Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 21

2 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 21

3 Inhoud Voorwoord Samenvatting Over NSICT 1 Werken met Regeringen Internet en Audiovisueel 46 Evenementen en publieke bijeenkomsten 47 5 Merchandising 48 7 Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties 49 Communicatie met Donateurs 5 Klachtenafhandeling Europese Unie en Europees Parlement 15 Nationale Regeringen en Parlementen 18 5 F ondsenwerving en Voorlichtingsactiviteiten International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) 2 2 Mensenrechten bevorderen in Tibet 23 Vrijheid van Meningsuiting in Tibet 24 Politieke Gevangenen, Marteling en 53 Fondsenwerving en Voorlichting 54 Nieuwe Bronnen van Inkomsten in Begroting Samengevatte Jaarrekening 61 Financieel Overzicht Verdwijningen in Tibet 27 Balans per 31 december 21 VN-Mensenrechtenraad en VN-comités 29 Staat van baten en lasten over het boekjaar Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen 31 Kasstroomoverzicht Internationale Mensenrechtendag 33 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 66 3 Overige Programma s 35 Kengetallen 72 Tibetan Outreach 35 Specificatie en verdeling kosten Chinese Outreach 37 naar activiteiten 74 Controleverklaring 82 7 Bestuur en Beheer van de Organisatie 83 Bestuur en Directie 83 Herdenking Tibetaanse Volksopstand 1 maart Viering 75ste verjaardag van de Dalai Lama 39 Hulpactie voor slachtoffers 4 65 Risicobeheersing 88 Maatschappelijke Verantwoording 9 41 Bestuur en Directie, NSICT 93 4 Communicatie en Voorlichting 42 8 Vooruitblik NSICT Field Teams 43 NSICT in de Media 43 ICT Medewerkers, bestuursleden, NSICT Publicaties en Periodieken 45 consultants en adviseurs aardbeving Yushu Ontmoeting ICT-delegatie met Tibetaanse regering in ballingschap 4 97

4 Voorwoord Het jaar 21 was voor de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) een periode vol activiteiten om onze doelen dichterbij te brengen. Onze inzet voor de Tibetanen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze betrokken donateurs. Die steun blijft onverminderd nodig, vooral omdat de dagelijkse realiteit laat zien dat de repressie in Tibet toeneemt. Het toont eens te meer de relevantie van ons werk. De Tibetanen blijven ondanks alle onderdrukking in Tibet en de mensenrechtenschendingen door China volhouden en hun vastberadenheid vormt onze inspiratiebron. Zij houden vast aan de inspanningen van de Dalai Lama om via een dialoog met China tot een vreedzame oplossing te komen. NSICT richt zich als lobby- en campagneorganisatie speciaal op Tibet, daarbij is het als Tsering Jampa, Executive Director NSICT one issue organisatie een uitdaging om mensen bij Tibet te betrekken. Daarom is samenwerking met andere mensenrechtenorganisaties een noodzakelijke strategie, want de erkenning van de mensenrechten is immers niet altijd vanzelfsprekend. Wij moeten ons extra inspannen om te zorgen dat de fundamentele rechten van de Tibetanen, zoals vrijheid van meningsuiting, economische - en sociale rechten en de vrijheid van religie, nageleefd worden. In 21 voerde NSICT ondermeer campagne voor de vrijlating van politieke gevangenen, de bestrijding van discriminatie en van marteling, en tegen de vervolging van Tibetaanse schrijvers en kunstenaars. Dankzij acties, onder andere door NSICT, werd de Tibetaanse schrijver Shogdung vervroegd vrijgelaten. Een groot aantal politieke gevangenen daarentegen kreeg in 21 lange gevangenisstraffen voor hun deelname aan de protesten in Tibet in 28. Om de bewustwording over de Tibetaanse zaak te vergroten, is een van de speerpunten van NSICT het informeren van regeringen, mensen en media in Nederland en Europa over de situatie in Tibet. NSICT publiceert regelmatig uitgebreide rapporten met actuele informatie uit Tibet. Deze rapporten, en ook onze updates, werden veelvuldig gebruikt door politici en beleidsmakers, de media en het algemene publiek. In juni vonden in Nederland verkiezingen plaats. Dat was een belangrijk moment voor ons om de nieuwe Kamerleden te informeren over en te interesseren in de Tibetaanse zaak. In 21 had NSICT de eer om de nieuw aangestelde mensenrechtenambassadeur Lionel Veer te mogen ontvangen om hem te informeren over de mensenrechtensituatie in Tibet. Dat was een goede start om Tibet deel uit te laten maken van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Tijdens de komende kabinetsperiode zal NSICT zich inzetten om Tibet op te politieke agenda te houden. Ook onze lobbyactiviteiten bij de EU waren in 21 succesvol. Zo nam het Europees Parlement onder andere een aantal resoluties aan waarin de situatie in Tibet en de Tibetaanse vluchtelingensituatie in Nepal veroordeeld werden. De politieke vooruitzichten voor Tibet waren in 21 helaas niet rooskleurig. De dialoog die in januari tussen China en vertegenwoordigers van de Dalai Lama plaatsvond, leidde niet tot concrete resultaten. Hoewel westerse regeringen en de EU hun politieke steun voor de dialoog uitspraken, ondernamen zij 5

5 geen concrete acties ter bevordering van de dialoog. Het Chinese leiderschap lijkt zich ten opzichte van de situatie in Tibet onverschillig te gedragen. Het is zowel voor een opkomende economische wereldmacht als China als voor het Westen kortzichtig om de Tibetaanse kwestie niet serieus te nemen. Economische belangen blijken helaas meestal voorrang te krijgen boven menselijke waarden en democratische principes, terwijl de geweldloze strijd van de Tibetanen juist alle steun verdient. In september vierden de Tibetanen 5 jaar democratie in ballingschap. NSICT organiseerde een reis voor parlementariërs van het International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) om de viering in India mee te maken. Het was voor de meer dan 2. aanwezige Tibetanen, waaronder de Dalai Lama, inspirerend om de internationale steun van zoveel Westerse parlementariërs te ervaren. Het feit dat elk jaar veel Tibetanen met gevaar voor eigen leven hun land ontvluchten, toont hun wanhoop. Ouders sturen zelfs kinderen via de gevaarlijke Himalaya naar India. NSICT s Field Teams in Nepal en India doen onderzoek naar de vluchtelingensituatie. Deze informatie gebruikt NSICT in haar lobbyactiviteiten bij de VN en regeringen. De Tibetaanse vluchtelingen zijn niet alleen op zoek naar vrijheid, maar ze willen ook de Dalai Lama ontmoeten. Voor de geestelijk leider van de Tibetanen was het jaar 21 een mijlpunt, hij werd 75 jaar. Onverminderd draagt hij zijn boodschap uit van innerlijke individuele ontwikkeling. Hij is daarbij een rustpunt, een bron van inspiratie en houvast, niet alleen voor zijn eigen volk maar voor velen wereldwijd. De Tibetanen in Tibet ondervinden niet alleen de gevolgen van de al meer dan zestig jaar durende Chinese bezetting, maar daarboven op vond er in het voorjaar van 21 ook een verwoestende aardbeving plaats bij de stad Yushu in Oost-Tibet. Bijna 2.7 mensen werden gedood en velen raakten gewond en dakloos. Het was hartverwarmend dat onze donateurs onmiddellijk ruimhartig op onze inzamelingsactie na deze natuurramp reageerden. Ondanks de nasleep van de economische crisis was 21 voor NSICT financieel een beter jaar dan wij aanvankelijk hadden gedacht. Wel kromp ons donateurbestand in en het werd moeilijker om nieuwe donateurs te werven. Onze betrokken donateurs bleven echter onze betrouwbare basis, die doorslaggevend is om ons de financiële middelen te verstrekken die het mogelijk maken ons werk voort te zetten. Ik wil onze trouwe donateurs en een ieder die ons in 21 op welke manier ook hebben gesteund, mede namens het Tibetaanse volk, hartelijk danken voor hun jarenlange steun. Ik vertrouw er op dat zij in de komende jaren NSICT zullen blijven steunen en daarmee bijdragen aan de vreedzame strijd van de Tibetanen voor gerechtigheid. De verantwoordelijkheid van NSICT houdt niet op bij onze landsgrenzen. Wij zijn een zeer actieve organisatie binnen de wereldwijde Tibet-beweging, zoals u in ons jaarverslag kunt lezen. Een uitgebreid verslag van onze activiteiten leest u op de volgende pagina s. Amsterdam, juli 211 Tsering Jampa Executive Director NSICT 6

6 Samenvatting Hoofdstuk 1 Werken met Regeringen Internationale politieke steun is onontbeerlijk voor het vinden van een vreedzame oplossing voor Tibet. De politieke lobbystrategie van NSICT wordt afgestemd op ICT s internationale lobbystrategie. De lobbyactiviteiten van NSICT richten zich op twee doelgroepen, enerzijds de Europese Unie en het Europees Parlement, anderzijds de Europese nationale regeringen en parlementen. Via het International Network of Parlementarians for Tibet worden er parlementaire activiteiten ontwikkeld. Na de negende dialoogronde in januari 21 vonden er geen formele vervolggesprekken plaats tussen China en de Tibetaanse regering in ballingschap. Europese Unie en Europees Parlement Dankzij effectieve lobby van NSICT nam het Europees Parlement in 21 twee resoluties over Tibet aan, over de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en over de Chinese wetgeving die de Tibetaanse taal in Tibet bedreigt. Een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité bezocht Dharamsala om de mogelijkheden te onderzoeken om Tibetaanse vluchtelingen in India economisch te steunen. Ondanks intensieve lobby van NSICT bleef in 21 de politieke steun van de EU voor Tibet gering. Monniken tijdens bijeenkomst in Sakya-klooster, Bylakuppe september 21 7

7 Nationale Regeringen en Parlementen In 21 gaf een aantal nationale regeringen verklaringen uit waarin ze hun zorgen uiten over de mensenrechtensituatie in Tibet. Ook in Nederland was er bij Buitenlandse Zaken belangstelling voor de mensenrechten in Tibet. De Tweede Kamer besteedde aandacht aan de situatie van Tibetaanse asielzoekers in Nederland en ziet een mogelijkheid om in 211 een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet te organiseren. International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) INPaT groeide in 21 doordat nieuwe parlementariërs zich bij het netwerk aansloten. Het netwerk gaf een groot aantal verklaringen over Tibet uit, zo werd de Nepalese regering veroordeeld voor het verbieden van de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap. Bij de G2-top in Toronto werd aangedrongen om Tibet op de agenda te plaatsen. Tijdens de viering van 5 jaar Tibetaanse democratie in ballingschap vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen parlementariërs uit het Westen en 2. Tibetanen, waaronder de Dalai Lama. Tijdens de viering zeiden de INPaT-leden toe dat zij hun inzet voor Tibet zullen continueren. Hoofdstuk 2 Mensenrechten bevorderen in Tibet De mensenrechtensituatie in Tibet liet in 21 helaas geen verbetering zien. In tegendeel, de onderdrukking en vervolging namen in Tibet zelfs toe. Naast willekeurige detentie, verdwijningen en martelingen werden vooral Tibetaanse intellectuelen en mensenrechtenverdedigers systematisch vervolgd. Ondanks de strenge controle, repressie en censuur vonden er in Tibet in 21 veel vreedzame demonstraties plaats, die in de media onopgemerkt bleven. Vrijheid van Meningsuiting in Tibet Tibetaanse intellectuelen waren in 21 doelwit van Chinese vervolging. Vooral schrijvers nemen steeds meer een voortrekkersrol om zich uit te spreken tegen de inperkingen van de vrijheid van meningsuiting in Tibet. NSICT publiceerde een speciaal rapport over Tibetaanse intellectuelen, zoals schrijvers en kunstenaars. Door acties van NSICT en Tibet-groepen werd de bekende Tibetaanse schrijver Shogdung vervroegd vrijgelaten. Politieke Gevangenen, Marteling en Verdwijningen in Tibet In de nasleep van de grootschalige protesten in Tibet in 28 zaten er in 21 honderden Tibetanen vast en werden er honderden anderen vermist. Ondanks internationale druk werden in 21 een groot aantal Tibetanen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. NSICT voerde campagnes voor lang vastzittende politieke gevangenen zoals Tenzin Deleg Rinpoche en Dhondup Wangchen. Zo organiseerde NSICT een Europese spreektour voor Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. In 21 bleef de verblijfplaats van de Panchen Lama nog steeds onbekend. 8

8 VN-Mensenrechtenraad en VN-comités Door lobby van NSICT was er bij de VN in 21 volop aandacht voor de mensenrechten in Tibet. Tijdens een briefing door NSICT tijdens de VN Mensenrechtenraad waren de leefomstandigheden van de Tibetaanse nomaden een belangrijk agendapunt. De VN Speciale Rapporteur inzake het Recht op Voedsel gaf na zijn bezoek aan China een verklaring af waarin hij zijn zorgen uitte over de economische situatie van de Tibetanen in Tibet. In 21 ronde NSICT haar campagne af gericht aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon, met een petitie met duizenden handtekeningen. NSICT bracht bij de VN Working Group Universal Periodic Review on Nepal de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal onder de aandacht. Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen De situatie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal bleef in 21 precair. De Field Teams van NSICT in Nepal en India interviewden vluchtelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet. NSICT publiceerde de ingewonnen informatie in Dangerous Crossing. Het is het enige rapport dat jaarlijks wordt uitgegeven over de Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal naar India reizen. Het Europees Parlement nam een resolutie aan over Nepal, waarin de behandeling van de Tibetaanse vluchtelingen door de Nepalese regering werd veroordeeld. Internationale Mensenrechtendag De Internationale Mensenrechtendag biedt NSICT mogelijkheden om bredere aandacht voor de grove mensenrechtenschendingen in Tibet te genereren. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 21 aan Liu Xiaobo werd door NSICT gebruikt om extra aandacht te vragen voor de situatie van de Tibetaanse mensenrechtenverdedigers in Tibet. NSICT lanceerde de campagne Speak up for Tibetan Hero s, waarin vier Tibetaanse mensnerechtenverdedigers in de schijnwerpers werden gezet. Hoofdstuk 3 Overige Programma s Naast haar kernactiviteiten zette NSICT in 21 zich in voor een groot aantal andere activiteiten die het realiseren van de hoofddoelen van NSICT ondersteunen. Chinese Outreach en Tibetan Outreach waren daarbij de belangrijkste programma s. Chinese Outreach Steeds meer Chinezen, zoals de intellectuelen Liu Xiaobo en Wang Lixiong, spreken uit dat het vinden van een oplossing voor Tibet voor zowel Chinezen als Tibetanen van groot belang is. Om toenadering en begrip tussen Chinezen en Tibetanen in Europa te bevorderen, faciliteerde NSICT bijeenkomsten tussen Chinese en Tibetaanse mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenactivisten. NSICT verspreidde in 21 ook haar Chineestalige nieuwsbrief Tibet Observer om Chinezen te informeren over Tibet. Tibetan Outreach De toekomst van Tibet moet vooral door de Tibetanen zelf worden vormgegeven. NSICT steunde de Tibetanen daarin door samen te werken met het Tibetaanse parlement in ballingschap, zoals een uitwis- 9

9 selingsprogramma dat het Tibetaanse parlementariërs mogelijk maakt in direct contact te komen met parlementariërs uit westerse landen. Deze ontmoetingen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van democratie in ballingschap. Daarnaast was NSICT medeorganisator van trainingen en workshops in India, waarin meer dan tweehonderd jonge Tibetanen leiderschapsvaardigheden leren ontwikkelen. In 21 werkte NSICT nauw samen met andere Tibetaanse mensenrechtenorganisaties, zoals het Tibetan Centre for Human Rights and Democracy en Tibet at the UN. Hoofdstuk 4 Communicatie en Voorlichting Voor het realiseren van onze doelen zijn communicatie en voorlichting essentieel. NSICT legt daarbij nadruk op betrouwbaarheid en actualiteit. Media In 21 genereerde NSICT veel media - en politieke aandacht voor Tibet via onze rapporten, persberichten, periodieken en overige up-dates. Met name de situatie van Tibetaanse politieke gevangenen, intellectuelen en vluchtelingen kreeg ruim aandacht. Ook via internationale parlementaire initiatieven genereerde NSICT veel politieke aandacht in de media voor Tibet. Internet Het gebruik van onze website werd in 21 geïntensiveerd. De website werd keer bezocht.er werden regelmatig nieuws-updates geplaatst en er kwamen via internet veel informatieaanvragen binnen. NSICT maakte na de verwoestende aardbeving bij Yushu gebruik van de website om geld in te zamelen voor de getroffenen. Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties NSICT werkte in 21 binnen en buiten Nederland intensief samen met andere mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, Human Rights in China, Amnesty International en Tibetan Centre for Human Rights and Democracy. In 21 werd NSICT lid van de International Federation for Human Rights, waar wereldwijd meer dan 15 mensenrechtenorganisaties lid van zijn. Communicatie met donateurs De communicatie met onze donateurs is belangrijk. De betrokken achterban vormt door hun financiële en morele steun de ruggengraat van de organisatie. Daarom besteedde NSICT extra zorg aan een goede en duidelijke communicatie. Wij organiseerden in 21 twee speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor onze donateurs, waar zij zowel bijzondere Tibetaanse gasten uit India konden ontmoeten als de NSICTmederwerkers. Via onze mailingen en website werden de donateurs regelmatig op de hoogte gehouden over de situatie in en rond Tibet en het werk van NSICT. Onze achterban was zeer tevreden over onze communicatie en voorlichting. In 21 kwam er een gering aantal, vooral administratieve, klachten bij NSICT binnen. Deze werden met zorg binnen twee weken afgehandeld. 1

10 Hoofdstuk 5 Voorlichtingsactiviteiten en Fondsenwerving Voor NSICT is de werving van fondsen essentieel om haar activiteiten te kunnen realiseren. In 21 verwelkomde NSICT 1.8 nieuwe donateurs. Tegelijkertijd nam het aantal opzeggingen toe. De meeste van deze donateurs gaven financiële redenen, in de nasleep van de financiële crisis, als reden op van hun beëindigen van hun donateurschap. Het aantal actieve donateurs bleef wel stabiel. Deze donateurs waarderen de inhoud van onze mailingen en andere communicatiemiddelen. Voor het eerst groeiden de inkomsten uit het machtigingsprogramma boven de 1 miljoen euro. De machtigers blijven de ruggengraat van de inkomsten van NSICT. De netto-inkomsten van de fondsenwerving- en voorlichtingsactiviteiten waren in Hoofdstuk 6 Samengevatte Jaarrekening Het algemene financiële beeld van NSICT ziet er positief uit, de inkomsten waren wel minder dan begroot. De totale inkomsten kwamen in 21 uit op , de totale uitgaven waren Met name het machtigingsprogramma was zeer succesvol, dat kwam boven de 1 miljoen euro uit. Het aantal machtigers bleef in 21 stabiel. De kosten van ons fondsenwervingprogramma kwamen uit op De kosten voor beheer en administratie waren Er werd geïnvesteerd in het softwareprogramma om onze infrastructuur te upgraden. Hoofdstuk 7 Bestuur en Beheer van de Organisatie Bestuur In 21 bleef het aantal bestuursleden van NSICT negen. Het bestuur kwam drie maal bij elkaar. Tijdens de bestuursvergadering in juni werd uitgesproken dat het wenselijk is om nieuwe bestuurleden met specifieke vaardigheden, zoals organisatie en financiële zaken, aan te trekken. In de verantwoordingsverklaring legt het bestuur verantwoording af over de drie principes van goed bestuur volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het bestuur heeft in 21 haar eigen functioneren en dat van de directeur geëvalueerd. Organisatie Het door NSICT uitgevoerde personeelsbeleid is maatschappelijk verantwoord. De medewerkers van NSICT hebben de mogelijkheid om zich zelf te ontwikkelen. Ze verrichten hun werk in een prettige en inspirerende omgeving. Resultaat gerichtheid en betrouwbaarheid zijn kernwaarden in ons werk. In 21 vonden er geen veranderingen in de structuur van de organisatie plaats. Er werd een handleiding gemaakt over de interne organisatie van NSICT. Deze handleiding is zowel voor nieuwe als voor de oude medewerkers bedoeld. 11

11 Over NSICT Missie De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk. Waarom is International Campaign for Tibet er? International Campaign for Tibet (ICT) werd in 1988 in de Verenigde Staten opgericht om de rechten van de Tibetanen te beschermen en een stem te geven aan het Tibetaanse volk, dat sinds de Chinese bezetting van Tibet in 195 onderdrukt wordt. Wereldwijd is ICT de grootste Tibet gerelateerde organisatie, met kantoren in Washington D.C., Amsterdam, Berlijn en Brussel. In 1999 werd in Amsterdam NSICT opgericht om de activiteiten van ICT in Europa uit te breiden. Tibetaans kind tijdens demonstratie bij Chinese ambassade, Den Haag 21 12

12 De hoofddoelen van NSICT zijn: werven van gelden voor en het bieden van financiële steun aan projecten ter verbetering van de huidige economische en sociale situatie van de Tibetanen in Tibet en van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap; bevorderen van de kennis van individuen, regeringen en de media over de culturele, historische en religieuze waarden van Tibet, het bevorderen van brede internationale belangstelling voor het behoud daarvan, en mensen de gelegenheid bieden zich actief voor de Tibetanen in te zetten; bevorderen van de mensenrechten in Tibet. Wat doet NSICT? De belangrijkste activiteiten van NSICT zijn: lobbyen bij nationale regeringen en de EU om de dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama te steunen over het recht op autonomie voor het Tibetaanse volk; verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over schendingen van mensenrechten in Tibet; verstrekken van informatie over mensenrechtenschendingen in Tibet aan Europese en Nederlandse politici, media, het algemene publiek en onze eigen donateurs; werven van economische hulp voor Tibetanen in en buiten Tibet; mobiliseren van de internationale gemeenschap om de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen te bewerkstelligen. Structuur van NSICT De werkzaamheden van NSICT worden uitgevoerd door het kantoor in Amsterdam, en staan onder de verantwoordelijkheid van een directeur. Bij NSICT werken zowel betaalde als vrijwillige medewerkers. Naast deze werknemers wordt gebruik gemaakt van enkele vaste consultants. Het bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan van NSICT en keurt het budget en het werkplan goed. Een Internationale Adviesraad levert inhoudelijk advies aan NSICT. Het werk van de stichting wordt voornamelijk gefinancierd uit donaties van individuen en incidenteel, op kleinere schaal, projectmatig uit fondsen. NSICT heeft een actieve achterban van donateurs, sympathisanten en vrijwilligers. Eind 21 waren er meer dan 35. donateurs in Nederland. NSICT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr ) en mag het CBF Keurmerk voor Goede Doelen dragen. NSICT is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 13

13 1 Werken met Regeringen Doelstelling Verzekeren van coherente politieke steun van de EU en nationale regeringen voor de Strategie dialoog tussen het Chinese Om een duurzame oplossing voor de Tibetaanse zaak te vinden is brede en Tibetaanse regering in internationale politieke steun onontbeerlijk. Daarom is effectieve politieke lobby een speerpunt van NSICT. Multilaterale samenwerking tussen de EU, ballingschap. Vergroten van politieke de Europese regeringen en de Amerikaanse regering zijn noodzakelijk om aandacht voor de mensen- een politieke oplossing voor Tibet te kunnen boeken. De vier ICT-kantoren rechtensituatie in Tibet. (Washington, Amsterdam, Brussel en Berlijn) werken nauw samen om Verkrijgen van Europese internationale politieke steun voor Tibet te verkrijgen. Twee maal per jaar ontwikkelingshulp voor bepalen de stafleden van de verschillende ICT-kantoren gezamenlijk de Tibetanen, zowel binnen als geïntegreerde lobbystrategieën. NSICT richt zich vooral op Europa, en Ne- buiten Tibet. derland. Daarnaast fungeert NSICT ook als secretariaat voor het International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT). Binnen de internationale Tibet-beweging is ICT de grootste Tibet gerelateerde mensenrechtenorganisatie. 14 Leden Europees Parlement nemen deel aan NSICT Tibetaanse vlaggenactie, Straatsburg

14 Europese Unie en Europees Parlement Lody Gyari met Chinese gesprekspartners tijdens 9e dialoogronde, januari 21 Een prioriteit van NSICT is om bij de EU en Europese regeringen te lobbyen voor internationale politieke steun voor de dialoog tussen de Chinese regering en de Tibetaanse regering in ballingschap. De dialoog die in 22 begon, is een langdurig proces dat veel inspanningen van de betrokken partijen vergt. In januari 21 vond de negende dialoogronde plaats. Sindsdien is er geen formele gespreksronde meer geweest. In maart 21 was NSICT medeorganisator van een bezoek van een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) aan Dharamsala, India. Een van de doelen was om de mogelijkheden te onderzoeken om economische steun van de EU voor de Tibetaanse gemeenschap in India te verkrijgen. De delegatie had ontmoetingen met de Tibetaanse regering en het Tibetaanse parlement in ballingschap. Een audiëntie met de Dalai Lama was een hoogtepunt. De missie was een vervolg op een EESC-delegatie met Dalai Lama en Vincent Metten (Directeur ICT-Brussel), Dharamsala maart 21 bezoek van het EESC aan Lhasa en Dharamsala in 29. De EU Policy Director van NSICT Vincent Metten maakte deel uit van de delegatie. Als lid van de International Federation for Human Rights (FIDH) was NSICT in juni uitgenodigd bij het EU-China-Mensenrechtenseminar dat in Madrid onder Spaans EU-voorzitterschap plaatsvond. NSICT gaf een presentatie over minderheden in de Volksrepubliek China en over de bescherming van de economische, sociale en culturele rechten van Tibetanen in Tibet. Tevens nam NSICT deel aan een paneldiscussie van NGO s die aan de EU-China-mensenrechtendialoog deelnamen. Een uitgebreid verslag hiervan werd gepubliceerd in China Rights Forum, oktober 21. Voorafgaande aan de jaarlijkse EU-China-Mensenrechtendialoog leverde NSICT actuele informatie over de mensenrechtensituatie in Tibet en een lijst met Tibetaanse politieke gevangenen. Dit vormde een Vincent Metten bij EU-China-Mensenrechtenseminar, Madrid juni 21 aanvulling op de EU-lijst. De EU overhandigt in het kader van de EUChina-Mensenrechtendialoog tweemaal per jaar een lijst met de namen van specifieke politieke gevangenen aan de Chinese regering. NSICT werd in 21 regelmatig uitgenodigd als spreker bij bijeenkomsten van het Europees Parlement. Zo was NSICT een van de sprekers bij een hoorzitting over China in aanloop naar de EU-China-mensen- 15

15 rechtendialoog. De hoorzitting werd georganiseerd door het Subcomité voor Mensenrechten van het Europees Parlement. De Tibet Inter Group van het Europees Parlement is een belangrijke partner voor NSICT. Met deze groep wordt nauw samengewerkt bij het opstellen van resoluties, het verzorgen van briefings en het organiseren van conferenties en hoorzittingen over Tibet en China. In 21 werkte NSICT ook mee aan de maandelijkse bijeenkomsten van de Tibet Inter Group. In oktober protesteerden honderden Tibetaanse leerlingen en studenten uit Oost-Tibet tegen de aankondiging van nieuwe maatregelen van de Chinese regering die het Chinees wil invoeren als voertaal in het middelbaar onderwijs in Tibet. NSICT lobbyde met succes voor een urgente resolutie van het Europees Parlement. In deze resolutie veroordeelde het parlement de toegenomen druk op de culturele, taalkundige, religieuze en andere fundamentele mensenrechten van de Tibetanen. Veroordeelt het toegenomen harde optreden tegen het uitoefenen van de culturele, taalkundige, religieuze en andere fundamentele vrijheden van de Tibetanen, en benadrukt de noodzaak om de uitgesproken culturele, religieuze en nationale identiteit van de zes miljoen Tibetanen te bewaren en te beschermen en om ongerustheid uit te drukken over de repressie en marginalisatie van de Tibetaanse taal, die de Tibetaanse identiteit ondersteunt. Europees Parlement, 24 november 21 NSICT verzorgde briefings en achtergrondinformatie voor een delegatie van het Europees Parlement die in september Peking en Chengdu bezocht. NSICT leverde aanbevelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet voor het jaarlijkse mensenrechtenrapport van het Europees Parlement. Daarnaast ontvingen de Europese beleidsmakers en politici NSICT s maandelijkse Tibet Brief. Deze online nieuwsbrief geeft de hoogtepunten van de politieke ontwikkelingen rond de Tibetaanse zaak. De Chinese mensenrechtenverdediger Liu Xiaoba ontving in december 21 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is een van de Chinese dissidenten die het Chinese beleid in Tibet bekritiseerde. NSICT nam deel aan diverse activiteiten rondom de uitreiking om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Tibet. NSICT publiceerde Reactions to Liu Xiaoba Nobel Peace Prize in Europe. Samen met International Federation for Human Rights en Reporters sans Frontières presenteerde NSICT dit rapport tijdens een persconferentie op 7 december bij het Europees Parlement. Het werd ook geplaatst op EURACTIVE, de Europese informatie website. Daarnaast plaatste NSICT een open brief in European Voice, Will Ashton attend Nobel Ceremony? 16

16 Tijdens de uitreiking van de Nobelprijs in Oslo nam NSICT deel aan diverse activiteiten en sprak met diplomaten, parlementariërs en journalisten over de mensenrechtensituatie in Tibet. NSICT publiceerde een rapport over de EU-China-betrekkingen en de belangrijke rol die Tibet hierin kan spelen. De aanbevelingen in dit rapport werden gebruikt voor onze politieke lobbyactiviteiten. In oktober organiseerde NSICT ontmoetingen tussen Lhamo Tso, de echtgenote van de Tibetaanse politieke gevangene Dhondup Wangchen, met medewerkers van de Europese Commissie, de EU Raad en met leden van de Tibet Intergroup van het Europees Parlement. Zij drong bij hen aan op steun voor de vrijlating van haar man en de honderden andere Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet. Met succes lobbyde NSICT bij het Europees Parlement voor een resolutie om in het budget van de Europese Commissie geld te reserveren voor ontwikkelingsprojecten voor Tibetanen in Tibet. In 21 lobbyde NSICT intensief bij Spanje en België, die in 21 het roterende voorzitterschap van de EU bekleedden, en bij Hongarije, dat in de eerste helft van 211 het voorzitterschap bekleedt. Zij werden regelmatig op de hoogte gehouden over de mensenrechtensituatie in Tibet. Resultaten en Ontwikkelingen Na de negende dialoogronde in januari 21 tussen China en de afgezant van de Dalai Lama vonden er geen vervolggesprekken meer plaats tussen beide partijen. De Tibet Inter Group van het Europees Parlement zette zich gedurende het gehele jaar zeer actief voor Tibet in. Door effectieve lobby van NSICT nam het Europees Parlement twee resoluties over Tibet aan. De Nepalese regering werd aangesproken op de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. Het Europees Parlement veroordeelde in een andere resolutie de Chinese wetgeving die de Tibetaanse taal bedreigt. NSICT bezocht met het Europees Economisch en Sociaal Comité Dharamsala, India om te onderzoeken hoe de EU Tibetaanse vluchtelingen economisch kan steunen. Ondanks de inzet van deze parlementariërs en de intensieve lobby van NSICT bleef in 21 de politieke steun van de EU voor Tibet gering. In 211 zet NSICT het politieke lobbywerk voort om de EU en het Europees Parlement druk uit te laten oefenen op China om via een dialoog een politieke oplossing voor Tibet te vinden. NSICT zal ook effectief gebruik maken van de bijeenkomsten van de EU-China-mensenrechtendialoog om de mensenrechten in Tibet onder de aandacht te blijven houden van de EU. 17

17 Nationale Regeringen en Parlementen In 21 breidde NSICT haar contacten binnen de nationale regeringen en parlementen uit, met name met de landen die het EU-voorzitterschap bekleedden, Spanje en België, en met Hongarije dat in 211 het voorzitterschap op zich zal nemen. Gedurende het jaar verzorgde NSICT briefings en leverde rapporten en aanbevelingen voorafgaand aan bezoeken van Europese politici aan China en Tibet en bij bilaterale ontmoetingen in Europa met Chinese delegaties. De Britse premier David Cameron verklaarde dat zijn regering bij China zal blijven aandringen op een substantiële dialoog met de Tibetaanse regering om een oplossing te vinden voor de Tibetaanse kwestie. Het is de enige manier om een blijvende en vreedzame oplossing te bewerkstellingen voor de problemen in Tibet. Ons belang is stabiliteit op de lange termijn. Dit kan alleen worden bewerkstelligd door respect voor mensenrechten en meer autonomie voor Tibetanen. David Cameron, 21 In juni was NSICT medeorganisator van een succesvolle Europese tour van Penpa Tsering, de voorzitter van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Hij bezocht acht Europese landen en sprak met regeringsleiders, parlementariërs en mensenrechtenorganisaties over de Tibetaanse democratie in ballingschap. NSICT organiseerde in oktober een ontmoeting tussen Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen, en het plaatsvervangend hoofd van de Aziëafdeling van Buitenlandse Zaken Jantinus Smallenbroek en senior beleidsmedewerkers van de Afdeling Mensenrechten. Gedurende het jaar verzorgde NSICT actuele informatie over Tibet aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken door briefings, rapporten en directe lobby. NSICT nam deel aan informatiebijeenkomsten van de Tweede Kamer en van de afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken. Tsering Jampa en Lhamo Tso bij Jantinus Smallenbroek, Buitenlandse Zaken oktober 21 18

18 Tsering Jampa overhandigt NSICT-petitie aan Mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger, Den Haag maart 21 In maart overhandigde NSICT tijdens het Movies that Matter Festival van Amnesty International aan Arjan Hamburger, de Mensenrechtenambassadeur, een petitie over de vrijlating van de politieke gevangene en filmmaker Dhondup Wangchen. In het najaar ontving NSICT in haar kantoor Lionel Veer (de nieuwe Mensenrechtenambassadeur), Jantinus Smallenbroek (plaatsvervangend hoofd van de afdeling Azië) en Edwin Keijzer (seniormedewerker van de Afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken) voor een uitgebreide briefing over Tibet. Het bezoek hing samen met de nieuwe aanstelling van de mensenrechtenambassadeur. In de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen organiseerde NSICT voor Penpa Tsering een Tibetaanse picknick met o.a. Kamerlid Harry van Bommel (SP) en aspirant Kamerlid Christa Meindersma (D66). De deelnemers discussieerden over wat de nieuwe Tweede Kamer de komende jaren kan doen voor de Tibetaanse kwestie. NSICT maakte een videoboodschap ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Dalai Lama. Prominente Nederlanders zoals Ruud Lubbers, Erica Terpstra, Harry van Bommel (SP), Mariko Peters (Groen Links), rabbijn Avraham SoetenChrista Meindersma, Tsering Jampa, Penpa Tsering en Harry van Bommel in NSICT-kantoor dorp, Paul Rosenmöller en Peter Slager (Bløf) spraken hun verjaardagswens en waardering uit voor de inspanningen van de Dalai Lama voor het zoeken naar een geweldloze oplossing en voor de wereldvrede uit. Op 1 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, overhandigde NSICT samen met andere Tibetorganisaties een petitie aan de Tweede Kamer. Hierin werd opgeroepen om een hoorzitting over de mensenrechten in Tibet en China te organiseren en om politieke aandacht te besteden aan de situatie van Tibetaanse asielzoekers in Nederland. Tsering Jampa overhandigt NSICT-petitie aan Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Den Haag 1 december 21 19

19 Resultaten en Ontwikkelingen In 21 spraken verscheidene nationale regeringen hun zorgen uit over de mensenrechtensituatie in Tibet. De Britse premier David Cameron stelde in een verklaring dat een substantiële dialoog de enige manier is voor een vreedzame oplossing voor Tibet. In Nederland nam de Mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger een NSICT-petitie aan over de politieke gevangene Dhondup Wangchen. Jantinus Smallenbroek, het plaatsvervangend hoofd van de Azië-afdeling van Buitenlandse Zaken, en twee seniormedewerkers van de afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken ontvingen Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. De Tweede Kamer nam een petitie aan waarin de Kamer uitsprak aandacht te zullen besteden aan de Tibetaanse asielzoekers in Nederland. De Tweede Kamer verzekerde dat ze de mogelijkheid gaat onderzoeken om in 211 een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet te organiseren. NSICT zal in 211 haar lobbywerkzaamheden bij de Nederlandse regering en bij andere Europese landen voortzetten. In dat verband zullen de landen die in 211 het roterende EU-voorzitterschap bekleden, Hongarije en Polen, extra aandacht krijgen. Voorafgaand aan het al geplande bezoek van Kamerleden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan China zal NSICT, samen met andere mensenrechtenorganisaties, werken aan de realisatie van een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet. International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) In 29 werd in Rome tijdens de vijfde World Parlementarian Conference on Tibet het International Network of Parliamentarians for Tibet opgericht. Parlementariërs uit 38 landen maken deel uit van dit netwerk. Het doel van INPaT is om internationale parlementaire initiatieven voor Tibet te coördineren en het biedt een platform voor de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen parlementariërs. Daarnaast is het doel van INPaT om de mondiale steun van regeringen voor de Tibetaanse zaak te vergroten en druk op China uit te oefenen om via een dialoog een vreedzame oplossing voor Tibet te vinden. Sinds de oprichting van INPaT in 29 fungeert NSICT als secretariaat voor INPaT. In 21 vonden er veel parlementaire initiatieven voor Tibet plaats, zoals resoluties, hoorzittingen en steunverklaringen in het Europees Parlement, het Amerikaanse Congres, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije, Nieuw Zeeland, Australië, Japan, India, Filippijnen, Cambodja, Canada, Noorwegen, Zwitserland en Zuid-Afrika. Tijdens de top van de G2 in juni in Toronto riep INPaT in een brief aan Stephen Harper, de premier van Canada, de leiders van de G2 op om Tibet op de agenda te plaatsen en er bij China op aan te dringen om de dialoog met de Tibetaanse regering in ballingschap te hervatten. 2

20 INPaT uitte in een brief aan de Chinese president Hu Jintao haar bezorgdheid over de verdwijning van de 11de Panchen Lama van Tibet. In december riep INPaT de Chinese autoriteiten nogmaals op om mensenrechtenexperts van de VN toe te laten tot Gedhun Choekyi Nyima, om informatie te verkrijgen over zijn verblijfplaats. In juni veroordeelde INPaT de Nepalese regering voor de gedwongen repatriëring van drie Tibetaanse vluchtelingen naar Tibet. Daarmee schond Nepal de Gentlemen s Agreement met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN uit Volgens deze overeenkomst moet de Nepalese regering de Tibetaanse vluchtelingen een vrije doorgang naar India bieden. Tijdens de viering in september van 5 jaar Tibetaanse democratie in ballingschap organiseerde NSICT een bezoek van leden van INPaT aan Bylakuppe, Zuid-India. Achttien parlementariërs namen aan de viering deel. De Dalai Lama nam tijdens deze viering een gouden onderscheiding van het Tibetaanse volk in ontvangst, waarmee de Tibetanen hun dankbaarheid toonden voor zijn leiderschap en inzet voor de democratie voor de Tibetanen in ballingschap. Meer dan 2. Tibetanen namen deel aan de festiviteiten. Tevens organiseerde NSICT in Bylakuppe een seminar over autonomie in Tibet. In de slotverklaring riep INPaT de Chinese regering op om het Tsering Jamp en INPaT-delgatie met Dalai Lama, Bylakuppe september 21 Memorandum for Genuine Autonomy for the Tibetan People uit 28 de basis te laten vormen voor een substantiële discussie met de Tibetaanse regering in ballingschap. Daarnaast besloot INPaT om in 211 een internationale conferentie over autonomie voor Tibet te organiseren. Het van Tibetaanse zijde gepresenteerde Memorandum on Autonomy is door China bestempeld als separatistisch document, dat is betreurenswaardig. Het is niet waar en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de wereld begrijpt en weet waar de Tibetanen om vragen. [ ] Wij hebben autonomie ervaren in onze Europese landen, waar het mogelijk was om minderheden te accepteren en het was toegestaan om hun taal, religie en educatie uit te oefenen. Thomas Mann Medevoorzitter INPaT Werkgroep en voorzitter Tibet InterGroep in het Europees Parlement, september 21 21

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 2011 Foto voorpagina: Monikken Katak-klooster, 2011 Tom Zwollo Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 2011

Nadere informatie

zich schuldig maken aan het stropen van beschermde diersoorten.

zich schuldig maken aan het stropen van beschermde diersoorten. Tibet J OURN A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t E L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 0 Prominente Tibetaanse activist veroordeeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag 2008 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet De kloof tussen etnisch-tibetanen en Han-Chinezen is sinds begin dit jaar groter geworden. Er vinden scherpe, uitgebreide controles

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Foto voorpagina: Yaks bij Nam Tso, foto Paul Hilkens Monniken maken zandmandala Mandaat NSICT De Nederlandse Stichting International Campaign

Nadere informatie

I -'"" 21 januari 2009, Amsterdam. Geachte leden van degemeenteraad,

I -' 21 januari 2009, Amsterdam. Geachte leden van degemeenteraad, Page 1 of 2 Joling, Wim Van: TSG [Henk@tibet.nu] Gemeente Haarlemmermeer Verzonden: donderdag 22 januari 2009 1311 9 Aan: Info Onderwerp: Verzoek tot solidariteit met Tibet Bijlagen: InfobriefvlaggenvoorTibet2009x.doc

Nadere informatie

Europees Parlement. roept de EU op om aandacht te schenken aan de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.

Europees Parlement. roept de EU op om aandacht te schenken aan de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t t w a a L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - v o o r j a a r 2 0 1 1 Monniken gevangen in

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 214 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 214 Inhoud Voorwoord 5 Over NSICT 7 1 Werken met Regeringen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx Zitting 2007-2008 2 juni 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Jan Roegiers en Flor Koninckx betreffende vrijheden en mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen Dit voorstel van

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting 2013 International Campaign for Tibet Jaarverslag Foto voorpagina: Schilderij van Sonam Lhundup (geboren in 1976 in Kham, Oost-Tibet) Nederlandse Stichting International Campaign

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - Afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International Afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

Solidair met het Tibetaanse volk: Op 10 maart 2008 wappert de vlag van Tibet op gemeentehuizen en stads kantoren

Solidair met het Tibetaanse volk: Op 10 maart 2008 wappert de vlag van Tibet op gemeentehuizen en stads kantoren pagina 1 van 2 Gilat, Ronna Van: Tibet Support Groep-NL [info@tibet.nu] Verzonden: maandag 18 februari 2008 18:40 Aan: 'Tibet Support Groep N L' Onderwerp: Solidair met het Tibetaanse volk Bijlagen: l

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T

N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T Tibet J O U R N A A L N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T T W A A L F D E J A A R G A N G - N U M M E R 3 - N A J A A R 2 0 1 1 Parlementariërs veroordelen

Nadere informatie

Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken

Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken P7_TA(2011)0474 Tibet, met name zelfverbranding door nonnen en monniken Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over Tibet, in het bijzonder de zelfverbranding van nonnen en monniken Het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

[Ondertekenaar 1] [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

[Ondertekenaar 1] [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z19019 Datum 17 november

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd.

Repressie duurt voort in Kirti. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd P.1 P.2 P.5 P.4 P.6. Lobsang Sangay als premier geïnaugureerd. Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t t w a a L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 1 Lobsang Sangay als premier

Nadere informatie

Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden

Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Tibet Journaal a c h t s t e j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 0 7 Petitie aan de Tweede Kamer aangeboden

Nadere informatie

Kibbelen over mensenrechten

Kibbelen over mensenrechten Tekst: Ingrid d Hooghe Kibbelen over mensenrechten EU en China op zoek naar de beste manier van samenwerking 18 KIBBELEN OVER MENSENRECHTEN China Nu 2010-1 De opkomst van China als economische grootmacht

Nadere informatie

In onderstaand tabel zijn een aantal gegevens van de instelling overzichtelijk weergegeven.

In onderstaand tabel zijn een aantal gegevens van de instelling overzichtelijk weergegeven. Stichting Arti Media Publicatie 2016 De naam van de instelling De naam van de instelling is Stichting Arti Media. Stichting Arti Media houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin

Nadere informatie

de Dalai Lama opent WPCT, Ottawa, april 2012

de Dalai Lama opent WPCT, Ottawa, april 2012 Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t D E R T I E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 2 World Parliamentarian Convention

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

Vandaag is het 51 jaar geleden dat de vreedzame Tibetaanse Volksopstand plaatsvond tegen de communistische Chinese onderdrukking in Tibet.

Vandaag is het 51 jaar geleden dat de vreedzame Tibetaanse Volksopstand plaatsvond tegen de communistische Chinese onderdrukking in Tibet. Tibet J OURN A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t E L F d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - V O O R j a a r 2 0 1 0 Verklaring van de Dalai Lama

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

Tibet J O U R N A A L. Europa voor Tibet

Tibet J O U R N A A L. Europa voor Tibet Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t V E E R T I E N d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - V O O R J A A R 2 0 1 3 Europa voor Tibet

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000 Nr. 83

Nadere informatie

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran De onderstaande tabel biedt een overzicht van de activiteiten van de Speciale VN-Vertegenwoordigers en Rapporteurs

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Ti b e t Jo u r n a a l

Ti b e t Jo u r n a a l N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t Ti b e t Jo u r n a a l n e g e n d e j a a r g a n g - n u m m e r 1 - v o o r j a a r 2 0 0 8 Beijing 2008: Race

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

CHELSEA MANNING SCHRIJF VOOR CLEMENTIE

CHELSEA MANNING SCHRIJF VOOR CLEMENTIE CHELSEA MANNING SCHRIJF VOOR CLEMENTIE CHELSEA MANNING (1987) uit de Verenigde Staten werd eind 2013 tot 35 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze had geheime informatie gelekt naar de mensenrechten-schendingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Aardbeving treft ook Tibet

Aardbeving treft ook Tibet N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t N E G E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - Z O M E r 2 0 0 8 Aardbeving treft ook Tibet De wereld schrok 12 mei

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking -

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking - Pagina 1 Groep 8 Colofon China - De geschiedenis en cultuur van Peking - Leerling - informatie Inleiding In deze les gaan wij het hebben over de Chinese stad Peking. We kijken met elkaar naar een stukje

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

COLLOQUIUM. Vrijdag 27 februari 2004. van 9.00u tot 19.00u

COLLOQUIUM. Vrijdag 27 februari 2004. van 9.00u tot 19.00u COLLOQUIUM Vrijdag 27 februari 2004 van 9.00u tot 19.00u Europese antiterrorisme wetgevingen en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden Progress Lawyers Network i.s.m. I.A.P.L. (International

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Lhamo Tashi (begin twintig), 17 sept. Tsoe, Gansu. Sangye Khar (mid dertig), 16 dec. Amchok, Gansu

Lhamo Tashi (begin twintig), 17 sept. Tsoe, Gansu. Sangye Khar (mid dertig), 16 dec. Amchok, Gansu Tibet N I E U W S B R I E F V A N I N T E R N A T I O N A L C A M P A I G N F O R T I B E T JOURNAAL V I J F T I E N D E J A A R G A N G - N U M M E R Zelfverbrandingen in Tibet Sinds de laatste update,

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong

AANGENOMEN TEKSTEN. De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(2016)0045 De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2016 over de zaak van de vermiste boekhandelaars

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Chinese veiligheidstroepen tijdens viering

Chinese veiligheidstroepen tijdens viering Tibet J O U R N A A L N i e u w s b r i e f v a n I n t e r n a t i o n a l C a m p a i g n f o r T i b e t v e e r T I E N D E j a a r g a n g - n u m m e r 2 - z o m e r 2 0 1 3 Monniken in hoofd geschoten

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet

Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet Tibet N E U W S B R E F V A N N T E R N A T O N A L C A M P A G N F O R T B E T JOURNAAL Z E S T E N D E J A A R G A N G - N U M M E R 1 Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Ronde Indonesië. De antwoorden

Ronde Indonesië. De antwoorden Ronde Indonesië De antwoorden 1 INDONESIE Vraag 1) Indonesië is het land met: #a. de meeste moslims. b. op één na de meeste moslims. c. op twee na de meeste moslims. Volgens cijfers uit 2010 heeft Indonesië

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind

AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind AO China Woensdag 11 juni 2008 J. Voordewind We moeten ons uitspreken en de problemen zichtbaar maken. Omdat mensen in China zich niet kunnen uitspreken. Duizenden broeders en zusters verdienen een stem.

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 1 juli 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 15 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 12, 13, 15, 18 DEF i.v.m. agendapunt 8, 15 EU i.v.m. agendapunt 16,

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 29 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16, 18 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 KR i.v.m.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016 JAARVERSLAG 2016 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Noord Afrika en Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

JMA jaarkader. 2014-2015 concept

JMA jaarkader. 2014-2015 concept JMA jaarkader 2014-2015 concept INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 - Doelen voor 2014-2015...3 Van ABP naar hernieuwde samenwerking Milieudefensie...3 Positioneringstraject...3 Criteria partnerships...3

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren,

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren, Toespraak H.E. Ms. M.W.J.A. Tanya van Gool, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname Voor de gelegenheid van Parlementair Regionaal Seminar: Internationale Veiligheid: De

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999)

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999) Speech van de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, ter gelegenheid van de uitreiking van de mensenrechtentulp, op 31 januari 2012 in Het Spaansche Hof te Den Haag. Wij zijn hier in dit fraaie

Nadere informatie