Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012"

Transcriptie

1 Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken Colofon Titel: Ondertitel: Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, Aanbesteding ICT-werkplekken Versie, datum: Versie 1.4, 20 december 2010 Status: Definitief Samengesteld door: Dhr. R.L.J. Berger Sector/Afdeling: ICT EU-LVO Sittard, december 2010 Alle informatie in dit document over het project ICT-werkplekken mag uitsluitend worden gebruikt om een offerte samen te stellen ter beantwoording van deze aanbesteding. Acquisitie naar aanleiding van dit document is niet toegestaan. Dit document is in elektronische vorm verkrijgbaar op aanvraag via

2 Inhoud. 1 Inleiding Profielschets Stichting LVO Vraagbundeling ICT werkplekken ICT werkplekken Aanvullende informatie Over deze Aanbesteding ICT werkplekken Onderwerp van aanbesteding Inleiding Afnamecondities ICT werkplekken Aanbiedingsvorm ICT-werkplekken Kostenmodellen Randvoorwaarden met betrekking tot de aanbesteding Algemeen Adresgegevens Tijdschema Conformiteit De offerte Leverancierselectie en offerte-evaluatie Inleiding Procedure Selectiecriteria Gunningcriteria Toelichting op hoofdcriterium 2 (Kwaliteit, totaal 40 punten) ICT werkplekken voor de Stichting LVO Inleiding Deelnemende Stichting LVO De gevraagde ICT werkplekken Technische eisen Kavel 1, fat clients (high/medium/low) Technische eisen Kavel 1, thin clients Technische eisen Kavel 2, laptop (high/medium/low) Technische eisen Kavel 2, netbooks Eisen aangaande servicecontracten Eisen aangaande distributie en vooraf levering van images Aanvullende informatie Besturingssysteem ICT-werkplekken Schoollocaties Levering van ICT-werkplekken Anti-molest eisen Aanvullende dienstverlening Financiële aspecten Inleiding Financiële aspecten ICT-werkplekken Verantwoordelijkheden Aanbieder Inleiding Installatie Oplever- en Acceptatie test Eisen met betrekking tot Garantie en Service van ICT werkplekken Inleiding Communicatie en rapportage Storing Projectmanagement Eisen met betrekking tot Facturatie van ICT werkplekken Contractbepalingen Inleiding...26 Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 2 van 39

3 8.2 Contractvoorwaarden algemeen Specifieke contractvoorwaarden ICT werkplekken Betalingsvoorwaarden Compensatie Niet nakoming...27 Bijlage A Begrippenlijst...28 Bijlage B Locatiegegevens Schoolorganisaties...29 Bijlage C - Eisen aan de structuur van de offerte...31 Bijlage D Conformiteittabel...32 Bijlage E Invulformulieren Kosten ICT-werkplekken...36 Bijlage F Model verklaring betreffende uitsluitinggronden...38 Bijlage G Stichting LVO Leveringsvoorwaarden...39 Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 3 van 39

4 1 Inleiding 1.1 Profielschets Stichting LVO De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (hierna LVO) is een samenwerkingsbestuur voor scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg. De stichting omvat 17 scholen met circa 3400 medewerkers, van Venray tot Eijsden en biedt voorzieningen aan circa leerlingen. Deze voorzieningen beslaan het hele spectrum van voortgezet onderwijs oftewel alle varianten van het VMBO tot en met het gymnasium. LVO voelt zich als groot schoolbestuur verantwoordelijk voor een gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van voortgezet onderwijs in Limburg. Kwalitatief hoogwaardig en gedifferentieerd onderwijs komt mede tot stand als gevolg van een optimale inzet en integratie van IT-middelen dat leidt tot een kwalitatief goede en stabiele IT-omgeving. Verder heeft LVO te maken met een krimpend aantal leerlingen en daarmee met een daling van de inkomsten. Deze situatie impliceert een streven naar verhoging van de effectiviteit (goed onderwijs, tevreden medewerkers en handhaven breed onderwijsaanbod) en efficiency middels optimale inzet van middelen (inclusief beveiliging) en kennisdeling. Om gestructureerd invulling te geven aan dit streven heeft Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (hierna: Stichting LVO) de vraag naar ICT-werkplekken voor de tot haar stichting behorende Schoolorganisaties gebundeld in deze aanbesteding ICT-werkplekken. Stichting LVO zal optreden als contractpartij, welke een raamovereenkomst zal aangaan met de geselecteerde Inschrijver. De aanbesteding wordt uitgevoerd en begeleid door de afdeling Inkoop van de Stichting LVO. Stichting LVO is voornemens maar niet gehouden de winnende inschrijver tevens tot Preferred Supplier te benoemen voor levering aan leerlingen en ouders. Dit maakt geen onderdeel uit van de selectie- en gunningscriteria van onderhavige aanbesteding. Overleg hierover vindt plaats na gunning. 1.2 Vraagbundeling ICT werkplekken Het contract met de huidige leverancier van ICT werkplekken loopt af in maart Stichting LVO zoekt naar een opvolging daarvan met behulp van deze aanbesteding ICT werkplekken. Stichting LVO maakt gebruik van 2 typen ICT werkplekken: vaste- en mobiele ICT werkplekken. Vaste- en mobiele ICT werkplekken zijn beiden onderwerp van aanbesteding. Daartoe zijn beiden vervat in separate kavels waarbij de kavels de volgende onderverdeling kennen: Kavel 1: Vaste werkplekken (desktops) a. Fat Clients i. High End systeem ii. Medium End systeem iii. Low End systeem Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 4 van 39

5 b. Thin Clients Kavel 2: Mobiele werkplekken (laptops/netbooks) i. High End systeem ii. Medium End systeem iii. Low End systeem iv. High End netbook v. Low End netbook Daarnaast is een derde kavel gecreëerd voor Service en additionele componenten. Kavel 3: Service en additionele componenten Service: i. Full service: volledig functieherstel binnen één werkdag (deskswap of reparatie), garantietermijn (op componenten en geen voorrijkosten) gedurende 4 jaar ii. Partial service: volledig functieherstel binnen 10 werkdagen (deskswap of reparatie), garantietermijn (op componenten en voorrijkosten) 3 jaar iii. Geen service: fabrieksgarantie (min. 1 jaar), afhandeling geschied door aanlevering van systeem door afnemer aan leverancier. Hersteltijd maximaal 1 maand. Additionele componenten (niet limitatief): iv. Harddisk, videokaart, intern geheugen, plaatsen van images, permanent marking, port replicator, additionele muizen, grote schermen > 21 Stichting LVO verstaat onder een Fat Client: Een stationair computersysteem, bestaande uit diverse deelcomponenten zoals een QWERTY toetsenbord, optische muis, monitor en systeemeenheid welke op een vaste locatie wordt opgesteld. Stichting LVO verstaat onder een Thin Client: Een computersysteem waarbij applicaties volledig beschikbaar worden gesteld en verwerkt via een centraal systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de processor en het geheugen van het centraal systeem (volgens SBC-concept). Gebruikers kunnen toepassingen op (vanaf) hun eigen computer (Thin Client) bedienen, terwijl onderhoud en ondersteuning volledig op afstand plaatsvinden. De deelcomponenten zijn dezelfde als bij Fat Client. Stichting LVO verstaat onder een Laptop: Een stationair computersysteem, bestaande uit diverse deelcomponenten zoals een optische muis, welke als gevolg van de omvang van het computersysteem op een variabele locatie kan worden opgesteld. * Note: Een besturingssysteem om een ICT werkplek te kunnen laten functioneren, maakt deel uit van de totale ICT werkplek. * Note: Hardware anders bedoelt dan de in de in de definitielijst opgenomen termen Fat client, Thin client en Laptop (bijvoorbeeld Tablet-, I-pad- en E-readerachtigen) maakt geen deel uit van de aanbesteding Aanvullende informatie. Gevraagde ICT werkplekken worden ingezet ter ondersteuning van diverse onderwijs- en administratieve processen. Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 5 van 39

6 Hiervoor is Stichting LVO op zoek naar een leverancier die dit gedurende een periode van 2 jaar (met 2 keer de mogelijk tot verlenging van 1 jaar per keer) kan leveren, desgewenst inclusief servicecontract wat met (afname van) deze ICT werkplekken verband houden. Afname van ICT werkplekken strekt zich uit tot en met het leveren van een aantal standaardconfiguraties, additionele componenten en desgewenst servicecontracten (conform een Menukaart structuur) voor alle Locaties van de Schoolorganisaties van Stichting LVO. 1.3 Over deze Aanbesteding ICT werkplekken Dit document beschrijft de ICT werkplekken welke door Stichting LVO worden gevraagd. Het begrippenkader met betrekking tot deze ICT werkplekken wordt uiteengezet in hoofdstuk 2. Specifieke begrippen en definities worden in Bijlage A verklaard. Voor een gemakkelijke herkenning worden deze in de tekst van dit document met een hoofdletter geschreven. 2 Onderwerp van aanbesteding 2.1 Inleiding Het primaire doel van deze aanbesteding is de totstandkoming van een raamovereenkomst voor de aanschaf en levering van ICT werkplekken inclusief Service- en dienstverleningscomponenten en licenties voor het besturingssysteem. Het aantal af te nemen ICT werkplekken bedraagt indicatief, afgeleid van de bestelhistorie van de afgelopen 3 jaar ongeveer 1300 stuks per jaar. Dit aantal is onderhevig aan invloeden als toe- of afname van leerlingen, toe- of afname van integratie van ICT werkplekken in scholen, enz, De verdeling fat clients / thin clients / laptops is 80%/4%/16%. Cijfers over onderverdelingen naar High/Medium en Low ontbreken. Stichting LVO geeft voor het aantal van 1300 geen afnameverplichting af. Op basis van deze raamovereenkomst wil Stichting LVO een zogenaamde Menukaart ontwerpen waardoor de Locaties van de Schoolorganisaties voorzien kunnen worden in ICT werkplekken, additionele componenten en servicecontracten. De Menukaart voorziet in een 9-tal ICT werkplekken. Per ICT werkplek heeft Stichting LVO de mogelijkheid om additionele componenten en servicecontracten met betrekking tot betreffende ICT werkplek af te nemen. Gezien de voortschrijdende techniek maar vooral ook de voortdurende verandering van eisen aan een ICT werkplek kan de Menukaart gedurende de looptijd van de raamovereenkomst meerdere malen aangepast en/of gewijzigd worden. 2.2 Afnamecondities ICT werkplekken Afnamecondities gelden voor een periode van 2 jaar. Deze periode kan maximaal 2 maal 1 jaar verlengd worden. Afnamecondities worden in de raamovereenkomst vastgelegd en behelzen ook het doorberekenen van prijsdalingen. 2.3 Aanbiedingsvorm ICT-werkplekken De Aanbieder offreert de ICT werkplekken voor Stichting LVO voor een leveringsperiode van twee jaar. Hij is verantwoordelijk voor continuïteit en de Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 6 van 39

7 prestaties met betrekking tot deze leveringen en daarnaast, in geval van afname van servicecontracten, voor een juiste uitvoering daarvan. Daartoe gaat hij met Stichting LVO een leveringsovereenkomst aan voor een periode van 2 jaar. Het maximaal te offreren aantal typen bedraagt 1 voor ieder onderdeel in de betreffende kavels 1 en Kostenmodellen De opgave van kosten dient te bestaan uit de totale kosten per ICT werkplek, de kosten per onderkent servicecontract in relatie tot de diverse configuraties en de kosten per genoemd additioneel component. Inschrijvers dienen een aanbieding te doen voor een gemiddelde afname van 1300 ICT werkplekken per jaar waarbij (partiele) afname gedurende het kalenderjaar kan plaatsvinden. Stichting LVO gaat werken op basis van forecast afname wat in de praktijk betekent dat ongeveer 90% van de leveringen van ICT werkplekken aan de scholen op basis van 2 bestelmomenten in een kalenderjaar plaatsvindt. De overige 10% kunnen gedurende het kalenderjaar worden besteld. 3 Randvoorwaarden met betrekking tot de aanbesteding De aanbesteding wordt uitgevoerd volgens de openbare procedure van de Europese Richtlijn Diensten 1 (richtlijn 2004/18/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen). 3.1 Algemeen Ingediende aanbiedingen moeten zo compleet mogelijk zijn. Inschrijvers dienen ervan uit te gaan dat aanbiedingen zonder meer kunnen worden aanvaard of afgewezen. De aanbestedende dienst vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan inschrijven op deze aanbesteding, of daaraan gerelateerde activiteiten. Ook aanvaardt de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die een Inschrijver zou kunnen lijden tengevolge van deelname aan deze aanbesteding. Stichting LVO behoudt zich het recht voor af te zien van gunning zonder nadere rechtvaardiging. De aanbestedingsdocumenten zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht een Aanbieder desondanks tegenstrijdigheden, fouten of onvolledigheden ontdekken, dan is hij gehouden dit te melden. Vragen en vermeende onvolkomenheden kunnen worden gemeld aan de contactpersoon van Stichting LVO. Door geen aanvullende informatie in te winnen acht de Aanbieder deze Aanbesteding ICT werkplekken en de bijbehorende bijlagen duidelijk en voldoende instructief. Foutief interpreteren van informatie uit deze aanbesteding ICT werkplekken of te laat aanvragen van aanvullende informatie kan nooit reden zijn voor het verlenen van uitstel van indiening van de aanbieding, noch van enige verrekening van kosten. 1 Richtlijn 2004/18/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Deze richtlijn is o.a. verkrijgbaar via de website Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 7 van 39

8 3.2 Adresgegevens Inschrijvingen moeten worden bezorgd bij: Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Bestuursbureau Mercator 1, 6135 KW Sittard T.a.v. dhr. drs. R. Berger Tijdens de aanbestedingsprocedure zal dhr. R. Berger optreden als contactpersoon van de aanbestedende dienst, te bereiken per , eveneens op het adres Inschrijvers dienen duidelijk aan te geven de naam en adresgegevens van alle betrokken personen die gedurende de selectie- en gunningprocedure optreden als vertegenwoordiger(s) van hun organisatie. 3.3 Tijdschema Alle voorstellen moeten uiterlijk maandag 7 februari 2011, 13:00 uur op papier worden ingediend door de contactpersoon van de Inschrijver op bovengenoemd adres. Tevens moet elke Inschrijver een elektronische versie van zijn inschrijving indienen, niet later dan het hiervoor genoemde sluitingstijdstip, altijd op CD-ROM, DVD of USB-stick/disk. In geval van afwijkingen tussen de elektronische versie en de versie op papier geldt de papieren versie. Het risico van postvertraging is voor rekening van de aanbieder. Het voorziene tijdschema voor de gehele aanbesteding is als volgt: Onderdeel: Datum: Verzending aankondiging aan OJEU: 20 december 2010 Sluitingsdatum voor vragen: 17 januari 2011, 13:00 uur Antwoorden en correcties uiterlijk: 21 januari 2011, 13:00 Sluitingsdatum voor inschrijving: 7 februari 2011, 13:00 Gunningsdatum 1 maart 2011 Oplevering van een raamcontract inclusief menukaart voor alle schoolorganisaties uiterlijk: 1 april 2011 Alle vragen betreffende deze Aanbesteding ICT werkplekken dienen door middel van te worden gesteld aan de contactpersoon. Vragen kunnen worden ingediend tot 17 januari 2011, uur. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor later ingediende vragen niet in behandeling te nemen. Alle antwoorden die door de aanbestedende dienst worden aangemerkt als een correctie of aanvulling op deze Oproep tot Mededinging zullen periodiek, ontdaan van verwijzingen naar de vraagsteller, worden verstrekt aan alle aanvragers. Antwoorden, correcties en aanvullingen zullen uiterlijk op 21 januari 2011, 13:00 uur worden uitgegeven. De overeenkomst met de Inschrijver zal zijn gebaseerd op deze Aanbesteding ICT werkplekken inclusief eventuele correcties en aanvullingen. Met voorbehouden van de kant van de Inschrijver kan alleen rekening worden gehouden indien deze vooraf in een apart hoofdstuk in de offerte zijn opgenomen. In geval van afwijkingen tussen de tekst van deze Aanbesteding ICT werkplekken en informatie in andere documenten is de tekst van deze Aanbesteding ICT werkplekken Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 8 van 39

9 leidend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld in een document van meer recente datum. 3.4 Conformiteit In de volgende hoofdstukken zijn de gestelde eisen gemarkeerd met E.x.y, waarin x het hoofdstuknummer aangeeft en y een volgnummer van de eis. In Bijlage D zijn deze nummers opgenomen in een conformiteittabel. Inschrijvers dienen deze tabel ingevuld bij hun aanbieding te voegen, waarbij per eisnummer dient te worden aangegeven of de aanbieding conform is aan de bijbehorende eis. Indien er sprake is van non-conformiteit, dient de Inschrijver een toelichting te geven waarin hij aangeeft of op een andere wijze aan de eis wordt voldaan, dan wel om welke reden niet aan de eis wordt voldaan. Grijs gearceerde eisen zijn eisen waaraan voldaan moet worden (de zgn. knock-out criteria). Wordt er niet aan de knock-outcriteria voldaan dan volgt automatisch uitsluiting van deelneming. 3.5 De offerte E.3.1 De offerte dient te worden opgesteld in overeenstemming met de aangegeven structuur in Bijlage C bij deze Aanbesteding ICT-werkplekken. De offerte moet in het Nederlands zijn gesteld. E.3.2 De offerte moet op papier worden ingediend; vier identieke exemplaren moeten in gesloten doos of envelop worden afgeleverd op het in 3.2 aangegeven adres. Tegelijkertijd moet de Inschrijver een elektronische versie van de offerte indienen, in PDF formaat of MS Word, op CD-ROM, DVD of USB-stick/disk. De elektronische versie dient bij voorkeur als één bestand aangeleverd te worden. Indien dit niet mogelijk is dient duidelijk de structuur van de bestanden aangegeven te worden. E.3.3 Offertes dienen een minimale geldigheidsduur te hebben van 3 maanden na de sluitingsdatum voor inschrijving. Alle offertes zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alle onderdelen van de ingediende offerte worden verondersteld eigendom te worden van Stichting LVO. Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 9 van 39

10 4 Leverancierselectie en offerte-evaluatie 4.1 Inleiding De procedure voor leverancierselectie en gunning is ingericht in overeenstemming met de openbare procedure van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. 4.2 Procedure In de procedure worden drie hoofdfasen onderscheiden: Fase 1 Quick scan Alle binnengekomen inschrijvingen worden aan een korte toets op vormvereisten onderworpen (o.m. compleetheid, relevantie, geschiktheid voor beoordeling). Bij tekortkomingen wordt de inschrijving direct terzijde gelegd. Alle inschrijvingen die voldoen aan de gestelde vormvereisten worden verder beoordeeld in fase 2. Fase 2 Leverancierselectie Alle Inschrijvers worden in deze fase beoordeeld op hun vermogen om de gevraagde diensten gedurende langere tijd te blijven verlenen. Alle Inschrijvers die aan de selectiecriteria 2 voldoen worden gekwalificeerd voor de offerte-evaluatie. Stichting LVO, als uitvoerder van deze aanbesteding, behoudt zich het recht voor om leveranciers die niet voldoen aan de selectiecriteria uit te sluiten van de verdere procedure. De selectiecriteria zijn vermeld in 4.3 van deze Aanbesteding ICT-werkplekken. Fase 3 Offerte-evaluatie Stichting LVO, als uitvoerder van deze aanbesteding, zal de offertes van alle gekwalificeerde Inschrijvers beoordelen waarbij een verzoek tot verduidelijking van de offerte kan worden gedaan. Het is de Inschrijvers echter niet toegestaan hun aanbieding naar aanleiding hiervan inhoudelijk nog te wijzigen. De offertes met de gegeven verduidelijking van de Inschrijvers vormen de basis voor de uiteindelijke gunningbeslissing. Deze zijn opgenomen in 4.4. De eerste stap in de offerte-evaluatie is de toetsing van de offertes aan minimale vereisten. Indien een offerte daaraan voldoet, vindt een beoordeling plaats op basis van een gewogen scoresysteem. Door de puntentotalen te vergelijken wordt bepaald welke Inschrijver de winnende aanbieding heeft ingediend. De offerte-evaluatie zal zijn gericht op de optimale balans van kwaliteit, levertijd, garantiebepalingen en prijsstelling. Stichting LVO, als uitvoerder van deze aanbesteding, behoudt zich het recht voor, in enig stadium van de aanbesteding, alle door de Inschrijvers aangeleverde informatie te (doen) onderzoeken op juistheid. Indien deze verificatie leidt tot de constatering dat onjuiste informatie is verstrekt, acht Stichting LVO, als uitvoerder van deze aanbesteding, zich gerechtigd de betreffende Inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbesteding. De selectieprocedure en de offerte-evaluatie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting LVO. 2 De selectiecriteria hebben alleen betrekking op de kwalificatie van de Inschrijver; niet op de inhoud van de aanbieding zelf. Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 10 van 39

11 4.3 Selectiecriteria De selectieprocedure wordt uitgevoerd op basis van de Richtlijn 2004/18/EEG en de daarin vermelde criteria. De Inschrijvers dienen de volgende informatie te verstrekken: E.4.1 Een schriftelijke verklaring van de Inschrijver, dat zijn organisatie zich niet bevindt in één van de omstandigheden, aangegeven in Artikel 45 lid 1 sub (a), (b), (c) of (d) en Artikel 45 lid 2 sub (a), (b), (c), (d), (e), (f) of (g) als genoemd in Richtlijn 2004/18/EEG (volgens de Modelverklaring in Bijlage F). Stichting LVO, als uitvoerder van deze aanbesteding, behoudt zich het recht voor de juistheid van deze en andere verklaringen te toetsen op enig moment tijdens de procedure alsmede alsnog inzending te verlangen van de originele bewijsstukken, genoemd in Artikel 45 lid 3. E.4.2 Bewijs van inschrijving in het Handelsregister, zoals genoemd in Artikel 46 van de Richtlijn 2004/18/EEG. De aanbiedingsbrief bij de offerte dient te worden ondertekend door (een van) de tekenbevoegde(n) vermeld op het bewijs van inschrijving in het Handelsregister. E.4.3 Bewijsstukken met betrekking tot de financiële en economische draagkracht van de Inschrijver. Bij de inschrijving kan worden volstaan met bijvoeging van de twee meest recente jaarverslagen, mits deze niet ouder zijn dan het jaar Indien de jaarverslagen in het kader van een eerdere aanbesteding reeds bij Stichting LVO aanwezig zijn, kan worden volstaan met een verwijzing naar de betreffende aanbesteding. Van de winnende Inschrijver kunnen, voordat de opdracht tot dienstverlening wordt gegund, aanvullende bewijsstukken worden verlangd, overeenkomstig Richtlijn 2004/18/EEG, artikel 47. E.4.4 Voldoende overtuigend bewijs van de technische capaciteit om de gevraagde dienst in te richten en te leveren, overeenkomstig Richtlijn 2004/18/EEG, artikel 48. De Inschrijver dient ten minste drie voorbeelden (referenties) bij zijn offerte te voegen van zijn ervaring met het uitvoeren van qua omvang vergelijkbare levering. Referenties worden altijd vergezeld van een actuele en door referent getekende tevredenheidverklaring. Stichting LVO, als uitvoerder van deze aanbesteding, eist in het kader van kwaliteitsnormering een NEN- ISO 9001:2000 of vergelijkbaar. E.4.5 Inschrijver heeft aangetoond dat in de twee meest recente afgesloten boekjaren een omzet is gemaakt aangaande objecten zoals benoemd bij de percelen 1, 2 en 3 van minimaal: ,00 exclusief BTW per jaar aangaande levering en implementatie van objecten. Omzet in servicecontracten mag hierin niet worden opgenomen. E.4.6 Inschrijver beschikt over een eigen Nederlandstalige servicedesk / support organisatie en maakt aantoonbaar gebruik van ITIL procedures voor het registreren, verwerken en monitoren van meldingen door klanten. Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 11 van 39

12 4.4 Gunningcriteria De opdracht zal worden verstrekt aan de Inschrijver met de economisch voordeligste aanbieding. Dit leidt tot de volgende hoofdcriteria voor de offerte-evaluatie: 1. De kosten van de aangeboden ICT werkplekken, kosten voor Servicecontracten en additionele componenten; 2. De kwaliteit van de aangeboden Servicecontracten waarin inbegrepen de technische uitvoering, de wijze waarop de dienstverlening wat dat betreft wordt ingericht en het voldoen aan de gestelde technische eisen. De prijsstelling weegt voor 60% mee in de offertebeoordeling, de kwaliteit voor 40%. Het oordeel op de beide hoofdcriteria wordt samengesteld door beoordeling van een aantal subcriteria. Deze zijn hierna weergegeven. De beoordeling op de subcriteria geschiedt op basis van de beantwoording van eisen en vragen door de Inschrijver. De waardering van de beantwoording wordt genormeerd naar de maximale score per (sub)criterium. Voor sommige subcriteria geldt een drempel, bij beoordeling beneden de drempelwaarde wordt de aanbieding als ongeschikt aangemerkt. De subcriteria, hun onderling gewicht en de drempelwaarden zijn opgenomen in onderstaande tabel. Criterium Wegingsfactor Drempel% 1. Kosten 60% 1.1 Kosten per ICT werkplek exclusief 70% 70% servicecontract 1.2 Kosten per servicecontract per ICT 10% 70% werkplek 1.3 Kosten van additionele componenten 20% 70% 2. Kwaliteit 40% 2.1 Conformiteit met eisen in Oproep tot mededinging voor ICT-werkplekken 2.2 Kwaliteit aangeboden Servicecontracten 2.3 Aangeboden garantie van uitleveringen 50% 70% 40% 80% 10% 50% Toelichting op hoofdcriterium 2 (Kwaliteit, totaal 40 punten) De kwaliteit van de aangeboden ICT werkplekken, waarin inbegrepen de technische uitvoering en de wijze waarop de dienstverlening wordt ingericht: Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 12 van 39

13 Mate waarin wordt voldaan aan de eisen in deze Oproep tot Mededinging voor ICT werkplekken; Kwaliteit van het aangeboden Servicecontracten waarin inbegrepen de technische uitvoering en de wijze waarop de dienstverlening wordt ingericht (concept SLA en concept procedurehandboek als uitgangspunt voor beoordeling!) Aangeboden gegarandeerde datum voor uitleveringen vanaf het moment van bestelling; 5 ICT werkplekken voor de Stichting LVO. 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de gewenste ICT werkplekken voor alle Locaties van de Schoolorganisaties van Stichting LVO nader beschreven door middel van technische eisen met betrekking tot ICT werkplekken en Servicecontracten. * Note: In hoofdstuk 7 worden de algemene eisen met betrekking tot oplevering, Servicecontracten, Garantie en Beschikbaarheid van ICT werkplekken omschreven. 5.2 Deelnemende Stichting LVO De Schoolorganisaties wensen gezamenlijk ICT werkplekken af te nemen. Daartoe worden zij vertegenwoordigd door Stichting LVO, de begeleider van deze aanbesteding. Stichting LVO zal ook het centrale aanspreekpunt voor de Aanbieder zijn. De Schoolorganisaties die hun vraag hebben gebundeld in de Stichting LVO zijn staan vermeld in Bijlage B. Een Schoolorganisatie kan op meerdere Locaties onderwijs aanbieden. Stichting LVO, waaronder meerdere Schoolorganisaties ressorteren, treedt altijd op als contractant. 5.3 De gevraagde ICT werkplekken Deze paragraaf bevat de technische eisen aan de ICT werkplekken Technische eisen Kavel 1, fat clients (high/medium/low) Algemene technische eisen geldend voor kavel 1, fat clients Omgevingsgeluid E. 5.1 Maximaal te produceren geluid van de totale werkplek in db <= 40 Db Case E. 5.2 Type Desktop E. 5.3 Anti-diefstal maatregelen Case moet kunnen worden afgesloten Moederbord E. 5.4 Grootte Cache geheugen >= 1 Mb E. 5.5 Ondersteuning van WOL Ja E. 5.6 BIOS Klantspecifieke Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 13 van 39

14 Processor E. 5.7 Architectuur >=32-bits instellingen mogelijk Netwerkkaart E. 5.8 Onboard Ja E. 5.9 Snelheid 10/100/1000 E PXE Ja Geluidskaart E Onboard Ja Monitor E Type monitor, type aansluiting 17, DVI E Minimale resolutie 1024*768 E Anti-vandalisme maatregelen Ja Interfaces (voorkant en achterkant) E USB voorkant Ja, aantal >= 2, >=2.0 E USB achterkant Ja, aantal >= 4, >=2.0 E Audio voorkant Ja Specifieke technische eisen kavel 1 voor high end / medium end en low end High end systeem E Processor >=Core i GHz of vergelijkbaar E Intern geheugen 8 Gb (2 x 4Gb DDR3 1333MHz) E Harddisk 1 TB SATA II 7.2k E Videokaart NVIDIA GeForce GTX 460 of vergelijkbaar E Videogeheugen 1 Gb dedicated Medium end systeem E Processor >= Core i5 Processor 650 of vergelijkbaar E Intern geheugen 4 Gb (2 x 2Gb DDR3 1333MHz) E Harddisk 500 GB SATA II 7.2k E Videokaart Intel HD graphics of vergelijkbaar E Videogeheugen 512 Mb dedicated Low end systeem E Processor >= icore i3 Processor 540 of bergelijkbaar E Intern geheugen 2Gb (1 x 2Gb DDR MHz) E Harddisk 320 GB >= SATA 5.4k Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 14 van 39

15 E Videokaart Intel GMA 4500 graphics of vergelijkbaar E Videogeheugen 256 Mb dedicated Opties Kavel 1, Fat Clients E Cases Tower E Optische drives Combodrive (cd/dvd) E Optische drives Combodrive (cd/dvd/brd) E Monitoren TFT, 17 met glasplaat, DVI E Monitoren TFT, 19, DVI E Monitoren TFT, 21, DVI E Multi cardreader (+ inbouw) Alle gangbare media Technische eisen Kavel 1, thin clients Algemene en specifieke technische eisen geldend voor kavel 1, thin clients Omgevingsgeluid E Maximaal te produceren geluid van de totale werkplek in db <= 10 Db Case E Anti-diefstal maatregelen Case moet kunnen worden afgesloten Moederbord E Grootte Cache geheugen >= 1 Mb E Ondersteuning van WOL Ja E BIOS Klantspecifieke instellingen mogelijk Processor E Architectuur >=32-bits E Type AMD Sempron 200U (1 GHz, ) of vergelijkbaar Netwerkkaart E Onboard Ja E Snelheid 10/100/1000 E PXE Ja Video E Aansluiting DVI Geluidskaart E Onboard Ja Monitor E Type monitor, type aansluiting 17, DVI Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 15 van 39

16 E Minimale resolutie 1024*768 E Anti-vandalisme maatregelen Ja Interfaces (voorkant en achterkant) E USB voorkant Ja, aantal >= 2, >=2.0 E USB achterkant Ja, aantal >= 2, >=2.0 E Audio voorkant Ja Intern geheugen E Type en grootte 2 GB (1 module(s) 2 GB) DDR2, 667 MHz E Harddisk Type en grootte CF module IDE, 2 GB (300x) Embedded software E Software OS-onafhankelijk Opties Kavel 1, Thin Clients E Monitoren TFT, 17 met glasplaat, DVI E Monitoren TFT, 19, DVI Monitoren TFT, 21, DVI Technische eisen Kavel 2, laptop (high/medium/low) Algemene technische eisen geldend voor kavel 2, laptops Omgevingsgeluid E Maximaal te produceren geluid van de totale werkplek in db <= 40 Db Case E Anti diefstal maatregelen Kensingtonlock compatible Moederbord E Grootte Cache geheugen >= 1 MB E Ondersteuning van WOL Ja E BIOS Klantspecifieke instellingen mogelijk Processor E Architectuur >=32-bits Netwerkkaart E Onboard Ja E Snelheid 10/100/1000 E PXE Ja Geluidskaart E Onboard Ja Wireless Netwerkkaart Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 16 van 39

17 E Onboard Ja, snelheid >= a/b/g/n 2,4/5 Ghz Interfaces E USB Ja, aantal >= 4, >=2.0 E Audio Ja E Bluetooth, onboard Ja, Ja E Smartcardreader Ja, ondersteuning voor alle gangbare mobiele media Accu E Li-ion Ja, bij normaal gebruik >= 3 uur Toetsenbord E QWERTY Ja Specifieke technische eisen kavel 2 voor high end / medium end en low end High end systeem E Processor Core i7 620m 2.66 GHz of vergelijkbaar E Schermgrootte 17 breedbeeldscherm E Intern geheugen 4 Gb (2 x 2Gb DDR3 1333MHz) Firewire Ja Dockingport Ja E Harddisk SATA II, 7200 rpm, 500 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T. E Videokaart NVDIA GeForce GTS 460M of vergelijkbaar E Videogeheugen 1 Gb dedicated Medium end systeem E Processor Core i5 540m 2.4 GHz of vergelijkbaar E Schermgrootte 15.6 breedbeeldscherm E Intern geheugen 4 Gb (2 x 2Gb DDR3 1333MHz) Dockingport Ja E Harddisk >=SATA, 5400 rpm, 320 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T. E Videokaart NVDIA Geforce GT 240M of vergelijkbaar E Videogeheugen 512 Mb dedicated Low end systeem E Processor Core i3 330m 2.13 GHz of vergelijkbaar E Schermgrootte 15.6 breedbeeldscherm Intern geheugen 2Gb (1 x 2Gb DDR MHz) Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 17 van 39

18 E Harddisk >=SATA, 5400 rpm, 160 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T. E Videokaart Intel Graphics Media Accelerator X4500 of vergelijkbaar E Videogeheugen 256 Mb shared Opties Kavel 2, laptops E Extra accu, >= 3 uur gebruik Ja Extra accu, >= 6 uur gebruik Ja E Port replicator Ja E QWERTY Toetsenbord Ja E Muis >= Optisch Kensington lock kabel + slot Ja Technische eisen Kavel 2, netbooks Algemene technische eisen geldend voor kavel 2, netbooks Omgevingsgeluid E Maximaal te produceren geluid van de totale werkplek in db <= 40 Db Case E Anti-diefstal maatregelen Case moet kunnen worden afgesloten Moederbord E Grootte Cache geheugen >= 1 MB E Ondersteuning van WOL Ja BIOS Klantspecifieke instellingen mogelijk Processor E Architectuur >=32-bits Netwerkkaart E Onboard Ja E Snelheid 10/100/1000 E PXE Ja Geluidskaart E Onboard Ja Wireless Netwerkkaart E Onboard Ja, snelheid >= a/b/g/n 2.4/5 Ghz Interfaces E USB Ja, aantal >= 2, 2.0 E Audio Ja E Bluetooth, onboard Ja, v EDR E Smartcardreader Ja, ondersteuning voor alle gangbare mobiele media Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 18 van 39

19 Accu E Li-ion Ja Toetsenbord E QWERTY Ja Specifieke technische eisen kavel 2 voor netbooks high end en low end High end systeem E Processor Intel Atom D525 (Dual Core; 1.8GHz) of vergelijkbaar E Schermgrootte 12,1 E Intern geheugen 4 Gb (2 x 2Gb DDR3 1333MHz) E Harddisk 250GB SATA2 HDD 5400rpm E Battery performance >= 4 uur Low end systeem E Processor Intel Atom N450 of vergelijkbaar E Schermgrootte 10,1 E Intern geheugen 2Gb (1 x 2Gb DDR MHz) E Harddisk 160GB SATA2 HDD 5400rpm E Battery performance >= 2 uur Opties Kavel 2, netbooks E Hardisk (alleen i.c.m. high end) SSD, 64 Gb Eisen aangaande servicecontracten. E Servicecontract ICT werkplek: Full Service Full service: volledig functieherstel binnen één werkdag (deskswap of reparatie), garantietermijn (op componenten en geen voorrijkosten) gedurende 4 jaar E Servicecontract ICT werkplek: Partial Service I E Servicecontract ICT werkplek: Partial Service II Partial service: volledig functieherstel binnen 10 werkdagen (deskswap of reparatie), garantietermijn (op componenten en voorrijkosten) 4 jaar Partial service: volledig functieherstel binnen 10 werkdagen (deskswap of Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 19 van 39

20 E Servicecontract ICT werkplek: Geen service reparatie), garantietermijn (op componenten en voorrijkosten) 3 jaar Geen service: fabrieksgarantie (min. 2 jaar) op alle componenten inclusief accu, afhandeling geschiedt door aanlevering van systeem door afnemer aan leverancier. Hersteltijd maximaal 1 maand Eisen aangaande distributie en vooraf levering van images E Indien gewenst door Schoolorganisatie fysieke plaatsing van systemen door de leverancier (exclusief insteken van 230V- en netwerkkabel). E Indien gewenst door Schoolorganisatie het afvoeren van oude systemen door de leverancier E Indien gewenst het in dat geval kosteloos afvoeren van verpakkingsmaterialen door de leverancier E Het voorafgaande aan de fysieke levering plaatsen van aangeleverde images van Schoolorganisatie(s) door de leverancier Aanvullende informatie Besturingssysteem ICT-werkplekken Ingeval uw aanbieding voorziet in licenties voor een Microsoft georiënteerd besturingssysteem kunt U volstaan met een standaard Windows Vista of 7 licentie. Dit is een gevolg van het feit dat Stichting LVO als educatieve instelling deze software voor sterk gereduceerde tarieven via SLB-diensten kan afnemen. Een vereiste voor afname via SLB-diensten van dit besturingssysteem is de aanwezigheid van een basislicentie Schoollocaties Voor een overzicht van alle Schoolorganisaties inclusief Lokaties zie Bijlage B. E Inschrijvers dienen in de aanbieding alle Locaties in Bijlage B te kunnen voorzien van gevraagde inclusief Garantie en Service. 5.4 Levering van ICT-werkplekken (Partiele) levering van ICT-werkplekken kan onmiddellijk na gunning van de opdracht aanvangen, voorzien april E Bulkleveringen worden 2 keer per jaar uitgeleverd, bestellingen tot 1 maand voorafgaande aan de levering mogelijk. Incidentele leveringen van ICT werkplekken tot 10 ICT werkplekken per school per maand altijd uiterlijk 10 werkdagen na het moment van bestellen door een Schoolorganisatie. Het moment van bestellen is het versturen van een ondertekende order naar een vooraf afgesproken faxnummer en/of e- mailadres. Project Aanbesteding Werkplekken Pagina 20 van 39

Memorie van Toelichting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012

Memorie van Toelichting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012 Memorie van Toelichting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012 Aanbestedingsnummer: 169758-2010 Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs 21 januari 2011 Sittard-Geleen

Nadere informatie

Memorie van Toelichting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding Mobiele telefonie

Memorie van Toelichting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding Mobiele telefonie Memorie van Toelichting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding Mobiele telefonie Aanbestedingsnummer: 2011-009413 Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs 18 februari 2011 Sittard-Geleen Versie

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen juli 2016

Nota van Inlichtingen juli 2016 Nota van Inlichtingen 2 13 juli 2016 1 1. Inleiding Voor u ligt de Nota van Inlichtingen 2 behorende bij de aanbesteding Aanschaf ICT Hardware inclusief aanverwante dienstverlening (kenmerk: 16.0907.RR

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Bijlage 2: Specificaties. 1 Specificaties Desktop computer

Bijlage 2: Specificaties. 1 Specificaties Desktop computer Bijlage 2: 1 Desktop computer Opdrachtgever eist dat de aan te schaffen hardware van een gerenommeerd merk is en geen gereviseerde hardware (ook wel refurbished genoemd). Omschrijving Afmetingen Invulling

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Cure Nationale identificatie: 591548592 Postadres: Lodewijkstraat 3 Plaats: Eindhoven Postcode: 5652AC Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Prijsinfo Case Electronics computers

Prijsinfo Case Electronics computers Lenovo G50-70 Prijsinfo computers Geheugen Harde schijf Behuizing VGA kaart Geluidskaart CD-rom speler Speakers Netwerk Besturingssysteem Gewicht Afmetingen Garantie : 15" klasse notebook met i3 processor

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

1. Algemene eisen aan de Producten

1. Algemene eisen aan de Producten 1. Algemene eisen aan de Producten E1.1 De te leveren Producten zijn nieuw en zijn niet refurbished, remarketed of renewed. E1.2 De Producten worden geleverd uit een standaard serie van een fabrikant die

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Prijsinfo Case Electronics computers

Prijsinfo Case Electronics computers Lenovo B50-10 Prijsinfo computers Unieke features Geheugen Harde schijf Behuizing VGA kaart Geluidskaart CD-rom speler Speakers Netwerk Besturingssysteem Gewicht Afmetingen Garantie : 15" klasse notebook

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 07/02/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regio Gooi en Vechtstreek 202206775 Burgemeester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Voorbeeld van een request for proposal

Voorbeeld van een request for proposal pag.: 1 van 8 Voorbeeld van een request for proposal (1) Algemene informatie (1.1) Gebruik van de request for proposal (RFP) De voor u liggende offerteaanvraag bevat informatie over de aanbesteding volgens

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord Nieuwe Steen 2 B, 1625HV Hoorn ( Nederland ) Ter attentie van: Jeroen Vogel Telefoon:

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden

CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden Project: Stadswarmte Noord ISBL-AVR Projectnummer: 1301 Documentnummer: 140221-contract-LOT 3.1 Datum:

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN Leveringsvoorwaarden BTW NL054053560B01 KvK 33272375 ING 5346092 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014

Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014 Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014 STEK, Stichting Emissiepreventie Koudetechniek; Postbus 12, 3740 AA Baarn; Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn T: 035 54

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) NS Groep N.V. Laan van Puntenburg 100, 3511ER UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Addy Stoutjesdijk Telefoon: +31 655846702, Email:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Verzoek tot Offerte CEP 4

Verzoek tot Offerte CEP 4 CEP 4 7 april 2015 Revisie 1 CEP 4 Page 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Leveringsomvang & Specificaties... 3 3 Bepalingen en voorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Communicatie... 4 3.2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen, Europese aanbesteding ICT-Hardware nr. 2014/S Fluvius, De Basis, Delta

Nota van Inlichtingen, Europese aanbesteding ICT-Hardware nr. 2014/S Fluvius, De Basis, Delta Nota van Inlichtingen, Europese aanbesteding ICT-Hardware nr. 2014/S 040-066011 Fluvius, De Basis, Delta nr verwijzing (pag. onderwerp) 1 Pag. 19 geschiktheidseisen vraag U vraagt als eerste kerncompetentie

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Voeding, dranken en aanverwante producten

Voeding, dranken en aanverwante producten 2 e Nota van Inlichtingen Openbare Europese aanbesteding Voeding, dranken en aanverwante producten Ten behoeve van Drenthe College Aanbestedingsnummer: 2013/S 102-174076 juni 2013, Ingenion Alle rechten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Openbare aanbesteding 2015/S van

Openbare aanbesteding 2015/S van Ref. Ares(2015)3961281-25/09/2015 European Commission DG JRC Institute for Energy and Transport Resource Management Petten Openbare aanbesteding 2015/S 169-307448 van 02.09.2015 NL Petten: Inspectie/lektest

Nadere informatie