenst te volgen bij Open Yoga.

1.2 Deelnemer: degene die een door Open Yoga georganiseerde workshop, training of les volgt c.q. wenst te volgen bij Open Yoga. 1. Begrippen 1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Open Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Open Yoga, www.openyoga.nl zijn hier te downloaden. 1.2 Deelnemer:

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Let op! Het inschrijven van medewerkers aan de RSW van RHM bestaat uit twee (2) delen. Om dit proces wat te vergemakkelijken is deze handleiding

Nadere informatie

Reglement Carbage Run Zomer Editie 2016

Reglement Carbage Run Zomer Editie 2016 Het reglement betreft: The Carbage Run Zomer Editie 2016 Organisatie: The Carbage Run BV KVK: 51120968 Oosterbracht 22a BTW-nr. NL823098904B01 7821 CJ EMMEN Gegevens deelnemer: Teamnaam: Volledige naam

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden d.d. 29 april 2016 Artikel 1: Definities De ondernemer: Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2) ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op trainingen, coachtrajecten, yogalessen en vakanties verzorgd door het MindfulCentrum. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Het Groene Boekje Spelregels voor het lidmaatschap

Het Groene Boekje Spelregels voor het lidmaatschap Het Groene Boekje Spelregels voor het lidmaatschap Inhoudsopgave 1 Geschiedenis... 3 2 Scouting Nederland... 4 3 Speltakken... 5 4 Contactgegevens... 6 5 Spelregels... 7 5.1 Huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Postbus 81 6200 AB Maastricht www.jekerdal.nl Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Algemeen 1. De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op de statuten van de Vereniging Zwembad Jekerdal.

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

PARKREGLEMENT. Pagina 1

PARKREGLEMENT. Pagina 1 PARKREGLEMENT Welkom in de Efteling, een Wereld vol Wonderen! Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. De directie van de Efteling

Nadere informatie

Inschrijfformulier deelname Krabbenfoor 2013 25-26- 27 juli

Inschrijfformulier deelname Krabbenfoor 2013 25-26- 27 juli Inschrijfformulier deelname Krabbenfoor 2013 25-26- 27 juli Dit inschrijfformulier is voor alle bedrijven die gevestigd zijn binnen het Krabbenfoorcircuit en allen die zich tijdens de Krabbenfoor 2013

Nadere informatie

Contract/algemene voorwaarde Vakantiehuis Kyje /2012

Contract/algemene voorwaarde Vakantiehuis Kyje /2012 1 Beheerder/contactpersoon Nederland: N. Wassenaar, de pas 35, 5397AA Lith Tel: 0412-482637 06-10109465 Rabobank: 115841652 t.n.v. N.Wassenaar Adres: Tsjechië, Kyje 53, 507 13 Kyje Contactpersoon: mevrouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Aanschaf kaarten Artikel 3 Kaarten en toegang

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Aanschaf kaarten Artikel 3 Kaarten en toegang Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van de stichting Junior Kamer West-Friesland, verder te noemen: de organisatie, zijn van toepassing op overeenkomsten die de organisatie sluit met bezoekers

Nadere informatie