Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, Versie: v1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0"

Transcriptie

1 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, Versie: v1.0 1

2 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test en Acceptatie Toelichting verslag: Dit verslag bespreekt een project waarin het testen van software centraal staat en de omgeving waarin dit plaatsvindt. Trefwoorden: testomgeving, registratiesysteem, testen, System Management Server. 2

3 Voorwoord Voor u ligt het afstudeerverslag dat mij de afgelopen periode veel tijd en energie heeft gekost om te schrijven. Persoonlijk ben ik tevreden over het eindresultaat en is het geworden zoals ik van te voren heb bedacht. Met dit verslag kan ik een periode van ruim vier jaar HBO afsluiten en dat voelt goed. Verder hoop ik dat iedereen die dit verslag leest er iets van opsteekt en in de toekomst zal kunnen gebruiken in zijn of haar eigen werkomgeving. Zoals het natuurlijk hoort in een voorwoord, is dit de plaats om mensen te bedanken voor al hun ondersteuning etc. Ik wil dan ook een ieder bedanken die ik in de afgelopen 4 jaar heb lastiggevallen met mijn vragen en opmerkingen over de verschillende onderwerpen die aan bod zijn geweest tijdens de studie. Ook het thuisfront wordt bedankt voor alle geduld en begrip met betrekking tot alle weekenden die ik heb moeten besteden aan deze studie. John Goeree, 10 januari 2007, Nieuw Buinen 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanleiding Doelstelling Structuurbeschrijving Project Aanleiding van het project Project omschrijving Basisomschrijving Aangepaste project omschrijving Doelstelling van het project Resultaten van het project Uitgangspunten Overname project Overname testomgeving Analyse van gegevens Afronding overname project Ontwerp testomgeving Nieuw ontwerp Opdrachtomschrijving inrichting Stappenplan Randvoorwaarden Planning Inrichting testomgeving Active Directory System Management Server SQL installatie Installatie System Management Server DHCP Directorystructuur Input Package Beheer Beheer testomgeving Backup Storingen en problemen Internet Hardware XPO Ontwerp van XPO Uitleg ontwerp Tabblad 1 <Overzicht> Tabblad 2 <AGD> Tabblad 3 <Intake> Tabblad 4 <Packagen> Tabblad 5 <Test>

5 7.2.6 Tabblad 6 <Productie> Tabblad 7 <Afhankelijk> Bouw en testen van XPO Bouw Testen Gebruik van XPO Rapportage Technisch testen Testdocument Testteam Testresultaten Overdracht Documentatie Inwerken Evaluatie en beoordeling Persoonlijke evaluatie Beoordeling werkgever Afsluiting Bijlage I Netwerktekeningen Bijlage II Active Directory Bijlage III SMS Configuratie Bijlage IV Directorystructuur Bijlage V Ontwerp XPO Bijlage VI Technische test

6 Samenvatting Dit afstudeerverslag bespreekt mijn werkzaamheden bij een project dat ik heb uitgevoerd voor mijn werkgever. Op chronologische wijze probeer ik duidelijk te maken welke taken ik had en welke taken hier gedurende het project aan toegevoegd zijn. Het begon allemaal met de overname van een reeds bestaand project bij de klant. Dit ging niet zoals men zou verwachten, veel zaken waren niet bekend of mochten niet bekend gemaakt worden. Op het moment dat duidelijk was wie ergen voor verantwoordelijk was en wat diegene dan als taak ging doen, werd het allemaal een stuk makkelijker. Mijn eerste taak was het ontwerpen en bouwen van een testomgeving welke zou voldoen aan de eisen van de klant en van ons project. Het moest ook voor volgende projecten gebruikt kunnen worden, dus het proces van het ontwerpen en bouwen van de omgeving moest een herhaalbaar proces worden. Het herhaalbaar zijn van het geheel zou mogelijk worden door het documenteren van al datgene wat gebeurt was tijdens het proces. Dit documenteren gebeurde aan het einde van de opdracht. Het ontwerpen en bouwen van een testomgeving was niet mijn enige taak tijdens dit project. Op het moment dat de testomgeving goed functioneerde, ben ik het dagelijks beheer van deze omgeving gaan doen, maar dit koste mij niet de hele dag. Hierdoor heb ik de kans gekregen om mijn energie te steken in het ontwerpen van een registratiesysteem die gebruikt kon worden voor het verzamelen van alle relevantie gegevens van dit project. Eenmaal gebouwd werd dit systeem door mij beheerd. Ook één van de verschillende testen welke binnen het project werden uitgevoerd kwam onder mijn verantwoordelijkheid; de technische test. De technische test was een test die controleerde of een applicatie wel goed werkte, functioneel werd er niet naar gekeken, dit zou in een later stadium de functioneel beheerder gaan doen. In begin stuurde ik een team van testers aanmaar toen hiervoor geen budget meer beschikbaar was, werd het mijn taak om de testen uit te voeren. Aan het einde van dit project werd het mijn taak om alles te documenteren en alle werkzaamheden van mij over te dragen. Hiervoor was niet veel tijd beschikbaar, maar dit is toch allemaal binnen de gegeven tijd gelukt. 6

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Dit verslag is een onderdeel van het afstuderen en vormt de afsluiting van mijn studie HBO Informatica en Informatiekunde. Alle vakken die een onderdeel zijn van de opleiding heb ik reeds met een positief resultaat afgerond. Om de gehele opleiding af te ronden zal er naast het maken van dit verslag ook nog het verdedigen hiervan en een presentatie plaatsvinden. 1.2 Doelstelling Met dit verslag wil ik laten zien dat ik reeds op het niveau werkzaam ben dat hoort bij een afgestudeerder HBO er. Door een beschrijving te geven van de diverse taken die ik de afgelopen jaar heb uitgevoerd binnen één project wil ik duidelijk maken op welk niveau ik werkzaam ben. Door dit niveau goed te kunnen aantonen, hoop ik dat het geheel van afstuderen met een positief resultaat kan worden afgesloten. 1.3 Structuurbeschrijving In dit document beschrijf ik chronoligisch alle taken die ik heb uitgevoerd binnen het beschreven project. Dit houdt in: - Bespreken project - Taken bespreken plus de hieruit voortvloeiende handelingen - Resultaten, problemen en gemaakte keuzes aan de hand van bovenstaande 7

8 2 Project In dit hoofdstuk licht ik het project toe waar ik mijn werkzaamheden heb uitgevoerd die in dit verslag worden besproken. Ik bespreek de aanleiding van het project, wat het project inhoudt en wat de verwachte resultaten zijn. 2.1 Aanleiding van het project Medio 2004 heeft de klant een externe partij ingeschakeld om de migratie te laten uitvoeren van Windows NT naar Windows XP. Dit betrof zowel een hardware als software migratie. Hiervoor zijn dan ook 2 aparte projecten opgestart. De hardware migratie is op dit moment bijna helemaal gereed, het betreft hier bijna twaalfduizend werkplekken. De softwaremigratie houdt hoofdzakelijk in dat alle aanwezige applicaties binnen de klantorganisatie aangepast en/of getest moesten worden. Deze testen zijn noodzakelijk om zeker te weten dat alles binnen Windows XP werkt. Ook de distributie moest getest worden. Er is begonnen met het verichten van een onderzoek naar deze applicaties. Aan de hand van dit onderzoek is duidelijk geworden dat er circa 700 applicaties dienden te worden aangepast alvoresn deze op de diverse werkstations geinstalleerd konden worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door dezelfde externe partij welke de migratie zou gaan uitvoeren. In de peridoe van circa 18 maanden dat het project reeds had gelopen zijn er slechts 120 applicaties aangepast en deels getest. Dit was voor de klant niet het beoogde resultaat. Om meer inzicht te krijgen in de werkwijze tijdens dit project is er op verzoek van de klant een medewerker van onze organisatie bij het projectteam gevoegd. Deze medewerker heeft de positie van teamleider overgenomen. Op die manier zat de nieuwe medewerker middenin het hele proces waardoor een goed beeld werd verkregen van het verloop van het project. Al snel bleek dat het hele project niet volgens de wensen van de klant werd uitgevoerd. Aan de hand van de bevindingen heeft de klant ons de opdracht gegeven om het project over te nemen en te zorgen voor een goed en snel resultaat. 8

9 2.2 Project omschrijving De opdrachtomschrijving is tijdens dit project nog een keer aangepast omdat de klant plotseling een andere visie op het geheel had; hierdoor zijn er twee omschrijvingen te definieren Basisomschrijving Bij aanvang van het project hebben wij samen met een 2e externe organisatie de opdracht gekregen om het bestaande project over te nemen en verder uit te voeren. Dit houdt in dat 2 partijen gezamelijk de opdracht kregen om de reeds aangepaste applicaties te controleren en de overige applicatie zo snel mogelijk gereed te maken om gebruikt te kunnen worden binnen Windows XP. Een taakverdeling voor de werkzaamheden was er niet vanuit de klant; dit dienden wij in onderling overleg te verdelen en te communiceren richting de klant waarna iedere organisatie akkoord kon krijgen t.b.v. de facturering. De locatie voor uitvoer van het project zou gelijk blijven (Utrecht) aangezien op deze locatie alles gereed was. Een eventueele verhuizing zou veel tijd en geld kosten Aangepaste project omschrijving Nadat er in het management bij de klant een aantal wijzigingen hadden plaatsgevonden, zijn er een aantal key-spelers verandert waardoor er een nieuwe visie kwam op het project. Uiteindelijk is er één partij aangewezen om de applicaties aan te passen en onze organisatie is aangewezen om toe te zien op de kwaliteit van deze aanpassingen. Wij kregen dus als taak binnen het project het controleren van de kwaliteit op vooraf afgesproken richtlijnen en eisen. Wij moesten de externe partij voorzien van gegevens om de aanpassingen te maken en wij ontvingen de aangepaste applicaties om te testen alvorens deze overgedragen dienden worden richting de klant. De klant verwachte van ons dat de kwaliteit gewaarborgd was. 2.3 Doelstelling van het project Het project heeft tot doel om: a. Applicaties en middelen op de nieuwe werkplek beschikbaar te stellen, zonder gebruikmaking van VirtualPC en oude user accounts. Hiervoor dienen alle applicaties en middelen te worden getest en indien nodig aangepast en gepackaged. b. Implementeren van de applicaties en middelen op de nieuwe werkplekken. c. Realiseren van de migratie naar één standaard XP-Werkplek. 9

10 2.4 Resultaten van het project Het project heeft de volgende resultaten voor ogen: a. Alle applicaties en middelen zijn vóór 1 april 2006 geschikt gemaakt voor de nieuwe werkplek. Dat wil zeggen: getest, aangepast, gepackaged en geaccepteerd door de eigenaar van de applicatie en het beheer. b. Alle medewerkers werken vóór 1 juni 2006 op hun nieuwe werkplek zonder gebruikmaking van VirtualPC én zonder gebruikmaking van oude user accounts uit de oude domeinen. Dat wil zeggen: alle applicaties en middelen zijn geïmplementeerd op de werkplek. c. Vanaf 1 juni 2006 is er één standaard XP-Werkplek. 2.5 Uitgangspunten Bij de projectdoelstelling en resultaten heeft het project 10 uitgangspunten geformuleerd: 1. De klant voert de regie over het proces; de keyspelers zijn van de klant. 2. Software implementatie wordt zo klein en eenvoudig mogelijk gehouden. 3. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van datgene wat er is, voor zover bruikbaar. 4. De gebruikersorganisatie wordt maximaal ontzien door een slim intake-, acceptatie- en implementatieproces. 5. De verstoring van de bedrijfsprocessen is minimaal. 6. Uitvoering van het applicatie packageproces ligt bij de tweede externe partij. 7. Business wordt alleen bij het migratieproces betrokken als er specifieke klantkennis nodig is. 8. De tweede externe partij garandeert een goed werkend product (gepackagede applicaties). 9. Bij de start van het project zijn de specificaties van de werkplek vastgesteld en bevroren. 10. Hardware roll-out plan 'tijdig' beschikbaar 10

11 3 Overname project In dit hoofdstuk zal ik alles bespreken vanaf het moment dat onze organisatie intrede deed binnen de organisatie van de klant en wat er allemaal bij kwam kijken om een project over te nemen van een organisatie die niet volledig wil meewerken ondanks de wens van de klant om dit wel te doen. 3.1 Overname testomgeving Mijn unitmanager heeft mij gevraagd om deel te nemen aan dit project op basis van mijn technische kennis en mijn werkverleden met de nieuwe teamleider van het project. De teamleider heeft mij ook persoonelijk gevraagd om dit project aan te nemen aangezien hij aan de hand van vorige projecten weet wat ik waard ben. Mijn initiele opdracht was het overnemen van een testomgeving die was opgezet door onze voorgangers in Utrecht. Deze overname ging niet op de manier zoals je normaal gesproken zou verwachten; ik werd niet ingewerkt door de huidige beheerder, aangezien hij nog niet wist dat hij dienden te vertrekken van dit project. Ik heb dus onder de functie van procesanalist alle onderdelen van het project bekeken om geen argwaan te wekken bij de medewerkers die nog niet wisten dat zij binnen een aantal weken niet werkzaam zouden zijn voor dit project. In bijlage I is te zien hoe het oude netwerk opgezet was. Dit was één van de weinige zaken die ik in mijn tijd als procesanalist naar boven heb gekregen. Toen eenmaal bekend was gemaakt dat ik de nieuwe beheerder voor het project ging worden kon ik alle benodigde informatie eenvoudig verkrijgen. Achteraf gezien hadden we direct open moeten zijn over mijn rol; dit had het voor beide partijen eenvoudiger gemaakt. Met de bestaande omgeving heb ik niet veel gewerkt aangezien het project tijdelijk stilgelegd werd vanwege aanpassingen op de projectomschrijving. Hierdoor werden de werkzaamheden anders verdeeld. Na een definitieve taakverdeling is alsnog besloten om de nieuwe testomgeving te gaan verplaatsen naar een locatie van de klant in Den Haag. Hierop kom ik uitgebreider terug in hoofdstuk 4. Ondanks het feit dat ik de nieuwe beheerder was geworden kreeg ik niet direct toegang tot de server die ik voor het uitvoeren van mijn taken diende te gebruiken. Er bleek een meningsverschil te zijn tussen de klant en de oude projectorganisatie over het eigendom van de server. Dit is uiteindelijk opgelost waarna ik alsnog toegang en de rechten heb gekregen op deze server. Waarna ik alsnog mijn taken kon gaan uitvoeren. 11

12 Naar mijn mening was de server niet ideaal ingericht, echter bij het overnemen van een project wat niet door onszelf is opgezet heb je dit niet in de hand. De serverinstallatie had de volgende eigenschappen: - IBM Server met Windows 2003 SP1 - Ingericht als RIS-server 1 en SMS-server 2. Verder werd de server gebruikt voor opslag van alle digitale projectgegevens. Het netwerk bestond uit 2 switches welke waren aangesloten op de server welke als router fungeerde. Per swicht zaten 24 machine gekoppeld, zowel desktops,laptops als printers. De opstelling is goed te zien op bijlage I. Alle machines waren voorzien van een nieuwe build van Windows XP welke op maat gemaakt is door de architecten van de klant. 3.2 Analyse van gegevens In het begin was niet geheel duidelijk wat er al verzameld was aan gegevens en software. Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen kreeg ik de taak om dit in kaart te brengen. Aan de hand hiervan konden we zien waar we stonden op dat moment en bepalen wat ons exact te doen stond. Voor bovenstaande was voor mij wel tijd aangezien het project tijdelijk stil lag en ik me dus niet bezig hoefde te houden met de testomgeving. Van alle applicaties waarvan bekend was dat deze als applicatie aangepast dienden te worden, moest ik onderstaande gegevens vinden: - Modulenaam: Naam zoals bekend bij beheerorganisatie - IT-Repository-naam: Naam zoals bekend in huidige registratiesysteem - Applicatienaam: Naam zoals gegeven door de bouwer/leverancier - Applicatiegroep: er waren groepen gedefinieerd om zo onderscheid te kunnen maken in complexiteit. - Huidige status: In het systeem waren verschillende statussen toegekend. - Locatie gegevens: Waar zijn de gegevens te vinden? - Getest: Heeft er al een test plaatsgevonden om te kijken of het eigenlijk wel kan werken? Het verkrijgen van alle gegevens heeft mij ca. 3 weken gekost waarna ik dit alles in een duidelijk excelsheet kon verwerken. Aan de hand van deze sheet kregen we een goed beeld van het verloop van het project en de positie waar we ons bevonden. Helaas bleek dit geen positief beeld te geven; veel zaken waren nog niet compleet of niet getest en er was voor ons veel werk te doen, dit was de belangrijkste conclusie die we konden trekken. 1 RIS: Remote Installation Server, methode om vanaf centrale plaats computers te voorzien van een besturingssyteem. 2 SMS: System Management Server, methode om vanaf centrale plaats software te installeren op computers. 12

13 3.3 Afronding overname project Nadat voor alle partijen duidelijk was wat er diende te gaan gebeuren en welke partijen en medewerkers konden vertrekken was eigenlijk de overname van het project voltooid. Alle gegevens die we nodig hadden, waren we ook daadwerkelijk ontvangen. En een ieder wist wat van hem/haar verwacht werd. Veel van mijn technische kennis heb ik tot nu toe nog niet optimaal kunnen gebruiken, maar ik heb wel geleerd hoe om te gaan met de contacten tussen verschillende belanghebbenden. Daarnaast heb ik vooral mijn analytisch vermogen moeten gebruiken om tot een goed overzicht te komen. 13

14 4 Ontwerp testomgeving Er is besloten dat het project verplaatst werd van Utrecht naar Den Haag; dit had tot gevolg dat er in Den Haag een nieuwe testomgeving gecreëerd diende te worden. Al snel bleek dat dit mijn taak werd. Mijn taak was het dus om een nieuwe testomgeving te creëren en hiervoor eerst een ontwerp te maken. Na goedkeuring van het ontwerp kon alles gëinstalleerd worden. Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe je een omgeving kunt ontwerpen. Echter dit was de eerste keer tijdens mijn dagelijks werk. Hierdoor ervaarde ik wel een bepaalde druk, maar gelukkig presteer ik daardoor niet minder. Ieder te nemen stap tijdens het traject van het creëren van een goede testomgeving worden in dit en de volgende hoofdstukken besproken. 4.1 Nieuw ontwerp Als eerste heb ik gekijken naar de locatie waar de testomgeving ging komen en welke middelen ik kon gebruiken om de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daarnaast heb ik bepaald aan welke eisen de nog te bestellen server moest voldoen. Bij het creëren van de nieuwe testomgeving ben ik begonnen met een otnwerp en het opstellen van de doelen die bereikt moeten worden. Op deze manier kun je eisen stellen aan de te creëren testomgeving Het ontwerp is terug te vinden in bijlage I. Het is snel duidelijk dat de omvang van de nieuwe testomgeving in Den Haag behoorlijk kleiner is dan die van de oude testomgeving in Utrecht. Dit verschil in omvang had twee redenen. 1. De beschikbare in Den Haag was een behoorlijk stuk kleiner dan de ruimte van de oude testomgeving in Utrecht. 2. Er warer minder testmachines nodig doordat de processen en procedures anders zijn ingericht, hierdoor konden de testen sneller uitgevoerd worden. De server en de switch diende besteld te worden. De desktops en laptops waren voorradig in Utrecht en konden wij meenemen. De testomgeving is gedurende het project uitgebreid met meerder machines. Hiervoor hebben wij extra ruimte moeten maken, maar dit is uiteindelijk gelukt. Deze uitbreiding was noodzakelijk omdat er door de klant zelf ook bepaalde zaken werden getest. 14

15 4.2 Opdrachtomschrijving inrichting Omdat de server in het domein en netwerk diende te komen van de klant en deze wordt beheerd door een externe partij, werd mij verzocht een opdrachtomschrijving te maken waarin precies beschreven stond wat/wie/ en wanneer er iets ging gebeuren met betrekking tot het inrichten van de server Stappenplan Voor het inrichten van de server heb ik een stappenplan gemaakt. Dit plan is als volgt: Installeren van een server met Windows 2003; Inrichten van een server als memberserver in het domein van de klant; Maken van een System Management Server ontwerp dat voldoet aan de productspecificaties van zowel klant als beheerder; Installeren van System Management Server secondary site; Opstellen van test en acceptatie criteria van de testomgeving; Test en acceptatie van de testomgeving door klant en beheerder; Afspraken vastleggen over de rol van de klant en de beheerder binnen deze omgeving Randvoorwaarden Gebruik maken van door de klant beschikbaar gestelde hardware (specificaties dienen vastgelegd te worden in de CMDB); Software WIN2003 Enterprise edition en SMS dienen beschikbaar te zijn inclusief licentie keys; Ontwerp vindt plaats onder kwaliteitsborging van de beheerpartij; Installatie en configuratie vindt plaats in Den Haag; Planning Onderstaande planning heb ik op 15 januari gemaakt voordat ik ging beginnen aan het inrichten van de server. Deliverable: Tijd: Planning (gereed): Design SMS uur 1 februari 2006 Inrichting server 4 5 uur 3 februari 2006 Installatie SMS 8 10 uur 4 februari 2006 Test en Acceptatie criteria 6 8 uur 3 februari 2006 Eindoplevering 6 8 uur 7 februari

16 5 Inrichting testomgeving Nu volgt de technische beschrijving van het inrichten van de server. Dus hoe het ontwerp van Active Directory, System Management Server en DHCP is gemaakt en is uitgevoerd. Ook bespreek ik bepaalde keuzes welke door mij gemaakt zijn tijdens de inrichting en waarom ik deze keuzes gemaakt heb en wat de gevolgen hiervan waren. 5.1 Active Directory Op het moment dat ik Windows 2003 Server geinstalleerd had, moest natuurlijk Active Directory worden ingericht op de server. De standaard configuratie was akkoord voor de testomgeving op een aantal kleine aanpassingen na. De standaard configuratie ziet er als volgt uit: Name Data Administrators Member Servers Microsoft Exchange System Objects Service Administrators Infrastructure System Container Domain Controllers LostAndFound ForeignSecurityPrincipals Computers Users Program Data NTDS Quotas Type Organizational Unit Organizational Unit msexchsystemobjectscontainer Organizational Unit infrastructureupdate Builtin system settings Organizational Unit lostandfound Container Container Container Container msds-quotacontainer Ik heb aan deze standaard configuratie één Organizational Unit toegevoegd, te weten KL. Deze benaming is standaard binnen de klant, en heb daarom deze gebruikt. De betekenis van KL kon niemand mij vertellen. Binnen deze OU (Organizational Unit) heb ik containers gemaakt voor de computers en gebruikers binnen het netwerk. Alle computers, zowel desktops als laptops welke lid waren van het domein werden geplaatst in de Computers container, hierbinnen zat een onderverdeling tussen desktops en laptops. Alle gebruikers welke lid waren van het domein werden geplaatst in de Users container, hierbinnen zat weer een onderverdeling in het type gebruiker (denk hierbij aan administrator, power user etc.). 16

17 Nadat de beheerorganisatie van de klant de server een review hadden gegeven, bleek dat de opbouw van Active Directory beter op een nog andere manier ingericht kon worden. Deze andere opbouw was makkelijk bij het invoeren van verschillende policies welke nodig waren binnen het netwerk. Met de andere opbouw kon het één op één gekopieerd worden vanuit een productieomgeving. De nieuwe opbouw van Active Directory is te zien in Bijlage II. Hierin is te zien dat de onderverdeling verder doorgevoerd is, omdat men in de productieomgeving meerdere variantie op computers en gebruikers had. 5.2 System Management Server SMS (System Management Server) diende geinstalleerd te worden voor de distributie van applicaties richting de verschillende werkstations. SMS is een systeem dat kijkt of een applicatie reeds geinstalleerd is en wanneer dit niet het geval is zorgt SMS ervoor dat deze applicatie alsnog geinstalleerd wordt. Dit is een beknopte uitleg. Hieronder word het een en ander omtrent SMS nog uitgebreider toegelicht. Het installeren en configureren van SMS kan op meer dan één manier. Iedereen vindt de manier waarop hij/zij het doet de juiste. Persoonlijk hanteer ik de manier welke Microsoft voorschrijft. Een aantal zaken moeten van te voren geregeld worden voordat je kunt gaan beginnen met installeren, denk hierbij aan de volgende punten: Domein moet in Native Mode staan IIS 3 is geinstalleerd BITS extensie ingeschakeld AD Schema is uitgebreid SMS Servers zitten in een System group, welke rechten heeft binnen het Acitve Directory 3 IIS: Microsoft Internet Information Services of Server is een verzameling serverdiensten voor het internet bedoeld voor Windows-machines. 17

18 5.2.1 SQL installatie Voordat ik SMS kon gaan installeren op de server moest ik eerst SQL 4 Server 2000 en IIS installeren, dit zijn onderdelen welke SMS nodig heeft om te functioneren. Bij het installeren van SQL was het van belang om de juiste optie te kiezen met betrekking tot authenticatie op de server. In de onderstaande afbeelding zijn de twee mogelijkheden te zien. Kies hier altijd voor de tweede optie. Wanneer je namelijk een SA (SQL Administrator) account hiervoor neemt, dan heb je maar een account welke rechten op de database heeft. Bij de tweede optie kunnen meerdere accounts rechten krijgen op de database, dit is handig wanneer er meer dan één beheerder is. Nadat dit gedaan was, heb ik SMS 2003 geinstalleerd en direct daarna Service Pack 2. Dit laatste aangezien deze al beschikbaar was en ik zo voorbereid was op de komende aanpassing naar Service Pack 2 in de productie-omgeving. In het volgende hoofdstuk staat een beschrijving met screenshot om de installatie duidelijker te maken. 4 SQL: Structured Query Language is een standaardtaal voor een relationeel database management systeem. 18

19 5.2.2 Installatie System Management Server Hieronder volgt de handleiding voor het installeren van SMS, een aantal screenshots zijn weggelaten omdat hierin niets ingevuld of geen keuze gemaakt wordt. Sommige screenshots staan bedrijfsgegevens in zoals licenties, deze zijn ook weggelaten. Klik SMS 2003 en klik dan tweemaal op <Next> Kies Install Primary Site Klik <Next> Uitleg: Alleen op een Windows 2000 of 2003 server krijg je de mogelijkheid om de eerste 2 opties te selecteren. De server moet dan wel zijn toegevoegd aan een ntdomein. In alle andere gevallen kun je slechts de SMS administrator tools installeren. 19

20 Kies Custom Setup Klik <Next> Kies I Agree Klik <Next> Voor in het volgende scherm de naam en organisatie. Laat de CD key onveranderd, en klik op <Next> Klik <Next> Uitleg: De SMS 2003 testserver heeft als Sitecode KK1 net als de productie SMS server. Binnen een en hetzelfde domein moeten alle SMS Primary site servers een unieke Site code hebben. Als domein dien je het testdomein KPNTA op te geven. 20

21 Deselect Extend the Active Klik <Next> Uitleg: Dit kun je het beste voor de sms installatie doen door sms-tool extadsch.exe te draaien. Let op dat de account die je hiervoor gebruikt de Schema Admin role heeft. De tool kun je vinden op de sms-cd. Kies Advanced Security Klik <Next> Geef aantal SMS clients (ongeveer 100) Klik <Next> Uitleg: Het aantal SMS clients wat je hier invult geldt niet als limiet voor je SMS site, maar wordt gebruikt om de grootte van je SMS 2003 database te maken. Als je hier bv. 5 clients invult dan is het toch mogelijk om 50 computers uit te rusten met een sms client. 21

22 Kies alles behalve Remote Tools Installation Directory D:\SMS Klik <Next> Computer running SQL Server <local server> Kies Yes Klik <Next> Uitleg: De huidige SMS 2003 testserver heeft als computernaam KLWNLDC001 Kies Yes Klik <Next> en in het volgende scherm ook. 22

23 Locatie SMS database E:\SMSdata Klik <Next> Aantal SMS consoles: 5 Min. Number connections: 75 Kies Automatically configures Klik <Next> en klik dan op <Finish> en dan op <OK> In bijlage III is te zien welke instellingen ik heb ingevoerd tijdens de configuratie van SMS De meeste zaken zijn ingeschakeld of op standaard gelaten. Dit alles is volgens de richtlijnen van Microsoft. Aangezien het in deze situatie maar één SMS-server betreft met daarbij geen andere servers welke onderdeel kunnen vormen van een geheel aan software distibutie heb ik bepaalde zaken uitgeschakeld, zoals: - Software Metering (is de omgeving te klein voor) - Remote Tools (niet nodig voor beheerdoeleinden) - Network Discovery (snelheid is geen probleem binnen het netwerk, dus niet noodzakelijk. Nadat bovenstaande allemaal was uitgevoerd, heb ik direct een en ander getest om te kijken of het daadwerkelijk correct werkte. Dit was gelukkig het geval. Het kan nog wel eens voorkomen dat het niet in één keer goed gaat, ondanks dat je de juiste stappen neemt. In mijn geval ging het direct de eerste keer goed. 23

24 5.3 DHCP Nadat de testomgeving fysiek en softwarematig gezien helemaal gereed was, kwam ik erachter dat het voor bepaalde zaken wel praktisch kon zijn om een DHCP 5 -server binnen het netwerk te hebben. Omdat ik bij dit project slechts één server tot mijn beschikking had heb ik er voor gekozen om een werkstation als extra server in te richten met hierop DHCP ingeschakeld. De configuratie hiervan heb ik simpel gehouden. De echte server werd router en had dus het eerste ip-adres binnen het bereik welke ik had aangegeven. Verder heb ik onderstaande instellingen toegevoegd: - Gereserveerde adressen tussen tot en met Eén gereserveerd adres op voor de printer - Router op DNS en WINS 6 server op was het adres voor de DHCP server In onderstaande afbeelding is het een en ander omtrent de configuratie te zien. 5 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol is een computerprotocol dat beschrijft hoe een computer zijn netwerkinstellingen van een DHCP-Server kan verkrijgen. 6 WINS: Windows Internet Name Service kunt u gebruiken om de machines in een andere netwerk zonder verdere instellingen op naam te kunnen benaderen. 24

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten. Woord vooraf Mijn naam is Thomas Deman, laatstejaarsstudent Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Binnen deze opleiding volg ik de netwerk georiënteerde vakken.

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

Verschillende toepassingen voor virtualisatie

Verschillende toepassingen voor virtualisatie Verschillende toepassingen voor virtualisatie Door Dominic van den Ende Figure: Copyright Dominic van den Ende Inhoudsopgave s1. Inleiding... 3 2. Onderzoeksvragen... 4 3. Planning... 5 4. Vormen van virtualisatie...

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie