BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem"

Transcriptie

1 Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Lichte vracht Wat kost het privégebruik u aan btw? Btw-plicht Worden bezitters van zonnepanelen btw-plichtig?.. 2 Grootschalige btw-controle voor vzw s!... 4 Btw-aangifte Oude btw-tolerantie blijft gelden, daarna wel verhoogde boete!... 5 Plaats van de dienst Verschillende regels voor standhouders en bezoekers?.. 6 Recht op aftrek Tijdens controle nog vragen om aftrek anders te berekenen?... 8 Invoer Verdere versoepeling om de btw te verleggen bij invoer.. 9 Onroerend goed Eerst verbouwen tegen 6% btw, dan verkopen met 21% btw? Advocaten Ook btw-aftrek voor het verleden? Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-btw.be Praktijkprobleem lichte vracht - recht op aftrek Wat kost het privégebruik u aan btw? Hoe moet u in afwachting van een definitieve regeling de btw berekenen die verschuldigd is over het privégebruik van een lichte vracht en waar zit het verschil met 2012? Zelfde principe, andere invulling. Net zoals bij een gewone auto, is de btw-aftrek bij een lichte vracht sinds begin 2013 beperkt tot het beroepsmatig gebruik. Om dat beroepsgebruik te bepalen, heeft de Btw voor gewone auto s zoals u weet die drie fameuze methodes naar voren geschoven, maar deze gelden niet voor een lichte vracht. Daarvoor wordt nog een aparte regeling uitgewerkt (parl. vr. nr van dhr. Veys, ), maar die is er dus nog altijd niet. Wat doet u intussen in een eenmanszaak? Hetzelfde als vroeger, hier is nl. niets veranderd. Ligt het beroepsgebruik op bv. 85%, dan is de btw ook voor 85% aftrekbaar. De aftrekbeperking tot 50% (art. 45, 2, f, W.Btw) geldt hiervoor immers niet, zoals u weet. Wat doet u intussen in een vennootschap? Tot en met 2012 was de btw op een lichte vracht in eerste instantie voor 100% recupereerbaar én moest het privégebruik vervolgens gecorrigeerd worden via het privé belastbaar voordeel. Sinds begin 2013 moet die correctie echter onmiddellijk gebeuren bij de aftrek van de btw zelf. Even kijken wat dat geeft als we 2012 vergelijken met Wat deed u tot en met 2012? U moest tot dan vertrekken van het privé belastbaar voordeel zoals dat gold voor de directe belastingen. Voor een lichte vracht was dat gelijk aan de zgn. werkelijke waarde of m.a.w. het totale aantal afgelegde privékilometers x de kostprijs per kilometer (parl.vr. nr van dhr. Van der Maelen, ). Vervolgens haalde u de btw uit dat belastbaar voordeel. Let op! Die btw in dat voordeel is er níet uit te halen door te vermenigvuldigen met 21/121, noch met de coëfficiënt 1,0855, want die laatste gold alleen voor gewone auto s. Voor de lichte vracht was de coëfficiënt nl. 1,189 (beslissing nr. ET van ). Wat doet u nu in 2013 voor een lichte vracht van 2012 of vroeger? Kortweg, de btw berekenen op de werkelijk gedane uitgave die betrekking heeft op het privégebruik. Concreet is dat m.a.w. de aankoopprijs excl. btw x 1/5 (de eerste vijf jaar). De niet-aftrekbare btw is dan m.a.w. gelijk aan het percentage privégebruik (bv. 15%) daarvan x 21%. Voor eenmanszaken blijft alles in feite bij het oude. Voor een vennootschap echter vervalt de verplichting om de btw uit het belastbaar voordeel te halen met de coëfficiënt 1,189. De btw voor het privégebruik is nu gelijk aan 21% x de gedane uitgave x het privégebruik.

2 BTW btw-plicht - Levering van elektriciteit Worden bezitters van zonnepanelen btw-plichtig? Eind juni deed het Europese Hof van Justitie een opmerkelijke uitspraak over de btwplicht van een particulier die zonnepanelen op zijn woning had laten plaatsen. Wat zei het Hof precies en geldt dit dan sowieso ook in België? Is er sprake van een Economische activiteit? Recente Rechtspraak te verkrijgen, kan het immers onder het begrip economische activiteit vallen Geeft de particuliere verkoop van elektriciteit recht op de aftrek van btw? Particulier vraagt btw-recuperatie. Zo is inderdaad de bal een het rollen gegaan. Een particuliere woningeigenaar, dhr. Fuchs, vroeg aan de Oostenrijkse Btw de teruggave van de btw die hij zelf betaald had voor de aankoop en de plaatsing van zonnepanelen. Alle elektriciteit die de installatie produceerde, werd immers op het net geplaatst of m.a.w. verkocht aan de elektriciteitsleverancier en dus ging de Oostenrijker ervan uit dat hij ook recht had op aftrek van btw... Verkocht met btw? Daar ging dhr. Fuchs alleszins wel van uit. De elektriciteit die het gezin zelf nodig had voor haar eigen behoeften werd nl. ingekocht tegen dezelfde prijs, inclusief btw, als de vergoeding die dhr. Fuchs ontving voor de geproduceerde en op het net geplaatste elektriciteit. In die vergoeding zit m.a.w. ook btw, aldus dhr. Fuchs en bijgevolg ben ik btw-plichtige met recht op aftrek. Let op! De btw op door het gezin zelf verbruikte elektriciteit werd uiteraard niet teruggevraagd. Neen, zegt de Oostenrijkse Btw! De exploitatie van zonnepanelen is geen economische activiteit, aldus de Btw in Oostenrijk. Zij weigert derhalve het recht op aftrek van de btw op de zonnepanelen. De zaak belandt bij de rechtbank in Oostenrijk en deze beslist omtrent de kwestie een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Is in dit geval effectief een economische activiteit, zegt het Hof van Justitie! In dit geval...? Er is m.a.w. niet altijd en zonder meer sprake van een economische activiteit als het gaat om zonnepanelen op of nabij een woning, aldus het Hof, maar het kan wel. Het hangt af van de precieze exploitatieomstandigheden. Zodra het de bedoeling is om er een duurzame opbrengst uit Duurzame exploitatie? Dat is inderdaad de cruciale vraag volgens het Hof en die wordt in dit geval positief beantwoord. Het feit dat er een overeenkomst voor onbepaalde duur gesloten is in verband met de vergoeding die betaald wordt, wijst er immers op dat er niet slechts sporadisch elektriciteit geleverd wordt aan het net, maar permanent. Dhr. Fuchs geniet bijgevolg duurzame opbrengsten met zijn zonnepanelen en dus is er sprake van een economische activiteit, aldus het Hof (Europees Hof van Justitie, 20 juni 2013, zaak C-219/12, Fuchs). Tip. Het feit dat het gezin Fuchs zelf meer elektriciteit verbruikte en dus moest aankopen dan haar zonnepanelen produceerden of m.a.w. dan het gezin verkocht, verandert hier niets aan, aldus het Hof. Gevolgen voor particulieren in België? Wat is de huidige Belgische regeling? Terugdraaiende teller of niet? In België wordt er inderdaad een onderscheid gemaakt naargelang de installatie werkt met een zgn. terugdraaiende teller dan wel met een meter met een dubbele teller. Bij een terugdraaiende teller maakt de energieleverancier jaarlijks een afrekening aan de hand van een compensatie tussen de door hem geleverde elektriciteit en de door de klant op het net gezette elektriciteit. Heeft de klant meer elektriciteit verbruikt dan geproduceerd, dan wordt hem dus alleen het verschil gefactureerd. In het omgekeerde geval krijgt hij een nulfactuur. Duidelijk verschil met Oostenrijk! Inderdaad! De klant ontvangt geen vergoeding van de energieleverancier voor de elektriciteit die hij geproduceerd heeft. Meestal zal hij wel minder moeten

3 betalen voor zijn eigen verbruik omwille van die compensatie, maar dat is dan ook alles. Ook indien hij meer zou produceren dan zelf verbruiken, krijgt hij geen vergoeding voor die overproductie. Dus geen duurzame opbrengst! Inderdaad, de levering van stroom aan de elektriciteitsleverancier gebeurt in feite om niet. Er wordt immers niets betaald. Deze levering is dan ook niet aan btw onderworpen, oordeelde de Rulingdienst reeds enkele jaren geleden (voorafgaande beslissing nr van 6 juli 2010). Wat bij dubbele teller? In dat geval wordt zowel de verbruikte als de geproduceerde elektriciteit apart gemeten en geregistreerd. Wordt er in zo n geval een contract gesloten met een energieleverancier, waarbij er een prijs afgesproken wordt voor de geproduceerde of teruggeleverde elektriciteit, dan wordt de particulier wel een btw-plichtige voor de energie die hij op het net gezet heeft. Tip. In zo n geval kan er uiteraard wel gebruik gemaakt worden van de zgn. kleineondernemersregeling (art. 56, 2 W.Btw) indien de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan exclusief btw of vanaf 1 januari 2014, als die drempelverhoging tegen dan ingevoerd is of wordt... Ook geen btw-plicht voor de verkoop van groenestroomcertificaten! Doorgaans geen btw-plicht! Dat is effectief het antwoord dat gegeven werd op een parlementaire vraag daarover (parl. vr. nr van dhr. Martens, 22 mei 2008). Een particulier die zonnepanelen bezit op zijn woning en zo jaarlijks een aantal groenstroomcertificaten verkoopt, doet dat doorgaans niet in het kader van een economische activiteit en wordt daardoor dus niet btw-plichtig! Ruim méér productie dan eigen verbruik? Dan wordt het inderdaad een ander verhaal. Er werd in het antwoord op de parlementaire vraag m.a.w. een slag om de arm gehouden. Als de productie van elektriciteit ruimschoots het verbruik van de woning overschrijdt, ontstaat er wel een btw-plicht omdat er dan in feite een verkoop plaatsvindt van het overschot aan elektriciteit. In dat geval geldt de btw-plicht voor zowel de verkoop van dat overschot als voor de verkoop van de groenestroomcerti ficaten. Daar staat dan tegenover dat er principieel ook een recht op aftrek van btw ontstaat. Dus ook hier is de teller van belang? Inderdaad. De verkoop van de groenestroomcertificaten volgt voor de btw het regime van de productie en de verkoop van de elektriciteit zelf. Bij een terugdraaiende teller wordt er geen vergoeding betaald voor de geproduceerde elektriciteit en wordt in principe ook alleen gefactureerd wat de klant méér verbruikt dan geproduceerd heeft. Is zijn verbruik lager dan zijn productie, dan krijgt hij ook daarvoor niets. De klant is dan geen btw-plichtige leverancier van elektriciteit, dus valt de verkoop van groenestroomcertificaten buiten de btw. Let op! Bij een dubbele teller is er in principe wel btw-plicht voor de elektriciteit en dus bijgevolg ook voor de groenestroomcertificaten. Zal de Belgische regeling van kracht blijven of wordt die nu aangepast? Wellicht het eerste. Er zal naar alle waarschijnlijkheid inderdaad niets veranderen. Particulieren met zonnepanelen zullen m.a.w. niet allemaal plots btw-plichtigen worden. Belgische situatie is anders. De praktijk van de terugdraaiende tellers maakt inderdaad dat de feiten toch nog enigszins anders zijn dan deze in de zaak bij het Hof van Justitie Dat is alleszins de voorlopige conclusie van de minister (Kamer, mondelinge vraag, Commissie Financiën en Be - groting, 16 juli 2013, integraal verslag COM 807.1). Te vinden op 1. Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Fuchs, (zaak C-219/12 van 20 juni 2013) code TW A. 2. Parl. vr. nr van dhr. Martens van 22 mei 2008 code TW B. 3. Kamer, mondelinge vraag, Commissie Financiën en Begroting van 16 juli 2013, integraal verslag COM code TW C. De exploitatie van zonnepanelen kan aldus het Hof wel degelijk een economische activiteit zijn, bv. als er een contractueel vastgelegde vergoeding betaald wordt voor elk geproduceerd kilowattuur. In België is dat echter niet het geval omdat hier doorgaans gewerkt wordt met terugdraaiende tellers. Particulieren met zonnepanelen worden dus niet btw-plichtig

4 btw-plicht - vzw s Nu aan de orde Grootschalige btw-controle voor vzw s! Een paar jaar geleden werd er een grote sensibiliseringsactie op het getouw gezet om vzw s aan te manen om zich in regel te stellen met de Btw indien nodig. Naar verluidt werd er thans overgegaan tot de effectieve controle. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Algemene regels voor vzw s Btw-plichtig indien ze een economische activiteit uitoefenen Dezelfde regel als voor iedereen dus? Eigenlijk wel, ja. Iedereen die regelmatig en zelfstandig een economische activiteit uitoefent, waarbij er tegen betaling goederen geleverd of diensten verricht worden, is btw-plichtig (art. 4, 1 W.Btw). Een vzw heeft toch geen winstoogmerk? Dat klopt, maar dat staat er eigenlijk los van. Winstoogmerk is nl. geen vereiste voor btw-plicht. Vereist is wel dat de levering of de dienstverrichting gebeurt tegen betaling en dus niet kosteloos, maar dat is dus niet hetzelfde als winstoogmerk. Mogelijk wel vrijgesteld omwille van hun maatschappelijk doel Sociale of culturele vzw s. Heel wat vzw s ge - nieten inderdaad een btw-vrijstelling wegens sociale of culturele redenen (art. 44, 2 W.Btw). In de praktijk zijn dat dan o.m. sportclubs, musea, dieren tuinen, kinderboerderijen, enz. Gevolgen van zo n vrijstelling? Kortweg, dat ze geen btw moeten aanrekenen op hun lidgeld of toegangsgeld, noch op de verkoop van bv. boeken, gadgets, enz. Het spreekt voor zich dat ze in het voorkomende geval geen btw-nummer moeten aanvragen en dus ook geen btw-aangiftes moeten indienen, noch de jaarlijkse klantenlisting. Uiteraard staat daartegenover dat ze zelf ook geen recht op aftrek genieten van de btw die ze zelf betalen. Valt een cafetaria dan ook onder de vrijstelling? niet noodzakelijk ook voor haar cafetaria. Daarvoor zijn nl. specifieke voorwaarden te vervullen (parl. vr. nr van dhr. Leterme van 26 augustus 2002) en het is onder meer hierop dat extra ge - focust zal worden bij de komende btw-controleactie op vzw s! Let op! Is de vzw zelf niet vrijgesteld van btw, dan is haar cafetaria dat sowieso ook niet. De voorwaarden die volgen, gelden m.a.w. alleen voor de vrijgestelde vzw s. Welke voorwaarden voor de cafetariavrijstelling? Drie cumulatieve voorwaarden. De drie onderstaande voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn. Alleen dan is het verschaffen van spijzen en dranken in de cafetaria van de vzw ook vrijgesteld van btw. De voorwaarden zelf. Kort samengevat luiden de drie voorwaarden als volgt: 1. De cafetaria mag in principe enkel toegankelijk zijn voor haar leden of meer in het algemeen, voor diegenen die het maatschappelijk doel van de vzw ondersteunen (bv. bezoekers van het museum). Let op! Dit houdt in dat er geen rechtstreekse toegang tot de cafetaria mag bestaan van buiten af en dat deze enkel geopend mag zijn tijdens de openingsuren van de vzw zelf. 2. Er mogen enkel lichte maaltijden verschaft worden. Het gaat hierbij om maaltijden die uitsluitend met brood geserveerd worden en waarvan de Btw een limitatieve lijst opgesteld heeft (aanschrijving 10 van 13 april 1994, punt 18) Vrijstelling onder voorwaarden Een vrijgestelde vzw met een cafetaria? Is de vzw zelf vrijgesteld van btw, dan geldt dit namelijk Concreet gaat het dan bv. om soepen, belegde broodjes, croques, hamburgers, hotdogs, koude schotels, pannenkoeken, ijs,...

5 3. De ontvangsten van de cafetaria mogen geen concurrentieverstoring met zich meebrengen en moeten bijgevolg beperkt blijven in vergelijking met de vrijgestelde ontvangsten van de vzw. Beperkt betekent dat de ontvangsten van de cafetaria onder het drempelbedrag van thans nog moeten blijven voor kleine ondernemingen en sowieso maximaal 10% mogen bedragen van de globale ontvangsten van de vzw. Gevolgen indien één voorwaarde niet vervuld? Dan zijn kortweg de ontvangsten van de cafetaria wel onderworpen aan btw. De prijzen zijn dan m.a.w. inclusief 12% btw voor de maaltijden en 21% voor de dranken. De vzw heeft dan zelf wel recht op aftrek van de btw voor haar cafetaria-aankopen. Let op! Het zijn in dat geval dus ook alleen de cafetaria ontvangsten die aan btw onderworpen worden. De andere inkomsten blijven vrijgesteld. wat met inkomsten uit een wafelslag, BBQ, kermis,...? Ook deze kunnen vrijgesteld zijn van btw, zij het dat hier de volgende voorwaarden cumulatief vervuld moeten zijn: 1. De activiteit moet door de vzw zelf georganiseerd worden. 2. Het doel van de activiteit moet bestaan in het financieel steunen van de vzw. 3. De opbrengsten mogen uitsluitend ten goede komen van de vzw. 4. De activiteiten mogen niet zo frequent voorkomen dat ze als een hoofdactiviteit beschouwd worden. Eenmaal per jaar kan echter perfect. De focus van de controle ligt voornamelijk op de btw-vrijstelling van de cafetaria van heel wat vzw s. Zo n cafetaria valt immers alleen onder strikte voorwaarden buiten de btw. Vzw s die globaal btw-plichtig zijn en/of die reeds voor hun cafetaria-inkomsten alleen btw-aangiftes indienen, worden dus niet direct geviseerd... Btw-aangifte - indieningstermijn Oude btw-tolerantie blijft gelden, daarna wel verhoogde boete! In het verleden kon een btw-aangifte boetevrij ingediend worden tot de 10de van de maand na de indieningsmaand. Recentelijk werd de minister gevraagd of dit thans met de elektronische indiening van de btw-aangifte nog steeds van toepassing is... ongeveer 20 dagen extra tijd Niet zozeer uiterlijk de 20ste? Enigszins wel, dat blijft m.a.w. de algemene regel. De btw-aangifte moet dus nog altijd uiterlijk de 20ste van de maand na de belastbare btw-periode ingediend zijn. Iets later kan ook? Jawel. Zolang de btw-aangifte uiterlijk de 10de van de maand volgend op de indienings maand binnen is, legt de Btw geen boete op. De tolerantie die vroeger bestond voor de papieren aangifte, blijft m.a.w. van kracht (parl. vr. nr van mevr. Wouters, ). Boetes en interesten? Interesten? Ja! Die tolerantie van de Btw geldt m.a.w. niet voor het betalen van de btw. Die moet dus nog altijd uiterlijk de 20ste van de maand betaald zijn, zo niet wordt er 0,80% interest per begonnen maand aangerekend. Boete? Wordt de aangifte pas na de tolerantieperiode ingediend, dan volgt er dus wel effectief een boete. Het bedrag daarvan is thans 100 per aangifte en per maand vertraging, zij het met een maximum van De tolerantie die vroeger gold voor de papieren btw-aangifte blijft ook nu met de elektronische indiening van kracht. Wordt de aangifte pas ingediend na die tolerantie van 20 dagen, dan geldt er een boete van 100 per maand vertraging. Van belang is wel dat die tolerantie niet geldt voor de betaaltermijn. Verschuldigde btw moet dus altijd uiterlijk de 20ste betaald zijn

6 Plaats van de dienst - buitenlands evenement Verschillende regels voor standhouders en bezoekers? De btw-principes die van toepassing zijn bij de deelname aan een buitenlandse beurs zijn na de invoering ervan in 2010 opnieuw gewijzigd in In de praktijk is er daardoor nu heel wat verwarring. Even kijken hoe het nu precies zit... De oorspronkelijke btwregels in 2010 Niet de hoofdregel (b2b), maar de uitzondering was van toepassing! Nieuwe hoofdregel voor diensten sinds Die kent u uiteraard inmiddels. Diensten verricht voor een btw-plichtige worden in het algemeen verlegd naar de afnemer (zgn. b2b-hoofdregel). De plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is (art. 21, 2 W.Btw). Geen aanrekening van Btw! Dat is daar dan inderdaad het meest zichtbare gevolg van. Er wordt in het voorkomende geval geen btw aangerekend, maar er wordt op de factuur btw verlegd vermeld. Het is de klant-afnemer van de dienst die de btw zal voldoen in zijn eigen btw-aangifte. Uitzonderingen op de hoofdregel. Voor een aantal welbepaalde diensten wordt er inderdaad een uitzondering gemaakt op de algemene hoofdregel. Een van die diensten betrof in 2010 de diensten met betrekking tot evenementen. De plaats van de dienst was de plaats waar het evenement plaatsvond Welke diensten werden dan bedoeld? In feite werden toen in 2010 alle diensten met betrekking tot evenementen bedoeld, aangezien de btw-regel in alle gevallen dezelfde was. Het betrof m.a.w.: y de diensten die bestonden uit het verlenen van toegang tot het evenement in kwestie. Dit gaat dus over de aan- en verkoop van toegangstickets; y alsook de diensten die verband hielden met het evenement. Dit betreft dan voornamelijk de diensten van de organisatoren van het evenement aan bv. de standhouders op een beurs. moest in alle gevallen buitenlandse btw in rekening gebracht worden. U bestelde in 2010 bv. tickets voor een concert in Parijs. De plaats van de dienst is de plaats van het concert en bijgevolg werd er u sowieso Franse btw aangerekend. U nam deel als standhouder aan een vakbeurs in Praag. Op de factuur van de organisator is dan effectief Tsjechische btw in rekening gebracht. Dus geen verschil met zgn. b2c? Dat klopt! De plaats van de dienst was in alle gevallen de plaats waar het evenement plaatsvond, ongeacht de hoedanigheid van de klant. Zowel voor particulieren (b2c) als voor btw-plichtige klanten (b2b) moest er voor buitenlandse evenementen steeds buitenlandse btw aangerekend worden. De wijziging in 2011 De hoofdregel (b2b) werd gedeeltelijk van toepassing Op welke diensten? Sinds 1 januari 2011 is de algemene regel inzake de plaatsbepaling van de dienst (b2b) m.a.w. ook van toepassing op evenementen, zij het niet op alle diensten ter zake! Concreet is de b2b-hoofdregel alleen van toepassing op de diensten die verband houden met het evenement. Dat zijn dus de diensten van de organisatoren van een evenement ten aanzien van o.m. de standhouders en de daarmee samenhangende diensten. Niet voor de toegangstickets! De diensten die bestaan uit het verlenen van toegang blijven inderdaad onderworpen aan de uitzonderingsregel. Daarvoor geldt m.a.w. nog steeds de btw van de plaats van het evenement, zelfs al is de klant dus een btw-plichtige (art. 21, 3, 3 W.Btw) Plaats van de dienst? Dat was kortweg in alle gevallen de plaats van het evenement, ongeacht dus of u een loutere bezoeker was van het gebeuren dan wel actief deelnam, bv. als stand houder. Er Sindsdien dubbel onderscheid maken Is de klant een btw-plichtige of niet? Dat is m.a.w. het klassieke onderscheid dat thans ook

7 voor evenementen gemaakt moet worden. Voor particulieren (b2c) is nl. in alle gevallen de btw van de plaats van het evenement van toepassing, voor b2b-klanten daarentegen is er een nog een bijkomend onderscheid te maken. Welke dienst precies voor de b2b-klant? De btw van de plaats van de klant (b2b-hoofdregel) geldt immers alleen voor de diensten die samenhangen met het evenement. Voor de toegangsverlening blijft de uitzondering gelden. Overzicht evenementen sinds Toegang en ermee samen hangende diensten Diensten die verbandhouden met het evenement b2c-klant plaats evenement plaats evenement Concrete toepassing b2b-klant plaats evenement plaats klant U neemt deel als standhouder aan een buitenlandse vakbeurs Wat doet u precies? U neemt als Belgisch bedrijf deel aan een beurs in het buitenland in die zin dat u daar een standplaats huurt om uw producten/ diensten te promoten. U moet de organisator van de beurs uiteraard vergoeden voor die standplaats alsook voor de schoonmaak, de reclame voor de beurs, enz. Plaats van de dienst? Uw bedrijf is een zgn. b2bklant en dus is de plaats van de dienst gelijk aan de plaats waar de afnemer (uzelf) gevestigd is, nl. B elgië. Ongeacht dus waar in de Europese Unie (EU) de beurs plaatsvindt, de organisator mag u in geen geval lokale btw aanrekenen. Hij moet u steeds btw verlegd factureren, zij het in het voorkomende geval in zijn eigen landstaal. Let op! Zou er u toch lokale btw in rekening gebracht worden, dan kunt u deze btw ook niet recupereren in het buitenland zelf. U moet in zo n geval dus sowieso de factuur laten corrigeren. Opname in uw Belgische btw-aangifte. Zover was u ook al natuurlijk. Wordt de btw naar u verlegd, dan bent u zelf de schuldenaar van de btw (art. 51, 2, eerste lid, 1 W.Btw) en moet u de verschuldigde btw zelf opnemen in uw btw-aangifte om die tegelijkertijd in diezelfde aangifte ook weer in aftrek te brengen. In welke roosters van de btw-aangifte? U krijgt een factuur van de Nederlandse organisator voor een beurs in Utrecht: 4.000, btw verlegd. Rooster 82: Rooster 88: Rooster 55: 840 Rooster 59: 840 Let op! Is de organisator gevestigd in een land buiten de Europese Unie (bv. Zwitserland), dan vult u in principe de roosters 87 en 56 in. U gaat enkel als bezoeker naar een buitenlandse vakbeurs U koopt een toegangsticket. In dat geval is de plaats van de dienst steeds de plaats waar het evenement plaatsvindt (art 21, 3,3 W.Btw). U zal in het voorkomende geval m.a.w. steeds een factuur krijgen met buitenlandse (EU) btw. Is altijd en voor iedereen zo! Inzake toegangstickets moet er inderdaad geen onderscheid gemaakt worden tussen de hoedanigheid van de klant. Zowel voor particulieren (b2c) als voor btwplichtige klanten (b2b) zal er buitenlandse btw aangerekend worden. Tip. De wijze waarop het ticket gekocht werd, is niet van belang. Of het ticket m.a.w. online vanuit België gekocht werd of ter plaatse, maakt geen enkel verschil (aanschrijving nr. AFZ 19/2009 van 22 december 2009, nr. 38). Is die buitenlandse (EU) btw recupereerbaar? Jawel, zij het niet via de Belgische btw-aangifte, maar via het zgn. VAT refund-systeem. De btw moet m.a.w. in het buitenland zelf teruggevraagd worden. Uiteraard kan dat alleen als het om een professionele, lees: beroepsmatige beurs gaat. Sinds 1 januari 2011 is de algemene hoofdregel van toepassing op diensten met betrekking tot buitenlandse evenementen, behalve op de toegangstickets. Heeft u als Belgisch bedrijf (b2b) zelf een stand op een buitenlandse beurs, dan mag er u daarvoor thans dus geen (EU) btw meer aangerekend worden. Er moet dan steeds btw verlegd gefactureerd worden

8 Recht op aftrek - gemengde btw-plichtige Recente rechtspraak Tijdens controle nog vragen om aftrek anders te berekenen? Wie zowel inkomsten met als zonder btw verkrijgt, is een zgn. gemengde btw-plichtige. De aftrekbare btw moet dan berekend worden volgens een bepaalde breuk, tenzij er tijdig van afgeweken wordt. Wat is echter tijdig? Cassatie sprak zich er onlangs over uit... Aftrek van btw bij een G emengde btw-plichtige Zowel met btw belaste als van btw vrijgestelde omzet De regel van het werkelijke gebruik. Dat houdt kortweg in dat er per inkomende factuur nagegaan wordt waar deze betrekking op heeft. Slaat deze op de met btw belaste omzet, dan is de btw aftrekbaar en anders niet Twee soorten inkomsten of omzet. Dat is inderdaad het kenmerk van een zgn. gemengde btwplichtige. De omzet bestaat dan m.a.w. voor een deel uit inkomsten die onderworpen zijn aan btw en voor een ander deel uit zgn. vrijgestelde inkomsten (art. 44 W.Btw). Bijkomende verhuur onroerend goed? Dat zal inderdaad dikwijls de oorzaak zijn. Een vennootschap die bv. actief is in de detailhandel en een aantal winkels exploiteert, is vanuit die optiek uiteraard btw-plichtig. Zodra diezelfde vennootschap evenwel de appartementen boven haar winkels verhuurt voor privébewoning, zal ze ook huurinkomsten ontvangen en die zijn vrijgesteld van btw. Effect op de aftrekbare btw. Dat spreekt voor zich. De btw is nl. alleen aftrekbaar in de mate waarin de uitgave waarop deze betrekking heeft, gedaan werd met het oog op het verkrijgen van met btw belastbare inkomsten (art. 46 W.Btw). Twee methodes om de aftrekbare btw te berekenen De algemene regel. Dat is dan kortweg de aftrek volgens het zgn. algemene verhoudingsgetal. Dat is eenvoudigweg een breuk met in de teller de omzet die recht geeft op btw-aftrek en in de noemer de totale omzet, dus inclusief de vrijgestelde omzet. Voorbeeld De nv Food heeft een totale omzet van 100, waarvan 75 bestaat uit de verkoop van voedingsmiddelen en 25 uit de verhuur van een appartement. Het algemene verhoudingsgetal is dan 75/100 of m.a.w. 75%. De btw die de nv Food zelf betaalt aan haar leveranciers is dan voor 75% aftrekbaar, ongeacht of die betaalde btw betrekking heeft op de voeding dan wel op het appartement. Voorbeeld We nemen dezelfde nv Food die twee inkomende facturen heeft. Een van de aankoop van voeding voor in totaal ,40 btw en een van een loodgieter voor een herstelling in het appartement van ,10 btw. Volgens de regel van het werkelijke gebruik is de btw van 8,40 dan wel aftrekbaar en deze van 2,10 niet, aangezien die laatste slaat op de vrijgestelde huurinkomsten. Volgens het algemene verhoudingsgetal (75%) zou er in dit geval slechts 7,87 aftrekbaar zijn. Volledig vrije keuze? Neen, niet echt. De algemene regel is nl. dat de aftrekbare btw berekend moet worden volgens het algemene verhoudingsgetal (art. 46, 1 W.Btw). Er zijn evenwel twee afwijkingen mogelijk (art. 46, 2 W.Btw). 1. U mag zelf vragen om de regel van het werkelijke gebruik te mogen toepassen. Vereist is m.a.w. dat u daarvoor toestemming gekregen heeft van de Btw (Cassatie, 2 oktober 2003, beheersmaatschappij De Wit), zo niet moet u de regel van het algemene verhoudingsgetal toepassen. 2. De Btw kan u van haar kant ook verplichten om de aftrekbare btw te berekenen volgens het werkelijke gebruik. Dat zal vooral gebeuren als de berekening volgens het algemene verhoudings getal tot scheeftrekkingen zou leiden, lees: als u daardoor meer aftrekbare btw zou hebben dan een nietgemengde btw-plichtige met dezelfde activiteit. Welke berekening de voorkeur geven? Dat zal uiteraard van de feitelijke omstandigheden af - hangen. Brengen de inkomsten die vrijgesteld zijn van btw weinig of geen aftrekbare btw met zich mee (zoals in het voorbeeld met de nv Food), dan zal een toepassing vragen van het werkelijke gebruik wellicht het voordeligste zijn.

9 Let op! Als de vrijgestelde omzet net veel aankoopbtw met zich meebrengt, zal de Btw u wellicht verplichten om het werkelijke gebruik toe te passen. tot Wanneer is de berekening werkelijk gebruik te vragen? Geen termijn voorzien. Er is inderdaad alleen voorzien dat u de toepassing van het werkelijke gebruik moet vragen, maar niet tegen wanneer u dat uiterlijk zou moeten doen. Logischerwijze vraagt u dat uiteraard het best zo snel mogelijk, maar dat veronderstelt op zich natuurlijk dat u zich realiseert dat u een zgn. gemengde btwplichtige bent of wordt... U blijkt ineens gemengde btw-plichtige te zijn! Dat is ook wat gebeurd was in de zaak die uiteindelijk tot bij het Hof van Cassatie beland is (Cassatie, 10 februari 2012). Een btw-plichtige ging er ten onrechte van uit dat hij een volledige btw-plichtige was met volledig recht op aftrek. Bij een btw-controle bleek evenwel dat hij in feite een gemengde btw-plichtige was en derhalve de btw niet zomaar volledig in aftrek had mogen brengen, maar ter zake het algemene verhoudings getal had moeten toepassen. Bij de controle zelf werkelijk gebruik vragen? In eerste instantie had de Btw dat geweigerd, maar het Hof van Cassatie oordeelde dat dit inderdaad ook op dat moment nog kan. Er is immers nergens een termijn voorzien waarbinnen die aanvraag moet ge beuren, dus kan zo n aanvraag bij een controle per d efinitie niet te laat zijn. Te vinden op Arrest van het Hof van Cassatie van 10 februari 2012 code TW De aftrekbare btw berekenen volgens de zgn. regel van het werkelijke gebruik mag alleen als u daar toestemming voor heeft. U moet het m.a.w. aanvragen, maar dat kan, aldus het Hof van Cassatie, ook nog op het moment van een btw-controle of correctieopgave. Er is immers geen uiterlijke termijn voorzien, waardoor uw aanvraag nooit te laat kan zijn. Invoer - verlegging van de heffing Nieuw Verdere versoepeling om de btw te verleggen bij invoer De btw bij invoer moet in principe voldaan worden bij de douaneaangifte, tenzij er een vergunning gevraagd wordt om deze te verleggen naar de btw-aangifte. Recentelijk werden de voorwaarden voor het verkrijgen van die vergunning nog wat versoepeld... Btw voldoen via aangifte Geen voorfinanciering meer. Dat is inderdaad het opzet van de zgn. invoervergunning ET De btw moet dan niet bij de inklaring aan de douane betaald worden, maar wordt verlegd naar de periodieke btw-aangifte in dewelke ze ook onmiddellijk in aftrek gebracht kan worden. Borgstelling eind 2012 al afgeschaft. Een van de voorwaarden om die vergunning te verkrijgen was lange tijd een voorafgaande borgstelling. Sinds 1 oktober 2012 is die evenwel niet meer vereist. ook voor globaal nummer! De globaal fiscaal vertegenwoordiger? Dat is een vooraf erkend iemand aan wie een zgn. globaal btw-nummer toegekend wordt (type BE 796,5 of BE 796,6) om buitenlandse ondernemingen voor de Btw in België te vertegenwoordigen en al hun btw-verplichtingen te vervullen. Voortaan ook vergunning mogelijk. Sinds kort kan inderdaad ook zo n globaal btw-nummer een invoervergunning aanvragen (KB van 13 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2013). Sinds 4 juli 2013 kan ook een zgn. globaal fiscaal vertegenwoordiger een vergunning bekomen om de btw bij invoer voor zijn buitenlandse klanten te verleggen naar de periodieke btw-aangifte en dit zonder borgstelling. Die laatste is nl. afgeschaft sinds 1 oktober

10 Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-btw.be onroerend goed - nieuw gebouw Eerst verbouwen tegen 6% btw, dan verkopen met 21% btw? Een bestaand gebouw dat grondig verbouwd wordt, kan in welbepaalde gevallen opnieuw nieuw worden voor de Btw en aldus verkocht worden met 21% btw. Impliceert dit dat de uitgevoerde verbouwingswerken dan niet langer het btw-tarief van 6% kunnen genieten? Verkoop pand met btw Soms een keuze, soms niet! Principieel vrijgesteld van btw. Dat is inderdaad de algemene regel (art. 44, 3, 1 a W.Btw). De verkoop van een gebouw is in principe onderworpen aan registratierechten en niet aan btw. Tenzij een nieuw gebouw. Dan geldt er inderdaad een uitzondering, zij het dat het gebouw dan in bepaalde gevallen verplicht onderworpen is aan btw en dat dat in andere gevallen een optie is. Alles hangt af van de hoedanigheid van de verkoper: y Is de verkoper een beroepsoprichter (bv. projectontwikkelaar), dan MOET het nieuwe gebouw verkocht worden met btw. y Is de verkoper een particulier of een btw-plichtige wiens activiteit niet bestaat in het verkopen van nieuwe gebouwen met btw, dan KAN het gebouw verkocht worden met btw indien er expliciet voor geopteerd wordt (KB Btw nr. 14). Let op! Het uitoefenen van die optie moet gebeuren met een specifiek formulier (zgn. verklaring nr. 104) én de verkoper moet in het voorkomende geval kandidaat-kopers op de hoogte brengen van het feit dat het pand verkocht wordt met btw of m.a.w. dat hij die optie uitoefent. Daar moet dienaangaande in de eerste akte, doorgaans het compromis, melding van gemaakt worden. Ook op het grondgedeelte! Dat is begin 2011 inderdaad gewijzigd. Wordt een gebouw verkocht met btw, dan moet er geen opsplitsing meer gemaakt worden tussen het grondgedeelte en het gebouw. De volledige verkoopprijs is dan onderworpen aan btw en er zijn geen registratierechten meer verschuldigd op de grond. Tussen twee en drie jaar dus? Daar komt dat in de praktijk inderdaad op neer. Een gebouw dat in gebruik genomen is op 1 maart 2013 blijft immers nieuw tot 31 december Tot die datum kan of moet het m.a.w. met btw verkocht worden. Wat wordt er verstaan onder ingebruikname? Dat is in feite wat eronder verstaan wordt in de gewone spreektaal. Het is m.a.w. niet zozeer de datum van inschrijving in het bevolkingsregister of van de aangifte van ingebruikname bij de diensten van het kadaster, al kunnen die data in de praktijk uiteraard wel samenvallen. Finaal zal het dus altijd een feitenkwestie zijn. Let op! Ook de datum van de voorlopige oplevering is niet noodzakelijk de datum van ingebruikname, al kan dat uiteraard ook wel zo zijn. Speciaal geval: verbouwd pand dat weer nieuw wordt Bestaand gebouw kan opnieuw nieuw worden Van oud naar opnieuw nieuw? Bestaande ge - bouwen die verbouwd worden kunnen inderdaad naargelang van de verbouwing weer nieuw worden voor de Btw. Is dat het geval, dan moeten/ kunnen die verbouwde panden eveneens verkocht worden met btw i.p.v. met registratierechten. Twee mogelijkheden. Een bestaand gebouw kan inderdaad in twee gevallen opnieuw nieuw worden (beslissing ET van 29 april 1976). In het ene geval heeft dat dan te maken met de aard van de verbouwing, in het andere geval veeleer met de kostprijs van de werken Tot wanneer is een pand nieuw? Startpunt is de ingebruikname. Een gebouw blijft immers nieuw voor btw-doeleinden tot 31 december van het tweede jaar na de ingebruikname (art. 8, 1 W.Btw en art. 44, 3, 1, a, tweede lid W.Btw). Eerste geval: wijziging structuur bestaand gebouw Het wordt een ander gebouw. Dat is het geval als een bestaand pand dermate verbouwd wordt dat de structuur en de bestemming van het gebouw wijzigen.

11 Zoals? Voorbeelden zijn de verbouwing van een herenhuis tot een modern flatgebouw of de om vorming van een schuur tot een woonhuis. Hetzelfde geldt voor de omvorming van een fabrieks pand in verschillende lofts. Let op! De kostprijs van de verbouwing speelt in dit geval geen rol. Tweede geval: verbouwing voor minstens 60% van de verkoopwaarde Kostprijs is bepalend. Bedraagt de totale prijs van de verbouwingswerken exclusief btw minstens 60% van de verkoopwaarde van het pand, dan wordt het gebouw m.a.w. evenzeer geacht opnieuw nieuw te zijn voor de Btw. In dit geval is het dan m.a.w. weer niet van belang of het pand nu een structurele wijziging ondergaan heeft of niet. Let op! Het is de verkoopwaarde van het pand NA de verbouwing die van belang is en de waarde van de grond wordt buiten beschouwing gelaten. Wat bij verkoop van een weer nieuw geworden pand? Verbouwen tegen 6% btw en verkopen met 21% btw? Combineerbaar? JA! De verkoop van een door verbouwingen opnieuw nieuw geworden pand met 21% btw heeft m.a.w. NIET tot gevolg dat de voorheen uitgevoerde verbouwingswerken het verlaagd btw-tarief van 6% niet meer kunnen genieten. Staat volledig los van elkaar! Het is perfect mogelijk om een pand te renoveren of te verbouwen tegen het verlaagd tarief van 6% om het daarna, als het weer nieuw geworden is, te verkopen met 21% btw. Er moet dan m.a.w. geen btw bijbetaald worden op die verbouwingswerken (parl. vr. nr. 53, De Clippele, 26 november 1990 en Btw-Handleiding, 1 februari 2012, nr. 152/2). Voorwaarden 6%-btw-tarief moeten uiteraard correct vervuld zijn Hoofdzakelijk voor privégebruik bestemd. Dat is uiteraard cruciaal, al staat dat op zich ook los van het feit of het pand naderhand met 21% btw verkocht wordt of met registratierechten. Te beoordelen na de werken. De vereiste dat het pand hoofdzakelijk voor privégebruik bestemd moet zijn, is inderdaad te beoordelen NA uitvoering van de werken. Een oud fabriekspand dat omgevormd wordt tot lofts, kan dus gefactureerd worden tegen 6% btw voor de verbouwingswerken en daarna kunnen de lofts verkocht worden met 21% btw. Wel minstens vijf jaar in gebruik! Dat is nl. een van de basisvoorwaarden om het verlaagd btwtarief te kunnen genieten en dat moet uiteraard ook in dit geval vervuld zijn. Verbouwing gepaard gaande met een uitbreiding? Ook dan 6% btw mogelijk! Het is m.a.w. niet omdat er een gedeelte aangebouwd wordt aan een pand, dat de volledige verbouwing of (minstens) het nieuwe gedeelte onderworpen is aan het 21%-btw-tarief. Er zijn in het voorkomende geval wel twee bijzondere voorwaarden te vervullen om ook dan het 6%-btw-tarief te genieten. Twee extra vereisten. Opdat de volledige verbouwing inclusief het nieuwe gedeelte onderworpen kan worden aan het 6%-btw-tarief, moeten er twee extra voorwaarden vervuld worden (beslissing ET van 1 september 1994, parl. vr. nr van dhr. Leterme van 9 oktober 2002 en Btw-Handleiding van 1 februari 2012, nr. 144/2). 1. De oppervlakte van het oude gedeelte is nog steeds groter dan de helft van de totale oppervlakte van het pand na de verbouwing en uitbreiding. De uitbreiding of aanbouw zelf mag m.a.w. niet groter zijn dan het bestaande oude gedeelte. 2. Het nieuwe gedeelte vult het oude gedeelte aan en vormt er een geheel mee. Wordt een pand dermate verbouwd dat het voor de Btw opnieuw nieuw wordt en met btw verkocht kan worden, dan heeft dit geen invloed op het btw-tarief van de verbouwingswerken. Die twee staan volledig los van elkaar. Een pand verbouwen tegen 6% btw om het daarna te verkopen met 21% btw kan dus perfect

12 Advocaten Ook btw-aftrek voor het verleden? Nieuw Vanaf 1 januari 2014 worden advocaten btw-plichtigen met recht op aftrek. Ook de vóór die datum betaalde btw is voor hen echter nog deels recupereerbaar. Hoe zit dat precies? Verval vrijstelling vanaf 1 januari Advocaten zijn op dit moment voor de Btw zgn. btw-plichtigen zonder recht op aftrek. De diensten die ze leveren, zijn tot op heden immers vrijgesteld van btw (art. 44, 1 W.Btw) en bijgevolg hebben ze ook geen recht op aftrek van btw. Vanaf 1 januari vervalt die vrijstelling evenwel. Ze worden dan m.a.w. onderworpen aan alle btw-verplichtingen, maar verkrijgen dan ook een recht op aftrek. Ook voor wat ze nu reeds gekocht hebben! Jawel. Deze zgn. historische btw-aftrek houdt in dat de advocaat onder bepaalde voorwaarden een zgn. herziening van btw in zijn voordeel kan doen en zodoende nog een stuk van de btw kan recupereren op goederen die hij al gekocht had vóór 1 januari Een advocaat is btw-technisch gezien nu immers ook reeds een btw-plichtige, zij het zonder recht op aftrek. Na 1 januari is hij dan m.a.w. nog altijd btw-plichtige, maar mét recht op aftrek. Let op! Een particulier die morgen een zelfstandige economische activiteit begint en daardoor ook btw-plichtige wordt, kan dit niet (beslissing nr. ET van 20 december 2005). Die is vandaag immers geen btwplichtige, ook niet een zonder recht op aftrek, vandaar het verschil. Welke historische btw precies? Kortweg, de vóór 1 januari 2014 betaalde btw met betrekking tot goederen en diensten die nog niet gebruikt of verbruikt zijn (KB Btw nr. 3, art. 21bis) en waarvoor de herzieningstermijn (5 of 15 jaar) nog niet verstreken is. Concreet gaat het dus om de btw betaald op een auto, smartphone, laptop, de kantoorinrichting, enz. voor zover die goederen op 1 januari 2014 nog steeds beroepsmatig gebruikt worden én ze niet ouder zijn dan van 2010, gelet op de herzieningstermijn van 5 jaar voor roerende goederen. Enkel nog voor de te lopen jaren! Bedoeld worden dan concreet de jaren van de herzieningstermijn van 5 jaar voor roerende goederen (15 jaar voor onroerende goederen). Voor elk nog te lopen jaar is er dan een recht op aftrek ten belope van 1/5 (1/15) van de destijds betaalde btw. Een advocaat heeft in 2012 een laptop gekocht voor btw. Van de vijfjarige herzieningstermijn zijn er dan op 1 januari 2014 nog drie jaar te lopen (2012 en 2013 tellen niet meer mee). Hij kan begin 2014 dan nog 3/5 van 210 of 126 btw recupereren via rooster 62 van zijn btw-aangifte. Let op! Vereist is wel dat er een inventaris ingediend wordt bij het Btwcontrolekantoor van de goederen waarvoor de btw herzien zal worden. De btw op bedrijfsgoederen gekocht vóór 1 januari 2014, maar op dat moment nog in gebruik is nog deels recupereerbaar via een zgn. herziening in hun voordeel. Vereist is wel tegen dan een inventaris in te dienen. Met de opmaak daarvan kan nu dus al gestart worden. Colofon Hoofdredacteur: Ludwig Van der Reysen Eindredacteur: Peter VanRyckeghem Aan dit nummer werkten mee: Erwin Boumans partner BDO Belastingconsulenten Pascal Dauw partner BDO Belastingconsulenten Nicolas Destryker fiscaal jurist B&R Marc Govers partner THE VAT HOUSE cvba Het BTW HUIS Luc Jonkers belastingadviseur Jonkers & Partners bvba Jurgen Opreel managing partner De btw-lijn Peter Raes partner THE VAT HOUSE cvba Het BTW HUIS Gunther Vandergucht manager Deloitte Fiduciaire Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-btw.be/ download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-btw.be is een wettelijk geregistreerd merk. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen (Ook hun opdrachtgevers) Jan De Vree (adviseur) Internet koopjesjagers zullen wellicht al wel eens op

Nadere informatie