Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet"

Transcriptie

1 Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet

2 Foto voorpagina: Yaks bij Nam Tso, foto Paul Hilkens

3 Monniken maken zandmandala Mandaat NSICT De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) zet zich in om de mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen. International Campaign for Tibet werd opgericht in 1988 en heeft kantoren in Washington D.C., Amsterdam, Berlijn en Brussel. De NSICT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr ) De stichting stelt zich ten doel: het werven van gelden voor en het bieden van financiële steun aan projecten voor verbetering van de huidige situatie in economisch en sociaal opzicht van de mensen in Tibet en de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap; het bevorderen van de kennis van volken en regeringen omtrent de waarden (cultureel, historisch en religieus) van Tibet en het bevorderen van internationale belangstelling voor het behoud daarvan. Activiteiten van NSICT: Het waarnemen van en rapporteren over de situatie van mensenrechten, milieu en sociaal economische omstandigheden in Tibet; Opkomen voor Tibetanen die gevangen worden gehouden om hun politieke of religieuze overtuiging; Het werken met regeringen om beleid en programma s te ontwikkelen om Tibetanen te helpen en te zorgen voor grotere politieke steun voor de Tibetaanse kwestie; Zorgen voor humanitaire assistentie en ontwikkelingshulp voor Tibetanen; Het mobiliseren van individuen en de internationale gemeenschap om het Tibetaanse volk te steunen; Bevorderen van het recht op zelf beschikking voor het Tibetaanse volk door onderhandelingen tussen de Chinese overheid en de Dalai Lama. 3

4 Inhoud Mandaat 3 Voorwoord 5 1 Politiek 8 Europese Unie en 9 Europese Parlement Nationale Regeringen 11 Resultaten 12 Vooruitblik 12 2 Bevorderen Mensenrechten 13 in Tibet VN Mensenrechtenraad en 13 VN-comités Politieke gevangenen en 14 marteling in Tibet Panchen Lama 16 Censuur en Vrijheid van 16 Meningsuiting in Tibet Bescherming van Vluchtelingen 17 Internationale Mensenrechtendag 18 Ngawang Phulchung 18 Resultaten 19 Vooruitblik 19 3 Overige Programma s 20 China en de Olympische Spelen 20 Chinese Outreach Program 23 Tibetan Outreach Program 23 Herdenking Tibetaanse 24 Volksopstand Resultaten 25 Vooruitblik 25 4 Communicatie en Voorlichting 26 ICT Field Team 26 NSICT in de media 26 Publicaties en Periodieken 27 Internet en Audiovisueel 29 Merchandising 30 Samenwerking met mensen- 30 rechten- en Tibet-organisties Communicatie met donateurs 31 en klachten Resultaten 32 Vooruitblik 32 5 Financiën 33 Fondsenwerving en 33 Voorlichtingsactiviteiten Financieel overzicht 38 6 Bestuur en Beheer van de 47 Organistie ICT Medewerkers 55 en bestuursleden 4

5 Voorwoord Van nature is het doel van een jaarverslag een terugblik, een overzicht van de activiteiten van het voorgaande jaar. De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) kan terugkijken op een bijzonder productief en succesvol Niet alleen Tsering Jampa, Directeur NSICT zien de EU en Europese regeringen NSICT als solide gesprekspartner bij zaken over Tibet, ook zijn steeds meer mensen in Nederland op de hoogte van het werk van NSICT. Als gevolg hiervan maakte de organisatie in 2007 een sterke groei door. Ik wil graag de ontwikkelingen in onze organisatie delen en in een breder perspectief plaatsen, dat kan echter niet zonder in dit jaarverslag de gebeurtenissen die voorjaar 2008 plaatsvonden te noemen, toen de grootste serie demonstraties sinds een halve eeuw in Tibet plaatsvonden. Daarnaast kunnen de Olympische Spelen Beijng 2008, die in 2007 al hun schaduw vooruitwierpen, niet onvermeld blijven. Wereldwijd was het bekend dat de Olympische Spelen een in het oogspringende gebeurtenis zou worden. De symbolische betekenis, de legitimatie van het onderdrukkende beleid van de Chinese autoriteiten in Tibet, en het mensenrechtenbeleid in China zelf zijn geen zaken die ongemerkt voorbij mochten gaan. Vanzelfsprekend dat in 2007, in de aanloop naar de Spelen, de schijnwerpers op China waren gericht en NSICT de aandacht vestigde op de verslechterende mensenrechtensituatie in Tibet. In dat kader was een belangrijk doel om politici, het Internationaal Olympisch Comité, en het algemene publiek te herinneren aan de beloften van China om de mensenrechtensituatie in China, dus ook in Tibet, te verbeteren. Voor NSICT was 2007 een belangrijk jaar om de toenemende belangstelling voor China te kanaliseren en om de EU, nationale regeringen, de media en bij de Spelen betrokken organisaties, zoals het Nationaal Olympisch Comité en sportbonden te wijzen op de erbarmelijk situatie in Tibet. Een keerpunt voor Tibet vormde in 2008 de bloedig onderdrukte massale opstand en de op dit moment nog voortdurende hermetische afsluiting van Tibet. Hoewel in 2007 deze 5

6 grootschalige gebeurtenis niet voorzien was, is achteraf te zien dat in 2007, en zelfs in voorafgaande jaren, trends en ontwikkelingen zich aftekenden die een dergelijke uitbarsting eigenlijk onvermijdelijk maakten. In 2007 bevond Tibet zich al in een negatieve spiraal, wat betreft de mensenrechten, beperkingen in godsdienstvrijheid, intensief gebruik van veiligheidscamera s in openbare ruimtes van kloosters en privévertrekken van monniken, regelgeving die de Chinese regering de enige bevoegde autoriteit maakte om gereïncarneerde Lama s te benoemen, geïntensiveerde patriottische heropvoedingcampagnes, de sterk toegenomen Chinese militaire aanwezigheid, en de exorbitante gevangenisstraf voor mensen die zich uitspraken voor de Dalai Lama of voor vrijheid, zoals Rongye Adak en andere Tibetanen die lange straffen uitzitten voor slechts het uiten van hun mening. Het zijn voorbeelden van de dagelijkse realiteit waar Tibetanen in Tibet in 2007 mee te maken hadden. In het jaar na de in gebruik name van de spoorlijn naar Lhasa werden de Tibetanen in Tibet pijnlijk geconfronteerd met de al eerder gevreesde gevolgen: de spoorlijn verbeterde het leven van de Tibetanen niet, maar komt grotendeels ten goede aan Chinese migranten. Samen met het verstikkende Chinese beleid in Tibet zorgde dit voor een verdergaande marginalisering van het Tibetaanse volk. De in 2007 vastgelopen dialoog tussen de Chinese regering en de Tibetaanse regering in ballingschap en het onverminderd doorgaan van agressieve kritiek op de Dalai Lama door China leidde tot frustratie bij veel Tibetanen. Een lichtpunt is dat steeds meer Tibetanen zich realiseren dat de internationale gemeenschap zich bewust is van wat er zich in Tibet afspeelt en dat er toenemende internationale steun is voor de Dalai Lama en de Tibetaanse zaak. Een belangrijk voorbeeld hiervan was in 2007 de uitreiking van de Gold Medal van het Amerikaanse Congres aan de Dalai Lama. Het was de eerst keer dat een Amerikaanse president openlijk de Dalai Lama huldigde voor zijn leiderschap en visie. In Europa ontving 6

7 bondskanselier Angela Merkel, ondanks sterke druk van China en leden van haar eigen regering, officieel de Dalai Lama. Beide gebeurtenissen zijn een enorme impuls en inspiratie voor de Tibetanen in Tibet en hun supporters in de hele wereld. De visie van de Chinese president Hu Jintao voor China is een harmonieuze en stabiele samenleving. Niet alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap, maar ook NSICT hebben China voortdurend gewezen op de ernstige situatie in Tibet en hebben geprobeerd om via een dialoog tot een vreedzame oplossing te komen. In plaats van een beleid na te streven dat het Tibetaanse volk ten goede komt en dat hun vertrouwen wint, kiezen de Chinese leiders steevast voor onderdrukking en machtsvertoon als middel om hun positie in Tibet te bevestigen. De zeer ernstige problemen en mensenrechtenschendingen worden ontkent of worden afgeschoven op de Dalai Lama, bijna 50 jaar nadat hij Tibet heeft moeten ontvluchten. Als de geschiedenis één ding leert, is het dat de toekomst niet te voorspellen is. Wel kunnen we van het afgelopen jaar leren dat NSICT en haar donateurs een cruciale rol spelen bij de totstandkoming van standpunten van regeringen en mensen in het algemeen. Alleen door de ondersteuning van onze donateurs is het voor NSICT mogelijk om te zorgen dat het Tibetaanse volk niet alleen staat en niet vergeten zou worden tijdens het mediaspektakel in 2008 in Peking. Uit het diepst van mijn hart wil ik iedereen bedanken, die in deze voor Tibetanen bijzonder grimmige tijden, heeft bijgedragen om hoop en waardigheid te geven aan mijn volk. Tsering Jampa Directeur NSICT Oktober

8 Vincent Metten, EU Policy Director ICT Brussel, Europese Parlement november 2007 International Campaign for Tibet heeft als wereldwijd grootste Tibet-organisatie een belangrijke verantwoordelijkheid binnen de internationale Tibet-beweging. Als Europees hoofdkantoor is het voor de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet belangrijk om integratie en coördinatie tussen de verschillende ICT-kantoren te verzekeren. Om een effectieve internationale politieke steun voor Tibet te verkrijgen is een multilaterale samenwerking tussen de EU, Europese regeringen en de Amerikaanse regering noodzakelijk. In 2007 werden de activiteiten van ons kantoor in Brussel uitgebreid om een coherent EU- Tibet-beleid uit te kunnen voeren. Vanuit Amsterdam was het politieke lobbywerk gericht op nationale regeringen en parlementen van de EU-lidstaten, waaronder Nederland. Als jaar voorafgaand aan de Olympische Spelen was 2007 een belangrijk jaar om deze contacten met regeringen te verbreden. In 2007 organiseerde NSICT ontmoetingen tussen de Dalai Lama, zijn vertegenwoordigers en leden van de Tibetaanse regering in ballingschap met wereldleiders en beleidsmakers. Twee van de politieke hoogtepunten van 2007 waren de uitreiking van de Gold Medal van het Amerikaanse Congres door president Bush aan de Dalai Lama en de ontmoeting tussen de Dalai Lama met bondskanselier Merkel in Duitsland. De Dalai Lama ontvangen door bondskanselier Angela Merkel, 23 september 2007 Belangrijke politieke beleidspunten in 2007 waren: Het bevorderen van de dialoog tussen de Chinese regering en de Tibetaanse regering in ballingschap; Het uitbreiden van de activiteiten van het in 2006 geopende ICT-kantoor in Brussel om het lobbywerk bij de EU verder te intensiveren; Het creëren van een actief lobby-netwerk binnen de EU-lidstaten Het actief volgen van de EU-China-mensenrechtendialoog Zorgen voor economische ontwikkelingshulp voor projecten in Tibet Het verzekeren dat Tibet deel uitmaakt van de Chinees-Nederlandse-bilaterale relaties. 8

9 Europese Unie en Europese Parlement In 2007 richtte NSICT haar werk op de EU en het Europese parlement om een coherente Europese strategie voor Tibet te verwezenlijken. De uitbreiding van het lobbywerk van het in 2006 gestarte ICT-kantoor in Brussel bracht nieuwe mogelijkheden om de politieke steun voor Tibet binnen de EU te verbreden. Een van de prioriteiten in 2007 was het vergroten van de internationale steun voor de dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama. In Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Schotland en de Europese Unie werden resoluties aangenomen om deze dialoog te ondersteunen. Voorafgaand aan deze resoluties leverde NSICT relevante informatie over de actuele situatie in Tibet, en lobbyde met succes bij de betreffende regeringen en de EU. Voorafgaand aan de EU-China-mensenrechtendialoog verzorgde NSICT briefings en werkte er aan mee om de EU een duidelijk standpunt te laten innemen over de mensenrechtensituatie in Tibet. NSICT lobbyde bij Portugal en Slovenië, de landen die in 2007 het voorzitterschap van de EU bekleedden, en presenteerde aanbevelingen en achtergrondinformatie over Tibet. Het Europese Parlement, in het bijzonder de Tibet Inter Group, was NSICT s belangrijkste partner binnen de EU in NSICT werkte nauw met de Tibet Inter Group samen, nam regelmatig aan hun bijeenkomsten deel en gaf briefings over de situatie in Tibet. Dit droeg bij aan het aannemen van een sterke resolutie van het Europese Parlement ter ondersteuning van de Chinees-Tibetaanse dialoog. NSICT organiseerde met de Tibet Inter Group een conferentie over Tibet gericht op de Olympische Spelen en op het milieu in China. Kalsang Dhondup, de coach van het Tibetaanse Nationale Voetbalteam, die op uitnodiging van NSICT Nederland bezocht, sprak bij een hearing over China en de Olympische Spelen bij het Sub-Comité voor Mensenrechten van het Europese Parlement. NSICT organiseerde een bezoek van een delegatie parlementariërs van het Tibetaanse parlement in ballingschap aan het Europese Parlement. Persconferentie met Tibet InterGroup van Europese Parlement. V.l.n.r. ex-politieke gevangene Ngawang Kyizom, Tsering Jampa (NSICT), Europarlementariër Thomas Mann, Vincent Metten (ICT Brussel) Tibetaanse parlementariërs tijdens conferentie over Tibet van het Europese Parlement, november

10 Dalai Lama en president Bush tijdens uitreiking Gold Medal van het Amerikaanse Congres, oktober 2007 De Dalai Lama wordt wereldwijd in toenemende mate gerespecteerd voor zijn leiderschap op het gebied van vrede en geweldloosheid. Op 17 oktober 2007 ontving hij van president George W. Bush de Gold Medal, voor zijn vreedzame inspanningen voor de Tibetaanse zaak en inzet voor wereldvrede. Met deze hoogste burgerlijke onderscheiding van het Amerikaanse Congres sprak de Amerikaanse regering haar steun uit voor de Middenweg Aanpak van de Dalai Lama, om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen voor de Tibetaanse kwestie. Bush noemde de Dalai Lama een universeel symbool van vrede en tolerantie. Bush riep China op om de Dalai Lama uit te nodigen naar Peking. China antwoordde door de onderscheiding een schaamteloze inmenging in China s interne zaken te noemen, die de gevoelens van het Chinese volk ernstig heeft gekwetst en de relaties tussen China en de VS heeft ondermijnd. In zijn aanvaardingsspeech zei de Dalai Lama: Laat mij voor de toekomst van Tibet deze kans gebruiken om categorisch te herformuleren dat ik niet naar onafhankelijkheid streef. Ik streef naar een ware autonomie voor het Tibetaanse volk binnen de Volksrepubliek China.... Verder heb ik geen intentie om welke overeenkomst over de autonomie dan ook als opstap te gebruiken voor onafhankelijkheid van Tibet. Ondanks het opvoeren van veiligheidsmaatregelen en beperkingen van de godsdienstvrijheid vierden Tibetanen in Tibet vreedzaam het eerbetoon aan de Dalai Lama. China s reactie was de afgrendeling van kloosters door gewapende troepen. De spanningen in Tibet eind 2007 vonden plaats in de context van een geïntensifieerde politieke campagne tegen de Dalai Lama. 10

11 Nationale Regeringen Naast de EU is voor NSICT de steun van Europese nationale regeringen van cruciaal belang om haar politieke doelstellingen voor Tibet te bereiken. Om het lobbywerk binnen de nationale regeringen van de 27 EU-lidstaten, evenals binnen de landen die het roterende voorzitterschap van de EU dragen, uit te breiden, werd in 2007 bij NSICT een nieuwe functie gecreëerd: een senior Policy Officer. Er werd een uitgebreide contactdatabase opgebouwd waaronder China-Azië-mensenrechtencontacten in de 27 EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen. Dit werd uitgebreid tot de Europese ambassades in Peking, Delhi en Kathmandu. Voorafgaand aan belangrijke multilaterale en bilaterale ontmoetingen en bezoeken van politici aan China en Tibet gaf NSICT briefings, leverde voorstellen aan regeringen, zoals Nederland, Zweden en Noorwegen, en drong er bij regeringen op aan om met de Chinese leiders over Tibet te spreken. Dankzij NSICT s lobbywerk werden er resoluties aangenomen over Tibet en parlementaire acties ondernomen in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland. NSICT drong er bij de Italiaanse president Prodi op aan om de Dalai Lama tijdens zijn bezoek aan Italië te ontvangen. In november 2007 stuurde NSICT urgente oproepen uit naar de regeringen over de arrestatie van vier Tibetanen, de Lithang 4. Een aantal regeringen, waaronder Nederland, gaf een sterke veroordelingsverklaring uit. Lodi Gyari (4e v.l.), Speciale Afgezant van de Dalai Lama, met de Chinese delegatie in China tijdens de 6e gespreksronde, juli 2007 Na de 6de gespreksronde tussen de Chinese regering en de Speciale Afgezanten van de Dalai Lama informeerde NSICT de Europese regeringen over de resultaten van het gesprek en stelde voor de EU-staten ontwerpreacties op over de uitkomsten van het overleg. NSICT faciliteeerde ontmoetingen tussen de Speciale Afgezant van de Dalai Lama, Lodi Gyari, en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte er in 2007 actief aan om de steun voor Tibet binnen de Nederlandse regering te intensiveren en de mensenrechtensituatie in Tibet te bespreken met de Mensenrechtenambassadeur de heer Hamburger. Mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger ontvangt petitie gericht aan minister-president Balkenende van Tsering Jampa (NSICT), november 2007 NSICT werkte in 2007 nauw samen met de Tweede Kamer. Vele duizenden NSICT-donateurs ondertekenden petities, waaronder die gericht aan Hu Jintao, over de vrijlating van de Lithang 4. 11

12 Resultaten In 2007 waren de hoogtepunten van NSICT s werk de uitreiking van de Gold Medal van het Amerikaanse Congres door president Bush aan de Dalai Lama en de ontmoeting van de Dalai Lama met bondskanselier Merkel. Dit leverde een enorme internationale erkenning voor de Tibetaanse zaak op en het had een bijzonder positief effect op ons lobbywerk binnen de EU-instituties en bij regeringen. Dankzij NSICT s Urgent Action werd de arrestatie van de Lithang 4 unaniem veroordeeld door de EU en een aantal nationale regeringen, waaronder Nederland. Dit gaf een duidelijk signaal naar China toe dat dergelijke schendingen, die in het verleden onopgemerkt bleven, niet langer geaccepteerd worden. Vooruitblik In 2008 zal NSICT s belangrijkste politieke lobbywerk gericht zijn op de Olympische Spelen Beijing Daartoe zullen we de politiek, de media en het algemene publiek actief mobiliseren en de kansen die de Spelen bieden optimaal benutten. In 2008 zullen NSICT s politieke strategie en politieke beleidslijnen gecontinueerd worden. NSICT zal in 2008 nog meer nadruk leggen op de bovengenoemde China-Tibet-dialoog zodat er concrete resultaten geboekt kunnen worden. In 2008 zal de effectieve samenwerking met de Tibet Inter Group in het Europese parlement een belangrijke basis vormen voor ons politieke werk. NSICT zal in 2008 de contacten met Oost-Europese regeringen verder intensiveren. Een groot aantal resoluties ter ondersteuning van de dialoog tussen China en de Tibetaanse regering in ballingschap werd door het Europese Parlement en de nationale parlementen aangenomen. Helaas boekte de dialoog zelf in 2007 geen vooruitgang. In Nederland zal NSICT nauw samenwerken met de regering en de Tweede Kamer. NSICT had in 2007 meer met de Oost- Europese lidstaten willen samenwerken. Onze meer dan donateurs in Nederland speelden een zeer actieve rol door mee te doen aan onze acties gericht op de politiek. 12

13 Het jaar 2007 bracht opnieuw een verslechtering in de mensenrechtensituatie in Tibet. De religieuze vrijheid werd verder ingeperkt en de Chinese autoriteiten gingen door met ernstige mensenrechtenschendingen zoals marteling, willekeurige arrestaties, huisarrest en het opleggen van beperkingen aan dissidenten. De rapporten van NSICT over deze schendingen werden door verschillende regeringen en de Verenigde Naties gebruikt. In Nederland werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken de mensenrechtennota Naar een menswaardiger bestaan gepubliceerd, voorafgaand leverde NSICT aanbevelingen hoe de Nederlandse regering de mensenrechtensituatie in Tibet een plaats kan geven in het buitenlandse beleid. Het mensenrechtenbeleidsplan van NSICT formuleert vijf specifieke prioriteiten: Bevordering van de religieuze vrijheid in Tibet; De vrijlating van politieke gevangenen en stopzetting van marteling in Tibet; Bescherming van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en India; Bevordering van sociale, economische en culturele rechten van Tibetanen in Tibet; Effectief gebruikmaken van VN-mechanismen, zoals de Mensenrechten Raad en andere speciale comités. VN Mensenrechtenraad en VN-comités In maart 2007 vond de eerste sessie van de nieuwe VN Mensenrechtenraad plaats. Het is een van de weinige platforms waar China rechtstreeks aangesproken kan worden over de mensenrechtenschendingen in Tibet. NSICT nam actief deel aan de sessies van de raad. Tsering Jampa (1ste v.r.) en Rebiya Kadeer (1ste v.l) tijdens paneldiscussie bij de VN over mensenrechten in Tibet en Oost Turkistan, maart 2007 NSICT organiseerde briefings en legde verklaringen af over de mensenrechtenschendingen in Tibet. Daarnaast werd er deelgenomen aan paneldiscussies en gaf NSICT een videovertoning van het schietincident in 2006 bij de Nangpa-pas waarbij een Tibetaanse non werd doodgeschoten. De Nederlandse ooggetuige, bergbeklimmer Frank Berkhout legde over dit laatste een verklaring af. 13

14 Jigme Gyatso, een van de gevangenen die in november 2005 werd bezocht door Manfred Novak, de VN-Speciale Rapporteur voor Martelingen NSICT had ontmoetingen met Speciale Rapporteurs van de VN, waaronder die voor Marteling, Arbitraire Detentie en Vrijheid van Religie en Geloof. Tevens stelde NSICT Case Appeals op voor de VN over individuele Tibetaanse politieke gevangenen zoals Jigme Gyatso, Dolma Kyab en Runggye Adak. NSICT leverde informatie over de verslechterende situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal, voorafgaand aan de Periodieke Toetsing door de VN van de Economische, Sociale en Culturele Rechten in Nepal. Politieke gevangenen en marteling in Tibet In 2007 voerde NSICT campagne om haar donateurs actief te betrekken bij de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen en de stopzetting van de regelmatig door Chinezen in Tibetaanse gevangenissen toegepaste martelingen te bewerkstelligen. NSICT nodigde ex-politieke gevangenen naar Nederland en Europa uit om een ooggetuigeverslag uit te brengen over hun ervaringen in gevangenissen in Tibet. Tijdens de jaarlijkse donateursbijeenkomst van NSICT was de non Gyaltsen Dolkar een van de sprekers. Zij zat 12 jaar gevangen. Bij een mede door NSICT georganiseerde manifestatie op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, was de non Phuntsog Nyidron gastspreekster. Zij bracht bijna 15 jaar in gevangenschap door en sprak over haar ervaringen. Ex-politieke gevangene Gyaltsen Dolkar tijdens donateursdag, oktober Zij zat 12 jaar gevangen. In een petitie en handtekeningenactie, gericht aan president Hu Jintao, drong NSICT aan op de vrijlating van de Lithang 4 en alle andere Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet. Via de elektronische Tibet Brief informeerde NSICT regelmatig Europese parlementariërs, regeringen en in Nederland de Tweede Kamer over individuele Tibetaanse politieke gevangenen, zoals over Jigme Gyatso en Dolma Kyab. NSICT heeft regelmatig contact gehad met de Speciale Rapporteur voor Martelingen, de heer Novak, over de gezondheid van Jigme Gyatso. Novak ontmoette hem in 2005 in Tibet. Ex-politieke gevangene Phuntsog Nyidron tijdens Internationale Mensenrechtendag. Zij zat 15 jaar gevangen 14

15 De Chinese onderdrukking weerhoud veel Tibetanen er van om hun ware gevoelens uit te spreken. In augustus 2007 nam een Tibetaanse nomade, Runggye Adak, tijdens een paardenracefestival in Lithang, Oost- Tibet, een dapper besluit: hij riep op tot de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet en de vrijlating van de Panchen Lama en Tenzin Delek Rinpoche. Onmiddellijk na het incident werd hij gearresteerd en hardhandig afgevoerd. De nomade werd 20 november veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Runggye Adak, vader van elf kinderen en een gerespecteerd man in zijn nomadengemeenschap, vertelde tijdens zijn rechtszaak dat hij zijn protest niet uitvoerde om een held te zijn. Ik wenste de terugkeer van Zijne Heiligheid en wilde de Tibetaanse grieven uiten, omdat er geen andere manier is om dit te doen. Samen met hem stonden nog drie Tibetanen terecht. De hooggeplaatste monnik Lupoe Adak uit het Lithang-klooster kreeg 10 jaar straf en kunstdocent en musicus Kunkhyen 9 jaar omdat ze foto s namen van Rung- gye Adak s arrestatie en hadden geprobeerd om deze informatie naar buiten te zenden. Een vierde Tibetaan, Jarib Lothog, kreeg drie jaar voor zijn betrokkenheid. De vrije meningsuiting, die elders in de wereld hoog in het vaandel staat, wordt door China gebracht als acties die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Het is opvallend dat de Tibetanen die over deze gebeurtenis rapporteerden een langere straf kregen dan de dader. Het was een intimiderend signaal van de Chinese autoriteiten aan Tibetanen om geen nieuws naar buiten te brengen over protesten in de aanloop naar de Olympische Spelen. De straffen werden opgelegd voor spionage, verraad en het aansporen tot afsplitsing. De Lithang 4 zijn slechts enkele voorbeelden van de vele Tibetanen die in Tibet vastzitten nadat ze via een vreedzaam protest hun stem lieten horen. NSICT zet zich in voor de vrijlating van deze politieke gevangenen. Aandacht voor de Lithang 4 tijdens NSICT-manifestatie op de Dam op de Internationale Mensenrechtendag, 10 december

16 Panchen Lama Op 24 april 2007, de dag voordat Gedun Choekyi Nyima, de elfde Panchen Lama 18 jaar werd, overhandigde NSICT een petitie over de Panchen Lama aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De petitie was mede-ondertekend door zeventien Tibetaanse, boeddhistische en mensenrechtenorganisaties en schoolkinderen, zoals van het Lek en Linge College uit Culemborg en het Montagne Lyceum uit Den Haag. De petitie riep kamerleden op de Panchen Lama op de politieke agenda te plaatsen. Sinds 1995 is er niets meer van hem vernomen. In regionale media en op de radio werd aandacht aan deze actie besteed. De heer Ormel, de voorzitter van de Vaste Kamercommsie, ontvangt van scholieren de NSICT-petitie over de Panchen Lama Manifestatie ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de Panchen Lama Bij publieksactiviteiten, informatiemarkten, lezingen en presentaties op scholen over mensenrechten en religieuze vrijheid in Tibet vormt de Panchen Lama altijd een belangrijk element om de bewustwording te vergroten. Censuur en Vrijheid van Meningsuiting in Tibet De repressie en de vervolging van de godsdienst namen in 2007 in Tibet toe, zoals blijkt uit het in 2007 door NSICT uitgegeven rapport The Communist Party as a Living Buddha, The crisis facing Tibetan religion under Chinese control. In 2007 werd de patriotische educatie in kloosters uitgebreid, de aanwezigheid van militairen rond kloosters werd verhoogd, en Tibetanen werden vastgezet omdat zij zich uitspraken voor de terugkomst van de Dalai Lama, zoals de Tibetaan Runggye Adak overkwam. NSICT publiceerde nieuwsrapporten om dit onder de aandacht te brengen. Internetbedrijven zoals Yahoo en Google zijn op grote schaal betrokken bij censuur in China en Tibet. Op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, organiseerde NSICT samen met de Tibet Support Groep een manifestatie op de Dam om de censuur onder de aandacht te brengen, onder het motto Freedom of Opinion and Expression, Stop Censorship in Tibet. The Communist Party as a living Buddha, NSICTrapport over religieuze onderdrukking in Tibet Aandacht voor censuur in Tibet bij de Chinese ambassade 16

17 Bescherming van Vluchtelingen NSICT is een van de organisaties die zich richt op de bescherming van de Tibetaanse vluchtelingen die de gevaarlijke vlucht ondernemen over de Himalaya via Nepal naar ballingschap in India. De Tibetaanse vluchtelingen in Nepal krijgen speciale aandacht van NSICT. Alleen door informatie uit de eerste hand van Tibetaanse vluchtelingen zelf is NSICT in staat om te rapporteren over de situatie in Tibet. NSICT s Field Teams in Nepal en India leveren informatie die onontbeerlijk is voor NSICT s monitoring en rapportage op het gebied van mensenrechten en humanitaire projecten. NSICT staf verzorgde briefings in Katmandu aan medewerkers van de UNHCR, buitenlandse ambassadeurs en diplomaten, en Nepalese NGO s, inclusief de media, om groter bewustzijn en aandacht te creëren over de Tibetaanse vluchtelingenproblematiek en om de Nepalese regering de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal te laten beschermen. NSICT lobbyde bij de Europese Unie, regeringen en de VN over de zaak van de gedwongen repatriëring naar China van Tibetaanse vluchtelingen, waaronder kinderen, door de Nepalese autoriteiten. NSICT organiseerde in 2007 briefings met klimmers die getuige waren van het incident waarbij de Tibetaanse non Kelsang Namtso door Chinese grenspolitie werd doodgeschoten toen zij in september 2006 over de Nangpa-pas probeerde te vluchten. NSICT voorzitter Richard Gere presenteerde in februari de filmbeelden van dit schietincident tijdens het Cinema for Peace festival in Berlijn. Tibetaanse vluchtelingen in opvangcentrum in Dharamala, India NSICT lobbyde bij regeringen om humanitaire hulp voor Tibetaanse vluchtelingen in India en Nepal. Het jaarlijks door ICT uitgeven vluchtelingenrapport Dangerous Crossing met aanbevelingen voor regeringen en de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen vormt daarbij een belangrijk instrument. 17

18 Internationale Mensenrechtendag Op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, organiseerde NSICT samen met de Tibet Support Groep een manifestatie op de Dam onder het motto Freedom of Expression, Stop Censorship in Tibet. Deze dag lanceerde de VN tevens een campagne onder het motto Waardigheid en Gerechtigheid voor Allen, om te vieren dat het in 2008 zestig jaar geleden is dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld. NSICT-manifestatie op de Dam, 10 december Internationale Mensenrechtendag Speciale aandacht werd gericht op de veroordeling op 20 november 2007 in Lithang, Oost Tibet, van vier Tibetanen, de Lithang 4. De sprekers waren o.a de Tibetaanse non en ex-politieke gevangene Phuntsog Nyidron, die over haar ervaringen tijdens 15 jaar gevangenschap sprak, en de coach van het Tibetaanse voetbalteam, Kalsang Dhondup, die Nederland op uitnodiging van NSICT bezocht ter voorbereiding van het bezoek van zijn team in 2008 in verband met de Olympische Spelen. Ngawang Phulchung De demonstratie waaraan Ngawang Phulchung samen met 20 andere monniken van Lhasa s Drepung Klooster deelnam op 27 september 1987, was de eerste na de Culturele Revolutie en veranderde de geschiedenis van Tibet. Na zijn arrestatie en vrijlating werd Ngawang Phulchung in 1989 wederom opgepakt, veroordeeld voor het opzetten van een organisatie en zat daarna vast tot Ook in de gevangenis probeerde Ngawang zijn recht tot meningsuiting te practizeren en betaalde hiervoor zwaar. In 1991 bijvoorbeeld werd hij samen met andere gevangenen ernstig gemarteld en in eenzame opsluiting geplaatst nadat ze een petitie trachtten te overhandigen aan een Amerikaanse delegatie die de gevangenis bezochten. Na zijn vrijlating mocht Ngawang Phulchung niet terug naar zijn klooster. ICT is bezorgd over zijn gezondheid en zijn economische positie. Ngawang Phulchung kwam in 2007 vrij na 19 jaar gevangenschap. 18

19 Resultaten In het kader van de Olympische Spelen Beijing 2008 voerde NSICT in 2007 politieke - en publiekscampagnes om bewustzijn te creëren over de mensenrechtenschendingen in Tibet. Een ongekend aantal mensen nam deel aan verschillende NSICT-acties. In 2007 nam NSICT actief deel aan de VN- Mensenrechten Raad en maakte gebruik van de Speciale Rapporteurs van de VN. Hierdoor kregen de schendingen van de mensenrechten in Tibet ruime aandacht binnen de VN. Ondanks intensieve lobby bleef de verblijfplaats van de 11de Panchen Lama nog steeds onbekend en zijn er nog steeds meer dan honderd politieke gevangenen in Tibet. In 2007 kwam Ngawang Phulchung vrij na 19 jaar gevangenschap. In Nederland gaf NSICT aanbevelingen voor de mensenrechtennota Naar een menswaardiger bestaan van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De resultaten zullen pas in 2008 merkzaam zijn. Door NSICT s Urgent Action over de Lithang 4 kwamen de EU en nationale regeringen snel in actie om deze arrestaties door China te veroordelen. In 2007 kregen een aantal thema s, zoals de doodstraf, heropvoeding in werkkampen en persvrijheid, door andere prioriteiten onvoldoende aandacht dan zij op grond van hun slechte situatie in Tibet eigenlijk verdienen. Vooruitblik De komende Olympische Spelen in Beijing zullen in 2008 de belangrijkste campagne worden om de mensenrechtenschendingen in Tibet breed onder de aandacht te brengen. In 2008 zal NSICT de uitvoering van de Nederlandse mensenrechtenstrategie nauwgezet blijven volgen. Dit geldt eveneens voor de EU-China-mensenrechtendialoog. NSICT blijft in 2008 actief deelnemen aan de VN Mensenrechtenraad en zal gebruik maken van de verschillende VN-comités. In 2008 viert de VN het zestigjarige bestaan van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens. NSICT gaat deze gelegenheid gebruiken om de bewustwording over de mensenrechtensituatie in Tibet te vergroten. In 2008 zal NSICT een rapport uitbrengen over de martelingenpraktijken in Tibet, als het VN Comité tegen Marteling in november 2008 bijeenkomt en de VN China s algemene staat van dienst op het gebied van de mensenrechten zal beoordelen. De Tibetaanse vluchtelingenproblematiek blijft een aandachtspunt in de komende jaren. 19

20 NSICT werkt ook aan specifieke programma s om de situatie in Tibet onder de aandacht te brengen. Dit kunnen eenmalige activiteiten zijn zoals samenwerken bij acties van derden of jaarlijks terugkerende NSICT activiteiten zoals de herdenking van de Tibetaanse Volksopstand. Voorbeelden van specifieke lange termijnprojecten van NSICT zijn de Tibetan Youth Leadership Training en het Tibetan Parliamentarian Exchange Program. China en de Olympische Spelen China schendt op grote schaal de mensenrechten in Tibet. De vrijheid van meningsuiting wordt structureel geschonden en de doodstraf en martelingen worden ruim toegepast. NSICT lanceerde in Nederland en de rest van Europa in 2006 in de aanloop naar de Olympische Spelen Beijing 2008 de campagne Race for Tibet. Deze campagne had twee hoofddoelen: ten eerste om China de Spelen te laten aangrijpen om de mensenrechtensituatie op positieve wijze te verbeteren en ten tweede om de dialoog met de Dalai Lama aan te gaan. Deze succesvolle campagne werd in 2007 gecontinueerd. Gedurende 2007 benaderde NSICT herhaaldelijk het IOC om hen te attenderen er bij China op te blijven aandringen om de door China toegezegde beloftes over de verbetering van de mensenrechten na te leven. Poster van Race for Tibet-campagne De door NSICT ontwikkelde campagnematerialen zoals: stickers, flyers en een flash film werden tijdens evenementen verspreid. NSICT-ansichtkaart voor de Nederlandse sporters als voorbereiding op de Olympische Spelen, uit de Informatiekit over mensenrechtenschendingen in Tibet 20

I -'"" 21 januari 2009, Amsterdam. Geachte leden van degemeenteraad,

I -' 21 januari 2009, Amsterdam. Geachte leden van degemeenteraad, Page 1 of 2 Joling, Wim Van: TSG [Henk@tibet.nu] Gemeente Haarlemmermeer Verzonden: donderdag 22 januari 2009 1311 9 Aan: Info Onderwerp: Verzoek tot solidariteit met Tibet Bijlagen: InfobriefvlaggenvoorTibet2009x.doc

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag 2008 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet De kloof tussen etnisch-tibetanen en Han-Chinezen is sinds begin dit jaar groter geworden. Er vinden scherpe, uitgebreide controles

Nadere informatie

Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden

Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Tibet Journaal a c h t s t e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 0 7 Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 2011 Foto voorpagina: Monikken Katak-klooster, 2011 Tom Zwollo Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Solidair met het Tibetaanse volk: Op 10 maart 2008 wappert de vlag van Tibet op gemeentehuizen en stads kantoren

Solidair met het Tibetaanse volk: Op 10 maart 2008 wappert de vlag van Tibet op gemeentehuizen en stads kantoren pagina 1 van 2 Gilat, Ronna Van: Tibet Support Groep-NL [info@tibet.nu] Verzonden: maandag 18 februari 2008 18:40 Aan: 'Tibet Support Groep N L' Onderwerp: Solidair met het Tibetaanse volk Bijlagen: l

Nadere informatie

Ti b e t Jo u r n a a l

Ti b e t Jo u r n a a l N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Ti b e t Jo u r n a a l n e g e n d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - v o o r j a a r 2 0 0 8 Beijing 2008: Race

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 21 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 21 Inhoud Voorwoord Samenvatting Over NSICT 1 Werken met Regeringen

Nadere informatie

Hardlopers op de bres voor Tibet

Hardlopers op de bres voor Tibet N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Tibet Journaal a c h t s t e j a a r g a n g - n u m m e r 3 - n a j a a r 2 0 0 7 Hardlopers op de bres voor Tibet

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx Zitting 2007-2008 2 juni 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx betreffende vrijheden en mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen Dit voorstel van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken

Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken P7_TA(2011)0474 Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over Tibet, in het bijzonder de zelfverbranding van nonnen en monniken Het

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

zich schuldig maken aan het stropen van beschermde diersoorten.

zich schuldig maken aan het stropen van beschermde diersoorten. Tibet J OURN A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t E L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 0 Prominente Tibetaanse activist veroordeeld

Nadere informatie

Europees Parlement. roept de EU op om aandacht te schenken aan de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.

Europees Parlement. roept de EU op om aandacht te schenken aan de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t t w a a L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - v o o r j a a r 2 0 1 1 Monniken gevangen in

Nadere informatie

[Ondertekenaar 1] [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

[Ondertekenaar 1] [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z19019 Datum 17 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 214 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 214 Inhoud Voorwoord 5 Over NSICT 7 1 Werken met Regeringen

Nadere informatie

Aardbeving treft ook Tibet

Aardbeving treft ook Tibet N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t N E G E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - Z O M E r 2 0 0 8 Aardbeving treft ook Tibet De wereld schrok 12 mei

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging trainingskamp en oefenwedstrijd Tibetaans voetbalelftal

Betreft: Uitnodiging trainingskamp en oefenwedstrijd Tibetaans voetbalelftal Maasland, 13 mei 2008 Betreft: Uitnodiging trainingskamp en oefenwedstrijd Tibetaans voetbalelftal Geachte heer/mevrouw, Het Tibetaanse voetbalelftal is na een succesvolle tour door Europa terug in Nederland.

Nadere informatie

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran De onderstaande tabel biedt een overzicht van de activiteiten van de Speciale VN-Vertegenwoordigers en Rapporteurs

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting 2013 International Campaign for Tibet Jaarverslag Foto voorpagina: Schilderij van Sonam Lhundup (geboren in 1976 in Kham, Oost-Tibet) Nederlandse Stichting International Campaign

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - Afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International Afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

VRAGEN NR. 14. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 18 maart Onderwerp: Vragen van ir. J.A. Kardol MA (CU-SGP)

VRAGEN NR. 14. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 18 maart Onderwerp: Vragen van ir. J.A. Kardol MA (CU-SGP) VRAGEN NR. 14 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 18 maart 2008 Onderwerp: Vragen van ir. J.A. Kardol MA (CU-SGP) De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd.

Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd. Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t t w a a L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 1 Lobsang Sangay als premier

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

Het schenden van de mensenrechten in Iran 2016

Het schenden van de mensenrechten in Iran 2016 Het schenden van de mensenrechten in Iran 2016 1 SMV Dit rapport bevat de statistieken van 2016 over de mensenrechten in Iran. Deze analyse is het resultaat van de inspanningen van toegewijde personen

Nadere informatie

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999)

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999) Speech van de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, ter gelegenheid van de uitreiking van de mensenrechtentulp, op 31 januari 2012 in Het Spaansche Hof te Den Haag. Wij zijn hier in dit fraaie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet

Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet Tibet N E U W S B R E F V A N N T E R N A T O N A L C A M P A G N F O R T B E T JOURNAAL Z E S T E N D E J A A R G A N G - N U M M E R 1 Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet

Nadere informatie

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking -

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking - Pagina 1 Groep 8 Colofon China - De geschiedenis en cultuur van Peking - Leerling - informatie Inleiding In deze les gaan wij het hebben over de Chinese stad Peking. We kijken met elkaar naar een stukje

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000 Nr. 83

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Tibet J O U R N A A L. Europa voor Tibet

Tibet J O U R N A A L. Europa voor Tibet Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t V E E R T I E N d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - V O O R J A A R 2 0 1 3 Europa voor Tibet

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T Tibet J O U R N A A L N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T T W A A L F D E J A A R G A N G - N U M M E R 3 - N A J A A R 2 0 1 1 Parlementariërs veroordelen

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag Den Haag, 26 juni 2008 Dank voor het verslag van uw bezoek begin april aan Noord-Irak dat u mij 10 juni jl. aanbood. Uw reis

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0346/2008 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0346/2008 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 4.7.2008 B6-0346/2008 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

Amnesty basiscursus. Even voorstellen. Werken voor en met mensenrechten Amnesty-machine in actie. Rik Vereecken Voorzitter Amnesty Vlaanderen

Amnesty basiscursus. Even voorstellen. Werken voor en met mensenrechten Amnesty-machine in actie. Rik Vereecken Voorzitter Amnesty Vlaanderen Amnesty basiscursus Werken voor en met mensenrechten Amnesty-machine in actie Rik Vereecken Voorzitter raad van bestuur Amnesty International Vlaanderen Even voorstellen Rik Vereecken Voorzitter Amnesty

Nadere informatie

CHELSEA MANNING SCHRIJF VOOR CLEMENTIE

CHELSEA MANNING SCHRIJF VOOR CLEMENTIE CHELSEA MANNING SCHRIJF VOOR CLEMENTIE CHELSEA MANNING (1987) uit de Verenigde Staten werd eind 2013 tot 35 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze had geheime informatie gelekt naar de mensenrechten-schendingen

Nadere informatie

AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind

AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind We moeten ons uitspreken en de problemen zichtbaar maken. Omdat mensen in China zich niet kunnen uitspreken. Duizenden broeders en zusters verdienen een stem.

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling

Nadere informatie

NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG

NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG NUMMER 25 OKTOBER 2016 MANNEKEN PIS VERKLEED IN CHARRO NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG CULTURELE AGENDA Volgens de traditie werd Manneken Pis verkleed als charro, voor de herdenking van de Mexicaanse onafhankelijkheid.

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Kibbelen over mensenrechten

Kibbelen over mensenrechten Tekst: Ingrid d Hooghe Kibbelen over mensenrechten EU en China op zoek naar de beste manier van samenwerking 18 KIBBELEN OVER MENSENRECHTEN China Nu 2010-1 De opkomst van China als economische grootmacht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

tibet het dak van de wereld De Tibetaanse nationale vlag De besneeuwde berg in het midden symboliseert het land Tibet

tibet het dak van de wereld De Tibetaanse nationale vlag De besneeuwde berg in het midden symboliseert het land Tibet tibet De Tibetaanse nationale vlag De besneeuwde berg in het midden symboliseert het land Tibet De zes rode stralen die uit de zon komen, staan voor de zes oorspronkelijke volkstammen in Tibet: de Se,

Nadere informatie

1 van 6 17-11-2008 19:23

1 van 6 17-11-2008 19:23 1 van 6 17-11-2008 19:23 Beantwoording vragen leden Van der Staaij, Voordewind, Van Baalen en Van Gennip over de situatie in Papoea 05-04-2007 Kamerstuk Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken Graag

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Tibet J OURN A A L. International Campaign for Tibet. over bezoek. in juni!

Tibet J OURN A A L. International Campaign for Tibet.  over bezoek. in juni! www.savetibet.nl Tibet J OURN A A L S p e c i a l e j u b i l e u m u i t g a v e ICT verheugt over bezoek Dalai Lama in juni! T i e n d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - v o o r j a a r 2 0 0 9 16 International

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

de Dalai Lama opent WPCT, Ottawa, april 2012

de Dalai Lama opent WPCT, Ottawa, april 2012 Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t D E R T I E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 2 World Parliamentarian Convention

Nadere informatie

JOURNAAL TIBET. Nieuwsbrief van International Campaign for Tibet Jaargang 17 - nr 1 - mei Larung Gar volledig vernietigd

JOURNAAL TIBET. Nieuwsbrief van International Campaign for Tibet Jaargang 17 - nr 1 - mei Larung Gar volledig vernietigd TIBET JOURNAAL Nieuwsbrief van International Campaign for Tibet Jaargang 17 - nr 1 - mei 2017 Larung Gar volledig vernietigd Organisatie Nieuws Beste Tibet-vrienden, We leven in onzekere tijden, waarin

Nadere informatie

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment De uitspraak "kennis is macht" wordt over het algemeen toegeschreven aan de

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z00246 Datum 13 januari

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

In onderstaand tabel zijn een aantal gegevens van de instelling overzichtelijk weergegeven.

In onderstaand tabel zijn een aantal gegevens van de instelling overzichtelijk weergegeven. Stichting Arti Media Publicatie 2016 De naam van de instelling De naam van de instelling is Stichting Arti Media. Stichting Arti Media houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

Vandaag is het 51 jaar geleden dat de vreedzame Tibetaanse Volksopstand plaatsvond tegen de communistische Chinese onderdrukking in Tibet.

Vandaag is het 51 jaar geleden dat de vreedzame Tibetaanse Volksopstand plaatsvond tegen de communistische Chinese onderdrukking in Tibet. Tibet J OURN A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t E L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - V O O R j a a r 2 0 1 0 Verklaring van de Dalai Lama

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Filip Dewinter, John Vrancken, Johan Deckmyn, Stefaan Sintobin en Karim Van Overmeire

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Filip Dewinter, John Vrancken, Johan Deckmyn, Stefaan Sintobin en Karim Van Overmeire Zitting 2007-2008 12 februari 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Filip Dewinter, John Vrancken, Johan Deckmyn, Stefaan Sintobin en Karim Van Overmeire betreffende de schending van de mensenrechten

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

ABDOULLAH AL-MANSOURI ACHT JAAR GEVANGENSCHAP, ONRECHT EN ONZEKERHEID DOSSIER

ABDOULLAH AL-MANSOURI ACHT JAAR GEVANGENSCHAP, ONRECHT EN ONZEKERHEID DOSSIER DOSSIER ABDOULLAH AL-MANSOURI ACHT JAAR GEVANGENSCHAP, ONRECHT EN ONZEKERHEID Op 11 mei 2014 is het precies acht jaar geleden dat de Iraanse Nederlander Abdoullah Al-Mansouri de vrijheid werd ontnomen.

Nadere informatie

Beleidsplan Randolph Fellowship

Beleidsplan Randolph Fellowship Beleidsplan Randolph Fellowship Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Vrienden van Canilos,

Vrienden van Canilos, Nieuwsbrief oktober 2013 Vrienden van Canilos, Hier onze nieuwste nieuwsbrief. Dit zijn de onderwerpen: Verslag van het werkbezoek aan Lesbos. Update educatieproject. Paula live op twee radio stations.

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

Richtsnoeren voor het beleid van de EU ten aanzien van derde landen inzake de doodstraf

Richtsnoeren voor het beleid van de EU ten aanzien van derde landen inzake de doodstraf Richtsnoeren voor het beleid van de EU ten aanzien van derde landen inzake de doodstraf I. IEIDING i) De Verenigde Naties hebben de aanwending van de doodstraf aan strenge voorwaarden onderworpen, onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 606 Emancipatiebeleid 1998 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2006 (17.02) (OR. en) 6199/06 LIMITE INF 33

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2006 (17.02) (OR. en) 6199/06 LIMITE INF 33 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2006 (17.02) (OR. en) PUBLIC 6199/06 LIMITE INF 33 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap/het secretariaat-generaal van de Raad de Groep voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Eerste voortgangsverslag over het Partnerschapskader

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren,

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren, Toespraak H.E. Ms. M.W.J.A. Tanya van Gool, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname Voor de gelegenheid van Parlementair Regionaal Seminar: Internationale Veiligheid: De

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

De rechten van de mens

De rechten van de mens A 342286 Paul Morren De rechten van de mens Vereniging voor de Verenigde Naties Brussel ÖQÏÏM -Apeldoorn Inhoud Voorwoord Mare Bossuyt 9 Deel I: De rechten van de mens: waarover gaat het? 13 1. Het concept

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 2016 Foto voorpagina: Larung Gar Boeddhistisch Instituut in Sertar voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden in de zomer van 2016. Nederlandse

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Noord-Korea. onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Koreaans schiereiland,

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Noord-Korea. onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Koreaans schiereiland, P7_TA-PROV(2010)0290 Noord-Korea Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Noord-Korea Het Europees Parlement, onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Koreaans schiereiland,

Nadere informatie

Ouderenzorg en mensenrechten

Ouderenzorg en mensenrechten Ouderenzorg en mensenrechten Prof.mr. J.C.J. Dute Symposium Ouderenzorg en mensenrechten 8 december 2012, Utrecht Onderwerpen Wat is/doet het College voor de Rechten van de Mens? Project Ouderenzorg en

Nadere informatie

INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting

INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting Behoort bij schrijven no.: INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting Het Internationale Comité ter Bevordering van de Handel (International Committee for the Promotion of Trade,

Nadere informatie