Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling 2.0.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling 2.0.1"

Transcriptie

1 Jutitietandaard Aynchre Berichtenuitwieling Techniche Standaarden ebxml Cfiguratiegid Directie Informatiering Standaardiatiecommiie Jutitie Verie: Statu: Definitief

2 Editor: Pim van der Eijk, Snenglanz Culting BV Albert Kappe, Capgemini Abtract: De pecificatie Jutitietandaard Aynchro Berichtenuitwieling (JAB) i een tandaard voor berichtenuitwieling tuen organiatie in Jutitie en Politie in Nederland. De ebxml Meaging v2.0 tandaard i een complexe pecificatie die veel cfiguratieoptie biedt. Dit document pecificeert een drietal profielen van de ebms 2.0 tandaard die interoperabiliteit verbeteren door de cfiguratieoptie te beperken en die aanluiten op het gehanteerde beleid in de keten waarin Politie en Jutitie-organiatie amenwerken. In het kader van het toepaen van deze tandaard voor pecifieke ketenproceen kunnen deze profielen verder worden uitgewerkt door aanvullende beperkingen vat te tellen. Dit document i in de vorm van een deployment pecificatie voor het gebruik van ebxml Meaging, afgeleid van een jablo twikkeld door het OASIS Implementati, Interoperability and Cformance Technical Committee (IIC TC). Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 2 of 81

3 Inhoudopgave 1 Inleiding Doel van dit document Onderteunde varianten Verchillen met JAB Verchillen tuen JAB 2.0 en JAB Functiele pecificatie Beveiligingapecten Cventie voor tringwaarden the Module of ebms Core Module Additial Module Communicati Protocol Binding Profile Requirement Item: Tranport Protocol Profile Requirement Detail Module: Core Exteni Element Profile Requirement Item: PartyId Profile Requirement Item: Role Profile Requirement Item: CPAId Profile Requirement Item: CveratiId Profile Requirement Item: MeageId Profile Requirement Item: Service Profile Requirement Item: Acti Profile Requirement Item: Timetamp Profile Requirement Item: Decripti Profile Requirement Item: Manifet Profile Requirement Item: Profile Requirement Item: /Schema Profile Requirement Item: /Decripti Module: Security Profile Requirement Item: Signature generati Profile Requirement Item: Peritent Signed Receipt Profile Requirement Item: N Peritent Authenticati Profile Requirement Item: N Peritent Integrity Profile Requirement Item: Peritent Cfidentiality Profile Requirement Item: N Peritent Cfidentiality Profile Requirement Item: Peritent Authorizati Profile Requirement Item: N Peritent Authorizati Profile Requirement Item: Truted Timetamp Module : Error Handling Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 3 of 81

4 3.3.1 Profile Requirement Item: Module : SyncReply Profile Requirement Item: SyncReply Module : Reliable Meaging Profile Requirement Item: SOAP Actor attribute Profile Requirement Item: Signed attribute Profile Requirement Item: DuplicateEliminati Profile Requirement Item: Retrie and RetryInterval Profile Requirement Item: PeritDurati Profile Requirement Item: Reliability Protocol Module : Meage Statu Profile Requirement Item: Statu Requet meage Profile Requirement Item: Statu Repe meage Module : Ping Service Profile Requirement Item: Ping-Pg Security Module : Multi-Hop Profile Requirement Item: Ue of intermediarie Profile Requirement Item: Acknowledgement SOAP Exteni Profile Requirement Item: #wildcard, Id MIME Header Ctainer Profile Requirement Item: charet HTTP Binding Profile Requirement Item: HTTP Header Profile Requirement Item: HTTP Repe Code Profile Requirement Item: HTTP Acce Ctrol Profile Requirement Item: HTTP Cfidentiality and Security SMTP Binding Profile Requirement Item: MIME Header Profile Requirement Item: SMTP Cfidentiality and Security Operatial Profile Deployment and Proceing requirement for CPA Security Profile Reliability Profile Error Handling Profile Meage Payload and Flow Profile Additial Meaging Feature beyd ebms Additial Deployment or Operatial Requirement Normative N-normative Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 4 of 81

5 Appendix A. Veriegechiedeni Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 5 of 81

6 1 Inleiding Dit document pecificeert een Techniche Standaard voor Aynchre Berichtenuitwieling tuen organiatie in het Jutitie- en Politiedomein al een toepaing van de ebxml Meage Service 2.0 [ISO ] voor de keten waarin Jutitie- en Politieorganiatie amenwerken. Deze pecificatie kan nader gepecialieerd worden voor pecifieke koppelvlaken, zoal de uitwieling tuen Politie en OM rd Routinezaken [EPV-TA-2], of het bevragen van de Verwijindex Peren. EbXML Meaging [ISO ] i bedoeld voor uiteenlopende toepaingen en faciliteert die diveriteit door een cala aan cfigureerbare feature en optie te bieden. Elk gebruik van ebxml Meaging in een bepaalde keten of binnen een bepaalde gemeenchap vereit in de praktijk een bepaalde mate van aanvullende tandaardiatie. Aangezien veel van de cfiguratiefeature in de tandaard optieel zijn, moet precie gedocumenteerd worden welke derdelen ervan toegepat worden en op welke manier, om op de verchillende relevante niveau interoperabiliteit tuen applicatie te realieren. Die informatie kan verzameld en gepubliceerd worden al gebruikhandleiding of cfiguratiegid voor de keten. Het legt de overeengekomen cventie voor het gebruik van ebxml meage ervice handler in de keten vat, de functialiteit die van een implementatie verwacht wordt en de detail van het gebruik van de tandaard. Een deployment pecificatie i niet hetzelfde al een ebxml amenwerkingprotocol overeenkomt (CPA, [ISO ]), al hebben ommige derdelen van een deployment pecificatie gevolgen voor de pecifieke invulling van CPA XML documenten. Het OASIS Implementati, Interoperability en Cformance (IIC) Technical Committee (TC) heeft voor dit oort deployment pecificatie een jablo opgeteld [Deployment Guide 1.1]. Dit jablo i al eerder toegepat door bepaalde ectoren zoal de detailhandel en de gezdheidzorg, en i daarmee een tandaard manier van cfigureren geworden. Dit document i opgeteld aan de hand van deze jablo. Het i lecht een ummiere bechrijving van het pecifieke gebruik van ebxml Meaging en bevat geen achtergrdinformatie, motivatie, voorbeelden en andere informatie die nuttig i voor het in de praktijk toepaen van deze pecificatie. 1.1 Doel van dit document Het doel van dit document i om Jutitie- en Politie-organiatie die met behulp van ebxml Meaging informatie willen uitwielen, een handvat te geven om generieke ebxml Meaging 2.0 oftware te cfigureren zodat berichten uitgewield kunnen worden. Dit document i direct afgeleid van [Deployment Guide 1.1] en i om praktiche redenen niet volledig vertaald. Leverancier van producten en dienten rd ebxml Meaging zijn bekend met deze jablo doordat deze ook in andere ectoren elder in de wereld wordt gebruikt. Dit vereenvoudigt implementatie van ebxml meaging oftware bij Jutitie, Politie en hun partner. Al op een bepaald derdeel geen pecifieke richtlijn i gegeven, i een van de volgende waarden aangegeven: Niet van toepaing. Dit i voor derdelen die niet relevant zijn voor het Jutitie- en Politiedomein, of voor feature die niet gebruikt worden. Nader in te vullen: geeft aan dat er geen wijziging of voorkeur voor een bepaalde invulling van het derdeel i op het algemene niveau waar dit document zich op richt. Specifieke toepaingen van deze pecificatie, zoal berichtenuitwieling in de trafrechtketen (EBV), zullen hier in veel gevallen wel nog aanvullende eien voor tellen. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 6 of 81

7 In derzoek: voor derdelen die nog nader derzocht worden en mogelijk in toekomtige verie nader uitgewerkt worden. 1.2 Onderteunde varianten De ebxml Meaging tandaard waarop deze pecificatie i gebaeerd biedt een hogere mate van cfigureerbaarheid dan in de praktijk wenelijk i. Om redenen van interoperabiliteit, eenvoud en overzichtelijkheid dercheidt deze pecificatie een drietal varianten van uitwielingen. Elke variant verdertelt bepaalde voorgedefinieerde keuzen voor parameter al ynchriciteit, beveiliging en betrouwbaarheid en i daarmee een profiel voor ebxml Meaging. Elke uitwieling zal moeten voldoen aan één van deze profielen: : dit zijn aynchre uitwielingen die beperkt zijn tot beveiliging op tranportniveau, en die geen faciliteiten voor betrouwbaarheid (tvangtbevetigingen, tdubbeling van berichten etc.) nodig hebben. : aynchre uitwieling met tvangtbevetigingen en bericht-tdubbeling door de tvangende meage handler. Beveiliging i beperkt tot authenticatie en vertrouwelijkheid op tranportniveau. : dit i gelijk aan, maar voegt daaraan toe dat de apecten authenticatie, vertrouwelijkheid, weerlegbaarheid van oorprg en tvangt worden gerealieerd door gebruik van XML digitale handtekening [XMLDSIG] en XML verleuteling [XML Encrypti]. 1.3 Verchillen met JAB 1.0 Dit document i de opvolger van verie 1.0 van de Jutitietandaard Aynchro Berichtenverkeer [JAB 1.0]. Deze wa een generaliatie van [EPV-TA-1], een pecificatie voor uitwieling rd routinezaken tuen Politie en OM. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 7 of 81

8 Figuur 1 Relatie tuen pecificatie JAB-2 verchilt in de volgende opzichten van deze eerdere verie: De profielen (label JAB-2-A in het figuur) en (label JAB-2-C) zijn toegevoegd. In verie 1.0 i alleen een profiel dat correpdeert met beveiligingniveau bai (JAB-2-B). De nieuwe profielen zijn gechikter voor bepaalde interactie die in de afgelopen periode der de aandacht zijn gekomen. [EPV-TA-2] i een toepaing van het JAB bedrijftranactie bai profiel voor uitwieling tuen Politie en OM inzake Routinezaken. Het i een voorbeeld dat aangeeft dat voor een pecifiek interactieproce tuen twee ketenpartner om maar een van de profielen relevant i, en dat daarnaat pecifieke extra beperkingen gelden. De optiele derteuning van Meage Order in verie 1.0 i vervallen in deze verie. De reden i dat deze functialiteit in de praktijk in weinig producten weinig i geïmplementeerd en interoperabiliteit daarom niet gegarandeerd i. Veel wenen rd volgordelijke verwerking die in de praktijk betaan, hebben eerder betrekking op het niveau van de bedrijfapplicatie dan van berichtenverkeer. De waarde van volgordelijkheid op het niveau van berichtenverwerking i dan ook beperkt. Het document i afgetemd op een oortgelijke pecificatie voor interectoraal berichtenverkeer [SBG-IBS]. Er i gebruik gemaakt van de 1.1 verie van de ebxml Meaging deployment gid [Deployment Guide 1.1]. In verie 1.0 i uitgegaan van de 1.0 voorloper hiervan [Deployment Guide 1.0]. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 8 of 81

9 In het profiel wordt gebruik gemaakt van geavanceerdere vormen van beveiliging ([XMLDSIG],[XML Encrypti]), en heeft du meer te profileren optie. De [EPV-TA-2] pecificatie kan gebruik worden met deze pecificatie of haar voorloper. 1.4 Verchillen tuen JAB 2.0 en JAB Verie van deze tandaard bevat aancherpingen en verhelderingen die naar boven zijn gekomen in twee jaar praktijkervaring met JAB 2.0. Het derteunt ook een alternatieve codering van organiatie dan de SYSDA intantiecodering [SYSDA], der meer in verband met communicatie met andere overheidorganiatie via de Overheid Servicebu (OSB). Voor invulling van elementen die gebruikt (kunnen) worden voor routering wordt verwezen naar aanvullende cventie die hiervoor in het kader van EBV inmiddel zijn twikkeld. Geen van de wijzigingen hebben enige impact op betaande toepaingen van JAB Functiele pecificatie Naat dit document i een meer algemeen document [JAB 2.0 Func] opgeteld over berichtenuitwieling in de trafrechtketen dat een achtergrd geeft van de problematiek en functialiteit die met deze pecificatie wordt behandeld en in algemene zin de functialiteit van berichtenuitwieling bechrijft. Dat document i een geactualieerde verie van de JAB 1.0 Functiele Standaard [JAB 1.0 Func]. De relatie tuen dit document en [JAB 2.0 Func] i ander dan die van de twee JAB 1.0 documenten. [JAB 1.0 Func] maakte formeel geproken volwaardig deel uit van de JAB 1.0 tandaard, die uit twee documenten betat. [JAB 2.0 Func] i geen normatief document, en in gevallen waar het functialiteit bechrijft die afwijkt van dit document, geldt dat dit document normatief i. Hiermee i de vraag welk document uitluitel moet geven al een vergelijking van de twee documenten duidelijkheden of mogelijk zelf tegentrijdigheden oplevert beantwoord. 1.6 Beveiligingapecten Deze pecificatie maakt gebruik een aantal tandaarden op het gebied van beveiliging en voldoet op het moment van chrijven aan geldend Jutitie-beleid. Doordat in de loop der tijd kwetbaarheden kunnen worden tdekt in deze tandaarden, i het van belang dat deze pecificatie regelmatig op geldigheid hiervan wordt bezien. De pecifieke toegepate referentie zijn: - Advanced Encrypti Standard 256-cbc [FIPS 197] - NIST richtlijnen voor leutelbeheer [NIST-Key] - RSA-SHA1 [RFC 2437] - Tranport Level Security 1.0 [RFC 2246] of 1.1 [RFC 4346] - XML Canicalizati [Canical XML]. - XML Encrypti [XML Encrypti] - XML Digital Signature [XMLDSIG] Het gebruik van de volgende algorithme verdient de voorkeur boven RSA-SHA1 zodra deze derteund zijn in nieuwere verie van de W3C aanbevelingen ([XML Encrypti] en [XMLDSIG]) en in de gangbare bechikbare ebxml Meaging oftware: - RSA-SHA-224 [FIPS 180-2] Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 9 of 81

10 - RSA-SHA-256 [FIPS 180-2] 1.7 Cventie voor tringwaarden In het XML chema voor de ebxml Meage header hebben de waarden van veel ebms header elementen, waarder CPAId, CveratiId, Service, Acti, PartyId en Role al type de waarde n-empty-tring. In de praktijk worden ommige van deze waarden (her)gebruikt om betandnamen te genereren, worden ze gebruikt voor routering en daarbij gematcht met andere tabellen, of anderzin hergebruikt in ituatie die aanvullende beperkingen op de waarde van deze tring opleveren. Dit betekent dat het zinvol i om: - De lengte van deze tring zoveel mogelijk beperkt te houden. - Geen waarden te gebruiken die bij hergebruik al derdelen van betandnamen zouden leiden tot geldige betandnamen in ommige beturingytemen. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 10 of 81

11 2 the Module of ebms 2.0 In thi ecti, uer will ly pecify which module of the ource pecificati are ued in thi profile (i.e. module that buine partner need to ue or upport in order to comply with the profile and communicate with other who do comply). For each ued module, uer alo pecify whether the module ha been profiled or not. If ye, ome profiling detail hould be given for thi module in ecti 3 or Core Module Module Name and Core Exteni Element (ecti 3) Statu Note Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> Onderteuning van Core Exteni Element van ebxml Meaging 2.0 i van toepaing op elk van deze drie profielen. beveiligingniveau Hoog Module Name and Security Module (ecti 4.1) Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 11 of 81

12 beveiligingniveau Hoog Statu Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> Niet van toepaing Wel van toepaing Note Security profile 3: Sending MSH authenticate and both MSH negotiate a ecure channel to tranmit data wordt toegepat. De HTTPS cnectie verzorgt in tranit verleuteling van het volledige ebxml bericht. Security profile 0: No ecurity ervice are applied to data" i toegetaan indien gebruik wordt gemaakt van een beveiligde VPN of in beloten netwerkegmenten waar het beveiligingbeleid vereit of toetaat om geen verleuteling toe te paen. In multihop cenario dient elke hop apart te worden gecfigureerd voor toepaing van ofwel profile 0 of 3. Het i mogelijk dat de ene hop in een multihop pad met HTTP wordt uitgevoerd en een andere hop met HTTPS. Security Profile 0 of 3 zijn van toepaing in dezelfde omtandigheden al dat het geval i voor het profiel en beveiligingniveau Bai. Daarnaat wordt toegepat ecurity profile 14: Sending MSH applie XML/DSIG tructure to meage and applie cfidentiality tructure (XML- Encrypti) and Receiving MSH return a igned receipt. XML encryptie garandeert end-to-end vertrouwelijkheid van de in het bericht opgenomen bedrijfdocumenten en bijlagen, ook bij tore-and-forward intermediair. De ebxml meage header zijn ook in dit profiel altijd verleuteld bij eventuele intermediair om routering op bai van To/PartyId mogelijk te maken. Wanneer Security Profile 3 wordt toegepat, kan de inhoud van bedrijfdocumenten derweg tuen zender en tvanger echter op geen enkel moment gelezen worden. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 12 of 81

13 Module Name and Statu SyncReply Module (ecti 4.3) Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> Niet van toepaing. SyncReply wordt niet derteund in deze profielen. Note Aynchre berichtuitwieling luit nelle reptijd en daarmee peudoynchre ( functieel ynchre ), interactieve applicatie niet uit. 2.2 Additial Module Module Name and Reliable Meaging Module (ecti 6) Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 13 of 81

14 Statu Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> Niet van toepaing. Reliable meaging profile 8, Bet Effort. Wel van toepaing. Reliable meaging profile 2, Once-And-Only-Once Reliable Meaging at the End-To-End level ly baed up end-to-end retranmii. Note In dit geval wordt geen gebruik gemaakt van het ebxml reliable meaging protocol. In deze variant wordt alleen van de ToParty MSH (de uiteindelijke tvanger) een tvangtbevetiging gevraagd, niet van een eventuele NextMSH (waarder eventuele tuenliggende tati, zoal de Jutitie-voorziening JUBES en daarmee vergelijkbare voorzieningen bij andere organiatie en keten). Dit geldt geacht het beveiligingniveau. Module Name and Statu Note Meage Statu Service (ecti 7) Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> Niet van toepaing. Meage Statu Service wordt niet derteund in deze profielen. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 14 of 81

15 Module Name and Statu Note Ping Service (ecti 8) Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> Ping Service i optieel in deze profielen. Module Name and Statu Meage Order (ecti 9) Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> Niet toegetaan. Meage Order wordt niet derteund in deze profielen. Note Meage Order wa optieel in JAB 1.0. Deze mogelijkheid i vervallen vanwege beperkte interoperabiliteit tuen ebxml meaging implementatie. Indien in een bepaalde interactie de volgordelijkheid van berichten relevant i dienen hiervoor voorzieningen op applicatie-integratie niveau gerealieerd te worden. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 15 of 81

16 Module Name and Statu Multi-Hop (ecti 10) Uage: <required / optial / never ued in thi profile> Profiled: <ye / no> De profielen maken gebruik van intermediair voor routering. Note De intermediair hebben een beperkte functialiteit en zijn volledig tranparant. 2.3 Communicati Protocol Binding Profile Requirement Item: Tranport Protocol Header element: ebms 2, Appendix B Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 16 of 81

17 (a) (b) (c) I HTTP a required or allowed tranfer protocol? (See ecti B.2 for pecific of thi protocol.) I HTTPS a required or allowed tranfer protocol? (See ecti B.2 for pecific of thi protocol.) I (E)SMTP a required or allowed tranfer protocol? (See ecti B.3 for pecific of thi protocol.) HTTP i toegetaan indien gebruik wordt gemaakt van een beveiligde VPN of in beloten netwerkegmenten waar het beveiligingbeleid vereit of toetaat om geen verleuteling toe te paen. HTTPS i toegetaan. (E)SMTP i niet toegetaan. De profielen zijn beperkt tot HTTP en HTTPS. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 17 of 81

18 (d) (e) Note If SMTP, What i needed in additi to the ebms minimum requirement for SMTP? Are any tranfer protocol other than HTTP and SMTP allowed or required? If o, decribe the protocol binding to be ued. Niet van toepaing. Geen andere tranfer protocollen zijn vereit. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 18 of 81

19 3 Profile Requirement Detail 3.1 Module: Core Exteni Element Profile Requirement Item: PartyId In meage Header: /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:From/eb:P artyid /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:To/eb:Part yid I a pecific tandard ued for party identificati? Provide detail. ebms 2, ecti PartyId Element Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 19 of 81

20 (a) (b) I a pecific tandard ued for party identificati? Provide detail. Example - EAN UCC Global Locati Number. Ref.: ISO ICD0088. Should multiple PartyId element be preent in From and To element? Ketenpartner moeten gebruik kunnen maken van code uit de [SYSDA] intantietabel al waarde van PartyId om pecifieke partijen in Jutitie- of Politieketen te identificeren en berichten naar deze partijen te routeren. Sommige toepaingen van deze pecificatie zullen niet alleen met partijen die geïdentificeerd zijn in [SYSDA] gegeven uitwielen maar ook met andere partijen. Deze toepaingen zullen in die gevallen naat de [SYSDA] adreering andere regitratieytemen moeten derteunen die in die projectctext relevant zijn. Een voorbeeld hiervan i de adreering voor communicatie met organiatie via de Overheid Service Bu (OSB). Meer algemeen geldt dat de in ectie 1.7 genoemde cventie voor tringwaarden zoveel mogelijk gevolgd moeten worden. Meage handler moeten PartyId elementen gebaeerd op SYSDA intantie identificatie kunnen identificeren. Daarnaat kunnen toepaingen andere claificatieytemen gebruiken voor organiatie die niet in SYSDA geclaificeerd zijn. Elk JAB bericht mag in een From en To element ten hoogte één PartyId element bevatten. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 20 of 81

21 (c) I the type attribute needed for each PartyId, and if o, what mut it ctain? Example within the EAN UCC ytem, the PartyId element and type are repreented uing Global Locati Number. <eb:partyid eb:type="http:/www.io.int/chema/eanucc/gln"> </eb:PartyId> appear a PartyId element in CPA. (c) appear a in CPA Voor identificatie van een partij volgen de SYSDA intantie codelijt moet het attribuut type van het SYSDA PartyId element de vate waarde urn:epv:yda hebben. Voorbeeld: <eb:partyid eb:type="urn:epv:yda">pl1300</eb:partyid> Toepaingen die andere claificatieytemen hanteren, moeten aanvullende cventie afpreken om deze aan te duiden. In deze verie van JAB moeten berichten gerouteerd kunnen worden op alleen de waarde van PartyId. Onder SYSDA wordt in deze ctext bedoeld de SYSDA intantie tabelwaarden (zoal: PL1300) en waarden die daaruit worden afgeleid voor tetdoeleinden door het toevoegen van het _OTA uffix (bijvoorbeeld: PL1300_OTA). Note Al ook andere partij-identificatieytemen derteund moeten worden (zoal GS1 Global Locati Number, of de OSB codering), dan wordt het type attribuut gebruikt om dat partij-identificatieyteem te identificeren. De tekt-inhoud van het PartyId element geeft dan de identificatie van de partij binnen het partijidentificatieyteem. Zo kunnen naat elkaar verchillende ymboliche identificatieytemen gebruikt worden. Aandachtpunt i wel dat ook intermediair die alternatieve ytematiek en adreen moeten kunnen hanteren. De JUBES intermediair eit dat er geen overlap mag zijn in waarden van PartyId in verchillende coderingytemen (geacht het mogelijke verchil in de waarde van Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 21 of 81

22 3.1.2 Profile Requirement Item: Role Header element: /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:From/eb:R ole /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:To/eb: Role ebms 2, ecti Role Element Are Role defined for each party of each buine proce? Lit them, or provide a reference to the ource of thee value. Example within the EAN UCC ytem, approved value are pecified by the EAN UCC Meage Service Implementati Guide. <eb:role>http:/www.eanucc.org/role/eller</eb:role> [Per-proce; may reference Role value in BPSS [BPSS] definiti. Appear a in CPA.] Nader in te vullen In het algemeen geldt dat de in ectie 1.7 genoemde cventie voor tringwaarden zoveel mogelijk gevolgd moeten worden. Al deze pecificatie wordt gebruikt voor berichtenverkeer dat i geanalyeerd en gemodelleerd cform de EBV methode [EBV Methode], dan moeten de aanvullende EBV routeringcventie voor het gebruik van dit element [EBV Routering] toegepat worden. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 22 of 81

23 Note Profile Requirement Item: CPAId Header element: /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:CPAId ebms 2, ecti What identificati cheme i ued for the CPAId, and what form hould it take? If a URI, how i it ctructed? Doe it reference a real CPA, or i it jut a ymbolic identifier? Example within the EAN UCC ytem, the value of the CPAId i the ccatenati of the Sender and Receiver GLN followed by a four digit erial number GLN Party A GLN Party B CPA Number between partie A and B Een citente naamgeving voor CPAId i wenelijk om mitoring van berichttromen goed te kunnen verrichten. Het wordt aanbevolen om de CPAId amen te tellen al de ccatenatie van de aanduiding van het interactieproce, de code-waarden gebruikt voor PartyId en een viercijfering verienummer, oplopend van 0001, gecheiden door undercore. Een voorbeeld hiervan i: JCO-1-0a_PL7500_OTA-JD0021_OTA_0001 Meer algemeen geldt dat de in ectie 1.7 genoemde cventie voor tringwaarden zoveel mogelijk gevolgd moeten worden. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 23 of 81

24 Appear a in CPA. Note Het Competence Center Integratie (CCI) houdt een overzicht bij van alle in gebruik zijnde CPA Profile Requirement Item: CveratiId Header element: /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:Cverati Id ebms 2, ecti Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 24 of 81

25 (a) (b) What i the uer definiti of a Cverati? What i the buine criteri ued to correlate meage cidered part of the ame cverati? In cae the MSH implementati give expoure of the CveratiId a it appear in the header, what identificati cheme hould be ued for it value, and what format hould it have? If a URI, how i it ctructed? In cae the CveratiId i not directly expoed, but ly a handle that allow applicati to aociate meage to cverati, if the value of thi handle i under ctrol of the applicati, what format hould it have? Het element kan worden gebruikt voor het mitoren van meerdere amenhangende berichten over de voortgang van de behandeling van zaak (al zaaknummer gebruikt wordt al waarde van dit element) door een keten. Het kan ook gebruikt worden om berichten over een bepaalde pero (al het VIP nummer gebruikt wordt al identificatie van het geprekthema ) te correleren. CveratiId hoeft in de ebxml Meaging tandaard alleen uniek te zijn binnen de ctext van een CPAId. Hergebruik van waarden wordt ook bij berichten met andere CPAId of tuen andere ketenpartner aanbevolen indien deze berichten deel uitmaken van dezelfde cveratie. Meer algemeen geldt dat de in ectie 1.7 genoemde cventie voor tringwaarden zoveel mogelijk gevolgd moeten worden. Nader in te vullen. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 25 of 81

26 If BPSS i ued, CveratiId typically map to a buine tranacti. I that the cae? Doe it map intead to a buine collaborati? Bij het gebruik van BPSS (ebxml Buine Proce [ebbp]) moet CveratiId correpderen met een ebxml buine collaborati. Al deze pecificatie wordt gebruikt voor berichtenverkeer dat i geanalyeerd en gemodelleerd cform de EBV methode [EBV Methode], dan moeten de aanvullende EBV routeringcventie voor het gebruik van dit element [EBV Routering] toegepat worden. Note De CveratiId i (in tegentelling tot informatie in bedrijfdocumenten) een ebxml header element. Voor het mitoren van de voortgang van een zaak door een keten, kunnen waarden worden hergebruikt per cveratie binnen een interactieproce met eventueel meerdere ketenpartner. Een knooppunt al JUBES ziet berichten tuen alle aangeloten ketenpartner langkomen en kan de CveratiId gebruiken om berichten, ook tuen meer dan twee partijen, over langere tijd te correleren. Het kan hiermee Buine Activity Mitoring functialiteit over de keten en afhankelijk van aangeloten applicatie gaan bieden, naat de routeringfunctie die het nu primair biedt Profile Requirement Item: MeageId Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 26 of 81

27 (a) Note Header element: /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:MeageD ata/eb:meageid ebms 2, ecti Although there i no requirement for an MSH to give ctrol about MeageID to an applicati, ome implementati may allow thi. In thi cae, i there any requirement the ource of thi ID? Any length and format retricti if the ID i generated? Niet van toepaing. De waarde van MeageId hoeft niet aan aanvullende vormeien te voldoen, ander dan de waarde gepecificeerd in [ISO ] Profile Requirement Item: Service Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 27 of 81

28 (a) (b) Note Header element: /SOAP:Header/eb:MeageHeader/eb:Service ype ebms 2, ecti Are Service (related group of Acti) defined for each party of each buine proce? Lit them, or provide a reference to the ource of thee value. [Per-proce; abent from BPSS definiti.] I there a URI format cheme for thi element? I there a defined "type" for Service element? If o, what value mut the type attribute ctain? Appear a Service element in CPA Appear a in CPA Nader in te vullen Algemeen geldt dat de in ectie 1.7 genoemde cventie voor tringwaarden zoveel mogelijk gevolgd moeten worden. Nader in te vullen Al deze pecificatie wordt gebruikt voor berichtenverkeer dat i geanalyeerd en gemodelleerd cform de EBV methode [EBV Methode], dan moeten de aanvullende EBV routeringcventie voor het gebruik van dit element [EBV Routering] toegepat worden. Jutitiebrede Aynche Berichtenuitwieling. Page 28 of 81

OSB Koppelvlakstandaard ebms OSB versie 1.1

OSB Koppelvlakstandaard ebms OSB versie 1.1 OSB Koppelvlakstandaard ebms OSB versie 1.1 OverheidsServiceBus OSB Koppelvlakstandaard ebms versie 1.1 1 van 64 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...5 1.1 Doel en Doelgroep...5 1.2 Opbouw OSB

Nadere informatie

Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0

Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0 Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0 Versie 2.5 Datum 09/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 2.0

Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 2.0 Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 2.0 Versie 2.4 Datum 22 november 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling 2.4 Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0

Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0 Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0 Versie 2.6 Datum 20/11/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 3.0

Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 3.0 Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 3.0 Versie 3.1 Datum 26-5-2016 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

CPA Creation Toolkit 4.0 Simple Message Format Specification 2.0. June 2010 Version: 1.0

CPA Creation Toolkit 4.0 Simple Message Format Specification 2.0. June 2010 Version: 1.0 CPA Creation Toolkit 4.0 Simple Message Format Specification 2.0 June 2010 Version: 1.0 June 2010 Version: 1.0 CPA Creation Toolkit 4.0 Simple Message Format 2.0 Specification Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tokenauthenticatie & XML Signature in detail

Tokenauthenticatie & XML Signature in detail Tokenauthenticatie & XML Signature in detail Tokenauthenticatie QURX_ EX990011NL smartcard met private key Certificaat token maken SignedInfo maken RSA / SHA sig maken signeddata SignedInfo SignatureValue

Nadere informatie

J U B E S ( JUstitie BErichten Service )

J U B E S ( JUstitie BErichten Service ) J U B E S ( JUstitie BErichten Service ) Informatie & Voorwaarden Auteurs: Tactisch Beheer EBV Competence Center Integratie - CCI Versie 1.6; 20150603 1/12 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Beschrijving dienst

Nadere informatie

Semantiek & Correctheid Thread synchronisatie & communicatie

Semantiek & Correctheid Thread synchronisatie & communicatie emantiek & Correctheid Thread ynchroniatie & communicatie Naam: Chritian Gilien (0342688) Maurice amulki (034239) Datum: 30 juni 2004 Verie: 2.5 Inhoudopgave Inhoudopgave...2 Inleiding...3 Thread ynchroniatie

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Digikoppeling Glossary

Digikoppeling Glossary Digikoppeling Glossary Verklarende woordenlijst Digikoppeling documentatie Versie 1.1 Datum 5 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

Voorbeeldmateriaal JAB-2

Voorbeeldmateriaal JAB-2 Voorbeeldmateriaal JAB-2 Editor(s): Pim van der Eijk, Sonnenglanz Consulting BV Albert Kappe, Capgemini. Abstract: Dit document bevat materiaal dat het gebruik van de Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling,

Nadere informatie

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling INLEIDING OpenTunnel is een B2B Gateway die de volgende standaarden ondersteund en controleert op een juist gebruik: ñ XML Schema ñ WSDL 1.1 ñ WS-Addressing ñ WS-Security

Nadere informatie

J U B E S ( JUstitie BErichten Service )

J U B E S ( JUstitie BErichten Service ) J U B E S ( JUstitie BErichten Service ) Informatie & Voorwaarden Auteurs: Tactisch Beheer EBV Competence Center Integratie - CCI Versie 1.5; 100901 1/12 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Beschrijving dienst JUBES...

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Yenlo The experts in integration. Test rapport met Logius betreffende:

Yenlo The experts in integration. Test rapport met Logius betreffende: Test rapport Yenlo The experts in integration BETREFT Test rapport met Logius betreffende: Managed Digikoppeling Cloud Managed Digikoppeling Hardware Appliance Managed Digikoppeling Software Appliance

Nadere informatie

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling FOUTEN BIJ ONTVANGST BERICHT OT20308 Generieke fout, maar de meest voorkomende is het niet kunnen vinden van een entrypoint URL Verkeerde URL wordt aangesproken door of

Nadere informatie

De organisatie van Scorlewald

De organisatie van Scorlewald De organiatie van Scorlewald Inleiding Elk levend organime vernieuwd zich periodiek. Het gemakkelijkt wordt dat zichtbaar aan de meete planten. In het voorjaar komen de eerte prieten boven de grond, de

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Collaboration Protocol Agreements

Collaboration Protocol Agreements Collaboration Protocol Agreements Een XML uitwisselformaat voor het configureren van berichtenverkeer Pim van der Eijk Ernst Jan van Nigtevecht Page 1 of 9 1 Inleiding Wanneer organisaties willen samenwerken

Nadere informatie

Bestemming van de nummers (geografisch en nietgeografisch)

Bestemming van de nummers (geografisch en nietgeografisch) Beluit Staatecretari van Economiche Zaken van... 2008, nr. ET/TM/..., houdende wijziging van het Nummerplan telefoon en ISDN-dienten in verband met de invoering van een uniform het routeren van oproepen

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie 12.15 12.40 Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie Gerard Fianen INDES-IDS BV The choice of professionals Wie zijn wij? Tools, software components and services for the development,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Y.S. Lubbers en W. Witvoet

Y.S. Lubbers en W. Witvoet WEBDESIGN Eigen Site Evaluatie door: Y.S. Lubbers en W. Witvoet 1 Summary Summary Prefix 1. Content en structuur gescheiden houden 2. Grammaticaal correcte en beschrijvende markup 3. Kopregels 4. Client-

Nadere informatie

Wij geven IT terug aan de business 1.

Wij geven IT terug aan de business 1. Wij geven IT terug aan de buine 1. Wij van Buine Benefit Solution geven IT aan de buine terug. Of er nu voldoende goede redenen waren of niet voor 2 gecheiden werelden: daar moet een einde aan komen. De

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

JAB/EBV berichten met bijlagen

JAB/EBV berichten met bijlagen JAB/EBV berichten met bijlagen Toelichting Pim van der Eijk augustus 2009 Versie: 1.0 augustus 2009 Versie: 0.2 Toelichting Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 JAB... 1 3 EBV... 2 4 MMD... 2 5 Integratie

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

! GeoNetwork INSPIRE Atom!

! GeoNetwork INSPIRE Atom! GeoNetwork INSPIRE Atom GeoNetwork INSPIRE Atom 1 Configuration 2 Metadata editor 3 Services 3 Page 1 of 7 Configuration To configure the INSPIRE Atom go to Administration > System configuration and enable

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen Versie 3.3.1 April 2012 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids Overzicht van Wijzigingen wordt

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Concept. Inleiding. Advies. Agendapunt: 04 Bijlagen: - College Standaardisatie

Concept. Inleiding. Advies. Agendapunt: 04 Bijlagen: - College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS07-05-04I Agendapunt: 04 Bijlagen: - Aan:

Nadere informatie

< 30 > COLLABORATION PROTOCOL AGREEMENTS EEN XML UITWISSELFORMAAT VOOR HET CONFIGUREREN VAN BERICHTENVERKEER. Inleiding. Structuur van een CPA

< 30 > COLLABORATION PROTOCOL AGREEMENTS EEN XML UITWISSELFORMAAT VOOR HET CONFIGUREREN VAN BERICHTENVERKEER. Inleiding. Structuur van een CPA COLLABORATION PROTOCOL AGREEMENTS EEN XML UITWISSELFORMAAT VOOR HET CONFIGUREREN VAN BERICHTENVERKEER door Pim van der Eijk en Ernst Jan van Nigtevecht, pvde@sonnenglanz.net, ejvn@sonnenglanz.net Organisaties

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

OSB Koppelvlakstandaard WUS. OSB versie 1.1

OSB Koppelvlakstandaard WUS. OSB versie 1.1 OSB Koppelvlakstandaard WUS OSB versie 1.1 versie 1.1 november 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel en doelgroep 3 1.2 Opbouw OSB documentatie 3 1.3 De OverheidsServiceBus: OSB 4 1.4 Koppelvlak &

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Standaard gebruik ebxml-envelop t.b.v. routering EBV-berichten v1.1

Standaard gebruik ebxml-envelop t.b.v. routering EBV-berichten v1.1 Standaard gebruik ebxml-envelop t.b.v. routering EBV-berichten v1.1 Datum 09 april 2009 Auteur EBV www.justid.nl/ebv Versie 1.1 Opdrachtgever EBV Inhoudsopgave 1 Standaard m.b.t. gebruik parameters ebxml-envelop

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Voorbereiden van de Data. Ngi 12-11-2014. Ronny Mans

Voorbereiden van de Data. Ngi 12-11-2014. Ronny Mans Voorbereiden van de Data Ngi 12-11-2014 Ronny Mans Van heterogene bronnen naar process mining resultaten Extract, Transform, and Load (ETL) optioneel bron ETL bron ETL ETL warehouse bron grofkorrelige

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

Versiecontrole in de keten

Versiecontrole in de keten Versiecontrole in de keten Het probleem we hebben een keten, en een uitwisseling, met berichten, documenten et cetera iedereen is gelukkig... en nu komt versie 2.0 moet iedereen tegelijk over naar 2.0?

Nadere informatie

Best Practices ebms Digikoppeling 2.0

Best Practices ebms Digikoppeling 2.0 Best Practices ebms Digikoppeling 2.0 Versie 1.5 Datum 22 november 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Digikoppeling Versienummer 1.5 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Bijlage 1 bij BESL-2011-7

Bijlage 1 bij BESL-2011-7 Bijlage bij BESL-011-7 6/04/011 Bijlage 1 bij BESL-011-7 Toelichting bij het meedelen van de gegevens met betrekking tot de geleverde hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen per leverancier,

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Architectuur, uitgangspunten en verantwoordelijkheden...2

Nadere informatie

Wat is Digikoppeling?

Wat is Digikoppeling? Wat is Digikoppeling? Versie 1.0 Datum 03/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw,

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw, tail STUDIO Amterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dientenaanbod Geachte heer, mevrouw, U hebt in het verleden een taalanalye of contra-expertie bij De Taaltudio aangewaagd. Zoal u vermoedelijk via

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

CPA Creatiehandleiding

CPA Creatiehandleiding CPA Creatiehandleiding Versie 1.3 Datum 8 januari 2001 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

CPA Creatiehandleiding

CPA Creatiehandleiding CPA Creatiehandleiding Versie 1.3 Datum 8 januari 2001 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release Nieuw validaties Tijdens major release van GS1 Data Source (MR 3.1) is een aantal validaties toegevoegd. Deze dragen bij aan het voorkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Uniformal barcode processing for patient safety and efficiency

Uniformal barcode processing for patient safety and efficiency Uniformal barcode processing for patient safety and efficiency Brief Proposal Esther Peelen, GS1 en Erik Zwarter, ErasmusMC 12 November 2015 Standaardiseren in de zorg doe je samen Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Eenvoudige installatie. Wat heeft Notion Lite te bieden? Draadloze registratie. Temperatuurregistratie wordt eenvoudig met Notion Lite

Eenvoudige installatie. Wat heeft Notion Lite te bieden? Draadloze registratie. Temperatuurregistratie wordt eenvoudig met Notion Lite Temperatuurregitratie wordt eenvoudig met Notion Lite Draadloze regitratie Eenvoudige intallatie Wat heeft Notion Lite te bieden? Krijgt u momenteel een waarchuwing bij een afwijkende temperatuur? Door

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie