Verkort aangehaalde literatuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort aangehaalde literatuur"

Transcriptie

1 Verkort aangehaalde literatuur VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR Aalberse, 1898 P.J.M. Aalberse, Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht, Eerste stuk, diss., Van Leeuwen, Leiden, 1898 Alberdingk Thijm, 1988 Y.J. Alberdingk Thijm, Uitgeversrecht opnieuw in wording, Kluwer, Deventer, Alexander, 1993 W. Alexander, De betrekkelijke waarde van de intellectuele eigendom, inaugurele rede, Tjeenk Willink, Zwolle, Alingh Prins, 1952 Verslag der Commissie inzake herziening van de Auteurswet, Staatsuitgeverij, Den Haag, Van Anken, 1962 J. van Anken, De strafrechtelijke bescherming van de rechten van de scheppende mens in de Benelux-landen, diss., Leiden, Arkenbout, 1991 E.J. Arkenbout, Handelsnamen en dienstmerken, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Beekhuis, 3-II, 1990 J.H. Beekhuis, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 3-II, Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Hartkamp, 4-I, 1992 A.S. Hartkamp, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 4-I, De verbintenis in het algemeen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Hartkamp, 4-II, 1993 A.S. Hartkamp, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 4-II, Algemene leer der overeenkomsten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Hartkamp, 4-III, 1990 A.S. Hartkamp, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 4-III, De verbintenis uit de wet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992 F.H.J. Mijnssen/P. de Haan, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 3-I, Algemeen goederenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,

2 Verkort aangehaalde literatuur Asser-Mijnssen-Van Velten, 3-III, 1986 A. van Oven, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 3-III, Zekerheidsrechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Asser-Scholten, 1974 Paul Scholten, Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, algemeen deel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Aubel, 1968 C.P. Aubel, Persoon en pers, diss., Kluwer, Deventer, Barendrecht, 1992 J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, diss., Kluwer, Deventer, De Beaufort, 1909 H.L. de Beaufort, Het auteursrecht in Nederland en het internationale recht, diss., Den Boer, Utrecht, De Beaufort, 1932 H.L. de Beaufort, Auteursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Belinfante, 1910 J.E. Belinfante, De wet vam 28 juni 1881 (Stbl. no. 124) tot regeling van het auteursrecht, Literatuur en rechtspraak , Gebr. Belinfante, Den Haag, Bellaart Spruyt, 1934 B.J. Bellaart Spruyt, Het collectieve merk en de merkenbescherming in Nederland, diss., Moorman's, Den haag, Biegman-Hartogh, 1971 A.M. Biegman-Hartogh, Ongegronde verrijking, diss., Van Gorcum, Assen, Boekman, 1956 S. Boekman, De Handelsnaam, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Boekman, 1977 S. Boekman, De Handelsnaam, Kluwer, Deventer, Bogaart, 1960 E. Bogaart, Titelbescherming, diss., Amsterdam, Boukema, 1966 C.A. Boukema, Civielrechtelijke samenloop, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Brahn, 1992 O.K. Brahn, Overdracht, Monografieën Nieuw BW, deel 6a, B-Serie, Kluwer, Deventer, Bregstein, 1927 M.H. Bregstein, Ongegronde vermogensvermeerdering, diss., H.J. Paris, Amsterdam, Buddingh de Voogt, 1943 J.G. Buddingh de Voogt, Het voorwerp van het octrooi, H.D. Tjeenk Willink, Haar- 462 Van Engelen Prestatiebescherming

3 Verkort aangehaalde literatuur lem, Cohen Jehoram, 1963 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, diss., Kluwer, Deventer, Van Dijk/Van Hoof, 1990 P. van Dijk/G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Ars Aequi Libri, Nijmegen, Dommering/Hugenholtz, 1991 E.J. Dommering/P.B. Hugenholtz (red.), Protecting works of fact, Kluwer, Deventer, Dresselhuys, 1894 H.C. Dresselhuys, Eenige beschouwingen naar aanleiding van de wet op de handels- en fabrieksmerken van 30 september 1893, Stb. no. 146, diss., De Kruyff, Utrecht, Drucker, 1924 W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche octrooirecht in vergelijking met het buitenlandsche recht, Martinus Nijhoff, Den Haag, Enserinck, 1933 A.A.M. Enserinck, De Nederlandsche radio-wetgeving geschiedkundig ontwikkeld, diss., Samsom, Alphen aan den Rijn, Evertsen de Jonge, 1853 Evertsen de Jonge, Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt, diss., Kemink, Utrecht, Franzen/Holzhauer, G. Franzen/F. Holzhauer, Het merk, deel I-VIII, Kluwer, Deventer, Frensel, 1988 G. Frensel, Chipsbescherming, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Freseman Viëtor, 1868 J. Freseman Viëtor, Eene bijdrage tot het leerstuk van den intellectueelen eigendom, Beijers en Van Boekhoven, Utrecht Frank, Opstellen, 1935 L.D. Frank, De 'mechanische rechten' in het auteursrecht, in : Rechtskundige opstellen op 2 november 1935 aangeboden aan Prof. Mr E.M. Meijers, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1935, p Gerbrandy, 1934 P.S. Gerbrandy, Het vraagstuk van den radio-omroep, Kok, Kampen, Gerbrandy, 1946 S. Gerbrandy, Industrieele eigendom en subjectief recht, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Gerbrandy, 1988 S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Gouda Quint, Arnhem,

4 Verkort aangehaalde literatuur Gerbrandy-bundel, 1991 Qui bene distinguit bene docet, privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gebrandy, Gouda Quint, Arnhem, Gerbrandy, 1992 S. Gerbrandy, Auteursrecht in de steigers, Gouda Quint, Arnhem, Gerzon, 1986 F. Gerzon, Nederland, een volk van struikrovers?, Orde van octrooigemachtigden, Den Haag, Gielen, 1983 Ch. Gielen, Kwekersrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1983 Gielen/Wichers Hoeth, 1992 Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van der Grinten-bundel Goed & trouw, opstellen aangeboden aan Prof. Mr W.C.L. van der Grinten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Groenhuijsen/Wiemans, 1989 M.S. Groenhuijsen/F.P.E. Wiemans, Van Electriciteit naar computercriminaliteit, Gouda Quint, Arnhem, Grosheide, 1986 F.W. Grosheide, Auteursrecht op maat, diss., Kluwer, Deventer, Grosheide, 1991 F.W. Grosheide, Hoofdstukken informaticarecht, (red. De Graaf/Berkvens), H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, 1991, p Van Haersolte, Opstellen, 1935 W.F.A. baron van Haersolte, De ruime opvatting van art BW op het gebied van den industrieelen eigendom en op dat van het auteursrecht, in : Rechtskundige opstellen op 2 november 1935 aangeboden aan Prof. Mr E.M. Meijers, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1935, p De Haan, 1936 C.J. de Haan, bewerker van Leon's rechtspraak, deel 1, Afl. 15, supplement, Octrooi- en merkenwetten, handelsnaamwet, handelsregisterwet, kamers van koophandel en fabrieken, Gebr. Belinfante, Den Haag, Haanappel/Mackaay, 1990 P.P.C. Haanappel/E. Mackaay, New Netherlands Civil Code, Patrimonial Law, under the auspices of the Ministry of Justice of The Netherlands, Kluwer, Deventer/Boston, Hartkamp, 1990 A.S. Hartkamp, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe burgerlijk wetboek, Kluwer, Deventer, Heemskerk, 1856 J. Heemskerk, Voordragten over den eigendomvan voortbrengselen van de geest, Krusema, Haarlem, Van Engelen Prestatiebescherming

5 Verkort aangehaalde literatuur Hijma/Olthof, 1990 Jac. Hijma/M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Kluwer, Deventer, Hirsch Ballin, Opstellen, 1970 E.D. Hirsch Ballin, Auteursrechtelijke opstellen, een keuze uit het werk van Prof. Dr E.D. Hirsch Ballin, Kluwer, Deventer, Hooft Graafland, 1895 J. Hooft Graafland, Het recht van den naam, diss., Den Boer, Utrecht, Houwing, 1939 Ph.A.N. Houwing, Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van den Hoven van Genderen/de Graaf, 1986 R. van den Hoven van Genderen/F. de Graaf, in:internationale ontwikkelingen op het gebied van de juridische bescherming van software en chips, (red: J.J. Borking e.a.), Kluwer, Deventer, Hoyng, 1988 W.A. Hoyng, Repareren in het octrooirecht, diss., Tilburg, Hugenholtz/Spoor, 1987 P.B. Hugenholtz/J.H. Spoor, Auteursrecht op software, Otto Cramwinkel, Amsterdam, Hugenholtz, 1989 P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op informatie, diss., Kluwer, Deventer, Hijmans van den Bergh-bundel Met eerbiedigende werking, opstellen aangeboden aan Prof. Mr L.J. Hijmans van den Bergh, Kluwer, Deventer, Van Isacker, exploitatierechten, 1963 F. van Isacker, De exploitatierechten van de auteur, Larcier, Brussel, Idenburg, 1980 P.J. Idenburg, Kennis van zaken, diss., Kluwer, Deventer, Jansen, 1986 C.H.M. Jansen, Onrechtmatige daad, Monografieën Nieuw BW, B-serie, deel 45, Kluwer, Deventer, Jansen, O.D. C.H.M. Jansen, in: Onrechtmatige daad, losbl. ed., (red. H. Drion), Hfst. I. Jonkers, 1962 W.H.A. Jonkers, Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1962 Kappeyne van de Coppello, 1886 P.G. Kappeyne van de Coppello, Overzicht van de geschiedenis en jurisprudentie der Nederlandsche wetgeving op de handels- en fabrieksmerken, diss., Belinfante, Den Haag, Van de Kasteele, 1885 J. van de Kasteele, Het auteursrecht in Nederland, diss., Somerwil, Leiden,

6 Verkort aangehaalde literatuur Klaver, 1973 F. Klaver, Massamedia en modern auteursrecht, diss., Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970 A. Komen/D.W.F. Verkade, Het nieuwe merkenrecht, Kluwer, Deventer, Komen/Verkade, Compendium, 1970 A. Komen/D.W.F. Verkade, Compendium van het auteursrecht, Kluwer, Deventer, Van der Kooij, 1990 P.A.C.E. van der Kooij, Kwekersrecht in ontwikkeling, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Het letterkundig eigendomsrecht in Nederland, 1865 of 1867 Het letterkundig eigendomsrecht in Nederland, wetten, tractaten en regtspraak, Gebroeders Belinfante, Den Haag, 1865, deel I en 1867, deel II. Van der Leij, 1910 W.T. van der Leij, Ongerechtvaardigde verrijking, diss., Van Nifterik, Leiden, Van Lidth de Jeude, 1888 K.W.H. van Lidth de Jeude, De "zaak" (affaire) rechtskundig beschouwd, diss., Van Druten, Utrecht, Limperg, 1971 Th. Limperg, De bescherming van vormgeving tegen plagiaat, diss., Agon Elsevier, Amsterdam, Van Lingen, 1990 J. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn, Van Maanen, 1986 G.E. van Maanen, Onrechtmatige daad, aspecten van de ontwikkeling en struktuur van een omstreden leerstuk, diss., Kluwer, Deventer, Maeijer, Hermesdorf-bundel, 1965 J.J.M. Maeijer, De verhouding tussen bijzonder en algemeen privaatrecht op het gebied van de mededinging, in Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis aangeboden aan Prof. Mr B.H.D. Hermesdorf, Kluwer, Deventer, Maeijer, Dorhout Mees-bundel, 1974 J.J.M. Maeijer in Verzekeringen van vriendschap, rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. Mr T.J. Dorhout Mees, Kluwer, Deventer, Maris-bundel De Maris-bundel, opstellen aangeboden aan Mr A.G. Maris, Kluwer, Deventer, Martens, O.D. S.K. Martens, in: Onrechtmatige daad, losbl. ed., (red. H. Drion), Hfst. VI. Meijers-bundel, 1935 Rechtskundige opstellen, op 2 november 1935 door oud-leerlingen aangeboden aan 466 Van Engelen Prestatiebescherming

7 Verkort aangehaalde literatuur Prof. Mr E.M. Meijers, Tjeenk Willink, Zwolle, Meijers, 1948 E.M. Meijers, De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Universitaire Pers, Leiden, Molengraaff, Leidraad, 1930 W.L.P.A. Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht, zesde druk, Haarlem, Mom, 1990 G.J.H.M. Mom, Kabeltelevisie en auteursrecht, diss., Vermande, Lelystad, Mom/Keuchenius, 1992 G.J.H.M. Mom/ P.J. Keuchenius (red.), Het wergeversauteursrecht, Kluwer, Deventer, Moorrees, 1912, I W. Moorrees, Het octrooirecht, deel I, de octrooiwet, Mouton, Den Haag, Moorrees, 1912, II W. Moorrees, Het octrooirecht, deel II, de Parijsche Conventie 20 maart 1883, Mouton, Den Haag, Moorrees, 1913, III W. Moorrees, Het octrooirecht, deel III, de buitenlandsche wetgeving, Mouton, Den Haag, Nieuwenhuis c.s., 1990 J.H. Nieuwenhuis/C.J.J.M. Stolker/W.L. Valk, Nieuw Burgerlijk Wetboek - Tekst & Commentaar, Kluwer, Deventer, Van Nieuwenhoven Helbach, 1966 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Triptiek van beschermingsomvang, inaugurele reden, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Nieuwenhoven Helbach, 1989 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, (m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper/C.J.J.C. van Nispen), Industriële eigendom en mededingingsrecht, deel II Nederlands handelsen faillissementsrecht, (red. T.J. Dorhout Mees), Gouda Quint, Arnhem, Van Nispen, 1978 C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss., Kluwer, Deventer, Van Nispen, O.D. C.J.J.C. van Nispen, in: Onrechtmatige daad, losbl. ed., (red. H. Drion), Hfst. II. Van Nispen, 1992 C.J.J.C. van Nispen, Pleidooi voor Boek 9, in: Het nieuwe BW in functie (BW-krant jaarboek 1992), Arnhem, 1992 (BIE 1992, p. 282). Noyon/Langemeyer/Remmelink T.J. Noyon, G.E. Langemeijer, J. Remmelink, Het wetboek van strafrecht, losbl. ed., Gouda Quint, Arnhem. NOTA-rapport 1991 NOTA-rapport, (Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek), Levende uitvindingen, octrooiverlening voor dieren en erfelijk materiaal, SDU, Den 467

8 Verkort aangehaalde literatuur Haag, NV 1943, speciale uitgave Goodwill, juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch, NV XXIe jrg, p , Van der Marck's, Roermond, Oranje, 1938 J. Oranje, Rights affecting the use of broadcasts, diss., Sijthoff, Leiden, Van Oerle, 1990 R.C. van Oerle, Hoofdenhandel. Het portret als handelswaar, in Recht in de Kijker, Jonge Balie Congres-bundel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Oven-bundel Gratia Commercii, Opstellen aangeboden aan A. van Oven, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Oven, 1953 J.C. van Oven, De goodwill in het privaatrecht en het belastingrecht, preadvies Broederschap der candidaat-notarissen, Pieroen, 1988 A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss., Kluwer, Deventer, Pfeffer, 1938 H. Pfeffer, Grondbegrippen van het mededingingsrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, Pfeffer, 1940 H. Pfeffer, Kort commentaar op de auteurswet 1912, De erven F. Bohn, Haarlem, Pfeffer/Gerbrandy, 1973 H. Pfeffer/S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, De Erven F. Bohn, Haarlem, De Pinto, 1895 A.A. de Pinto, Begrip en omvang van het auteursrecht volgens de Nederlandsche wet, Verslagen en mededelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, derde reeks, twaalfde deel, Amsterdam, 1895 Pitlo/Brahn, 1987 A. Pitlo, O.K. Brahn, G.R. de Groot, A.H.T. Heisterkamp, G.E. van Maanen, Het zakenrecht: met verwijzing naar het NBW, Gouda Quint, Arnhem, Pitlo, 1990 A. Pitlo, P.H.M. Gervere, H. Sorgdrager,, R.H. Stutterheim, T.R. Hidma, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht: naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Gouda Quint, Arnhem, Polak, 1990 E.M. Polak, Kop erop of kop eraf? Persfoto's en persrecht, in Recht in de Kijker, Jonge Balie Congres-bundel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Van Praag, 1912 L.G. van Praag, De auteurswet 1912, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, Van Engelen Prestatiebescherming

9 Verkort aangehaalde literatuur Quaedvlieg, 1987 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Quaedvlieg, 1991 A.A. Quaedvlieg, Overdraagbaarheid van licenties naar Nieuw BW: hetzelfde en toch iets anders, p , in: Onderneming en nieuw burgerlijk recht, publicatie van de Katholieke Universiteit Nijmegen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Quaedvlieg, 1992 A.A. Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardigheid, inaugurele rede, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Quaedvlieg, 1993 A.A. Quaedvlieg, The economic analysis of intellectual property law, in: Information law towards the 21st century, Kluwer, Deventer, Rank-Berenschot, 1992 E.B. Rank-Berenschot, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, diss., Kluwer, Deventer, Resius, 1913 J.C.Th. Resius, Uitvinding, uitvinder en octrooi, diss., Vilders, Leiden, De Ridder, 1875 N. de Ridder, Eenige beschouwingen over Kopierecht, diss., Kemink, Utrecht, Robbers, 1896 J.G. Robbers, Het auteursrecht, diss., Uitgeverij Robbers, Amsterdam, Salomonson, 1910 C.D. Salomonson, Handleiding bij het gebruik van de Nederlandsche octrooiwet, De erven F. Bohn, Haarlem, De Savornin Lohman, 1870 A.F. de Savornin Lohman, Grond en omvang van het regt van schrijver en uitvinder, Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaal- en gemeente-bestuur in Nederland, zestiende deel, nieuwe serie, Beijers en Van Boekhoven, Utrecht, Van Schaik, 1946 Th.E.E. van Schaik, De oneerlijke concurrentie uit strafrechtelijk oogpunt beschouwd, diss., Dekker & van de Vegt, Nijmegen, Van Schelven, 1986 P.C. van Schelven, Bescherming van software en chips in juridisch perspectief, Vermande, Lelystad, Paul Scholten, Verzamelde geschriften Verzamelde geschriften van Prof. Mr Paul Scholten, vier delen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Schut, 1990 G.H.A. Schut, Onrechtmatige daad volgens BW en NBW, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,

10 Verkort aangehaalde literatuur Schoordijk, 1986 H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen, Kluwer, Deventer, Spoor, 1976 J.H. Spoor, Scripta manent, de reproduktie in het auteursrecht, diss., H.D. Tjeenk Willink, Groningen, Spoor, 1990 J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding, inaugurele rede, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Spoor/Verkade, 1993 J.H. Spoor/D.W.F. Verkade, Auteursrecht, 2e druk, Kluwer, Deventer, Snijder van Wissenkerke, 1913 F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke, Het auteursrecht in Nederland, Van Goor, Gouda, Soetenhorst, 1993 W.J. Soetenhorst, De bescherming van de uitgeefprestatie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Star Busmann, 1867 E. Star Busmann, Octrooien van uitvindingen, diss., Groningen, Stek, 1991 J.H. Stek, Octrooirecht en transgene dieren, Post Scriptum Reeks, Stewart, (red), 1983 Stewart, (red), International Copyright and Neighbouring rights, Butterworths, London, Suijling, 1948 J. Ph. Suijling, Inleiding tot het burgerlijk recht, deel I, Algemene beginselen, De Erven F. Bohn, Haarlem, Teijl/Holzhauer, 1991 R. Teijl/R.W. Holzhauer, De toenemende complexiteit van het intellectuele eigendomsrecht, Gouda Quint, Arnhem, Telders, 1946 B.M. Telders, (m.m.v. C. Croon), Nederlandsch octrooirecht, Martinus Nijhoff, Den Haag, Triebels, 1916 A.B.C. Triebels, Over den invloed der theorieën betreffende het rechtskarakter van het octrooi op de ontwikkeling van het octrooirecht, diss., Theonville, Leiden, weken, weken rechtspraak, Arresten van de Hoge Raad der Nederlanden gewezen in zaken, bepleit door Mr C.R.C. Wijckerheld Bisdom, advocaat, vanuit het perspectief van het 1977 geannoteerd, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Veegens, 1895 J.D. Veegens, Het auteursrecht volgens de Nederlandsche wetgeving, Belinfante, Den Haag, De Veer, Van Engelen Prestatiebescherming

11 Verkort aangehaalde literatuur W. de Veer, De firma als naam waaronder handel gedreven wordt, diss., Roeloffzen & Hübner, Amsterdam, Van den Velden, 1835 B. van den Velden, Over het kopij-regt in Nederland, De Visser, Den Haag, Veldkamp, 1940 P.M. Veldkamp, De toepassing van artikel 1401 BW op de onbehoorlijke mededinging, diss., Bakker, Amsterdam, Van der Ven, 1941 J.J.M. van der Ven, De zorgvuldigheidsnorm krachtens art BW toegepast door den Hoogen Raad, diss., Dekker van de Vegt, Nijmegen, Verhey, 1992 L.F.M. Verhey, Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Verhulst, 1947 P.A. Verhulst, Kweekersrecht, diss., Sijthoff's uitgevermaatschappij, Leiden, Verkade, 1976 D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en consument, inaugurele rede Nijmegen, Kluwer, Deventer, Verkade, Gratia Commercii, 1981 D.W.F. Verkade, Verwarrende verwarring?, in: Gratia Commercii, opstellen aangeboden aan A. van Oven, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Verkade, 1985 D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer, Deventer, Verkade/Spoor, 1985 D.W.F. Verkade/J.H. Spoor, Auteursrecht, eerste druk Kluwer, Deventer, Verkade, O.M., 1986 D.W.F. Verkade, Ongeoorloofde mededinging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle Verkade, 1988 D.W.F. Verkade, Gegevensbescherming en privaatrecht, (preadvies NJV), HNJV Verkade, 1990 D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid, inaugurele rede Leiden, Kluwer, Deventer, Vermeijden, 1953 J. Vermeijden, Auteursrecht en het kinematographische werk, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Viotta, 1877 H.A. Viotta, Het auteursrecht van den componist, diss., Roothaan, Amsterdam,

12 Verkort aangehaalde literatuur Van Vollenhoven, 1970 L. van Vollenhoven, De zaak Televizier, diss., Kluwer, Deventer, Wichers Hoeth, 1970 L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux merkenwet, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Wichers Hoeth, 1984 L. Wichers Hoeth, (Drucker/Bodenhausen), Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Wichers Hoeth, 1993 L. Wichers Hoeth, (Drucker/Bodenhausen), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Wichers Hoeth-bundel Noten bij noten, bundel ter herinnering aan Mr L. Wichers Hoeth, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, WIPO Guide, 1981 Guide to the Rome Convention and to the Phonogramme Convention, WIPO, Genève, Wijnstroom/Peremans, 1930 J.J. Wijnstroom/J.L.A. Peremans, Het auteursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle Van Engelen Prestatiebescherming

13 Rechtspraakoverzicht RECHTSPRAAKOVERZICHT De cijfers verwijzen naar paginanummers Provinciaal-Geregtshof van Gelderland, 12 maart 1840, W. 90 (Noman). 35 HR 20 maart 1846, W Rb. Rotterdam, 30 mei 1866, W (Baour en Comp./Ellinckhuyzen en Zn). 14 Hof Zuid-Holland, 15 februari 1875, Molengraaff, 1887, p. 376; (Ziegelaar en Co/Wissink en v. Rooy). 15 Rb. Rotterdam, 10 oktober 1877, W (J.M. Farina/Cramer en Co.). 15 Rb. Den Haag, 21 december 1877, W (J.M. Farina/v. Marken). 15 Rb. Amsterdam, 19 december 1879, Paleis v. Justitie 1880, no. 3 (Singer/Lewenstein). 16 Rb. Amsterdam, 27 mei 1880, W (De Rente-Cassa/Amsterdamsche Rentekas). 16 Rb. Den Haag, 17 maart 1882, W (The Singer Manufacturing Company/Beck). 16 HR 21 april 1882, W (J.M. Farina/Ayelts). 18 Rb. Amsterdam, 6 oktober 1885, W (Maughan/Beck). 18 Rb. Amsterdam, 10 februari 1888, Belinfante, 1910, p. 132 (Predikbeurtenblad). 42 Rb. Groningen, 30 december 1894, Belinfante, 1910, p. 99 (Feestwijzer). 42 HR 21 november 1892, W (Feestwijzer/Leiden's Ontzet). 35, 38 Hof Den Haag, 3 januari 1895, W (Prediktbeurtenlijst). 42 HR 29 april 1895, W (Predikbeurtenlijst/Rotterdamse Kerkbode). 35, 38 Ktg. Bergen op Zoom, 6 november 1895, W (Lafontijn/Maissan) HR 6 januari 1905, W (Singer/Ivens). 9, 19 HR 3 maart 1905, W 8191 (Blauboer/Berlips). 358 Hof Den Bosch, 22 januari 1907, W. 8592, WPNR 1979 (Hollandia). 20 Rb. Rotterdam, 3 juni 1907, W (Singer/Lewenstein). 20 Rb. Amsterdam, 1 april 1908, W. 8812, WPNR 2057, (Henry Clay/Hennekens). 21 Rb. Rotterdam, 1 juni 1908, W. 8811, (The Gramophone and Typewriter Limited/ de Naamloze Vennootschap Grammophone & Typewriterhandel) 21 Hof Den Haag, 10 mei 1909, WPNR 2078, m.n. Paul Scholten, W (Singer/ Lewenstein). 20 Rb. Amsterdam, 3 januari 1910, Belinfante, 1910, p. 103 (Schouwburgprogramma). 42 HR 10 juni 1910, W (Zutphense Waterleiding). 9, 43 HR 16 december 1910, W (Singer/Lewenstein). 17, 20 HR 1 mei 1911, W (Reesink/Smedes & Hartelust). 25 HR 8 november 1912, NJ 1913, p. 4 (Blankenheijm & Nolet/Jansen) 25 HR 22 mei 1916, NJ 1916, p HR 29 juni 1916, NJ 1916, p. 866, W (Fuchs). 329 HR 19 januari 1919, NJ 1919, p. 161, WPNR 2564, m.n. Meijers, W , m.n. Molengraaff (Lindenbaum/Cohen). 22, 301, HR 21 mei 1921, NJ 1921, 564 (Electriciteit). 161 Pres. Den Haag, 14 mei 1923, NJ 1923, 970 (Vaz Dias)

14 Rechtspraakoverzicht Rb. Den Haag, 11 december 1923, NJ 1925, 401 (Zaalberg-Dekens). 260 Hof Den Haag, 11 maart 1925, W (Bikkers/Octrooiraad). 356 HR 31 mei 1927, NJ 1927, 991 (Vita). 106 Rb. Utrecht, 15 juni 1927, NJ 1929, 302 (Antiloodwit). 261 Hof Amsterdam, 4 november 1927, NJ 1927, 1498 (Bureau voor Muziek Auteursrecht). 261 HR 15 juni 1928, NJ 1928, 1604, m.n. Meijers, W m.n. Molengraaff (Carp's Garenfabriek). 26, 137 HR 13 april 1928, W (Kapper/Pope's). 26 Rb. Rotterdam, 25 januari 1929, NJ 1929, 1077 (Aspirin/Spiran). 174 HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616 (Bierbrouwerij). 11 HR 21 maart 1929, NJ 1929, 1475, m.n. Meijers (Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst). 105 HR 24 mei 1929, NJ 1929, 1512, m.n. Meijers, W , m.n. Molengraaff (Wind/IPC (4711). 24, 27 HR 28 juni 1929, NJ 1929, 1750, m.n. Meijers (Holeproof Hosiery). 2, HR 3 april 1930, NJ 1931, 53, m.n. Meijers (Radiocentrale). 74 Rb. Utrecht, 21 mei 1930, NJ 1931, 646 (Maak het zelf). 263 Hof Den Haag, 30 maart 1931, BIE 1935, p. 3 (Emulsion/Aarhus Oliefabrik). 349 HR 8 juni 1931, NJ 1931, 1238 (Het Lingeriehuis). 105 HR 20 juni 1930, NJ 1930, 1217 (Philips/Tasseron). 62 Rb. Alkmaar, 14 november 1931, NJ 1932, 1061 (Chocolade-viooltjes). 252 Rb. Rotterdam, 4 mei 1931, NJ 1932, 263 (Berlitz). 201, 247 HR 20 november 1931, NJ 1931, 1593 (De Twee Provincieën/Van der Molen). 62 Rb. Utrecht, 15 juni 1932, W (Treuhand/van Dolderen). 348 Rb. Amsterdam, 21 april 1933, BIE 1933, p. 119 (Van de Waal/Leethems). 340, 349 HR 29 december 1933, NJ 1934, 343, m.n. P. Scholten (Fijn van Draat/De Nederlanden). 310 Pres. Arnhem, 28 februari 1934, BIE 1935, p. 27, m.n. Telders (Boerma/Verpoort). 348 Hof Arnhem, 6 juni 1934, NJ 1935, 153 (Philips-armaturen) Hof Amsterdam, 19 december 1934, NJ 1935, 404 (Kwartetspel). 248 Rb. Den Bosch, 15 maart 1935, NJ 1936, 13, BIE 1935, p. 79 (Broodtrommels). 253 Rb. Amsterdam, 5 april 1935, NJ 1936, 534 (Keesing's Historisch Archief). 201, 247 HR 26 april 1935, NJ 1935, 1617, m.n. P. Scholten (Philips-armaturen). 253 HR 10 januari 1936, NJ 1936, 97, m.n. Meijers, BIE 1936, p. 45, m.n. Hijink (Protargol). 28 HR 27 januari 1936, NJ 1936, 427 (Blitz). 107 HR 13 maart 1936, NJ 1936, 415, m.n. P. Scholten (Berg en Dalse Watertoren I). 137 HR 17 april 1936, BIE 1936, p. 50, m.n. Hijink, NJ 1936, 546, m.n. Meijers(Philips/Van Essen). 62 HR 17 april 1936, NJ 1936, 557, m.n. Meijers (Bell Telephone Manufacturing/Philips). 62 Rb. Amsterdam, 27 october 1936, BIE 1937, p. 43 (Firezone). 348 Hof Amsterdam, 5 november 1936, NJ 1937, 180, BIE 1937, p. 41 (Roberts Ltd/ Noord-Hollandsche Asbestfabriek). 349 Rb. Amsterdam, 12 februari 1937, BIE 1937, p. 103 (Auto-onderdelen). 254 HR 12 april 1937, NJ 1937, 639, m.n. P. Scholten (Berg en Dalse Watertoren II). 137 Hof Den Haag, 20 mei 1937, BIE 1937, p. 112 (Mineraalwaterfles). 254 HR 1 november 1937, NJ 1937, 1092 (Telefoongids Brummen). 35, 44 HR 11 november 1937, NJ 1937, 1096 (Kolynos). 338 HR 2 december 1937, NJ 1938, 353, m.n. P. Scholten (Lentse Schutting). 137 Rb. Rotterdam, 31 december 1937, NJ 1939, 455 (Chevrolet) Van Engelen Prestatiebescherming

15 Rechtspraakoverzicht Pres. Amsterdam, 20 januari 1938, NJ 1939, 428 (Denkbeeld/Er is wat aan het handje). 201, 248, 266 Rb. Den Haag, 24 maart 1938, NJ 1939, 50 (Limonadefles). 254 Hof Amsterdam, 21 april 1938, BIE 1939, p. 25 (Chevrolet II). 254 HR 6 mei 1938, NJ 1938, 635, m.n. Meijers (Léhar/Verbeek). 74 Rb. Amsterdam, 11 mei 1938, BIE 1938, p. 108, m.n. Van der Meulen (Jeugd-Herberg Centrale). 268 Pres. Utrecht, 2 juni 1938, NJ 1940, 162 (Kachels). 254 Hof Den Bosch, 1 november 1938, BIE 1939, p. 124, m.n. Telders (N.V. Zeepfabrieken/Van Dongen). 349 Hof Amsterdam, 15 december 1938, BIE 1939, p. 51 (Firezone). 348 HR 12 januari 1939, NJ 1939, 535, m.n. Meijers (Nedigepha/Van Soest). 27 HR 17 april 1939, NJ 1939, 690 (ANP). 105 Rb. Rotterdam, 16 juni 1939, BIE 1942, nr 13, p. 17 (Reineveld/Spronk) Pres. Amsterdam, 5 januari 1940, BIE 1940, p. 30 (Stannoxyl). 257 Rb. Rotterdam, 24 mei 1940, NJ 1940, 984 (Bates/Rotterdam). 348 HR 14 juni 1940, NJ 1941, 109, m.n. Scholten (Pope's Metaalwarenfabriek/Barend). 28 HR 10 oktober 1940, NJ 1941, 197 (AVRO). 102 Pres. Den Haag, 27 december 1940, BIE 1942, nr 6, p. 7 (Yeast Pac). 257 HR 3 januari 1941, NJ 1941, 470 (Boerenleenbank/Los). 11 HR 7 maart 1941, NJ 1941, 919 m.n. Meijers (Tjoklat). 262 Hof Den Haag, 9 februari 1942, NJ 1942, 371 (Bally-schoenen). 255 HR 4 december 1942, BIE 1943, p. 36 (Philips/Jacobse). 62 HR 5 maart 1943, NJ 1943, 264, BIE 1943, nr 69, p. 86, m.n. Hijink (Nivea/Hamea). 5, 136, 211, 216, 258 HR 28 juni 1943, NJ 1943, 677 (Proefstation). 105 Rb. Utrecht, 17 mei 1944, NJ 1944/45, 763 (Lückerath). 266 Hof Den Bosch, 8 augustus 1944, NJ 1946, 672 (Tonio) HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Staat/Degens). 338 Pres. Amsterdam, 27 april 1948, BIE 1948, nr 48, p. 172, m.n. v.d. Zande (Keep fit). 262 Pres. Amsterdam, 15 oktober 1948, NJ 1949, 30 (Inhuldiging Juliana). 89 Pres. Amsterdam, 9 november 1948, BIE 1950, nr 19, p. 42 (Coca Cola fles). 258 HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357, BIE 1949, p. 42 (Staat/Bonda). 65, HR 20 januari 1950, NJ 1950, 274 (rooilijnen). 61 HR 9 maart 1951, NJ 1952, 46, m.n. Houwing, AA 1953, p. 83, m.n. Wiarda (Damesmodebedrijf). 215 HR 23 november 1951, NJ 1952, 757 (Hollandia). 107 HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesportefeuille I). 234 HR 24 juni 1952, NJ 1955, HR 17 april 1953, NJ 1954, 211, m.n. Veegens, AA 1954, p , m.n. Hijmans van den Bergh (Radioprogramma). 35, 44 HR 22 mei 1953, NJ 1954, 189 (Sio). 11 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m.n. Houwing, AA III, 10, m.n. Hijmans van den Bergh, BIE 1953, p. 113 (Hyster Karry Krane). 5, 30, 31, 475

16 Rechtspraakoverzicht 85, 87, 88, 136, 167, 199, 206, 211, 216, 234, 237, 252, Pres. Amsterdam, 28 oktober 1955, BIE 1956, nr 4, p. 17 (Hartvormige fles). 259 Rb. Den Haag, 2 februari 1956, BIE 1956, nr 48, p. 117 (Combina). 270 HR 14 december 1956, NJ 1962, 242 (Grundig/Prins). 28, 137 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, AA 1961, p. 139, m.n. Van der Grinten (Drukasbak). 32, 85, 86, 257 Hof van Justitie der Nederlandse Antillen, 14 januari 1957, BIE 1959, nr 64, p. 124 (Alcolado Polar). 258 HR 4 december 1957, NJ 1958, 404 (Draadomroep). 74 Pres. Den Bosch, 10 januari 1958, NJ 1958, 87 (Gispen/Midden Brabant). 348 Hof Den Bosch, 23 september 1958, NJ 1959, 320, BIE 1959, nr 71, p. 136 (Call Up). 259 HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel). 172 Pres. Rotterdam, 14 april 1959, NJ 1959, 648 (Teddy Scholten). 46, 48 Rb. Den Haag, 27 april 1959, NJ 1962, 149 (Sjors van de Rebellenclub) HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, m.n. Hijmans van den Bergh, AA 1961, p. 139, m.n. Van der Grinten (Scrabble). 30, 31, 32, 85, 88, 239, 257 Hof Amsterdam, 21 januari 1960, NJ 1960, 283, BIE 1961, nr 37, p. 93 (Kristal-Unie). 259 Hof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160 (Teddy Scholten). 46, 46, 109, 275 Hof Amsterdam, 11 mei 1960, BIE 1961, nr 8, p. 32 (Widex). 259 Hof Den Haag, 8 juni 1960, BIE 1961, nr 38, p. 94 (Droste-mannetje). 268 Pres. Amsterdam, 10 november 1960, BIE 1961, nr 40, p. 97 (Algemeen Dagblad). 264 Hof Den Bosch, 24 november 1960, NJ 1961, 144, (Green Up). 259 Pres. Haarlem, 23 december 1960, BIE 1962, nr 10, p. 26 (Stratenboekje). 293 Pres. Amsterdam, 19 januari 1961, NJ 1961, 181, BIE 1961, nr 45, p. 111 (Omslag Twen). 269 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355, m.n. Hijmans van den Bergh, AA 1961, p , m.n. Hirsch Ballin (Explicator). 35, 36, 45, 69, 120 HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423 (Leesportefeuille II). 5, 136, 216, 233, 237 Rb. Haarlem, 21 november 1961, BIE 1963, nr 43, p. 96 (Flevo-kruiser). 262 HR 8 december 1961, NJ 1962, 29, BIE 1962, 20 (Hesling/Van de Meent). 62 HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246 (Nibeja/Grundig). 338 HR 9 maart 1962, NJ 1964, 403 (Vitri-Gieter). 173 Pres. Groningen, 1 juni 1962, NJ 1962, 518 (Bodegraven/Hammenga). 356 Hof Amsterdam, 7 juni 1962, BIE 1974, nr 8, p. 13 (groen-zwarte capsule). 259 Hof Amsterdam, 14 juni 1962, BIE 1963, nr 37, p. 78 (Crepe-parfums). 271 Hof Den Haag, 26 juni 1962, BIE 1964, nr 25, p. 85 (Seven Up/Bubble Up) Van Engelen Prestatiebescherming

17 Rechtspraakoverzicht HR 6 september 1962, NJ 1962, 360, BIE 1963, nr 59, p. 139 (Apollohotel II). 106 Hof Amsterdam, 4 oktober 1962, BIE 1964, nr 13, p. 59 (E.P.D.A.). 269 Pres. Arnhem, 21 november 1962, NJ 1963, 166 (Pluimvee). 264 HR 28 maart 1963, NJ 1963, 262 (Bali). 108 Pres. Almelo, 23 april 1963, NJ 1964, 304 (Mies Bouwman). 276 Pres. Den Haag, 15 april 1964, BIE 1966, nr 10, p. 33 (Beatles). 201 Hof Den Bosch, 1 december 1964, BIE 1966, nr 6, p. 17 (Prints). 205, HR 15 januari 1965, NJ 1965, 137 (Kjellberg). 106 Pres. Den Haag, 17 februari 1965, BIE 1966, nr 14, 44, m.n. v.d. Zande (Donners). 212 Hof Den Bosch, 25 maart 1965, BIE 1965, nr 69, p. 220 (Weegapparatuur). 281 Pres. Amsterdam, 4 mei 1965, BIE 1967, nr 28, p. 92 (Numis). 348 HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116, m.n. Hijmans van den Bergh, AA 1966, p , m.n. Hirsch Ballin (Televizier). 35, 45, 69, 120, 121, 226 HR 12 november 1965, NJ 1966, 59 (Cascade). 32, 85, 202, 257 Pres. Den Haag, 7 december 1965, BIE 1966, p. 240 (Feyenoordspelers). 212 HR 22 november 1966, NJ 1967, Hof Amsterdam, 24 november 1966, NJ 1967, 312, BIE 1967, nr 87, p. 271 (Biotex/Silex). 259, 260 HR 17 januari 1967, NJ 1969, 187, BIE 1967, nr 43, p. 124 (Raifeisen). 107 Hof Den Bosch, 30 mei 1967, BIE 1968, nr 22, p. 74 (Call-Up II). 260 HR 30 juni 1967, NJ 1968, 135, BIE 1968, 33 (Zweegers/Van der Lely). 62 Pres. Arnhem, 30 oktober 1967, BIE 1969, nr 15, p. 57 (200 kamerplanten in kleur). 201, 264 HR 15 maart 1968, BIE 1968, nr 43, p. 145, NJ 1968, 268, m.n. H.B. (Plastic Stapelschalen). 32, 79, 85, 86, 88, 257 HR 5 april 1968, NJ 1969, 116, BIE 1969, 258 (Hansen/Yoshida). 62 HR 24 mei 1968, NJ 1968, 252 (BUMA/Brinkman). 137 Pres. Haarlem, 2 december 1968, BIE 1972, nr 10. p. 19 (Bloembollen). 260 HR 28 februari 1969, NJ 1969, 366, m.n. Veegens (Tractor-cabine).` 32, 85, 257 Hof Amsterdam, 7 mei 1969, BIE 1971, nr 15, p. 97 (Kaasetiketten). 260, 269 Pres. Zwolle, 14 mei 1969, NJ 1971, 88, BIE 1972, nr 49, p. 129 (Rieger/Koppe). 218, 279 Hof Den Bosch, 27 mei 1969, NJ 1970, 91 (Tomado). 31 HR 21 oktober 1969, NJ 1971, HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220, m.n. Scholten (Ja Zuster, Nee Zuster). 5, 110, 136, 169, 211, 216, 234 HR 6 maart 1970, NJ 1979, 433 (Pluvier). 11 HR 17 april 1970, NJ 1971, 89 (Grensoverschrijdende Garage). 137 Pres. Rotterdam, 7 april 1970, BIE 1971, nr 16, p. 99 (Expres). 264 Pres. Den Haag, 7 april 1970, BIE 1971, nr 17, p. 100 (Plastic wegwerpfles). 260 Rb Zwolle, 29 april 1970/31 maart 1971, BIE 1976, p. 207 (California). 137 HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434, m.n. H.B. (Tomado). 32, 80, 85, 88, 257 Hof Amsterdam, 1 december 1970, NJ 1971, 205 (Harm met de harp)

18 Rechtspraakoverzicht Octrooiraad, AvB, 16 december 1970, BIE 1971, nr 10 (Geautomatiseerde Telefooncentrale). 61 Hof Amsterdam, 23 april 1971, BIE 1972, nr 59, p. 157 (Stuba, dienstmerk). 270 Pres. Haarlem, 17 mei 1971, BIE 1972, nr 30, p. 69 (Cash & Carry Coal). 267 Pres. Den Haag, 1 september 1971, BIE 1972, nr 39, p. 102 (verpakking Linol). 260 Pres. Utrecht, 21 september 1971, BIE 1976, nr 105, p. 346 (Handcleaner). 260 Pres. Den Haag, 3 november 1971, BIE 1972, nr 47, p. 123 (Oudhollandse tegel). 202 Rb. Zwolle, 24 november 1971, NJ 1972, 285 (Mies Bouwman II). 277 Hof Arnhem, 18 januari 1972, NJ 1972, 297, m.n. Wichers Hoeth (DGG/Kusters). 1, 52, 290, 296 Pres. Utrecht, 29 februari 1972, NJ 1972, 305 (Schuurmachines). 281 Hof Amsterdam, 21 september 1972, BIE 1973, nr 12, p. 67 (Laboratoriumtafel). 348 Pres. Utrecht, 26 juni 1973, BIE 1976, nr 93, p. 284 (Quickynettes/Palthenettes). 272 Hof Den Bosch, 26 juni 1973, BIE 1976, nr 85, p. 268 (ADG). 348 Pres. Haarlem, 24 september 1973, BIE 1974, nr. 6, p. 10 (Kick/Kicker). 265 Hof Den Bosch, 4 februari 1974, BIE 1977, nr 40, p. 102 (Supercoat/Surfakote). 349 Hof Amsterdam, 21 februari 1974, NJ 1974, 485, BIE 1975, nr 13, p. 71(Meetpapier). 40 Pres. Haarlem, 16 oktober 1974, BIE 1979, nr 21, p. 145 (Open en bloot). 270 HR 22 november 1974, NJ 1975, 176 (Vrijetijdsschoenen). 32, 85, 86, 257 Pres. Assen, 3 december 1974, NJ 1975, 215 (AIM/Swart) BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1975, nr 30, p. 183, AA 1977, p. 644, m.n. Cohen Jehoram (Claeryn/Klarein). 103 HR 7 maart 1975, NJ 1976, 91 (Van Gend & Loos). 11 HR 10 oktober 1975, NJ 1976, 232, BIE 1976, 87 (Vulcanus/Ratjes). 62 HR 14 november 1975, NJ 1977, 207, BIE 1976, nr 26, p. 106 (De Assenburg). 106 Pres. Assen, 26 november 1975, BIE 1977, nr. 80, p. 263 (Letterlap) Pres. Alkmaar, 8 april 1976, BIE 1977, nr. 73, p. 243 (Regio Holland/Holland Noord). 249 ECRM 6 juli 1976, NJ 1978, 237, AA 1979, p. 145, m.n. Cohen Jehoram (Geïllustreerde Pers). 121, 226 Pres. Amsterdam, 20 juli 1976, AMR 1977, 34 (10 CC). 53, 297 Rb. Arnhem, 16 september 1976, BIE 1977, nr 75, p. 220, NJ 1977, 346 (Servies-Inruilaktie). 249 Pres. Haarlem, 2 november 1976, BIE 1977, nr 86, p. 273 (De lieverdjes). 274 HR 24 december 1976, NJ 1978, 431, BIE 1977, nr 72, p. 236 (Tendum/Tandem). 105, 106, BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1977, nr 59, p. 195 (Centrafarm/Beecham). 91, 93, 98 BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1977, nr 60, p. 203 (Camping Gaz). 91, 93 HR 11 februari 1977,NJ 1977, 363, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1978, nr 23, p. 247 ('t Mosterdmanneke). 105 Hof Amsterdam, 21 april 1977, BIE 1977, nr 89, p. 291 (Wimpy-restaurants). 272 Hof Arnhem, 19 december 1977, BIE 1981, nr 62, p. 269 (Lichtmasten) Van Engelen Prestatiebescherming

19 Rechtspraakoverzicht Pres. Maastricht, 7 augustus 1978, BIE 1980, nr 37, p. 132 (Klevadon/Viledon). 349 Pres. Leeuwarden, 2 oktober 1978, BIE 1983, nr 109, p. 366 (De koerier) HR 5 januari 1979, NJ 339, m.n. Wichers Hoeth (Heertje/Hollebrand). 69, 122 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 412, m.n. Wichers Hoeth, AMR 1979, p. 50, m.n. Spoor; AA 1980, p. 131, m.n. Cohen Jehoram (Poortvliet/Hovener). 74, 141, 245 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383, m.n. Wichers Hoeth; BIE 1979, nr 23, p. 163; AMR 1979, p. 52 ('t Schaep met de Vijf Pooten). 47, 49, 109, 143, 212, 275, 324 Hof Arnhem, 6 maart 1979, BIE 1981, nr 18, p. 42 (Dick Bruna). 278 HR 9 maart 1979, NJ 1979, 341, m.n. Wichers Hoeth, AMR 1979, p. 73 (Dreeshuis/BUMA). 74 EHRM, 26 april 1979, Series A, vol. 30, NJ 1980, 146, m.n. Alkema, NJCM Bulletin 1979, 58 (Sunday Times). 222 HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479, BIE 1980, 48 (Letraset/Mecanorma). 62, 63 HR 1 juni 1979, NJ 1979, 470, m.n. Wichers Hoeth (Buma/De Zon). 74 Hof Amsterdam, 23 augustus 1979, BIE 1981, p. 236 (Sleutelring). 85 Pres. Amsterdam, 1 november 1979, BIE 1980, nr 25, p. 98, m.n. Verkade (Henneman) HR 18 januari 1980, NJ 1980, 472, BIE 1980, nr 84, p. 253 (Churrasco). 106 HR 24 oktober 1980, NJ 1981, 265 (Langeveld en Dommering qq/bouwman). 310 Pres. Amsterdam, 30 oktober 1980, BIE 1982, nr 47, p. 136 (C&A/Vanes Modebeheer). 272 Pres. Breda, 23 december 1980, BIE 1982, nr 76, p. 233 (Wiertz/Rebro). 260 Rb. Dordrecht, 24 december 1980, NJ 1981, 435, BIE 1982, nr 70, p. 216 (Merofac/Mero) BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1981, nr 32, p. 145 (Kinder). 93, 207 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1981, nr 33, p. 151 (Winston/Whiston). 92 Pres. Amsterdam, 26 maart 1981, KG 1981, 40, BIE 1983, nr 32, p. 81 (Max 'n Specs). 235 Pres. Rotterdam, 22 april 1981, BIE 1981, nr 59, p. 260 (Kompakt). 270 Pres. Leeuwarden, 10 juni 1981, BIE 1982, nr 82, p. 243 (Bakken in de Koelkast). 267 HR 26 juni 1981, NJ 1981, 514, BIE 1982, p. 120 (Heipalenhandel). 105 Rb. Assen, 28 juli 1981, NJ 1982, 74, BIE 1983, nr 97, p. 322 (Bartels/Koerhuis). 291 Hof Amsterdam, 17 september 1981, BIE 1982, nr 81, p. 241 (Kotka/Gordijnstof). 349 HR 30 oktober 1981, NJ 1982, 435, m.n. Van Nieuwenhoven Helbach (Kabeltelevisie I) Pres. Den Bosch, 15 februari en 6 mei 1982, NJ 1984, 603 (NVPI). 53, 290, 297 Pres. Den Haag, 26 februari 1982, BIE 1982, nr 71, p. 218 (Den Haag op Zondag). 265, 269 Hof Den Bosch, 24 februari 1982, NJ 1984, 604, m.n. Heemskerk (NVPI II). 53, 290,

20 Rechtspraakoverzicht Pres. Leeuwarden, 8 maart 1982, BIE 1983, nr 79, p. 239 (Liljendahl/Landindustrie). 349 HR 26 maart 1982, NJ 1982, 615 (Visserijfonds). 310 HR 2 april 1982, NJ 1983, 429 (Accountants). 105 Rb. Amsterdam, 14 april 1982, AMR 1982, 105 (KNVB/NOS). 284 Pres. Rotterdam, 29 april 1982, BIE 1984, nr 58, p. 193 (Oud-Hollandse huisjes). 202, 249 Pres. Leeuwarden, 14 mei 1982, BIE 1983, nr 18, p. 48 (Smeets/De Vries). 260 BenGH 29 juni 1982, 624, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1982, nr 74, p. 227 (Niemeyer/Hagens). 100 HR 1 juli 1982, BIE 1983, nr 48, p. 130 (Adidas). 91 Hof Arnhem, 14 juli 1982, BIE 1983, nr 65, p. 179 (Vredestein/Dam). 250 Pres. Amsterdam, 23 september 1982, KG 1982, nr. 166, p. 345 (Dallas). 348 BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1983, nr 24, p. 63 (Juicy Fruit). 93, 97, 98 Pres. Amsterdam, 8 oktober 1982, KG 1982, 194, BIE 1983, nr 100, p. 329 (Apple/CAB I) Pres. Utrecht, 6 januari 1983, BIE 1983, nr 63, p. 176 (Kijk op calorieën en joules). 265, 269 BenGH 2 februari 1983, NJ 1983, 450, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1984, nr 4, p. 18 (Superox). 100 Pres. Amsterdam, 24 maart 1983, BIE 1983, nr 101, p. 331 (Apple/CAB II). 291 BenGH, 20 mei 1983, NJ 1984, 72, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1984, p. 137, m.n. Verkade (Jullien/Verschuere [Union-merken]). 97, 98 Hof Amsterdam, 2 juni 1983, BIE 1984, nr 71, p. 221 (Compubinder/Databinder). 85 Hof Arnhem, 27 oktober 1983, NJ 1984, HR 11 november 1983, BIE 1985, nr 9, p. 23, NJ 1984, 203, m.n. Wichers Hoeth (Wokkels). 95 Pres. Haarlem, 20 december 1983, KG 1984, nr. 20, p. 40 (BMW/Hart) HR 13 januari 1984, NJ 1984, 398, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1984, nr 81, p. 257 (Pour Vous Madam). 102 HR 25 mei 1984, NJ 1984, 697, m.n. Van Nieuwenhoven Helbach, AMR 1984, p. 62 (Kabeltelevisie II). 74 HR 22 juni 1984, NJ 1985, 4, BIE 1985, 113 (Mast/Avabel). 62, 63 BenGH 9 juli 1984, NJ 1985, 101, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1985, nr 20, p. 59, AA 1985, p. 28, m.n. Cohen Jehoram (Tanderil). 100, 102 Pres. Rotterdam, 30 maart 1984, KG 1984, 119 (Staat/Den Ouden). 294 BenGH 9 juli 1984, BIE 1985, p. 59, NJ 1985, 101, 1985, p. 29 (Tanderil). 99 Pres. Roermond, 20 augustus 1984, KG 1984, 266 (Apple/Brouns). 292 Rb. Amsterdam, 7 november 1984, Auteursrecht/AMR 1985, p. 39 (Fred Oster). 277 Hof Arnhem, 19 november 1984, Computerrecht 1985, 34, m.n. Dommering (Decca/Holland Nautic). 193, 236 Hof Amsterdam, 14 december 1984, BIE 1985, nr 46, p. 360 (Caterpillar). 348, Pres. Assen, 8 januari 1985, BIE 1985, nr. 49, p. 368 (Rolcontainers). 349 EHRM 25 maart 1985, Series A, vol. 90, NJ 1987, 900, m.n. Alkema (Barthold). 222 Hof Amsterdam, 11 april 1985, AMR 1985, 69 (KNVB/NOS). 284 HR 12 april 1985, NJ 1985, 577, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1985, nr 56, p. 393 (Elvira). 113 HR 19 april 1985, NJ 1985, 790, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1985, nr 43, p. 342 (Air Holland). 106 BenGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1986, nr 59, p. 231, m.n. Verkade (Lux-Talc). 103 Pres. Leeuwarden, 29 augustus 1985, IER 1985, nr 48, p. 96 (Graaf Floris V 480 Van Engelen Prestatiebescherming

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU

De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU J. E. Mascini Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/134115

Nadere informatie

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure 1. De vennootschap N.V. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, hierna aangeduid als

Nadere informatie

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke bevindingen Maarten Janssen Emiel Maasland Ewa Mendys-Kamphorst Yves Montangie Anne-Marie Van den Bossche

Nadere informatie

Samenloop. I.S.J. HOUBEN, K.J.O. JANSEN, P. MEMELINK, J.H. NIEUWENHUIS & L. REURICH (red.) met bijdragen van:

Samenloop. I.S.J. HOUBEN, K.J.O. JANSEN, P. MEMELINK, J.H. NIEUWENHUIS & L. REURICH (red.) met bijdragen van: Samenloop I.S.J. HOUBEN, K.J.O. JANSEN, P. MEMELINK, J.H. NIEUWENHUIS & L. REURICH (red.) met bijdragen van: H.S.J. Albers M. den Besten C.H. Bezemer M.B. de Boer A.G. Castermans Y.L.L.A.M. Delfos-Roy

Nadere informatie

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld?

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Een analyse van de werking van verschillende indexeringswebsites en hun mogelijke rol in de schending van auteursrechten via internet. Universiteit

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Tilburg University Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2011 Link to publication Citation

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Is het EHRM een ALLES-

Is het EHRM een ALLES- NEDERLANDS JURISTENBLAD WAAR GAAT HET DEBAT OVER HET EHRM EIGENLIJK OVER? Nieuwe rechtsorde binnen Nederland Uitdijende aansprakelijkheid in het bestuursrecht p. 605-664 jaargang 86 11 maart 2011 10169200

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht. Proefschrift

Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht. Proefschrift Due diligence Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de universiteit Maastricht, op gezag van de Rector Magnificus,

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Kroniek Technologie en recht

Kroniek Technologie en recht 2022 Technologie & recht Kroniek Technologie en recht Remy Chavannes en Niels van der Laan 1 Technologierecht is geen afgebakend rechtsgebied, technologie en recht is vooral een tijdelijke wachtkamer voor

Nadere informatie

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING NEDERLANDS JURISTENBLAD CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING Decryptiebevel en nemo tenetur De Cookiewet Goedwillende hackers P. 462-530 JAARGANG 88 22 FEBRUARI 2013 8 10295514 Where privacy meets

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Adizes, I. (1981). Mismanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (1998). Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Burgerlijk procesrecht Constitutioneel recht Belastingrecht Migratierecht Jeugdrecht Sociaal recht

Nadere informatie

De wereld in de regio

De wereld in de regio De wereld in de regio Lezing van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, ter gelegenheid van de Opening van het Academisch Jaar op 1 september 2014 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 838 Auteursrechtbeleid 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 221 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

Nadere informatie

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Molengraaff Instituut Unforgiven? Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht REDE In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bedrijfsfinancieel

Nadere informatie

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Omslagontwerp: Stephan van den Brink, www.woods.tv Opmaak binnenwerk: Klaartje Hoeberechts, afdeling editing Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nadere informatie

GELIJKE BEHANDELING ΕΝ HET EVRM Artikel 14 EVRM: van krachteloze waarborg naar 'norm met tanden'?

GELIJKE BEHANDELING ΕΝ HET EVRM Artikel 14 EVRM: van krachteloze waarborg naar 'norm met tanden'? GELIJKE BEHANDELING ΕΝ HET EVRM Artikel 14 EVRM: van krachteloze waarborg naar 'norm met tanden'? Janneke Gerards Het m artikel 14 EVRM opgenomen gehjkheidsbegmsel is lange tijd beschouwd als een tamehjk

Nadere informatie

De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV

De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV Mr. R.A. Wolf* De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV 1. Inleiding In deze bijdrage ga ik in op het begrip meerderheid der aandelen in de zin van

Nadere informatie