OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF NIBE-SVV Examens, 2011

2 1. Nederland kent naast sociale verzekeringen een aantal sociale voorzieningen. Wat is een voorbeeld van een sociale voorziening? A. Algemene kinderbijslagwet (AKW). B. Algemene ouderdomswet (AOW). C. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). 2. Recyclebedrijf Van de Wetering sluit via een tussenpersoon een brandverzekering. De verzekeraar besluit het risico onder te brengen bij Swiss Re, een grote herverzekeraar. Wie moet Van de Wetering aanspreken bij schade? A. De verzekeraar. B. De herverzekeraar. C. De tussenpersoon. 3. Wat is een kernbegrip bij prudentieel toezicht? A. Betrouwbaarheid. B. Solvabiliteit. C. Zorgplicht. 4. Erwin heeft een assurantiekantoor, maar hij heeft zelf GEEN vergunning. Erwin werkt onder de vergunning van een verzekeraar. Hij biedt ook producten van deze verzekeraar aan. Erwin is een A. gebonden tussenpersoon. B. loondienstagent. C. verbonden tussenpersoon. 5. Egbert heeft brandschade in de keuken door oververhitting van het frituurvet. Tijdens het onderzoek naar de omvang van de schade ontdekt de verzekeraar dat Egbert in zijn aangebouwde garage oude auto s opknapt. Daar komt veel brandgevaarlijk laswerk bij kijken. Omdat het om een hobby gaat, heeft Egbert het nooit gemeld. Heeft de ontdekking van deze omstandigheden gevolgen voor de afhandeling van de schade? A. Nee, want de schade is niet veroorzaakt door laswerkzaamheden. B. Ja, de verzekeraar mag de schadebehandeling aanpassen. C. Ja, de verzekeraar hoeft de schade NIET in behandeling te nemen. NIBE-SVV Examens,

3 6 Anne heeft een mooie collectie Friese staartklokken. Om er zeker van te zijn dat alle spullen goed zijn verzekerd, heeft Anne naast een inboedelverzekering sinds kort ook een kostbaarhedenverzekering lopen. beide verzekeringen kennen een na-uclausule. Bij een inbraak wordt een aantal klokken gestolen. Welke verzekeraar moet dekking verlenen? A. De inboedelverzekeraar als oudste verzekeraar. B. De kostbaarhedenverzekeraar als specifieke verzekeraar voor de klokken. C. De verzekeraar die door Anne als eerste wordt aangesproken. 7. Hannah heeft brandschade in de keuken. Ze meldt de schade bij haar brandverzekeraar. Deze stelt bij de schadeafhandeling vast dat Hannah is onderverzekerd. Wat keert de verzekeraar uit? A. Niets. B. Een evenredig deel van de schade. C. De volledige schade. 8. Traffic bv is een transportbedrijf. Omdat het bedrijf beroepsmatig goederen vervoert, sluit Traffic bv een goederentransportverzekering. Met de verzekeraar komt het bedrijf een franchise overeen van EUR 2.500,- per transport. Tijdens een transport is er een schade van EUR 4.000,-. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? A. EUR 1.500,-. B. EUR 2.500,-. C. EUR 4.000,-. 9. Ali en Bente hebben een huis gekocht. Ze besteden veel aandacht aan de tuin. Het paradepaardje is de luxe tuinset. Ali en Bente willen de tuinset verzekeren tegen diefstal. Welke verzekering kunnen zij hiervoor afsluiten? A. Kostbaarhedenverzekering. B. UGV. C. UGV Wat verstaat de brandverzekeraar onder schade door overspanning? A. Breekschade door blikseminslag. B. Inductieschade door blikseminslag. C. Koude schade door blikseminslag. 11. Wat is het totale verzekerbaar belang op een bedrijfsschadeverzekering? A. De brutowinst. B. De gederfde winst. C. De vaste kosten. NIBE-SVV Examens,

4 12. Welke kosten vormen bedrijfsschade op een bedrijfsschadeverzekering? A. Salarissen. B. Transportkosten. C. Verpakkingskosten. 13. Bij schuldaansprakelijkheid moet de benadeelde A. alleen de schuld bewijzen van de schadeveroorzaker. B. alleen aantonen dat hij schade heeft. C. zowel de schuld van de veroorzaker bewijzen als zijn schade aantonen. 14. Karlijn (12 jaar) rijdt onderweg naar huis met de fiets een voetganger aan. De voetganger loopt daarbij zaak- en letselschade op. Wie is of zijn aansprakelijk voor de schade? A. Alleen Karlijn. B. Alleen de ouders van Karlijn. C. Zowel Karlijn als haar ouders. 15. Vince (20 jaar) woont voor zijn studie op kamers in Nijmegen. In de avonden verdient hij wat bij in de horeca. Door een foutje beschadigt Vince de kleding van een klant. Vince heeft zelf geen AVP, maar zijn ouders wel. Kan Vince een beroep doen op de AVP-verzekeraar van zijn ouders? A. Ja, de aansprakelijkheid van Vince is altijd gedekt op de AVP. B. Nee, de aansprakelijkheid van Vince is NIET gedekt, want hij is meerderjarig en uitwonend. C. Ja, de aansprakelijkheid van Vince is gedekt, maar in dit geval alleen subsidiair. 16. Wende en Maud zijn zusjes. Ze spelen samen met de Barbiepoppen van Maud. Als ze ruzie krijgen, trekt Wende uit boosheid het hoofd van een van de Barbies af. Maud duwt vervolgens haar zusje omver die daarbij vervelend valt en een hoofdwond oploopt. Welke schade is gedekt op de AVP van hun ouders? A. Alleen de zaakschade, te weten de Barbie. B. Alleen de letselschade van Wende. C. Zowel de zaakschade als de letselschade. NIBE-SVV Examens,

5 17. De AVB kent een zogenoemd aggregate limit. Wat bedoelt de verzekeraar daarmee? A. De maximale vergoeding per verzekerde gebeurtenis. B. De maximale vergoeding van twee maal de verzekerde som voor productaansprakelijkheid. C. Het aanwenden van leveringsvoorwaarden om de aansprakelijkheid te beperken. 18. Nanninga BV is een loodgietersbedrijf. Het bedrijf is gevraagd om een nieuwe dakgoot te plaatsen. Het plaatsen van de dakgoot verloopt zonder problemen. Maar na een paar dagen van aanhoudende regen beklaagt de opdrachtgever zich bij Nanninga over de dakgoot; er is lekkage. De schade bedraagt EUR 600,-. Nanninga ontdekt dat de dakgoot niet goed is gemonteerd en moet het werk overdoen. De kosten bedragen EUR 550,-. Welk bedrag keert de AVB-verzekeraar uit? A. EUR 550,-. B. EUR 600,-. C. EUR 1.150,- 19. Marlies zegt haar autoverzekering per 10 maart op. De verzekeraar meldt de auto op 13 maart af bij de RDW. Tot en met welke datum draagt de verzekeraar het narisico? A. 10 maart. B. 13 maart. C. 26 maart. 20. Wat regelt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)? A. De aansprakelijkheid van de bestuurder. B. De aansprakelijkheid van de bezitter. C. De verhaalskansen van het slachtoffer. 21. Welke schade valt onder de dekking van de beperkte cascoverzekering? Schade door A. botsen. B. overstroming. C. storm. NIBE-SVV Examens,

6 22. Rutger verleent GEEN voorrang aan een van rechts komende auto en veroorzaakt een aanrijding. De politie wordt erbij gehaald en op dat moment ontdekt Rutger dat zijn rijbewijs is verlopen. Rutger dient desondanks een schadeclaim in bij zijn WAverzekeraar. Heeft het verlopen rijbewijs van Rutger gevolgen voor de schadeafwikkeling door de verzekeraar? A. Ja, omdat rijden met een ongeldig rijbewijs is verboden, wijst de verzekeraar de schade af. B. Ja, de verzekeraar stelt benadeelde schadeloos, maar verhaalt de schade op Rutger. C. Nee, een verlopen rijbewijs is GEEN uitsluiting, dus de verzekeraar vergoedt gewoon de schade. 23. Uit de vervoerscondities blijkt of een vervoerde aansprakelijk is en zo ja, in hoeverre hij aansprakelijk is. Welke vervoerscondities worden meestal gebruikt voor het vervoer over de weg binnen Nederland? A. De AVC. B. De AVvV. C. De CMR. 24. In de polisvoorwaarden van de NBGP-2006 wordt NIET op de dekking ingegaan. De dekking moet blijken uit de bij de polis gevoegde clausules, de G13, G14 en M 3. Onder welke clausule zijn in principe alle van buiten komende onheilen gedekt? A. G13. B. G14. C. M Peter gaat op vakantie naar Zeeland. Hij sluit een reisverzekering af. Tijdens zijn vakantie bezoekt Peter de Deltawerken. Nadat hij een aantal foto s heeft genomen, besluit Peter om de normale lens te wisselen voor een telelens. Hij legt zijn camera op de reling van de brug en bukt zich om uit de fototas de telelens te pakken. Nog voordat hij de fototas volledig heeft opengeritst, ziet hij de camera voorbij flitsen en in het water verdwijnen. Direct na de vakantie vult Peter een schadeaangifteformulier in en claimt de schade onder de afgesloten reisverzekering. Is de schade gedekt? A. Ja, want er is GEEN sprake van opzettelijk toegebrachte schade of van roekeloosheid van verzekerde. B. Ja, omdat in deze situatie verzekerde slechts een gering verwijt gemaakt kan worden gemaakt bij het ontstaan van de schade. C. Nee, omdat verzekerde NIET de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van de schade. NIBE-SVV Examens,

7 26. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor financiële schade die derden lijden als gevolg van gemaakte fouten. De verzekering biedt A. uitsluitend dekking voor zover er sprake is van zaakschade. B. uitsluitend dekking voor zover er sprake is van personenschade. C. dekking op voorwaarde dat er GEEN sprake is van voorafgaande zaak- of personenschade. 27. Rosalinde is geboren op 18 januari Wat is de uiterste datum waarop er voor Rosalinde, door haar ouders of door haarzelf, een Zvw-verzekering moet zijn gesloten? A. Direct na de aangifte van haar geboorte bij de gemeente. Vanaf dat moment is ze bekend als ingezetene. B. Vóór 18 mei 2011, binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht ontstond. C. Vóór 18 mei Rosalinde is tot haar 18e jaar kosteloos meeverzekerd op de verzekering van haar ouders. 28. Geertje heeft de afgelopen tien jaar in Spanje gewoond. Haar gezondheid wordt minder en ze keert terug naar haar oude woonplaats in Nederland. Moet een zorgverzekeraar haar accepteren als verzekerde voor de Zvwverzekering en direct in dekking nemen deze verzekering? Wat is de motivering? A. Nee. De zorgverzekeraar heeft GEEN acceptatieplicht als de aanvrager van de verzekering in Nederland komt wonen en al gezondheidsklachten heeft. B. Nee. De zorgverzekeraar heeft wel een acceptatieplicht, maar bestaande ziektes mogen tot maximaal een jaar worden uitgesloten van dekking. C. Ja. De zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. Moreel of materieel risico doet bij de Zvw niet ter zake. 29. Tirza is op 1 januari als opleidingsontwerper begonnen bij opleidingsinstituut NOI. Ze heeft een jaarcontract. Op 15 september meldt Tirza zich ziek. Tijdens haar najaarsvakantie heeft zij een ernstig auto-ongeluk gehad. Herstel en revalidatie duren zeker tot februari. Welke van de onderstaande beweringen over de inkomenssituatie van Tirza is juist? A. Tirza ontvangt tot en met december loon van NOI. Daarna komt ze in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. B. Tirza ontvangt loon van NOI tot ze is hersteld. Daarna komt ze in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. C. Tirza komt per direct in aanmerking voor een Ziektewetuitkering, omdat het ziekteverzuim geen relatie heeft met het werk. NIBE-SVV Examens,

8 30. Mark is onlangs begonnen als zelfstandig ondernemer. Hij wil een AOV sluiten. Zijn assurantietussenpersoon vertelt Mark dat hij kan kiezen uit drie arbeidsongeschiktheidscriteria, namelijk beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Mark vraagt welk arbeidsongeschiktheidscriterium de hoogste uitkeringskans biedt. Wat antwoordt de tussenpersoon? A. Beroepsarbeidsongeschiktheid. B. Passende arbeid. C. Gangbare arbeid. 31. In welke van de onderstaande beschrijvingen is sprake van een ondernemingspensioenfonds? A. Ondernemingen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, brengen de pensioenaanspraken onder bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. B. Zorgverzekeraars brengen de pensioenaanspraken onder bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars. C. Hoofdkantoor en werkmaatschappijen van Kluwer brengen de pensioenaanspraken onder bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. 32. Het pensioengebouw bestaat uit drie pijlers. Welke regeling hoort thuis in de derde pijler? A. Anw. B. Levensloop. C. Uitgestelde lijfrenteverzekering. 33. Geert heeft een levensverzekering gesloten. Volgens de polis gaat het om een uitgestelde tijdelijke lijfrente. De verzekering begint uit te keren als Geert 65 jaar wordt. De uitkering vindt maandelijks plaats en stopt als Geert 80 jaar wordt. Welke van de onderstaande beweringen over deze verzekering is JUIST? A. De verzekering keert niets uit als Geert voor zijn 65-ste overlijdt. B. De verzekering keert gedurende vijftien jaar uit. Als Geert eerder overlijdt, gaat de uitkering naar de erfgenamen. C. De premie mag eenmalig als koopsom worden voldaan. 34. Martin (50) wordt ontslagen. Hij stort de ontslagvergoeding in een levensverzekering. De levensverzekering begint direct uit te keren in maandelijkse termijnen. Deze uitkering blijft doorlopen tot Martin 55 is. Welk type levensverzekering wordt hier beschreven? A. Direct ingaande tijdelijke lijfrenteverzekering. B. Uitgestelde tijdelijke lijfrenteverzekering. C. Direct ingaande tijdelijke gemengde verzekering. " NIBE-SVV Examens,

9 Antwoorden oefenexamen Inleiding verzekeringsbedrijf 1. A 2. A 3. B 4. C 5. A 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B 11. A 12. A 13. C 14. B 15. C 16. B 17. B 18. B 19. C 20. C 21. C 22. B 23. A 24. A 25. C 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A 31. C 32. C 33. A 34. A U moet 24 van de 34 vragen goed hebben om te slagen. NIBE-SVV Examens,

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen NIBE-SVV, april 2013 1. In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren Alles in één keer goed verzekerd Met het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoudsopgave Het ZekerheidsPakket Particulieren 3 Wat wilt u verzekeren? 4 Het gemak van één pakket 5 Financieel voordeel door pakketkorting

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Inleiding Belangrijk om vooraf te weten Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op van schade die het gevolg zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering.

Nadere informatie

Bromfietsverzekering BRM141

Bromfietsverzekering BRM141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Brommerverzekering Polisvoorwaarden nr. BV 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-04 Opmerking [MW1]: Voettekst nog aanpassen Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Privé Pakket Online Klassieke auto

Privé Pakket Online Klassieke auto Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Klassieke Auto vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing.

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Route Mobiel Autoverzekering RM.A.14.09

Polisvoorwaarden Route Mobiel Autoverzekering RM.A.14.09 Polisvoorwaarden Route Mobiel Autoverzekering RM.A.14.09 Inhoudsopgave Hulp bij Schade en Ongevallen Je Autoverzekering 1 Waarvoor ben je verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie