Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd."

Transcriptie

1 Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t t w a a L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd Op 8 augustus werd de 43-jarige Lobsang Sangay in Dharamsala tot Kalon Tripa geïnaugureerd. Dit vond plaats tijdens een publieke bijeenkomst in aanwezigheid van de Dalai Lama, de Tibetaanse regering en het parlement in ballingschap, en westerse parlementariërs. Lobsang Sangay is de eerste direct gekozen premier in de Tibetaanse geschiedenis. In zijn toespraak noemde hij prioriteiten voor zijn ambtstermijn. De dialoog met China, om tot een vreedzame oplossing voor Tibet te komen, wordt voortgezet. In de komende vijf jaar is het belangrijk om solidariteit en eenheid te tonen en de Tibetaanse aspiraties levend te houden. Daarom dient de communicatie en samenwerking tussen de Tibetanen wereldwijd versterkt te worden. Daarnaast is educatie voor de jonge generatie essentieel voor de toekomst van Tibet. Aansluitend zijn de integratie van technologie en sociale netwerken Repressie duurt voort in Kirti Lobsang Sangay en de Dalai Lama onontbeerlijk. De Tibetanen kozen op democratische wijze een jonge en dynamische premier, die meer politieke macht krijgt dan zijn voorgangers. Lobsang Sangay beloofde zich in te zetten, om de visie van de Dalai Lama voor een democratische Tibetaanse maatschappij te verwezenlijken. De Dalai Lama wenste hem succes bij zijn uitdagende taak. Zelf zal hij zich, zoals voorheen, als geestelijk leider blijven inzetten voor zijn volk. Chinese oproerpolitie bij Kirti De situatie in het Kirti-klooster in Oost- Tibet blijft kritiek. In maart 2011 overleed daar de 20-jarige monnik Phuntsog, nadat hij zichzelf in brand stak als protest tegen de Chinese onderdrukking. Het leidde tot grootschalige protesten van de monniken. De Chinese autoriteiten omsingelden het klooster en driehonderd monniken werden afgevoerd voor patriottische heropvoeding. De lokale bevolking probeerde de monniken te beschermen en tijdens het harde optreden van veiligheidstroepen kwamen twee oudere Tibetanen om het leven. Sindsdien hebben de autoriteiten strenge maatregelen ingevoerd. Dag en nacht houden politie en soldaten de kloosterbewoners in de gaten, er zijn camera s en afluisterapparatuur geplaatst, en monniken die het klooster verlaten, worden gevolgd door bewakers. In juni werden tijdens de religieuze viering Saga Dawa monniken gedwongen een ceremonie uit te voeren alsof de situatie weer normaal was. Om de invloed van het belangrijke klooster te ondermijnen, werd in juni verordend dat iedereen die niet formeel in het klooster geregistreerd staat, moet vertrekken. p o l i t i e k Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd ICT en de VN Politici spreken China aan over Kirti P.1 P.2 P.5 tibet nieuws Repressie duurt voort in Kirti Protesten in Kardze Nepal biedt Tibetanen geen bescherming Tibet een van de meest onderdrukte plaatsen ter wereld Richard Gere getuigt over Tibet Nieuw ICTvluchtelingenrapport P.1 P.4 P.4 P.4 P.5 P.6 c a m p a g n e Steun voor Tibetaanse schrijvers P.2 C u l t u u r Nomaden in Tibet bedreigd P.3 o r g a n i s a t i e Kunstwerk voor ICT groot succes Notarieel schenken P.6 P.6 1

2 Beste Tibet-vrienden, o r g a n i s a t i e Het doet me pijn om te zien hoe de Chinese regering op agressieve wijze in Tibet haar desastreuze assimilatiebeleid doorvoert. Deze gedwongen assimilatie is voor mijn landgenoten niet alleen vernederend, maar zij ontneemt hen ook de mogelijkheid om onze unieke cultuur tot uitdrukking te brengen en verder te ontwikkelen. Door het ontbreken van het recht op zelfbeschikking en het niet kunnen deelnemen aan bestuursprocessen is het voor Tibetanen in Tibet onmogelijk om op politiek en sociaal gebied hun eigen toekomst vorm te geven. Het is de missie van ICT om de mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen. Als ik aan beleidsmakers uitleg waarom Tibetanen in Tibet grote risico s nemen om hun nationale identiteit te benadrukken of waarom de Dalai Lama de Tibetanen in ballingschap langs een pad voert dat naar democratisch bestuur leidt, is dat van mijn kant altijd een pleidooi voor het recht op zelfbeschikking. Immers niet de centrale planners in Peking, maar de Tibetanen zelf dienen de toekomst van Tibet te bepalen! Intussen gaat de Chinese regering ongestoord door met het uitstippelen van haar toekomstvisie voor Tibet. Een toekomst waarin de Tibetanen en hun cultuur verder gemarginaliseerd worden. Schoolkinderen mogen in het onderwijs nauwelijks hun moedertaal gebruiken, nomaden worden van hun land verdreven, de boeddhistische leer wordt met voeten getreden. Een ieder die zich vreedzaam verzet, wordt opgepakt en monddood gemaakt. In ballingschap deed de Dalai Lama afgelopen voorjaar de historische aankondiging dat hij zijn politieke functies ging overdragen. De Tibetanen kozen als premier Lobsang Sangay. Sinds 8 augustus zijn hij en het democratisch gekozen parlement en kabinet in functie. In veel landen klampen ondemocratisch gekozen leiders zich vast aan hun macht. Het is bijzonder hoe de Dalai Lama in ballingschap zijn volk de afgelopen zestig jaar naar zelfbeschikking en democratie heeft geleid. Onze wereld is volop in beweging, zoals de ontwikkelingen in het Midden-Oosten tonen. Wereldleiders zullen steeds meer aandacht moeten schenken aan de wil van het volk en de gerechtvaardigde vraag naar vrede, gerechtigheid en democratie. Alleen zelfbeschikking kan werkelijke stabiliteit bieden. p o l i t i e k ICT en de VN De 17de zitting van de VN-Mensenrechtenraad vond in juni 2011 in Genève plaats. ICT was aanwezig en legde verklaringen af, zoals over de vrijheid van meningsuiting in Tibet. De situatie bij het Kirti-klooster in Oost-Tibet kwam ruimschoots aan de orde. De EU riep de Chinese autoriteiten op om onafhankelijke waarnemers tot het klooster toe te laten en af te zien van geweld. Daarnaast riep de EU China op om iedereen vrij te laten die gevangen zit omdat hij of zij gebruik heeft gemaakt van het recht op vrijheid van meningsuiting. Ook de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay uitte haar bezorgdheid over de toegenomen restricties op de vrijheid van meningsuiting in China. De VS veroordeelde China voor het afvoeren van driehonderd Kirti-monniken. In een krachtige verklaring riep de VN Werkgroep voor Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen (WGEID) de Chinese autoriteiten op om informatie beschikbaar te stellen over gedwongen verdwijningen, waaronder Tibetaanse monniken. De Chinese regering reageerde: China heeft grote successen behaald op het gebied van de mensenrechten. Over Kirti zei China dat een klein aantal monniken van het klooster betrokken was geweest bij het verstoren van de sociale orde en incidenten creëerde als brandstichting, plundering en vernieling. c a m p a g n e Steun voor Tibetaanse schrijvers In augustus 2011 vond de internationale boekenbeurs in Peking plaats. Een twintigtal prominente Nederlandse schrijvers reisde naar China af om ons land te vertegenwoordigen. ICT maakte van deze gelegenheid gebruik door campagne te voeren voor de vrijlating van Tibetaanse schrijvers in Tibet. Meer dan 50 schrijvers zitten momenteel gevangen nadat zij zich kritisch hadden uitgelaten over de toegenomen vervolging. Via een petitie mobiliseerde ICT donateurs en het algemene publiek om de Nederlandse schrijvers te vragen zich tijdens hun verblijf in China uit te spreken voor hun Tibetaanse collega s. De actie voor de Tibetaanse schrijvers loopt tot 10 december Teken de petitie op Elke stem telt! Tsering Jampa Directeur ICT Europe ICT petitiekaart 2

3 De leefwijze van de Tibetaanse nomaden is wereldwijd een van de laatste voorbeelden van duurzame veeteelt. Eeuwenlang hebben deze herders zich aangepast aan de ruige leefomstandigheden op het Tibetaans Plateau. Elk seizoen verplaatsen ruim twee miljoen nomaden tussen de winter- en zomerweiden met hun jaks, schapen, geiten en paarden. De dieren leveren vlees, boter, yoghurt, kaas, leer en wol. Ze dienen als transportmiddel en zelfs hun mest wordt als brandstof gebruikt. Sinds de Chinese bezetting is het leven van de nomaden in Tibet drastisch veranderd. De grootste bedreiging komt van de in 2000 ingevoerde Western Development Strategy. Dit beleid is erop gericht om het land van de nomaden in beslag te nemen, het af te rasteren en ze te dwingen om zich in dorpen en steden te vestigen. Aantasting biodiversiteit Tibetaans Plateau De Tibetaanse nomaden staan volgens de Chinese autoriteiten de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in de weg. Grondstoffen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling van China. Meer dan een miljoen Tibetaanse nomaden werden door dit beleid gedwongen om hun vee te slachten en te verhuizen naar barakken in woonkolonies in dorpen of steden. Anderen moesten hun nomadische bestaan aanpassen doordat er omheiningen om het land werden geplaatst. Door dit alles wordt niet alleen de bijzondere levensstijl van c u l t u u r Nomaden in Tibet bedreigd Tibetaanse nomaden vallen buiten het bereik van de Chi nese autoriteiten. De nomaden zijn mobiel en kunnen in hun eigen bestaan voorzien. Door hun traditionele, religieuze kijk op het leven integreren ze moeilijk in het gewenste Tibet van de Chinese staat. Tibetaanse nomade Dit Chinese nomadenbeleid heeft ernstige gevolgen voor het Tibetaanse milieu. Sinds de Chinese bezetting is het leven van de nomaden in Tibet drastisch veranderd. de nomaden aangetast, maar ook de natuurgebieden en de unieke biodiversiteit van het fragiele Tibetaans Plateau. Dit Chinese nomadenbeleid heeft ernstige gevolgen voor het Tibetaanse milieu. Het zogenoemde duurzame beleid van tuimu huancao (het verwijderen van vee om gras te laten groeien) vindt plaats door het omheinen van de graslanden. Ironisch genoeg versnelt dit bodemdegradatie. Volgens deskundigen kan bij grootschalige veeteeltsystemen zoals in Tibet de aantasting van de bodem alleen worden voorkomen wanneer het vee mobiel blijft. Door de traditionele seizoensmigratie was er altijd voldoende tijd voor herstel van de graslanden. De huidige praktijk van omheiningen leidt ertoe dat de bewegingsvrijheid van de kuddes wordt beperkt. Dat leidt uiteindelijk tot overbegrazing en erosie. Nomaden buiten de samenleving gezet De Chinese autoriteiten beschouwen de nomadische veeteelt als achtergesteld. De Tibetaanse nomaden moeten assimileren in de moderne economie. Door de gedwongen hervestiging moeten de nomaden zich vaak in schulden steken. Zij ontvangen slechts een kleine compensatie en krijgen vrijwel geen training om nieuwe vaardigheden eigen te maken. Hierdoor zijn zij niet in staat om op de arbeidsmarkt te concurreren met de toenemende stroom van goed opgeleide Chinezen. Bovendien hebben de nomaden nauwelijks tot geen toegang tot de gezondheidszorg of sociale voorzieningen. De hervestiging van de nomaden leidt vooral tot het verbreken van de hechte sociale binding die traditioneel in de nomadengemeenschap bestaat. De mannen komen vaak in een uitzichtloze situatie terecht waarbij werkeloosheid kan leiden tot het verbreken van de banden met de gemeenschap, tot alcoholisme en zelfs tot criminaliteit. Het Chinese beleid stimuleert werkeloosheid, alcoholisme en zelfs criminaliteit. Tibetaanse nomade en haar kinderen Experts veroordelen Chinees beleid De manier waarop de Tibetaanse nomaden worden gedwongen te leven, bevestigt de macht van Peking, die zich inmiddels uitstrekt tot zelfs in de kleinste uithoeken van het Tibetaans Plateau. De kortzichtige visie gericht op economische ontwikkeling waarbij weidegrond slechts wordt afgeschilderd als een middel om vee te houden, houdt geen rekening met de enorme waarden van de inheemse veeteelt. Ook gaat het voorbij aan de betrokkenheid van de nomaden als beschermers van het land waar ze afhankelijk van zijn. Experts constateren dan ook dat het beleid van China de Tibetaanse graslanden volledig degenereert met alle bijkomende negatieve effecten. Herstel kan alleen door de ecologische duurzaamheid onder de nomadische bevolking te bevorderen. Op dit moment is het beleid erop gericht dat de Tibetaanse nomadische leefstijl uitsterft. De nomaden hebben nauwelijks mogelijkheden om dit aan te vechten of om te weigeren hieraan deel te nemen. De Chinese autoriteiten denken dat, wanneer de nomaden meer welvarend worden, hun geloof en steun voor de Dalai Lama zal vervagen. Economische ontwikkeling helpt volgens deze opvatting om het separatisme tegen te gaan en draagt bij om politieke stabiliteit te behouden. 3

4 Sinds de massale Tibetaanse protesten in heel Tibet in het voorjaar van 2008 staat de Kardze-prefectuur in Oost-Tibet onder strenge controle van de Chinese autoriteiten. De laatste maanden is deze onderdrukking geïntensiveerd nadat in juni 2011 Tibetanen bijna dagelijks vreedzaam protesteerden in de straten van de stad Kardze. Protesten in Kardze dan dertig Tibetanen vastgehouden na minstens vijftien protesten in de regio. Zo n dertien Tibetanen werden veroordeeld, waaronder nonnen en monniken. Drie nonnen kregen op 2 juli een gevangenisstraf van drie jaar. Op 12 juli werden twee tienermeisjes bij een vreedzaam protest zo hard in elkaar geslagen dat zij in kritieke toestand verkeren. Medische hulp werd hen geweigerd. De toegang tot twee lokale kloosters is geblokkeerd. De demonstranten riepen op tot onafhankelijkheid, het respecteren van de mensenrechten, de vrijlating van religieuze leraren en voor de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. De Chinese autoriteiten traden zeer hardhandig op. Demonstranten werden gearresteerd en door de politie in elkaar geslagen, voordat zij werden afgevoerd naar een onbekende locatie. In juni en juli werden meer viering verjaardag Dalai Lama in Kardze, 6 juli 2011 Nepal biedt Tibetanen geen bescherming Afgelopen jaren nam de invloed van China in Nepal sterk toe. Daardoor wordt de situatie van Tibetaanse vluchtelingen steeds nijpender. Nepalese politie op 10 maart 2011 De Nepalese autoriteiten verbieden alle activiteiten van de Tibetaanse gemeenschap, zoals de viering van de verjaardag van de Dalai Lama en de jaar lijkse 10 maart herdenking. In juni 2011 arresteerde de Ne pa - lese poli tie twaalf Tibe tanen bij een wake tijdens een gebedsweek voor een lang leven van de Dalai Lama, die 6 juli 76 jaar werd. De arrestanten werden onder slechte omstandigheden in een volle cel vastgehouden. De wake was om solidariteit te tonen met Tibetaanse demonstranten in Kardze, Oost-Tibet. De arrestanten werden onder slechte omstandigheden in een volle cel vastgehouden. De Nepalese regering voert vaak preventieve arrestaties uit voorafgaand aan Tibetaanse vieringen of bezoek van hooggeplaatste Chinezen. Vorig jaar maakten beide landen afspraken over de grensbeveiliging en de uitwisseling van informatie over anti-chinese activiteiten. Volgens een nieuw rapport van de Jamestown Foundation wordt de politieke verlamming in Nepal veroorzaakt door het onvermogen om een nieuwe grondwet op te stellen, gepaard gaande met de politieke macht van de maoïsten. Deze politieke instabiliteit geeft Peking de gelegenheid om de invloed in Nepal te vergroten. Tibet een van de meest onderdrukte gebieden ter wereld Volgens het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Freedom House is Tibet een van de meest onderdrukte gebieden ter wereld. Het rapport werd in juni 2011 gepresenteerd tijdens de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Het geeft aan welke landen de laagste scores halen op het gebied van vrijheid in de wereld, met als speerpunten politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Negen landen en één regio ontvingen de laagst mogelijke score: Birma, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Turkmenistan, Oezbekistan en Tibet. Voor het tiende opeenvolgende jaar behoudt Tibet deze slechte score in het rapport. Het vormt een duidelijke aanklacht tegen de Chinese autoriteiten en hun beleid in Tibet. 4

5 Richard Gere getuigt over Tibet Op 2 juni 2011 sprak ICT-voorzitter Richard Gere de Commi ssie voor Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden van de VS toe. Hij benadrukte de ernst van de mensenrechtenschendingen in Tibet. Het huidige gebrek aan vrijheid van meningsuiting ondermijnt de Tibetaanse cultuur en religie. Honderden Tibetanen, waaronder monniken en nonnen, zitten gevangen en worden blootgesteld aan marteling of heropvoeding. Reïncarnaties van lama s moeten door de Chinese Communistische Partij worden goedgekeurd. Dat is een schending van de eeuwenoude religieuze traditie. In Tibet is de Tibetaanse taal gedegradeerd en de staat eigent zich de natuurlijke hulpbronnen toe. In veel Tibetaanse gebieden blijft een vorm van militaire bezetting van kracht, zoals bij het Kirti-klooster. inspanningen van de Dalai Lama om een democratie op te bouwen voor zijn volk. Gere drong er bij de Commissie op aan om de nieuwe premier Lobsang Sangay en zijn regering te blijven ondersteunen. De Tibetan Policy Act, die in 1994 werd aangenomen, zorgt ervoor dat de Amerikaanse regering Tibet structureel steunt. Deze wet vormt een goed voorbeeld voor andere regeringen. Honderden Tibetanen, waaronder monniken en nonnen, zitten gevangen en worden blootgesteld aan marteling of heropvoeding. De situatie van de Tibetanen in ballingschap toont een ander beeld. Gere prees hoe de Dalai Lama zijn verantwoordelijkheden in de Tibetaanse regering in ballingschap volledig heeft overgedragen aan een democratisch gekozen premier. Dat is het resultaat van de decennia durende ICT voorzitter Richard Gere p o l i t i e k Politici spreken China aan over Kirti Verschillende politici spraken zich uit over het grove Chinese optreden bij het Kirti-klooster in Oost-Tibet. EU-minister van Buitenlandse Zaken Catherine Ashton zei in een verklaring dat ze bezorgd is over de sterfgevallen, afranselingen en massadetenties van monniken bij Kirti. Monniken komen bijeen op binnenplaats van Kirti-klooster Ze drong er bij China op aan om af te zien van geweld. Edward McMillan-Scott, vicevoorzitter van het Europees Parlement en lid van de Tibet Intergroup, pleitte ervoor dat de Chinese autoriteiten terughoudendheid tonen door de gewapende veiligheidspolitie bij het Kirti-klooster terug te trekken. De monniken die vastzitten, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. Mark Toner, woordvoerder van de Amerikaanse regering, vindt de interventie van Chinese veiligheidstroepen bij Kirti inconsistent met de internationaal erkende principes van godsdienstvrijheid en mensenrechten. Op verzoek van ICT stelde Kamerlid Harry van Bommel (SP) kamervragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over de acties die de Nederlandse regering ondernomen heeft om de situatie in Kirti bij de Chinese autoriteiten aan te kaarten. De minister liet weten dat Nederland China hierover in EU-verband heeft aangesproken. Woordvoerder van de Chinese regering Hong Lei ontkende de gedwongen verdwijningen bij het Kirti-klooster en verklaarde dat de lokale autoriteiten slechts enkele monniken hebben meegenomen voor wettelijke educatie. 5

6 Nieuw ICT-vluchtelingenrapport Op 20 juni 2011, de Internationale Dag van de Vluchteling, bracht ICT Dangerous crossing: conditions impacting the flight of Tibetan refugees uit. Tibetaanse vluchtelingen Het rapport beschrijft de gevaren die Tibetaanse vluchtelingen op doorreis via Nepal naar India lopen en de moeilijkheden die al langer in Nepal verblijvende Tibetanen ondervinden. De ernstige situatie wordt toegeschreven aan het gebrek aan bescherming door de Nepalese regering en door de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. In 1989 ondertekenden de VN en Nepal een gentlemen s agreement waarin de doortocht door Nepal werd gewaarborgd. Door toenemende druk van China houdt Nepal zich hier niet meer aan. De grensbeveiliging werd aangescherpt, waardoor het aantal Tibetanen dat het doorgangscentrum voor Tibetaanse vluchtelingen in Kathamandu bereikt gedaald is. In juni werden zeven Tibetanen, waaronder een 7-jarig meisje en 12-jarige jongen, op Nepalees grondgebied achtervolgd door Chinese gewapende politie. Vorig jaar werden drie Tibetaanse vluchtelingen aangehouden en per helikopter overgebracht naar Tibet. Deze repatriëring vond voor het eerst sinds 2003 plaats. Aanbevelingen uit het rapport zijn dat de VN het toezicht in de grensregio moet hervatten en dat de EU, VS en andere regeringen de Nepalese autoriteiten moeten aansporen om de Tibetaanse vluchtelingen te beschermen. O R G A N I S A T I E Kunstwerk voor ICT groot succes! Kunstenares Gerda Arts doneerde de opbrengst van een van haar kunstwerken aan ICT. De inspiratie voor haar actie is de documentaire Tibet in song van Ngawang Choephel. Ik was al bezig met het boetseren van insecten, maar na het zien van de film, viel voor mij de puzzel op zijn plaats. Ik wist meteen: dit werk ga ik helemaal verkopen voor ICT! Het kunstwerk Save our souls bestaat uit 365 verschillende porseleinen insecten. Ze staan symbool voor het Tibetaanse volk. De Tibetanen worden gedwongen om in het Chinese gareel te lopen. Zij die zo veel respect hebben voor de natuur worden nog minder dan een insect behandeld. De reacties op mijn kunstwerk waren overweldigend. Het is mijn bijdrage aan de Tibetaanse kwestie. De tijd dringt! O R G A N I S A T I E Notarieel schenken Voor informatie, zie de website van Gerda Arts: Kunstwerk Save our souls van Gerda Arts "Omdat ik mij het lot van het Tibetaanse volk aantrek, ben ik jaren geleden donateur geworden van ICT. Door jaarverslagen en (nieuws)brieven wist ik al die tijd dat donaties effectief gebruikt worden, maar na een paar jaar zag ik pas de voordelen van notarieel schenken. Vanwege de aftrekbaarheid van deze gift voor de inkomstenbelasting, kan ik bruto meer geven tegen netto dezelfde kosten. ICT heeft door het structurele karakter van deze gift meer zekerheid over te verwachten inkomsten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ik hoop daarom dat meer donateurs mijn voorbeeld zullen volgen en zullen gaan schenken via notariële akte." Casper van der Elst. colofon Tibet Journaal is een uitgave van International Campaign for Tibet Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (ICT) zet zich in voor het bevorderen van mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk. U ontvangt deze informatie, omdat u ons al eerder hebt gesteund. ICT bewaart uw gegevens en gebruikt deze om u op de hoogte te houden van onze projecten en activiteiten en van verwante orga nisaties. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u dit bij ons melden. ICT is opgericht in 1988 als een stichting zonder winstoogmerk. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Redactie International Campaign for Tibet Europe Tsering Jampa Tom Zwollo Myra de Rooy Bhuchung K. Tsering Ngawang Choephel Kate Saunders Fotografie ICT Vijzelstraat 77, 1017 HG Amsterdam Postbus 3337, 1001 AC Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax: + 31 (0) K.v.K Gironummer 4223 ISSN

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 21 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 21 Inhoud Voorwoord Samenvatting Over NSICT 1 Werken met Regeringen

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag 2008 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet De kloof tussen etnisch-tibetanen en Han-Chinezen is sinds begin dit jaar groter geworden. Er vinden scherpe, uitgebreide controles

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Foto voorpagina: Yaks bij Nam Tso, foto Paul Hilkens Monniken maken zandmandala Mandaat NSICT De Nederlandse Stichting International Campaign

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Nr. 120 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

Zelfverbranding, het ultieme offer Boeddhistische revival tegen de stroom in De lange weg naar de Kailash

Zelfverbranding, het ultieme offer Boeddhistische revival tegen de stroom in De lange weg naar de Kailash Magazine over Tibet in al zijn facetten Nummer 7 november 2011 Uitgegeven door de Tibet Support Groep, het kenniscentrum over Tibet Prijs 3,95 Zelfverbranding, het ultieme offer Boeddhistische revival

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus)

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus) 3-001 VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003 3-002 VOORZITTER: DE HEER PODESTÀ Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.00 uur geopend) 3-003 Betrekkingen EU/Cuba 3-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken

Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken NCIV Nederlands Centrum voor Inheemse Volken VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) Het NCIV is een mensenrechtenorganisatie die zich sinds 1969

Nadere informatie

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) In deze workshop wordt in het eerste deel kennis gemaakt met de situatie van de Ogoni, een volk in Nigeria, dat geconfronteerd wordt met milieuproblemen

Nadere informatie

e andere kant Een journalistieke gids voor china

e andere kant Een journalistieke gids voor china e andere kant van de medaille Een journalistieke gids voor china ...We are convinced that the Olympic Games will improve human rights in China... Voor woord 4 Inleiding 7 De Spelen van Beijing in citaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 93 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 mei 2013 De vaste commissie

Nadere informatie

WOMEN WAKE UP THE WORLD

WOMEN WAKE UP THE WORLD WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 (she changes the world) 4.30 uur 10 uur 14 uur 20 uur 3.30 uur WOMEN WAKE UP THE WORLD MAMA CASH JAARVERSLAG 2007 MAMA CASH STEUNT wereldwijd baanbrekende

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Uitgave van Peace Brigades International Afdeling Nederland Productie: Christa Hijkoop en Sukying Wu Vormgeving: Gijs Koet

Inhoud. Colofon Uitgave van Peace Brigades International Afdeling Nederland Productie: Christa Hijkoop en Sukying Wu Vormgeving: Gijs Koet peace brigades international nederland para la paz making space for peace abriendo espacios para la paz making peace brigades international nederland para la paz making space for peace abriendo espacios

Nadere informatie

Algemeen Ambtsbericht China

Algemeen Ambtsbericht China Algemeen Ambtsbericht China maart 2003 Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken Afdeling Asiel- en Migratiezaken Inhoudsopgave Pagina 1 INLEIDING 4 2 LANDENINFORMATIE 5 2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Het pakket Schrijf en bevrijd internetters in nood is een productie van Amnesty International Vlaanderen.

INHOUD COLOFON. Het pakket Schrijf en bevrijd internetters in nood is een productie van Amnesty International Vlaanderen. EDUCATIEF AKKET INHOUD VRIJHEID VAN MENINGSUITING... 3 INTERNET EN VRIJHEID VAN MENINGSUITING... 5 INTERNETCENSUUR EN RERESSIE WERELDWIJD... 7 DE NIEUWE CHINESE MUUR... 9 IRAN: CONTROLE EN GEWELD... 13

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Uitgenodigde vluchtelingen in Nederland: opvang en integratie

Uitgenodigde vluchtelingen in Nederland: opvang en integratie Uitgenodigde vluchtelingen in Nederland: opvang en integratie Portretten van uitgenodigde vluchtelingen en achtergrondinformatie over het Nederlandse hervestigingsbeleid Inhoud Nederland en hervestiging,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Elk mens een veilig bestaan JAARVERSLAG 2011 1

Jaarverslag 2011. Elk mens een veilig bestaan JAARVERSLAG 2011 1 Jaarverslag 2011 Elk mens een veilig bestaan JAARVERSLAG 2011 1 Colofon Een uitgave van IKV Pax Christi, mei 2012 Foto s: Hollandse Hoogte en IKV Pax Christi Fotocredit omslag: Hollandse Hoogte. Credit:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2012. Jaarverslag 2012

JAAR VERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 JAAR VERSLAG 2012 1 Jaarverslag 2012 3 Voorwoord INHOUD 4 7 13 19 25 31 36 Op naar een mooie toekomst Afrika Oost-Europa Latijns-Amerika Azië West-Europa Colofon 26 7 31 20 2 Jaarverslag 2012 14 Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1152 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 mei 2012 Binnen de vaste

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 3 15e JAARGANG oktober 2009 Europa en migratie _ Migranten willen zich tijdelijk of permanent in de Europese Unie vestigen. Hoe ver is Europa met een rechtvaardig migratiebeleid? Wat

Nadere informatie

Vrouwen Vrede Veiligheid

Vrouwen Vrede Veiligheid Vrouwen Vrede Veiligheid Resolutie 1325 in uitvoering Hierbij bieden wij u de geactualiseerde uitgave aan van de brochure Vrouwen Vrede Veiligheid. De afgelopen periode is er de nodige vooruitgang geboekt,

Nadere informatie

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Cordaid 2007 Publieksjaarverslag Cordaid 2007 Juni 2008 / Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Inhoudsopgave Als u hier klikt gaat u naar het menu om verder uw keuze te maken Chouchou Namegabe,

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie