groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

2 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager Doelstellingen Missie Visie Strategie Klantbelofte Kernactiviteiten Individuele opwekking Collectieve opwekking Doorlevering elders opgewekte energie Monitoring en optimalisatie Verrekening Bewustwording Besparing Organisatie Coöperatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Speerpunten 2013 Collectieve inkoop van zonnepanelen Meten is weten Projecten energieopwekking Inkoop Communicatie en ledenwerving Versterken van de organisatie Versterken van de samenwerking Lobby Financiën Jaarrekening 2012 Toelichting balans Toelichting resultatenrekening en Pagina 2

3 Energietransitie Inleiding Onze huidige manier van energievoorziening is eindig. De voorraad fossiele grondstoffen neemt af en leidt tot schaarste. Stijgende marktprijzen en grote machtsvraagstukken zijn het onherroepelijke gevolg. Verbranding van deze fossiele brandstoffen vormt een zware belasting voor ons leefmilieu. Het alternatief van kernenergie heeft nog onvoldoende draagvlak om grootschalig ingezet te worden. Wij zijn er daarom van overtuigd dat we in de nabije toekomst andere, duurzame oplossingen nodig hebben om de beschikbaarheid van betaalbare energie zeker te stellen. Een overgang is nodig van energiewinning uit eindige, vervuilende bronnen naar winning uit eeuwigdurende, schone bronnen: energietransitie. Relevantie De energieprijzen stijgen de laatste jaren sterk en beslaan inmiddels een fors deel van het huishoudbudget van veel Nederlanders. gebruik levert al direct vele miljoenen op. Nederland scoort binnen Europa momenteel erg slecht als het om opwekking van hernieuwbare energie gaat. In 2011 kwam slechts 4,3% uit hernieuwbare bronnen. Het grootste deel, ca. 3%, uit biomassa, ca. 1% uit wind en de rest uit waterkracht, zonne-energie en bodemenergie. Slechts Malta, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk scoorden in Europa nog slechter. Lokale opwekking als duurzaam alternatief Lokale opwekking van energie uit eeuwigdurende, natuurlijke bronnen is een duurzaam alternatief. De technologie om energie op te wekken uit zon, wind en waterkracht is beschikbaar en wordt steeds verfijnder. Het economische breakeven point voor de toepassing hiervan komt snel dichtbij door de ontwikkeling van de benodigde technologie en de voortdurende prijsstijging van fossiele brandstoffen. Elektriciteitsprijs Bron: CBS CBS/mei/0554 Alleen al de inwoners van Nuenen besteden jaarlijks 20 mln aan gas en elektriciteit. Alle huishoudens in de regio Eindhoven besteden 650 mln per jaar, de gehele provincie Noord Brabant 2,2 mld per jaar. Een besparing van enkele procenten per jaar op In onze visie kunnen de inwoners van een regio hun energiebehoeften in de toekomst volledig betrekken uit lokaal opgewekte, duurzame en schone energie. Een regio wordt zodoende energieneutraal, minimaal milieubelastend en niet afhankelijk van monopolisten. Pagina 3

