Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING TOEGANG TOT URBAIN Gebruikers van de FOD Financiën Gebruikers van de gemeentebesturen Authenticatie met behulp van de eid Volmacht voor de toegang tot Urbain TESTOMGEVING Adres Gebruik van de testomgeving PRODUCTIEOMGEVING Invoer van informatie door de gemeentebesturen Welke informatie invoeren? Hoe informatie invoeren? Wanneer informatie invoeren? Invoer van informatie door de AAPD Welke informatie invoeren? Wanneer informatie invoeren? Raadpleging door de gemeentebesturen SCHERMEN VAN DE TOEPASSING Hoofdscherm Het menu AANGIFTE Invoer per scherm Invoer via bestand Opzoeking Het menu DOCUMENTATIE XSD bestand import XSD bestand export Handleiding Veelgestelde vragen Lijst van gemeenten Contactpersonen Aanvullende Het menu DOWNLOADEN Het menu GEBRUIKERS Gebruikersbeheer Gebruikerslijst Formulier aanvang volmacht en formulier einde volmacht OPLEIDING EN ONDERSTEUNING GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-1/36-

2 1 INLEIDING Met behulp van de toepassing URBAIN kunnen de gemeentebesturen de lijsten 220 van de uitgereikte bouw- en verkavelingsvergunningen en de wijzigingen die zich hebben voorgedaan aan de eigendommen, elektronisch verzenden naar de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) Administratie Opmetingen en Waarderingen. Bovendien maakt deze toepassing het mogelijk om de informatie over de vergunning aan te vullen met bijkomende gegevens, zoals de datum van begin en/of beëindiging van de werken, datum van de eerste ingebruikname, datum en resultaat van een conformiteitscontrole. De invoer gebeurt ofwel globaal, met behulp van een XML-bestand dat alle vergunningen en werken voor een bepaalde periode bevat, ofwel voor elke vergunning afzonderlijk via de invoerschermen van de toepassing Urbain. De ambtenaren van Opmetingen en Waarderingen kunnen via de aanvullende lijst 220 de gemeenten inlichtingen verschaffen over werken die uitgevoerd werden en waarvoor de administratie geen weet heeft van een vergunning. De toepassing Urbain is voor de gemeentebesturen toegankelijk via het internet en voor de ambtenaren van Opmetingen en Waarderingen via het intranet van de FOD Financiën. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-2/36-

3 2 TOEGANG TOT URBAIN 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën Gebruikers van de buitendiensten van Opmetingen en Waarderingen (vroeger: Administratie van het Kadaster) hebben toegang via het intranet op het volgende adres: De authenticatie van de interne gebruikers gebeurt op dezelfde wijze als voor mail2 en andere toepassingen van de FOD Financiën : - Gebruikersnaam: voornaam.naam - Paswoord: zelfde als voor de toegang tot uw mail GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-3/36-

4 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen De toepassing is toegankelijk voor de gemeentebesturen via het internet op het volgende adres: Gebruik indien mogelijk de browser «Internet Explorer» In het eerste scherm maakt u uw taalkeuze. In het volgende scherm klikt u in het menu rechts op de link Toepassing (productieomgeving). U komt nu terecht op het scherm Authenticatie : De authenticatie van de gebruikers gebeurt met behulp van de elektronische identiteitskaart (eid) (zie punt 2.3). De authenticatieprocedure onderzoekt op basis van het nationaal nummer of de gebruiker opgenomen is in de lijst van de toegelaten gebruikers. In bevestigend geval krijgt hij toegang tot Urbain voor het toevoegen en vervolledigen van stedenbouwkundige vergunningen, afgeleverd door de gemeente(n) waarvoor hij gemachtigd is. Opmerking: het burgertoken kan niet meer gebruikt worden om toegang te krijgen tot Urbain. Punt 2.4 bevat de nodige informatie over het beheer van de database van de Urbain-gebruikers. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-4/36-

5 2.3 Authenticatie met behulp van de eid Om toegang te krijgen tot de applicatie met behulp van de elektronische identiteitskaart moet men beschikken over : - een kaartlezer geschikt voor eid - een eid kaart en de bijhorende pincode - een internetverbinding Alle informatie over het gebruik van de eid kan geraadpleegd worden op de website: Na het inloggen in Urbain met de eid, vraagt het programma om het certificaat voor de verbinding te selecteren. Er kunnen meerdere certificaten op eenzelfde PC geïnstalleerd worden. In dat geval moet u het gepaste certificaat selecteren. Na selectie van het juiste certificaat dient u uw persoonlijke pincode in te geven. Opmerking: Als het scherm geen enkel certificaat weergeeft, dient u na te gaan of de software Belgium Identity Card Run-time juist geïnstalleerd en geconfigureerd werd. Hiervoor opent men de software Belgium eid en selecteert men de eid viewer. In het menu Tools kiest men Options. De optie Register certificates on insert moet aangevinkt zijn. Om te testen of de kaartlezer en het certificaat voor authenticatie goed geïnstalleerd zijn kan men proberen zijn eigen gegevens te raadplegen in het rijksregister via de webpagina: https://www.mijndossier.rrn.fgov.be GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-5/36-

6 2.4 Volmacht voor de toegang tot Urbain Met behulp van het formulier "volmacht", dat kan gedownload worden van de website van de applicatie, kan het gemeentepersoneel volmacht krijgen voor toegang tot de applicatie Urbain. Het formulier voor volmacht moet ondertekend worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Voor de aanwijzing van de toekomstige gebruikers van Urbain heeft het College de keuze tussen verschillende gebruikersprofielen : - het profiel Verantwoordelijke heeft dezelfde rechten als de gewone gebruiker en heeft bovendien toegang tot het beheer van de gebruikers van de gemeente; de verantwoordelijke kan dus gebruikers toevoegen of schrappen voor zijn gemeente; - het profiel Gebruiker - Schrijven kan voor zijn gemeente vergunningen invoeren en aanvullen en de kadastrale gegevens downloaden (plannen en kadastrale legger). De gebruiker heeft geen toegang tot het gebruikersbeheer; - het profiel Gebruiker - Lezen geeft enkel toegang voor het raadplegen van de informatie in de toepassing en het downloaden van de kadastrale gegevens; hij kan niets wijzigen en ziet de link naar het gebruikersbeheer niet. Het college duidt dus ofwel één verantwoordelijke aan, ofwel minstens twee gebruikers. In het eerste geval kan de verantwoordelijke zelf de andere gebruikers voor de gemeente toevoegen of schrappen. Het college meldt de eventuele intrekking van de volmacht die zij heeft verleend aan een verantwoordelijke of een gebruiker door middel van het formulier Einde volmacht (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker de dienst verlaat). De database van gebruikers voor de testomgeving is verschillend van deze voor de productieomgeving. De verantwoordelijke heeft toegang tot het gebruikersbeheer van elk van de twee omgevingen. De verantwoordelijke kan de gebruikers van de gemeente beheren met behulp van de optie Gebruikersbeheer in het menu Gebruikers links van het scherm. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-6/36-

7 Onder de naam van de gemeente staat een knop die toelaat om een nieuwe gebruiker toe te voegen. Hiervoor moeten het nationaal nummer, de naam, het mailadres en het profiel worden ingevoerd. Met de knoppen rechts van de gebruiker kunnen de gegevens aangepast worden (potlood) of kan een gebruiker verwijderd worden (vuilbakje). GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-7/36-

8 3 TESTOMGEVING 3.1 Adres Voor de gemeenten is de testomgeving van de toepassing toegankelijk het de volgende adres: In het eerste scherm maakt u uw taalkeuze. In het volgende scherm klikt u in het menu rechts op de link Toepassing (testomgeving). Voor interne gebruikers is de testomgeving beschikbaar op het volgende adres: 3.2 Gebruik van de testomgeving De testomgeving is bedoeld om zich vertrouwd te maken met het gebruik van de toepassing, zonder enig risico voor de productiegegevens. Zij wordt ook gebruikt tijdens de opleiding die de lokale vertegenwoordigers van Opmetingen en Waarderingen aan de personeelsleden van de gemeentebesturen geven (zie punt 6 hierna). De testomgeving blijft eveneens beschikbaar voor de firma s die software ontwikkelen voor het beheer van de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen door de gemeenten. Zij kunnen de testomgeving gebruiken voor het analyseren van foutieve XML-bestanden, die hun klanten niet kunnen opladen in de productieomgeving. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-8/36-

9 4 PRODUCTIEOMGEVING 4.1 Invoer van informatie door de gemeentebesturen Welke informatie invoeren? De gemeentebesturen kunnen via de toepassing Urbain de volgende informatie ter kennis brengen van de AAPD: - de stedenbouwkundige vergunningen en aangiften, alsook ook de enkelvoudige vergunningen; - de verkavelingsvergunningen; - de vastgestelde wijzigingen aan onroerende goederen zonder vergunning; - beschikbare aanvullende informatie over de meegedeelde vergunningen en wijzigingen, bv. datum van begin en/of einde van de werken, datum van eerste ingebruikname, datum en resultaat van conformiteitscontroles Hoe informatie invoeren? - ofwel door een globale invoer van alle vergunningen en werken voor een bepaalde periode met behulp van een XML-bestand; - ofwel door een afzonderlijke invoer via de invoerschermen van de toepassing Urbain ; - ofwel door een reeds ingevoerde aangifte op te zoeken en deze aan de hand van de invoerschermen te wijzigen Wanneer informatie invoeren? Verleende vergunningen De vergunningen uitgereikt in de loop van de vorige maand, worden ingevoerd vóór de 10e van elke maand. Voor deze vergunningen zijn geen lijsten 220 op papier meer nodig. Aanvullende informatie over reeds meegedeelde vergunningen. Telkens de gemeente beschikt over aanvullende informatie, wordt deze toegevoegd in Urbain vóór de 10e van de maand volgend op de gebeurtenis of de vaststelling. Deze mededeling kan automatisch gebeuren (begrepen in de maandelijkse extractie van het XMLbestand) of manueel (invoer van bijkomende informatie via de schermen). De opsplitsing van de lijst 220 per kadastrale afdeling is niet meer vereist binnen Urbain. Eén enkele aangifte per maand voor de volledige administratieve gemeente volstaat. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-9/36-

10 4.2 Invoer van informatie door de AAPD Welke informatie invoeren? De diensten van de AAPD - Administratie Opmetingen en Waarderingen (vroeger Administratie van het Kadaster) gebruikt de toepassing Urbain om aan de gemeentebesturen de informatie mee te delen van de aanvullende lijsten 220: - de vastgestelde werken die door de gemeente niet werden meegedeeld via de lijsten 220 of Urbain; - de vastgestelde afwijkingen tussen de uitgevoerde werken en de bouwplannen gevoegd bij de vergunning. De diensten van de AAPD gebruiken Urbain ook om de lijsten 220 die men op papier ontvangen heeft van de gemeentes, in te voeren (zie instructie n 27/2009) Wanneer informatie invoeren? Werken zonder gekende vergunning vastgesteld door de AAPD. Deze worden ingevoerd in Urbain vóór de 10e van elke maand volgend op de vaststelling. Aanvullende informatie over vergunningen of wijzigingen vastgesteld door de AAPD opgenomen in Urbain. Zodra de AAPD beschikt over aanvullende informatie, wordt de bestaande inschrijving aangevuld vóór de 10 van de maand volgend op de vaststelling Raadpleging door de gemeentebesturen. Voor de raadpleging van de informatie ingevoerd door de AAPD beschikt de gemeente over twee mogelijkheden: Raadpleging vertrekkend vanaf het menu Documentatie- Aanvullende 220 GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-10/36-

11 Gepersonaliseerde raadpleging vanaf het menu Aangifte Opzoeking. De gemeentebesturen kunnen de volledige informatie toegevoegd door de AAPD, raadplegen met behulp van het scherm Opzoeking. De informatie kan gefilterd worden door de waarde Kadaster te selecteren voor het criterium Bestuur dat het onroerend goed heeft bezocht, en eventueel de gewenste periode aan te duiden voor het criterium Datum aangifte. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-11/36-

12 5 SCHERMEN VAN DE TOEPASSING 5.1 Hoofdscherm De inlogprocedure geeft toegang tot het hoofdscherm. 1) Taalkeuze: wanneer de toepassing niet geopend werd in de door u gewenste taal, dan kan u hier de taal aanpassen. 2) gebruik deze knop om de toepassing te verlaten. Opgepast: niet-opgeslagen gegevens gaan verloren! deze knop toont u de identiteit van de ingelogde gebruiker via deze knop kan u vanuit elk scherm terugkeren naar de startpagina van de applicatie. 3) De verschillende keuzemogelijkheden uit het menu worden hierna in detail besproken. Opmerking: het menu-item Gebruikers is enkel zichtbaar voor gebruikers met het gebruikersprofiel Verantwoordelijke. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-12/36-

13 5.2 Het menu AANGIFTE Vanaf het menu «AANGIFTE» kan u nieuwe aangiften indienen of bestaande aangiften opzoeken en wijzigen. Klik op AANGIFTE om alle opties van het menu af te beelden. Het menu AANGIFTE biedt de keuze tussen twee mogelijkheden om de elektronische lijst 220 in te dienen: - invoer per bestand: invoer van alle vergunningen die gedurende een bepaalde maand werden uitgereikt, met behulp van een gestructureerd XML-bestand dat de nodige informatie bevat; - invoer per scherm: invoer van elke vergunning afzonderlijk met behulp van schermen Invoer per scherm Door te opteren voor de invoer van de gegevens per scherm komt u in een interface terecht met 4 tabbladen: herkomst, vergunning, personen en percelen. Bij de invoer per scherm is het belangrijk dat u volgende instructies in acht neemt: - houd u bij het invullen van de schermen steeds aan de volgorde van de tabbladen. Wanneer u b.v. de gegevens onder het tabblad PERCELEN zou aanvullen vóór de gegevens onder het tabblad VERGUNNING, dan krijgt u een foutmelding en riskeert u dat de toepassing blokkeert; - om terug te keren naar een vorig scherm, gebruik steeds de knoppen in het scherm zelf en NIET de knop van uw browser (pijltje naar links in de linkerbovenhoek). GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-13/36-

14 Tabblad herkomst In het tabblad «Herkomst» wordt de gemeente geselecteerd en de periode voor dewelke de aangifte wordt ingediend. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-14/36-

15 Tabblad Vergunning - De velden aangeduid met een asterisk (*), zijn verplicht in te vullen. - Het is belangrijk dat een unieke referte wordt ingevoerd voor elke vergunning of elk werk. - Voor werken zonder vergunning kan een unieke referte worden aangemaakt met behulp van de knop Werken zonder vergunning. - In het veld Code type vergunning kunnen meerdere opties tegelijk geselecteerd worden. Houd hiervoor de CTRL-toets ingedrukt en klik dan op de te selecteren opties. - Het veld Beschrijving van de werkzaamheden is vrij in te vullen. Selecteerde u b.v. voor Type vergunning Nieuwbouw Andere, dan kan u dat hier toelichten (b.v. bouw van een watertoren ). - Zodra het tabblad Vergunning is ingevuld, kan u naar het tabblad Personen gaan. Indien u hierbij een foutmelding krijgt in het rood, dan vergat u wellicht een verplicht veld in te vullen. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-15/36-

16 Tabblad Personen Eerst kiest u of u een natuurlijke persoon of een rechtspersoon wil toevoegen. - Het opzoeken van natuurlijke personen kan op twee manieren: 1) Toevoegen met geboortedatum (voornaam, naam en geboortedatum ingeven) is de snelste en gemakkelijkste methode. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-16/36-

17 2) Toevoegen met adres: Indien de betreffende persoon niet gevonden wordt aan de hand van de ingevoerde gegevens, dan verschijnt de vraag of de gezochte persoon onbekend is bij het Rijksregister. Indien ja, vink dan het vakje rechts aan en klik op Verzenden. In het volgende scherm kan u de persoonsgegevens verder aanvullen. Indien een fout gebeurde bij het invoeren van de zoekgegevens, klik op Terug. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-17/36-

18 - Het opzoeken van een rechtspersoon gebeurt bij voorkeur aan de hand van het ondernemingsnummer. In het opzoekscherm vindt u een link naar de toepassing KBO Public search. Gebruik deze toepassing om een ondernemingsnummer op te zoeken en kopieer dit naar het veld Ondernemingsnummer in Urbain. Als u geen ondernemingsnummer ingeeft, dan moet u het volledige adres invoeren. Indien de rechtspersoon niet gevonden wordt aan de hand van de ingevoerde gegevens, dan verschijnt de vraag of de gezochte persoon onbekend is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien ja, vink dan het vakje rechts aan en klik op Verzenden. In het volgende scherm kan u de gegevens van de onderneming verder aanvullen. Indien een fout gebeurde bij het invoeren van de zoekgegevens, klik op Terug. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-18/36-

19 Nadat de betrokken persoon of personen werden ingevoerd en opgeslagen, kunnen één of meerdere percelen worden vermeld in het tabblad Percelen. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-19/36-

20 Tabblad Percelen - De in te voeren informatie moet minstens de volgende velden omvatten : o sectie o grondnummer o exponent, behalve als het om een primitief kadastraal perceel gaat (perceel dat sinds de oprichting van het kadaster geen wijzigingen heeft ondergaan). - Indien de vergunning betrekking heeft op een niet-gekadastreerd terrein (gelegen in het openbaar domein), dan wordt een aanpalend perceel vermeld. - De datum toestand kadastrale legger is de toestand van de kadastrale legger die de perceelsgegevens bevat (b.v. 01/01/2013). GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-20/36-

21 Als u alle informatie over een perceel hebt ingevoerd, klik dan op de knop «Opslaan». Er kunnen meerdere percelen worden ingevoerd voor één vergunning. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-21/36-

22 Tabblad Loten Wanneer u in het tabblad Percelen een perceel toevoegde waarbij u «Ja» selecteerde in het veld «Deze vergunning betreft één of meerdere loten van een verkaveling»,, dan verschijnt er een vijfde tabblad: LOTEN. De gemeente is niet verplicht om dit gedeelte in te vullen, tenzij het voor haar belangrijk is om deze verwijzing mee te geven. Als de bouwvergunning betrekking heeft op een lot in een verkaveling waaraan nog geen afzonderlijk perceelnummer werd toegekend, dan kan er verwezen worden naar de gegevens van de verkaveling, namelijk: - nummer van de verkaveling - versie (indien wijziging van de initiële vergunning) - nummer van het lot. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-22/36-

23 Zodra ze gekend is, kan de definitieve perceelsnotatie worden aangevuld onder de vorm: 99999_A_9999_A_999_99 (afdeling_sectie_grondnummer_exponent_macht_bis) in het veld "Samengestelde perceelsnotatie" GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-23/36-

24 De vergunning opslaan en verzenden Klik tot slot op de knop Verzenden om de ingevoerde gegevens op te slaan in de database. Dit is uiterst belangrijk, want anders is de vergunning niet opgeslagen! GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-24/36-

25 5.2.2 Invoer via bestand Extractie XML-bestand uit een bestaande toepassing Het XML-bestand kan aangemaakt worden met behulp van de gegevens van een bestaande, eigen toepassing. Op die manier kan informatie die reeds ingevoerd werd, opgehaald worden uit de eigen toepassing zonder dat ze eerst opnieuw in Urbain moet ingegeven worden. Er kunnen zich verschillende gevallen voordoen: - De gemeente gebruikt een commercieel softwarepakket voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen. Om hen in de mogelijkheid te stellen de extractie van een elektronische 220 in hun toepassing te integreren, werd aan alle firma s die software ontwikkelen voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen, de structuur van het XML-bestand medegedeeld zodat zij de mogelijkheid om dergelijk bestand aan te maken konden voorzien. Indien deze functionaliteit niet beschikbaar is, neem dan contact op met de ontwikkelaar van de toepassing en vraag hem om een knop te voorzien die het aanmaken van een XML-bestand mogelijk maakt. Afhankelijk van uw licentie of uw contract met de ontwikkelaar is deze dienst gratis dan wel betalend. - De gemeente heeft een eigen toepassing ontworpen. Op basis van de structuur vastgelegd in een XSD-bestand kan de extractie van een XML-bestand geïntegreerd worden in de eigen toepassing. De XSD kan gedownload worden vanaf de toepassing Urbain via het menu DOCUMENTATIE XSD bestand import Zodoende kunnen de stedenbouwkundige vergunningen eveneens worden medegedeeld door het laden van een XML-bestand. - De bevoegde gewestelijke instantie biedt een gecentraliseerde toepassing aan voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen. Ook hierin kan een extractie worden geïntegreerd van alle vergunningen uitgereikt in een bepaalde gemeente gedurende een bepaalde periode. De voorwaarde is evenwel dat deze bestanden het geheel van de vergunningen bevatten, zowel deze uitgereikt door de gemeentebesturen, als deze uitgereikt door andere instanties. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-25/36-

26 Aangifte per bestand in Urbain De invoer kan gebeuren via het opladen van een XML-bestand, aangemaakt met behulp van de gegevens van een andere toepassing voor het beheer van de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. De structuur moet conform zijn aan deze van het XSD-bestand import, te downloaden via het menu Documentatie. Zorg dat het bestand een herkenbare naam krijgt, die gemakkelijk terug te vinden is in geval u beroep doet op onze hulp. Wij raden de volgende structuur aan: gemeente - jaar maand dag versie Voorbeeld: Leuven versie1 Selecteer het bestand met de stedenbouwkundige vergunningen en aangiften via de knop Bladeren en klik vervolgens op de knop Upload. U krijgt een melding wanneer het opladen is voltooid. Klik op een optie in het menu links om verder te gaan. De toepassing voert een dubbele controle uit op het XML-bestand. - Vooreerst wordt gecontroleerd of het bestand beantwoordt aan de XSD-structuur (import); deze controle kan ook door de gebruiker zelf worden uitgevoerd met behulp van een XML-editor. - Vervolgens worden andere validiteitscontroles uitgevoerd teneinde fouten op te sporen die ontsnappen aan de XSD -controle (bijvoorbeeld : maakt de kadastrale afdeling wel degelijk deel uit van de administratieve gemeente?) GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-26/36-

27 Indien het XML-bestand correct is, wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het mailadres van de aangever. De bijlage bij deze mail bevat een ontvangstbevestiging voor de aangiften. We raden de gebruiker aan deze bijlage te bewaren. Indien het XML-bestand één of meerdere fouten bevat, dan ontvangt u via mail een foutenrapport. De details van de fouten vindt u in de bijlage bij de mail. Opgelet: geen enkele vergunning uit het bestand werd dan opgeladen in Urbain. In dat geval moet het bestand worden verbeterd en opnieuw opgeladen. Op het internet zijn talrijke gratis programma s beschikbaar, waarmee XML-bestanden kunnen bewerkt worden. De meest voorkomende fouten zijn: - lege elementen in het XML-bestand; - elementen die waarden bevatten die niet voorkomen in de beperkende lijst van mogelijke waarden; - verplichte elementen die leeg of weggelaten zijn; - elementen van een foutief type (voorbeeld letters in een cijferveld). De leveranciers van software voor het beheer van stedenbouwkundige vergunningen hebben permanent toegang tot de testomgeving en kunnen hun klanten helpen met de xml-bestanden die syntaxfouten bevatten. Het geweigerde bestand kan eveneens als bijlage worden verstuurd naar het mailadres: met de vraag om de oorzaak van de foutmelding te onderzoeken. Als de fout wordt gevonden en kan worden verbeterd, dan wordt het verbeterde XML-bestand teruggestuurd per mail. Dit bestand moet dan wel nog opnieuw door de gebruiker worden opgeladen in Urbain. Belangrijke opmerking: Wanneer de gemeente de vergunningen meedeelt via een XML-bestand, moet men er rekening mee houden dat enkel de vergunningen die ingevoerd werden in de lokale toepassing (dus de echt uitgereikte vergunningen) opgenomen zijn in dat bestand. De andere gevallen (b.v. werken uitgevoerd zonder vergunning maar vastgesteld door de gemeentelijk ambtenaar) MOETEN ingegeven worden via de optie invoer per scherm. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-27/36-

28 Het resultaat van de invoer per bestand opzoeken. Vanaf versie (releasedatum 25/01/2014) blijft in de toepassing gedurende 6 maanden een historiek beschikbaar van de gedane uploads per bestand. Om deze historiek te raadplegen, klik in het menu op Invoer per bestand. Onderaan het scherm vindt u de lijst van ingevoerde bestanden voor uw gemeente. Om deze lijst bij te werken, klik op Opzoeken. Om het resultaat (verslag) van een invoer te raadplegen, klik op het pdf icoontje rechts van het betreffende bestand. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-28/36-

29 5.2.3 Opzoeking De gebruiker kan aan de hand van bepaalde criteria vergunningen opzoeken. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-29/36-

30 De toepassing toont de vergunningen of werken zonder vergunning die aan de selectiecriteria voldoen. Voor een gedetailleerd overzicht klikt u op het vergrootglas links van de inschrijving. Het resultaat van de selectie kan geëxporteerd worden in XML-formaat. De optie opzoeking is ook handig om aanvullende informatie toe te voegen aan bestaande inschrijvingen, bijvoorbeeld: de datum van beëindiging van de werkzaamheden, de resultaten van een conformiteitscontrole en de wijziging van de status van de behandeling. Bovendien kan men hier nagaan of voor een goed dat schijnbaar recent werd gewijzigd een vergunning werd aangevraagd. De gemeentebesturen kunnen deze optie gebruiken om na te gaan of de AAPD gegevens heeft toegevoegd over gekende vergunningen of vastgestelde werken zonder gekende vergunning. In dat geval wordt de vermelding KAD ingevoerd in het tweede veld van het scherm XML Bestand export.xml inlezen in Excel Om in Excel (versie 2003 of hoger) een XML-bestand afkomstig van de extractie van de resultaten van een opzoeking te openen, gaat u als volgt tewerk : - maak een dossier URBAIN export aan; - open het bestand export220_ xsd via de optie XSD export van het menu en het sla het op in de map URBAIN export; - kopieer het bestand export.xml naar dezelfde map ; - klik het bestand export.xml aan met de rechtermuisknop; selecteer de optie Openen met en klik vervolgens met de linkermuisknop Microsoft Office Excel aan; - Excel toont het venster XML openen ; - klik de optie XML lijst aan - antwoord in het volgende scherm ja. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-30/36-

31 XML Bestand export.xml importeren in Access Vanaf de versie Access 2003 kan het bestand export.xml in Access geopend worden op de volgende manier : - maak een dossier URBAIN export aan; - open het bestand export220_ xsd via de optie XSD export en sla het op in de map URBAIN export ; - kopieer het bestand export.xml afkomstig van de extractie naar dezelfde map; - open Access en maak een nieuwe database; - selecteer in het menu Bestand de optie Externe gegevens ophalen en vervolgens Importeren Bestandstype XML ; - selecteer het bestand export.xml ; - klik in het scherm XML-bestand importeren op Opties en kies Structuur en gegevens ; klik vervolgens op OK ; - u zal vier nieuwe tabellen aantreffen, waarvan de tabel Item220 de basisinformatie over de vergunningen bevat; - open de structuur van de tabel Item220 en maak een primaire sleutel op het veld Identifier ; - open de optie Relaties in het menu Extra ; - voeg de 4 tabellen toe en creëer een relatie tussen het veld Identifier van de tabellen Percelen, Personen en Kavels en het veld Identifier van de tabel Item220 (klikken, slepen en loslaten); - sla de relaties op en sluit het venster; - de gegevens kunnen nu bekeken en geëxploiteerd worden met behulp van formulieren, queries, rapporten, enz... GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-31/36-

32 5.3 Het menu DOCUMENTATIE Klik op «DOCUMENTATIE» om alle opties van het menu weer te geven. Het menu «DOCUMENTATIE» biedt de volgende mogelijkheden: XSD bestand import Door op deze link te klikken kan u het XSD schema downloaden dat het verwachte formaat beschrijft voor het importeren van XML bestanden XSD bestand export Door op deze link te klikken kan u het XSD schema downloaden dat het formaat beschrijft van het XML bestand waarin het resultaat van opzoekingen wordt geëxporteerd Handleiding Hier vindt u de meest recente versie van deze handleiding Veelgestelde vragen Door op deze link te klikken hebt u toegang tot de antwoorden op de meest gestelde vragen over de toepassing Urbain. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-32/36-

33 5.3.5 Lijst van gemeenten Dit scherm toont, bij wijze van inlichting, een lijst van de Belgische gemeenten en de kadastrale afdelingen. Informatie ingeven en raadplegen kan enkel voor de gemeente die u volmacht geeft Contactpersonen Aanvullende 220 Hier kan u informatie opzoeken die de FOD Financiën heeft ingevoerd met betrekking tot vastgestelde werken waarvoor de FOD Financiën geen weet heeft van een bouwvergunning. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-33/36-

34 5.4 Het menu DOWNLOADEN Deze optie biedt aan de gemeenten de mogelijkheid om volgende gegevens te downloaden: - de kadastrale legger en het kadastraal plan, zowel de actuele toestand als de voorgaande toestanden; - de inlichtingen inzake de kadastrale inkomens en de oppervlakte van de percelen, zowel de actuele gegevens als de voorgaande toestanden. De gemeente wordt elk jaar op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van de laatste bijwerking. De gemeentebesturen hebben deze cijfers in principe nodig bij de opmaak van de gemeentebegroting. De gemeenten moeten vooraf de gebruikerslicentie ondertekenen. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-34/36-

FOD FINANCIEN. Urbain Gebruikershandleiding

FOD FINANCIEN. Urbain Gebruikershandleiding FOD FINANCIEN Urbain Gebruikershandleiding Versie 15/06/2017 ToepassingUrbain (URBAnisticInformation Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD

Nadere informatie

FOD FINANCIEN. Urbain Gebruikershandleiding

FOD FINANCIEN. Urbain Gebruikershandleiding FOD FINANCIEN Urbain Gebruikershandleiding Versie 04/12/2017 ToepassingUrbain (URBAnisticInformation Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

Ondertekenen van een ingevulde aangifte

Ondertekenen van een ingevulde aangifte Ondertekenen van een ingevulde aangifte... 1 De PDF wordt weergegeven in de webpagina Ondertekenen... 1 PDF Handtekening... 1 Verzenden... 3 Er wordt voorgesteld om de PDF te downloaden op de pagina Ondertekenen...

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 11/09/2015 Doel van de handleiding Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Installatie SoftN - MyCareNet

Installatie SoftN - MyCareNet Installatie SoftN - MyCareNet Inhoud Voor je start met de installatie... 2 Installatie SoftN - MyCareNet... 2 Configuratie SoftN - MyCareNet... 4 Eerste gebruik... 4 Instellingen scherm... 5 Dataprovider...

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Helpgids voor de gebruiker. van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht

Helpgids voor de gebruiker. van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht Helpgids voor de gebruiker van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht Inhoudsopgave Waar vindt u de registratietoepassing GKS?... 2 Wat moet en kan u allemaal doen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk Als u bij het gebruik van een van de applicaties van Portahealth problemen ondervindt, kan u onze helpdesk via dit mailadres contacteren:

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Projectforum als gebruiker. Op de homepage meldt de gebruiker zich aan met zijn persoonlijke login en paswoord.

Projectforum als gebruiker. Op de homepage meldt de gebruiker zich aan met zijn persoonlijke login en paswoord. Projectforum als gebruiker Op de homepage meldt de gebruiker zich aan met zijn persoonlijke login en paswoord. De Project Forum interface wordt opgestart. Indien u zelf projectbeheerder bent komt u bij

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

A: Browsers waarvoor KIOSK geoptimaliseerd is, staan steeds op de hoofdpagina vermeld.

A: Browsers waarvoor KIOSK geoptimaliseerd is, staan steeds op de hoofdpagina vermeld. Vragen over KIOSK Mocht u na het lezen van onderstaande vragen toch nog bijkomende inlichtingen nodig hebben, dan kunt u contact opnemen via kiosk@vlaanderen.be. Gelieve altijd het dossier-id en de naam

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net)

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Handleiding Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 1 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KADASTRALE LEGGERS -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Versie 1.0 2 november 2015 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Invoeren beschikkingsgegevens 3 2.1 Een toekenningsbericht maken 3 2.1.1 Voorbeeld van een complete

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 20/12/ 13 Doel van de handleiding Via deze handleiding wordt u geholpen om op het Mestbankloket in te loggen en krijgt u tips om eventuele problemen met het inloggen

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 19 april 2016 Versie 3.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

- stappenplan - INLOGGEN op

- stappenplan - INLOGGEN op - stappenplan - INLOGGEN op Surf naar www.cobelguard-online.be Vul login en paswoord in. Op de e-mail die je ontvangen hebt vind je je paswoord. Als je inlogt op je site, zal je ook automatisch het site

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 3 Een dossier voorbereiden 3.1 Parameters 3.2

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET DOEL VAN DE HANDLEIDING Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij het aanmelden,

Nadere informatie

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Inhoud Nieuwe inlogprocedure Biztax... 2 Inleiding... 2 Is de nieuwe inlogprocedure verplicht te gebruiken... 2 Welke aangiften... 2 Welke aanslagjaren... 2 Vereisten...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab)

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) Gebruikershandleiding Dit document wordt u gratis aangeboden door het RIZIV Tervurenlaan 211 1150 BRUSSEL HELPDESK : 02/788.51.55 Iedereen kan

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie