Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag"

Transcriptie

1 Lasertag reglement Realistic Lasertag Games

2 Deelnamereglement 1. Voorwaarden 1.1 leeftijd De minimum leeftijd om deel te nemen aan een Unit 13-Lasertag evenement is, zonder uitzondering, 12 jaar. 1.2 huisdieren (Huis)dieren zijn niet toegestaan. 1.3 Parkeer plaats Unit 13 beschikt over een parkeerplaats op het terrein. Unit 13 is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw voertuig. Hier gelden de algemene verkeersregels. Geluidsoverlast is ongewenst, en er dient met respect om te gaan met de omgeving. 1.4 Vernieling, verlies, beschadiging Het terrein en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u Unit 13 hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan een huurkit, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de speler verhaald. Normale slijtage valt onder de kosten van Unit inschrijven ticket verkoop (open evenement) U kunt via uw ticket online kopen. Indien u een huurkit reserveert, dient de aanbetaling uiterlijk 14 dagen na boeking of 3 kalenderdagen voor het evenement op de rekening van Unit 13 te staan. Vermeld altijd duidelijk uw ticket nummer bij de overboeking. Bankgegevens krijgt u bij de bestelling van uw ticket via de mail toegezonden. Wanneer uw betaling door Unit 13 is verwerkt, sturen wij u een bevestigings-mail. Indien u die bevestigingsmail niet tijdig heeft ontvangen, adviseren wij u te bellen met ons en/of uw stortingsbewijs mee te nemen naar het event van Unit 13. Op open evenementen dient u altijd 50% aan te betalen. Indien deze aanbetaling niet binnen 14 dagen of 3 dagen voor het evenement op de rekening staat van Unit 13 worden de tickets weer doorverkocht. Uw aanbetaling terug krijgen is niet mogelijk. 1.6 Reservering privé -Evenement Reserveringen kunnen maximaal drie weken voor de gereserveerde datum zonder kosten worden geannuleerd. Vindt de annulering plaats na de vastgestelde termijn van drie weken voor de gereserveerde datum dan wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 1 week voor het privéevenement brengen wij 90% in rekening van het totaalbedrag. 1.7 Kortingen/aanbiedingen Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen komen te vervallen, als blijkt dat er 10% minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven. Unit 13 zal dan de reguliere prijs hanteren.

3 1.8 Verloop van het event Tijdens het hele evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige Unit 13 marshalls in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. 1.9 Drank en spijzen Het meenemen van eten en drinken op een Unit 13 evenement is niet toegestaan. De organisatie voorziet de mogelijkheid om ter plaatse dranken, snoep of een warme maaltijd aan te schaffen tegen marktconforme prijzen Alcohol & drugs Het hanteren en gebruiken van lasertag guns gaat niet samen met soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na het evenement. Alcoholhoudende drank is toegestaan, mits met mate, echter niet tijdens of kort voor het spel. Deelnemers kunnen ten alle tijde door Unit 13 geweigerd worden op grond of op vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door Unit 13 in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De plaatselijke politie kan worden ingelicht Verzekering & aansprakelijkheid Elk evenement wordt zodanig ingericht teneinde een maximum aan veiligheidsgaranties te bieden. Elke deelnemer aan een Unit 13 evenement wordt automatisch door Unit 13 verzekerd voor gebruikelijke ongevallen. De verzekering zal ingeschakeld worden bij een incident waarbij schade en/of letsel voorkomt, voor zover dit niet ten gevolge is van het overtreden van de Unit 13 regels door één of meerdere betrokken partijen. Elk schadegeval dient onmiddellijk ter plaatse meegedeeld te worden aan de Unit 13 organisatie, teneinde een eventuele tussenkomst van de verzekering mogelijk te maken. Unit 13 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. Elke deelnemer is op de hoogte van de mogelijke risico s waaraan hij of zij wordt blootgesteld. Indien u de voorwaarden van onze verzekering wilt lezen kunt u mailen met ons op 13.eu De uitspraak van de verzekering is bindend in een schade geval. Unit 13 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van deelname aan onze evenementen Ongeval / EHBO Zowel op de open evenementen als op de privé evenementen is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de respawn of safetyzone. Neem altijd uw ziektekostenverzekeringspas mee naar de events van Unit 13. Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is Unit 13 niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen 1.13 Extreme Ideologieën Badges, vlaggen, logo s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegelaten tot de evenementen van Unit 13. Indien u hier meer over wilt weten kunt u mailen met ons op 13.eu

4 1.14 Commercie door derden Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de evenementen van Unit 13, zonder toestemming van Unit 13. Verkoop van accessoires, frisdranken, (losse) artikelverkoop en/of reclame maken is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden dit tot onmiddellijke verwijdering van het event zonder restitutie van betaalde gelden Strafbare feiten Indien er tijdens een evenement van Unit 13 een strafbaar feit gepleegd wordt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie 2. Lasertag spelregels 2.1 Veiligheidsbriefing Iedere deelnemer dient verplicht aanwezig te zijn bij de veiligheidsbriefing. Deze start op een aangegeven tijdstip door de marshalls van Unit 13. Indien u niet tijdig aanwezig bent op deze briefing, is er nog de mogelijkheid tot na-briefing bij de verhuur. U heeft geen toegang tot het evenement zonder de veiligheidsbriefing! 2.2 Geweld Fysiek en/of verbaal geweld is zeker niet toegestaan bij Unit 13. Indien u dit toch doet, tegen een andere speler of een marshall, krijgt hiervoor een sanctie. Bij fysiek geweld word de speler direct verwijderd worden van het terrein. 2.3 Mens en dier Respecteer de flora en fauna. Het is niet toegestaan te vuren op dieren en/of voorbijgangers. 2.4 Het speelveld In de briefing zal u worden uitgelegd tot waar het speelveld loopt. Tevens is dit duidelijk aangegeven met rood-wit lint/ketting, markeringen en/of borden. Indien u toch achter de grens van het speelveld komt, bent u buiten het speelveld en moet u dit zien als een hit en terug gaan naar uw respawn. 2.5 In-Game Voer/vaartuigen Unit 13 kan gebruik maken van In-Game voer/vaartuigen. De voer/vaartuigen worden bediend door marshalls en zullen de commando s opvolgen van de inzittende, indien dit mogelijk/haalbaar is. De bestuurder heeft ten alle tijden het laatste woord. Er dient altijd rekening gehouden te worden met het gevaar om onder het voer/vaartuig te komen. Inzittende mogen beschoten worden, echter onnodig vuren op voer/vaartuigen word niet getolereerd. De voer/vaartuigen kunnen uitgeschakeld worden, door pyro s (granaten/flashbangs) onder het voertuig tot ontploffing te brengen. Indien het voertuig is voorzien van gemonteerde replica s, dan mogen deze (met respect) bediend worden door spelers. De maximale inzittende capaciteit zal voor voertuigen aangegeven worden door de besturende marshall. 2.6 Geluidssignalen Unit 13 werkt met een aantal geluidssignalen 1 x lang - start van het spel 3 x lang - einde van het spel 1 x kort - aandacht (gebruik marshall) 2.7 Roken Roken is alleen toegestaan op de aangegeven plekken.

5 Klachten en/of suggesties: Unit 13 staat open voor suggesties. Indien iets niet naar wens is, of indien u een serieuze klacht heeft betreffende de gang van zaken, aarzel dan niet en spreek een marshal aan in de safety zone (niet tijdens het spel). Zij zullen u dan doorsturen naar een staflid van Unit 13, die zeker naar u zullen luisteren. Tot slot Wanneer een marshall constateert dat u een van de bovenstaande regels overtreed, zal hij uw toegangsbandje markeren. Bij twee markeringen dient u het speelterrein te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om u bij serieuze overtredingen, te denken aan fysieke conflicten, per direct van het terrein te verwijderen. Directe verwijdering volgt ook, indien u kort voor of tijdens het evenement alcoholhoudende drank of verdovende middelen (heeft) gebruikt. Dit in verband met uw en onze veiligheid. Unit 13 behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving met terugwerkende kracht te wijzigen. Wij hopen dat u een leuke tijd zult hebben bij Unit 13. Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer kunt u ons altijd mailen of bellen Wij kijken uit naar uw komst.