4 Zuid-Oost Brabant als kans De regio Zuidoost Brabant heeft de potentie om voorloper te worden in deze ontwikkeling. De Brainport benadering bundelt de krachten op het gebied van Techniek en Design tot krachtige innovatie. Energie is een speerpunt in het onderzoeksbeleid van de TU/Eindhoven. Meerdere bedrijven richten hun innovatie op deze ontwikkeling. Relatief veel inwoners van deze regio hebben een technische achtergrond en zijn bereid actief deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen. De energietransitie biedt de regio een belangrijke economisch perspectief voor de toekomst. De lokale energiecoöperatie als aanjager In het najaar van 2011 is in Nuenen de energiecoöperatie Morgen Groene Energie opgericht. Het doel van deze coöperatie is zo snel mogelijk een neutrale energiebalans voor haar leden te realiseren op lokaal niveau. Dit betekent dat alle energie die benodigd is voor de leden op een duurzame wijze wordt opgewekt in de eigen regio. Het doel is dit aandeel lokaal opgewekte energie zo snel mogelijk te vergroten, waarbij deze energie tevens zo goedkoop mogelijk is. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten bate van de leden. Wij zijn er van overtuigd dat de lokale herkenbaarheid, gewoon zien hoe de energie duurzaam wordt opgewekt, versnellend en enthousiasmerend werkt. De coöperatie levert een sterke bijdrage aan de sociale cohesie en betrokkenheid. De actieve consument De energiemarkt is erg centraal opgezet. De markt wordt gedomineerd door een aantal grote spelers op het gebied van Energie- en Gaslevering. De rol van de consument op deze markt is traditioneel beperkt. Ondanks het feit dat de markt al enkele jaren een vrije leverancierskeuze mogelijk maakt, zijn nog maar weinig consumenten van leverancier gewisseld. Het groeiende besef van kosten en bezorgdheid over de duurzaamheid heeft tot gevolg dat consumenten steeds meer bereid zijn zich actiever op te stellen. Steeds meer mensen denken bewust na over hun leverancierskeuze en zijn bereid te investeren in voorzieningen als zonnepanelen en/of energiebesparing. Pagina 4

5 Doelstellingen Missie Wij leveren schone energie aan personen en bedrijven tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Deze schone energie wordt zo veel mogelijk lokaal opgewekt. Wij willen dat het energieverbruik van onze leden zo snel mogelijk CO2- en energieneutraal is. Wij willen dat in huishouden in Zuidoost Brabant hun energie afnemen van een lokale energiecoöperatie. Visie Wij zijn er van overtuigd dat het in de nabije toekomst mogelijk is de benodigde energie voor onze leden volledig lokaal op te wekken. 100% duurzaam en tegen een lagere prijs dan ingekocht bij een energieleverancier met winstdoelstelling. Niet iedereen is in staat dit zelf, binnen de grenzen van zijn eigen woning, te realiseren. Samenwerking en collectief investeren is een vereiste. Op deze manier willen wij samenwerkingsverbanden laten ontstaan die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening. Op deze manier ontstaan lokale energienetwerken, wellicht virtueel binnen de bestaande netwerken, die eigendom zijn van de gebruikers zelf. Een nauwe samenwerking tussen huishoudens, bedrijven en openbare gebouwen biedt meer mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Strategie Aanvankelijk zijn er onvoldoende voorzieningen beschikbaar om de door de leden benodigde energie lokaal op te wekken. De huidige wetgeving staat grootschalige realisatie van collectieve opwekkingsfaciliteiten nog in de weg. De coöperatie is gestart met het inkopen van groene stroom voor haar leden, waarbij zij optreedt als inkoopcollectief. Door het grotere volume kan zij een scherpere prijs bedingen dan ieder lid voor zich. Hierdoor ontstaat een marge, die deels wordt gebruikt om de leden een prijsvoordeel te geven. De prijs voor groene stroom geleverd aan leden van de coöperatie ligt daardoor onder de marktprijs, waardoor het lidmaatschap interessant is. Met de huidige leverancier zoekt de coöperatie actief naar opwekkingsmogelijkheden in de regio. Daarnaast ondersteunt de coöperatie leden die gezamenlijk zonnepanelen willen aanschaffen. Door deze inkoop te faciliteren, komen leden makkelijker tot een goede en bewuste keuze. Bovendien kan een scherpe prijs bedongen worden en worden gelijksoortige huizen voorzien van gelijksoortige systemen. Met de marge die op deze eerste activiteiten gerealiseerd wordt, ondersteunt de coöperatie lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. Denk hierbij aan de collectieve inzet van zonnepanelen, windmolens en waterkrachtturbines. De uitvoering van deze projecten wordt in een aantal gevallen beperkt door de bestaande energie- en fiscale wetgeving. Door toch in dit stadium al (pilot) projecten uit te voeren doet de coöperatie ervaring op en wordt de basis gelegd voor een snelle uitrol zodra dat echt mogelijk is. Door de lokale ondersteuning, zowel financieel als maatschappelijk, komen deze voorzieningen sneller tot stand. De coöperatie koopt de door deze voorzieningen opgewekte energie in voor levering aan haar leden. Wij zijn er van overtuigd dat de lokale herkenbaarheid (gewoon zien hoe de energie duurzaam wordt opgewekt) versnellend en enthousiasmerend werkt. De coöperatie levert een sterke bijdrage aan de sociale cohesie en betrokkenheid. Pagina 5

6 Samenwerking met andere soortgelijke initiatieven, zowel in de regio als landelijk, is cruciaal. Hierdoor komt kennis sneller beschikbaar, kunnen back-office taken in de toekomst ten behoeve van de benodigde efficiency en schaalgrootte samengevoegd worden en is de lobby voor aanpassing van de energie- en fiscale wetgeving effectiever. Klantbelofte Om leden te enthousiasmeren voor de coöperatie is een duidelijke uistraling en communicatie ten aanzien van onze klantbeloftes van het grootste belang. Deze klantbeloftes zijn: Prijs: energie afnemen van de coöperatie heeft een aantoonbaar financieel voordeel. Hierbij moet het verschil duidelijk gemaakt worden met de collectieve inkoop van bijv. VHE, de Consumentenbond en de ANWB, Lokaal opgewekt: de energie die u afneemt van de coöperatie is zoveel mogelijk lokaal opgewekt, door duurzame energiebronnen die in uw directe omgeving zichtbaar zijn. Duurzaam: de energie die geleverd wordt is aantoonbaar duurzamer dan de energie die geleverd wordt door het grote energiebedrijf. Transparantie: De coöperatie geeft u een volledig transparant inzicht in uw energiegebruik en de oorsprong van uw energie. Er zijn altijd mensen in de directe omgeving die toelichting kunnen geven of kunnen helpen. Betrouwbaarheid: u bent lid van een coöperatie die volledig in uw belang handelt en waarop u invloed heeft. De verantwoordelijke bestuurders zijn bekend en benaderbaar. Dit in tegenstelling tot het afnemen van een product van een bedrijf dat gestuurd wordt op de aandeelhouderswaarde. Pagina 6

7 Kernactiviteiten Om haar doelstellingen te realiseren, biedt de coöperatie de volgende kernactiviteiten aan haar leden. Individuele opwekking Morgen Groene Energie initieert en begeleidt de realisatie van voorzieningen voor het opwekken van energie bij individuele leden. In 2012 zijn onder begeleiding van Morgen Groene Energie al bij meer dan 100 woningen zonnepanelen geplaatst. Collectieve opwekking Morgen Groene Energie initieert en begeleidt de realisatie van voorzieningen om collectief lokaal energie op te wekken. Naast de techniek spelen hier specifieke vraagstukken op het gebied van energiewetgeving, financiering, fiscaliteit en beheer. Doorlevering elders opgewekte energie Op dit moment kan nog niet alle energie voor de leden lokaal opgewekt worden. Omdat opslag van energie, met name elektriciteit, kostbaar is en inefficiënt, zullen we ook in de toekomst energie van andere energiebedrijven nodig hebben. Morgen Groene Energie garandeert hierbij de beste prijs voor 100% groene energie. Omdat direct handelen op de energiemarkt riskant is en alleen mogelijk is met een zekere schaalgrootte, is Morgen Groene Energie een samenwerking aangegaan met Greenchoice. Monitoring en optimalisatie Morgen Groene Energie heeft inzicht in de energiestromen van haar leden. Hierdoor kan zij de energiestromen continu optimaliseren en benchmarken ( = kwaliteit en prestaties vergelijken). Omdat vraagafhankelijke beprijzing in de toekomst naar verwachting een grotere rol gaat spelen, kan de coöperatie optimaliseren. De coöperatie bewaakt bovendien het rendement van zowel individuele als collectieve opwekkingsvoorzieningen. Verrekening Veel leden zullen hun energie in de toekomst uit verschillende bronnen betrekken. Deze bronnen zijn op verschillende manieren gefinancierd en verrekenen de levering op andere manieren. De coöperatie verzamelt deze aparte afrekeningen en biedt de leden één transparante verzamelafrekening voor het totale energieverbruik. Bewustwording De coöperatie biedt de leden gedetailleerd inzicht in hun energieverbruik. Dit draagt bij aan een meer bewust energiegebruik. In de praktijk resulteert dit in een 10% tot 15% lager energiegebruik door efficiëntere toepassing van apparatuur. Besparing Ook energiebesparing draagt bij aan het realiseren van de doelen van de coöperatie. Als de leden minder energie gebruiken, hoeft er immers minder energie opgewekt te worden. In een aantal gevallen is het rendement op besparingsmaatregelen hoger dan op opwekkingsvoorzieningen. De coöperatie licht de leden daarom voor over mogelijke maatregelen, waar nodig op maat, en ondersteunt bij de invoering ervan. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Mochten zich in de toekomst betere leveranciers of handelsmogelijkheden aandienen, dan wordt de samenwerking daarop aangepast. Pagina

8 Organisatie Coöperatie Om ervoor te zorgen dat alle leden evenveel zeggenschap kunnen hebben in de strategie van Morgen Groene Energie en betrokken zijn bij haar activiteiten, zijn we georganiseerd in een Coöperatie UA. We streven niet naar aandeelhouderswaarde, maar werken aan het belang van de leden. De leden houden toezicht en bepalen mede welke investeringen worden gedaan. Morgen Groene Energie vindt het belangrijk dat alle leden invloed uit kunnen oefenen op de strategie. Door als organisatievorm te kiezen voor de coöperatie ligt de zeggenschap bij de consument. Daarnaast is betrokkenheid van de leden heel belangrijk. Leden kiezen bewust voor Morgen Groene Energie. De baten voor de leden zijn immers meerledig, onder andere: het leveren van een bijdrage aan een beter milieu, het onafhankelijk worden van (steeds groter wordende) marktpartijen, het kostenefficiënt inkopen van energie. Naar de verwachting van Morgen Groene Energie is de betrokkenheid van consumenten groter als deze ook daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen. Om zowel de voordelen van schaalgrootte te kunnen gebruiken, maar tegelijk ook zo dicht mogelijk bij de leden actief te zijn, is de coöperatie ingericht met een afdelingenstructuur. Een afdeling kan worden opgericht vanaf 50 leden. Morgen Groene Energie verwacht dat op dit moment een hogere ledendichtheid in een zeker gebied/afdeling belangrijker is, dan een snelle groei van de gehele coöperatie via een grotere spreiding van leden. De reden hiervoor is dat de projecten gefinancierd worden door opbrengsten van de coöperatie en dus door de leden. De projecten willen we dicht bij de leden realiseren. Hoe meer leden dicht bij een project wonen, hoe beter aan de doelstelling voldaan wordt. De leden zijn gezamenlijk de baas over de coöperatie. In de algemene ledenvergadering (tenminste één keer per jaar) komen de (afgevaardigden vande) leden bijeen om de strategie en het beleid van Morgen Groene Energie te bepalen. Het bestuur geeft uitvoering aan de vastgestelde strategie en het beleid. Het draagt ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals klantcontact, contacten met zakenpartners, voorlichting, het volgen van de energiemarkt en de uitvoering van projecten. Organisatie BESTUUR Voorzitter - Ernst vd Leij Vc voorzitter - Andries Mulder Penningmeester - vacature Secretaris - vacature BACK-OFFICE Ledenadministratie - vacature Leveringadm. - vacature PROJECTEN Hans Rikze PR / COMMUNICATIE Voorzitter - Ciciel Veltmans Teksten - Harriet Bernts Perscontacten - vacature Website - vacature TECHNIEK Zon - Christiaan Aagaard Besparing - vacature PROJECTEN AFDELING NUENEN Voorzitter - Bart Swinkels Vc voorzitter - Tjeerd Dickhoff Secr. - Ellen vd Wildenberg Lid - Toon de Rooij AFDELING HELMOND Voorzitter - Wim Raaijmakers Alex Ruwers Wilco Striekwold Berrie Horsten Tom van Eekeren Pagina 8 Organisatie van Morgen Groene Energie op 1 januari 2013.

9 Samenwerkingsverbanden Op dit moment ontstaan op veel plaatsen in Nederland initiatieven met vergelijkbare doelstellingen. Om zoveel mogelijk van elkaar te leren en efficiënt om te gaan met de schaars beschikbare middelen, zoekt Morgen Groene Energie zoveel mogelijk samenwerking. Onze belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn op dit moment: SRE Koepelproject Energietransitie ZuidOost Brabant, waarin alle initiatieven binnen het SRE project, momenteel zo n 20, elkaar versterken. Morgen Groene Energie is mede initiatiefnemer en trekker van deze samenwerking. E-Decentraal, landelijke brancheorganisatie voor energiecoöperaties. HIERopgewekt, landelijk kennisplatform voor lokaal opgewekte, duurzame energie. SETnl, Stichting Energie Transitie Nederland. VEC, Verenigde Energie Coöperaties i.o., samenwerkingsverband van energiecoöperaties, o.a. gericht op het inrichten van een gezamenlijke back-office in de nabije toekomst. Pagina 9

10 Speerpunten 2013 De coöperatie richt zich in 2013 op de volgende speerpunten. Collectieve inkoop van zonnepanelen In 2012 zijn een aantal gezamenlijke inkooptrajecten van leden succesvol afgerond. Op basis van een eerste inventarisatie en prijsindicatie door de coöperatie zijn potentiële leveranciers uitgenodigd om te offreren. Gezien de behoefte aan ondersteuning bij de aanschaf van panelen (het aanbod is erg technisch en ondoorzichtig) wil Morgen Groene Energie ook in 2013 een aantal trajecten begeleiden in Nuenen, Helmond, Eindhoven en in de Kempen-gemeenten. Dergelijke trajecten worden altijd op verzoek van leden opgestart. Meten is weten Morgen Groene Energie ziet het beschikken over een transparant inzicht in de lokale opwekking en het gebruik van energie door haar leden als belangrijkste verbindende schakel in de coöperatie. De leden worden meer bewust van hun gebruik, waardoor zij efficiënter omgaan met hun apparatuur. De coöperatie wil voor het einde van het jaar alle leden voorzien van informatiepanelen die inzicht geven in de opwekking en gebruik van het individuele lid, maar ook van de coöperatie als totaal. Morgen Groene Energie bereidt zich nu al voor, zodat de projecten direct gestart kunnen worden als de wetgeving wijzigt. Morgen Groene Energie wil graag participeren in pilot projecten om nieuwe ervaring en kennis als eerste op te doen. Op dit moment lopen de volgende projecten, rijp en groen door elkaar. Groene stroom op school Realisatie van zonnepanelen op een school in Helmond, waarbij de energiekosten van de school aanzienlijk beperkt worden. Tegelijkertijd wordt een lespakket beschikbaar gesteld. Op basis van deze eerste realisatie worden meer scholen in het werkgebied benaderd. Stroom uit de Dommel: de Raddraaiers Opwekken van elektriciteit bij alle watermolens in de Dommel. Door onder water turbines te plaatsen bij de watermolen kan het verval benut worden om voor enkele honderden huishoudens energie op te wekken. Hiervoor wordt samen gewerkt met de Raddraaiers, de vereniging van eigenaren van watermolens en watervallen in Zuidoost Brabant. Projecten energieopwekking Belangrijkste doel van de coöperatie is het opwekken van schone energie in ons eigen werkgebied tegen een lagere prijs dan op de markt. Het realiseren van projecten die hier aan bijdragen blijft onze grootste uitdaging, immers: the proof is in the eating. Morgen Groene Energie gaat zich het komend jaar verder inzetten als partner of trekker in een aantal kansrijke projecten. Kansrijk omdat er binnen de huidige energiewetgeving en fiscale regels al resultaten te behalen zijn, of kansrijk omdat deze projecten rendabel zijn bij verruiming van de regelgeving. Deze eerste projecten zijn belangrijk om het principe snel zichtbaar te maken voor onze (potentiële) leden. MKB Realisatie van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. Daarbij komt de financiering niet ten laste van het eigen bedrijfskapitaal, terwijl het rendement wel ten goede van het bedrijf komt. De eerste installaties zijn inmiddels geplaatst. Pagina 10

11 Speeltuin de Kievit Realiseren van een systeem met zonnepanelen op het nieuwe gebouw van Speeltuin de Kievit in Nuenen, zodat de speeltuin volledig groen kan draaien Buurt Zonnedak Plaatsen van grotere installaties met zonnepanelen in buurten, op plekken waar dat niet zichtbaar is maar wel goed mogelijk. Concreet voorbeeld is het, niet in gebruik zijnde, parkeerdak van het Kernkwartier. Smart Grid Beekse Tuinen In de wijk Beekse Tuinen in Nuenen wordt een ontwerp gemaakt voor een Smart Grid die een energieneutrale wijk mogelijk moet maken. Smart grid is een slim electriciteits netwerk, waarmee het energiegebruik is af te stemmen op de beschikbaarheid van energie. Carbiogas Op Landgoed Gulbergen staat een gasopwerkingsinstallatie die de stortgassen uit de vuilstort verzamelt en opwerkt. De vuilstort levert steeds minder gas; met partners kijkt Morgen Groene Energie of er alternatieve mogelijkheden zijn voor deze installatie om groen gas te leveren aan onze leden (bv. biogas). Buurttransformator Aireywijk Woningbouwcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven gaat de woningen in de Airey-wijk renoveren en wil deze voorzien van zonnepanelen. Morgen Groene Energie werkt met de woningbouwcorporatie aan een model waarbij opbrengsten in deze huurwoningen, volledig ten gunste van de bewoners en de buurt komen. Daarmee verwacht men ook een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de wijk. Zonnegracht Inwoners van de wijk Oude Gracht in Eindhoven hebben het initiatief genomen om in de buurt elektriciteit op te gaan wekken, waarbij de kwaliteit van de wijk in stand blijft. Hiervoor moeten vooral de woningen en publieke gebouwen (scholen) met een plat dak benut worden. Green deal Smart Energy Regions Morgen Groene Energie is mede ondertekenaar van de Green deal Smart Energy Regions, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Brainport en de TU/e om innovaties op het gebied van de energietransitie in de regio te versnellen. In deze deal participeren veel bedrijven in de regio die technologie ontwikkelen op het gebied van slimme energie. Het doel is projecten te initiëren die de regio Zuidoost Brabant een leidende rol gaan geven in de energietransitie. Inkoop Morgen Groene Energie werkt samen met Greenchoice om zeker te stellen dat de leden gas en elektriciteit krijgen, 100% duurzaam en tegen de scherpst mogelijke prijs, ook al is deze nog niet lokaal opgewekt. Wij willen in 2013 met Greenchoice onderzoeken of voor deze levering eenduidige bronnen bestemd kunnen worden voor onze leden, liefst in de regio Zuidoost-Brabant. Denk aan een bepaalde windmolen of biogasinstallatie. Communicatie en ledenwerving Morgen Groene Energie werkt in 2013 verder aan zijn imago en bekendheid. In te zetten middelen zijn: Website Periodieke nieuwsbrief voor leden en andere relaties Persberichten en nieuwsartikelen in de lokale pers Aanwezigheid op jaarmarkten en beurzen Informatiebijeenkomsten Informatiepanelen en naambordjes bij nieuwe installaties Versterken van de organisatie De activiteiten van de coöperatie zijn in het eerste jaar van haar bestaan heel snel gegroeid. Wij verwachten dat deze groei de komende jaren door gaat. Om deze reden is het van belang de organisatie in 2013 als volgt te versterken: Pagina 11

12 Kwalitatief sterke invulling van de bestaande vacatures door vrijwilligers. Initiëren, al dan niet in samenwerking met anderen, van een op professioneel niveau functionerende back-office ter ondersteuning van de (leveringen) administratie. Instellen van een Raad van Advies, vooruitlopend op een toekomstige Raad van Toezicht. Versterken van de samenwerking Wij voorzien dat schaalgrootte in de toekomst van belang is voor het professioneel en efficiënt leveren van diensten en producten. Kennisontwikkeling en lobby zijn belangrijk voor het behalen van resultaten in complexe omgevingen. Om deze redenen bevordert de coöperatie actief de samenwerking tussen initiatieven in Nederland, en specifiek in de regio Zuidoost Brabant. Aangezien de energietransitie op den duur grote gevolgen heeft voor ons elektriciteit- en gasnet, past hierin ook het opbouwen van een sterke samenwerking met de netwerkbeheerders in de regio. Lobby De belangrijkste beperkingen voor een snelle realisatie van collectieve lokale opwekkingsvoorzieningen zijn de energiewetgeving, fiscale wetgeving en financieringsmogelijkheden. Gedreven door het enorme enthousiasme van lokale initiatieven als Morgen Groen Energie beraadt de overheid zich op vergroten van de mogelijkheden. Het nieuwe kabinet heeft een zinsnede over verruimde belastingmaatregelen voor lokale energiecoöperaties opgenomen in het regeerakkoord, de provincie Noord-Brabant wil een deel van de zgn. Essent gelden beschikbaar stellen in een revolving fund voor investeringen in vormen van hernieuwbare energie en het Ministerie ven EZ beraadt zich op mogelijke pilots binnen de energiewetgeving. Morgen Groene Energie is blij met deze bewegingen, maar voorziet dat verdere verruiming nodig is om haar doelen te kunnen bereiken en acteert daarom actief in de lobby voor deze mogelijkheden. Pagina 12

13 Financiën Jaarrekening 2012 BALANS Liquide middelen Rekening courant Rabobank 664 Spaarrekening Rabobank Totaal Activa Lening Ad Rem Lening vd Leij Totaal Leningen Eigen vermogen Totaal Passiva RESULTATENREKENING Opbrengst energiemaatschappijen Bijdrage Leveranciers Subsidies 3.60 Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Toelichting balans Er zijn 2 leningen aangegaan van elk ,-. Het eigen vermogen is dit eerste jaar uitgekomen op het verlies van dit boekjaar, nl ,-. De verwachting is dat dit aanloopverlies in 2013 gecompenseerd gaat worden door groeiende inkomsten en, al toegezegde, maar nog te ontvangen subsidies. Toelichting resultatenrekening De reden van het tekort zit met name in de aanloopkosten, zoals ontwerpen van briefpapier en reclamemateriaal en ontwikkelen van de website. Onder overige kosten vallen o.a. juridische diensten bij de oprichting van de coöperatie verricht door AKD advocaten en notarissen in Eindhoven. (ruim 5.000,-) Advertenties / marketing Adviseurskosten 635 Telefoonkosten 54 Porti 252 Postbus / antwoordnummer 424 Zaalhuur / vergaderkosten 65 Bestuurskosten 56 Drukwerk Website 4.2 Overige kosten 8.96 Bankkosten 3 Totaal kosten Saldo Verlies Pagina 13

14 Contact T

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2014

groene energie JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoud Highlights 2014 Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten Coöperatie in 2014 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Slimme Netten Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Netbeheer Nederland (1) Netbeheer Nederland brancheorganisatie van alle elektriciteit-

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie 12 november 2012 Agenda Intro Energieaandeel Zoektocht naar klantbehoefte nav Energieakkoord

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

Peter den Biesen Energie Transitie Groep

Peter den Biesen Energie Transitie Groep Peter den Biesen Energie Transitie Groep Het kan anders: persoonlijker, duurzamer en met partners! Energie is niet voorbehouden aan grote bedrijven! Groot geen garantie voor goed en goedkoop Kansen voor

Nadere informatie

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 31 januari, het vervolg Veel belangstelling samen duurzame energie opwekken En samen energie te besparen En isolatieprojecten te starten Belangstelling initiatief

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012 Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal Waalre, 28 november 2012 Pieter Brouwers Voorzitter Agenda Doel van deze avond Hoe is de coöperatie geboren Wat kan er momenteel op het gebied

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Lokale energiecoöperatie

Lokale energiecoöperatie Lokale energiecoöperatie Stuwende kracht achter de de duurzame energietransitie van onderaf 1 Inhoud I. Visie II. De Energie Coöperatie III. Eemflow Energie VOF 2 Van Klimaat beleid naar Energie transitie

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Duurzaam denken. Duurzaam doen!

Duurzaam denken. Duurzaam doen! Duurzaam denken. Duurzaam doen! Wederverkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Milieubewust leven en is bewust kiezen voor duurzame energie. energiecooperatiegaasterland.nl Kies bewust Het gaat niet goed

Nadere informatie

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016 De ontwikkeling van Smart grids Our common future Prof.dr.ir. Han Slootweg 30 september 2016 Agenda Het energiesysteem Verduurzaming van het energiesysteem De energietransitie Smart Grids 2 Energievoorziening

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Indeling 1. Algemene Informatie a) Wijk b) Vogelwijk Energie(k) 2. Historie Vogelwijk Energie(k) 3. Duinvogel 4. Resultaten (naar

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Delft Energie coöperatie

Delft Energie coöperatie presentatie Delft Energie wie zijn wij presentatie Zonne-Strijp Arthur Hilgersom - Wouter Deen 22 februari 2017 1. Even voorstellen 2. Widar in de Zon 3. Duurzaamheidseducatie 4. Duurzaamheidsadvies 5.

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z15884

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Zeist, 25 april 2016 Matthijs Kok Transitiemanagement Matthijs Kok Energietransitie gebouwde omgeving Elektrisch vervoer Projecten, o.a: Energiestrategie

Nadere informatie

Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening Tonnie Tekelenburg

Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening Tonnie Tekelenburg Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening 2011-2016 Tonnie Tekelenburg 09-09-2016 Doel Wat heeft LochemEnergie in 5 jaar (2011-2016) bijgedragen aan: Opwek

Nadere informatie

KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN

KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN KANSEN VOOR ENERGIE COÖPERATIES, VASTGOED ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN Ing. Robert Hemmen MBA, directeur De Groene Reus Coöperatie u.a. De Groene Reus Projecten b.v. 1 Wat streven wij na? Missie Wij streven

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE WAT WIJ DOEN Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

Beleidsplan ODE Decentraal 2017 Bijlage 3 ALV ODE Decentraal 13 mei 2017 Beleidsplan ODE Decentraal 2017 1. ODE Decentraal ODE Decentraal is de brancheorganisatie voor burgers in de energietransitie, individueel of collectief in energie-initiatieven

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

ZonneEnergie voor Thuis

ZonneEnergie voor Thuis ZonneEnergie voor Thuis Programma 20:00 22:00 Welkom Introductie ReestdalEnergie ZonneEnergie: het hoe en waarom Pauze ZonneEnergie van ReestdalEnergie Afsluiting Vragenvuur Reestdal Duurzame Energie

Nadere informatie

Welkom. ALV Qurrent coöperatie

Welkom. ALV Qurrent coöperatie Welkom ALV Qurrent coöperatie Vandaag Welkom 10.00 ALV Programma 11.30 Koffie Huishoudelijke mededelingen 11.45 Maurits Groen Opening ALV Dagvoorzitter 12.15 Interactieve sessie 12.30 Lunch & energiemarkt

Nadere informatie

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016 Welkom Stefan Korthout Opening Aad van Lopik Voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij Doelstellingen Voorloper Bewustwording Samenwerking Kennis bundelen Klimaatdoelstellingen van de gemeente Waalwijk Jan

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 1 Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 Inhoud 2 1. Innovatietafel aanloop naar TKI Switch2SmartGrids 2. Actieplan Duurzame Energievoorziening link naar E-akkoord 3. Toekomstbeelden

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie