groene energie JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "groene energie JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale energieopwekking door gezamenlijke aanschaf zonnepanelen Afdeling Helmond Afdeling Nuenen Collectieve energieopwekking Energiebesparing : meten is weten Communicatie en ledenwerving Lokaal georiënteerd Versterking van de organisatie, van de samenwerking, lobby Speerpunten in 2014 Algemeen Afdeling Nuenen Afdeling Helmond Afdelingen in Eindhoven Jaarrekening Bijlage Publicatieoverzicht Pagina 2

3 Energietransitie zet door In het najaar van 2011 is de energiecoöperatie Morgen Groene Energie opgericht, met als doel een gezonde leefomgeving achter te laten voor volgende generaties. Morgen Groene Energie wil daarvoor energie opwekken uit schone onuitputtelijke energiebronnen uit de eigen regio. De coöperatie wil dit bereiken door breed gedragen samenwerking en zonder winstoogmerk. Dit concept van groen, lokaal en samen begint zijn vruchten af te werpen. In 2013 breidde de coöperatie uit van 2 naar 3 afdelingen. In de regio Nuenen, Helmond en Eindhoven werden in totaal 2655 zonnepanelen gelegd, die gezamenlijk een verwachte opbrengst hebben van kwh per jaar. Daarmee besparen de deelnemers jaarlijks euro. De leden van Morgen Groene Energie kochten de verder benodigde energie gezamenlijk in waarbij zij kozen voor in Nederland opgewekte, duurzame energie. De regio wordt daarmee steeds meer energieneutraal, onafhankelijk van energieleveranciers met eigen doelstellingen en steeds minder milieubelastend. In het afgelopen jaar is te zien dat de lokale herkenbaarheid, gewoon zien hoe de energie duurzaam wordt opgewekt, versnellend en enthousiasmerend werkt. Over Morgen Groene Energie Missie Wij leveren schone energie aan personen en bedrijven tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Deze schone energie wordt zo veel mogelijk lokaal opgewekt. Wij willen dat het energieverbruik van onze leden zo snel mogelijk CO2- en energieneutraal is. Wij willen dat in huishouden in Zuidoost Brabant hun energie afnemen van een lokale energiecoöperatie. Visie Groen Bij Morgen Groene Energie maken we optimaal gebruik van duurzame energie zoals zonlicht, wind- en waterkracht en biomassa. Zuiver groen en CO2- neutraal. Lokaal Wij zijn er van overtuigd dat het in de nabije toekomst mogelijk is de benodigde energie voor onze leden volledig lokaal op te wekken. 100% duurzaam en tegen een lagere prijs dan ingekocht bij een energieleverancier met winstdoelstelling. Wij kiezen voor een coöperatie die de belangen van haar leden behartigt door dichtbij te werken via plaatselijke afdelingen. Samen Niet iedereen kan vanuit de eigen woning voldoende energie besparen of eigen stroom opwekken. Dat kan wel binnen samenwerkingsverbanden die collectief investeren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening. Wij zien op deze manier lokale energienetwerken ontstaan, die eigendom zijn van de gebruikers zelf. Een nauwe samenwerking tussen huishoudens, bedrijven en openbare gebouwen biedt meer mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Hoe doen we dat Morgen Groene Energie behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Transparant en dichtbij via de afdelingen Nuenen, Helmond en Zonnegracht (Eindhoven). Voor de uitvoering van projecten is in 2013 de BV Morgen Groene Energie Projecten opgericht, een 100% dochter van de coöperatie. De coöperatie draagt zorg voor de levering van groene energie aan personen en bedrijven voor een aantrekkelijke prijs. Wij investeren in lokale opwekking van groene energie, in energiebesparing en in collectieve energie opwekking. Hiertoe zet Morgen Groene Energie kennis en middelen in. Wij werken zoveel mogelijk samen met soortgelijke initiatieven, zowel lokaal als landelijk. Organisatie Morgen Groene Energie vindt het belangrijk dat alle leden evenveel invloed uit kunnen oefenen op de strategie. Daarom zijn we georganiseerd in een Coöperatie UA. Door deze organisatievorm ligt de zeggenschap bij de consument. Daarnaast is betrokkenheid van de leden heel belangrijk. Pagina 3

4 Leden kiezen bewust voor Morgen Groene Energie, onder andere omdat zij daarmee: - een bijdrage leveren aan een beter milieu, - onafhankelijk worden van (steeds groter wordende) marktpartijen, - kostenefficiënt energie inkopen. Wij verwachten dat de betrokkenheid van consumenten groter is, als zij ook daadwerkelijk invloed hebben. De leden houden toezicht en bepalen mede welke investeringen worden gedaan. Daarbij streven we niet naar aandeelhouderswaarde, maar werken in het belang van de leden. Om zowel de voordelen van schaalgrootte te kunnen gebruiken, maar tegelijk ook zo dicht mogelijk bij de leden actief te zijn, is de coöperatie ingericht met een afdelingenstructuur. Een afdeling kan worden opgericht vanaf 50 leden. De leden zijn gezamenlijk de baas over de coöperatie. In de algemene ledenvergadering (tenminste één keer per jaar) komen de (afgevaardigden van de) leden bijeen om de strategie en het beleid van Morgen Groene Energie te bepalen. Het algemene bestuur geeft uitvoering aan de vastgestelde strategie en het beleid. Het draagt ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals klantcontact, contacten met zakenpartners, algehele voorlichting, het volgen van de energiemarkt en de uitvoering van coöperatiebrede projecten. De afdelingsbesturen dragen zorg voor lokale projecten, zowel op het gebied van energieopwekking en besparing, als voor voorlichting en ledenwerving. Organisatiemodel Bestuur Voorzitter Ernst vd Leij Vc-voorzitter Andries Mulder Financien Hein Pasma Secretaris - vacature Back-office Ledenadministratie vacature Leveringadministr. - vacature MGE Projecten BV Projecten Projecten Projecten Projecten PR / Communicatie Voorzitter Harriët Bernts Vormgeving - Ciciel Veltman Techniek Voorzitter Hans Rikze Zon Christiaan Aagaard Besparing - vacature Afd. Nuenen Voorzitter Bart Swinkels Vc. voorzitter Marco v. Hout Secr. Ellen vd Wildenberg Lid Toon de Rooij Afd. Helmond Voorzitter - Wim Raaijmakers ALex Ruwers Wiljo Striekwold Berrie Horsten Tom van Eekeren Afd. Zonnegracht Voorzitter - Eric Tielemans Secretaris - Paul Teeuwen Finnacien - Yolanda Knops Pagina 4

5 Samenwerkingsverbanden Om zoveel mogelijk van elkaar te leren en efficiënt om te gaan met de schaars beschikbare middelen, zoekt Morgen Groene Energie zoveel mogelijk samenwerking. Onze belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn op dit moment: SRE Koepelproject Energietransitie ZuidOost Brabant, waarin alle initiatieven binnen het SRE project, momenteel zo n 20, elkaar versterken. Morgen Groene Energie is mede initiatiefnemer en trekker van deze samenwerking. E-Decentraal, landelijke brancheorganisatie voor energiecoöperaties. HIERopgewekt, landelijk kennisplatform voor lokaal opgewekte, duurzame energie. SETnl, Stichting Energie Transitie Nederland. VEC, Verenigde Energie Coöperaties i.o., samenwerkingsverband van energiecoöperaties, o.a. gericht op het inrichten van een gezamenlijke back-office in de nabije toekomst. Pagina 5

6 Resultaten van 2013 Inkoop groene energie De coöperatie is gestart met het inkopen van groene stroom voor haar leden, waarbij zij optreedt als inkoopcollectief. Door het grotere volume kan zij een scherpere prijs bedingen dan ieder lid voor zich. Hierdoor ontstaat een marge, die deels wordt gebruikt om de leden een prijsvoordeel te geven. De prijs voor groene stroom geleverd aan leden van de coöperatie ligt daardoor onder de marktprijs, waardoor het lidmaatschap interessant is. Met de marge die op deze eerste activiteiten gerealiseerd wordt, ondersteunt de coöperatie lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, zoals installatie van waterkrachtturbines in riviertjes en plaatsing van zonnepanelen op daken van particulieren. Via de huidige leverancier Greenchoice koopt de coöperatie elektriciteit die in Nederland duurzaam is opgewekt en CO2 gecompenseerd gas. Tevens zoeken zij samen actief naar meer opwekkingsmogelijkheden in de regio. Lokale energieopwekking door gezamenlijke aanschaf zonnepanelen De coöperatie ondersteunt leden die gezamenlijk zonnepanelen willen aanschaffen. Door deze inkoop te faciliteren, komen leden makkelijker tot een goede en bewuste keuze. Bovendien kan een scherpe prijs bedongen worden en worden gelijksoortige huizen voorzien van gelijksoortige systemen. Deze activiteit is een enorm succes geworden in het afgelopen jaar en zal dan ook worden voortgezet. Zeker de werkwijze met een informatiebijeenkomst in de wijk, gevolgd door een huisbezoek met advies op maat, is zeer succesvol gebleken. In totaal wordt sinds 31 december 2013 in ons werkgebied bijna kwh stroom opgewekt met 2655 zonnepanelen, waarmee elk jaar zo n euro wordt bespaard. De vrijwilligers in de afdelingen hebben hierin een doorslaggevende rol gespeeld. Na twee informatieve wijkbijeenkomsten schreven tientallen Helmondenaren zich in voor een huisbezoek met advies van MGE. In het overzicht is te zien hoeveel er uiteindelijk op energiegebruik en kosten wordt bespaard. Per deelnemer is dat gemiddeld 2590 kwh en 239 per jaar. Afdeling Nuenen Dankzij de vrijwilligers van de Nuenense afdeling van Morgen Groene Energie kregen 87 bewoners zonnepanelen op hun dak, evenals de gebouwen van Gemeenschapshuis Enode en Speeltuin de Kievit. Na twee informatieve wijkbijeenkomsten schreven tientallen Nuenenaren zich in voor een huisbezoek met advies van MGE. In het overzicht is te zien dat met de ruim 1000 zonnepanelen elk jaar bijna kwh elektriciteit wordt opgewekt en meer dan euro wordt bespaard. Dat is per deelnemer 2552 kwh en 561 per jaar. Het gemeenschapshuis Enode in de wijk Eeneind en het gebouw van Speeltuin De Kievit in het centrum van Nuenen kunnen met de panelen grotendeels zelf in hun stroombehoefte voorzien. Afdeling Helmond Dankzij de vrijwilligers van de Helmondse afdeling van Morgen Groene Energie kregen 148 bewoners zonnepanelen op hun dak, evenals het gebouw van de Wilhelminaschool. Pagina 6

7 Zonnepanelen Helmond 2013 Aantal deelnemers Aantal panelen Verwachte opbrengst: Verwachte besparing: kwh per jaar euro per jaar Stiphout en Brandevoort Wilhelminaschool n.v.t Helmond overig Totaal Zonnepanelen Nuenen 2013 Aantal deelnemers Aantal panelen Verwachte opbrengst: Verwachte besparing: kwh per jaar euro per jaar Molvense Erven Nuenen overig Gemeenschapshuis Enode n.v.t Speeltuin De Kievit n.v.t Totaal Collectieve energieopwekking Aan het eind van 2013 werd duidelijk, dat nieuwe wetgeving op het gebied van energie en belastingen, kansen ging bieden aan projecten waarin bewoners stroom krijgen van panelen die niet op hun eigen dak liggen. De coöperatie is zich gaan voorbereiden op enkele van deze projecten om zo ervaring op te doen. Het meest concreet in 2013 was de verkenning voor een gezamenlijke project met de gemeente Eindhoven. Wij verwachten dat door lokale ondersteuning, zowel financieel als maatschappelijk, deze voorzieningen sneller tot stand zullen komen. Energiebesparing : meten is weten Het blijkt dat bewoners die zich bewust zijn van het energiegebruik van hun apparatuur, daardoor alleen al 10% gaan besparen. Omdat ze simpelweg apparaten uitzetten, als deze niet gebruikt worden. Omdat we denken dat er veel meer te halen valt, gaan we de leden adviseren over energiebesparing in huis, onder meer met een systeem dat het verbruik in huis in de gaten houdt. In 2013 hebben enkele leden een verkennend onderzoek gedaan naar 4 systemen om het energieverbruik thuis te monitoren. De bedoeling van de coöperatie is uiteindelijk om alle leden zinnig te kunnen adviseren over het beste systeem. Het onderzoek loopt nog. Ook werft de coöperatie nieuwe vrijwilligers die als besparingsadviseur willen optreden bij de mensen thuis. Communicatie en ledenwerving De vrijwilligers van de afdelingen staken veel tijd in het informeren van iedereen over de voordelen van groene energie. Dat gebeurde in artikelen in plaatselijke week- of dagbladen en tijdens de twee informatieve wijkbijeenkomsten over zonnepanelen. De afdeling Nuenen richtte een informatiekraam in op de jaarlijkse Van Goghmèrt, die door velen werd bezocht. Ook in Nuenen werd een informatiebord geplaatst bij Speeltuin De Kievit toen daar de zonnepanelen op het speeltuingebouw in gebruik werden genomen. De afdeling Helmond regelde voor de installatie van de zonnepanelen op de Wilhelminaschool dat er tevens een lespakket over groene energie beschikbaar kwam voor alle groepen van deze basisschool. In het Publicatieoverzicht 2013 in de bijlage is te zien, dat gedurende het gehele jaar zowel de afdelingen als het algemene bestuur aandacht hebben weten te vragen voor de activiteiten van Morgen Groene Energie. In januari 2013 lanceerden wij met trots onze digitale nieuwsbrief Morgennieuws. Pagina 7

8 Hiermee worden de leden eens per 4-5 maanden geïnformeerd over de activiteiten van hun coöperatie. Ook andere belangstellenden kunnen zich via de website van de nieuwsbrief op de hoogte stellen. Eind 2013 had Morgen Groene Energie 150 leden. Lokaal georiënteerd De coöperatie levert een sterke bijdrage aan de sociale cohesie en betrokkenheid. We streven naar uitbreiding van het aantal afdelingen om zo de coöperatie zoveel mogelijk draagvlak te geven in de regio. Eind 2013 sloot een nieuwe afdeling zich aan: Zonnegracht uit de Eindhovense wijk Oude Gracht. Deze afdeling onderzoekt de mogelijkheden voor collectieve opwekking van groene stroom in haar wijk. Versterking van de organisatie, van de samenwerking, lobby De activiteiten van de coöperatie blijven groeien. Daarom zijn wij blij dat de organisatie in 2013 versterkt is met de komst van penningmeester Hein Pasma en dat de nieuwe afdeling Zonnegracht zich heeft aangesloten. De installatie van zonnepanelen heeft een enorme vlucht genomen en projecten op het gebied van collectieve energieopwekking dienen zich aan. Om deze activiteiten zowel financieel als organisatorisch in goede banen te leiden, heeft de coöperatie in haar algemene ledenvergadering van 29 oktober 2013 de BV Morgen Groene Energie projecten opgericht. Pagina 8

9 Speerpunten in 2014 Algemeen In 2014 zal Morgen Groene Energie in het algemeen de nadruk leggen op de volgende thema s. Stimulering van collectieve opwekking van energie door zoveel mogelijk collectieve installaties te realiseren met behulp van saldering. Per 1 januari 2014 zal de belastingwetgeving zodanig zijn aangepast, dat salderen op basis van het energie akkoord aantrekkelijk wordt. Daarmee komt deelname aan een collectieve installatie voor veel bewoners binnen bereik. Inzet op energiebesparing door gebruik te maken van mogelijkheden en beschikbaar komende subsidies vanuit het energie akkoord Aandacht voor PR, onder meer door vernieuwing van de eigen website, en voor ledenwerving om zoveel mogelijk bewoners van de regio bij de coöperatie te betrekken. Professionalisering van de projectorganisatie waardoor meer project uitgevoerd kunnen worden. Afdeling Nuenen Inwoners zonder geschikt dak hadden tot vorig jaar geen mogelijkheid zelf groene stroom op te wekken. MGE start in 2014 een project met de installatie van zonnepanelen op een dak, waarmee buurtbewoners kunnen profiteren van groene energie die niet thuis, naar wel in de eigen buurt is opgewekt. Afhankelijk van het precieze stroomverbruik, heeft een gemiddeld huishouden ongeveer 15 zonnepanelen nodig om volledig over eigen groene stroom te kunnen beschikken. Zeker zo interessant is het besparen op energie. MGE-Nuenen gaat voor dit thema op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te versterken. Tenslotte wil de Nuenense afdeling op een of andere manier de oudste basisschoolleerlingen gaan betrekken bij groene energie. Op welke manier, dat moet nog vorm krijgen. In 2014 gaat zij daarvoor in gesprek met de gemeente Helmond om steun te krijgen voor het opzetten van zonneparken naar het voorbeeld van Zonneparken Eindhoven. Naast zonne-energie wordt besparen op energiegebruik het tweede speerpunt voor MGE Helmond. Afdelingen in Eindhoven In 2014 ontplooien zich verschillende initiatieven in de gemeente Eindhoven. Morgen Groene Energie, afdeling Zonnegracht, onderzoekt de mogelijkheden voor collectieve opwekking van groene stroom in haar wijk in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Samen met de gemeente Eindhoven werkt Morgen Groene Energie aan Zonneparken Eindhoven, een coöperatie die overal in Eindhovense wijken collectieve installaties van zonnepanelen gaat realiseren. Bewoners in dezelfde postcoderoos als zo n installatie kunnen 1 of meer panelen kopen en hiervan groene stroom ontvangen, zonder dat ze op eigen dak panelen moeten leggen. In de Eindhovense Aireywijk worden de woningen gerenoveerd. In nauwe samenwerking met Wooncorporatie Woonbedrijf gaat MGE de huurders van deze woningen optimale energieoplossingen aanbieden. Afdeling Helmond Deze afdeling ziet goede mogelijkheden voor collectieve energieopwekking in Helmond. Pagina 9

10 Financiën Jaarrekening 2013 BALANS Activa Aandelenkapitaal MGE Projecten BV Rabobank RC Spaarrekening Rabobank Deelname Zeewind Overige vorderingen Totaal activa Passiva Crediteuren Overige schulden Lening Ad Rem Lening van der Leij Eigen vermogen/aandelenkapitaal Totaal passiva RESULTAATREKENING Kosten Lidmaatschappen Porti Kantoorkosten Telefoon Drukwerk Auto Software Algemene kosten Promotie, reclame Vergaderkosten, huur Provisie C. Blankwaard Vrijwilligerskosten Projectkosten De Kievit Totale kosten Opbrengsten Projectopbrengsten De Kievit Contributie Sponsoring Overige inkomsten Rentebaten Totale opbrengsten Resultaat Toelichting balans De leningen op de balans worden eind maart 2014 volledig afgelost. Eind 2013 is de BV MGEprojecten opgericht, waarvoor een aandelenkapitaal in ons bezit is gekomen van euro. Omdat de BV in 2013 slechts enkele maanden in bedrijf was, werken we eenmalig met een verlengd boekjaar. Het belastingjaar loopt daardoor van oktober 2013 t/m december Begin 2015 zullen hiervan de eerste jaarcijfers worden gepubliceerd. Toelichting resultatenrekening Als contributie zijn euro inkomsten van Greenchoice opgenomen. In maart 2014 zal de afrekening hiervan plaatsvinden. Het project de Kievit laat nu nog een negatief resultaat zien, maar in februari 2014 zal dat zijn verrekend. Onder overige inkomsten staan de ontvangen provisies van leveranciers. Het resultaat van euro is aan het eigen vermogen toegevoegd, zodat MGE weer een positief eigen vermogen heeft. Pagina 10

11 Bijlage Publicatieoverzicht 2013 Nieuwsbrief Morgennieuws 1 Jan 2013 (mail) Plan voor collectieve Eindhovens Dagblad Interview E. vd Leij 28 febr 2013 zonne-energie Vernieuwing Rubriek Website MGE 3 apr 2013 veelgestelde vragen Uitnodiging info-avond Flyer/afd Helmond Apr 2013 (bezorgd) Wilhelminaschool Stroom voor Molvense Erven Rond de Linde Mei juni 2013 Schone energie Nuenense krant Mei juni 2013 Speeltuin de Kievit Informatie over MGE en Posters Van Goghmert /afd Nuenen 9 juni 2013 Zonnepanelen Nieuwsbrief Morgennieuws 2 Mei 2013 (mail) Na aardwarmte ook zonnestroom Regionaal blad Eersel e.o. Mei 2013 Mei 2013 voor Eersels bedrijf Geld besparen met energie MKB- infoblad Green Deal Mei 2013 (nog) niet Regio wil meer in eigen Eindhovens Dagblad Interview E. vd Leij 12 aug 2013 stroom voorzien Samen energie opwekken Persbericht i.s.m. bij iemand anders Gemeente Eindhoven Sept sept 2013 (allen op site gemeente Eindhoven) Helmond bespaart met zonnepanelen Persbericht/afd Helmond 13 sept 2013 Sept 2013 Nieuwsbrief Morgennieuws 3 Sept 2013 (mail) Uitnodiging info-avond De Rietpluim Flyer /afd Nuenen okt 2013 (bezorgd) Energie-coöperatie rukt op Eindhovens Dagblad Interview E. vd Leij 16 nov 2013 Pagina 11

12 Contact T

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS REGIO S IN DE SPOTLIGHTS P-NUTS AWARDS 2015 527 Lokale bron Lokale productie Lokale afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene doelstelling... 5 3. Doelgroep... 7 4. Activiteiten uit het werkplan... 8 5. Planning... 19 6. Begroting... 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie Informatiememorandum Green Spread InEnergie Voorwoord Wanneer u besluit dit informatiememorandum te lezen, dan begint u aan een bijzonder verhaal. Een verhaal dat gaat over de ambitie om een volledig duurzaam

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie