Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs."

Transcriptie

1 S T U D I E G I D S T O E R I S M E Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel Fax

2 Beste cursist, De opleidingen medewerker reisbureau/touroperator en toeristisch receptionist op secundair niveau zijn bedoeld voor cursisten die graag in de toeristische sector werken. Ben je gepassioneerd door reizen? Ga je graag om met mensen? Kun je goed verkopen en ben je administratief sterk? Dan is een job als medewerker reisbureau of touroperator misschien voor jou weggelegd. Je onthaalt klanten als hotelreceptionist, in een toeristische dienst, museum, attractiepark of verblijfspark. Je verschaft informatie, behandelt de nodige formaliteiten bij aankomst en vertrek, plant activiteiten en regelt de facturatie. De opleidingen zijn modulair gestructureerd. Dit modulaire systeem biedt aan de cursist de mogelijkheid in te schrijven en examen af te leggen enkel voor die modules die hem interesseren of waarvoor het nuttig is zijn kennis te actualiseren. Binnen bepaalde grenzen kan de cursist zelf zijn studieritme en studiepakket bepalen en aldus op een meer flexibele manier een diploma behalen. Welke modules je kan volgen en wat hun onderlinge samenhang is, vind je in het structuurschema. De week voor de start van elke module kan er worden ingeschreven. Annick De Jonghe, adjunct-directeur MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 1

3 MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR U u r r o o s t e r Algemene omgangsvormen : di u. 15/09-24/11 Inleiding in de toeristische sector : di u. 01/03-17/05 Sectorspecifieke informatica : vr u. 18/09-27/11 Specifieke toer. comm. 1ste vreemde taal : vr u. 18/09-15/01 Specifieke toer. comm. 2de vreemde taal : vr u. 22/01-20/05 Toeristische bestemmingen : vr u. 04/12-20/05 TOERISTISCH RECEPTIONIST U u r r o o s t e r Algemene omgangsvormen : di u. 15/09-24/11 Back- en frontoffice : di u. 15/09-23/02 Inleiding in de toeristische sector : di u. 01/03-17/05 Onthaal en informatie : vr u. 22/01-20/05 Specifieke toer. comm. 1ste vreemde taal : vr u. 18/09-15/01 Specifieke toer. comm. 2de vreemde taal : vr u. 22/01-20/05 Zakelijke comm. 3de vreemde taal : di u. 01/12-17/05 S t r u c t u u r s c h e m a S t r u c t u u r s c h e m a een eerste vreemde taal 1 een eerste vreemde taal 2 Specifieke toeristische communicatie in een eerste een eerste vreemde taal 1 een eerste vreemde taal 2 Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal vreemde taal een tweede vreemde taal 1 Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal een tweede vreemde taal 1 Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal Zakelijke Nederlands 1 Zakelijke Nederlands 1 een derde vreemde taal 1 Inleiding in de Algemene omgangsvormen Inleiding in de Algemene omgangsvormen toeristische sector voor de toeristische toeristische sector voor de toeristische sector sector 40 lt 40 lt 40 lt 40 lt ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator 40 lt Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen 40 lt Onthaal en informatie Back- en front-office Werkplekleren voor een toeristisch receptionist Toeristische bestemmingen Verkoop van toeristische producten Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/ touroperator 100 lt T o t a a l a a n t a l l e s t i j d e n : T o t a a l a a n t a l l e s t i j d e n : MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 3

4 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen kunnen verleend worden door de directie mits het voorleggen van diploma s of getuigschriften waaruit blijkt dat de nodige kennis reeds verworven is. TWEEDEKANSONDERWIJS Cursisten die nog geen diploma van secundair onderwijs hebben, kunnen een individueel aangepast combinatiepakket volgen bij tweedekansonderwijs en bij de opleiding toerisme aan ons centrum. Op deze manier kunnen zij een diploma van secundair onderwijs behalen. Voor meer informatie over tweedekansonderwijs verwijzen we je door naar de site van www. tweedekansonderwijs.be. TERUGBETALEN INSCHRIJVINGSGELD Aan cursisten die het diploma secundair onderwijs behalen, wordt een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat ze hebben betaald. Om een premie te verkrijgen, dien je een aanvraagdossier in bij de afdeling: Volwassenenonderwijs, schoolbeheer, secretariaat 6, C20, Koning Albert II-laan Brussel. De aanvraag moet uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma of het certificaat gebeuren. Je aanvraagdossier bestaat uit: je persoonsgegevens: voornaam, familienaam, adres en rekeningnummer waarop de premie moet gestort worden; een kopie van het behaalde diploma of certificaat; de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je hebt betaald. Bewaar dus goed alle betalingsbewijzen. het geval is, krijg je ook informatie over de betalingstermijn waarbinnen je de premie krijgt. LESLOCATIE Alle lessen worden gegeven in de Potvlietlaan 2A, 2600 Berchem. MEER INFORMATIE De informatie in deze studiegids is onder voorbehoud en er kan in de loop van het schooljaar van afgeweken worden. Voor meer informatie kan je terecht op het secretariaat te: Antwerpen maandag u. I u. I I u. dinsdag u. I u. I I u. woensdag u. I u. I u. donderdag u. I u. I I u. vrijdag u. I u. I I u. Berchem maandag u. dinsdag u. I u. donderdag u. Onze website Via mail Je krijgt uiterlijk na 45 kalenderdagen informatie of je aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit 4 MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 5

5 M o d u l e : A l g e m e n e o m g a n g s v o r m e n v o o r d e t o e r i s t i s c h e s e c t o r M o d u l e : B a c k - e n f r o n t - o f f i c e Ann Spapen Arthur Ross Cursus van de leerkracht Cursus van de leerkracht Proces- en productevaluatie Proces-en productevaluatie In deze module leer je de taken uitvoeren binnen back- en front-office in een toeristisch bedrijf. Naast de belangrijkste administratieve facetten van Omgangsvormen zijn essentieel in de zakenwereld. Van contact naar contract een toeristisch bedrijf, komen ook specifieke taken aan bod. Zoals in staat gaan, valt of staat met jouw persoonlijk gedrag. De bedoeling is dat je bij zijn om op een correcte en gepaste wijze met verschillende type gasten/ elke vorm van contact bewust bent van wat er van je verwacht wordt, welke doelgroepen om te gaan met als doel toeristische en recreatieve diensten en rol je vervult en of je op de voorgrond staat of niet. De contacten kunnen producten te verhuren en te verkopen. tot stand komen in je dagdagelijkse leven, thuis of op school, met je ouders, met je vrienden, bij speciale gelegenheden, tijdens bijzondere ceremoniën, in je beroepsleven of op officiële aangelegenheden waarmee je al dan niet beroepshalve zal geconfronteerd worden. In elk van deze situaties moet je weten hoe je correct te gedragen. Samen onderzoeken en bespreken wij de basisregels van de etiquette. Je zal inzichten krijgen in hoe je je gedrag en de omgangsvormen kan aanpassen aan de verschillende situatie. Zo zal je zakelijk (en in je privéleven) nog meer succes boeken! 6 NAAR STRUCTUURSCHEMA MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 7

6 M o d u l e : I C T- t o e pa s s i n g e n Module: Inleiding in de toeristische sector Ann Spapen Cursus van de leerkracht Proces-en productevaluatie Het doel van deze module is de cursist vaardigheden bezorgen in geselecteerde informaticakennis en hem/haar voor te bereiden op het uitvoeren van taken met een computer in functie van het takenpakket van een medewerker reisbureau/touroperator. Je leert o.a. kantoorsoftware, informatie- en communicatiemedia en sociale media gebruiken. Marc Van Laer Eigen cursus leerkracht Proces-en productevaluatie Wat is het verschil tussen een reisagent en een touroperator? Welke beroepsverenigingen zijn er in de toeristische sector? De antwoorden op deze vragen en een aantal toeristische begrippen komen aan bod in deze module. Verblijf en transport zijn twee basisbegrippen voor een toeristisch product. We vergelijken een aantal accomodatievormen en hotelclassificaties. De verschillende transportvormen zoals luchtvaart, cruises, ferrydiensten, spoorwegen, autocars en huurwagens komen ook aan bod. Kortom, in deze module worden we vertrouwd met alle basisbegrippen waarmee we aan de slag moeten om te komen tot een volwaardig toeristische product voor onze klanten. 8 NAAR STRUCTUURSCHEMA MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 9

7 M o d u l e : O n t h a a l e n i n f o r m at i e M o d u l e : S e c t o r s p e c i f i e k e i n f o r m at i c a Arthur Ross Cursussen van de leerkrachten Proces- en productevaluatie met o.a. schriftelijke examens en een uitgebreide case (groepswerk) Je bent het eerste aanspreekpunt, het gezicht, de stem van de organisatie. Je staat in voor het telefonisch en persoonlijk onthaal van bezoekers, leveranciers en klanten van de organisatie waarvoor je werkt. Je zorgt ervoor dat telefonische oproepen bij de juiste persoon terechtkomen. Daarnaast behoren ook algemene administratieve taken tot jouw opdracht waaronder brieven en documenten opsturen, klasseren en archiveren, het inboeken van afspraken en voorbereiden van vergaderingen. Het belang van de persoon die de onthaalfunctie uitoefent wordt vaak onderschat. Het is echter een geweldige job vanwege de afwisseling en de sociale contacten en de kans die erin zit om je talenkennis aan te wenden. Durf je deze uitdaging aan? We eindigen deze module met een case study waarin alle aangeleerde technieken en kennis aan bod komen. Ann Spapen Cursus van de leerkracht Proces- en productevaluatie In deze module leer je de specifieke informatie- en reserveringssystemen voor de toeristische sector gebruiken. Je leert reizen reserveren met het computerprogramma Belgian Travel Network (BTN), een online database van touroperatoraanbiedingen. Dit programma is een must voor wie in de reisbranche aan de slag wil. Verder leer je werken met Amadeus. Dit is een computerprogramma om vluchten te reserveren en is essentieel voor wie in de branche terechtkomt van de zakenreizen. 1 0 NAAR STRUCTUURSCHEMA MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 1 1

8 M o d u l e: Specifieke to e r i s t i s c h e c o m m u n i c at i e in een eerste vreemde ta a l M o d u l e: Specifieke to e r i s t i s c h e c o m m u n i c at i e in een tweede vreemde ta a l Yolande Vandamme Niveau richtgraad 1.2 Corbeau S., Dubois C. & Penfornis J-L. (2013). Méthode de français professionnel du tourisme. Tourisme.com. Product- en procesevaluatie van de vier vaardigheden In deze cursus leer je communiceren met Franstalige klanten, leveranciers,... De nadruk ligt op de mondelinge communicatie, omdat je die het meest nodig hebt. Je leert jezelf en je bedrijf voor te stellen, klanten te ontvangen en te informeren, telefoongesprekken te voeren, maar ook de promotie van een bestemming, de verkoop van toeristische producten enz. komen aan bod. De schriftelijke vaardigheden zullen eveneens geoefend worden, zoals informatie uit een reisbrochure halen, een reservatie maken of annuleren, een formele brief schrijven. Hierbij wordt ook de nodige woordenschat i.v.m. de toeristische sector aangebracht, evenals de basisgrammatica, om zo jezelf duidelijk verstaanbaar te kunnen maken. Vera Van Gastel Niveau richtgraad 1.2 Jones L. (2005). Welcome! Student s Book: English for the Travel and Tourism Industry (2nd edition). Cambridge university press. Product- en procesevaluatie van de vier vaardigheden In deze cursus leer je communiceren met Engelstalige klanten, leveranciers,... De nadruk ligt op de mondelinge communicatie, omdat je die het meest nodig hebt. Je leert jezelf en je bedrijf voor te stellen, klanten te ontvangen en te informeren, telefoongesprekken te voeren, maar ook de promotie van een bestemming, de verkoop van toeristische producten enz. komen aan bod. De schriftelijke vaardigheden zullen eveneens geoefend worden, zoals informatie uit een reisbrochure halen, een reservatie maken of annuleren, een formele brief schrijven. Hierbij wordt ook de nodige woordenschat i.v.m. de toeristische sector aangebracht, evenals de basisgrammatica, om zo jezelf duidelijk verstaanbaar te kunnen maken. 1 2 NAAR STRUCTUURSCHEMA MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 1 3

9 M o d u l e : T o e r i s t i s c h e b e s t e m m i n g e n M o d u l e: Verkoop to e r i s t i s c h e producten Marc Van Laer Cursus van de leerkracht Proces- en productevaluatie We beginnen deze module met een heropfrissing van een aantal aardrijkskundige begrippen die hun invloed hebben op het reisgedrag en vooral de keuze van de bestemming waar reizigers naartoe gaan. Vervolgens gaan we na welke momenteel de meest populaire toeristische bestemmingen zijn. We ontleden eerst samen een aantal concrete en populaire reisbestemmingen. Nadien leren we zelf een aantal reisbestemmingen ontleden en beschrijven. Dus ook in deze module is er ruimte voor een zelfstandige en praktijkgerichte aanpak. We moeten ook rekening houden met de actuele toestand van bepaalde landen en regio s. Bepaalde reizen zijn nu eenmaal niet zonder enig risico. Verder komen ook nog milieu-, sociale en ethische aspecten van toerisme aan bod. Arthur Ross Cursussen van de leerkrachten Proces- en productevaluatie met o.a. schriftelijke examens en een uitgebreide case (groepswerk) Voor het verkopen van toeristische producten en diensten zijn inhoudelijke kennis en specifieke kwaliteiten nodig. Tegenwoordig moet men zich onderscheiden van andere verkopers en/of dienstverleners om de klant te overtuigen van de aangeboden producten en/of diensten. In dit onderdeel van de opleiding ontwikkel je de commerciële vaardigheden en technieken die van essentieel belang zijn in de zakelijke dienstverlening. Deze zullen je in staat stellen gerichter en flexibeler op de vraag van de klanten in te spelen. Daarnaast leggen wij de nadruk op het ontwikkelen van een positieve relatie met de klant op lange termijn. Op deze manier verbeter je niet alleen de verkoopkwaliteiten en bereik je ook betere resultaten, maar geef je ook een positieve totaalervaring aan de klant mee. Specifiek voor de toeristische sector leer je klanten correct informeren over toeristische producten en bestemmingen. Ook ben je verantwoordelijk om 1 4 NAAR STRUCTUURSCHEMA MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 1 5

10 een aantal bijkomende producten te verkopen zoals o.a. reisverzekeringen, luchthavenvervoer, Klanten moeten correct geïnformeerd worden over prijzen, eventuele bijkomende reisdocumenten, inentingen en tot slot moet je op een correcte manier een toeristisch dossier kunnen afhandelen. We eindigen deze module met een case study waarin alle aangeleerde technieken en kennis aan bod komen. Onze aanpak is dus vooral gericht op praktijkervaring. M o d u l e : W e r k p l e k l e r e n Arthur Ross Deze praktijkmodule kan je pas doen in het laatste semester van je opleiding Richtlijnen stagecoördinator Evaluatie door de stagebegeleider, het stageverslag en de presentatie Heb je interesse in een bepaald vakgebied? Zoek dan naar een project waarvoor je een voorkeur hebt. Samen bekijken we dan waar je met de beste ondersteuning een leerrijke stage kan lopen. Zo leer je een bedrijf en de sector beter kennen en doe je praktische ervaring op in een professionele omgeving. Wie weet krijgt je stage een mooie verlenging, en begin je meteen na je studie een loopbaan in dat bedrijf of organisatie. 1 6 NAAR STRUCTUURSCHEMA MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 1 7

11 M o d u l e : Z a k e l i j k e c o m m u n i c at i e - d e r d e v r e e m d e ta a l 1 Yolande Vandamme Geen Wiener B. (2015). Spaans à la carte (4de druk). Intertaal. Proces- en productevaluatie van de vier vaardigheden Spaans voor op reis leert je je plan te trekken in de meest elementaire situaties: een hotelkamer reserveren, een menu bestellen, het openbaar vervoer nemen, informatie op de toeristiche dienst vragen enz. Verder leer je ook, als toekomstig toeristisch receptionist, zelf de Spaanstalige klant verder te helpen. De nadruk ligt op de mondelinge communicatie omdat je die het meest nodig zal hebben. De schriftelijke vaardigheden zullen ook aangeraakt worden, zoals een menukaart lezen, basisinformatie uit een reisfolder halen, een formulier invullen enz. M o d u l e : Z a k e l i j k N e d e r l a n d s Kim Maes STUDIEMATERIAAL Cursus van de docent Schriftelijk + mondeling examen Procesevaluatie De cursus Zakelijke communicatie binnen medewerker reisbureau/ touroperator en toeristisch receptionist tracht de cursist, aan de hand van schriftelijke en mondelinge oefeningen, een correct Nederlands taalgebruik bij te brengen binnen een zakelijke context. Het eerste deel van de cursus leren de cursisten een standaardcorrespondentie in een correct Nederlands taalgebruik te verzorgen. Wat is het belang van een zakelijk document? Welke soorten zakelijke documenten bestaan er? Aan de hand van voorbeelden worden diverse soorten (o.a. prijsaanvraag, bestelbrief, klachtenbrief,.) zakelijke documenten besproken. Vervolgens gaat men dieper in op de zakenbrief. Tot slot wordt er nog aandacht besteed aan de elektronische post. 1 8 NAAR STRUCTUURSCHEMA MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR & TOERISTISCH RECEPTIONIST 1 9

12 Het tweede deel van de cursus gaat dieper in op het face-to-face communiceren. Wat betekent zakelijke communicatie? Hoe gebeurt een onthaal? Wat zijn de voorwaarden van een tweegesprek? Hoe dien je een tweegesprek te voeren? Tot slot gaat men dieper in op afspraken maken. Hoe kan je op een correcte manier een afspraak maken? Het derde en laatste deel gaat dieper in op telefonische contacten. Hoe dien je op een correcte wijze te telefoneren? Hoe wordt een zakelijk telefoongesprek opgebouwd? Hoe spreek je, op een correcte manier, een antwoordapparaat in? Korte inhoud cursus: Zakelijke documenten: wat? Mondeling presentatie De zakelijke brief Telefonische contacten: het telefoongesprek Zakelijke documenten: prijsaanvraag, offerte, bestelbrief, Zakelijke documenten: klantenbrief, circulaire, convocatie Elektronische post De sollicitatiebrief Kennismaking en onthaal Tweegesprekken Afspraken maken 2 0 NAAR STRUCTUURSCHEMA

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle**

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** Financiële Beroepen niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** * In Dronten en Harderwijk alleen BOL ** Dronten: Agripark Oost 2 / Harderwijk:

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant Financiële Beroepen niveau 4 Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * In Harderwijk en Raalte alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Helpt de reisprofessional verder

Helpt de reisprofessional verder Helpt de reisprofessional verder Inhoud Voel je thuis in de reiswereld 3 Reiswerk binnen handbereik 4 Weet jij dat...? 5 De reiswereld 6 Waar werk je in de reisbranche? 8 En dan de functies 10 Verkoper

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie