BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem"

Transcriptie

1 Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Lichte vracht Wat kost het privégebruik u aan btw? Btw-plicht Worden bezitters van zonnepanelen btw-plichtig?.. 2 Grootschalige btw-controle voor vzw s!... 4 Btw-aangifte Oude btw-tolerantie blijft gelden, daarna wel verhoogde boete!... 5 Plaats van de dienst Verschillende regels voor standhouders en bezoekers?.. 6 Recht op aftrek Tijdens controle nog vragen om aftrek anders te berekenen?... 8 Invoer Verdere versoepeling om de btw te verleggen bij invoer.. 9 Onroerend goed Eerst verbouwen tegen 6% btw, dan verkopen met 21% btw? Advocaten Ook btw-aftrek voor het verleden? Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-btw.be Praktijkprobleem lichte vracht - recht op aftrek Wat kost het privégebruik u aan btw? Hoe moet u in afwachting van een definitieve regeling de btw berekenen die verschuldigd is over het privégebruik van een lichte vracht en waar zit het verschil met 2012? Zelfde principe, andere invulling. Net zoals bij een gewone auto, is de btw-aftrek bij een lichte vracht sinds begin 2013 beperkt tot het beroepsmatig gebruik. Om dat beroepsgebruik te bepalen, heeft de Btw voor gewone auto s zoals u weet die drie fameuze methodes naar voren geschoven, maar deze gelden niet voor een lichte vracht. Daarvoor wordt nog een aparte regeling uitgewerkt (parl. vr. nr van dhr. Veys, ), maar die is er dus nog altijd niet. Wat doet u intussen in een eenmanszaak? Hetzelfde als vroeger, hier is nl. niets veranderd. Ligt het beroepsgebruik op bv. 85%, dan is de btw ook voor 85% aftrekbaar. De aftrekbeperking tot 50% (art. 45, 2, f, W.Btw) geldt hiervoor immers niet, zoals u weet. Wat doet u intussen in een vennootschap? Tot en met 2012 was de btw op een lichte vracht in eerste instantie voor 100% recupereerbaar én moest het privégebruik vervolgens gecorrigeerd worden via het privé belastbaar voordeel. Sinds begin 2013 moet die correctie echter onmiddellijk gebeuren bij de aftrek van de btw zelf. Even kijken wat dat geeft als we 2012 vergelijken met Wat deed u tot en met 2012? U moest tot dan vertrekken van het privé belastbaar voordeel zoals dat gold voor de directe belastingen. Voor een lichte vracht was dat gelijk aan de zgn. werkelijke waarde of m.a.w. het totale aantal afgelegde privékilometers x de kostprijs per kilometer (parl.vr. nr van dhr. Van der Maelen, ). Vervolgens haalde u de btw uit dat belastbaar voordeel. Let op! Die btw in dat voordeel is er níet uit te halen door te vermenigvuldigen met 21/121, noch met de coëfficiënt 1,0855, want die laatste gold alleen voor gewone auto s. Voor de lichte vracht was de coëfficiënt nl. 1,189 (beslissing nr. ET van ). Wat doet u nu in 2013 voor een lichte vracht van 2012 of vroeger? Kortweg, de btw berekenen op de werkelijk gedane uitgave die betrekking heeft op het privégebruik. Concreet is dat m.a.w. de aankoopprijs excl. btw x 1/5 (de eerste vijf jaar). De niet-aftrekbare btw is dan m.a.w. gelijk aan het percentage privégebruik (bv. 15%) daarvan x 21%. Voor eenmanszaken blijft alles in feite bij het oude. Voor een vennootschap echter vervalt de verplichting om de btw uit het belastbaar voordeel te halen met de coëfficiënt 1,189. De btw voor het privégebruik is nu gelijk aan 21% x de gedane uitgave x het privégebruik.

2 BTW btw-plicht - Levering van elektriciteit Worden bezitters van zonnepanelen btw-plichtig? Eind juni deed het Europese Hof van Justitie een opmerkelijke uitspraak over de btwplicht van een particulier die zonnepanelen op zijn woning had laten plaatsen. Wat zei het Hof precies en geldt dit dan sowieso ook in België? Is er sprake van een Economische activiteit? Recente Rechtspraak te verkrijgen, kan het immers onder het begrip economische activiteit vallen Geeft de particuliere verkoop van elektriciteit recht op de aftrek van btw? Particulier vraagt btw-recuperatie. Zo is inderdaad de bal een het rollen gegaan. Een particuliere woningeigenaar, dhr. Fuchs, vroeg aan de Oostenrijkse Btw de teruggave van de btw die hij zelf betaald had voor de aankoop en de plaatsing van zonnepanelen. Alle elektriciteit die de installatie produceerde, werd immers op het net geplaatst of m.a.w. verkocht aan de elektriciteitsleverancier en dus ging de Oostenrijker ervan uit dat hij ook recht had op aftrek van btw... Verkocht met btw? Daar ging dhr. Fuchs alleszins wel van uit. De elektriciteit die het gezin zelf nodig had voor haar eigen behoeften werd nl. ingekocht tegen dezelfde prijs, inclusief btw, als de vergoeding die dhr. Fuchs ontving voor de geproduceerde en op het net geplaatste elektriciteit. In die vergoeding zit m.a.w. ook btw, aldus dhr. Fuchs en bijgevolg ben ik btw-plichtige met recht op aftrek. Let op! De btw op door het gezin zelf verbruikte elektriciteit werd uiteraard niet teruggevraagd. Neen, zegt de Oostenrijkse Btw! De exploitatie van zonnepanelen is geen economische activiteit, aldus de Btw in Oostenrijk. Zij weigert derhalve het recht op aftrek van de btw op de zonnepanelen. De zaak belandt bij de rechtbank in Oostenrijk en deze beslist omtrent de kwestie een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Is in dit geval effectief een economische activiteit, zegt het Hof van Justitie! In dit geval...? Er is m.a.w. niet altijd en zonder meer sprake van een economische activiteit als het gaat om zonnepanelen op of nabij een woning, aldus het Hof, maar het kan wel. Het hangt af van de precieze exploitatieomstandigheden. Zodra het de bedoeling is om er een duurzame opbrengst uit Duurzame exploitatie? Dat is inderdaad de cruciale vraag volgens het Hof en die wordt in dit geval positief beantwoord. Het feit dat er een overeenkomst voor onbepaalde duur gesloten is in verband met de vergoeding die betaald wordt, wijst er immers op dat er niet slechts sporadisch elektriciteit geleverd wordt aan het net, maar permanent. Dhr. Fuchs geniet bijgevolg duurzame opbrengsten met zijn zonnepanelen en dus is er sprake van een economische activiteit, aldus het Hof (Europees Hof van Justitie, 20 juni 2013, zaak C-219/12, Fuchs). Tip. Het feit dat het gezin Fuchs zelf meer elektriciteit verbruikte en dus moest aankopen dan haar zonnepanelen produceerden of m.a.w. dan het gezin verkocht, verandert hier niets aan, aldus het Hof. Gevolgen voor particulieren in België? Wat is de huidige Belgische regeling? Terugdraaiende teller of niet? In België wordt er inderdaad een onderscheid gemaakt naargelang de installatie werkt met een zgn. terugdraaiende teller dan wel met een meter met een dubbele teller. Bij een terugdraaiende teller maakt de energieleverancier jaarlijks een afrekening aan de hand van een compensatie tussen de door hem geleverde elektriciteit en de door de klant op het net gezette elektriciteit. Heeft de klant meer elektriciteit verbruikt dan geproduceerd, dan wordt hem dus alleen het verschil gefactureerd. In het omgekeerde geval krijgt hij een nulfactuur. Duidelijk verschil met Oostenrijk! Inderdaad! De klant ontvangt geen vergoeding van de energieleverancier voor de elektriciteit die hij geproduceerd heeft. Meestal zal hij wel minder moeten

3 betalen voor zijn eigen verbruik omwille van die compensatie, maar dat is dan ook alles. Ook indien hij meer zou produceren dan zelf verbruiken, krijgt hij geen vergoeding voor die overproductie. Dus geen duurzame opbrengst! Inderdaad, de levering van stroom aan de elektriciteitsleverancier gebeurt in feite om niet. Er wordt immers niets betaald. Deze levering is dan ook niet aan btw onderworpen, oordeelde de Rulingdienst reeds enkele jaren geleden (voorafgaande beslissing nr van 6 juli 2010). Wat bij dubbele teller? In dat geval wordt zowel de verbruikte als de geproduceerde elektriciteit apart gemeten en geregistreerd. Wordt er in zo n geval een contract gesloten met een energieleverancier, waarbij er een prijs afgesproken wordt voor de geproduceerde of teruggeleverde elektriciteit, dan wordt de particulier wel een btw-plichtige voor de energie die hij op het net gezet heeft. Tip. In zo n geval kan er uiteraard wel gebruik gemaakt worden van de zgn. kleineondernemersregeling (art. 56, 2 W.Btw) indien de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan exclusief btw of vanaf 1 januari 2014, als die drempelverhoging tegen dan ingevoerd is of wordt... Ook geen btw-plicht voor de verkoop van groenestroomcertificaten! Doorgaans geen btw-plicht! Dat is effectief het antwoord dat gegeven werd op een parlementaire vraag daarover (parl. vr. nr van dhr. Martens, 22 mei 2008). Een particulier die zonnepanelen bezit op zijn woning en zo jaarlijks een aantal groenstroomcertificaten verkoopt, doet dat doorgaans niet in het kader van een economische activiteit en wordt daardoor dus niet btw-plichtig! Ruim méér productie dan eigen verbruik? Dan wordt het inderdaad een ander verhaal. Er werd in het antwoord op de parlementaire vraag m.a.w. een slag om de arm gehouden. Als de productie van elektriciteit ruimschoots het verbruik van de woning overschrijdt, ontstaat er wel een btw-plicht omdat er dan in feite een verkoop plaatsvindt van het overschot aan elektriciteit. In dat geval geldt de btw-plicht voor zowel de verkoop van dat overschot als voor de verkoop van de groenestroomcerti ficaten. Daar staat dan tegenover dat er principieel ook een recht op aftrek van btw ontstaat. Dus ook hier is de teller van belang? Inderdaad. De verkoop van de groenestroomcertificaten volgt voor de btw het regime van de productie en de verkoop van de elektriciteit zelf. Bij een terugdraaiende teller wordt er geen vergoeding betaald voor de geproduceerde elektriciteit en wordt in principe ook alleen gefactureerd wat de klant méér verbruikt dan geproduceerd heeft. Is zijn verbruik lager dan zijn productie, dan krijgt hij ook daarvoor niets. De klant is dan geen btw-plichtige leverancier van elektriciteit, dus valt de verkoop van groenestroomcertificaten buiten de btw. Let op! Bij een dubbele teller is er in principe wel btw-plicht voor de elektriciteit en dus bijgevolg ook voor de groenestroomcertificaten. Zal de Belgische regeling van kracht blijven of wordt die nu aangepast? Wellicht het eerste. Er zal naar alle waarschijnlijkheid inderdaad niets veranderen. Particulieren met zonnepanelen zullen m.a.w. niet allemaal plots btw-plichtigen worden. Belgische situatie is anders. De praktijk van de terugdraaiende tellers maakt inderdaad dat de feiten toch nog enigszins anders zijn dan deze in de zaak bij het Hof van Justitie Dat is alleszins de voorlopige conclusie van de minister (Kamer, mondelinge vraag, Commissie Financiën en Be - groting, 16 juli 2013, integraal verslag COM 807.1). Te vinden op 1. Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Fuchs, (zaak C-219/12 van 20 juni 2013) code TW A. 2. Parl. vr. nr van dhr. Martens van 22 mei 2008 code TW B. 3. Kamer, mondelinge vraag, Commissie Financiën en Begroting van 16 juli 2013, integraal verslag COM code TW C. De exploitatie van zonnepanelen kan aldus het Hof wel degelijk een economische activiteit zijn, bv. als er een contractueel vastgelegde vergoeding betaald wordt voor elk geproduceerd kilowattuur. In België is dat echter niet het geval omdat hier doorgaans gewerkt wordt met terugdraaiende tellers. Particulieren met zonnepanelen worden dus niet btw-plichtig

4 btw-plicht - vzw s Nu aan de orde Grootschalige btw-controle voor vzw s! Een paar jaar geleden werd er een grote sensibiliseringsactie op het getouw gezet om vzw s aan te manen om zich in regel te stellen met de Btw indien nodig. Naar verluidt werd er thans overgegaan tot de effectieve controle. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Algemene regels voor vzw s Btw-plichtig indien ze een economische activiteit uitoefenen Dezelfde regel als voor iedereen dus? Eigenlijk wel, ja. Iedereen die regelmatig en zelfstandig een economische activiteit uitoefent, waarbij er tegen betaling goederen geleverd of diensten verricht worden, is btw-plichtig (art. 4, 1 W.Btw). Een vzw heeft toch geen winstoogmerk? Dat klopt, maar dat staat er eigenlijk los van. Winstoogmerk is nl. geen vereiste voor btw-plicht. Vereist is wel dat de levering of de dienstverrichting gebeurt tegen betaling en dus niet kosteloos, maar dat is dus niet hetzelfde als winstoogmerk. Mogelijk wel vrijgesteld omwille van hun maatschappelijk doel Sociale of culturele vzw s. Heel wat vzw s ge - nieten inderdaad een btw-vrijstelling wegens sociale of culturele redenen (art. 44, 2 W.Btw). In de praktijk zijn dat dan o.m. sportclubs, musea, dieren tuinen, kinderboerderijen, enz. Gevolgen van zo n vrijstelling? Kortweg, dat ze geen btw moeten aanrekenen op hun lidgeld of toegangsgeld, noch op de verkoop van bv. boeken, gadgets, enz. Het spreekt voor zich dat ze in het voorkomende geval geen btw-nummer moeten aanvragen en dus ook geen btw-aangiftes moeten indienen, noch de jaarlijkse klantenlisting. Uiteraard staat daartegenover dat ze zelf ook geen recht op aftrek genieten van de btw die ze zelf betalen. Valt een cafetaria dan ook onder de vrijstelling? niet noodzakelijk ook voor haar cafetaria. Daarvoor zijn nl. specifieke voorwaarden te vervullen (parl. vr. nr van dhr. Leterme van 26 augustus 2002) en het is onder meer hierop dat extra ge - focust zal worden bij de komende btw-controleactie op vzw s! Let op! Is de vzw zelf niet vrijgesteld van btw, dan is haar cafetaria dat sowieso ook niet. De voorwaarden die volgen, gelden m.a.w. alleen voor de vrijgestelde vzw s. Welke voorwaarden voor de cafetariavrijstelling? Drie cumulatieve voorwaarden. De drie onderstaande voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn. Alleen dan is het verschaffen van spijzen en dranken in de cafetaria van de vzw ook vrijgesteld van btw. De voorwaarden zelf. Kort samengevat luiden de drie voorwaarden als volgt: 1. De cafetaria mag in principe enkel toegankelijk zijn voor haar leden of meer in het algemeen, voor diegenen die het maatschappelijk doel van de vzw ondersteunen (bv. bezoekers van het museum). Let op! Dit houdt in dat er geen rechtstreekse toegang tot de cafetaria mag bestaan van buiten af en dat deze enkel geopend mag zijn tijdens de openingsuren van de vzw zelf. 2. Er mogen enkel lichte maaltijden verschaft worden. Het gaat hierbij om maaltijden die uitsluitend met brood geserveerd worden en waarvan de Btw een limitatieve lijst opgesteld heeft (aanschrijving 10 van 13 april 1994, punt 18) Vrijstelling onder voorwaarden Een vrijgestelde vzw met een cafetaria? Is de vzw zelf vrijgesteld van btw, dan geldt dit namelijk Concreet gaat het dan bv. om soepen, belegde broodjes, croques, hamburgers, hotdogs, koude schotels, pannenkoeken, ijs,...

5 3. De ontvangsten van de cafetaria mogen geen concurrentieverstoring met zich meebrengen en moeten bijgevolg beperkt blijven in vergelijking met de vrijgestelde ontvangsten van de vzw. Beperkt betekent dat de ontvangsten van de cafetaria onder het drempelbedrag van thans nog moeten blijven voor kleine ondernemingen en sowieso maximaal 10% mogen bedragen van de globale ontvangsten van de vzw. Gevolgen indien één voorwaarde niet vervuld? Dan zijn kortweg de ontvangsten van de cafetaria wel onderworpen aan btw. De prijzen zijn dan m.a.w. inclusief 12% btw voor de maaltijden en 21% voor de dranken. De vzw heeft dan zelf wel recht op aftrek van de btw voor haar cafetaria-aankopen. Let op! Het zijn in dat geval dus ook alleen de cafetaria ontvangsten die aan btw onderworpen worden. De andere inkomsten blijven vrijgesteld. wat met inkomsten uit een wafelslag, BBQ, kermis,...? Ook deze kunnen vrijgesteld zijn van btw, zij het dat hier de volgende voorwaarden cumulatief vervuld moeten zijn: 1. De activiteit moet door de vzw zelf georganiseerd worden. 2. Het doel van de activiteit moet bestaan in het financieel steunen van de vzw. 3. De opbrengsten mogen uitsluitend ten goede komen van de vzw. 4. De activiteiten mogen niet zo frequent voorkomen dat ze als een hoofdactiviteit beschouwd worden. Eenmaal per jaar kan echter perfect. De focus van de controle ligt voornamelijk op de btw-vrijstelling van de cafetaria van heel wat vzw s. Zo n cafetaria valt immers alleen onder strikte voorwaarden buiten de btw. Vzw s die globaal btw-plichtig zijn en/of die reeds voor hun cafetaria-inkomsten alleen btw-aangiftes indienen, worden dus niet direct geviseerd... Btw-aangifte - indieningstermijn Oude btw-tolerantie blijft gelden, daarna wel verhoogde boete! In het verleden kon een btw-aangifte boetevrij ingediend worden tot de 10de van de maand na de indieningsmaand. Recentelijk werd de minister gevraagd of dit thans met de elektronische indiening van de btw-aangifte nog steeds van toepassing is... ongeveer 20 dagen extra tijd Niet zozeer uiterlijk de 20ste? Enigszins wel, dat blijft m.a.w. de algemene regel. De btw-aangifte moet dus nog altijd uiterlijk de 20ste van de maand na de belastbare btw-periode ingediend zijn. Iets later kan ook? Jawel. Zolang de btw-aangifte uiterlijk de 10de van de maand volgend op de indienings maand binnen is, legt de Btw geen boete op. De tolerantie die vroeger bestond voor de papieren aangifte, blijft m.a.w. van kracht (parl. vr. nr van mevr. Wouters, ). Boetes en interesten? Interesten? Ja! Die tolerantie van de Btw geldt m.a.w. niet voor het betalen van de btw. Die moet dus nog altijd uiterlijk de 20ste van de maand betaald zijn, zo niet wordt er 0,80% interest per begonnen maand aangerekend. Boete? Wordt de aangifte pas na de tolerantieperiode ingediend, dan volgt er dus wel effectief een boete. Het bedrag daarvan is thans 100 per aangifte en per maand vertraging, zij het met een maximum van De tolerantie die vroeger gold voor de papieren btw-aangifte blijft ook nu met de elektronische indiening van kracht. Wordt de aangifte pas ingediend na die tolerantie van 20 dagen, dan geldt er een boete van 100 per maand vertraging. Van belang is wel dat die tolerantie niet geldt voor de betaaltermijn. Verschuldigde btw moet dus altijd uiterlijk de 20ste betaald zijn

6 Plaats van de dienst - buitenlands evenement Verschillende regels voor standhouders en bezoekers? De btw-principes die van toepassing zijn bij de deelname aan een buitenlandse beurs zijn na de invoering ervan in 2010 opnieuw gewijzigd in In de praktijk is er daardoor nu heel wat verwarring. Even kijken hoe het nu precies zit... De oorspronkelijke btwregels in 2010 Niet de hoofdregel (b2b), maar de uitzondering was van toepassing! Nieuwe hoofdregel voor diensten sinds Die kent u uiteraard inmiddels. Diensten verricht voor een btw-plichtige worden in het algemeen verlegd naar de afnemer (zgn. b2b-hoofdregel). De plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is (art. 21, 2 W.Btw). Geen aanrekening van Btw! Dat is daar dan inderdaad het meest zichtbare gevolg van. Er wordt in het voorkomende geval geen btw aangerekend, maar er wordt op de factuur btw verlegd vermeld. Het is de klant-afnemer van de dienst die de btw zal voldoen in zijn eigen btw-aangifte. Uitzonderingen op de hoofdregel. Voor een aantal welbepaalde diensten wordt er inderdaad een uitzondering gemaakt op de algemene hoofdregel. Een van die diensten betrof in 2010 de diensten met betrekking tot evenementen. De plaats van de dienst was de plaats waar het evenement plaatsvond Welke diensten werden dan bedoeld? In feite werden toen in 2010 alle diensten met betrekking tot evenementen bedoeld, aangezien de btw-regel in alle gevallen dezelfde was. Het betrof m.a.w.: y de diensten die bestonden uit het verlenen van toegang tot het evenement in kwestie. Dit gaat dus over de aan- en verkoop van toegangstickets; y alsook de diensten die verband hielden met het evenement. Dit betreft dan voornamelijk de diensten van de organisatoren van het evenement aan bv. de standhouders op een beurs. moest in alle gevallen buitenlandse btw in rekening gebracht worden. U bestelde in 2010 bv. tickets voor een concert in Parijs. De plaats van de dienst is de plaats van het concert en bijgevolg werd er u sowieso Franse btw aangerekend. U nam deel als standhouder aan een vakbeurs in Praag. Op de factuur van de organisator is dan effectief Tsjechische btw in rekening gebracht. Dus geen verschil met zgn. b2c? Dat klopt! De plaats van de dienst was in alle gevallen de plaats waar het evenement plaatsvond, ongeacht de hoedanigheid van de klant. Zowel voor particulieren (b2c) als voor btw-plichtige klanten (b2b) moest er voor buitenlandse evenementen steeds buitenlandse btw aangerekend worden. De wijziging in 2011 De hoofdregel (b2b) werd gedeeltelijk van toepassing Op welke diensten? Sinds 1 januari 2011 is de algemene regel inzake de plaatsbepaling van de dienst (b2b) m.a.w. ook van toepassing op evenementen, zij het niet op alle diensten ter zake! Concreet is de b2b-hoofdregel alleen van toepassing op de diensten die verband houden met het evenement. Dat zijn dus de diensten van de organisatoren van een evenement ten aanzien van o.m. de standhouders en de daarmee samenhangende diensten. Niet voor de toegangstickets! De diensten die bestaan uit het verlenen van toegang blijven inderdaad onderworpen aan de uitzonderingsregel. Daarvoor geldt m.a.w. nog steeds de btw van de plaats van het evenement, zelfs al is de klant dus een btw-plichtige (art. 21, 3, 3 W.Btw) Plaats van de dienst? Dat was kortweg in alle gevallen de plaats van het evenement, ongeacht dus of u een loutere bezoeker was van het gebeuren dan wel actief deelnam, bv. als stand houder. Er Sindsdien dubbel onderscheid maken Is de klant een btw-plichtige of niet? Dat is m.a.w. het klassieke onderscheid dat thans ook

7 voor evenementen gemaakt moet worden. Voor particulieren (b2c) is nl. in alle gevallen de btw van de plaats van het evenement van toepassing, voor b2b-klanten daarentegen is er een nog een bijkomend onderscheid te maken. Welke dienst precies voor de b2b-klant? De btw van de plaats van de klant (b2b-hoofdregel) geldt immers alleen voor de diensten die samenhangen met het evenement. Voor de toegangsverlening blijft de uitzondering gelden. Overzicht evenementen sinds Toegang en ermee samen hangende diensten Diensten die verbandhouden met het evenement b2c-klant plaats evenement plaats evenement Concrete toepassing b2b-klant plaats evenement plaats klant U neemt deel als standhouder aan een buitenlandse vakbeurs Wat doet u precies? U neemt als Belgisch bedrijf deel aan een beurs in het buitenland in die zin dat u daar een standplaats huurt om uw producten/ diensten te promoten. U moet de organisator van de beurs uiteraard vergoeden voor die standplaats alsook voor de schoonmaak, de reclame voor de beurs, enz. Plaats van de dienst? Uw bedrijf is een zgn. b2bklant en dus is de plaats van de dienst gelijk aan de plaats waar de afnemer (uzelf) gevestigd is, nl. B elgië. Ongeacht dus waar in de Europese Unie (EU) de beurs plaatsvindt, de organisator mag u in geen geval lokale btw aanrekenen. Hij moet u steeds btw verlegd factureren, zij het in het voorkomende geval in zijn eigen landstaal. Let op! Zou er u toch lokale btw in rekening gebracht worden, dan kunt u deze btw ook niet recupereren in het buitenland zelf. U moet in zo n geval dus sowieso de factuur laten corrigeren. Opname in uw Belgische btw-aangifte. Zover was u ook al natuurlijk. Wordt de btw naar u verlegd, dan bent u zelf de schuldenaar van de btw (art. 51, 2, eerste lid, 1 W.Btw) en moet u de verschuldigde btw zelf opnemen in uw btw-aangifte om die tegelijkertijd in diezelfde aangifte ook weer in aftrek te brengen. In welke roosters van de btw-aangifte? U krijgt een factuur van de Nederlandse organisator voor een beurs in Utrecht: 4.000, btw verlegd. Rooster 82: Rooster 88: Rooster 55: 840 Rooster 59: 840 Let op! Is de organisator gevestigd in een land buiten de Europese Unie (bv. Zwitserland), dan vult u in principe de roosters 87 en 56 in. U gaat enkel als bezoeker naar een buitenlandse vakbeurs U koopt een toegangsticket. In dat geval is de plaats van de dienst steeds de plaats waar het evenement plaatsvindt (art 21, 3,3 W.Btw). U zal in het voorkomende geval m.a.w. steeds een factuur krijgen met buitenlandse (EU) btw. Is altijd en voor iedereen zo! Inzake toegangstickets moet er inderdaad geen onderscheid gemaakt worden tussen de hoedanigheid van de klant. Zowel voor particulieren (b2c) als voor btwplichtige klanten (b2b) zal er buitenlandse btw aangerekend worden. Tip. De wijze waarop het ticket gekocht werd, is niet van belang. Of het ticket m.a.w. online vanuit België gekocht werd of ter plaatse, maakt geen enkel verschil (aanschrijving nr. AFZ 19/2009 van 22 december 2009, nr. 38). Is die buitenlandse (EU) btw recupereerbaar? Jawel, zij het niet via de Belgische btw-aangifte, maar via het zgn. VAT refund-systeem. De btw moet m.a.w. in het buitenland zelf teruggevraagd worden. Uiteraard kan dat alleen als het om een professionele, lees: beroepsmatige beurs gaat. Sinds 1 januari 2011 is de algemene hoofdregel van toepassing op diensten met betrekking tot buitenlandse evenementen, behalve op de toegangstickets. Heeft u als Belgisch bedrijf (b2b) zelf een stand op een buitenlandse beurs, dan mag er u daarvoor thans dus geen (EU) btw meer aangerekend worden. Er moet dan steeds btw verlegd gefactureerd worden

8 Recht op aftrek - gemengde btw-plichtige Recente rechtspraak Tijdens controle nog vragen om aftrek anders te berekenen? Wie zowel inkomsten met als zonder btw verkrijgt, is een zgn. gemengde btw-plichtige. De aftrekbare btw moet dan berekend worden volgens een bepaalde breuk, tenzij er tijdig van afgeweken wordt. Wat is echter tijdig? Cassatie sprak zich er onlangs over uit... Aftrek van btw bij een G emengde btw-plichtige Zowel met btw belaste als van btw vrijgestelde omzet De regel van het werkelijke gebruik. Dat houdt kortweg in dat er per inkomende factuur nagegaan wordt waar deze betrekking op heeft. Slaat deze op de met btw belaste omzet, dan is de btw aftrekbaar en anders niet Twee soorten inkomsten of omzet. Dat is inderdaad het kenmerk van een zgn. gemengde btwplichtige. De omzet bestaat dan m.a.w. voor een deel uit inkomsten die onderworpen zijn aan btw en voor een ander deel uit zgn. vrijgestelde inkomsten (art. 44 W.Btw). Bijkomende verhuur onroerend goed? Dat zal inderdaad dikwijls de oorzaak zijn. Een vennootschap die bv. actief is in de detailhandel en een aantal winkels exploiteert, is vanuit die optiek uiteraard btw-plichtig. Zodra diezelfde vennootschap evenwel de appartementen boven haar winkels verhuurt voor privébewoning, zal ze ook huurinkomsten ontvangen en die zijn vrijgesteld van btw. Effect op de aftrekbare btw. Dat spreekt voor zich. De btw is nl. alleen aftrekbaar in de mate waarin de uitgave waarop deze betrekking heeft, gedaan werd met het oog op het verkrijgen van met btw belastbare inkomsten (art. 46 W.Btw). Twee methodes om de aftrekbare btw te berekenen De algemene regel. Dat is dan kortweg de aftrek volgens het zgn. algemene verhoudingsgetal. Dat is eenvoudigweg een breuk met in de teller de omzet die recht geeft op btw-aftrek en in de noemer de totale omzet, dus inclusief de vrijgestelde omzet. Voorbeeld De nv Food heeft een totale omzet van 100, waarvan 75 bestaat uit de verkoop van voedingsmiddelen en 25 uit de verhuur van een appartement. Het algemene verhoudingsgetal is dan 75/100 of m.a.w. 75%. De btw die de nv Food zelf betaalt aan haar leveranciers is dan voor 75% aftrekbaar, ongeacht of die betaalde btw betrekking heeft op de voeding dan wel op het appartement. Voorbeeld We nemen dezelfde nv Food die twee inkomende facturen heeft. Een van de aankoop van voeding voor in totaal ,40 btw en een van een loodgieter voor een herstelling in het appartement van ,10 btw. Volgens de regel van het werkelijke gebruik is de btw van 8,40 dan wel aftrekbaar en deze van 2,10 niet, aangezien die laatste slaat op de vrijgestelde huurinkomsten. Volgens het algemene verhoudingsgetal (75%) zou er in dit geval slechts 7,87 aftrekbaar zijn. Volledig vrije keuze? Neen, niet echt. De algemene regel is nl. dat de aftrekbare btw berekend moet worden volgens het algemene verhoudingsgetal (art. 46, 1 W.Btw). Er zijn evenwel twee afwijkingen mogelijk (art. 46, 2 W.Btw). 1. U mag zelf vragen om de regel van het werkelijke gebruik te mogen toepassen. Vereist is m.a.w. dat u daarvoor toestemming gekregen heeft van de Btw (Cassatie, 2 oktober 2003, beheersmaatschappij De Wit), zo niet moet u de regel van het algemene verhoudingsgetal toepassen. 2. De Btw kan u van haar kant ook verplichten om de aftrekbare btw te berekenen volgens het werkelijke gebruik. Dat zal vooral gebeuren als de berekening volgens het algemene verhoudings getal tot scheeftrekkingen zou leiden, lees: als u daardoor meer aftrekbare btw zou hebben dan een nietgemengde btw-plichtige met dezelfde activiteit. Welke berekening de voorkeur geven? Dat zal uiteraard van de feitelijke omstandigheden af - hangen. Brengen de inkomsten die vrijgesteld zijn van btw weinig of geen aftrekbare btw met zich mee (zoals in het voorbeeld met de nv Food), dan zal een toepassing vragen van het werkelijke gebruik wellicht het voordeligste zijn.

9 Let op! Als de vrijgestelde omzet net veel aankoopbtw met zich meebrengt, zal de Btw u wellicht verplichten om het werkelijke gebruik toe te passen. tot Wanneer is de berekening werkelijk gebruik te vragen? Geen termijn voorzien. Er is inderdaad alleen voorzien dat u de toepassing van het werkelijke gebruik moet vragen, maar niet tegen wanneer u dat uiterlijk zou moeten doen. Logischerwijze vraagt u dat uiteraard het best zo snel mogelijk, maar dat veronderstelt op zich natuurlijk dat u zich realiseert dat u een zgn. gemengde btwplichtige bent of wordt... U blijkt ineens gemengde btw-plichtige te zijn! Dat is ook wat gebeurd was in de zaak die uiteindelijk tot bij het Hof van Cassatie beland is (Cassatie, 10 februari 2012). Een btw-plichtige ging er ten onrechte van uit dat hij een volledige btw-plichtige was met volledig recht op aftrek. Bij een btw-controle bleek evenwel dat hij in feite een gemengde btw-plichtige was en derhalve de btw niet zomaar volledig in aftrek had mogen brengen, maar ter zake het algemene verhoudings getal had moeten toepassen. Bij de controle zelf werkelijk gebruik vragen? In eerste instantie had de Btw dat geweigerd, maar het Hof van Cassatie oordeelde dat dit inderdaad ook op dat moment nog kan. Er is immers nergens een termijn voorzien waarbinnen die aanvraag moet ge beuren, dus kan zo n aanvraag bij een controle per d efinitie niet te laat zijn. Te vinden op Arrest van het Hof van Cassatie van 10 februari 2012 code TW De aftrekbare btw berekenen volgens de zgn. regel van het werkelijke gebruik mag alleen als u daar toestemming voor heeft. U moet het m.a.w. aanvragen, maar dat kan, aldus het Hof van Cassatie, ook nog op het moment van een btw-controle of correctieopgave. Er is immers geen uiterlijke termijn voorzien, waardoor uw aanvraag nooit te laat kan zijn. Invoer - verlegging van de heffing Nieuw Verdere versoepeling om de btw te verleggen bij invoer De btw bij invoer moet in principe voldaan worden bij de douaneaangifte, tenzij er een vergunning gevraagd wordt om deze te verleggen naar de btw-aangifte. Recentelijk werden de voorwaarden voor het verkrijgen van die vergunning nog wat versoepeld... Btw voldoen via aangifte Geen voorfinanciering meer. Dat is inderdaad het opzet van de zgn. invoervergunning ET De btw moet dan niet bij de inklaring aan de douane betaald worden, maar wordt verlegd naar de periodieke btw-aangifte in dewelke ze ook onmiddellijk in aftrek gebracht kan worden. Borgstelling eind 2012 al afgeschaft. Een van de voorwaarden om die vergunning te verkrijgen was lange tijd een voorafgaande borgstelling. Sinds 1 oktober 2012 is die evenwel niet meer vereist. ook voor globaal nummer! De globaal fiscaal vertegenwoordiger? Dat is een vooraf erkend iemand aan wie een zgn. globaal btw-nummer toegekend wordt (type BE 796,5 of BE 796,6) om buitenlandse ondernemingen voor de Btw in België te vertegenwoordigen en al hun btw-verplichtingen te vervullen. Voortaan ook vergunning mogelijk. Sinds kort kan inderdaad ook zo n globaal btw-nummer een invoervergunning aanvragen (KB van 13 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2013). Sinds 4 juli 2013 kan ook een zgn. globaal fiscaal vertegenwoordiger een vergunning bekomen om de btw bij invoer voor zijn buitenlandse klanten te verleggen naar de periodieke btw-aangifte en dit zonder borgstelling. Die laatste is nl. afgeschaft sinds 1 oktober

10 Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-btw.be onroerend goed - nieuw gebouw Eerst verbouwen tegen 6% btw, dan verkopen met 21% btw? Een bestaand gebouw dat grondig verbouwd wordt, kan in welbepaalde gevallen opnieuw nieuw worden voor de Btw en aldus verkocht worden met 21% btw. Impliceert dit dat de uitgevoerde verbouwingswerken dan niet langer het btw-tarief van 6% kunnen genieten? Verkoop pand met btw Soms een keuze, soms niet! Principieel vrijgesteld van btw. Dat is inderdaad de algemene regel (art. 44, 3, 1 a W.Btw). De verkoop van een gebouw is in principe onderworpen aan registratierechten en niet aan btw. Tenzij een nieuw gebouw. Dan geldt er inderdaad een uitzondering, zij het dat het gebouw dan in bepaalde gevallen verplicht onderworpen is aan btw en dat dat in andere gevallen een optie is. Alles hangt af van de hoedanigheid van de verkoper: y Is de verkoper een beroepsoprichter (bv. projectontwikkelaar), dan MOET het nieuwe gebouw verkocht worden met btw. y Is de verkoper een particulier of een btw-plichtige wiens activiteit niet bestaat in het verkopen van nieuwe gebouwen met btw, dan KAN het gebouw verkocht worden met btw indien er expliciet voor geopteerd wordt (KB Btw nr. 14). Let op! Het uitoefenen van die optie moet gebeuren met een specifiek formulier (zgn. verklaring nr. 104) én de verkoper moet in het voorkomende geval kandidaat-kopers op de hoogte brengen van het feit dat het pand verkocht wordt met btw of m.a.w. dat hij die optie uitoefent. Daar moet dienaangaande in de eerste akte, doorgaans het compromis, melding van gemaakt worden. Ook op het grondgedeelte! Dat is begin 2011 inderdaad gewijzigd. Wordt een gebouw verkocht met btw, dan moet er geen opsplitsing meer gemaakt worden tussen het grondgedeelte en het gebouw. De volledige verkoopprijs is dan onderworpen aan btw en er zijn geen registratierechten meer verschuldigd op de grond. Tussen twee en drie jaar dus? Daar komt dat in de praktijk inderdaad op neer. Een gebouw dat in gebruik genomen is op 1 maart 2013 blijft immers nieuw tot 31 december Tot die datum kan of moet het m.a.w. met btw verkocht worden. Wat wordt er verstaan onder ingebruikname? Dat is in feite wat eronder verstaan wordt in de gewone spreektaal. Het is m.a.w. niet zozeer de datum van inschrijving in het bevolkingsregister of van de aangifte van ingebruikname bij de diensten van het kadaster, al kunnen die data in de praktijk uiteraard wel samenvallen. Finaal zal het dus altijd een feitenkwestie zijn. Let op! Ook de datum van de voorlopige oplevering is niet noodzakelijk de datum van ingebruikname, al kan dat uiteraard ook wel zo zijn. Speciaal geval: verbouwd pand dat weer nieuw wordt Bestaand gebouw kan opnieuw nieuw worden Van oud naar opnieuw nieuw? Bestaande ge - bouwen die verbouwd worden kunnen inderdaad naargelang van de verbouwing weer nieuw worden voor de Btw. Is dat het geval, dan moeten/ kunnen die verbouwde panden eveneens verkocht worden met btw i.p.v. met registratierechten. Twee mogelijkheden. Een bestaand gebouw kan inderdaad in twee gevallen opnieuw nieuw worden (beslissing ET van 29 april 1976). In het ene geval heeft dat dan te maken met de aard van de verbouwing, in het andere geval veeleer met de kostprijs van de werken Tot wanneer is een pand nieuw? Startpunt is de ingebruikname. Een gebouw blijft immers nieuw voor btw-doeleinden tot 31 december van het tweede jaar na de ingebruikname (art. 8, 1 W.Btw en art. 44, 3, 1, a, tweede lid W.Btw). Eerste geval: wijziging structuur bestaand gebouw Het wordt een ander gebouw. Dat is het geval als een bestaand pand dermate verbouwd wordt dat de structuur en de bestemming van het gebouw wijzigen.

11 Zoals? Voorbeelden zijn de verbouwing van een herenhuis tot een modern flatgebouw of de om vorming van een schuur tot een woonhuis. Hetzelfde geldt voor de omvorming van een fabrieks pand in verschillende lofts. Let op! De kostprijs van de verbouwing speelt in dit geval geen rol. Tweede geval: verbouwing voor minstens 60% van de verkoopwaarde Kostprijs is bepalend. Bedraagt de totale prijs van de verbouwingswerken exclusief btw minstens 60% van de verkoopwaarde van het pand, dan wordt het gebouw m.a.w. evenzeer geacht opnieuw nieuw te zijn voor de Btw. In dit geval is het dan m.a.w. weer niet van belang of het pand nu een structurele wijziging ondergaan heeft of niet. Let op! Het is de verkoopwaarde van het pand NA de verbouwing die van belang is en de waarde van de grond wordt buiten beschouwing gelaten. Wat bij verkoop van een weer nieuw geworden pand? Verbouwen tegen 6% btw en verkopen met 21% btw? Combineerbaar? JA! De verkoop van een door verbouwingen opnieuw nieuw geworden pand met 21% btw heeft m.a.w. NIET tot gevolg dat de voorheen uitgevoerde verbouwingswerken het verlaagd btw-tarief van 6% niet meer kunnen genieten. Staat volledig los van elkaar! Het is perfect mogelijk om een pand te renoveren of te verbouwen tegen het verlaagd tarief van 6% om het daarna, als het weer nieuw geworden is, te verkopen met 21% btw. Er moet dan m.a.w. geen btw bijbetaald worden op die verbouwingswerken (parl. vr. nr. 53, De Clippele, 26 november 1990 en Btw-Handleiding, 1 februari 2012, nr. 152/2). Voorwaarden 6%-btw-tarief moeten uiteraard correct vervuld zijn Hoofdzakelijk voor privégebruik bestemd. Dat is uiteraard cruciaal, al staat dat op zich ook los van het feit of het pand naderhand met 21% btw verkocht wordt of met registratierechten. Te beoordelen na de werken. De vereiste dat het pand hoofdzakelijk voor privégebruik bestemd moet zijn, is inderdaad te beoordelen NA uitvoering van de werken. Een oud fabriekspand dat omgevormd wordt tot lofts, kan dus gefactureerd worden tegen 6% btw voor de verbouwingswerken en daarna kunnen de lofts verkocht worden met 21% btw. Wel minstens vijf jaar in gebruik! Dat is nl. een van de basisvoorwaarden om het verlaagd btwtarief te kunnen genieten en dat moet uiteraard ook in dit geval vervuld zijn. Verbouwing gepaard gaande met een uitbreiding? Ook dan 6% btw mogelijk! Het is m.a.w. niet omdat er een gedeelte aangebouwd wordt aan een pand, dat de volledige verbouwing of (minstens) het nieuwe gedeelte onderworpen is aan het 21%-btw-tarief. Er zijn in het voorkomende geval wel twee bijzondere voorwaarden te vervullen om ook dan het 6%-btw-tarief te genieten. Twee extra vereisten. Opdat de volledige verbouwing inclusief het nieuwe gedeelte onderworpen kan worden aan het 6%-btw-tarief, moeten er twee extra voorwaarden vervuld worden (beslissing ET van 1 september 1994, parl. vr. nr van dhr. Leterme van 9 oktober 2002 en Btw-Handleiding van 1 februari 2012, nr. 144/2). 1. De oppervlakte van het oude gedeelte is nog steeds groter dan de helft van de totale oppervlakte van het pand na de verbouwing en uitbreiding. De uitbreiding of aanbouw zelf mag m.a.w. niet groter zijn dan het bestaande oude gedeelte. 2. Het nieuwe gedeelte vult het oude gedeelte aan en vormt er een geheel mee. Wordt een pand dermate verbouwd dat het voor de Btw opnieuw nieuw wordt en met btw verkocht kan worden, dan heeft dit geen invloed op het btw-tarief van de verbouwingswerken. Die twee staan volledig los van elkaar. Een pand verbouwen tegen 6% btw om het daarna te verkopen met 21% btw kan dus perfect

12 Advocaten Ook btw-aftrek voor het verleden? Nieuw Vanaf 1 januari 2014 worden advocaten btw-plichtigen met recht op aftrek. Ook de vóór die datum betaalde btw is voor hen echter nog deels recupereerbaar. Hoe zit dat precies? Verval vrijstelling vanaf 1 januari Advocaten zijn op dit moment voor de Btw zgn. btw-plichtigen zonder recht op aftrek. De diensten die ze leveren, zijn tot op heden immers vrijgesteld van btw (art. 44, 1 W.Btw) en bijgevolg hebben ze ook geen recht op aftrek van btw. Vanaf 1 januari vervalt die vrijstelling evenwel. Ze worden dan m.a.w. onderworpen aan alle btw-verplichtingen, maar verkrijgen dan ook een recht op aftrek. Ook voor wat ze nu reeds gekocht hebben! Jawel. Deze zgn. historische btw-aftrek houdt in dat de advocaat onder bepaalde voorwaarden een zgn. herziening van btw in zijn voordeel kan doen en zodoende nog een stuk van de btw kan recupereren op goederen die hij al gekocht had vóór 1 januari Een advocaat is btw-technisch gezien nu immers ook reeds een btw-plichtige, zij het zonder recht op aftrek. Na 1 januari is hij dan m.a.w. nog altijd btw-plichtige, maar mét recht op aftrek. Let op! Een particulier die morgen een zelfstandige economische activiteit begint en daardoor ook btw-plichtige wordt, kan dit niet (beslissing nr. ET van 20 december 2005). Die is vandaag immers geen btwplichtige, ook niet een zonder recht op aftrek, vandaar het verschil. Welke historische btw precies? Kortweg, de vóór 1 januari 2014 betaalde btw met betrekking tot goederen en diensten die nog niet gebruikt of verbruikt zijn (KB Btw nr. 3, art. 21bis) en waarvoor de herzieningstermijn (5 of 15 jaar) nog niet verstreken is. Concreet gaat het dus om de btw betaald op een auto, smartphone, laptop, de kantoorinrichting, enz. voor zover die goederen op 1 januari 2014 nog steeds beroepsmatig gebruikt worden én ze niet ouder zijn dan van 2010, gelet op de herzieningstermijn van 5 jaar voor roerende goederen. Enkel nog voor de te lopen jaren! Bedoeld worden dan concreet de jaren van de herzieningstermijn van 5 jaar voor roerende goederen (15 jaar voor onroerende goederen). Voor elk nog te lopen jaar is er dan een recht op aftrek ten belope van 1/5 (1/15) van de destijds betaalde btw. Een advocaat heeft in 2012 een laptop gekocht voor btw. Van de vijfjarige herzieningstermijn zijn er dan op 1 januari 2014 nog drie jaar te lopen (2012 en 2013 tellen niet meer mee). Hij kan begin 2014 dan nog 3/5 van 210 of 126 btw recupereren via rooster 62 van zijn btw-aangifte. Let op! Vereist is wel dat er een inventaris ingediend wordt bij het Btwcontrolekantoor van de goederen waarvoor de btw herzien zal worden. De btw op bedrijfsgoederen gekocht vóór 1 januari 2014, maar op dat moment nog in gebruik is nog deels recupereerbaar via een zgn. herziening in hun voordeel. Vereist is wel tegen dan een inventaris in te dienen. Met de opmaak daarvan kan nu dus al gestart worden. Colofon Hoofdredacteur: Ludwig Van der Reysen Eindredacteur: Peter VanRyckeghem Aan dit nummer werkten mee: Erwin Boumans partner BDO Belastingconsulenten Pascal Dauw partner BDO Belastingconsulenten Nicolas Destryker fiscaal jurist B&R Marc Govers partner THE VAT HOUSE cvba Het BTW HUIS Luc Jonkers belastingadviseur Jonkers & Partners bvba Jurgen Opreel managing partner De btw-lijn Peter Raes partner THE VAT HOUSE cvba Het BTW HUIS Gunther Vandergucht manager Deloitte Fiduciaire Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-btw.be/ download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-btw.be is een wettelijk geregistreerd merk. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel Actua btw de btw Etugest & Partners 1 maart 2012 Jurgen Opreel Aftrek Artikel 45, 1quinquies Wbtw Beslissing nr. E.T. 119.650, 20/10/2011 Aftrek beperken ten belope van beroepsgebruik voor: Gemengd gebruikt

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek?

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2.. De Ene korting is de andere niet! 2... Laat u niet misleiden door het kortingspercentage alleen! Geen appelen met peren vergelijken Kortingen

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost.

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost. B10. Beroepslokalen Beroepslokalen zijn door de aard zelf van de lokalen voor 100% beroepsmatig en ze kunnen dan ook volledig afgeschreven worden. Een kantoor of een atelier gebruikt u voor uw beroep,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij cic Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 1. De vereniging... 17 1.1 Autonome groepering die onderscheiden wordt van haar leden. 17 1.2 Vereniging

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Update btw BIBF 26 februari 2011 Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Inhoud Verkopen van onroerende goederen Gemengd bedrijfsgebruik: voortaan onmiddellijke aftrekbeperking en geen btw meer op VAA? Vervoer,

Nadere informatie

Oud tegenover nieuw: voordelen en nadelen

Oud tegenover nieuw: voordelen en nadelen Een nieuw gebouw wordt op btw-vlak anders behandeld dan een oud gebouw. Daarom is het belangrijk te weten of een gebouw oud of nieuw is. Voor een pas gebouwd pand is dat niet zo moeilijk. Voor bestaande

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper 13.02.16 Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! whitepaper In dit whitepaper: Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer.

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! 13.02.16 whitepaper In dit whitepaper: Als particulier met zonnepanelen kunt u de btw met betrekking tot uw zonnepanelen terugvragen. In dit whitepaper leest

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren.

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. Situatieschets De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. De bedoeling is dat deze vennootschap een terrein aankoopt

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie