Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie sts september 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010"

Transcriptie

1 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie sts september 2010

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Belangrijke informatie bij Klankie C3LO-werkstation inrichten als Klankie serverpc Klankie 2010 installeren op de overige werkstations Backup Klankie Database...15 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 2 van 19

3 1. Inleiding In dit document wordt beschreven welke handelingen uitgevoerd moeten worden om in C3LO gebruik te kunnen maken van het pakket dat vermeld staat op de titelpagina van dit document. Wanneer u na het uitvoeren van deze handelingen nog vragen hebt over het in gebruik nemen van dit pakket, kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Station to Station. Telefonisch van maandag tot en met vrijdag, van uur (optie 1) Via internet Klik vervolgens op: Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 3 van 19

4 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010 Sinds augustus 2010 is er een netwerkversie beschikbaar van het pakket Klankie (met bijbehorend toetsenbord). Voor scholen die reeds de stand-alone versie hebben aangeschaft is er een upgradepakket (pakket B inclusief 6 toetsenborden) beschikbaar die u kunt bestellen op de website De netwerkversie is dus niet gratis. De servicedesk van Station to Station mag alleen installatieverzoeken uitvoeren van bestellingen van de netwerkversie komend van de website Tijdens de bestelling kunt u aangeven dat Station to Station uw beheerder is. De servicedesk ontvangt dan automatisch een mail waarin staat dat u het pakket heeft aangeschaft en de installatie uitgevoerd mag worden. Nadat het pakket Klankie 2010 door Station to Station op de server is geplaatst is het pakket nog niet gereed voor gebruik. Eén werkstation moet als Klankieserver ingericht worden. In hoofdstuk 3 vindt u een installatiebeschrijving, maar eerst volgen er nu een aantal belangrijke aandachtspunten. 1. Klankie SQL databaseinstallatie Klankie 2010 werkt met een SQL databaseinstallatie. Om Klankie 2010 als netwerkversie te kunnen gebruiken moet deze SQL database-installatie daarom op een Windows-werkstation worden uitgevoerd. Daarmee wordt dat werkstation de server voor Klankie Om vervolgens met Klankie 2010 in het netwerk te kunnen werken moet het werkstation dat als Klankieserver is ingericht altijd aan staan wanneer men met Klankie 2010 wil werken. Het werkstation kan gelijktijdig ook voor andere doeleinden gebruikt worden. 2. Keuze van werkstation Kies voor de serverpc altijd een pc die normaliter niet gebruikt wordt door Klankie 2010 gebruikers. Het programma zelf wordt namelijk niet geïnstalleerd op de pc die serverpc is voor Klankie Kies bijvoorbeeld een computer uit groep 8, aangezien deze groep toch geen gebruik maakt van het programma Klankie Kies een zo nieuw mogelijke computer uit op de school voor de installatie van de centrale SQL database. Immers, wanneer u een verouderde computer neemt en deze wordt na 2 jaar vervangen, moet u opnieuw een serverinstallatie uitvoeren en heeft de school een nieuwe licentiecode nodig. Uiteraard ontvangt u in dit soort situaties een nieuwe licentiecode maar het bezorgt u als beheerder extra werk. Laat de computer waarop de centrale SQL draait dus zo lang mogelijk in het netwerk staan. Voor de installatie van het servergedeelte van Klankie 2010 is een licentiecode nodig om te kunnen installeren. Tijdens de SQL-database-installatie wordt een site code getoond; een uniek getal dat gekoppeld is aan het MAC-address van de computer waarop de SQL database geïnstalleerd wordt. Met deze code kunt u bij of via (optie 2) een licentiecode aanvragen voor de netwerkversie van Klankie Er wordt dan gecontroleerd of u inderdaad de netwerkversie heeft aangeschaft, daarna ontvangt u de benodigde licentiecode om de netwerkinstallatie te continueren. Deze code is niet nodig voor de installatie op alle werkstations, maar bewaar de code goed. Meer informatie over het aanvragen en invoeren van de licentiecode vindt u in hoofdstuk 3: C3LO-werkstation inrichten als Klankie serverpc. 3. Klankie 2003 (oude versie) Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 4 van 19

5 Installeer Klankie 2010 NIET op een pc waar de oude versie uit 2003 op geïnstalleerd stond/staat. De kans is groot dat er conflicten zullen ontstaan doordat de oude versie niet volledig de oude SQL heeft verwijderd, waardoor de nieuwe installatie geen doorgang kan vinden. 4. Cliëntinstallatie van Klankie 2010 De cliëntinstallatie voor Klankie 2010 wordt alleen uitgevoerd wanneer de Klankie serverpc aan staat. Pas wanneer de Klankie serverpc aan staat en de werkstations opnieuw worden afgesloten zal de cliëntinstallatie uitgevoerd worden. 5. Documentatie van de uitgever Op de server in de map (x:\klankie\klankie2010) vindt u de map documentatie. In deze map treft u de volgende documenten in pdf-formaat aan die door de uitgever met het pakket wordt meegeleverd: 01_Installatie klankie stand-alone + quick start (ook uitgeprint meegeleverd) 02_Deïnstallatie Klankie SQL stand-alone 03_Bekende_installatieproblemen_en_oplossingen 04_Backuppen van Klankie database 05_Terugzetten van Klankie database 06_Woordenlijst Klankie 07_Handleiding_overzetten_database_oude_versie 6. Handleiding Klankie 2010 De handleiding is herschreven en uitgebreid. De handleiding wordt automatisch geïnstalleerd en kan geopend worden via het startmenu of via: X:\klankie\klankie2010\documentatie\handleiding Klankie\handleiding_klankie.htm Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 5 van 19

6 3. C3LO-werkstation inrichten als Klankie serverpc Nadat het pakket Klankie 2010 Netwerkversie op de server is geplaatst (x:\klankie) moet u handmatig een werkstation inrichten als Klankie serverpc. Deze installatie kan om technische en licentietechnische redenen niet geautomatiseerd worden. U installeert het servergedeelte van Klankie 2010 als volgt: Neem plaats achter een werkstation (keuze werkstation zie inleiding) waarop u de SQL Databaseinstallatie voor Klankie 2010 wilt uitvoeren. Log in als ICT-coördinator Ga naar de map x:\klankie\klankie2010 Dubbelklik op KlankieSetup.exe Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 6 van 19

7 Het volgende venster verschijnt: Klik op [Volgende] Het volgende venster verschijnt: Selecteer Multi-user en server (zie afbeelding hierboven) Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 7 van 19

8 Klik op [Volgende] Het volgende venster verschijnt: Vul bij Domain Name in Domain users uw domeinnaam in: NXXXXXX.NTWS.NL Om uw domeinnaam te achterhalen drukt u op (Ctrl Alt Delete) Vul bij User Group het volgende in: Domain users (let op: neem dit exact over inclusief hoofd- en kleine letters en spatiëring. ) Nadat u alles correct hebt ingevuld ziet het venster er als volgt uit: Noteer uw eigen Site code die u op uw beeldscherm ziet Vraag als volgt de licentiecode aan bij of via onderstaand telefoonnummer. o Neem telefonisch contact op met Station to Station: optie 2 o Geef uw naam door en de Site code door waarbij u aangeeft dat het om een netwerkinstallatie gaat. Na controle of u recht heeft op de netwerklicentie ontvangt u direct de licentiecode. o Voer de license key die u hebt ontvangen in inclusief de - tekens. Bijvoorbeeld ( ) Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 8 van 19

9 Controleer of u de juiste code heeft ingevoerd. Controleer of u de juiste Domain Name en User Group hebt ingevuld. Het invulde venster ziet er uiteindelijk als volgt uit: Klik op [Volgende] Het volgende venster verschijnt: Geef de volgende locatie op: X:\klankie\klankie2010\licentie Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 9 van 19

10 Klik op [Opslaan] Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 10 van 19

11 Het volgende venster verschijnt: Klik op [Volgende] Het volgende venster verschijnt: en later Let op: de installatie neemt ongeveer minuten in beslag. Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 11 van 19

12 Uiteindelijk verschijnt het volgende venster. Klik op dit venster. Na enkele seconden verschijnt het volgende venster: Klik op [OK] Het volgende venster verschijnt. Klik op Voltooien. De Klankie serverpc SQL Databaseinstallatie is voltooid. Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 12 van 19

13 Belangrijke vervolgstap! Ga naar de map X:\klankie\klankie2010 Dubbelklik op: computernaam. Het volgende venster verschijnt: Klik op [Ja] Hiermee is het werkstation definitief als Klankieserver ingesteld. Om te controleren of deze stap goed is verlopen opent u het bestand computer in deze map. In dit tekstbestand wordt de naam van het werkstation weergegeven. Wanneer er geen computernaam wordt weergegeven in dit bestand kunnen de werkstations de Klankie serverpc niet vinden. Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 13 van 19

14 3.1. Klankie 2010 installeren op de overige werkstations De cliëntinstallatie voor Klankie 2010 verloopt automatisch. De werkwijze is als volgt: Laat de Klankie serverpc aan staan. Start alle werkstation op en klik nadat ze opgestart zijn op [Computer afsluiten]. Klankie 2010 wordt nu op de werkstations geïnstalleerd. Tip: Laat de Klankie serverpc aan staan totdat de cliëntinstallatie op alle werkstations is uitgevoerd. De cliëntinstallatie wordt namelijk alleen correct uitgevoerd zolang de Klankie-serverpc aan staat. Wanneer de Klankie-serverpc uitgezet wordt terwijl werkstations nog bezig zijn met de cliëntinstallatie bestaat de kans dat de installatie mislukt, met als gevolg dat Klankie 2010 op die werkstations niet kan worden opgestart. Opmerking: Wanneer de Klankie serverpc niet aan staat, zal de cliëntinstallatie niet worden uitgevoerd op de werkstations. De cliëntinstallatie wordt sowieso nooit uitgevoerd op het werkstation dat als Klankie serverpc is ingericht. Na installatie van de cliëntinstallatie op de werkstations is Klankie 2010 klaar voor gebruik. Nogmaals: De Klankie serverpc moet dus altijd aan staan om met Klankie 2010 te kunnen werken! Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 14 van 19

15 4. Backup Klankie Database Het veilig stellen van de Klankie database kan bijzonder handig zijn. Al uw ingevoerde namen, groepen, instellingen en leerresultaten worden in een backup geplaatst, zodat u deze later eventueel kunt terugplaatsen. Bijvoorbeeld wanneer uw computer opnieuw geïnstalleerd moet worden. Klankie 2010 werkt met een SQL-database. Deze database bevindt zich niet op de server maar op het werkstation dat als Klankie serverpc is ingericht. Omdat de database op het werkstation staat, - en niet op de server - wordt de database niet meegenomen via Backup Online Om er voor te zorgen dat uw Klankie-database via Backup Online wordt veilig gesteld, is het van belang om er voor te zorgen dat de Klankie-database in een map op de server wordt geplaatst. Dat is een handmatige handeling die u zelf regelmatig dient uit te voeren. De werkwijze is als volgt: Log in als ICT-er op het werkstation dat als Klankieserver is ingericht. Klik in het startmenu op SQL Server Management Studio Express. Het volgende venster wordt weergegeven: Klik op [Connect] om verbinding te maken met de database. Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 15 van 19

16 Opmerking: In sommige gevallen wordt bij Server name niets weergegeven en ziet het venster er als volgt uit: Wanneer dat het geval is vult u het veld Server name handmatig in. De werkwijze is als volgt: o o o o o Klik op het pijltje Selecteer <Browse for more > Klik op het + teken bij Database engine Selecteer de computer die hier wordt weergegeven.. Klik op [OK] en vervolgens op [Connect]. Het volgende venster wordt weergegeven: Klik links in het menu op Databases In het venster rechts wordt de map Klankie weergegeven. Klik met de rechtermuisknop op de map Klankie Kies Tasks en vervolgens Back Up. Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 16 van 19

17 Het volgende venster wordt weergegeven: Selecteer deze regel en klik op [Remove] Klik op [Add] Het volgende venster wordt weergegeven: Houdt deze regel intact en ga met de pijltjestoetsen naar het einde van de regel. Voer achter de laatste backslash (\) een naam in voor het backupbestand: bijv. klankiedb Klik op [OK] Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 17 van 19

18 Het volgende venster wordt weergegeven: Klik vervolgens op [OK] om de backup uit te laten voeren. Het volgende venster verschijnt: Klik op [OK] Uw backup is nu gemaakt en geplaatst in de map: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup Om er voor te zorgen dat de veiligstelling van de database wordt meegenomen via Backup Online is het van belang om het backupbestand vanaf het werkstation te verplaatsten naar een willekeurige map op de Y-schijf. Ga naar de map: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup Verplaats het bestand dat u in deze map aantreft naar een map naar keuze op de Y-schijf. Nadat u de backupregel voor de Klankiedatabase hebt ingesteld, voert u de backup voortaan als volgt uit: Log in als ICT-er op het werkstation dat als Klankieserver is ingericht. Klik in het startmenu op SQL Server Management Studio Express. Klik op [Connect] om verbinding te maken met de database. Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 18 van 19

19 Klik links in het menu op Databases In het venster rechts wordt de map Klankie weergegeven. Klik met de rechtermuisknop op de map Klankie Kies Tasks en vervolgens Back Up. Klik vervolgens op [OK] om de backup uit te laten voeren. Klik op [OK] Uw backup is nu gemaakt en geplaatst in de map: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup Ga naar de map: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup Verplaats het bestand dat u in deze map aantreft naar een map naar keuze op de Y-schijf. U bepaalt dus zelf wanneer u een veiligstelling maakt van de Klankiedatabase. Tip: Voer deze handeling eens per maand of per twee maanden uit. Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - sts pagina 19 van 19

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer 1.1 Systeemeisen inventariseren Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows? Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een

Nadere informatie

Installatiehandleiding. StabiCAD

Installatiehandleiding. StabiCAD Installatiehandleiding StabiCAD Inhoudsopgave 1. INTRODUCTIE... 1 2. TYPEN INSTALLATIES... 2 2.1 Lokale installatie... 3 2.2 Netwerkinstallatie... 4 3. INSTALLATIE VAN STABICAD... 6 3.1 Lokaal en database

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Helpdesks---------------------------------------------------------------------------------------------------3

Inhoudsopgave. Helpdesks---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Inhoudsopgave Helpdesks---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Esis 3.10 (Septemberversie 2003) Paperclip--------------------------------------------------------5

Nadere informatie

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up FerdiWeb Back-up Na aanmelding krijgt u van ons een e-mail met daarin een link naar het back-up programma, die u dient te installeren op de computer waarvan u een back-up wilt maken. Het wachtwoord wordt

Nadere informatie

LoonBapi. Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen:

LoonBapi. Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen: LoonBapi Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen:... 1 Certificaten aanvragen... 2 Certificaten importeren...16 EBV aanvraag (digitale postbus)... 19 EBV gegevens invoeren (digitale postbus)... 23

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 3 mei 2013 Installatiehandleiding GstarCAD 2012 Standard en Professional Inhoud Installatiehandleiding... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Systeemvereisten... 1 Rechten... 2 Versiecontrole... 2 Installatie

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie