Verkort aangehaalde literatuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort aangehaalde literatuur"

Transcriptie

1 Verkort aangehaalde literatuur VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR Aalberse, 1898 P.J.M. Aalberse, Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht, Eerste stuk, diss., Van Leeuwen, Leiden, 1898 Alberdingk Thijm, 1988 Y.J. Alberdingk Thijm, Uitgeversrecht opnieuw in wording, Kluwer, Deventer, Alexander, 1993 W. Alexander, De betrekkelijke waarde van de intellectuele eigendom, inaugurele rede, Tjeenk Willink, Zwolle, Alingh Prins, 1952 Verslag der Commissie inzake herziening van de Auteurswet, Staatsuitgeverij, Den Haag, Van Anken, 1962 J. van Anken, De strafrechtelijke bescherming van de rechten van de scheppende mens in de Benelux-landen, diss., Leiden, Arkenbout, 1991 E.J. Arkenbout, Handelsnamen en dienstmerken, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Beekhuis, 3-II, 1990 J.H. Beekhuis, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 3-II, Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Hartkamp, 4-I, 1992 A.S. Hartkamp, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 4-I, De verbintenis in het algemeen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Hartkamp, 4-II, 1993 A.S. Hartkamp, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 4-II, Algemene leer der overeenkomsten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Hartkamp, 4-III, 1990 A.S. Hartkamp, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 4-III, De verbintenis uit de wet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992 F.H.J. Mijnssen/P. de Haan, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 3-I, Algemeen goederenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,

2 Verkort aangehaalde literatuur Asser-Mijnssen-Van Velten, 3-III, 1986 A. van Oven, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 3-III, Zekerheidsrechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Scholten, 1974 Paul Scholten, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, algemeen deel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Aubel, 1968 C.P. Aubel, Persoon en pers, diss., Kluwer, Deventer, Barendrecht, 1992 J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, diss., Kluwer, Deventer, De Beaufort, 1909 H.L. de Beaufort, Het auteursrecht in Nederland en het internationale recht, diss., Den Boer, Utrecht, De Beaufort, 1932 H.L. de Beaufort, Auteursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Belinfante, 1910 J.E. Belinfante, De wet vam 28 juni 1881 (Stbl. no. 124) tot regeling van het auteursrecht, Literatuur en rechtspraak , Gebr. Belinfante, Den Haag, Bellaart Spruyt, 1934 B.J. Bellaart Spruyt, Het collectieve merk en de merkenbescherming in Nederland, diss., Moorman's, Den haag, Biegman-Hartogh, 1971 A.M. Biegman-Hartogh, Ongegronde verrijking, diss., Van Gorcum, Assen, Boekman, 1956 S. Boekman, De Handelsnaam, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Boekman, 1977 S. Boekman, De Handelsnaam, Kluwer, Deventer, Bogaart, 1960 E. Bogaart, Titelbescherming, diss., Amsterdam, Boukema, 1966 C.A. Boukema, Civielrechtelijke samenloop, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Brahn, 1992 O.K. Brahn, Overdracht, Monografieën Nieuw BW, deel 6a, B-Serie, Kluwer, Deventer, Bregstein, 1927 M.H. Bregstein, Ongegronde vermogensvermeerdering, diss., H.J. Paris, Amsterdam, Buddingh de Voogt, 1943 J.G. Buddingh de Voogt, Het voorwerp van het octrooi, H.D. Tjeenk Willink, Haar- 462 Van Engelen Prestatiebescherming

3 Verkort aangehaalde literatuur lem, Cohen Jehoram, 1963 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, diss., Kluwer, Deventer, Van Dijk/Van Hoof, 1990 P. van Dijk/G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Ars Aequi Libri, Nijmegen, Dommering/Hugenholtz, 1991 E.J. Dommering/P.B. Hugenholtz (red.), Protecting works of fact, Kluwer, Deventer, Dresselhuys, 1894 H.C. Dresselhuys, Eenige beschouwingen naar aanleiding van de wet op de handels- en fabrieksmerken van 30 september 1893, Stb. no. 146, diss., De Kruyff, Utrecht, Drucker, 1924 W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche octrooirecht in vergelijking met het buitenlandsche recht, Martinus Nijhoff, Den Haag, Enserinck, 1933 A.A.M. Enserinck, De Nederlandsche radio-wetgeving geschiedkundig ontwikkeld, diss., Samsom, Alphen aan den Rijn, Evertsen de Jonge, 1853 Evertsen de Jonge, Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt, diss., Kemink, Utrecht, Franzen/Holzhauer, G. Franzen/F. Holzhauer, Het merk, deel I-VIII, Kluwer, Deventer, Frensel, 1988 G. Frensel, Chipsbescherming, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Freseman Viëtor, 1868 J. Freseman Viëtor, Eene bijdrage tot het leerstuk van den intellectueelen eigendom, Beijers en Van Boekhoven, Utrecht Frank, Opstellen, 1935 L.D. Frank, De 'mechanische rechten' in het auteursrecht, in : Rechtskundige opstellen op 2 november 1935 aangeboden aan Prof. Mr E.M. Meijers, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1935, p Gerbrandy, 1934 P.S. Gerbrandy, Het vraagstuk van den radio-omroep, Kok, Kampen, Gerbrandy, 1946 S. Gerbrandy, Industrieele eigendom en subjectief recht, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Gerbrandy, 1988 S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Gouda Quint, Arnhem,

4 Verkort aangehaalde literatuur Gerbrandy-bundel, 1991 Qui bene distinguit bene docet, privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gebrandy, Gouda Quint, Arnhem, Gerbrandy, 1992 S. Gerbrandy, Auteursrecht in de steigers, Gouda Quint, Arnhem, Gerzon, 1986 F. Gerzon, Nederland, een volk van struikrovers?, Orde van octrooigemachtigden, Den Haag, Gielen, 1983 Ch. Gielen, Kwekersrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1983 Gielen/Wichers Hoeth, 1992 Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van der Grinten-bundel Goed & trouw, opstellen aangeboden aan Prof. Mr W.C.L. van der Grinten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Groenhuijsen/Wiemans, 1989 M.S. Groenhuijsen/F.P.E. Wiemans, Van Electriciteit naar computercriminaliteit, Gouda Quint, Arnhem, Grosheide, 1986 F.W. Grosheide, Auteursrecht op maat, diss., Kluwer, Deventer, Grosheide, 1991 F.W. Grosheide, Hoofdstukken informaticarecht, (red. De Graaf/Berkvens), H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, 1991, p Van Haersolte, Opstellen, 1935 W.F.A. baron van Haersolte, De ruime opvatting van art BW op het gebied van den industrieelen eigendom en op dat van het auteursrecht, in : Rechtskundige opstellen op 2 november 1935 aangeboden aan Prof. Mr E.M. Meijers, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1935, p De Haan, 1936 C.J. de Haan, bewerker van Leon's rechtspraak, deel 1, Afl. 15, supplement, Octrooi- en merkenwetten, handelsnaamwet, handelsregisterwet, kamers van koophandel en fabrieken, Gebr. Belinfante, Den Haag, Haanappel/Mackaay, 1990 P.P.C. Haanappel/E. Mackaay, New Netherlands Civil Code, Patrimonial Law, under the auspices of the Ministry of Justice of The Netherlands, Kluwer, Deventer/Boston, Hartkamp, 1990 A.S. Hartkamp, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe burgerlijk wetboek, Kluwer, Deventer, Heemskerk, 1856 J. Heemskerk, Voordragten over den eigendomvan voortbrengselen van de geest, Krusema, Haarlem, Van Engelen Prestatiebescherming

5 Verkort aangehaalde literatuur Hijma/Olthof, 1990 Jac. Hijma/M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Kluwer, Deventer, Hirsch Ballin, Opstellen, 1970 E.D. Hirsch Ballin, Auteursrechtelijke opstellen, een keuze uit het werk van Prof. Dr E.D. Hirsch Ballin, Kluwer, Deventer, Hooft Graafland, 1895 J. Hooft Graafland, Het recht van den naam, diss., Den Boer, Utrecht, Houwing, 1939 Ph.A.N. Houwing, Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van den Hoven van Genderen/de Graaf, 1986 R. van den Hoven van Genderen/F. de Graaf, in:internationale ontwikkelingen op het gebied van de juridische bescherming van software en chips, (red: J.J. Borking e.a.), Kluwer, Deventer, Hoyng, 1988 W.A. Hoyng, Repareren in het octrooirecht, diss., Tilburg, Hugenholtz/Spoor, 1987 P.B. Hugenholtz/J.H. Spoor, Auteursrecht op software, Otto Cramwinkel, Amsterdam, Hugenholtz, 1989 P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op informatie, diss., Kluwer, Deventer, Hijmans van den Bergh-bundel Met eerbiedigende werking, opstellen aangeboden aan Prof. Mr L.J. Hijmans van den Bergh, Kluwer, Deventer, Van Isacker, exploitatierechten, 1963 F. van Isacker, De exploitatierechten van de auteur, Larcier, Brussel, Idenburg, 1980 P.J. Idenburg, Kennis van zaken, diss., Kluwer, Deventer, Jansen, 1986 C.H.M. Jansen, Onrechtmatige daad, Monografieën Nieuw BW, B-serie, deel 45, Kluwer, Deventer, Jansen, O.D. C.H.M. Jansen, in: Onrechtmatige daad, losbl. ed., (red. H. Drion), Hfst. I. Jonkers, 1962 W.H.A. Jonkers, Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1962 Kappeyne van de Coppello, 1886 P.G. Kappeyne van de Coppello, Overzicht van de geschiedenis en jurisprudentie der Nederlandsche wetgeving op de handels- en fabrieksmerken, diss., Belinfante, Den Haag, Van de Kasteele, 1885 J. van de Kasteele, Het auteursrecht in Nederland, diss., Somerwil, Leiden,

6 Verkort aangehaalde literatuur Klaver, 1973 F. Klaver, Massamedia en modern auteursrecht, diss., Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970 A. Komen/D.W.F. Verkade, Het nieuwe merkenrecht, Kluwer, Deventer, Komen/Verkade, Compendium, 1970 A. Komen/D.W.F. Verkade, Compendium van het auteursrecht, Kluwer, Deventer, Van der Kooij, 1990 P.A.C.E. van der Kooij, Kwekersrecht in ontwikkeling, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Het letterkundig eigendomsrecht in Nederland, 1865 of 1867 Het letterkundig eigendomsrecht in Nederland, wetten, tractaten en regtspraak, Gebroeders Belinfante, Den Haag, 1865, deel I en 1867, deel II. Van der Leij, 1910 W.T. van der Leij, Ongerechtvaardigde verrijking, diss., Van Nifterik, Leiden, Van Lidth de Jeude, 1888 K.W.H. van Lidth de Jeude, De "zaak" (affaire) rechtskundig beschouwd, diss., Van Druten, Utrecht, Limperg, 1971 Th. Limperg, De bescherming van vormgeving tegen plagiaat, diss., Agon Elsevier, Amsterdam, Van Lingen, 1990 J. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn, Van Maanen, 1986 G.E. van Maanen, Onrechtmatige daad, aspecten van de ontwikkeling en struktuur van een omstreden leerstuk, diss., Kluwer, Deventer, Maeijer, Hermesdorf-bundel, 1965 J.J.M. Maeijer, De verhouding tussen bijzonder en algemeen privaatrecht op het gebied van de mededinging, in Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis aangeboden aan Prof. Mr B.H.D. Hermesdorf, Kluwer, Deventer, Maeijer, Dorhout Mees-bundel, 1974 J.J.M. Maeijer in Verzekeringen van vriendschap, rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. Mr T.J. Dorhout Mees, Kluwer, Deventer, Maris-bundel De Maris-bundel, opstellen aangeboden aan Mr A.G. Maris, Kluwer, Deventer, Martens, O.D. S.K. Martens, in: Onrechtmatige daad, losbl. ed., (red. H. Drion), Hfst. VI. Meijers-bundel, 1935 Rechtskundige opstellen, op 2 november 1935 door oud-leerlingen aangeboden aan 466 Van Engelen Prestatiebescherming

7 Verkort aangehaalde literatuur Prof. Mr E.M. Meijers, Tjeenk Willink, Zwolle, Meijers, 1948 E.M. Meijers, De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Universitaire Pers, Leiden, Molengraaff, Leidraad, 1930 W.L.P.A. Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht, zesde druk, Haarlem, Mom, 1990 G.J.H.M. Mom, Kabeltelevisie en auteursrecht, diss., Vermande, Lelystad, Mom/Keuchenius, 1992 G.J.H.M. Mom/ P.J. Keuchenius (red.), Het wergeversauteursrecht, Kluwer, Deventer, Moorrees, 1912, I W. Moorrees, Het octrooirecht, deel I, de octrooiwet, Mouton, Den Haag, Moorrees, 1912, II W. Moorrees, Het octrooirecht, deel II, de Parijsche Conventie 20 maart 1883, Mouton, Den Haag, Moorrees, 1913, III W. Moorrees, Het octrooirecht, deel III, de buitenlandsche wetgeving, Mouton, Den Haag, Nieuwenhuis c.s., 1990 J.H. Nieuwenhuis/C.J.J.M. Stolker/W.L. Valk, Nieuw Burgerlijk Wetboek - Tekst & Commentaar, Kluwer, Deventer, Van Nieuwenhoven Helbach, 1966 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Triptiek van beschermingsomvang, inaugurele reden, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Nieuwenhoven Helbach, 1989 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, (m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper/C.J.J.C. van Nispen), Industriële eigendom en mededingingsrecht, deel II Nederlands handelsen faillissementsrecht, (red. T.J. Dorhout Mees), Gouda Quint, Arnhem, Van Nispen, 1978 C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss., Kluwer, Deventer, Van Nispen, O.D. C.J.J.C. van Nispen, in: Onrechtmatige daad, losbl. ed., (red. H. Drion), Hfst. II. Van Nispen, 1992 C.J.J.C. van Nispen, Pleidooi voor Boek 9, in: Het nieuwe BW in functie (BW-krant jaarboek 1992), Arnhem, 1992 (BIE 1992, p. 282). Noyon/Langemeyer/Remmelink T.J. Noyon, G.E. Langemeijer, J. Remmelink, Het wetboek van strafrecht, losbl. ed., Gouda Quint, Arnhem. NOTA-rapport 1991 NOTA-rapport, (Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek), Levende uitvindingen, octrooiverlening voor dieren en erfelijk materiaal, SDU, Den 467

8 Verkort aangehaalde literatuur Haag, NV 1943, speciale uitgave Goodwill, juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch, NV XXIe jrg, p , Van der Marck's, Roermond, Oranje, 1938 J. Oranje, Rights affecting the use of broadcasts, diss., Sijthoff, Leiden, Van Oerle, 1990 R.C. van Oerle, Hoofdenhandel. Het portret als handelswaar, in Recht in de Kijker, Jonge Balie Congres-bundel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Oven-bundel Gratia Commercii, Opstellen aangeboden aan A. van Oven, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Oven, 1953 J.C. van Oven, De goodwill in het privaatrecht en het belastingrecht, preadvies Broederschap der candidaat-notarissen, Pieroen, 1988 A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss., Kluwer, Deventer, Pfeffer, 1938 H. Pfeffer, Grondbegrippen van het mededingingsrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, Pfeffer, 1940 H. Pfeffer, Kort commentaar op de auteurswet 1912, De erven F. Bohn, Haarlem, Pfeffer/Gerbrandy, 1973 H. Pfeffer/S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, De Erven F. Bohn, Haarlem, De Pinto, 1895 A.A. de Pinto, Begrip en omvang van het auteursrecht volgens de Nederlandsche wet, Verslagen en mededelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, derde reeks, twaalfde deel, Amsterdam, 1895 Pitlo/Brahn, 1987 A. Pitlo, O.K. Brahn, G.R. de Groot, A.H.T. Heisterkamp, G.E. van Maanen, Het zakenrecht: met verwijzing naar het NBW, Gouda Quint, Arnhem, Pitlo, 1990 A. Pitlo, P.H.M. Gervere, H. Sorgdrager,, R.H. Stutterheim, T.R. Hidma, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht: naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Gouda Quint, Arnhem, Polak, 1990 E.M. Polak, Kop erop of kop eraf? Persfoto's en persrecht, in Recht in de Kijker, Jonge Balie Congres-bundel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Praag, 1912 L.G. van Praag, De auteurswet 1912, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, Van Engelen Prestatiebescherming

9 Verkort aangehaalde literatuur Quaedvlieg, 1987 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Quaedvlieg, 1991 A.A. Quaedvlieg, Overdraagbaarheid van licenties naar Nieuw BW: hetzelfde en toch iets anders, p , in: Onderneming en nieuw burgerlijk recht, publicatie van de Katholieke Universiteit Nijmegen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Quaedvlieg, 1992 A.A. Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardigheid, inaugurele rede, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Quaedvlieg, 1993 A.A. Quaedvlieg, The economic analysis of intellectual property law, in: Information law towards the 21st century, Kluwer, Deventer, Rank-Berenschot, 1992 E.B. Rank-Berenschot, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, diss., Kluwer, Deventer, Resius, 1913 J.C.Th. Resius, Uitvinding, uitvinder en octrooi, diss., Vilders, Leiden, De Ridder, 1875 N. de Ridder, Eenige beschouwingen over Kopierecht, diss., Kemink, Utrecht, Robbers, 1896 J.G. Robbers, Het auteursrecht, diss., Uitgeverij Robbers, Amsterdam, Salomonson, 1910 C.D. Salomonson, Handleiding bij het gebruik van de Nederlandsche octrooiwet, De erven F. Bohn, Haarlem, De Savornin Lohman, 1870 A.F. de Savornin Lohman, Grond en omvang van het regt van schrijver en uitvinder, Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaal- en gemeente-bestuur in Nederland, zestiende deel, nieuwe serie, Beijers en Van Boekhoven, Utrecht, Van Schaik, 1946 Th.E.E. van Schaik, De oneerlijke concurrentie uit strafrechtelijk oogpunt beschouwd, diss., Dekker & van de Vegt, Nijmegen, Van Schelven, 1986 P.C. van Schelven, Bescherming van software en chips in juridisch perspectief, Vermande, Lelystad, Paul Scholten, Verzamelde geschriften Verzamelde geschriften van Prof. Mr Paul Scholten, vier delen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Schut, 1990 G.H.A. Schut, Onrechtmatige daad volgens BW en NBW, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,

10 Verkort aangehaalde literatuur Schoordijk, 1986 H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen, Kluwer, Deventer, Spoor, 1976 J.H. Spoor, Scripta manent, de reproduktie in het auteursrecht, diss., H.D. Tjeenk Willink, Groningen, Spoor, 1990 J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding, inaugurele rede, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Spoor/Verkade, 1993 J.H. Spoor/D.W.F. Verkade, Auteursrecht, 2e druk, Kluwer, Deventer, Snijder van Wissenkerke, 1913 F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke, Het auteursrecht in Nederland, Van Goor, Gouda, Soetenhorst, 1993 W.J. Soetenhorst, De bescherming van de uitgeefprestatie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Star Busmann, 1867 E. Star Busmann, Octrooien van uitvindingen, diss., Groningen, Stek, 1991 J.H. Stek, Octrooirecht en transgene dieren, Post Scriptum Reeks, Stewart, (red), 1983 Stewart, (red), International Copyright and Neighbouring rights, Butterworths, London, Suijling, 1948 J. Ph. Suijling, Inleiding tot het burgerlijk recht, deel I, Algemene beginselen, De Erven F. Bohn, Haarlem, Teijl/Holzhauer, 1991 R. Teijl/R.W. Holzhauer, De toenemende complexiteit van het intellectuele eigendomsrecht, Gouda Quint, Arnhem, Telders, 1946 B.M. Telders, (m.m.v. C. Croon), Nederlandsch octrooirecht, Martinus Nijhoff, Den Haag, Triebels, 1916 A.B.C. Triebels, Over den invloed der theorieën betreffende het rechtskarakter van het octrooi op de ontwikkeling van het octrooirecht, diss., Theonville, Leiden, weken, weken rechtspraak, Arresten van de Hoge Raad der Nederlanden gewezen in zaken, bepleit door Mr C.R.C. Wijckerheld Bisdom, advocaat, vanuit het perspectief van het 1977 geannoteerd, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Veegens, 1895 J.D. Veegens, Het auteursrecht volgens de Nederlandsche wetgeving, Belinfante, Den Haag, De Veer, Van Engelen Prestatiebescherming

11 Verkort aangehaalde literatuur W. de Veer, De firma als naam waaronder handel gedreven wordt, diss., Roeloffzen & Hübner, Amsterdam, Van den Velden, 1835 B. van den Velden, Over het kopij-regt in Nederland, De Visser, Den Haag, Veldkamp, 1940 P.M. Veldkamp, De toepassing van artikel 1401 BW op de onbehoorlijke mededinging, diss., Bakker, Amsterdam, Van der Ven, 1941 J.J.M. van der Ven, De zorgvuldigheidsnorm krachtens art BW toegepast door den Hoogen Raad, diss., Dekker van de Vegt, Nijmegen, Verhey, 1992 L.F.M. Verhey, Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Verhulst, 1947 P.A. Verhulst, Kweekersrecht, diss., Sijthoff's uitgevermaatschappij, Leiden, Verkade, 1976 D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en consument, inaugurele rede Nijmegen, Kluwer, Deventer, Verkade, Gratia Commercii, 1981 D.W.F. Verkade, Verwarrende verwarring?, in: Gratia Commercii, opstellen aangeboden aan A. van Oven, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Verkade, 1985 D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer, Deventer, Verkade/Spoor, 1985 D.W.F. Verkade/J.H. Spoor, Auteursrecht, eerste druk Kluwer, Deventer, Verkade, O.M., 1986 D.W.F. Verkade, Ongeoorloofde mededinging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle Verkade, 1988 D.W.F. Verkade, Gegevensbescherming en privaatrecht, (preadvies NJV), HNJV Verkade, 1990 D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid, inaugurele rede Leiden, Kluwer, Deventer, Vermeijden, 1953 J. Vermeijden, Auteursrecht en het kinematographische werk, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Viotta, 1877 H.A. Viotta, Het auteursrecht van den componist, diss., Roothaan, Amsterdam,

12 Verkort aangehaalde literatuur Van Vollenhoven, 1970 L. van Vollenhoven, De zaak Televizier, diss., Kluwer, Deventer, Wichers Hoeth, 1970 L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux merkenwet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Wichers Hoeth, 1984 L. Wichers Hoeth, (Drucker/Bodenhausen), Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Wichers Hoeth, 1993 L. Wichers Hoeth, (Drucker/Bodenhausen), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Wichers Hoeth-bundel Noten bij noten, bundel ter herinnering aan Mr L. Wichers Hoeth, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, WIPO Guide, 1981 Guide to the Rome Convention and to the Phonogramme Convention, WIPO, Genève, Wijnstroom/Peremans, 1930 J.J. Wijnstroom/J.L.A. Peremans, Het auteursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle Van Engelen Prestatiebescherming

13 Rechtspraakoverzicht RECHTSPRAAKOVERZICHT De cijfers verwijzen naar paginanummers Provinciaal-Geregtshof van Gelderland, 12 maart 1840, W. 90 (Noman). 35 HR 20 maart 1846, W Rb. Rotterdam, 30 mei 1866, W (Baour en Comp./Ellinckhuyzen en Zn). 14 Hof Zuid-Holland, 15 februari 1875, Molengraaff, 1887, p. 376; (Ziegelaar en Co/Wissink en v. Rooy). 15 Rb. Rotterdam, 10 oktober 1877, W (J.M. Farina/Cramer en Co.). 15 Rb. Den Haag, 21 december 1877, W (J.M. Farina/v. Marken). 15 Rb. Amsterdam, 19 december 1879, Paleis v. Justitie 1880, no. 3 (Singer/Lewenstein). 16 Rb. Amsterdam, 27 mei 1880, W (De Rente-Cassa/Amsterdamsche Rentekas). 16 Rb. Den Haag, 17 maart 1882, W (The Singer Manufacturing Company/Beck). 16 HR 21 april 1882, W (J.M. Farina/Ayelts). 18 Rb. Amsterdam, 6 oktober 1885, W (Maughan/Beck). 18 Rb. Amsterdam, 10 februari 1888, Belinfante, 1910, p. 132 (Predikbeurtenblad). 42 Rb. Groningen, 30 december 1894, Belinfante, 1910, p. 99 (Feestwijzer). 42 HR 21 november 1892, W (Feestwijzer/Leiden's Ontzet). 35, 38 Hof Den Haag, 3 januari 1895, W (Prediktbeurtenlijst). 42 HR 29 april 1895, W (Predikbeurtenlijst/Rotterdamse Kerkbode). 35, 38 Ktg. Bergen op Zoom, 6 november 1895, W (Lafontijn/Maissan) HR 6 januari 1905, W (Singer/Ivens). 9, 19 HR 3 maart 1905, W 8191 (Blauboer/Berlips). 358 Hof Den Bosch, 22 januari 1907, W. 8592, WPNR 1979 (Hollandia). 20 Rb. Rotterdam, 3 juni 1907, W (Singer/Lewenstein). 20 Rb. Amsterdam, 1 april 1908, W. 8812, WPNR 2057, (Henry Clay/Hennekens). 21 Rb. Rotterdam, 1 juni 1908, W. 8811, (The Gramophone and Typewriter Limited/ de Naamloze Vennootschap Grammophone & Typewriterhandel) 21 Hof Den Haag, 10 mei 1909, WPNR 2078, m.n. Paul Scholten, W (Singer/ Lewenstein). 20 Rb. Amsterdam, 3 januari 1910, Belinfante, 1910, p. 103 (Schouwburgprogramma). 42 HR 10 juni 1910, W (Zutphense Waterleiding). 9, 43 HR 16 december 1910, W (Singer/Lewenstein). 17, 20 HR 1 mei 1911, W (Reesink/Smedes & Hartelust). 25 HR 8 november 1912, NJ 1913, p. 4 (Blankenheijm & Nolet/Jansen) 25 HR 22 mei 1916, NJ 1916, p HR 29 juni 1916, NJ 1916, p. 866, W (Fuchs). 329 HR 19 januari 1919, NJ 1919, p. 161, WPNR 2564, m.n. Meijers, W , m.n. Molengraaff (Lindenbaum/Cohen). 22, 301, HR 21 mei 1921, NJ 1921, 564 (Electriciteit). 161 Pres. Den Haag, 14 mei 1923, NJ 1923, 970 (Vaz Dias)

14 Rechtspraakoverzicht Rb. Den Haag, 11 december 1923, NJ 1925, 401 (Zaalberg-Dekens). 260 Hof Den Haag, 11 maart 1925, W (Bikkers/Octrooiraad). 356 HR 31 mei 1927, NJ 1927, 991 (Vita). 106 Rb. Utrecht, 15 juni 1927, NJ 1929, 302 (Antiloodwit). 261 Hof Amsterdam, 4 november 1927, NJ 1927, 1498 (Bureau voor Muziek Auteursrecht). 261 HR 15 juni 1928, NJ 1928, 1604, m.n. Meijers, W m.n. Molengraaff (Carp's Garenfabriek). 26, 137 HR 13 april 1928, W (Kapper/Pope's). 26 Rb. Rotterdam, 25 januari 1929, NJ 1929, 1077 (Aspirin/Spiran). 174 HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616 (Bierbrouwerij). 11 HR 21 maart 1929, NJ 1929, 1475, m.n. Meijers (Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst). 105 HR 24 mei 1929, NJ 1929, 1512, m.n. Meijers, W , m.n. Molengraaff (Wind/IPC (4711). 24, 27 HR 28 juni 1929, NJ 1929, 1750, m.n. Meijers (Holeproof Hosiery). 2, HR 3 april 1930, NJ 1931, 53, m.n. Meijers (Radiocentrale). 74 Rb. Utrecht, 21 mei 1930, NJ 1931, 646 (Maak het zelf). 263 Hof Den Haag, 30 maart 1931, BIE 1935, p. 3 (Emulsion/Aarhus Oliefabrik). 349 HR 8 juni 1931, NJ 1931, 1238 (Het Lingeriehuis). 105 HR 20 juni 1930, NJ 1930, 1217 (Philips/Tasseron). 62 Rb. Alkmaar, 14 november 1931, NJ 1932, 1061 (Chocolade-viooltjes). 252 Rb. Rotterdam, 4 mei 1931, NJ 1932, 263 (Berlitz). 201, 247 HR 20 november 1931, NJ 1931, 1593 (De Twee Provincieën/Van der Molen). 62 Rb. Utrecht, 15 juni 1932, W (Treuhand/van Dolderen). 348 Rb. Amsterdam, 21 april 1933, BIE 1933, p. 119 (Van de Waal/Leethems). 340, 349 HR 29 december 1933, NJ 1934, 343, m.n. P. Scholten (Fijn van Draat/De Nederlanden). 310 Pres. Arnhem, 28 februari 1934, BIE 1935, p. 27, m.n. Telders (Boerma/Verpoort). 348 Hof Arnhem, 6 juni 1934, NJ 1935, 153 (Philips-armaturen) Hof Amsterdam, 19 december 1934, NJ 1935, 404 (Kwartetspel). 248 Rb. Den Bosch, 15 maart 1935, NJ 1936, 13, BIE 1935, p. 79 (Broodtrommels). 253 Rb. Amsterdam, 5 april 1935, NJ 1936, 534 (Keesing's Historisch Archief). 201, 247 HR 26 april 1935, NJ 1935, 1617, m.n. P. Scholten (Philips-armaturen). 253 HR 10 januari 1936, NJ 1936, 97, m.n. Meijers, BIE 1936, p. 45, m.n. Hijink (Protargol). 28 HR 27 januari 1936, NJ 1936, 427 (Blitz). 107 HR 13 maart 1936, NJ 1936, 415, m.n. P. Scholten (Berg en Dalse Watertoren I). 137 HR 17 april 1936, BIE 1936, p. 50, m.n. Hijink, NJ 1936, 546, m.n. Meijers(Philips/Van Essen). 62 HR 17 april 1936, NJ 1936, 557, m.n. Meijers (Bell Telephone Manufacturing/Philips). 62 Rb. Amsterdam, 27 october 1936, BIE 1937, p. 43 (Firezone). 348 Hof Amsterdam, 5 november 1936, NJ 1937, 180, BIE 1937, p. 41 (Roberts Ltd/ Noord-Hollandsche Asbestfabriek). 349 Rb. Amsterdam, 12 februari 1937, BIE 1937, p. 103 (Auto-onderdelen). 254 HR 12 april 1937, NJ 1937, 639, m.n. P. Scholten (Berg en Dalse Watertoren II). 137 Hof Den Haag, 20 mei 1937, BIE 1937, p. 112 (Mineraalwaterfles). 254 HR 1 november 1937, NJ 1937, 1092 (Telefoongids Brummen). 35, 44 HR 11 november 1937, NJ 1937, 1096 (Kolynos). 338 HR 2 december 1937, NJ 1938, 353, m.n. P. Scholten (Lentse Schutting). 137 Rb. Rotterdam, 31 december 1937, NJ 1939, 455 (Chevrolet) Van Engelen Prestatiebescherming

15 Rechtspraakoverzicht Pres. Amsterdam, 20 januari 1938, NJ 1939, 428 (Denkbeeld/Er is wat aan het handje). 201, 248, 266 Rb. Den Haag, 24 maart 1938, NJ 1939, 50 (Limonadefles). 254 Hof Amsterdam, 21 april 1938, BIE 1939, p. 25 (Chevrolet II). 254 HR 6 mei 1938, NJ 1938, 635, m.n. Meijers (Léhar/Verbeek). 74 Rb. Amsterdam, 11 mei 1938, BIE 1938, p. 108, m.n. Van der Meulen (Jeugd-Herberg Centrale). 268 Pres. Utrecht, 2 juni 1938, NJ 1940, 162 (Kachels). 254 Hof Den Bosch, 1 november 1938, BIE 1939, p. 124, m.n. Telders (N.V. Zeepfabrieken/Van Dongen). 349 Hof Amsterdam, 15 december 1938, BIE 1939, p. 51 (Firezone). 348 HR 12 januari 1939, NJ 1939, 535, m.n. Meijers (Nedigepha/Van Soest). 27 HR 17 april 1939, NJ 1939, 690 (ANP). 105 Rb. Rotterdam, 16 juni 1939, BIE 1942, nr 13, p. 17 (Reineveld/Spronk) Pres. Amsterdam, 5 januari 1940, BIE 1940, p. 30 (Stannoxyl). 257 Rb. Rotterdam, 24 mei 1940, NJ 1940, 984 (Bates/Rotterdam). 348 HR 14 juni 1940, NJ 1941, 109, m.n. Scholten (Pope's Metaalwarenfabriek/Barend). 28 HR 10 oktober 1940, NJ 1941, 197 (AVRO). 102 Pres. Den Haag, 27 december 1940, BIE 1942, nr 6, p. 7 (Yeast Pac). 257 HR 3 januari 1941, NJ 1941, 470 (Boerenleenbank/Los). 11 HR 7 maart 1941, NJ 1941, 919 m.n. Meijers (Tjoklat). 262 Hof Den Haag, 9 februari 1942, NJ 1942, 371 (Bally-schoenen). 255 HR 4 december 1942, BIE 1943, p. 36 (Philips/Jacobse). 62 HR 5 maart 1943, NJ 1943, 264, BIE 1943, nr 69, p. 86, m.n. Hijink (Nivea/Hamea). 5, 136, 211, 216, 258 HR 28 juni 1943, NJ 1943, 677 (Proefstation). 105 Rb. Utrecht, 17 mei 1944, NJ 1944/45, 763 (Lückerath). 266 Hof Den Bosch, 8 augustus 1944, NJ 1946, 672 (Tonio) HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Staat/Degens). 338 Pres. Amsterdam, 27 april 1948, BIE 1948, nr 48, p. 172, m.n. v.d. Zande (Keep fit). 262 Pres. Amsterdam, 15 oktober 1948, NJ 1949, 30 (Inhuldiging Juliana). 89 Pres. Amsterdam, 9 november 1948, BIE 1950, nr 19, p. 42 (Coca Cola fles). 258 HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357, BIE 1949, p. 42 (Staat/Bonda). 65, HR 20 januari 1950, NJ 1950, 274 (rooilijnen). 61 HR 9 maart 1951, NJ 1952, 46, m.n. Houwing, AA 1953, p. 83, m.n. Wiarda (Damesmodebedrijf). 215 HR 23 november 1951, NJ 1952, 757 (Hollandia). 107 HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesportefeuille I). 234 HR 24 juni 1952, NJ 1955, HR 17 april 1953, NJ 1954, 211, m.n. Veegens, AA 1954, p , m.n. Hijmans van den Bergh (Radioprogramma). 35, 44 HR 22 mei 1953, NJ 1954, 189 (Sio). 11 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m.n. Houwing, AA III, 10, m.n. Hijmans van den Bergh, BIE 1953, p. 113 (Hyster Karry Krane). 5, 30, 31, 475

16 Rechtspraakoverzicht 85, 87, 88, 136, 167, 199, 206, 211, 216, 234, 237, 252, Pres. Amsterdam, 28 oktober 1955, BIE 1956, nr 4, p. 17 (Hartvormige fles). 259 Rb. Den Haag, 2 februari 1956, BIE 1956, nr 48, p. 117 (Combina). 270 HR 14 december 1956, NJ 1962, 242 (Grundig/Prins). 28, 137 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, AA 1961, p. 139, m.n. Van der Grinten (Drukasbak). 32, 85, 86, 257 Hof van Justitie der Nederlandse Antillen, 14 januari 1957, BIE 1959, nr 64, p. 124 (Alcolado Polar). 258 HR 4 december 1957, NJ 1958, 404 (Draadomroep). 74 Pres. Den Bosch, 10 januari 1958, NJ 1958, 87 (Gispen/Midden Brabant). 348 Hof Den Bosch, 23 september 1958, NJ 1959, 320, BIE 1959, nr 71, p. 136 (Call Up). 259 HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel). 172 Pres. Rotterdam, 14 april 1959, NJ 1959, 648 (Teddy Scholten). 46, 48 Rb. Den Haag, 27 april 1959, NJ 1962, 149 (Sjors van de Rebellenclub) HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, m.n. Hijmans van den Bergh, AA 1961, p. 139, m.n. Van der Grinten (Scrabble). 30, 31, 32, 85, 88, 239, 257 Hof Amsterdam, 21 januari 1960, NJ 1960, 283, BIE 1961, nr 37, p. 93 (Kristal-Unie). 259 Hof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160 (Teddy Scholten). 46, 46, 109, 275 Hof Amsterdam, 11 mei 1960, BIE 1961, nr 8, p. 32 (Widex). 259 Hof Den Haag, 8 juni 1960, BIE 1961, nr 38, p. 94 (Droste-mannetje). 268 Pres. Amsterdam, 10 november 1960, BIE 1961, nr 40, p. 97 (Algemeen Dagblad). 264 Hof Den Bosch, 24 november 1960, NJ 1961, 144, (Green Up). 259 Pres. Haarlem, 23 december 1960, BIE 1962, nr 10, p. 26 (Stratenboekje). 293 Pres. Amsterdam, 19 januari 1961, NJ 1961, 181, BIE 1961, nr 45, p. 111 (Omslag Twen). 269 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355, m.n. Hijmans van den Bergh, AA 1961, p , m.n. Hirsch Ballin (Explicator). 35, 36, 45, 69, 120 HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423 (Leesportefeuille II). 5, 136, 216, 233, 237 Rb. Haarlem, 21 november 1961, BIE 1963, nr 43, p. 96 (Flevo-kruiser). 262 HR 8 december 1961, NJ 1962, 29, BIE 1962, 20 (Hesling/Van de Meent). 62 HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246 (Nibeja/Grundig). 338 HR 9 maart 1962, NJ 1964, 403 (Vitri-Gieter). 173 Pres. Groningen, 1 juni 1962, NJ 1962, 518 (Bodegraven/Hammenga). 356 Hof Amsterdam, 7 juni 1962, BIE 1974, nr 8, p. 13 (groen-zwarte capsule). 259 Hof Amsterdam, 14 juni 1962, BIE 1963, nr 37, p. 78 (Crepe-parfums). 271 Hof Den Haag, 26 juni 1962, BIE 1964, nr 25, p. 85 (Seven Up/Bubble Up) Van Engelen Prestatiebescherming

17 Rechtspraakoverzicht HR 6 september 1962, NJ 1962, 360, BIE 1963, nr 59, p. 139 (Apollohotel II). 106 Hof Amsterdam, 4 oktober 1962, BIE 1964, nr 13, p. 59 (E.P.D.A.). 269 Pres. Arnhem, 21 november 1962, NJ 1963, 166 (Pluimvee). 264 HR 28 maart 1963, NJ 1963, 262 (Bali). 108 Pres. Almelo, 23 april 1963, NJ 1964, 304 (Mies Bouwman). 276 Pres. Den Haag, 15 april 1964, BIE 1966, nr 10, p. 33 (Beatles). 201 Hof Den Bosch, 1 december 1964, BIE 1966, nr 6, p. 17 (Prints). 205, HR 15 januari 1965, NJ 1965, 137 (Kjellberg). 106 Pres. Den Haag, 17 februari 1965, BIE 1966, nr 14, 44, m.n. v.d. Zande (Donners). 212 Hof Den Bosch, 25 maart 1965, BIE 1965, nr 69, p. 220 (Weegapparatuur). 281 Pres. Amsterdam, 4 mei 1965, BIE 1967, nr 28, p. 92 (Numis). 348 HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116, m.n. Hijmans van den Bergh, AA 1966, p , m.n. Hirsch Ballin (Televizier). 35, 45, 69, 120, 121, 226 HR 12 november 1965, NJ 1966, 59 (Cascade). 32, 85, 202, 257 Pres. Den Haag, 7 december 1965, BIE 1966, p. 240 (Feyenoordspelers). 212 HR 22 november 1966, NJ 1967, Hof Amsterdam, 24 november 1966, NJ 1967, 312, BIE 1967, nr 87, p. 271 (Biotex/Silex). 259, 260 HR 17 januari 1967, NJ 1969, 187, BIE 1967, nr 43, p. 124 (Raifeisen). 107 Hof Den Bosch, 30 mei 1967, BIE 1968, nr 22, p. 74 (Call-Up II). 260 HR 30 juni 1967, NJ 1968, 135, BIE 1968, 33 (Zweegers/Van der Lely). 62 Pres. Arnhem, 30 oktober 1967, BIE 1969, nr 15, p. 57 (200 kamerplanten in kleur). 201, 264 HR 15 maart 1968, BIE 1968, nr 43, p. 145, NJ 1968, 268, m.n. H.B. (Plastic Stapelschalen). 32, 79, 85, 86, 88, 257 HR 5 april 1968, NJ 1969, 116, BIE 1969, 258 (Hansen/Yoshida). 62 HR 24 mei 1968, NJ 1968, 252 (BUMA/Brinkman). 137 Pres. Haarlem, 2 december 1968, BIE 1972, nr 10. p. 19 (Bloembollen). 260 HR 28 februari 1969, NJ 1969, 366, m.n. Veegens (Tractor-cabine).` 32, 85, 257 Hof Amsterdam, 7 mei 1969, BIE 1971, nr 15, p. 97 (Kaasetiketten). 260, 269 Pres. Zwolle, 14 mei 1969, NJ 1971, 88, BIE 1972, nr 49, p. 129 (Rieger/Koppe). 218, 279 Hof Den Bosch, 27 mei 1969, NJ 1970, 91 (Tomado). 31 HR 21 oktober 1969, NJ 1971, HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220, m.n. Scholten (Ja Zuster, Nee Zuster). 5, 110, 136, 169, 211, 216, 234 HR 6 maart 1970, NJ 1979, 433 (Pluvier). 11 HR 17 april 1970, NJ 1971, 89 (Grensoverschrijdende Garage). 137 Pres. Rotterdam, 7 april 1970, BIE 1971, nr 16, p. 99 (Expres). 264 Pres. Den Haag, 7 april 1970, BIE 1971, nr 17, p. 100 (Plastic wegwerpfles). 260 Rb Zwolle, 29 april 1970/31 maart 1971, BIE 1976, p. 207 (California). 137 HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434, m.n. H.B. (Tomado). 32, 80, 85, 88, 257 Hof Amsterdam, 1 december 1970, NJ 1971, 205 (Harm met de harp)

18 Rechtspraakoverzicht Octrooiraad, AvB, 16 december 1970, BIE 1971, nr 10 (Geautomatiseerde Telefooncentrale). 61 Hof Amsterdam, 23 april 1971, BIE 1972, nr 59, p. 157 (Stuba, dienstmerk). 270 Pres. Haarlem, 17 mei 1971, BIE 1972, nr 30, p. 69 (Cash & Carry Coal). 267 Pres. Den Haag, 1 september 1971, BIE 1972, nr 39, p. 102 (verpakking Linol). 260 Pres. Utrecht, 21 september 1971, BIE 1976, nr 105, p. 346 (Handcleaner). 260 Pres. Den Haag, 3 november 1971, BIE 1972, nr 47, p. 123 (Oudhollandse tegel). 202 Rb. Zwolle, 24 november 1971, NJ 1972, 285 (Mies Bouwman II). 277 Hof Arnhem, 18 januari 1972, NJ 1972, 297, m.n. Wichers Hoeth (DGG/Kusters). 1, 52, 290, 296 Pres. Utrecht, 29 februari 1972, NJ 1972, 305 (Schuurmachines). 281 Hof Amsterdam, 21 september 1972, BIE 1973, nr 12, p. 67 (Laboratoriumtafel). 348 Pres. Utrecht, 26 juni 1973, BIE 1976, nr 93, p. 284 (Quickynettes/Palthenettes). 272 Hof Den Bosch, 26 juni 1973, BIE 1976, nr 85, p. 268 (ADG). 348 Pres. Haarlem, 24 september 1973, BIE 1974, nr. 6, p. 10 (Kick/Kicker). 265 Hof Den Bosch, 4 februari 1974, BIE 1977, nr 40, p. 102 (Supercoat/Surfakote). 349 Hof Amsterdam, 21 februari 1974, NJ 1974, 485, BIE 1975, nr 13, p. 71(Meetpapier). 40 Pres. Haarlem, 16 oktober 1974, BIE 1979, nr 21, p. 145 (Open en bloot). 270 HR 22 november 1974, NJ 1975, 176 (Vrijetijdsschoenen). 32, 85, 86, 257 Pres. Assen, 3 december 1974, NJ 1975, 215 (AIM/Swart) BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1975, nr 30, p. 183, AA 1977, p. 644, m.n. Cohen Jehoram (Claeryn/Klarein). 103 HR 7 maart 1975, NJ 1976, 91 (Van Gend & Loos). 11 HR 10 oktober 1975, NJ 1976, 232, BIE 1976, 87 (Vulcanus/Ratjes). 62 HR 14 november 1975, NJ 1977, 207, BIE 1976, nr 26, p. 106 (De Assenburg). 106 Pres. Assen, 26 november 1975, BIE 1977, nr. 80, p. 263 (Letterlap) Pres. Alkmaar, 8 april 1976, BIE 1977, nr. 73, p. 243 (Regio Holland/Holland Noord). 249 ECRM 6 juli 1976, NJ 1978, 237, AA 1979, p. 145, m.n. Cohen Jehoram (Geïllustreerde Pers). 121, 226 Pres. Amsterdam, 20 juli 1976, AMR 1977, 34 (10 CC). 53, 297 Rb. Arnhem, 16 september 1976, BIE 1977, nr 75, p. 220, NJ 1977, 346 (Servies-Inruilaktie). 249 Pres. Haarlem, 2 november 1976, BIE 1977, nr 86, p. 273 (De lieverdjes). 274 HR 24 december 1976, NJ 1978, 431, BIE 1977, nr 72, p. 236 (Tendum/Tandem). 105, 106, BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1977, nr 59, p. 195 (Centrafarm/Beecham). 91, 93, 98 BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1977, nr 60, p. 203 (Camping Gaz). 91, 93 HR 11 februari 1977,NJ 1977, 363, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1978, nr 23, p. 247 ('t Mosterdmanneke). 105 Hof Amsterdam, 21 april 1977, BIE 1977, nr 89, p. 291 (Wimpy-restaurants). 272 Hof Arnhem, 19 december 1977, BIE 1981, nr 62, p. 269 (Lichtmasten) Van Engelen Prestatiebescherming

19 Rechtspraakoverzicht Pres. Maastricht, 7 augustus 1978, BIE 1980, nr 37, p. 132 (Klevadon/Viledon). 349 Pres. Leeuwarden, 2 oktober 1978, BIE 1983, nr 109, p. 366 (De koerier) HR 5 januari 1979, NJ 339, m.n. Wichers Hoeth (Heertje/Hollebrand). 69, 122 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 412, m.n. Wichers Hoeth, AMR 1979, p. 50, m.n. Spoor; AA 1980, p. 131, m.n. Cohen Jehoram (Poortvliet/Hovener). 74, 141, 245 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383, m.n. Wichers Hoeth; BIE 1979, nr 23, p. 163; AMR 1979, p. 52 ('t Schaep met de Vijf Pooten). 47, 49, 109, 143, 212, 275, 324 Hof Arnhem, 6 maart 1979, BIE 1981, nr 18, p. 42 (Dick Bruna). 278 HR 9 maart 1979, NJ 1979, 341, m.n. Wichers Hoeth, AMR 1979, p. 73 (Dreeshuis/BUMA). 74 EHRM, 26 april 1979, Series A, vol. 30, NJ 1980, 146, m.n. Alkema, NJCM Bulletin 1979, 58 (Sunday Times). 222 HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479, BIE 1980, 48 (Letraset/Mecanorma). 62, 63 HR 1 juni 1979, NJ 1979, 470, m.n. Wichers Hoeth (Buma/De Zon). 74 Hof Amsterdam, 23 augustus 1979, BIE 1981, p. 236 (Sleutelring). 85 Pres. Amsterdam, 1 november 1979, BIE 1980, nr 25, p. 98, m.n. Verkade (Henneman) HR 18 januari 1980, NJ 1980, 472, BIE 1980, nr 84, p. 253 (Churrasco). 106 HR 24 oktober 1980, NJ 1981, 265 (Langeveld en Dommering qq/bouwman). 310 Pres. Amsterdam, 30 oktober 1980, BIE 1982, nr 47, p. 136 (C&A/Vanes Modebeheer). 272 Pres. Breda, 23 december 1980, BIE 1982, nr 76, p. 233 (Wiertz/Rebro). 260 Rb. Dordrecht, 24 december 1980, NJ 1981, 435, BIE 1982, nr 70, p. 216 (Merofac/Mero) BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1981, nr 32, p. 145 (Kinder). 93, 207 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1981, nr 33, p. 151 (Winston/Whiston). 92 Pres. Amsterdam, 26 maart 1981, KG 1981, 40, BIE 1983, nr 32, p. 81 (Max 'n Specs). 235 Pres. Rotterdam, 22 april 1981, BIE 1981, nr 59, p. 260 (Kompakt). 270 Pres. Leeuwarden, 10 juni 1981, BIE 1982, nr 82, p. 243 (Bakken in de Koelkast). 267 HR 26 juni 1981, NJ 1981, 514, BIE 1982, p. 120 (Heipalenhandel). 105 Rb. Assen, 28 juli 1981, NJ 1982, 74, BIE 1983, nr 97, p. 322 (Bartels/Koerhuis). 291 Hof Amsterdam, 17 september 1981, BIE 1982, nr 81, p. 241 (Kotka/Gordijnstof). 349 HR 30 oktober 1981, NJ 1982, 435, m.n. Van Nieuwenhoven Helbach (Kabeltelevisie I) Pres. Den Bosch, 15 februari en 6 mei 1982, NJ 1984, 603 (NVPI). 53, 290, 297 Pres. Den Haag, 26 februari 1982, BIE 1982, nr 71, p. 218 (Den Haag op Zondag). 265, 269 Hof Den Bosch, 24 februari 1982, NJ 1984, 604, m.n. Heemskerk (NVPI II). 53, 290,

20 Rechtspraakoverzicht Pres. Leeuwarden, 8 maart 1982, BIE 1983, nr 79, p. 239 (Liljendahl/Landindustrie). 349 HR 26 maart 1982, NJ 1982, 615 (Visserijfonds). 310 HR 2 april 1982, NJ 1983, 429 (Accountants). 105 Rb. Amsterdam, 14 april 1982, AMR 1982, 105 (KNVB/NOS). 284 Pres. Rotterdam, 29 april 1982, BIE 1984, nr 58, p. 193 (Oud-Hollandse huisjes). 202, 249 Pres. Leeuwarden, 14 mei 1982, BIE 1983, nr 18, p. 48 (Smeets/De Vries). 260 BenGH 29 juni 1982, 624, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1982, nr 74, p. 227 (Niemeyer/Hagens). 100 HR 1 juli 1982, BIE 1983, nr 48, p. 130 (Adidas). 91 Hof Arnhem, 14 juli 1982, BIE 1983, nr 65, p. 179 (Vredestein/Dam). 250 Pres. Amsterdam, 23 september 1982, KG 1982, nr. 166, p. 345 (Dallas). 348 BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1983, nr 24, p. 63 (Juicy Fruit). 93, 97, 98 Pres. Amsterdam, 8 oktober 1982, KG 1982, 194, BIE 1983, nr 100, p. 329 (Apple/CAB I) Pres. Utrecht, 6 januari 1983, BIE 1983, nr 63, p. 176 (Kijk op calorieën en joules). 265, 269 BenGH 2 februari 1983, NJ 1983, 450, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1984, nr 4, p. 18 (Superox). 100 Pres. Amsterdam, 24 maart 1983, BIE 1983, nr 101, p. 331 (Apple/CAB II). 291 BenGH, 20 mei 1983, NJ 1984, 72, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1984, p. 137, m.n. Verkade (Jullien/Verschuere [Union-merken]). 97, 98 Hof Amsterdam, 2 juni 1983, BIE 1984, nr 71, p. 221 (Compubinder/Databinder). 85 Hof Arnhem, 27 oktober 1983, NJ 1984, HR 11 november 1983, BIE 1985, nr 9, p. 23, NJ 1984, 203, m.n. Wichers Hoeth (Wokkels). 95 Pres. Haarlem, 20 december 1983, KG 1984, nr. 20, p. 40 (BMW/Hart) HR 13 januari 1984, NJ 1984, 398, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1984, nr 81, p. 257 (Pour Vous Madam). 102 HR 25 mei 1984, NJ 1984, 697, m.n. Van Nieuwenhoven Helbach, AMR 1984, p. 62 (Kabeltelevisie II). 74 HR 22 juni 1984, NJ 1985, 4, BIE 1985, 113 (Mast/Avabel). 62, 63 BenGH 9 juli 1984, NJ 1985, 101, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1985, nr 20, p. 59, AA 1985, p. 28, m.n. Cohen Jehoram (Tanderil). 100, 102 Pres. Rotterdam, 30 maart 1984, KG 1984, 119 (Staat/Den Ouden). 294 BenGH 9 juli 1984, BIE 1985, p. 59, NJ 1985, 101, 1985, p. 29 (Tanderil). 99 Pres. Roermond, 20 augustus 1984, KG 1984, 266 (Apple/Brouns). 292 Rb. Amsterdam, 7 november 1984, Auteursrecht/AMR 1985, p. 39 (Fred Oster). 277 Hof Arnhem, 19 november 1984, Computerrecht 1985, 34, m.n. Dommering (Decca/Holland Nautic). 193, 236 Hof Amsterdam, 14 december 1984, BIE 1985, nr 46, p. 360 (Caterpillar). 348, Pres. Assen, 8 januari 1985, BIE 1985, nr. 49, p. 368 (Rolcontainers). 349 EHRM 25 maart 1985, Series A, vol. 90, NJ 1987, 900, m.n. Alkema (Barthold). 222 Hof Amsterdam, 11 april 1985, AMR 1985, 69 (KNVB/NOS). 284 HR 12 april 1985, NJ 1985, 577, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1985, nr 56, p. 393 (Elvira). 113 HR 19 april 1985, NJ 1985, 790, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1985, nr 43, p. 342 (Air Holland). 106 BenGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1986, nr 59, p. 231, m.n. Verkade (Lux-Talc). 103 Pres. Leeuwarden, 29 augustus 1985, IER 1985, nr 48, p. 96 (Graaf Floris V 480 Van Engelen Prestatiebescherming

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ASSER SCHOLTEN Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen deel, bewerkt door P. SCHOLTEN, 3e druk met feitelijke gegevens aangevuld

Nadere informatie

16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr 10 243

16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr 10 243 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr 10 243 Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat op resp. 28 augustus, 30 augustus en 1 september 1989 op hun

Nadere informatie

10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 10.1 PRESTATIEBESCHERMING Prestatiebescherming ziet op het aan prestaties die niet door een wettelijk intellectueel eigendomsrecht bescherm worden eventueel verlenen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Rechtskarakter

Hoofdstuk 8: Rechtskarakter 8. RECHTSKARAKTER 8.1 INLEIDING Prestatiebescherming ziet op het eventueel aan een niet door een wettelijk intellectueel eigendomsrecht beschermde prestatie verlenen van een daarmee vergelijkbare bescherming.

Nadere informatie

3. AARD EN BESCHERMINGSOMVANG INTELLECTUELE EIGENDOMS- RECHTEN

3. AARD EN BESCHERMINGSOMVANG INTELLECTUELE EIGENDOMS- RECHTEN 3. AARD EN BESCHERMINGSOMVANG INTELLECTUELE EIGENDOMS- RECHTEN 3.1 INLEIDING Tegen het verlenen van ongeschreven exclusieve rechten, die identiek zijn aan de door een intellectuele eigendomswet toegekende

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ADO-rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie 2000. Arbeidsovereenkomst en algemeen

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Prestatiebescherming

Hoofdstuk 1: Prestatiebescherming 1. PRESTATIEBESCHERMING 1.1 INLEIDING De technologische ontwikkelingen staan niet stil en gaan aan het intellectuele eigendomsrecht ook niet onopgemerkt voorbij. Die ontwikkelingen en de daarmee gemoeid

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Prestatiebescherming naar Amerikaans recht 9.2 INTERNATIONAL NEWS SERVICE V. ASSOCIATED PRESS

Hoofdstuk 9: Prestatiebescherming naar Amerikaans recht 9.2 INTERNATIONAL NEWS SERVICE V. ASSOCIATED PRESS 9. PRESTATIEBESCHEMING NAAR AMERIKAANS RECHT 1 9.1 MISAPPROPRIATION Immateriële voorwerpen laten zich naar hun aard weinig aan landsgrenzen gelegen liggen en zijn evenmin een typisch Hollands fenomeen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Rechtsgrond

Hoofdstuk 5: Rechtsgrond 5. RECHTSGROND 5.1 INLEIDING In het Decca-arrest overwoog de Hoge Raad dat een met een intellectueel eigendomsrecht vergelijkbare bescherming in beginsel slechts op zijn plaats is wanneer geprofiteerd

Nadere informatie

Vermogensrechten op. onstoffelijke goederen

Vermogensrechten op. onstoffelijke goederen Mr Th.C.1.A. van Engelen Vermogensrechten op - onstoffelijke goederen Overdraagbaarheid naar Nieuw BW: een stap terug!.i) In afwijking van het geldende recht bepaalt artikel 3:83 dat - buiten de eigendom,

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Mogelijkheden tot prestatiebescherming

Hoofdstuk 6: Mogelijkheden tot prestatiebescherming 6. MOGELIJKHEDEN TOT PRESTATIEBESCHERMING 6.1 EXPLOITEREN VAN IMMATERIËLE OBJECTEN Prestatiebescherming ziet op het eventueel aan niet door een intellectuele eigendomswet beschermde prestaties verlenen

Nadere informatie

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 oktober 1989, 57e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 oktober 1989, 57e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 241 16 oktober 1989, 57e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C.

Nadere informatie

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom Hoofdstukken Intellectuele Eigendom Hoofdstukken Intellectuele Eigendom door Dirk J.G. Visser hoogleraar in Leiden advocaat in Amsterdam delex 2013 2013, D.J.G. Visser, Leiden/Amsterdam Ontwerp omslag

Nadere informatie

Jurisprudentieregister

Jurisprudentieregister Jurisprudentieregister De uitspraken van het gerechtshof en de rechtbank zijn, tenzij anders vermeld, niet gepubliceerd. Om controle van deze ongepubliceerde rechtspraak mogelijk te maken zijn telkens

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN asser/veegens, korthals altes & groen 7 2005 e. korthals altes & h.a. groen, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht.

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

SAMENVATTING LEIDRAAD 2013

SAMENVATTING LEIDRAAD 2013 SAMENVATTING LEIDRAAD 2013 Bijlage bij: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurverwijzingen en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2013. Verwijzingen

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

2. ONGESCHREVEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN DE RECHTSPRAAK VAN DE HOGE RAAD

2. ONGESCHREVEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN DE RECHTSPRAAK VAN DE HOGE RAAD 2. ONGESCHREVEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN DE RECHTSPRAAK VAN DE HOGE RAAD 2.1 INLEIDING De problematiek van het al dan niet verlenen van ongeschreven intellectuele eigendomsrechten is op zichzelf

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN nr. LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN Asser, vgl. C. Asser, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, vergeleken met het Wetboek Napoleon 1838 Asser/Abas 5-IIA Id., Bijzondere overeenkomsten, Huur, 9e druk,

Nadere informatie

OVER CUMULATIE GESPROKEN. P. B. Hugenholtz

OVER CUMULATIE GESPROKEN. P. B. Hugenholtz OVER CUMULATIE GESPROKEN P. B. Hugenholtz [bijdrage aan Symposium Intellectuele Eigendom (Brinkhof-symposium), Den Haag, 9 mei 2000, verschenen in Bijblad bij De Industriële Eigendom 2000/7, p. 240-242]

Nadere informatie

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden Contractvrijheid T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker (redactie) INSTITUUT VOO1 E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden KLUWER DEVENTER 1999 Inhoudsopgave WOORD VOORAF

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Waarom Boek 9 BW er alsnog moet komen (stem en discussieer mee!)

Waarom Boek 9 BW er alsnog moet komen (stem en discussieer mee!) Waarom Boek 9 BW er alsnog moet komen (stem en discussieer mee!) In het mei-nummer van Ars Aequi doen Dirk Visser en Hanneke Spath een oproep om (nu echt) te komen tot een Boek 9 BW met een codificatie

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B (PTC S.A./Ape Holland B.V.):

Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B (PTC S.A./Ape Holland B.V.): Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B9 10221 (PTC S.A./Ape Holland B.V.): Charlotte de Boer, Wim Maas (Deterink Advocaten en Notarissen) Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Rechtspraak prestatiebescherming

Hoofdstuk 7: Rechtspraak prestatiebescherming 7. RECHTSPRAAK PRESTATIEBESCHERMING 7.1 LOUTER AANHAKEN De rechtspraak waarin geen sprake is van het toekennen van ongeschreven exclusieve rechten op de exploitatie van éénlijnsprestaties ofwel ongeschreven

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/65126

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002.

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002. Aangehaalde en geraadpleegde literatuur Asser-Hartkamp 2005 (4-II) A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 Auteur & werk : twee kernbegrippen. HERA project: Of Authorship & Originality. IViR (Universiteit van

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Noot onder HR 14 juni 2013 (Cruijff/Tirion)

Noot onder HR 14 juni 2013 (Cruijff/Tirion) Noot onder HR 14 juni 2013 (Cruijff/Tirion) 1. In dit arrest van de HR staat het in art. 21 Aw neergelegde portretrecht centraal en dan met name het commerciële portretrecht. Het is een belangrijke uitspraak

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Bijlage 2 Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Inhoudsopgave 1. Het marktonderzoek en het dienstmeisje... 1 2. Persoonlijke smaak... 2 3. Is het eigenlijk nog

Nadere informatie

I. ALGEMEEN E.H. Hondius. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN E.H. Hondius. 1. Inleiding I. ALGEMEEN E.H. Hondius 1. Inleiding De hoofdzaken die op het gebied van het privaatrecht de aandacht trekken, liggen al enige jaren vast. Het zijn de naderende invoering van de boeken 3, 5 en 6 NBW (nrs

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

Het portretrecht als vermogensrecht: een schaep zonder pooten!

Het portretrecht als vermogensrecht: een schaep zonder pooten! Het portretrecht als vermogensrecht: een schaep zonder pooten! dick van engelen * inleiding Is het portretrecht, zoals we dat sinds het Schaep met de Vijf Pooten-arrest 1 kennen, een vermogensrecht? Belangrijker

Nadere informatie

Boek - monografie - editorial book

Boek - monografie - editorial book Publicaties op het terrein van het bestuursrecht Boek - monografie - editorial book 2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een filosofie van behoorlijk bestuur : een verklaring voor de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur van der Heijden,

Nadere informatie

Memorie van Toelichting (Consultatieversie) Algemeen

Memorie van Toelichting (Consultatieversie) Algemeen Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker Memorie van Toelichting (Consultatieversie)

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers minderjarigheid ouderlijk gezag over de erfopvolger van de Koning voor de situatie

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013 S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo, Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht,

Nadere informatie

Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken. Leiden Revisited 21.XI.2007 Jan Pieter Hustinx

Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken. Leiden Revisited 21.XI.2007 Jan Pieter Hustinx Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken Leiden Revisited 21.XI.2007 Jan Pieter Hustinx 0 Hoera! Het Burgerlijk Wetboek heeft er een nieuwe afdeling bij Weer een postzegeltje van het OD-veld communautair

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

RECHT EN EFFICIENTIE

RECHT EN EFFICIENTIE RECHT EN EFFICIENTIE Een inleiding in de economische analyse van het recht Eindredactie: dr. B.C.J. van Velthoven dr. P.W. van Wijck Met bijdragen van: dr. C.P. van Beers mw. mr. drs. A.E.H. Huygen prof.

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies?

Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies? Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies? 1 2 Mw. K. Looijschilder Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de zevende druk In de derde band worden de titels 6.3 (Onrechtmatige daad) en 6.4 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) behandeld als

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Het Zwarte Schaep. Commercieel Portretrecht in de Periferie van het Recht van de Intellectuele Eigendom

Het Zwarte Schaep. Commercieel Portretrecht in de Periferie van het Recht van de Intellectuele Eigendom Het Zwarte Schaep. Commercieel Portretrecht in de Periferie van het Recht van de Intellectuele Eigendom bernt hugenholtz * 1. inleiding Het Schaep-arrest is in de Nederlandse IE-wereld destijds goed ontvangen.

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN asser Mr.C.Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer. asser, Vergelijking1838 c. asser, Het Nederlandsch Burgerlijk

Nadere informatie

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT.

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT. LITERATUURLIJST ACADEMISCH JAAR 2015-2016 A. WETBOEKEN Reader Wetboek van Strafrecht van Aruba en Wetboek van Strafvordering van Aruba (verkrijgbaar bij de Universiteit van Aruba); C. Bollen en J.J.A.

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, Noot onder Hoge Raad 19 mei 2017 (Allround/Simstars); eerder gepubliceerd in IER 2017/39.

P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, Noot onder Hoge Raad 19 mei 2017 (Allround/Simstars); eerder gepubliceerd in IER 2017/39. P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, Noot onder Hoge Raad 19 mei 2017 (Allround/Simstars); eerder gepubliceerd in IER 2017/39. 1. Dit is een belangrijk arrest. In het arrest geeft de Hoge Raad een vrij uitgebreid

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Commissie Auteursrecht adviseert ten onrechte pas op de plaats

Commissie Auteursrecht adviseert ten onrechte pas op de plaats ARTIKELEN Commissie Auteursrecht adviseert ten onrechte pas op de plaats KARSTEN GILHUIS & WOLTER WEFERS BETTINK Sinds enige tijd circuleert een voorstel voor een wetsontwerp tot wijziging van de artikelen

Nadere informatie

Franchising. Definitie, werkwijze, in- en externe aansprakelijkheid van der Heiden, A.J.J.

Franchising. Definitie, werkwijze, in- en externe aansprakelijkheid van der Heiden, A.J.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Franchising. Definitie, werkwijze, in- en externe aansprakelijkheid van der Heiden, A.J.J. Link to publication Citation for published version (APA): van der Heiden,

Nadere informatie

Geschriftenbescherming na het Football Dataco-arrest

Geschriftenbescherming na het Football Dataco-arrest Geschriftenbescherming na het Football Dataco-arrest Het (elders in dit blad gepubliceerde) Football Dataco-arrest van het Europese Hof van Justitie vormt voor databanken het logische vervolg op het Infopaq-arrest.

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 1 3 1 4 januari 1983 gerste Kamer Nr- 11.957 US«"!. e"iil=-ke-s I8-I -'53 Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KABELTELEVISIE AMSTERDAM B.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, incidenteel

Nadere informatie

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES 1. Dochters van buitenlandse verzekeraars 1. Subsidiaries of foreign insurance companies ASKA Schadeverzekering NV Schottegatweg Oost

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

PLAATSINGSSYSTEEM COLLECTIE RECHTSGESCHIEDENIS A. Werken van algemene aard A10 Woordenboeken A20 Naslagwerken A30 Bibliografieën, catalogi van

PLAATSINGSSYSTEEM COLLECTIE RECHTSGESCHIEDENIS A. Werken van algemene aard A10 Woordenboeken A20 Naslagwerken A30 Bibliografieën, catalogi van 1 PLAATSINGSSYSTEEM COLLECTIE RECHTSGESCHIEDENIS A. Werken van algemene aard A10 Woordenboeken A20 Naslagwerken A30 Bibliografieën, catalogi van bibliotheken A31 Archivalie A40 Grammaticale hulpmiddelen,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie