Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, Versie: v1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0"

Transcriptie

1 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, Versie: v1.0 1

2 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test en Acceptatie Toelichting verslag: Dit verslag bespreekt een project waarin het testen van software centraal staat en de omgeving waarin dit plaatsvindt. Trefwoorden: testomgeving, registratiesysteem, testen, System Management Server. 2

3 Voorwoord Voor u ligt het afstudeerverslag dat mij de afgelopen periode veel tijd en energie heeft gekost om te schrijven. Persoonlijk ben ik tevreden over het eindresultaat en is het geworden zoals ik van te voren heb bedacht. Met dit verslag kan ik een periode van ruim vier jaar HBO afsluiten en dat voelt goed. Verder hoop ik dat iedereen die dit verslag leest er iets van opsteekt en in de toekomst zal kunnen gebruiken in zijn of haar eigen werkomgeving. Zoals het natuurlijk hoort in een voorwoord, is dit de plaats om mensen te bedanken voor al hun ondersteuning etc. Ik wil dan ook een ieder bedanken die ik in de afgelopen 4 jaar heb lastiggevallen met mijn vragen en opmerkingen over de verschillende onderwerpen die aan bod zijn geweest tijdens de studie. Ook het thuisfront wordt bedankt voor alle geduld en begrip met betrekking tot alle weekenden die ik heb moeten besteden aan deze studie. John Goeree, 10 januari 2007, Nieuw Buinen 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanleiding Doelstelling Structuurbeschrijving Project Aanleiding van het project Project omschrijving Basisomschrijving Aangepaste project omschrijving Doelstelling van het project Resultaten van het project Uitgangspunten Overname project Overname testomgeving Analyse van gegevens Afronding overname project Ontwerp testomgeving Nieuw ontwerp Opdrachtomschrijving inrichting Stappenplan Randvoorwaarden Planning Inrichting testomgeving Active Directory System Management Server SQL installatie Installatie System Management Server DHCP Directorystructuur Input Package Beheer Beheer testomgeving Backup Storingen en problemen Internet Hardware XPO Ontwerp van XPO Uitleg ontwerp Tabblad 1 <Overzicht> Tabblad 2 <AGD> Tabblad 3 <Intake> Tabblad 4 <Packagen> Tabblad 5 <Test>

5 7.2.6 Tabblad 6 <Productie> Tabblad 7 <Afhankelijk> Bouw en testen van XPO Bouw Testen Gebruik van XPO Rapportage Technisch testen Testdocument Testteam Testresultaten Overdracht Documentatie Inwerken Evaluatie en beoordeling Persoonlijke evaluatie Beoordeling werkgever Afsluiting Bijlage I Netwerktekeningen Bijlage II Active Directory Bijlage III SMS Configuratie Bijlage IV Directorystructuur Bijlage V Ontwerp XPO Bijlage VI Technische test

6 Samenvatting Dit afstudeerverslag bespreekt mijn werkzaamheden bij een project dat ik heb uitgevoerd voor mijn werkgever. Op chronologische wijze probeer ik duidelijk te maken welke taken ik had en welke taken hier gedurende het project aan toegevoegd zijn. Het begon allemaal met de overname van een reeds bestaand project bij de klant. Dit ging niet zoals men zou verwachten, veel zaken waren niet bekend of mochten niet bekend gemaakt worden. Op het moment dat duidelijk was wie ergen voor verantwoordelijk was en wat diegene dan als taak ging doen, werd het allemaal een stuk makkelijker. Mijn eerste taak was het ontwerpen en bouwen van een testomgeving welke zou voldoen aan de eisen van de klant en van ons project. Het moest ook voor volgende projecten gebruikt kunnen worden, dus het proces van het ontwerpen en bouwen van de omgeving moest een herhaalbaar proces worden. Het herhaalbaar zijn van het geheel zou mogelijk worden door het documenteren van al datgene wat gebeurt was tijdens het proces. Dit documenteren gebeurde aan het einde van de opdracht. Het ontwerpen en bouwen van een testomgeving was niet mijn enige taak tijdens dit project. Op het moment dat de testomgeving goed functioneerde, ben ik het dagelijks beheer van deze omgeving gaan doen, maar dit koste mij niet de hele dag. Hierdoor heb ik de kans gekregen om mijn energie te steken in het ontwerpen van een registratiesysteem die gebruikt kon worden voor het verzamelen van alle relevantie gegevens van dit project. Eenmaal gebouwd werd dit systeem door mij beheerd. Ook één van de verschillende testen welke binnen het project werden uitgevoerd kwam onder mijn verantwoordelijkheid; de technische test. De technische test was een test die controleerde of een applicatie wel goed werkte, functioneel werd er niet naar gekeken, dit zou in een later stadium de functioneel beheerder gaan doen. In begin stuurde ik een team van testers aanmaar toen hiervoor geen budget meer beschikbaar was, werd het mijn taak om de testen uit te voeren. Aan het einde van dit project werd het mijn taak om alles te documenteren en alle werkzaamheden van mij over te dragen. Hiervoor was niet veel tijd beschikbaar, maar dit is toch allemaal binnen de gegeven tijd gelukt. 6

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Dit verslag is een onderdeel van het afstuderen en vormt de afsluiting van mijn studie HBO Informatica en Informatiekunde. Alle vakken die een onderdeel zijn van de opleiding heb ik reeds met een positief resultaat afgerond. Om de gehele opleiding af te ronden zal er naast het maken van dit verslag ook nog het verdedigen hiervan en een presentatie plaatsvinden. 1.2 Doelstelling Met dit verslag wil ik laten zien dat ik reeds op het niveau werkzaam ben dat hoort bij een afgestudeerder HBO er. Door een beschrijving te geven van de diverse taken die ik de afgelopen jaar heb uitgevoerd binnen één project wil ik duidelijk maken op welk niveau ik werkzaam ben. Door dit niveau goed te kunnen aantonen, hoop ik dat het geheel van afstuderen met een positief resultaat kan worden afgesloten. 1.3 Structuurbeschrijving In dit document beschrijf ik chronoligisch alle taken die ik heb uitgevoerd binnen het beschreven project. Dit houdt in: - Bespreken project - Taken bespreken plus de hieruit voortvloeiende handelingen - Resultaten, problemen en gemaakte keuzes aan de hand van bovenstaande 7

8 2 Project In dit hoofdstuk licht ik het project toe waar ik mijn werkzaamheden heb uitgevoerd die in dit verslag worden besproken. Ik bespreek de aanleiding van het project, wat het project inhoudt en wat de verwachte resultaten zijn. 2.1 Aanleiding van het project Medio 2004 heeft de klant een externe partij ingeschakeld om de migratie te laten uitvoeren van Windows NT naar Windows XP. Dit betrof zowel een hardware als software migratie. Hiervoor zijn dan ook 2 aparte projecten opgestart. De hardware migratie is op dit moment bijna helemaal gereed, het betreft hier bijna twaalfduizend werkplekken. De softwaremigratie houdt hoofdzakelijk in dat alle aanwezige applicaties binnen de klantorganisatie aangepast en/of getest moesten worden. Deze testen zijn noodzakelijk om zeker te weten dat alles binnen Windows XP werkt. Ook de distributie moest getest worden. Er is begonnen met het verichten van een onderzoek naar deze applicaties. Aan de hand van dit onderzoek is duidelijk geworden dat er circa 700 applicaties dienden te worden aangepast alvoresn deze op de diverse werkstations geinstalleerd konden worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door dezelfde externe partij welke de migratie zou gaan uitvoeren. In de peridoe van circa 18 maanden dat het project reeds had gelopen zijn er slechts 120 applicaties aangepast en deels getest. Dit was voor de klant niet het beoogde resultaat. Om meer inzicht te krijgen in de werkwijze tijdens dit project is er op verzoek van de klant een medewerker van onze organisatie bij het projectteam gevoegd. Deze medewerker heeft de positie van teamleider overgenomen. Op die manier zat de nieuwe medewerker middenin het hele proces waardoor een goed beeld werd verkregen van het verloop van het project. Al snel bleek dat het hele project niet volgens de wensen van de klant werd uitgevoerd. Aan de hand van de bevindingen heeft de klant ons de opdracht gegeven om het project over te nemen en te zorgen voor een goed en snel resultaat. 8

9 2.2 Project omschrijving De opdrachtomschrijving is tijdens dit project nog een keer aangepast omdat de klant plotseling een andere visie op het geheel had; hierdoor zijn er twee omschrijvingen te definieren Basisomschrijving Bij aanvang van het project hebben wij samen met een 2e externe organisatie de opdracht gekregen om het bestaande project over te nemen en verder uit te voeren. Dit houdt in dat 2 partijen gezamelijk de opdracht kregen om de reeds aangepaste applicaties te controleren en de overige applicatie zo snel mogelijk gereed te maken om gebruikt te kunnen worden binnen Windows XP. Een taakverdeling voor de werkzaamheden was er niet vanuit de klant; dit dienden wij in onderling overleg te verdelen en te communiceren richting de klant waarna iedere organisatie akkoord kon krijgen t.b.v. de facturering. De locatie voor uitvoer van het project zou gelijk blijven (Utrecht) aangezien op deze locatie alles gereed was. Een eventueele verhuizing zou veel tijd en geld kosten Aangepaste project omschrijving Nadat er in het management bij de klant een aantal wijzigingen hadden plaatsgevonden, zijn er een aantal key-spelers verandert waardoor er een nieuwe visie kwam op het project. Uiteindelijk is er één partij aangewezen om de applicaties aan te passen en onze organisatie is aangewezen om toe te zien op de kwaliteit van deze aanpassingen. Wij kregen dus als taak binnen het project het controleren van de kwaliteit op vooraf afgesproken richtlijnen en eisen. Wij moesten de externe partij voorzien van gegevens om de aanpassingen te maken en wij ontvingen de aangepaste applicaties om te testen alvorens deze overgedragen dienden worden richting de klant. De klant verwachte van ons dat de kwaliteit gewaarborgd was. 2.3 Doelstelling van het project Het project heeft tot doel om: a. Applicaties en middelen op de nieuwe werkplek beschikbaar te stellen, zonder gebruikmaking van VirtualPC en oude user accounts. Hiervoor dienen alle applicaties en middelen te worden getest en indien nodig aangepast en gepackaged. b. Implementeren van de applicaties en middelen op de nieuwe werkplekken. c. Realiseren van de migratie naar één standaard XP-Werkplek. 9

10 2.4 Resultaten van het project Het project heeft de volgende resultaten voor ogen: a. Alle applicaties en middelen zijn vóór 1 april 2006 geschikt gemaakt voor de nieuwe werkplek. Dat wil zeggen: getest, aangepast, gepackaged en geaccepteerd door de eigenaar van de applicatie en het beheer. b. Alle medewerkers werken vóór 1 juni 2006 op hun nieuwe werkplek zonder gebruikmaking van VirtualPC én zonder gebruikmaking van oude user accounts uit de oude domeinen. Dat wil zeggen: alle applicaties en middelen zijn geïmplementeerd op de werkplek. c. Vanaf 1 juni 2006 is er één standaard XP-Werkplek. 2.5 Uitgangspunten Bij de projectdoelstelling en resultaten heeft het project 10 uitgangspunten geformuleerd: 1. De klant voert de regie over het proces; de keyspelers zijn van de klant. 2. Software implementatie wordt zo klein en eenvoudig mogelijk gehouden. 3. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van datgene wat er is, voor zover bruikbaar. 4. De gebruikersorganisatie wordt maximaal ontzien door een slim intake-, acceptatie- en implementatieproces. 5. De verstoring van de bedrijfsprocessen is minimaal. 6. Uitvoering van het applicatie packageproces ligt bij de tweede externe partij. 7. Business wordt alleen bij het migratieproces betrokken als er specifieke klantkennis nodig is. 8. De tweede externe partij garandeert een goed werkend product (gepackagede applicaties). 9. Bij de start van het project zijn de specificaties van de werkplek vastgesteld en bevroren. 10. Hardware roll-out plan 'tijdig' beschikbaar 10

11 3 Overname project In dit hoofdstuk zal ik alles bespreken vanaf het moment dat onze organisatie intrede deed binnen de organisatie van de klant en wat er allemaal bij kwam kijken om een project over te nemen van een organisatie die niet volledig wil meewerken ondanks de wens van de klant om dit wel te doen. 3.1 Overname testomgeving Mijn unitmanager heeft mij gevraagd om deel te nemen aan dit project op basis van mijn technische kennis en mijn werkverleden met de nieuwe teamleider van het project. De teamleider heeft mij ook persoonelijk gevraagd om dit project aan te nemen aangezien hij aan de hand van vorige projecten weet wat ik waard ben. Mijn initiele opdracht was het overnemen van een testomgeving die was opgezet door onze voorgangers in Utrecht. Deze overname ging niet op de manier zoals je normaal gesproken zou verwachten; ik werd niet ingewerkt door de huidige beheerder, aangezien hij nog niet wist dat hij dienden te vertrekken van dit project. Ik heb dus onder de functie van procesanalist alle onderdelen van het project bekeken om geen argwaan te wekken bij de medewerkers die nog niet wisten dat zij binnen een aantal weken niet werkzaam zouden zijn voor dit project. In bijlage I is te zien hoe het oude netwerk opgezet was. Dit was één van de weinige zaken die ik in mijn tijd als procesanalist naar boven heb gekregen. Toen eenmaal bekend was gemaakt dat ik de nieuwe beheerder voor het project ging worden kon ik alle benodigde informatie eenvoudig verkrijgen. Achteraf gezien hadden we direct open moeten zijn over mijn rol; dit had het voor beide partijen eenvoudiger gemaakt. Met de bestaande omgeving heb ik niet veel gewerkt aangezien het project tijdelijk stilgelegd werd vanwege aanpassingen op de projectomschrijving. Hierdoor werden de werkzaamheden anders verdeeld. Na een definitieve taakverdeling is alsnog besloten om de nieuwe testomgeving te gaan verplaatsen naar een locatie van de klant in Den Haag. Hierop kom ik uitgebreider terug in hoofdstuk 4. Ondanks het feit dat ik de nieuwe beheerder was geworden kreeg ik niet direct toegang tot de server die ik voor het uitvoeren van mijn taken diende te gebruiken. Er bleek een meningsverschil te zijn tussen de klant en de oude projectorganisatie over het eigendom van de server. Dit is uiteindelijk opgelost waarna ik alsnog toegang en de rechten heb gekregen op deze server. Waarna ik alsnog mijn taken kon gaan uitvoeren. 11

12 Naar mijn mening was de server niet ideaal ingericht, echter bij het overnemen van een project wat niet door onszelf is opgezet heb je dit niet in de hand. De serverinstallatie had de volgende eigenschappen: - IBM Server met Windows 2003 SP1 - Ingericht als RIS-server 1 en SMS-server 2. Verder werd de server gebruikt voor opslag van alle digitale projectgegevens. Het netwerk bestond uit 2 switches welke waren aangesloten op de server welke als router fungeerde. Per swicht zaten 24 machine gekoppeld, zowel desktops,laptops als printers. De opstelling is goed te zien op bijlage I. Alle machines waren voorzien van een nieuwe build van Windows XP welke op maat gemaakt is door de architecten van de klant. 3.2 Analyse van gegevens In het begin was niet geheel duidelijk wat er al verzameld was aan gegevens en software. Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen kreeg ik de taak om dit in kaart te brengen. Aan de hand hiervan konden we zien waar we stonden op dat moment en bepalen wat ons exact te doen stond. Voor bovenstaande was voor mij wel tijd aangezien het project tijdelijk stil lag en ik me dus niet bezig hoefde te houden met de testomgeving. Van alle applicaties waarvan bekend was dat deze als applicatie aangepast dienden te worden, moest ik onderstaande gegevens vinden: - Modulenaam: Naam zoals bekend bij beheerorganisatie - IT-Repository-naam: Naam zoals bekend in huidige registratiesysteem - Applicatienaam: Naam zoals gegeven door de bouwer/leverancier - Applicatiegroep: er waren groepen gedefinieerd om zo onderscheid te kunnen maken in complexiteit. - Huidige status: In het systeem waren verschillende statussen toegekend. - Locatie gegevens: Waar zijn de gegevens te vinden? - Getest: Heeft er al een test plaatsgevonden om te kijken of het eigenlijk wel kan werken? Het verkrijgen van alle gegevens heeft mij ca. 3 weken gekost waarna ik dit alles in een duidelijk excelsheet kon verwerken. Aan de hand van deze sheet kregen we een goed beeld van het verloop van het project en de positie waar we ons bevonden. Helaas bleek dit geen positief beeld te geven; veel zaken waren nog niet compleet of niet getest en er was voor ons veel werk te doen, dit was de belangrijkste conclusie die we konden trekken. 1 RIS: Remote Installation Server, methode om vanaf centrale plaats computers te voorzien van een besturingssyteem. 2 SMS: System Management Server, methode om vanaf centrale plaats software te installeren op computers. 12

13 3.3 Afronding overname project Nadat voor alle partijen duidelijk was wat er diende te gaan gebeuren en welke partijen en medewerkers konden vertrekken was eigenlijk de overname van het project voltooid. Alle gegevens die we nodig hadden, waren we ook daadwerkelijk ontvangen. En een ieder wist wat van hem/haar verwacht werd. Veel van mijn technische kennis heb ik tot nu toe nog niet optimaal kunnen gebruiken, maar ik heb wel geleerd hoe om te gaan met de contacten tussen verschillende belanghebbenden. Daarnaast heb ik vooral mijn analytisch vermogen moeten gebruiken om tot een goed overzicht te komen. 13

14 4 Ontwerp testomgeving Er is besloten dat het project verplaatst werd van Utrecht naar Den Haag; dit had tot gevolg dat er in Den Haag een nieuwe testomgeving gecreëerd diende te worden. Al snel bleek dat dit mijn taak werd. Mijn taak was het dus om een nieuwe testomgeving te creëren en hiervoor eerst een ontwerp te maken. Na goedkeuring van het ontwerp kon alles gëinstalleerd worden. Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe je een omgeving kunt ontwerpen. Echter dit was de eerste keer tijdens mijn dagelijks werk. Hierdoor ervaarde ik wel een bepaalde druk, maar gelukkig presteer ik daardoor niet minder. Ieder te nemen stap tijdens het traject van het creëren van een goede testomgeving worden in dit en de volgende hoofdstukken besproken. 4.1 Nieuw ontwerp Als eerste heb ik gekijken naar de locatie waar de testomgeving ging komen en welke middelen ik kon gebruiken om de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daarnaast heb ik bepaald aan welke eisen de nog te bestellen server moest voldoen. Bij het creëren van de nieuwe testomgeving ben ik begonnen met een otnwerp en het opstellen van de doelen die bereikt moeten worden. Op deze manier kun je eisen stellen aan de te creëren testomgeving Het ontwerp is terug te vinden in bijlage I. Het is snel duidelijk dat de omvang van de nieuwe testomgeving in Den Haag behoorlijk kleiner is dan die van de oude testomgeving in Utrecht. Dit verschil in omvang had twee redenen. 1. De beschikbare in Den Haag was een behoorlijk stuk kleiner dan de ruimte van de oude testomgeving in Utrecht. 2. Er warer minder testmachines nodig doordat de processen en procedures anders zijn ingericht, hierdoor konden de testen sneller uitgevoerd worden. De server en de switch diende besteld te worden. De desktops en laptops waren voorradig in Utrecht en konden wij meenemen. De testomgeving is gedurende het project uitgebreid met meerder machines. Hiervoor hebben wij extra ruimte moeten maken, maar dit is uiteindelijk gelukt. Deze uitbreiding was noodzakelijk omdat er door de klant zelf ook bepaalde zaken werden getest. 14

15 4.2 Opdrachtomschrijving inrichting Omdat de server in het domein en netwerk diende te komen van de klant en deze wordt beheerd door een externe partij, werd mij verzocht een opdrachtomschrijving te maken waarin precies beschreven stond wat/wie/ en wanneer er iets ging gebeuren met betrekking tot het inrichten van de server Stappenplan Voor het inrichten van de server heb ik een stappenplan gemaakt. Dit plan is als volgt: Installeren van een server met Windows 2003; Inrichten van een server als memberserver in het domein van de klant; Maken van een System Management Server ontwerp dat voldoet aan de productspecificaties van zowel klant als beheerder; Installeren van System Management Server secondary site; Opstellen van test en acceptatie criteria van de testomgeving; Test en acceptatie van de testomgeving door klant en beheerder; Afspraken vastleggen over de rol van de klant en de beheerder binnen deze omgeving Randvoorwaarden Gebruik maken van door de klant beschikbaar gestelde hardware (specificaties dienen vastgelegd te worden in de CMDB); Software WIN2003 Enterprise edition en SMS dienen beschikbaar te zijn inclusief licentie keys; Ontwerp vindt plaats onder kwaliteitsborging van de beheerpartij; Installatie en configuratie vindt plaats in Den Haag; Planning Onderstaande planning heb ik op 15 januari gemaakt voordat ik ging beginnen aan het inrichten van de server. Deliverable: Tijd: Planning (gereed): Design SMS uur 1 februari 2006 Inrichting server 4 5 uur 3 februari 2006 Installatie SMS 8 10 uur 4 februari 2006 Test en Acceptatie criteria 6 8 uur 3 februari 2006 Eindoplevering 6 8 uur 7 februari

16 5 Inrichting testomgeving Nu volgt de technische beschrijving van het inrichten van de server. Dus hoe het ontwerp van Active Directory, System Management Server en DHCP is gemaakt en is uitgevoerd. Ook bespreek ik bepaalde keuzes welke door mij gemaakt zijn tijdens de inrichting en waarom ik deze keuzes gemaakt heb en wat de gevolgen hiervan waren. 5.1 Active Directory Op het moment dat ik Windows 2003 Server geinstalleerd had, moest natuurlijk Active Directory worden ingericht op de server. De standaard configuratie was akkoord voor de testomgeving op een aantal kleine aanpassingen na. De standaard configuratie ziet er als volgt uit: Name Data Administrators Member Servers Microsoft Exchange System Objects Service Administrators Infrastructure System Container Domain Controllers LostAndFound ForeignSecurityPrincipals Computers Users Program Data NTDS Quotas Type Organizational Unit Organizational Unit msexchsystemobjectscontainer Organizational Unit infrastructureupdate Builtin system settings Organizational Unit lostandfound Container Container Container Container msds-quotacontainer Ik heb aan deze standaard configuratie één Organizational Unit toegevoegd, te weten KL. Deze benaming is standaard binnen de klant, en heb daarom deze gebruikt. De betekenis van KL kon niemand mij vertellen. Binnen deze OU (Organizational Unit) heb ik containers gemaakt voor de computers en gebruikers binnen het netwerk. Alle computers, zowel desktops als laptops welke lid waren van het domein werden geplaatst in de Computers container, hierbinnen zat een onderverdeling tussen desktops en laptops. Alle gebruikers welke lid waren van het domein werden geplaatst in de Users container, hierbinnen zat weer een onderverdeling in het type gebruiker (denk hierbij aan administrator, power user etc.). 16

17 Nadat de beheerorganisatie van de klant de server een review hadden gegeven, bleek dat de opbouw van Active Directory beter op een nog andere manier ingericht kon worden. Deze andere opbouw was makkelijk bij het invoeren van verschillende policies welke nodig waren binnen het netwerk. Met de andere opbouw kon het één op één gekopieerd worden vanuit een productieomgeving. De nieuwe opbouw van Active Directory is te zien in Bijlage II. Hierin is te zien dat de onderverdeling verder doorgevoerd is, omdat men in de productieomgeving meerdere variantie op computers en gebruikers had. 5.2 System Management Server SMS (System Management Server) diende geinstalleerd te worden voor de distributie van applicaties richting de verschillende werkstations. SMS is een systeem dat kijkt of een applicatie reeds geinstalleerd is en wanneer dit niet het geval is zorgt SMS ervoor dat deze applicatie alsnog geinstalleerd wordt. Dit is een beknopte uitleg. Hieronder word het een en ander omtrent SMS nog uitgebreider toegelicht. Het installeren en configureren van SMS kan op meer dan één manier. Iedereen vindt de manier waarop hij/zij het doet de juiste. Persoonlijk hanteer ik de manier welke Microsoft voorschrijft. Een aantal zaken moeten van te voren geregeld worden voordat je kunt gaan beginnen met installeren, denk hierbij aan de volgende punten: Domein moet in Native Mode staan IIS 3 is geinstalleerd BITS extensie ingeschakeld AD Schema is uitgebreid SMS Servers zitten in een System group, welke rechten heeft binnen het Acitve Directory 3 IIS: Microsoft Internet Information Services of Server is een verzameling serverdiensten voor het internet bedoeld voor Windows-machines. 17

18 5.2.1 SQL installatie Voordat ik SMS kon gaan installeren op de server moest ik eerst SQL 4 Server 2000 en IIS installeren, dit zijn onderdelen welke SMS nodig heeft om te functioneren. Bij het installeren van SQL was het van belang om de juiste optie te kiezen met betrekking tot authenticatie op de server. In de onderstaande afbeelding zijn de twee mogelijkheden te zien. Kies hier altijd voor de tweede optie. Wanneer je namelijk een SA (SQL Administrator) account hiervoor neemt, dan heb je maar een account welke rechten op de database heeft. Bij de tweede optie kunnen meerdere accounts rechten krijgen op de database, dit is handig wanneer er meer dan één beheerder is. Nadat dit gedaan was, heb ik SMS 2003 geinstalleerd en direct daarna Service Pack 2. Dit laatste aangezien deze al beschikbaar was en ik zo voorbereid was op de komende aanpassing naar Service Pack 2 in de productie-omgeving. In het volgende hoofdstuk staat een beschrijving met screenshot om de installatie duidelijker te maken. 4 SQL: Structured Query Language is een standaardtaal voor een relationeel database management systeem. 18

19 5.2.2 Installatie System Management Server Hieronder volgt de handleiding voor het installeren van SMS, een aantal screenshots zijn weggelaten omdat hierin niets ingevuld of geen keuze gemaakt wordt. Sommige screenshots staan bedrijfsgegevens in zoals licenties, deze zijn ook weggelaten. Klik SMS 2003 en klik dan tweemaal op <Next> Kies Install Primary Site Klik <Next> Uitleg: Alleen op een Windows 2000 of 2003 server krijg je de mogelijkheid om de eerste 2 opties te selecteren. De server moet dan wel zijn toegevoegd aan een ntdomein. In alle andere gevallen kun je slechts de SMS administrator tools installeren. 19

20 Kies Custom Setup Klik <Next> Kies I Agree Klik <Next> Voor in het volgende scherm de naam en organisatie. Laat de CD key onveranderd, en klik op <Next> Klik <Next> Uitleg: De SMS 2003 testserver heeft als Sitecode KK1 net als de productie SMS server. Binnen een en hetzelfde domein moeten alle SMS Primary site servers een unieke Site code hebben. Als domein dien je het testdomein KPNTA op te geven. 20

21 Deselect Extend the Active Klik <Next> Uitleg: Dit kun je het beste voor de sms installatie doen door sms-tool extadsch.exe te draaien. Let op dat de account die je hiervoor gebruikt de Schema Admin role heeft. De tool kun je vinden op de sms-cd. Kies Advanced Security Klik <Next> Geef aantal SMS clients (ongeveer 100) Klik <Next> Uitleg: Het aantal SMS clients wat je hier invult geldt niet als limiet voor je SMS site, maar wordt gebruikt om de grootte van je SMS 2003 database te maken. Als je hier bv. 5 clients invult dan is het toch mogelijk om 50 computers uit te rusten met een sms client. 21

22 Kies alles behalve Remote Tools Installation Directory D:\SMS Klik <Next> Computer running SQL Server <local server> Kies Yes Klik <Next> Uitleg: De huidige SMS 2003 testserver heeft als computernaam KLWNLDC001 Kies Yes Klik <Next> en in het volgende scherm ook. 22

23 Locatie SMS database E:\SMSdata Klik <Next> Aantal SMS consoles: 5 Min. Number connections: 75 Kies Automatically configures Klik <Next> en klik dan op <Finish> en dan op <OK> In bijlage III is te zien welke instellingen ik heb ingevoerd tijdens de configuratie van SMS De meeste zaken zijn ingeschakeld of op standaard gelaten. Dit alles is volgens de richtlijnen van Microsoft. Aangezien het in deze situatie maar één SMS-server betreft met daarbij geen andere servers welke onderdeel kunnen vormen van een geheel aan software distibutie heb ik bepaalde zaken uitgeschakeld, zoals: - Software Metering (is de omgeving te klein voor) - Remote Tools (niet nodig voor beheerdoeleinden) - Network Discovery (snelheid is geen probleem binnen het netwerk, dus niet noodzakelijk. Nadat bovenstaande allemaal was uitgevoerd, heb ik direct een en ander getest om te kijken of het daadwerkelijk correct werkte. Dit was gelukkig het geval. Het kan nog wel eens voorkomen dat het niet in één keer goed gaat, ondanks dat je de juiste stappen neemt. In mijn geval ging het direct de eerste keer goed. 23

24 5.3 DHCP Nadat de testomgeving fysiek en softwarematig gezien helemaal gereed was, kwam ik erachter dat het voor bepaalde zaken wel praktisch kon zijn om een DHCP 5 -server binnen het netwerk te hebben. Omdat ik bij dit project slechts één server tot mijn beschikking had heb ik er voor gekozen om een werkstation als extra server in te richten met hierop DHCP ingeschakeld. De configuratie hiervan heb ik simpel gehouden. De echte server werd router en had dus het eerste ip-adres binnen het bereik welke ik had aangegeven. Verder heb ik onderstaande instellingen toegevoegd: - Gereserveerde adressen tussen tot en met Eén gereserveerd adres op voor de printer - Router op DNS en WINS 6 server op was het adres voor de DHCP server In onderstaande afbeelding is het een en ander omtrent de configuratie te zien. 5 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol is een computerprotocol dat beschrijft hoe een computer zijn netwerkinstellingen van een DHCP-Server kan verkrijgen. 6 WINS: Windows Internet Name Service kunt u gebruiken om de machines in een andere netwerk zonder verdere instellingen op naam te kunnen benaderen. 24

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Installatie/Update/Intake formulier.

Installatie/Update/Intake formulier. Installatie/Update/Intake formulier. APPLICATIENAAM: APPLICATIEVERSIE: PACKAGE NAAM: APPLICATIETAAL: NL INDIEN ANDERS: INTAKE\INSTALLATIE DATUM: PRODUCTIE DATUM: 0 ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt alle

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van GPSTime 6.0 en hoger

Handleiding voor het installeren van GPSTime 6.0 en hoger Handleiding voor het installeren van GPSTime 6.0 en hoger Gebruik de USB stick met de installatiebestanden : Algemeen -Documents -Hardware -Microsoft.Net Framework -Tools -Utilities Handleiding -Manual

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.7 24 NOV 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie.NET op Windows Server... 5 2.2 Installatie BRIGHT-Net Server...

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 Handleiding King Online Wat hebt u nodig - Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 November 2010,

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie