Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd."

Transcriptie

1 Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t t w a a L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd Op 8 augustus werd de 43-jarige Lobsang Sangay in Dharamsala tot Kalon Tripa geïnaugureerd. Dit vond plaats tijdens een publieke bijeenkomst in aanwezigheid van de Dalai Lama, de Tibetaanse regering en het parlement in ballingschap, en westerse parlementariërs. Lobsang Sangay is de eerste direct gekozen premier in de Tibetaanse geschiedenis. In zijn toespraak noemde hij prioriteiten voor zijn ambtstermijn. De dialoog met China, om tot een vreedzame oplossing voor Tibet te komen, wordt voortgezet. In de komende vijf jaar is het belangrijk om solidariteit en eenheid te tonen en de Tibetaanse aspiraties levend te houden. Daarom dient de communicatie en samenwerking tussen de Tibetanen wereldwijd versterkt te worden. Daarnaast is educatie voor de jonge generatie essentieel voor de toekomst van Tibet. Aansluitend zijn de integratie van technologie en sociale netwerken Repressie duurt voort in Kirti Lobsang Sangay en de Dalai Lama onontbeerlijk. De Tibetanen kozen op democratische wijze een jonge en dynamische premier, die meer politieke macht krijgt dan zijn voorgangers. Lobsang Sangay beloofde zich in te zetten, om de visie van de Dalai Lama voor een democratische Tibetaanse maatschappij te verwezenlijken. De Dalai Lama wenste hem succes bij zijn uitdagende taak. Zelf zal hij zich, zoals voorheen, als geestelijk leider blijven inzetten voor zijn volk. Chinese oproerpolitie bij Kirti De situatie in het Kirti-klooster in Oost- Tibet blijft kritiek. In maart 2011 overleed daar de 20-jarige monnik Phuntsog, nadat hij zichzelf in brand stak als protest tegen de Chinese onderdrukking. Het leidde tot grootschalige protesten van de monniken. De Chinese autoriteiten omsingelden het klooster en driehonderd monniken werden afgevoerd voor patriottische heropvoeding. De lokale bevolking probeerde de monniken te beschermen en tijdens het harde optreden van veiligheidstroepen kwamen twee oudere Tibetanen om het leven. Sindsdien hebben de autoriteiten strenge maatregelen ingevoerd. Dag en nacht houden politie en soldaten de kloosterbewoners in de gaten, er zijn camera s en afluisterapparatuur geplaatst, en monniken die het klooster verlaten, worden gevolgd door bewakers. In juni werden tijdens de religieuze viering Saga Dawa monniken gedwongen een ceremonie uit te voeren alsof de situatie weer normaal was. Om de invloed van het belangrijke klooster te ondermijnen, werd in juni verordend dat iedereen die niet formeel in het klooster geregistreerd staat, moet vertrekken. p o l i t i e k Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd ICT en de VN Politici spreken China aan over Kirti P.1 P.2 P.5 tibet nieuws Repressie duurt voort in Kirti Protesten in Kardze Nepal biedt Tibetanen geen bescherming Tibet een van de meest onderdrukte plaatsen ter wereld Richard Gere getuigt over Tibet Nieuw ICTvluchtelingenrapport P.1 P.4 P.4 P.4 P.5 P.6 c a m p a g n e Steun voor Tibetaanse schrijvers P.2 C u l t u u r Nomaden in Tibet bedreigd P.3 o r g a n i s a t i e Kunstwerk voor ICT groot succes Notarieel schenken P.6 P.6 1

2 Beste Tibet-vrienden, o r g a n i s a t i e Het doet me pijn om te zien hoe de Chinese regering op agressieve wijze in Tibet haar desastreuze assimilatiebeleid doorvoert. Deze gedwongen assimilatie is voor mijn landgenoten niet alleen vernederend, maar zij ontneemt hen ook de mogelijkheid om onze unieke cultuur tot uitdrukking te brengen en verder te ontwikkelen. Door het ontbreken van het recht op zelfbeschikking en het niet kunnen deelnemen aan bestuursprocessen is het voor Tibetanen in Tibet onmogelijk om op politiek en sociaal gebied hun eigen toekomst vorm te geven. Het is de missie van ICT om de mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen. Als ik aan beleidsmakers uitleg waarom Tibetanen in Tibet grote risico s nemen om hun nationale identiteit te benadrukken of waarom de Dalai Lama de Tibetanen in ballingschap langs een pad voert dat naar democratisch bestuur leidt, is dat van mijn kant altijd een pleidooi voor het recht op zelfbeschikking. Immers niet de centrale planners in Peking, maar de Tibetanen zelf dienen de toekomst van Tibet te bepalen! Intussen gaat de Chinese regering ongestoord door met het uitstippelen van haar toekomstvisie voor Tibet. Een toekomst waarin de Tibetanen en hun cultuur verder gemarginaliseerd worden. Schoolkinderen mogen in het onderwijs nauwelijks hun moedertaal gebruiken, nomaden worden van hun land verdreven, de boeddhistische leer wordt met voeten getreden. Een ieder die zich vreedzaam verzet, wordt opgepakt en monddood gemaakt. In ballingschap deed de Dalai Lama afgelopen voorjaar de historische aankondiging dat hij zijn politieke functies ging overdragen. De Tibetanen kozen als premier Lobsang Sangay. Sinds 8 augustus zijn hij en het democratisch gekozen parlement en kabinet in functie. In veel landen klampen ondemocratisch gekozen leiders zich vast aan hun macht. Het is bijzonder hoe de Dalai Lama in ballingschap zijn volk de afgelopen zestig jaar naar zelfbeschikking en democratie heeft geleid. Onze wereld is volop in beweging, zoals de ontwikkelingen in het Midden-Oosten tonen. Wereldleiders zullen steeds meer aandacht moeten schenken aan de wil van het volk en de gerechtvaardigde vraag naar vrede, gerechtigheid en democratie. Alleen zelfbeschikking kan werkelijke stabiliteit bieden. p o l i t i e k ICT en de VN De 17de zitting van de VN-Mensenrechtenraad vond in juni 2011 in Genève plaats. ICT was aanwezig en legde verklaringen af, zoals over de vrijheid van meningsuiting in Tibet. De situatie bij het Kirti-klooster in Oost-Tibet kwam ruimschoots aan de orde. De EU riep de Chinese autoriteiten op om onafhankelijke waarnemers tot het klooster toe te laten en af te zien van geweld. Daarnaast riep de EU China op om iedereen vrij te laten die gevangen zit omdat hij of zij gebruik heeft gemaakt van het recht op vrijheid van meningsuiting. Ook de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay uitte haar bezorgdheid over de toegenomen restricties op de vrijheid van meningsuiting in China. De VS veroordeelde China voor het afvoeren van driehonderd Kirti-monniken. In een krachtige verklaring riep de VN Werkgroep voor Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen (WGEID) de Chinese autoriteiten op om informatie beschikbaar te stellen over gedwongen verdwijningen, waaronder Tibetaanse monniken. De Chinese regering reageerde: China heeft grote successen behaald op het gebied van de mensenrechten. Over Kirti zei China dat een klein aantal monniken van het klooster betrokken was geweest bij het verstoren van de sociale orde en incidenten creëerde als brandstichting, plundering en vernieling. c a m p a g n e Steun voor Tibetaanse schrijvers In augustus 2011 vond de internationale boekenbeurs in Peking plaats. Een twintigtal prominente Nederlandse schrijvers reisde naar China af om ons land te vertegenwoordigen. ICT maakte van deze gelegenheid gebruik door campagne te voeren voor de vrijlating van Tibetaanse schrijvers in Tibet. Meer dan 50 schrijvers zitten momenteel gevangen nadat zij zich kritisch hadden uitgelaten over de toegenomen vervolging. Via een petitie mobiliseerde ICT donateurs en het algemene publiek om de Nederlandse schrijvers te vragen zich tijdens hun verblijf in China uit te spreken voor hun Tibetaanse collega s. De actie voor de Tibetaanse schrijvers loopt tot 10 december Teken de petitie op Elke stem telt! Tsering Jampa Directeur ICT Europe ICT petitiekaart 2

3 De leefwijze van de Tibetaanse nomaden is wereldwijd een van de laatste voorbeelden van duurzame veeteelt. Eeuwenlang hebben deze herders zich aangepast aan de ruige leefomstandigheden op het Tibetaans Plateau. Elk seizoen verplaatsen ruim twee miljoen nomaden tussen de winter- en zomerweiden met hun jaks, schapen, geiten en paarden. De dieren leveren vlees, boter, yoghurt, kaas, leer en wol. Ze dienen als transportmiddel en zelfs hun mest wordt als brandstof gebruikt. Sinds de Chinese bezetting is het leven van de nomaden in Tibet drastisch veranderd. De grootste bedreiging komt van de in 2000 ingevoerde Western Development Strategy. Dit beleid is erop gericht om het land van de nomaden in beslag te nemen, het af te rasteren en ze te dwingen om zich in dorpen en steden te vestigen. Aantasting biodiversiteit Tibetaans Plateau De Tibetaanse nomaden staan volgens de Chinese autoriteiten de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in de weg. Grondstoffen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling van China. Meer dan een miljoen Tibetaanse nomaden werden door dit beleid gedwongen om hun vee te slachten en te verhuizen naar barakken in woonkolonies in dorpen of steden. Anderen moesten hun nomadische bestaan aanpassen doordat er omheiningen om het land werden geplaatst. Door dit alles wordt niet alleen de bijzondere levensstijl van c u l t u u r Nomaden in Tibet bedreigd Tibetaanse nomaden vallen buiten het bereik van de Chi nese autoriteiten. De nomaden zijn mobiel en kunnen in hun eigen bestaan voorzien. Door hun traditionele, religieuze kijk op het leven integreren ze moeilijk in het gewenste Tibet van de Chinese staat. Tibetaanse nomade Dit Chinese nomadenbeleid heeft ernstige gevolgen voor het Tibetaanse milieu. Sinds de Chinese bezetting is het leven van de nomaden in Tibet drastisch veranderd. de nomaden aangetast, maar ook de natuurgebieden en de unieke biodiversiteit van het fragiele Tibetaans Plateau. Dit Chinese nomadenbeleid heeft ernstige gevolgen voor het Tibetaanse milieu. Het zogenoemde duurzame beleid van tuimu huancao (het verwijderen van vee om gras te laten groeien) vindt plaats door het omheinen van de graslanden. Ironisch genoeg versnelt dit bodemdegradatie. Volgens deskundigen kan bij grootschalige veeteeltsystemen zoals in Tibet de aantasting van de bodem alleen worden voorkomen wanneer het vee mobiel blijft. Door de traditionele seizoensmigratie was er altijd voldoende tijd voor herstel van de graslanden. De huidige praktijk van omheiningen leidt ertoe dat de bewegingsvrijheid van de kuddes wordt beperkt. Dat leidt uiteindelijk tot overbegrazing en erosie. Nomaden buiten de samenleving gezet De Chinese autoriteiten beschouwen de nomadische veeteelt als achtergesteld. De Tibetaanse nomaden moeten assimileren in de moderne economie. Door de gedwongen hervestiging moeten de nomaden zich vaak in schulden steken. Zij ontvangen slechts een kleine compensatie en krijgen vrijwel geen training om nieuwe vaardigheden eigen te maken. Hierdoor zijn zij niet in staat om op de arbeidsmarkt te concurreren met de toenemende stroom van goed opgeleide Chinezen. Bovendien hebben de nomaden nauwelijks tot geen toegang tot de gezondheidszorg of sociale voorzieningen. De hervestiging van de nomaden leidt vooral tot het verbreken van de hechte sociale binding die traditioneel in de nomadengemeenschap bestaat. De mannen komen vaak in een uitzichtloze situatie terecht waarbij werkeloosheid kan leiden tot het verbreken van de banden met de gemeenschap, tot alcoholisme en zelfs tot criminaliteit. Het Chinese beleid stimuleert werkeloosheid, alcoholisme en zelfs criminaliteit. Tibetaanse nomade en haar kinderen Experts veroordelen Chinees beleid De manier waarop de Tibetaanse nomaden worden gedwongen te leven, bevestigt de macht van Peking, die zich inmiddels uitstrekt tot zelfs in de kleinste uithoeken van het Tibetaans Plateau. De kortzichtige visie gericht op economische ontwikkeling waarbij weidegrond slechts wordt afgeschilderd als een middel om vee te houden, houdt geen rekening met de enorme waarden van de inheemse veeteelt. Ook gaat het voorbij aan de betrokkenheid van de nomaden als beschermers van het land waar ze afhankelijk van zijn. Experts constateren dan ook dat het beleid van China de Tibetaanse graslanden volledig degenereert met alle bijkomende negatieve effecten. Herstel kan alleen door de ecologische duurzaamheid onder de nomadische bevolking te bevorderen. Op dit moment is het beleid erop gericht dat de Tibetaanse nomadische leefstijl uitsterft. De nomaden hebben nauwelijks mogelijkheden om dit aan te vechten of om te weigeren hieraan deel te nemen. De Chinese autoriteiten denken dat, wanneer de nomaden meer welvarend worden, hun geloof en steun voor de Dalai Lama zal vervagen. Economische ontwikkeling helpt volgens deze opvatting om het separatisme tegen te gaan en draagt bij om politieke stabiliteit te behouden. 3

4 Sinds de massale Tibetaanse protesten in heel Tibet in het voorjaar van 2008 staat de Kardze-prefectuur in Oost-Tibet onder strenge controle van de Chinese autoriteiten. De laatste maanden is deze onderdrukking geïntensiveerd nadat in juni 2011 Tibetanen bijna dagelijks vreedzaam protesteerden in de straten van de stad Kardze. Protesten in Kardze dan dertig Tibetanen vastgehouden na minstens vijftien protesten in de regio. Zo n dertien Tibetanen werden veroordeeld, waaronder nonnen en monniken. Drie nonnen kregen op 2 juli een gevangenisstraf van drie jaar. Op 12 juli werden twee tienermeisjes bij een vreedzaam protest zo hard in elkaar geslagen dat zij in kritieke toestand verkeren. Medische hulp werd hen geweigerd. De toegang tot twee lokale kloosters is geblokkeerd. De demonstranten riepen op tot onafhankelijkheid, het respecteren van de mensenrechten, de vrijlating van religieuze leraren en voor de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. De Chinese autoriteiten traden zeer hardhandig op. Demonstranten werden gearresteerd en door de politie in elkaar geslagen, voordat zij werden afgevoerd naar een onbekende locatie. In juni en juli werden meer viering verjaardag Dalai Lama in Kardze, 6 juli 2011 Nepal biedt Tibetanen geen bescherming Afgelopen jaren nam de invloed van China in Nepal sterk toe. Daardoor wordt de situatie van Tibetaanse vluchtelingen steeds nijpender. Nepalese politie op 10 maart 2011 De Nepalese autoriteiten verbieden alle activiteiten van de Tibetaanse gemeenschap, zoals de viering van de verjaardag van de Dalai Lama en de jaar lijkse 10 maart herdenking. In juni 2011 arresteerde de Ne pa - lese poli tie twaalf Tibe tanen bij een wake tijdens een gebedsweek voor een lang leven van de Dalai Lama, die 6 juli 76 jaar werd. De arrestanten werden onder slechte omstandigheden in een volle cel vastgehouden. De wake was om solidariteit te tonen met Tibetaanse demonstranten in Kardze, Oost-Tibet. De arrestanten werden onder slechte omstandigheden in een volle cel vastgehouden. De Nepalese regering voert vaak preventieve arrestaties uit voorafgaand aan Tibetaanse vieringen of bezoek van hooggeplaatste Chinezen. Vorig jaar maakten beide landen afspraken over de grensbeveiliging en de uitwisseling van informatie over anti-chinese activiteiten. Volgens een nieuw rapport van de Jamestown Foundation wordt de politieke verlamming in Nepal veroorzaakt door het onvermogen om een nieuwe grondwet op te stellen, gepaard gaande met de politieke macht van de maoïsten. Deze politieke instabiliteit geeft Peking de gelegenheid om de invloed in Nepal te vergroten. Tibet een van de meest onderdrukte gebieden ter wereld Volgens het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Freedom House is Tibet een van de meest onderdrukte gebieden ter wereld. Het rapport werd in juni 2011 gepresenteerd tijdens de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Het geeft aan welke landen de laagste scores halen op het gebied van vrijheid in de wereld, met als speerpunten politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Negen landen en één regio ontvingen de laagst mogelijke score: Birma, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Turkmenistan, Oezbekistan en Tibet. Voor het tiende opeenvolgende jaar behoudt Tibet deze slechte score in het rapport. Het vormt een duidelijke aanklacht tegen de Chinese autoriteiten en hun beleid in Tibet. 4

5 Richard Gere getuigt over Tibet Op 2 juni 2011 sprak ICT-voorzitter Richard Gere de Commi ssie voor Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden van de VS toe. Hij benadrukte de ernst van de mensenrechtenschendingen in Tibet. Het huidige gebrek aan vrijheid van meningsuiting ondermijnt de Tibetaanse cultuur en religie. Honderden Tibetanen, waaronder monniken en nonnen, zitten gevangen en worden blootgesteld aan marteling of heropvoeding. Reïncarnaties van lama s moeten door de Chinese Communistische Partij worden goedgekeurd. Dat is een schending van de eeuwenoude religieuze traditie. In Tibet is de Tibetaanse taal gedegradeerd en de staat eigent zich de natuurlijke hulpbronnen toe. In veel Tibetaanse gebieden blijft een vorm van militaire bezetting van kracht, zoals bij het Kirti-klooster. inspanningen van de Dalai Lama om een democratie op te bouwen voor zijn volk. Gere drong er bij de Commissie op aan om de nieuwe premier Lobsang Sangay en zijn regering te blijven ondersteunen. De Tibetan Policy Act, die in 1994 werd aangenomen, zorgt ervoor dat de Amerikaanse regering Tibet structureel steunt. Deze wet vormt een goed voorbeeld voor andere regeringen. Honderden Tibetanen, waaronder monniken en nonnen, zitten gevangen en worden blootgesteld aan marteling of heropvoeding. De situatie van de Tibetanen in ballingschap toont een ander beeld. Gere prees hoe de Dalai Lama zijn verantwoordelijkheden in de Tibetaanse regering in ballingschap volledig heeft overgedragen aan een democratisch gekozen premier. Dat is het resultaat van de decennia durende ICT voorzitter Richard Gere p o l i t i e k Politici spreken China aan over Kirti Verschillende politici spraken zich uit over het grove Chinese optreden bij het Kirti-klooster in Oost-Tibet. EU-minister van Buitenlandse Zaken Catherine Ashton zei in een verklaring dat ze bezorgd is over de sterfgevallen, afranselingen en massadetenties van monniken bij Kirti. Monniken komen bijeen op binnenplaats van Kirti-klooster Ze drong er bij China op aan om af te zien van geweld. Edward McMillan-Scott, vicevoorzitter van het Europees Parlement en lid van de Tibet Intergroup, pleitte ervoor dat de Chinese autoriteiten terughoudendheid tonen door de gewapende veiligheidspolitie bij het Kirti-klooster terug te trekken. De monniken die vastzitten, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. Mark Toner, woordvoerder van de Amerikaanse regering, vindt de interventie van Chinese veiligheidstroepen bij Kirti inconsistent met de internationaal erkende principes van godsdienstvrijheid en mensenrechten. Op verzoek van ICT stelde Kamerlid Harry van Bommel (SP) kamervragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over de acties die de Nederlandse regering ondernomen heeft om de situatie in Kirti bij de Chinese autoriteiten aan te kaarten. De minister liet weten dat Nederland China hierover in EU-verband heeft aangesproken. Woordvoerder van de Chinese regering Hong Lei ontkende de gedwongen verdwijningen bij het Kirti-klooster en verklaarde dat de lokale autoriteiten slechts enkele monniken hebben meegenomen voor wettelijke educatie. 5

6 Nieuw ICT-vluchtelingenrapport Op 20 juni 2011, de Internationale Dag van de Vluchteling, bracht ICT Dangerous crossing: conditions impacting the flight of Tibetan refugees uit. Tibetaanse vluchtelingen Het rapport beschrijft de gevaren die Tibetaanse vluchtelingen op doorreis via Nepal naar India lopen en de moeilijkheden die al langer in Nepal verblijvende Tibetanen ondervinden. De ernstige situatie wordt toegeschreven aan het gebrek aan bescherming door de Nepalese regering en door de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. In 1989 ondertekenden de VN en Nepal een gentlemen s agreement waarin de doortocht door Nepal werd gewaarborgd. Door toenemende druk van China houdt Nepal zich hier niet meer aan. De grensbeveiliging werd aangescherpt, waardoor het aantal Tibetanen dat het doorgangscentrum voor Tibetaanse vluchtelingen in Kathamandu bereikt gedaald is. In juni werden zeven Tibetanen, waaronder een 7-jarig meisje en 12-jarige jongen, op Nepalees grondgebied achtervolgd door Chinese gewapende politie. Vorig jaar werden drie Tibetaanse vluchtelingen aangehouden en per helikopter overgebracht naar Tibet. Deze repatriëring vond voor het eerst sinds 2003 plaats. Aanbevelingen uit het rapport zijn dat de VN het toezicht in de grensregio moet hervatten en dat de EU, VS en andere regeringen de Nepalese autoriteiten moeten aansporen om de Tibetaanse vluchtelingen te beschermen. O R G A N I S A T I E Kunstwerk voor ICT groot succes! Kunstenares Gerda Arts doneerde de opbrengst van een van haar kunstwerken aan ICT. De inspiratie voor haar actie is de documentaire Tibet in song van Ngawang Choephel. Ik was al bezig met het boetseren van insecten, maar na het zien van de film, viel voor mij de puzzel op zijn plaats. Ik wist meteen: dit werk ga ik helemaal verkopen voor ICT! Het kunstwerk Save our souls bestaat uit 365 verschillende porseleinen insecten. Ze staan symbool voor het Tibetaanse volk. De Tibetanen worden gedwongen om in het Chinese gareel te lopen. Zij die zo veel respect hebben voor de natuur worden nog minder dan een insect behandeld. De reacties op mijn kunstwerk waren overweldigend. Het is mijn bijdrage aan de Tibetaanse kwestie. De tijd dringt! O R G A N I S A T I E Notarieel schenken Voor informatie, zie de website van Gerda Arts: Kunstwerk Save our souls van Gerda Arts "Omdat ik mij het lot van het Tibetaanse volk aantrek, ben ik jaren geleden donateur geworden van ICT. Door jaarverslagen en (nieuws)brieven wist ik al die tijd dat donaties effectief gebruikt worden, maar na een paar jaar zag ik pas de voordelen van notarieel schenken. Vanwege de aftrekbaarheid van deze gift voor de inkomstenbelasting, kan ik bruto meer geven tegen netto dezelfde kosten. ICT heeft door het structurele karakter van deze gift meer zekerheid over te verwachten inkomsten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ik hoop daarom dat meer donateurs mijn voorbeeld zullen volgen en zullen gaan schenken via notariële akte." Casper van der Elst. colofon Tibet Journaal is een uitgave van International Campaign for Tibet Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (ICT) zet zich in voor het bevorderen van mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk. U ontvangt deze informatie, omdat u ons al eerder hebt gesteund. ICT bewaart uw gegevens en gebruikt deze om u op de hoogte te houden van onze projecten en activiteiten en van verwante orga nisaties. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u dit bij ons melden. ICT is opgericht in 1988 als een stichting zonder winstoogmerk. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Redactie International Campaign for Tibet Europe Tsering Jampa Tom Zwollo Myra de Rooy Bhuchung K. Tsering Ngawang Choephel Kate Saunders Fotografie ICT Vijzelstraat 77, 1017 HG Amsterdam Postbus 3337, 1001 AC Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax: + 31 (0) K.v.K Gironummer 4223 ISSN

Europees Parlement. roept de EU op om aandacht te schenken aan de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.

Europees Parlement. roept de EU op om aandacht te schenken aan de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t t w a a L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - v o o r j a a r 2 0 1 1 Monniken gevangen in

Nadere informatie

Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken

Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken P7_TA(2011)0474 Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over Tibet, in het bijzonder de zelfverbranding van nonnen en monniken Het

Nadere informatie

I -'"" 21 januari 2009, Amsterdam. Geachte leden van degemeenteraad,

I -' 21 januari 2009, Amsterdam. Geachte leden van degemeenteraad, Page 1 of 2 Joling, Wim Van: TSG [Henk@tibet.nu] Gemeente Haarlemmermeer Verzonden: donderdag 22 januari 2009 1311 9 Aan: Info Onderwerp: Verzoek tot solidariteit met Tibet Bijlagen: InfobriefvlaggenvoorTibet2009x.doc

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T Tibet J O U R N A A L N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T T W A A L F D E J A A R G A N G - N U M M E R 3 - N A J A A R 2 0 1 1 Parlementariërs veroordelen

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 2011 Foto voorpagina: Monikken Katak-klooster, 2011 Tom Zwollo Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Het land op de kaart

Het land op de kaart Eritrea Het land op de kaart Indeling Geografie Geschiedenis De bevolking Godsdienst Onafhankelijkheidsoorlog Politiek Oorlog met Ethiopië 1998 Eindeloze dienstplicht Geografie. Eritrea ligt in de hoorn

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële akte, mag u

Nadere informatie

Solidair met het Tibetaanse volk: Op 10 maart 2008 wappert de vlag van Tibet op gemeentehuizen en stads kantoren

Solidair met het Tibetaanse volk: Op 10 maart 2008 wappert de vlag van Tibet op gemeentehuizen en stads kantoren pagina 1 van 2 Gilat, Ronna Van: Tibet Support Groep-NL [info@tibet.nu] Verzonden: maandag 18 februari 2008 18:40 Aan: 'Tibet Support Groep N L' Onderwerp: Solidair met het Tibetaanse volk Bijlagen: l

Nadere informatie

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI MAAK UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR Ilya van Marle/AI voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000 Nr. 83

Nadere informatie

zich schuldig maken aan het stropen van beschermde diersoorten.

zich schuldig maken aan het stropen van beschermde diersoorten. Tibet J OURN A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t E L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 0 Prominente Tibetaanse activist veroordeeld

Nadere informatie

Aardbeving treft ook Tibet

Aardbeving treft ook Tibet N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t N E G E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - Z O M E r 2 0 0 8 Aardbeving treft ook Tibet De wereld schrok 12 mei

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 21 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 21 Inhoud Voorwoord Samenvatting Over NSICT 1 Werken met Regeringen

Nadere informatie

de Dalai Lama opent WPCT, Ottawa, april 2012

de Dalai Lama opent WPCT, Ottawa, april 2012 Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t D E R T I E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 2 World Parliamentarian Convention

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Tibet J O U R N A A L. Europa voor Tibet

Tibet J O U R N A A L. Europa voor Tibet Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t V E E R T I E N d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - V O O R J A A R 2 0 1 3 Europa voor Tibet

Nadere informatie

Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet

Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet Tibet N E U W S B R E F V A N N T E R N A T O N A L C A M P A G N F O R T B E T JOURNAAL Z E S T E N D E J A A R G A N G - N U M M E R 1 Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Chinese veiligheidstroepen tijdens viering

Chinese veiligheidstroepen tijdens viering Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t v e e r T I E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 3 Monniken in hoofd geschoten

Nadere informatie

filosofie havo 2015-I

filosofie havo 2015-I Opgave 3 Wat is de Wat 11 maximumscore 1 Een goed antwoord bevat het volgende element: een uitleg dat Eggers zich met morele vraagstukken bezighoudt: hij vraagt zich af wat hij zelf vanuit zijn eigen normen

Nadere informatie

Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden

Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Tibet Journaal a c h t s t e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 0 7 Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran De onderstaande tabel biedt een overzicht van de activiteiten van de Speciale VN-Vertegenwoordigers en Rapporteurs

Nadere informatie

Delta Lloyd Asset Management. Themapaper Myanmar. 10 juli 2012

Delta Lloyd Asset Management. Themapaper Myanmar. 10 juli 2012 Delta Lloyd Asset Management Themapaper Myanmar 10 juli 2012 Myanmar in ontwikkeling Onstuimige geschiedenis Myanmar, voorheen Birma, is een van oorsprong boeddhistische staat, ingeklemd tussen China,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx Zitting 2007-2008 2 juni 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx betreffende vrijheden en mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen Dit voorstel van

Nadere informatie

Ti b e t Jo u r n a a l

Ti b e t Jo u r n a a l N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Ti b e t Jo u r n a a l n e g e n d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - v o o r j a a r 2 0 0 8 Beijing 2008: Race

Nadere informatie

Lhamo Tashi (begin twintig), 17 sept. Tsoe, Gansu. Sangye Khar (mid dertig), 16 dec. Amchok, Gansu

Lhamo Tashi (begin twintig), 17 sept. Tsoe, Gansu. Sangye Khar (mid dertig), 16 dec. Amchok, Gansu Tibet N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T JOURNAAL V I J F T I E N D E J A A R G A N G - N U M M E R Zelfverbrandingen in Tibet Sinds de laatste update,

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag 2008 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet De kloof tussen etnisch-tibetanen en Han-Chinezen is sinds begin dit jaar groter geworden. Er vinden scherpe, uitgebreide controles

Nadere informatie

Vandaag is het 51 jaar geleden dat de vreedzame Tibetaanse Volksopstand plaatsvond tegen de communistische Chinese onderdrukking in Tibet.

Vandaag is het 51 jaar geleden dat de vreedzame Tibetaanse Volksopstand plaatsvond tegen de communistische Chinese onderdrukking in Tibet. Tibet J OURN A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t E L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - V O O R j a a r 2 0 1 0 Verklaring van de Dalai Lama

Nadere informatie

Verklaring van de Sikyong ter gelegenheid de 57 ste Herdenkingsdag van de Tibetaanse Nationale Opstand

Verklaring van de Sikyong ter gelegenheid de 57 ste Herdenkingsdag van de Tibetaanse Nationale Opstand Verklaring van de Sikyong ter gelegenheid de 57 ste Herdenkingsdag van de Tibetaanse Nationale Opstand Vandaag is het de zevenenvijftigste herdenkingsdag van de vreedzame opstand in 1959 van het Tibetaanse

Nadere informatie

Migratie naar buitengebieden vmbo-kgt34

Migratie naar buitengebieden vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82657 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Cluster Ambtsberichten en Terugkeer Postbus 20061

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Foto voorpagina: Yaks bij Nam Tso, foto Paul Hilkens Monniken maken zandmandala Mandaat NSICT De Nederlandse Stichting International Campaign

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Werkbladen bij uitzending schooltv Docenteninformatie

Werkbladen bij uitzending schooltv Docenteninformatie Docenteninformatie Deze werkbladen horen bij het Schooltv-programma Vrijheid. Aan de hand van de Four Freedoms van president Roosevelt komen verschillende aspecten van vrijheid aan bod. Het programma is

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

Hardlopers op de bres voor Tibet

Hardlopers op de bres voor Tibet N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Tibet Journaal a c h t s t e j a a r g a n g - n u m m e r 3 - n a j a a r 2 0 0 7 Hardlopers op de bres voor Tibet

Nadere informatie

Hoop op democratie in het Midden Oosten

Hoop op democratie in het Midden Oosten De Toestand in de Wereld 3 Hoop op democratie in het Midden Oosten Egypte: De kater na de Arabische lente Bas Levinsohn 1 Inleiding Vraagstelling Wat wordt bedoeld met de Arabische lente? Wat is de betekenis

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting 2013 International Campaign for Tibet Jaarverslag Foto voorpagina: Schilderij van Sonam Lhundup (geboren in 1976 in Kham, Oost-Tibet) Nederlandse Stichting International Campaign

Nadere informatie

Het schenden van de mensenrechten in Iran 2016

Het schenden van de mensenrechten in Iran 2016 Het schenden van de mensenrechten in Iran 2016 1 SMV Dit rapport bevat de statistieken van 2016 over de mensenrechten in Iran. Deze analyse is het resultaat van de inspanningen van toegewijde personen

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Losar-actie: een waterpomp voor Tsawa Khangsten

Losar-actie: een waterpomp voor Tsawa Khangsten Losar-actie: een waterpomp voor Tsawa Khangsten het oude Tsawa Khangsten Beste sponsor/belangstellende, De Tara stichting werkt in India en Nepal en richt zich hoofdzakelijk op het helpen van Tibetaanse

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen

Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen P7_TA(2011)0471 Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over de situatie in Egypte en Syrië, met name die van

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong

AANGENOMEN TEKSTEN. De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(2016)0045 De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2016 over de zaak van de vermiste boekhandelaars

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N ATION A L C A M P A I G N F O R T I B E T

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N ATION A L C A M P A I G N F O R T I B E T Tibet J OURN A A L N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N ATION A L C A M P A I G N F O R T I B E T V I J F T I E N D E J A A R G A N G - N U M M E R 3 - N A J A A R 2 0 1 4 Chinese militairen maken de

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr.

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr. Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij en wat doen wij 2. Het beleid van Islamitisch educatie Centrum Anwaaroel Uloom 3. Doelstellingen 4. Opstelling van het bestuur 5. Activiteiten van de stichting 6. De Stichting

Nadere informatie

tibet het dak van de wereld De Tibetaanse nationale vlag De besneeuwde berg in het midden symboliseert het land Tibet

tibet het dak van de wereld De Tibetaanse nationale vlag De besneeuwde berg in het midden symboliseert het land Tibet tibet De Tibetaanse nationale vlag De besneeuwde berg in het midden symboliseert het land Tibet De zes rode stralen die uit de zon komen, staan voor de zes oorspronkelijke volkstammen in Tibet: de Se,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Karin Jager T +31 70 348 5514

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

P7_TA-PROV(2012)0464 Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine

P7_TA-PROV(2012)0464 Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine P7_TA-PROV(2012)0464 Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine Resolutie van het Europees Parlement van 22 november 2012 over de situatie in Birma/Myanmar, met name het aanhoudende

Nadere informatie

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking -

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking - Pagina 1 Groep 8 Colofon China - De geschiedenis en cultuur van Peking - Leerling - informatie Inleiding In deze les gaan wij het hebben over de Chinese stad Peking. We kijken met elkaar naar een stukje

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Bovendien stel ik vast dat democratie onder een buitenlandse bezetting geen betekenis heeft.

Bovendien stel ik vast dat democratie onder een buitenlandse bezetting geen betekenis heeft. Bovendien stel ik vast dat democratie onder een buitenlandse bezetting geen betekenis heeft. Gie Goris, Mondiaal Magazine (MO), 20 februari 2010 Malalai Joya: 'In de ware wereld leven de Afghaanse vrouwen

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Noodverbandje schrijversblock -Paul Vleugels-

Noodverbandje schrijversblock -Paul Vleugels- Jaargang 9 Nieuwsbrief nr 3 September / Oktober2009 Stichting Chenrezig Nederland Emmastraat 150 1814 DT Alkmaar Telefoon 072 5208416 Postbank 9229461 (Registratie K.v. K. Noordwest-Holland 37097691) E-mail:

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Dames en heren - familieleden, vrienden en collega s van een ieder die wij

Nadere informatie

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999)

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999) Speech van de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, ter gelegenheid van de uitreiking van de mensenrechtentulp, op 31 januari 2012 in Het Spaansche Hof te Den Haag. Wij zijn hier in dit fraaie

Nadere informatie

arrestaties, gedwongen verdwijningen en het buitensporig gebruik van geweld door de Chinese politie.

arrestaties, gedwongen verdwijningen en het buitensporig gebruik van geweld door de Chinese politie. Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t v e e r T I E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 3 - N A J A A R 2 0 1 3 EU-vertegenwoordiger

Nadere informatie

Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea

Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea Bij deze opgave horen figuur 3 en de teksten 7 tot en met uit het bronnenboekje. Gebruik tekst 7. Er zijn twee vormen van dictaturen: autoritaire en totalitaire

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind

AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind We moeten ons uitspreken en de problemen zichtbaar maken. Omdat mensen in China zich niet kunnen uitspreken. Duizenden broeders en zusters verdienen een stem.

Nadere informatie

Ronde Indonesië. De antwoorden

Ronde Indonesië. De antwoorden Ronde Indonesië De antwoorden 1 INDONESIE Vraag 1) Indonesië is het land met: #a. de meeste moslims. b. op één na de meeste moslims. c. op twee na de meeste moslims. Volgens cijfers uit 2010 heeft Indonesië

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

week december B1

week december B1 De wereld rouwt om Nelson Mandela : Nelson Mandela Nelson Mandela is overleden. Zijn hele leven lang heeft hij gevochten tegen de apartheid. In begin wilde hij als advocaat geweldloos protesteren. In 1960

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-MAVO-C

Examenopgaven VMBO-MAVO-C Examenopgaven VMBO-MAVO-C 2003 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C Bij dit examen hoort een tekstboekje. Dit examen bestaat uit 26 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt.

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt. MdV, De terreur in Parijs heeft in heel Europa afschuw gewekt. Nietsontziende moslimradicalen hebben met hun aanslagen op Charlie Hebdo en op de Joodse supermarkt onze westerse samenleving in het hart

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie sociale zaken en milieu 19 september 2003 APP 3590/1-16 AMENDEMENTEN 1-16 Ontwerpverslag (APP 3590) Joaquim Miranda en Gado Boureïma (Niger) over duurzaam

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de Koning Max van den Berg, Bevrijdingsdag, 5 mei 2014, Delfzijl

Toespraak van commissaris van de Koning Max van den Berg, Bevrijdingsdag, 5 mei 2014, Delfzijl Toespraak van commissaris van de Koning Max van den Berg, Bevrijdingsdag, 5 mei 2014, Delfzijl Dames en heren, Oorlog. Dat lijkt iets van generaals. Van presidenten en wereldleiders. Van Napoleon, Hitler

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.2.2005 B6-0123/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013. Rapportnummer: 2013/208

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013. Rapportnummer: 2013/208 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013 Rapportnummer: 2013/208 2 Klacht Verzoeker is werkzaam bij de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de gemeente.

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie