Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015"

Transcriptie

1 Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015 NIBE-SVV, mei 2015

2 1. Wat is een volmacht in juridische zin? Een overeenkomst a. waarbij de gevolmachtigde namens de volmachtgever overeenkomsten sluit die per overeenkomsten door de volmachtgever moeten worden goedgekeurd. b. waarbij de een de ander het recht geeft hem te vertegenwoordigen. c. waarbij de gevolmachtigde de volmachtgever aangeeft welke opdrachten hij moet uitvoeren. 2. Een klant verzwijgt bij het aanvragen van een verzekering dat hij drie jaar eerder strafrechtelijk is veroordeeld. De verzekeraar komt daar bij toeval achter. Wat is JUIST? a. De verzekeraar hoeft een eventuele toekomstige schade NIET te vergoeden. b. De verzekeraar mag de verzekering direct opzeggen. c. De verzekeraar kan zich op het schenden van de mededelingsplicht beroepen als hij expliciet naar het strafrechtelijke verleden heeft gevraagd. 3. Wat is JUIST over een toonderpolis? a. Deze mag NIET digitaal worden gesloten. b. Deze vormt het bewijs van het verzekerde belang. c. Deze moet de naam van de verzekerde vermelden. 4. De verzekeringnemer heeft zijn brandpremie NIET betaald. De verzekeraar heeft hem aangemaand na de premievervaldag met vermelding van de consequenties van het NIET betalen. Inmiddels heeft de verzekeraar de dekking opgeschort. Na drie maanden betaalt de verzekeringnemer de premie alsnog. Drie dagen nadat de verzekeraar de premie heeft ontvangen, claimt de verzekerde een brandschade. De oorzaak van de brand valt volgens de polisvoorwaarden onder de dekking. Moet de verzekeraar de schade vergoeden? a. De brandverzekeraar hoeft de schade NIET te vergoeden omdat de premiebetaling te laat is en de dekking inmiddels is opgeschort. b. De brandverzekeraar moet de schade alleen vergoeden als hij de ontvangen premie ook heeft aanvaard. c. De brandverzekeraar moet de schade vergoeden omdat hij de premie inmiddels heeft ontvangen. 5. De wet bepaalt dat eigen gebrek NIET verzekerd is. Mag de verzekeraar van dit wetsartikel afwijken? a. Ja, de verzekeraar mag geheel of gedeeltelijk van dit wetsartikel afwijken. b. Nee, dit wetsartikel is van dwingend recht. c. Ja, maar de verzekeraar mag alleen gedeeltelijk van dit wetsartikel afwijken. NIBE-SVV, mei

3 6. Na een brand moeten de onderstaande voorwerpen vergoed worden: 1. bankstel, twee jaar oud, onherstelbaar verbrand; 2. antieke kast, nog steeds in gebruik als boekenkast, onherstelbaar verbrand. Geef van beide voorwerpen aan of er sprake is van een uitkering op basis van nieuwwaarde of vervangingswaarde. a. Bankstel op nieuwwaarde, kast op vervangingswaarde. b. Bankstel en kast beide op nieuwwaarde. c. Bankstel en kast beide op vervangingswaarde. 7. Jan is in zijn keuken oliebollen aan het bakken als hij wordt gebeld. Hij loopt naar de woonkamer en pakt de telefoon op. Jan krijgt een vervelend bericht en gaat geheel op in het gesprek. Als Jan na het gesprek richting keuken loopt, ziet hij rook en ruikt een sterke brandlucht. In de keuken blijkt de vlam in de pan te zijn geslagen en ook uit de afzuigkap komen vlammen. Jan handelt snel en draait het gas uit en plaatst de deksel op de pan. Jan wil de afzuigkap uitzetten, maar dat kan niet vanwege de vlammen. Jan pakt de handbrandblusser uit de gang en blust de afzuigkap. Met een natte doek kan hij de afzuigkap uitzetten. Dan blijkt dat het afvoerkanaal nog brandt. Met veel geweld rukt hij afzuigkap van de wand waarna hij met de handbrandblusser de vlammen in het afvoerkanaal dooft. De schade is als volgt: Schade aan de afzuigkap en een keukenkastje door de brand: EUR 650,- Schade aan de muur en afzuigkap door het met geweld verwijderen: EUR 200,- Kosten voor het hervullen van de handbrandblusser: EUR 60,- Jan heeft een gecombineerde opstal- en inboedelverzekering bij verzekeraar Y. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? a. EUR 650,- b. EUR 710,- c. EUR 910,- 8. Een transportbedrijf heeft een goederentransportverzekering met een franchise van EUR 3.500,- per transport. Tijdens een transport is er een schade van EUR 5.000,-. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? a. EUR 3.500,- b. EUR 1.500,- c. EUR 5.000,- 9. Wat bepaalt het verzekeringsrecht inzake subrogatie? a. Dat de verzekeraar ook gederfde rente kan verhalen op de aansprakelijke partij. b. Dat ook het eigen risico dat NIET werd betaald door de verzekeraar kan worden verhaald. c. Dat ook onverplicht betaalde schade verhaald kan worden op de aansprakelijke partij. NIBE-SVV, mei

4 10. Hanneke start in 2011 als zelfstandig fotograaf. Op advies van haar accountant sluit ze in april 2012 een AOV-verzekering. Na vier maanden meldt Hanneke zich arbeidsongeschikt. De verzekeraar wijst de aanspraak af. Hanneke wil nu graag overstappen naar een andere verzekeraar. De vaste premievervaldatum van de AOV-verzekering is 1 januari. De verzekering heeft de door Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen - maximaal toegestane looptijd. Per wanneer kan/kon Hanneke de verzekering opzeggen? a. Per 1 januari 2014 b. Per 1 januari 2015 c. Per 1 januari Welke van onderstaande beweringen is JUIST met betrekking tot de technische reserve bij schadeverzekeringen? a.tegenover de technische reserve staat GEEN directe verplichting. b.tegenover de technische reserve staat een directe verplichting. c. De technische reserve is het bedrag dat de verzekeraar reserveert in verband met het catastroferisico. 12. Verzekeraar A draagt aan collega verzekeraar B 50% van de ontvangen premie in een bepaalde branche af. 50% van de schadelast komt ten laste van verzekeraar B. Waar is deze afspraak een voorbeeld van? a. Van een quote-share-herverzekeringscontract. b. Van een obligatoire- herverzekeringscontract. b. Van een excedent-herverzekeringscontract. 13. Het gedragstoezicht richt zich met name op de integriteit van de financiële instellingen en van iedereen die bij een financiële instelling werkzaam is. Wie is de toezichthouder? a. De Stichting Financiële Dienstverlening. b. De Autoriteit Financiële Markten. c. De Nederlandse Bank. 14 Een reisbureau verkoopt bij de geboekte vakantiereizen ook annuleringsverzekeringen in de vorm van een aflopende verzekering. Moet het reisbureau daarvoor een Wft-vergunning hebben? a. Ja, want alle verzekeringen vallen onder de Wft. b. Nee, want annuleringsverzekeringen vallen NIET onder de Wft. c. Nee, zolang de verzekeringen maar aan bepaalde voorwaarden voldoen. NIBE-SVV, mei

5 15. Waar houdt het Kifid zich mee bezig? a. Met uitspraken over ongeacht welke gedraging van financiële concerns. b. Met uitspraken over geschillen tussen de verzekerden en de bemiddelaars. c. Met bindende uitspraken of adviezen over geschillen van een consument met een financiële dienstverlener. 16. Binnen welke branche wordt een verzekering ingedeeld die brandgevaarlijke chemicaliën dekt gedurende het vervoer per vrachtauto van Marokko naar Nederland? a. Branche Brand. b. Branche Transport. c. Branche Varia. 17 Een uitvloeisel van het gedragsdeel van de Wft is het "ken-uw-klant"-principe. Wat betekent dit principe voor de financieel dienstverlener? a. De financieel dienstverlener moet voor elk advies een volledig klantprofiel opstellen. b. De financieel dienstverlener mag de klant een product NIET verkopen, als dit product NIET bij de klant past. c. De financieel dienstverlener moet voldoende informatie over zijn klant verzamelen, voor hij adviseert. 18. Tot welk recht behoort het aansprakelijkheidsrecht? a. Tot het verzekeringsrecht. b. Tot het civiel recht. c. Tot het bestuursrecht. 19. Jan en Piet hebben als buren samen een boormachine gekocht. Jan heeft bij het werken met deze machine oogletsel opgelopen. De boormachine was gebrekkig en daardoor ontstond een steekvlam die tot het oogletsel leidde. Kan Jan de schade voor een deel verhalen op Piet, nu de Hoge raad een uitspraak heeft gedaan in het Hangmat-arrest? a. Nee, in het Hangmat-arrest is GEEN uitspraak gedaan over andere risicoaansprakelijkheden dan die van de opstaleigenaar(s). b. Ja, dat is mogelijk. De Hoge Raad heeft beslist in het Hangmat-arrest dat medeeigenaren van roerende en onroerende zaken bij risicoaansprakelijkheid ook aansprakelijk zijn voor schade die de andere eigenaar heeft geleden. c. Nee, NIET op basis van het Hangmat-arrest. Deze vorm van verhaal was al mogelijk volgens bestaande jurisprudentie. 20. Wat moet een benadeelde, buiten zijn schade, bewijzen als de persoon een beroep wil doen de productaansprakelijkheidsregels artikel 6:185 e.v. BW? a. Gebrekkig product, causaal verband. b. In verkeer brengen product en schuld van de producent. c. Gebruik waarvoor het product bedoeld is en toerekenbaarheid van de producent. NIBE-SVV, mei

6 21. Werkgever Nico is onderweg naar een spoedreparatie van een gesprongen waterleiding die de eigenaar van een woning NIET zelf kan afsluiten. Nico krijgt een ongeval waardoor hij NIET verder kan rijden. Hij belt zijn werknemer Wim op en die belooft meteen op pad te gaan om de waterleiding te repareren. Wim gaat echter naar huis omdat hij ziet op zijn horloge dat zijn werktijd voorbij is. De schade bij de eigenaar van de woning wordt hierdoor groter. Wie is verwijtbaar tekortgekomen op basis van een onrechtmatige daad? a. Nico. b. Wim. c. Nico, als werkgever van Wim. 22. Wat regelt de AVP ten aanzien van onderling door verzekerden aan elkaar toegebrachte materiële schade? a. De polis biedt GEEN dekking voor onderlinge toegebrachte materiële schade. b. De polis biedt een dekking voor onderling veroorzaakte materiële schade voor zover NIET elders verzekerd. c. Uitsluitend de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor materiële schade aan zaken van huispersoneel is gedekt. 23. Bouwbedrijf Rover heeft bij verzekeraar AllesZeker een AVB op loss-occurance voorwaarden lopen, die op 1 april eindigt. Op 4 april installeert het bouwbedrijf bij de familie Es een bubbelbad. Op 6 april gaat het bad spontaan lucht blazen en als gevolg van de enorme trilling die ontstaat op het bad, omdat er GEEN water in zit, ontstaat er een scheur in de wand waar het bad geplaatst is. Op 10 april meldt Bouwbedrijf Rover de schade bij verzekeraar AllesZeker. Wordt deze schade vergoed op de AVB van bouwbedrijf Rover? a. Ja, want het uitlooprisico is standaard meeverzekerd. b. Nee, tenzij het uitlooprisico is meeverzekerd. c. Nee, want de schade is ontstaan buiten de verzekeringstermijn. NIBE-SVV, mei

7 24. Bouwbedrijf Stutjes uit Coevorden bouwt aan een project in Amsterdam. Werknemer Klaas haalt 's morgens vijf collega's op met de bedrijfsbus en brengt de collega's 's middags weer thuis. Na een lange werkdag, als al zijn collega's in de auto liggen te slapen, valt ook Klaas in slaap en rijdt hij tegen een viaduct aan. De schade is enorm. NIET alleen is de bedrijfsbus total-loss, zowel Klaas als zijn collega's hebben als gevolg van het ongeval letsel. Welke verzekering geeft dekking voor de letselschade van Klaas? a. De WEGAM. b. De WAM. c. De AVB. 25. Tobias is 19 jaar en voor zijn studie uitwonend. Als hij voor het weekend naar huis komt, vertelt hij zijn ouders dat hij na een avondje stappen wordt verdacht van diefstal. Tobias zegt dat hij onschuldig is. Zijn ouders besluiten zo snel mogelijk de gezinsrechtsbijstandsverzekeraar in te schakelen. Zal de rechtsbijstandsverzekeraar rechtshulp verlenen? a. Nee, strafrechtzaken vallen buiten de dekking van de verzekering. b. Nee, Tobias is NIET verzekerd op de polis van zijn ouders. c. Ja, als de verzekeraar van mening is dat de zaak haalbaar is. 26. Linda heeft op één dag drie schades aan haar auto. 1. Wanneer zij 's morgens bij haar auto aankomt blijkt er een grote kras op de rechterkant van het voertuig te zitten. Het lijkt erop alsof iemand met een sleutel de auto beschadigd heeft. 2. 's Middags wordt de auto opnieuw beschadigd, dit keer door een boodschappenkarretje. 3. Daarna verzuimt een bestuurder van een auto haar voorrang te geven en ontstaat er een botsing. Het voertuig dat haar aanrijdt blijkt gestolen te zijn en werd door de politie al een paar dagen gezocht. Bij alle drie de schades zijn voldoende getuigen aanwezig, welke schade(s) kan Linda indienen bij het Waarborgfonds motorrijtuigen? a. De schade ontstaan door de aanrijding met het gestolen voertuig. b. De aanrijding met het gestolen voertuig en de schade door het boodschappenkarretje. c. De schade veroorzaakt door de kras en de schade door het boodschappenkarretje. NIBE-SVV, mei

8 27. Manon heeft in de badkamer van haar woning problemen met de wastafelafvoer die verstopt is. Ze gooit er allerlei schoonmaak- en ontstoppingsmiddelen in. Ineens treedt een ontploffing op, doordat de gebruikte middelen een chemische reactie met elkaar aangaan. Manon is verzekerd voor schade aan haar woonhuis en inboedel op uitgebreide voorwaarden. Wordt de gevolgschade door haar opstal en/of inboedelverzekeraar vergoed? A. Nee, deze schade wordt NIET vergoed, want hier is sprake van verwijtbaar handelen. B. Ja, deze schade wordt volledig vergoed, want er is volgens de polisvoorwaarden sprake van een gedekt evenement. C. Ja, maar deze schade wordt alleen betaald als er ten gevolge van de ontploffing brandschade is ontstaan. 28. Het woonhuis van de familie van de Berg is verzekerd voor EUR ,- met indexclausule. Na een brand stelt de expert vast dat de herbouwwaarde van het woonhuis EUR ,- is. De index bedraagt op de laatste vervaldag voor de brand 291 en op het moment van de brand 312. Van welke verzekerde som gaat de verzekeraar uit, bij het vaststellen van het schadebedrag? a. EUR ,-. b. EUR ,-. c. EUR ,- 29. Een indexering van het verzekerd bedrag is aan te bevelen bij: a. een inboedelverzekering. b. een caravanverzekering. c. een kostbaarhedenverzekering. NIBE-SVV, mei

9 30. Henry is op vakantie in Aruba en heeft daar direct medische hulp nodig. De nota stuurt hij naar de verzekeraar waar zijn reisverzekering met dekking voor medische kosten is ondergebracht. Henry is ook in het bezit van een basiszorgverzekering. Hoe zal de verzekeraar dit afhandelen? (U kunt ervan uitgaan dat beide verzekeraars het convenant zorgverzekeraars hebben ondertekend). a. De verzekeraar stelt Henry schadeloos en regelt de afwikkeling met de zorgverzekeraar van Henry. b. De nota wordt voor 50% vergoed. Henry moet het restant claimen bij zijn zorgverzekeraar. c. De nota wordt NIET vergoed, omdat deze schade geheel onder de zorgververzekering valt. 31 Wat is een voordeel van het plaatsen van een indexclausule op een bedrijfsgebouwenverzekering? a. Er is sprake van een overdekking van 25% als bij een schade blijkt, dat het verzekerd bedrag te laag is. b. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van het indexcijfer voor bouwkosten en daarmee wordt de kans op onderverzekering kleiner. c. De verzekeraar geeft hiermee een garantie tegen onderverzekering. 32 Hierna worden de alternatieven drie verschillende huishoudens beschreven. In welk huishouden vallen alle leden, volgens de Zorgverzekeringswet, onder de verzekeringsplicht om een basisverzekering te sluiten? a. John McAllan 55 jaar en dochter Jenny 14 jaar hebben de Britse nationaliteit. Zij zijn verhuisd van Aberdeen (Schotland) naar Amsterdam en hebben GEEN werk. John heeft zijn bedrijf verkocht en hoeft NIET meer te werken. b. Riek en Jan van Dussen hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn allebei 66 jaar. Zij ontvangen een AOW-uitkering en wonen in Antwerpen (België). c. Stig en Brit Bergman hebben de Noorse nationaliteit. Stig is door zijn werkgever voor een jaar uitgezonden naar Nederland. Brit blijft achter in Noorwegen. Zij werkt in Noorwegen voor een exportbedrijf. NIBE-SVV, mei

10 33. Dakbedekkersbedrijf Loodslab verricht werkzaamheden aan het platte dak van het bedrijfspand van drukkerij van Deursen. Tijdens de werkzaamheden ontstaat brand. De schade is vastgesteld op EUR ,-. Het bedrijfspand is verzekerd bij de VERZEKERAAR. Aan de polis is de 'clausule brandgevaarlijke werkzaamheden' gehecht. Wat houdt dit voor de schaderegeling in? a. Als het dakbedekkersbedrijf het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden heeft ingevuld en dit samen met de verzekeringnemer heeft ondertekend, dan zal de VERZEKERAAR de schade volledig uitkeren, behalve als DE VERZEKERAAR bewijst dat de in de clausule voorgeschreven schadepreventieve voorzorgsmaatregelen NIET zijn genomen. In dat geval is een in de clausule vastgelegd eigen risico van toepassing. b. Er is alleen dekking als het dakbedekkersbedrijf het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden heeft ingevuld en dit samen met de verzekeringnemer heeft ondertekend. Als daaraan NIET is voldaan, keert de VERZEKERAAR de schade NIET uit. c. verzekeringnemer bewijst dat alle in het formulier voorgeschreven schadepreventieve maatregelen waren getroffen. Kan de verzekeringnemer dat NIET bewijzen, dan wordt een eigen risico op de schade-uitkering ingehouden. 34. De uitkeringstermijn is de maximale periode waarover een verzekeraar bij een bedrijfsschadeverzekering een uitkering verstrekt. Waarmee moet rekening gehouden worden bij het vaststellen van de maximale uitkeringstermijn? a. De benodigde tijd voor het aanvragen/verkrijgen van bouwvergunningen en de leveringstermijn van nieuwe machines. b. De leveringstermijn van de nieuwe machines en de gekozen eigen risicotermijn. c. De benodigde tijd voor het aanvragen/verkrijgen van bouwvergunningen en de bestemming van het bedrijfsgebouw. 35. Een transportonderneming wil graag een computer- en elektronicaverzekering sluiten voor de apparatuur waarmee het laden en lossen en andere geautomatiseerde processen in de magazijnen geregeld is. De onderneming heeft GEEN preventief onderhoudscontract voor de apparatuur gesloten. Op welke wijze zal de verzekeraar deze computer- en elektronicaverzekering accepteren? a. De verzekeraar beperkt de dekking door schade als gevolg van eigen gebrek van de apparatuur uit te sluiten. b. De verzekeraar beperkt de dekking door elke plotselinge materiële beschadiging van de apparatuur uit te sluiten. c. De verzekeraar beperkt de dekking door schades als gevolg van inductie en blikseminslag uit te sluiten. NIBE-SVV, mei

11 36. Een vrachtauto vervoert een lading glaswerk. In Utrecht moet de vrachtauto onder het spoor door. Een bord op de spoorbrug geeft aan wat de doorrijhoogte is. De chauffeur ziet op het laatste moment dat hij met zijn vrachtauto vast zal komen te zitten en gaat vol in de rem. De lading glaswerk gaat schuiven en raakt zwaar beschadigd. Is de schade gedekt onder clausule G14? a. Ja, de G14 is een all-riskdekking. b. Ja, de schadeoorzaak is een van buiten komend onheil. c. Nee, want dit is GEEN ongeval. 37. Tineke is op 1 januari 2014 als opleidingsontwerper begonnen bij opleidingsinstituut VEGA. Ze heeft een jaarcontract. Op 15 september van dat jaar meldt ze zich ziek want tijdens haar najaarsvakantie heeft ze een ernstig auto-ongeluk gehad. Haar herstel en revalidatie duren zeker tot februari Welke bewering over de loondoorbetaling door VEGA is JUIST? a. VEGA heeft GEEN loondoorbetalingsplicht, want die verplichting geldt alleen als het ziekteverzuim een relatie heeft met het werk. b. VEGA moet loon blijven doorbetalen zolang Tineke ziek is, met een maximum van 104 weken. c. VEGA betaalt loon door tot en met december. Daarna is er GEEN arbeidsovereenkomst meer en dus GEEN loondoorbetalingsplicht. 38. Quirine (35) heeft een levensverzekering gesloten die vanaf haar 65ste maandelijks een bedrag uitkeert. De uitkering stopt als ze 80 jaar wordt en bij eventueel overlijden. Welk type levensverzekering is dit? a. Een uitgestelde levenslange lijfrenteverzekering. b. Een direct ingaande tijdelijke lijfrenteverzekering. c. Een uitgestelde tijdelijke lijfrenteverzekering. 39. In een pensioenreglement staat dat in de eerste vijf jaar van de pensionering een hogere pensioenuitkering mogelijk is. Sjouke gaat met pensioen. Zij wil gebruik maken van deze regeling. Zij wil na de eerste vijf jaar minimaal EUR ,- per jaar aan ouderdomspensioen ontvangen. Hoeveel mag het ouderdomspensioen in de eerste vijf jaar maximaal bedragen? a. EUR ,-. b. EUR ,-. c. EUR ,-. NIBE-SVV, mei

12 40. Wie oefent (oefenen) toezicht uit op de pensioenverzekeraars? a. Uitsluitend DNB. b. Uitsluitend de AFM. c. De AFM en DNB. NIBE-SVV, mei

13 Antwoorden Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. A 7. C 8. C 9. C 10. C 11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. C 18. B 19. A 20. A 21. B 22. C 23. C 24. A 25. C 26. A 27. B 28. B 29. A 30. A 31. B 32. A 33. A 34. A 35. A 36. C 37. C 38. C 39. B 40. C U moet 28 van de 40 vragen juist beantwoorden om te slagen. NIBE-SVV, mei

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier.

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier Teun en Janneke zijn getrouwd en wonen met hun zoon Mees (11 jaar) in een koopwoning. Via de bemiddeling van een adviseur Schadeverzekering particulier hebben

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen De assurantieadviseur Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn en kan u zodoende

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF NIBE-SVV Examens, 2011 1. Nederland kent naast sociale verzekeringen een aantal sociale voorzieningen. Wat is een voorbeeld van een sociale voorziening? A. Algemene

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen De assurantieadviseur Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn en kan u zodoende

Nadere informatie

Alles in en om jouw huis goed verzekerd!

Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Algemene voorwaarden Huis-In-Één Maart 2014 In de algemene voorwaarden van Huis-In-Één verzekeringen leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering Bijzondere polisvoorwaarden Extra Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Bijzondere polisvoorwaarden Extra Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is.

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is. Kosten contra expert Kosten contra expert Bij het invoeren van het huidige verzekeringsrecht heeft de wetgever bepaald dat de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor rekening van de verzekeraar

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden PB-A-SI2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden (PB-A-SI2016) Pagina Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen Is er sprake van een nieuw gebouwde woning? O nee O ja* * Zo ja, bent u de eerste eigenaar? O nee O ja Muren O steen O hout O houtskelet O anders, nl. Dak O pannen O riet O anders, nl. Eerste verdiepingsvloer

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel. Veelgestelde vragen Ik wil graag mijn verzekeringen onderbrengen bij de Onderlinge. Worden mijn elders lopende verzekeringen automatisch opgezegd? Wij regelen wij dit graag voor u.. Neem even contact met

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zekerheidscheck schadeverzekeringen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zijn uw verzekeringen op orde? 2 Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie.

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Wagenparkverzekering

Wagenparkverzekering Wagenparkverzekering Wagenparkverzekering Met de Wagenparkverzekering kun je je personenwagens, bestel- en vrachtauto s en motoren verzekeren. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Wij verzekeren je goederen 24 uur per dag tegen beschadiging, verlies of diefstal tijdens het vervoer met je eigen (bestel)auto. Onderweg, bij het laden

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN Het kan gebeuren dat u een beroep moet doen op juridische hulp. Dat kost over het algemeen veel tijd, energie en geld. Met de rechtsbijstandverzekering via

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Schade aan woning en inboedel

Schade aan woning en inboedel Schade aan woning en inboedel Hoe te handelen? Voor wie is deze folder bedoeld? U huurt een woning bij Woonzorg Nederland. In deze folder krijgt u meer informatie over wat u moet doen bij schade aan de

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie