ONDANKS de financiële moeilijkheden, waarvoor de gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDANKS de financiële moeilijkheden, waarvoor de gemeente"

Transcriptie

1 OPENBARE WERKEN EN BOUWNUVERHEID ONDANKS de financiële moeilijkheden, waarvoor de gemeente Rotterdam zich geplaatst zag, werd voortgegaan met de werkzaamheden aan de grote projecten, welke in uitvoering zijn: de Europoort- en Maasvlaktewerken, de bouw van de metro en van de Beneluxtunnel, de wegenaanleg rondom de stad, de aanleg van het waterwinwerk op de Beerenplaat. Het streekplan Voorne-Putten-Rozenburg werd voor een belangrijk gedeelte door de Kroon goedgekeurd. De Gemeente was gedwongen een derde deel in de kosten van indamming van de Maasvlakte en aanleg van de nieuwe mond van de Nieuwe Waterweg bij te dragen. Op 1 februari werd de Van Brienenoordbrug op feestelijke wijze door H.M. de Koningin geopend. Burgemeester Van Walsum kon nog juist voor zijn afscheid de nieuwe Vuilverbrandingsinrichting aan de Brielselaan officieel in gebruik stellen. Nadat de minister van Onderwijs en Wetenschappen op 19 mei had medegedeeld dat besloten was in Rotterdam op korte termijn een medische faculteit te stichten, werd met spoed begonnen aan de uitwerking van bouwplannen, waaraan het Ahoy'complex ten offer zou moeten vallen. Het Concertgebouw, hetwelk de naam 'De Doelen' ontving, naderde zijn voltooiing; enige malen werden proefconcerten gegeven. Gereed kwam de nieuwe vleugel van het Bouwcentrumcomplex. In de diverse havengebieden werden weer eerste palen geslagen voor bedrijfscomplexen. Plannen, o.a. tot stichting van een groot ertsoverslagbedrijf en tot bouw van een ammoniakfabriek door Esso Nederland, wachten op verwezenlijking. Vermeld dienen o.a. te worden het slaan van een eerste paal op het terrein van Shell Nederland te Pernis voor een 213 m hoge schoorsteen, door middel van welke de luchtverontreiniging zal worden tegengegaan, en de opening van de raffinaderij van Gulf Oil in Europoort. Ook elders in de Gemeente, o.a. in de Spaansepolder, kwamen nieuwe vestigingen tot stand. Aan de Westblaak werd gebouwd aan een kantorencomplex van I.V.I.A. Internationaal N.V. Activiteit op het gebied van de woningbouw was voornamelijk 79

2 geconcentreerd in de Prins Alexanderpolder - in Ommoord werd begonnen met de bouw van 2016 woningen in 12 woongebouwen -, Groot IJsselmonde en Zalmplaat. In Hoek van Holland werd ook een woningcomplex in het uitbreidingsplan 'Oost' in uitvoering genomen. De bouw van scholen had voortdurend voortgang. Na een langdurige onderbreking werden de werkzaamheden aan de bouw van het Centrum voor het Technisch Onderwijs aan de Schiekade (de mammoetschool) hervat. Op het gebied van de gezondheidszorg en in de sociale sector moeten genoemd worden de opening van de Dr. Daniël den Hoedkliniek in Zuid, de polikliniek van het Ikazia-ziekenhuis, enige bejaardencentra in de buitenwijken, het Gebouw voor Bijzonder Jeugd- en Volksontwikkelingswerk 'De Zevensprong' te Hoogvliet en de sociale werkplaats 'Erasmus' aan de Is. Hubertstraat. Met de bouw van andere bejaarden- en verzorgingscentra is een aanvang genomen. Tot de kerkgebouwen, waarvoor eerste palen geslagen of eerste stenen gelegd werden, behoorden enige kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente (Lombardijen, Hordijkerveld, Charlois en Stadionwijk) en de Gereformeerde Verrijzeniskerk in de Prins Alexanderpolder. Meer gedetailleerde gegevens vindt men in de Dagelijkse Kroniek en hieronder: STADSONTWIKKELING EN WEDEROPBOUW Aan het Gemeentebestuur werden in 1965 de volgende plannen aangeboden: a. herziening bebouwingsvoorschriften van de bestemmingsplannen 'Spaansepolder' en 'Waalhaven'. Z>. herziening bebouwingsverordening Park Honingen. c. bestemmingsplan voor gronden ten zuiden van de Pascalweg. d. bestemmingsplan Wildersekade I. Door de Gemeenteraad werden vastgesteld de bestemmingsplannen: a. Woningscomplex Zestienhovensepolder 6. Omgeving Cranendonckweg. 80

3 75. >e ve/*6/w/«# /wssew rec/tfer ew /m&er Maasoever ;r. G. P/aw/ewa >vori/r f/oor />. /. /i. C. 777/ewa 7 me/r0/w/me/ w/5 ü /o/ ver-

4 ZV /we/ro m ÖÖWÓOWH' op /re/ Arw/spw/i/ 6// die Maaj/favew /ne/ //e/ vor/w /

5 c. Hey plaat - Eemhaven. f/. Industrieterrein Buitendijk. e. Cool, gedeelte tussen Binnenweg en Westblaak. ƒ. herziening voorschriften 'Spaansepolder' en 'Waalhaven'. Door Gedeputeerde Staten werden goedgekeurd de bestemmingsplannen : a. Industrieterrein Buitendijk. 6. Heyplaat - Eemhaven. c. Omgeving Cranendonckweg. ^/. Woningcomplex Zestienhovensepolder. Door de Kroon werd goedgekeurd het door Gedeputeerde Staten vastgestelde bestemmingsplan 'Terbregseweg-Hoofdweg'. In 1965 werd door de Gemeente de eigendom verkregen van ca. 586 ha. grond met opstallen (248 zaken) tegen een bedrag van rond 24,26 miljoen gulden, waarin begrepen zijn ca. 215 ha. grond met opstallen (67 zaken) tegen een bedrag van rond 7,68 miljoen gulden in het Europoortgebied. Hoewel geremd door maatregelen met betrekking tot overheidsbestedingen, strekte de verwervingsactiviteit zich uit over vele projecten. Speciale aandacht werd besteed aan o.m. Europoort, Rotterdam-Oost, Hoogvliet, Westzeedijk e.o. Het verwerven van panden in ter sanering aangewezen gebieden vond, zij het in beperkte mate, voortgang. In 1965 werden terzake aan het Gemeentebestuur voorstellen gedaan tot aankoop van 38 panden voor een prijs van ca. 1,6 miljoen gulden. Voor de uitvoering van bouwplannen ca. werden in 1965 door toewijzing, verkoop, uitgifte in erfpacht en overboeking uit het gemeentelijk grondbezit afgestoten c.q. uit het Grondbedrijf naar andere gemeentelijke instellingen overgeboekt tot een totale oppervlakte van ca. 125 ha (244 zaken) met een totale opbrengst van rond 43 miljoen gulden (exclusief terreinuitgiften van het Havenbedrijf). In 1965 werden 158 grondreserveringen uitgebracht met een oppervlakte van ca. 60,4 ha. Hiervan waren 64 reserveringen voor bedrijfsterreinen met een oppervlakte van 11,4 ha en 25 reserveringen voor woningbouw. Voor bijzondere bebouwing, scholen en recreatie werden 69 reserveringen uitgebracht. 81

6 In 1965 werd het beheer gevoerd over ca panden. Het aantal huurders bedroeg ca. 9000, waarvan 4000 weekhuurders en een gelijk aantal maandhuurders, terwijl 1000 huurders een andere huurregeling met de Gemeente hadden. Het aantal grondhuurders bedroeg 1000 en het aantal pachters 500. De opbrengst bedroeg: huur van huizen en bedrijfsruimten ƒ , huur van land, erfpachten en pachten ƒ , Aan onderhoud van de panden, inclusief sloopkosten werd een bedrag van ca. ƒ2 miljoen uitgegeven. Aan pachtersvergoedingen, inclusief rente en vergoedingen voor belastingschade werd ruim ƒ , uitbetaald. Van dit bedrag had ƒ , betrekking op het pachtvrij maken van gronden op Rozenburg. Er werden in totaal 84 pachtovereenkomsten, waarvan op Rozenburg betrekking had een aantal van 44, ontbonden. In eigen beheer werd 115 ha landbouwgrond en weiland geëxploiteerd. Voor de uitvoering van werken en wegens bouwvalligheid werden in het verslagjaar 469 panden afgebroken. Als tegemoetkoming in de kosten van verplaatsing en verhuizing werd ƒ , betaald. Het aantal in uitvoering genomen woningen bedroeg in tegen 4410 in Voltooid werden 5013 woningen tegen 4083 in Het uitvoeringsniveau daalde van 8660 op 1 januari 1965 tot 6330 op 31 december In 1965 werd in totaal aan gebouwen voor een bedrag van ca. 233 miljoen gulden (in 1964 ca. 199 miljoen gulden) verwerkt, waarvan ca. 28 miljoen gulden (in 1964 ca. 27 miljoen gulden) kwam voor rekening van de binnenstad. Op 1 januari 1966 waren ongeveer 520 werken met een bouwsom boven ƒ 2.000, in uitvoering, inclusief weg- en waterbouwkundige werken, met een totale bouwsom van ca miljoen gulden (1 januari 1965 ca. 975 miljoen gulden). 82

7 Het aantal bouwvakarbeiders werkzaam in de gebouwensector bedroeg op 1 januari 1966 ca Tengevolge van de vermindering van het aantal in uitvoering zijnde woningen daalde het aantal arbeiders in de woningsector met ca. 18 %; hiertegenover stonden stijgingen in de sector bedrijfsgebouwen voor de nijverheid van ca. 65 %, in de sector bedrijfsgebouwen voor handel en verkeer van ca. 6 %. /. In de binnenstad werd een aanvang gemaakt met de bouw van 11 projecten met een gezamenlijke bouwsom van ruim 32,5 miljoen gulden, terwijl hier 14 bouwwerken met een bouwsom van ca. 20 miljoen gulden voltooid werden, waaronder de volgende objecten: een schoolgebouw voor de Vereniging voor R.K. Nijverheidsonderwijs 'St. Joseph' aan de Noordsingel, een R.K. opvangcentrum voor de Stichting 'Una Sancta' aan de Karel Doormanstraat, een kantoorgebouw voor het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Schiedamsevest, een uitbreiding van het Havenziekenhuis aan de Oosterkade, alsmede bedrijfs- en kantoorpanden aan de Vijverhofstraat, Teilingerstraat, Scheepmakershaven, Schiedamsevest, Kruisplein en Karel Doormanstraat. Voorts kwamen gereed 3 G.L.O.-scholen met 2 gymnastieklokalen op een terrein aan de Grote Markt-Westnieuwland. Op het resterende terrein zijn plannen in voorbereiding voor een ondergrondse parkeergarage met daarboven een of meer kleuterscholen. Een van de drie flatgebouwen aan de Maasboulevard werd door de eerste huurders betrokken, terwijl de flat voor Werkende Vrouwen op de hoek Maasboulevard-Oostmolenwerf eveneens gereed kwam. Begonnen werd o.a. met de bouw van een scholencomplex en drie gymnastieklokalen ca. aan de Van Alkemadehof, van een centraal kerkelijk administratiegebouw met jeugdkerkzaal ca. aan Grotekerkplein-Oppert voor de N.H. Gemeente, alsmede van bedrijfs- en kantoorpanden aan de Zomerhofstraat, Heer Bokelweg, Vijverhofstraat, Westblaak en Boompjes. Aan Vasteland-Westzeedijk werd door Philips Pensioenfonds een begin gemaakt met de bouw van een nieuw winkel-kantoorpand als voortzetting van de verdere afbouw van de nieuwe gevelwand aldaar. Voor rekening van dezelfde institutionele belegger werd gebouwd een winkel-kantoorpand op de hoek Karel Doormanstraat-Van Oldenbarneveltstraat. 83

8 De bouw van 'De Doelen' vindt gestadig voortgang en het dak van de hiervóór gelegen ondergrondse parkeergarage is gesloten. Aan de plannen voor de aankleding van het Schouwburgplein is naarstig gewerkt. Een direct gevolg van de beslissing dat er in onze stad een Medische Faculteit zal worden gevestigd, was de noodzaak om een Provisorium te bouwen. Dit zal worden gebouwd op een terrein aan de G. J. de Jonghweg. Aan de itec/zfór-afiafl.s'öever, cfe Z,m&er-Af<aa.y0ever e/ï w cfe S/jaa/we/ra/öfer kwamen gereed een kantoorpand aan het Marconiplein voor de Handelmij v/h Overbeek en Co, een garagepand voor Vlaskamp aan de Statenweg, een hiernaast gelegen R.K. U.L.O.- school. In de Spaansepolder kwamen met regelmaat bedrijfspanden gereed en werd met nieuwe bouwwerken aangevangen. In 'Zuid' kwam het ziekenhuis 'Ikazia' klaar, evenals een bejaardentehuis aan de Schulpweg. P/ms ^/exflwdie/ywftfer. Bedroeg in 1964 het percentage gereedgekomen woningen in de wijk 'Het Lage Land' ca. 25 %, thans bedraagt dit ruim 50 %, op een totaal van 6200 woningen. Gezien de huidige stand van zaken mag verwacht worden dat deze wijk in de loop van 1967 voltooid zal kunnen zijn. In 1965 werd begonnen met de realisatie van het wijkcentrum waar het eerste woon-winkelblok reeds in een gevorderd stadium van afbouw verkeert, terwijl met het tweede een aanvang is gemaakt. Eveneens in 1965 werd aangevangen met de bouw van een ontwikkelingsschool voor G.L.O. in buurt 9. Van het hoogbouwcomplex in de wijk 'Prinsenland' kwam het eerste van de 4 woonblokken gereed. Medio december 1965 werd in de wijk 'Ommoord' de eerste paal geslagen voor een groep van 12 E.R.A.-hoogbouwblokken, met in totaal 2000 woningen in de woningwetsector. Wat de eengezinshuizen in deze sector betreft, verwacht men in het voorjaar van 1966 met de realisatie van de eerste buurt te beginnen. Het vraagstuk openbaar vervoer in Oost heeft in de afgelopen periode de volle aandacht gehad. Oplossing van de vele problemen die zich hier voordoen, vereist nog steeds intensieve studie. /f///e#er.s6e/#-/70 Morden. In Hillegersberg werden enige villa's gebouwd en de flat voor alleenstaanden aan de Van Beethovenlaan kwam gereed. Bouwplannen voor de voltooiing van het winkelcen- 84

9 trurn nabij de Bergse Dorpsstraat, met name langs de Streksingel, kwamen gereed. Nabij het Zwarte Plasje werd begonnen met de bouw van een hoge woonflat. Aan de Molenlaan werd het Rheumatehuis in uitvoering genomen. De voorbereidingen voor de recreatieplannen in het gebied langs de Rotte vinden gestadig voortgang. Door de gemeente Bergschenhoek worden reeds bestemmingsplannen voorbereid om de recreatiebestemming overeenkomstig het streekplan Rechter- Maasoever vast te leggen, terwijl in het kader van bedoelde plannen een technisch onderzoek is ingesteld. Sc/f/eöroefc. Het bestemmingsplan 'Wildersekade F voor het gebied ten noorden van Schiebroek, regelende de bestemming van gronden tussen het kassengebied en de stedelijke bebouwing, kwam gereed en werd bij Burgemeester en Wethouders ingediend op 6 oktober Enige bejaardentehuizen kwamen gereed en werden in gebruik genomen; ook de bouw van een middelbare school kwam gereed. Een aanvang werd gemaakt met de bebouwing van het bedrijfsgebied langs het noordelijk gedeelte van de Adrianalaan. Het hoge woongebouw bij de entree van Schiebroek langs de Wilgenplaslaan kwam op hoogte en wordt afgewerkt. Ten behoeve van een betere openbare vervoersverbinding met de stad, werd in overleg met de R.E.T. een plan opgesteld voor een tram-tracé. Het viaduct in de Hofpleinspoorbaan, ter plaatse van de Zurckweg, is in aanbouw. Onder dit viaduct voert het tracé van de weg naar Overschie, welke in de eerstkomende jaren zal worden aangelegd. <9ve/\yc/i/e. De plannen voor een doorbraak door het oude Overschie ter plaatse van de Rotterdamse Schie werden verder uitgewerkt. In verband met de parkeernood en de moeilijke afwikkeling van het verkeer, worden tekeningen vervaardigd voor een geheel nieuw stratenplan, zowel voor Kleinpolder-West als voor Kleinpolder-Oost. Het plan voor Kleinpolder-West wordt momenteel begroot. Nadat de voorbereidende werkzaamheden zullen zijn voltooid, zal het plan aan Burgemeester en Wethouders worden aangeboden. Van zeer veel invloed op deze wijk zal het verkeersplein met aan- 85

10 en afvoerwegen zijn, dat momenteel in overleg tussen Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam wordt ontworpen, ter plaatse van de kruising RW 13 met de in aanleg zijnde verbindingsweg tussen RW 3 en RW 20. De plannen verkeren in een vergevorderd stadium. De bouwplannen voor een bejaardentehuis aan de Abtsweg kwamen gereed. De zandophoging t.b.v. de uitbreiding van de begraafplaats Hofwijk vordert gestadig. Gronden ten noorden van de begraafplaats werden gereserveerd ten behoeve van de verdere uitbreiding. 2te/#/?ö/der. Naar aanleiding van het Raadsbesluit om terreinen in deze polder te bestemmen voor de oprichting van tentoonstellingsgebouwen (in verband met het, wegens de bouw van een Medische Faculteit, verloren gaan van de Ahoy'-hallen) werden de werkzaamheden met betrekking tot de nadere indeling van deze polder en het regelen van bestemmingen ten behoeve van bepaalde belangen 'stopgezet'. Door de Dienst van Gemeentewerken wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van bouwen op het terrein, hetwelk sedert jaren door de Roteb in gebruik is voor het storten van huisvuil. Zej/zert/wve/we/joftfer. Voortgewerkt werd aan de nadere detaillering van het recreatieplan in deze polder. Nadat de onderzoekingen m.b.t. de afwatering van de polder waren voltooid, kon eveneens worden verder gewerkt aan de nadere detaillering van een volkstuincomplex en de terreinen voor zgn. 'rommelbedrijven' ten zuid-westen van de Gekro. Het overleg tussen de Provinciale Waterstaat en de dienst van Stadsontwikkeling met betrekking tot het tracé van de provinciale weg PW 19 en de aansluiting aan het stads wegennet nadert zijn voltooiing. Wegens deze aanleg dreigt het contact van de wijk Schiebroek met het zwembad Wilgenpias via het zgn. Wilgenplastunneltje te worden verbroken; mogelijkheden om dit wenselijke contact te handhaven, worden onderzocht. Tussen de Vliegveldweg en de zgn. Overschieseplasjes kwamen, op de daarvoor bestemde grond, bouwplannen gereed voor een motel. SWi/evee/we/w/cfer. Een bestemmingsplan 'Schieveensepolder' regelende de bestemming van gronden overeenkomstig het streekplan Rechter-Maasoever, kwam gereed. In dit gebied wordt door de Prov. Waterstaat, in overleg met de 86

11 dienst van Stadsontwikkeling, een tracé voorbereid t.b.v. de provinciale weg P.W. 20. ZWZV/H>//A:. Bij herstrating werd in Zuidwijk I de parkeeraccommodatie uitgebreid. De bedoeling is dit successievelijk ook in de andere buurten te realiseren in verband met het steeds toenemende autobezit. Met de bouw van een confectiefabriek aan de Slinge, nabij de Zuiderparkweg, is een aanvang gemaakt. In deze voltooide wijk zijn nog enkele terreinen voor bijzondere bebouwing en bedrijfsterreintjes beschikbaar. Pe/w/rec/i/. Ook in deze wijk wordt per buurt een onderzoek verricht naar een uitbreiding van de parkeermogelijkneden. Als eerste buurt is, in verband met de herstrating, Pendrecht VI bezien. Voor een telefooncentrale is aan de Baarlandhof een terrein gereserveerd. Behoudens enige bebouwing op bedrijfsterreinen en enige woningblokken nabij de Dorpslaan, is de wijk Pendrecht voltooid. Voor de doortrekking van de metro naar Zuidwijk-Pendrecht is het tracé langs de Zuiderparkweg nader uitgewerkt. JFtffl/Aave/z Z.Z. en Aef #efow te«oö-ïte/z v<z«fife ï. De realisatie van de bedrij fsbebouwing en de stratenaanleg vinden regelmatig voortgang. Nieuwe bouwplannen zijn ingediend voor enige bedrijven in het expediteurscentrum. Voor één expeditiebedrijf in dit centrum is met de bouw aangevangen. Voor de bouw van een groot vrachtautocentrum zijn de plannen in een voorbereidend stadium. /fe>p/agtf- e/w/iav<?/z. Het uitbreidingsplan in onderdelen Heyplaat-Eemhaven is op 1 juli 1965 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld en op 3 november 1965 door het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Voor de bouw van een zwembad in dit gebied zijn de plannen gereed. Perms. De verbetering en uitbreiding van het bestaande zwembad is gereedgekomen. üfoo^v/fe/. Voor de doortrekking van de metro naar Hoogvliet zijn plannen in studie. Over de vervanging van de Spijkenisserbrug door een tunnel wordt met Rijkswaterstaat, de Provincie en de Gemeente Spijkenisse overleg gepleegd. Voor de woongebieden Nieuw Engeland, Digna Johannapolder en Westpunt is een bestemmingsplan in voorbereiding. 87

12 De bouw van 630 Dura Coignetwoningen op de Zalmplaat is nagenoeg gereedgekomen. Begonnen werd met de bouw van 236 eengezinswoningen voor de Dienst van Volkshuisvesting. De voorbereiding voor de bouw van 60 eengezinswoningen voor het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is in een vergevorderd stadium. Tevens is begonnen met de bouw van een dubbele G.L.O. school, een kleuterschool en een gymnastieklokaal. In het toekomstige centrum van dit gebied is aangevangen met de bouw van 7 winkels en 7 woningen. Nabij de Oudelandseweg werd een terrein beschikbaar gesteld voor de bouw van een transformatorstation. Lowfordzyert. De woningbouw werd in alle sectoren vrijwel voltooid. Van de nog ontbrekende hoge woongebouwen is er één in uitvoering; voor de laatste etagewoningen zijn plannen in voorbereiding. Er zijn nog slechts enkele terreinen voor bungalows uit te geven. De buurt- en wijkwinkels zijn gereed; het merendeel der scholen is in gebruik. Van de belangrijkste bijzondere gebouwen zijn, voor zover nog niet gerealiseerd, de bouwplannen aanwezig; slechts enkele terreinen komen nog voor uitgifte in aanmerking. De groenaanleg vordert zichtbaar. In het industriegebied 'Buitendijk' zijn alle terreinen uitgegeven en is de bebouwing op enkele kleinere objecten na voltooid. In het industriegebied Van der Woudensland is het merendeel der beschikbare terreinen gereserveerd en kwam enige bebouwing tot stand. De ontsluiting vordert gestadig. Aan de completering van het wegennet wordt voortdurend gewerkt. Met de tunnelverbinding naar Groot-IJsselmonde is inmiddels een aanvang gemaakt. Groo/-//s^//wo/zcfe en //s^/moncfe-z>o/7?. De aanleg van het hoofdwegenstelsel kon voor een groot deel verwezenlijkt worden; op enkele punten kon de nagestreefde afronding niet worden bereikt wegens moeizaam verlopende verwerving. De verkeerswerken bij en naar de Van Brienenoordbrug werden vrijwel voltooid. Met de werkzaamheden voor de tunnelverbinding naar Lombardijen is een begin gemaakt. De bouwactiviteit werd, behalve in de vrijwel gereed zijnde buurten Dorp, Zomerland en Sportdorp met kracht voortgezet.

13 27. over //z va/z ^/e Jf/7/ew /7. 22.

14 25. Z)e P/7/7S /i/eafl/jf/erpo/f/er #ez/e/i vaw 005/ «aar wes/; op /b/o /iero-cawera. 24. y4an f/e p/er va/i f/e f/e 'Go/ar Nor', /on;/o/o 7f/eva/or

15 25. Jfes/e/Arade- Wes/ez/ara/i we/ /re/ A:a/»/oor^eZ>owH' VÖ/J Pfa. ww O//;//»ere/i iv. K.,. 26. Z)e

16 27. De ' fa aa«6owm>, /Teer itofce/w^, oa:/06e/\ 25.

17 Een groot aantal buurtvoorzieningen en scholen kwam gereed. Een bouwplan voor het winkelcentrum is in voorbereiding. Aan de Spinozaweg in het gebied Groot-IJsselmonde werd een terrein gereserveerd voor het stichten van een verzamelgebouw ten behoeve van gemeentelijke instellingen. Recreatieve voorzieningen kwamen in bescheiden mate tot stand. //oea: va«i/o/fortd. De belangrijkste bouwactiviteit vond plaats in de delen Noord en Noordwest, terwijl in het plan Oost een aanvang werd gemaakt met de bouw van 89 eengezinshuizen en 2 flats voor 50 bejaardenwoningen; tevens zijn in dat gebied in voorbereiding de plannen voor de bouw van 50 eengezinshuizen en 55 garageboxen. Verbreding van de noordelijke invalsweg is in ontwerp gereed; de overige wegen worden geleidelijk gecompleteerd. De camping is praktisch gereed gekomen; met de bouw van een tijdelijk zwembad wordt binnenkort aangevangen. In het industriegebied aan de Zekkenweg kwam enige bebouwing tot stand; een bedrijfsterrein zal worden geprojecteerd ten oosten van de Haakweg. In 1965 kwamen de volgende plannen voor recreatieobjecten gereed: 1. groenplannen voor de nieuwe stadsdelen Alexanderpolder, Groot-IJsselmonde en Zalmplaat. 2. omwerking groenplan randgebied 110 Morgen. 3. omwerking recreatiegebied ten noorden van de omgelegde Molenlaan. 4. omwerking groenplan Blijdorpsepolder. 5. groenplannen voor het gebied tussen Bovendijk en Hofpleinspoorbaan. 6. recreatiestrook ten oosten van het Kralingse Bos. 7. basisplan Park Zestienhoven. 8. groenplan Mathenesserlaan en Rochussenstraat. 9. diverse speelplaatsen en zit-gelegenheden. 10. beplanting ten zuiden van de Van Brienenoordbrug. 11. schetsplan Bergse Bossen. 12. groenplan Spinozaweg. 89

18 13. bomenplan omgeving Mariniersmonument. 14. volkstuincomplex Elftplaat II. 15. recreatiestraat ten noorden van Havenspoor tussen Zuidwijk en Lombardijen. 16. diverse plannen voor tijdelijke groenaanleg van braakliggende terreinen. Enige objecten, waarmee een aanvang werd gemaakt, zijn: Ö. groenplan woningcomplex Zestienhovensepolder. 6. groenplan recreatiestrook ten noorden van het vliegveld. c. omwerking groenplan Overschiese Plasjes. */. groenplan industrieterrein Van der Woudensland. e. diverse groenplannen voor Alexanderpolder (o.a. groenstructuurplan voor Rotterdam-Oost), Groot-IJsselmonde (o.a. wijkpark) en Zalmplaat. ƒ. wijzigingen groenaanleg i.v.m. nieuw tracé tramlijn 2. #. recreatiegebied ten zuiden van de Brandaanstraat (IJsselmonde-Dorp). A. groenplan Churchillplein. /. groenplan tussen Groene Kruisweg en Albert Plesmanweg. In het jaar 1965 werd de ontwerparbeid aan belangrijke delen van het toekomstige wegennet rondom Rotterdam voortgezet. Zo werden schetsontwerpen gereed gemaakt voor zowel een Spijkenissertunnel als een Parkwegtunnel. In aansluiting hierop werden de aansluitingen met de Aveling en het Parkwegtracé in Hoogvliet herzien. De grote verkeersdruk op het kruispunt Aveling zal vermoedelijk ingrijpende maatregelen nodig maken. De betreffende ontwerpstudies zullen binnenkort worden voortgezet. De studies over de Europaweg in het Botlekgebied kwamen gereed. Eveneens kwam een schetsontwerp voor het Blankenburgtunnel-tracé gereed. Ontwerpen voor nieuwe toeritten van de Botlekbrug (nieuwe stijl) kwamen klaar. Het overleg met Rijkswaterstaat over de wijze waarop Rijksweg 13 aan de ruit om Rotterdam moet worden aangesloten, werd op intensieve wijze voortgezet. Naast doelgerichte studies van theoretische aard werden ontwerpen en maquettes van in beschouwing genomen oplossingen vervaardigd. Een hernieuwd onderzoek naar 90

19 de verkeersintensiteiten en relaties tussen aan- en afvoerwegen ter plaatse kwam gereed. De ontwikkeling van het verkeer over de Van Brienenoordbrug werd nauwlettend gevolgd en in samenvattende beelden verwerkt. In nauw verband hiermee staan de ontwerpen met betrekking tot de aansluitpunten op de Maasboulevard, teneinde de capaciteit van deze weg tot zo groot mogelijke hoogte op te kunnen voeren. Met betrekking tot de nieuwe tunnels in het centrale stadsdeel, werd een enquête gehouden naar herkomst en bestemming van het Maastunnelverkeer. Eveneens werden hier waarnemingen en berekeningen verricht met het oog op de aan de Willemstunnel toe te kennen capaciteit. De verdere bestudering van de toeleidings- en afvoerwerken in samenhang met de bouw van één of twee spoorwegtunnels vond voortgang. Aan de Rechter-Maasoever wordt deze arbeid thans ondersteund door de medewerking van prof. ir. A. Heetman, die de simulering van de verkeersafwikkelingen in ontworpen situaties verzorgt met behulp van de inmiddels in Eindhoven beschikbaar gekomen computer. In de binnenstad werd de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het Hofplein, dat thans voor uitvoering door de dienst van Gemeentewerken kon worden gereed gemaakt. Het Stationsplein en de aansluiting aan het Weena gaf veel problemen in verband met de ongewisheid omtrent de toekomstige loop van de tramlijnen. In de ontwerpstudies die nog voortduren, worden R.E.T. en Verkeerspolitie regelmatig gekend. De ontwerpen gaan vergezeld van capaciteits- en wachttijd-beschouwingen zowel voor het openbaar vervoer als voor het gemotoriseerd verkeer alsmede voor wielrijders en voetgangers. Het Eendrachtsplein en de profilering van de Westblaak vereisten vele alternatieve ontwerpstudies in verband met de openbare vervoersvoorziening over de lijn Westblaak-Blaak. Aan projecten voor een openbare vervoersvoorziening naar Oost - zowel in de vorm van een metro als een sneltramvoorziening - werd voortgewerkt. Ontwerpen voor een situatie van een N.S. station in Oost met bijbehorend wegenstelsel en kruispunten kwamen gereed. Schetsontwerpen voor een verkeersweg langs de Rotte kwamen klaar. De beschouwingen over de inrichting van de binnenstad, om- 91

20 sloten door Coolsingel-Westblaak-Mauritsweg-Weena, kwamen gereed. De resultaten worden thans in een rapport en een ontwerp vastgelegd en gereed gemaakt voor verdere behandeling door het Gemeentebestuur. Op tal van punten in de bestaande stad maakten hetzij de verkeersontwikkeling, hetzij de voorgenomen herzieningen in het openbaar vervoer of de waterstaatkundige toestand (waterkeringen) herziening van profielen en kruispunten noodzakelijk. Een onderzoek naar de huidige verkeersproduktie van Rotterdam Oost (Het Lage Land) kwam gereed, waardoor een inzicht werd verkregen in het aandeel dat openbaar en particulier vervoer hierin nemen. Eveneens kwam een onderzoek gereed naar de betekenis van de Gemeenteveren uit vervoersoogpunt bezien. Met betrekking tot het parkeren kwamen verschillende onderzoeken naar de parkeersituatie in woonwijken klaar, alsmede in een aantal gevallen voorstellen tot verbetering. Het onderzoek naar parkeerintensiteit en parkeergedrag in de binnenstad vindt regelmatig voortgang. Een onderzoek naar de mogelijkheid het parkeergedrag na de invoering van parkeermeters c.q.-schijven te kunnen voorspellen, kwam gereed. In internationaal verband werd wederom medewerking verleend bij het houden van de zogenaamde Europatellingen. Hierbij werd op ruime schaal gebruik gemaakt van werkstudenten. De zogenaamde Driewegpunten in de wegen nabij het Zuidplein werden op hun bruikbaarheid getoetst door proeven op ware grootte. Medewerking werd hierbij verleend door de dienst van Gemeentewerken, waarbij vooral de afdeling Landmeten zich veel inspanning heeft getroost. Deze voor de eerste maal genomen proeven gaven belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de definitieve uitvoering. In de loop van 1965 kwamen de volgende grotere studies gereed: 1. groeninventarisatie per 1 januari beroeps- en werkbevolking van Rijnmond; een vergelijking aan de hand van de volkstellingen 1947 en scholenplan Hoogvliet-Spijkenisse. 92

21 4. zesde personeelsenquête Pernis-Botlek-Europoort. 5. Mens en Buurt; een onderzoek naar de achtergronden van buurtwaardering in Hillegersberg en Zuidwijk. 6. analyse van de bedrijfsvestigingen, anders dan winkels, in een gebied gelegen ter weerszijden van de Bergweg, alsmede poging tot stellingname inzake het probleem van bedrijfsvestiging in oudere woonwijken. 7. zwembaden voor Rotterdam. 8. diverse notities inzake het verschaffen van nadere programmatische gegevens m.b.t. de wijk Ommoord. 9. diverse notities inzake de ontwikkeling van winkelcentra in diverse delen van de Gemeente (o.m. centrum Groot-IJsselmonde, Centrum Zuid). VOLKSHUISVESTING Het woningcontingent dat aan de samenwerkende gemeenten in het Waterweggebied voor 1965 werd toegewezen bedroeg Hiervan kreeg Rotterdam 971 woningwetwoningen, 781 premiewoningen en 791 vrije-sectorwoningen toebedeeld. Van de aan de andere gemeenten in het Waterweggebied toegewezen woningen kwam een deel ten goede aan Rotterdamse woningzoekenden. In 1965 werd begonnen met de bouw van 2685 woningen; voltooid werden 5013 woningen, waarvan 2947 woningwet-, 683 premie- en 914 vrije-sectorwoningen en een aantal eenheden in diverse centra. Meer dan tot dusverre had de vraag op de woningmarkt de aandacht. Zowel het bouwbeleid als de distributiemaatregelen werden daarop zoveel mogelijk afgestemd. In het bijzonder de huisvesting van bejaarden stond in het brandpunt van de belangstelling. Tevens werd door het opvoeren van het wooncomfort bij de nieuwbouw (o.a. aanbrengen centrale verwarming) in de woningsector getracht zoveel mogelijk opschuiving te bevorderen. Door beide maatregelen, de bouw van bejaardenwoningen en de verhoging van het wooncomfort, kwamen goede goedkope woningen vrij voor gezinnen waarvoor het niet mogelijk is nieuwe woningen met voor hen aanvaardbare huren te bouwen. In de huursector van ƒ 75, tot ƒ 125, per maand blijkt namelijk 93

DE voorbereiding van de uitbreidingsplannen vorderde

DE voorbereiding van de uitbreidingsplannen vorderde OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE WERKZAAMHEDEN, WELKE IN 1950 DOOR DE ONDER OPENBARE WERKEN RESSORTERENDE DIENSTEN ZIJN VERRICHT STADSONTWIKKELING EN WEDEROPBOUW DE voorbereiding van de uitbreidingsplannen

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

HET jaar 1954 heeft zich in het bijzonder voor Rotterdam

HET jaar 1954 heeft zich in het bijzonder voor Rotterdam OPENBARE WERKEN HET jaar 1954 heeft zich in het bijzonder voor Rotterdam als een jaar van ongekende bedrijvigheid gekenmerkt. Voor de gemeentelijke diensten, die geroepen zijn om te voorzien in de daarmede

Nadere informatie

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag)

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: bedrijfshuisvesting@waltmann.com Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

DE voorbereidingen voor de vaststelling van verschillende

DE voorbereidingen voor de vaststelling van verschillende BEKNOPT OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE OPENBARE WERKEN IN 1947 MEDEDELING VAN DE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENSTEN STADSONTWIKKELING DE voorbereidingen voor de vaststelling van verschillende herbouwplannen

Nadere informatie

Verkeersinformatie. ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB

Verkeersinformatie. ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB Verkeersinformatie ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB Inhoudsopgave Algemene informatie Marathon blz. 2 Parcourskaarten blz. 2 Afsluitingen van wegen blz. 5 Bereikbaarheid van parkeergarages blz. 6

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 Weena 200 Rotterdam ING Dutch Office Fund Weena 200 Rotterdam Rotterdam Weena 200 Rotterdam Weena 200 Weena 200 Het Weena

Nadere informatie

81 Gemeenteblad afd. 1

81 Gemeenteblad afd. 1 81 Gemeenteblad afd. 1."" ", -'.;,'J No. 68. Uitbreidingsplan-Eenhoorn n (Oost). Amsterdam, 20 januari 1961. Aan de Gemeenteraad ~, Zoals U bekend is, is het in 1939 van kracht geworden uitbreidingsplari

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

De urgentieverklaring. Hoe nu verder?

De urgentieverklaring. Hoe nu verder? De urgentieverklaring Hoe nu verder? Inhoud Een woning zoeken 3 Zoekprofiel 4 Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd, 4 wat gebeurt er met de urgentie? De drie maanden zijn voorbij en 4 ik heb nog

Nadere informatie

UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK HOEK VAN HOLLAND

UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK HOEK VAN HOLLAND VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK HOEK VAN HOLLAND Opgesteld door: Vastgesteld d.d. 23 juni 2016 Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, bureau Bestemmingsplannen Wilhelminakade 179 Postbus

Nadere informatie

UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN HvH ZUIDELIJKE STRANDCENTRUM 1

UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN HvH ZUIDELIJKE STRANDCENTRUM 1 VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN HvH ZUIDELIJKE STRANDCENTRU Opgesteld door: Vastgesteld d.d. juni 06 Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, bureau Bestemmingsplannen Wilhelminakade 7 Postbus

Nadere informatie

IN 1961 vertoonde de haven van Rotterdam wederom op vrijwel

IN 1961 vertoonde de haven van Rotterdam wederom op vrijwel DE HAVEN IN 1961 vertoonde de haven van Rotterdam wederom op vrijwel alle gebied een verheugende activiteit. Het aantal binnengekomen zeeschepen steeg van 24.344 in 1960 tot 24.553 in 1961. Het goederenverkeer

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Eind 2015 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau

Nadere informatie

UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN HOEK VAN HOLLAND DORP

UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN HOEK VAN HOLLAND DORP VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN HOEK VAN HOLLAND DORP Opgesteld door: Vastgesteld d.d. 23 juni 2016 Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, bureau Bestemmingsplannen Wilhelminakade 179 Postbus

Nadere informatie

Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro

Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro Datum Verg. nr. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zijpe; gezien het verzoek

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( )

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( ) Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020 7321000) Artikel 1 Het reglement d.d. 20/12/2012 van de verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren

Nadere informatie

TE HUUR. Oostzeedijk 244 te Rotterdam

TE HUUR. Oostzeedijk 244 te Rotterdam TE HUUR Oostzeedijk 244 te Rotterdam Betreft Diverse hoogwaardig afgewerkte kantoorruimten gelegen aan de Oostzeedijk 244 in de nabijheid van diverse horecagelegenheden en detailhandel te Rotterdam-Kralingen.

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE IN VERZAMELGEBOUW ZUID. STREVELSWEG te ROTTERDAM (ZUIDPLEIN)

TE HUUR KANTOORRUIMTE IN VERZAMELGEBOUW ZUID. STREVELSWEG te ROTTERDAM (ZUIDPLEIN) TE HUUR KANTOORRUIMTE IN VERZAMELGEBOUW ZUID STREVELSWEG 700-509 te ROTTERDAM (ZUIDPLEIN) 1/11 REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE 5 e VERDIEPING RECLAME MOGELIJKHEDEN OP HET DAK TOTAAL CIRCA 250 M2 Betreft:

Nadere informatie

Omleidingen in verband met Rotterdam Unlimited. Vrijdag 28 juli omleidingen tram

Omleidingen in verband met Rotterdam Unlimited. Vrijdag 28 juli omleidingen tram Omleidingen in verband met Rotterdam Unlimited Vrijdag 28 en zaterdag 29 juli is het weer tijd voor The Battle of the Drums en de Straatparade van Rotterdam Unlimited. Hierdoor is het deze twee dagen niet

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Bedrijfsruimte The Qube" Schuttevaerweg 116 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bedrijfsruimte The Qube Schuttevaerweg 116 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Bedrijfsruimte The Qube" Schuttevaerweg 116 te Rotterdam Object Het her te ontwikkelen multi-tenant gebouw The Qube is gesitueerd op een prominente zichtlocatie

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Adriaen Banckertstraat 3d Schiedam

Adriaen Banckertstraat 3d Schiedam Te Koop / Te Huur Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te Koop / Te Huur Bereikbaarheid Bestemming

Nadere informatie

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse

Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse BEHEERSVERORDENING Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse Opgesteld door: Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, bureau Bestemmingsplannen Vastgesteld d.d. Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Inwerkingtreding

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

Urkerweg 1. Emmeloord. Meer informatie op de-munt.nl

Urkerweg 1. Emmeloord. Meer informatie op de-munt.nl Urkerweg 1 Emmeloord Werken in Emmeloord Geschiedenis Emmeloord ontleent zijn naam aan het dorpje Emmeloord op de noordpunt van het voormalige eiland Schokland. Dit eiland lag in de Zuiderzee. Emmeloord

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK BETREFT Na de succesvolle uitgave bedrijvenpark Honderdland fase 1, waar in de afgelopen jaren circa 45 hectare tuinbouwgebied is getransformeerd

Nadere informatie

TE HUUR. Katendrechtse Lagedijk 438 te Rotterdam

TE HUUR. Katendrechtse Lagedijk 438 te Rotterdam TE HUUR Katendrechtse Lagedijk 438 te Rotterdam Betreft Multifunctionele bedrijfsruimte met een totale oppervlakte van ca. 472m², nabij de Maastunnel, met een snelle verbindingsroute naar het centrum van

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN

GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN Voormelde verordening bepaalt het aantal parkeerplaatsen dat men bij bouwwerken verplicht dient aan te leggen. Tevens

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND TE HUUR BETREFT Op het moderne Bedrijvenpark Honderdland te Maasdijk is gelegen een multifunctioneel bedrijfsgebouw waarin deze

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

EEN tijd van hoogconjunctuur, zoals wij deze thans beleven,

EEN tijd van hoogconjunctuur, zoals wij deze thans beleven, OPENBARE WERKEN EEN tijd van hoogconjunctuur, zoals wij deze thans beleven, schept allerwegen behoeften aan vernieuwing of uitbreiding van de bestaande outillage. Een en ander is met name in het bijzonder

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 129A 3012 GT ROTTERDAM

VERHUURINFORMATIE VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 129A 3012 GT ROTTERDAM VERHUURINFORMATIE VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 129A 3012 GT ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com 2 VERHUURINFORMATIE VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT

Nadere informatie

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04) Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een verhaalbelasting

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Polder Halsteren Schade en herstel 1953

Polder Halsteren Schade en herstel 1953 Polder Halsteren Schade en herstel 1953 Waterschap De Polders van Halsteren Schade aan de dijken De buitendijken van dit waterschap hebben een hoogte van N.A.P. -\- 5,00 a 5,50 m, terwijl de stormvloedstand

Nadere informatie

VERHUURAANBIEDING PELGRIMSSTRAAT 3 TE ROTTERDAM KANTOORRUIMTE MET SHOWROOM IN UNIEK PAND

VERHUURAANBIEDING PELGRIMSSTRAAT 3 TE ROTTERDAM KANTOORRUIMTE MET SHOWROOM IN UNIEK PAND VERHUURAANBIEDING WONING IN PELGRIMSSTRAAT 3 TE ROTTERDAM KANTOORRUIMTE MET SHOWROOM IN UNIEK PAND Pelgrimsstraat 3 te Rotterdam WONING IN TE HUUR Betreft: Kantoorruimte met showroom in een uniek pand.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Oost Sidelinge 15 te Rotterdam-Overschie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Oost Sidelinge 15 te Rotterdam-Overschie VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Oost Sidelinge 15 te Rotterdam-Overschie Object ca.940m2 bedrijfsruimte en 150m2 kantoorruimte gelegen aan de Oost Sidelinge 15 te Rotterdam Overschie. Ligging Het object

Nadere informatie

Te huur Monumentale kantoorruimte met parkeerterrein

Te huur Monumentale kantoorruimte met parkeerterrein Monumentale kantoorruimte met parkeerterrein Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te huur Bereikbaarheid Uniek gesitueerde monumentale kantoorvilla

Nadere informatie

Stationsplein 20 te Capelle aan den IJssel

Stationsplein 20 te Capelle aan den IJssel Stationsplein 20 te Capelle aan den IJssel TE HUUR Circa 1.498 m² kantoorruimte naast winkelcentrum De Scholver met 25 op eigen terrein Post- en bezoekadres HNK Rotterdam, Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam

Nadere informatie

KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM

KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Betreft : Een voormalig schoolgebouw met buitenterrein met een totaal vloeroppervlakte van ca. 932 m², gebouwd omstreeks

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

VERHUURAANBIEDING WESTERSINGEL 6 TE ROTTERDAM LUXE AFGEWERKTE KANTOORRUIMTE

VERHUURAANBIEDING WESTERSINGEL 6 TE ROTTERDAM LUXE AFGEWERKTE KANTOORRUIMTE VERHUURAANBIEDING WONING IN WESTERSINGEL 6 TE ROTTERDAM LUXE AFGEWERKTE KANTOORRUIMTE Westersingel 6, 3014 GM te Rotterdam WONING IN TE HUUR Betreft: Luxe afgewerkte kantoorruimte op de 2 de verdieping

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2

Inhoudsopgave. ontwerp gemeente Groningen - bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 2 Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Leiding - Gas 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 7 Artikel 4

Nadere informatie

Eggeweg 15-17 Koekange. Vraagprijs: op aanvraag

Eggeweg 15-17 Koekange. Vraagprijs: op aanvraag Eggeweg 15-17 Koekange Vraagprijs: op aanvraag Algemeen: Aan de doorgaande weg tussen Koekange en Hoogeveen een overzichtelijk en kansrijk tuincentrum met hoveniersbedrijf in Gemeente De Wolden op een

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

APLONIASTRAAT 20 TE ROTTERDAM

APLONIASTRAAT 20 TE ROTTERDAM APLONIASTRAAT 20 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : Een zeer representatieve bedrijfsruimte van circa 1.296 m² op de begane grond en ca. 35 m² op de eerste verdieping, alsmede

Nadere informatie

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving KANTOORRUIMTE MET EEN UNIEK UITZICHT Het betreft een kantoorruimte van ca. 800m2 vvo op de 14e

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Marienbornstraat 3A Weeshuisstraat 8 A+B TE KOOP XS Dordrecht. Vragen? Voormalig schoolgebouw.

Marienbornstraat 3A Weeshuisstraat 8 A+B TE KOOP XS Dordrecht.  Vragen? Voormalig schoolgebouw. TE KOOP Vragen? 078-6141030 Voormalig schoolgebouw Marienbornstraat 3A Weeshuisstraat 8 A+B 3311 XS Dordrecht Koopprijs: 350.000,--kosten koper Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Door de gemeente Dordrecht

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Artikel 1 Toepassingsverklaring 1. Artikel 2 Herziening van de bestemmingsplannen 1. Artikel 3 Slotbepaling 10

INHOUDSOPGAVE. Artikel 1 Toepassingsverklaring 1. Artikel 2 Herziening van de bestemmingsplannen 1. Artikel 3 Slotbepaling 10 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Toepassingsverklaring 1 Artikel 2 Herziening van de bestemmingsplannen 1 Artikel 3 Slotbepaling 10 Artikel 1 Toepassingsverklaring In artikel 2 van deze voorschriften is bepaald

Nadere informatie

De school in aanbouw.

De school in aanbouw. Project: Projectnummer: 36129 Projectleider: Van Lodenstein College G. Rekker Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave: De bouw van de school is in een ver gevorderd stadium. De school

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Bedrijfsruimte ,- Bestemming. Hoofdbestemming. Bedrijfsruimte Status. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Bedrijfsruimte ,- Bestemming. Hoofdbestemming. Bedrijfsruimte Status. Bouwjaar. Energie. Energielabel Potlodenlaan 3 4614 RE Bergen Op Zoom 2.550.000,- Contactpersoon Nico Keijzer nkeijzer@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Koopsom 2.550.000,- Hoofdbestemming Status Gereed Bouwjaar 1989 Beschikbaar In

Nadere informatie

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM WELKOM IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Je vaart in Rotterdam als het ware op een snelweg voor de scheepvaart. Zee- en binnenvaartschepen varen veel sneller dan je denkt

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Tarwezand 30-32 te Pernis Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Tarwezand 30-32 te Pernis Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Tarwezand 30-32 te Pernis Rotterdam Object Bedrijfshal met verschillende bovenloopkraanbanen, aangebouwd bedrijfskantoor alsmede verhard buitenterrein en een perceel

Nadere informatie

Culemborg, Pascalweg 25h

Culemborg, Pascalweg 25h Culemborg, Pascalweg 25h OMSCHRIJVING: Representatieve kantoor-/bedrijfsunit onderdeel uitmakend van het jonge bedrijfsverzamelcomplex Pavijen, gelegen op bedrijventerrein Pavijen V te Culemborg. Rijksweg

Nadere informatie

VERKOOPAANBIEDING MAURITSWEG 54A TE ROTTERDAM BELEGGING - WINKELRUIMTE

VERKOOPAANBIEDING MAURITSWEG 54A TE ROTTERDAM BELEGGING - WINKELRUIMTE VERKOOPAANBIEDING WONING IN MAURITSWEG 54A TE ROTTERDAM BELEGGING - WINKELRUIMTE Mauritsweg 54a te Rotterdam WONING IN Betreft: Winkelruimte in verhuurde staat (in gebruik als kapsalon). Dit ruim opgezette

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM TE KOOP Logistieke bedrijfsruimte Oppervlakte bedrijfsruimte ca. 5.000 m² Oppervlakte kantoorruimte ca. 300 m² Meerdere laadperrons Parkeren op eigen terrein Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Waalhaven O.z. 83, Rotterdam

Waalhaven O.z. 83, Rotterdam Te huur Dockworks I Waalhaven O.z. 83, Rotterdam Representatieve kantoorruimte Circa 1.711 m ², vanaf 721 m² Energielabel B www.dtz.nl Op een van de markantere locaties van de Waalhaven is in 2006 het

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Winkelruimte TE HUUR. Keizerswaard AL Rotterdam. Klaassenbv.nl

Winkelruimte TE HUUR. Keizerswaard AL Rotterdam. Klaassenbv.nl Winkelruimte TE HUUR Keizerswaard 119 3078 AL Rotterdam Klaassenbv.nl OMSCHRIJVING Algemeen: Namens onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een horeca- of retailondernemer met lef, visie en een goed doordacht

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte. gelegen aan de. Bergse Rechter Rottekade 1

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte. gelegen aan de. Bergse Rechter Rottekade 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte gelegen aan de Bergse Rechter Rottekade 1 Rotterdam - Hillegersberg Object Op een unieke locatie bevindt deze multifunctionele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0083 Rv. nr..: 10.0083 B&W-besluit d.d.: 31-8-2010 B&W-besluit nr.: 10.0840 Naam programma +onderdeel: WOP Noord GEO, aanleg Hallenweg Onderwerp: Kredietaanvraag eerste fase Hallenweg

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan '1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil 3-zuidwest' van de gemeente Dordrecht; 1.2 bestemmingsplan de

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie

Koop kantoorruimte op Marienbornstraat 3 A te Dordrecht

Koop kantoorruimte op Marienbornstraat 3 A te Dordrecht Koop kantoorruimte op Marienbornstraat 3 A te Dordrecht 350000 Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: - Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com Omschrijving Algemeen: Door

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

ONDANKS de staking in de bouwvakken in het begin van

ONDANKS de staking in de bouwvakken in het begin van OPENBARE WERKEN ONDANKS de staking in de bouwvakken in het begin van maart, die gelukkig maar kort heeft geduurd, ontwikkelde de bouwactiviteit zich op zeer bevredigende wijze. Ongeveer 5600 woningen kwamen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Leeuwesteyn Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Leeuwesteyn Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Bureau NegenTien Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk 4042421 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 173 MAASDIJK

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 173 MAASDIJK VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 173 MAASDIJK Algemene omschrijving Bent u op zoek naar een moderne volledig uitgeruste kantoorruimte waar u letterlijk alleen nog uw computer hoeft neer te zetten

Nadere informatie

UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN CENTRUM BLIJDORP

UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN CENTRUM BLIJDORP VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN CENTRUM BLIJDORP Opgesteld door: Vastgesteld d.d. juni 2016 Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, bureau Bestemmingsplannen Wilhelminakade 179 Postbus 6575

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie