groene energie JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "groene energie JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale energieopwekking door gezamenlijke aanschaf zonnepanelen Afdeling Helmond Afdeling Nuenen Collectieve energieopwekking Energiebesparing : meten is weten Communicatie en ledenwerving Lokaal georiënteerd Versterking van de organisatie, van de samenwerking, lobby Speerpunten in 2014 Algemeen Afdeling Nuenen Afdeling Helmond Afdelingen in Eindhoven Jaarrekening Bijlage Publicatieoverzicht Pagina 2

3 Energietransitie zet door In het najaar van 2011 is de energiecoöperatie Morgen Groene Energie opgericht, met als doel een gezonde leefomgeving achter te laten voor volgende generaties. Morgen Groene Energie wil daarvoor energie opwekken uit schone onuitputtelijke energiebronnen uit de eigen regio. De coöperatie wil dit bereiken door breed gedragen samenwerking en zonder winstoogmerk. Dit concept van groen, lokaal en samen begint zijn vruchten af te werpen. In 2013 breidde de coöperatie uit van 2 naar 3 afdelingen. In de regio Nuenen, Helmond en Eindhoven werden in totaal 2655 zonnepanelen gelegd, die gezamenlijk een verwachte opbrengst hebben van kwh per jaar. Daarmee besparen de deelnemers jaarlijks euro. De leden van Morgen Groene Energie kochten de verder benodigde energie gezamenlijk in waarbij zij kozen voor in Nederland opgewekte, duurzame energie. De regio wordt daarmee steeds meer energieneutraal, onafhankelijk van energieleveranciers met eigen doelstellingen en steeds minder milieubelastend. In het afgelopen jaar is te zien dat de lokale herkenbaarheid, gewoon zien hoe de energie duurzaam wordt opgewekt, versnellend en enthousiasmerend werkt. Over Morgen Groene Energie Missie Wij leveren schone energie aan personen en bedrijven tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Deze schone energie wordt zo veel mogelijk lokaal opgewekt. Wij willen dat het energieverbruik van onze leden zo snel mogelijk CO2- en energieneutraal is. Wij willen dat in huishouden in Zuidoost Brabant hun energie afnemen van een lokale energiecoöperatie. Visie Groen Bij Morgen Groene Energie maken we optimaal gebruik van duurzame energie zoals zonlicht, wind- en waterkracht en biomassa. Zuiver groen en CO2- neutraal. Lokaal Wij zijn er van overtuigd dat het in de nabije toekomst mogelijk is de benodigde energie voor onze leden volledig lokaal op te wekken. 100% duurzaam en tegen een lagere prijs dan ingekocht bij een energieleverancier met winstdoelstelling. Wij kiezen voor een coöperatie die de belangen van haar leden behartigt door dichtbij te werken via plaatselijke afdelingen. Samen Niet iedereen kan vanuit de eigen woning voldoende energie besparen of eigen stroom opwekken. Dat kan wel binnen samenwerkingsverbanden die collectief investeren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening. Wij zien op deze manier lokale energienetwerken ontstaan, die eigendom zijn van de gebruikers zelf. Een nauwe samenwerking tussen huishoudens, bedrijven en openbare gebouwen biedt meer mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Hoe doen we dat Morgen Groene Energie behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Transparant en dichtbij via de afdelingen Nuenen, Helmond en Zonnegracht (Eindhoven). Voor de uitvoering van projecten is in 2013 de BV Morgen Groene Energie Projecten opgericht, een 100% dochter van de coöperatie. De coöperatie draagt zorg voor de levering van groene energie aan personen en bedrijven voor een aantrekkelijke prijs. Wij investeren in lokale opwekking van groene energie, in energiebesparing en in collectieve energie opwekking. Hiertoe zet Morgen Groene Energie kennis en middelen in. Wij werken zoveel mogelijk samen met soortgelijke initiatieven, zowel lokaal als landelijk. Organisatie Morgen Groene Energie vindt het belangrijk dat alle leden evenveel invloed uit kunnen oefenen op de strategie. Daarom zijn we georganiseerd in een Coöperatie UA. Door deze organisatievorm ligt de zeggenschap bij de consument. Daarnaast is betrokkenheid van de leden heel belangrijk. Pagina 3

4 Leden kiezen bewust voor Morgen Groene Energie, onder andere omdat zij daarmee: - een bijdrage leveren aan een beter milieu, - onafhankelijk worden van (steeds groter wordende) marktpartijen, - kostenefficiënt energie inkopen. Wij verwachten dat de betrokkenheid van consumenten groter is, als zij ook daadwerkelijk invloed hebben. De leden houden toezicht en bepalen mede welke investeringen worden gedaan. Daarbij streven we niet naar aandeelhouderswaarde, maar werken in het belang van de leden. Om zowel de voordelen van schaalgrootte te kunnen gebruiken, maar tegelijk ook zo dicht mogelijk bij de leden actief te zijn, is de coöperatie ingericht met een afdelingenstructuur. Een afdeling kan worden opgericht vanaf 50 leden. De leden zijn gezamenlijk de baas over de coöperatie. In de algemene ledenvergadering (tenminste één keer per jaar) komen de (afgevaardigden van de) leden bijeen om de strategie en het beleid van Morgen Groene Energie te bepalen. Het algemene bestuur geeft uitvoering aan de vastgestelde strategie en het beleid. Het draagt ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals klantcontact, contacten met zakenpartners, algehele voorlichting, het volgen van de energiemarkt en de uitvoering van coöperatiebrede projecten. De afdelingsbesturen dragen zorg voor lokale projecten, zowel op het gebied van energieopwekking en besparing, als voor voorlichting en ledenwerving. Organisatiemodel Bestuur Voorzitter Ernst vd Leij Vc-voorzitter Andries Mulder Financien Hein Pasma Secretaris - vacature Back-office Ledenadministratie vacature Leveringadministr. - vacature MGE Projecten BV Projecten Projecten Projecten Projecten PR / Communicatie Voorzitter Harriët Bernts Vormgeving - Ciciel Veltman Techniek Voorzitter Hans Rikze Zon Christiaan Aagaard Besparing - vacature Afd. Nuenen Voorzitter Bart Swinkels Vc. voorzitter Marco v. Hout Secr. Ellen vd Wildenberg Lid Toon de Rooij Afd. Helmond Voorzitter - Wim Raaijmakers ALex Ruwers Wiljo Striekwold Berrie Horsten Tom van Eekeren Afd. Zonnegracht Voorzitter - Eric Tielemans Secretaris - Paul Teeuwen Finnacien - Yolanda Knops Pagina 4

5 Samenwerkingsverbanden Om zoveel mogelijk van elkaar te leren en efficiënt om te gaan met de schaars beschikbare middelen, zoekt Morgen Groene Energie zoveel mogelijk samenwerking. Onze belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn op dit moment: SRE Koepelproject Energietransitie ZuidOost Brabant, waarin alle initiatieven binnen het SRE project, momenteel zo n 20, elkaar versterken. Morgen Groene Energie is mede initiatiefnemer en trekker van deze samenwerking. E-Decentraal, landelijke brancheorganisatie voor energiecoöperaties. HIERopgewekt, landelijk kennisplatform voor lokaal opgewekte, duurzame energie. SETnl, Stichting Energie Transitie Nederland. VEC, Verenigde Energie Coöperaties i.o., samenwerkingsverband van energiecoöperaties, o.a. gericht op het inrichten van een gezamenlijke back-office in de nabije toekomst. Pagina 5

6 Resultaten van 2013 Inkoop groene energie De coöperatie is gestart met het inkopen van groene stroom voor haar leden, waarbij zij optreedt als inkoopcollectief. Door het grotere volume kan zij een scherpere prijs bedingen dan ieder lid voor zich. Hierdoor ontstaat een marge, die deels wordt gebruikt om de leden een prijsvoordeel te geven. De prijs voor groene stroom geleverd aan leden van de coöperatie ligt daardoor onder de marktprijs, waardoor het lidmaatschap interessant is. Met de marge die op deze eerste activiteiten gerealiseerd wordt, ondersteunt de coöperatie lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, zoals installatie van waterkrachtturbines in riviertjes en plaatsing van zonnepanelen op daken van particulieren. Via de huidige leverancier Greenchoice koopt de coöperatie elektriciteit die in Nederland duurzaam is opgewekt en CO2 gecompenseerd gas. Tevens zoeken zij samen actief naar meer opwekkingsmogelijkheden in de regio. Lokale energieopwekking door gezamenlijke aanschaf zonnepanelen De coöperatie ondersteunt leden die gezamenlijk zonnepanelen willen aanschaffen. Door deze inkoop te faciliteren, komen leden makkelijker tot een goede en bewuste keuze. Bovendien kan een scherpe prijs bedongen worden en worden gelijksoortige huizen voorzien van gelijksoortige systemen. Deze activiteit is een enorm succes geworden in het afgelopen jaar en zal dan ook worden voortgezet. Zeker de werkwijze met een informatiebijeenkomst in de wijk, gevolgd door een huisbezoek met advies op maat, is zeer succesvol gebleken. In totaal wordt sinds 31 december 2013 in ons werkgebied bijna kwh stroom opgewekt met 2655 zonnepanelen, waarmee elk jaar zo n euro wordt bespaard. De vrijwilligers in de afdelingen hebben hierin een doorslaggevende rol gespeeld. Na twee informatieve wijkbijeenkomsten schreven tientallen Helmondenaren zich in voor een huisbezoek met advies van MGE. In het overzicht is te zien hoeveel er uiteindelijk op energiegebruik en kosten wordt bespaard. Per deelnemer is dat gemiddeld 2590 kwh en 239 per jaar. Afdeling Nuenen Dankzij de vrijwilligers van de Nuenense afdeling van Morgen Groene Energie kregen 87 bewoners zonnepanelen op hun dak, evenals de gebouwen van Gemeenschapshuis Enode en Speeltuin de Kievit. Na twee informatieve wijkbijeenkomsten schreven tientallen Nuenenaren zich in voor een huisbezoek met advies van MGE. In het overzicht is te zien dat met de ruim 1000 zonnepanelen elk jaar bijna kwh elektriciteit wordt opgewekt en meer dan euro wordt bespaard. Dat is per deelnemer 2552 kwh en 561 per jaar. Het gemeenschapshuis Enode in de wijk Eeneind en het gebouw van Speeltuin De Kievit in het centrum van Nuenen kunnen met de panelen grotendeels zelf in hun stroombehoefte voorzien. Afdeling Helmond Dankzij de vrijwilligers van de Helmondse afdeling van Morgen Groene Energie kregen 148 bewoners zonnepanelen op hun dak, evenals het gebouw van de Wilhelminaschool. Pagina 6

7 Zonnepanelen Helmond 2013 Aantal deelnemers Aantal panelen Verwachte opbrengst: Verwachte besparing: kwh per jaar euro per jaar Stiphout en Brandevoort Wilhelminaschool n.v.t Helmond overig Totaal Zonnepanelen Nuenen 2013 Aantal deelnemers Aantal panelen Verwachte opbrengst: Verwachte besparing: kwh per jaar euro per jaar Molvense Erven Nuenen overig Gemeenschapshuis Enode n.v.t Speeltuin De Kievit n.v.t Totaal Collectieve energieopwekking Aan het eind van 2013 werd duidelijk, dat nieuwe wetgeving op het gebied van energie en belastingen, kansen ging bieden aan projecten waarin bewoners stroom krijgen van panelen die niet op hun eigen dak liggen. De coöperatie is zich gaan voorbereiden op enkele van deze projecten om zo ervaring op te doen. Het meest concreet in 2013 was de verkenning voor een gezamenlijke project met de gemeente Eindhoven. Wij verwachten dat door lokale ondersteuning, zowel financieel als maatschappelijk, deze voorzieningen sneller tot stand zullen komen. Energiebesparing : meten is weten Het blijkt dat bewoners die zich bewust zijn van het energiegebruik van hun apparatuur, daardoor alleen al 10% gaan besparen. Omdat ze simpelweg apparaten uitzetten, als deze niet gebruikt worden. Omdat we denken dat er veel meer te halen valt, gaan we de leden adviseren over energiebesparing in huis, onder meer met een systeem dat het verbruik in huis in de gaten houdt. In 2013 hebben enkele leden een verkennend onderzoek gedaan naar 4 systemen om het energieverbruik thuis te monitoren. De bedoeling van de coöperatie is uiteindelijk om alle leden zinnig te kunnen adviseren over het beste systeem. Het onderzoek loopt nog. Ook werft de coöperatie nieuwe vrijwilligers die als besparingsadviseur willen optreden bij de mensen thuis. Communicatie en ledenwerving De vrijwilligers van de afdelingen staken veel tijd in het informeren van iedereen over de voordelen van groene energie. Dat gebeurde in artikelen in plaatselijke week- of dagbladen en tijdens de twee informatieve wijkbijeenkomsten over zonnepanelen. De afdeling Nuenen richtte een informatiekraam in op de jaarlijkse Van Goghmèrt, die door velen werd bezocht. Ook in Nuenen werd een informatiebord geplaatst bij Speeltuin De Kievit toen daar de zonnepanelen op het speeltuingebouw in gebruik werden genomen. De afdeling Helmond regelde voor de installatie van de zonnepanelen op de Wilhelminaschool dat er tevens een lespakket over groene energie beschikbaar kwam voor alle groepen van deze basisschool. In het Publicatieoverzicht 2013 in de bijlage is te zien, dat gedurende het gehele jaar zowel de afdelingen als het algemene bestuur aandacht hebben weten te vragen voor de activiteiten van Morgen Groene Energie. In januari 2013 lanceerden wij met trots onze digitale nieuwsbrief Morgennieuws. Pagina 7

8 Hiermee worden de leden eens per 4-5 maanden geïnformeerd over de activiteiten van hun coöperatie. Ook andere belangstellenden kunnen zich via de website van de nieuwsbrief op de hoogte stellen. Eind 2013 had Morgen Groene Energie 150 leden. Lokaal georiënteerd De coöperatie levert een sterke bijdrage aan de sociale cohesie en betrokkenheid. We streven naar uitbreiding van het aantal afdelingen om zo de coöperatie zoveel mogelijk draagvlak te geven in de regio. Eind 2013 sloot een nieuwe afdeling zich aan: Zonnegracht uit de Eindhovense wijk Oude Gracht. Deze afdeling onderzoekt de mogelijkheden voor collectieve opwekking van groene stroom in haar wijk. Versterking van de organisatie, van de samenwerking, lobby De activiteiten van de coöperatie blijven groeien. Daarom zijn wij blij dat de organisatie in 2013 versterkt is met de komst van penningmeester Hein Pasma en dat de nieuwe afdeling Zonnegracht zich heeft aangesloten. De installatie van zonnepanelen heeft een enorme vlucht genomen en projecten op het gebied van collectieve energieopwekking dienen zich aan. Om deze activiteiten zowel financieel als organisatorisch in goede banen te leiden, heeft de coöperatie in haar algemene ledenvergadering van 29 oktober 2013 de BV Morgen Groene Energie projecten opgericht. Pagina 8

9 Speerpunten in 2014 Algemeen In 2014 zal Morgen Groene Energie in het algemeen de nadruk leggen op de volgende thema s. Stimulering van collectieve opwekking van energie door zoveel mogelijk collectieve installaties te realiseren met behulp van saldering. Per 1 januari 2014 zal de belastingwetgeving zodanig zijn aangepast, dat salderen op basis van het energie akkoord aantrekkelijk wordt. Daarmee komt deelname aan een collectieve installatie voor veel bewoners binnen bereik. Inzet op energiebesparing door gebruik te maken van mogelijkheden en beschikbaar komende subsidies vanuit het energie akkoord Aandacht voor PR, onder meer door vernieuwing van de eigen website, en voor ledenwerving om zoveel mogelijk bewoners van de regio bij de coöperatie te betrekken. Professionalisering van de projectorganisatie waardoor meer project uitgevoerd kunnen worden. Afdeling Nuenen Inwoners zonder geschikt dak hadden tot vorig jaar geen mogelijkheid zelf groene stroom op te wekken. MGE start in 2014 een project met de installatie van zonnepanelen op een dak, waarmee buurtbewoners kunnen profiteren van groene energie die niet thuis, naar wel in de eigen buurt is opgewekt. Afhankelijk van het precieze stroomverbruik, heeft een gemiddeld huishouden ongeveer 15 zonnepanelen nodig om volledig over eigen groene stroom te kunnen beschikken. Zeker zo interessant is het besparen op energie. MGE-Nuenen gaat voor dit thema op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te versterken. Tenslotte wil de Nuenense afdeling op een of andere manier de oudste basisschoolleerlingen gaan betrekken bij groene energie. Op welke manier, dat moet nog vorm krijgen. In 2014 gaat zij daarvoor in gesprek met de gemeente Helmond om steun te krijgen voor het opzetten van zonneparken naar het voorbeeld van Zonneparken Eindhoven. Naast zonne-energie wordt besparen op energiegebruik het tweede speerpunt voor MGE Helmond. Afdelingen in Eindhoven In 2014 ontplooien zich verschillende initiatieven in de gemeente Eindhoven. Morgen Groene Energie, afdeling Zonnegracht, onderzoekt de mogelijkheden voor collectieve opwekking van groene stroom in haar wijk in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Samen met de gemeente Eindhoven werkt Morgen Groene Energie aan Zonneparken Eindhoven, een coöperatie die overal in Eindhovense wijken collectieve installaties van zonnepanelen gaat realiseren. Bewoners in dezelfde postcoderoos als zo n installatie kunnen 1 of meer panelen kopen en hiervan groene stroom ontvangen, zonder dat ze op eigen dak panelen moeten leggen. In de Eindhovense Aireywijk worden de woningen gerenoveerd. In nauwe samenwerking met Wooncorporatie Woonbedrijf gaat MGE de huurders van deze woningen optimale energieoplossingen aanbieden. Afdeling Helmond Deze afdeling ziet goede mogelijkheden voor collectieve energieopwekking in Helmond. Pagina 9

10 Financiën Jaarrekening 2013 BALANS Activa Aandelenkapitaal MGE Projecten BV Rabobank RC Spaarrekening Rabobank Deelname Zeewind Overige vorderingen Totaal activa Passiva Crediteuren Overige schulden Lening Ad Rem Lening van der Leij Eigen vermogen/aandelenkapitaal Totaal passiva RESULTAATREKENING Kosten Lidmaatschappen Porti Kantoorkosten Telefoon Drukwerk Auto Software Algemene kosten Promotie, reclame Vergaderkosten, huur Provisie C. Blankwaard Vrijwilligerskosten Projectkosten De Kievit Totale kosten Opbrengsten Projectopbrengsten De Kievit Contributie Sponsoring Overige inkomsten Rentebaten Totale opbrengsten Resultaat Toelichting balans De leningen op de balans worden eind maart 2014 volledig afgelost. Eind 2013 is de BV MGEprojecten opgericht, waarvoor een aandelenkapitaal in ons bezit is gekomen van euro. Omdat de BV in 2013 slechts enkele maanden in bedrijf was, werken we eenmalig met een verlengd boekjaar. Het belastingjaar loopt daardoor van oktober 2013 t/m december Begin 2015 zullen hiervan de eerste jaarcijfers worden gepubliceerd. Toelichting resultatenrekening Als contributie zijn euro inkomsten van Greenchoice opgenomen. In maart 2014 zal de afrekening hiervan plaatsvinden. Het project de Kievit laat nu nog een negatief resultaat zien, maar in februari 2014 zal dat zijn verrekend. Onder overige inkomsten staan de ontvangen provisies van leveranciers. Het resultaat van euro is aan het eigen vermogen toegevoegd, zodat MGE weer een positief eigen vermogen heeft. Pagina 10

11 Bijlage Publicatieoverzicht 2013 Nieuwsbrief Morgennieuws 1 Jan 2013 (mail) Plan voor collectieve Eindhovens Dagblad Interview E. vd Leij 28 febr 2013 zonne-energie Vernieuwing Rubriek Website MGE 3 apr 2013 veelgestelde vragen Uitnodiging info-avond Flyer/afd Helmond Apr 2013 (bezorgd) Wilhelminaschool Stroom voor Molvense Erven Rond de Linde Mei juni 2013 Schone energie Nuenense krant Mei juni 2013 Speeltuin de Kievit Informatie over MGE en Posters Van Goghmert /afd Nuenen 9 juni 2013 Zonnepanelen Nieuwsbrief Morgennieuws 2 Mei 2013 (mail) Na aardwarmte ook zonnestroom Regionaal blad Eersel e.o. Mei 2013 Mei 2013 voor Eersels bedrijf Geld besparen met energie MKB- infoblad Green Deal Mei 2013 (nog) niet Regio wil meer in eigen Eindhovens Dagblad Interview E. vd Leij 12 aug 2013 stroom voorzien Samen energie opwekken Persbericht i.s.m. bij iemand anders Gemeente Eindhoven Sept sept 2013 (allen op site gemeente Eindhoven) Helmond bespaart met zonnepanelen Persbericht/afd Helmond 13 sept 2013 Sept 2013 Nieuwsbrief Morgennieuws 3 Sept 2013 (mail) Uitnodiging info-avond De Rietpluim Flyer /afd Nuenen okt 2013 (bezorgd) Energie-coöperatie rukt op Eindhovens Dagblad Interview E. vd Leij 16 nov 2013 Pagina 11

12 Contact T

groene energie JAARVERSLAG 2014

groene energie JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoud Highlights 2014 Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten Coöperatie in 2014 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 31 januari, het vervolg Veel belangstelling samen duurzame energie opwekken En samen energie te besparen En isolatieprojecten te starten Belangstelling initiatief

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

SAMEN van de ZON profiteren

SAMEN van de ZON profiteren Kennisfestival Lokale Energie Overijssel SAMEN van de ZON profiteren 10 november 2017 Zwolle 1 Inhoud Animatie Aanleiding en achtergrond initiatief Coöperatie Hof van Twente op Rozen: Positionering; Werking

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

Delft Energie coöperatie

Delft Energie coöperatie presentatie Delft Energie wie zijn wij presentatie Zonne-Strijp Arthur Hilgersom - Wouter Deen 22 februari 2017 1. Even voorstellen 2. Widar in de Zon 3. Duurzaamheidseducatie 4. Duurzaamheidsadvies 5.

Nadere informatie

Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden. Exploitatieplan

Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden. Exploitatieplan Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden Versie 0.1 concept Exploitatieplan Datum 17 december 2013 Auteur Bert Strijker / Jankees Klapwijk Dit exploitatieplan beschrijft hoe Parkmanagement Coevorden het

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening Tonnie Tekelenburg

Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening Tonnie Tekelenburg Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening 2011-2016 Tonnie Tekelenburg 09-09-2016 Doel Wat heeft LochemEnergie in 5 jaar (2011-2016) bijgedragen aan: Opwek

Nadere informatie

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM OVER BERKUM Geschiedenis en ligging Berkum is een grote wijk in het oosten van Zwolle. Ten oosten van Berkum stroomt de rivier

Nadere informatie

KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN

KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN Ing. Robert Hemmen MBA, directeur De Groene Reus Coöperatie u.a. De Groene Reus Projecten b.v. 1 Wat streven wij na? Missie Wij streven

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht Waalre Energie Lokaal Collectief Zonnedak De Pracht Agenda 19.45 Ontvangst met koffie en thee 20.00 Opening 20.10 Presentatie Lukas Leyten Wat is een collectief zonnedak De opzet Offerte-traject Voorstel

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 25-jan-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 5. Financieel verslag 6. Vaststellen

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie 12 november 2012 Agenda Intro Energieaandeel Zoektocht naar klantbehoefte nav Energieakkoord

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

Beleidsplan ODE Decentraal 2017 Bijlage 3 ALV ODE Decentraal 13 mei 2017 Beleidsplan ODE Decentraal 2017 1. ODE Decentraal ODE Decentraal is de brancheorganisatie voor burgers in de energietransitie, individueel of collectief in energie-initiatieven

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 3-mei-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken Notulen ALV 25-jan 4. Jaarrekening 2015-2016 5. Status

Nadere informatie

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Start van Zon op het Dok De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Klimaatverandering zet door LARS EIST IJS! Wie is Zon op Nederland Iedereen in Nederland in staat stellen zelf zonnestroom

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Coöperatie NoaberZon U.A.

Coöperatie NoaberZon U.A. Coöperatie NoaberZon U.A. Oprichtingsvergadering Coöperatief zonnedak Vragender 28-11-2016 Agenda 1. Opening en verwelkoming 2. Wat doet VCEN 3. Wat doet NoaberZon 4. Voorstellen bestuur NoaberZon 5. Coöperatief

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Duurzaam denken. Duurzaam doen!

Duurzaam denken. Duurzaam doen! Duurzaam denken. Duurzaam doen! Wederverkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Milieubewust leven en is bewust kiezen voor duurzame energie. energiecooperatiegaasterland.nl Kies bewust Het gaat niet goed

Nadere informatie

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Programma Wat doet BuurtZon voor u? 19:15 Wat kunt u voor BuurtZon doen? Koffie/thee 20:00 Tafels: vragen en antwoorden Afronding 20:30

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

Ik krijg ENERGIE van dea

Ik krijg ENERGIE van dea Ik krijg ENERGIE van dea Jaarplan 2014 1 Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2014 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve platen hopen we dat je een goed

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen 2011-2013 Opsteller: Jasper Schilling, DSB Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken dient de energievoorziening

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE WAT WIJ DOEN Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en

Nadere informatie

Even terug: waarom een werkgroep?

Even terug: waarom een werkgroep? Even terug: waarom een werkgroep? Samenwerking met Buurkracht en BRES Wat willen wij bereiken met Duurzaam Dorp? Samen aan de slag met energie besparende maatregelen! - Samen investeren in energie besparende

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

Heel Apeldoorn Groen Jaarplan 2015

Heel Apeldoorn Groen Jaarplan 2015 Heel Apeldoorn Groen Jaarplan 2015 1 Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2015 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve figuren hopen we dat je een goed

Nadere informatie

WELKOM Energiecoöperatie Endura

WELKOM Energiecoöperatie Endura WELKOM Energiecoöperatie Endura Ledenavond Endura Samenvatting activiteiten en plannen Hoe staan we er voor in Harderwijk? Bron : Klimaatmonitor RVO in vergelijking met Ermelo Endura aanpak De drietrapsraket

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014 Mogelijkheden zonnepanelen Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave Zelfopwekking op eigen dak met

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie