ONDANKS de financiële moeilijkheden, waarvoor de gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDANKS de financiële moeilijkheden, waarvoor de gemeente"

Transcriptie

1 OPENBARE WERKEN EN BOUWNUVERHEID ONDANKS de financiële moeilijkheden, waarvoor de gemeente Rotterdam zich geplaatst zag, werd voortgegaan met de werkzaamheden aan de grote projecten, welke in uitvoering zijn: de Europoort- en Maasvlaktewerken, de bouw van de metro en van de Beneluxtunnel, de wegenaanleg rondom de stad, de aanleg van het waterwinwerk op de Beerenplaat. Het streekplan Voorne-Putten-Rozenburg werd voor een belangrijk gedeelte door de Kroon goedgekeurd. De Gemeente was gedwongen een derde deel in de kosten van indamming van de Maasvlakte en aanleg van de nieuwe mond van de Nieuwe Waterweg bij te dragen. Op 1 februari werd de Van Brienenoordbrug op feestelijke wijze door H.M. de Koningin geopend. Burgemeester Van Walsum kon nog juist voor zijn afscheid de nieuwe Vuilverbrandingsinrichting aan de Brielselaan officieel in gebruik stellen. Nadat de minister van Onderwijs en Wetenschappen op 19 mei had medegedeeld dat besloten was in Rotterdam op korte termijn een medische faculteit te stichten, werd met spoed begonnen aan de uitwerking van bouwplannen, waaraan het Ahoy'complex ten offer zou moeten vallen. Het Concertgebouw, hetwelk de naam 'De Doelen' ontving, naderde zijn voltooiing; enige malen werden proefconcerten gegeven. Gereed kwam de nieuwe vleugel van het Bouwcentrumcomplex. In de diverse havengebieden werden weer eerste palen geslagen voor bedrijfscomplexen. Plannen, o.a. tot stichting van een groot ertsoverslagbedrijf en tot bouw van een ammoniakfabriek door Esso Nederland, wachten op verwezenlijking. Vermeld dienen o.a. te worden het slaan van een eerste paal op het terrein van Shell Nederland te Pernis voor een 213 m hoge schoorsteen, door middel van welke de luchtverontreiniging zal worden tegengegaan, en de opening van de raffinaderij van Gulf Oil in Europoort. Ook elders in de Gemeente, o.a. in de Spaansepolder, kwamen nieuwe vestigingen tot stand. Aan de Westblaak werd gebouwd aan een kantorencomplex van I.V.I.A. Internationaal N.V. Activiteit op het gebied van de woningbouw was voornamelijk 79

2 geconcentreerd in de Prins Alexanderpolder - in Ommoord werd begonnen met de bouw van 2016 woningen in 12 woongebouwen -, Groot IJsselmonde en Zalmplaat. In Hoek van Holland werd ook een woningcomplex in het uitbreidingsplan 'Oost' in uitvoering genomen. De bouw van scholen had voortdurend voortgang. Na een langdurige onderbreking werden de werkzaamheden aan de bouw van het Centrum voor het Technisch Onderwijs aan de Schiekade (de mammoetschool) hervat. Op het gebied van de gezondheidszorg en in de sociale sector moeten genoemd worden de opening van de Dr. Daniël den Hoedkliniek in Zuid, de polikliniek van het Ikazia-ziekenhuis, enige bejaardencentra in de buitenwijken, het Gebouw voor Bijzonder Jeugd- en Volksontwikkelingswerk 'De Zevensprong' te Hoogvliet en de sociale werkplaats 'Erasmus' aan de Is. Hubertstraat. Met de bouw van andere bejaarden- en verzorgingscentra is een aanvang genomen. Tot de kerkgebouwen, waarvoor eerste palen geslagen of eerste stenen gelegd werden, behoorden enige kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente (Lombardijen, Hordijkerveld, Charlois en Stadionwijk) en de Gereformeerde Verrijzeniskerk in de Prins Alexanderpolder. Meer gedetailleerde gegevens vindt men in de Dagelijkse Kroniek en hieronder: STADSONTWIKKELING EN WEDEROPBOUW Aan het Gemeentebestuur werden in 1965 de volgende plannen aangeboden: a. herziening bebouwingsvoorschriften van de bestemmingsplannen 'Spaansepolder' en 'Waalhaven'. Z>. herziening bebouwingsverordening Park Honingen. c. bestemmingsplan voor gronden ten zuiden van de Pascalweg. d. bestemmingsplan Wildersekade I. Door de Gemeenteraad werden vastgesteld de bestemmingsplannen: a. Woningscomplex Zestienhovensepolder 6. Omgeving Cranendonckweg. 80

3 75. >e ve/*6/w/«# /wssew rec/tfer ew /m&er Maasoever ;r. G. P/aw/ewa >vori/r f/oor />. /. /i. C. 777/ewa 7 me/r0/w/me/ w/5 ü /o/ ver-

4 ZV /we/ro m ÖÖWÓOWH' op /re/ Arw/spw/i/ 6// die Maaj/favew /ne/ //e/ vor/w /

5 c. Hey plaat - Eemhaven. f/. Industrieterrein Buitendijk. e. Cool, gedeelte tussen Binnenweg en Westblaak. ƒ. herziening voorschriften 'Spaansepolder' en 'Waalhaven'. Door Gedeputeerde Staten werden goedgekeurd de bestemmingsplannen : a. Industrieterrein Buitendijk. 6. Heyplaat - Eemhaven. c. Omgeving Cranendonckweg. ^/. Woningcomplex Zestienhovensepolder. Door de Kroon werd goedgekeurd het door Gedeputeerde Staten vastgestelde bestemmingsplan 'Terbregseweg-Hoofdweg'. In 1965 werd door de Gemeente de eigendom verkregen van ca. 586 ha. grond met opstallen (248 zaken) tegen een bedrag van rond 24,26 miljoen gulden, waarin begrepen zijn ca. 215 ha. grond met opstallen (67 zaken) tegen een bedrag van rond 7,68 miljoen gulden in het Europoortgebied. Hoewel geremd door maatregelen met betrekking tot overheidsbestedingen, strekte de verwervingsactiviteit zich uit over vele projecten. Speciale aandacht werd besteed aan o.m. Europoort, Rotterdam-Oost, Hoogvliet, Westzeedijk e.o. Het verwerven van panden in ter sanering aangewezen gebieden vond, zij het in beperkte mate, voortgang. In 1965 werden terzake aan het Gemeentebestuur voorstellen gedaan tot aankoop van 38 panden voor een prijs van ca. 1,6 miljoen gulden. Voor de uitvoering van bouwplannen ca. werden in 1965 door toewijzing, verkoop, uitgifte in erfpacht en overboeking uit het gemeentelijk grondbezit afgestoten c.q. uit het Grondbedrijf naar andere gemeentelijke instellingen overgeboekt tot een totale oppervlakte van ca. 125 ha (244 zaken) met een totale opbrengst van rond 43 miljoen gulden (exclusief terreinuitgiften van het Havenbedrijf). In 1965 werden 158 grondreserveringen uitgebracht met een oppervlakte van ca. 60,4 ha. Hiervan waren 64 reserveringen voor bedrijfsterreinen met een oppervlakte van 11,4 ha en 25 reserveringen voor woningbouw. Voor bijzondere bebouwing, scholen en recreatie werden 69 reserveringen uitgebracht. 81

6 In 1965 werd het beheer gevoerd over ca panden. Het aantal huurders bedroeg ca. 9000, waarvan 4000 weekhuurders en een gelijk aantal maandhuurders, terwijl 1000 huurders een andere huurregeling met de Gemeente hadden. Het aantal grondhuurders bedroeg 1000 en het aantal pachters 500. De opbrengst bedroeg: huur van huizen en bedrijfsruimten ƒ , huur van land, erfpachten en pachten ƒ , Aan onderhoud van de panden, inclusief sloopkosten werd een bedrag van ca. ƒ2 miljoen uitgegeven. Aan pachtersvergoedingen, inclusief rente en vergoedingen voor belastingschade werd ruim ƒ , uitbetaald. Van dit bedrag had ƒ , betrekking op het pachtvrij maken van gronden op Rozenburg. Er werden in totaal 84 pachtovereenkomsten, waarvan op Rozenburg betrekking had een aantal van 44, ontbonden. In eigen beheer werd 115 ha landbouwgrond en weiland geëxploiteerd. Voor de uitvoering van werken en wegens bouwvalligheid werden in het verslagjaar 469 panden afgebroken. Als tegemoetkoming in de kosten van verplaatsing en verhuizing werd ƒ , betaald. Het aantal in uitvoering genomen woningen bedroeg in tegen 4410 in Voltooid werden 5013 woningen tegen 4083 in Het uitvoeringsniveau daalde van 8660 op 1 januari 1965 tot 6330 op 31 december In 1965 werd in totaal aan gebouwen voor een bedrag van ca. 233 miljoen gulden (in 1964 ca. 199 miljoen gulden) verwerkt, waarvan ca. 28 miljoen gulden (in 1964 ca. 27 miljoen gulden) kwam voor rekening van de binnenstad. Op 1 januari 1966 waren ongeveer 520 werken met een bouwsom boven ƒ 2.000, in uitvoering, inclusief weg- en waterbouwkundige werken, met een totale bouwsom van ca miljoen gulden (1 januari 1965 ca. 975 miljoen gulden). 82

7 Het aantal bouwvakarbeiders werkzaam in de gebouwensector bedroeg op 1 januari 1966 ca Tengevolge van de vermindering van het aantal in uitvoering zijnde woningen daalde het aantal arbeiders in de woningsector met ca. 18 %; hiertegenover stonden stijgingen in de sector bedrijfsgebouwen voor de nijverheid van ca. 65 %, in de sector bedrijfsgebouwen voor handel en verkeer van ca. 6 %. /. In de binnenstad werd een aanvang gemaakt met de bouw van 11 projecten met een gezamenlijke bouwsom van ruim 32,5 miljoen gulden, terwijl hier 14 bouwwerken met een bouwsom van ca. 20 miljoen gulden voltooid werden, waaronder de volgende objecten: een schoolgebouw voor de Vereniging voor R.K. Nijverheidsonderwijs 'St. Joseph' aan de Noordsingel, een R.K. opvangcentrum voor de Stichting 'Una Sancta' aan de Karel Doormanstraat, een kantoorgebouw voor het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Schiedamsevest, een uitbreiding van het Havenziekenhuis aan de Oosterkade, alsmede bedrijfs- en kantoorpanden aan de Vijverhofstraat, Teilingerstraat, Scheepmakershaven, Schiedamsevest, Kruisplein en Karel Doormanstraat. Voorts kwamen gereed 3 G.L.O.-scholen met 2 gymnastieklokalen op een terrein aan de Grote Markt-Westnieuwland. Op het resterende terrein zijn plannen in voorbereiding voor een ondergrondse parkeergarage met daarboven een of meer kleuterscholen. Een van de drie flatgebouwen aan de Maasboulevard werd door de eerste huurders betrokken, terwijl de flat voor Werkende Vrouwen op de hoek Maasboulevard-Oostmolenwerf eveneens gereed kwam. Begonnen werd o.a. met de bouw van een scholencomplex en drie gymnastieklokalen ca. aan de Van Alkemadehof, van een centraal kerkelijk administratiegebouw met jeugdkerkzaal ca. aan Grotekerkplein-Oppert voor de N.H. Gemeente, alsmede van bedrijfs- en kantoorpanden aan de Zomerhofstraat, Heer Bokelweg, Vijverhofstraat, Westblaak en Boompjes. Aan Vasteland-Westzeedijk werd door Philips Pensioenfonds een begin gemaakt met de bouw van een nieuw winkel-kantoorpand als voortzetting van de verdere afbouw van de nieuwe gevelwand aldaar. Voor rekening van dezelfde institutionele belegger werd gebouwd een winkel-kantoorpand op de hoek Karel Doormanstraat-Van Oldenbarneveltstraat. 83

8 De bouw van 'De Doelen' vindt gestadig voortgang en het dak van de hiervóór gelegen ondergrondse parkeergarage is gesloten. Aan de plannen voor de aankleding van het Schouwburgplein is naarstig gewerkt. Een direct gevolg van de beslissing dat er in onze stad een Medische Faculteit zal worden gevestigd, was de noodzaak om een Provisorium te bouwen. Dit zal worden gebouwd op een terrein aan de G. J. de Jonghweg. Aan de itec/zfór-afiafl.s'öever, cfe Z,m&er-Af<aa.y0ever e/ï w cfe S/jaa/we/ra/öfer kwamen gereed een kantoorpand aan het Marconiplein voor de Handelmij v/h Overbeek en Co, een garagepand voor Vlaskamp aan de Statenweg, een hiernaast gelegen R.K. U.L.O.- school. In de Spaansepolder kwamen met regelmaat bedrijfspanden gereed en werd met nieuwe bouwwerken aangevangen. In 'Zuid' kwam het ziekenhuis 'Ikazia' klaar, evenals een bejaardentehuis aan de Schulpweg. P/ms ^/exflwdie/ywftfer. Bedroeg in 1964 het percentage gereedgekomen woningen in de wijk 'Het Lage Land' ca. 25 %, thans bedraagt dit ruim 50 %, op een totaal van 6200 woningen. Gezien de huidige stand van zaken mag verwacht worden dat deze wijk in de loop van 1967 voltooid zal kunnen zijn. In 1965 werd begonnen met de realisatie van het wijkcentrum waar het eerste woon-winkelblok reeds in een gevorderd stadium van afbouw verkeert, terwijl met het tweede een aanvang is gemaakt. Eveneens in 1965 werd aangevangen met de bouw van een ontwikkelingsschool voor G.L.O. in buurt 9. Van het hoogbouwcomplex in de wijk 'Prinsenland' kwam het eerste van de 4 woonblokken gereed. Medio december 1965 werd in de wijk 'Ommoord' de eerste paal geslagen voor een groep van 12 E.R.A.-hoogbouwblokken, met in totaal 2000 woningen in de woningwetsector. Wat de eengezinshuizen in deze sector betreft, verwacht men in het voorjaar van 1966 met de realisatie van de eerste buurt te beginnen. Het vraagstuk openbaar vervoer in Oost heeft in de afgelopen periode de volle aandacht gehad. Oplossing van de vele problemen die zich hier voordoen, vereist nog steeds intensieve studie. /f///e#er.s6e/#-/70 Morden. In Hillegersberg werden enige villa's gebouwd en de flat voor alleenstaanden aan de Van Beethovenlaan kwam gereed. Bouwplannen voor de voltooiing van het winkelcen- 84

9 trurn nabij de Bergse Dorpsstraat, met name langs de Streksingel, kwamen gereed. Nabij het Zwarte Plasje werd begonnen met de bouw van een hoge woonflat. Aan de Molenlaan werd het Rheumatehuis in uitvoering genomen. De voorbereidingen voor de recreatieplannen in het gebied langs de Rotte vinden gestadig voortgang. Door de gemeente Bergschenhoek worden reeds bestemmingsplannen voorbereid om de recreatiebestemming overeenkomstig het streekplan Rechter- Maasoever vast te leggen, terwijl in het kader van bedoelde plannen een technisch onderzoek is ingesteld. Sc/f/eöroefc. Het bestemmingsplan 'Wildersekade F voor het gebied ten noorden van Schiebroek, regelende de bestemming van gronden tussen het kassengebied en de stedelijke bebouwing, kwam gereed en werd bij Burgemeester en Wethouders ingediend op 6 oktober Enige bejaardentehuizen kwamen gereed en werden in gebruik genomen; ook de bouw van een middelbare school kwam gereed. Een aanvang werd gemaakt met de bebouwing van het bedrijfsgebied langs het noordelijk gedeelte van de Adrianalaan. Het hoge woongebouw bij de entree van Schiebroek langs de Wilgenplaslaan kwam op hoogte en wordt afgewerkt. Ten behoeve van een betere openbare vervoersverbinding met de stad, werd in overleg met de R.E.T. een plan opgesteld voor een tram-tracé. Het viaduct in de Hofpleinspoorbaan, ter plaatse van de Zurckweg, is in aanbouw. Onder dit viaduct voert het tracé van de weg naar Overschie, welke in de eerstkomende jaren zal worden aangelegd. <9ve/\yc/i/e. De plannen voor een doorbraak door het oude Overschie ter plaatse van de Rotterdamse Schie werden verder uitgewerkt. In verband met de parkeernood en de moeilijke afwikkeling van het verkeer, worden tekeningen vervaardigd voor een geheel nieuw stratenplan, zowel voor Kleinpolder-West als voor Kleinpolder-Oost. Het plan voor Kleinpolder-West wordt momenteel begroot. Nadat de voorbereidende werkzaamheden zullen zijn voltooid, zal het plan aan Burgemeester en Wethouders worden aangeboden. Van zeer veel invloed op deze wijk zal het verkeersplein met aan- 85

10 en afvoerwegen zijn, dat momenteel in overleg tussen Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam wordt ontworpen, ter plaatse van de kruising RW 13 met de in aanleg zijnde verbindingsweg tussen RW 3 en RW 20. De plannen verkeren in een vergevorderd stadium. De bouwplannen voor een bejaardentehuis aan de Abtsweg kwamen gereed. De zandophoging t.b.v. de uitbreiding van de begraafplaats Hofwijk vordert gestadig. Gronden ten noorden van de begraafplaats werden gereserveerd ten behoeve van de verdere uitbreiding. 2te/#/?ö/der. Naar aanleiding van het Raadsbesluit om terreinen in deze polder te bestemmen voor de oprichting van tentoonstellingsgebouwen (in verband met het, wegens de bouw van een Medische Faculteit, verloren gaan van de Ahoy'-hallen) werden de werkzaamheden met betrekking tot de nadere indeling van deze polder en het regelen van bestemmingen ten behoeve van bepaalde belangen 'stopgezet'. Door de Dienst van Gemeentewerken wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van bouwen op het terrein, hetwelk sedert jaren door de Roteb in gebruik is voor het storten van huisvuil. Zej/zert/wve/we/joftfer. Voortgewerkt werd aan de nadere detaillering van het recreatieplan in deze polder. Nadat de onderzoekingen m.b.t. de afwatering van de polder waren voltooid, kon eveneens worden verder gewerkt aan de nadere detaillering van een volkstuincomplex en de terreinen voor zgn. 'rommelbedrijven' ten zuid-westen van de Gekro. Het overleg tussen de Provinciale Waterstaat en de dienst van Stadsontwikkeling met betrekking tot het tracé van de provinciale weg PW 19 en de aansluiting aan het stads wegennet nadert zijn voltooiing. Wegens deze aanleg dreigt het contact van de wijk Schiebroek met het zwembad Wilgenpias via het zgn. Wilgenplastunneltje te worden verbroken; mogelijkheden om dit wenselijke contact te handhaven, worden onderzocht. Tussen de Vliegveldweg en de zgn. Overschieseplasjes kwamen, op de daarvoor bestemde grond, bouwplannen gereed voor een motel. SWi/evee/we/w/cfer. Een bestemmingsplan 'Schieveensepolder' regelende de bestemming van gronden overeenkomstig het streekplan Rechter-Maasoever, kwam gereed. In dit gebied wordt door de Prov. Waterstaat, in overleg met de 86

11 dienst van Stadsontwikkeling, een tracé voorbereid t.b.v. de provinciale weg P.W. 20. ZWZV/H>//A:. Bij herstrating werd in Zuidwijk I de parkeeraccommodatie uitgebreid. De bedoeling is dit successievelijk ook in de andere buurten te realiseren in verband met het steeds toenemende autobezit. Met de bouw van een confectiefabriek aan de Slinge, nabij de Zuiderparkweg, is een aanvang gemaakt. In deze voltooide wijk zijn nog enkele terreinen voor bijzondere bebouwing en bedrijfsterreintjes beschikbaar. Pe/w/rec/i/. Ook in deze wijk wordt per buurt een onderzoek verricht naar een uitbreiding van de parkeermogelijkneden. Als eerste buurt is, in verband met de herstrating, Pendrecht VI bezien. Voor een telefooncentrale is aan de Baarlandhof een terrein gereserveerd. Behoudens enige bebouwing op bedrijfsterreinen en enige woningblokken nabij de Dorpslaan, is de wijk Pendrecht voltooid. Voor de doortrekking van de metro naar Zuidwijk-Pendrecht is het tracé langs de Zuiderparkweg nader uitgewerkt. JFtffl/Aave/z Z.Z. en Aef #efow te«oö-ïte/z v<z«fife ï. De realisatie van de bedrij fsbebouwing en de stratenaanleg vinden regelmatig voortgang. Nieuwe bouwplannen zijn ingediend voor enige bedrijven in het expediteurscentrum. Voor één expeditiebedrijf in dit centrum is met de bouw aangevangen. Voor de bouw van een groot vrachtautocentrum zijn de plannen in een voorbereidend stadium. /fe>p/agtf- e/w/iav<?/z. Het uitbreidingsplan in onderdelen Heyplaat-Eemhaven is op 1 juli 1965 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld en op 3 november 1965 door het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Voor de bouw van een zwembad in dit gebied zijn de plannen gereed. Perms. De verbetering en uitbreiding van het bestaande zwembad is gereedgekomen. üfoo^v/fe/. Voor de doortrekking van de metro naar Hoogvliet zijn plannen in studie. Over de vervanging van de Spijkenisserbrug door een tunnel wordt met Rijkswaterstaat, de Provincie en de Gemeente Spijkenisse overleg gepleegd. Voor de woongebieden Nieuw Engeland, Digna Johannapolder en Westpunt is een bestemmingsplan in voorbereiding. 87

12 De bouw van 630 Dura Coignetwoningen op de Zalmplaat is nagenoeg gereedgekomen. Begonnen werd met de bouw van 236 eengezinswoningen voor de Dienst van Volkshuisvesting. De voorbereiding voor de bouw van 60 eengezinswoningen voor het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is in een vergevorderd stadium. Tevens is begonnen met de bouw van een dubbele G.L.O. school, een kleuterschool en een gymnastieklokaal. In het toekomstige centrum van dit gebied is aangevangen met de bouw van 7 winkels en 7 woningen. Nabij de Oudelandseweg werd een terrein beschikbaar gesteld voor de bouw van een transformatorstation. Lowfordzyert. De woningbouw werd in alle sectoren vrijwel voltooid. Van de nog ontbrekende hoge woongebouwen is er één in uitvoering; voor de laatste etagewoningen zijn plannen in voorbereiding. Er zijn nog slechts enkele terreinen voor bungalows uit te geven. De buurt- en wijkwinkels zijn gereed; het merendeel der scholen is in gebruik. Van de belangrijkste bijzondere gebouwen zijn, voor zover nog niet gerealiseerd, de bouwplannen aanwezig; slechts enkele terreinen komen nog voor uitgifte in aanmerking. De groenaanleg vordert zichtbaar. In het industriegebied 'Buitendijk' zijn alle terreinen uitgegeven en is de bebouwing op enkele kleinere objecten na voltooid. In het industriegebied Van der Woudensland is het merendeel der beschikbare terreinen gereserveerd en kwam enige bebouwing tot stand. De ontsluiting vordert gestadig. Aan de completering van het wegennet wordt voortdurend gewerkt. Met de tunnelverbinding naar Groot-IJsselmonde is inmiddels een aanvang gemaakt. Groo/-//s^//wo/zcfe en //s^/moncfe-z>o/7?. De aanleg van het hoofdwegenstelsel kon voor een groot deel verwezenlijkt worden; op enkele punten kon de nagestreefde afronding niet worden bereikt wegens moeizaam verlopende verwerving. De verkeerswerken bij en naar de Van Brienenoordbrug werden vrijwel voltooid. Met de werkzaamheden voor de tunnelverbinding naar Lombardijen is een begin gemaakt. De bouwactiviteit werd, behalve in de vrijwel gereed zijnde buurten Dorp, Zomerland en Sportdorp met kracht voortgezet.

13 27. over //z va/z ^/e Jf/7/ew /7. 22.

14 25. Z)e P/7/7S /i/eafl/jf/erpo/f/er #ez/e/i vaw 005/ «aar wes/; op /b/o /iero-cawera. 24. y4an f/e p/er va/i f/e f/e 'Go/ar Nor', /on;/o/o 7f/eva/or

15 25. Jfes/e/Arade- Wes/ez/ara/i we/ /re/ A:a/»/oor^eZ>owH' VÖ/J Pfa. ww O//;//»ere/i iv. K.,. 26. Z)e

16 27. De ' fa aa«6owm>, /Teer itofce/w^, oa:/06e/\ 25.

17 Een groot aantal buurtvoorzieningen en scholen kwam gereed. Een bouwplan voor het winkelcentrum is in voorbereiding. Aan de Spinozaweg in het gebied Groot-IJsselmonde werd een terrein gereserveerd voor het stichten van een verzamelgebouw ten behoeve van gemeentelijke instellingen. Recreatieve voorzieningen kwamen in bescheiden mate tot stand. //oea: va«i/o/fortd. De belangrijkste bouwactiviteit vond plaats in de delen Noord en Noordwest, terwijl in het plan Oost een aanvang werd gemaakt met de bouw van 89 eengezinshuizen en 2 flats voor 50 bejaardenwoningen; tevens zijn in dat gebied in voorbereiding de plannen voor de bouw van 50 eengezinshuizen en 55 garageboxen. Verbreding van de noordelijke invalsweg is in ontwerp gereed; de overige wegen worden geleidelijk gecompleteerd. De camping is praktisch gereed gekomen; met de bouw van een tijdelijk zwembad wordt binnenkort aangevangen. In het industriegebied aan de Zekkenweg kwam enige bebouwing tot stand; een bedrijfsterrein zal worden geprojecteerd ten oosten van de Haakweg. In 1965 kwamen de volgende plannen voor recreatieobjecten gereed: 1. groenplannen voor de nieuwe stadsdelen Alexanderpolder, Groot-IJsselmonde en Zalmplaat. 2. omwerking groenplan randgebied 110 Morgen. 3. omwerking recreatiegebied ten noorden van de omgelegde Molenlaan. 4. omwerking groenplan Blijdorpsepolder. 5. groenplannen voor het gebied tussen Bovendijk en Hofpleinspoorbaan. 6. recreatiestrook ten oosten van het Kralingse Bos. 7. basisplan Park Zestienhoven. 8. groenplan Mathenesserlaan en Rochussenstraat. 9. diverse speelplaatsen en zit-gelegenheden. 10. beplanting ten zuiden van de Van Brienenoordbrug. 11. schetsplan Bergse Bossen. 12. groenplan Spinozaweg. 89

18 13. bomenplan omgeving Mariniersmonument. 14. volkstuincomplex Elftplaat II. 15. recreatiestraat ten noorden van Havenspoor tussen Zuidwijk en Lombardijen. 16. diverse plannen voor tijdelijke groenaanleg van braakliggende terreinen. Enige objecten, waarmee een aanvang werd gemaakt, zijn: Ö. groenplan woningcomplex Zestienhovensepolder. 6. groenplan recreatiestrook ten noorden van het vliegveld. c. omwerking groenplan Overschiese Plasjes. */. groenplan industrieterrein Van der Woudensland. e. diverse groenplannen voor Alexanderpolder (o.a. groenstructuurplan voor Rotterdam-Oost), Groot-IJsselmonde (o.a. wijkpark) en Zalmplaat. ƒ. wijzigingen groenaanleg i.v.m. nieuw tracé tramlijn 2. #. recreatiegebied ten zuiden van de Brandaanstraat (IJsselmonde-Dorp). A. groenplan Churchillplein. /. groenplan tussen Groene Kruisweg en Albert Plesmanweg. In het jaar 1965 werd de ontwerparbeid aan belangrijke delen van het toekomstige wegennet rondom Rotterdam voortgezet. Zo werden schetsontwerpen gereed gemaakt voor zowel een Spijkenissertunnel als een Parkwegtunnel. In aansluiting hierop werden de aansluitingen met de Aveling en het Parkwegtracé in Hoogvliet herzien. De grote verkeersdruk op het kruispunt Aveling zal vermoedelijk ingrijpende maatregelen nodig maken. De betreffende ontwerpstudies zullen binnenkort worden voortgezet. De studies over de Europaweg in het Botlekgebied kwamen gereed. Eveneens kwam een schetsontwerp voor het Blankenburgtunnel-tracé gereed. Ontwerpen voor nieuwe toeritten van de Botlekbrug (nieuwe stijl) kwamen klaar. Het overleg met Rijkswaterstaat over de wijze waarop Rijksweg 13 aan de ruit om Rotterdam moet worden aangesloten, werd op intensieve wijze voortgezet. Naast doelgerichte studies van theoretische aard werden ontwerpen en maquettes van in beschouwing genomen oplossingen vervaardigd. Een hernieuwd onderzoek naar 90

19 de verkeersintensiteiten en relaties tussen aan- en afvoerwegen ter plaatse kwam gereed. De ontwikkeling van het verkeer over de Van Brienenoordbrug werd nauwlettend gevolgd en in samenvattende beelden verwerkt. In nauw verband hiermee staan de ontwerpen met betrekking tot de aansluitpunten op de Maasboulevard, teneinde de capaciteit van deze weg tot zo groot mogelijke hoogte op te kunnen voeren. Met betrekking tot de nieuwe tunnels in het centrale stadsdeel, werd een enquête gehouden naar herkomst en bestemming van het Maastunnelverkeer. Eveneens werden hier waarnemingen en berekeningen verricht met het oog op de aan de Willemstunnel toe te kennen capaciteit. De verdere bestudering van de toeleidings- en afvoerwerken in samenhang met de bouw van één of twee spoorwegtunnels vond voortgang. Aan de Rechter-Maasoever wordt deze arbeid thans ondersteund door de medewerking van prof. ir. A. Heetman, die de simulering van de verkeersafwikkelingen in ontworpen situaties verzorgt met behulp van de inmiddels in Eindhoven beschikbaar gekomen computer. In de binnenstad werd de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het Hofplein, dat thans voor uitvoering door de dienst van Gemeentewerken kon worden gereed gemaakt. Het Stationsplein en de aansluiting aan het Weena gaf veel problemen in verband met de ongewisheid omtrent de toekomstige loop van de tramlijnen. In de ontwerpstudies die nog voortduren, worden R.E.T. en Verkeerspolitie regelmatig gekend. De ontwerpen gaan vergezeld van capaciteits- en wachttijd-beschouwingen zowel voor het openbaar vervoer als voor het gemotoriseerd verkeer alsmede voor wielrijders en voetgangers. Het Eendrachtsplein en de profilering van de Westblaak vereisten vele alternatieve ontwerpstudies in verband met de openbare vervoersvoorziening over de lijn Westblaak-Blaak. Aan projecten voor een openbare vervoersvoorziening naar Oost - zowel in de vorm van een metro als een sneltramvoorziening - werd voortgewerkt. Ontwerpen voor een situatie van een N.S. station in Oost met bijbehorend wegenstelsel en kruispunten kwamen gereed. Schetsontwerpen voor een verkeersweg langs de Rotte kwamen klaar. De beschouwingen over de inrichting van de binnenstad, om- 91

20 sloten door Coolsingel-Westblaak-Mauritsweg-Weena, kwamen gereed. De resultaten worden thans in een rapport en een ontwerp vastgelegd en gereed gemaakt voor verdere behandeling door het Gemeentebestuur. Op tal van punten in de bestaande stad maakten hetzij de verkeersontwikkeling, hetzij de voorgenomen herzieningen in het openbaar vervoer of de waterstaatkundige toestand (waterkeringen) herziening van profielen en kruispunten noodzakelijk. Een onderzoek naar de huidige verkeersproduktie van Rotterdam Oost (Het Lage Land) kwam gereed, waardoor een inzicht werd verkregen in het aandeel dat openbaar en particulier vervoer hierin nemen. Eveneens kwam een onderzoek gereed naar de betekenis van de Gemeenteveren uit vervoersoogpunt bezien. Met betrekking tot het parkeren kwamen verschillende onderzoeken naar de parkeersituatie in woonwijken klaar, alsmede in een aantal gevallen voorstellen tot verbetering. Het onderzoek naar parkeerintensiteit en parkeergedrag in de binnenstad vindt regelmatig voortgang. Een onderzoek naar de mogelijkheid het parkeergedrag na de invoering van parkeermeters c.q.-schijven te kunnen voorspellen, kwam gereed. In internationaal verband werd wederom medewerking verleend bij het houden van de zogenaamde Europatellingen. Hierbij werd op ruime schaal gebruik gemaakt van werkstudenten. De zogenaamde Driewegpunten in de wegen nabij het Zuidplein werden op hun bruikbaarheid getoetst door proeven op ware grootte. Medewerking werd hierbij verleend door de dienst van Gemeentewerken, waarbij vooral de afdeling Landmeten zich veel inspanning heeft getroost. Deze voor de eerste maal genomen proeven gaven belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de definitieve uitvoering. In de loop van 1965 kwamen de volgende grotere studies gereed: 1. groeninventarisatie per 1 januari beroeps- en werkbevolking van Rijnmond; een vergelijking aan de hand van de volkstellingen 1947 en scholenplan Hoogvliet-Spijkenisse. 92

21 4. zesde personeelsenquête Pernis-Botlek-Europoort. 5. Mens en Buurt; een onderzoek naar de achtergronden van buurtwaardering in Hillegersberg en Zuidwijk. 6. analyse van de bedrijfsvestigingen, anders dan winkels, in een gebied gelegen ter weerszijden van de Bergweg, alsmede poging tot stellingname inzake het probleem van bedrijfsvestiging in oudere woonwijken. 7. zwembaden voor Rotterdam. 8. diverse notities inzake het verschaffen van nadere programmatische gegevens m.b.t. de wijk Ommoord. 9. diverse notities inzake de ontwikkeling van winkelcentra in diverse delen van de Gemeente (o.m. centrum Groot-IJsselmonde, Centrum Zuid). VOLKSHUISVESTING Het woningcontingent dat aan de samenwerkende gemeenten in het Waterweggebied voor 1965 werd toegewezen bedroeg Hiervan kreeg Rotterdam 971 woningwetwoningen, 781 premiewoningen en 791 vrije-sectorwoningen toebedeeld. Van de aan de andere gemeenten in het Waterweggebied toegewezen woningen kwam een deel ten goede aan Rotterdamse woningzoekenden. In 1965 werd begonnen met de bouw van 2685 woningen; voltooid werden 5013 woningen, waarvan 2947 woningwet-, 683 premie- en 914 vrije-sectorwoningen en een aantal eenheden in diverse centra. Meer dan tot dusverre had de vraag op de woningmarkt de aandacht. Zowel het bouwbeleid als de distributiemaatregelen werden daarop zoveel mogelijk afgestemd. In het bijzonder de huisvesting van bejaarden stond in het brandpunt van de belangstelling. Tevens werd door het opvoeren van het wooncomfort bij de nieuwbouw (o.a. aanbrengen centrale verwarming) in de woningsector getracht zoveel mogelijk opschuiving te bevorderen. Door beide maatregelen, de bouw van bejaardenwoningen en de verhoging van het wooncomfort, kwamen goede goedkope woningen vrij voor gezinnen waarvoor het niet mogelijk is nieuwe woningen met voor hen aanvaardbare huren te bouwen. In de huursector van ƒ 75, tot ƒ 125, per maand blijkt namelijk 93

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL

PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL Alle mensen wat een werk Aan het Project Wijkertunnel is ruim drie jaar gebouwd. Dat is niet niks. Ruim duizend mensen zijn betrokken geweest bij dit staaltje weg- en waterbouw.

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid?

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? M.S. de Graaf-Kouijzer RT Masteropleiding ASRE-MSRE Begeleider: mr. T. ten Have RT 31 januari 2006 Voorwoord Voor u ligt de Master Thesis

Nadere informatie

Het lege westen. 'West' en het Bossche industriebeleid in de jaren 1910-1940. Hoe voelt een stad zich?

Het lege westen. 'West' en het Bossche industriebeleid in de jaren 1910-1940. Hoe voelt een stad zich? I P Avonds, H M Brokken. 'Heusden tussen Brabant en Holland (1317-1357) Analyse van een grensconflict', in Varia Historica Brabantica 1V (1975) 1 e v 2 Stadsarchief 's-hertogenbosch. charterverzameling,

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

werkdocument -- ----,- rijkswaterstaat private financiering van publieke werken; enkele nederlandse ervaringen door j. nicolai directie flevoland

werkdocument -- ----,- rijkswaterstaat private financiering van publieke werken; enkele nederlandse ervaringen door j. nicolai directie flevoland rn~nlsterle van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat directie flevoland -- ----,- werkdocument private financiering van publieke werken; enkele nederlandse ervaringen door j. nicolai ministerie van verkeer

Nadere informatie

1. DE GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING

1. DE GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING 1. D E GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING De geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland is rijk aan interessante gebeurtenissen. Het is onmogelijk om al die verhalen in een kort bestek weer te

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Inhoud Met deze jaarrapportage wordt beoogd een beeld te geven van de werkzaamheden die in 2012 binnen

Nadere informatie

ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3. Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft, tel. 015-783952/4678.

ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3. Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft, tel. 015-783952/4678. ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE Max Jeleniewski STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3, Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Civiele Techniek, Vakgroep Civiele. Planologie, Stevinweg 1, Postbus

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Midden-Del --- ---- -._"", losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr.

Midden-Del --- ---- -._, losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. Midden-Del losse nummers f 3,50 Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. 2, juni 1984 ---- -._"", --- 2 Midden-Delfkrant REDACTIONEEL achtste jaargang nr. 2, juni 1984 De

Nadere informatie