BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 S T U D I E BOEKHOUD B E D I E N D E G I D S KUNDIG Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel Fax

2 Beste cursist, De opleiding boekhoudkundig bediende op secundair niveau is bedoeld voor cursisten die graag een basisboekhoudkundige opleiding willen volgen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of om verder te studeren in die richting. Boekhoudkundige bedienden en boekhouders zijn gegeerd op de arbeidsmarkt. Met de kennis van boekhouden, die je bij ons opdoet, kan je dus gemakkelijker aan het werk bij bedrijven, in de non-profitsector, in banken of kantoren,. Aansluitend op de opleiding kan je je nog verder bekwamen en specialiseren in onze school. Bij ons kan je ook de graduaatopleiding boekhouden of fiscale wetenschappen volgen. Op deze manier verruim je je kennis nog. De opleiding is modulair gestructureerd. Dit modulaire systeem biedt aan de cursist de mogelijkheid in te schrijven en examen af te leggen enkel voor die modules die hem interesseren of waarvoor het nuttig is zijn kennis te actualiseren. Binnen bepaalde grenzen kan de cursist zelf zijn studieritme en studiepakket bepalen en aldus op een meer flexibele manier een diploma behalen. Welke modules je kan volgen en wat hun onderlinge samenhang is, vind je in het structuurschema. De week voor de start van elke module kan er worden ingeschreven. Annick De Jonghe, adjunct-directeur s t u d i e g i d s b o e k h o u d k u n d i g b e d i e n d e 1

3 UURROOSTER SCHOOLJAAR BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE Inleiding in de boekhouding : vrijdag u. 18/09-27/11 Basisboekhouden : vrijdag u. 04/12-20/05 Inleiding tot de boekhouding voor een Basisboekhouden voor een boekhoudkundig bediende Uitbreiding boekhouden voor een boekhoudkundig Uitbreiding in de boekhouding : donderdag u. 17/09-25/02 Economische basisprincipes : donderdag u. 21/01-19/05 Labo fiscaliteit : donderdag u. 17/09-14/01 Burgerlijk, handels- en economisch recht : vrijdag u. 18/09-27/11 boekhoudkundig bediende 40 lt 80 lt bediende 80 lt Inleiding tot de BTW voor een boekhoudkundig bediende 40 lt Zakelijke comm. 1 e vreemde taal : vrijdag u. 22/01-20/05 (gecombineerd onderwijs 25% afstandsonderwijs) Economische basisprincipes Labo Fiscaliteit voor een Kantoorsoftware integratie : donderdag u. 03/03-19/05 Word 1 : maandag u. 14/09-11/01 voor een boekhoudkundig bediende 60 lt boekhoudkundig bediende 60 lt Word 1 : donderdag u. 17/09-14/01 Excel 1 : donderdag u. 17/09-14/01 Excel 1 : woensdag u. 16/09-13/01 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 lt Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 80 lt Zakelijke Nederlands 60 lt PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 20 lt 60 lt Kantoorsoftware integratie Rekenblad 1 Klaviervaardigheden 60 lt 60 lt 20 lt Basis burgerlijk en Praktijk voor een handelsrecht boekhoudkundig bediende 40 lt 80 lt T o ta a l aanta l lestijden: 920 s t u d i e g i d s b o e k h o u d k u n d i g b e d i e n d e 3

4 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen kunnen verleend worden door de directie mits het voorleggen van diploma s of getuigschriften waaruit blijkt dat de nodige kennis reeds verworven is. Voor de informaticamodules is het ook mogelijk om vooraf een examen af te leggen om een vrijstelling te bekomen. TWEEDEKANSONDERWIJS Cursisten die nog geen diploma van secundair onderwijs hebben, kunnen een individueel aangepast combinatiepakket volgen bij tweedekansonderwijs en bij de opleiding boekhoudkundig bediende aan ons centrum. Op deze manier kunnen zij een diploma van secundair onderwijs behalen. Voor meer informatie over tweedekansonderwijs verwijzen we je door naar de site van TERUGBETALEN INSCHRIJVINGSGELD Aan cursisten die het diploma secundair onderwijs behalen, wordt een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat ze hebben betaald. Om een premie te verkrijgen, dien je een aanvraagdossier in bij de afdeling: Volwassenenonderwijs, schoolbeheer, secretariaat 6, C20, Koning Albert II-laan Brussel. De aanvraag moet uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma of het certificaat gebeuren. voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit het geval is, krijg je ook informatie over de betalingstermijn waarbinnen je de premie krijgt. MEER INFORMATIE De informatie in deze studiegids is onder voorbehoud en er kan in de loop van het schooljaar van afgeweken worden. Voor meer informatie kan je terecht op: Het secretariaat maandag : u. I u. I u. dinsdag : u. I u. I u. woensdag : u. I u. donderdag : u. I u. I u. vrijdag : u. I u. I u. Onze website Via mail Je aanvraagdossier bestaat uit: je persoonsgegevens: voornaam, familienaam, adres en rekeningnummer waarop de premie moet gestort worden; een kopie van het behaalde diploma of certificaat; de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je hebt betaald. Bewaar dus goed alle betalingsbewijzen. Je krijgt uiterlijk na 45 kalenderdagen informatie of je aanvraagdossier s t u d i e g i d s b o e k h o u d k u n d i g b e d i e n d e 5

5 M o d u l e : B a s i s b o e k h o u d e n Vera Vanderhoeght Inleiding in de boekhouding Koolen E., Van Haute L., Van Liedekerke C. & Walraevens G. (2014). Boekhouden voor het beleid (9de druk). De Boeck. Syllabus leerkracht De basisbegrippen in verband met het systeem van dubbel boekhouden worden hier aangeleerd. Balans, balansrekeningen, beheersrekeningen, boeken van commerciële en financiële documenten en het registreren van personeelskosten komen aan bod. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden en oefeningen. Bestemming van het resultaat Registratie commerciële activiteiten Btw: percentages, belastingplichtigen, aftrekbare- en verschuldigde btw Aan- en verkoopfactuur In- en uitgaande creditnota s Handelskortingen, ristorno s en rabatten Aankoop- en verkoopkosten Aankopen diensten en diverse goederen Terugstuurbare verpakking Afrekening met de btw-administratie Registratie financiële activiteiten Ontvangsten en uitgaven Interne overboekingen Financiële kortingen Registratie personeelskosten Van brutoloon naar nettoloon Boeken van personeelskosten Sociaal secretariaat Onderwerpen Systeem van dubbel boekhouden De balans: actief = passief Indeling van de balans in rubrieken Balansrekeningen: boekingsregels Minimum Algemeen rekeningstelsel Journaal en grootboek Resultatenrekening: opbrengsten en kosten (boekingsregels) Proef- en saldibalans Introductie in werken met een boekhoudprogramma (Winbooks) Registreren van aan- en verkoopfacturen Registreren van creditnota s Registreren van betalingen en inningen Link naar BTW-aangifte 6 NAAR STRUCTUURSCHEMA 7

6 M o d u l e : B a s i s B u r g e r l i j k e n h a n d e l s r e c h t Ben Janssens Geen voorkennis vereist Van Rompay C., Van Rompay M. & Torfs Y. (2012). Wetgeving - Burgerlijk en Handelsrecht Kantoor (12de druk). De Boeck. Aangevuld met eigen notities van de docent Handelsrecht Begrip handelaar en daden van koophandel De verschillende ondernemingsvormen * De eenmanszaak * De vennootschappen: de NV en de BVBA * Vergelijking van de ondernemingsvormen Aspecten van sociaal recht Het statuut van de zelfstandige en van de werknemer Inleiding tot het recht Definitie van het recht De soorten rechtsregels De verschillende rechtstakken Burgerlijk recht Het personenrecht: * De natuurlijke personen en de rechtspersonen Het goederenrecht * De roerende en de onroerende goederen * De eigendom Het verbintenisrecht * Het algemeen verbintenissenrecht * Het koopcontract * Het huurcontract 8 NAAR STRUCTUURSCHEMA 9

7 M o d u l e : E c o n o m i s c h e b a s i s p r i n c i p e s M o d u l e : I n l e i d i n g i n d e b o e k h o u d i n g Glenn Dewinter Geen voorkennis vereist Cursus van de leerkracht In deze module maakt de cursist kennis met een aantal economische basisbegrippen, die vooral gelinkt zijn met het bedrijfsleven en de boekhouding. Daarnaast krijgt de cursist een inleiding tot de kostprijsberekening en de statistiek. Onderwerpen: De prijsvorming bij verschillende marktvormen Geld, geldcreatie en inflatie De financiële kringloop De werking van de beurs De rol en betekenis van de rentevoet De bedrijfsorganisatie en de ondernemingsdoelstellingen De product- en prijspolitiek De bepaling van de kostprijs en break-evenanalyse Statistische berekeningen en de normaalverdeling Glenn Dewinter Geen voorkennis vereist Cursus van de leerkracht We volgen het schematisch verloop van het koopproces van prijsaanvraag tot factuur. De nodige berekeningen worden gemaakt om tot facturatie over te gaan. De cursist maakt vervolgens kennis met kantoorapparatuur, klassement en archivering. Betalingen worden uitgevoerd en ontvangen waarbij vooral aan elektronisch bankieren aandacht wordt besteed. We voeren een eenvoudige kostprijsberekening uit, berekenen het break-evenpunt en de winstmarge. Tot slot stellen we op basis van een inventaris de balans op en zal de cursist aan de hand van talrijke voorbeelden ontdekken welke uitgaven investeringen zijn en welke uitgaven als kosten te laste vallen van de resultatenrekening. 1 0 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 1

8 M o d u l e : I n l e i d i n g t o t d e B T W Glenn Dewinter VOORKENNIS Inleiding in de boekhouding STUDIEMATERIAAL Cursus van de leerkracht EVALUATIE MODULE - INHOUD In deze module maak je kennis met de algemene principes van de BTW, de belastbare handelingen, de maatstaf van heffing, de aftrek van BTW, enz. We bekijken de btw-aangifte en gaan deze ook invullen. Onderwerpen Het begrip btw en toepassingsgebied De roosters van de btw-aangifte Het invullen van de btw-aangifte Controle en correctieboekingen De btw-aangifte in een boekhoudprogramma (WINBOOKS) M o d u l e : I n t e g r at i e k a n t o o r s o f t wa r e N.N. PC-vaardigheden, Klaviervaardigheden, Tekstverwerking 1 en Rekenblad 1 Cursus van de leerkracht Naast het aanbrengen van basiskennis van kantoorsoftware voor presentatie, communicatie, databeheer en internet worden in deze module ook de bestanden, aangemaakt in andere toepassingen (tekstverwerking, rekenblad) of vergaard via het internet, in de gebruikte toepassing geïntegreerd: tabellen in het rekenblad worden overgebracht in het tekstverwerkend pakket en omgekeerd, tabelgegevens worden vermengd met een basisdocument (mailmerge), afbeeldingen en foto s worden geïntegreerd in een tekst, een presentatie of een rekenblad Aan het einde van deze module is de cursist in staat om beschikbaar tekst- en grafisch materiaal optimaal te integreren in de gebruikte kantoorsoftware. 1 2 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 3

9 M o d u l e : L a b o F i s c a l i t e i t Glenn Dewinter VOORKENNIS Geen voorkennis vereist Bedrijfsinkomsten Roerende inkomsten Onroerende inkomsten We kunnen de verschuldigde belasting berekenen en een aangifte zowel manueel als elektronisch invullen. Verder bespreken we kort de aangifte in de vennootschapsbelasting met de verschillende aftrekmogelijkheden en de btw-aangifte. STUDIEMATERIAAL Van Rompaey C. (2013). Wetgeving - Fiscaal Recht (18de druk). De Boeck. Naslagwerken: Cools H., Debruyne E., Hugelier S., Ruysschaert S. & Van Kerchove W. (2014). Praktisch belastingrecht (6de druk). De Boeck. Hugelier S. (2015). Pakket Praktisch personenbelasting + Praktisch personenbelasting-caseboek (3de druk). De Boeck. Leerplatform EVALUATIE MODULE - INHOUD In de inleiding komen we te weten waarom we belastingen moeten betalen en welke belastingen er allemaal zijn. Centraal in deze module staat de personenbelasting. We bespreken de verschillende rubrieken in de aangifte en verdiepen ons in de volgende onderwerpen: Belastbaar tijdstip Belastingplichtige Personen ten laste Belastinggrondslag Verschuldigde belasting Taxatieproces Voorafbetalingen 1 4 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 5

10 M o d u l e : P r a k t i j k m o d u l e M o d u l e : R e k e n b l a d Vera Vanderhoeght Uitbreiding boekhouden Geen Evaluatie door de stagebegeleider, het stageverslag en de presentatie Deze module situeert zich in de dagdagelijkse realiteit van een boekhoudkantoor, bedrijf of VZW. Tijdens de stage doet de cursist veel praktische ervaring op die zal helpen bij het maken van toekomstgerichte keuzes. De dagelijkse boekhoudkundige taken komen hier aan bod, zoals het inboeken van aankoopfacturen, bankafschriften, kasdocumenten, eventueel boeking lonen. Klanten en leveranciers aanmaken. Documenten sorteren, klasseren, kopiëren, opzoeken. Eventueel werken in Word of Excel. De accenten variëren van stageplaats tot stageplaats. De module omvat tien werkdagen, aaneensluitend of gespreid over meerdere weken. De cursisten zoeken zelf een stageplaats. N.N. Initiatie in de informatica Van den Broeck E. & Cuypers E. (2013). MS Excel De Boeck. Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen of weinig voorkennis van Excel bezitten. Op het einde van de cursus is de cursist in staat om zelfstandig eenvoudige werkbladen te ontwerpen: puntenlijsten, kostprijsberekeningen, budgetten, jaarrekeningen, enz Daarenboven kan de cursist de cijfergegevens omzetten in grafieken en is hij in staat om de lay-out van het werkblad op een zinvolle en efficiënte manier te verzorgen. In deze cursus leer je de grondbeginselen van het werken met een rekenblad. Je leert dit door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Zo worden o.a. de basisbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, naast enkele functies zoals gemiddelde, mediaan en afronden behandeld. Je zal snel ontdekken dat Excel door het gebruik van formules toelaat om geregeld terugkerende bewerkingen te automatiseren. In Excel 1 wordt ook reeds de basis gelegd voor het opzoeken van informatie uit gegevenslijsten. Om gegevens zo goed mogelijk te presenteren wordt er aandacht geschonken aan de opmaak van gegevens en de lay-out van het rekenblad. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gegevens grafisch voor te stellen. Talrijke voorbeelden en oefeningen zijn voorzien. 1 6 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 7

11 M o d u l e : T e k s t v e r w e r k i n g M o d u l e : U i t b r e i d i n g b o e k h o u d e n N.N. Initiatie in de informatica Van den Broeck E. & Cuypers E. (2014). MS Word De Boeck. Om vlot in de basisopleiding van Word te kunnen stappen, is een goede klavierkennis handig. Ook moet je weten hoe je een bestand kan openen, opslaan en sluiten. Je moet ook begrippen kennen zoals klikken, slepen, dubbelklikken, werkbalken, muispointer en cursor. Als je de basisopleiding van Word beëindigd hebt, ben je in staat een zeer fraaie tekst af te leveren, een tekst met een mooie lay-out, eventueel zelfs met een tabel in. Je kunt titels accentueren door een speciaal lettertype te gebruiken, een kader rond de titel of een rand onder de titel te plaatsen. Je kunt tekst uitlijnen, laten inspringen. Je kunt tekstblokken kopiëren of verplaatsen. Je kunt een mooie opsomming maken, je kan marges instellen, enz. Maar het belangrijkste is dat je een inzicht krijgt in de werkwijze, de structuur van Word. Daardoor kan je ook snel verbeteringen aanbrengen omdat je Word begrijpt. Vera Vanderhoeght Basisboekhouden Koolen E., Van Haute L., Van Liedekerke C. & Walraevens G. (2014). Boekhouden voor het beleid (9de druk). De Boeck. Cursus van de leerkracht Winbooks In een eerste gedeelte verdiepen we ons in de eindejaarsverrichtingen, met als doel het resultaat te bepalen en verwerken en de jaarrekening op te stellen. Volgende eindejaarsverrichtingen komen o.a. aan bod: Afschrijvingen en waardeverminderingen Overboekingen van schulden > 1 jaar naar schulden <= 1 jaar Voorzieningen voor risico s en kosten Overlopende rekeningen In het tweede gedeelte werken we opnieuw met het boekhoudprogramma Winbooks en voeren we aankoop- en verkoopdocumenten in, zowel binnenlands, als intra- en extracommunautair. Er wordt ook aandacht besteed aan de BTW-aangifte, het invoeren van bankafschriften en de bezoldigingen via het sociaal secretariaat. 1 8 NAAR STRUCTUURSCHEMA 1 9

12 M o d u l e : Z a k e l i j k e c o m m u n i c a t i e - E n g e l s Vera Van Gastel Voorkennis niveau 1.1 is vereist Grant D. & Hudson J. (2012). Business Result pre-intermediate student s book. Oxford University Press. Engelstaligen die bereid zijn langzaam en duidelijk spreken. Leesvaardigheid Je leert standaardformulieren begrijpen en korte eenvoudige teksten lezen in het Engels. Schrijfvaardigheid Je leert standaardformulieren invullen, telefonische boodschappen noteren en korte eenvoudige teksten ( s, memo s, enz.) schrijven in het Engels. We vertrekken daarbij van concrete situaties en authentieke documenten uit het bedrijfsleven. Deze intensieve basiscursus Zakelijke communicatie Engels bereidt je voor op contacten met Engelstalige klanten, bezoekers en collega s, zowel mondeling (ook telefonisch) als schriftelijk. Je krijgt handvaten aangereikt om vlot en gepast te leren communiceren in het Engels op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Dit houdt concreet in dat we werken aan: Spreekvaardigheid Je leert contacten leggen en eenvoudige sociale gesprekken voeren met Engelstalige collega s en klanten, Engelstalige bezoekers op een gepaste manier onthalen, professioneel reageren op telefonische oproepen in het Engels. Luistervaardigheid Je leert veel voorkomende woorden en basiszinnen begrijpen die jezelf en je werkomgeving betreffen, zodat je een gesprek kunt volgen met 2 0 NAAR STRUCTUURSCHEMA 2 1

13 M o d u l e : Z a k e l i j k e c o m m u n i c a t i e - F r a n s Yolande Vandamme Voorkennis niveau 1.1 is vereist Dubois A. & Tauzin B. (2005). Objectif Express 1 - Le monde professionnel en français. Hachette. M o d u l e : Z a k e l i j k N e d e r l a n d s Vera Van Gastel Geen voorkennis vereist Cursus van de leerkracht Tweetaligheid is een must in België. Deze intensieve basiscursus Zakelijke communicatie Frans bereidt je voor op contacten met Franstalige klanten, bezoekers en collega s, zowel mondeling (ook telefonisch) als schriftelijk. Je krijgt handvaten aangereikt om vlot en gepast te leren communiceren in het Frans op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Dit houdt concreet in dat we werken aan: Spreekvaardigheid Je leert contacten te leggen en eenvoudige sociale gesprekken te voeren met Franstalige collega s en klanten, je leert bezoekers op een gepaste manier te onthalen en professioneel te reageren op telefonische oproepen in het Frans. Luistervaardigheid Je leert veel voorkomende woorden en basiszinnen die jezelf en je werkomgeving betreffen te begrijpen, zodat je een gesprek kunt volgen met Franstaligen die bereid zijn langzaam en duidelijk te spreken. De cursus Zakelijke communicatie tracht de cursist, aan de hand van schriftelijke en mondelinge oefeningen, een correct Nederlands taalgebruik bij te brengen binnen een zakelijke context. Het eerste deel van de cursus leren de cursisten een standaardcorrespondentie in een correct Nederlands taalgebruik te verzorgen. Wat is het belang van een zakelijk document? Welke soorten zakelijke documenten bestaan er? Aan de hand van voorbeelden worden diverse soorten (o.a. prijsaanvraag, bestelbrief, klachtenbrief,.) zakelijke documenten besproken. Vervolgens gaat men dieper in op de zakenbrief. Tot slot wordt er nog aandacht besteed aan de elektronische post. Het tweede deel van de cursus gaat dieper in op het face-to-face communiceren. Wat betekent zakelijke communicatie? Hoe gebeurt een onthaal? Wat zijn de voorwaarden van een tweegesprek? Hoe dien je een tweegesprek te voeren? Tot slot gaat men dieper in op afspraken maken. Hoe kan je op een correcte manier een afspraak maken? Het derde en laatste deel gaat dieper in op telefonische contacten. Hoe 2 2 NAAR STRUCTUURSCHEMA 2 3

14 dien je op een correcte wijze te telefoneren? Hoe wordt een zakelijk telefoongesprek opgebouwd? Hoe spreek je, op een correcte manier, een antwoordapparaat in? Korte inhoud cursus: Zakelijke documenten: soorten + zakenbrief Elektronische post Zakelijk communiceren Kennismaking en onthaal Tweegesprekken Afspraken maken Telefonische contacten 2 4 NAAR STRUCTUURSCHEMA

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs. S T U D I E G I D S T O E R I S M E 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.be

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 e-mail: vhsi@vhsi.be website: www.vhsi.be VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie