Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie"

Transcriptie

1 Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie JUNI/AUGUSTUS 2014

2 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu als uw klanten te laat betalen. Welke invloed heeft dat op uw bedrijfsvoering. Als MKB onderneming weten wij hoe belangrijk een goed debiteurenbeheer is. Vanuit onze jarenlange ervaring adviseren wij u op wat al goed gaat en wat nog beter kan. Daarna nemen wij u desgewenst het gehele incassotraject uit handen. Van de eerste incassobrief, via een procedure bij de rechter tot aan de beslaglegging en verkoop, en dat in heel Nederland. Alles blijft bij ons onder één dak. U krijgt daarbij een eerlijk product tegen een transparant tarief. Een gerechtsdeurwaarder is niet gewoon een incassobureau. Als gecertificeerd gerechtsdeurwaarder staan wij onder permanent financieel toezicht, vallen wij onder tuchtrecht en zijn wij verplicht om constant te werken aan de verbetering van onze bedrijfsvoering. Uw zaken zijn bij ons dan ook in goede handen. Of wij de ideale match zijn kunt alleen u bepalen. Neem daarom snel contact op voor een vrijblijvend gesprek. Lindenstraat 12-16, 7411 NV Deventer T (0570) E SCHERP, SNEL, ADEQUAAT. Natuurlijk Van den Bos, Jansen & Kersten 2

3 Van de voorzitter De zomervakantie staat voor de deur. Een periode van ontspanning en tijd om na te denken. Na de zomer komen ondernemers uitgerust terug en starten nieuw bedachte activiteiten. Dit geldt ook voor MKB Deventer. Ik ben blij en trots u te kunnen vertellen dat wij na de zomer ons plan Deventer E- commercestad gaan uitvoeren. Google heeft Deventer verkozen tot E-commercestad van de Provincie Overijssel. Dit heeft ons geprikkeld om een plan te maken om dit te benutten. We zullen kennis over E-commerce verspreiden en samenwerking tussen E-commercebedrijven opzetten. We kunnen 60 bedrijven aan een voucher helpen waarmee zij gesubsidieerd een E-commercescan van hun website, producten en diensten kunnen laten uitvoeren. Een ander project dat we na de zomer presenteren is de geheel vernieuwde website van Het Nieuwe Winkelen. Dankzij subsidie van de provincie kunnen straks alle business-to-consumerbedrijven hun producten en diensten online op dit platform te koop aanbieden. Nieuw is ook dat alle VVV-informatie via deze vernieuwde website ontsloten wordt. Ik heb hier hoge verwachtingen van. Een idee dat we in de zomer gaan uitwerken is exportstimulering bij onze leden onder het motto: voor en door Deventer ondernemers. Wie mee wil denken is bij deze van harte uitgenodigd! In dit magazine staat een artikel over een mooi exportsucces dat ontstaan is tussen twee van onze leden. Dit smaakt naar meer! Colofon MKB Deventer Magazine is een uitgave van MKB Deventer Bezoekadres: Handelskade DH Deventer Tel: Fax: Postadres: Postbus AR Deventer Vormgeving: Artzet Media Fotografie: Harm Jan Bronsvoord Iris Moonen Tekstschrijver: Luuk Talens Laurens Jan Stam Advertenties: Thijs Beekman Drukwerk: De Printhut In dit MKB Deventer Magazine Column Antonia Advocaten Mediators...5 Binnenkijken bij de grootste werkgever van Deventer...6 Vobis Security: Camerasystemen kunnen veel breder ingezet worden...7 Column Smalbraak Notarissen...8 Column gemeente Deventer...9 Interview communicatiebedrijf Convenient4U...10 Column Het IT-Loket...13 Column LENS accountants...14 Goed adverteren... een vak apart...15 Zinvolle dagbesteding op weg naar herstel...17 De virtuele kerstman staat paraat...19 Column Spectrus Licht en Advies...20 Column Geef de pen door!...22 Deventer: communicatie Een klant wil gezien worden, herkend en erkend...25 Communicatie: (ver)binding en cont(r)act...26 Zet onbewuste communicatie bewust in...27 Identiteit verkoopt. Vertel jouw werkelijke verhaal Deventer Werktalent en Ovimex zorgen voor goed (druk)werk...29 Spannende uitjes met nieuwe gadgets...30 Deventer Scoort 70 werkplekken door ondernemerscompetitie...31 Deventer staat er goed op...32 Petriclip voorkomt valincidenten met petrischaal...33 Deventer Marktplein: netwerken kennis delen inspireren...34 Column Rabobank Salland...35 Solis betrekt lokale ondernemers bij verandering in zorg...37 Ambitieuze zussen willen een wereldmerk opbouwen...38 Column Horeca Deventer...39 Deventer is een evenementenlocatie rijker: Brink Column LifeCare...42 Red Star helpt FSS aan export naar Rusland...45 Infoway en Webwerken wordt Infowerken...46 De Dijk naar de Lebuïnus...47 Ondernemershuis Deventer heeft een nieuwe directeur...49 Column Vsee...50 Wie helpt mij aan werk?...51 Nieuwe leden...53 Sporten en bewegen inspireert

4 KAVELS TE KOOP Toplocaties direct aan de A1! Ondernemen is vooruitdenken én handelen en dat geldt dus ook ten aanzien van de keus van de vestigingsplaats en locatie. DEVENTER biedt u als ondernemer bijna letterlijk alle ruimte nu het nieuwe bedrijvenpark A1 beschikbaar is voor uitgifte, gaat Jan Wiggers van Thoma Bedrijfsmakelaars van start. Momenteel wordt hard gewerkt aan de oostelijke ontsluiting waarmee het nieuwe bedrijvenpark direct aansluit op de op- en afrit van de A1. Aan die zijde komt ook het nieuwe Van der Valk hotel, waarmee gestart wordt zodra de ontsluiting een feit is. Dat zal dit najaar zijn. Deventer heeft hiermee een hoogwaardig en ruim opgezet bedrijvenpark dat ca. 55 hectare aan uitgeefbare kavels bevat, die in twee fasen worden uitgegeven. De kavelindeling is bekend en er wordt hard gewerkt aan de zgn. kavelpaspoorten vervolgt Wiggers. Het terrein kent verschillende uitgifte- en milieucategorieën. De eerste verdeelt het terrein in zones (zicht, midden en buitenrand) waaraan verschillende prijzen en condities gekoppeld zijn. De kavels variëren in grootte van m² tot meerdere hectares en de vraagprijs van 150,- tot 190,- per m². Op bedrijvenpark A1 is ruimte voor bedrijven t/m milieucategorie 3.2. Daarnaast zijn er uiteraard voorwaarden gesteld ten aanzien van bestemming, vorm, bouwhoogtes, maar ook duurzaamheid. CLEANTECH Deventer is partner in de CLEANTECH Regio Stedendriehoek en zet daarmee in op duurzaamheid. Dit uit zich o.a. in een decentraal energienetwerk, hetgeen inhoudt dat gebruik gemaakt wordt van lokaal opgewekte duurzame energiebronnen als zon, wind en biomassa. Het doel zal zijn een zo energieneutraal mogelijk bedrijvenpark! KWALITEIT Het wordt dus een kwalitatief hoogwaardig bedrijvenpark dat zich uit in duurzaamheid, maar ook in bereikbaarheid en beheer. Er wordt een parkmanagement opgericht die de kwaliteit zal waarborgen. Ook zal het bedrijvenpark A1 ongetwijfeld aansluiting krijgen op het succesvolle systeem van permanent cameratoezicht dat sinds vorig jaar op alle bedrijventerreinen van Deventer is aangelegd. De veiligheid van de Deventer bedrijventerreinen is daarmee substantieel toegenomen en het aantal inbraken bijna tot 0 gereduceerd. MEER INFORMATIE Wanneer u belangstelling heeft en nader geïnformeerd wenst te worden over de Jan Wiggers mogelijkheden voor een bouwkavel aan een van de drukste verkeersaders van Nederland en bij een van de mooiste, meest bruisende en verrassende (Hanze) steden van het land, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag en uiteraard vertrouwelijk van dienst! Mr. H.F. de Boerlaan 22 Postbus AX DEVENTER T E

5 Column Antonia Advocaten Mediators Loonsanctie- het vervolg De hoogte van de loonsanctie: 70% van het laatstverdiende salaris. De vorige column van Antonia ging over het opleggen van de loonsanctie door UWV. Maar liefst 20% van de WIA-aanvragen van arbeidsongeschikte werknemers wordt afgewezen. In plaats daarvan legt UWV een loonsanctie op bij werkgevers. Kort gezegd houdt een loonsanctie het volgende in: na twee jaar doorbetaling bij ziekte wordt een derde jaar loondoorbetaling opgelegd. UWV doet dat als het van mening is dat de re-integratie-inspanningen van werkgever onvoldoende zijn geweest. De WIA-beoordeling wordt uitgesteld tot het moment dat UWV oordeelt dat de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Over hoe het opleggen van een loonsanctie voorkomen kan worden, schreef Antonia al in haar vorige column. Belangrijk is om bij de eerstejaarsevaluatie een deskundigenoordeel bij UWV op te vragen. Wat wij in onze praktijk zien is dat werkgevers meer en meer verantwoordelijk worden gehouden voor de re-integratie van zieke werknemers. Recent nog is de Ziektewet voor flexwerkers op dit punt gewijzigd. Daarbij past dat steeds vaker een loonsanctie door UWV wordt opgelegd. Het is de vraag in hoeverre dat terecht is. Mag deze afwenteling van reintegratieverantwoordelijkheden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers zo zwaar op een (kleinere) ondernemer drukken? De relevante vraag is vervolgens wat de hoogte van het salaris moet zijn tijdens de loonsanctie. In de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) staat dat bij het opleggen van een loonsanctie de wettelijke loondoorbetalingsverplichting met een jaar wordt verlengd. De wettelijke loondoorbetalingsverplichting is 70% van het oorspronkelijke (voor ziekte) salaris. In de literatuur en jurisprudentie zijn de meningen wat verdeeld. Een uitspraak van de Hoge Raad is er (nog) niet. Lagere rechters hebben zich al wel over dit onderwerp uitgelaten. Recentelijk heeft de kantonrechter Zwolle zich nog over een dergelijke casus gebogen. De werknemer stelde dat de werkgever tijdens de loonsanctie 100% van het laatstverdiende loon diende door te betalen, conform het loon dat de werknemer op het einde van zijn tweede ziektejaar ontving. De kantonrechter was het echter eens met de werkgever en stelde een loondoorbetaling vast van 70%. In de (lagere) rechtspraak zien we terug dat de rechters oordelen dat slechts een plicht tot doorbetaling van 70% bestaat. Óók in het geval dat werknemers in de eerste twee jaar meer dan 70% uitbetaald kregen. In onze praktijk merken wij dat dit bij veel werkgevers niet bekend is. En dat is jammer, want de ervaring leert dat het verminderen van salaris een grote stimulans is voor een succesvolle re-integratie op zo kort mogelijke termijn. In voornoemde zaak merkte de kantonrechter nog ten overvloede op dat er bijzondere omstandigheden kunnen zijn waarin 70% van het loon doorbetalen in strijd is met goed werkgeverschap, bijvoorbeeld indien de werknemer als gevolg van de verlenging financieel nadeel ondervindt. Andere kantonrechters zijn weer een andere mening toegedaan. Het is dus belangrijk dat u zich goed laat informeren op dit punt. Antonia Advocaten & Mediators heeft jarenlange ervaring in het adviseren omtrent de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en loonsancties. Neemt u voor direct advies contact met ons op via of antonia-advocaten.nl. Singel 1, Deventer T:

6 Binnenkijken bij de grootste werkgever van Deventer De veiligheid van de ICT, de hygiene, de uitwisseling van patiëntendossiers. MKB ers blijken ook maar gewoon bezorgde burgers. Ze vroegen directielid Jeroen Kleinjan het hemd van het lijf tijdens de netwerkavond in het Deventer Ziekenhuis. En deze was op zijn beurt kwetsbaar en openhartig. Het Deventer Ziekenhuis. Iedereen heeft er mee te maken en toch weten weinig mensen precies hoe het bedrijf gerund wordt. Het Deventer Ziekenhuis is de grootste werkgever van Deventer. Het heeft ruim 2200 medewerkers, zetten jaarlijks 160 miljoen euro in zorg om en beschikt over 405 bedden. Het heeft een interregionale functie en een belangrijke economische rol in Deventer. We proberen veel zorg lokaal weg te zetten. Liever dat een bedrijf uit Deventer iets voor ons doet dan een ander. Het doel is om de patiënten een zo kort mogelijk verblijf te bieden. Want, zegt Kleinjan. In het ziekenhuis liggen nu eenmaal zieken. Het is beter daar niet te lang te blijven. Na deze opsomming is het opmerkelijk dat veel gasten, en dus ook mkb ers, het ziekenhuis als persoonlijk ervaren. Ook nieuwkomer Jouri Verhoeven van animatiebureau Visual Punch looft de grote zorgfabriek. Ik heb hier een paar maanden geleden met een blinde darmontsteking gelegen en toen viel mij de gastvrijheid op van het personeel. De verpleging nam tijd voor me en was begaan, net als de chirurgen. Het lijkt een geoliede machine, dus ik was wel benieuwd hoe ze dat voor elkaar krijgen. Daar doet het ziekenhuispersoneel ook zijn stinkende best voor, legt Kleinjan uit. Een patiënt is bij ons een gast. Een mens en geen nummer. We hebben een hoog serviceniveau. We doen er alles aan om de patiënten, maar ook hun families en vrienden op hun gemak te stellen. Zo werkt het ook onder de medewerkers. Werknemers kennen elkaar. We zijn een platte organisatie met een informele cultuur. We zijn transparant in onze fouten. Natuurlijk gaan er zaken mis, soms met grote gevolgen. Maar bij ons heerst het credo: wat is er fout gegaan? In plaats van: wat heb je fout gedaan? We willen leren. Zondebokken zoeken heeft daarbij geen zin. De focus van het bestuur ligt voor de toekomst op het bieden van brede basiszorg, E-health en hoog volume oncologie. Het ziekenhuis is grotendeels gedigitaliseerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat dossiers van patiënten allemaal digitaal opgeslagen zijn en door elke arts op elk moment worden opgeroepen. Dit alles om zo efficiënt mogelijk te werken. Kleinjan raakt daarmee een gevoelig punt, zo blijkt uit de reacties. Hoe garandeer je dat deze dossiers veilig zijn?, klinkt het uit de zaal. Dat kan de bestuurder niet. Ik kan alleen zeggen dat we het zo goed mogelijk beveiligen, zegt hij. Het lukt hem daarmee niet iedereen tevreden te houden. Er klinkt wat geroezemoes in de zaal. Wat gebeurt er als er een storing ontstaat?, luidt de volgende vraag. Een goede vraag, want de gevolgen blijken verbazingwekkend heftig. We hebben wel eens een storing gehad op enkele poli s en die zijn intern nog wel op te vangen. Bij een grootschalige computer- of stroomstoring moet het ziekenhuis binnen een kwartier beginnen met evacueren. Dat betekent dus ook de mensen die net op dat moment op de OK liggen. Het zal na afloop een veelbesproken onderwerp worden. Een kwartier? Pfff. Bizar hè, zegt één van de aanwezigen bij het verlaten van de zaal. Het ziekenhuis is dus afhankelijk van goede, veilige ICT. Niet alleen als het gaat om patiëntendossiers of apparaten van levensbelang, maar ook voor de ontwikkeling van E-Health. Daar is het ziekenhuis steeds meer mee bezig. De ICT van het ziekenhuis onder je hoede hebben. Het is of de natte droom, of de grootste nachtmerrie voor ICT ers. De grootste nachtmerrie, beaamt Joost van Wieringen van Infinite Solutions. Die verantwoordelijkheid wil ik echt niet. Dat kan als klein ICT-bedrijf ook helemaal niet. Alleen grote jongens als HP of Dell kunnen dit soort projecten aan. Verderop staat Hans van Wuyckhuyse. De privédetective uit Diepenveen raakte ook geïnteresseerd door het verhaal. In een ziekenhuis moet alles veilig zijn. Ik zou het prachtig vinden om de digitale veiligheid van het DZ eens onder de loep te nemen. De particulier onderzoeker luisterde echter niet alleen als professional naar de presentatie. Toch vooral als mogelijke patiënt. Ik heb goede ervaringen bij het ziekenhuis. Ik was benieuwd hoe dat achter de schermen werkt en daar was hij heel open over. Zo zaten er meer mkb ers, die vooral als benieuwde en bezorgde burgers te luisteren. Er werd nog eens kritisch gevraagd naar waar het ziekenhuis nu precies ondernemend in was, maar al snel ging het weer over hoe het toch kan dat bacteriën zich verspreiden in een ziekenhuis. In tegenstelling tot Kleinjan was Jan Willem Holthuis van Vrienden van het Deventer Ziekenhuis een iets minder begenadigd spreker. Desondanks was het doel mooi. In een tijd waar de zorgpakketten versoberen en er meer zorg voor minder geld moet worden verleend is een steuntje in de rug voor alle zieken welkom. De vereniging zoekt leden om samen extra aankleding voor het ziekenhuis te realiseren. Bijvoorbeeld een fotografieproject in spreekkamers, het opleuken van de trapleuningen bij de kinderafdeling, puzzeltafels in wachtruimtes en kindvriendelijk meubilair bij de spoedeisende hulp. 6

7 Vobis Security: Camerasystemen kunnen veel breder ingezet worden Waarschijnlijk bent u al vaker geïnformeerd over inbraak- en camerabeveiliging. Of heeft u zelfs al een beveiligingssysteem aangeschaft. Maar bent u werkelijk tevreden over uw huidige camerasysteem? En weet u zeker dat uw camera s de juiste beelden opleveren indien een inbraak of diefstal aan de orde is? Wist u ook dat camerasystemen nog veel breder ingezet kunnen worden? Want naast inbraakpreventie en beveiliging, kunnen camera s ook ingezet worden voor marketingdoeleinden. Doormiddel van het plaatsen van intelligente camera s, kunt u potentiele klanten binnen uw winkel volgen, zien waar ze belangstelling voor tonen, op welke tijdstippen zij vaker binnen komen, zodat u hier op in kunt spelen en misschien anders kan omgaan met uw personele planning. Tevens kunt u met intelligente camera s, gezichten of kentekens herkennen en beelden met de juiste software opslaan. Ronald Dudok van Heel, directeur van Vobis Security, geeft aan dat u zo, uw marketingdoeleinden kunt verbeteren. En in tijden van minder omzet, een mooi middel om te benutten. Vobis Security is een initiatief dat is ontstaan uit de bekende Europese computerketen Vobis. De computer krijgt een steeds grotere rol binnen onze samenleving, ook binnen het gebied van security. Zo speelt Vobis in op een behoefte om een nieuwe dienst op te richten, een dienst die zich richt op camerabewaking en beveiliging. Maar die ook verder kijkt naar diverse mogelijkheden, waar je camerasystemen voor kan inzetten. Het nieuwe security bedrijf werkt nauw samen met specialistische partners zoals bijvoorbeeld met Panasonic Nederland, een toonaangevend bedrijf op gebied van camerasystemen. Ronald Dudok van Heel geeft aan dat Vobis Security zich onderscheidt door innovatief te werk te gaan, waarbij wij met de klant meedenken en samen zoeken naar de juiste oplossing. Ik vind het een uitdaging om mee te denken met de klant en vanuit de mogelijkheden van onze apparatuur, een passende oplossing te vinden. Of het nu gaat om het plaatsen van camera s voor beveiliging- of voor marketingdoeleinden, iedere locatie is uniek en vraagt om zijn eigen oplossing. Ook laat ik graag aan klanten zien wat de verschillen zijn tussen opnames van analoge en digitale camera s. Je kunt een wezenlijk verschil aantonen in kwaliteit van beelden tussen analoge en digitale beelden. Wil je de opnames uiteindelijk kunnen gebruiken, dan moeten ze wel voldoen aan datgene wat je had verwacht, toch? Panasonic apparatuur biedt kwaliteit, is geavanceerd, vindt ecologisch verantwoord produceren belangrijk en gaat mee met het digitale tijdperk, waarin we leven. Om een idee te geven van waarvoor je een camerasysteem nog meer kan inzetten, sommen we hier een aantal voorbeelden op namelijk: het kunnen achterhalen van gezichten van inbrekers, het registreren van bezoekers of kentekens, toezicht op grote parkeerplaatsen en tankstations, het meten van verkeersactiviteiten en overtredingen, ongewenst bezoek aan huis, kassaovertreding van personeel, binnenkomst van potentiele klanten in winkels, volgsysteem cliënten ten behoeve van personeel voor zorginstellingen, routing van procesmatige processen etc. Zoals u ziet, leveren wij aan diverse verschillende bedrijven of instanties. Uiteraard spreken we over het inzetten van hoogwaardige apparatuur en daar staan kosten tegenover maar wist u dat wij de mogelijkheid bieden om een systeem te leasen? Dan bent u slechts enkele euro s per dag kwijt en kunt u toch profiteren van de voordelen. Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel of bezoek onze website en laat uw gegevens achter op ons contactformulier. Tel: Website: vobissecurity.com 7

8 Column Smalbraak Notarissen Het MKB en de notaris Een van de meeste belangrijkste manieren om je onderneming extern te communiceren is het gebruik van een goede en krachtige handelsnaam. De handelsnaam is de naam van uw bedrijf, waarmee u naar buiten treedt, via een website, , brief, factuur, enzovoorts. Vaak is bij een B.V. de handelsnaam gelijk aan de statutaire naam (dit is de naam van de B.V. zoals opgenomen in de statuten). De wet schrijft in ieder geval voor dat uit alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin B.V. partij is of van haar uitgaan - met uitzondering van telegrammen en reclames - de statutaire naam (en de woonplaats) moet blijken. Het gebruik en daarmee ook de bescherming van een handelsnaam hoeft je niet ergens officieel aan te vragen (zoals een merkenrecht, octrooi, of domeinnaam). De handelsnaam ontstaat simpelweg door de naam te gebruiken in het handelsverkeer! Tevens is het feitelijke gebruik van de naam al genoeg om er bescherming voor te krijgen, waarbij geldt het motto: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Overigens kan een bedrijf meerdere handelsnamen hebben. Het is verstandig om een handelsnaam formeel in te schrijven in het Handelsregister. Om het gebruik van de naam te beschermen tegen derden, zal daarnaast moeten worden aangetoond dat de handelsnaam ook daadwerkelijk feitelijk wordt gebruikt. De mate van bescherming die het gebruik een handelsnaam biedt tegen gebruik door een andere onderneming hangt mede af van de branche waarin, en een regio waarbinnen de ondernemingen opereren. De handelsnaamwet schrijft namelijk voor dat het gebruik van een handelsnaam zodanig moet zijn dat er geen verwarring voor de consument of het publiek is te duchten. Zo kan b.v. een bedrijf uit Groningen dat lokaal handelt in auto s dus heel goed dezelfde handelsnaam hebben als die van een bedrijf in Maastricht dat een b&b exploiteert. Het handelsnaamrecht geldt ook voor internet. Met een handelsnaam kan een bedrijf dus een domeinnaam opeisen die daar verwarringwekkend veel op lijkt. Wel moet de domeinnaamhouder deze dan wel als bedrijfsnaam gebruiken. Een domeinnaam die niet meer is dan een vestigingsadres van een bedrijf onder een andere naam, kan niet via een handelsnaamrecht worden opgeëist. Smalbraak Notarissen, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris AanZetGroep We r k A d v i e s DE oplossing voor verzuim bij chronische klachten Nekklachten Burnout Fibromyalgie CANS Rugklachten Bekkenklachten Whiplash Chronische vermoeidheid Verzuim is niet nodig Gemiddeld is ruim 90% van de medewerkers binnen 12 weken weer volledig en duurzaam aan het werk in eigen functie. Nieuwsgierig naar onze multidisciplinaire werkwijze? Remco Nijboer en Ursula de Korte komen graag bij u langs om u te inspireren met onze werkwijze. U kunt ons bereiken op of 8

9 Column gemeente Deventer Boeiende beleefstad Het jaar is inmiddels halverwege. En er zijn heel wat activiteiten ondernomen die Deventer economisch verbinden en op de kaart zetten. Boeiende beleefstad is een van de drie kansrijke economische sporen in de Deventer economische visie. Graag wil ik in deze column even terugkijken op enkele hoogtepunten in het eerste half jaar. Zo blijkt allereerst de aanlichting van de Deventer binnenstad een succesnummer voor promotie. Begin dit jaar hield ZIUT een congres over aanlichting van binnensteden in het IJsselhotel. Zo n 70 lichttechnici en vormgevers uit Oost en Zuid Nederland lieten zich in een bomvolle zaal inspireren met nieuwe inzichten over lichtontwerp en -techniek. Uiteraard daarbij ook een presentatie over de Deventer aanlichting met een avondexcursie. Als bezoekers dan zeggen dat ze onder de indruk zijn en binnenkort een weekend Deventer gaan doen met familie krijg je zelfs in het donker een kleur. Tijdens de internationale Hanzedagen in Lübeck werd de aanlichting van de Deventer binnenstad wederom gepresenteerd. We kregen na afloop van verschillende Duitse collega s positieve reacties op de unieke Deventer aanpak. De samenhangende aanpak bij de bestrating van straten en pleinen, aanlichting van winkelstraten en aanlichting van bijzondere gebouwen en de IJssel kreeg ook lof van de aanwezige stedelijke vormgevers, waaronder een internationaal vermaarde ontwerper. Ik denk dat we dan ook terecht trots mogen zijn op de stad. En als er binnenkort wat meer Duitse toeristen in de winkelstraten lopen, weten we helemaal waar we het voor doen. Zij rekenen op de Deventer gastvrijheid. Dus zet uw beste beentje voor en vertel over uw straat, de binnenstad en de unieke aanlichting in de avonduren. Met al dat enthousiasme kan men niet anders dan blijven eten en overnachten. Eveneens in Lübeck promootte Hanzestedenmarketing tijdens de internationale Hanzedagen de 7 Hanzesteden langs de IJssel. Hanzestedenmarketing zet Deventer nationaal en internationaal op de kaart op de vakantiebeurzen, met folders, radio en tv-spotjes en persberichten. In het bijzonder de Vlaamse en Duitse markt hebben potentie en krijgen prioriteit. Het thema Hanze leeft daar veel meer dan bij ons. De publiciteit die Hanzestedenmarketing verkrijgt in landelijke tijdschriften en dagbladen vertegenwoordigde in 2013 een waarde van ruim 1,5 miljoen euro. Een veelvoud van de bijdragen die ze ontvangen van overheden en het bedrijfsleven. Een dergelijk resultaat is alleen mogelijk als steden en ondernemers samenwerken. Ook al zijn ze niet altijd zichtbaar, Hanzemarketing zoekt via de samenwerking met de lokale VVV s wel degelijk de samenwerking met ondernemers en naar dat unieke dat de steden bindt maar ook onderscheidt. Dit voorjaar deed Hanzestedenmarketing van zich spreken met een mannenshopgids. Ja u leest het goed. Dit unieke boekje met echte mannenshops in 7 Hanzesteden werd in Deventer gelanceerd. Wethouder Hartogh Heys kreeg het eerste exemplaar aangeboden. Spellenwinkels, media, coffee maar ook een bierencafé ontbreken niet in het boekje. En voor het geval dat de vrouw zich verveelt, men draait het boekje om en zie daar ook voor vrouwen een selectie aan winkels die de Hanzesteden kleur geven. Een mediasucces. Diverse landelijke tijdschriften, TV Oost en Radio Gelderland hebben aandacht besteed aan de gids en daarmee ook aan Deventer. Ook op evenementengebied laat Deventer van zich horen. Zo kende de Paaskermis eindelijk weer een succesvolle week. De weg terug lijkt gevonden met ludieke activiteiten als de KER-miss verkiezing. Later dit jaar hopen we het Piratenfestijn te mogen ontvangen op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. Ook de Koningsdag was druk bezocht. Vele tienduizenden bezoekers kwamen op deze unieke Nederlandse marktdag af. Zo ook in Diepenveen. Begin mei was de Walstraat in Franse sfeer. Jammer dat het net dit weekend regende, maar voor wie de moeite heeft genomen was het aangenaam vermaak tussen het winkelen door. Goed weer was het gelukkig wel tijdens de eerste editie van de smaak van Deventer. Een nieuw evenement waar we, denk ik, heel erg trots en zuinig op moeten zijn. Er kan geen betere locatie zijn dan de Boreeltuin. Deventer liet zich culinair van haar beste kant zien. En alles klopte. Een groot compliment voor de organisatie en deelnemende restaurants. Van een heel andere aard was het evenement Bathmen spant de kroon. Dit ludieke meerdaagse evenement trok bijna bezoekers en werd gevolgd door alle media, ook landelijk verscheen Bathmen op de beeldbuis. En passant werd nog een nieuw cup song record gevestigd. Er zit nog meer in het vat. Terwijl ik dit schrijf wordt de zomerkermis opgebouwd en is de kunstfietsroute van Hier tot ginder in voorbereiding. Ook het programma voor Deventer Op Stelten ziet er veelbelovend uit. Maar daar moeten we nog een paar weken op wachten. In afwachting zal ik met plezier veel tijd voor de buis doorbrengen met het WK hockey en WK voetbal. Hoewel het mooie weer buiten lonkt. In 2013 zijn al weer meer toeristische bezoeken geteld dan in Het kan niet anders dan dat we in 2014 opnieuw gaan plussen in het toeristisch bezoek. Ik wens u dan ook in meerdere opzichten een goede zomer toe. Theo van Raaij Accountmanager bedrijven gemeente Deventer 9

10 Interview communicatiebedrijf Convenient4U

11 Wij hebben aan een half woord genoeg Als Tamara van Leeuwen van communicatiebedrijf Convenient4U ergens een hekel aan heeft, dan is het om haar diensten op te dringen aan klanten. Ik wil dat een klant met ons werkt omdat de klant dat tract met ons hebben. Convenient4U is moeilijk in een hokje te plaatsen. Een reclamebureau is het niet. Een communicatiebureau dekt de lading ook niet helemaal. Wat we doen? Kijk maar. Van Leeuwen overhandigt haar flyer in haar kantoor aan de Dortmundstraat in Deventer. Convenient4U: brand management services. Ontwerp/DTP, presentaties, packaging design, online beeldbank, digitale bladerboeken en database publishing. Het is nogal een lijst. Wij creëren niet alleen, wij regelen, zegt Van Leeuwen. Communicatie heeft maar één doel: klanten trekken. Daarom laten ondernemers bij reclamebureaus een logo, een kleurencombinatie, of een websitestijl ontwerpen. Daarmee willen ze origineel en herkenbaar zijn. Daarmee is het werk voor de reclamebureaus af, maar hoe past de ondernemer dit nu succesvol toe? Daar helpen wij bij. Wij pakken alle losse elementen samen in alle communicatie-uitingen. Of het nu gaat om flyers, banners, presentaties of online catalogi. We creëren het vervolg van een merk en bewaken de huisstijl. Convenient4U is een sterrenkok in de keuken van communicatie. De ingredienten worden geleverd door reclamebureaus, Convenient4u maakt er een goed gerecht van. En dat tegen een betaalbare prijs. Want juist het kostenplaatje zorgt ervoor dat veel ondernemers zelf achter het fornuis gaan staan. Het gevolg: de prijs is lager, maar het gerecht ook stukken minder. Communicatie wordt vaak als kostenpost gezien, maar dat is het juist niet. Als het goed gedaan wordt, zorgt het juist voor inkomsten, zegt Van Leeuwen. We komen uit een crisis. Mkb-bedrijven hebben vaak niet meer de financiële middelen om een communicatiemedewerker in dienst te nemen. Daarom doen ze het zelf of krijgt iemand, die al tot over zijn oren in het werk zit, de taak erbij. Terwijl eigenlijk de kennis en de middelen ontbreken. Echter, deze bedrijven willen zich wel graag onderscheiden en origineel zijn, om klanten binnen te halen. Convenient4U is dan de oplossing. Een voorbeeld? We hebben een hotel/ restaurant als klant die meer bezoekers naar zijn restaurant wil trekken. Hoe wist 11

12 hij niet. We hebben de bebording buiten verbeterd en gaan met behulp van sociale media en de website verder met de aanpak. Onze hulp kan heel divers zijn, maar ook gericht op één onderdeel. Een ondernemer wil alleen een flyer? Dan maken we dat. Gebeurt er dan niets creatiefs aan de Dortmundstraat? Zeker wel. Convenient4U is van oudsher gespecialiseerd in het ontwerpen van verpakkingen. Daarnaast specialiseert het bedrijf zich steeds meer in nieuwe communicatietoepassingen. We zijn vooral gespecialiseerd in Prezi-presentaties. Daarnaast werken we nu voor een grote klant aan een Layar-campagne. Het opmerkelijke daarbij is dat Convenient4U niets van zijn creatieve werk opeist. Waar een reclamebureau vaak een ontwerp in eigen beheer houdt en een ondernemer moet aankloppen om er gebruik van te kunnen maken, stelt Convenient4U de beeldbank open voor haar klanten. Wanneer een klant één van zijn ontwerpen nodig heeft dan kan hij die zelf downloaden. De klant is eigenaar, wij de beheerder. Tamara van Leeuwen hoeft niet zo bejubeld te worden. Komt mijn kop dan echt op de voorpagina? Ik weet niet of ik dat wel wil hoor, zegt ze peinzend tijdens het interview. We weten haar toch te overtuigen. Het draait niet om haar. Ze wil gewoon wat voor haar klanten betekenen. Wij geloven in een duurzame vertrouwensrelatie met onze klanten om samen de unieke merkbeleving te waarborgen, luidt het motto. Het komt op het volgende neer: ik wil gewoon dat een klant mij vertrouwt. Andere communicatiebureaus zorgen vaak dat klanten afhankelijk van hen worden. Dat levert meer geld op. Ik niet. Ik werk zelfs liever niet met contracten. Ik wil dat een klant met ons werkt omdat hij dat fijn vindt, legt ze uit. Daarom zorg ik altijd dat ik zo snel mogelijk iemand persoonlijk leer kennen. Ik wil weten wat er in hun markt speelt, wat er op de werkvloer gebeurt en wat ze nodig hebben. Door een vertrouwensband kun je eerlijk en recht voor zijn raap zijn tegen elkaar. Alleen dan kun je een optimaal resultaat bereiken en hebben wij aan een half woord genoeg. Ondernemer in beeld Naam: Tamara van Leeuwen Bedrijf: Convenient4U B.V. Functie: Directeur Geboren in: Deventer Hoe bent u in uw huidige functie gekomen: Via mijn ouders. Grootste zakelijk succes: Na het plotselinge overlijden van mijn vader het bedrijf toch te laten groeien tot het mooie bedrijf dat het nu geworden is. Grootste zakelijke blunder / misser: Te weinig tijd besteden aan de pitch voor een potentieel nieuwe klant. Te makkelijk gedacht, dat doen we wel even. Gevolg: pitch niet gewonnen! Gelukkig hebben we hiervan geleerd en dit is ons nooit meer overkomen. Waar staat uw bedrijf over drie jaar: Over drie jaar kunnen wij onze rol als adviseur en ondersteuning van managers nog sterker en beter uitvoeren. Doordat wij als Convenient4U de vertaling van offline communicatie naar online media/communicatie hebben kunnen maken, een groot netwerk hebben en zeer goede partners hebben om mee samen te werken. Wij kunnen onze klanten (maar natuurlijk ook nieuwe klanten) optimaal bedienen. We zijn in staat een volledig aanbod te bieden dat aansluit bij de moderne eisen die door klanten gesteld worden. Qua personeel wil ik liever niet groeien. We hebben een mooi team dat goed op elkaar is ingespeeld. Door ons persoonlijke contact onderling, en natuurlijk met de klanten, kunnen wij de vragen die ons gesteld worden optimaal beantwoorden. Een team waar ik trots op ben en wat klaar is voor de toekomst! Hobby s: Ik hou ervan om lekker met onze Bordeaux Dog het bos in te gaan of het strand te bezoeken om te ontspannen. Daarnaast bezoek ik graag de sportschool, liefst s morgens vroeg. Dit geeft zoveel energie dat je de hele dag door kan gaan. Favoriete vakantiebestemming: Ik ga bij voorkeur naar landen waar het lekker warm is en de zon schijnt. De afgelopen jaren zijn we vaak (met een camper) naar Kroatië geweest en dat bevalt ons erg goed. Voor de kinderen genoeg te doen en de omgeving is ontzettend mooi! Grootste sportieve prestatie ooit: Zo sportief ben ik helaas ook weer niet.. Als ik de baas van Nederland zou zijn dan was mijn eerste besluit: Mark Rutte en zijn kabinet de deur uitzetten. Soms vraag ik me wel eens af of hij en zijn kabinet wel eens nadenken over de regels en wetten die ingevoerd worden. Het wordt de ondernemer steeds moeilijker gemaakt een goedlopend bedrijf te runnen met alle regeltjes die bedacht worden. Ze draven door. Wat zou u het liefste veranderen in Deventer: Parkeerbeleid! Het wordt wel erg duur om tegenwoordig met de auto te parkeren in Deventer. Vertel eens iets onverwachts over u zelf: Ik zeg het niet vaak, maar ik ben erg trots op mijn team van medewerkers. Een aantal jaren geleden heb ik een zwaar auto-ongeluk gehad waardoor ik nog regelmatig belemmerd word in mijn werkzaamheden. Mede dankzij mijn geweldige medewerkers weet ik steeds beter de draad op te pakken. Kortom: bedankt allemaal!

13 Column Het IT-Loket Heb je al een communicatieregisseur? Heb je wel eens in een groepswhatsapp gezeten? Ja? Hoe lang duurde het voordat er een melig plaatje voorbij kwam? Een dag? Een week? Een uur? Uiteindelijk gebeurt het. En weet je ook wat medewerkers allemaal over jouw zaak op Facebook plaatsen? Sociale media zijn handig, maar als een chagrijnige werknemer een keer #klotebaan twittert kan dit hele nare gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Zonder regie kunnen social media tegen je werken. Zorg dat je zowel bij interne als externe communicatie de touwtjes in handen houdt. Het IT-loket kan daarbij helpen. Goede communicatie is cruciaal. Zowel intern als extern. Goede interne communicatie verbetert de efficiëntie van je bedrijf en het contact onder de medewerkers. We hebben goede ervaringen met interne communicatienetwerken als Yammer, een soort Facebook/Twitter light waar iedereen berichten op kan delen die alleen collega s kunnen zien. Presentaties of vergaderingen hoeven niet meer per se fysiek. Met Skype of Lync is een conference call snel geregeld. Naast onderlinge communicatie zijn juist je uitingen naar buiten van levensbelang. Facebook, Twitter, Instagram, , LinkedIn, noem maar op. Je bent via deze kanalen gemakkelijk te benaderen en bovendien verbeteren ze je naamsbekendheid. Of wat dacht je van contact met klanten? Je kunt binnen no-time een laagdrempelig kennisportaal oprichten waar klanten hun vragen kunnen stellen en jouw medewerkers deze snel kunnen beantwoorden. Allemaal hartstikke handig. Dat zal je IT-leverancier ook vast zeggen. En hij zal je ook vast aanraden om zijn hele pakket aan nieuwe gadgets te kopen. Wij zeggen: pas hier mee op. Veel grote ITleveranciers doen aan vendor lock-in. Ze maken je afhankelijk van hun producten. Wil je overstappen dan gaat dat gepaard met hoge kosten. Kortom: je bent snel de regie kwijt. En dan hebben we het nog niet gehad over de communicatie met je IT-leverancier. Het komt te vaak voor dat een ondernemer een storing heeft die hij graag direct wil oplossen en de leverancier oordeelt dat het slechts om een prio 5 melding gaat. Je komt onderaan de lijst. Vreemd dat je leverancier dit voor jou bepaald. Wij helpen je een goed communicatiebeleid op te zetten en leveren de benodigde gereedschappen om jouw bedrijf communicatief te laten floreren. Daarbij zorgen we ervoor dat de ondernemer altijd de touwtjes in handen houdt. Bij storingen bepaal jij de prioriteit. Je wordt direct gebeld en samen met onze medewerker wordt een goede diagnose gesteld. We zijn kleinschalig, persoonlijk, flexibel, efficiënt en houden de kosten laag. Ons enige doel is het creëren van happy users. Wij de ondersteuning, jij de regie. Joost van Wieringen en Edwin de Goede Het IT-Loket Edwin de Goede (DevCentre) en Joost van Wieringen (Infinite Solutions) Contactgegevens Devcentre B.V Infinite Solutions B.V

14 Column LENS accountants Uw salaris- en personeelszaken snel en gemakkelijk regelen Exact online, en zijn er apps verkrijgbaar waarmee u op ieder moment kunt inloggen. Het scheelt enorm veel papierwerk en het verschaft duidelijkheid. Kortom: alles wat de ondernemer dezer dagen nodig heeft gebundeld in één programma. Persoonlijk contact De cloud heeft veel voordelen, maar een gesprek onder vier ogen werkt soms net zo goed. Daarom heeft LENS accountants twee beloningsadviseurs die u te allen tijde kunnen bijstaan voor extra informatie of ondersteuning. LENS staat dicht bij de ondernemer en denkt met u mee over nieuwe ontwikkelingen als de Wet Werk en Zekerheid, het aannemen van personeel, ontslagprocedures, proeftijden, waar u maar tegenaan loopt. Het gemak van het online pakket, met als aanvulling behulpzame adviseurs met kennis van zaken. Het wordt door klanten al lange tijd gewaardeerd. Eén pakket om uw salaris- en personeelszaken gemakkelijk te regelen en daarnaast worden begeleid door adviseurs met kennis van zaken. LENS accountants heeft alles in huis wat de mkb er hiervoor nodig heeft. Het is voor veel ondernemers een crime: het regelen van allerlei salariszaken. Salarisverwerking, loonheffingen, belastingen, jaaropgaven... En dan hebben we het nog niet eens gehad over personeelszaken als arbeidsrecht, pensioen, verlofadministratie, ziekteverzuim en arbeidsovereenkomsten. Het is een papierstapel die u gemakkelijk boven het hoofd groeit. Zelf doen of uitbesteden Een P&O er in dienst nemen is een optie, maar voor veel mkb ers niet haalbaar. Ze doen het zelf, met alle stress van dien. Want medewerkers zijn van cruciaal belang voor hun bedrijf en niemand wil gedoe met zijn eigen personeel. LENS accountants afdeling Salaris en Personeel neemt de zorgen van u weg. Zij werken met het web-based programma Salaris en Personeel online. Salaris en Personeel online Bij Salaris online hebt u altijd toegang tot uw salarisadministratie, legt Jessica Noorda van LENS accountants uit. U ontvangt uw maandelijkse salarisverwerking, de digitale loonjournaalpost en u kunt de salarisspecificaties zelf printen. Bij Personeel online kunt u de verzuimregistratie en alle personeelsverplichtingen regelen. Daarnaast is er ook een werknemersloket waar werknemers hun salarisstroken en jaaropgave kunnen downloaden, hun verlofaanvragen kunnen doen en hun dossier kunnen bekijken. Bovendien sluit Salaris en Personeel online aan op een groot deel van de zakelijke boekhoudprogramma s, zoals Kennismaken LENS beloningsadviseurs staan altijd voor u klaar. Bent u benieuwd wat LENS voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op. U vindt hen in Deventer, Raalte en Zwolle. Foto v.l.n.r.: Alfred Waterink, Allard Tönissen, Rudie Alferink, Debbie Kruizinga en Jessica Noorda. Marlou Kwakkel ontbreekt op de foto. Hunneperweg 2d, Deventer Postbus 194, 8100 AD Raalte Tel: (0570) Fax: (0570)

15 Goed adverteren... een vak apart De dagen dat ondernemers een advertentie in een huis-aan-huis krant plaatsten en de dag erna ook meteen mensen in hun winkel hadden zijn voorbij. Waarom? De tijd van één huis-aan-huis krant op woensdag is niet meer. Tegenwoordig struikel je bijna over de huisaan-huis-kranten als je van je werk thuis komt. Ik denk wel 4 á 5 kranten, in hoogtijdagen 7, liggen op de deurmat of in de bus te wachten om gelezen te worden. Gelukkig in het weekend maar één, vertellen Jeroen Schoppema van MediaBuro Schoppema en Camilla Klein Nagelvoort van Uitgeverij Artzet Media. De uitgeefster die samen met haar man Eric al ruim 24 jaar actief is in de huisaan-huis branche vindt het dan ook niet gek dat ondernemers niet meer weten hoe ze hun product en/of dienst onder de aandacht moeten brengen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de huishoudens graag een huis-aan-huiskrant ontvangt. Maar van die vier of vijf kranten wordt er maar eentje echt gelezen. En dan is het maar hopen dat je advertentie net in die krant staat, geeft Camilla aan. Wat doen mensen als ze thuis komen van het werk? Eerst eten en daarna maken ze tijd voor het gezin en sport. De meeste huis-aan-huis kranten worden daardoor niet of nauwelijks gelezen. Doordeweeks althans, vertelt Jeroen. In het weekend ligt er maar één huisaan-huis-krant op de deurmat, hierdoor is de leesintensiteit vele malen hoger. Iedereen is thuis en neemt de tijd om de krant te lezen. Niet voor niets zijn ook de dagbladen in het weekend dikker. Dus raden wij aan om juist in weekenduitgaven te adverteren. Adverteren in print media levert volgens beiden nog steeds de meeste respons op. Print media is emotie, mensen willen bladeren, nieuws lezen en advertenties bekijken. Print media is een breng medium. De krant wordt wekelijks bij mensen thuis gebracht, legt Jeroen uit. Dit in tegenstelling tot online adverteren. Een haal medium, waarbij men zelf actief moet zoeken en informatie kan halen via internet. En daar heeft niet iedereen tijd voor. Tevens zijn er heel veel nieuwsportals die de laatste berichten op de site plaatsen. Hierdoor wordt de consument overladen met reclame via banners, filmpjes en andere ongewenste advertising. Kortom, print media is de moeite waard, vinden ze bij Artzet en MediaBuro Schoppema. Maar dan moet een boodschap of advertentie wel gezien worden. En dat is dus in het weekend!, aldus Camilla. Reden ook dat de krant Deventerextra verschijnt in het weekend. Een huis-aanhuis-krant die door drie échte Deventernaren wordt gemaakt. Drie mensen die weten wat er leeft en speelt in Deventer en al jaren kranten maken. Wij weten dat Deventer een moelijke stad is om te adverteren. Daar waar het in Zwolle en Apeldoorn wel mogelijk is om de consument te bereiken is dat in Deventer moeilijker. En dat heeft te maken met de vele huis-aan-huis-kranten die dus doordeweeks verschijnen. Naast het moment van verschijnen onderscheidt Deventerextra zich ook vanwege de inhoud. Wekelijks hebben we eigen verhalen van en door Deventenaren, eigen columnisten zoals In de Marge, Erik Langs de Lijn of Mieke Krottje. Want bij de beide uitgevers vinden ze dat een huis-aan-huis-krant in Deventer ook daadwerkelijk Deventer nieuws en items moet brengen. In de Deventerextra wordt nog al het nieuws uit Deventer vermeld. Voor Deventenaren is dit natuurlijk zeer interessant. Iedereen wil weten wat in zijn/haar stad speelt maar natuurlijk ook in de wijk. Daarnaast zijn steeds minder Deventenaren geabonneerd op een regionale krant, vanwege de kosten en internet als nieuwsbron van groot landelijk nieuws. Maar juist de behoefte aan klein lokaal nieuws wordt door ons bevredigd. Dat kneuterige nieuws waaruit het karakter van een stad als Deventer naar voren komt. Mensen vinden het prachtig als ze een kop van de buurman, familie of een bekende in de krant zien. Naast de krant staat ook nog eens een sterke nieuwsportal van Deventerextra. Ook via dit medium proberen we nog meer lezers te bereiken buiten de omgeving Deventer, want de krant is ook gratis online te lezen. Voor adverteerders kan dit ook weer interessant zijn, omdat niet-deventenaren dus ook in aanraking komen met hun boodschap. Want daar gaat het om, dat de mensen in aanraking komen met wat jij als ondernemer te vertellen hebt. Daar helpen wij onze relaties al jaren met veel liefde en passie mee, besluiten Camilla en Jeroen. Interesse in goed adverteren? Neem contact met ons en ervaar het verschil... Website: 15

16 Vertrouwt u m op z n blauwe ogen? Hoe betrouwbaar en veilig iemand ook lijkt, uw boekhouding laat u enkel over aan een partij die in dit vakgebied z¹n sporen verdiend heeft. Die kan bogen op een jarenlange ervaring en tegelijkertijd op de hoogte is van alle actuele ontwikkelingen. En die beschikt over een brede, trouwe klantenkring in alle geledingen van het MKB. Kortom: aan wie u de bewaking van uw financiële huishouding met een gerust hart kunt overlaten. Benieuwd welke voordelen profijt adviseurs u te bieden heeft? Neem gerust contact met ons op! Bezoekadres Deventer Maagdenburgstraat 52, 7421 ZG Deventer Bezoekadres Raalte Westdorplaan 229, 8101 PN Raalte Postadres Postbus 238, 7400 AE Deventer Telefoon

17 Zinvolle dagbesteding op weg naar herstel Tactory Arbeidsre-integratie is onderdeel van Tactus Verslavingszorg. Een organisatie voor de behandeling en begeleiding van mensen met verslavingsproblemen en hun naasten. Cliënten die bij Tactus in behandeling zijn, hebben vaak problemen met werk en dagbesteding. Dit goed aanpakken is mede bepalend voor het herstel van de cliënt. Tactory speelt hier op in. We geloven in de unieke mogelijkheden van mensen. Tactory maakt met de cliënten houten meubelen en lifestyleartikelen (voor binnen en buiten) en verder repareren en verkopen we tweedehands en nieuwe fietsen, o.a. van het merk Cortina. Ook bieden we groenonderhoud, catering en een klussendienst.cliënten voelen zich weer waardevol en betrokken en leren nieuwe vaardigheden. Bovendien maken ze hele mooie producten die passen in het huidige tijdsbeeld waarbij mensen op zoek zijn naar authentieke producten met een goed verhaal, aldus Remco Waanders van Tactory. Het doel is om een duurzame werkvoorziening voor de cliënten creëren en de cliënten waar mogelijk door te laten stromen naar een reguliere werkplek. Bijkomend voordeel is dat ze prachtige en betaalbare producten maken. Het belangrijkste resultaat van de Tactory projecten is dat de cliënten structuur in hun leven krijgen en dat ze de afhankelijkheid van middelen onder controle krijgen. Zinvolle dagbesteding is hierbij erg belangrijk. We hebben een aantal arbeidsdeskundigen in dienst die de cliënten plaatsen op geschikte werkplekken. Daarom hebben we ook verschillende werkzaamheden voor onze cliënten. Tevens geven we ze zo veel mogelijk verantwoordelijkheden zodat ze groeien. Remco Waanders: Bij Tactory weten wij als geen ander om te gaan met mensen met verslavingsproblematiek. Dit komt doordat de kennis van Tactus toegepast wordt binnen onze werkplaatsen. De cliënten worden begeleid door vakmensen op het gebied van fietsen/houtbewerking/groenvoorziening enzovoorts, tevens hebben de werkbegeleiders kennis van de verslavingszorg. De lijnen tussen de werkmeesters en de behandelaren zijn kort. Tenslotte willen wij graag goede producten leveren die wij voor een eerlijke prijs verkopen. We werken zoveel mogelijk met duurzame materialen. Interesse? Kijk eens op Tactory.nl of neem contact op met Remco Waanders via

18 Fietsenkelder Brink 40 in Deventer Verkoop nieuwe (o.a.cortina)* en tweedehands fietsen; fietsreparatie en -onderhoud. Kijkt u eens in onze webwinkel op Tactory.nl Hier verkopen we ook mooie houten meubelen en accessoires. * op vertoon van deze advertentie krijgt u bij aankoop van een nieuwe fiets een fietsonderhoudsbeurt cadeau.

19 De virtuele kerstman staat paraat Hebt u al een nieuwe zwembroek of bikini uitgezocht voor de zomer? Mooi. Dan is het een goed moment om eens na te denken over kerstpakketten. Geloof het of niet, maar bij Goal Promotions kunt u binnenkort weer uw kerstpakket tot in detail samenstellen. Alles voor een unieke gift aan het eind van het jaar. Tientallen bedrijven pretenderen een geweldig kerstpakket voor uw medewerkers te hebben. In werkelijkheid ziet bijna alles er hetzelfde uit en komen de geschenken van de zelfde producenten. Dat is niet meer van deze tijd, vindt Goal Promotions. In 2014, waar we de wereld elke dag in onze hand hebben, moet u zelf kunnen bepalen wat de inhoud van uw pakket is. U zou natuurlijk eens een kijkje kunnen nemen op internet Google relatiegeschenken en u krijgt ruim 18 miljoen resultaten. Met kerstpakketten bijna 700 duizend. Sterkte. Door al die bomen is het bos maar moeilijk te zien. En bovendien: gaat u nu echt duizenden of honderden euro s uitgeven bij een onbekende webshop?,,wij zitten gewoon om de hoek, zegt Martin Helms van Goal Promotions.,,Ondernemers kunnen bij ons binnenlopen en hun wensenlijst opnoemen. Wij kunnen dan een uniek kerstpakket op maat maken. Ondernemers die geen tijd hebben om de rit naar de Hanzeweg te maken kunnen binnenkort via zelf hun voorkeuren doorgeven. Een virtuele Kerstman neemt hen mee door de belangrijkste stappen.,,het budget, de hoeveelheid en de speciale wensen. De ondernemer wil bijvoorbeeld een logo op de verpakking of allemaal verschillend ingevulde pakketten. Deze lijst komt vervolgens bij ons terecht en wij gaan er mee aan de slag. Het is geen loze belofte. Of het nu om de verpakking of de inhoud gaat, het maakt ze bij Goal Promotions niet uit. In de showroom staat een koeltas met de skyline van Deventer op de flap. Daarnaast een boodschappenmand die ook aan het fietsstuur kan worden gehangen. U hoeft het echter niet alleen maar zelf te verzinnen. Aan de Hanzeweg staan ook tientallen voorbeelden van kant en klare pakketten met ieder hun eigen thema en invulling. Geen anonieme computers, maar persoonlijk contact. Goal Promotions is dichtbij, flexibel, houdt de lijnen kort en scheelt u een hoop tijd, geld en stress. Kom langs bij de showroom, kijk op de website, bel of mail. Mekenkamp:,,Bij ons krijgt de klant waar voor zijn geld. En zeg nu zelf: iedereen wil toch een uniek kerstpakket? Contactgegevens Goal Promotions Hanzeweg 31A 7418AV Deventer T: M: 19

20 Column Spectrus Licht en Advies Spectrus geeft Pactum meer licht voor minder geld Om precies te kunnen uitleggen wat Spectrus Licht en Advies doet moet je gewoon eens kijken naar de resultaten. MKB Magazine nam een kijkje in het inmiddels volledig door LED verlichte pand van Pactum Installatietechniek aan de Hamburgweg. Voorheen werd het kantoor van Arjen Vels, directeur van Pactum, verlicht door TL-verlichting. Zoals wel meer plekken in het gebouw. Een aantal jaren terug concludeerden we dat onze uitgaven te hoog waren. We zijn eens kritisch gaan kijken naar ons energieverbruik. Toen bleek dat we hier wat aan konden doen hebben we maatregelen getroffen. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd en de gasrekening omlaag gebracht. De laatste stap was de verlichting. Ik kende Lars, directeur van Spectrus licht & advies, omdat we al veel samenwerken. Ik weet dat zij goed werk leveren. De directeur loopt dan ook tevreden rond door zijn kantoorpand, samen met Lars van Beek en Pactum-calculator Daniël Doze. Kijk dit is meer sfeerverlichting, wijst Van Beek aan in de gangen. Aan de muren in de centrale hal hangen decoratieve wandarmaturen die een warmwit licht geven. De gang is een verkeersader waar mensen uitsluitend doorheen lopen. De gang op en top verlichten is onnodig, zegt Van Beek. In de toiletten oogt het donker. Echter, één stap binnen de deur en het licht knipt aan. Sensoren zijn zo belangrijk. Het bespaart veel kosten. Het is ideaal voor plekken waar niet elk moment van de dag iemand zit. In de kantoorruimte heeft Pactum geen sensoren nodig. Daar is het ten slotte altijd bevolkt. Terwijl de medewerkers onverstoorbaar verder tikken achter hun computer legt het drietal de aanpassingen uit. Hier hingen TL-armaturen. We hebben die compleet vervangen voor LED-armaturen. Het uiterlijke verschil is bijna niet te zien, maar het geeft heel helder licht. Dat is bewust. Van slechte verlichting ga je meer staren, krijg je 20

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best!

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEYregio jaargang 8 nr. 2-2014 02 De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Box inn:

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN B E L A N G Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden Uiteenlopende evenementen met Claus kwaliteit AMB biedt logistieke ondernemers

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Zet de wereld op zijn kop

Zet de wereld op zijn kop Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang april 2014 editie 02 Thema: Samen Sterk Niels Deen, De Rechtszaak: Zet de wereld op zijn kop www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Financieel gezien was 2013 eigenlijk een vreemd jaar

Financieel gezien was 2013 eigenlijk een vreemd jaar Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang december 2013 editie 07 Thema: Financieel terugblik en vooruitblik Univé Hollands Noorden: Financieel gezien

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI B E L A N G Iedere ondernemer zijn ambities waar laten maken Bouwen aan de toekomst IBN werkt. Ook voor u Vooraf in gesprek scheelt in kosten Zonder vrije concurrentie

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie