3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder"

Transcriptie

1 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd door: M. Veenstra Directeur Getekend voor akkoord:

2 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Organizational boundary Organisatie Verantwoordelijkheden 5 3 Operational boundary 3.1 Scope indeling Kwantificeringsmethode Scope Scope Conversiefactoren Rapportagejaar en referentiejaar Weglaten CO 2-bronnen en -putten Verbranding biomassa GHG verwijderingen Onzekerheden Wijzigingen Referentie ISO Referentietabel rapporteringeisen ISO paragraaf Carbon footprint Totale emissie Overzicht Carbon footprint Pagina 2 van 11

3 1 Inleiding Hollandridderkerk is een innovatief grafimediabedrijf dat haar relaties professionele ondersteuning biedt bij hun publishing- en communicatieactiviteiten. Hollandridderkerk wil marktleider in de grafimediabranche zijn en zal haar klanten constant verrassen met nieuwe applicaties, (duurzame) producten en diensten. Om hier invulling aan te geven, geeft de directie de zorg voor kwaliteit hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoering waarin eisen, wensen en verwachtingen van de betreffende klant(-en) of klantgroep(-en) centraal staan. Veiligheid-, milieu- en duurzaamheidaspecten spelen daarbij zeer belangrijke rollen. Het realiseren van een hoge mate van klantentevredenheid behoort dan ook tot de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. Hollandridderkerk geeft vorm aan haar kwaliteitsbeleid, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet na te streven en toe te passen aan de hand van: haar managementsysteem volgens ISO 9001, ISO en ISO 50001; haar security managementsysteem volgens CWA 14641; haar FSC Chain of Custody. Duurzaam ondernemen is bij Hollandridderkerk geen loze kreet. Wij achten het onder andere onze maatschappelijke taak om op verantwoorde wijze en toekomstgericht om te gaan met alle MVO-aspecten die onze organisatie kent. Duurzaam ondernemen wordt intern bereikt door het toepassen van processen, middelen en producten die het milieu zo weinig mogelijk belasten, het streven naar (energie-)besparingen en het beperken en milieuvriendelijk verwerken van afvalstromen. Daarnaast is er aandacht voor milieu- en energieaspecten, die samenhangen met de levering(-en) van goederen en diensten, zoals de eigenschappen van ingekochte goederen (bijv. FSC papier) en de wijze waarop de ingekochte goederen en diensten op de locatie van de leverancier worden geproduceerd. Duurzaam ondernemen wordt extern bereikt door deze aspecten mee te wegen bij de selectie van leveranciers en het aan afnemers aanbieden van alternatieve minder milieubelastende producten en diensten. Wij stellen daarom hoge eisen aan (de producten van) onze leveranciers. Hollandridderkerk is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder hetgeen onder andere inhoudt dat Hollandridderkerk: inzicht heeft in haar energieverbruik; beschikt over kwantitatieve CO 2- en energiereductiedoelstellingen; intern en extern communiceert over haar CO 2-footprint en reductiedoelstelling(-en); actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO 2 in de sector of daarbuiten. Deze emissie-inventarisatie 2014 is de verantwoording voor certificeringeis 3.A.1 van de CO2-Prestatieladder en is uitgevoerd conform NEN-ISO :2006. Pagina 3 van 11

4 2 Organizational boundary 2.1 Organisatie HollandRidderkerk B.V. (KvK ) heeft één vestiging aan de Kolenbranderstraat 14, 2984 AT te Ridderkerk. HollandRidderkerk B.V. kent twee dochterondernemingen, te weten: SecuredDocuments B.V. (KvK ), gevestigd aan de Kolenbranderstraat AT te Ridderkerk. SecuredDocuments is de verkoopmaatschappij van secured opdrachten voor HollandRidderkerk en HollandRidderkerk is voor SecuredDocuments naast moedertevens productiemaatschappij. Via Internet B.V. (KvK ), gevestigd in het Business Center Apeldoorn, Het Rietveld 55A, 7321 CT te Apeldoorn (huur fulltime kantoorruimte). Hollandridderkerk heeft 90 % aandelen in deze dochteronderneming. De organizational boundary is vastgesteld volgens de controle benadering, de financiële controle. Hollandridderkerk, SecuredDocuments en ViaInternet zijn verantwoordelijk voor 100% van de GHG-emissies die vrijkomen bij de eigen bedrijfsvoering. HollandRidderkerk B.V., SecuredDocuments B.V. en ViaInternet B.V. zullen in alle rapportages aangeduid worden als Hollandridderkerk. De bovenliggende B.V.-structuur ziet er als volgt uit: Pagina 4 van 11

5 Het onderstaande organogram geeft de algemene structuur van Hollandridderkerk weer. 2.2 Verantwoordelijkheden De directeur Financiën & Personeel is verantwoordelijk voor alles met betrekking tot de CO2-Prestatieladder. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen, het verzamelen van data ten behoeve van de emissie-inventarisatie en het rapporteren conform ISO Pagina 5 van 11

6 3 Operational boundary 3.1 Scope indeling Om de operational boundary af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope indeling volgens het CO2-Prestatieladder-protocol van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Door middel van het invoeren van data in de Milieubarometer van Stichting Stimular worden de CO 2-emissies gekwantificeerd en berekend in tonnen en worden de emissieaspecten van scope 1 en scope 2 volgens het CO2-Prestatieladder-protocol van SKAO weergegeven. 3.2 Kwantificeringsmethode Voor het kwantificeren van de CO 2-uitstoot is gebruik gemaakt van de onderstaande data: Scope 1 Brandstoffen voor warmteopwekking Hollandridderkerk Soort: gas [in Nm3] Leverancier: Essent gas Vast en Zeker profiel Herkomst gegevens: eigen maandelijkse meting en registratie Soort data: exacte data op basis van meting en registratie door KAM-coördinator minus werkelijk verbruik ETB Sparreboom (via MFA) ViaInternet Soort: gas [in Nm3] Leverancier: huur fulltime bedrijfsruimte bij Regus te Apeldoorn Herkomst gegevens: Milieubarometer kantoor benchmark 2014 Soort data: geschatte data op basis van de kantoor benchmark Verbruik: Milieubarometer kantoor benchmark 2014 Koudemiddelen Soort: R407c [in kg] Leverancier: Carrier Nederland BV, Divisie Airconditioning (via De Jong Installatietechniek) Herkomst gegevens: Koelmachinelogboeken Soort data: exacte data op basis van ingevulde werkrapporten Pagina 6 van 11

7 Soort: R410a [in kg] Leverancier: Carrier Nederland BV, Divisie Airconditioning (via De Jong Installatietechniek) Herkomst gegevens: Koelmachinelogboeken Soort data: exacte data op basis van ingevulde werkrapporten Brandstoffen voertuigen Koeriersdienst Soort brandstof: benzine E95 [in liters] Leverancier: De Haan Minerale Oliën Herkomst gegevens: fleetmanager De Haan Minerale Oliën (webapplicatie) Soort data: exacte data via inlog webapplicatie minus verrekening exact scope 3-verbruik Soort brandstof: diesel [in liters] Leverancier: De Haan Minerale Oliën Herkomst gegevens: fleetmanager De Haan Minerale Oliën (webapplicatie) Soort data: exacte data via inlog webapplicatie minus verrekening exact scope 3-verbruik Soort brandstof: benzine hybride [in voertuigkilometers] Leverancier: De Haan Minerale Oliën Herkomst gegevens: eigen halfjaarlijkse meting en registratie Soort data: exacte data op basis van eigen meting en registratie door MT&L Overige zakelijke rijders Soort brandstof: benzine E95 [in liters] Leverancier: De Haan Minerale Oliën Herkomst gegevens: fleetmanager De Haan Minerale Oliën (webapplicatie) Soort data: exacte data via inlog webapplicatie minus verrekening geschat scope 3-verbruik Soort brandstof: benzine E95 [in liters] Leverancier: Multi Tank Card Herkomst gegevens: e-flex systeem Multi Tank Card (webapplicatie) Soort data: exacte data via inlog webapplicatie minus verrekening geschat scope 3-verbruik Soort brandstof: diesel [in liters] Leverancier: Multi Tank Card Herkomst gegevens: e-flex systeem Multi Tank Card (webapplicatie) Soort data: exacte data via inlog webapplicatie minus verrekening geschat scope 3-verbruik Soort brandstof: benzine hybride [in voertuigkilometers] Leverancier: De Haan Minerale Oliën Herkomst gegevens: eigen halfjaarlijkse meting en registratie Soort data: exacte data op basis van eigen meting en registratie door KAM-coördinator Pagina 7 van 11

8 3.2.2 Scope 2 Elektriciteit Hollandridderkerk Soort stroom: groen windstroom [in kwh] Leverancier: Essent Windkracht220 Herkomst gegevens: maandfacturen leverancier in Alchemy Soort data: exacte data minus werkelijk verbruik ETB Sparreboom (via MFA) ViaInternet Soort stroom: grijze stroom [in kwh] Leverancier: huur fulltime bedrijfsruimte bij Regus te Apeldoorn Herkomst gegevens: Milieubarometer kantoor benchmark 2014 Soort data: geschatte data op basis van kantoor benchmark Verbruik: Milieubarometer kantoor benchmark 2014 Personenvervoer Soort brandstof: Auto benzine klein [in voertuigkilometers] Herkomst gegevens: declaratieformulier medewerker in kilometers Soort data: exacte data op declaratieformulier via Financiële administratie Soort brandstof: Auto benzine middel [in voertuigkilometers] Herkomst gegevens: declaratieformulier medewerker in kilometers Soort data: exacte data op declaratieformulier via Financiële administratie Soort brandstof: Auto benzine groot [in voertuigkilometers] Herkomst gegevens: declaratieformulier medewerker in kilometers Soort data: exacte data op declaratieformulier via Financiële administratie Soort brandstof: Auto brandstofsoort onbekend [in voertuigkilometers] Herkomst gegevens: declaratieformulier medewerker in kilometers Soort data: exacte data op declaratieformulier via Financiële administratie Vliegtuig regionaal [in reizigerskilometers] Herkomst gegevens: betrokken medewerkers Soort data: exacte data betrokken medewerkers via KAM-coördinator Aantal kilometer: Berekening uitstoot: aantal kilometer (great circle distance) x 2 (retour km s) x aantal personen Pagina 8 van 11

9 Vliegtuig Europa [in reizigerskilometers] Herkomst gegevens: betrokken medewerkers Soort data: exacte data betrokken medewerkers via KAM-coördinator Aantal kilometer: Berekening uitstoot: aantal kilometer (great circle distance) x 2 (retour km s) x aantal personen Vliegtuig intercontinentaal [in reizigerskilometers] Herkomst gegevens: betrokken medewerkers Soort data: exacte data betrokken medewerkers via KAM-coördinator Aantal kilometer: Berekening uitstoot: aantal kilometer (great circle distance) x 2 (retour km s) x aantal personen 3.3 Conversiefactoren Voor de inventarisatie van de CO 2-uitstoot zijn de conversiefactoren uit de Totale lijst CO 2-emissiefactoren gebruikt, welke d.d.16 januari 2015 gepubliceerd zijn. 3.4 Rapportagejaar en referentiejaar Hollandridderkerk heeft haar Carbon footprint voor 2014 (rapportagejaar) opgesteld. De rapportage loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het referentiejaar is Weglaten CO2-bronnen en -putten Verbranding biomassa In 2014 heeft geen verbranding van biomassa plaatsgevonden GHG verwijderingen In 2014 heeft geen broeikasverwijdering door middel van binding van CO 2 plaatsgevonden. 3.6 Onzekerheden De behaalde resultaten kunnen worden beschouwd als zo nauwkeurig mogelijke inschattingen van de werkelijke waardes. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de Carbon footprint zijn gebaseerd op facturen en of werkelijk gemeten aantallen. Om zo nauwkeurig mogelijk de emissie aan te kunnen tonen en het onderscheid in zakelijk gereden kilometers van de Koeriersdienst ten opzichte van privé-gereden kilometers en zakelijk getankte hoeveelheid liters ten opzichte van privé-getankte hoeveelheid liters van de koerierswagens wordt ten behoeve van brandstoffen voertuigen gebruik gemaakt van het Excel-bestand Gereden kilometers koeriers (jaartal). Hieruit volgt exacte data. 3.7 Wijzigingen Op basis van de nieuw gepubliceerde conversiefactoren zijn alle voorgaande Carbon footprints herberekend met inbegrip van de bekende verbruiksgegevens van ViaInternet op basis van 2,5 maand. Pagina 9 van 11

10 3.8 Referentie ISO Deze emissie-inventarisatie is opgesteld in overeenstemming met NEN-ISO :2006. In de onderstaande tabel wordt volgens paragraaf 7.3 de referentie weergegeven tussen de rapporteringeisen en de inventarisatie Referentietabel rapporteringeisen ISO paragraaf 7.3 ISO Eisnr. 7.3 Paragraaf Rapporteringeis A 1 Beschrijving van rapporterende organisatie B 2.2 Verantwoordelijke persoon / personen C 3.4 Periode waarover organisatie rapporteert 4.1 D 2.1 Documentatie van organizational boundary E Directe GHG emissies gescheiden in ton CO F Beschrijving van CO 2-uitstoot door biomassa G GHG verwijderingen in ton CO H 3.5 Verklaring van weglaten CO 2-bronnen en -putten I Indirecte GHG emissies gescheiden in ton CO J 3.4 GHG emissie-inventarisatie basis jaar K 3.7 Verklaring veranderingen en nacalculaties van basisjaar L 3.2 Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen berekenmethode M 3.6 Verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode t.o.v. andere jaren N 3.2 Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en verwijderdata 5.4 O 3.6 Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG emissies en verwijderdata P 3.8 Opmerking dat emissie-inventaris is gemaakt in overeenstemming met ISO Q website Opmerking dat emissie-inventarisatie is geverifieerd inclusief type verificatie Pagina 10 van 11

11 4 Carbon footprint 4.1 Totale emissie De totale directe en indirecte emissies van Hollandridderkerk in 2014 bedroegen 109 ton CO 2. De emissies zijn onderverdeeld naar directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2) In de Carbon footprint hieronder worden de scopes weergegeven. In de onderstaande tabel worden de emissieaspecten per scope weergegeven inclusief de milieugegeven in eenheden, het CO 2-equivalent per aspect en de berekening in een percentage per emissie ten opzichte van de totale emissie-uitstoot Overzicht Carbon footprint 2014 Hollandridderkerk (inclusief ViaInternet per ) Periode: Q1-Q2-Q3-Q4 Milieugegeven Eenheid Factor 1 CO 2 -equivalent In % CO 2 Scope 1 Brandstoffen warmteopwekking Aardgas HR Nm3 1,882 68,31 ton CO 2 62,6 Aardgas VI Nm3 1,882 0,38 ton CO 2 0,3 Koudemiddelen R407c 0 kg ton CO 2 0 R410a 0 kg ton CO 2 0 Brandstoffen voertuigen Benzine E95 HR 4.240,06 liter 2,741 11,62 ton CO 2 10,7 Benzine E95 VI 12,59 liter 2,741 0,04 ton CO 2 0 Benzine hybride HR voertuigkm 0,171 5,21 ton CO 2 4,8 Diesel HR 4.817,25 liter 3,232 15,57 ton CO 2 14,3 Subtotaal 101,13 92,7 CO 2 Scope 2 Elektriciteit Windkracht HR kwh 0 0 ton CO 2 0 Grijze stroom VI kwh 0,526 1,13 ton CO 2 1,0 Personenvervoer Auto benzine klein voertuigkm 0,177 0,62 ton CO 2 0,6 Auto benzine middel voertuigkm 0,224 2,95 ton CO 2 2,7 Auto benzine groot 0 voertuigkm 0,253 0 ton CO 2 0 Auto brandstofsoort onbekend 589 voertuigkm 0,218 0,13 ton CO 2 0,1 Vliegtuig regionaal 926 reizigerskm 0,297 0,28 ton CO 2 0,3 Vliegtuig Europa reizigerskm 0,200 0,59 ton CO 2 0,5 Vliegtuig intercontinentaal reizigerskm 0,147 2,27 ton CO 2 2,1 Subtotaal 7,97 7,3 Totaal 109,10 ton CO Afgerond 109 ton CO Bron: : Totale lijst CO 2-emissiefactoren (16 januari 2015) 2 Bron: : Milieubarometer kantoor benchmark 2014 Pagina 11 van 11

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Hesselink Koffie Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 15 december 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie