Subsidiereglement duurzaam bouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiereglement duurzaam bouwen"

Transcriptie

1 Subsidiereglement duurzaam bouwen Wat is duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen steunt op drie principes: Ga zo efficiënt mogelijk om met energie, water, ruimte en materialen. Gebruik zoveel mogelijk duurzame materialen en bronnen. Beperk de vraag tot het essentiële, tot de werkelijke behoefte. Wie ervoor kiest om duurzaam te bouwen of te verbouwen krijgt van de stad via het subsidiereglement een extra duwtje in de rug. Wat komt in aanmerking? Het reglement geeft subsidies bij renovatie van de woning voor: het vervangen van enkel of dubbel glas door superisolerende beglazing het plaatsen van (bijkomende) dak-, vloer- en buitenmuurisolatie met gebruik van gewone isolatiematerialen. Het reglement geeft subsidies bij renovatie van de woning en bij nieuwbouw voor: het plaatsen van (bijkomende) dak-, vloer- en buitenmuurisolatie met gebruik van isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen het plaatsen van een zonneboiler het plaatsen van een (combi)warmtepompsysteem het gebruik van FSC-gelabeld hout voor daktimmerwerk en buitenschrijnwerk het gebruik van natuurverven en aanverwante afwerkingsproducten voor binnen- en/of buitentoepassingen.

2 Artikel 1: definities Duurzaam bouwen: bouwen met aandacht voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen en bronnen en waarbij zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, water en ruimte. Bio-ecologisch bouwmateriaal: een bouwmateriaal dat bestaat uit (quasi) onuitputtelijke en/of nagroeibare basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig mogelijk chemische toevoegstoffen, zonder zware milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Woning: Bestaande woning: Nieuwe woning: Eigenaar-bewoner: Eigenaar-niet-bewoner: Huurder: Erkend aannemer: Hoogrendementsbeglazing: Veranda: Buitenmuur: onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een persoon of een groep van samenlevende personen, al dan niet in gezinsverband. In de geest van dit reglement worden afzonderlijke woongelegenheden in een meergezinswoning gedefinieerd als woning. een onroerend goed waarvan het bouwjaar minstens 5 jaar geleden is. Het bouwjaar is het eindjaar volgens de kadastrale legger op het ogenblik van de aanvraag. een onroerend goed waarvoor een geldige stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van de woning werd afgeleverd de afgelopen 5 jaar. de eigenaar van de woning gebruikt de woning als hoofdverblijfplaats. de eigenaar verhuurt de woning of geeft het gebruik van de woning aan een persoon of een groep van samenlevende personen, al dan niet in gezinsverband. persoon of groep van samenlevende personen, al dan niet in gezinsverband, die overeenkomstig een geregistreerde huurovereenkomst de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats. De erfpachter of vruchtgebruiker wordt in dit reglement beschouwd als huurder en moet geen huurovereenkomst voorleggen. een geregistreerde aannemer, die in orde is met de btw en een registratienummer gekregen heeft van de overheid (wordt vermeld op de documenten van de aannemer). superisolerende beglazing glas dat het warmteverlies door de ramen aanzienlijk vermindert in vergelijking met enkele beglazing of met gewoon dubbel glas. uitbouw van de woning, waarvan de verticale wanden hoofdzakelijk bestaan uit ramen en het dak gesloten en doorzichtig is, zonder roofing. muur die in contact staat met de buitenlucht of met een nietverwarmde of niet tegen vocht beschermde ruimte. U-waarde: warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel (W/m 2 K) (vroeger k-waarde). Dit is de isolatiewaarde van bijvoorbeeld beglazing. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

3 -waarde (lambda-waarde): R-waarde: Nagroeibare grondstof: Zonneboiler: Fotovoltaïsche zonnepanelen: FSC-label: Buitenschrijnwerk: Warmtepompsysteem: COP: Natuurverf: VIBE vzw: warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal (W/mK). De λ-waarde geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt. Hoe lager de λ-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. warmteweerstandscoëfficient van een materiaal (m 2 K/W). De R-waarde wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal (d, in meter) te delen door de λ-waarde ervan, met R = d/λ. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de isolatielaag isoleert. elke grondstof die gekweekt kan worden op aarde. Deze grondstoffen komen uit bosbouw en/of landbouw en zijn plantaardig of dierlijk. systeem waarbij warm water wordt aangemaakt door zonnewarmte. De zonnestraling wordt opgevangen door een zonnecollector op het dak van de woning. PV (photovoltaic)-panelen. Systeem dat zonlicht omzet in elektrische energie via zonnecellen die geschakeld zijn in zonnepanelen. een FSC (Forest Stewardship Council)-label op een product toont aan dat dit product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Enkel bedrijven die in het bezit zijn van een Chain of Custody-certificaat mogen hout(producten) met FSC-label verkopen. Meer info: houten timmerwerk uitgevoerd in verticale vlakken van de woning, bijvoorbeeld raamwerk, deuren en gevelplanken. Terrasplanken en tuinmeubilair komen niet in aanmerking. systeem dat warmte op relatief laag temperatuurniveau onttrekt aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeeft. Coefficient of Performance, globale prestatiecoëfficiënt. De winstfactor van een warmtepomp: de verhouding van de geleverde nuttige energie ten opzichte van de opgenomen elektrische energie van de compressor. Bijvoorbeeld: COP = 3: voor elke kwh elektriciteit die de compressor verbruikt, wordt 3 kwh nuttige warmte geleverd. elke verf die voor het overgrote deel bestaat uit natuurlijke grondstoffen. Hiermee wordt bedoeld: oppervlaktedelfstoffen en nagroeibare grondstoffen. Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen & Wonen VIBE vzw promoot mens- en milieuvriendelijke bouwwijzen en woonvormen bij ontwerpers, aannemers, handelaars, consumenten, Meer info:

4 Artikel 2: algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks in het stadsbudget uitgetrokken kredieten, zal een stedelijke subsidie voor duurzaam bouwen verleend worden voor de uitvoering van werken opgesomd onder de punten 1 tot en met 7, uitgevoerd in woningen op het grondgebied van Sint-Niklaas met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, bedraagt hierbij maximum EUR. De punten 1 en 2 zijn enkel geldig voor werken uitgevoerd in bestaande woningen. De punten 3, 4, 5, 6 en 7 zijn geldig voor werken uitgevoerd in bestaande en nieuwe woningen. 1) Het vervangen van enkel of dubbel glas door hoogrendementsbeglazing De stedelijke subsidie bedraagt 10 EUR per m² met een maximum van 500 EUR per woning, op voorwaarde dat: - het glas een U-waarde heeft van maximaal 1,1 W/m²K; - het geen veranda betreft; - de U-waarde vermeld staat op de factuur. 2) Het plaatsen van (bijkomende) isolatie a. Het plaatsen van (bijkomende) dakisolatie Er wordt een subsidie toegekend van 10 % van de gefactureerde kosten van het isolatiemateriaal en de plaatsing ervan, met een maximum van 500 EUR per woning, behoudens het gebruik van nagroeibare grondstoffen waarvoor de subsidieregeling geldt zoals bepaald onder punt 3 van dit artikel. Volgende voorwaarden zijn geldig: - de dakisolatie heeft een R-waarde groter dan of gelijk aan 4 m²k/w ; - de R-waarde en de dikte van het isolatiemateriaal moeten op de factuur vermeld staan.

5 Indien het een onbewoonde zolder betreft, wordt de vloer van de zolder aangezien als dakisolatie. Enkel woongelegenheden, direct onder het dak gelegen, komen in aanmerking voor deze subsidie. De gebruikte isolatiematerialen moeten voorkomen in de databanklijsten van Butgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) en/of NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). b. Het plaatsen van (bijkomende) vloerisolatie Er wordt een subsidie toegekend van 10 % van de gefactureerde kosten van het isolatiemateriaal en de plaatsing ervan, met een maximum van 500 EUR per woning, behoudens het gebruik van nagroeibare grondstoffen waarvoor de subsidieregeling geldt zoals bepaald onder punt 3 van dit artikel. Volgende voorwaarden zijn geldig: - de vloerisolatie heeft een R-waarde groter dan of gelijk aan 2 m²k/w; - de R-waarde en de dikte van het isolatiemateriaal moeten op de factuur vermeld staan. Indien het een onbewoonde zolder betreft, wordt de vloer van de zolder aangezien als dakisolatie. De gebruikte isolatiematerialen moeten voorkomen in de databanklijsten van Butgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) en/of NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). c. Het plaatsen van (bijkomende) buitenmuurisolatie Er wordt een subsidie toegekend van 10 % van de gefactureerde kosten van het isolatiemateriaal en de plaatsing ervan, met een maximum van 500 EUR per woning, behoudens het gebruik van nagroeibare grondstoffen waarvoor de subsidieregeling geldt zoals bepaald onder punt 3 van dit artikel. Volgende voorwaarden zijn geldig: - in het geval van spouwmuurisolatie: de R-waarde van het gebruikte materiaal is groter dan of gelijk aan 1,3 m²k/w;

6 - in het geval van isolatie van binnen- of buitenzijde van de buitenmuur: de R-waarde van het gebruikte materiaal is groter dan of gelijk aan 2 m²k/w; - de R-waarde, het feit of het over spouwmuurisolatie of isolatie van binnen- of buitenzijde van de buitenmuur gaat en de dikte van het isolatiemateriaal moeten op de factuur vermeld staan. De gebruikte isolatiematerialen moeten voorkomen in de databanklijsten van Butgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) en/of NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). 3) Het plaatsen van (bijkomende) isolatie uit nagroeibare grondstoffen Volgende isolatiematerialen vallen onder de noemer nagroeibaar: Cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen) Houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen) Vlasisolatie (op rol of halfstijve platen) Hennepisolatie (op rol of halfstijve platen) Kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden) Schapenwolisolatie Pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat) Stro en stroleem Isolatie op basis van een combinatie van deze materialen. Indien de gebruikte producten voorkomen op de databanklijst van VIBE vzw komen de producten steeds in aanmerking voor subsidie. In geval van een nieuw product dat niet voorkomt in de databank, stelt de bevoegde ambtenaar vast of het product voldoet aan de criteria voor bio-ecologische isolatiematerialen. Indien niet voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden voor de R- waarde, geldt de subsidie met bijbehorende voorwaarden vermeld onder punt 2 van dit artikel.

7 a. (Bijkomende) dakisolatie uit nagroeibare grondstoffen Er wordt een subsidie toegekend van 15 % van de gefactureerde kosten van het isolatiemateriaal en de plaatsing ervan met een maximum van 800 EUR per woning, onder volgende voorwaarden: - de dakisolatie moet een R-waarde hebben groter dan of gelijk aan 5 m²k/w; - de R-waarde en de dikte van het isolatiemateriaal moeten op de factuur vermeld staan. Indien het een onbewoonde zolder betreft, wordt de vloer van de zolder aangezien als dakisolatie. Enkel woongelegenheden, direct onder het dak gelegen, komen in aanmerking voor deze subsidie. b. (Bijkomende) vloerisolatie uit nagroeibare grondstoffen Er wordt een subsidie toegekend van 15 % van de gefactureerde kosten van het isolatiemateriaal en de plaatsing ervan met een maximum van 800 EUR per woning, onder volgende voorwaarden: - de vloerisolatie heeft een R-waarde groter dan of gelijk aan 3 m²k/w; - de R-waarde en de dikte van het isolatiemateriaal moeten op de factuur vermeld staan. Indien het een onbewoonde zolder betreft, wordt de vloer van de zolder aangezien als dakisolatie. c. (Bijkomende) buitenmuurisolatie uit nagroeibare grondstoffen Er wordt een subsidie toegekend van 15 % van de gefactureerde kosten van het isolatiemateriaal en de plaatsing ervan met een maximum van 800 EUR per woning, onder volgende voorwaarden: - de buitenmuurisolatie heeft een R-waarde groter dan of gelijk aan 3 m²k/w; - de R-waarde en de dikte van het isolatiemateriaal moeten op de factuur vermeld staan.

8 4) Het plaatsen van een zonneboiler Er wordt een forfaitair bedrag van 500 EUR per woning toegekend, op voorwaarde dat: - de installatie goed gedimensioneerd is; - de zonneboiler gebruikt wordt voor het verwarmen van sanitair water en/of voor het verwarmingssysteem. De premie geldt niet voor het verwarmen van een zwembad; - de collector getest is volgens en conform de norm EN is of één systeem uit het gamma van geprefabriceerde systemen getest is volgens en conform de norm EN is; - bovenvermelde gegevens op de factuur vermeld staan. De aanvrager zal op eenvoudig verzoek alle inlichtingen verstrekken over de installatie. 5) Het plaatsen van een warmtepompsysteem a. Er wordt een subsidie toegekend van 15 % op de gefactureerde kosten voor een warmtepompsysteem voor de verwarming van sanitair water met een maximum van 500 EUR per woning. b. Er wordt een forfaitair bedrag toegekend van 750 EUR per woning voor een warmtepompsysteem voor de verwarming van de woning. c. Er wordt een forfaitair bedrag toegekend van EUR per woning voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en verwarming van sanitair water. Voorwaarden: Warmtepompsysteem voor de verwarming van sanitair water De subsidie wordt toegekend, op voorwaarde dat: - de COP minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3; - bovenvermelde gegevens vermeld staan op de factuur;

9 - de warmtepomp niet wordt gebruikt voor het verwarmen van een zwembad. Warmtepompsysteem voor enkel woningverwarming en warmtepompsysteem voor woningverwarming én verwarming van sanitair water (combiwarmtepompsysteem) De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat: - de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw; - water zorgt voor de warmteafgifte; - de COP van de warmtepomp minstens 3,5 bedraagt, gemeten volgens EN 14511; - bovenvermelde gegevens vermeld staan op de factuur; - de warmtepomp niet wordt gebruikt voor het verwarmen van een zwembad. De warmtepompsystemen worden door een erkende aannemer geïnstalleerd volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE). 6) Het gebruik van FSC-gelabeld hout of een gelijkwaardig label voor daktimmerwerk en buitenschrijnwerk Er wordt een forfaitair bedrag van 250 EUR per woning toegekend, op voorwaarde dat: - het FSC-label, of een gelijkwaardig label aantoont dat het hout afkomstig is van bossen waarvan het duurzaam beheer door een onafhankelijke instelling volgens internationaal erkende criteria werd gecertificeerd. - het label duidelijk vermeld staat op de factuur.

10 7) Het gebruik van natuurverven en aanverwante afwerkingsproducten voor binnen- en/of buitentoepassingen Er wordt een subsidie toegekend van 15 % van de gefactureerde kosten met een maximum van 250 EUR per woning. De subsidie is toepasbaar op het gebruik van volgende producten: Verven, lakken, vernissen, beitsen en aanverwante Oliën, wassen en aanverwante Leempleisters. Indien de gebruikte producten voorkomen op de databanklijst van VIBE vzw komen de producten steeds in aanmerking voor subsidie. In geval van een nieuw product dat niet voorkomt in de databank, stelt de bevoegde ambtenaar vast of het product voldoet aan de criteria voor natuurverven. Artikel 3 De aanvrager moet een natuurlijke persoon zijn. Voor elke subsidie voorzien in artikel 2, kan slechts één natuurlijke persoon een aanvraag indienen. Deze natuurlijke persoon is de eigenaar-bewoner, de eigenaarniet-bewoner of de huurder van een woning. Artikel 4 De werken mogen uitgevoerd worden in eigen beheer of door een erkende aannemer. De installatie van een warmtepompsysteem moet echter gebeuren door een erkende aannemer. Artikel 5 Voor elk van de werken bedoeld in artikel 2, kan slechts eenmaal per 10 jaar en per woning een stedelijke premie aangevraagd worden. Artikel 6 De subsidies voorzien in artikel 2 mogen onderling gecumuleerd worden. Deze subsidies zijn ook cumuleerbaar met andere bouw- of renovatiesubsidies (zowel federale, Vlaamse, provinciale, als andere) maar niet met andere stedelijke premies.

11 Artikel 7 De subsidie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken en uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. Hierop zal geen enkele afwijking worden toegestaan, behoudens de bijzondere bepalingen in artikel 14. De subsidie moet worden aangevraagd door de eigenaar of huurder van de woning. Indien de huurder een aanvraag verricht, moet hierbij een overeenkomst gevoegd worden waaruit blijkt dat de eigenaar van de woning: - instemt met de geplande werken - hem een recht van gebruik en genot van de woning waarborgt gedurende een termijn van minimum 6 jaar ingaande op de dag dat met de werken wordt gestart - voor de bedoelde periode afziet van huurverhoging (uitgezonderd de indexaanpassingen) of vergoeding op grond van de uit te voeren renovatiewerken. Artikel 8 Het totaal bedrag van de bekomen stedelijke subsidie mag nooit hoger zijn dan 90 % van de gefactureerde kosten. Is dit wel het geval, dan zal de stedelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 90 %. De totale stedelijke subsidie duurzaam bouwen zal maximaal EUR per woning bedragen, binnen een periode van 10 jaar. Artikel 9 De aanvrager verbindt zich ertoe, behoudens in het geval waarin hij als eigenaar van de woning waarin of waaraan de installatie is geplaatst dit goed verkoopt, en behoudens het geval van onherstelbare slijtage of beschadiging ongeacht de oorzaak ervan, de installatie vermeld onder artikel 2, punten 4 en 5 niet te verwijderen, te verkopen of buiten gebruik te stellen binnen een termijn van 10 jaar nadat de subsidie(s) werd(en) bekomen. Bovendien moet de aanvrager de installatie gebruiken en onderhouden als een goede huisvader en deze in optimale staat van werking houden. De vaststelling van inbreuken op het bovenstaande, kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de toekende subsidie inclusief verwijlinteresten.

12 Artikel 10 De aanvraag van de stedelijke subsidie gebeurt aan de hand van een formulier dat daartoe door het stadsbestuur van Sint-Niklaas ter beschikking gesteld wordt. Artikel 11 De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld of de subsidieaanvraag is goedgekeurd. Artikel 12 De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s) en/of de aankoopfacturen van de materialen in het geval van aanvragers die de werken zelf uitvoeren. Deze officiële facturen moeten het bewijs omvatten dat voldaan werd aan de technische voorwaarden (U-waarde, R-waarde, dikte isolatie, ). De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum, naam van de aanvrager van de subsidie én met vermelding van het adres waar de werken zijn uitgevoerd, teneinde controle mogelijk te maken. Bestelbons, leveringsbons en kastickets worden niet als aankoopbewijs aanvaard. Indien binnen een periode van 3 maanden na het opvragen van ontbrekende gegevens door de stedelijke diensten, deze ontbrekende gegevens niet door de aanvrager werden bezorgd, wordt de aanvraag nietig verklaard. Artikel 13 De aanvrager van de stedelijke subsidie moet toelating geven aan de aangestelde ambtenaren van de stedelijke diensten, tot het ter plaatse controleren van de door hen verstrekte gegevens. Weigering van deze controle brengt het verval van het recht op een stedelijke subsidie met zich mee.

13 Artikel 14 Bij afkeuring van de aanvraag of van de installatie heeft de particulier steeds de mogelijkheid aanpassingen uit te voeren of bijkomende gegevens te bezorgen om alsnog in aanmerking te komen voor de subsidie. De termijn waarbinnen de subsidie moet aangevraagd worden, kan wegens aanpassingswerken eenmalig met 3 maanden verlengd worden. Artikel 15 Behoudens de bijzondere bepalingen in artikel 14 wordt een tweede aanvraag voor dezelfde werken of installatie binnen de 10 jaar steeds onontvankelijk verklaard. Artikel 16 Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement zullen zonder verhaal door het college van burgemeester en schepenen beslecht worden. Artikel 17 Dit reglement treedt in voege op 1 april Het subsidiereglement duurzaam bouwen vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2009, wordt bij het in voege treden van dit reglement opgeheven. Artikel 18 Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit reglement belast.

14 Meer info: Dienst leefmilieu Cel duurzaamheid Interessante links:

Subsidiereglement duurzaam bouwen

Subsidiereglement duurzaam bouwen Subsidiereglement duurzaam bouwen Wat is duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen steunt op drie principes: Ga zo efficiënt mogelijk om met energie, water, ruimte en materialen. Gebruik zoveel mogelijk duurzame

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Reglement Duurzaam bouwen

Reglement Duurzaam bouwen Reglement Duurzaam bouwen Art. 1.- Definities Duurzaam bouwen bouwen met aandacht voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen en bronnen en waarbij zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie,

Nadere informatie

Punt: Beslissing houdende goedkeuring van een gemeentelijk subsidiereglement in het kader van het gebruik van duurzame ecologische bouwmaterialen.

Punt: Beslissing houdende goedkeuring van een gemeentelijk subsidiereglement in het kader van het gebruik van duurzame ecologische bouwmaterialen. Punt: Beslissing houdende goedkeuring van een gemeentelijk subsidiereglement in het kader van het gebruik van duurzame ecologische bouwmaterialen. De Raad, Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie.

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Definities: Woning:onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende

Nadere informatie

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie,

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, latie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas, en de plaatsing van een

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

6. Huisvesting: b. Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling

6. Huisvesting: b. Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 29 januari 2016 huisvesting (CG) 6. Huisvesting: b. Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers;

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers; De raad, Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011; Overwegende dat het subsidiereglement

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED SUBSIDIEREGLEMENT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN ihkv het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ voor de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2016 Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 16. Huisvesting: verordening houdende vaststelling van een stedelijke premie wonen boven winkels: wijziging De raad, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 Dienst Leefmilieu Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: woning: huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door

Nadere informatie

STADSBESTUUR TIELT WEST-VLAANDEREN. UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004

STADSBESTUUR TIELT WEST-VLAANDEREN. UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004 STADSBESTUUR TIELT 8700 - WEST-VLAANDEREN UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004 Tegenwoordig: VAN DAELE, Burgemeester-Voorzitter; VANNIEUWENHUYZE,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:...

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:... Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

GRONDEN. Voorgeschiedenis

GRONDEN. Voorgeschiedenis Gemeente Mol Gemeenteraad Aanwezig: uittreksel Burgemeester-voorzitter P. Rotthier Schepenen H. Schoofs, R. Kerstens, P. Van Rompaey, L. Van Craenendonck, M. Luyckx, C. Verdonck, P. Berghmans, W. Caeyers

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie dakisolatie Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie dakisolatie Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie dakisolatie Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een energiezuinige renovatie

Wedstrijdreglement Win een energiezuinige renovatie Wedstrijdreglement Win een energiezuinige renovatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied...

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor ALTERNATIEVE ENERGIE (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke,

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

REGLEMENT. Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie. Artikel 1: definities

REGLEMENT. Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie. Artikel 1: definities REGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie Artikel 1: definities Voor de toepassing van dit reglement gelden de hierna vermelde begrippen: - Fotovoltaïsche

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Energiepremies die u geld blijven opbrengen

Energiepremies die u geld blijven opbrengen Energiepremies die u geld blijven opbrengen Spaar voor de toekomst. De stad en uw netbeheerder helpen u energie sparen in 2012. 2 EcoHuis Antwerpen Energiepremies aanvragen is gemakkelijk De stad Antwerpen

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Info-avond. Samenaankoop dakisolatie Neerpelt

Info-avond. Samenaankoop dakisolatie Neerpelt Info-avond Samenaankoop dakisolatie Neerpelt INHOUD 1. Inleiding 2. Renoveren voor de toekomst - BEN 3. Dakisolatie 4. Inschrijvingsformulier 5. Groepsaankoop dakisolatie INLEIDING Limburg Klimaatneutraal

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

48. Toelagen Duurzaam (ver)bouwen

48. Toelagen Duurzaam (ver)bouwen 48. Toelagen Duurzaam (ver)bouwen OVERWEGEND GEDEELTE: Bevoegdheid Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42, 1 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de volheid

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Premie voor de plaatsing van muurisolatie Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE

Premie voor de plaatsing van muurisolatie Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Premie voor de plaatsing van muurisolatie Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst Leefmilieu,

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Artikel 1 Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur met ingang van 1 maart 2016 binnen de perken van de jaarlijkse daartoe

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie te wijzigen.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie te wijzigen. GEMEENTELIJKE VERBETERINGS- OF SLOOPPREMIE Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 16/12/2014 ARTIKEL 1: De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie