BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 S T U D I E BOEKHOUD B E D I E N D E G I D S KUNDIG Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel Fax

2 Beste cursist, De opleiding boekhoudkundig bediende op secundair niveau is bedoeld voor cursisten die graag een basisboekhoudkundige opleiding willen volgen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of om verder te studeren in die richting. Boekhoudkundige bedienden en boekhouders zijn gegeerd op de arbeidsmarkt. Met de kennis van boekhouden, die je bij ons opdoet, kan je dus gemakkelijker aan het werk bij bedrijven, in de non-profitsector, in banken of kantoren,. Aansluitend op de opleiding kan je je nog verder bekwamen en specialiseren in onze school. Bij ons kan je ook de graduaatopleiding boekhouden of fiscale wetenschappen volgen. Op deze manier verruim je je kennis nog. De opleiding is modulair gestructureerd. Dit modulaire systeem biedt aan de cursist de mogelijkheid in te schrijven en examen af te leggen enkel voor die modules die hem interesseren of waarvoor het nuttig is zijn kennis te actualiseren. Binnen bepaalde grenzen kan de cursist zelf zijn studieritme en studiepakket bepalen en aldus op een meer flexibele manier een diploma behalen. Welke modules je kan volgen en wat hun onderlinge samenhang is, vind je in het structuurschema. De week voor de start van elke module kan er worden ingeschreven. Annick De Jonghe, adjunct-directeur s t u d i e g i d s b o e k h o u d k u n d i g b e d i e n d e 1

3 UURROOSTER SCHOOLJAAR BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE Inleiding in de boekhouding : vrijdag u. 18/09-27/11 Basisboekhouden : vrijdag u. 04/12-20/05 Inleiding tot de boekhouding voor een Basisboekhouden voor een boekhoudkundig bediende Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundig Uitbreiding in de boekhouding : donderdag u. 17/09-25/02 Economische basisprincipes : donderdag u. 21/01-19/05 Labo fiscaliteit : donderdag u. 17/09-14/01 Burgerlijk, handels- en economisch recht : vrijdag u. 18/09-27/11 boekhoudkundig bediende 40 lt 80 lt bediende 80 lt Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundig bediende 40 lt Zakelijke comm. 1 e vreemde taal : vrijdag u. 22/01-20/05 (gecombineerd onderwijs 25% afstandsonderwijs) Economische basisprincipes Labo Fiscaliteit voor een Kantoorsoftware integratie : donderdag u. 03/03-19/05 Word 1 : maandag u. 14/09-11/01 voor een boekhoudkundig bediende 60 lt boekhoudkundig bediende 60 lt Word 1 : donderdag u. 17/09-14/01 Excel 1 : donderdag u. 17/09-14/01 Excel 1 : woensdag u. 16/09-13/01 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 lt Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 80 lt Zakelijke Nederlands 60 lt PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 20 lt 60 lt Kantoorsoftware integratie Rekenblad 1 Klaviervaardigheden 60 lt 60 lt 20 lt Basis burgerlijk en Praktijk voor een handelsrecht boekhoudkundig bediende 40 lt 80 lt T o ta a l aanta l lestijden: 920 s t u d i e g i d s b o e k h o u d k u n d i g b e d i e n d e 3

4 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen kunnen verleend worden door de directie mits het voorleggen van diploma s of getuigschriften waaruit blijkt dat de nodige kennis reeds verworven is. Voor de informaticamodules is het ook mogelijk om vooraf een examen af te leggen om een vrijstelling te bekomen. TWEEDEKANSONDERWIJS Cursisten die nog geen diploma van secundair onderwijs hebben, kunnen een individueel aangepast combinatiepakket volgen bij tweedekansonderwijs en bij de opleiding boekhoudkundig bediende aan ons centrum. Op deze manier kunnen zij een diploma van secundair onderwijs behalen. Voor meer informatie over tweedekansonderwijs verwijzen we je door naar de site van TERUGBETALEN INSCHRIJVINGSGELD Aan cursisten die het diploma secundair onderwijs behalen, wordt een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat ze hebben betaald. Om een premie te verkrijgen, dien je een aanvraagdossier in bij de afdeling: Volwassenenonderwijs, schoolbeheer, secretariaat 6, C20, Koning Albert II-laan Brussel. De aanvraag moet uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma of het certificaat gebeuren. voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit het geval is, krijg je ook informatie over de betalingstermijn waarbinnen je de premie krijgt. MEER INFORMATIE De informatie in deze studiegids is onder voorbehoud en er kan in de loop van het schooljaar van afgeweken worden. Voor meer informatie kan je terecht op: Het secretariaat maandag : u. I u. I u. dinsdag : u. I u. I u. woensdag : u. I u. donderdag : u. I u. I u. vrijdag : u. I u. I u. Onze website Via mail Je aanvraagdossier bestaat uit: je persoonsgegevens: voornaam, familienaam, adres en rekeningnummer waarop de premie moet gestort worden; een kopie van het behaalde diploma of certificaat; de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je hebt betaald. Bewaar dus goed alle betalingsbewijzen. Je krijgt uiterlijk na 45 kalenderdagen informatie of je aanvraagdossier s t u d i e g i d s b o e k h o u d k u n d i g b e d i e n d e 5

5 M o d u l e : B a s i s b o e k h o u d e n Vera Vanderhoeght Inleiding in de boekhouding Koolen E., Van Haute L., Van Liedekerke C. & Walraevens G. (2014). Boekhouden voor het beleid (9de druk). De Boeck. Syllabus leerkracht De basisbegrippen in verband met het systeem van dubbel boekhouden worden hier aangeleerd. Balans, balansrekeningen, beheersrekeningen, boeken van commerciële en financiële documenten en het registreren van personeelskosten komen aan bod. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden en oefeningen. Bestemming van het resultaat Registratie commerciële activiteiten Btw: percentages, belastingplichtigen, aftrekbare- en verschuldigde btw Aan- en verkoopfactuur In- en uitgaande creditnota s Handelskortingen, ristorno s en rabatten Aankoop- en verkoopkosten Aankopen diensten en diverse goederen Terugstuurbare verpakking Afrekening met de btw-administratie Registratie financiële activiteiten Ontvangsten en uitgaven Interne overboekingen Financiële kortingen Registratie personeelskosten Van brutoloon naar nettoloon Boeken van personeelskosten Sociaal secretariaat Onderwerpen Systeem van dubbel boekhouden De balans: actief = passief Indeling van de balans in rubrieken Balansrekeningen: boekingsregels Minimum Algemeen rekeningstelsel Journaal en grootboek Resultatenrekening: opbrengsten en kosten (boekingsregels) Proef- en saldibalans Introductie in werken met een boekhoudprogramma (Winbooks) Registreren van aan- en verkoopfacturen Registreren van creditnota s Registreren van betalingen en inningen Link naar BTW-aangifte 6 NAAR STRUCTUURSCHEMA 7

6 M o d u l e : B a s i s B u r g e r l i j k e n h a n d e l s r e c h t Ben Janssens Geen voorkennis vereist Van Rompay C., Van Rompay M. & Torfs Y. (2012). Wetgeving - Burgerlijk en Handelsrecht Kantoor (12de druk). De Boeck. Aangevuld met eigen notities van de docent Handelsrecht Begrip handelaar en daden van koophandel De verschillende ondernemingsvormen * De eenmanszaak * De vennootschappen: de NV en de BVBA * Vergelijking van de ondernemingsvormen Aspecten van sociaal recht Het statuut van de zelfstandige en van de werknemer Inleiding tot het recht Definitie van het recht De soorten rechtsregels De verschillende rechtstakken Burgerlijk recht Het personenrecht: * De natuurlijke personen en de rechtspersonen Het goederenrecht * De roerende en de onroerende goederen * De eigendom Het verbintenisrecht * Het algemeen verbintenissenrecht * Het koopcontract * Het huurcontract 8 NAAR STRUCTUURSCHEMA 9

7 M o d u l e : E c o n o m i s c h e b a s i s p r i n c i p e s M o d u l e : I n l e i d i n g i n d e b o e k h o u d i n g Glenn Dewinter Geen voorkennis vereist Cursus van de leerkracht In deze module maakt de cursist kennis met een aantal economische basisbegrippen, die vooral gelinkt zijn met het bedrijfsleven en de boekhouding. Daarnaast krijgt de cursist een inleiding tot de kostprijsberekening en de statistiek. Onderwerpen: De prijsvorming bij verschillende marktvormen Geld, geldcreatie en inflatie De financiële kringloop De werking van de beurs De rol en betekenis van de rentevoet De bedrijfsorganisatie en de ondernemingsdoelstellingen De product- en prijspolitiek De bepaling van de kostprijs en break-evenanalyse Statistische berekeningen en de normaalverdeling Glenn Dewinter Geen voorkennis vereist Cursus van de leerkracht We volgen het schematisch verloop van het koopproces van prijsaanvraag tot factuur. De nodige berekeningen worden gemaakt om tot facturatie over te gaan. De cursist maakt vervolgens kennis met kantoorapparatuur, klassement en archivering. Betalingen worden uitgevoerd en ontvangen waarbij vooral aan elektronisch bankieren aandacht wordt besteed. We voeren een eenvoudige kostprijsberekening uit, berekenen het break-evenpunt en de winstmarge. Tot slot stellen we op basis van een inventaris de balans op en zal de cursist aan de hand van talrijke voorbeelden ontdekken welke uitgaven investeringen zijn en welke uitgaven als kosten te laste vallen van de resultatenrekening. 1 0 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 1

8 M o d u l e : I n l e i d i n g t o t d e B T W Glenn Dewinter VOORKENNIS Inleiding in de boekhouding STUDIEMATERIAAL Cursus van de leerkracht EVALUATIE MODULE - INHOUD In deze module maak je kennis met de algemene principes van de BTW, de belastbare handelingen, de maatstaf van heffing, de aftrek van BTW, enz. We bekijken de btw-aangifte en gaan deze ook invullen. Onderwerpen Het begrip btw en toepassingsgebied De roosters van de btw-aangifte Het invullen van de btw-aangifte Controle en correctieboekingen De btw-aangifte in een boekhoudprogramma (WINBOOKS) M o d u l e : I n t e g r at i e k a n t o o r s o f t wa r e N.N. PC-vaardigheden, Klaviervaardigheden, Tekstverwerking 1 en Rekenblad 1 Cursus van de leerkracht Naast het aanbrengen van basiskennis van kantoorsoftware voor presentatie, communicatie, databeheer en internet worden in deze module ook de bestanden, aangemaakt in andere toepassingen (tekstverwerking, rekenblad) of vergaard via het internet, in de gebruikte toepassing geïntegreerd: tabellen in het rekenblad worden overgebracht in het tekstverwerkend pakket en omgekeerd, tabelgegevens worden vermengd met een basisdocument (mailmerge), afbeeldingen en foto s worden geïntegreerd in een tekst, een presentatie of een rekenblad Aan het einde van deze module is de cursist in staat om beschikbaar tekst- en grafisch materiaal optimaal te integreren in de gebruikte kantoorsoftware. 1 2 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 3

9 M o d u l e : L a b o F i s c a l i t e i t Glenn Dewinter VOORKENNIS Geen voorkennis vereist Bedrijfsinkomsten Roerende inkomsten Onroerende inkomsten We kunnen de verschuldigde belasting berekenen en een aangifte zowel manueel als elektronisch invullen. Verder bespreken we kort de aangifte in de vennootschapsbelasting met de verschillende aftrekmogelijkheden en de btw-aangifte. STUDIEMATERIAAL Van Rompaey C. (2013). Wetgeving - Fiscaal Recht (18de druk). De Boeck. Naslagwerken: Cools H., Debruyne E., Hugelier S., Ruysschaert S. & Van Kerchove W. (2014). Praktisch belastingrecht (6de druk). De Boeck. Hugelier S. (2015). Pakket Praktisch personenbelasting + Praktisch personenbelasting-caseboek (3de druk). De Boeck. Leerplatform EVALUATIE MODULE - INHOUD In de inleiding komen we te weten waarom we belastingen moeten betalen en welke belastingen er allemaal zijn. Centraal in deze module staat de personenbelasting. We bespreken de verschillende rubrieken in de aangifte en verdiepen ons in de volgende onderwerpen: Belastbaar tijdstip Belastingplichtige Personen ten laste Belastinggrondslag Verschuldigde belasting Taxatieproces Voorafbetalingen 1 4 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 5

10 M o d u l e : P r a k t i j k m o d u l e M o d u l e : R e k e n b l a d Vera Vanderhoeght Uitbreiding boekhouden Geen Evaluatie door de stagebegeleider, het stageverslag en de presentatie Deze module situeert zich in de dagdagelijkse realiteit van een boekhoudkantoor, bedrijf of VZW. Tijdens de stage doet de cursist veel praktische ervaring op die zal helpen bij het maken van toekomstgerichte keuzes. De dagelijkse boekhoudkundige taken komen hier aan bod, zoals het inboeken van aankoopfacturen, bankafschriften, kasdocumenten, eventueel boeking lonen. Klanten en leveranciers aanmaken. Documenten sorteren, klasseren, kopiëren, opzoeken. Eventueel werken in Word of Excel. De accenten variëren van stageplaats tot stageplaats. De module omvat tien werkdagen, aaneensluitend of gespreid over meerdere weken. De cursisten zoeken zelf een stageplaats. N.N. Initiatie in de informatica Van den Broeck E. & Cuypers E. (2013). MS Excel De Boeck. Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen of weinig voorkennis van Excel bezitten. Op het einde van de cursus is de cursist in staat om zelfstandig eenvoudige werkbladen te ontwerpen: puntenlijsten, kostprijsberekeningen, budgetten, jaarrekeningen, enz Daarenboven kan de cursist de cijfergegevens omzetten in grafieken en is hij in staat om de lay-out van het werkblad op een zinvolle en efficiënte manier te verzorgen. In deze cursus leer je de grondbeginselen van het werken met een rekenblad. Je leert dit door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Zo worden o.a. de basisbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, naast enkele functies zoals gemiddelde, mediaan en afronden behandeld. Je zal snel ontdekken dat Excel door het gebruik van formules toelaat om geregeld terugkerende bewerkingen te automatiseren. In Excel 1 wordt ook reeds de basis gelegd voor het opzoeken van informatie uit gegevenslijsten. Om gegevens zo goed mogelijk te presenteren wordt er aandacht geschonken aan de opmaak van gegevens en de lay-out van het rekenblad. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gegevens grafisch voor te stellen. Talrijke voorbeelden en oefeningen zijn voorzien. 1 6 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 7

11 M o d u l e : T e k s t v e r w e r k i n g M o d u l e : U i t b r e i d i n g b o e k h o u d e n N.N. Initiatie in de informatica Van den Broeck E. & Cuypers E. (2014). MS Word De Boeck. Om vlot in de basisopleiding van Word te kunnen stappen, is een goede klavierkennis handig. Ook moet je weten hoe je een bestand kan openen, opslaan en sluiten. Je moet ook begrippen kennen zoals klikken, slepen, dubbelklikken, werkbalken, muispointer en cursor. Als je de basisopleiding van Word beëindigd hebt, ben je in staat een zeer fraaie tekst af te leveren, een tekst met een mooie lay-out, eventueel zelfs met een tabel in. Je kunt titels accentueren door een speciaal lettertype te gebruiken, een kader rond de titel of een rand onder de titel te plaatsen. Je kunt tekst uitlijnen, laten inspringen. Je kunt tekstblokken kopiëren of verplaatsen. Je kunt een mooie opsomming maken, je kan marges instellen, enz. Maar het belangrijkste is dat je een inzicht krijgt in de werkwijze, de structuur van Word. Daardoor kan je ook snel verbeteringen aanbrengen omdat je Word begrijpt. Vera Vanderhoeght Basisboekhouden Koolen E., Van Haute L., Van Liedekerke C. & Walraevens G. (2014). Boekhouden voor het beleid (9de druk). De Boeck. Cursus van de leerkracht Winbooks In een eerste gedeelte verdiepen we ons in de eindejaarsverrichtingen, met als doel het resultaat te bepalen en verwerken en de jaarrekening op te stellen. Volgende eindejaarsverrichtingen komen o.a. aan bod: Afschrijvingen en waardeverminderingen Overboekingen van schulden > 1 jaar naar schulden <= 1 jaar Voorzieningen voor risico s en kosten Overlopende rekeningen In het tweede gedeelte werken we opnieuw met het boekhoudprogramma Winbooks en voeren we aankoop- en verkoopdocumenten in, zowel binnenlands, als intra- en extracommunautair. Er wordt ook aandacht besteed aan de BTW-aangifte, het invoeren van bankafschriften en de bezoldigingen via het sociaal secretariaat. 1 8 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 9

12 M o d u l e : Z a k e l i j k e c o m m u n i c a t i e - E n g e l s Vera Van Gastel Voorkennis niveau 1.1 is vereist Grant D. & Hudson J. (2012). Business Result pre-intermediate student s book. Oxford University Press. Engelstaligen die bereid zijn langzaam en duidelijk spreken. Leesvaardigheid Je leert standaardformulieren begrijpen en korte eenvoudige teksten lezen in het Engels. Schrijfvaardigheid Je leert standaardformulieren invullen, telefonische boodschappen noteren en korte eenvoudige teksten ( s, memo s, enz.) schrijven in het Engels. We vertrekken daarbij van concrete situaties en authentieke documenten uit het bedrijfsleven. Deze intensieve basiscursus Zakelijke communicatie Engels bereidt je voor op contacten met Engelstalige klanten, bezoekers en collega s, zowel mondeling (ook telefonisch) als schriftelijk. Je krijgt handvaten aangereikt om vlot en gepast te leren communiceren in het Engels op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Dit houdt concreet in dat we werken aan: Spreekvaardigheid Je leert contacten leggen en eenvoudige sociale gesprekken voeren met Engelstalige collega s en klanten, Engelstalige bezoekers op een gepaste manier onthalen, professioneel reageren op telefonische oproepen in het Engels. Luistervaardigheid Je leert veel voorkomende woorden en basiszinnen begrijpen die jezelf en je werkomgeving betreffen, zodat je een gesprek kunt volgen met 2 0 NAAR STRUCTUURSCHEMA 2 1

13 M o d u l e : Z a k e l i j k e c o m m u n i c a t i e - F r a n s Yolande Vandamme Voorkennis niveau 1.1 is vereist Dubois A. & Tauzin B. (2005). Objectif Express 1 - Le monde professionnel en français. Hachette. M o d u l e : Z a k e l i j k N e d e r l a n d s Vera Van Gastel Geen voorkennis vereist Cursus van de leerkracht Tweetaligheid is een must in België. Deze intensieve basiscursus Zakelijke communicatie Frans bereidt je voor op contacten met Franstalige klanten, bezoekers en collega s, zowel mondeling (ook telefonisch) als schriftelijk. Je krijgt handvaten aangereikt om vlot en gepast te leren communiceren in het Frans op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Dit houdt concreet in dat we werken aan: Spreekvaardigheid Je leert contacten te leggen en eenvoudige sociale gesprekken te voeren met Franstalige collega s en klanten, je leert bezoekers op een gepaste manier te onthalen en professioneel te reageren op telefonische oproepen in het Frans. Luistervaardigheid Je leert veel voorkomende woorden en basiszinnen die jezelf en je werkomgeving betreffen te begrijpen, zodat je een gesprek kunt volgen met Franstaligen die bereid zijn langzaam en duidelijk te spreken. De cursus Zakelijke communicatie tracht de cursist, aan de hand van schriftelijke en mondelinge oefeningen, een correct Nederlands taalgebruik bij te brengen binnen een zakelijke context. Het eerste deel van de cursus leren de cursisten een standaardcorrespondentie in een correct Nederlands taalgebruik te verzorgen. Wat is het belang van een zakelijk document? Welke soorten zakelijke documenten bestaan er? Aan de hand van voorbeelden worden diverse soorten (o.a. prijsaanvraag, bestelbrief, klachtenbrief,.) zakelijke documenten besproken. Vervolgens gaat men dieper in op de zakenbrief. Tot slot wordt er nog aandacht besteed aan de elektronische post. Het tweede deel van de cursus gaat dieper in op het face-to-face communiceren. Wat betekent zakelijke communicatie? Hoe gebeurt een onthaal? Wat zijn de voorwaarden van een tweegesprek? Hoe dien je een tweegesprek te voeren? Tot slot gaat men dieper in op afspraken maken. Hoe kan je op een correcte manier een afspraak maken? Het derde en laatste deel gaat dieper in op telefonische contacten. Hoe 2 2 NAAR STRUCTUURSCHEMA 2 3

14 dien je op een correcte wijze te telefoneren? Hoe wordt een zakelijk telefoongesprek opgebouwd? Hoe spreek je, op een correcte manier, een antwoordapparaat in? Korte inhoud cursus: Zakelijke documenten: soorten + zakenbrief Elektronische post Zakelijk communiceren Kennismaking en onthaal Tweegesprekken Afspraken maken Telefonische contacten 2 4 NAAR STRUCTUURSCHEMA

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Boekhoudkundig Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 29 49-03

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Boekhoudkundig bediende Schooljaar 2016-2017 versie 06-2016 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 29

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs. S T U D I E G I D S T O E R I S M E 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.be

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Boekhoudkundige BO HA 006 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Boekhoudkundig bediende BO HA 006 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 003 Versie 2.0 - Ontwerp Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl9 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 003 Bijlage bij het Vlor-advies[Geef tekst op][geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Rekenprogramma 1 code module C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in eerste vreemde taal 1 code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in een eerste vreemde taal 1 - Frans code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende Om te kunnen starten in deze sequentiële module Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende en dus vrijgesteld te worden van Inleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Om te kunnen starten in deze sequentiële module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 en dus vrijgesteld te worden

Nadere informatie

POLYVALENT VERKOPER. Centrum voor Volwassenenonderwijs

POLYVALENT VERKOPER. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E G I D S POLYVALENT VERKOPER 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.be

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma wil behalen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn vo Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Logistiek beheer opleidingsonderdeel ICT 2 (Rekenblad) code module C1 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica-toepassingssoftware modulenaam Rekenblad 1 code module 6858 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver Kantoor Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver Schooljaar: 2012-2013 0 1 VERNIEUWINGEN KANTOOR VERNIEUWINGEN 2 DE GRAAD Office & Retail: 13 uur/week. Inhoud: administratie, boekhouding, verkoop.

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 - Frans code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig Secretariaat modulenaam Tekstverwerking code module C3 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 Doel en verantwoording Sinds 1 januari 2006 voeren de meeste scholen een dubbele boekhouding en wordt er een jaarrekening opgemaakt en

Nadere informatie

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Als administratief medewerker sta je in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken en het bijhouden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Marketing modulenaam Technieken van marktonderzoek Toegepaste statistiek code module A13B Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 40 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsbelasting 2 code module B5 geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1.

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1. 2. De verkoopcyclus Een periodieke afstemming van de saldi op de btw-rekeningen, met de gegevens van de btw-aangifte (opgemaakt op basis van de dagboeken), is aangewezen (zie p. 131: btw-overboeking).

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker LSSO

Financieel Administratief Medewerker LSSO Financieel Administratief Medewerker LSSO Als financieel administratief medewerker kunt u zelfstandig de boekhouding voeren bij een klein bedrijf. U bent ook inzetbaar voor het uitvoeren van calculaties

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Toeristisch Frans 2 (Zakelijke Communicatie Frans 2) code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen OPLOSSING OEFENINGENBLOK 3 (p. 114) 3.3 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. activazijde 3 Regularisaties i.v.m. aan- en verkopen 1 Stel de redeneringsschema s op. Document Divers document nr. 26 Verrichting:

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Marketing modulenaam Bedrijfsbeheer - economie, financieel management en kostprijscalculatie code module A3 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch Receptionist BO TO 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

medewerker boekhouding medewerker boekhouding

medewerker boekhouding medewerker boekhouding medewerker boekhouding medewerker boekhouding TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN EEn medewerker boekhouding : Boekhouder; Hulpboekhouder; Accounting assistent; Administratief medewerker in de boekhouding;...

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL Module 1 Basisvaardigheden Module 2 Spreadsheets opzetten Module 3 Layout en afdrukken Module 4 Grafieken Module 5 Functies Module 6 Geautomatiseerde oplossingsmethoden Module 7 Werken met databases Module

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003) De

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1.

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1. 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, 2 Financiële feiten en SPL KE1 1.5 boekingsdocumenten. 3 Grootboek SPL KE1 1.3, 1.4 4 Opbrengsten kosten en privé SPL KE1 1.3, 1.4 5 Journaliseren en coderen SPL KE1 2.1, 5.4,

Nadere informatie

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor BOEKHOUDEN MOET JE LEREN ÉN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor Dit leerde je in het 3 e jaar 1 1 Goederen en diensten Goederen zijn tastbare zaken (materieel) Diensten zijn ontastbare zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 De volgorde van lezen... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Meertalig polyvalent bediende BO HA 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 1

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden

Lessenrooster HBO Boekhouden Lessenrooster HBO Boekhouden 2016-2017 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 wo (av) 14/9 21/12 18u00 22u00 Basis Dubbel Boekhouden 1 ma en do (av) 12/9 22/12 18u00

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders JEAN PIERRE VINCKE JO VAN DEN BOSSCHE Vierde editie Antwerpen Cambridge Boekhouden in essentie. Inleiding

Nadere informatie

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2013-2014 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Organisatie en ondernemen Opleidingsonderdeel ICT 1 code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema /

Nadere informatie

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg Reeks I 04 juli 11 juli 18 juli 13.00 uur - 17.00 uur Reeks II 01 aug 08 aug 15 aug 13.00 uur - 17.00 uur Inleiding Maakt u nog tabellen in Word? Wilt

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN

INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN Je wil een cursus volgen, maar je wil eerst meer informatie krijgen. Welke vragen moet je stellen? Wat moet je doen? 1 Lees de tekst op blad 2 en maak de oefening op blad

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 5 datum goedkeuring

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie